Eisen factuur


   

  Het boekhoudprogramma Account YSA-Plus biedt standaard de mogelijkheid om per klant het btw-identificatienummer vast te leggen en af te drukken bij de factuur.

  Reeds lang gelden in de Europese Unie dezelfde factuureisen. Ondernemers moeten een aantal vaste gegevens vermelden op de factuur. Het is echter niet altijd noodzakelijk om een factuur uit te reiken aan een particulier. Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten:

 • Vermelding van het eigen BTW-identificatienummer van de ondernemer. Let op dat het nummer voor eenmanszaken per 1 januari 2020 nieuw is en dus niet meer het BSN nummer van de ondernemer bevat.
 • Indien de afnemer verantwoordelijk is voor BTW-afdracht moet ook het BTW-nummer van de afnemer op de factuur vermeld worden.
 • De factuur moet het geldbedrag vermelden waarover BTW wordt berekend (de maatstaf).
 • Het BTW-bedrag moet vermeld worden in de munteenheid van de lidstaat waar de dienst of het produkt geleverd wordt.
 • Het factuurnummer moet overeenkomen met het nummer in de administratie van de ondernemer.
 • Vermeld de datum, hoeveelheid en aard van de levering.
 • Vermeld de naam, het adres en woonplaats van zowel de ondernemer als de afnemer.
 • Vermeld de datum van een eventuele vooruitbetaling.
 • Bij BTW-vrijstelling of wanneer de afnemer BTW moet afdragen: of een verwijzing naar de betreffende bepaling in de Zesde BTW-Richtlijn, of een verwijzing naar overeenkomstige nationale wetgeving, of een andere vermelding dat de levering is vrijgesteld of onder de verleggingsregeling valt.
 • Bij toepassing van de margeregeling: een verwijzing naar artikel 26 of 26 bis Zesde BTW-Richtlijn. of de overeenkomstige nationale bepalingen, of enige andere vermelding dat de margeregeling is toegepast.
 • Indien degene die betaling van de belasting gehouden is, een fiscaal vertegenwoordiger is in de zin van artikel 21, lid 2 Zesde BTW-Richtlijn: het BTW-identificatienummer, volledige naam en adres van de fiscaal vertegenwoordiger.

  index   home