Systeemeisen


   

 • Windows
  De installatie van het boekhoudprogramma vanaf de website is in de meeste gevallen de beste met de standaard instellingen.

  Het boekhoudprogramma YSA werkt goed op elke Windows computer, zonder dat er iets bijzonders ingesteld moet worden. Zorg ervoor dat u als gebruiker ingelogd bent als beheerder van uw computer.

  De gebruiker van de computer moet dus ingelogd zijn als Administrator, zoals reeds gezegd, beschikken over lees- en schrijfrechten. Dit is nodig om de map te kunnen schrijven waarin het programma komt en ook de map waarin de boekhoudbestanden komen.
  YSA-Plus komt bij de installatie standaard in de map '\Ysa' (dus in de rootdirectory). Het is trouwens niet beslist noodzakelijk dat het programma in deze map moet staan, een andere map mag ook, maar bij updates van het programma wordt ervanuit gegaan dat het programma in \YSA staat.

  De boekhoudingen komen standaard in de onderliggende map C:\YSA\DATA , waarbij elke boekhouding in zijn eigen map komt. Elke boekhouding bestaat uit meerdere bestanden in die ene map, waarvan de naam gelijk is aan de naam van de boekhouding.

  Hierna volgen technische bijzonderheden. Het is achtergrondinformatie alleen bestemd voor gebruikers die meer willen weten over de werking van het programma en de computer.
  • Het 32-bits boekhoudprogramma YSA-Plus maakt in Windows 10 gebruik van vDOS.
   In de programmamap C:\YSA is het bestand autoexec.txt en het bestand config.txt verantwoordelijk voor de instellingen. In deze tekstbestanden is hulp aanwezig die de keuze bij installatie en aanpassing duidelijk maken.

   Standaard staan de administraties, zoals hiervoor gezegd, in de map C:\YSA\DATA
   Wanneer hiervan afgeweken moet worden, dan kan in het bestand autoexec.txt een andere map op de computer gekoppeld worden aan de vituele schijfletter in vDOS (en dus in YSA-Plus)
   Bijvoorbeeld uw administraties staan in de map C:\BOEKHOUD
   dan kan in autoexec.txt de volgende regel worden toegevoegd:
   D C:\BOEKHOUD\
   In YSA-Plus wordt dan bij het kiezen van de administratie Pijl NaarBoven gekozen om invoer mogelijk te maken. Dan wordt ingevuld: D en \
  • YSA-Plus kan in plaats van 25 schermregels ook ingesteld worden op 50 schermregels. Daarvoor wordt het bestand config25.txt of config50.txt gecopieerd naar config.txt.
   Let er dus op dat bij het wisselen van het aantal schermregels vanuit YSA-Plus het bestand config.txt wordt overschreven door het originele config50.txt of config25.txt.

  • Taalcode
   De meeste computers in Nederland en Belgie zijn standaard ingesteld op de taal-code 850, welke goed is. Soms wordt de computer geconfigureerd met taalcode 437. In dat geval kan een opstart batchbestand worden aangepast en de commando 'chcp 850' worden gegeven, om om te schakelen naar deze taalcode. En op het einde 'chcp 437' om weer terug te gaan.
   Alleen om het omschakelen mogelijk te maken (met chcp) moet het bestand 'nlsfunc.exe' geladen zijn.

 • Op de pagina Nieuw en gewijzigd wordt meer verteld over de ontwikkelingen.

 • Taalcode:
  Wanneer het programma bij het opstarten melding maakt over de taalcode, dan kan in \Autoexec.bat het commando NLSFUNC worden toegevoegd. Let hierbij op het juiste pad naar het bestand NLSFUNC.exe en het bijbehorende bestand COUNTRY.sys;
  en op de volgende regel het commando CHCP 850. Met dit commando wordt geschakeld naar de taalcode 850.
  In DOS-modus kan hiertoe het bestand YSA.bat worden aangepast. In dit bestand is aangegeven hoe de opdrachten eruit kunnen zien. Een voorbeeld van een goede regel is:
  c:\windows\command\nlsfunc.exe c:\windows\command\country.sys

  De computer moet wel even opnieuw worden opgestart, om NLSFUNC te laden en de gewijzigde instelling actief te maken.

  Onder Windows XP moet de aanvulling NLSFUNC komen in het bestand autoexec.nt in de map 'system32'. Een voorbeeld van een goede regel is:
  c:\windows\system32\nlsfunc.exe c:\windows\system32\country.sys

   

 • Afdrukken:
  Er kan worden afgedrukt naar een pdfbestand. Dit bestand kan automatisch worden geopend in de pdf reader om het af te drukken.

  index   home