Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: T

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter S

Naar voornamen beginnend met letter U

Totaal 2508 personen met 1470 verschillende voornamen beginnend met een T:
T (1)
Tabe (2)
Tabe Douwes (1)
Tabe Ruurds (1)
Tabe Sjoerds (1)
Taco (1)
Taede (2)
Taede Gorrits (1)
Taede Lykles (1)
Taede Meinderts (1)
Taede Oeges (1)
Taede Piers (2)
Taede Pieters (2)
Taede Ritskes (1)
Taede Ruurds (1)
Taede Scheltes (1)
Taedske Willems (1)
Taedske (Thea) (1)
Taeke (7)
Taeke Baukes (1)
Taeke Broers (1)
Taeke Cornelis (2)
Taeke Dirks (1)
Taeke Doekes (1)
Taeke Douwes (1)
Taeke Durks (2)
Taeke Harmens (2)
Taeke Hilles (2)
Taeke Jan (1)
Taeke Jans (5)
Taeke Jetses (1)
Taeke Jetzes (1)
Taeke Jillerts (1)
Taeke Johannes (1)
Taeke Joukes (1)
Taeke Klases (1)
Taeke Klazes (2)
Taeke Laurens (1)
Taeke Lieuwes (1)
Taeke Lolkes (1)
Taeke Lourens (1)
Taeke Martens (1)
Taeke Matheus (1)
Taeke Meinderts (1)
Taeke Murks (1)
Taeke Obes (1)
Taeke Petrus (1)
Taeke Pieters (1)
Taeke Rients (1)
Taeke Rientses (4)
Taeke Rommerts (1)
Taeke Sibles (1)
Taeke Sikkes (1)
Taeke Sintjes (1)
Taeke Sjoerds (1)
Taeke Sybes (2)
Taeke Sybolts (1)
Taeke Sybrands (1)
Taeke Sybrens (3)
Taeke Sytzes (1)
Taeke Taekes (9)
Taeke Thomas (1)
Taeke Tjeerds (1)
Taeke Ulbes (1)
Taeke Wiebes (2)
Taeke Willems (2)
Taeke Wytzes (2)
Taeke Ysbrands (1)
Taekele (1)
Taekele Beintes (1)
Taekele Boukes (1)
Taekele Dirks (2)
Taekele Doedes (1)
Taekele Geertruida Jelles (1)
Taekele Hanses (2)
Taekele Jan (1)
Taekele Jans (1)
Taekele Johannes' (1)
Taekele Lourens (1)
Taekeles Hanzes (1)
Taekje (2)
Taekje Joukes (1)
Taekjen Willems (1)
Taekle Matheus (3)
Taekle Wybrens (1)
Taetsche (1)
Taetse Klases (1)
Taetske (5)
Taetske Ages (1)
Taetske Arjens (1)
Taetske Ates (Teats) (1)
Taetske Baukes (1)
Taetske Doekes (1)
Taetske Dooitses (1)
Taetske Douwes (1)
Taetske Eelkes (1)
Taetske Fokkes (1)
Taetske Gerbens (doopnaam: Tatiana) (1)
Taetske Hessels (1)
Taetske Idses (1)
Taetske Idzes (1)
Taetske Jaitzes (1)
Taetske Jetses (1)
Taetske Johannes (1)
Taetske Klazes (2)
Taetske Lieuwes (1)
Taetske Lodewijks (1)
Taetske Lolkes (1)
Taetske Lolles (1)
Taetske Piekes (1)
Taetske Pieters (4)
Taetske Rientses (Trees) (1)
Taetske Rintje (1)
Taetske Sakes (1)
Taetske Sjoerds (2)
Taetske Sybrens (1)
Taetske Sybrens (Teetske) (1)
Taetske Tjallings (1)
Taetske Tjammes (1)
Taetske (Zr. Wereburga) (1)
Take Willems (1)
Taltje (1)
Taltje Tjerks (1)
Tames (1)
Tamme (4)
Tamme Bonninga (1)
Tamme Geerts (1)
Tammerus (1)
Tammerus Canter (1)
Tammo (1)
Tammo Luitien (1)
Tantje (1)
Tantje Romkes (1)
Tarquinius Ulrici (Tierck) (1)
Tatiana (2)
Tatiana (Teetske) (1)
Tatjana (1)
Teade Fokkes (1)
Teade Hielkes (1)
Teade Wiebes (1)
Teake (6)
Teake Broer (1)
Teake Broers (1)
Teake Dirks (1)
Teake Gerbens (1)
Teake Jan (2)
Teake Johannes (1)
Teake J. (1)
Teake Klazes (1)
Teake Petrus (1)
Teake W. (1)
Teake Ysbrand (1)
Teake Ysbrands (2)
Teakje (1)
Teatske (5)
Teatske Andries (1)
Teatske Berends (1)
Teatske Fongers (Theodora) (1)
Teatske Jacobs (1)
Teatske Jarigs (1)
Teatske Jetses (1)
Teatske Johannes (1)
Teatske Margaretha (Thecla) (1)
Teatske Obbes (1)
Teatske Petrus' (1)
Teatske Pieters (3)
Teatske Pieters (Teetske) (1)
Teatske Sjoerds (1)
Teatske Sybes (1)
Teatske Tjeerds (1)
Teatske Tjerks (1)
Teatske Willems (1)
Teatske Ypkes (1)
Teatske Ysbrands (1)
Teatske (Trees) (1)
Teatske/Dorothea (1)
Tecele Jacobs (1)
Tecla Catharina (1)
Tecla Cecilia (1)
Tecla Johanna Elise (1)
Tecla J. (1)
Tecla Maria (1)
Tecla Maria Johannes' (2)
Tecla Siebrigje (1)
Tecla Stephana (1)
Tecla .E.M. (Teddy) (1)
Teecle (Teekele) (1)
Teed Reyn Ockesdr. (1)
Teede Doeyes (1)
Teede Sjoerds (1)
Teeke Eelkes (1)
Teeke Murks (1)
Teeke Piebes (2)
Teekela Harmanus' (1)
Teekjen Teekes (1)
Teekle Baukes (1)
Teekle Matheus (1)
Teertske (1)
Teertske Gores' (1)
Teetje Jans (1)
Teetske (2)
Teetske Dooitzes (1)
Teetske Franses (1)
Teetske Harings (1)
Teetske Hotzes (1)
Teetske Idses (1)
Teetske Jacobs (2)
Teetske Jans (1)
Teetske Jans (of Taetske) (1)
Teetske Johannes (1)
Teetske Josephs (1)
Teetske Keimpes (1)
Teetske Ottes (1)
Teetske Pieters (1)
Teetske Sjoerds (1)
Teetske Tjibbes (1)
Teetske Willems (1)
Teetske (Teatske) (1)
Teije Gerrits (1)
Teije Sibolts (1)
Tekela Anna (1)
Tekela Augusta (1)
Tekela Franciscus' (1)
Tekela Titus (1)
Teresia Johanna Maria (Trees) (1)
Tereza (1)
Tet Heeres (1)
Teth Alledr. (1)
Teth Catharina Roorda (1)
Teth Oenedr. (1)
Tetje (10)
Tetje Anes (1)
Tetje Baukes (1)
Tetje Burhoven (1)
Tetje Cornelis (1)
Tetje Dirks (1)
Tetje Foppes (1)
Tetje Idserts (1)
Tetje Jochums (1)
Tetje Johannes' (1)
Tetje Johannes (Fetje) (1)
Tetje Marijke (1)
Tetje Meinderts (1)
Tetje Migchiels (1)
Tetje Pieters (1)
Tetje Ruurds (2)
Tetje Sakes (1)
Tetje Sjoerds (2)
Tetje Tjepkes (1)
Tetje Tjittes (1)
Tetje Wietzes (1)
Tetje Wytses (1)
Tetro Broers (1)
Tette (2)
Tette Doedes (1)
Tette Hendriks (1)
Tette Thomas (1)
Tettje Baukes (1)
Tettje Boukes (1)
Tettje Douwes (1)
Tettje Ernsts (1)
Tettje Feikes (1)
Tettje Idses (1)
Tettje Idzes (1)
Tettje Jeltes (1)
Tettje Jobs (1)
Tettje Okkes (1)
Tettje Sjoerds (1)
Tettje Taekes (1)
Teunes Jans (1)
Teunis (1)
Teunis Hendriks (1)
Teunis Jans (1)
Teunisje Jacobs (1)
Teunke Piers (1)
Teuntje (2)
Teuntje Gerardus (1)
Teuntje Jelgers (1)
Teuntje Johannes (1)
Teuntje Willemke (1)
Teuntje Willems (1)
Teye (1)
Teye Cobus (1)
Teye Epkes (1)
Teye Franses (1)
Teye Hilles (1)
Teye Huites (1)
Teye Jelles (1)
Teye Johannes' (1)
Teye Piebes (1)
Teye Sake (1)
Teye Sakes (2)
Teye Sjoerds (2)
Teye Thiemens (1)
Teye Vitus' (1)
Thaeke (1)
Thaeke Pieters (1)
Thea (5)
Theake Wiebes (1)
Thecla (5)
Thecla Bokkes (1)
Thecla Cornelia Catharina (1)
Thecla Dora (1)
Thecla Engelina (1)
Thecla Harmens (1)
Thecla Jetzes (1)
Thecla Johanna Maria (1)
Thecla Maria (1)
Thecla Mients (1)
Thecla Regina (1)
Theeuwes Fokkes (Tewis) (1)
Thekela (1)
Thekela Maria (1)
Theo (16)
Theo Joukezn. (1)
Theo (Doris) (1)
Theobald (1)
Theoderata (1)
Theodoor (2)
Theodoor Heinrich (1)
Theodoor Joseph (Zef) (1)
Theodoor Willem Jacob Jozeph (1)
Theodor Gerhard (1)
Theodor Lucas (1)
Theodora (13)
Theodora Agnes (1)
Theodora Bernardina (Doortje) (1)
Theodora Carolina (1)
Theodora Catharina (1)
Theodora Franses (2)
Theodora Helena (1)
Theodora Jacobs (1)
Theodora Juliana (1)
Theodora Juliana (Dora) (1)
Theodora Maria (5)
Theodora Maria Adriana (2)
Theodora Maria Tecla (Dora) (1)
Theodorus (30)
Theodorus Adrianus (1)
Theodorus Age (1)
Theodorus Althuizer (1)
Theodorus Andreas (3)
Theodorus Antonius (1)
Theodorus Arnoldus (1)
Theodorus Ates (1)
Theodorus Benedictus (1)
Theodorus Berends (1)
Theodorus Bernardus (1)
Theodorus Broers (1)
Theodorus Catharinus (Theo) (1)
Theodorus Coenraad (1)
Theodorus Foppes (1)
Theodorus Franciscus (1)
Theodorus Frederikes (1)
Theodorus Gerardus' (1)
Theodorus Hanses (1)
Theodorus Hanses (Dorus) (1)
Theodorus Hendricus (1)
Theodorus Hendriks (2)
Theodorus Henricus Antonius (1)
Theodorus Herman (1)
Theodorus Hermanus (1)
Theodorus Hotzes (1)
Theodorus H. (1)
Theodorus Jacobus (1)
Theodorus Jan (1)
Theodorus Jans (3)
Theodorus Johannes (5)
Theodorus Klazes (1)
Theodorus Leonardus (1)
Theodorus Lodewijkus (1)
Theodorus Ludovicus (1)
Theodorus Martinus (1)
Theodorus Nicolaas Maria (1)
Theodorus Obes (1)
Theodorus Oenes (1)
Theodorus Petrus (2)
Theodorus Petrus Arnoldus (1)
Theodorus Petrus Johannes (1)
Theodorus Pieters (3)
Theodorus Rudolphus (1)
Theodorus Sibbeles (1)
Theodorus Sibles (3)
Theodorus Sjoerds (2)
Theodorus Sytses (1)
Theodorus Taekes (1)
Theodorus Wilhelmus (1)
Theodorus Willems (1)
Theresa (1)
Theresia (13)
Theresia Agnes Martins (1)
Theresia Amalia (1)
Theresia Angela (1)
Theresia Angela Maria (1)
Theresia Christiaans (1)
Theresia Dorathea (1)
Theresia Elisabeth (2)
Theresia Geertruida (1)
Theresia Hanses (1)
Theresia Hendrika (1)
Theresia Joanna (1)
Theresia Josepha Maria (1)
Theresia Klases (1)
Theresia Lolles (1)
Theresia Louisa Maria (1)
Theresia Margarethe (1)
Theresia Maria (2)
Theresia Maria Gerbens (1)
Theresia Maria Petronella Hermina (Trees) (1)
Theresia Maria (Trees) (2)
Theresia Paula (1)
Theresia Paulina (1)
Theresia Veronica Maria (1)
Theresia Wietske (Trees) (1)
Theresia (Trees) (1)
Therezia Reinders (1)
Theun Tjipkes (1)
Theunes Kornelis (1)
Theunis (7)
Theunis Dirks (1)
Theunis Fokkes (1)
Theunis Gerbens (1)
Theunis Gosses (1)
Theunis Heins (1)
Theunis Jacobs (1)
Theunis Jans (1)
Theunis Johan Sjoerds (1)
Theunis Jurjens (1)
Theunis Klazes (1)
Theunis Oepkes (1)
Theunis Sjoerds (3)
Theunis Theunis (1)
Theunis Ties (1)
Theunis Wytzes (1)
Theunis Ymtes (1)
Theunis (Teunis) (1)
Theuntje (1)
Thibaut II (1)
Thijmen (1)
Thijs (6)
Thijs Annes (1)
Thijs Cornelis (1)
Thijs Douwes (5)
Thijs Femmes (1)
Thijs Gaukes (2)
Thijs Jacobs (1)
Thijs Jan's (1)
Thijs Lammerts (1)
Thijs Pieters (2)
Thijs Roelofs (1)
Thijs Saekeles (2)
Thijs Saekles (1)
Thijs Sipkes (1)
Thijs Ulbes (1)
Thimoteus Clement (1)
Thiske Jans (1)
Thoenis Riemers (1)
Thoeniske Reins (1)
Thomas (14)
Thomas Ages (1)
Thomas Annes (1)
Thomas Ates (1)
Thomas Bokkes (1)
Thomas Botes (1)
Thomas Dirks (2)
Thomas Doekes (2)
Thomas Eelkes (1)
Thomas Gaukes (1)
Thomas Gerbens (1)
Thomas Gerlofs (1)
Thomas Gerrits (4)
Thomas Hendriks (1)
Thomas Hermanus (1)
Thomas Hessels (1)
Thomas Hielkes (1)
Thomas I (1)
Thomas Jacobs (1)
Thomas Jan (1)
Thomas Jans (3)
Thomas Jelles (1)
Thomas Johannes (1)
Thomas Joukes (1)
Thomas Jozef (1)
Thomas Karel Bernards (1)
Thomas Klases (1)
Thomas Klazes (2)
Thomas Rinderts (1)
Thomas Siemons (2)
Thomas Sjoukes (1)
Thomas Sybrens (1)
Thomas Taekes (1)
Thomas Tietes (1)
Thomas Titus (1)
Thomas Tjeerds (1)
Thomas Tjitzes (1)
Thomas Wiebes (2)
Thomas Wiegers (2)
Thomas Willems (1)
Thomas Wybrens (1)
Thomas Ymes (1)
Thomas Ypes (2)
Thomasje Jacobs (1)
Thomaske (1)
Thomaske Gerbens (1)
Thomaske Hendriks (1)
Thomaske Johannes' (1)
Thomaske Tjerks (1)
Thuringbert Count of Hesbaye (1)
Th. (11)
Th. IJ. (1)
Th.H. (1)
Th.J.M. (Dora) (1)
Tiaerde Sipckes (1)
Tial Jacobs (1)
Tialcke (1)
Tiam Jelledr (1)
Tiberius Baukes (1)
Tiburtius (1)
Tiddo (1)
Tie (1)
Tie Jans (1)
Tie Sytzes (1)
Tie Wypkes (1)
Tied Roelofs (1)
Tiede (2)
Tiede Gearts (1)
Tiede Pieters (1)
Tiede Ymes (1)
Tiedt Gerloffsdr. (1)
Tiedt Piers (1)
Tieets Bouwes (1)
Tieke (1)
Tiemen (2)
Tiepcke (1)
Tiepke Wiebes (1)
Tierck Fongersdr (1)
Tierck Hoitedr (1)
Tierck Lolles (1)
Tierck Wabbedr (1)
Tierckjen Wabes (1)
Ties Lieuwes (1)
Tiesk Nolkes (1)
Tiesse (1)
Tiet Jacobs (1)
Tiet Sygers (1)
Tiete (4)
Tiete Baukes (1)
Tiete Foekes (2)
Tiete Gerrits (1)
Tiete Harkes (1)
Tiete Hendriks (1)
Tiete Hylkes (1)
Tiete Jacobs (1)
Tiete Jans (1)
Tiete Jozefs (1)
Tiete Lieuwes (2)
Tiete Lolles (1)
Tiete Lourens (1)
Tiete Meyes (1)
Tiete Reins (1)
Tiete Ruurds (2)
Tiete (Tjitte) (1)
Tieth Pieters (1)
Tiethke (Titia) (1)
Tietje (16)
Tietje Albers (1)
Tietje Alberts (1)
Tietje Andles (1)
Tietje Andries (1)
Tietje Baukes (2)
Tietje Botes (2)
Tietje Dirks (1)
Tietje Douwes (3)
Tietje Durks (1)
Tietje Egberts (1)
Tietje Everts (1)
Tietje Feddes (1)
Tietje Fokkes (1)
Tietje Fongers (1)
Tietje Geerts (4)
Tietje Geerts (Trijntje Geurts / Pietje Geerts) (1)
Tietje Gerbens (1)
Tietje Gerrits (3)
Tietje Harmens (1)
Tietje Hendriks (1)
Tietje Hillebrands (1)
Tietje Hotses (1)
Tietje Jacobs (1)
Tietje Jans (9)
Tietje Jelles (2)
Tietje Johannes (5)
Tietje Joukes (1)
Tietje Klazes (3)
Tietje Martens (1)
Tietje Murks (1)
Tietje Oebles (1)
Tietje Piers (2)
Tietje Pieters (3)
Tietje Reinders (1)
Tietje Rientses (1)
Tietje Roelofs (1)
Tietje Rommerts (1)
Tietje Sibles (1)
Tietje Sipkes (1)
Tietje Sjirks (1)
Tietje Sjoerds (1)
Tietje Symons (2)
Tietje Taekes (Titia) (1)
Tietje Thijsses (1)
Tietje Tjallings (1)
Tietje Tjeerds (of Tietje Sybes) (1)
Tietje Tjerks (2)
Tietje Tjittes (1)
Tietje Ypes (2)
Tietje (Tiete) (1)
Tietke Drevesd. (1)
Tiets Ates (1)
Tiets Feijkes (1)
Tietse Lammerts (1)
Tietsje (1)
Tietske Doeckedr (1)
Tietske Gerbens (1)
Tietske Gerbens (Tecla) (1)
Tietske Gosses (1)
Tietske Hansos (1)
Tietske Martens (1)
Tietske Reins (1)
Tiette Baukes (1)
Tiettje Fokkes (1)
Tietus (1)
Tijmen Ruurds (Tymen) (1)
Tijs Harmens (1)
Tijs Lammerts (1)
Tijs Willems (1)
Tijtie Gerbens (1)
Tijtje Boukes (1)
Timmeltje Jelles (1)
Timothy (1)
Tine (10)
Tineke (2)
Tinus (1)
Tiny (5)
Tite Bokkes (1)
Tite Eelkes (1)
Tite Everts (1)
Tite Hoites (1)
Tite Johannes (1)
Tite Tite's (1)
Titia (2)
Titte (1)
Titte Douwes (1)
Titte Stoffels (1)
Titus (3)
Titus Albertus (1)
Titus Andreas' (1)
Titus Assuerus (2)
Titus Fokkes (1)
Titus Hayes (1)
Titus Hendriks (1)
Titus Hielkes (1)
Titus Jacobs (1)
Titus Jan (2)
Titus Jans (1)
Titus Johannes (2)
Titus Johannes Assuerus (1)
Titus Odulphus (1)
Titus Regnerus (1)
Titus Simmes (1)
Titus Theodorus (1)
Titus Ysbrand (1)
Tjaard Anne Marius Albert (Jonkheer) (2)
Tjabele (1)
Tjaerd Pouwels (1)
Tjal (1)
Tjalke Jans (1)
Tjalke Rientses (1)
Tjalle Gerrits (1)
Tjalle Sopckes (1)
Tjallina (1)
Tjalling (8)
Tjalling Aede Johannes Franses (1)
Tjalling AEde Johannes Julius Franses (1)
Tjalling AEdo Johan (1)
Tjalling Aukes (1)
Tjalling Douwes (2)
Tjalling Durks (1)
Tjalling Feddriks (2)
Tjalling Fokkes (1)
Tjalling Fongers (1)
Tjalling Gedefridus Adema (1)
Tjalling Gerriets (1)
Tjalling Gerrits (2)
Tjalling Jacobs (2)
Tjalling Jaerichs (1)
Tjalling Jans (4)
Tjalling Jozef (1)
Tjalling Klases (1)
Tjalling Klazes (1)
Tjalling Lambertus (1)
Tjalling Lieuwes (1)
Tjalling Lykeles (1)
Tjalling Matthijs (3)
Tjalling Petrus' (1)
Tjalling Piers (1)
Tjalling Pieters (3)
Tjalling Pybes (1)
Tjalling Riemers (1)
Tjalling Rientses (1)
Tjalling Sakes (1)
Tjalling Sjoerds (1)
Tjalling Taekes (2)
Tjalling Thomas (2)
Tjalling Watses (1)
Tjalling Yebs (3)
Tjalling Ypes (1)
Tjallinga Adonia Tjallings (1)
Tjaltje (1)
Tjaltje Hayes (1)
Tjaltje Johannes (1)
Tjaltje Klazes (1)
Tjaltje Lieuwes (1)
Tjaltje Oepkes (2)
Tjaltje Ottes (1)
Tjaltje Ruurds (1)
Tjaltje Tjallings (1)
Tjaltje Ymes (1)
Tjam Sjoerds (1)
Tjamke (1)
Tjamke Botes (1)
Tjamke Gaeles (1)
Tjamke Hiddes (Hidanus) (1)
Tjamke Jouws (1)
Tjamke Martens (1)
Tjamke Pieters (1)
Tjamke Sjoerds (1)
Tjamme Geerts (1)
Tjamme Wytzes (2)
Tjebbe (5)
Tjebbe Acronius (1)
Tjebbe Ages (1)
Tjebbe Andries' (1)
Tjebbe Baukes (1)
Tjebbe Cornelis' (5)
Tjebbe Cornelis Klazes (1)
Tjebbe Eeltjes (1)
Tjebbe Feikes (1)
Tjebbe Fongers (1)
Tjebbe Hilles (1)
Tjebbe Josephs (2)
Tjebbe J. (1)
Tjebbe Klazes (2)
Tjebbe Kornelis (1)
Tjebbe Mebius' (1)
Tjebbe Piers (1)
Tjebbe Pieters (2)
Tjebbe Reins (1)
Tjebbe Sibles (2)
Tjebbe Siemens (1)
Tjebbe Sipkes (1)
Tjebbe Sjoerds (2)
Tjeer (1)
Tjeerd (27)
Tjeerd Alderts (1)
Tjeerd Alles (2)
Tjeerd Ane (1)
Tjeerd Anes (2)
Tjeerd Arjens (1)
Tjeerd Arnoldus (1)
Tjeerd Ates (2)
Tjeerd Baukes (2)
Tjeerd Bernardus (2)
Tjeerd Bokkes (1)
Tjeerd Dirks (3)
Tjeerd Douwes (6)
Tjeerd Durks (1)
Tjeerd Floris (2)
Tjeerd Fokkes (3)
Tjeerd Freerks (1)
Tjeerd Geerts (1)
Tjeerd Gerlofs (1)
Tjeerd Gjalts (1)
Tjeerd Hantjes (2)
Tjeerd Heins (1)
Tjeerd Hessels (1)
Tjeerd Hilles (1)
Tjeerd Hommes (2)
Tjeerd Idzes (1)
Tjeerd Jacobs (1)
Tjeerd Jans (5)
Tjeerd Jans (Theodorus) (1)
Tjeerd Johannes (1)
Tjeerd Klases (2)
Tjeerd Meinderts (Tyaerd Meynertsz) (1)
Tjeerd Minnes (2)
Tjeerd Philippus (1)
Tjeerd Piers (1)
Tjeerd Pieters (5)
Tjeerd Scheltes (1)
Tjeerd Sikkes (1)
Tjeerd Sjoerd (1)
Tjeerd Sjoerds (2)
Tjeerd Sjoerds (Tiaerdt Sioerdts) (1)
Tjeerd Sjoukes (1)
Tjeerd Sybes (1)
Tjeerd Sybrens (2)
Tjeerd Theunis' (1)
Tjeerd Thomas (2)
Tjeerd Tjeerds (2)
Tjeerd Willems (1)
Tjeerd Wybes (1)
Tjeerd Ymkes (1)
Tjeerd Ypes (1)
Tjeerdje Alberts (1)
Tjeerdje Hanses (1)
Tjeerdje Pieters (1)
Tjeerdje Sibles (1)
Tjeerdtje (2)
Tjeerdtje Geerts (1)
Tjemck Pijkesdr. (1)
Tjepk (1)
Tjepk Bokkes (1)
Tjepke Alberts (1)
Tjepke Alles (1)
Tjepke Arjens (1)
Tjepke Meinerts (1)
Tjepke Pieters (1)
Tjepke Reins (1)
Tjepke Seerps (1)
Tjepke Tjepkes (1)
Tjepkje Gerlofs (1)
Tjerck Gerbensz (1)
Tjerk (10)
Tjerk Annes (1)
Tjerk Ates (1)
Tjerk Aukes (1)
Tjerk Berends (1)
Tjerk Bernardus (1)
Tjerk Bokkes (1)
Tjerk Bottes (1)
Tjerk Dirks (2)
Tjerk Doedes (1)
Tjerk Douwes (5)
Tjerk Gijsberts (1)
Tjerk Gjalts (1)
Tjerk Hessels (2)
Tjerk Houkes (1)
Tjerk Huites (2)
Tjerk Jacobs (1)
Tjerk Jakles (1)
Tjerk Jans (2)
Tjerk Jelles (1)
Tjerk Jentjes (2)
Tjerk Jetses (1)
Tjerk Johannes (3)
Tjerk Jurjens (1)
Tjerk Klases of Tjerk Johannes (1)
Tjerk Lieuwes (2)
Tjerk Luurts (1)
Tjerk Nolles (1)
Tjerk Obbes (1)
Tjerk Pieters (3)
Tjerk Reinders (1)
Tjerk Romkes (1)
Tjerk Sjoerds (3)
Tjerk Tettes (1)
Tjerk Ulbes (1)
Tjerk Willems (5)
Tjerk Ydes (1)
Tjerk Ymes (1)
Tjerkje (8)
Tjerkje Andries (1)
Tjerkje Anna (1)
Tjerkje Catharina (2)
Tjerkje Dirks (1)
Tjerkje Foppes (2)
Tjerkje Gosses (2)
Tjerkje Hilles (2)
Tjerkje Jans (1)
Tjerkje Johannes (1)
Tjerkje Luitzens (1)
Tjerkje Obes (1)
Tjerkje Pieters (2)
Tjerkje Reinders (1)
Tjerkje Simons (1)
Tjerkje Sybrens (1)
Tjerkje Taekes (2)
Tjerkje Watzes (1)
Tjerkje Willems (1)
Tjerkje Willems (Tsjerkje) (1)
Tjerkje (Tsjerkje) (1)
Tjerkjen Meinderts (1)
Tjerkjen Taekes (1)
Tjerk/Theodurus (1)
Tjertje Clases (1)
Tjetje Dirks (1)
Tjetje Tjallings (1)
Tjetske Durks (1)
Tjetske Johannes (1)
Tjetske Taekes (2)
Tjetske Wybes (1)
Tjetske (Thecla) Ruurds (1)
Tjettje Hindriks (1)
Tjettje Rientzes (1)
Tjibbe (3)
Tjibbe Feyes (1)
Tjibbe Sibles (1)
Tjibbe Sybrens (1)
Tjidse Jacobs (1)
Tjidze (1)
Tjiepke Gerrits (1)
Tjiets (1)
Tjiets Gerrits (1)
Tjiets Sybolts (1)
Tjietsche Gerardus (1)
Tjietse (1)
Tjietske (1)
Tjietske Douwes (1)
Tjietske Hendriks (1)
Tjietske Hoites (1)
Tjietske Johannes (1)
Tjietske Johannes' (3)
Tjietske Reins (Tjitske) (1)
Tjietske Sybes (1)
Tjietske Sytses (2)
Tjietske Watzes (1)
Tjietske Wytzes (1)
Tjietze Joukes (1)
Tjimkje Gerrits (1)
Tjip (1)
Tjipk Rientses (1)
Tjipke (6)
Tjipke Arjens (1)
Tjipke Cornelis (1)
Tjipke Hessels (2)
Tjipke Jans (1)
Tjipke Klazes (1)
Tjipke Murks (1)
Tjipke Pieters (1)
Tjipke Rients (1)
Tjipke Simmes (3)
Tjipke Sjoerds (1)
Tjipke Theunis (1)
Tjipke Tjallings (1)
Tjipke Ulkes (1)
Tjipkje (1)
Tjipkje Ruurds (1)
Tjipkjen Gerrits (1)
Tjisse (2)
Tjisse Doekes (1)
Tjisse Hanzes (1)
Tjisse Jans (2)
Tjisse Martens (2)
Tjisse Tjisses (1)
Tjitje (1)
Tjitje Annes (2)
Tjitje Fokkes (1)
Tjitje Hendriks (1)
Tjitje Jacobs (Tietje) (1)
Tjitje Matthijs (2)
Tjitje Rutgers (1)
Tjitje (Tjeerdtje) (1)
Tjitsche (2)
Tjitse Halbes (1)
Tjitske (33)
Tjitske Ages (1)
Tjitske Ages (Jitske) (1)
Tjitske Alberts (2)
Tjitske Andreas' (1)
Tjitske Andries' (2)
Tjitske Annes (1)
Tjitske Arjens (1)
Tjitske Aukes (1)
Tjitske Baukes (3)
Tjitske Bottes (1)
Tjitske Cornelis' (1)
Tjitske de Groot (1)
Tjitske Dirks (5)
Tjitske Douwes (1)
Tjitske Durks (4)
Tjitske Eelkje (1)
Tjitske Eeltjes (1)
Tjitske Eewkes (1)
Tjitske Epkes (1)
Tjitske Feddes (1)
Tjitske Franses (1)
Tjitske Gatzes (1)
Tjitske Gerbens (1)
Tjitske Gerkes (1)
Tjitske Gerlofs (1)
Tjitske Gerrits (3)
Tjitske Gosses (1)
Tjitske Hanses (2)
Tjitske Hedzers (1)
Tjitske Hendriks (1)
Tjitske Hiddes (1)
Tjitske Hilbrands (1)
Tjitske Hoites (1)
Tjitske Jacobs (5)
Tjitske Jacobus (1)
Tjitske Jans (4)
Tjitske Jans (Tjietske) (1)
Tjitske Jelles (1)
Tjitske Jentjes (2)
Tjitske Jetzes (3)
Tjitske Johannes (8)
Tjitske Jozef (1)
Tjitske Jurjens (2)
Tjitske Klases (6)
Tjitske Klazen (1)
Tjitske Klazes (3)
Tjitske Lazes (1)
Tjitske Lieuwes (3)
Tjitske Lieuwes (Tydske of Thiske) (1)
Tjitske Lolles (1)
Tjitske Louws (2)
Tjitske Lykles (1)
Tjitske Maria (1)
Tjitske Meijes (1)
Tjitske Murks (1)
Tjitske Nannes (5)
Tjitske Nicolaas (1)
Tjitske Nolkes (1)
Tjitske Obes (1)
Tjitske Oeges (1)
Tjitske Ottes (1)
Tjitske Piers (3)
Tjitske Pieter (1)
Tjitske Pieters (4)
Tjitske Reins (1)
Tjitske Riemers (1)
Tjitske Rinzes (1)
Tjitske Ritskes (1)
Tjitske Saakles (1)
Tjitske Sakes (4)
Tjitske Seerps (1)
Tjitske Siemons (1)
Tjitske Sietzes (1)
Tjitske Sijtske (1)
Tjitske Sikke (1)
Tjitske Sikkes (1)
Tjitske Sikkes (Tecla) (1)
Tjitske Simons (1)
Tjitske Sipkes (2)
Tjitske Sjoerds (2)
Tjitske Sjoukes (1)
Tjitske Sj. (Thecla) (1)
Tjitske Sybes (1)
Tjitske Sybrens (3)
Tjitske Symens (2)
Tjitske Symons (1)
Tjitske Taekeles (1)
Tjitske Theunis' (1)
Tjitske Thymens (1)
Tjitske Tjallings (1)
Tjitske Tjerks (1)
Tjitske Tjipkes (2)
Tjitske Tjitzes (1)
Tjitske Ulbes (3)
Tjitske Wiebes (1)
Tjitske Willems (1)
Tjitske Wybes (3)
Tjitske Wypkes (1)
Tjitske Ydes (1)
Tjitske Ypkes (1)
Tjitske (Tecla) (1)
Tjitske (Tjits Peanstra) (1)
Tjitte (11)
Tjitte Ages (2)
Tjitte Baukes (1)
Tjitte Eelkes (1)
Tjitte Feddes (1)
Tjitte Foekes (4)
Tjitte Gerbens (1)
Tjitte Hommes (1)
Tjitte Huites (Titus) (1)
Tjitte Jan (1)
Tjitte Jans (4)
Tjitte Jarings (1)
Tjitte Lieuwes (2)
Tjitte Martens (1)
Tjitte Piers (1)
Tjitte Pieters (1)
Tjitte Rientses (1)
Tjitte Ruurds (1)
Tjitte Siemon (1)
Tjitte Siemons (1)
Tjitte Simmes (Titus) (1)
Tjitte Simon (1)
Tjitte Sjoerds (1)
Tjitte Titus (1)
Tjitte Tjidzes (1)
Tjitte Tjittes (1)
Tjitte Wigles (1)
Tjittje Aukes (1)
Tjitze (2)
Tjitze Hommes (1)
Tjitze Jacobs (1)
Tjitze Jans (3)
Tjitze Jelles (1)
Tjitze Siebes (1)
Tjitze Siebrens (1)
Tjitze Sytses (1)
Tjitze Wijtze (1)
Tjomme Johannes' (1)
Tjomme Taedes (1)
Tj. (12)
Tj.S. (1)
Tobias (1)
Tomas Ypes (1)
Tonia (1)
Tonnie (1)
Tony (1)
Toon (1)
Toos (1)
Toussaint (1)
Trees (4)
Trevor (1)
Trienke (2)
Trientie Bontes (1)
Trientie Jacobs (1)
Trientie Lauws (1)
Trientie Popkes (1)
Trientie Sytses (3)
Trientien Rientses (1)
Trientje (2)
Trientje Hoytes (1)
Trientje Martens (1)
Trientje Paulus (1)
Trientje Pieters (3)
Trientje Romkes (1)
Trientje Sybrens (1)
Trientje Sytzes (1)
Trientje Wiebes (1)
Trientje Willems (2)
Trientje Ypes (1)
Trijn (1)
Trijn Rinckedr (1)
Trijn Taededr (1)
Trijnje Baukes (1)
Trijnje Klazes (1)
Trijnje Remkes (1)
Trijnje Saekles (1)
Trijnje Tjerks (1)
Trijnte Hoites (1)
Trijnte Symons (1)
Trijntie Douwes (1)
Trijntie Sioerds (1)
Trijntien (1)
Trijntje (98)
Trijntje Abeles (1)
Trijntje Aebes (1)
Trijntje Ages (2)
Trijntje Alberts (3)
Trijntje Ales (3)
Trijntje Allerts (1)
Trijntje Alles (2)
Trijntje Andries (2)
Trijntje Annes (9)
Trijntje Anskes (1)
Trijntje Arjens (3)
Trijntje Arnoldus' (2)
Trijntje Ates (3)
Trijntje Attes (2)
Trijntje Atzes (1)
Trijntje Aukes (3)
Trijntje Bartles (1)
Trijntje Baukes (3)
Trijntje Beerends (1)
Trijntje Berends (1)
Trijntje Bernardus (1)
Trijntje Bockes (1)
Trijntje Bokkes (1)
Trijntje Bonnes (1)
Trijntje Botes (1)
Trijntje Boukes (1)
Trijntje Bouwes (1)
Trijntje Broers (1)
Trijntje Davids (1)
Trijntje Dirks (8)
Trijntje Doekes (2)
Trijntje Douwes (16)
Trijntje Durks (6)
Trijntje Eeltjes (2)
Trijntje Elisabeth Lammegien (1)
Trijntje Engels (1)
Trijntje Ennes (1)
Trijntje Epkes (2)
Trijntje Epkes (Catharina) (1)
Trijntje Ernsts (1)
Trijntje Everts (1)
Trijntje Feikes (2)
Trijntje Fetses (1)
Trijntje Floris (1)
Trijntje Floris' (1)
Trijntje Fokkes (2)
Trijntje Foppes (1)
Trijntje Frankes (1)
Trijntje Franks (1)
Trijntje Franses (3)
Trijntje Freerks (3)
Trijntje Gaukes (1)
Trijntje Geerts (1)
Trijntje Gerbens (5)
Trijntje Gerkes (1)
Trijntje Gerlofs (1)
Trijntje Gerrits (12)
Trijntje Gjalts (2)
Trijntje Gosses (2)
Trijntje Gosses (Catharina) (1)
Trijntje Goukes (Catharina) (1)
Trijntje Haantjes (1)
Trijntje Hanses (1)
Trijntje Hantjes (1)
Trijntje Harmens (2)
Trijntje Hayes (2)
Trijntje Heeres (1)
Trijntje Hendrika (1)
Trijntje Hendriks (9)
Trijntje Herres (1)
Trijntje Hessels (3)
Trijntje Hettes (3)
Trijntje Hiddes (1)
Trijntje Hiddes (Catharina) (1)
Trijntje Hilbrands (1)
Trijntje Hillebrands (1)
Trijntje Hilles (1)
Trijntje Hindriks (1)
Trijntje Hoites (1)
Trijntje Holstes (1)
Trijntje Hotzes (1)
Trijntje Huites (1)
Trijntje Hylkes (3)
Trijntje Hyltjes (1)
Trijntje Idses (1)
Trijntje Itzes (1)
Trijntje Jacob (1)
Trijntje Jacobs (12)
Trijntje Jacobs (Catharina) (1)
Trijntje Jacobus (3)
Trijntje Jakkeles (1)
Trijntje Janna (1)
Trijntje Jans (40)
Trijntje Jans (of Trijntje Sjoerds) (1)
Trijntje Jarigs (1)
Trijntje Jaspers (Catharina) (1)
Trijntje Jelles (7)
Trijntje Jelmers (2)
Trijntje Jelmers (Catharina Jelles) (1)
Trijntje Jentjes (3)
Trijntje Jilderts (1)
Trijntje Jisks (1)
Trijntje Jobs (1)
Trijntje Jochems (1)
Trijntje Jochums (1)
Trijntje Johan's (1)
Trijntje Johannes (3)
Trijntje Johannes' (14)
Trijntje Johans (1)
Trijntje Joostes (1)
Trijntje Joukes (Trientie) (1)
Trijntje Jozefs (1)
Trijntje Keimpes (1)
Trijntje Klases (2)
Trijntje Klazes (5)
Trijntje Kornelis (2)
Trijntje Lammerts (1)
Trijntje Lieuwes (4)
Trijntje Lieuwes (Catharina) (1)
Trijntje Lolkes (1)
Trijntje Lolkes (Trienke) (1)
Trijntje Lolles (6)
Trijntje Lourens (1)
Trijntje Lubberts (1)
Trijntje Lurks (1)
Trijntje Martens (7)
Trijntje Matheus' (1)
Trijntje Mathias' (1)
Trijntje Matthijs (1)
Trijntje Maurits' (1)
Trijntje Meinderts (Trijntie Meynertsdr) (1)
Trijntje Meines (1)
Trijntje Meintes (1)
Trijntje Mertens (1)
Trijntje Meyes (2)
Trijntje Michiels (2)
Trijntje Nannings (1)
Trijntje Neeltje (Tini) (1)
Trijntje Obbes (1)
Trijntje Obes (2)
Trijntje Oenes (2)
Trijntje Oepkes (2)
Trijntje Okkes (1)
Trijntje Ottes (2)
Trijntje Palses (1)
Trijntje Paulus (1)
Trijntje Pierius (1)
Trijntje Piers (5)
Trijntje Pieter (1)
Trijntje Pieters (20)
Trijntje Popkes (2)
Trijntje Pybes (1)
Trijntje Reinders (2)
Trijntje Reinkes (Trientje of Catharina) (Rintjers) (1)
Trijntje Reins (5)
Trijntje Reyners (1)
Trijntje Riemers (1)
Trijntje Rients (1)
Trijntje Rientses (1)
Trijntje Rientzes (1)
Trijntje Rinderts (1)
Trijntje Rinses (1)
Trijntje Rintjes (1)
Trijntje Roelofs (4)
Trijntje Romkes (1)
Trijntje Rommerts (2)
Trijntje Ruurds (1)
Trijntje Sakes (2)
Trijntje Scheltes (1)
Trijntje Sibbeltje (1)
Trijntje Sibles (1)
Trijntje Sibles (Catharina) (1)
Trijntje Sibolts (1)
Trijntje Siebes (1)
Trijntje Siebrens (2)
Trijntje Siemens of Sjoerds (1)
Trijntje Sikkes (2)
Trijntje Simkes (1)
Trijntje Simmes (1)
Trijntje Sints (1)
Trijntje Sipkes (5)
Trijntje Sipkes (Catharina) (1)
Trijntje Sjoerds (13)
Trijntje Sjoerds (Trientje) (1)
Trijntje Sjoukes (1)
Trijntje Sjuwkes (1)
Trijntje Sybes (4)
Trijntje Sybes (Herkes) (1)
Trijntje Sybren Allerts (1)
Trijntje Sybrens (5)
Trijntje Symons (4)
Trijntje Systses (1)
Trijntje Sytses (3)
Trijntje Sytzes (1)
Trijntje Taekes (2)
Trijntje Teades (1)
Trijntje Theunis (2)
Trijntje Thomas' (4)
Trijntje Tiedes (1)
Trijntje Tiete's (1)
Trijntje Tietes (3)
Trijntje Tjallings (1)
Trijntje Tjebbes (2)
Trijntje Tjeerds (2)
Trijntje Tjerks (4)
Trijntje Tjerks (Catharina) (1)
Trijntje Tjibbes (1)
Trijntje Tjietzes (1)
Trijntje Tjisses (1)
Trijntje Tjitses (1)
Trijntje Tjommes (1)
Trijntje Uges (1)
Trijntje Uilkes (1)
Trijntje Uiltjes (2)
Trijntje Ulbes (1)
Trijntje Ulckes (1)
Trijntje Visser (1)
Trijntje Vitus (1)
Trijntje Vitus' (1)
Trijntje Walles (2)
Trijntje Waltes (1)
Trijntje Warders (1)
Trijntje Watzes (Catharina) (1)
Trijntje Wiebes (3)
Trijntje Wiebrens (2)
Trijntje Wiegers (1)
Trijntje Wierds (2)
Trijntje Wietzes (1)
Trijntje Willems (3)
Trijntje Wopkes (2)
Trijntje Wybes (4)
Trijntje Wybrens (1)
Trijntje Wytses (1)
Trijntje Wytzes (1)
Trijntje Ydes (1)
Trijntje Yebs (2)
Trijntje Ymes (3)
Trijntje Yntes (1)
Trijntje Ynzes (1)
Trijntje Ypes (5)
Trijntje Ysbrands (1)
Trijntje (Catharina of Trientie) Lolkes (1)
Trijntje (Catharina) Annes (1)
Trijntje (Catharina) Sjoerds (1)
Trijntje (Nynke) Gelckes (1)
Trijntje (Tine) (1)
Trijntje (Tiny) (1)
Trijntje (Trientje / Catharina) Hanses (1)
Trijntje (Tryntsje) (1)
Trijntjen Obes (1)
Trijntjen Pieters (1)
Trina (1)
Trintie (1)
Trintje Philippus (1)
Trintje Yebs (1)
Trude (1)
Truike Antonius (1)
Truike Jacobs (1)
Truus (5)
Tryn (1)
Tryn Hania (1)
Tryncke Auckes (1)
Trynke (1)
Tryntie Gerbens (1)
Tryntje Aukes (1)
Tryntje Hendriks (1)
Tryntje Pieters (1)
Tryntje Pybes (1)
Tryntsje (1)
Tr. (2)
Tsiegje Atses (1)
Tsjalling Jacobs (1)
Tsjeard Hoyte (1)
Tsjebbe (1)
Tsjerk Jehannes (1)
Tsjerkje (2)
Tsjerkje Fongers (1)
Tsjibbe (1)
Tsjiegje Jarigs (1)
Tsjimkje (1)
Tullia (1)
Tyam Sickedr. (1)
Tyamcke Jeltedr. (1)
Tyedske Bonnes (1)
Tyedt Gerlofs (1)
Tyete Jans (1)
Tyets (1)
Tyets Scheltedr. (1)
Tymen (1)
Tymen Aukes (2)
Tymen Eiberts (Tiemen Egberts) (1)
Tymen Sjoerds (1)
Tymetje Jacobs (1)
Tynke (1)
Tytje (1)
Tytje Baukes (1)
Tytje Dirks (1)
Tytje Douwes (1)
Tytje Feddes (doopnaam Thecla) (1)
Tytje Fokkes (1)
Tytje Fokkes (Tjietje) (1)
Tytje Gosses (1)
Tytje Jacobs (1)
Tytje Jans (Tiettje) (1)
Tytje Jelles (1)
Tytje Kleises (1)
Tytje Kornelis (1)
Tytje Martens (1)
Tytje Sakes (2)
Tytje Sipkes (1)
Tytje Taekes (1)
Tytje Tjallings (1)
Tyttje IJzebrands (1)
T. (32)
T.C. (1)
T.E. (1)
T.F.J. (1)
T.G. (1)
T.N. (1)
T.O. (1)
T(yets?) Eelkes (1)

Totaal 2508 personen met 1470 verschillende voornamen bij deze letter T.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
T de Wolff        
Tabe Kamsma        
Tabe Zijlstra        
Tabe Douwes   ongeveer 1700     
Tabe Ruurds van den Berg        
Tabe Sjoerds van den Berg   26-4-1894  Westhem  
Taco van der Meer   1898  Bolsward  
Taede Bouma   ongeveer 1877  Franeker  
Taede Kooistra   ongeveer 1874  Warga  
Taede Gorrits 1 kB ongeveer 1700     
Taede Lykles Haarsma        
Taede Meinderts 1 kB ongeveer 1649     
Taede Oeges de Vries   ongeveer 1805  Ried  
Taede Piers Zandstra   5-3-1834  Elahuizen  
Taede Piers Zandstra   12-4-1894  Indijk  
Taede Pieters        
Taede Pieters Grondsma   ongeveer 1869  Heeg  
Taede Ritskes Hellinga   ongeveer 1877  Roodkerk  
Taede Ruurds Abma        
Taede Scheltes        
Taedske Willems        
Taedske (Thea) Hogeboom   7-9-1920  Joure  
Taeke de Boer        
Taeke Bootsma   2-11-1919  Tirns  
Taeke van der Meer   20-8-1830  Harlingen  
Taeke van der Meer   31-8-1843  Harlingen  
Taeke Popma   29-8-1917  Gaast  
Taeke Roorda   27-1-1917  Wijtgaard  
Taeke Yntema   7-1-1867  Wonseradeel  
Taeke Baukes Rypma   23-3-1900  Workum  
Taeke Broers Roorda   ongeveer 1840  Wijtgaard  
Taeke Cornelis Ettema 1 kB 13-5-1763  Parrega  
Taeke Cornelis Ettema 1 kB 29-8-1821  Franeker - Lutjelollum  
Taeke Dirks Taekema   28-12-1812  Burgwerd  
Taeke Doekes Roorda   19-1-1761  Wijtgaard  
Taeke Douwes van der Zee   29-11-1819  Dedgum  
Taeke Durks 1 kB      
Taeke Durks Taekema   1753  Hieslum  
Taeke Harmens Poelsma   ongeveer 1777  Leeuwarden  
Taeke Harmens van der Werf   12-9-1901  Sanfirden  
Taeke Hilles Nota   5-12-1854  Herbaijum  
Taeke Hilles van der Vleugel   16-10-1875  Wonseradeel  
Taeke Jan Galama   22-5-1913  Tjerkwerd  
Taeke Jans Ettema        
Taeke Jans Mulder   28-11-1890  Midlum  
Taeke Jans Roorda   12-10-1843  Wijtgaard  
Taeke Jans Westendorp 1 kB 4-7-1797  Piaam  
Taeke Jans Westendorp   3-3-1847  Exmorra  
Taeke Jetses Ettema 1 kB 4-7-1843  Workum  
Taeke Jetzes Ettema   30-5-1837  Won 68  
Taeke Jillerts Stellingwerf        
Taeke Johannes Ysselmuiden   16-1-1874  Franeker  
Taeke Joukes Bouma   ongeveer 1848  Mirns en Bakhuizen  
Taeke Klases Dokter   15-2-1904  Oosterwierum  
Taeke Klazes Bootsma   7-4-1879  Tirns  
Taeke Klazes Brouwer   ongeveer 1797  Tjerkwerd  
Taeke Laurens de Boer   ongeveer 1833  Westhem  
Taeke Lieuwes Greidanus   ongeveer 1882  Tzum  
Taeke Lolkes Popma   31-10-1828  Gaast  
Taeke Lourens        
Taeke Martens Zakema (Sakema)   ongeveer 1785  Tzum  
Taeke Matheus van der Meer   21-5-1877  Bolsward  
Taeke Meinderts van der Ark        
Taeke Murks        
Taeke Obes Popma   13-7-1865  Gaast  
Taeke Petrus Hiemstra   1-7-1868  Hartwerd - Oldeclooster  
Taeke Pieters Laverman   ongeveer 1901  Menaldum  
Taeke Rients Huitema   8-11-1904  Nijega  
Taeke Rientses Huitema   5-8-1818  Wymbritseradeel  
Taeke Rientses van der Wey     Hieslum  
Taeke Rientses van der Wey   15-9-1823  Greonterp  
Taeke Rientses van der Wey   13-9-1887  Tjerkwerd  
Taeke Rommerts Ettema   23-10-1830  Gaast  
Taeke Sibles Westendorp   11-1866  Workum  
Taeke Sikkes Tekstra 1 kB 12-3-1860  Wonseradeel  
Taeke Sintjes        
Taeke Sjoerds Hiemstra   25-4-1790  Oudega -W- (Idzega)  
Taeke Sybes Greidanus        
Taeke Sybes Greidanus        
Taeke Sybolts Poelsma   17-8-1841  Schettens  
Taeke Sybrands   7-9-1725  Oudega  
Taeke Sybrens Fopma   ongeveer 1781     
Taeke Sybrens Hiemstra 1 kB 16-3-1855  Bozum  
Taeke Sybrens de Jong   20-5-1818  Workum  
Taeke Sytzes Dijkstra   18-5-1846  Westhem  
Taeke Taekes        
Taeke Taekes        
Taeke Taekes        
Taeke Taekes 1 kB 17-10-1738  Sensmeer  
Taeke Taekes 1 kB 21-11-1770  Exmorra  
Taeke Taekes Popma   9-11-1860  Makkum  
Taeke Taekes Westendorp 1 kB 6-3-1825  Bolsward  
Taeke Taekes Westendorp   8-12-1826  Folsgare  
Taeke Taekes Westendorp   2-10-1860  Exmorra  
Taeke Thomas Tjeerdema   1-8-1844  Zurich  
Taeke Tjeerds van der Zee   22-10-1891  Bolsward  
Taeke Ulbes Tjeerdema        
Taeke Wiebes Ettema   5-10-1885  Franeker  
Taeke Wiebes Ettema   23-11-1890     
Taeke Willems Ettema   3-11-1879  Franeker  
Taeke Willems Veldman   19-4-1837  Huizum  
Taeke Wytzes Jansma   ongeveer 1845  Boksum  
Taeke Wytzes Jansma   27-4-1901  Boksum  
Taeke Ysbrands Galema   7-8-1871  Terband  
Taekele Jansens   ongeveer 1860     
Taekele Beintes van der Zweep   25-1-1857  Wirdum  
Taekele Boukes van der Zweep   10-1802  Leeuwarden  
Taekele Dirks Hollander 1 kB 11-6-1812  Sexbierum  
Taekele Dirks van der Zweep   1756     
Taekele Doedes Bootsma   16-11-1772  Franeker  
Taekele Geertruida Jelles Bouma   ongeveer 1844  Tjalhuizum  
Taekele Hanses van der Zweep   10-6-1880  Menaldumadeel  
Taekele Hanses van der Zweep   31-3-1885  Menaldumadeel  
Taekele Jan Anema   21-10-1910  Tzummarum  
Taekele Jans Hoogterp   6-3-1859  Sint Jacobiparochie  
Taekele Johannes' van der Tol   11-9-1861  Franekeradeel  
Taekele Lourens Boetje   2-3-1875  Menaldumadeel  
Taekeles Hanzes van der Zweep   30-4-1816  Wijtgaard onder Wirdum  
Taekje van der Meer   18-1-1840  Harlingen  
Taekje Wiersma        
Taekje Joukes Hoitinga        
Taekjen Willems de Roos        
Taekle Matheus van der Meer   28-5-1879  Bolsward  
Taekle Matheus van der Meer   19-5-1885  Bolsward  
Taekle Matheus van der Meer   14-8-1887  Bolsward  
Taekle Wybrens van der Meer        
Taetsche Dijkstra        
Taetse Klases Faber   ongeveer 1862  Wijnaldum  
Taetske Bakker        
Taetske van den Berg        
Taetske Rinia   ongeveer 1868     
Taetske Schouwstra        
Taetske van der Zee   21-4-1876  Idaarderadeel  
Taetske Ages Engwirda 1 kB      
Taetske Arjens        
Taetske Ates (Teats) Bootsma   13-6-1898  Tirns  
Taetske Baukes Sijmonsma   20-9-1830  Workum  
Taetske Doekes   ongeveer 1630     
Taetske Dooitses Bootsma   ongeveer 1831  Wommels  
Taetske Douwes Bouma   7-9-1879  Menaldumadeel  
Taetske Eelkes Poelstra        
Taetske Fokkes Flapper   1797  Bolsward  
Taetske Gerbens (doopnaam: Tatiana) Faber        
Taetske Hessels   ongeveer 1640     
Taetske Idses van der Pol   ongeveer 1803  Witmarsum  
Taetske Idzes Ettema   7-5-1869  Witmarsum  
Taetske Jaitzes Adema        
Taetske Jetses        
Taetske Johannes van der Tol   5-1-1858  Midlum  
Taetske Klazes        
Taetske Klazes Boekema        
Taetske Lieuwes Wassenaar   2-11-1795  Menaldum  
Taetske Lodewijks Flapper   1-7-1861  Hennaarderadeel  
Taetske Lolkes Lolkema   21-8-1842  Oudega  
Taetske Lolles van der Meer   10-11-1812  Workum  
Taetske Piekes Bakker   ongeveer 1856  Deinum  
Taetske Pieters        
Taetske Pieters de Boer   8-7-1836  Witmarsum  
Taetske Pieters Johannesma   ongeveer 1879  Tirns  
Taetske Pieters Sierdsma   4-8-1876  Oosterend  
Taetske Rientses (Trees) Terpstra   23-11-1864  Wartena  
Taetske Rintje Ketelaar   3-8-1790  Sanfirden  
Taetske Sakes Engwirda   4-1-1841  Rauwerd  
Taetske Sjoerds Brattinga   3-5-1815  Idzega  
Taetske Sjoerds Brattinga   10-10-1850  Idzega  
Taetske Sybrens Jorna   9-7-1853  Tzummarum  
Taetske Sybrens (Teetske) Roorda        
Taetske Tjallings van der Zee        
Taetske Tjammes Bouma   20-11-1824  Franeker  
Taetske (Zr. Wereburga) Bootsma   8-4-1914  Tirns  
Take Willems Koopmans        
Taltje Seffinga   2-11-1915  Easterlittens  
Taltje Tjerks Tinga        
Tames Oud        
Tamme Dijkstra   ongeveer 1873  Franeker  
Tamme Draaijer        
Tamme Lambarts        
Tamme de Vries        
Tamme Bonninga Hoeksema        
Tamme Geerts Bouma   11-7-1866  Franeker  
Tammerus Visscher   ongeveer 1830  Bolsward  
Tammerus Canter Visscher        
Tammo Hoeksema   ongeveer 1890  Stroobos  
Tammo Luitien Rasvelt        
Tantje Postma   23-12-1900  Zwaagwesteinde  
Tantje Romkes Paulusma   7-5-1860  Hardegarijp  
Tarquinius Ulrici (Tierck) Swaga 1 kB 1592     
Tatiana Blatnik        
Tatiana Mountbatten   16-12-1917     
Tatiana (Teetske) (Ketelaar) 1 kB 25-2-1802  Workum  
Tatjana Romanov        
Teade Fokkes Rispens   16-10-1878  Spannum  
Teade Hielkes Overmeer   2-1852  Makkum ?  
Teade Wiebes Overmeer   17-7-1839  Makkum  
Teake Bootsma   9-5-1918  Tirns  
Teake Huitema   9-3-1881  Wymbritseradeel  
Teake Potijk        
Teake Potijk 5 kB 31-12-1922  Wijtgaard  
Teake Roorda 1 kB 8-7-1920  Leeuwarderadeel  
Teake van der Zee   15-6-1885  Wonseradeel  
Teake Broer Haringsma 1 kB ongeveer 1919     
Teake Broers Roorda   ongeveer 1918     
Teake Dirks   12-1718  Boornzwaag  
Teake Gerbens Dokter   22-1-1837  Vrouwenparochie  
Teake Jan Haringsma   25-4-1924  Wijtgaard  
Teake Jan Roorda 1 kB 15-7-1920  Wijtgaard  
Teake Johannes Poelsma   19-11-1900  Franeker  
Teake J. Jorna   1922  Bolsward-Lonje  
Teake Klazes de Haan   ongeveer 1870  Irnsum  
Teake Petrus Witteveen   ongeveer 1921     
Teake W. van der Werf 1 kB 25-9-1914  Wijtgaard  
Teake Ysbrand Terwisscha van Scheltinga   2-7-1876  Rauwerd  
Teake Ysbrands Galama   17-4-1881  Tjerkwerd  
Teake Ysbrands Galema   10-10-1817  Burgwerd - Hiemert  
Teakje Tamminga   ongeveer 1897     
Teatske Fopma   8-5-1923  Wiuwert  
Teatske Jorna   1902     
Teatske van der Meulen   8-7-1924  Sexbierum  
Teâtske Poepjes   ongeveer 1908  Wijckel  
Teatske Terpstra   12-12-1864  Bolsward  
Teatske Andries Siemonsma   1822  Workum  
Teatske Berends Dijkstra   ongeveer 1790     
Teatske Fongers (Theodora) Huitema 1 kB   Burgwerd  
Teatske Jacobs        
Teatske Jarigs 1 kB      
Teatske Jetses Ettema 1 kB 23-5-1841  Workum  
Teatske Johannes Ketelaar   29-1-1786  Workum  
Teatske Margaretha (Thecla) Jellesma   6-4-1924     
Teatske Obbes (Ypma)   11-11-1731  Arum  
Teatske Petrus' Kalma   ongeveer 1904  Mantgum  
Teatske Pieters 1 kB      
Teatske Pieters Bootsma     Hennaarderadeel  
Teatske Pieters Palstra   13-11-1836  Dronrijp  
Teatske Pieters (Teetske) Andersma   28-7-1764  Tjerkwerd  
Teatske Sjoerds 1 kB      
Teatske Sybes        
Teatske Tjeerds Bruinsma   1-4-1780  Sint Annaparochie  
Teatske Tjerks Huitema   1811  Tjerkwerd  
Teatske Willems Yedema   10-9-1851  Tjerkwerd  
Teatske Ypkes Ketelaar   24-11-1780  Workum  
Teatske Ysbrands Galema   17-6-1831  Bolsward  
Teatske (Trees) Terpstra   29-12-1905  Schettens  
Teatske/Dorothea   10-9-1781  Dronrijp  
Tecele Jacobs (Bootsma)        
Tecla Catharina Huitema        
Tecla Cecilia van der Kallen        
Tecla Johanna Elise Schöne   19-8-1887  Schoterland  
Tecla J. Jorna        
Tecla Maria Schepens        
Tecla Maria Johannes' Brenninkmeijer   13-1-1834  Sneek  
Tecla Maria Johannes' Brenninkmeijer   21-9-1835  Sneek  
Tecla Siebrigje Kramer   29-1-1920  Workum - Heidenschap  
Tecla Stephana Huitema   24-4-1902  Scharsterbrug  
Tecla .E.M. (Teddy) Grol   27-3-1906     
Teecle (Teekele)        
Teed Reyn Ockesdr.        
Teede Doeyes Bloemhof        
Teede Sjoerds Palstra   ongeveer 1801     
Teeke Eelkes        
Teeke Murks        
Teeke Piebes Hoekema        
Teeke Piebes Hoekema   9-2-1823  Hemelumer Oldeferd  
Teekela Harmanus' Rouing   14-6-1831  Harlingen  
Teekjen Teekes de Boer        
Teekle Baukes de Boer   ongeveer 1817  Workum  
Teekle Matheus van der Meer   10-12-1880  Bolsward  
Teertske Tinga   ongeveer 1871  Harlingen  
Teertske Gores' van Smeden   ongeveer 1868  Harlingen  
Teetje Jans Groot   26-8-1736  Andijk  
Teetske Hagendoorn        
Teetske Talsma        
Teetske Dooitzes Dijkstra        
Teetske Franses Roorda   28-3-1844  Bolsward  
Teetske Harings Kooistra        
Teetske Hotzes van Vellinga   17-5-1832  Bolsward  
Teetske Idses        
Teetske Jacobs Gerritsma   6-8-1864  Bolsward  
Teetske Jacobs Mulder        
Teetske Jans        
Teetske Jans (of Taetske) Roelofsen   ongeveer 1843  Franeker  
Teetske Johannes Rolden        
Teetske Josephs Ketelaar   13-6-1814  Workum  
Teetske Keimpes Huitema   3-11-1755  Heeg  
Teetske Ottes Symensma        
Teetske Pieters Vellinga   ongeveer 1830  Achlum  
Teetske Sjoerds Langius        
Teetske Tjibbes        
Teetske Willems Asma   ongeveer 1818  Wijckel  
Teetske (Teatske) van den Berg   28-10-1891  Westhem  
Teije Gerrits Osinga   31-8-1897  Franeker  
Teije Sibolts   22-12-1773     
Tekela Anna van der Werff   2-11-1880  Leeuwarden  
Tekela Augusta Stockmann   5-5-1879  Weststellingwerf  
Tekela Franciscus' Ruurda   28-10-1870  Leeuwarden  
Tekela Titus Terwisscha van Scheltinga   19-8-1839  Ferwoude  
Teresia Johanna Maria (Trees) Luchtenberg   7-9-1925  Wijhe  
Tereza da Silva        
Tet Heeres   ongeveer 1600     
Teth Alledr.        
Teth Catharina Roorda van Eysinga        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Teth Oenedr. Bangama        
Tetje Landstra        
Tetje Leijendekker        
Tetje Miedema        
Tetje Oorthuis   ongeveer 1850  Harlingen  
Tetje Oosterhoff        
Tetje ter Veer        
Tetje Viëtor        
Tetje Visser   26-6-1920  Oosterbierum  
Tetje de Vries   1-7-1920  Idskenhuizen  
Tetje Zwart   18-11-1859  Hennaarderadeel  
Tetje Anes 1 kB ongeveer 1731     
Tetje Baukes Salverda   ongeveer 1837  Hitzum  
Tetje Burhoven Viëtor   12-9-1875  Dronrijp  
Tetje Cornelis Faber   24-4-1885  Hennaarderadeel  
Tetje Dirks Bierma        
Tetje Foppes Mossel   24-8-1849  Workum  
Tetje Idserts van Gerroltsma        
Tetje Jochums van der Lei        
Tetje Johannes' Jorritsma   22-11-1842  Franeker  
Tetje Johannes (Fetje) Veldman        
Tetje Marijke Sybrandy   ongeveer 1898  Rauwerd  
Tetje Meinderts de Boer   9-3-1840  Wymbritseradeel  
Tetje Migchiels Tuinstra   ongeveer 1877  Wommels  
Tetje Pieters Plat   10-5-1903  Dronrijp  
Tetje Ruurds Wijnja   2-3-1885  Hennaarderadeel  
Tetje Ruurds Wijnja   19-6-1887  Hennaarderadeel  
Tetje Sakes   ongeveer 1635     
Tetje Sjoerds        
Tetje Sjoerds        
Tetje Tjepkes 1 kB ongeveer 1678  Minnertsga  
Tetje Tjittes Smids        
Tetje Wietzes de Boer        
Tetje Wytses Rollema   ongeveer 1625     
Tetro Broers van Abbema        
Tette Boekema   ongeveer 1914     
Tette Langhout   25-8-1864  Wartena  
Tette Doedes Sytsma   21-9-1816  Hijlaard  
Tette Hendriks Langhout        
Tette Thomas Boonstra        
Tettje Baukes de Jong        
Tettje Boukes Buringa        
Tettje Douwes Kamstra   1800  Wijtgaard  
Tettje Ernsts Fokkema   1811     
Tettje Feikes van der Wal   ongeveer 1899  Dronrijp  
Tettje Idses Sybrandy   27-1-1841  Hennaarderadeel  
Tettje Idzes Reen   8-11-1778  Lutkewierum / Rien  
Tettje Jeltes        
Tettje Jobs de Jong   16-1-1784  Leons  
Tettje Okkes Okkema   ongeveer 1816  Bolsward  
Tettje Sjoerds        
Tettje Taekes Stellingwerf   ongeveer 1841  Baijum  
Teunes Jans Oosterhout   25-4-1813  Wieuwerd  
Teunis Oud   ongeveer 1851  Nes  
Teunis Hendriks de Jong   26-2-1829  Lichtaard  
Teunis Jans Oosterhout        
Teunisje Jacobs Blaaksma        
Teunke Piers        
Teuntje Andela   9-3-1912  Holten  
Teuntje Asma   29-6-1889  Wym  
Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga   18-6-1852  Workum  
Teuntje Jelgers Dijkstra   25-1-1815  Ferwoude  
Teuntje Johannes Terwisscha van Scheltinga   22-6-1864  Tjerkwerd  
Teuntje Willemke Zwierstra   1896  Akkrum  
Teuntje Willems   1-6-1738  Workum  
Teye Huitema   13-4-1876  Wonseradeel  
Teye Cobus Tinga        
Teye Epkes van Koetsveld        
Teye Franses Haarsma   2-8-1890  Bakhuizen  
Teye Hilles van der Vleugel   26-8-1873  Wonseradeel  
Teye Huites Huitema   19-3-1911  Wonseradeel  
Teye Jelles van der Vleugel   22-10-1802  Idsega  
Teye Johannes' Rypma   18-12-1867  Heeg  
Teye Piebes van Koersveld        
Teye Sake Agricola   ongeveer 1901     
Teye Sakes Agricola   26-5-1819  Joure  
Teye Sakes Agricola   19-1-1879  Schoterland  
Teye Sjoerds Brattinga   31-5-1808  Idzega  
Teye Sjoerds Brattinga   15-3-1859  Westhem  
Teye Thiemens Bosma        
Teye Vitus' Lolkema   24-10-1863     
Thaeke Kuipers        
Thaeke Pieters Vallinga   13-6-1880  Sloten  
Thea Boorsma        
Thea Kazemier        
Thea Koenders   21-9-1912     
Thea Vallinga   1916     
Thea Veenstra        
Theake Wiebes Jonkman        
Thecla Berkhout   18-1-1919  Wervershoof  
Thecla Flapper   15-1-1875  Sneek  
Thecla Schaap        
Thecla Terwisscha van Scheltinga   9-6-1875  Tirns  
Thecla Ypma   4-5-1901  Franeker - Salverd  
Thecla Bokkes Witteveen   28-11-1896  Almenum  
Thecla Cornelia Catharina de Vries   22-2-1881  Harlingen  
Thecla Dora van der Kallen        
Thecla Engelina Koop        
Thecla Harmens Bootsma   2-1841  Franeker  
Thecla Jetzes Wybenga   ongeveer 1865  Huizum  
Thecla Johanna Maria Groenestege   11-8-1869  Steenwijkerwold  
Thecla Maria Tolsma   18-10-1866  Sexbierum  
Thecla Mients van der Werf        
Thecla Regina Rooswinkel   11-1891     
Theeuwes Fokkes (Tewis) Ypma 1 kB   Witmarsum  
Thekela Schrand   8-6-1831  Schildwolde  
Thekela Maria de Vreeze   ongeveer 1892  Workum  
Theo Andela   1-12-1923  Lutkewierum  
Theo Bootsma        
Theo Damsma        
Theo van der Hout        
Theo Huitema        
Theo Huitenga        
Theo Keet        
Theo van der Meer        
Theo van der Meer   1922     
Theo Melman        
Theo Metz   ongeveer 1920     
Theo Poiesz        
Theo van Uem        
Theo van der Vleugel   1915     
Theo Westendorp   9-7-1924  It Heidenskip  
Theo Wolke   1925  Bolsward  
Theo Joukezn. van der Werff   26-8-1913     
Theo (Doris) Hoekstra     Greonterp  
Theobald van Arles   860     
Theoderata        
Theodoor Creiten        
Theodoor de Smeth van Deurne   1779     
Theodoor Heinrich Kemme        
Theodoor Joseph (Zef) Orbons        
Theodoor Willem Jacob Jozeph Albada Jelgersma   27-3-1891  Bolsward  
Theodor Gerhard Perk        
Theodor Lucas Bruns        
Theodora van Eijndthoven        
Theodora van Griekenland   9-6-1983     
Theodora Jaspers   20-3-1918  Irnsum  
Theodora Kaldenbach        
Theodora Kortenhorst   ongeveer 1838  Kuinre  
Theodora Kutsch   21-11-1815  Leeuwarden  
Theodora Rodenburg   21-12-1916  Leeuwarden  
Theodora Stuyvenberg        
Theodora Terbraak        
Theodora van Wijk   ongeveer 1916     
Theodora Ypma   16-12-1878  Leeuwarden  
Theodora Ypma   14-1-1881  Leeuwarden  
Theodora Zuydwijk   14-9-1879  Rotterdam  
Theodora Agnes Rooswinkel   8-1899     
Theodora Bernardina (Doortje) Dijkstra   7-5-1922  Tjerkwerd  
Theodora Carolina Pieters        
Theodora Catharina van der Werf   2-4-1908  Leeuwarden  
Theodora Franses Klingen   ongeveer 1819  Bolsward  
Theodora Franses Riepstra   16-3-1876  Franeker  
Theodora Helena Swarte   ongeveer 1880  Mensingaweer  
Theodora Jacobs van den Oever   1837     
Theodora Juliana Huitema   13-12-1917  Joure  
Theodora Juliana (Dora) Huitema   16-2-1919  Bakhuizen  
Theodora Maria van den Beld        
Theodora Maria Huitema   22-7-1899  Doniawerstal  
Theodora Maria Menssink   12-5-1925  Bussum  
Theodora Maria Terwisscha van Scheltinga   29-1-1878  Wsw  
Theodora Maria Thöne   ongeveer 1863  Leeuwarden  
Theodora Maria Adriana Dechesne   23-4-1886  Franeker  
Theodora Maria Adriana Dechesne   24-9-1887  Franeker  
Theodora Maria Tecla (Dora) Kemme   31-3-1921  Joure (of 21 mrt?)  
Theodorus Andringa   2-7-1906  Wijtgaard  
Theodorus Baars   10-8-1894  Amsterdam  
Theodorus Boekema   ongeveer 1925  Bolsward  
Theodorus Bootsma   15-3-1885  Franeker  
Theodorus Ensing        
Theodorus Ettema   4-11-1904  Franeker  
Theodorus de Faber   12-4-1837  Franeker  
Theodorus den Hartog   18-5-1920  Eindhoven  
Theodorus Hollander   1-10-1907  Franeker  
Theodorus Jentink   1-12-1808  Grootebroek  
Theodorus Kerkhoven   ongeveer 1823  Harlingen  
Theodorus Keyzer   5-10-1857  Franeker  
Theodorus Leenes   ongeveer 1871     
Theodorus Monsma        
Theodorus Post   25-3-1877     
Theodorus Postma   6-6-1919  Herbayum  
Theodorus Potma   ongeveer 1870     
Theodorus Potma   ongeveer 1877  Sneek  
Theodorus Ramakers        
Theodorus Reynders        
Theodorus Rijpstra   1-8-1855  Franeker  
Theodorus Siersma   27-7-1836  Leeuwarden  
Theodorus Sterk 1 kB 22-8-1891     
Theodorus Veltman        
Theodorus de Vent        
Theodorus van Verona       105793735229442 
Theodorus Voessen        
Theodorus van der Werf   1842     
Theodorus Ypma   6-1882  Arum  
Theodorus Zeinstra   1920     
Theodorus Adrianus Holt   ongeveer 1868  Haarlem  
Theodorus Age Meijer   ongeveer 1924     
Theodorus Althuizer        
Theodorus Andreas Ettema   10-9-1880  Frl 115  
Theodorus Andreas Ettema   1-4-1882  Dronrijp  
Theodorus Andreas Ettema   1-11-1882     
Theodorus Antonius Poelsma   22-11-1885  Frl 155  
Theodorus Arnoldus van der Laan   ongeveer 1889  Nijmegen  
Theodorus Ates Zijlstra   14-2-1870  Franeker  
Theodorus Benedictus Jorna   20-3-1895  Almenum  
Theodorus Berends Pijper   ongeveer 1859  Rinsumageest  
Theodorus Bernardus Pijper   3-4-1925  Rinsumageest  
Theodorus Broers Dikkes        
Theodorus Catharinus (Theo) Andringa        
Theodorus Coenraad van Wijngaarden   20-1-1881  Mijdrecht  
Theodorus Foppes Huizinga   2-10-1828  Wirdum  
Theodorus Franciscus Hamers   9-2-1866  Oosterwierum  
Theodorus Frederikes Albada Jelgersma   7-3-1821  Bolsward  
Theodorus Gerardus' Graat   ongeveer 1850  Franeker  
Theodorus Hanses Bolta   26-9-1878  Barradeel  
Theodorus Hanses (Dorus) Ferwerda   7-6-1867  Franeker - Lutjelollum  
Theodorus Hendricus Roorda   23-2-1885  Franeker  
Theodorus Hendriks Post   ongeveer 1877  Franeker  
Theodorus Hendriks van der Werf   30-12-1886  Workum  
Theodorus Henricus Antonius Roorda 1 kB 19-6-1913  Franeker  
Theodorus Herman Ettema   28-8-1907  Franeker  
Theodorus Hermanus Huitema   1922     
Theodorus Hotzes van Vellinga   9-3-1829  Bolsward  
Theodorus H. de Roy        
Theodorus Jacobus Buwalda   27-9-1863  Zweins  
Theodorus Jan Huitema        
Theodorus Jans Terra   22-12-1908  Rauwerderhem  
Theodorus Jans Terwisscha van Scheltinga   1834     
Theodorus Jans Ypma   5-11-1865  Arum  
Theodorus Johannes Ensink   27-8-1846  Franeker  
Theodorus Johannes Ensink   31-12-1847  Franeker  
Theodorus Johannes de Vries   18-12-1843  Franeker  
Theodorus Johannes van der Weiden        
Theodorus Johannes Zeinstra   11-12-1925  Leeuwarden  
Theodorus Klazes Yedema   20-3-1840  Parrega  
Theodorus Leonardus de Jong   19-8-1911  Bolsward  
Theodorus Lodewijkus de Boer   10-7-1880  Bolsward  
Theodorus Ludovicus Aukes   3-1-1881  Erica  
Theodorus Martinus Fischer   29-10-1876  Leeuwarden  
Theodorus Nicolaas Maria Terwisscha van Scheltinga 1 kB 5-8-1910  Rijen  
Theodorus Obes van der Klei   3-2-1863  Bolsward  
Theodorus Oenes Gorter        
Theodorus Petrus Albada Jelgersma   21-3-1865  Makkum  
Theodorus Petrus de Vries   24-9-1869     
Theodorus Petrus Arnoldus Albada Jelgersma   ongeveer 1811  Bolsward  
Theodorus Petrus Johannes Ettema   9-4-1871  Tzum  
Theodorus Pieters Albada Jelgersma   8-1808     
Theodorus Pieters de Boer   ongeveer 1894  Bolsward  
Theodorus Pieters van der Meulen   ongeveer 1834  Bolsward  
Theodorus Rudolphus Hamers   14-7-1902  Wsw  
Theodorus Sibbeles Postma   10-5-1841  Swichum  
Theodorus Sibles Westendorp   30-5-1858  Midlum  
Theodorus Sibles Westendorp   15-9-1859  Midlum  
Theodorus Sibles Westendorp   8-9-1867  Workum  
Theodorus Sjoerds Palstra   2-8-1852  Dronrijp  
Theodorus Sjoerds Palstra   22-6-1856  Dronrijp  
Theodorus Sytses Roorda   2-1-1861  Franeker  
Theodorus Taekes Popma   19-5-1888  Hichtum (Burgwerd)  
Theodorus Wilhelmus Dopheide        
Theodorus Willems Lunter   26-9-1821  Franeker  
Theresa van Dompselaar   ongeveer 1874  Minnesota  
Theresia Albada Jelgersma   18-4-1838  Wymbritseradeel  
Theresia Hasenöhrl   1-11-1914  Wenen  
Theresia Jorna   1913     
Theresia Miedema   28-3-1885  Burgwerd  
Theresia Potma   21-10-1904  Wymbritseradeel  
Theresia Rodenburg   8-7-1907  Leeuwarden  
Theresia Roorda   13-6-1889  Franeker  
Theresia Siebelmann        
Theresia Stockmann   2-10-1913  Sneek  
Theresia Terwisscha van Scheltinga   26-6-1880  Dronrijp  
Theresia Thalermann        
Theresia van der Werf   14-10-1874  Bolsward  
Theresia Zwart        
Theresia Agnes Martins Brenninkmeijer   4-8-1868  Sneek  
Theresia Amalia Moorman (Mohrmann)   ongeveer 1821  Leeuwarden  
Theresia Angela Brenninkmeijer   17-10-1841  Sneek  
Theresia Angela Maria Brenninkmeijer   23-6-1880  Sneek  
Theresia Christiaans de Vreeze (Vries)   ongeveer 1840  Hindeloopen  
Theresia Dorathea Foekema   12-8-1908  Bolsward  
Theresia Elisabeth Galama   25-6-1915  Burgwerd  
Theresia Elisabeth Galama   30-6-1920  Burgwerd  
Theresia Geertruida Rypma   16-1-1912  Gaasterland  
Theresia Hanses Bolta   19-4-1863  Barradeel  
Theresia Hendrika de Boer 1 kB      
Theresia Joanna Mulder        
Theresia Josepha Maria Ettema   12-5-1884  Dronrijp  
Theresia Klases Dijkstra   4-8-1874  Hartwerd - Oldeclooster  
Theresia Lolles de Vreeze 1 kB      
Theresia Louisa Maria Willemse   27-8-1909  Haarlem  
Theresia Margarethe Ysselmuiden   23-3-1878  Franeker  
Theresia Maria Galama   7-6-1895  Burgwerd  
Theresia Maria Hamers   4-4-1899  Wsw  
Theresia Maria Gerbens Andela   12-5-1891  Workum  
Theresia Maria Petronella Hermina (Trees) van Alfen   4-5-1909  Nijmegen  
Theresia Maria (Trees) de Boer   28-5-1906  Bolsward  
Theresia Maria (Trees) Galama   2-9-1900  Burgwerd  
Theresia Paula Covers   ongeveer 1867     
Theresia Paulina Hettinga   29-6-1870  Dongjum  
Theresia Veronica Maria Schuurs   29-7-1877  Dronrijp  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Theresia Wietske (Trees) Miedema        
Theresia (Trees) van der Meer 1 kB ongeveer 1920     
Therezia Reinders Gras   ongeveer 1843  Steggerda  
Theun Tjipkes Broekstra        
Theunes Kornelis Koopstra        
Theunis Fokke        
Theunis Fokkema   18-7-1881  Menaldum  
Theunis van der Gaast   17-2-1885  Lutkewierum  
Theunis Kimsma   26-2-1900  Leeuwarderadeel  
Theunis Oostenbrug        
Theunis Steensma   ongeveer 1886     
Theunis Venema        
Theunis Dirks Steinfort        
Theunis Fokkes Fokkema   30-10-1826  Menaldum  
Theunis Gerbens Heeg        
Theunis Gosses Jensma   ongeveer 1862  Hallum  
Theunis Heins Steinfort   1-6-1895  Achlum  
Theunis Jacobs van Berkum   4-11-1849  Wymbritseradeel  
Theunis Jans van Berkum   10-11-1873  Wartena  
Theunis Johan Sjoerds van der Hem   ongeveer 1899  Lions  
Theunis Jurjens Groenewoud        
Theunis Klazes Bouma        
Theunis Oepkes Marra        
Theunis Sjoerds Heeg   16-7-1882  Kubaard  
Theunis Sjoerds Heeg   20-7-1884  Kubaard  
Theunis Sjoerds Kimsma   ongeveer 1845  Roordahuizum  
Theunis Theunis Bootsma        
Theunis Ties Tijsma   7-7-1838  Wymbritseradeel  
Theunis Wytzes de Jong   ongeveer 1857  Oosthem  
Theunis Ymtes Bootsma        
Theunis (Teunis) van Berkum        
Theuntje Wiersma   ongeveer 1888  Itens  
Thibaut II van Lotharingen   1263    15040704 
Thijmen de Groot   22-4-1921  Nij Beets  
Thijs Andringa        
Thijs Heukers        
Thijs de Leeuw        
Thijs Tiel Groenestege   1925     
Thijs Timmerman        
Thijs van der Weide   24-6-1924  Itens  
Thijs Annes        
Thijs Cornelis Huisman   16-10-1759  Idskenhuizen  
Thijs Douwes   1650  IJlst  
Thijs Douwes Bruinsma   15-9-1817  Tjerkwerd  
Thijs Douwes Bruinsma   3-6-1877  Burgwerd  
Thijs Douwes Bruinsma   24-6-1882  Kubaard  
Thijs Douwes Walta   ongeveer 1845  Workum  
Thijs Femmes 1 kB ongeveer 1705     
Thijs Gaukes Siksma        
Thijs Gaukes Siksma   20-12-1864  Utingeradeel  
Thijs Jacobs Langedijk        
Thijs Jan's Altenburg   16-8-1879  Oosterwierum  
Thijs Lammerts Veltman   19-8-1815  Dronrijp  
Thijs Pieters van Dijk        
Thijs Pieters Dijkstra   ongeveer 1852  Zurich  
Thijs Roelofs Hasewindus        
Thijs Saekeles Altenburg   10-10-1874  Baarderadeel  
Thijs Saekeles Altenburg   10-9-1884  Baarderadeel  
Thijs Saekles Altenburg   11-6-1818  Mantgum  
Thijs Sipkes Taconis        
Thijs Ulbes van Dijk   9-9-1885  Baard  
Thimoteus Clement van Erp   11-10-1867  Leeuwarden  
Thiske Jans Taekema 1 kB 9-8-1790  Burgwerd  
Thoenis Riemers Faber        
Thoeniske Reins        
Thomas   1905     
Thomas Aukes   12-4-1848  Woudsend  
Thomas Brandsma   ongeveer 1917     
Thomas van Clarence   29-9-1388     
Thomas Deinum   ongeveer 1899     
Thomas Holland   ongeveer 1314    7478540 
Thomas Holland   ongeveer 1350    3739270 
Thomas Huitema   15-9-1858  Heeg  
Thomas Kamsma   ongeveer 1885     
Thomas Markle        
Thomas van der Meulen        
Thomas Parker Bowles 1 kB      
Thomas Schaafsma        
Thomas Scholten   ongeveer 1836  Amsterdam  
Thomas Ages Valenga        
Thomas Annes Keyzer   5-5-1866  Woudsend  
Thomas Ates Wiersma   11-3-1819  Bolsward  
Thomas Bokkes van der Zee   3-3-1789  Wolsum  
Thomas Botes van der Werf   12-10-1866  Wymbritseradeel  
Thomas Dirks Post(Ma) 1 kB      
Thomas Dirks Strikwerda   1-2-1852  Bozum  
Thomas Doekes   4-10-1733  Scharnegoutum  
Thomas Doekes Wiersma        
Thomas Eelkes Bouwhuis   ongeveer 1824  Sint Nicolaasga  
Thomas Gaukes Zwaga   18-7-1829  Makkum  
Thomas Gerbens Teppema     Loënga  
Thomas Gerlofs Tuinstra   24-12-1795  Wommels  
Thomas Gerrits Engelsma        
Thomas Gerrits Postma   17-3-1848  Franeker  
Thomas Gerrits Postma   3-11-1851  Franeker  
Thomas Gerrits Postma   5-9-1854  Franeker  
Thomas Hendriks Mulder   13-4-1858  Franekeradeel  
Thomas Hermanus Mulder   11-5-1883  Bolsward  
Thomas Hessels 1 kB      
Thomas Hielkes Overmeer   1841  Makkum  
Thomas I van Savoye   1178  Aiguebelle 50447078 
Thomas Jacobs Hiemstra   ongeveer 1806  Tjerkwerd  
Thomas Jan Bouwmeester   4-3-1901  Harlingen  
Thomas Jans Koten   20-1-1826  Swichum  
Thomas Jans Monkelbaan   ongeveer 1876  Oudemirdum  
Thomas Jans de Vries   14-11-1813  Franeker  
Thomas Jelles Faber   ongeveer 1832  Tzummarum  
Thomas Johannes Kok        
Thomas Joukes van der Wey   ongeveer 1827  Greonterp  
Thomas Jozef Huitema        
Thomas Karel Bernards Stockmann   30-3-1876  Weststellingwerf  
Thomas Klases Terpstra   1-11-1826  Wijtgaard  
Thomas Klazes Schaap        
Thomas Klazes Tolsma        
Thomas Rinderts Donia   ongeveer 1813  Oosterend  
Thomas Siemons Siemonsma        
Thomas Siemons Siemonsma   21-12-1754  Tjerkwerd - Aaksens  
Thomas Sjoukes        
Thomas Sybrens Stornebrink   ongeveer 1812  Wirdum  
Thomas Taekes Tjeerdema   ongeveer 1813  Zurich  
Thomas Tietes Hannema        
Thomas Titus de Vries   25-7-1873  Harlingen  
Thomas Tjeerds Andringa 1 kB ongeveer 1746     
Thomas Tjitzes Steenstra        
Thomas Wiebes Overmeer   21-5-1769  Parrega  
Thomas Wiebes Overmeer   30-6-1831  Makkum  
Thomas Wiegers Galema 1 kB   Nijland  
Thomas Wiegers Galema 1 kB 10-1-1798  Nijland  
Thomas Willems        
Thomas Wybrens Hiemstra   13-11-1874  Hennaarderadeel  
Thomas Ymes 1 kB      
Thomas Ypes de Haan   ongeveer 1757  Bolsward  
Thomas Ypes Ypma        
Thomasje Jacobs        
Thomaske de Witte        
Thomaske Gerbens Dorhout   18-12-1791  Irnsum  
Thomaske Hendriks Mulder   17-1-1864  Franekeradeel  
Thomaske Johannes' Siemensma   20-2-1853  Greonterp  
Thomaske Tjerks Huitema   1809  Tjerkwerd  
Thuringbert Count of Hesbaye   735     
Th. Blonk        
Th. Drenth        
Th. Engelsma        
Th. Galama        
Th. Jurna        
Th. Miltenburg        
Th. Ottenheijm        
Th. Peenstra        
Th. Pijper        
Th. Sipma        
Th. Wuring        
Th. IJ. Ydema        
Th.H. Bonsma        
Th.J.M. (Dora) Lugtenberg        
Tiaerde Sipckes        
Tial Jacobs        
Tialcke Bonnema   ongeveer 1575     
Tiam Jelledr   ongeveer 1550     
Tiberius Baukes Buringa        
Tiburtius Stockmann   23-1-1898  Bolsward  
Tiddo Rinsema        
Tie de Jong        
Tie Jans Tijsma   ongeveer 1811  Gaastmeer  
Tie Sytzes Breeuwsma   ongeveer 1880  Abbega  
Tie Wypkes Tijsma   1-1-1860  Oosthem  
Tied Roelofs de Ree   17-1-1819  Oldeouwer  
Tiede van der Velde   28-3-1909     
Tiede van der Wal        
Tiede Gearts van der Vliet   ongeveer 1835     
Tiede Pieters Vellinga   ongeveer 1795     
Tiede Ymes Vellinga   22-4-1860  Hennaarderadeel  
Tiedt Gerloffsdr. 1 kB 1599  Arum  
Tiedt Piers        
Tieets Bouwes   1700     
Tieke van Veen        
Tiemen Brouwer   19-12-1916  Ellecom  
Tiemen Meinsma   1893     
Tiepcke        
Tiepke Wiebes        
Tierck Fongersdr Hobbema   ongeveer 1520     
Tierck Hoitedr   ongeveer 1680  Oudega  
Tierck Lolles        
Tierck Wabbedr   ongeveer 1580     
Tierckjen Wabes     Ferwoude  
Ties Lieuwes Boersma        
Tiesk Nolkes 1 kB ongeveer 1662     
Tiesse Nieuwenhuis        
Tiet Jacobs        
Tiet Sygers        
Tiete Hemstra        
Tiete Palstra        
Tiete de Vries        
Tiete Wassenaar 1 kB 23-10-1783  Harlingen  
Tiete Baukes     Oosterend  
Tiete Foekes        
Tiete Foekes        
Tiete Gerrits Conradi   20-2-1822  Dronrijp  
Tiete Harkes Visser   ongeveer 1900  Munnekezijl  
Tiete Hendriks Wiersma   ongeveer 1808  Oosterlittens  
Tiete Hylkes Tromp        
Tiete Jacobs Spanga        
Tiete Jans Kouwenburg        
Tiete Jozefs Spoelstra   2-4-1862  Leeuwarderadeel  
Tiete Lieuwes Palstra        
Tiete Lieuwes Palstra   15-4-1813  Wirdum  
Tiete Lolles van der Meulen        
Tiete Lourens Olivier        
Tiete Meyes Lyauckama   1656     
Tiete Reins van Lyauckama 1 kB      
Tiete Ruurds        
Tiete Ruurds Gosliga   11-12-1896  Baarderadeel  
Tiete (Tjitte) Piebenga   ongeveer 1884  Franeker  
Tieth Pieters        
Tiethke (Titia) Godefridi        
Tietje        
Tietje Bantema   ongeveer 1856     
Tietje Bloemhof   ongeveer 1899  Giekerk  
Tietje van Dijk        
Tietje Dinklenburg   3-10-1821  Workum  
Tietje Faber        
Tietje Jorritsma   ongeveer 1886  Hitzum  
Tietje Langhout   14-4-1899  Idaarderadeel  
Tietje Ledel   31-3-1869  Bolsward  
Tietje Ledel   29-7-1870  Bolsward  
Tietje Ledel   1-8-1871  Bolsward  
Tietje Miedema   14-9-1907  Westhem  
Tietje Olivier   ongeveer 1897  Finkum  
Tietje Pieters        
Tietje van der Vliet   ongeveer 1892  Wommels  
Tietje Yntema   5-5-1874  Tjerkwerd  
Tietje Albers Smits        
Tietje Alberts Smits   ongeveer 1832  Bozum  
Tietje Andles Smeding   ongeveer 1882  Beers  
Tietje Andries van Solkema   ongeveer 1802  Munnekeburen  
Tietje Baukes de Boer   20-8-1830  Burgwerd  
Tietje Baukes Brouwer        
Tietje Botes   23-1-1755  Warga (d)  
Tietje Botes van der Werf   30-3-1865  Wymbritseradeel  
Tietje Dirks Hannema        
Tietje Douwes   30-3-1771  Bolsward  
Tietje Douwes van der Zee   ongeveer 1840  Dedgum  
Tietje Douwes Zwaga   12-2-1838  Oldeouwer  
Tietje Durks Vermeulen        
Tietje Egberts Andela   21-7-1834  IJlst  
Tietje Everts Yntema   13-2-1832  Wommels  
Tietje Feddes de Wolff   ongeveer 1865  Abbega  
Tietje Fokkes van der Ploeg   ongeveer 1804  Marssum  
Tietje Fongers Huitema   2-8-1804  Burgwerd  
Tietje Geerts Andela 1 kB 10-8-1843  Arum  
Tietje Geerts Bakker   ongeveer 1774     
Tietje Geerts Fopma   ongeveer 1832  Mantgum  
Tietje Geerts Fopma   12-10-1839  Baarderadeel  
Tietje Geerts (Trijntje Geurts / Pietje Geerts) Hoekstra        
Tietje Gerbens Bruinsma   4-7-1851  Won  
Tietje Gerrits Bouwhuis   28-4-1897  Doniawerstal  
Tietje Gerrits Schaafsma   16-4-1858  Brantgum  
Tietje Gerrits Ypma   24-12-1864  Arum  
Tietje Harmens de Jong        
Tietje Hendriks Tippersma        
Tietje Hillebrands Breuker   16-8-1892  Schingen  
Tietje Hotses Rusticus        
Tietje Jacobs van Gosliga   ongeveer 1873  Tjerkwerd  
Tietje Jans Bijvoets   3-12-1846  Workum  
Tietje Jans Bonsma   3-2-1862  Oosterlittens  
Tietje Jans Douma   10-8-1867  Midlum  
Tietje Jans Miedema   15-4-1836  Tjerkwerd  
Tietje Jans Odinga   4-12-1854  Weidum  
Tietje Jans Roelofsen   ongeveer 1850  Franeker  
Tietje Jans Ypma   5-2-1778  Witmarsum  
Tietje Jans Ypma   3-2-1848  Arum  
Tietje Jans Ypma   7-1849  Pingjum  
Tietje Jelles Vollema   ongeveer 1861  Schalsum  
Tietje Jelles Zijlstra   ongeveer 1816  Oosterbierum  
Tietje Johannes        
Tietje Johannes Hannema   1-2-1839  Midlum  
Tietje Johannes Kamsma   18-8-1814  Franeker  
Tietje Johannes Michielsen   ongeveer 1823  Sneek  
Tietje Johannes van der Werf   6-8-1846  Hichtum  
Tietje Joukes Fopma   3-10-1837  Weidum  
Tietje Klazes        
Tietje Klazes   ongeveer 1742     
Tietje Klazes Kuiper        
Tietje Martens Kingma        
Tietje Murks Abma        
Tietje Oebles        
Tietje Piers Gosliga   4-4-1883  Weidum  
Tietje Piers Hoekstra        
Tietje Pieters Bosma   9-4-1795  Bozum  
Tietje Pieters Ellens        
Tietje Pieters Miedema 1 kB 20-12-1849  Burgwerd  
Tietje Reinders        
Tietje Rientses        
Tietje Roelofs Pot   29-8-1890  Sint Nicolaasga  
Tietje Rommerts Ettema   1-4-1755  Schraard  
Tietje Sibles Ypma   20-3-1845  Kimswerd  
Tietje Sipkes Jongma        
Tietje Sjirks        
Tietje Sjoerds Jellesma   7-12-1878  Doniawerstal  
Tietje Symons Fopma        
Tietje Symons Hanewald   6-1-1843  Baarderadeel  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Tietje Taekes (Titia) Hiemstra   27-2-1910  Hartwerd - Oldeclooster  
Tietje Thijsses van Dijk   ongeveer 1865  Oosterlittens  
Tietje Tjallings Strikwerda        
Tietje Tjeerds (of Tietje Sybes) Jongma        
Tietje Tjerks        
Tietje Tjerks Huitema   1806  Tjerkwerd  
Tietje Tjittes        
Tietje Ypes Hollander 1 kB 31-3-1778  Zurig  
Tietje Ypes Jongma   10-1-1824  Leeuwarden  
Tietje (Tiete) Sijbrandij   5-8-1922  Aldegea W.  
Tietke Drevesd.        
Tiets Ates Wybrens        
Tiets Feijkes        
Tietse Lammerts Hofmeijer        
Tietsje Asma        
Tietske Doeckedr   ongeveer 1589     
Tietske Gerbens Ludum 1 kB 1662  Arum  
Tietske Gerbens (Tecla) (Panboer)     Loënga  
Tietske Gosses Sippens        
Tietske Hansos Acronius        
Tietske Martens Watsema   ongeveer 1616     
Tietske Reins        
Tiette Baukes Rypma   31-10-1816  Arum  
Tiettje Fokkes Ypma     Witmarsum  
Tietus Ypma   26-1-1875  Leeuwarden  
Tijmen Ruurds (Tymen) Schaap        
Tijs Harmens Werkman        
Tijs Lammerts Veltman   ongeveer 1751     
Tijs Willems van der Woude        
Tijtie Gerbens Watsema   ongeveer 1649     
Tijtje Boukes de Boer   3-5-1811  Workum  
Timmeltje Jelles Hofstra        
Timothy Laurence   1955     
Tine        
Tine Anema        
Tine Boersma        
Tine Jansma   ongeveer 1903     
Tine Jellema        
Tine Jonkman        
Tine van der Meer   24-2-1923  Peins  
Tine Miedema   24-7-1919  Wommels  
Tine Okkema        
Tine Strikwerda        
Tineke Huitema        
Tineke de Jong        
Tinus van der Hoek   1875     
Tiny Boersma        
Tiny Idzenga        
Tiny van der Meer        
Tiny van der Werf        
Tiny van der Werf   12-6-1916  Veghel  
Tite Bokkes Terwisscha van Scheltinga 1 kB 21-10-1726  Allingawier  
Tite Eelkes Wouters        
Tite Everts Schaap   4-6-1856  Idaarderadeel  
Tite Hoites Schaap   22-2-1890  Idaarderadeel  
Tite Johannes Terwisscha van Scheltinga 1 kB 16-8-1808  Ter Idzard  
Tite Tite's Terwisscha van Scheltinga   6-6-1788  Ter Idzard  
Titia Acronius        
Titia Terwisscha van Scheltinga   1914  Rijen  
Titte op de Hoek   ongeveer 1889  Oudemirdum  
Titte Douwes Dijkstra   27-10-1828  Koudum  
Titte Stoffels op de Hoek        
Titus Groenestege   2-1-1831  Steenwijkerwold  
Titus Ketelaar   23-2-1846  Workum  
Titus Terwisscha van Scheltinga   14-1-1909  Nijland  
Titus Albertus Tiel Groenestege   21-5-1893  Steenwijkerwold  
Titus Andreas' Dijkstra   23-8-1875  Oosterend  
Titus Assuerus van Terwisscha   1-1-1709  Ter Idzard  
Titus Assuerus Terwisscha van Scheltinga 1 kB 8-12-1868  Oudega -W-  
Titus Fokkes Mulder   2-2-1869  Bolsward  
Titus Hayes Galama   27-11-1904  Burgwerd  
Titus Hendriks Brandsma 1 kB 19-9-1843  Hartwerd - Ugoklooster  
Titus Hielkes Overmeer   10-1847  Makkum  
Titus Jacobs Postma   19-12-1842  Tjerkwerd  
Titus Jan Galama   19-11-1917  Burgwerd  
Titus Jan Terwisscha van Scheltinga   23-5-1899  Rauwerd  
Titus Jans de Wolff 1 kB 12-8-1873  Abbega  
Titus Johannes Terwisscha van Scheltinga   18-9-1816  Heerenveen  
Titus Johannes Terwisscha van Scheltinga 1 kB 4-3-1873  Tirns  
Titus Johannes Assuerus de Vries   5-6-1876  Harlingen  
Titus Odulphus Tiel Groenestege   9-8-1859  Steenwijkerwold  
Titus Regnerus Terwisscha van Scheltinga   15-8-1818  Heerenveen  
Titus Simmes Andringa   25-1-1868  Roordahuizum  
Titus Theodorus Boersma   15-7-1919  Aduard (Den Horn)  
Titus Ysbrand Terwisscha van Scheltinga   23-4-1925  Dronrijp  
Tjaard Anne Marius Albert (Jonkheer) van Andringa de Kempenaer 1 kB 17-7-1806  Lemmer  
Tjaard Anne Marius Albert (jonkheer) van Andringa de Kempenaer   ongeveer 1868  Frederiksoord  
Tjabele Hoks   ongeveer 1882  Haulerwijk  
Tjaerd Pouwels        
Tjal Bajema   9-5-1892  Koudum  
Tjalke Jans        
Tjalke Rientses Bijlsma   1801  Parrega  
Tjalle Gerrits Tjallema   ongeveer 1852  Bozum  
Tjalle Sopckes Fopma 1 kB 1601  Hogebeintum  
Tjallina Koning   21-2-1846  Bolsward  
Tjalling   ongeveer 1580     
Tjalling Couperus        
Tjalling Hoekstra   ongeveer 1913     
Tjalling de Jong        
Tjalling Joustra   4-3-1920  Oosterend  
Tjalling Koopmans        
Tjalling Prins        
Tjalling Zijlstra        
Tjalling Aede Johannes Franses van Eysinga        
Tjalling AEde Johannes Julius Franses van Eysinga   14-11-1720     
Tjalling AEdo Johan van Eysinga   ongeveer 1791     
Tjalling Aukes van der Meulen        
Tjalling Douwes Reitsma   12-4-1812  Exmorra  
Tjalling Douwes Reitsma   15-12-1877  Spannum  
Tjalling Durks van Balen   13-1-1888  Wijtgaard  
Tjalling Feddriks Andla 1 kB ongeveer 1600     
Tjalling Feddriks Andla 1 kB ongeveer 1665     
Tjalling Fokkes Gerritsma   9-10-1822  Workum  
Tjalling Fongers        
Tjalling Gedefridus Adema Pollius   5-5-1783  Finkum  
Tjalling Gerriets        
Tjalling Gerrits Gerritsma        
Tjalling Gerrits Gerritsma   3-5-1819  Burgwerd  
Tjalling Jacobs        
Tjalling Jacobs Brouwer   ongeveer 1834  Heeg  
Tjalling Jaerichs        
Tjalling Jans van Balen   3-1-1852  Wirdum  
Tjalling Jans Gerritsma   30-9-1839  Bolsward  
Tjalling Jans Jorna        
Tjalling Jans Teensma        
Tjalling Jozef van Balen 1 kB 15-7-1902  Wijtgaard  
Tjalling Klases Terpstra   18-1-1825  Leeuwarderadeel  
Tjalling Klazes Terpstra        
Tjalling Lambertus Dijkhoff        
Tjalling Lieuwes 1 kB      
Tjalling Lykeles Faber        
Tjalling Matthijs Gerritsma   6-10-1853  Wonseradeel  
Tjalling Matthijs Gerritsma   12-2-1855  Wonseradeel  
Tjalling Matthijs Steenbergen   17-8-1865  Tjerkwerd  
Tjalling Petrus' Veltman   8-3-1875  Workum  
Tjalling Piers van Balen 1 kB 19-5-1776  Wijtgaard  
Tjalling Pieters de Faber   1826     
Tjalling Pieters Veldman   ongeveer 1819  Workum  
Tjalling Pieters (Kuipers)     Bolsward  
Tjalling Pybes Andela 1 kB   Exmorra  
Tjalling Riemers Westra   29-3-1840  Kimswerd  
Tjalling Rientses Terpstra   13-1-1870  Wartena  
Tjalling Sakes Janse   ongeveer 1818  Irnsum  
Tjalling Sjoerds Seffinga   21-11-1865  Edens  
Tjalling Taekes Taekema 1 kB 14-9-1798  Longerhouw  
Tjalling Taekes Taekema 1 kB 11-5-1805  Longerhouw  
Tjalling Thomas Terpstra   12-6-1859  Leeuwarderdeel  
Tjalling Thomas Terpstra   25-11-1860  Wirdum  
Tjalling Watses Meylema   ongeveer 1535  Welsrijp ?  
Tjalling Yebs Reitsma   16-3-1869  Wommels  
Tjalling Yebs Seffinga   17-6-1892  Oosterlittens  
Tjalling Yebs Seffinga   6-7-1907  Oosterlittens  
Tjalling Ypes Ypma        
Tjallinga Adonia Tjallings van Eysinga   2-4-1690     
Tjaltje Zandstra   ongeveer 1860  Franeker  
Tjaltje Hayes Zaadstra   9-4-1839  Baarderadeel  
Tjaltje Johannes        
Tjaltje Klazes        
Tjaltje Lieuwes 1 kB   Dronrijp  
Tjaltje Oepkes Andela     Bolsward  
Tjaltje Oepkes Andela 1 kB   Bolsward  
Tjaltje Ottes Symonsma   ongeveer 1841  Workum  
Tjaltje Ruurds Adema   ongeveer 1892  Makkum  
Tjaltje Tjallings Andela     Sieswerd  
Tjaltje Ymes van der Meulen        
Tjam Sjoerds   1575     
Tjamke Unia        
Tjamke Botes 1 kB 15-11-1726  Scharnegoutum  
Tjamke Gaeles Meylema   ongeveer 1684     
Tjamke Hiddes (Hidanus) de Boer   1800     
Tjamke Jouws Postma        
Tjamke Martens Galema   10-8-1790  Wommels  
Tjamke Pieters        
Tjamke Sjoerds        
Tjamme Geerts Bouma   19-12-1851  Franeker  
Tjamme Wytzes Bouma        
Tjamme Wytzes Bouma   14-7-1875  Barradeel  
Tjebbe Hanenburg   1829     
Tjebbe Hettinga   26-7-1906  Dongjum  
Tjebbe de Jager        
Tjebbe van der Schuit   30-4-1879  Wymbritseradeel  
Tjebbe Witteveen   25-11-1869  Idsega  
Tjebbe Acronius Hettinga   28-7-1865  Dongjum  
Tjebbe Ages Bouwhuis   14-9-1883  Gaasterland  
Tjebbe Andries' Bekema   25-4-1868  Workum  
Tjebbe Baukes de Boer        
Tjebbe Cornelis'   ongeveer 1620     
Tjebbe Cornelis Bonekamp   27-12-1871  Gaastmeer  
Tjebbe Cornelis Galama   16-11-1921  Scharnegoutum  
Tjebbe Cornelis' Witteveen     Snikzwaag  
Tjebbe Cornelis' Witteveen 3 kB 18-4-1743  Doniaga  
Tjebbe Cornelis Klazes Galama   17-3-1893  Scharnegoutum  
Tjebbe Eeltjes Witteveen   16-1-1882  Grouw  
Tjebbe Feikes   15-5-1722  Tjerkwerd  
Tjebbe Fongers van der Pal   ongeveer 1813  Workum  
Tjebbe Hilles Ypma   9-8-1865  Arum  
Tjebbe Josephs Witteveen   1813  Snikzwaag  
Tjebbe Josephs Witteveen   12-5-1901  Wons  
Tjebbe J. Dijkstra   1876  Scharl  
Tjebbe Klazes Hettinga 3 kB 8-5-1803  Terkaple  
Tjebbe Klazes Hettinga   12-1-1862  Sanfirden  
Tjebbe Kornelis Witteveen   13-7-1863  Joure  
Tjebbe Mebius' Bonekamp   23-9-1902  Wymbritseradeel  
Tjebbe Piers de Vries   ongeveer 1837  Akmarijp  
Tjebbe Pieters Andringa   ongeveer 1853  Wirdum  
Tjebbe Pieters Witteveen   15-6-1833  Terkaple  
Tjebbe Reins        
Tjebbe Sibles Westendorp   1-10-1855  Midlum  
Tjebbe Sibles Westendorp   19-4-1863  Midlum  
Tjebbe Siemens Bouwhuis   28-9-1839  Doniawerstal  
Tjebbe Sipkes Hanenburg        
Tjebbe Sjoerds Heslinga   ongeveer 1771  Joure  
Tjebbe Sjoerds de Jong   2-3-1901  Bolsward  
Tjeer de Boer        
Tjeerd Andringa        
Tjeerd Annema        
Tjeerd Banga        
Tjeerd Bijlsma        
Tjeerd Bruinsma   20-2-1862  Won  
Tjeerd Bruinsma   16-1-1865  Won  
Tjeerd Bruinsma   21-3-1872     
Tjeerd Epema   16-6-1906  Oosterlittens  
Tjeerd Faber        
Tjeerd Fokkema   16-12-1877  Menaldum  
Tjeerd Haarsma   21-8-1918  Dronrijp  
Tjeerd Hoekstra        
Tjeerd de Jong   20-4-1883  Menaldum  
Tjeerd Joustra        
Tjeerd Kooistra   1-1-1862  Franeker  
Tjeerd Koopmans        
Tjeerd Landman   ongeveer 1888  Rottevalle  
Tjeerd van der Meer        
Tjeerd Nijdam 1 kB 6-6-1922  Wommels  
Tjeerd Oostra   25-3-1873  Beers  
Tjeerd Pietersma   ongeveer 1887  Balk  
Tjeerd Rijenga        
Tjeerd de Vreeze   ongeveer 1924     
Tjeerd Wassenaar        
Tjeerd van der Zee        
Tjeerd Zijlstra        
Tjeerd van der Zweep   23-1-1902  Wirdum  
Tjeerd Alderts Bergstra        
Tjeerd Alles Andringa   16-1-1845  Leeuwarden  
Tjeerd Alles Schaafsma   ongeveer 1804  Grouw  
Tjeerd Ane Terpstra   11-6-1867  Dongjum  
Tjeerd Anes Andela   7-8-1857  Hitsum  
Tjeerd Anes Terpstra   18-11-1810  Dongjum  
Tjeerd Arjens de Graaf   1818  Bolsward  
Tjeerd Arnoldus Jorna   7-1-1882  Wijtgaard  
Tjeerd Ates Zijlstra   11-7-1800  Leeuwarden  
Tjeerd Ates Zijlstra   24-2-1865  Franeker  
Tjeerd Baukes Algra        
Tjeerd Baukes Andringa   ongeveer 1844  Huizum  
Tjeerd Bernardus Roelofsen 1 kB 29-1-1816     
Tjeerd Bernardus Zijlstra   13-6-1898  Burgwerd  
Tjeerd Bokkes Douma   10-12-1889  Oosterwierum  
Tjeerd Dirks Hollander   5-3-1840  Franeker - Lutjelollum  
Tjeerd Dirks Jorritsma   ongeveer 1801  Franeker  
Tjeerd Dirks Zijlstra   11-10-1841  Oppenhuizen  
Tjeerd Douwes        
Tjeerd Douwes Abma   ongeveer 1857  Gauw  
Tjeerd Douwes Bouma   4-3-1886  Dronrijp  
Tjeerd Douwes Douma        
Tjeerd Douwes Douma   14-10-1888  Hidaard  
Tjeerd Douwes de Jong   30-10-1818  Longerhouw  
Tjeerd Durks Hollander   25-11-1690  Midlum  
Tjeerd Floris     Warga  
Tjeerd Floris Jorna   ongeveer 1817  Wirdum  
Tjeerd Fokkes 1 kB 27-1-1758     
Tjeerd Fokkes Fokkema   8-7-1821  Menaldumadeel  
Tjeerd Fokkes Kloosterman        
Tjeerd Freerks Hoekstra        
Tjeerd Geerts Douma   ongeveer 1867     
Tjeerd Gerlofs Slippens   26-11-1848  Hennaarderadeel  
Tjeerd Gjalts van der Hem   ongeveer 1874  Lions  
Tjeerd Hantjes Andela   24-1-1855  Wonseradeel  
Tjeerd Hantjes Andela   18-9-1862  Bolsward  
Tjeerd Heins Zijlstra        
Tjeerd Hessels        
Tjeerd Hilles Jorna   27-3-1726  Warga  
Tjeerd Hommes Jorna   7-3-1828  Arum  
Tjeerd Hommes Reinsma        
Tjeerd Idzes van der Ploeg   ongeveer 1776  Marssum  
Tjeerd Jacobs Buwalda   1819  Workum  
Tjeerd Jans Andela   4-6-1852  Zurich  
Tjeerd Jans Bruinsma 1 kB 22-10-1810  Witmarsum  
Tjeerd Jans Hollander   16-9-1876  Franeker  
Tjeerd Jans de Jong        
Tjeerd Jans Jorritsma   ongeveer 1847  Dronrijp  
Tjeerd Jans (Theodorus) Jorna        
Tjeerd Johannes de Jong        
Tjeerd Klases        
Tjeerd Klases   ongeveer 1655     
Tjeerd Meinderts (Tyaerd Meynertsz) 1 kB ongeveer 1639     
Tjeerd Minnes Bruinsma 1 kB 28-7-1743  Menaldum  
Tjeerd Minnes Bruinsma   7-6-1814  Menaldum (mairie)  
Tjeerd Philippus Hanewald 1 kB 11-5-1816  Weidum  
Tjeerd Piers Jorritsma 1 kB 21-7-1796  Pingjum  
Tjeerd Pieters Andringa        
Tjeerd Pieters Jorna   25-3-1793  Wommels  
Tjeerd Pieters Jorritsma   ongeveer 1805  gemeente Franeker  
Tjeerd Pieters Langedijk   3-10-1856  Wymbritseradeel  
Tjeerd Pieters van der Meer   ongeveer 1791  Harlingen  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Tjeerd Scheltes de Haan        
Tjeerd Sikkes Postma        
Tjeerd Sjoerd Jorritsma 1 kB 26-5-1911  Menaldumadeel  
Tjeerd Sjoerds Piersma        
Tjeerd Sjoerds Winkler        
Tjeerd Sjoerds (Tiaerdt Sioerdts) 5 kB ongeveer 1580     
Tjeerd Sjoukes van der Zee 1 kB 13-2-1830  Leeuwarderadeel  
Tjeerd Sybes Jorna 1 kB ongeveer 1808  Swichum  
Tjeerd Sybrens Jorna   26-12-1865  Barradeel  
Tjeerd Sybrens Jorna   10-7-1868  Barradeel  
Tjeerd Theunis' de Jong   19-10-1889  Bolsward  
Tjeerd Thomas        
Tjeerd Thomas Andringa 1 kB ongeveer 1705     
Tjeerd Tjeerds van Dijk        
Tjeerd Tjeerds Dijkema        
Tjeerd Willems Roorda   ongeveer 1805  Leeuwarden  
Tjeerd Wybes de Jong   ongeveer 1878  Goutum  
Tjeerd Ymkes 1 kB 1702     
Tjeerd Ypes Kikstra        
Tjeerdje Alberts ten Berge        
Tjeerdje Hanses        
Tjeerdje Pieters Postma   ongeveer 1862  Makkum  
Tjeerdje Sibles 1 kB      
Tjeerdtje Dijkstra   17-11-1918  Tjalhuizum  
Tjeerdtje Koopmans   ongeveer 1919     
Tjeerdtje Geerts van Essen        
Tjemck Pijkesdr. van Wijckel        
Tjepk 1 kB      
Tjepk Bokkes Scheltinga 1 kB 11-4-1725  Allingawier  
Tjepke Alberts Leyenaar   ongeveer 1839  Harlingen  
Tjepke Alles 4 kB ongeveer 1655     
Tjepke Arjens Draaisma        
Tjepke Meinerts   ongeveer 1660     
Tjepke Pieters Jorna        
Tjepke Reins van der Wal        
Tjepke Seerps     Idsegahuizen  
Tjepke Tjepkes Draaisma   ongeveer 1847  Bolsward  
Tjepkje Gerlofs Tuinstra   3-5-1789  Wommels  
Tjerck Gerbensz        
Tjerk        
Tjerk de Blaauw        
Tjerk Hooghiemstra        
Tjerk de Hoop   15-4-1854  Herbaijum  
Tjerk Huitema   30-11-1847  Heeg  
Tjerk Huitema   10-8-1908  Greonterp  
Tjerk Okkema        
Tjerk Okkinga        
Tjerk Wijngaarden        
Tjerk Zeinstra   15-12-1900  Schalsum  
Tjerk Annes Solckema        
Tjerk Ates Zijlstra   7-12-1818  Leeuwarderadeel  
Tjerk Aukes        
Tjerk Berends Tuinstra        
Tjerk Bernardus Zijlstra   20-8-1899  Burgwerd  
Tjerk Bokkes Douma   7-3-1888  Oosterwierum  
Tjerk Bottes Wiersma   ongeveer 1833  Nijland  
Tjerk Dirks Spijkstra        
Tjerk Dirks Zeinstra   19-7-1842  Herbaijum  
Tjerk Doedes Sytsma   3-11-1823  Hijlaard  
Tjerk Douwes        
Tjerk Douwes   ongeveer 1735     
Tjerk Douwes Douma   ongeveer 1810  Oosterwierum  
Tjerk Douwes Riemersma   10-9-1763  Baard  
Tjerk Douwes Wijnia        
Tjerk Gijsberts Terpstra        
Tjerk Gjalts van der Hem   9-11-1875  Lions  
Tjerk Hessels de Boer        
Tjerk Hessels de Boer        
Tjerk Houkes        
Tjerk Huites Huitema   23-2-1756  Heeg  
Tjerk Huites Huitema   6-10-1831  Hieslum  
Tjerk Jacobs Boekema   23-4-1887  Tirns  
Tjerk Jakles de Hoop   4-3-1819  Herbaijum  
Tjerk Jans Jorna   14-8-1824  Franeker  
Tjerk Jans de Vries        
Tjerk Jelles Broersma   ongeveer 1862  Idsegahuizum  
Tjerk Jentjes Boersma   ongeveer 1833  Oosterwierum  
Tjerk Jentjes Douma   ongeveer 1832  Marssum  
Tjerk Jetses Huizinga   ongeveer 1781     
Tjerk Johannes Boersma   ongeveer 1745     
Tjerk Johannes Hooghiemstra   ongeveer 1855  Joure  
Tjerk Johannes Tinga   ongeveer 1814  Jorwerd  
Tjerk Jurjens Dijkstra        
Tjerk Klases of Tjerk Johannes        
Tjerk Lieuwes     Bolsward  
Tjerk Lieuwes     Bolsward  
Tjerk Luurts        
Tjerk Nolles Jelgersma   12-10-1722  Bolsward  
Tjerk Obbes Venstra   ongeveer 1832  Deinum  
Tjerk Pieters Boersma   20-7-1840  Leeuwarderadeel  
Tjerk Pieters Kuipers 1 kB 1810  Burgwerd  
Tjerk Pieters Palstra   26-7-1839  Dronrijp  
Tjerk Reinders Smeding   26-6-1896  Menaldumadeel  
Tjerk Romkes Viersen        
Tjerk Sjoerds Hoitinga 1 kB 1658  Arum  
Tjerk Sjoerds Mensonides   26-4-1790  Bolsward  
Tjerk Sjoerds Roorda        
Tjerk Tettes Boonstra        
Tjerk Ulbes van Dijk   21-5-1882  Baard  
Tjerk Willems Ferwerda   15-3-1833  Menaldumadeel  
Tjerk Willems Ferwerda   8-2-1842  Menaldumadeel  
Tjerk Willems Ferwerda   17-6-1843  Menaldumadeel  
Tjerk Willems Joha   17-11-1812  Baaijum  
Tjerk Willems Joha   17-11-1813  Baaijum  
Tjerk Ydes Kooistra   ongeveer 1904     
Tjerk Ymes Slippens   24-11-1824  Oosterend  
Tjerkje Bergsma   ongeveer 1854  Oudega  
Tjerkje Bootsma   1-5-1912  Idzega  
Tjerkje Heslinga   ongeveer 1911     
Tjerkje Huitema   23-1-1905  Greonterp  
Tjerkje Huitema 1 kB 3-2-1919  Sneek - Tinga  
Tjerkje Postma   20-2-1903  Kubaard  
Tjerkje Rijpkema   16-5-1923  Doniawerstal  
Tjerkje Yntema   16-2-1843  Bolsward  
Tjerkje Andries Veenstra   ongeveer 1854  Langezwaag  
Tjerkje Anna Popma   13-6-1890  Burgwerd  
Tjerkje Catharina Osse   29-6-1918  Scherpenzeel  
Tjerkje Catharina Ypma   24-11-1833  Lutje Lollum - Franeker  
Tjerkje Dirks Kuiken        
Tjerkje Foppes 1 kB      
Tjerkje Foppes Hoekstra   ongeveer 1852  Rauwerd  
Tjerkje Gosses Rypma   4-6-1854  Oudega ?  
Tjerkje Gosses Rypma   27-1-1856  Sandfirden  
Tjerkje Hilles Nota   8-4-1845  Burgwerd  
Tjerkje Hilles Nota   23-10-1849  Burgwerd  
Tjerkje Jans Taekema 1 kB 19-5-1788  Burgwerd  
Tjerkje Johannes        
Tjerkje Luitzens        
Tjerkje Obes Ypma   5-10-1831  Franeker  
Tjerkje Pieters Algra        
Tjerkje Pieters Palstra   27-12-1827  Dronrijp  
Tjerkje Reinders Schat   17-4-1868  Lutkewierum  
Tjerkje Simons Miedema 1 kB 5-8-1845  Burgwerd  
Tjerkje Sybrens Hiemstra   12-10-1859  Bozum  
Tjerkje Taekes Taekema   5-1-1785  Longerhouw  
Tjerkje Taekes Taekema   17-3-1794  Longerhouw  
Tjerkje Watzes van der Weide   30-11-1861  Dronrijp  
Tjerkje Willems Ferwerda   1-1-1839  Menaldum  
Tjerkje Willems (Tsjerkje) Andela   3-6-1914  Hennaard  
Tjerkje (Tsjerkje) Huitema 2 kB 26-6-1903  Hidaard  
Tjerkjen Meinderts de Vries        
Tjerkjen Taekes Galema   24-1-1851  Peins  
Tjerk/Theodurus van der Meer   24-3-1797  Winsum  
Tjertje Clases        
Tjetje Dirks Oudeboon   15-7-1821  Harlingen  
Tjetje Tjallings Janse   1-7-1859  Wymbritseradeel  
Tjetske Durks Taekema     Hieslum  
Tjetske Johannes Zeilstra   22-11-1821  Bolsward  
Tjetske Taekes 1 kB      
Tjetske Taekes Taekema 1 kB 19-8-1790  Longerhouw  
Tjetske Wybes        
Tjetske (Thecla) Ruurds Vonk   1820  Leeuwarden  
Tjettje Hindriks Scheffer   18-1-1878  Makkum  
Tjettje Rientzes Stremler        
Tjibbe Deinum        
Tjibbe Tiemersma   ongeveer 1834  Wommels  
Tjibbe Witteveen   ongeveer 1804     
Tjibbe Feyes Gelders        
Tjibbe Sibles van der Zee   19-5-1861  Leeuwarderadeel  
Tjibbe Sybrens Terpstra        
Tjidse Jacobs Scheltinga        
Tjidze Dijkstra   8-7-1869  Koudum  
Tjiepke Gerrits Joustra   15-4-1877  Sneek  
Tjiets Vermeulen        
Tjiets Gerrits        
Tjiets Sybolts Visser   23-5-1824  Nijega HON  
Tjietsche Gerardus Terwisscha van Scheltinga   2-1849  Workum  
Tjietse Postma        
Tjietske Andela   27-6-1759  Kubaard  
Tjietske Douwes Tigchelaar   ongeveer 1797  Harlingen  
Tjietske Hendriks Stornebrink        
Tjietske Hoites Dijkstra        
Tjietske Johannes Stinstra   ongeveer 1790  Sexbierum  
Tjietske Johannes' van der Tol   24-2-1855  Franekeradeel  
Tjietske Johannes' van der Tol   11-9-1861  Midlum  
Tjietske Johannes' Tolsma   ongeveer 1855  Harlingen  
Tjietske Reins (Tjitske) Pettinga        
Tjietske Sybes Kamsma        
Tjietske Sytses Roorda   19-3-1856  Franeker  
Tjietske Sytses Roorda   25-9-1863  Franeker  
Tjietske Watzes   14-5-1676  Burgwerd  
Tjietske Wytzes Bouma   ongeveer 1805  Achlum  
Tjietze Joukes Veldman   ongeveer 1852  Doniaga  
Tjimkje Gerrits Straatsma   ongeveer 1879  Wijns  
Tjip van der Werf   27-8-1918  Lemelerveld  
Tjipk Rientses Boven   ongeveer 1800  Irnsum  
Tjipke Boonstra        
Tjipke Ettema 1 kB 7-11-1869  Franeker  
Tjipke Jorna   17-4-1899  Bolsward - Lonjé  
Tjipke Keuning        
Tjipke Keuning        
Tjipke Kuipers   8-6-1864     
Tjipke Arjens Koopmans   17-9-1888  Ternaard  
Tjipke Cornelis Attema        
Tjipke Hessels Altenburg   15-11-1898  Tirns  
Tjipke Hessels Kuipers 1 kB      
Tjipke Jans de Vries        
Tjipke Klazes Terpstra   19-12-1831  Wirdum  
Tjipke Murks Zijlstra        
Tjipke Pieters van Vellinga        
Tjipke Rients Terpstra   23-3-1863  Wartena  
Tjipke Simmes Andringa     Huizum  
Tjipke Simmes Andringa 1 kB   Friens  
Tjipke Simmes Andringa   4-4-1843  Bolsward  
Tjipke Sjoerds (Ypma)        
Tjipke Theunis Nieuwland        
Tjipke Tjallings Terpstra        
Tjipke Ulkes de Vreeze 1 kB 24-1-1865  Workum  
Tjipkje Zwolsman   ongeveer 1872  Makkum  
Tjipkje Ruurds        
Tjipkjen Gerrits Veltman   9-8-1814  Olterterp  
Tjisse Bergsma        
Tjisse Scheltinga        
Tjisse Doekes Roorda        
Tjisse Hanzes van der Hoek        
Tjisse Jans Roorda   23-2-1849  Leeuwarden  
Tjisse Jans Roorda   29-11-1851  Leeuwarden  
Tjisse Martens Jonkman        
Tjisse Martens Koldijk   1795  Grouw  
Tjisse Tjisses van der Hoek   ongeveer 1863  Warga  
Tjitje Miedema   11-1-1888  Westhem  
Tjitje Annes Postma   3-7-1848  Bolsward  
Tjitje Annes Postma   16-10-1849  Bolsward  
Tjitje Fokkes Mulder   24-8-1862  Schettens  
Tjitje Hendriks Mulder   23-2-1853  Wonseradeel  
Tjitje Jacobs (Tietje) Mulder   20-8-1848  Franeker  
Tjitje Matthijs Gerritsma   2-7-1863  Bolsward  
Tjitje Matthijs Gerritsma   10-1-1865  Bolsward  
Tjitje Rutgers Fopma   7-4-1848  Jorwerd  
Tjitje (Tjeerdtje) Westra   ongeveer 1861  Franeker  
Tjitsche Ketelaar   1880     
Tjitsche Piebenga   13-5-1918  Franeker  
Tjitse Halbes Huitema   7-8-1873  Oosterlittens  
Tjitske van Asperen 1 kB      
Tjitske Bakker   3-5-1882  Britswerd  
Tjitske Boekema   25-1-1890  Wartena  
Tjitske Boersma        
Tjitske Boersma        
Tjitske Brandsma        
Tjitske Brandsma   4-6-1840  Sneek  
Tjitske Brandsma   19-4-1841  Sneek  
Tjitske Dijkstra        
Tjitske Felkers   10-7-1912     
Tjitske Flapper   11-12-1867  Herbaijum  
Tjitske van der Gaast   9-10-1914  Jellum  
Tjitske van der Goot   13-4-1902     
Tjitske Huitema   28-2-1900  Wymbritseradeel  
Tjitske Jonkman   ongeveer 1865  Sint Nicolaasga  
Tjitske Jouksma   15-3-1921     
Tjitske Ketelaar   24-2-1900  Wymbritseradeel  
Tjitske Koning   7-5-1923  Winsum  
Tjitske Kuipers   19-7-1925  Westhem  
Tjitske Langedijk        
Tjitske Lootsma   ongeveer 1847  Stavoren  
Tjitske Lukkes        
Tjitske Mellema        
Tjitske Palstra   1-6-1884  Makkum  
Tjitske Reitsma   ongeveer 1893  Welsrijp  
Tjitske Schuurmans   ongeveer 1866     
Tjitske Smeding        
Tjitske Talsma   18-10-1919  Tirns  
Tjitske Tijsma   16-4-1893  Ypecolsga  
Tjitske de Vries   12-9-1835  Nijkerk (Oostdongeradeel)  
Tjitske van der Werff   10-1-1841  Leeuwarden  
Tjitske Ypma   21-4-1870  Leeuwarderadeel  
Tjitske van der Zee        
Tjitske Ages Fluitman   ongeveer 1841  Indijk  
Tjitske Ages (Jitske) Andela   3-10-1849  Woudsend  
Tjitske Alberts   ongeveer 1760     
Tjitske Alberts Brinksma        
Tjitske Andreas' Dijkstra   29-11-1877  Tzummarum  
Tjitske Andries' Siemonsma   28-5-1838  Workum  
Tjitske Andries Walta        
Tjitske Annes Kooiker   13-4-1853  Workum  
Tjitske Arjens Rijpkema   ongeveer 1882  Sint Nicolaasga  
Tjitske Aukes Algera   ongeveer 1891  Britsum  
Tjitske Baukes Sienema        
Tjitske Baukes Triemstra        
Tjitske Baukes Unia        
Tjitske Bottes Kramer        
Tjitske Cornelis' Ypma   22-8-1824  Wymbritseradeel  
Tjitske de Groot Uitwellingerga   9-6-1910     
Tjitske Dirks Dijkstra   ongeveer 1841  Midlum  
Tjitske Dirks van Dirksen   13-4-1852  Workum  
Tjitske Dirks Sybrandi        
Tjitske Dirks (Faber) 1 kB 7-3-1734  Tzummarum  
Tjitske Dirks (Faber) 1 kB 24-5-1737  Tzummarum  
Tjitske Douwes        
Tjitske Durks Flapper 1 kB 19-7-1855  Nijhuizum  
Tjitske Durks Kortrijk   9-1795     
Tjitske Durks Scheltinga   20-9-1795  Makkum  
Tjitske Durks Siemonsma   31-7-1851  Bolsward-Lytse Klaver  
Tjitske Eelkje van Amstel   19-11-1881  Workum  
Tjitske Eeltjes Kortrijk   ongeveer 1810  Rauwerd  
Tjitske Eewkes Bijlsma   14-2-1877  Workum  
Tjitske Epkes Rijpkema   19-4-1817  Sint Nicolaasga  
Tjitske Feddes van der Werf   25-8-1897  Tirns  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Tjitske Franses Haarsma   5-4-1893  Mirns en Bakhuizen  
Tjitske Gatzes Bijlsma        
Tjitske Gerbens        
Tjitske Gerkes   ongeveer 1750  Idzega  
Tjitske Gerlofs   ongeveer 1640     
Tjitske Gerrits Bakker   ongeveer 1893  Winsum  
Tjitske Gerrits Gerritsma   12-4-1829  Burgwerd  
Tjitske Gerrits Groustra        
Tjitske Gosses   ongeveer 1580     
Tjitske Hanses Bolta   5-11-1865  Franekeradeel  
Tjitske Hanses Zysling   15-4-1876  Tjerkwerd  
Tjitske Hedzers Visser        
Tjitske Hendriks Tekstra   20-4-1839  Abbega  
Tjitske Hiddes de Boer        
Tjitske Hilbrands de Wolf        
Tjitske Hoites Leistra        
Tjitske Jacobs        
Tjitske Jacobs Eerdijks   1824  Tirns  
Tjitske Jacobs Hilverda        
Tjitske Jacobs de Jong   ongeveer 1850  Nes Utingeradeel  
Tjitske Jacobs Roorda   30-4-1822  Leeuwarderadeel  
Tjitske Jacobus Spijkerman   ongeveer 1824  Sloten  
Tjitske Jans van Balen   29-10-1862  Leeuwarderadeel  
Tjitske Jans Bijlstra        
Tjitske Jans Heeres        
Tjitske Jans Piekema   8-11-1828  Tjerkwerd  
Tjitske Jans (Tjietske) Gerritsma   23-2-1835  Bolsward  
Tjitske Jelles Koopmans        
Tjitske Jentjes Algera        
Tjitske Jentjes Bosch        
Tjitske Jetzes Bouma        
Tjitske Jetzes Dijkstra   30-5-1814  Wymbritseradeel (marie Nijland)  
Tjitske Jetzes Kalma   19-6-1864  Wirdum  
Tjitske Johannes Beyma        
Tjitske Johannes Bootsma        
Tjitske Johannes Brandsma   28-3-1803  Tirns  
Tjitske Johannes Dijkstra   14-4-1863  Nijhuizum  
Tjitske Johannes Dooper   5-11-1819  Workum  
Tjitske Johannes Lolkema   4-12-1830  Oudega  
Tjitske Johannes van der Meulen   1812     
Tjitske Johannes de Schiffart   24-11-1878  Jellum  
Tjitske Jozef Rijpkema   12-10-1894  Rauwerderhem  
Tjitske Jurjens Lolkema   6-12-1830  Oudega  
Tjitske Jurjens Vriesinga   22-1-1770  Oudega  
Tjitske Klases        
Tjitske Klases        
Tjitske Klases Boekema   2-6-1893  Warga  
Tjitske Klases Osinga   ongeveer 1886  Dronrijp  
Tjitske Klases Rijpkema 2 kB      
Tjitske Klases Terpstra   7-10-1828  Leeuwarderadeel  
Tjitske Klazen        
Tjitske Klazes Boekema   30-12-1894  Wartena  
Tjitske Klazes Rijpkema 1 kB   Goïngarijp  
Tjitske Klazes Rijpkema   19-4-1817  Ter Oele  
Tjitske Lazes        
Tjitske Lieuwes Ernst   ongeveer 1850  Scharnegoutum  
Tjitske Lieuwes Knossen   ongeveer 1858  Hommerts  
Tjitske Lieuwes van der Meulen   ongeveer 1820  Woudsend  
Tjitske Lieuwes (Tydske of Thiske) Andela (of van der Meulen)        
Tjitske Lolles Nauta   29-12-1866  Ypecolsga  
Tjitske Louws Andela 1 kB 5-10-1805  Makkum  
Tjitske Louws Palsma        
Tjitske Lykles Nijholt   ongeveer 1885  Sint Nicolaasga  
Tjitske Maria Flapper   8-9-1898  Hidaard  
Tjitske Meijes Rijpkema   12-5-1762  Goïngarijp  
Tjitske Murks Hiemstra   ongeveer 1833  Tjerkwerd  
Tjitske Nannes   1777  Parrega  
Tjitske Nannes Kalma   25-8-1858  Jellum  
Tjitske Nannes Kuperus 1 kB 1778  Marssum  
Tjitske Nannes Kuperus   ongeveer 1795  Marssum  
Tjitske Nannes van der Meer   ongeveer 1819  Koudum  
Tjitske Nicolaas Potijk   26-2-1884  Don.  
Tjitske Nolkes   ongeveer 1650     
Tjitske Obes        
Tjitske Oeges Breeuwsma   ongeveer 1818  Nijland  
Tjitske Ottes Foekema   ongeveer 1851  Westhem  
Tjitske Piers Huitema   30-9-1882  Wymbritseradeel  
Tjitske Piers Koopmans   7-11-1831  Hommerts  
Tjitske Piers Westerbaan        
Tjitske Pieter de Jong   ongeveer 1859  Bozum  
Tjitske Pieters de Faber   9-4-1815  Wirdum - Wijtgaard  
Tjitske Pieters Former        
Tjitske Pieters Rijpkema   ongeveer 1814  Sint Nicolaasga  
Tjitske Pieters Zwart   30-4-1812  Sint Nicolaasga  
Tjitske Reins Minnema   16-2-1837  Westhem  
Tjitske Riemers   ongeveer 1645     
Tjitske Rinzes Agricola   19-12-1893  Sint Nicolaasga  
Tjitske Ritskes        
Tjitske Saakles   ongeveer 1610     
Tjitske Sakes Agricola   15-7-1876  Haskerland  
Tjitske Sakes Agricola   17-10-1882  Doniawerstal  
Tjitske Sakes Engwirda   31-12-1843  Rauwerderhem  
Tjitske Sakes Engwirda   30-6-1845  Rauwerd  
Tjitske Seerps Anema        
Tjitske Siemons Siemonsma   5-8-1835  Westhem  
Tjitske Sietzes Dijkstra   13-3-1840     
Tjitske Sijtske Hettinga   26-6-1895  Sanfirden  
Tjitske Sikke   1750     
Tjitske Sikkes Kuipstra        
Tjitske Sikkes (Tecla) Bleeker   1801  Harlingen  
Tjitske Simons Siemonsma   14-1-1865  Workum  
Tjitske Sipkes Hoogma   6-4-1907  Baarderadeel  
Tjitske Sipkes Seekles        
Tjitske Sjoerds Hiemstra (Hemstra)   6-1797  Oudega  
Tjitske Sjoerds Rusticus   ongeveer 1811  Tjerkwerd  
Tjitske Sjoukes Jorna   6-9-1854  Wirdum  
Tjitske Sj. (Thecla) Dijkstra   13-10-1896  Workum  
Tjitske Sybes Homminga   11-6-1900  Hieslum  
Tjitske Sybrens Palstra   ongeveer 1898  Oosterwierum  
Tjitske Sybrens Reinsma     Ferwoude  
Tjitske Sybrens Sybrandus        
Tjitske Symens Brattinga   22-7-1896  Westhem  
Tjitske Symens Tuinstra        
Tjitske Symons Volbeda   27-6-1792  Heeg  
Tjitske Taekeles van der Zweep   23-10-1856  Wirdum  
Tjitske Theunis'        
Tjitske Thymens van Essen        
Tjitske Tjallings Westra   23-11-1869  Kimswerd  
Tjitske Tjerks Broersma   20-1-1893  Makkum  
Tjitske Tjipkes Andringa        
Tjitske Tjipkes Terpstra   ongeveer 1834  Warga  
Tjitske Tjitzes Huitema   ongeveer 1852  Jutrijp  
Tjitske Ulbes Andela   6-10-1865  Dantumadeel  
Tjitske Ulbes Andela   30-3-1874  Baarderadeel  
Tjitske Ulbes Haitsma        
Tjitske Wiebes Plantinga   20-9-1844  Lollum  
Tjitske Willems Boermans   8-1-1814  Wirdum  
Tjitske Wybes        
Tjitske Wybes Lautenbach   ongeveer 1799  Dronrijp  
Tjitske Wybes Zijlstra   25-1-1823  Oppenhuizen  
Tjitske Wypkes van Popta   11-10-1790  Pingjum  
Tjitske Ydes van der Meulen   23-12-1911  Franeker  
Tjitske Ypkes Ketelaar   17-4-1822  Wonseradeel  
Tjitske (Tecla) Brandsma   11-4-1843  Sneek  
Tjitske (Tjits Peanstra) Nauta   6-11-1924  Grouw  
Tjitte Agricola   ongeveer 1896     
Tjitte Folkertsma        
Tjitte Hiemstra        
Tjitte Huitema        
Tjitte Huitema   20-3-1880  Wymbritseradeel  
Tjitte Huitema   20-3-1886  Greonterp  
Tjitte de Jong   6-12-1911  Scharsterbrug  
Tjitte de Jong   1-6-1919     
Tjitte Terwisscha van Scheltinga   1906  Sint Nicolaasga  
Tjitte Terwisscha van Scheltinga   1908  Sint Nicolaasga  
Tjitte de Wolff 1 kB 28-7-1908  Irnsum-Flansum  
Tjitte Ages Bouwhuis   13-10-1881  Ruigahuizen  
Tjitte Ages Huitema   18-2-1887  Tjalhuizum  
Tjitte Baukes de Jong   30-3-1851  Nijhuizum  
Tjitte Eelkes de Jong        
Tjitte Feddes de Wolff   23-1-1871  Westhem  
Tjitte Foekes        
Tjitte Foekes Hoekstra        
Tjitte Foekes Hoekstra   ongeveer 1841  Heerenveen  
Tjitte Foekes Landman        
Tjitte Gerbens Siemensma   8-12-1886  Workum  
Tjitte Hommes de Jong   7-12-1863  Westhem  
Tjitte Huites (Titus) Huitema   1758  Heeg  
Tjitte Jan Landman   1-1-1916     
Tjitte Jans Landman   7-8-1843  Kolderwolde  
Tjitte Jans Landman   13-4-1909  Oudega  
Tjitte Jans de Wolff        
Tjitte Jans de Wolff   22-2-1866  Abbega  
Tjitte Jarings de Wolff   5-11-1906  Oosterend - Roodhuis  
Tjitte Lieuwes Huitema   22-11-1832  Wymbritseradeel  
Tjitte Lieuwes Huitema   22-11-1837  Wymbritseradeel  
Tjitte Martens Visser   25-8-1887  Teroele  
Tjitte Piers Osinga        
Tjitte Pieters de Jong 1 kB 15-10-1852  Workum  
Tjitte Rientses Huitema   12-2-1817  Idzega  
Tjitte Ruurds        
Tjitte Siemon Terwisscha van Scheltinga   29-7-1916  Sint Nicolaasga  
Tjitte Siemons Landman   ongeveer 1839  Workum  
Tjitte Simmes (Titus) Andringa   25-1-1868  Roordahuizum  
Tjitte Simon Landman   11-6-1907  Loënga  
Tjitte Sjoerds Brattinga   3-2-1866  Wymbritseradeel  
Tjitte Titus de Wolff 1 kB 21-10-1916  Irnsum  
Tjitte Tjidzes Scheltinga   ongeveer 1822  Workum  
Tjitte Tjittes Huitema   25-8-1796  Abbega  
Tjitte Wigles Anema        
Tjittje Aukes Dijkstra        
Tjitze Brandsma        
Tjitze Gerlsma        
Tjitze Hommes Huitema        
Tjitze Jacobs        
Tjitze Jans 1 kB      
Tjitze Jans Rijpkema   ongeveer 1815  Goïngarijp  
Tjitze Jans Rijpkema   9-2-1881  Goïngarijp  
Tjitze Jelles Bouma   ongeveer 1822  Sneek  
Tjitze Siebes de Haan        
Tjitze Siebrens Hoekstra   2-4-1905  Oldeouwer  
Tjitze Sytses Leenstra   ongeveer 1822  Doniaga  
Tjitze Wijtze Rijpkema   ongeveer 1920     
Tjomme Johannes' Gosliga   ongeveer 1843  Bolsward  
Tjomme Taedes Schuringa        
Tj. Boomsma        
Tj. Brouwer        
Tj. Dijkstra        
Tj. Hemstra        
Tj. Meintema        
Tj. Mulder        
Tj. Posthumus        
Tj. Rijpkema        
Tj. Sipma        
Tj. Sleifer        
Tj. Vallinga        
Tj. Visser        
Tj.S. Gaastra        
Tobias te Brinke   ongeveer 1797  Winterswijk  
Tomas Ypes de Haan        
Tonia        
Tonnie        
Tony Stolk        
Toon v.d. Kerkhof        
Toos Lunter        
Toussaint Nauta   10-6-1917  Heeg  
Trees        
Trees Huitema        
Trees Tolsma   7-4-1916  Stede Duitsland  
Trees Wetting        
Trevor Engelson        
Trienke Douma        
Trienke Kingma   16-4-1922  Dronrijp  
Trientie Bontes        
Trientie Jacobs        
Trientie Lauws     Lutkewierum  
Trientie Popkes   6-2-1715  Oosthem  
Trientie Sytses        
Trientie Sytses        
Trientie Sytses        
Trientien Rientses     Hieslum  
Trientje Hettinga        
Trientje Sysverda        
Trientje Hoytes        
Trientje Martens        
Trientje Paulus        
Trientje Pieters        
Trientje Pieters de Faber   1-3-1754  Leeuwarden  
Trientje Pieters Hoeben     Poppingawier  
Trientje Romkes Hoeksma   ongeveer 1813  Wolsum  
Trientje Sybrens Jurna        
Trientje Sytzes     Workum  
Trientje Wiebes Oenes        
Trientje Willems Asma   1830  Koudum  
Trientje Willems van der Ven   5-8-1878  Leeuwarden  
Trientje Ypes de Haan        
Trijn van Camstra        
Trijn Rinckedr        
Trijn Taededr        
Trijnje Baukes de Roos   ongeveer 1895  Tjerkwerd  
Trijnje Klazes Hernam        
Trijnje Remkes Kingma   4-8-1817  Rauwerderhem  
Trijnje Saekles Altenburg   26-4-1832  Mantgum  
Trijnje Tjerks Spijkstra   ongeveer 1827  Menaldum  
Trijnte Hoites   1762  Makkum  
Trijnte Symons   14-10-1760  Tjerkwerd - Aaksens  
Trijntie Douwes        
Trijntie Sioerds        
Trijntien Birza        
Trijntje        
Trijntje Althuis   ongeveer 1903     
Trijntje Andela   19-7-1920  Arum  
Trijntje van Asma        
Trijntje Atsma   ongeveer 1893  Oostermeer  
Trijntje Baarda        
Trijntje van der Bles   ongeveer 1902     
Trijntje de Boer        
Trijntje Bouwer   15-10-1863  Het Meer  
Trijntje Bovenga   ongeveer 1873     
Trijntje Broersma        
Trijntje Brouwer   20-7-1867  Oudeschoot  
Trijntje Bruins        
Trijntje Brune   ongeveer 1877  Lollum  
Trijntje van Dijk     Arum  
Trijntje Dijkstra        
Trijntje Dokter   24-11-1797  Vrouwenparochie  
Trijntje Elsinga        
Trijntje de Faber   29-9-1844  Herbaijum  
Trijntje Fokkema   4-12-1760  Marssum  
Trijntje Fokkema   1922     
Trijntje Foppema        
Trijntje van der Goot   ongeveer 1882  Oosterwierum  
Trijntje van der Graaf   ongeveer 1907  Berlikum  
Trijntje Grasman        
Trijntje Groenendal   1-10-1833  Sint Nicolaasga  
Trijntje Groenveld   2-11-1923  IJlst  
Trijntje de Groot        
Trijntje Haitsma   ongeveer 1851     
Trijntje Hanenburg   1825     
Trijntje Heeringa   ongeveer 1909     
Trijntje Hibma        
Trijntje Hoekema   9-2-1883  Westdongeradeel  
Trijntje Hoekema   25-9-1924     
Trijntje Hoekstra        
Trijntje Hofstra   15-10-1923  Grouw  
Trijntje Hoitinga   ongeveer 1877  Arum  
Trijntje Hoitinga van Wiarda   15-5-1755  Oosterlittens  
Trijntje Hoogterp        
Trijntje Hoogterp   24-7-1884  Tzummarum  
Trijntje Jansma   ongeveer 1884  Lippenhuizen  
Trijntje Jelgersma        
Trijntje Jellema        
Trijntje de Jong   22-11-1905  Heeg-Osingahuizen  
Trijntje Kamstra   10-1-1868  Oosterend  
Trijntje Ketelaar   6-5-1851  Workum  
Trijntje Kingma   ongeveer 1891     
Trijntje Krikke        
Trijntje Kuiper        
Trijntje Landstra   ongeveer 1893  Britswerd  
Trijntje Langhout   9-4-1898  Idaarderadeel  
Trijntje Lettinga   ongeveer 1892  Menaldum  
Trijntje Loopstra   30-11-1850  Gorredijk  
Trijntje Louws        
Trijntje van der Meer   ongeveer 1897  Oudega  
Trijntje van der Meulen   9-1-1906     
Trijntje Miedema   17-11-1890  Westhem  
Trijntje Mollema        
Trijntje Mulder        
Trijntje Nijholt   ongeveer 1881  Sint Nicolaasga  
Trijntje Nop   1-4-1833  Workum  
Trijntje Palma        
Trijntje Poelsma   31-1-1891  Herbaijum  
Trijntje Post   ongeveer 1914     
Trijntje Reins        
Trijntje Roodbergen        
Trijntje Ros        
Trijntje Runia   ongeveer 1874  Berlikum  
Trijntje Rypma   1859     
Trijntje van der Schaaf   8-3-1920     
Trijntje Schaap   21-5-1848  Broek  
Trijntje Schaap   6-11-1908  Dearsum  
Trijntje de Schepper        
Trijntje Schoenstra        
Trijntje Schoustra   15-2-1888  Oosterwierum  
Trijntje Schreuder   ongeveer 1878     
Trijntje Sevenhuijsen   8-2-1924  Schoorl  
Trijntje Sinnema        
Trijntje van der Sluis        
Trijntje van der Tempel   ongeveer 1868  Tirns  
Trijntje Terpstra   ongeveer 1876  Warga  
Trijntje Terpstra   ongeveer 1916     
Trijntje Tiemersma   ongeveer 1913     
Trijntje van der Veen   18-8-1901  Oostermeer  
Trijntje van der Velde   ongeveer 1902  Burgwerd  
Trijntje Veltman        
Trijntje Verhoeck        
Trijntje Viëtor   10-7-1912  Slappeterp  
Trijntje de Vries        
Trijntje de Vries        
Trijntje Walta   18-1-1841  Workum  
Trijntje van der Werf        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Trijntje Westra   ongeveer 1925     
Trijntje Wiersma   19-9-1920  Wiuwert  
Trijntje Yntema   4-6-1830  Hen  
Trijntje Ypma        
Trijntje Zantema        
Trijntje van der Zweep   13-7-1905     
Trijntje Abeles Piersma        
Trijntje Aebes Bos   9-12-1854  Cubaard  
Trijntje Ages Huitema   6-4-1890  Tjalhuizum  
Trijntje Ages Kroontje     Workum  
Trijntje Alberts Braakhuis        
Trijntje Alberts Brandenburg        
Trijntje Alberts Winsemius   4-1-1836  Barradeel  
Trijntje Ales        
Trijntje Ales 1 kB ongeveer 1690  Lutkewierum  
Trijntje Ales van der Meer        
Trijntje Allerts Hogema   3-12-1847  Workum  
Trijntje Alles Andela   5-9-1857  Wonseradeel  
Trijntje Alles Andringa        
Trijntje Andries Hofstra        
Trijntje Andries Siemonsma   27-7-1837  Hemelum  
Trijntje Annes   ongeveer 1670     
Trijntje Annes   1735     
Trijntje Annes Belkum        
Trijntje Annes Boersma        
Trijntje Annes Hettema        
Trijntje Annes Tekstra   ongeveer 1869  Rauwerd  
Trijntje Annes Tromp   10-6-1893  Woudsend  
Trijntje Annes Wytsma   2-10-1833  Rauwerderhem  
Trijntje Annes Zijlstra   ongeveer 1821     
Trijntje Anskes Hoogema        
Trijntje Arjens     Terkaple  
Trijntje Arjens de Graaf 1 kB   Bolsward  
Trijntje Arjens Witteveen   15-4-1830  Akmarijp  
Trijntje Arnoldus' van Balen   20-3-1820  Rauwerderhem  
Trijntje Arnoldus Hylkema   23-1-1863  Harich  
Trijntje Ates de Boer   9-7-1817  Smallebrugge  
Trijntje Ates Engwerda   3-4-1850  Wymbritseradeel  
Trijntje Ates Terpstra        
Trijntje Attes        
Trijntje Attes Nauta   24-3-1864  Nijega HO  
Trijntje Atzes Demmer        
Trijntje Aukes van Balen   ongeveer 1841  Irnsum  
Trijntje Aukes Homminga 1 kB   Kubaard  
Trijntje Aukes Tichelaar        
Trijntje Bartles        
Trijntje Baukes Ettema        
Trijntje Baukes Rypma   6-8-1819  Pingjum  
Trijntje Baukes Rypma   28-1-1833  Pingjum  
Trijntje Beerends Borgers        
Trijntje Berends Lippes   16-1-1867  Sint Nicolaasga  
Trijntje Bernardus Brouwer   1-4-1895  Sint Nicolaasga  
Trijntje Bockes   ongeveer 1690     
Trijntje Bokkes Boermans   ongeveer 1803  Wijtgaard  
Trijntje Bonnes 1 kB      
Trijntje Botes Galema   25-4-1880  Welsrijp  
Trijntje Boukes Thijmstra   11-12-1760  Witmarsum  
Trijntje Bouwes Hoekstra   6-3-1870  Kubaard  
Trijntje Broers de Boer   16-12-1786  Poppingawier  
Trijntje Davids van der Werf   21-2-1849  Koudum  
Trijntje Dirks de Boer 1 kB   Bolsward  
Trijntje Dirks Dijkstra   26-4-1779  Winsum  
Trijntje Dirks Hollander   14-11-1802  Makkum  
Trijntje Dirks Hollander   20-10-1816  Bolsward  
Trijntje Dirks Tijmstra        
Trijntje Dirks Twerda   2-4-1842  Wommels  
Trijntje Dirks Yntema   13-7-1832  Bolsward  
Trijntje Dirks (Faber) 1 kB 19-6-1740  Tzummarum  
Trijntje Doekes Fokma        
Trijntje Doekes Roorda        
Trijntje Douwes 1 kB   Slappeterp  
Trijntje Douwes        
Trijntje Douwes 1 kB ongeveer 1670     
Trijntje Douwes Bangma        
Trijntje Douwes Bierma   ongeveer 1874  Sint Jacobiparochie  
Trijntje Douwes Boschma   ongeveer 1821  IJsbrechtum  
Trijntje Douwes Douma        
Trijntje Douwes Douma   ongeveer 1853  Wolsum  
Trijntje Douwes Feykema   1-7-1769  Arum  
Trijntje Douwes Ligthart   27-11-1851  Rauwerd  
Trijntje Douwes Miedema   5-7-1842  Hennaarderadeel  
Trijntje Douwes Miedema   2-7-1844  Hennaarderadeel  
Trijntje Douwes Veldman   1-1-1817  Workum  
Trijntje Douwes Veltman   2-12-1859  Menaldum  
Trijntje Douwes Ysselmuiden        
Trijntje Douwes van der Zee   ongeveer 1831  Dedgum  
Trijntje Durks Faber 1 kB 29-9-1743  Tzummarum  
Trijntje Durks Faber   11-1816  Dongjum  
Trijntje Durks van der Meer   1813  Workum  
Trijntje Durks Nauta        
Trijntje Durks van der Pal   ongeveer 1794  Bakhuizen  
Trijntje Durks van der Werf   17-3-1823  Longerhouw  
Trijntje Eeltjes        
Trijntje Eeltjes Andringa   18-4-1830  Leeuwarderadeel  
Trijntje Elisabeth Lammegien Rinia   ongeveer 1901     
Trijntje Engels        
Trijntje Ennes Terpstra        
Trijntje Epkes Rijpkema   ongeveer 1820  Sint Nicolaasga  
Trijntje Epkes van der Wal        
Trijntje Epkes (Catharina) Romkes   ongeveer 1807  Scharnegoutum  
Trijntje Ernsts Fokkema   1816     
Trijntje Everts Wenselaar        
Trijntje Feikes Jorna   11-10-1832  Tzum  
Trijntje Feikes Rusticus   17-1-1911  Wonseradeel  
Trijntje Fetses        
Trijntje Floris        
Trijntje Floris' Roorda   9-10-1885  Leeuwarderadeel  
Trijntje Fokkes Algra   ongeveer 1873  Welsrijp  
Trijntje Fokkes Ypma     Witmarsum  
Trijntje Foppes Tolsma   23-2-1802  Engelum  
Trijntje Frankes Franckena 1 kB      
Trijntje Franks Frankena 1 kB      
Trijntje Franses        
Trijntje Franses Laanstra   ongeveer 1839  Pingjum  
Trijntje Franses Zaadstra   ongeveer 1796  Tirns  
Trijntje Freerks        
Trijntje Freerks Abma   1-8-1828  Kubaard  
Trijntje Freerks Douma        
Trijntje Gaukes Siksma   5-6-1861  Akkrum  
Trijntje Geerts Bosma        
Trijntje Gerbens Hogeboom   ongeveer 1804  Heeg  
Trijntje Gerbens Jellema   ongeveer 1824  Offingawier  
Trijntje Gerbens Landsma        
Trijntje Gerbens Pietersma   4-1-1859  Tjerkwerd  
Trijntje Gerbens Tjilzerda   3-11-1834  Zweins  
Trijntje Gerkes Vogelvanger        
Trijntje Gerlofs Terpstra   ongeveer 1774  Wommels  
Trijntje Gerrits        
Trijntje Gerrits van Balen   31-7-1845  Irnsum  
Trijntje Gerrits Koster        
Trijntje Gerrits van der Leij        
Trijntje Gerrits Meinsma        
Trijntje Gerrits Postma        
Trijntje Gerrits Postma   18-1-1837  Dronrijp  
Trijntje Gerrits Postma   29-10-1841  Dronrijp  
Trijntje Gerrits Tichelaar        
Trijntje Gerrits ter Velde        
Trijntje Gerrits Veltman   ongeveer 1805  Lippenhuizen  
Trijntje Gerrits Wymenga        
Trijntje Gjalts van der Hem   24-12-1864  Leeuwarderadeel  
Trijntje Gjalts van der Meer        
Trijntje Gosses Rypma   24-11-1857  Oudega-Sandfirsterri...  
Trijntje Gosses Sippens   1685  Oosterend  
Trijntje Gosses (Catharina)        
Trijntje Goukes (Catharina) Zwaga   3-9-1823  Wonseradeel  
Trijntje Haantjes Ypma   ongeveer 1834  Nijland  
Trijntje Hanses de Jong        
Trijntje Hantjes Andela   15-12-1853  Schraard  
Trijntje Harmens Bonnema 1 kB 5-1-1764  Kimswerd  
Trijntje Harmens van der Werf   9-1-1838  Jorwerd  
Trijntje Hayes van der Werf   13-6-1859  Bolsward  
Trijntje Hayes Zaadstra   30-5-1833  Oosterlittens  
Trijntje Heeres Risselada        
Trijntje Hendrika Andela   8-1-1920  Bolsward  
Trijntje Hendriks        
Trijntje Hendriks     Bolsward  
Trijntje Hendriks Hoekstra        
Trijntje Hendriks Jellema        
Trijntje Hendriks Jellema (Ypma?)   1762  Tjalhuizum  
Trijntje Hendriks Oostra        
Trijntje Hendriks Postma        
Trijntje Hendriks Westerhuis        
Trijntje Hendriks Zinger        
Trijntje Herres Kooistra   23-4-1837  Lollum  
Trijntje Hessels Baarda   ongeveer 1794     
Trijntje Hessels Kuipers   ongeveer 1792  Witmarsum  
Trijntje Hessels Sjaarda   19-9-1850  Wirdum  
Trijntje Hettes Bakker        
Trijntje Hettes Jellema   16-3-1870  Goënga  
Trijntje Hettes Jellema   ongeveer 1874  Gauw  
Trijntje Hiddes Stallinga   ongeveer 1795  Bolsward  
Trijntje Hiddes (Catharina) Hobma (Hobbema)     Tirns  
Trijntje Hilbrands Boschma        
Trijntje Hillebrands Breuker   4-2-1883  Schingen  
Trijntje Hilles        
Trijntje Hindriks Scheffer   21-4-1884  Allingawier  
Trijntje Hoites Bijlsma   1779     
Trijntje Holstes Meijer   ongeveer 1849  Hijlaard  
Trijntje Hotzes Brouwer        
Trijntje Huites     Wommels  
Trijntje Hylkes        
Trijntje Hylkes Graafsma   12-9-1833  Workum  
Trijntje Hylkes Overmeer        
Trijntje Hyltjes van der Zee   24-9-1813  Tjerkwerd  
Trijntje Idses Sybrandy   27-1-1841  Rien  
Trijntje Itzes Molenaar   ongeveer 1805  Sint Nicolaasga  
Trijntje Jacob Noordmans   ongeveer 1839  Allingawier  
Trijntje Jacobs   ongeveer 1630     
Trijntje Jacobs Adema   1779  Kimswerd  
Trijntje Jacobs B        
Trijntje Jacobs Boekema   7-11-1896  Tirns  
Trijntje Jacobs Bosma   29-4-1870  Sint Nicolaasga  
Trijntje Jacobs Hemrica        
Trijntje Jacobs Hettinga   19-4-1842  Greonterp  
Trijntje Jacobs Hettinga   11-2-1849  Greonterp  
Trijntje Jacobs Hokwerda        
Trijntje Jacobs van Polen        
Trijntje Jacobs de Ree   ongeveer 1799  Haske  
Trijntje Jacobs van der Weide        
Trijntje Jacobs (Catharina) de Boer   22-9-1851  Witmarsum  
Trijntje Jacobus        
Trijntje Jacobus Boekema   1-12-1893  Wartena  
Trijntje Jacobus Boersma   2-6-1836  Goïngarijp  
Trijntje Jakkeles Jager   ongeveer 1820  Harlingen  
Trijntje Janna Bierma   31-7-1918  Sint Jacobiparochie  
Trijntje Jans        
Trijntje Jans        
Trijntje Jans        
Trijntje Jans Althuisius        
Trijntje Jans van Asma        
Trijntje Jans van Balen   11-6-1850  Wijtgaard onder Wirdum  
Trijntje Jans de Boer        
Trijntje Jans de Boer 1 kB      
Trijntje Jans de Boer   1800  Bolsward  
Trijntje Jans Bronger        
Trijntje Jans Dermans        
Trijntje Jans van Dijk        
Trijntje Jans van Gelderen        
Trijntje Jans Gosliga        
Trijntje Jans Grijpma        
Trijntje Jans Grijpma   1-9-1849  Franeker  
Trijntje Jans Heeg   ongeveer 1881  Jorwerd  
Trijntje Jans Hettinga   19-5-1862  Wolsum  
Trijntje Jans Hiddinga   12-10-1828  Wijnaldum  
Trijntje Jans Hobbema   31-1-1815  Ried  
Trijntje Jans Hoeben   ongeveer 1833  Oosterwierum  
Trijntje Jans Hollander   3-6-1837  Almenum  
Trijntje Jans Kooistra   ongeveer 1876  Warga  
Trijntje Jans Mensonides   22-3-1771  Bolsward  
Trijntje Jans Miedema   ongeveer 1803  Dronrijp  
Trijntje Jans Mulder        
Trijntje Jans Nauta   3-3-1844  Ypecolsga  
Trijntje Jans Nijmeyer   ongeveer 1801  Lemmer  
Trijntje Jans Oppenhuis   30-12-1835  Oppenhuizen  
Trijntje Jans Ottema        
Trijntje Jans Roorda        
Trijntje Jans van der Schaaf        
Trijntje Jans Sikkema        
Trijntje Jans Tacoma        
Trijntje Jans Vogelzang   13-1-1834     
Trijntje Jans van der Weide   16-12-1824  Wijtgaard  
Trijntje Jans Westra   27-6-1878  Minnertsga  
Trijntje Jans Wijnstra   ongeveer 1791  Wolsum  
Trijntje Jans Ybema   21-7-1900  Wonseradeel  
Trijntje Jans Ypma   10-11-1853  Arum  
Trijntje Jans (of Trijntje Sjoerds)        
Trijntje Jarigs Rypma     Sanfirden  
Trijntje Jaspers (Catharina) Geroltsma 1 kB      
Trijntje Jelles        
Trijntje Jelles   24-7-1732  Arum  
Trijntje Jelles Asma   20-8-1862  Gaast  
Trijntje Jelles Bosma   10-1-1851  Sint Nicolaasga  
Trijntje Jelles Faber   1839  Tzummarum  
Trijntje Jelles Hieminga   1-3-1869  Wommels  
Trijntje Jelles Veltman   ongeveer 1815  Idzega  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Trijntje Jelmers        
Trijntje Jelmers        
Trijntje Jelmers (Catharina Jelles)        
Trijntje Jentjes        
Trijntje Jentjes Dijkstra   1-4-1830  Nijland  
Trijntje Jentjes Veldman        
Trijntje Jilderts Andringa   ongeveer 1832  Roordahuizum  
Trijntje Jisks Hoogma   ongeveer 1882  Oosterwierum  
Trijntje Jobs Faber        
Trijntje Jochems        
Trijntje Jochums Wijngaarden        
Trijntje Johan's Semler   ongeveer 1884  Wolphaartsdijk (Zeeland)  
Trijntje Johannes        
Trijntje Johannes        
Trijntje Johannes Andela 1 kB ongeveer 1790  Witmarsum  
Trijntje Johannes' Bijlsma   ongeveer 1901  Gaast  
Trijntje Johannes' Conradie   ongeveer 1885  Bolsward  
Trijntje Johannes Hanewald   17-7-1863  Tietjerksteradeel  
Trijntje Johannes Heeg   ongeveer 1833  Waaxens  
Trijntje Johannes Hollander   15-2-1837  Franeker  
Trijntje Johannes Kapper   25-2-1839  Wartena  
Trijntje Johannes de Rijk   21-2-1818  Irnsum  
Trijntje Johannes Rijpkema        
Trijntje Johannes Rudolphi        
Trijntje Johannes' Siemensma   31-10-1854  Greonterp  
Trijntje Johannes' Tinga   28-7-1887  Welsrijp  
Trijntje Johannes Veenstra        
Trijntje Johannes Werkhoven        
Trijntje Johannes' van der Wey   6-5-1824     
Trijntje Johans Cnossen   ongeveer 1823  Idzega  
Trijntje Joostes Jellema   28-2-1823  Nes Ameland  
Trijntje Joukes (Trientie) Bouma   ongeveer 1811  Wolsum  
Trijntje Jozefs Witteveen   20-1-1848  Akmarijp  
Trijntje Keimpes Jorna   20-5-1797  Tirns  
Trijntje Klases Visser   ongeveer 1836  Exmorra  
Trijntje Klases de Vries        
Trijntje Klazes        
Trijntje Klazes        
Trijntje Klazes van der Kamp        
Trijntje Klazes Nijdam        
Trijntje Klazes van der Zee        
Trijntje Kornelis        
Trijntje Kornelis Brunia        
Trijntje Lammerts Faber        
Trijntje Lieuwes        
Trijntje Lieuwes 1 kB   Oosterend  
Trijntje Lieuwes Andela   24-2-1874  Wonseradeel  
Trijntje Lieuwes van der Veen        
Trijntje Lieuwes (Catharina) Kuipers   1740     
Trijntje Lolkes   4-1759  Longerhouw  
Trijntje Lolkes (Trienke) (Lolkema)     Greonterp  
Trijntje Lolles        
Trijntje Lolles Hylkema   20-9-1825  Hemelumer Oldeferd  
Trijntje Lolles Hylkema   ongeveer 1830     
Trijntje Lolles Hylkema   9-3-1834  Stavoren  
Trijntje Lolles Hylkema   7-1-1887  Mirns  
Trijntje Lolles Nauta   3-3-1869  Ypecolsga  
Trijntje Lourens Hankel   ongeveer 1818  Bolsward  
Trijntje Lubberts de Lange   ongeveer 1822  Eesterga  
Trijntje Lurks Glas   ongeveer 1876  Holwerd  
Trijntje Martens   ongeveer 1705     
Trijntje Martens Beista        
Trijntje Martens Koldijk        
Trijntje Martens Schotanus   24-9-1875  Workum  
Trijntje Martens Sekema   1797  Rauwerd  
Trijntje Martens Tjepkema   10-3-1813  Dronrijp  
Trijntje Martens van der Zee   31-1-1888  Workum  
Trijntje Matheus' van der Meer   4-5-1878  Bolsward  
Trijntje Mathias' Asma   12-10-1860  Oudemirdum  
Trijntje Matthijs Kempes   20-4-1854  Wirdum  
Trijntje Maurits' Flapper   2-4-1883  Hommerts  
Trijntje Meinderts (Trijntie Meynertsdr) 1 kB ongeveer 1640     
Trijntje Meines Hooisma        
Trijntje Meintes Tjepkema   ongeveer 1843  Sint Jacobiparochie  
Trijntje Mertens   ongeveer 1622     
Trijntje Meyes 1 kB ongeveer 1625     
Trijntje Meyes Hobma   ongeveer 1794  Abbega  
Trijntje Michiels Nauta   23-7-1891  Wymbritseradeel  
Trijntje Michiels Nauta   11-8-1900  Wymbritseradeel  
Trijntje Nannings Dijkstra 1 kB 6-8-1833  Sexbierum  
Trijntje Neeltje (Tini) Arendz   7-8-1912     
Trijntje Obbes Wassenaar        
Trijntje Obes   26-4-1732  Ferwoude  
Trijntje Obes Popma 1 kB   Gaast (op Fokkemaoord)  
Trijntje Oenes        
Trijntje Oenes Kingma   ongeveer 1842  Poppingawier  
Trijntje Oepkes        
Trijntje Oepkes Schotanus   ongeveer 1864  Oosterend Hennaarderadeel  
Trijntje Okkes Hoekema   19-10-1860  Oranjewoud  
Trijntje Ottes        
Trijntje Ottes Veenstra   ongeveer 1855  Wartena  
Trijntje Palses        
Trijntje Paulus Galema 1 kB ongeveer 1816  Tirns  
Trijntje Pierius Lycklama à Nijeholt   15-9-1817  Arum  
Trijntje Piers Gerlofsma   2-7-1764     
Trijntje Piers Posthuma        
Trijntje Piers Tanja   24-7-1765  Menaldum  
Trijntje Piers de Vries   ongeveer 1840  Akmarijp  
Trijntje Piers Zandstra   11-3-1892  Indijk  
Trijntje Pieter Jorna        
Trijntje Pieters        
Trijntje Pieters 1 kB ongeveer 1665     
Trijntje Pieters de Boer   ongeveer 1826  Oosterend  
Trijntje Pieters Bosma   ongeveer 1849  Menaldum  
Trijntje Pieters Bruinsma   5-11-1819  Witmarsum  
Trijntje Pieters Dijkstra   ongeveer 1867  Winsum  
Trijntje Pieters Hoekstra     Wommels  
Trijntje Pieters Jorna   8-5-1825  Lollum  
Trijntje Pieters Kooistra        
Trijntje Pieters Langedijk   22-3-1859  Westhem  
Trijntje Pieters Palstra   30-1-1826  Dronrijp  
Trijntje Pieters Plat   29-5-1898  Bolsward  
Trijntje Pieters de Ree   ongeveer 1797  Sint Nicolaasga  
Trijntje Pieters Romkes   17-1-1832  Tirns  
Trijntje Pieters Rypma   22-3-1876  Wonseradeel  
Trijntje Pieters Siebesma   14-4-1922  Leeuwarden  
Trijntje Pieters Veldmans        
Trijntje Pieters Visser        
Trijntje Pieters Wallinga        
Trijntje Pieters Zonderland   10-2-1758  Oosterend  
Trijntje Popkes   ongeveer 1780     
Trijntje Popkes van der Meulen   ongeveer 1870  Eestrum  
Trijntje Pybes Andela 1 kB   Exmorra  
Trijntje Reinders Kamminga        
Trijntje Reinders Kooijman   21-5-1823  Hindeloopen  
Trijntje Reinkes (Trientje of Catharina) (Rintjers)        
Trijntje Reins        
Trijntje Reins   1748  Witmarsum  
Trijntje Reins Andela   ongeveer 1795  Arum  
Trijntje Reins Andela   3-3-1847  Wonseradeel  
Trijntje Reins Engwerda 1 kB   Makkum  
Trijntje Reyners        
Trijntje Riemers Reinalda   17-9-1868  Oosterlittens  
Trijntje Rients        
Trijntje Rientses Kingma   ongeveer 1832  Oosterend  
Trijntje Rientzes Emminga        
Trijntje Rinderts Hulshof   18-3-1824  Surhuisterveen  
Trijntje Rinses Roorda   ongeveer 1701  Tzummarum  
Trijntje Rintjes        
Trijntje Roelofs Bosma   10-10-1870  Doniawerstal  
Trijntje Roelofs Bosma   26-3-1877  Tjerkgaast  
Trijntje Roelofs Hoogland   24-4-1887  Gemeente Het Bildt  
Trijntje Roelofs Wouters        
Trijntje Romkes Huitema   26-3-1849  Woudsend  
Trijntje Rommerts Ettema 1 kB 4-9-1763  Burgwerd  
Trijntje Rommerts Meyer   ongeveer 1837  Tirns  
Trijntje Ruurds de Jong   5-5-1838  Tjerkwerd  
Trijntje Sakes 1 kB ongeveer 1724     
Trijntje Sakes Tiemersma   ongeveer 1874  Wommels  
Trijntje Scheltes        
Trijntje Sibbeltje Wynia   ongeveer 1881  Oosterend  
Trijntje Sibles van der Werf   14-4-1851  Burgwerd (op Grons)  
Trijntje Sibles (Catharina) van der Werf 1 kB 13-4-1856  Burgwerd - Grons  
Trijntje Sibolts   1703  Heeg ?  
Trijntje Siebes 1 kB      
Trijntje Siebrens van der Meulen   1798  Hieslum  
Trijntje Siebrens (Jorna)        
Trijntje Siemens of Sjoerds 1 kB   Tirns  
Trijntje Sikkes        
Trijntje Sikkes Faber   ongeveer 1815  Dongjum  
Trijntje Simkes        
Trijntje Simmes Andringa   18-3-1852  Wonseradeel  
Trijntje Sints Leistra   ongeveer 1794  Oosterend  
Trijntje Sipkes        
Trijntje Sipkes   ongeveer 1660  Peins ?  
Trijntje Sipkes Baarda 1 kB 20-6-1776  Jelsum  
Trijntje Sipkes de Jong   27-11-1844  Blessum  
Trijntje Sipkes van der Meer   11-7-1841  Goutum  
Trijntje Sipkes (Catharina) Westra   10-11-1793  Hitzum  
Trijntje Sjoerds        
Trijntje Sjoerds        
Trijntje Sjoerds 1 kB 1692  Hidaard  
Trijntje Sjoerds Brattinga   5-11-1819  Idzega  
Trijntje Sjoerds Dijkstra        
Trijntje Sjoerds Hanema   ongeveer 1811  Roordahuizum  
Trijntje Sjoerds Hoekstra   9-9-1827  Westhem  
Trijntje Sjoerds Huitema   16-3-1868  Hartwerd - Oldeclooster  
Trijntje Sjoerds Langius   ongeveer 1778  Exmorra  
Trijntje Sjoerds Postma   19-2-1856  Wymbritseradeel  
Trijntje Sjoerds van der Werf   20-3-1761  Kubaard  
Trijntje Sjoerds van der Wey   9-5-1838  Bolsward  
Trijntje Sjoerds (Westra) 2 kB 3-8-1746  Tirns - Thabor Klooster  
Trijntje Sjoerds (Trientje) Pot 1 kB   Joure  
Trijntje Sjoukes Bouma   ongeveer 1831  Koudum  
Trijntje Sjuwkes Lolkema   16-3-1830  Oudega  
Trijntje Sybes Homminga 1 kB   Tjerkwerd  
Trijntje Sybes Katsma        
Trijntje Sybes Schaap   22-2-1895  Tirns  
Trijntje Sybes (Salverda)   ongeveer 1705  Kubaard  
Trijntje Sybes (Herkes) Kamsma        
Trijntje Sybren Allerts Zandstra 1 kB 3-4-1822  Hennaarderadeel  
Trijntje Sybrens van Balen   25-2-1817  Irnsum  
Trijntje Sybrens Heeg   ongeveer 1836  Kubaard  
Trijntje Sybrens Jorna   ongeveer 1786  Wijtgaard  
Trijntje Sybrens Jorna   2-9-1857  Barradeel  
Trijntje Sybrens (Kuipers)   ongeveer 1766     
Trijntje Symons Miedema        
Trijntje Symons Tuinstra        
Trijntje Symons Ypma   27-2-1815  Wonseradeel (marie Witmarsum)  
Trijntje Symons Ypma   24-7-1818  Hartwerd  
Trijntje Systses Storm        
Trijntje Sytses        
Trijntje Sytses de Boer   30-6-1815  Makkum  
Trijntje Sytses van der Werff   23-10-1816  Wonseradeel  
Trijntje Sytzes de Boer   ongeveer 1780  Lippenhuizen  
Trijntje Taekes Jansma   10-4-1881  Boksum  
Trijntje Taekes Taekema   28-10-1799  Longerhouw  
Trijntje Teades Dijkstra   14-12-1774  Bolsward  
Trijntje Theunis        
Trijntje Theunis Fokkema   28-8-1855  Menaldum  
Trijntje Thomas' Faber   3-4-1868  Sneek  
Trijntje Thomas Schaap   ongeveer 1868  Irnsum  
Trijntje Thomas Siemonsma 1 kB      
Trijntje Thomas Tjeerdema   1-6-1855  Wonseradeel  
Trijntje Tiedes Tolsma        
Trijntje Tiete's Lyauckama        
Trijntje Tietes        
Trijntje Tietes Palstra   7-4-1850  Baarderadeel  
Trijntje Tietes Palstra   12-12-1851  Baarderadeel  
Trijntje Tjallings Seffinga   11-9-1896  Welsrijp  
Trijntje Tjebbes Hiemstra        
Trijntje Tjebbes Witteveen   25-3-1773  Akmarijp  
Trijntje Tjeerds Bruinsma   25-5-1787  Sint Annaparochie  
Trijntje Tjeerds Kikstra   ongeveer 1844  Menaldum  
Trijntje Tjerks        
Trijntje Tjerks de Boer   ongeveer 1880  Wommels  
Trijntje Tjerks Jorna   17-10-1852  Franeker  
Trijntje Tjerks Roorda   ongeveer 1812  Boksum  
Trijntje Tjerks (Catharina) Terpstra 1 kB   Menaldum  
Trijntje Tjibbes Terpstra   ongeveer 1829  Wirdum  
Trijntje Tjietzes Leenstra        
Trijntje Tjisses Roorda   22-7-1881  Leeuwarderadeel  
Trijntje Tjitses Leenstra   29-2-1856  Sint Nicolaasga  
Trijntje Tjommes Osinga        
Trijntje Uges Veeburg        
Trijntje Uilkes        
Trijntje Uiltjes Palsma   8-10-1815  Oosthem  
Trijntje Uiltjes Plantinga   9-4-1817  Wymbritseradeel  
Trijntje Ulbes Wijngaarden        
Trijntje Ulckes   ongeveer 1615     
Trijntje Visser        
Trijntje Vitus Lolkema   5-1-1872  Baarderadeel  
Trijntje Vitus' Lolkema   7-11-1873  Oosterwierum  
Trijntje Walles Veldhuis        
Trijntje Walles Weerman        
Trijntje Waltes Vos   ongeveer 1710     
Trijntje Warders        
Trijntje Watzes (Catharina) van der Weide   3-1798  Tirns  
Trijntje Wiebes        
Trijntje Wiebes Postma        
Trijntje Wiebes van der Zee   10-4-1818  Abbega  
Trijntje Wiebrens        
Trijntje Wiebrens        
Trijntje Wiegers Kuperus        
Trijntje Wierds 1 kB ongeveer 1698     
Trijntje Wierds Wierdsma 1 kB      
Trijntje Wietzes Piersma        
Trijntje Willems        
Trijntje Willems Bosma   ongeveer 1783     
Trijntje Willems Smits        
Trijntje Wopkes Jorna   ongeveer 1831  Wirdum  
Trijntje Wopkes van der Wey   24-8-1840  Nijland  
Trijntje Wybes 1 kB      
Trijntje Wybes        
Trijntje Wybes Bleeker   21-1-1870  Idzega  
Trijntje Wybes van der Kolk   ongeveer 1831  Wartena  
Trijntje Wybrens Hettinga   ongeveer 1638     
Trijntje Wytses        
Trijntje Wytzes Bouma   ongeveer 1811  Achlum  
Trijntje Ydes Ydema        
Trijntje Yebs Seffinga   ongeveer 1812  Burgwerd  
Trijntje Yebs Seffinga   1-6-1838  Hennaarderadeel  
Trijntje Ymes Faber   16-4-1818  Franeker  
Trijntje Ymes Faber   2-3-1821  Franeker  
Trijntje Ymes Pietersma   16-12-1815  Tjerkwerd  
Trijntje Yntes Kingma   7-4-1860  Poppingawier  
Trijntje Ynzes Dijkstra        
Trijntje Ypes        
Trijntje Ypes     Abbega  
Trijntje Ypes        
Trijntje Ypes   ongeveer 1680     
Trijntje Ypes Wiersma   2-4-1858  Nijland  
Trijntje Ysbrands Galema   14-10-1816  Tjerkwerd  
Trijntje (Catharina of Trientie) Lolkes de Boer        
Trijntje (Catharina) Annes Zwaga        
Trijntje (Catharina) Sjoerds van der Werf   24-10-1817  Bolsward  
Trijntje (Nynke) Gelckes   ongeveer 1698  Rauwerd  
Trijntje (Tine) van der Hoff   2-8-1907  Sloten  
Trijntje (Tiny) Andela   22-9-1922  Lutkewierum  
Trijntje (Trientje / Catharina) Hanses Bolta   ongeveer 1795  Midlum  
Trijntje (Tryntsje) Agricola   5-9-1923  Westhem (Ychten)  
Trijntjen Obes Popma   13-4-1797  Gaast  
Trijntjen Pieters        
Trina Andela   20-12-1921     

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Trintie        
Trintje Philippus (Rollema)   21-3-1742  Winsum  
Trintje Yebs (Ypma)   19-10-1739  Menaldum  
Trude Sikkes        
Truike Antonius Huisman        
Truike Jacobs van Broek   ongeveer 1793  Huizum  
Truus Agricola        
Truus van Doorn        
Truus Jorna        
Truus Kramer        
Truus Verwer        
Tryn van Beyma        
Tryn Hania        
Tryncke Auckes        
Trynke Douma 1 kB 27-7-1923  Oosterwierum  
Tryntie Gerbens Watsema   ongeveer 1647     
Tryntje Aukes        
Tryntje Hendriks        
Tryntje Pieters        
Tryntje Pybes     Harlingen  
Tryntsje Wiersma        
Tr. Bouwhuis        
Tr. van der Werf        
Tsiegje Atses Merkus        
Tsjalling Jacobs        
Tsjeard Hoyte van der Zee 1 kB 29-3-1901  Wolvega  
Tsjebbe Dijkstra        
Tsjerk Jehannes de Jong   15-12-1913     
Tsjerkje Hoogstins        
Tsjerkje Rijpkema        
Tsjerkje Fongers        
Tsjibbe Hoogstins        
Tsjiegje Jarigs Dijkstra   4-11-1882  Huizum (1906)  
Tsjimkje Straatsma        
Tullia Borella   1876     
Tyam Sickedr. Fogelsangh 1 kB 1564     
Tyamcke Jeltedr.        
Tyedske Bonnes Lycklama   ongeveer 1623     
Tyedt Gerlofs 1 kB      
Tyete Jans Gravius   ongeveer 1600     
Tyets        
Tyets Scheltedr.        
Tymen Terra        
Tymen Aukes Overdijk        
Tymen Aukes Overdijk        
Tymen Eiberts (Tiemen Egberts) Bouwhuis        
Tymen Sjoerds Koopal   1802  Beetgum  
Tymetje Jacobs Spanga        
Tynke Sjaarda   5-1-1922  Easterein  
Tytje        
Tytje Baukes        
Tytje Dirks        
Tytje Douwes van der Werf        
Tytje Feddes (doopnaam Thecla) van der Werf 1 kB   Deersum  
Tytje Fokkes   ongeveer 1720  Schingen  
Tytje Fokkes (Tjietje) Ypma     Witmarsum  
Tytje Gosses        
Tytje Jacobs Pot   ongeveer 1868  Sneek  
Tytje Jans (Tiettje) van Tuinen   ongeveer 1800  Rien  
Tytje Jelles (Andringa)        
Tytje Kleises   ongeveer 1742  Workum  
Tytje Kornelis de Groot        
Tytje Martens de Vreeze     Workum  
Tytje Sakes        
Tytje Sakes Veltman (Veldmans)     Bolsward  
Tytje Sipkes Jellema 1 kB   Tjerkwerd  
Tytje Taekes Fopma        
Tytje Tjallings Andla   ongeveer 1623     
Tyttje IJzebrands van Dijk        
T. Ahrens        
T. Algra        
T. Andela        
T. Andela        
T. Antonides        
T. Bierma        
T. Boekema        
T. Boersma        
T. van der Brug        
T. Draijer        
T. Faber        
T. Fleer        
T. van Gosliga        
T. Gray        
T. van der Hem        
T. van der Hem        
T. Jaarsma        
T. Jongema        
T. Kramer        
T. Meurs        
T. Ozinga        
T. Poepjes        
T. Schotanus        
T. van Soesbergen        
T. Terpstra        
T. Terpstra        
T. Tilstra        
T. Timmermans        
T. Tuininga        
T. Visser        
T. Vrieswijk        
T. Westendorp        
T.C. Mulder        
T.E. Zijlstra        
T.F.J. Meulenkamp        
T.G. Kling        
T.N. de Boer        
T.O. Algra        
T(yets?) Eelkes        

Totaal 2508 personen in deze lijst met letter T.

Naar voornamen beginnend met letter S

Naar voornamen beginnend met letter U

Personen index