Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: Z

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter Y

Naar voornamen beginnend met letter ?

Totaal 42 personen met 30 verschillende voornamen beginnend met een Z:
Zacharius Hermanus (Sake Jochems) (1)
Zaecke Gerbens (1)
Zaekjen Jans (1)
Zara (1)
Zaria (1)
Zita Maria della Grazie Adelgunde Michaela enz. (1)
Zofja (Sophia) (1)
zoon (5)
zoontje (1)
Zr. A. (1)
Zr. Bernarda (1)
Zr. Carinus (1)
Zr. M.B. (Bonifacia) (1)
Zus (1)
Zwaana Geertruida (1)
Zwaantje (6)
Zwaantje Alberts (1)
Zwaantje Bouwsma (1)
Zwaantje Gerbens (1)
Zwaantje Hendriks (1)
Zwaantje Lieuwes (2)
Zwaantje Simons (1)
Zwaantje Sippes (1)
Zwaantje Sjoukes (1)
Zwaantje Thijs (1)
Zwaantje Wypkes (Lamberts) (1)
Zweitze Berends (1)
Zwopkje (1)
Z. (3)
Z.Th. (1)

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
Zacharius Hermanus (Sake Jochems) Rijpkema   25-2-1891  Ouwster Nijega
Zaecke Gerbens (Panboer)     Loënga
Zaekjen Jans Bergsma   ongeveer 1813  Wijnjeterp
Zara Phillips   1981   
Zaria van Oranje Nassau   18-6-2006   
Zita Maria della Grazie Adelgunde Michaela enz. van Bourbon-Parma   9-5-1892  Lucca
Zofja (Sophia) Micheilowa   23-4-1924  Woronezj (Rusland)
zoon      
zoon Andringa      
zoon de Jong   28-9-1834   
zoon Kingma      
zoon Kingma      
zoontje Babois 1 kB 5-1-1826  Ezumazijl
Zr. A. Monkelbaan   ongeveer 1920   
Zr. Bernarda Weitenberg      
Zr. Carinus Altenburg      
Zr. M.B. (Bonifacia) de Boer      
Zus Terwisscha van Scheltinga      
Zwaana Geertruida Stegeman      
Zwaantje Andriessen      
Zwaantje Brug      
Zwaantje de Jong      
Zwaantje Meijer      
Zwaantje Nieboer   9-2-1917  Zuidbroek
Zwaantje Nijmeijer      
Zwaantje Alberts Brandenburg      
Zwaantje Bouwsma Wassenaar   18-12-1814  Almenum
Zwaantje Gerbens Kooistra      
Zwaantje Hendriks Keuning   ongeveer 1806  Menaldum
Zwaantje Lieuwes Huisman   10-4-1824  Workum
Zwaantje Lieuwes Huisman   10-7-1829  Workum
Zwaantje Simons Oudeboon   19-5-1821  Bolsward
Zwaantje Sippes van der Meer   6-12-1829  Harich
Zwaantje Sjoukes van der Wal   10-9-1816  Balk
Zwaantje Thijs Boersma 1 kB    
Zwaantje Wypkes (Lamberts)      
Zweitze Berends Posthumus   ongeveer 1887  Haulerwijk
Zwopkje Jorritsma      
Z. Hernandorena      
Z. Wijnia      
Z. Wynia      
Z.Th. van Bergen      

Totaal 42 personen in deze lijst met letter Z.

Naar voornamen beginnend met letter Y

Naar voornamen beginnend met letter ?

Personen index