Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: V

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter U

Naar voornamen beginnend met letter W

Totaal 76 personen met 60 verschillende voornamen beginnend met een V:
Valentine (1)
Valterus (1)
Vasco (2)
Vasco Fernandes (1)
Vau Wybes (of Foukje) doopnaam Flavia (1)
Vaubertus (1)
Ventje (1)
Vera (3)
Veronica (4)
Veronica Anna (2)
Veronica Baukje (Vrone) (1)
Veronica Catharina (1)
Veronica Cecilia Agatha (1)
Veronica Everdina Maria (Verony) (1)
Veronica Gatske Maria (Froany) (1)
Veronica G. (Vronie) (1)
Veronica Isabella Petronella Maria (Vera) (1)
Veronica Maria (1)
Veronica Maria Joanna (1)
Veronica Suzanna (1)
Veronica Taekes (1)
Veronica Theresia (1)
Veronica Wiebes (Froukje) (1)
Veronica Ypkes (1)
Veronica Ytje Maria (1)
Veronica (Froukje) (3)
Veronica (Vroon) (1)
Veronika Agatha (1)
Veronika Tijmens (1)
Vetje Eeltjes (1)
Vicente Dom - Infante (1)
Victor (1)
Victor Amadeus I (1)
Victor Antonius Aloysius (1)
Victor Geerts (1)
Victor (Clemens) (1)
Victoria (6)
Victoria Adelheid (1)
Victoria Alberta Elizabeth Mathilda Maria (1)
Victoria Ingrid Alice Désirée (1)
Victoria Mary Augusta Louisa Olga Pauline.....  (Mary) (1)
Vincenz Georg (1)
Viridis (1)
Vizconde de Vilanova de Cerveira Leonel Dom (1)
Vogeltje Ruurds (1)
Volkertina Adriana (1)
Volquerus Folkert Wiegers (1)
Voske Jans (1)
Vroni (1)
Vronica (1)
Vrony (1)
Vroon (Froan) (1)
Vrouk Lazes (1)
Vroukje Gerrits (2)
Vroukje Jarings (1)
Vroukjen Sjoerds (1)
Vrouwke Jans (Veronica) (1)
Vyttus Sjuwkes (1)
Vytty (Oedske of Wytske) (1)
V. (2)

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Valentine van Milaan   ongeveer 1366  Milaan  
Valterus Heuts   1-6-1631  Heerlen  
Vasco Fernándes Coutinho   1439     
Vasco de Fernándes Coutinho   1520     
Vasco Fernandes de Coutinho   1497     
Vau Wybes (of Foukje) doopnaam Flavia van der Zee   10-1-1805  Ypecolsga  
Vaubertus       26448433807360 
Ventje Kooiker   4-7-1879  Won  
Vera van der Meer        
Vera Prinzen        
Vera Raijmakers   1-9-1909  Stratum  
Veronica Bonekamp   25-7-1897  Gaastmeer  
Veronica Sleifer   23-8-1878  Achlum  
Veronica Wetting        
Veronica Witteveen   21-12-1851  Joure  
Veronica Anna Poelsma   1922     
Veronica Anna Ypma   16-7-1874  Almenum  
Veronica Baukje (Vrone) Kamsma   17-5-1919  Warga  
Veronica Catharina Galema   31-12-1894  Greonterp  
Veronica Cecilia Agatha Visscher   4-9-1902  's-Gravenhage  
Veronica Everdina Maria (Verony) Welbergen        
Veronica Gatske Maria (Froany) Hettinga   31-5-1922  Cornjum  
Veronica G. (Vronie) Zeinstra 1 kB 2-3-1921  Leeuwarden  
Veronica Isabella Petronella Maria (Vera) Aukes   27-5-1912  Eindhoven  
Veronica Maria Zeinstra   16-6-1903  Peins  
Veronica Maria Joanna Brand        
Veronica Suzanna van der Werf   30-7-1898  Lier (B)  
Veronica Taekes Hiemstra   3-6-1905  Oldeklooster bij Hartwerd  
Veronica Theresia Ettema   3-11-1882  Dronrijp  
Veronica Wiebes (Froukje) Terpstra   25-2-1901  Brewaer onder Wommels  
Veronica Ypkes Ketelaar   23-10-1885  Workum  
Veronica Ytje Maria Schoonhoff   16-11-1867  Bolsward  
Veronica (Froukje) Galama   25-1-1856  Bolsward  
Veronica (Froukje) Siemonsma   13-6-1882  Greonterp  
Veronica (Froukje) (Ketelaar) 1 kB 17-12-1797  Workum  
Veronica (Vroon) Jorna   1907     
Veronika Agatha Hettinga   7-8-1876  Dongjum  
Veronika Tijmens Schaap   9-1-1830  Harlingen  
Vetje Eeltjes Bangma        
Vicente Dom - Infante de Portugal   1219     
Victor Miedema        
Victor Amadeus I van Savoye   8-5-1587  Turijn  
Victor Antonius Aloysius Sol   1901  Prinsenhage  
Victor Geerts Bouma   13-12-1863  Franeker  
Victor (Clemens) Käller   ongeveer 1900     
Victoria van Baden   7-8-1862  Baden-Württemberg  
Victoria van Battenberg   24-10-1887  Londen  
Victoria van Hannover   24-5-1819  Londen  
Victoria van Hannover   21-11-1840  Londen  
Victoria van Saksen-Koburg-Gotha        
Victoria van Valois   24-6-1556  Fontainebleau  
Victoria Adelheid        
Victoria Alberta Elizabeth Mathilda Maria van Hessen-Darmstadt   5-4-1863  Windsor  
Victoria Ingrid Alice Désirée   14-7-1977  Stockholm  
Victoria Mary Augusta Louisa Olga Pauline.....  (Mary) von Teck   26-5-1867     
Vincenz Georg Lampe   ongeveer 1884  Ambergen Duitsland  
Viridis Visconti        
Vizconde de Vilanova de Cerveira Leonel Dom de Lima        
Vogeltje Ruurds Jongema        
Volkertina Adriana Heringa   10-8-1797  Leeuwarden  
Volquerus Folkert Wiegers Galema 1 kB 27-5-1803  Nijland  
Voske Jans        
Vroni Minnema   18-1-1908  Düsseldorf  
Vronica Padberg        
Vrony van Veen        
Vroon (Froan) Jorna   30-10-1922  Kubaard  
Vrouk Lazes van der Zee        
Vroukje Gerrits Krottje        
Vroukje Gerrits Veersma        
Vroukje Jarings Siemonsma 1 kB 8-1-1841  Greonterp  
Vroukjen Sjoerds Brattinga   30-4-1854  Wymbritseradeel  
Vrouwke Jans (Veronica) Adama 1 kB   Salverd onder Franeker  
Vyttus Sjuwkes Lolkema   27-11-1827  Oudega  
Vytty (Oedske of Wytske)        
V. Hoekstra        
V. van der Werff        

Totaal 76 personen in deze lijst met letter V.

Naar voornamen beginnend met letter U

Naar voornamen beginnend met letter W

Personen index