Versie-geschiedenis van boekhoudprogramma YSA-Plus

   

  Versie 19.0, per 03 januari 2019:

 • Toegevoegd:
  Het boekhoudprogramma kiest bij een datum vanaf 01-01-2019 automatisch het nieuwe lage btw-tarief van 9%.
 • Kleine verbeteringen bij het inlezen van bankmutaties en afdruk van de balans in rtf-formaat.
 •  

   

  Versie 18.0, per 19 november 2018:

 • Toegevoegd:
  Inlezen Bankmutaties van de Rabobank in nieuw CSV-formaat, door deze bank in gebruik genomen in de herfst van 2018.
  Dit formaat biedt voordelen boven het MT940 formaat van de Rabobank. In het CSV-formaat bestand wordt nu bij elke banktransactie het nieuwe saldo van de bankrekening opgenomen. De afzonderlijke items van de transactie worden helder zichtbaar gemaakt, en bij het inlezen opgenomen in het boekhoudprogramma.
  Momenteel wordt het Volgnummer, de Code van de transactie en de BIC van de tegenpartij niet opgenomen, om de zaak wat compacter te houden. Wanneer er behoefte blijkt kan dit in de toekomst eventueel nog worden aangepast.
 •  
 • Kleine verbeteringen bij het inlezen van bankmutaties en het verwerken ervan.
 •  

   

  Versie 18.0, per 28 februari 2018:

 • Storing in Restore (onder vDOS) verholpen. Hiertoe wordt vanuit YSA-Plus het hulpprogramma PKUNZIP aangeroepen met een andere instelling.
  Bovendien toegevoegd: Wanneer het te restoren bestand niet wordt aangetroffen wordt ook nog in veel voorkomende andere mappen gezocht.
  Let op dat onder vDOS de aangegeven paden naar het backup-bestand niet overeenkomen met de Windows-paden. De paden kunnen in autoexec.txt worden gedefiniëerd.
 •  
 • Het is nu mogelijk om vanuit YSA-Plus bij Instellingen - Programma te kiezen voor de 25-regel of 50 regel instelling. Na de gemaakte keuze wordt YSA-Plus afgesloten en moet dan opnieuw worden gestart. Het komt dan met de andere scherminstelling naar voren.
 •  

   

  Versie 18.0, per 20 december 2017:

 • Het nieuwe lage BTW percentage is toegevoegd aan het programma in verband met de wijziging van het lage BTW percentage per 1 januari 2019. Bij het facturen en ook bij het inboeken wordt afhankelijk van de datum automatisch het juiste percentage gebruikt.
 •  
 • Enkele kleine verbeteringen.
 •  

   

  Versie 17.2, per 06 september 2017:

 • Na 10 dagen met een zelfde administratie kwam de melding: Bestand niet toegankelijk.
  Dit kwam omdat de negende backup bestanden in de weg zaten. Dit is nu verholpen.
 •  

   

  Versie 17.1, per 29 augustus 2017:

 • Bij het wisselen van een administratie kan nu met F3 worden gezocht naar de administratie. Hierbij wordt gezocht in praktisch alle vaste gegevens van de boekhouding. Bijvoorbeeld het jaar, maar ook de naam (of eigenaar) van de administratie, op plaats, postcode etc, etc.
  Op deze manier is het ook voor de grote kantoren gemakkelijker om de juiste administratie te vinden.
 • Het onderdeel Backup en Restore is aangepast. Vanaf nu wordt een eerder gemaakte backup hernoemd. Zo kan er een serie van 9 backup bestanden naast elkaar bestaan.
 • Vanaf nu worden aan het begin van de dag alle DBF bestanden gekopieerd. Indien nodig kan (handmatig) op deze extra gegevens bestanden worden terug gegrepen. Ook hier wordt een serie van maximaal 9 reserve bestanden van de DBF bestanden gemaakt. In een TXT bestand wordt uitleg gegeven inzake de extra kopieen.
  N.B. De aanwezige TXT bestanden behorende bij de relaties worden niet extra gekopieerd.
 • Bij het handmatig inboeken van boekingsregels wordt nu de laatste gebruikt btw-code bij de grootboekrekening onthouden, en later weer opnieuw voorgesteld.
 • Bij de output naar een RTF bestand is de standaard lettergrootte iets aan gepast, zodat de output beter in Word past.
 • Bij de output van boekingsregels naar het scherm is nu toegevoegd een horizontale gele scheidingsstreep, om aan te geven tot hoever het vorige scherm ging.
 • Tijdens het corrigeren van boekingsregel kan het item Correctie en bedrag in het midden onder in het scherm naar voren komen. Dit wordt nu in kleur weer geven, zodat het meer opvalt.
 • Bij het inlezen van de bankmutaties werd het saldo op grootboekrekening 1 niet bijgewerkt. Dit is nu verholpen.
  Het is altijd mogelijk om alle saldi van de grootboekrekeningen te herrekenen met optie C in het hoofdmenu. Tot nu toe was dat de oplossing van het voorgaande.
 • Het filteren van de in te lezen bankmutaties is verbeterd.
  Toelichting: Er wordt steeds naar gestreefd om bij de omschrijving van de boekingsregel met het bedrag een unieke omschrijving zoals een iBan, machtiging of naam te krijgen, zodat de herkenning bij de afboeking van betalingen beter gaat.
 • Bij het wisselen van een administratie met F10 (de vorige) of met Z (voor een andere), wordt niet meer de licentie gecontroleerd. Daarom gaat het wisselen nu sneller.
 • Kleine verbeteringen.
 •  

   

  Versie 17.0, per 10 maart 2017:

 • Strengere waarschuwingen bij mogelijke foutieve boeking van de btw.
 • Bij toevoegen nieuwe relatie: Nu eerste vrije nummer voorstellen.
 • Bij ingelezen bankmutaties kan nu met de Home-toets naar de eerste boeking worden gesprongen die op grootboekrekening 1 staat en dus nog een plek moet krijgen.
 • Het filteren van de in te lezen bankmutaties is verbeterd.
  Toelichting: Er wordt steeds naar gestreefd om bij de omschrijving van de boekingsregel met het bedrag een unieke omschrijving zoals een iBan, machtiging of naam te krijgen, zodat de herkenning bij de afboeking van betalingen beter gaat.
 • Wanneer een factuur met extra regels bij omschrijving wordt gekopieerd, dan worden nu ook deze extra regels gekopieerd.
 •  

   

  Versie 17.0, per 27 december 2016:

 • Het inlezen van de bankmutaties is verbeterd, met name bij de Rabobank bestanden na 1 mei 2016.
 • Bij het coderen van de ingelezen bankmutaties, wordt niet meer gevraagd of het iban moet worden opgenomen bij de relatie; dit gebeurt voortaan steeds automatisch. Zodoende worden bij dezelfde volgende iban een boekingsvoorstel gedaan.
 • In het relatie-zoek-scherm is het mogelijk bij het random zoeken op INSERT te drukken en een nieuwe relatie in te voegen.
 • Opnemen vraag t.b.v. afdruk btw-overzicht naar TXT.
 • Wanneer YSA-Plus wordt gebruikt met een scherm van 50 verticale regels, dan wordt bij de zoekfunctie (naar boekingen) ook het saldo getoond van de gevonden regels.
 • Enkele kleine verbeteringen.
 •  

   

  Update versie 16.0, per 10 februari 2016:

 • Bankrekeningnummer (iBAN) herkenning bij ingelezen bankmutaties. Aan de hand van deze herkenning is het coderen van de ingelezen bankmutaties gemakkelijker. Wanneer er op een debitereur of crediteur wordt geboekt, dan wordt vervolgens gezocht naar dit iBAN bij een relatie. Wanneer het iBAN wordt gevonden bij een relatie, dan wordt ook het relatienummer alvast ingevuld.
  De aanpassing in YSA-Plus: De iBAN wordt bewaard in een extra tabel (xxxxU.dbf) en met de iBAN wordt ook het grootboekrekeningnummer bewaard, waarop is geboekt. Het iBAN van een relatie wordt vastgelegd op de relatiekaart.
 • Toelichting op de procedure van het coderen:
  Wanneer de pijl voor de boekingsregels op en neer is te bewegen, door dan op Page Down te drukken i.p.v. Pijl Naar Beneden, wordt direct naar de volgende boekingsregel gesprongen met een bedrag, en daarbij wordt tevens naar het veld van de grootboekrekening gegaan. Op deze plek moet de grootboekrekening worden gekozen. YSA-Plus zoekt nu naar een bekend iBAN (in de omschrijving, geheel rechts). Wanneer het iBAN wordt gevonden, dan wordt de bijbehorende grootboekrekening ook al ingevuld. Dan gaat het systeem automatisch naar het volgende invoerveld. Wanneer een debiteuren- of crediteurenrekening ingevuld was, dan zal YSA-Plus zoeken naar het iBAN bij de relaties. Wanneer het iBAN is herkend, dan wordt ook het relatienummer al ingevuld.
  Wanneer het relatienummer juist is ingevuld, dan wordt met Page Down in de openstaande posten gezocht. De focus zal blijven staan op de openstaande post met hetzelfde bedrag als in de boekingsregel.
 • De laatst gekozen btw-code wordt per iBAN bewaard. Wanneer bij het coderen van de bank een iBAN wordt herkend, dan wordt tijdens het doorlopen van de boekingsreel ook de (laatst gebruikte) btw-code alvast voor ingevuld.
 • Ter aanvulling van het voorgaande: Bij opbrengsten grootboekrekening heeft de btw-code aangegeven bij W-2, ten behoeve van het btw-overzicht, voorrang. Dit is dus het geval bij opbrengstenrekeningen met bijbehorende btw-code 1 of btw-code 2.
 • Inlezen van de bankmutatie in formaat van de ING (kommagescheiden IBAN (jjjjmmdd), privé bankmutaties, is gewijzigd. Nu komt in de serie ingelezen regels de regel met het iBAN boven te staan. Daarmee wordt de herkenning op iBAN als hiervoor beschreven ook bij de ING privé mogelijk.
 • Bij F3 zoeken nu ook de mogelijkheid om de regels met nul-bedragen weg te laten.
 • Wanneer het scherm van YSA-Plus ingesteld is op 50 regels, dan wordt bij het zoeken tevens het totaalbedrag getoond.
 • Inlezen van ABN-Amro verbeterd door overbodige tekst delen te verminderen.
 • Bij zoeken in het relatiescherm toegevoegd: Nogmaals drukken op F3 wist het zoekargument.
 •  

   

  Update versie 16.0, per 29 oktober 2015:

 • Met toets F3 kan er gezocht worden. Dubbel drukken op F3 wist het vorige zoekargument.
 • Een boekhouding kan Op Slot worden gezet, waarmee wordt voorkomen dat per abuis in een boekhouding wordt geboekt die al klaar is. Zie menu I-2-8.
 • Aanpassen inlezen bankmutatie van Triodos Bank.
 • Controle btw-code en omzet, tijdens het inboeken.
 • Wanneer YSA-Plus werkt met een schermgrootte van 50 regels, dan wordt tijdens het invoeren, onder in het scherm het tijdstip en datum getoond van een eerder gemaakte boekingsregel.
 • Het rekeningen-keuze-scherm wordt niet afgesloten, wanneer een naam van de rekening wordt getoetst, en deze niet wordt gevonden.
 • Tijdens de invoer van het rekeningnummer, wordt interactief (direkt) de naam van de grootboekrekening getoond, zonder dat eerst op Enter drukken noodzakelijk is. Zo is vooraf zichtbaar of het rekeningnummer juist is.
 • Filteren van Inlezen bankmutaties verbeterd.
 •  

   

  Update versie 15.0, per 13 april 2015:

 • Inlezen van bankmutaties uitgebreid met:
  Rabobank: module Cash Management het formaat MT940 Structured (.txt).

   

   

  Update versie 15.0, per 1 april 2015:

 • Inlezen van bankmutaties uitgebreid: Het formaat van de ING Kommagescheide IBAN (jjjjmmdd) (.csv) kan worden ingelezen.
  Het downloaden bij de ING van bankmutaties kan na 1 april in de formaten:
  - Voor zakelijke klanten: MT940 IBAN en
  - Voor particuliere klanten: Kommagescheiden IBAN (jjjjmmdd) (.csv)
  Daarnaast blijft het mogelijk in YSA-Plus om de oude formaten in te lezen zoals:
  - MT940
  - Girotel Ascii IBAN, en
  - Girotel Ascii (oud).

 • Diverse kleine aanpassingen.

   

   

  Update versie 15.0, per 15 januari 2015:

 • YSA-Plus werkzaam gemaakt op Windows 8. Twee verschillende installatie setup's, namelijk voor gebruik met 25 schermregels, en ook voor 50 schermregels.
  Om de instelling voor het aantal schermregels achteraf aan te passen kan het bestand in de programma map op C:\YSA\config.txt gewijzigd worden. In YSA-Plus moet dan ook tevens bij Instellingen de keuze gemaakt worden voor 25 of 50 scherm-regels. Natuurllijk kan ook de andere installatie setup van YSA-Plus worden gekozen.
  De plaats van de bestanden moet bij gebruik van vDos vaak aangepast worden. Veelal volstaat enkel de verwijzing DATA (dus zonder schrijfletter).

 • De menustructuur van het onderdeel Telebanking is aangepast. De indeling is zo opgezet dat per bank een keuze kan worden gemaakt.

 • Bij Telebanking is het nieuwe bestandsformaat van de ING MT940 IBAN toegevoegd. De ING biedt sommige andere formaten in de loop van 2015 niet meer aan.

 • Bij het inlezen van bank gegevens in diverse formaten worden overbodige teksten weg gefilterd. Dit geeft een duidelijker resultaat en het coderen van de bank mutaties is gemakkelijker.

   

   

  Update versie 14.1, per 17 november 2014:

 • Bij het coderen van de bank met ingelezen bankmutaties: Toevoegen automatisch opzoeken van de openstaande post bij een relatie.

 • Enkele cosmetische aanpassingen.

   

   

  Update versie 14.1, per 17 september 2014:

 • Toevoegen inlezen bankmutaties van Rabobank in formaat kommagescheiden (.csv formaat)
  Dit formaat is gebruikelijk in Rabo Telebanking van de Niet Zakelijke rekeningen.

 • Diverse verbeteringen in onderdeel Telebanking.

 • In onderdeel boekingen: Scherminformatie t.b.v. afsplising btw aanpassen.

   

   

  Versie 14.1, per 21 augustus 2014:

 • Bij het coderen van ingelezen bankmutaties, automatisch zoeken van een openstaand bedrag in de openstaande postenlijst, overeenkomend met het bedrag van de betaling/ontvangst.

 • Bij het binnenkomen van een dagboek: Automatisch springen naar de plek in een dagboek waar de laatste boeking is gedaan.

 • Tijdens zoeken naar gegevens met F3 in het zoekscherm kan:
  1. Tijdens het boeken, ook al is deze regel in ander dagboek geboekt, naar de regel worden gesprongen evt. in een ander dagboek. Er wordt dan dus snel gewisseld van dagboek.
  2. Vanuit het hoofdscherm, direct naar de boekingsregel worden gesprongen. Men kan dus automatisch in het juiste dagboek terecht komen.

 • Inlezen bank mutaties van internetbankieren aanpassen en verbeteren.

 • Enkele aanpassingen t.b.v. afdrukken overzichten, o.a. linkerkantlijn en standaard lettergrootte.
  De standaard lettergrootte naar RTF formaat is nog steeds naar eigen inzicht aan te passen.(dit kan in YSA bij 'instelling voor het afdrukken' - keuze 1).

 • Bij afdrukken factuur: Layout btw-nummer aanpassen.

   

   

  Versie 14.0, per 1 april 2014:

 • Verbeterd bij het maken van een kopie van een bestaande factuur: Het toekennen van het nieuwe factuurnummer.

  In het zoekscherm werd bij sommige regels positief en negatief niet juist weer gegeven.

  Openstaande postenlijst is aangepast wanneer YSA-Plus werkt met een beeldscherm met 50 regels verticaal i.p.v. 25 regels verticaal.

  Controle van EAN nummer (bij een artikel) verbeterd voor EAN nummers eindigend op een nul. De EAN nummers eindigend op een nul werden ten onrechte afgekeurd.

  Factuur layout v.w.b. de linker kantlijn is voortaal afhankelijk of de kolommem AANTAL en PRIJS zichtbaar zijn op de factuur.

  Het is nu mogelijk om Triodosbank in te lezen in MT940 formaat.

  Aanpassen opname en weergaven van de LANDCODE van een btw-nummer bij een Debiteur of Crediteur. De landcode kan nu 3 posties zijn. De weergave op de factuur is nu bijvoorbeeld: CHE-123.456.789 TVE

   

   

  Versie 14.0, per 31 januari 2014:

 • Het nummer van een grootboekrekening wijzigen naar een ander nummer, door de hele boekhouding heen.

  Marges en aantal regels bijgesteld bij afdruk naar RTF formaat voor output naar WORD.

  Toegevoegd: Vraag vooraf bij verlaten van invoerscherm. Deze vraag vooraf kan bij de standaard programma instellingen uitgezet worden.

  Toegevoegd: Bij verbeteren in invoerscherm: Vraag vooraf als er nog een verschil-bedrag is en op Escape wordt gedrukt.

  In invoerscherm: Tijdens coderen van ingelezen bankmutaties: Sturing van de toets Page-Down in het veld voor grootboekrekening aangepast: Er wordt gesprongen naar de volgende mutatie; bovendien komt de cursor weer in het veld van de grootboekrekening.

  Het BTW-overzicht wordt weggeschreven naar bestand: BTW_OVER.TXT (in de programma map van YSA).
  Dit tekst-bestand is met de Windows Verkenner te openen en geeft een overzicht van de Omzet en BTW, zoals dit in het scherm was te zien.

  Ten onrechte kwam er soms een foutmelding dat YSA niet goed was afgesloten.

  Consequent verwijderen van aangemaakte bestanden AFDRUK.DOC, AFDRUK.PDF EN AFDRUK.TXT vooraf een volgende afdrukopdracht.

  Bij de programma-instellingen kan gekozen worden voor een venster met 50 regels. YSA zal dan meer informatie tonen bij overzichten. Deze mogelijkheid met een scherm met 50 regels is nog NIET in alle programma-onderdelen aanwezig.

   

  Versie 13.1, per 21 juni 2013:

 • Toegevoegd in artikelbestand een veld voor EAN-code.
  Het programma controleert de bestaanbaarheid van de EAN-code en kan het laatste controlecijfer berekenen als dit nodig is.

  Het is mogelijk gemaakt om bij de dagboekgegevens de reeds ingevoerde tegenrekening weer weg te halen.

  Inlezen van bankmutaties verbeterd en aangevuld:
  Toegevoegd inlezen van nieuwe Rabobank formaat.
  Toegevoegd inlezen van nieuwe ING formaat Girotel-Ascii (i.v.m. gebruik IBAN)

  Versie 13.1, per 25 januari 2013:

 • Op de relatiekaart (klantgegevens) zijn de naam, adres, woonplaats en diverse andere velden langer gemaakt.
  Postcode = 45 posities
  Plaats = 55 posities
  Het toegevoegde veld Land = 45 posities.

  Op de klantenkaart is nu ruimte gemaakt voor de IBAN en BIC gegevens voor twee banknummers.

  De output van een factuur gaat nu bovendien naar een html-bestand.

  De output van een factuur naar pdf-bestand wordt per factuur bewaard, evenals de nieuwe output naar html.
  Deze facturen worden standaard bewaard in de map \FACTUREN.

  Taal tabel opgenomen t.b.v. opstellen van een factuur in een buitenlands taal.
  De gebruiker kan zelf de items aanpassen en/of talen toevoegen.
  Een eenmaal aangepaste taal tabel wordt per administratie bewaard.
  Per administratie kan een standaard taal worden gekozen; en per klant kan een andere keuze worden gemaakt.

  Er kan eventueel naar behoefte extra informatie worden opgenomen bij een factuur, bestaande uit vijf vrije velden.
  Deze vijf items komen, na het klantnummer, factuurnummer, btw-nummer, betreft, betalingstermijn.
  Deze mogelijkheid kan voor elke administratie afzonderlijke aan of uit worden gezet. Wanneer deze optie wordt gekozen, dan is er ook een extra regel beschikbaar voor het item 'Betreft', zodat ook hier meer informatie aan de factuur kan worden gegeven.

  Na het factuurbedrag wordt automatisch de berekende datum getoond, waarop de factuur betaald moet zijn.
  Dit is de factuurdatum plus de betalingstermijn (per klant te regelen).

  Verbeteren van de opmaak van een factuur.
  Zo worden bijvoorbeeld de kolommen die niet worden gebruikt (bijvoorbeeld als er geen korting wordt gegeven, ook niet op de factuur getoond.
  En: Wanneer binnen een factuur steeds maar een en hetzelfde btw percentage van toepassing is, dan wordt de btw-code per factuur-regel achterwege gelaten.

  Verbeteren van de logica t.b.v. de datum invoer bij een overzicht van de btw over een bepaalde periode.
  De gekozen btw-periode ligt immers binnen de begindatum en einddatum van een boekjaar.

  In de keuzeschermen van relaties, artikelen, artikelgroepen etc. is de afhandeling verbeterd in geval ook het laatste item verwijderd is geworden.

  Hersteld: Het artikel keuze-scherm met prijzen inclusief btw.

  Diverse aanpassingen in de menu's van het programma.
 • Versie 12.5, per 24 november 2012:

 • In het BTW-overzicht de periode aanduiding gewijzigd in T/M (dit was TOT, en kon tot verwarring leiden).

  Toevoegen controle in een bestaande administratie of de conversie met gebruik maken van BTW-tabel (sinds van 19 september) goed was verwerkt. Eventueel automatisch aanpassen.

  Toevoegen van btw-percentages aan btw-code 5 en 7, wanneer deze niet in gebruik zijn, en wanneer de boekhouding van 2012 is (Uit kenmerken van deze administratie gehaald).
  Hierbij wordt aan code 5 de oude 19% toegekend, waarbij de btw-grootboekrekening dezelfde wordt als bij code 1.
  Net zo wordt aan code 7 ook 19% toegekend, en met een btw-grootboekrekening die bij code 3 in gebruik is.
  Dit heeft als voordeel dat na 1 oktober, gemakkelijk betalingen in het bankboek met 19% kunnen worden afgehandeld.
  Zoals gezegd: Wanneer btw-codes 5 en 7 reeds in gebruik zijn. Dan wordt er geen verandering toegevoerd.

  Een oudere factuur afgedrukt vanuit het facturenovezicht werd zonder btw afgedrukt, omdat het juiste percentage niet werd opgehaald. Dit is hersteld.

 • Versie 12.5, per 19 september 2012:

 • BTW percentage wordt automatisch gekozen, afhankelijk van de ingevoerde datum.
  De btw-codes 1 t/m 4 kiezen de bijbehorende btw-percentages automatisch. Handmatig inbrengen van het percentage voor de codes 1 t/m 4 hoeft dus niet meer. De extra btw-codes 5 t/m 9 kunnen nog steeds zelf / vrij worden gekozen.
  Alle bijbehorende btw-grootboekrekening kunnen nog steeds vrij worden gekozen.
  Het facturerings-deel van YSA-Plus gebruikt de percentages bij btw-code 1 voor het hoge tarief en het percentage bij btw-code 2 voor het lage tarief.
  Met de conversie naar het nieuwe programma wordt eenmalig de omschrijving van de naam van de btw-rekening aangepast voor de vier btw-rekeningen die gekoppeld zijn aan de btw-codes 1 t/m 4.
  De percentages voor de btw-codes 5 t/m 9 kunnen dus nog steeds handmatig worden aangepast. Dit deel is niet veranderd.

  YSA-Plus kiest nu bij het factureren zelf het btw-percentage, afhankelijk van de datum van de factuur.
  Omzet (en diensten) die uitgevoerd zijn voor 1 oktober moeten dus in YSA-Plus, wanneer van het factureringsdeel gebruik wordt gemaakt, gefactureerd worden met een factuurdatum gelegen in september.
  Omzet verricht op of na 1 oktober, wordt gefactureerd met een datum van 1 oktober of later. YSA-Plus kiest in deze gevallen automatisch het juiste percentage.

  Het btw-overzicht geeft een overzicht van de omzet, btw-bedrag en de geboekte btw voor een tijdvak waarin de percentages gelijk blijven.

  Het programma onthoudt nu de keuze van het gemaakte btw-overzicht. Er zijn twee mogelijkheden: Men kan het btw-overzicht maken op basis van boekingsbedragen per grootboekrekening, of op basis van de omzet die ingebracht is via het factureringsdeel in YSA-Plus.
 • Versie 12.5, per 20 december 2011:

 • De comma's tussen de kolommen in het klantenzoekscherm worden nu weglaten.
 • Bij het boeken van een betaling bij een debiteur, wordt nu in eerste instantie meteen direct de openstaande postenlijst getoond. Wanneer voor een tweede keer door de boekingsregel wordt gegaan, dan kan een afwijkend factuurnummer worden gekozen of anders kan men zelf nogmaals de openstaande postenlijst openen met Pijl-Neer.
 • De omrekenpercentages onder toets F5 en F6 zijn ingevuld voor omrekenen voor 19%.
 • De afdruk naar een TXT-bestand is aangepast. De code voor Einde Regel is gewijzigd. De regel-afbreking is nu beter.
 •  

  Versie 12.4, per 7 juni 2011:

 • In het Verkoopboek en Inkoopboek tijdens het inboeken automatisch vastleggen van de gebruikte BTW-code bij een Debiteur of Crediteur.
  Tevens automatisch vastleggen van de gebruikte grootboekrekening waarop de Verkoop- of Inkoopfactuur wordt 'glad' geboekt.
 • Laten vastleggen de begindatum en de einddatum van een boekjaar.
  Tijdens het boeken wordt gechecked of de boekingsdatum binnen het boekjaar valt.
 • Enkele kleine verbeteringen.
 •  

  Versie 12.4, per 12 april 2011:

 • In het afdrukmenu optie toegevoegd (en verbeterd): Afdrukken grootboekrekeningen waarop niet is geboekt overslaan.
 • Invoer debiteurennummer in boekingsscherm verbeteren.
 • Verbeteren overnemen gegevens uit oude administratie beginvermogen in rekening Q19 etc.
 • Bij keuze/wisselen van administratie vastleggen van tijdstip afsluiting etc. en verbeteren van logging.
 • In tabel A toevoegen velden ADM_VORIGE en ADM_VOLGEN voor gebruik in menuonderdeel 'Overnemen gegevens cijfers Vorig Jaar'.
 • Verbeteren controle versie-nummer vorige adm.
 • Bij zoeken naar gegevens in de boekingsregels, de focus op de goede regel plaatsen en onthouden. Dit is gemakkelijk bij herhaald zoeken.
 •  

  Versie 12.4, per 14 december 2010:

 • YSA-Plus is goed gestest in Windows 7 omgeving met gebruik van XP-modus. Hierbij wordt de Professional of Ultimate versie van Windows 7 gebruikt. Professional of Ultimate wordt vaak aangeboden voor de zakelijke markt.
 • Inlezen van bankafschriften in MT940 formaat is verbeterd. Het is nu gemakkelijker om doorlopend bestanden in MT940-formaat in te lezen.
 • Wanneer in het Telebank-menu eenmaal de juiste keuze voor dagboek en methode is gekozen, dan wordt deze keuze onthouden en kan hierna voortaan direct vanuit het menu Dagboeken de mutaties van de bank worden ingelezen.
 • Toegevoegd in printmenu: Het afdrukken van een dagboek met saldoverloop.
 • In het Overzicht van een dagboek (met aan de rechterzijde het doorlopende saldo) kan nu gescrold worden, heen en terug.
 • Omdat bankmutaties kunnen worden ingelezen, worden de omschrijving van de betaling vaak verdeeld over meerdere regels. Deze regels hebben een nul-bedrag. In het afdrukmenu is een keuze toegevoegd, om de regels met nul-bedragen niet af te drukken.
  Het invoerverslag, mutatie-overzicht en het overzicht 'saldi van de rekeningen' kan daarom korter zijn.
 • Bij het afdrukken van de saldi van de rekeningen kunnen nu eventueel de grootboekrekeningen waarop niet is geboekt worden weggelaten.
 • Afdruk van het rekeningschema is duidelijke gemaakt.
 • In het boekingenscherm is de functie van toets Page-Down afhankelijk van de inhoud van het dagboek: Wanneer regels zijn ingelezen vanaf bankmutaties, dan wordt bij Page Down gesprongen naar het volgende bedrag en deze volgende regel komt boven in het scherm (de volgende regels volgen hieronder). Het voordeel hiervan is dat de bijbehorende omschrijvingen goed leesbaar zijn.
 • In het hoofdmenu is de keuze H en J bij respectievelijk keuze V en M toegevoegd. Het is hiermee mogelijk om het in de overzichten de nul-regels weg te laten.
 • Bij overnemen cijfers 'Vorig Jaar' worden de grootboekrekening met nul-bedragen nu niet meer meegenomen.
 •  

  Versie 12.3, per 5 oktober 2009:

 • Inlezen van bankafschriften middels MT940 formaat van ING (voorheen Postbank) is aangepast.
 • Inlezen van bankafschriften middels MT940 formaat van Rabobank Internet Bankieren is aangepast.
 • In het scherm voor invoer / wijzigen van mutaties zijn de toetsen Page-Up en Page-Down geactiveerd.
 • De methode van alphabetisch zoeken in het Rekeningen-zoekscherm is aangepast. Er werd voorheen alleen gezocht, eigelijk gesorteerd, op het eerste deel van de omschrijving van de grootboekrekening.
  Vanaf nu wordt bij textinvoer (op de plek waar een rekeningnummer wordt verwacht) direct het zoekscherm geopend. Bovendien wordt in dat scherm gefilterd op de ingevoerde textdelen. Alleen die grootboekrekeningen blijven zichtbaar welke voldoen aan het zoekcriterium.
  Door de toetsen Pijl-Links en Pijl-Rechts te gebruiken wordt het filter binnen het rekeningen-zoekscherm opgeheven (alle rekeningen worden weer zichtbaar) en de volgorde van de grootboekrekeningen in het zoekscherm wijzigt rondom de grootboekrekening waarop de focus op dat moment staat.
 •  

  Versie 12.2, per 15 januari 2009:

 • Het MT940 bestand van OfficeNet van ABN-Amro wordt nu goed herkend, zodat deze bankmutaties nu ook kunnen worden ingelezen.
 •  

  Versie 12.2, per 16 oktober 2008:

 • Tijdens het boekingsproces in INKOOP- of VERKOOP dagboek de korte omschrijving van debiteur of crediteur overgenomen en als default in het veld omschrijving neer gezet.
  Enkele kleine verbeteringen, waaronder meldingen op het scherm bij het inlezen van de bankmutaties.
 •  

  Versie 12.1, per 29 augustus 2008:

 • Betere conversie bij overname van gegevens uit voorgaand boekjaar.
 •  

  Versie 12.1, per 28 februari 2008:

 • Optie 'Voorkeur teken' bij vaste gegevens rekeningnummer is nu bereikbaar.
  Wanneer de optie 'Hoeveelheden' niet aanwezig, wordt niet meer om invraag hoeveelheid gevraagd bij ingave van omschrijving in de boekingsregel, wanneer nog wel deze keuze aan staat bij de vaste gegevens van de rekening.
 •  

  Versie 12.1, per 17 oktober 2007:

 • Automatisch keuze voor nieuw artikel-nummer is verbeterd.
 •  

  Versie 12.1, per 10 oktober 2007:

 • Automatisch keuze voor nummer van nieuwe klant is verbeterd.
 •  

  Versie 12.1, per 28 september 2007:

 • Verbeteren van het verwijderen van de volgende items
  - relaties (debiteuren, crediteuren en overig)
  - grootboekrekeningen
  - grootboekrekening-groepen
  - dagboeken
  - artikelen
  - artikel-groepen
  Steeds blijft hierbij de ranschikking van de items binnen het keuze-scherm gehandhaafd. En ook de positie van de inhoud van het keuze-scherm blijft behouden.
  Indien het item nog in gebruik is, dan kan het niet worden verwijderd. De oorzaak wordt in dat geval steeds aangegeven.
 •  

  Versie 12.0, per 21 september 2007:

 • Inlezen van dagafschriften uit formaat MT940 Rekeningoverzicht.
  De indeling van de informatie in het bestand is gebaseerd op het z.g. SWIFT-formaat. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is een internationaal, elektronisch communicatienetwerk dat door banken over de hele wereld gebruikt wordt voor informatie-uitwisseling. Hierover is een universeel gestandaardiseerd formaat vastgesteld.
  Het inlezen in YSA-Plus werkt perfect:
  - ingavemogelijkheid locatie van het bestand (de locatie wordt gekoppeld aan het dagboek).
  - controle op aanwezigheid van bestand.
  - controle of bestand het goede kenmerk bevat.
  - opgave van gevonden bankrekeningen in het bestand.
  - opgave van het aantal mutaties.
  - ingavemogelijkheid van datum-vanaf en datum-t/m.
  - opgave van aantal gecreeerde boekingsregels van aantal ingelezen mutaties.
  - automatsich bijstellen van de datum-vanaf en datum-t/m t.b.v. de volgende inleesactie.
  - onthouden van het laatste gebruikte dagboek
  - ieder beginsaldo van een rekeningafschriften wordt ingelezen.
  - alle informatie van het afschrift wordt ingelezen, waaronder het banknummer of postbanknummer.

  Ondanks de standaard blijkt in de praktijk verschillen in de output. Deze verschillen zijn zo goed mogelijk opgevangen. De import is getest voor de volgende banken.
  - ABN-Amro Bank, downloaden uit internetbankieren.
  - Rabobank, downloaden uit internetbankieren.
  - Postbank, uit GTZ.

  Het is mogelijk om in het boekhoudprogramma YSA-Plus om interactief te zoeken naar items die voorkomen op het afschrift en bovendien naar (bank-)rekeningnummers.
  Het SWIFT MT940-formaat wordt door veel banken ondersteund.

  Naast dit bestandsformaat biedt YSA-Plus ook import uit Postbank (Ascii-Girotel), Rabobank (dBase-formaat) en Rabobank Bulk Rekening Informatie (BRI, voorheen ERI)
 •  
 • Afdrukken in PDF-formaat. De andere aanwezige mogelijkheden naar RTF en TXT formaat blijven bestaan.
 • Diverse (kleinere) aanpassingen, zoals sortering van rekeninginformatie in overzichten.
 •  

  Versie 11.0, per 20 juni 2007:

 • Nieuw overzicht 'Resultaat per rekening-groep', in het Print-menu t.b.v. presentatiedoeleinden.
 • Verbetering van de telling in het afdruk-overzicht 'Saldi van de rekeningen'. De tussentellingen bij grootboekrekeningen welke in gebruik zijn als tegenrekening bij het kasboek etc. werden alleen in dit overzicht niet correct weer gegeven.
 • Nadat bij een factuur een andere debiteur werd gekozen, trad er mogelijk een verschil op binnen die factuur. Dit is verholpen. Door middel van de aanwezige controlefunctie in het facturenmenu, kan gecontroleerd worden of er foute facturen aanwezig zijn.
 • Per 23 maart 2007:
 • Bij het inlezen van de BRI van de RABO kan de plaats van het bestand worden opgegeven.
 • Met F10 kan snel worden gewisseld van administratie.
 • Het zoeken naar gegevens in de boekingsregels met F3 is verbeterd. Het zoeken gebeurt nu interactief, d.w.z. na iedere invoer wordt direct het resultaat getoond. Bovendien wordt, op verzoek van een gebruiker, onthouden waarnaar de vorige keer werd gezocht.
 • Bij het corrigeren van facturen werden foutieve bedragen in het rekeningschema gezet. Het grootboek zelf was wel in orde. Dit is hersteld. Corrigeren kan door optie C in het hoofdmenu.
 • Aanpassen van waarschuwingen t.b.v. gebruik in een netwerkomgeving met meerdere gebruikers.
 • Voor het afdrukken op een envelop vanuit het debiteuren-keuzescherm is het mogelijk om een voorkeur voor de positie op te geven.
 • Per 20 oktober 2006:
 • Uitbreiding van de mogelijkheden bij het inlezen van de bankmutaties van het formaat Rabobank BRI/ERI, in het onderdeel Telebanking. (per 3 jan. 2007)
 • Technische wijziging in database i.v.m. gebruik van de tegenrekening in een dagboek.
 • Optimale ondersteuning van printers aan de USB-poort.
 • Mogelijkheid voor voorkeursinstelling van het teken van in te voeren bedrag, per grootboekrekening.
 • Beheer van de administraties is verbeterd.
 • Locatie van data-bestanden is instelbaar. Opslag kan centraal in het netwerk.
 • Uitbreiding van backup- en restore-functie.
 • Kleurgebruik en accentuering van vensters om aan te geven welk venster het actieve venster is. Aanpassingen en uitbreiding van menu's.
 • Duidelijker output van invoerverslag en mutatie-overzicht.
 • Verbetering van de output naar RTF-formaat i.v.m. pagina-wissel.
 • Inlezen en coderen van bankafschriften is verbeterd.
 • Diverse verbeteringen.
 •  

  Versie 10.0, 10 februari 2006.
 • Uitbreiding in het factureer gedeelte: Het artikelscherm kan naar keuze de prijzen inclusief btw of exclusief btw tonen. De facturatie kan naar keuze in prijzen inclusief btw of prijzen exclusief btw. Hierna de bijzonderheden:

  1. Het begint met de basisinstelling bij I-2. Daar is aangeven of voor de administratie de incl.-prijzen moet worden gebruikt (is default-instelling voor nieuwe klanten).
  2. Dit gegeven wordt meegenomen naar het klanten-scherm bij het aanmaken van een nieuwe klant. Op de klantenkaart kan het gegeven nog worden gewijzigd. Dus: per klant de keuze incl. of excl. btw-prijzen op de factuur.
  3. Afhankelijk van de vorige instelling worden de factuurregels in het scherm incl. of excl. btw getoond.
  4. Met F9 is het mogelijk om te wisselen van prijzen: De kolom bedrag in het artikel-keuze-scherm wijzigt daarmee ook.
  5. Wanneer prijzen incl. btw worden getoond, dan wordt de btw-invoer-positie gepasseerd. De keuze van btw is dus niet te wijzigen en de btw zelf is dus afhankelijk van de opgegeven keuze bij het artikel zelf.
   Indien het om een 'vrije-tekst' regel gaat, dan wordt geen ingave van een bedrag meer verwacht. De omzet wordt dus in rekening gebracht door een artikel te boeken.
  6. Het artikel-wijzig-scherm toont de prijs INCL. of EXCL. btw. Dat is te regelen in het menu-onderdeel 4 in het menu-onderdeel 'Facturen en artiekelen', of het hangt af van de klant aan wie op dat moment uur wordt gefactureerd.
  7. Rechts-onder op het invoerscherm worden de factuurbedragen zowel exclusief als inclusief btw getoond.
  8. Het scherm 'Afdruk factuur' is uitgebreid met toets 'F9'. Met deze toets kan nog gewisseld worden tussen een afdruk INCL. of EXCL. btw prijzen, zonder dat deze keuze consequenties heeft voor de voorkeur-instelling bij de klant.
  9. Op de afdruk van de factuur wordt een melding gedaan in het geval de prijzen INCL. btw zijn.

 • Verbeteringen onderdeel Statistiek. Artikelen en/of facturen werden soms per abuis samengevoegd. Dit moet nu goed zijn.
  Toevoeging in onderdeel 4 (Omzet per artikel): Naast de omzet, wordt nu ook het aantal van de verkochte artikelen genoemd.
  De factuurregels waarin geen aantallen zijn ingevoerd worden nu onderdrukt. Het voordeel is dat het overzicht compacter wordt.
 • Aanvulling in de bediening van het Hoofdmenu: De keuze van de menu-onderdelen kan ook met de pijltjestoetsen en Enter-toets, naast de bestaande mogelijkheid d.m.v. een letter.
 • Uitbreiding bij het onderdeel 'Kiezen administratie', dus bij het wisselen van de boekhouding: Het overzicht-scherm met de eerder geopende administraties wordt, elke keer als het wordt opgeroepen, compleet geactualiseerd. Ook de niet eerder geopende administraties in het opslaggebied worden gevonden en opgenomen in de tabel.
  Dit heeft als voordeel, dat bij wijziging van het opslaggebied (desnoods in het netwerk), de administraties op de nieuwe locatie automatisch worden verzameld. Vervolgens kan de gebruiker zien welke administraties op die locatie aanwezig zijn.
 • Waarschuwing bij dubbel opstarten van het programma. Of wanneer het programma niet goed is afgesloten. Dubbel opstarten mag wel, zolang er maar verschillende administraties worden gebruikt. Omdat het programma altijd automatisch de laatste gebruikte administratie opent en direct in het hoofdmenu komt, volgt nu een waarschuwing.
  Nu kan een tweede andere administratie worden gekozen. Op deze wijze kan meer dan 1 administratie tegelijkertijd open staan.
 •  

  Versie 9.99, 11 augustus 2005.
 • Automatisch aanpassen van de database wanneer gebruiker de tegenrekening van het dagboek wijzigt.
 •  

  Versie 9.98, 1 juli 2005.
 • Verbeteringen onderdeel Statistiek. De tweede, derde en negende keuzes zijn verbeterd.
 • Toevoeging van de kleurinstelling van het boekhoudprogramma. Er zijn drie achtergrondkleuren mogelijk: Blauw, Zwart en Wit.
  Vooral de zwarte achtergrond, zorgt voor een zeer aangenaam rustig beeld voor langdurige werkzaamheden, omdat de (witte) straling verminderd.
  De kleurinstelling is te bereiken via Instellingen, optie 3: Voorkeuren programma YSA.
 • Wijziging in het onderdeel btw. Te bereiken via Instellingen, optie 4: BTW. De bedragen worden beter afgerond en weergegeven in afgeronden eenheden.
 •  

  Versie 9.97, 4 mei 2005.
 • Bij het afdrukken van het boekingsverslag van een dagboek van de soort N (kas, bank of giro) worden de boekingsregels van de automatisch geboekte bedragen op de tegenrekening weg gelaten. Het invoerverslag wordt daardoor overzichtelijker en met de helft ingekort. Dit bespaart papier, tijd en dus geld.
 • Bij de vervolg-regels, met nul-bedragen, afkomstig van ingelezen bankmutaties, wordt het nulbedrag weggelaten. Dit komt de leesbaarheid van de afdrukken ten goede.
 •  

  Versie 9.96, 15 november 2004.
 • Een grote verandering van het boekhoudprogramma Account YSA-Plus betreft de wijze van inboeken van de kas, bank en giro. Aan de hand van de tegenrekening behorende bij het dagboek worden nu alle boekingen in de genoemde dagboeken door het systeem dubbel uitgevoerd.
  Hierna wordt steeds gesproken over het kasboek. Dezelfde uitleg geldt voor een bankboek en een giroboek. Er mogen meerdere bankboeken etc. aanwezig zijn.

  Uitleg: Wanneer een bedrag in het kasboek op kosten wordt geboekt, dan voegt het systeem nog een regel toe en boekt het hetzelfde bedrag tegengesteld op de tegenrekening van het dagboek. Elke boeking in het kasboek brengt dus twee boekingsregels. De tweede regel wordt steeds door het systeem gedaan. Dit heeft tot gevolg dat niet meer zelf het begin- en eindsaldo hoeft te worden geboekt. Dit houdt tevens in dat alle mutaties van het kasboek ook op de grootboekrekening KAS verschijnen met een tegengesteld teken.
  Om verkeerde boekingen tegen te gaan is het slechts mogelijk om in het dagboek BALANS te boeken op een grootboekrekening welke als tegenrekening van het dagboek in gebruik is. Het beginsaldo wordt daarom geboekt in het dagboek BALANS. Het kasboek geeft in de rechter-onderzijde het kassaldo aan.

  Wanneer het saldoverloop van het kasboek moet worden gecontroleerd, dan kan dat met de optie 'O' (= Overzicht dagboeken) in het hoofdmenu. De ingebrachte boekingsregels worden gesorteerd op datum weergegeven. Langs de rechterzijde staat achter elke regel het voortschrijdende kassaldo. Een eventuele negatieve kas valt direct op!

  Een bijkomend gevolg is dat aantal regels in de administratie toeneemt. De huidige computers hebben zodanige capaciteiten, dat dit (in tegenstelling tot vroeger) geen enkel probleem is. Deze nieuwe methode, en de andere verbeteringen, maken het boekhouden gemakkelijker en verminderen de kans op een foutieve boeking.
 •  

 • Een verbetering voor hen die mutaties automatisch inlezen van de Bank, de Postbank of via ERI (Electronische Rekening Informatie van de Rabobank). De ingevoerde regels moeten nog worden gecodeerd. D.w.z. dat slechts de juiste grootboekrekening hoeft worden gekozen. Alle andere informatie is reeds automatisch ingelezen. In vervolg wordt de keuze voor een grootboekrekening ook aan de bij deze mutatie behorende vervolgregels toegekend. De vervolgregels hoeven dan niet te worden gecodeerd, maar volgen toch de gemaakte keuze van de eerste regel (waarin altijd het bedrag staat).
  Het voorgaande scheelt handelingen en het coderen kost daarom minder tijd.
 •  

 • Het zoekscherm om naar gegevens in boekingsregels te zoeken, met F8, is nu ook oproepbaar in het invoerscherm vanaf de pijlpunt. Wanneer nu bij de gevonden regel op Enter wordt gedrukt, dan wordt (wanneer het een regel uit hetzelfde dagboek betreft) direct naar deze regel gesprongen in het invoerscherm, om de regel te kunnen bewerken.
  Deze uitbreiding is gemakkelijke in combinatie met de genoemde codering van de automatisch ingelezen van mutaties van de bank.
 •  

 • Bij invoer van het bedrag in de boekingsregel wordt zoveel mogelijk automatisch reeds aangegeven of het bedrag negatief (of positief) ingevoerd moet worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de soort dagboek en de soort grootboekrekening.

  Wanneer op een grootboekrekening die aan de rechterzijde van de exploitatierekening komt als inkooprekening (=kosten) een positief bedrag is geboekt, dan zal (omdat het saldo van de grootboekrekening reeds positief is) in het vervolg uitgegaan worden van positieve inbreng van het bedrag. In de praktijk gaat het in dit geval om inkoop van de verkopen.
  Het voorgaande is bedoeld om met minder handelingen tot de juiste invoer te komen.
 •  

  Versie 9.95, 10 september 2004.
 • - Uitbreiding van het onderdeel Statistiek:
  - Omzetten voor een klant (of een serie klanten) in de verschillende boekjaren.
  - Een bijkomend voordeel van dit systeem is, dat snel kan worden gezien in welke jaren (en voor welk bedrag) is geleverd aan welke klant.
  - Er wordt gebruik gemaakt van een lijst met administraties van voorgaande boekjaren. De omzetzetten in de jaren van 2001 en eerder worden in het overzicht automatisch omgerekend (door gebruik te maken van een koers). Hierdoor is een goede vergelijking mogelijk. De koers kan worden aangepast, zodat het ook werkt in Belgie (Belgische Frank) en Duisland (Duitse Mark).
  - De rangschikking van de jaren in het overzicht is aan te passen. De uitkomsten uit de administratie XX98, XX99, XX00 en XX01 etc. komen zodoende in de goede volgorde te staan, onafhankelijk van de gebruikte naam voor de administraties van voorgaande jaren.
 •  

  Versie 9.94, 28 juni 2004.
 • - Verbetering afdruk-keuzemogelijkheden:
  Afdruk naar RTF-formaat. Dit bestand bevat instellingen voor het font, waarmee automatisch de grootte van het lettertype wordt aangepast aan de breedte van het af te drukken overzicht. De afdruk wordt zichtbaar in Wordpad of Word, waarna het eventueel nog bewerkt kan worden, voordat het wordt afgedrukt.
  - Het is ook mogelijk om te kiezen voor een afdruk op de ouderwetse manier naar een printer zoals de HP5652 (te koop voor € 140,=, en werkt ook op de ouderwetse manier). Voor een overzicht van printers kunt u kijken in de Consumentengids van juli 2004
 •  

  Versie 9.93, 28 april 2004.
 • - Verbetering afrondingen in btw-overzichten.
  - Het btw-overzicht staat bij Installatie - optie 4.
  - Enkele kleine verbeteringen.
 •  

  Versie 9.92, februari 2004.
 • - Verbetering schoonheidsfoutje na afsluiten F8-zoekscherm en artikel-keuzescherm.
  - Toevoeging van de mogelijkheid om per e-mail de Optionele toevoeging t.b.v. de mineralen-boekhouding in te schakelen.
  - Stabielere wijze van activering van de licentie per e-mail.
 •  

  Versie 9.91, januari 2004.
 • Aanvulling item 13 in menu Debiteuren, Crediteuren en Subadministratie:
  - Afdruk telefoonlijst relaties
  - Afdruk lijst met uitgebreidere debiteurengegevens
 •  

  Versie 9.90, november 2003.
 • Specificatie van de IC-leveringen (btw):
  Overzicht op het scherm van:
  - IC-leveringen per klant,
  - IC-leveringen per klant per factuur.
 • Een overzicht voor de aangifte van de btw:
  Overzicht op het scherm van:
  - Gefactureerde omzet (hoog en laag) met bijbehorende af te dragen btw-bedragen.
  - Geboekte btw-bedragen en te betalen/terug te ontvangen bedrag.

  - Mogelijkheid om zelf de indeling btw-omzet hoog en laag per grootboekrekening aan te geven. Op deze manier is het mogelijk om de omzet te bepalen n.a.v. boekingen in het verkoopboek.

  Dit zijn korte, duidelijke overzichten welke voldoen voor de niet al te ingewikkelde boekhoudingen. Op het overzicht zijn de invulcodes van het aangiftebiljet omzetbelasting opgenomen. Niet alle velden worden gebruikt, daarom wordt import (nog) niet gespecificeerd.
 • Controle bestanden en velden, biedt gebruiker de mogelijkheid om de gegevensbestanden te controleren. Deze controle gebeurt al automatisch wanneer een nieuwe versie van het boekhoudprogramma wordt gebruikt en een administratie hierin voor de eerste keer wordt geopend.
  Vanaf nu kan de gebruiker deze functie aangeroepen om, alle bij de administratie behorende DBF-bestanden, te controleren op aanwezigheid van alle velden.
 • Statistiek is uitgebreid en toont nu informatie op het scherm over:
  - omzet per klant,
  - omzet per klant per factuur,
  - omzet per klant per artikel,
  - omzet per artikel,
  - omzet per artikel per klant,
  - omzet per artikel per klant per factuur
  - overzicht alle facturen
 •  

  Versie 9.89, november 2003.
 • Eenvoudige statistiek toont omzet per klant, factuur, artikel enz.
 •  

  Versie 9.88, oktober 2003.
 • Toegevoegd is de automatische vermelding van het btw-nummer van de afnemer (= debiteur of klant) in de kop van de factuur. Het btw-nummer wordt op de factuur vermeld als het bij de klantgegevens is opgenomen. De vermelding van het btw-nummer van de afnemer is met ingang van 1 januari 2004 ook wettelijk verplicht als er sprake is van 'btw-verlegd'.
  De vermelding van het eigen btw-nummer (van de eigen onderneming) is nu steeds verplicht.
 • Toegevoegd is het onderscheid tussen een factuurnummer en een documentnummer tijdens invoer. Tijdens de invoer van de mutaties in bijvoorbeeld het bankboek wordt nu het vorige gebruikte documentnummer onthouden, ook al is er tussendoor een boeking geweest voor een debiteur of crediteur.
  Toelichting: Bij de boeking van een betaling door een klant voor een factuur kan het nummer van het bijbehorende bankafschrift aan de rechterzijde van het veld omschrijving worden gezet. In het veld omschrijving kan met de toets 'Page Down' het voorgaande nummer worden aangehaald; waarbij tevens ook de factuurgegevens worden ingevuld.
 • Toegevoegd is de mogelijkheid om enkele voorkeur (is programmainstelling) voor de afdruk van enkele overzichten in te stellen:
  - 1. Keuze van het te gebruiken teken voor horizontale en verticale streep in factuur, exploitatieoverzicht, balans, vermogensverloop, periodeoverzichten en openstaandepostenlijst.
  - 2. Variabele linkermarge bij factuur.
  Toelichting: Door deze mogelijkheid is het mogelijk om printers te gebruiken die geen diacritische tekens af drukken. Deze tekens verschijnen anders als vreemde, rare tekens op papier. Zo is bijvoorbeeld vanaf nu de Mannesman Tally MT904 laserprinter te gebruiken, zonder dat de Asci-tekens boven de 127 zorgen voor vreemde tekens. Deze printer kan, zoals de meeste printers, worden gebruikt door in YSA-PLUS de keuze te laten staan op de standaard HP-printer. De laserprinter is ingesteld om PCL te verstaan.
 • Toegevoegd is de optie Automatisch overnemen 'cijfers vorig jaar' en daarbij is er controle op ontbrekende grootboekrekeningen in de huidige administratie.
  Toelichting: Hiermee is het mogelijk om in de lopende administratie gemakkelijker aansluiting te krijgen met de administratie van vorig jaar. Deze keuze in het programma is namelijk mogelijk indien er reeds boekingen in de nieuwe administratie zijn gemaakt. Voor de boekhouder, die een administratie meestal verder in het jaar (soms na afloop van een jaar) krijgt te verwerken, is dit een verbetering.
 •  

  Versie 9.87, mei 2003.
 • Uitgebreidere keuze bij kopieeren en plakken van relaties. Er kan, naar keuze, naar een ander relatie-nummer worden gekopieeerd. Met ALT+C wordt een relatie op het klembord geplaatst. Met ALT+V worden de relatie-gegevens in het (eventuele andere) relatie-bestand ingevoerd.
 • Kleine verbeteringen.
 •  

  Versie 9.86, mei 2003.
 • Het intro is achterwege gelaten; evenals de vermelding van de tijd. YSA+ start hierdoor sneller op en legt geen onnodig beslag meer op CPU-gebruik. Het CPU-gebruik is onder Windows XP te controleren door op CTRL+ALT+DEL te drukken. Bij het tabblad processen onder de procesnaam ntvdm.exe is af te lezen dat het geheugengebruik onder de 5 MB blijft. Het CPU-gebruik is bij deze versie van YSA-Plus 0 procent wanneer het programma in het hoofdmenu is. De gegevensbestanden zijn dan trouwens afgesloten.
 • In het relatie-keuze-scherm kan een relatie nu gekopieerd en geplakt worden. Met ALT+C wordt een relatie op het klembord geplaatst. Met ALT+V wordt de relatie in een andere relatie-bestand ingevoerd.
 • Het menu-onderdeel Instelling / diversen heeft een wijziging ondergaan en een uitbreiding van functies. Het is nu mogelijk de kolom vorig jaar automatisch van cijfers te voorzien door ze te laten overnemen van een administratie van het voorgaande jaar (of een andere administratie). Ontbrekende grootboekrekeningen in de huidige administratie worden automatisch aangevuld, en er wordt ook gecontroleerd op de aanwezigheid van groepen.
  Boekingen in het dagboek BALANS hebben geen gevolgen meer voor de cijfers in de kolom 'VORIG JAAR'.
 • Bij de factuur kan er voor een afwijkend afleveradres worden gekozen. Indien er op de relatiekaart bij het veld 'Straatadres op pakbon' J staat ingevuld, dan wordt er niet voor het eerste postadres gekozen, maar voor het tweede adres, namelijk het straatadres. Dit is consequent doorgevoerd. Onder het kopje 'Afleveradres' op de factuur komt er dan dus ook het straatadres te staan.
 • Toelichting bij gebruik van een niet DOS printer. Zie ook het verhaal dat geschreven is bij het uitbrengen van versie 9.85.
  Wanneer bij Printerinstellingen is gekozen voor keuze 0 'afdruk.doc', dan kan ook in het menuonderdeel 'vaste instelling' nog verschillende manieren worden gekozen om de externe tekstverwerker aan te roepen. Eventueel kan zelf de instelling worden gewijzigd. Het gaat er steeds om dat het bestand afdruk.doc moet worden opgevangen, omdat hierin de output terecht is gekomen. Dit tekstbestand blijft trouwens bestaan totdat het door een volgende printopdracht wordt overschreven. Men kan het ook handmatig openen. Zelfs kan men een snelkoppeling naar 'Afdruk.doc' op het bureaublad plaatsen.
 • Nieuwe administratie openen. Na het openen volgt de vraag of men gegevens van een andere (oude) administratie wil overnemen. Indien hierop met Ja wordt geantwoord, dan volgt direct het onderdeel waarin dit mogelijk is. Hierna volgt automatisch het scherm waarin de vaste gegevens van de administratie kunnen worden aangepast.
 • Overzicht 'Debiteuren met openstaande posten'. Dit menu-onderdeel D-7 is zo aangepast dat in de eerste geldkolom, voorzover mogelijk, alleen het totaalbedrag van de onbetaalde facturen, behorende bij de niet volledig betaalde facturen, wordt getoond.
 • Plaats bestanden op ander station. Opgelost probleem bij terugplaatsten backup vanaf diskette, terwijl de data-bestanden zich bevinden op een ander (netwerk-) station.
 • Inlezen bankmutaties. Verbetering bij inlezen, omdat de laatst ingelezen datum bij ingelezen mutaties wordt onthouden.
 • Extra informatie bankmutaties. De ingelezen bankmutatie-regels met uitgebreide omschrijving afkomstig van het dagafschrift worden bij het inlezen gekenmerkt en blijven nu bewaard tijdens het 'saneren'. Dus ook wanneer het bedrag nul is verdwijnen ze niet.
  De niet automatisch ingelezen boekingsregels met een nulbedrag (geen factuur) zullen nog wel verdwijnen op deze manier.
 •  

  Versie 9.85
 • Met de vorige versie is gekozen voor verspreiding van het programma met afzonderlijke bestanden voor de 'runtime-modules', zodat met het update zou kunnen worden volstaan met het vernieuwen van enkel een klein bestand. Hier is op terug gekomen, omdat er een foutmelding was in het menu Factureren bij de opdracht voor afdrukken. Dit is nu verholpen. Deze versie 9.85 kan daarom nu worden gedownload en werkt met dezelfde licentie-sleutel als versie 9.84.
 • Voor Minas kan nu per boekingsregel een veld worden ingevuld voor de hoeveelheid ontvangen of geleverde goederen. Naar keuze is de positie vooraan, of in het midden van het veld omschrijving.
  Per grootboekrekening kan worden ingesteld of hiervan gebruik moet worden gemaakt. Er is een rekenmodule opgenomen die de totalen bepaald per grootboekrekening en tevens het totaal aantal posten bepaald. Deze output kan naar het scherm of naar papier.
  Reeds eerder op deze plek in het veld 'omschrijving' opgegeven numerieke waarden, worden automatisch geteld. Een voorwaarde hiervoor is dat er op deze plek geen lettertekens mogen staan.
 • Toelichting bij gebruik van een niet DOS printer. In dat geval is de printer aangesloten, met smalle stekkers, op de USB-poort; of de printer kan alleen maar werken onder windows, zoals de HP 700-serie. In al deze gevallen moet in het boekhoudprogramma bij de Printerinstellingen worden gekozen voor instelling 0 'afdruk.doc'. Na het aanmaken van dit bestand zal dan automatisch de windows tekstverwerker worden opgestart om het document via deze tekstverwerker af te kunnen drukken.
  De aansturing verloopt via een van de z.g. batch-bestand 'BHD_AF_2.BAT' of 'BHD_AF_3.BAT'. De laatste wordt alleen gebruikt voor een factuur, pakbon of orderbevestiging. U kunt in dit bestand eventueel de optie /p gebruiken om zonder tussenkomst direct af te drukken. Een toelichting is in de batch-bestanden opgenomen.
 • Export-mogelijkheden biedt het boekhoudprogramma volop. De volgende werkwijze is hierbij vokomen veilig. Als uitgangspunt wordt een xxxx?.DBF bestand genomen in de gegevensmap. De grootboekrekeninggegevens worden bewaard in xxxxR.dbf. Kies in het boekhoudprogramma eventueel eerst in het printmenu de optie 'saldi van de rekningen', om het rekeningen-bestand bij te werken. Maak altijd eerst van het bestand een kopie en werk dan verder alleen met deze kopie. Middels de windows verkenner kan nu gekozen worden voor 'naam wijzigen'. Wijzig de extentie DBF in de extensie XLS. In windows is de extentie gekoppeld aan een toepassing. Dubbel klikken op een bestand met de extentie XLS, zal het openen in EXCEL, als EXCEL tenminste op uw computer is geinstalleerd (als onderdeel van office).
  Niet alle hierna genoemde bestanden hoeven aanwezig te zijn. Het hangt er van af of u gebruik maakt van deze voorzieningen. Het bestand xxxxD.dbf bevat de debiteuren. Het bestand xxxxI.dbf bevat de crediteuren. Het bestand xxxxS.dbf bevat de subadministratie. Het bestand xxxxF.dbf bevat de artikelen.
 •  

  Versie 9.84
 • Verbetering in het factureergedeelte:
  Bij het maken van een nieuwe factuur en het vervolgens niet inbrengen van factuurregels (stop inbrengen) worden toch 3 regels in het mutatiebestand gemaakt. Te weten de boeking op de debiteurenrekening 1300 en de twee btw-rekeningen voor de af te dragen btw hoog en laag. Wanneer later onder hetzelfde nummer toch een 'nieuwe' factuur werd geboekt werden soms opnieuw deze 3 boekingen gemaakt. Dit gaf soms problemen of verschillen. Eventuele verschillen worden zichtbaar bij het doorrekenen van de boekhouding met Optie C in het hoofdmenu. Het probleem is nu verholpen, omdat het systeem de lege factuur nu opmerkt als een 'oude' factuur.
  Met de optie O kan sinds versie 9.83 het dakboek Facturen gemakkelijker worden gecontroleerd om eventuele foutieve regels op te sporen, omdat de regels bijeen worden gebracht per factuur en hierbij gerangschikt op factuurnummer.
 • Diverse andere kleine verbeteringen.

   

  Versie 9.83
 • Restore gaf probleem bij terugzetten naar opslaggebied 'DATA'.
  Bij terugzetten naar het oude opslaggebied '\BOEKHOUD\' was er geen probleem. Om deze reden bleef het euvel een poos onopgemerkt. Het ongemak is nu verholpen.
 • In het Telebanking menu wordt per menu-optie onthouden welk dagboek het laatst is gebruikt.
 • Bij 'Overzicht per dagboek' is bij een factureringsdagboek de rangschikking zo gemaakt dat alle regels per factuur bijeen komen. Tevens worden hierbij de klantnummers en factuurnummers getoond.
 •  

  Versie 9.82
 • Het inloggen kan naar keuze met of zonder toegangscode.
 • Bij het zoeken met F8 naar mutatieregels tijdens het invoeren of wijzigen van boekingsregels, dus in een dagboek, worden nu ook de treffers afkomstig uit andere dagboeken meegenomen.
 •  

  Versie 9.81
 • Het pad naar de administraties kan nu vanuit het programma worden gekozen.
 • De keuze van de te openen administratie is gewijzigd. Als extra mogelijkheid is de aanpassing van het pad naar de administraties opgenomen.
 • In het onderdeel Telebanking is bij de vastlegging van het pad naar het in te lezen bankbestand de opgave van de stationsletter niet beslist nodig.
 • In het hoofdmenu en het Printen menu is onder in het scherm de menukeuze-invoer zichtbaar.
 • In het Printen menu zijn de menu opties in geel aangegeven.
 • Nadat in het relatiezoekscherm met F8 een verzameling is geselecteerd en hierna het zoekargument weer is verwijderd worden nu direct alle relaties weer zichtbaar.
 • De relatie die in het Debiteurenmenu als laatste is gebruikt wordt onthouden en wordt als eerste weer getoond, ook nadat de administratie opnieuw is geopend.
 • Zo ook met een artikel uit het artikelscherm.
 • Bij het opzoeken van mutatieregels met F8 worden de regels nu op volgorde van regelnummer getoond.
 •  

  Versie 9.80
 • In menu Debiteuren gebruiken menu-item 10, 11 en 12 binnen het programma hetzelfde onderdeel. Bij het aanroepen van dit onderdeel kan nu een selectie van relaties worden gemaakt. Het is bij deze selectie mogelijk het relatie-keuzescherm te gebruiken.
  Het is nu mogelijk om een aanmaning voor slechts een enkele debiteur af te drukken.
 • Toevoeging in het menu Facturen menu-item 'Onderhoud artikelgroepen'. De artikelgroepen kunnen nu ook worden onderhouden zonder het artikelscherm te hoeven gebruiken.
 • In het relatie-zoekscherm kan men met de toets F8 relaties verzamelen op basis van aanwezigheid van gegevens op de relatie-kaart. Het filteren gebeurt aktief. Na elke wijziging van de 'zoektekst' wordt gezocht in het hele relatiebestand. Het resultaat verschijnt direct in beeld.
 • Het zoeken naar telefoonnummers is verbeterd. Er kan nu worden gezocht op een volledig telefoonnummer.
 • In het Printmenu kan nu bij menu-item 2 en 3 eerst een selectie worden gemaakt van de af te drukken grootboekrekeningen. Het is nu mogelijk om een serie grootboekrekeningen af te drukken.
 •  

  Versie 9.79
 • Koppeling met RABO Telebanking.
  Het pad naar het bestand met de in te lezen mutaties kan zelf worden gekozen en wordt onthouden voor de volgende keer.
 • Koppeling met GTZ van de Postbank.
  De rekeningafschriften worden automatisch ingelezen. Alle tekstregels binnen Girotel worden over meerdere boekingsregels verdeeld.
 • Plaats van backupbestand naar station A of B, dus op diskette, komt standaard in de map \BOEKHOUD.
 •  

  Versie 9.78
 • In het klantenzoekscherm en in het artikelenzoekscherm is het mogelijk om een zoekargument op te geven, om een (voor-) selectie te maken.
  De voortgangsindicator laat zien hoe ver de selectie is gevorderd. Als resultaat van deze zoekaktie bevat het keuzescherm slechts alleen die records die voldoen aan de selectiecriteria. Boven het zoekscherm staat dan bijvoorbeeld:
  Gevonden: 31 van 1067.
  Binnen deze selectie kan in het zoekscherm, de volgorde van regels per kolom worden gewijzigd, net zo als zonder selectie al mogelijk was.

  Wanneer het debiteurenbestand meer dan duizend klanten bevat is deze manier van selecteren een welkome aanvulling. In het klantenbestand wordt gezocht op bijna alle tekenvelden, inclusief het veld opmerkingen. In het aparte tekstbestand dat (mogelijk) per klant wordt bewaard, wordt niet gezocht.

  Het factureren wordt gemakkelijker, omdat uit een grote hoeveelheid artikelen gemakkelijk een selectie kan worden gemaakt. Er wordt gezocht naar tekstdelen binnen de zoekcode, de artikelomschrijving, de artikeleenheid en de artikelprijs.

  Het computersysteem, de hardware, is bepalend voor de snelheid en het gebruiksgemak. Op een systeem met een pentiumprocessor met 800 Mz duurt de selectie uit een bestand van 1000 artikelen minder dan een seconde. De selectie uit een bestand met 700 klanten is ook binnen de seconde gevonden.
  Op een 486-33 duurt dezelfde selectie ongeveer 15 en 24 seconden. Op een 486-33 kan men daarom vlotter werken met een goede klantzoekcode bij de klantgegevens en een goede artikelzoekcode bij het artikel. Door de indexering van het bestand wordt direct naar het betreffende artikel gesprongen, als men tenminste de vaak gebruikte slimme zoekcodes kan onthouden. Voor snelle systemen en langzame systemen is dus een oplossing.
 • De zoekopdracht naar gegevens in de boekingsregels is uitgebreid. Er wordt nu tegelijkertijd gezocht naar treffers in de velden: boekstuknummer (=factuurnummer), datum, bedrag en omschrijving. Na het in gang zetten van de zoekopdracht worden gevonden treffers direct getoond.
 •  

 • Versie 9.77
  De belangrijke meldingen worden nu in geel weergegeven. Eerst was dit helder wit. Het geel is vaak beter zichtbaar.
 •  

 • Versie 9.76
  Windows XP:
  Bij Windows XP is een gewone gebruiker niet bevoegd om in de rootdirectory een map aan te maken. Om deze reden kan de installatie van de demo pas goed verlopen wanneer de gebruiker als 'administrator' is ingelogd.
  Tot en met versie 9.75 is het noodzakelijk dat de gebruiker van Windows XP kan beschikken over ruime lees- en schrijfrechten, want de databestanden stonden automatisch in de map 'Boekhoud' onder de rootdirectory.
  Het boekhoudprogramma YSA komt bij de installatie automatisch in de map 'Ysa-plus', ook in de rootdirectory. De programmabestanden van YSA mogen wel naar een andere map worden verplaatst. Voor de goede werking van het boekhoudprogramma maakt dit geen verschil.

  Voor de installatie van het boekhoudprogramma YSA bij Windows NT of Windows XP dus worden ingelogd als 'administrator' om te beschikken over voldoende schrijfrechten. YSA zal op deze systemen dan op dezelfde wijze werken als op andere Windowssystemen.

  Uit het voorgaande blijkt dat gebruikers die zijn overgestapt op Windows XP het boekhoudprogramma YSA kunnen blijven gebruiken.

  In versie 9.76 is de aanpassing gekomen waarmee het pad naar de databestanden vrij gekozen kan worden. Bij versie 9.76 kan het pad naar de databestanden worden bewaard in het bestand bhd_data.pad. Dit bestand kan, indien nodig, door de gebruiker worden aangepast. De databestanden kunnen dan ook op een andere drive of computer geplaatst worden.

  Het zal in de nieuwe versie 9.76 dus mogelijk zijn om de plek van de databestanden op de computer vrijer te kiezen. De programmabestanden moeten ook in een map staan met lees- en schrijfrechten.
  'Mijn Documenten' en 'Shared Documents' zijn voorbeelden van mappen met ruimere lees- en schrijfrechten.
 •  

 • Versie 9.75
  De afdrukken kunnen naar keuze naar het tekstbestand 'afdruk.doc' worden gestuurd of direct naar een printer. Het gebruik van ascitekens boven 128 in de afdrukken naar 'afdruk.doc' is zoveel mogelijk beperkt. Nadat het document 'afdruk.doc' is gemaakt wordt het batchbestand bhd_af_2.bat of bhd_af_3.bat aangeroepen. Hierin is opgenomen dat Wordpad automatisch het pas gemaakte document opent. Vanuit Wordpad kan het document indien nodig aangevuld en aangepast worden voordat het via Windows via een echte Windowsprinter wordt afgedrukt.
  Het moet zo mogelijk zijn om de aan de USB-poort aangesloten Windows printer te bedienen.
  Het meegeleverde Wordpad is afkomstig van Windows 98. Wanneer dit niet combineerd met de gebruikte versie van Windows, dan kan eventueel een ander 'tekstverwerkingsprogramma' hiervoor in de plaats worden gezet. Het bestand bhd_af_2.bat en bhd_af_3.bat kan door de gebruiker worden aangepast om het bestand 'afdruk.doc' te openen en af te drukken.

 •  

 • Versie 9.74
  Het is mogelijk gemaakt om in het printer menu te kiezen voor 'afdrukken naar een bestand' in plaats van het afdrukken naar de printer. Hierdoor is het mogelijk om moeilijkheden met het afdrukken te omzeilen. Het bestand waarnaar wordt afgedrukt heet 'afdruk.doc'.
  Nadat het bestand is gemaakt, wordt het batchbestand bhd_afdruk.bat aangeroepen. Hierin is de regel 'edit afdruk.doc' opgenomen. Hierdoor wordt het gemaakte tekstbestand direct geopend in het edit programma wat standaard op de computer aanwezig is in de Windowsmap. Door voor de regel 'edit afdruk.doc' het woord REM op te nemen, zal deze regel worden overgeslaan. Dan zal het af te drukken bestand dus niet worden getoond. Men zal dan weinig merken van het aanmaken van het bestand. Elke nieuwe 'afdruk' zal het eerder gemaakte bestand 'afdruk.doc' weer overschrijven.
  Het bestand 'afdruk.doc' wordt geplaatst in de map waarin het programma meestal staat. De map is standaard C:\YSA-PLUS.
 •  

  Versie 9.73
 • Door in een nieuw boekjaar met een factuurnummer te beginnen dat reeds in een voorgaand boekjaar werd gebruikt, kan de situatie ontstaan dat hetzelfde factuurnummer bestaat in de beginbalans (voor een oude factuur) en in het lopende boekjaar (voor een nieuwe factuur).
  Met het factureren kwam bij het verlaten van het factureergedeelte de foutmelding 'begin bestand bereikt'. Dit is nu opgelost.
 • De foutmelding 'onvoldoende opslagruimte voor bewerking' tijdens herindexeren is aangepast in versie 9.73. Wanneer herindexeren wordt geactiveerd, worden de oude indexbestanden eerst verwijderd, voordat het proces begint.
 •  

 • Versie t/m 9.72
  Onterechte waarschuwing 'onvoldoende opslagruimte voor bewerking' tijdens herindexeren.
  Deze opmerking komt soms voor wanneer de vrije ruimte op de harddisk nog groter is ca. 2 Mb en het aantal boekingsregels wat is toegenomen (bijv. meer dan ca. 3500 is geworden) en er geherindexeerd wordt. (Herindexeren wordt ook automatisch geactiveerd door het programma na het plaatsen van een update met een hoger versie-nummer.)
  De oplossing t/m versie 9.72 is:
  1. Van de bewuste boekhouding de MDX-bestanden verwijderen. (Soms is verwijderen van alleen ....B.MDX voldoende.) Dan weer de bewuste administratie kiezen. Bij het openen van de bewuste administratie wordt de afwezigheid van het MDX-bestand (=indexbestand) opgemerkt. Het indexbestand kan dan weer automatisch worden aangemaakt. Hierna het herindexeren uitstellen.
  2. Het programma en databestanden op een hardisk plaatsen met minder vrije ruimte dan ca. 2 Mb.
  Het blijkt dat ondanks de bovengenoemde verbeteringen toch nog een foutmelding kan voorkomen, die voortkomt uit een onjuiste interpretatie van de beschikbare ruimte op een station in het netwerk. Soms wordt de beschibare ruimte niet gezien. Dit blijkt ook bij Windows 9x voor te komen, als op 'deze computer' wordt geklikt.
 • Taalcode:

  Wanneer het programma bij het opstarten melding maakt over de taalcode, dan kan in \Autoexec.bat het commando NLSFUNC worden toegevoegd. Let hierbij op het juiste pad naar het bestand NLSFUNC.exe en het bijbehorende bestand COUNTRY.sys;
  en op de volgende regel het commando CHCP 850. Met dit commando wordt geschakeld naar de taalcode 850.
  In DOS-modus kan hiertoe het bestand YSA.bat worden aangepast. In dit bestand is aangegeven hoe de opdrachten eruit kunnen zien. Een voorbeeld van een goede regel is:
  c:\windows\command\nlsfunc.exe c:\windows\command\country.sys

  De computer moet wel even opnieuw worden opgestart, om NLSFUNC te laden en de gewijzigde instelling actief te maken.

  Onder Windows XP moet de aanvulling komen in het bestand autoexec.nt in de map 'system32'. Een voorbeeld van een goede regel is:
  c:\windows\system32\nlsfunc.exe c:\windows\system32\country.sys
 • index   home