Versie-geschiedenis YSA-Plus boekhoudprogramma

 

Versie 23.2, van 27 maart 2023.

 • Een waarschuwing komt nu als het programma vernieuwd moet worden.
 • Bij btw-code invoer van een NUL, na eerst een andere code ingevuld te hebben, dan worden nu de getoonde gegevens aangepast.
 • Factuur lay-out is verbeterd.
 • Verbeterd is de melding van het pad naar het 'van slot' halen van de administratie.
 • Een check bij het opstarten van het programma is nu beperkt tot 1 maal daags. Want na recente Windows 11 updates was het steeds nodig na het starten van YSA-Plus de focus terug te zetten op het programma door met de muis op het programma te klikken.
 • Wanneer een factuur reeds was aangemaakt en later de debiteur werd gewijzigd, dan werd het verzendadres van de oorspronkelijke debiteur op de factuur zichtbaar. Dit is verholpen.
 • In het hoofdmenu is de benaming van F2 en F10 iets aangepast. Tevens is de toets X, voor het wisselen tussen 25 en 50 schermregels, opgenomen in het menu.
 • Een interne controle is toegevoegd op foute dagboek kenmerken.
 • De in het hoofdmenu met F2 op te roepen lijst met de laatst gebruikte administraties is langer gemaakt. Nu zijn de laatste 17 administratie zichtbaar in deze lijst.
  De bestaande zoekmogelijkheid, na keuze Z in het hoofdmenu, om te zoeken naar ooit gebruikte administraties is wel gebleven. Eventueel kan de interne lijst opnieuw worden opgebouwd, wanneer handmatig mappen met administraties op de computer zijn toegevoegd.

 

 

Versie 23.1, van 27 januari 2023.

 • In het scherm 'Grootboekrekening Wijzigen' het tonen van de bij deze grootboekrekening behorende btw-code in een eerder stadium zichtbaar maken.
 • In het 'Invoerscherm' bij het scrollen langs de regels, dus wanneer de pijl voor de boekingsregel staat, is het nu mogelijk om de lettertoetsen I en D te gebruiken naast de toetsen Insert en Delete.
 • Geschikt gemaakt voor boekingen na 31 januari voor kalenderjaar 2023.

 

 

Versie 22.4, geplaatst 31 augustus 2022.

 • Het BTW overzicht over een zelf gekozen periode is uitgebreid.
  Alle bedragen op het aangiftebiljet worden getoond door slim gebruik te maken van de btw-codes per grootboekrekening.
  Een toelichting t.b.v. de btw-codes, die trouwens overeenkomen met de nummering op het aangiftebiljet, worden in het scherm getoond in de onderste helft, wanneer YSA-Plus met 50 schermregels werkt, dus met een verticaal scherm.
 • Demo administratie is vernieuwd. Hierin is nu duidelijk te zien hoe de jaarovergang kan en de btw-grootboekrekeningen worden gebruikt.
 •  

  Versie 22.3, geplaatst 27 juli 2022.

 • Enkele aanpassingen gedaan, n.a.v. melding van gebruikers.
 •  

  Versie 22.2, geplaatst 05 juli 2022, vernieuwd 11 juli 2022.

 • Btw overzicht is uitgebreid.
  Alle gebruikte velden welke gebruikt worden bij de aangifte omzetbelasting kunnen op het overzicht worden getoond.
  Hierbij is aansturing gekoppeld aan de grootboekrekening.
  Voor de omzet en kosten van de omzet grootboekrekeningen is de instelling kolomsgewijs in het menu BTW - optie 2.
  Voor de overige grootboekrekeningen is de instelling ook te bereiken in het menu Rekeningen.
 • Bij de maandoverzicht is de storing t.g.v. indexering verholpen.
 • Ten behoeve in te lezen bankmutaties is een filter toegevoegd, ter voorkomen van onnodige karakters in de ingelezen boekingsregels.
 • Op meer plaatsen is de layout van bedragen aangepast, zoals een decimale komma en een punt voor duizendtallen.
 •  

  Versie 22.1, geplaatst 03 maart 2022.

 • In het printmenu bij onderdeel Audit bestand t.b.v. rapportagesoftware is de controle naar voren gehaald. Het bestand wordt niet meer aangemaakt wanneer er verschillen in het grootboek of in de kolom 'vorig jaar' zijn.
  Tevens worden de niet toegestane tekens in de namen van de grootboekrekeningen vervangen door een _.
  Er wordt melding gemaakt wanneer niet toegestane tekens zijn vervangen. Het aangemaakte Audit bestand kan dan wel gebruikt worden.
 • In onderdeel statistiek zijn de eerste 4 onderdelen verbeterd.
 • Toevoegen selectie wel/niet nul-bedragen tonen op het scherm met balans, exploitatierekening en vermogensverloop.
 • Voortgangs indicatie bij aanmaken van grote pdf bestanden verbeterd.
 • Enkele overzichten verbeterd verbeterd.
 • Op meer plaatsen layout van bedragen aanpassen, zoals een decimale komma en een punt voor duizendtallen.
 • Teksten aangepast.
 •  

  Versie 22.0, geplaatst 24 januari 2022, vernieuwd 1 februari 2022.

 • Het Instellingenmenu is gesplitst in twee delen:
  Een deel voor administratie gebonden instellingen,
  en het andere voor instellingen die voor het gehele programma gelden.
 • Op enkele plaatsen bedragen duidelijke tonen: Punt voor duizendtallen.
 • Teksten aangepast.
 •  

   

  Versie 21.8, eerste keer 27 oktober, vernieuwd 3 november 2021.

 • Kleine aanpassingen bij het inboeken van inkoopfacturen via het INKOOP boek:
  Ook bij inboeken van een creditfactuur is de afhandeling beter.
 • Na het aanmaken van een factuur blijft nu het emailadres van de gefactureerde klant langer zichtbaar
 • Diverse kleine correcties
 •  

  Versie 21.7, eerste keer 24 juni, vernieuwd 2 augustus 2021.

 • Wijziging van de afhandeling bij het inboeken van inkoopfacturen via het INKOOP boek:
  Verplichte invoer van gegevens in het veld omschrijving.
 • Versie 21.7, eerste keer 24 juni, vernieuwd 6 juli 2021.

 • Na het afdrukken naar een RTF-bestand kwam ten onrechte de melding 'bestand AFDRUK.RTF niet gevonden'.
 • In het invoerscherm bij het invoeren van een omschrijving herstellen 'relnaam_om niet gevonden'.
 • In het invoerscherm tijdens het invoeren van een bedrag de cursorpositie verbeteren.
 • Storing in back-up opdracht aangepakt.
 • De drive-letters in YSA-Plus zijn nu normaliter gelijk als in de windows verkenner.
 • Bij het openen van een bestaande administratie wordt de aangepaste index op het mutatiebestand opnieuw aangemaakt.
 • Storing in invoerscherm verholpen
 • Auditfile aangepast en geschikt voor Exact rapportagesoftware.
 •  

   

  Versie 21.6, per 21 juni 2021:

 • Toegevoegd:
  Auditfile voor rapportagesoftware.
 • Btw-overzicht aangevuld met verschillenkolom.
 • Tijdens inboeken in het inkoopboek factuurnummer invullen afdwingen, en controle op dubbel gebruik van dit factuurnummer.
 • In het bankboek bij ingelezen bankmutaties met F4 naar het volgende ontvangen bedrag springen.
 • Deels bijwerken helppagina's.
 •  

   

  Versie 21.5, per 17 mei 2021:

 • Periodeoverzichten kunnen (naar keuze) worden gemaakt met weglating van de lege grootboekrekeningen.
 • De DEMO administratie uitbreiden v.w.b. de grootboekrekeingen t.b.v. een ZZP-er.
 • Inzichtelijk maken welke btw grootboekrekeningen worden gebruikt t.b.v. een goede jaarovergang.
 •  

   

  Versie 21.4, per 22 april 2021:

 • Aanpassen font voor factuur.
 •  

   

  Versie 21.3, per 05 april 2021:

 • vDosPlus.exe in plaats van vDos.exe wegens ruimere instelmogelijkheden.
 •  

   

  Versie 21.2, per 01 april 2021:

 • Wijziging in menu Instelling - onderdeel 3 programma.
 • Wijzigen weergave schermen openstaande posten.
 •  

   

  Versie 21.1, per 27 maart 2021:

 • DEMO administratie bijwerken met nieuwe data.
 • Toevoegen:
  Werken met toetsen F5, F7, F8 en F9 t.b.v. zoeken in grootboek.
 • Aanpassen herkenning iBan.
 •  

   

  Versie 21.0, per 22 januari 2021:

 • Layout aanpassen van diverse overzichten in pdf.
 • Afdruk rekeningschema in twee delen i.v.m. sortering.
 •  

   

  Versie 20.4, per 2 november 2020:

 • Controle geldigheid RSIN en persoonlijk btw-ID zelfstandigen.
 • Gebruik van de extra mogelijkheid (= optie) binnen YSA-Plus 'HOEVEELHEDEN' weer inschakelen.
 •  

   

  Versie 20.3, per 28 augustus 2020:

 • De tenaamstelling van de bankrekening (tegenpartij) automatische laten opnemen bij de debiteur / crediteur.
 • Boekingsregel verwijderen met toets Delete.
  De regel verdwijnt niet meer bij saneren, zodat toevoegen van extra info mogelijk is.
 • Met F5 herhaald zoeken.
 •  

   

  Versie 20.2, per 7 augustus 2020:

 • Controle mogelijkheid bij achteraf overname gegevens uit voorgaand boekjaar door vergelijken van de grootboekrekening.
 •  

   

  Versie 20.1, per 22 juli 2020:

 • Relatiegegevens worden intern (extra) vastgelegd in het mutatiebestand.
 • Saneren (van het mutatiebestand) is gecontroleerd.
 • Mogelijkheid 'bulk / serie afdrukken naar pdf van de hele administratie.
 • Door vooraf kenmerken aan de grootboekrekening mee te geven, wordt tijdens het boeken in inkoopboek / verkoopboek de kans op fouten kleiner.
 • Blokkade boeken op rekening 'eigen vermogen' buiten dagboek 'balans'.
 •  

   

  Versie 20.0, per 27 januari 2020:

 • Bij ingelezen bankmutatie worden regels met saldovermelding automatisch op een afzonderlijk grootboekrekening gezet.
 • Van de in te lezen bankmutaties wordt de datum getoets aan begin en eind van het boekjaar.
 • Check iban, ook de buitenlandse, op geldigheid.
 •  

   

  Versie 19.0, per 03 januari 2019:

 • Toegevoegd:
  Het boekhoudprogramma kiest bij een datum vanaf 01-01-2019 automatisch het nieuwe lage btw-tarief 9% in plaats van 6%, afhankelijk van de ingevoerde boekingsdatum.
 • Kleine verbeteringen bij het inlezen van bankmutaties en afdruk van de balans in rtf-formaat.
 •  

   

  Versie 18.0, per 19 november 2018:

 • Toegevoegd:
  Inlezen Bankmutaties van de Rabobank in nieuw CSV-formaat, door deze bank in gebruik genomen in de herfst van 2018.
  Dit formaat biedt voordelen boven het MT940 formaat van de Rabobank. In het CSV-formaat bestand wordt nu bij elke banktransactie het nieuwe saldo van de bankrekening opgenomen. De afzonderlijke items van de transactie worden helder zichtbaar gemaakt, en bij het inlezen opgenomen in het boekhoudprogramma.
  Momenteel wordt het Volgnummer, de Code van de transactie en de BIC van de tegenpartij niet opgenomen, om de zaak wat compacter te houden. Wanneer er behoefte blijkt kan dit in de toekomst eventueel nog worden aangepast.
 •  
 • Kleine verbeteringen bij het inlezen van bankmutaties en het verwerken ervan.
 •  

   

  Versie 18.0, per 28 februari 2018:

 • Storing in Restore (onder vDOS) verholpen. Hiertoe wordt vanuit YSA-Plus het hulpprogramma PKUNZIP aangeroepen met een andere instelling.
  Bovendien toegevoegd: Wanneer het te restoren bestand niet wordt aangetroffen wordt ook nog in veel voorkomende andere mappen gezocht.
  Let op dat onder vDOS de aangegeven paden naar het backup-bestand niet overeenkomen met de Windows-paden. De paden kunnen in autoexec.txt worden gedefiniëerd.
 •  
 • Het is nu mogelijk om vanuit YSA-Plus bij Instellingen - Programma te kiezen voor de 25-regel of 50 regel instelling. Na de gemaakte keuze wordt YSA-Plus afgesloten en moet dan opnieuw worden gestart. Het komt dan met de andere scherminstelling naar voren.
 •  

   

  Versie 18.0, per 20 december 2017:

 • Het nieuwe lage BTW percentage is toegevoegd aan het programma in verband met de wijziging van het lage BTW percentage per 1 januari 2019. Bij het facturen en ook bij het inboeken wordt afhankelijk van de datum automatisch het juiste percentage gebruikt.
 •  
 • Enkele kleine verbeteringen.
 •  

   

  Versie 17.2, per 06 september 2017:

 • Na 10 dagen met een zelfde administratie kwam de melding: Bestand niet toegankelijk.
  Dit kwam omdat de negende backup bestanden in de weg zaten. Dit is nu verholpen.
 •  

   

  Versie 17.1, per 29 augustus 2017:

 • Bij het wisselen van een administratie kan nu met F3 worden gezocht naar de administratie. Hierbij wordt gezocht in praktisch alle vaste gegevens van de boekhouding. Bijvoorbeeld het jaar, maar ook de naam (of eigenaar) van de administratie, op plaats, postcode etc, etc.
  Op deze manier is het ook voor de grote kantoren gemakkelijker om de juiste administratie te vinden.
 • Het onderdeel Backup en Restore is aangepast. Vanaf nu wordt een eerder gemaakte backup hernoemd. Zo kan er een serie van 9 backup bestanden naast elkaar bestaan.
 • Vanaf nu worden aan het begin van de dag alle DBF bestanden gekopieerd. Indien nodig kan (handmatig) op deze extra gegevens bestanden worden terug gegrepen. Ook hier wordt een serie van maximaal 9 reserve bestanden van de DBF bestanden gemaakt. In een TXT bestand wordt uitleg gegeven inzake de extra kopieen.
  N.B. De aanwezige TXT bestanden behorende bij de relaties worden niet extra gekopieerd.
 • Bij het handmatig inboeken van boekingsregels wordt nu de laatste gebruikt btw-code bij de grootboekrekening onthouden, en later weer opnieuw voorgesteld.
 • Bij de output naar een RTF bestand is de standaard lettergrootte iets aan gepast, zodat de output beter in Word past.
 • Bij de output van boekingsregels naar het scherm is nu toegevoegd een horizontale gele scheidingsstreep, om aan te geven tot hoever het vorige scherm ging.
 • Tijdens het corrigeren van boekingsregel kan het item Correctie en bedrag in het midden onder in het scherm naar voren komen. Dit wordt nu in kleur weer geven, zodat het meer opvalt.
 • Bij het inlezen van de bankmutaties werd het saldo op grootboekrekening 1 niet bijgewerkt. Dit is nu verholpen.
  Het is altijd mogelijk om alle saldi van de grootboekrekeningen te herrekenen met optie C in het hoofdmenu. Tot nu toe was dat de oplossing van het voorgaande.
 • Het filteren van de in te lezen bankmutaties is verbeterd.
  Toelichting: Er wordt steeds naar gestreefd om bij de omschrijving van de boekingsregel met het bedrag een unieke omschrijving zoals een iBan, machtiging of naam te krijgen, zodat de herkenning bij de afboeking van betalingen beter gaat.
 • Bij het wisselen van een administratie met F10 (de vorige) of met Z (voor een andere), wordt niet meer de licentie gecontroleerd. Daarom gaat het wisselen nu sneller.
 • Kleine verbeteringen.
 •  

   

  Versie 17.0, per 10 maart 2017:

 • Strengere waarschuwingen bij mogelijke foutieve boeking van de btw.
 • Bij toevoegen nieuwe relatie: Nu eerste vrije nummer voorstellen.
 • Bij ingelezen bankmutaties kan nu met de Home-toets naar de eerste boeking worden gesprongen die op grootboekrekening 1 staat en dus nog een plek moet krijgen.
 • Het filteren van de in te lezen bankmutaties is verbeterd.
  Toelichting: Er wordt steeds naar gestreefd om bij de omschrijving van de boekingsregel met het bedrag een unieke omschrijving zoals een iBan, machtiging of naam te krijgen, zodat de herkenning bij de afboeking van betalingen beter gaat.
 • Wanneer een factuur met extra regels bij omschrijving wordt gekopieerd, dan worden nu ook deze extra regels gekopieerd.
 •  

   

  Versie 17.0, per 27 december 2016:

 • Het inlezen van de bankmutaties is verbeterd, met name bij de Rabobank bestanden na 1 mei 2016.
 • Bij het coderen van de ingelezen bankmutaties, wordt niet meer gevraagd of het iban moet worden opgenomen bij de relatie; dit gebeurt voortaan steeds automatisch. Zodoende worden bij dezelfde volgende iban een boekingsvoorstel gedaan.
 • In het relatie-zoek-scherm is het mogelijk bij het random zoeken op INSERT te drukken en een nieuwe relatie in te voegen.
 • Opnemen vraag t.b.v. afdruk btw-overzicht naar TXT.
 • Wanneer YSA-Plus wordt gebruikt met een scherm van 50 verticale regels, dan wordt bij de zoekfunctie (naar boekingen) ook het saldo getoond van de gevonden regels.
 • Enkele kleine verbeteringen.
 •  

   

  Update versie 16.0, per 10 februari 2016:

 • Bankrekeningnummer (iBAN) herkenning bij ingelezen bankmutaties. Aan de hand van deze herkenning is het coderen van de ingelezen bankmutaties gemakkelijker. Wanneer er op een debitereur of crediteur wordt geboekt, dan wordt vervolgens gezocht naar dit iBAN bij een relatie. Wanneer het iBAN wordt gevonden bij een relatie, dan wordt ook het relatienummer alvast ingevuld.
  De aanpassing in YSA-Plus: De iBAN wordt bewaard in een extra tabel (xxxxU.dbf) en met de iBAN wordt ook het grootboekrekeningnummer bewaard, waarop is geboekt. Het iBAN van een relatie wordt vastgelegd op de relatiekaart.
 • Toelichting op de procedure van het coderen:
  Wanneer de pijl voor de boekingsregels op en neer is te bewegen, door dan op Page Down te drukken i.p.v. Pijl Naar Beneden, wordt direct naar de volgende boekingsregel gesprongen met een bedrag, en daarbij wordt tevens naar het veld van de grootboekrekening gegaan. Op deze plek moet de grootboekrekening worden gekozen. YSA-Plus zoekt nu naar een bekend iBAN (in de omschrijving, geheel rechts). Wanneer het iBAN wordt gevonden, dan wordt de bijbehorende grootboekrekening ook al ingevuld. Dan gaat het systeem automatisch naar het volgende invoerveld. Wanneer een debiteuren- of crediteurenrekening ingevuld was, dan zal YSA-Plus zoeken naar het iBAN bij de relaties. Wanneer het iBAN is herkend, dan wordt ook het relatienummer al ingevuld.
  Wanneer het relatienummer juist is ingevuld, dan wordt met Page Down in de openstaande posten gezocht. De focus zal blijven staan op de openstaande post met hetzelfde bedrag als in de boekingsregel.
 • De laatst gekozen btw-code wordt per iBAN bewaard. Wanneer bij het coderen van de bank een iBAN wordt herkend, dan wordt tijdens het doorlopen van de boekingsreel ook de (laatst gebruikte) btw-code alvast voor ingevuld.
 • Ter aanvulling van het voorgaande: Bij opbrengsten grootboekrekening heeft de btw-code aangegeven bij W-2, ten behoeve van het btw-overzicht, voorrang. Dit is dus het geval bij opbrengstenrekeningen met bijbehorende btw-code 1 of btw-code 2.
 • Inlezen van de bankmutatie in formaat van de ING (kommagescheiden IBAN (jjjjmmdd), privé bankmutaties, is gewijzigd. Nu komt in de serie ingelezen regels de regel met het iBAN boven te staan. Daarmee wordt de herkenning op iBAN als hiervoor beschreven ook bij de ING privé mogelijk.
 • Bij F3 zoeken nu ook de mogelijkheid om de regels met nul-bedragen weg te laten.
 • Wanneer het scherm van YSA-Plus ingesteld is op 50 regels, dan wordt bij het zoeken tevens het totaalbedrag getoond.
 • Inlezen van ABN-Amro verbeterd door overbodige tekst delen te verminderen.
 • Bij zoeken in het relatiescherm toegevoegd: Nogmaals drukken op F3 wist het zoekargument.
 •  

   

 • index
 •  
   
   
 • home
 •