Boekhoudkundig


  • In boekhoudprogramma YSA+ is de winst- en verliesrekening ook achteraf te berekenen over een willekeurig tijdvak.
  • De exploitatie-rekening, de balans en het vermogens-verloop worden op het scherm getoond of afgedrukt.
  • De kolom 'Vorig jaar' toont de cijfers van het vorige boekjaar. Deze cijfers kunnen ook later wanneer het rapport van het voorgaande jaar klaar is nog worden aangepast.
  • Bij overname van een administratie uit een ander systeem of van een ander boekjaar is de beginbalans, ook achteraf, volledig te boeken. Alle boekingen, zelfs die van de beginbalans, kunnen worden gewijzigd.
  • Met de toets F8 kan worden gezocht naar gegevens in de boekingsregels. Dit kan ook tijdens het boekingsproces.
  • In het artikelscherm kan met F8 worden gezocht naar elk willekeurig gegeven in het artikelbestand. De rangschikking van de artikelen in het zoekscherm kan met de Pijltjestoetsen eenvoudig worden gewijzigd.
  • index   home