Overzichten


   

 • Openstaande-posten-lijst
 • Overschrijding van de betalingstermijn
 • Aanmaningen
 • Exploitatieoverzicht. De exploitatierekening geeft een overzichtelijk beeld met aan de linkerzijde de kosten en aan de rechterzijde de opbrengsten. Naast de cijfers van het lopende boekjaar worden de cijfers van het gehele vorige jaar getoond.
 • Exploitatieoverzicht op groepsniveau
 • Exploitatieoverzicht over ieder willekeurig te kiezen tijdvak.
 • Balans. Ook hier weer een opstelling in twee kolommen als bij het exploitatie-overzicht. Nu aan de linkerkant de activa en aan de rechterzijde de passiva.
 • Balans op groepsniveau
 • Vermogensverloop. Speciaal bedoeld voor de zelfstandig ondernemer in een eenmanszaak, maatschap , of vennootschap onder firma (v.o.f.).
 • Vermogensverloop op groepsniveau
 • Voor een relatie alle boekingen gerangschikt op factuurnummer
 • idem met elke keer een opgave van het saldo per factuur
 • Alle facturen van het hele boekjaar op volgorde van factuurnummer. Per factuur kunnen de factuurregels nog worden geraadpleegd.
 • idem alleen de openstaande facturen
 • Alle facturen van het hele boekjaar van een relatie
 • idem alleen de openstaande facturen
 • Een overzicht met het saldo per relatie met verdiepingsmogelijkheid tot op factuur-niveau: Per factuur zijn de betalingen te raadplegen. Van de factuur zelf zijn de factuurregels nog te raadplegen.
 • idem alleen het openstaande saldo per relatie
 • Maandoverzicht. Verdeling in kalendermaanden
 • Kwartaaloverzicht. Verdeling in kalenderkwartalen
 • Berekening van de saldi per rekening over een willekeurig tijdvak. Hierbij is afdruk van exploitatie, balans en vermogensverloop mogelijk.
 • Boekingen per grootboekrekening op volgorde van invoer of gerangschikt op datum
 • Historisch overzicht van boekingen en facturen
 • Invoerverslag per dagboek
 • Saldi van de rekeningen
 • Mutatie-overzicht van de grootboek rekening
 • index   home