Functies aanwezig in boekhoudprogramma YSA-Plus


 

         
    Functie
Aanwezig
 
         
    Directe verwerking
X
 
    Boeken in alle tijdvakken, geen afsluiting
X
 
    Correctie in oorspronkelijke regel
X
 
    Ongelimiteerd aantal administraties
X
 
    Grootboek
X
 
    Ongelimiteerd aantal grootboekrekeningen
X
 
    Rekeningnummer tot in 5 cijfers
X
 
    Grootboekrekeninggroepen, met vrije indeling
X
 
    Wijzigen / toevoegen rekeningen of groepen tijdens boeken
X
 
    Onbeperkt aantal dagboeken
X
 
    Automatisch bijhouden saldo in dagboek
X
 
    Saldibalans
X
 
    Balans (uitgebreid of verkort)
X
 
    Winst- en Verliesrekening (uitgebreid of verkort)
X
 
    Vermogensverloop (uitgebreid of verkort)
X
 
    Debiteuren (tot 99.999 klanten)
X
 
    Crediteuren (tot 99.999 leveranciers)
X
 
    Subadministratie (tot 99.999 andere relaties) voor andere contacten.
X
 
    Voor iedere relatie een vrije-tekst-bestand (TXT)
X
 
    Zoeksysteem voor in het grootboek
X
 
    Meerdere zoeksystemen voor de relaties
X
 
    Uitgebreid systeen t.b.v. openstaande posten
X
 
    Hierbij inzoom-mogelijkheid tot op regelnivo
X
 
    Hoeveelheden bijhouden per boekingsregel per grootboekrekening
E
 
     
 
    Facturering:
 
    - Artikelen (tot 999.999 stuks)
X
 
    - Artikelgroepen (tot 99 stuks)
X
 
    - Aanmaken artikelen of groepen tijdens boeken
X
 
    - Uitgebreid zoeken van artikelen tijdens boeken
X
 
    - Koppeling btw en grootboekrekeningen via artikelgroepen
X
 
    - Koppeling meerdere artikelgroepen aan grootboekrekeningen
X
 
    - Ingave vrije teksten
X
 
    - Korting per afnemer
X
 
    - Korting per factuurregel
X
 
    - Extra btw-overzicht op basis van factuurregels
X
 
    - Statistiek (9 verschillende overzichten)
X
 
   
 
    Openstaande posten zoeken tijdens inboeken
 
    Openstaande posten per relatie
X
 
    Openstaande posten in alle facturen
X
 
    Historisch overzicht per relatie
X
 
    Aanmaningen / herinneringen
X
 
    - aantal dagen per klant in te stellen
X
 
    Betaaladvies op het scherm
X
 
   
 
    Telebanking:
 
    - Inlezen bankafschriften Rabobank
X
 
    - Inlezen bankafschriften ING
X
 
    - Inlezen van meeste overige banken
X
 
    - Automatische incasso
-
 
    - Betaalopdrachten
-
 
   
 
    Automatisch inlezen beginbalans
X
 
    Overnemen openstaande posten bij nieuw jaar
X
 
    Beginbalans ook achteraf te corrigeren
X
 
    Overnemen gegevens uit andere administratie
X
 
    Cijfers vorig jaar, automatisch over te nemen
X
 
    Standaard dBase bestanden
X
 
    Toegangsbeveiliging mogelijk
X
 
    Valuta knop / omrekenen incusief exclusief bij invoer bedrag
X
 
    Overzicht over een willekeurig tijdvak
X
 
    Overzicht maanden van een halfjaar
X
 
    Overzicht kwartalen van een jaar
X
 
    Helpsysteem met F1
X
 
         

X = standaard aanwezig
E = extra module
- = niet aanwezig

index   home