Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: W

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter V

Naar voornamen beginnend met letter X

Totaal 1302 personen met 832 verschillende voornamen beginnend met een W:
Waaltje Boukes (1)
Wabba Buwaz (1)
Wabbe (1)
Wabbe Eeckes (1)
Wabbe Eeckesz (1)
Wabe (2)
Walburga (1)
Walburgis Klazes (1)
Waldrada (1)
Walfram II (1)
Walfram IV (1)
Walle Hanzes (1)
Walle Jelles (1)
Walle Jetse Harings (1)
Walle Jurjens (1)
Walpurgis Anna (1)
Walram (1)
Walram (de Rosse) (1)
Walraven (1)
Walraven des HRR, vrijheer (1)
Walte Benedix (1)
Walte Johannes (1)
Walter (2)
Walter VI (1)
Walterus (1)
Walther (1)
Waltherus (3)
Waltherus Albertus (1)
Waltherus Arnoldus Josephus (Wout) (1)
Waltherus Wilhelmus (1)
Waltje (5)
Waltje Andrieske Durks (1)
Waltje Dooitzens (1)
Waltje Douwes (1)
Waltje Heins (2)
Waltje Hendriks (1)
Waltje Jacobs (2)
Waltje Jans (1)
Waltje Jetses (1)
Waltje Jittes (1)
Waltje Jittes (Yettes) (1)
Waltje Maria (1)
Waltje Okkes (1)
Waltje Reins (2)
Waltje Siemons (1)
Waltje Simmes (2)
Waltje Sjoerds (1)
Waltje Tietes (1)
Waltje Willems (1)
Waltje Wybrens (1)
Waltruda (1)
Waltruda Catharina (Truus) (1)
Waltruda Jacobs (Waltje) (1)
Waltruida Titus' (1)
Wander (1)
Wapke (2)
Wapke Cornelis (1)
Wapke Cornelis' (1)
Wapke Wybrens (1)
Wapke Wypkes (1)
Warner (2)
Warner Atzes (1)
Warner Harmens (1)
Warner Jacobs (2)
Warner Nicolaas (1)
Warner Roordes (1)
Watse (3)
Watse Agges (1)
Watse Douwes (1)
Watse Durks (1)
Watse Hessels (1)
Watse Piers (1)
Watse Reynsz. (1)
Watse Sierks (1)
Watse Sybes (1)
Watse Thomas (1)
Watte (1)
Watte Folkert (1)
Wâtte Ruurds (1)
Watze (5)
Watze Anes (1)
Watze Aukes (1)
Watze Geerts (1)
Watze Jans (2)
Watze Jelles (1)
Watze Johannes (1)
Watze Johannes (Jans) (1)
Watze Joukes (1)
Watze Klazes (1)
Watze Martens (1)
Watze Reins (2)
Watze Rinzes (1)
Watze Sjoerds (1)
Watze S. (1)
Watze Teakes (1)
Watze Tjallings (1)
Watze Yemes (1)
Watze Ypes (1)
Weit Geerts (1)
Welf (1)
Welmoed Doekes (1)
Welmoed Tjallings (1)
Weltje Pieters (1)
Wendje Holkes (1)
Wendtje Franses (1)
Wennemar (1)
Wensie (Wens) (1)
Wenzel I (1)
Wiardus Hora (1)
Wiardus Willem (4)
Wiardus Willem Hopperus (1)
Wiardus Willem Wichers (1)
Wibbigje Gerrits (1)
Wibo (1)
Wibo Bernhardus (3)
Wicia Catharina (Wietske) (1)
Wicia Lubberts (1)
Wick Emes (1)
Wick Jacobs (1)
Wick Lieuwes (1)
Wick Reins (1)
Wick Sibrens (1)
Wickien Pybes (1)
Wickien Sybrandus (1)
Widmer (1)
Widolphus (1)
Wiebe (20)
Wiebe Ages (2)
Wiebe Annes (1)
Wiebe Berends (1)
Wiebe Deddes (1)
Wiebe Dirks (2)
Wiebe Douwes (1)
Wiebe Elings (1)
Wiebe E. (1)
Wiebe Gerbens (1)
Wiebe Harmens (3)
Wiebe Heins (1)
Wiebe Hermanus (1)
Wiebe Hyltjes (1)
Wiebe Jakkeles (1)
Wiebe Jakobs (1)
Wiebe Jans (2)
Wiebe Jitte (1)
Wiebe Johannes (1)
Wiebe Joostes (1)
Wiebe Lases (1)
Wiebe Lolles (1)
Wiebe Mattheus (1)
Wiebe Mindert (1)
Wiebe Piers (1)
Wiebe Pieters (1)
Wiebe Pieters (Wybe Petrus) (1)
Wiebe Poois (1)
Wiebe Reins (1)
Wiebe Seakles (1)
Wiebe Simme (1)
Wiebe Simmes (1)
Wiebe Sjoerds (3)
Wiebe Sybes (1)
Wiebe Taekes (2)
Wiebe Thomas (1)
Wiebe Tjitskes (1)
Wiebe Walles (1)
Wiebe Willems (2)
Wiebe Ynze (1)
Wiebe Ynzes (1)
Wiebe ?? (1)
Wieberen (2)
Wieberen Gerrits (1)
Wieberig Botes (1)
Wiebrand Taedes (1)
Wiebren (3)
Wiebren Jans (1)
Wiebren Johannes' (2)
Wiebren Siegers (1)
Wiebren Simmes (1)
Wiebren Sipkes (1)
Wiebren Wiebrens (1)
Wiebrig (1)
Wiebrig Jans (Wieke) (1)
Wiebrigje (3)
Wiebrigje Bokkes (1)
Wiebrigje Johannes (1)
Wiebrigje (Wieke) (1)
Wieger (2)
Wieger Jans (1)
Wieger Michiels (2)
Wieger Sybrens (1)
Wieger Thomas (1)
Wieger Yntes (1)
Wieger Ysbrands (1)
Wiegertje (2)
Wiegertje Ottes (1)
Wientje Lolkes (1)
Wiep (1)
Wiepk (1)
Wiepk Jacobs (1)
Wiepke (2)
Wiepke Sjoukes (1)
Wiepkje (5)
Wiepkje Annes (1)
Wiepkje Diemers (1)
Wiepkje Franks (1)
Wiepkje Jentjes (1)
Wiepkje Ruurds (1)
Wiepkje Sikkes (1)
Wiepkje Ulbes (1)
Wiepkje Wypkes (1)
Wiepkje (Wiep) (1)
Wiepkje (Wijpkje) (1)
Wiepkjen Oenes (1)
Wiepkjen Symens (1)
Wiepko Willem (Willem) (1)
Wierd (1)
Wierd Lykles (1)
Wierd Ruurds (1)
Wierd Wybes (2)
Wierdt Dirks (1)
Wies (1)
Wiets Wijbrens (1)
Wietsche Hiske (1)
Wietsche Japiks (1)
Wietse (1)
Wietse Annes (1)
Wietse Baukes (1)
Wietska (1)
Wietske (29)
Wietske Eelkes (1)
Wietske Fokkes (1)
Wietske Haijes (1)
Wietske Harmens (1)
Wietske Jacobs (1)
Wietske Jacobus (1)
Wietske Jacobus' (1)
Wietske Jans (2)
Wietske Johannes (2)
Wietske Klases (2)
Wietske Kornelis (2)
Wietske Lieuwes (1)
Wietske Maria Matheus' (2)
Wietske Matheus' (1)
Wietske Monica (1)
Wietske Monica (Wijtske) (1)
Wietske Piers (1)
Wietske Pieters (1)
Wietske Reins (1)
Wietske Sjoerds (2)
Wietske Thecla (1)
Wietske W. (1)
Wietze (4)
Wietze Durks (1)
Wietze Nicolaas (1)
Wigel Jans (1)
Wigerik (1)
Wija Catharina (1)
Wijbe (2)
Wijbe Pieters (1)
Wijbo Frans Assuerus (1)
Wijbrand Simmes (2)
Wijbren (2)
Wijbren Annes (1)
Wijke (3)
Wijke Johannes (1)
Wijke Sjoerds Ybema (1)
Wijnand Christian Jozef (1)
Wijnand Hubert (1)
Wijnanda Louisa (1)
Wijnanda (Nan) (1)
Wijnofrida (Frida) (1)
Wijntje (1)
Wijtske (3)
Wijtske Jaaitses (1)
Wijtske Simons (1)
Wijtze (4)
Wikje (4)
Wikje Doekes (Victoria) (1)
Wikje Hieltjes (1)
Wikje Jelles (1)
Wikje Klazes (1)
Wikje Sophia (1)
Wikjen Andries (1)
Wikjen Sjoerds (1)
Wikjen Thijses (1)
Wikjen Tjeerds (1)
Wikjen Willems (1)
Wikke Taekes (Wietske of Witske) (1)
Wikkje Franses (1)
Wilco Datama Burhoven (1)
Wilfred (1)
Wilfrida Teckla (Frida) (1)
Wilhelm (4)
Wilhelm August Joseph (1)
Wilhelm Christof (1)
Wilhelm de oudere (1)
Wilhelm Eduard (1)
Wilhelm Ernst (1)
Wilhelm Heinrich (1)
Wilhelm Joseph (2)
Wilhelm Karl Friedrich August Louis (1)
Wilhelm V (1)
Wilhelm VI (1)
Wilhelmina (13)
Wilhelmina Agada (1)
Wilhelmina Catharina (1)
Wilhelmina Cornelia (1)
Wilhelmina Cornelis (1)
Wilhelmina Doedes (1)
Wilhelmina Frederica Catharina (1)
Wilhelmina Frederika (1)
Wilhelmina Frederika Louise Pauline Charlotte (1)
Wilhelmina Helena Paulina Maria (1)
Wilhelmina Hermanus (1)
Wilhelmina Ida (1)
Wilhelmina Jacoba (1)
Wilhelmina Jans (2)
Wilhelmina J.M. (1)
Wilhelmina Katharina (1)
Wilhelmina Louisa (1)
Wilhelmina Margaretha (2)
Wilhelmina maria (1)
Wilhelmina Maria Sipkes (1)
Wilhelmina Philippina Catharina (1)
Wilhelmina Piers (Willemke) (1)
Wilhelmina Pieters (1)
Wilhelmina Sipkes (1)
Wilhelmina Sophia (Mien) (1)
Wilhelmina Ursula (1)
Wilhelmina Veronica (Mien) (1)
Wilhelmina (Meintje) (1)
Wilhelmus (5)
Wilhelmus Ambrosius Franciscus (1)
Wilhelmus Arjens (1)
Wilhelmus August (1)
Wilhelmus Bernardus' (1)
Wilhelmus Bertsandus (1)
Wilhelmus Dirks (1)
Wilhelmus Gerardus Justinus (1)
Wilhelmus Gerhardus (1)
Wilhelmus Hendericus (1)
Wilhelmus Jan (1)
Wilhelmus Jans (Willem) (1)
Wilhelmus Johannes (3)
Wilhelmus Johannes (Willem) (1)
Wilhelmus J. (1)
Wilhelmus Pieters (1)
Wilhelmus Theodorus (1)
Wilhelmus T. (1)
Wilhelmus Willems (1)
Wilhelmus (Wim) (1)
Willa (3)
Willebrordus (1)
Willebrordus Andreas (1)
Willebrordus Augustinus' (1)
Willebrordus Johannes (Wiebe) (1)
Willebrordus Johannes (Willy) (1)
Willebrordus Petrus' (2)
Willebrordus Petrus (Wibren) (1)
Willebrordus Rudolph (2)
Willebrordus Ruurds (Wiebe) (1)
Willem (80)
Willem Abes (1)
Willem Adolf (1)
Willem Adolf Maximliaan Carel (1)
Willem Ages (1)
Willem Alexander (1)
Willem-Alexander Claus George Ferdinand (1)
Willem Alexander Frederik Constantijn N.M. (1)
Willem Alexander Karel Hendrik Frederik (1)
Willem Annes (1)
Willem Anskes (1)
Willem Anthonius Catharinus Gerardus P. (broeder Olav) (1)
Willem Arend (1)
Willem Arnold (1)
Willem Arnold Minnes (1)
Willem Aukes (1)
Willem Bart's (1)
Willem Bootes (1)
Willem Botes (1)
Willem Broers (2)
Willem Carel Hendriks (1)
Willem Christiaan (1)
Willem Christoffel (1)
Willem Cobus (1)
Willem Cornelis (3)
Willem Cornelis' (1)
Willem C.M. (1)
Willem de Rijke (1)
Willem Dirks (2)
Willem Doedes (2)
Willem Dongeloms (1)
Willem Douwes (6)
Willem Durks (1)
Willem Eeltjes (1)
Willem Egbertus (1)
Willem Ferks (1)
Willem Francis Joseph (Giel) (1)
Willem Franses (1)
Willem Frederik (2)
Willem Friso (1)
Willem Geerts (2)
Willem George (1)
Willem George August Hendrik Belgius (1)
Willem Gerbens (2)
Willem Gerrit (1)
Willem Gerrits (1)
Willem Hanses (3)
Willem Hanzes (1)
Willem Harmens (4)
Willem Hayes (1)
Willem Hendrik (8)
Willem Hendrik Bouricius (1)
Willem Hendriks (7)
Willem Hermannus (1)
Willem Hermanus (3)
Willem Hessels (1)
Willem Hoites (1)
Willem Hylckes (1)
Willem I (3)
Willem I Frederik (1)
Willem I Frederik Karel (1)
Willem I Frederik Lodewijk (1)
Willem I (Bijgenaamd: De Oudere) (1)
Willem I (de Grote) (1)
Willem I (Willem de Zwijger) (1)
Willem II (4)
Willem II Frederik George Lodewijk (1)
Willem II Rufus (1)
Willem III (2)
Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk (1)
Willem III de Goede (1)
Willem III (IV) (1)
Willem IV (3)
Willem IV Karel Hendrik Friso (1)
Willem IX (de Troubadour / de Jonge) (1)
Willem Jacobs (6)
Willem Jakobs (1)
Willem Jan Johannes Pieter Floris (1)
Willem Jan Mari (1)
Willem Jans (7)
Willem Janszn (1)
Willem Jelles (1)
Willem Jitzes (1)
Willem Jochums (1)
Willem Johannes (1)
Willem Johannes' (8)
Willem Jorrits (1)
Willem Joseph (1)
Willem Jozef (1)
Willem Klazes (2)
Willem Laureijs (Willem Freercks) (1)
Willem Lodewijk (ús heit) (1)
Willem Lolles (1)
Willem Ludwig (1)
Willem Martens (1)
Willem Maurits (1)
Willem Meinderts (1)
Willem Meinderts (Wilhelmus) (1)
Willem Meinerts (1)
Willem Namles (2)
Willem Nicolaas (1)
Willem Nicolaas Alexander Frederik Carel Hend (1)
Willem Oepkes (1)
Willem Oesebrand (1)
Willem Otto (1)
Willem Petrus (2)
Willem Petrus' (1)
Willem Piebes (1)
Willem Pieter Jan (1)
Willem Pieters (2)
Willem Popkes (1)
Willem Rienks (1)
Willem Rientses (1)
Willem Roelofs (1)
Willem Roels (2)
Willem Sakes (1)
Willem Sietses (1)
Willem Sipkes (1)
Willem Sjoeks (1)
Willem Sjoerds (2)
Willem Steven (1)
Willem Sybes (1)
Willem Sytses (1)
Willem Sytzes (1)
Willem S. (1)
Willem Taekes (2)
Willem Theodorus' (1)
Willem Tjeerds (1)
Willem Uiltjes (1)
Willem Upts (1)
Willem V (2)
Willem V Batavus (1)
Willem VI (1)
Willem VII (1)
Willem Wiebes (1)
Willem Willem (1)
Willem Willems (7)
Willem Wybes (1)
Willem Wytzes (2)
Willem X (1)
Willem Ydes (3)
Willem Ypes (1)
Willem Yps (1)
Willem (jonkheer) (1)
Willemien (1)
Willemijntje Lieuwes (1)
Willemina (3)
Willemina (Mien) (1)
Willemke (13)
Willemke Andries (2)
Willemke Ansches (1)
Willemke Arnoldus (1)
Willemke Binnerts (1)
Willemke Bokkes (1)
Willemke Doedes (1)
Willemke Douwes (1)
Willemke Gerrits (2)
Willemke Heins (1)
Willemke Hendriks (2)
Willemke Heres (1)
Willemke Hessels (1)
Willemke Hettes (1)
Willemke Jacobs (1)
Willemke Jans (4)
Willemke Jozephs (1)
Willemke Lammerts (1)
Willemke Nolkes (1)
Willemke Paulus (1)
Willemke Pieters (1)
Willemke Popkes (1)
Willemke Reinders (1)
Willemke Roelofs (1)
Willemke Sjoerds (1)
Willemke Tjeerds (1)
Willemke Wybes (2)
Willempje (willy) (1)
Willemtje (1)
Willemtje (Wim) (1)
William (1)
William Arthur (1)
William I (1)
Willibrord Jozef (Willy) (1)
Willibrordus Franciscus (1)
Willy (5)
Willy Dalida (1)
Wilske Fedderich (1)
Wiltje Ennes (1)
Wiltje Simons (1)
Wim (4)
Wimke Gerrits (2)
Wimke Martens (1)
Winand Jan Jozef (1)
Winandus (1)
Winfrida Maria (1)
Wintje (1)
Wintje Johannes (1)
Wintje Martens (1)
Wintje Willems (1)
Wiskje (2)
Wiskjen (barones) (1)
Wisse (1)
Wisse Jelles (1)
Wisse Zweitses (1)
Wladislas II (1)
Wobbe Hendriks (1)
Wobbelina (1)
Wobbeline Reins (1)
Wobbeltje Anes (1)
Wobbeltje Pieters (1)
Wobbigje Aukes (2)
Wobbigje Harmens (1)
Wobbigje Jans (1)
Wobbigje Lubberts (1)
Wobbigje Sjoukes (1)
Wobbigjen Aukes (1)
Wobbigjen Jans (1)
Wobbrigje Maria (1)
Wobke Taekes (1)
Wolfgang (3)
Wolfgang Friedrich (1)
Wopke (1)
Wopke Annes (1)
Wopke Arnoldus (1)
Wopke Ates (1)
Wopke Aukes (1)
Wopke Baukes (1)
Wopke Dingloms (1)
Wopke Doekes (1)
Wopke Gerrits (1)
Wopke Pieters (1)
Wopke Rimmers (1)
Wopke Ruurds (1)
Wopke Sipkes (1)
Wopke Sjoerds (1)
Wopke Sybrens (2)
Wopke Taekes (1)
Wopke Tijsses (1)
Wopke Tjeerds (2)
Wopke Wouters (1)
Wopkje (1)
Wopkje Arjens (1)
Wopkje Jans (1)
Wopkje (G.) (1)
Wopkjen Sakes (1)
Wout (1)
Wouter (4)
Wouter Aukes (1)
Wouter Foppes (1)
Wouter Gerlof (1)
Wouter Hendriks (1)
Wouter Jacobus (1)
Wouter Piers (2)
Wybe (12)
Wybe Annes (1)
Wybe Arjens (1)
Wybe Baukes (1)
Wybe Cornelis (1)
Wybe Cornelis' (1)
Wybe Dominicus' (1)
Wybe Eeckes (1)
Wybe Fokkes (1)
Wybe Gerbens (1)
Wybe Gerrits (1)
Wybe Hanzes (1)
Wybe Hendriks (1)
Wybe Hessels (2)
Wybe Heynsz (1)
Wybe Jacobs (2)
Wybe Jan's (1)
Wybe Jans (1)
Wybe Jarigs (1)
Wybe Jelles (1)
Wybe Johannes (1)
Wybe Johannes' (1)
Wybe Minnes (1)
Wybe Piers (1)
Wybe Pieters (4)
Wybe Poppes (1)
Wybe Saekeles (1)
Wybe Sikkes (1)
Wybe Sjoerds (1)
Wybe Sybes (1)
Wybe Sybrens (1)
Wybe Sytzes (1)
Wybe Theunes (1)
Wybe Thijses (1)
Wybe Tjeerds (1)
Wybe Tjerks (1)
Wybe Watzes (1)
Wybe Wierds (2)
Wybe Willems (2)
Wybe Wytses (1)
Wybe Ydes (1)
Wyberen Jacobs (1)
Wybigje Hanzes (1)
Wybkjen Tjeerds (1)
Wybrand Gerlofs (1)
Wybrand Sjoerds (1)
Wybregje Hoites (1)
Wybren (3)
Wybren Age (1)
Wybren Ages (1)
Wybren Annes (3)
Wybren Aukes (1)
Wybren Douwes (2)
Wybren Durks (1)
Wybren Fongers (1)
Wybren Gerbens (1)
Wybren Harmens (1)
Wybren Jentjes (1)
Wybren Jentsje (1)
Wybren Johannes (1)
Wybren Johanneszn (1)
Wybren Jolles (1)
Wybren Luitjens (1)
Wybren Pieters (2)
Wybren Romckes (1)
Wybren Simmes (1)
Wybren S. (1)
Wybren Thomas' (Wiebrand) (1)
Wybren Tjallings (1)
Wybrens Sjerps (1)
Wybrich Bokkes (1)
Wybrig (1)
Wybrig Jans (1)
Wybrig Jelles (1)
Wybrig Sjoerds (1)
Wybrigje Gerrits (1)
Wybrigje Johannes (1)
Wybrigje Petrus (1)
Wybrigje Tjallings (1)
Wybrigje Willems (1)
Wybrigjen Wybrens (1)
Wyger (1)
Wyger Pieters (1)
Wyger Sybrens (1)
Wymer Klazes (1)
Wynert Poppez (1)
Wynsen Pyters (1)
Wynsen Watzes (1)
Wyntje (1)
Wyntje Cornelis' (Wientje) (1)
Wyntje Cornelis (Hadewijntje) (1)
Wypck Burdis (1)
Wypk Heerkes (1)
Wypk Hoites (1)
Wypk Poppes (1)
Wypke (1)
Wypke Eiberts (1)
Wypke Heins (1)
Wypke Jans (1)
Wypke Pierius (1)
Wypke Pieters (3)
Wypkie Johannes (1)
Wypkje (2)
Wypkje Annes (1)
Wypkje Baukes (1)
Wypkje Dirks (1)
Wypkje Gatzes (1)
Wypkje Gerrits (1)
Wypkje Jans (2)
Wypkje Lieuwes (1)
Wypkje Piers (1)
Wypkje Rintjes (1)
Wypkje Sybrens (1)
Wypkje Wybes (2)
Wypkjen Jans (3)
Wytsche Gerbens (Wytske) (1)
Wytse (2)
Wytse Broers (1)
Wytse Cornelis (1)
Wytse Foppe (1)
Wytse Franses (1)
Wytse Heeres (1)
Wytse Jans (1)
Wytse Paulus (1)
Wytse Rennerts (1)
Wytse Sieuwkes (2)
Wytse Ydes (1)
Wytske (14)
Wytske Abes (1)
Wytske Ages (1)
Wytske Anes (1)
Wytske Arjens (2)
Wytske Broers (2)
Wytske Catharina (1)
Wytske Doedes (1)
Wytske Douwes (2)
Wytske Engeles (1)
Wytske Feikes (1)
Wytske Geerts (1)
Wytske Hanses (1)
Wytske Harmens (1)
Wytske Hendriks (1)
Wytske Hessels (1)
Wytske Jacobs (2)
Wytske Jacobus (1)
Wytske Jans (6)
Wytske Jelkes (2)
Wytske Jelles (1)
Wytske Jelles (Wietske) (1)
Wytske Jentjes (1)
Wytske Johannes' (6)
Wytske Jurjens (1)
Wytske Keimpes (1)
Wytske Klazes (3)
Wytske Lammerts (1)
Wytske Lourens (2)
Wytske Martens (1)
Wytske Mattheus (1)
Wytske Matthijs (1)
Wytske Menzes (1)
Wytske Michiels Tromp (1)
Wytske Nolles (1)
Wytske Oeges (3)
Wytske Piebes (1)
Wytske Piers (2)
Wytske Pieters (2)
Wytske Pieters (Wytske Tjeerds) (1)
Wytske Popkes (1)
Wytske Regina Hanses (1)
Wytske Reins (1)
Wytske Remmelts (1)
Wytske Rientses (2)
Wytske Ruurds (1)
Wytske Sipkes (1)
Wytske Sjoerds (3)
Wytske Sybrens (3)
Wytske Taedes (1)
Wytske Taekes (1)
Wytske Tecla (1)
Wytske Tjammes (1)
Wytske Tjeerds (1)
Wytske van der (1)
Wytske Waltes (1)
Wytske Wybes (1)
Wytze (5)
Wytze Abes (1)
Wytze Ales (1)
Wytze Aukes (1)
Wytze Broers (2)
Wytze Fransiscus (1)
Wytze Franzens (1)
Wytze Franzes (1)
Wytze Geerts (1)
Wytze Gerrits (1)
Wytze Heins (1)
Wytze Hendriks (2)
Wytze Hyltjes (1)
Wytze Jacobs (2)
Wytze Jan (1)
Wytze Jans (2)
Wytze Jitzes (1)
Wytze Nannes (1)
Wytze Sybrens (1)
Wytze Taekes (1)
Wytze Theunis' (1)
Wytze Tjammes (3)
Wytze Wybes (1)
W. (43)
W. H. (1)
W. (ds.) (1)
W. (Grietje) (1)
W. (Miep) (1)
W.A. (1)
W.A. jonkheer (1)
W.E. (1)
W.H.J. (Wim) (1)
W.J. (3)
W.M. (1)
W.P. (1)
W.Y. (1)

Totaal 1302 personen met 832 verschillende voornamen bij deze letter W.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Waaltje Boukes (Boer De)   17-3-1749  Bolsward  
Wabba Buwaz   ongeveer 1485     
Wabbe        
Wabbe Eeckes   1604  Ferwoude  
Wabbe Eeckesz   ongeveer 1550     
Wabe        
Wabe van Solkema        
Walburga van Egmond   29-10-1489     
Walburgis Klazes Hettinga   2-3-1868  Sanfirden  
Waldrada of Worms   801  Orléans, Frankrijk  
Walfram II van Nassau   ongeveer 1220     
Walfram IV van Limburg       12611764 
Walle Hanzes Weerman        
Walle Jelles Nauta   25-12-1873  Jutrijp  
Walle Jetse Harings Nauta   1916     
Walle Jurjens Bos        
Walpurgis Anna von Daun-Frankenstein   1580     
Walram van Laurenburg-Nassau       12611584 
Walram (de Rosse) van Valkenburg   1254     
Walraven van Haeften        
Walraven des HRR, vrijheer van Gendt        
Walte Benedix van Hettinga   ongeveer 1575     
Walte Johannes Dijckstra   ongeveer 1668     
Walter de Burgh   1230    29914114 
Walter Stuart       59828224 
Walter VI Stuart   ongeveer 1296    7478528 
Walterus Heuts   ongeveer 1593  Heerlen  
Walther Sommerlath        
Waltherus Daniëls   4-9-1848  Dongen  
Waltherus Loonen        
Waltherus van Rooy   21-5-1825  Schijndel  
Waltherus Albertus van der Heyden   21-8-1893  Tilburg  
Waltherus Arnoldus Josephus (Wout) van Rooy   27-5-1894  Schijndel  
Waltherus Wilhelmus Huijbregts   23-7-1900     
Waltje de Boer   3-1-1865  Tirns  
Waltje Dijkstra        
Waltje Dijkstra   7-8-1871  Workum  
Waltje Homminga   5-11-1910  Roodhuis  
Waltje Teppema   ongeveer 1870  Balk  
Waltje Andrieske Durks Siemonsma   24-8-1858  Witmarsum - Lyts Thijm...  
Waltje Dooitzens Ydema   1810  Oudega  
Waltje Douwes van der Tol   27-10-1841  Achlum  
Waltje Heins Schukken   1-7-1875  Sneek  
Waltje Heins Wiersma        
Waltje Hendriks Brandsma   16-4-1854  Gaast  
Waltje Jacobs   ongeveer 1675     
Waltje Jacobs Flapper   1838     
Waltje Jans de Boer   ongeveer 1872     
Waltje Jetses        
Waltje Jittes (Flapper)   1745  Abbega  
Waltje Jittes (Yettes) Flapper (Visser)   1800  Hartwerd  
Waltje Maria Homminga   15-8-1911  Oosterend  
Waltje Okkes de Boer   6-1-1868  Gaastmeer  
Waltje Reins de Boer   13-8-1866  Oosterend  
Waltje Reins Miedema 1 kB 13-10-1804  Burgwerd  
Waltje Siemons        
Waltje Simmes van der Meer   15-9-1755  Nijland  
Waltje Simmes van der Werf   20-3-1837  Bolsward  
Waltje Sjoerds van der Werf   10-11-1824  Tjerkwerd - Aaksens  
Waltje Tietes van der Meulen   ongeveer 1865  Bolsward  
Waltje Willems van der Beek   26-6-1811  Workum  
Waltje Wybrens   ongeveer 1685     
Waltruda van der Werf   1-1-1925  Wolsum - Ytsum  
Waltruda Catharina (Truus) Landman 1 kB 28-2-1923     
Waltruda Jacobs (Waltje) Galama   10-8-1892  Tjerkwerd  
Waltruida Titus' Andringa   26-8-1909  Wymbritseradeel  
Wander Veenstra   ongeveer 1877     
Wapke Andela   6-1919  Arum  
Wapke Katstra   ongeveer 1855  Winsum  
Wapke Cornelis Dijkstra        
Wapke Cornelis' van der Veen   23-9-1908  Wonseradeel  
Wapke Wybrens Boorsma   20-8-1818  Hichtum  
Wapke Wypkes        
Warner Kroes        
Warner Veltman        
Warner Atzes Veltman   27-1-1849  Tietjerksteradeel  
Warner Harmens        
Warner Jacobs Veltman        
Warner Jacobs Veltman 1 kB 13-8-1851  Garijp  
Warner Nicolaas Veltman 1 kB ongeveer 1858     
Warner Roordes Veltman   ongeveer 1895  Suameer  
Watse Andela   22-12-1910  Diepenveen  
Watse Ruitinga        
Watse van der Werf        
Watse Agges Stapert 1 kB      
Watse Douwes        
Watse Durks van Balen   1-1-1898  Wijtgaard  
Watse Hessels 1 kB 1716  Warga  
Watse Piers Meylema   ongeveer 1490     
Watse Reynsz. Heringa 1 kB ongeveer 1604  Dongjum  
Watse Sierks Mollema 1 kB      
Watse Sybes Salverda        
Watse Thomas van der Wal        
Watte Piersma        
Watte Folkert Piersma   10-2-1924     
Wâtte Ruurds Abma   2-7-1924  Oosthem  
Watze 1 kB      
Watze van Aylva   1536     
Watze Heeringa        
Watze van der Meer   14-1-1894  Wijtgaard  
Watze Repckema        
Watze Anes Andela   21-10-1889  Winsum  
Watze Aukes Boekema   20-11-1892  Idaarderadeel  
Watze Geerts Brems   ongeveer 1885  Oosterbierum  
Watze Jans van der Weide 1 kB   Teroele  
Watze Jans Wiersma 1 kB 11-1831  Wolsum  
Watze Jelles Spoelstra   ongeveer 1883  Oosterend  
Watze Johannes Andela 1 kB ongeveer 1783     
Watze Johannes (Jans) Andela   9-4-1724  Burgwerd  
Watze Joukes Schilstra   2-6-1863  Idaarderadeel  
Watze Klazes van der Weide   15-10-1829  Tjerkwerd  
Watze Martens 1 kB      
Watze Reins Andela 1 kB ongeveer 1790  Arum  
Watze Reins Andela   24-12-1855  Wommels  
Watze Rinzes Brems        
Watze Sjoerds van der Weide   27-3-1819  Scharnegoutum  
Watze S. Schilstra   1806  Koudum  
Watze Teakes Roorda   26-3-1896  Wirdum (Wijtgaard)  
Watze Tjallings Janse   15-2-1863  Tirns  
Watze Yemes        
Watze Ypes van der Werf   10-4-1894  Burgwerd  
Weit Geerts Laanstra        
Welf   778  Altdorf, Duitsland 103314194562 
Welmoed Doekes     Mantgum ?  
Welmoed Tjallings Andla   ongeveer 1698     
Weltje Pieters de Boer   ongeveer 1820  Wommels  
Wendje Holkes Wierema   8-4-1833  Rien  
Wendtje Franses de Boer   ongeveer 1821  Klooster-Lidlum  
Wennemar von Heyden       21394 
Wensie (Wens) Adema   24-10-1887  Bolsward  
Wenzel I van Bohemen   1205     
Wiardus Hora Siccama 1 kB ongeveer 1791     
Wiardus Willem Buma 1 kB 11-10-1802  Leeuwarden  
Wiardus Willem van Haersma Buma   29-3-1868  Sneek  
Wiardus Willem van Haersma Buma   4-10-1908  Groningen  
Wiardus Willem van Sminia   10-2-1869  Oudkerk  
Wiardus Willem Hopperus Buma 1 kB 4-2-1865  Leeuwarden  
Wiardus Willem Wichers Wierdsma   ongeveer 1853  Wommels  
Wibbigje Gerrits        
Wibo Tuinhout        
Wibo Bernhardus Buma   7-3-1807  Leeuwarden  
Wibo Bernhardus Buma   14-6-1861  Leeuwarden  
Wibo Bernhardus Buma   29-4-1872  Leeuwarden  
Wicia Catharina (Wietske) Agricola   21-7-1925  Tjerkgaast  
Wicia Lubberts Agricola   16-12-1894  Doniaga  
Wick Emes        
Wick Jacobs        
Wick Lieuwes        
Wick Reins        
Wick Sibrens 1 kB      
Wickien Pybes        
Wickien Sybrandus        
Widmer Talsma        
Widolphus van Thüringen       211587470458882 
Wiebe        
Wiebe Bakker        
Wiebe van den Berg   21-10-1902  Dokkum  
Wiebe de Boer   7-11-1924  Wijtgaard  
Wiebe Bruinsma        
Wiebe Buma        
Wiebe Koehoorn        
Wiebe Koopmans        
Wiebe Mulder   19-7-1925  Bolsward  
Wiebe Rypma        
Wiebe Rypma   7-10-1875  Hieslum  
Wiebe Sijperda   ongeveer 1869     
Wiebe Sijperda   5-9-1925     
Wiebe Stoffelsma        
Wiebe Terpstra   12-2-1866  Bolsward  
Wiebe Terwisscha van Scheltinga   1916  Nijland  
Wiebe Tilstra        
Wiebe Veldhuis        
Wiebe Visser        
Wiebe Wester   ongeveer 1858     
Wiebe Ages van den Berg        
Wiebe Ages Cnossen        
Wiebe Annes de Boer   ongeveer 1814  Oldeouwer  
Wiebe Berends van der Hoff   ongeveer 1840  Hemelum  
Wiebe Deddes Kooiker   ongeveer 1823  Wijckel  
Wiebe Dirks Oudeboon 1 kB 24-8-1818  Arum  
Wiebe Dirks van der Werf   14-11-1899  Hartwerd  
Wiebe Douwes Flapper   1876  Herbaijum  
Wiebe Elings Homminga   16-9-1827  Tjerkwerd  
Wiebe E. Jorna   1910     
Wiebe Gerbens Overmeer   27-3-1736  Parrega  
Wiebe Harmens Kingma        
Wiebe Harmens Mulder   29-12-1824  Wonseradeel  
Wiebe Harmens Mulder   ongeveer 1892  Bolsward  
Wiebe Heins Zijlstra        
Wiebe Hermanus Mulder   8-8-1885  Bolsward  
Wiebe Hyltjes Kortrijk   5-5-1810  Menaldum  
Wiebe Jakkeles Oudeboon   5-12-1873  Harlingen  
Wiebe Jakobs Zijlstra   ongeveer 1888  Joure  
Wiebe Jans Bleeker 1 kB      
Wiebe Jans Oudeboon   29-4-1865  Harlingen  
Wiebe Jitte Flapper   1830  Nijhuizum  
Wiebe Johannes Rypma   1849  Westhem  
Wiebe Joostes Huitema   ongeveer 1791  Heeg  
Wiebe Lases van der Zee   ongeveer 1771  Oudega  
Wiebe Lolles Nauta   31-8-1897  Elahuizen  
Wiebe Mattheus (Ypma)        
Wiebe Mindert de Groot        
Wiebe Piers Nauta   23-4-1899  Woudsend  
Wiebe Pieters   10-1735  Sint Nicolaasga  
Wiebe Pieters (Wybe Petrus) Terpstra   21-5-1801  Leeuwarden  
Wiebe Poois Veenstra        
Wiebe Reins Hettinga   7-10-1764  Ypecolsga  
Wiebe Seakles Altenburg   4-2-1857  Grouw  
Wiebe Simme Brandsma   9-10-1924  Oosterend - Roodhuis  
Wiebe Simmes Andringa   24-3-1854  Tirns  
Wiebe Sjoerds Jorritsma   ongeveer 1797     
Wiebe Sjoerds Rypma   11-10-1882  Wonseradeel  
Wiebe Sjoerds Rypma   18-7-1886  Greonterp  
Wiebe Sybes Homminga     Tjerkwerd  
Wiebe Taekes 1 kB      
Wiebe Taekes Ettema   15-3-1854  Hartwerd - Oldeclooster  
Wiebe Thomas Overmeer 1 kB 6-8-1803  Makkum  
Wiebe Tjitskes Rijpkema   1-9-1798  Goïngarijp  
Wiebe Walles Nauta   1902     
Wiebe Willems van der Ven   11-7-1875  Leeuwarden  
Wiebe Willems van der Ven   8-2-1882  Leeuwarden  
Wiebe Ynze Leenstra   1919     
Wiebe Ynzes Leenstra   ongeveer 1858  Sint Nicolaasga  
Wiebe ?? van der Weij 1 kB      
Wieberen Oppedijk 1 kB 25-10-1920     
Wieberen Peenstra 1 kB 20-8-1920  Nes bij Akkrum  
Wieberen Gerrits Kingma   1814  Woudsend  
Wieberig Botes Pietersma   ongeveer 1815  Greonterp  
Wiebrand Taedes Rispens   ongeveer 1904  Wommels  
Wiebren        
Wiebren Altena        
Wiebren Sikkes   ongeveer 1898     
Wiebren Jans de Boer   30-7-1844  Workum  
Wiebren Johannes' Ketelaar   15-6-1880  Workum  
Wiebren Johannes' Ketelaar   29-8-1888  Workum  
Wiebren Siegers Kroyenga        
Wiebren Simmes van der Meer   30-10-1840  Bolsward  
Wiebren Sipkes        
Wiebren Wiebrens Kroyenga   ongeveer 1831  Bolsward  
Wiebrig Bootsma        
Wiebrig Jans (Wieke) Miedema   16-7-1895  Wonseradeel  
Wiebrigje Koning   ongeveer 1877  Oudehorne  
Wiebrigje Mulder        
Wiebrigje Wenning   ongeveer 1899  Hemelum  
Wiebrigje Bokkes Scheltinga   15-1-1808  Wolvega  
Wiebrigje Johannes Hettinga   3-6-1841  Wijckel  
Wiebrigje (Wieke) de Groot   7-9-1918  Spannum  
Wieger Ketellapper   ongeveer 1901  Sint Johannesga  
Wieger Yntema   26-3-1837  Bolsward  
Wieger Jans Postma   6-9-1916     
Wieger Michiels Galema   4-5-1830  Almenum  
Wieger Michiels Visser   ongeveer 1802  Grouw  
Wieger Sybrens Winia        
Wieger Thomas Galema   3-8-1830  Nijland  
Wieger Yntes Yntema   15-6-1835  Bolsward  
Wieger Ysbrands Galema     Oosterwierum  
Wiegertje Kornelis   ongeveer 1871  Haskerdijken  
Wiegertje Stegenga        
Wiegertje Ottes        
Wientje Lolkes Zwaga   ongeveer 1807  Ouwster Nijega  
Wiep Visser        
Wiepk Haarsma   23-7-1885  Hemelumer Oldeferd  
Wiepk Jacobs Stegenga        
Wiepke de Jong   12-6-1925  Harich  
Wiepke Wiersma        
Wiepke Sjoukes van der Wal   1-3-1812  Mirns en Bakhuizen  
Wiepkje van Abma        
Wiepkje Langhout   4-6-1918  Den Haag  
Wiepkje Rodenhuis        
Wiepkje Sipma        
Wiepkje van der Zijl   3-4-1923  Offingawier  
Wiepkje Annes Anema   ongeveer 1881  Oosterbierum  
Wiepkje Diemers Fopma   26-5-1878  Wonseradeel  
Wiepkje Franks Zalmstra   2-8-1864  Mirns - Bakhuizen  
Wiepkje Jentjes        
Wiepkje Ruurds Zijlstra   16-11-1887  Workum  
Wiepkje Sikkes Tekstra   10-1793     
Wiepkje Ulbes Andela   ongeveer 1796     
Wiepkje Wypkes Tijsma   23-9-1864  Wymbritseradeel  
Wiepkje (Wiep) Zeinstra   16-12-1921  Almenum  
Wiepkje (Wijpkje) van Steinvoren   19-8-1925  Baaium  
Wiepkjen Oenes Wagenaar        
Wiepkjen Symens Attema        
Wiepko Willem (Willem) van Oostrum   7-2-1925     
Wierd Visser        
Wierd Lykles Zijlstra   ongeveer 1799  Idskenhuizen  
Wierd Ruurds Wierdsma   ongeveer 1785     
Wierd Wybes 1 kB   Sint Nicolaasga  
Wierd Wybes 1 kB ongeveer 1655     
Wierdt Dirks        
Wies Dantuma        
Wiets Wijbrens        
Wietsche Hiske Ferwerda   21-1-1905  Lutje Lollum  
Wietsche Japiks Galama   17-8-1883  Tjerkwerd  
Wietse        
Wietse Annes     Warga ?  
Wietse Baukes Seffinga   ongeveer 1840  Oosterlittens  
Wietska Fabriek        
Wietske        
Wietske Alves   ongeveer 1899     
Wietske Astma        
Wietske de Boer   1908     
Wietske Boonstra        
Wietske Bootsma   14-5-1842  Tirns  
Wietske Dooper        
Wietske Douma        
Wietske Finnema   ongeveer 1918     
Wietske de Haan        
Wietske Hellinga   9-7-1904  Hijlaard  
Wietske Hettinga        
Wietske Hettinga   5-12-1907  Dongjum  
Wietske Heyma        
Wietske Hoogstins        
Wietske Huitema   5-4-1923  Workum  
Wietske Iedema        
Wietske Koehoorn        
Wietske Mulder        
Wietske Palsma   29-4-1910  Britswert  
Wietske Potijk   14-12-1918  Wijtgaard  
Wietske Rijpkema   ongeveer 1914     
Wietske Rypma        
Wietske Tolsma        
Wietske van der Velde   16-7-1925  Franeker  
Wietske Veninga        
Wietske van der Vliet        
Wietske de Vries   ongeveer 1813  Leeuwarden  
Wietske Zijlstra   13-11-1925  Westhem  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Wietske Eelkes de Jong        
Wietske Fokkes Flapper   29-11-1913     
Wietske Haijes van der Werf   27-11-1870  Workum  
Wietske Harmens Agricola   20-8-1888  Doniawerstal  
Wietske Jacobs Zwaga        
Wietske Jacobus   5-9-1811  Wartena  
Wietske Jacobus' Zwaga   11-5-1894  Sint Nicolaasga  
Wietske Jans Westra   1760  Leeuwarden  
Wietske Jans Wommelsdorp        
Wietske Johannes Huitema   17-2-1865  Hieslum  
Wietske Johannes Taekema        
Wietske Klases Agricola   18-6-1853  Doniawerstal  
Wietske Klases Veltman   28-6-1854  Dronrijp  
Wietske Kornelis van Asma   ongeveer 1831  Lemmer  
Wietske Kornelis Roorda        
Wietske Lieuwes Huitema   31-10-1836  Wymbritseradeel  
Wietske Maria Matheus' van der Meer   2-2-1875  Bolsward  
Wietske Maria Matheus' van der Meer   7-5-1876  Bolsward  
Wietske Matheus' van der Meer   8-3-1882  Bolsward  
Wietske Monica Galama   18-6-1911  Tjerkwerd  
Wietske Monica (Wijtske) Galama   23-10-1912  Tjerkwerd  
Wietske Piers Stornebrink        
Wietske Pieters Weisma        
Wietske Reins        
Wietske Sjoerds Hiemstra     Idzega  
Wietske Sjoerds Jellema        
Wietske Thecla Wybenga   2-1-1920  Westhem  
Wietske W. Landman        
Wietze Bouma 1 kB 17-11-1921     
Wietze Hilverda        
Wietze Schuurmans   29-4-1830  Idaarderadeel  
Wietze de Vries        
Wietze Durks van der Zweep   31-10-1833  Wijtgaard  
Wietze Nicolaas Potijk   29-10-1885  Don.  
Wigel Jans        
Wigerik van Lotharingen        
Wija Catharina van Glinstra        
Wijbe Hiemstra        
Wijbe de Vries        
Wijbe Pieters de Faber 1 kB 6-12-1759  Leeuwarden  
Wijbo Frans Assuerus Overmeer   3-2-1876  Leeuwarden  
Wijbrand Simmes van der Meer   10-4-1769  Abbega  
Wijbrand Simmes van der Meer   12-6-1770  Abbega  
Wijbren Dek   ongeveer 1916  Leeuwarden  
Wijbren Klazes        
Wijbren Annes Landman   6-2-1889  Kolderwolde  
Wijke Dokter   24-10-1900  Oosterend  
Wijke Sterkenburgh   29-12-1911  Ferwoude  
Wijke van der Vegt        
Wijke Johannes Hengst   26-5-1846  Gaast  
Wijke Sjoerds Ybema     Gaast  
Wijnand Christian Jozef Bemelmans   25-12-1869  Heerlen  
Wijnand Hubert Bemelmans   18-7-1876  Heerlen  
Wijnanda Louisa Klinkenberg   8-4-1873  Sijbrandaburen  
Wijnanda (Nan) van den Bergh   13-1-1919  Amsterdam  
Wijnofrida (Frida) Bonekamp   11-4-1866  Gaastmeer  
Wijntje Copier     Noord-Portengen  
Wijtske Rodenhuis   ongeveer 1876     
Wijtske Veltman        
Wijtske Veninga        
Wijtske Jaaitses        
Wijtske Simons Appelhof        
Wijtze Franzen   ongeveer 1887     
Wijtze Kaastra   8-6-1925     
Wijtze Melein   12-2-1918  Irnsum  
Wijtze Valkema        
Wikje Haitsma        
Wikje Reitsma   3-6-1918  Rinsumageest  
Wikje Sleifer   31-10-1882  Franeker  
Wikje van der Weide   14-3-1890  Irnsum  
Wikje Doekes (Victoria)     Scharnegoutum  
Wikje Hieltjes        
Wikje Jelles van Dijk        
Wikje Klazes Veldman   ongeveer 1848  Oosterend  
Wikje Sophia Buma   10-7-1842     
Wikjen Andries Jorna   4-12-1774  Irnsum doop rk  
Wikjen Sjoerds        
Wikjen Thijses Hasewindus   ongeveer 1830  Workum  
Wikjen Tjeerds        
Wikjen Willems Hollander   ongeveer 1776     
Wikke Taekes (Wietske of Witske)        
Wikkje Franses Tolsma   24-8-1842  Gaast  
Wilco Datama Burhoven Viëtor   12-8-1818  Menaldumadeel  
Wilfred Ashley        
Wilfrida Teckla (Frida) Kramer   20-9-1919  Allingawier  
Wilhelm von Beust        
Wilhelm von Hammerstein-Gesmold       670 
Wilhelm van Pruisen   6-5-1882  Potsdam  
Wilhelm Veenstra   9-12-1922  Groningen  
Wilhelm August Joseph Bruns   1802  Bevergem  
Wilhelm Christof van Hessen-Bingenheim       3586 
Wilhelm de oudere Truchsess van Waldburg 1 kB 1469     
Wilhelm Eduard Brenninkmeijer   ongeveer 1861     
Wilhelm Ernst von Lippe-Biesterfeld   15-4-1777  Hohenlimburg 96 
Wilhelm Heinrich Voss   3-6-1899  Leeuwarden  
Wilhelm Joseph Reekers   23-12-1881  Leeuwarden  
Wilhelm Joseph Westendorp   ongeveer 1895  Workum  
Wilhelm Karl Friedrich August Louis von Amsberg       8 
Wilhelm V von Hessen-Kassel   1602    6320 
Wilhelm VI von Hessen Kassel   1629    3160 
Wilhelmina van Ballekom   2-10-1831  Schijndel  
Wilhelmina de Boer   22-7-1908  Scharnegoutum  
Wilhelmina Buck     Doesburg  
Wilhelmina Butzelaar        
Wilhelmina Fischer   1838  Bigge  
Wilhelmina Heyming   20-6-1886  Silvolde  
Wilhelmina Jorritsma   27-5-1879  Dronrijp  
Wilhelmina Kerkhof   31-10-1843  Smallingerland  
Wilhelmina van Klaveren   14-2-1813  Amsterdam  
Wilhelmina Pietersen        
Wilhelmina van Wachtendonk   ongeveer 1555     
Wilhelmina de Wit        
Wilhelmina Wolters        
Wilhelmina Agada Heintz        
Wilhelmina Catharina Postma   6-4-1895  Sneek  
Wilhelmina Cornelia Moosdijk        
Wilhelmina Cornelis Wissing        
Wilhelmina Doedes Andela   ongeveer 1842  Groningen  
Wilhelmina Frederica Catharina Minkels   ongeveer 1876     
Wilhelmina Frederika Vos   15-6-1893  Weerselo  
Wilhelmina Frederika Louise Pauline Charlotte van Oranje Nassau   1-3-1800  Berlijn  
Wilhelmina Helena Paulina Maria van Oranje Nassau   31-8-1880  's-Gravenhage 15 
Wilhelmina Hermanus Faber   20-6-1832  Leeuwarderadeel  
Wilhelmina Ida Brouwer   16-1-1922  Workum  
Wilhelmina Jacoba Mantz   8-8-1884  Breskens  
Wilhelmina Jans Huning        
Wilhelmina Jans Mous        
Wilhelmina J.M. Voorman   19-10-1923     
Wilhelmina Katharina van Oosten        
Wilhelmina Louisa von Hessen-Darmstadt   25-6-1755  Prenzlau  
Wilhelmina Margaretha Fluks   11-12-1867  Franekeradeel  
Wilhelmina Margaretha Onclin        
Wilhelmina maria van Rootselaar   ongeveer 1874     
Wilhelmina Maria Sipkes Hanenburg   6-3-1891  Sneek  
Wilhelmina Philippina Catharina Schroeder        
Wilhelmina Piers (Willemke) Westra   16-4-1817  Westhem  
Wilhelmina Pieters de Jong   22-12-1872  Workum  
Wilhelmina Sipkes Hanenburg   11-2-1894  Sneek  
Wilhelmina Sophia (Mien) Miedema   24-9-1902  Utrecht  
Wilhelmina Ursula Ysselmuiden   2-9-1881  Franeker  
Wilhelmina Veronica (Mien) Swart   7-11-1914  Nijmegen  
Wilhelmina (Meintje) Sterk   2-3-1881  Lemsterland  
Wilhelmus den Hartog   24-8-1873  Vianen  
Wilhelmus Kessels        
Wilhelmus Minkels        
Wilhelmus van der Veeke        
Wilhelmus Zeinstra        
Wilhelmus Ambrosius Franciscus Saris 1 kB 31-7-1922  Rotterdam  
Wilhelmus Arjens Hamersma        
Wilhelmus August van Gent   27-3-1842  Sneek  
Wilhelmus Bernardus' Andela   13-1-1889  Sneek  
Wilhelmus Bertsandus Nolden        
Wilhelmus Dirks Zeinstra 1 kB 9-1-1832  Pietersbierum  
Wilhelmus Gerardus Justinus Rooswinkel   20-2-1844  Leeuwarden  
Wilhelmus Gerhardus de Vent        
Wilhelmus Hendericus Ensink   13-8-1849  Franeker  
Wilhelmus Jan Andela   3-3-1921  Harich  
Wilhelmus Jans (Willem) Zeinstra 1 kB 26-9-1856  Pietersbierum  
Wilhelmus Johannes Aukes   30-9-1921  Haarlem  
Wilhelmus Johannes van Gent        
Wilhelmus Johannes Nagelgast   ongeveer 1867  Hoogezand  
Wilhelmus Johannes (Willem) Bos        
Wilhelmus J. Zeinstra        
Wilhelmus Pieters Andela   18-6-1822  Schoterland  
Wilhelmus Theodorus den Hartog   5-7-1914  Utrecht  
Wilhelmus T. Zeinstra        
Wilhelmus Willems van Erp   28-7-1898  Leeuwarden  
Wilhelmus (Wim) Lunter   18-2-1923  Nijmegen  
Willa       7516276995 
Willa van Arles       3758138497 
Willa Ramsay        
Willebrordus Weekenborg        
Willebrordus Andreas Overmeer   28-4-1869  Wonseradeel  
Willebrordus Augustinus' Ysselmuiden   ongeveer 1862     
Willebrordus Johannes (Wiebe) van Balen   9-11-1913  Irnsum  
Willebrordus Johannes (Willy) Zeldenthuis   12-12-1923  Joure  
Willebrordus Petrus' Ysselmuiden   13-4-1879  Franeker  
Willebrordus Petrus' Ysselmuiden   11-4-1884  Franeker  
Willebrordus Petrus (Wibren) Altena   3-11-1917  Makkum  
Willebrordus Rudolph Terwisscha van Scheltinga   3-2-1885  Sneek  
Willebrordus Rudolph Terwisscha van Scheltinga   18-5-1887  Sneek  
Willebrordus Ruurds (Wiebe) de Jong   12-10-1823  Haskerland  
Willem   26-4-1721     
Willem   1884     
Willem Aardema   5-1-1921  Tzum  
Willem Asma   ongeveer 1848  Balk  
Willem Beekhuis        
Willem Beintema   ongeveer 1852     
Willem Bekius   30-4-1768  Vrouwenparochie  
Willem Bertels        
Willem Blanckvoort        
Willem de Boer        
Willem Boermans        
Willem Bootsma   8-6-1837  Franeker  
Willem Bootsma   19-5-1845  Franeker  
Willem Bouwhuis   ongeveer 1896  Poppingawier  
Willem Bouwmeester   ongeveer 1829  Doesburg (Gelderland)  
Willem Bouwmeester   12-4-1871  Harlingen  
Willem Bouwmeester   29-4-1891  Harlingen  
Willem van der Burch 1 kB ongeveer 1437     
Willem Copes   ongeveer 1606     
Willem Cordel        
Willem van Dampiere        
Willem Dautzenberg        
Willem van Dijk        
Willem Dijkstra        
Willem Dijkstra   3-2-1886  Workum - Heidenschap  
Willem Dreesmann        
Willem Eppinga   13-10-1890  Sondel  
Willem Eppinga   15-11-1894  Nijemirdum  
Willem van Erp   2-3-1829  Leeuwarden  
Willem van Erp   20-6-1857  Leeuwarden  
Willem Funcke   ongeveer 1895  Leeuwarden  
Willem van Gendt        
Willem van Haeften        
Willem Heijmann        
Willem Hengst   1786     
Willem van Hessen Philippsthal       790 
Willem Hiemstra   2-12-1895  Franekeradeel  
Willem Hiemstra   ongeveer 1922     
Willem Hofstra        
Willem Huitema   28-12-1888  Hemelumer Oldeferd  
Willem de Jong        
Willem de Jong   20-3-1925     
Willem Jorritsma   ongeveer 1913     
Willem Kortendijk   3-5-1891  Dronrijp  
Willem Kramer        
Willem Lunter   5-4-1780  Epe (Westphalen)  
Willem Luyken        
Willem van der Meer        
Willem Monkelbaan   ongeveer 1912     
Willem Nassau van jonker   1620     
Willem van Nassau van Lek   1601     
Willem van Nieuwenaar        
Willem van Normandië   ongeveer 1028  Falaise 234883684 
Willem Overal        
Willem Overal        
Willem Plantinga   23-10-1857  Abbega  
Willem Postma   ongeveer 1878  Witmarsum  
Willem Postma   ongeveer 1919     
Willem Rijpstra   31-3-1837  Franeker  
Willem Roelants   ongeveer 1867     
Willem van Rossum        
Willem Scheepers        
Willem Sprenger        
Willem Stapenséa   ongeveer 1905     
Willem Travaille        
Willem van der Veen   2-6-1897  Oostermeer  
Willem Veldkamp        
Willem Veldkamp   20-4-1922  Deventer  
Willem van Velsen        
Willem van der Ven   ongeveer 1798  Wrütslom in Polen  
Willem van der Ven   2-8-1848  Leeuwarden  
Willem van Vierssen   ongeveer 1563     
Willem de Vreeze        
Willem de Vreeze   ongeveer 1921     
Willem Wentholt        
Willem Westenberg        
Willem van Wied        
Willem Ypma   27-3-1899  Leeuwarderadeel  
Willem van der Zee   23-7-1896  Bolsward  
Willem Zwolsman        
Willem Abes Hiddema        
Willem Adolf van Erp 1 kB 12-11-1865  Leeuwarden  
Willem Adolf Maximliaan Carel van Wied   1845     
Willem Ages Zijlstra        
Willem Alexander van Nassau-Luxemburg        
Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje Nassau   27-4-1967  Utrecht 1 
Willem Alexander Frederik Constantijn N.M. van Oranje Nassau   2-8-1818  Soestdijk  
Willem Alexander Karel Hendrik Frederik van Oranje Nassau   25-10-1851  's-Gravenhage  
Willem Annes Zeinstra 1 kB 20-7-1830  Midlum  
Willem Anskes Reidinga        
Willem Anthonius Catharinus Gerardus P. (broeder Olav) Zantman   24-12-1911  Amsterdam  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Willem Arend Sybrandi   ongeveer 1913  's Gravenhage  
Willem Arnold Becking        
Willem Arnold Minnes Wiersma   6-4-1864  Oosterend  
Willem Aukes Frankena   20-8-1878  Baarderadeel  
Willem Bart's Cordel   18-2-1828  Franekeradeel  
Willem Bootes Hiemstra   18-11-1805  Jelsum  
Willem Botes   ongeveer 1715     
Willem Broers de Boer   29-4-1882  Baarderadeel  
Willem Broers de Vreeze   ongeveer 1856  Hindeloopen  
Willem Carel Hendriks Hollander   ongeveer 1789  Franeker  
Willem Christiaan Albarda   3-4-1821  Marrum  
Willem Christoffel Veldman   ongeveer 1803  Terband  
Willem Cobus        
Willem Cornelis Ettema   29-8-1821  Franeker - Lutjelollum  
Willem Cornelis Ettema 1 kB 21-7-1838  Workum  
Willem Cornelis Laagland        
Willem Cornelis' Zwaga 1 kB      
Willem C.M. Thiel   24-1-1909  Helmond  
Willem de Rijke van Nassau-Catzenellenbogen 1 kB 10-4-1487  Dillenburg 24632 
Willem Dirks Radersma        
Willem Dirks Zeinstra   30-3-1828  Pietersbierum  
Willem Doedes Bootsma 1 kB 18-12-1777  Franeker  
Willem Doedes Bootsma   31-1-1840  Franeker  
Willem Dongeloms Huizinga   16-3-1806  Sneek  
Willem Douwes   ongeveer 1701     
Willem Douwes Boermans   ongeveer 1782  Wijtgaard  
Willem Douwes Brandsma 1 kB 1844     
Willem Douwes van der Heide   20-10-1814  Oenkerk  
Willem Douwes Nijdam        
Willem Douwes Tichelaar   ongeveer 1801  Almenum  
Willem Durks Dikland   ongeveer 1876  IJlst  
Willem Eeltjes Andringa   18-9-1831  Huizum  
Willem Egbertus Andela 1 kB 13-3-1836  IJlst  
Willem Ferks de Vries        
Willem Francis Joseph (Giel) Drummen   10-10-1905  Schimmert  
Willem Franses Beintema   20-3-1910  Leeuwarden  
Willem Frederik van Nassau-Dietz 1 kB 7-8-1613  Arnhem 3840 
Willem Frederik van Oranje Nassau   6-7-1833  's-Gravenhage  
Willem Friso van Nassau-Dietz   1685     
Willem Geerts Atsma        
Willem Geerts van der Beek 1 kB 22-4-1788  Workum  
Willem George Sayn-Hachenburg-Kirchberg       506 
Willem George August Hendrik Belgius van Nassau Weilburg   14-6-1792    126 
Willem Gerbens        
Willem Gerbens Yedema   26-11-1873  Westhem  
Willem Gerrit Rutgers        
Willem Gerrits Stelpstra   ongeveer 1750     
Willem Hanses Ferwerda   11-11-1798  Baijum  
Willem Hanses Ferwerda   30-4-1858  Baarderadeel  
Willem Hanses Ferwerda   14-4-1864  Winsum  
Willem Hanzes Blauwhof        
Willem Harmens Asma   ongeveer 1786  Wijckel  
Willem Harmens Gerritsma   12-10-1836  Greonterp  
Willem Harmens Terpstra        
Willem Harmens (Zeinstra)        
Willem Hayes van der Werf   19-9-1797  Bolsward  
Willem Hendrik Aukes   28-10-1912  Indijk  
Willem Hendrik van Heemstra        
Willem Hendrik Huitema   ongeveer 1920     
Willem Hendrik van der Velde   25-2-1821  Gaasterland  
Willem Hendrik van der Velde   9-2-1822  Gaasterland  
Willem Hendrik van der Velde   12-3-1831  Gaasterland  
Willem Hendrik van Voss        
Willem Hendrik Voss   ongeveer 1900     
Willem Hendrik Bouricius van Idema 1 kB 20-7-1797  Heerenveen  
Willem Hendriks     Hartwerd  
Willem Hendriks Bosma        
Willem Hendriks Genée        
Willem Hendriks Honekamp        
Willem Hendriks Kortendijk   ongeveer 1836  Dronrijp  
Willem Hendriks Kroes   12-6-1845  Haskerland  
Willem Hendriks Ybema        
Willem Hermannus Vroom   ongeveer 1851  Veendam  
Willem Hermanus Conradi   ongeveer 1791     
Willem Hermanus Faber   1-6-1829  Leeuwarderadeel  
Willem Hermanus Mulder   27-12-1881  Bolsward  
Willem Hessels        
Willem Hoites        
Willem Hylckes        
Willem I de Béarn        
Willem I van Holland       25223524 
Willem I von Oettingen        
Willem I Frederik van Oranje Nassau 1 kB 24-8-1772  's-Gravenhage 120 
Willem I Frederik Karel van Wurtemberg   1781     
Willem I Frederik Lodewijk van Hohenzollern   22-3-1797  Berlijn  
Willem I (Bijgenaamd: De Oudere) van Hessen   4-7-1466    58754 
Willem I (de Grote) van Bourgondië   1020    234883656 
Willem I (Willem de Zwijger) van Oranje Nassau   24-4-1533  Dillenburg 14596 
Willem II de Béarn        
Willem II van Holland   1227    21909252 
Willem II van Oranje Nassau   27-5-1626  's-Gravenhage  
Willem II van Pruisen   27-1-1859  Potsdam  
Willem II Frederik George Lodewijk van Oranje Nassau   6-12-1792  's-Gravenhage 60 
Willem II Rufus van Normandië   ongeveer 1056     
Willem III van Oranje Nassau   14-11-1650  's-Gravenhage  
Willem III van Saksen        
Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje Nassau   19-2-1817  Brussel 30 
Willem III de Goede van Henegouwen & Holland   1287    1576470 
Willem III (IV) van Mâcon   1088    403576628 
Willem IV van Berg 's Heerenberg   24-12-1537  's-Heerenberg  
Willem IV van Henegouwen & Holland        
Willem IV de Toulouse   1040  Frankrijk 234883690 
Willem IV Karel Hendrik Friso van Oranje Nassau 1 kB 1-9-1711  Leeuwarden 480 
Willem IX (de Troubadour / de Jonge) van Acquitanie   22-10-1071    117441844 
Willem Jacobs Duiker        
Willem Jacobs Holkeboer        
Willem Jacobs de Jong   ongeveer 1850  Berlikum  
Willem Jacobs van den Oever   1832  Bolsward  
Willem Jacobs Ybema   22-12-1828  Wonseradeel  
Willem Jacobs Ybema   28-8-1830  Piaam  
Willem Jakobs Groenland        
Willem Jan Johannes Pieter Floris van Vollenhoven   1-7-2013     
Willem Jan Mari van Eysinga 2 kB 31-1-1878  Noordwijkerhout  
Willem Jans Grevers   13-4-1805  Franeker  
Willem Jans Grijpma     Dronrijp  
Willem Jans Kalkstra        
Willem Jans Kooistra   ongeveer 1843     
Willem Jans Zeinstra 1 kB   Dongjum  
Willem Jans Zeinstra   12-8-1817  Franeker  
Willem Jans Zeinstra   1872  Almenum  
Willem Janszn Kopier   ongeveer 1660     
Willem Jelles Andela   3-5-1861  Allingawier  
Willem Jitzes van der Heide   7-12-1879  Oenkerk  
Willem Jochums Brouwers   ongeveer 1831  Stiens  
Willem Johannes Feenstra   ongeveer 1835  Leeuwarden  
Willem Johannes' Hollander   30-12-1896  Franeker  
Willem Johannes' Hollander   13-8-1901  Franeker  
Willem Johannes Joha   ongeveer 1767  Baaijum  
Willem Johannes Joha   31-7-1839  Dronrijp  
Willem Johannes de Jong   5-10-1912  Lemmer  
Willem Johannes Oosterbaan   19-6-1846  Bolsward  
Willem Johannes de Schiffart   15-6-1867  Beers  
Willem Johannes Wijnands        
Willem Jorrits Jorritsma   ongeveer 1819  Hichtum  
Willem Joseph Berkemeijer   1925     
Willem Jozef Gulpen        
Willem Klazes Wynia        
Willem Klazes Yedema   6-2-1856  Wonseradeel  
Willem Laureijs (Willem Freercks)   ongeveer 1710     
Willem Lodewijk (ús heit) van Nassau Siegen 2 kB 13-3-1560  Dillenburg (Siegen)  
Willem Lolles de Bruin   28-1-1900  Harlingen  
Willem Ludwig Nassau-Weilburg   1761     
Willem Martens Stilma        
Willem Maurits van Nassau Grimhuizen   1-6-1603  Breda  
Willem Meinderts 1 kB   Flansum onder Rauwerd  
Willem Meinderts (Wilhelmus) 1 kB   Dronrijp  
Willem Meinerts 3 kB ongeveer 1635     
Willem Namles Asma   31-3-1857  Akmarijp  
Willem Namles Asma (Atsma)   12-1789  Sondel  
Willem Nicolaas Potijk   26-12-1891  Don.  
Willem Nicolaas Alexander Frederik Carel Hend van Oranje Nassau   14-9-1840  's-Gravenhage  
Willem Oepkes Andela     Bolsward  
Willem Oesebrand Geertsema        
Willem Otto van Dompselaar   15-11-1815  Beetgum  
Willem Petrus Albada Jelgersma   26-3-1893  Bolsward  
Willem Petrus Grijpma        
Willem Petrus' Hanewald   2-1-1828  Baarderadeel  
Willem Piebes Andela 1 kB 1-7-1821  Leeuwarden  
Willem Pieter Jan Lunter   6-12-1924  Budel  
Willem Pieters Hoeben     Poppingawier  
Willem Pieters Vriesenga   ongeveer 1858  Franeker  
Willem Popkes   1720  Oosthem  
Willem Rienks Agricola        
Willem Rientses van der Weij   16-7-1892     
Willem Roelofs Beetsma        
Willem Roels        
Willem Roels van der Veen        
Willem Sakes van der Meer        
Willem Sietses Dijkstra   16-2-1849  Workum - Heidenschap  
Willem Sipkes de Jong   2-3-1855  Lemmer  
Willem Sjoeks (Roorda)        
Willem Sjoerds Kimsma   6-1915  Leeuwarderadeel  
Willem Sjoerds Koopal   ongeveer 1808  Engelum  
Willem Steven Wassenaar   1445     
Willem Sybes Grijpma   ongeveer 1857  Franeker  
Willem Sytses Andela   2-12-1897  Leeuwarden  
Willem Sytzes     Workum  
Willem S. van der Meer   7-11-1894  Noordwijk  
Willem Taekes Jansma   19-4-1874  Boksum  
Willem Taekes Jansma   3-2-1884  Boksum  
Willem Theodorus' Yedema   20-11-1882  Westhem  
Willem Tjeerds Roorda   10-9-1836  Leeuwarderadeel  
Willem Uiltjes Plantinga   20-10-1818  Wymbritseradeel  
Willem Upts Hiddema   23-1-1872  Stiens  
Willem V van Beieren   1333     
Willem V van Gulik   ongeveer 1304    788234 
Willem V Batavus van Oranje Nassau   8-3-1748  's-Gravenhage 240 
Willem VI van Beieren   5-5-1364     
Willem VII van Chalon        
Willem Wiebes Andringa   17-11-1893  Tirns  
Willem Willem Lodewijks        
Willem Willems Conradi   9-2-1825  Dronrijp  
Willem Willems van Erp   12-9-1873  Leeuwarden  
Willem Willems Joha   ongeveer 1815  Dronrijp  
Willem Willems Nijdam 3 kB ongeveer 1550     
Willem Willems Nijdam 1 kB ongeveer 1585     
Willem Willems Veldman   14-6-1847  Huizum  
Willem Willems van der Ven   21-10-1837  Leeuwarden  
Willem Wybes Lautenbach   ongeveer 1896     
Willem Wytzes Hoekstra        
Willem Wytzes Kikstra   ongeveer 1881  Menaldum  
Willem X van Acquitanie   1099  Toulouse, Frankrijk 58720922 
Willem Ydes Yedema 1 kB   Dedgum  
Willem Ydes Yedema   12-9-1822  Tjerkwerd  
Willem Ydes Yedema   19-2-1824  Tjerkwerd  
Willem Ypes Wiersma   28-6-1864  Tirns  
Willem Yps Kramer        
Willem (jonkheer) van Andringa de Kempenaer   ongeveer 1840  Leeuwarden  
Willemien Lebbink        
Willemijntje Lieuwes     Hartwerd  
Willemina ten Hulst        
Willemina Ottema        
Willemina van der Valk   1861  Voorschoten  
Willemina (Mien) Wagenmakers   5-8-1923  Balk  
Willemke Boersma   ongeveer 1900  Irnsum  
Willemke van Dompselaar   9-8-1883  Franeker  
Willemke Eppinga   16-2-1925  Sondel  
Willemke Greidanus   15-12-1924  Tzummarum  
Willemke Hemstra   17-11-1921  Kubaard  
Willemke Holtrop   9-9-1897     
Willemke Jansma        
Willemke Koning   11-11-1856  Bolsward  
Willemke Roersma        
Willemke Rollema        
Willemke Schuurmans   23-7-1837  Idaarderadeel  
Willemke Terpstra   ongeveer 1898  Jorwerd  
Willemke Westerdijk   ongeveer 1909  Leeuwarden  
Willemke Andries        
Willemke Andries   1665  Warga  
Willemke Ansches van der Ploeg   ongeveer 1826  Workum  
Willemke Arnoldus Kok   ongeveer 1812  Woudsend  
Willemke Binnerts Adema        
Willemke Bokkes de Vries   ongeveer 1879  Dijken  
Willemke Doedes van Gosliga   ongeveer 1879  Gaast  
Willemke Douwes        
Willemke Gerrits        
Willemke Gerrits        
Willemke Heins Schukken   28-2-1892  Tjalhuizum  
Willemke Hendriks        
Willemke Hendriks Hoyenga        
Willemke Heres        
Willemke Hessels van der Velde   ongeveer 1872  IJlst  
Willemke Hettes Ypma   ongeveer 1837  Oosterend  
Willemke Jacobs Plantinga   11-10-1872  Westhem  
Willemke Jans        
Willemke Jans de Jong   11-9-1864  Gaasterland  
Willemke Jans Kloosterman        
Willemke Jans Visser   ongeveer 1873  Makkum  
Willemke Jozephs Brattinga   13-11-1846  Heeg  
Willemke Lammerts Kalsbeek   ongeveer 1880  Hempens  
Willemke Nolkes Bakker        
Willemke Paulus Westra        
Willemke Pieters        
Willemke Popkes   1722  Oosthem  
Willemke Reinders Ploegstra        
Willemke Roelofs Douma   ongeveer 1874  Hardegarijp  
Willemke Sjoerds de Jong        
Willemke Tjeerds Hanewald   23-3-1846  Weidum  
Willemke Wybes        
Willemke Wybes Altenburg   ongeveer 1784  Britswerd  
Willempje (willy) de Kruijff   29-6-1921     
Willemtje Wit   24-5-1795  Broek op Langedijk  
Willemtje (Wim) van der Gaast   21-12-1921  Easterga  
William Marshal 1 kB   Caversham, Reading, Verenigd Koninkrijk  
William Arthur Windsor   21-6-1982  Londen  
William I of Thouars        
Willibrord Jozef (Willy) Adema   31-1-1909  Franeker  
Willibrordus Franciscus Overmeer   1867     
Willy Anes        
Willy Bloeme        
Willy Bootsma        
Willy de Jong        
Willy de Wolff   15-10-1920     
Willy Dalida Esselaar   13-7-1917  Amsterdam  
Wilske Fedderich   16-4-1716  Warga (d)  
Wiltje Ennes Koopmans   10-6-1813  Hennaarderadeel (mairie Wommels)  
Wiltje Simons de Haan   1798     
Wim Hoppenbrouwers        
Wim van Schaik        
Wim de Wind        
Wim Zimmerman        
Wimke Gerrits Bosma        
Wimke Gerrits Hoekema 1 kB 22-11-1808  Nijland  
Wimke Martens Hoeneveld        
Winand Jan Jozef Bemelmans   12-10-1867  Heerlen  
Winandus Winterswijk        
Winfrida Maria Andringa   24-1-1912  Leeuwarden  
Wintje de Boer   ongeveer 1881  Winsum  
Wintje Johannes Porte        
Wintje Martens Bearda   ongeveer 1876  Jorwerd  
Wintje Willems Brouwers   25-6-1869  Leeuwarerdeel  
Wiskje van Haersma        
Wiskje van Heloma   4-4-1834  Heerenveen  
Wiskjen (barones) van Heemstra   16-7-1796  Leeuwarden  
Wisse de Jong   ongeveer 1922     
Wisse Jelles de Jong        
Wisse Zweitses Feenstra        
Wladislas II        
Wobbe Hendriks Schuurmans        
Wobbelina Miedema   9-1-1876  Wons  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Wobbeline Reins Miedema   2-10-1877  Burgwerd  
Wobbeltje Anes 1 kB ongeveer 1656     
Wobbeltje Pieters Bruinsma   27-12-1816  Witmarsum  
Wobbigje Aukes        
Wobbigje Aukes        
Wobbigje Harmens Bosma        
Wobbigje Jans     Follega  
Wobbigje Lubberts van Asma        
Wobbigje Sjoukes van der Zee   9-1-1828  Wirdum  
Wobbigjen Aukes Aukes   30-10-1819  Woudsend  
Wobbigjen Jans Aukes        
Wobbrigje Maria Altenburg   14-8-1910  Oosterwierum  
Wobke Taekes 1 kB 30-8-1763  Exmorra  
Wolfgang van Hohenlohe Neuenstein   14-6-1546  Waldenburg  
Wolfgang von Isenburg-Budingen   1560     
Wolfgang van Palts-Zweibrücken   26-9-1526  Zweibrücken 14688 
Wolfgang Friedrich van Salm-Dhaun   1589     
Wopke Sipkema   ongeveer 1885     
Wopke Annes Vliger        
Wopke Arnoldus van Balen   1808  Irnsum  
Wopke Ates        
Wopke Aukes Aukes   1818     
Wopke Baukes de Ruiter   ongeveer 1807  Sneek  
Wopke Dingloms Hoogma   ongeveer 1799  Irnsum  
Wopke Doekes 1 kB      
Wopke Gerrits 1 kB 4-5-1735  Gaast  
Wopke Pieters van der Wey   ongeveer 1812  Tjerkwerd  
Wopke Rimmers Rauwerda        
Wopke Ruurds Bekema   25-2-1867  Woudsend  
Wopke Sipkes de Jong   11-3-1856  Blessum  
Wopke Sjoerds Osinga   28-10-1775  Menaldum  
Wopke Sybrens Andringa        
Wopke Sybrens Jorna   ongeveer 1788  Wijtgaard  
Wopke Taekes van Taeken 1 kB 30-10-1764  Exmorra  
Wopke Tijsses        
Wopke Tjeerds Bekema   1768     
Wopke Tjeerds Jorna   20-7-1847  Irnsum  
Wopke Wouters Bruinsma        
Wopkje Hooghiemstra   18-12-1921  Ferwoude  
Wopkje Arjens van Balen   ongeveer 1847  Irnsum  
Wopkje Jans Kooistra   ongeveer 1877  Warga  
Wopkje (G.) Jansen   ongeveer 1886  Kortezwaag  
Wopkjen Sakes Lanting   ongeveer 1902  Itens  
Wout Pieterse        
Wouter Aukes   ongeveer 1550     
Wouter Glashouwer        
Wouter Schuurmans   23-1-1827  Idaarderadeel  
Wouter van der Werff   6-2-1835  Leeuwarden  
Wouter Aukes Terpstra   1776     
Wouter Foppes Metz   23-5-1819  Buren Ameland  
Wouter Gerlof Elgersma        
Wouter Hendriks Schuurmans   12-8-1828  Grouw  
Wouter Jacobus Visser        
Wouter Piers Wassenaar   26-8-1820  Minnertsga  
Wouter Piers Wassenaar   23-8-1836  Welsrijp  
Wybe Andringa   10-12-1849  Menaldumadeel  
Wybe Breuker        
Wybe Buma        
Wybe Dokter   4-2-1874  Menaldumadeel  
Wybe Groen        
Wybe Hoekstra   30-10-1919  Westhem  
Wybe Langhout        
Wybe Lolcama        
Wybe Postma   27-2-1872  Dronrijp ?  
Wybe Wybenga        
Wybe Yntema   6-2-1821  Frl  
Wybe Ypma   20-9-1866  Almenum  
Wybe Annes Landman   11-2-1896  Kolderwolde  
Wybe Arjens Wassenaar   4-10-1832  Menaldum  
Wybe Baukes   ongeveer 1625     
Wybe Cornelis Postma   21-1-1877  Twijzel  
Wybe Cornelis' Zwaga   26-1-1889  Heeg  
Wybe Dominicus' Jongma   ongeveer 1847  Leeuwarden  
Wybe Eeckes        
Wybe Fokkes Plantinga   ongeveer 1816  Bolsward  
Wybe Gerbens        
Wybe Gerrits Wykel        
Wybe Hanzes van der Meer   ongeveer 1850  Warga  
Wybe Hendriks Wetting   ongeveer 1845  Menaldum  
Wybe Hessels Altenburg   2-6-1896  Wymbritseradeel  
Wybe Hessels van der Kolk   ongeveer 1801  Wartena  
Wybe Heynsz 1 kB      
Wybe Jacobs Kamstra        
Wybe Jacobs Tuininga        
Wybe Jan's Altenburg   11-3-1891  Oosterwierum  
Wybe Jans van der Woude        
Wybe Jarigs Rypma 1 kB 4-10-1890  Abbega  
Wybe Jelles Pekema        
Wybe Johannes        
Wybe Johannes' Kortrijk   ongeveer 1845  Dronrijp  
Wybe Minnes Anema   1766  Minnertsga  
Wybe Piers        
Wybe Pieters Bleeker   ongeveer 1817  Sneek  
Wybe Pieters Talsma        
Wybe Pieters Tolsma        
Wybe Pieters Zetstra   12-9-1815  Weidum  
Wybe Poppes (Popma)        
Wybe Saekeles Altenburg        
Wybe Sikkes        
Wybe Sjoerds de Jong        
Wybe Sybes Homminga     Tjerkwerd - Ymswoude  
Wybe Sybrens Wiersma   16-11-1876  Baarderadeel  
Wybe Sytzes Pekema        
Wybe Theunes Koopstra   ongeveer 1802  Nijeberkoop  
Wybe Thijses Altenburg   8-6-1849  Baarderadeel  
Wybe Tjeerds Zijlstra        
Wybe Tjerks        
Wybe Watzes        
Wybe Wierds   ongeveer 1690     
Wybe Wierds Wiersma 1 kB      
Wybe Willems Hollander   13-2-1827  Menaldum  
Wybe Willems Lautenbach   ongeveer 1764     
Wybe Wytses Vlietstra   ongeveer 1797  Franeker  
Wybe Ydes Pekema   ongeveer 1831  Britswerd  
Wyberen Jacobs Swart   5-6-1853  Leeuwarden  
Wybigje Hanzes Blauwhof        
Wybkjen Tjeerds        
Wybrand Gerlofs Kramer        
Wybrand Sjoerds 1 kB      
Wybregje Hoites Schaap   14-4-1895  Roordahuizum  
Wybren Joustra        
Wybren Kooistra        
Wybren Lieuwes   ongeveer 1923     
Wybren Age Jongbloed        
Wybren Ages Jongbloed        
Wybren Annes Hoekstra   28-9-1853  Deinum  
Wybren Annes Hoekstra   1-1-1857  Deinum  
Wybren Annes Landman        
Wybren Aukes Weersma   ongeveer 1877  Sneek  
Wybren Douwes        
Wybren Douwes Boorsma   3-9-1789  Hichtum  
Wybren Durks Bijlsma        
Wybren Fongers Oosterbaan        
Wybren Gerbens van der Meulen        
Wybren Harmens Terpstra        
Wybren Jentjes Kornelis        
Wybren Jentsje de Glee 1 kB 29-11-1890  Haskerhorne  
Wybren Johannes Kingma   21-1-1866  Wymbritseradeel  
Wybren Johanneszn Boorsma   4-3-1848  Hichtum  
Wybren Jolles Landman        
Wybren Luitjens Winkler        
Wybren Pieters Feenstra   11-5-1868  Burgwerd  
Wybren Pieters Jouwsma   ongeveer 1834  Wommels  
Wybren Romckes   ongeveer 1600     
Wybren Simmes van der Meer   5-10-1771  Abbega  
Wybren S. Oppedijk 1 kB ongeveer 1851  Tjerkwerd  
Wybren Thomas' (Wiebrand) Hiemstra   ongeveer 1851  Wommels  
Wybren Tjallings Bartsma        
Wybrens Sjerps IJsselstein        
Wybrich Bokkes Scheltinga 1 kB 3-4-1730  Arum  
Wybrig Greydanus        
Wybrig Jans Wijnia   10-3-1840  Wommels  
Wybrig Jelles Westra        
Wybrig Sjoerds Rusticus        
Wybrigje Gerrits de Vries        
Wybrigje Johannes Scheltinga   1808     
Wybrigje Petrus Scheltinga        
Wybrigje Tjallings Koopmans   ongeveer 1870  Oppenhuizen  
Wybrigje Willems Andela   7-4-1906  Hennaard  
Wybrigjen Wybrens Tromp        
Wyger Veltman        
Wyger Pieters Kingma   23-8-1839  Rien onder Lutkewierum  
Wyger Sybrens Wynia        
Wymer Klazes Folkertsma   1870     
Wynert Poppez        
Wynsen Pyters Faber        
Wynsen Watzes Andela   13-12-1814  Lollum Wonseradeel (mairie Arum)  
Wyntje Hettinga        
Wyntje Cornelis' (Wientje) Zwaga 1 kB 6-5-1799  Ypecolsga  
Wyntje Cornelis (Hadewijntje) Witteveen     Doniaga  
Wypck Burdis        
Wypk Heerkes        
Wypk Hoites   ongeveer 1690     
Wypk Poppes        
Wypke Lycklama à Nijeholt   6-2-1816  Arum  
Wypke Eiberts van Popta        
Wypke Heins Schukken   11-4-1877  Oosthem  
Wypke Jans Tijsma   ongeveer 1819  Gaastmeer  
Wypke Pierius Lycklama à Nijeholt   28-1-1861  Wolsum  
Wypke Pieters Hoitinga   30-8-1841  Arum  
Wypke Pieters Hoitinga   10-9-1842  Arum  
Wypke Pieters Rypma   30-8-1868  Wonseradeel  
Wypkie Johannes        
Wypkje van Abbema   ongeveer 1860  Longerhouw  
Wypkje Rispens   2-6-1908  Hennaard  
Wypkje Annes Zeinstra   23-12-1832  Midlum  
Wypkje Baukes Kamstra        
Wypkje Dirks Tielenburg   3-9-1858  Leeuwarden  
Wypkje Gatzes Buma        
Wypkje Gerrits Feenstra   ongeveer 1815  Hemelum  
Wypkje Jans Attema   ongeveer 1820  Heeg  
Wypkje Jans Jouwsma        
Wypkje Lieuwes Deinema        
Wypkje Piers Gosliga   ongeveer 1816  Beers  
Wypkje Rintjes Bangma        
Wypkje Sybrens Hofstra        
Wypkje Wybes        
Wypkje Wybes de Boer        
Wypkjen Jans Mensonides   18-9-1757  Schraard  
Wypkjen Jans Wijnia   30-4-1837  Wommels  
Wypkjen Jans Wijnstra   ongeveer 1793  Wolsum  
Wytsche Gerbens (Wytske) Veldhuis   ongeveer 1867     
Wytse Adema        
Wytse Bootsma   15-9-1882  Franeker  
Wytse Broers de Boer     Irnsum  
Wytse Cornelis Bouma   ongeveer 1815  Achlum  
Wytse Foppe Jorna   ongeveer 1918     
Wytse Franses        
Wytse Heeres        
Wytse Jans Potijk   24-12-1821  Steggerda  
Wytse Paulus Strikwerda   ongeveer 1844  Winsum  
Wytse Rennerts Rollema 2 kB ongeveer 1578     
Wytse Sieuwkes 1 kB      
Wytse Sieuwkes (Homminga) 1 kB ongeveer 1495     
Wytse Ydes van der Meulen   21-8-1903  Franeker  
Wytske Alvels   28-1-1848  Dronrijp  
Wytske Boersma        
Wytske Bootsma   5-1-1871  Wymbritseradeel  
Wytske Elzinga   ongeveer 1867     
Wytske van der Geest   17-6-1846  Menaldumadeel  
Wytske Genee        
Wytske Graat   ongeveer 1885  Franeker  
Wytske Haarsma   ongeveer 1889  Leeuwarden  
Wytske Visser   ongeveer 1872  Wartena  
Wytske Wabes        
Wytske van der Werf        
Wytske Wouters   9-8-1830  Bolsward  
Wytske van der Zee        
Wytske van der Zee   16-10-1898  Bolsward  
Wytske Abes Hemstra   ongeveer 1843  Britswerd  
Wytske Ages   ongeveer 1750     
Wytske Anes 1 kB ongeveer 1660     
Wytske Arjens Koopmans   5-2-1887  Hantum  
Wytske Arjens Koopmans   3-9-1895  Hantumhuizen  
Wytske Broers de Boer   9-2-1880  Baarderadeel  
Wytske Broers de Boer   19-9-1886  Oosterwierum  
Wytske Catharina Flapper   ongeveer 1914     
Wytske Doedes Sytsma   17-11-1814  Hijlaard  
Wytske Douwes Andela   12-7-1811  Wirdum  
Wytske Douwes Andela 1 kB 4-5-1817  Tzum  
Wytske Engeles de Wolf        
Wytske Feikes Rusticus   30-4-1907  Gaast  
Wytske Geerts van der Meer   ongeveer 1875  Tietjerk  
Wytske Hanses van der Zweep   29-9-1874  Menaldumadeel  
Wytske Harmens de Jong   ongeveer 1836  Baard  
Wytske Hendriks Babois   19-10-1901  Burum  
Wytske Hessels de Jong        
Wytske Jacobs        
Wytske Jacobs Wester        
Wytske Jacobus Kapper   8-12-1819  Warga  
Wytske Jans        
Wytske Jans   ongeveer 1774     
Wytske Jans Brouwer   ongeveer 1860  Oudehaske  
Wytske Jans de Faber   15-12-1820  Franeker  
Wytske Jans Hoeben   ongeveer 1829  Oosterwierum  
Wytske Jans van der Zee   24-5-1846  Kimswerd  
Wytske Jelkes     Drachten  
Wytske Jelkes de Boer        
Wytske Jelles Bosma   13-9-1855  Sint Nicolaasga  
Wytske Jelles (Wietske) Wiersma   13-1-1842  Warga  
Wytske Jentjes        
Wytske Johannes' Hobma   25-8-1852  Franeker  
Wytske Johannes' van der Vegt   ongeveer 1883  Beetgum  
Wytske Johannes' Veltman   21-12-1842  Dronrijp  
Wytske Johannes Voets        
Wytske Johannes van der Werf   26-3-1848  Wonseradeel  
Wytske Johannes van der Werf   23-11-1850  Hichtum  
Wytske Jurjens Postma        
Wytske Keimpes Koopmans   25-3-1852  Stiens  
Wytske Klazes Bootsma   22-12-1876  Tirns  
Wytske Klazes Hobbema   17-6-1837  Dronrijp  
Wytske Klazes Wybrandi        
Wytske Lammerts Veltman   2-10-1818  Dronrijp  
Wytske Lourens Boetje   2-3-1875  Menaldumadeel  
Wytske Lourens Boetje   16-9-1878  Menaldumadeel  
Wytske Martens Appelhof        
Wytske Mattheus Hoeben        
Wytske Matthijs Alvels   6-10-1854  Harlingen  
Wytske Menzes Timmermans        
Wytske Michiels Tromp Zoethout   ongeveer 1804  Ypecolsga  
Wytske Nolles Schotanus   ongeveer 1825  Woudsend  
Wytske Oeges        
Wytske Oeges Hobbema   27-6-1834  Dronrijp  
Wytske Oeges de Vries        
Wytske Piebes Nauta   21-5-1834  Ypecolsga  
Wytske Piers Oppedijk   ongeveer 1883  Hommerts  
Wytske Piers Stornebrink   ongeveer 1865  Wirdum  
Wytske Pieters de Faber   22-12-1816  Wijtgaard  
Wytske Pieters Huitinga        
Wytske Pieters (Wytske Tjeerds) Andringa   ongeveer 1805  Goutum  
Wytske Popkes Langedijk   19-5-1838  Oosterwierum  
Wytske Regina Hanses Ferwerda   22-4-1873  Franeker - Lutjelollum  
Wytske Reins   ongeveer 1620     
Wytske Remmelts Poelstra   21-12-1820  Surhuizum  
Wytske Rientses Brouwer     Greonterp  
Wytske Rientses Huitema   15-6-1825  Wonseradeel  
Wytske Ruurds Wynia        
Wytske Sipkes Woudsma   ongeveer 1880  Burum  
Wytske Sjoerds Brattinga   27-3-1828  Idzega  
Wytske Sjoerds Groenewoud   20-2-1860  Stiens  
Wytske Sjoerds Hiemstra     Oudega  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Wytske Sybrens Graafsma   ongeveer 1838  Greonterp  
Wytske Sybrens Molenaar        
Wytske Sybrens Terpstra   ongeveer 1807  Wirdum  
Wytske Taedes Zandstra   21-12-1867  Elahuizen  
Wytske Taekes Huitema   29-1-1875  Abbega  
Wytske Tecla Kramer   1924  Allingawier  
Wytske Tjammes Bouma   11-2-1828  Franeker  
Wytske Tjeerds Andela   21-7-1888  Augustinusga  
Wytske van der Veer        
Wytske Waltes van Hettinga   1607     
Wytske Wybes Tuininga   5-4-1806  Rinsumageest  
Wytze de Jong        
Wytze Kikstra        
Wytze Kingma   8-1-1848     
Wytze de Vries        
Wytze van der Zweep   1896  Deersum  
Wytze Abes de Boer   ongeveer 1820  Wons  
Wytze Ales Andela   23-1-1881  Arum  
Wytze Aukes de Vries   ongeveer 1827  Leeuwarden  
Wytze Broers de Boer   5-5-1883  Baarderadeel  
Wytze Broers de Boer   8-9-1884  Baarderadeel  
Wytze Fransiscus Bouma   5-2-1872  Zweins  
Wytze Franzens        
Wytze Franzes de Boer        
Wytze Geerts Bouma   13-4-1869  Franeker  
Wytze Gerrits Veltman   ongeveer 1812  Olterterp  
Wytze Heins Postma        
Wytze Hendriks Bouma   ongeveer 1781     
Wytze Hendriks de Jong   28-3-1831  Lichtaard  
Wytze Hyltjes Schaafsma   15-8-1831  Baarderadeel  
Wytze Jacobs Buiteveld   ongeveer 1824  Rauwerd  
Wytze Jacobs van Wieren   16-7-1904  IJlst  
Wytze Jan Bouma   6-5-1898  Westhem - Blauwhuis  
Wytze Jans van Hoek        
Wytze Jans Jansma        
Wytze Jitzes de Jong        
Wytze Nannes de Boer   ongeveer 1826  Pingjum  
Wytze Sybrens   ongeveer 1690     
Wytze Taekes Jansma   22-5-1870  Boksum  
Wytze Theunis' de Jong   2-12-1884  Wonseradeel  
Wytze Tjammes Bouma        
Wytze Tjammes Bouma   3-5-1834  Franeker  
Wytze Tjammes Bouwma   ongeveer 1759     
Wytze Wybes Vlietstra   3-6-1821  Franeker  
W. Abma        
W. Altenburg        
W. Atsma        
W. Bosch        
W. Bosma        
W. Bouwman        
W. de Bruin        
W. Buma        
W. ten Cate        
W. Deinum        
W. Feenstra        
W. Glastra van Loon        
W. Jaarsma        
W. Jorritsma        
W. Kamminga        
W. Lenes        
W. van der Lingen        
W. Osinga        
W. Peterzon        
W. Piersma        
W. Piersma        
W. Postma        
W. Rijpstra        
W. de Schiffart        
W. Schukken        
W. Slob        
W. van Solkema        
W. van Spanjer        
W. Spoelstra        
W. Terpstra        
W. Terpstra        
W. Terpstra        
W. Tilstra        
W. Valkema        
W. Velders        
W. Vogelzang        
W. de Vreeze        
W. Wagenaar        
W. Walkers        
W. Walstra        
W. van der Werff        
W. Wiederhold        
W. Wiersma        
W. H. de Boer        
W. (ds.) Koole        
W. (Grietje) Ydema   31-3-1898  Greonterp  
W. (Miep) Hoogstad        
W.A. Bottema        
W.A. jonkheer van Haren        
W.E. van Putten        
W.H.J. (Wim) Monsma        
W.J. Pars        
W.J. van der Werf        
W.J. Wynia        
W.M. ten Vergert        
W.P. Hendriks        
W.Y. van der Meer        

Totaal 1302 personen in deze lijst met letter W.

Naar voornamen beginnend met letter V

Naar voornamen beginnend met letter X

Personen index