Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: V

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter U

Naar voornamen beginnend met letter W

Totaal 103 personen met 78 verschillende voornamen beginnend met een V:
Valentine (1)
Valterus (1)
Vanessa (1)
Vasco (2)
Vasco Fernandes (1)
Vau Wybes (1)
Vaubertus (1)
Ventje (1)
Vera (3)
Vera Cunera Ysabella Maria (1)
Vera Emma (1)
Veronica (5)
Veronica Agatha Maria (1)
Veronica Anna (2)
Veronica Anna (Vronie) (1)
Veronica Baukje (Vrone) (1)
Veronica Catharina (1)
Veronica C.A. (1)
Veronica Everdina Maria (Verony) (1)
Veronica Gatske Maria (Froany) (1)
Veronica G. (Vronie) (1)
Veronica Hubertina Sophia Maria (1)
Veronica H. (Vronie) (1)
Veronica Isabella Petronella Maria (Vera) (1)
Veronica Johanna (3)
Veronica Johanna (Vronie) (1)
Veronica Maria (1)
Veronica Maria Joanna (1)
Veronica Maria (Froukje) (1)
Veronica Suzanna (1)
Veronica S. (1)
Veronica Taekes (1)
Veronica Theresia (1)
Veronica Wiebes (Froukje) (1)
Veronica Ypkes (1)
Veronica Ytje Maria (1)
Veronica (Froukje) (4)
Veronica (Vronie) (1)
Veronica (Vroon) (1)
Veronika Agatha (1)
Veronika Tijmens (1)
Vetje Eeltjes (1)
Vicente Dom - Infante (1)
Victor (2)
Victor Amadeus I (1)
Victor Antonius Aloysius (1)
Victor Geerts (1)
Victor (Clemens) (1)
Victoria (6)
Victoria Adelheid (1)
Victoria Alberta Elizabeth Mathilda Maria (1)
Victoria Ingrid Alice Désirée (1)
Victoria Mary Augusta Louisa Olga Pauline.....  (Mary) (1)
Victorine (1)
Vina (1)
Vincenz Georg (1)
Viridis (1)
Vivien (1)
Vizconde de Vilanova de Cerveira Leonel Dom (1)
Vogeltje Ruurds (1)
Volkertina Adriana (1)
Volquerus Folkert Wiegers (1)
Voske Jans (1)
Vroni (2)
Vronica (1)
Vronie (4)
Vrony (1)
Vroon (Froan) (1)
Vrouk Lazes (1)
Vroukje (1)
Vroukje Gerrits (2)
Vroukje Jarings (1)
Vroukjen Sjoerds (1)
Vrouwke Jans (Veronica) (1)
Vyttus Sjuwkes (1)
Vytty (Oedske of Wytske) (1)
V. (2)
V.E. (1)

Totaal 103 personen met 78 verschillende voornamen bij deze letter V.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Valentine van Milaan   ongeveer 1366  Milaan  
Valterus Heuts   1-6-1631  Heerlen  
Vanessa Haydon        
Vasco Fernándes Coutinho   1439     
Vasco de Fernándes Coutinho   1520     
Vasco Fernandes de Coutinho   1497     
Vau Wybes van der Zee   ongeveer 1805  Ypecolsga  
Vaubertus       26448433807360 
Ventje Kooiker   4-7-1879  Won  
Vera van der Meer        
Vera Prinzen        
Vera Raijmakers   1-9-1909  Stratum  
Vera Cunera Ysabella Maria Thiel     Helmond  
Vera Emma Bonekamp   29-7-1940  Scharsterbrug  
Veronica Bonekamp   25-7-1897  Gaastmeer  
Veronica Huitema        
Veronica Sleifer   23-8-1878  Achlum  
Veronica Wetting        
Veronica Witteveen   21-12-1851  Joure  
Veronica Agatha Maria de Vries   5-6-1927  Ouwsterhaule  
Veronica Anna Poelsma   1922     
Veronica Anna Ypma   16-7-1874  Almenum  
Veronica Anna (Vronie) Brandsma   26-10-1931  Oosterend - Roodhuis  
Veronica Baukje (Vrone) Kamsma   17-5-1919  Warga  
Veronica Catharina Galema   31-12-1894  Greonterp  
Veronica C.A. Visscher   4-9-1902  's-Gravenhage  
Veronica Everdina Maria (Verony) Welbergen        
Veronica Gatske Maria (Froany) Hettinga   31-5-1922  Cornjum  
Veronica G. (Vronie) Zeinstra 1 kB 2-3-1921  Leeuwarden  
Veronica Hubertina Sophia Maria van den Oever     Thorn  
Veronica H. (Vronie) van der Wey        
Veronica Isabella Petronella Maria (Vera) Aukes   27-5-1912  Eindhoven  
Veronica Johanna Galema   19-4-1938  Oldeouwer  
Veronica Johanna Galema   25-12-1941  Greonterp  
Veronica Johanna Galema   31-5-1947  Greonterp  
Veronica Johanna (Vronie) Minnema   2-11-1929  Westhem  
Veronica Maria Zeinstra   16-6-1903  Peins  
Veronica Maria Joanna Brand        
Veronica Maria (Froukje) Asma   14-7-1934  Harich  
Veronica Suzanna van der Werf   30-7-1898  Lier (B)  
Veronica S. Bonekamp        
Veronica Taekes Hiemstra   3-6-1905  Oldeklooster bij Hartwerd  
Veronica Theresia Ettema   3-11-1882  Dronrijp  
Veronica Wiebes (Froukje) Terpstra   25-2-1901  Brewaer onder Wommels  
Veronica Ypkes Ketelaar   23-10-1885  Workum  
Veronica Ytje Maria Schoonhoff   16-11-1867  Bolsward  
Veronica (Froukje) Galama   25-1-1856  Bolsward  
Veronica (Froukje) Huitema   16-8-1886  Tirns  
Veronica (Froukje) Siemonsma   13-6-1882  Greonterp  
Veronica (Froukje) (Ketelaar) 1 kB 17-12-1797  Workum  
Veronica (Vronie) Hiemstra   21-1-1926  Gaast  
Veronica (Vroon) Jorna   1907     
Veronika Agatha Hettinga   7-8-1876  Dongjum  
Veronika Tijmens Schaap   9-1-1830  Harlingen  
Vetje Eeltjes Bangma        
Vicente Dom - Infante de Portugal   1219     
Victor Miedema        
Victor Sol   1932     
Victor Amadeus I van Savoye   8-5-1587  Turijn  
Victor Antonius Aloysius Sol   1901  Prinsenhage  
Victor Geerts Bouma   13-12-1863  Franeker  
Victor (Clemens) Käller   ongeveer 1900     
Victoria van Baden   7-8-1862  Baden-Württemberg  
Victoria van Battenberg   24-10-1887  Londen  
Victoria van Hannover   24-5-1819  Londen  
Victoria van Hannover   21-11-1840  Londen  
Victoria van Saksen-Koburg-Gotha        
Victoria van Valois   24-6-1556  Fontainebleau  
Victoria Adelheid        
Victoria Alberta Elizabeth Mathilda Maria van Hessen-Darmstadt   5-4-1863  Windsor  
Victoria Ingrid Alice Désirée   14-7-1977  Stockholm  
Victoria Mary Augusta Louisa Olga Pauline.....  (Mary) von Teck   26-5-1867     
Victorine Temminck        
Vina        
Vincenz Georg Lampe   ongeveer 1884  Ambergen Duitsland  
Viridis Visconti        
Vivien        
Vizconde de Vilanova de Cerveira Leonel Dom de Lima        
Vogeltje Ruurds Jongema        
Volkertina Adriana Heringa   10-8-1797  Leeuwarden  
Volquerus Folkert Wiegers Galema 1 kB 27-5-1803  Nijland  
Voske Jans        
Vroni        
Vroni Minnema   18-1-1908  Düsseldorf  
Vronica Padberg        
Vronie Bouwmeester        
Vronie Jorna        
Vronie van der Tol        
Vronie Zeinstra   27-10-1930  Achlum-Sopsum  
Vrony van Veen        
Vroon (Froan) Jorna   30-10-1922  Kubaard  
Vrouk Lazes van der Zee        
Vroukje de Jong   28-2-1933  Sint Johannesga  
Vroukje Gerrits Krottje        
Vroukje Gerrits Veersma        
Vroukje Jarings Siemonsma 1 kB 8-1-1841  Greonterp  
Vroukjen Sjoerds Brattinga   30-4-1854  Wymbritseradeel  
Vrouwke Jans (Veronica) Adama 1 kB   Salverd onder Franeker  
Vyttus Sjuwkes Lolkema   27-11-1827  Oudega  
Vytty (Oedske of Wytske)        
V. Hoekstra        
V. van der Werff        
V.E. Bonekamp        

Totaal 103 personen in deze lijst met letter V.

Naar voornamen beginnend met letter U

Naar voornamen beginnend met letter W

Personen index