Eigenschappen


 • YSA-Plus is compact en snel te bedienen zonder muis.
 • Corrigeren kan in de oorspronkelijke boekingsregel.
 • Automatisch opzoeken van openstaande facturen.
 • Boeken van vooruitbetalingen is mogelijk.
 • Factureren met artikelbestand of vrije tekstregels.
 • Per relatie kan vrije tekst-informatie bewaard worden.
 • Alle boekingen worden direct verwerkt.
 • Uitkomsten zijn direct opvraagbaar, bijgewerkt en actueel.
 • Het invoerscherm laat ook de vorige boekingen zien.
 • Tijdens het boeken van de kas, bank of giro is de openstaande postenlijst opvraagbaar.
 • Automatisch inlezen van mutaties van de Postbank en Rabobank.
 • Uitgebreide zoekmogelijkheden op elk detail.
 • Debiteuren, crediteuren en extra relatiebestand afgescheiden van elkaar.
 • Mogelijk om relaties te kopieeren.
 • Ingebouwde helpfunctie.
 • Mogelijk centrale gegevensopslag tbv groter kantoor.
 • Overzichtlijke output in diverse formaten.
 • Alle gegevenstabellen opvraagbaar in Microsoft Access.
 • Ik wil nog meer weten........
  Lees de toelichting.

  index