Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: R

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter Q

Naar voornamen beginnend met letter S

Totaal 1366 personen met 907 verschillende voornamen beginnend met een R:
Rabo (1)
Racheltie (1)
Radbodus G. (1)
Radbodus Johannes (1)
Rambartus (1)
Ramiro II (1)
Ramon Berenguer IV (de heilige) (1)
Rauke Baukes (1)
Rauke Joostes (1)
Rauke Lamberts (1)
Raymond Berengarius V (1)
Rebecca (1)
Rebecca Joukes (1)
Reenske Feddes (1)
Regelind (1)
Regina (21)
Regina Agatha (1)
Regina Anna (3)
Regina Annes (1)
Regina Barbara (1)
Regina Baukes (1)
Regina Boukje (1)
Regina Broers (1)
Regina Catharina (1)
Regina Catharina (Niny) (1)
Regina Douwes (1)
Regina Eelkje (1)
Regina Elisabeth (1)
Regina Geertruida (1)
Regina Gerrits (1)
Regina Helena (1)
Regina H.M. (1)
Regina Jacobs (Yna) (1)
Regina Jelles (2)
Regina Johannes (1)
Regina Klases (1)
Regina Lucia (1)
Regina Maria (9)
Regina Maria Helena (1)
Regina Nannings (1)
Regina Petronella (2)
Regina Rientses (1)
Regina Robijn' (1)
Regina Siemens (1)
Regina Sipkes (2)
Regina Willems (1)
Regina Yettes (1)
Regina (Reino) (1)
Regnerus (6)
Regnerus Bonifatius (Rients) (1)
Regnerus Joukes (1)
Regnerus Michiels (Rein) (1)
Regnerus Sybren (1)
Regnerus Symons (1)
Regnerus Sytses (1)
Reid Jelles (1)
Reignerus Josephus (1)
Reijder Klazes (1)
Reijer Douwes (1)
Reijer Fokkes (1)
Reijndert Klazes (1)
Reijnier Jurriaens (1)
Reijnoldus Leonardus (Reis) (1)
Reimer Oeges (1)
Reimer Tetmans (1)
Rein (20)
Rein Anes (1)
Rein Assuerus (1)
Rein Ates (2)
Rein Baukes (1)
Rein Bouke (1)
Rein Cornelis (1)
Rein Douwes (2)
Rein Durks (1)
Rein Ennes (1)
Rein Everts (1)
Rein Feddes (2)
Rein Folkerts (3)
Rein Franses (2)
Rein Franzes (2)
Rein Gerbens (1)
Rein Harings (1)
Rein Harmens (1)
Rein Hiddes (1)
Rein Hiskes (1)
Rein Hoites (2)
Rein IJ (1)
Rein Jacobs (2)
Rein Jans (3)
Rein Jarigs (1)
Rein Jelles (2)
Rein Johannes (3)
Rein Jouwkes (1)
Rein Klazes (4)
Rein Liskes (1)
Rein Lolkes (1)
Rein Martinus (1)
Rein Maurits (1)
Rein Mebius (1)
Rein Nolles (1)
Rein Okkes (1)
Rein Pieter (2)
Rein Pieters (6)
Rein Rinkes (2)
Rein Sikkes (2)
Rein Simons (1)
Rein Sjoerds (2)
Rein Sjoerds (Rien) (1)
Rein Sybrens (2)
Rein Symons (1)
Rein Sytses (1)
Rein Tjebbes (1)
Rein Watses (1)
Rein Watzes (2)
Rein Willems (1)
Rein Wybes (1)
Rein Ypes (3)
Reind Sjoekes (1)
Reinder (7)
Reinder Andries (1)
Reinder Antonius (1)
Reinder Arjens (1)
Reinder Bouwes (1)
Reinder Douwes (2)
Reinder Durks (1)
Reinder Feikes (1)
Reinder Folkerts (1)
Reinder Frederik (2)
Reinder Freerks (1)
Reinder Gerlofs (1)
Reinder Gerrits (1)
Reinder Hendriks (1)
Reinder Hettes (1)
Reinder Hoites (1)
Reinder Houkes (1)
Reinder Jacobus (1)
Reinder Jochums (1)
Reinder Johannes (2)
Reinder Jorrits (1)
Reinder Kornelis (1)
Reinder Lammerts (1)
Reinder Lieuwes (1)
Reinder Martens (1)
Reinder Menso (2)
Reinder Pieters (2)
Reinder Reinders (1)
Reinder Rientses (1)
Reinder Sakes (1)
Reinder Sjoerds (1)
Reinder Sybrens (2)
Reinder Teakes (1)
Reinder willems (1)
Reinder (Rein) (1)
Reindert Jacobus (2)
Reiner (2)
Reiner Gerrits (1)
Reiner Jans (1)
Reiner (Reinard, Renerus) (1)
Reinera Piers (1)
Reinerus (3)
Reinerus / Rein (1)
Reinhard (1)
Reinhard Joseph Leopold Maria (1)
Reinhold Petrus (1)
Reinier (3)
Reinier III (1)
Reinier (jonkheer) (1)
Reinikus (1)
Reinildis (Reinske) (2)
Reino (3)
Reino Arends (1)
Reino Gerbens (1)
Reino Jans (1)
Reino Johannes (3)
Reino Lamberts (1)
Reino Lieuwes (1)
Reino Louws (2)
Reino Maria (1)
Reino Pieters (1)
Reinold (2)
Reinolt Sipkes (1)
Reinou (1)
Reinou Nannes (1)
Reinou Wobbes (1)
Reinoud II (1)
Reinschje Reins (1)
Reinschjen (1)
Reinschjen Hendriks (1)
Reinsck Andriesdr. (1)
Reinse Gerrits (1)
Reinse Harmens (1)
Reinsje Assuerus (2)
Reinsje Jans (1)
Reinsje Johannes (2)
Reinsk Hoites (1)
Reinske (2)
Reinske Jelmers (1)
Reinske Sjoerds (1)
Reinske Yebs (1)
Reinske Ynzes (1)
Reinske/Renildis (1)
Reinskje (11)
Reinskje Annes (3)
Reinskje Cornelis (1)
Reinskje Deddes (1)
Reinskje Douwes (1)
Reinskje Durks (1)
Reinskje Eelkes (3)
Reinskje Foppes (Rinske/Rinskje) (1)
Reinskje Gerbens (1)
Reinskje Gerrits (1)
Reinskje Gerrits (Reintje) (1)
Reinskje Gorrits (1)
Reinskje Haantjes (1)
Reinskje Jentjes (1)
Reinskje Klazes (1)
Reinskje Lykles (1)
Reinskje Martens (1)
Reinskje Maurits (1)
Reinskje Namles (1)
Reinskje Pieters (2)
Reinskje Tietes (1)
Reinskje Tjebbes (1)
Reinskje Tjeerds (1)
Reinskje Tjitses (1)
Reinskje Wiebes (1)
Reinskje Wybes (1)
Reinskje Yebs (1)
Reinskjen Christiaans (1)
Reinskjen Martens (1)
Reintje (2)
Reintje Ages (1)
Reintje Ales (1)
Reintje Geerts (1)
Reintje Harmens (1)
Reintje Jacobs (1)
Reintje Jans (Regina) (1)
Reintje Johannes (1)
Reintje Jolles (1)
Reintje Joostes (1)
Reintje Meinderts (1)
Reintje Piers Reinske (1)
Reintje Piers (Renske) (1)
Reintje Reinders (1)
Reintje Reins (1)
Reintje Remkes (1)
Reintje Ruuds (1)
Reintje Sjoerds (1)
Reintje Ulbes (1)
Reintje Wierds (1)
Reintjen (1)
Reitze (1)
Reitze Pieters (1)
Relindeis / Reinssen (1)
Rembertus Wietse (1)
Remke Gerrits (1)
Remke Yntes (1)
Remmelt (2)
Remmelt Andries (1)
Remmelt Jans (1)
Remmelt Sikkes (1)
Remmertke Wybes (1)
Renata (1)
Renatus (1)
Renatus Hansos (1)
Renaud I (1)
Renaud II (1)
Renaud III (Reginald III) (1)
Rene (3)
René Karel Maria Jozef (1)
René (Renatus) (1)
Reneé (1)
Rengertje Rinderts (1)
Renke Wols' (1)
Renkje Remmelts (1)
Rennert Franses (1)
Rense Gerrits (1)
Rensk Wiebes (1)
Renske (3)
Renske Alberts (1)
Renske Arnoldus (1)
Renske Douwes (1)
Renske Durks (1)
Renske Eedes (1)
Renske Harmens (1)
Renske Harmens (Rinske) (1)
Renske Johannes (2)
Renske Jurjens (1)
Renske Klazes (1)
Renske Lolkes (1)
Renske Maria (1)
Renske Oeges (1)
Renske Renses (1)
Renske Siebrens (1)
Renske Taekes (1)
Renske Teakes (1)
Renske Wiebes (1)
Renske (Reinskje) Rientzes (1)
Renst Pieters (1)
Rentje Piers (1)
Renze (1)
Reyer J. (1)
Reyer Pieters (1)
Reylof Jans (1)
Reyloff Jans (1)
Reyn Gerckes (1)
Reyn Jans (1)
Reyn Johannes (1)
Reyn Watses (1)
Reyner Kinskz. (of Reiner) (1)
Reynercke Freerx (1)
Reynsch Melisdr (1)
Reynske Johannes (1)
Reynske Ottes (1)
Ria (2)
Richard (7)
Richard Conrad Theodoor Hubert (1)
Richard I Leeuwenhart (1)
Richard II (2)
Richard III (1)
Richard Mór (1)
Richard Nigel (1)
Richard óg (1)
Richard Sir (1)
Richardis (1)
Richardus Hendrikus Ignatius (1)
Richt Aenes (1)
Richt Foppes (1)
Richt Nannes (1)
Richt Tjepkes (1)
Richtje (6)
Richtje Andries (1)
Richtje Christiaans (1)
Richtje Harings (1)
Richtje Harmens (1)
Richtje Jacobs (1)
Richtje Jans (2)
Richtje Jelles (Rigtje) (1)
Richtje Johannes (1)
Richtje Simmes (1)
Richtje Warners (1)
Richtje Wybes (1)
Richtje Yebs (1)
Richtje, later gewijzigd in Antje Ydes (1)
Richtsje (1)
Rick Pieters (1)
Ridserd Sybrens (1)
Ridsert (2)
Ridzerd (1)
Ridzert Tjallings (1)
Rie (2)
Riek (3)
Rieme (1)
Rieme Baukes (1)
Rieme Jarichs (1)
Riemer Ages (1)
Riemer Attes (1)
Riemer Baardes (1)
Riemer Cornelis' (1)
Riemer Feddes (1)
Riemer Haantjes (1)
Riemer Klazes (1)
Riemer Ruerds (1)
Riemer Sybrens (2)
Riemer Wybrens (1)
Riemertje Hayes (1)
Riemke (18)
Riemke Douwes (2)
Riemke Durks (1)
Riemke Ekkes (1)
Riemke Everts (1)
Riemke Gerbens (5)
Riemke Hendriks (2)
Riemke Hieltjes (1)
Riemke Jans (3)
Riemke Jochums (2)
Riemke Klases (1)
Riemke Klazes (1)
Riemke Lieuwes (1)
Riemke Lourens (1)
Riemke Luitjens (1)
Riemke Pieters (4)
Riemke Ripperts (1)
Riemke Sibles (1)
Riemke Sjoerds (1)
Riemke Sjoukes (2)
Riemke Sybrens (1)
Riemke Thijsses (1)
Riemke Thomas (1)
Riemke Tietes (1)
Riemke Wiebes (1)
Riemke Ymes (1)
Riemke (Rimkjen) Willems (1)
Riemkje (1)
Riemkje Jacobus (1)
Riemkje Jans (1)
Riemkje Jarigs (1)
Riemkje Jelles (1)
Riemkje Joekes (1)
Riemkjen Gerrits (1)
Riempke Hanzes (1)
Rienck (2)
Rienck Ruurds (1)
Rienik R. Sr. (1)
Rienk (3)
Rienk Alberts (1)
Rienk Bruins (1)
Rienk Douwes (Reinerus) (1)
Rienk Durks (1)
Rienk Jans (1)
Rienk Martens (1)
Rienk Reins (1)
Rienk Simkes (Rintje) (1)
Rienk Taedes (2)
Rienk Tijsses (1)
Rienke Hommes (1)
Rienkje Remmelts (1)
Rienske Jelles (1)
Rienske Lubberts (1)
Rienst Hilles (1)
Rient Jelles (1)
Rientje Jans (1)
Rients (21)
Rients Anskes (1)
Rients Botes (1)
Rients Cornelis (2)
Rients Fokkes (2)
Rients Folkerts (1)
Rients Franses (2)
Rients Geerts (Gerrits) (1)
Rients Gerrits (1)
Rients Hidde (2)
Rients Hiddes (1)
Rients Houkes (1)
Rients Jacobus (1)
Rients Jans (1)
Rients Jarigs (1)
Rients Jarings (1)
Rients Jelles (1)
Rients Johannes (4)
Rients Lieuwes (1)
Rients Meinderts (2)
Rients Minnes (2)
Rients Namle (1)
Rients Ottes (1)
Rients Piers (1)
Rients Pieters (1)
Rients P. (1)
Rients Rientses Posthumus (1)
Rients Rommerts (2)
Rients Sakes (1)
Rients Sjoerd (1)
Rients Sjoerds (1)
Rients Sybrens (1)
Rients Taekeles (1)
Rients Taekes (2)
Rients Teakes (1)
Rients Tjipke (1)
Rients Tjipkes (2)
Rients Tjittes (2)
Rients Wiebes (2)
Rients Yemes (1)
Riet (2)
Rigt Doeckles (1)
Rigtje (6)
Rigtje Anna (1)
Rigtje Dirks (1)
Rigtje Fransens (1)
Rigtje Gerbens (1)
Rigtje Harings (1)
Rigtje Hendriks (1)
Rigtje Jans (2)
Rigtje Jelles (2)
Rigtje Joukes (1)
Rigtje Kazes (1)
Rigtje Keimpes (1)
Rigtje Klases (1)
Rigtje Rietses (1)
Rigtje Sybes (1)
Rigtje Sybrens (2)
Rigtje Symens (1)
Rigtje Wybrens (1)
Rigtje Yntes (1)
Rigtsje Murks (1)
Rijer (1)
Rijk (1)
Rijkje (1)
Rijkjen Cornelis (1)
Rika (2)
Rika Gerhardina (1)
Rikus (1)
Riky (1)
Rimke (2)
Rimke Jans (1)
Rimke Siemens (2)
Rimke/Romana (1)
Rimkje Floris' (1)
Rimkje Petrus (1)
Rimmer (2)
Rimmer Jans (1)
Rimmer Lolles (3)
Rimmer Taedes (1)
Rimpke Hanzes (1)
Rinck Annes (2)
Rinck Baukes Baukes (1)
Rinck Sickes (1)
Rinck Syboldts (1)
Rincke Bientses (1)
Rincke Martens (1)
Rincke Rinckes (1)
Rindert (1)
Rindert H. (1)
Rindert Jans (2)
Rindert Oebles (1)
Rindert Sibrands (1)
Rindert Taekes (1)
Rindert Thomas (1)
Rindert Ypes (1)
Rindertje Nannes (1)
Ringenara Suzanna (1)
Ringenera Suzanna (1)
Ringeneris (1)
Ringenerus Franciscus (Regnerus) (1)
Ringnera Wybes (1)
Ringnerius Everts (1)
Rinie (1)
Rink (3)
Rink Franses (1)
Rink Gosses (1)
Rink Johannes (1)
Rink Piebes (1)
Rink Tonis (1)
Rinke (2)
Rinke Arjens (1)
Rinke Berends (1)
Rinke Cornelis (2)
Rinke Douwes (2)
Rinke Jans (1)
Rinke Martens (2)
Rinke Piebes (1)
Rinke Reins (1)
Rinke (pater S.M.A.) (1)
Rinkje (4)
Rinkje Fimmes (1)
Rinnert Fredses (1)
Rinnert Gerbens (1)
Rinnert Mercks (1)
Rinny (1)
Rinschjen Jakobs (1)
Rinscke Foppes (1)
Rinse (5)
Rinse Ates (1)
Rinse Aukes (1)
Rinse Baukes (1)
Rinse Brands (1)
Rinse Cornelis (1)
Rinse Hendriks (2)
Rinse Jan Hendrik (1)
Rinse Jans (1)
Rinse Jetzes (1)
Rinse Johannes (1)
Rinse Klazes (Rense) (1)
Rinse Lolkes (2)
Rinse Philippus' (1)
Rinse Pieters (2)
Rinse Simons (1)
Rinse Sipkes (1)
Rinse Teyes (1)
Rinse W. (1)
Rinske (25)
Rinske Ages (2)
Rinske Annes (5)
Rinske Ates (1)
Rinske Berends (1)
Rinske Boeles (1)
Rinske Botes (1)
Rinske Catharina (1)
Rinske Douwes (Renske) (1)
Rinske Durks (1)
Rinske Eelkes (2)
Rinske Eeltjes (1)
Rinske Eeltjes (Renske) (1)
Rinske Folkerts (1)
Rinske Frankes (1)
Rinske Franses (1)
Rinske Gerbens (3)
Rinske Hayes (1)
Rinske Hendriks (4)
Rinske Jacobs (1)
Rinske Jacobus' (1)
Rinske Klazes (5)
Rinske Luitzens (1)
Rinske Maurits' (2)
Rinske Melis (1)
Rinske Minks (2)
Rinske M. (1)
Rinske Philippus' (1)
Rinske Pieters (5)
Rinske Poppes (1)
Rinske Renses (1)
Rinske Rinses (2)
Rinske Romkes (1)
Rinske Rommerts (1)
Rinske Saekeles (1)
Rinske Siemens (1)
Rinske Sipkes (1)
Rinske Sjoerds (1)
Rinske Sjoukes (1)
Rinske Symons (2)
Rinske Sytses (1)
Rinske Teakes (1)
Rinske Theunis (1)
Rinske Thomas (1)
Rinske Tjalles (1)
Rinske Ydes (1)
Rinske Ymes (1)
Rinske Ynzes (1)
Rinske Yskes (1)
Rinske Yzaaks (1)
Rinskje (1)
Rinskje (Reinkje) Rintjes (1)
Rintie Jetzes (1)
Rintje (2)
Rintje Andries (1)
Rintje Baukes (2)
Rintje Gerbens (1)
Rintje Gosses (2)
Rintje Halbes (1)
Rintje Harmens (1)
Rintje Hessels (2)
Rintje Idzes (1)
Rintje Jans (3)
Rintje Johannes (3)
Rintje Joukes (1)
Rintje Klazes (1)
Rintje Lieuwes (1)
Rintje Lolles (1)
Rintje Maurits (1)
Rintje Meyes (1)
Rintje Oenes (1)
Rintje Ottes (1)
Rintje Pieters (1)
Rintje Rintjes (1)
Rintje Sakes (1)
Rintje Sikkes (1)
Rintje Sjoerds (1)
Rintje Yges (1)
Rintje Ypkes (3)
Rintje (Reintje) Jelles (1)
Rintk Eeltjes (1)
Rintse Douues (1)
Rintsje O. (1)
Rintze Jacob (1)
Rinze (2)
Rinze Aukes (1)
Rinze Cornelis (1)
Rinze Fokkes (1)
Rinze Hendriks (1)
Rinze Jacobs (1)
Rinze Jans (2)
Rinze Lucas (1)
Rinze Piers (1)
Rinze Pieters (1)
Rinze Sipkes (1)
Rinze Symons (1)
Rippert Gerrits (1)
Rippert Ripperts (1)
Ritsche Jans (1)
Ritske (1)
Ritske Eeltjes (1)
Ritske Pieters (1)
Ritske Taedes (1)
Rixt Bauckes (1)
Rixt Bonne-Pieters (1)
Rixt Gerlofs (1)
Rixt Harmens (1)
Rixt Jans (1)
Rixt Pybes (4)
Rixt Simons (1)
Rixtje Oeges (1)
Rob (1)
Robert (5)
Robert I (5)
Robert I Karel Lodewijk Maria (1)
Robert II (4)
Robert III (1)
Robert III (John) (1)
Robert James (1)
Robert VI (1)
Robert (Rutpert) de Sterke (1)
Robert (van Parijs / van Frankrijk) (1)
Robertus (2)
Robijn (4)
Robijn Ittes (1)
Robijn Johannes (1)
Robijn Pieters (1)
Robijn Poppes (1)
Robyn Clasen (1)
Rode (1)
Roel (4)
Roel Aukes (1)
Roel Germben (1)
Roel Theunis (1)
Roeland (1)
Roeland Jan (1)
Roelfke (1)
Roelof (11)
Roelof Berends (1)
Roelof Bokkes (1)
Roelof Douwes (1)
Roelof Gosses (1)
Roelof Hendriks (1)
Roelof Heyes (1)
Roelof Jacobs (2)
Roelof Jannes (1)
Roelof Johannes' (2)
Roelof Jolts (1)
Roelof Klazes (1)
Roelof Kornelis (1)
Roelof Meinderts (1)
Roelof Ottes (1)
Roelof Piers (1)
Roelof Roelofs (2)
Roelof Wyben (1)
Roelofje Clara (1)
Roelofje Tymens (1)
Roelofje Wybes (1)
Roelofke (2)
Roger (1)
Roland Daniël (1)
Rolina Maria (2)
Rolina Maria Hora (1)
Rolina Maria Hora (Vrouwe van Klinckema) (1)
Roline Maria Louise Egbertine (1)
Romcke Gerloffsz (1)
Romke (7)
Romke Aukes (1)
Romke Baukes (1)
Romke Claases (1)
Romke Edzez (Ydses) (1)
Romke Gerbens (2)
Romke Harings (2)
Romke Huites (1)
Romke Jans (2)
Romke Jitzes (1)
Romke Johannes (3)
Romke Klazes (1)
Romke Piers (1)
Romke Simons (1)
Romke Uilkes (1)
Romke Ypes (1)
Romkes Harings (1)
Romkje (5)
Romkje Feddes (1)
Romkje Gerbens (1)
Romkje Hotses (1)
Romkje Piers (2)
Romkje Romkes (1)
Romkje Sipkes (1)
Romkje Sjoerds (2)
Romkje Sybrens (1)
Romkje Taekes (1)
Romkje Willems (1)
Romkje Wopkes (1)
Romkjen (1)
Romkjen Gerrits (1)
Romkjen Jorrits (1)
Romkjen Sybrens (1)
Rommert (4)
Rommert Boukes (1)
Rommert Douwes (1)
Rommert Kornelis (1)
Rommert Obes (2)
Rommert Sytses (1)
Rommert Taekes (1)
Rommert Teakes (1)
Rommert Tjeerds (1)
Rommetje Hessels (1)
Rooitske Johannes (1)
Roorde Nicolaas (1)
Rooske Andries (1)
Rooske Baukes (1)
Rooske Lieuwes (1)
Rooske Simens (1)
Rooske Steffens (1)
Rosa (Rooske) (1)
Rosalie (1)
Rose Constance Marie (1)
Rosier (1)
Rotrude (1)
Rouke Lammerts (1)
Roymer Roymers (1)
Rudolf (4)
Rudolf Alfred Theo (1)
Rudolf Ferdinand (1)
Rudolf I (2)
Rudolf II (2)
Rudolf IV (1)
Rudolf Johannes Antonius (1)
Rudolf Petrus (1)
Rudolf Theodorus (1)
Rudolph (1)
Rudolphina Johanna (1)
Rudolphus (1)
Rudolphus Johannes (1)
Ruerd Hoytes (1)
Ruerdtsje W. (1)
Ruird (1)
Rumoldus (1)
Ruprecht II (Bijgenaamd: De Harde) (1)
Ruprecht III (1)
Rutger (1)
Rutger Dirks (1)
Rutger Geerts (2)
Rutger Jacobs (1)
Rutger Joukes (1)
Rutger Piers (1)
Rutger Symons (2)
Rutger Tjeerds (1)
Rutgerus Johannes (1)
Ruth (1)
Ruthje Ruurds (1)
Ruttje Johannes (1)
Ruurd (14)
Ruurd Abels (1)
Ruurd Ale (1)
Ruurd Anes (1)
Ruurd B. (1)
Ruurd Cornelis (1)
Ruurd C. (1)
Ruurd Deddes (1)
Ruurd Douwes (2)
Ruurd Folkerts (1)
Ruurd Franses (1)
Ruurd Gerbens (3)
Ruurd Gerkes (1)
Ruurd Gerrit (1)
Ruurd Gerrits (1)
Ruurd Gosses (1)
Ruurd Harmens (3)
Ruurd Hendriks (1)
Ruurd Hermanus (1)
Ruurd Herres (1)
Ruurd Hessels (1)
Ruurd Hommes (1)
Ruurd Jacobs (3)
Ruurd Jans (2)
Ruurd Jentjes (2)
Ruurd Johan' (1)
Ruurd Klases (1)
Ruurd Klazes (1)
Ruurd Lubartus' (1)
Ruurd Martens (2)
Ruurd Michiels (1)
Ruurd M. (1)
Ruurd Piers (2)
Ruurd Pieters (1)
Ruurd Reins (1)
Ruurd Riemers (1)
Ruurd Rijkes (1)
Ruurd Ruurds (1)
Ruurd Sapes (1)
Ruurd Siebrens (1)
Ruurd Sjieukes (1)
Ruurd Sjoerds (1)
Ruurd Sjoukes (1)
Ruurd Sytzes (1)
Ruurd Taedes (1)
Ruurd Teade (1)
Ruurd Teceles (1)
Ruurd Wierds (1)
Ruurd Willem (1)
Ruurd Wybes (2)
Ruurd W. (1)
Ruurd Yntes (1)
Ruurd Ysbrands (1)
Ruurdje Andrys (1)
Ruurdje Hendriks (1)
Ruurdje Jans (1)
Ruurdje Joukes (1)
Ruurdje Lykles (1)
Ruurdje Pieters (1)
Ruurdje Tjallings (1)
Ruurdsje (1)
Ruurdtje Geerts (1)
Ruurdtje Jans (2)
Ruurdtje Johannes (1)
Ruurdtje Jorrits (1)
Ruurdtje Kornelis (1)
Ruurdtje K. (1)
Ruurdtje Laurens' (1)
Ruurdtje Pieters (1)
Ruurdtje Tabes (1)
Ruurdtje Ypes (1)
Ruurtje (1)
Ruwertje (1)
Rykeltje Jelles (1)
Rymer Louws (1)
Rymke Lunia (1)
Rypke Tjerks (1)
Ryurdt Taeckles (1)
R. (53)
R. (Ru) (1)
R.C. (1)
R.F.N. (1)
R.J. (2)
R.T. (1)

Totaal 1366 personen met 907 verschillende voornamen bij deze letter R.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Rabo Copes   1538  Groenlo  
Racheltie Tilikingius        
Radbodus G. Beukelaar        
Radbodus Johannes de Faber   1798  Leeuwarden  
Rambartus de Cock        
Ramiro II van Aragón   24-4-1086  Aragón, Spanje  
Ramon Berenguer IV (de heilige)   1114  Rodez, Frankrijk  
Rauke Baukes        
Rauke Joostes Jellema        
Rauke Lamberts van der Meer        
Raymond Berengarius V van Provence   1198  Aix-en-Provence 25223538 
Rebecca Mok        
Rebecca Joukes Selsma        
Reenske Feddes Ypma        
Regelind        
Regina Adema   4-12-1881  Bolsward  
Regina Adema   19-8-1893  Bolsward  
Regina Adema   19-8-1893  Bolsward  
Regina de Bruin        
Regina Bruls (Brolls)        
Regina Buikstra        
Regina Dölle   ongeveer 1904     
Regina de Faber   13-10-1876  Franeker  
Regina Galama   22-4-1873  Wons  
Regina Haarsma        
Regina de Jong   ongeveer 1898     
Regina de Jong   9-12-1917  Bakhuizen  
Regina Jorna   1902     
Regina Kramer   20-1-1910  Kubaard  
Regina Kuipers        
Regina Laagland        
Regina Schaafsma   ongeveer 1874  Ouwsterhaule  
Regina Veltman   ongeveer 1852  Witmarsum  
Regina Visser   14-8-1903  Sneek  
Regina van de Wetering   25-5-1920  Rijs  
Regina Ysselmuiden   15-4-1895  Franeker  
Regina Agatha Miedema   1-6-1925  Burgwerd  
Regina Anna Henning   18-3-1867  Franeker  
Regina Anna Leenes   3-3-1903  Oudehaske  
Regina Anna van der Meer   8-6-1922     
Regina Annes Kooiker   28-10-1860  Makkum  
Regina Barbara Terwisscha van Scheltinga   11-9-1881  Sneek  
Regina Baukes Jorna   23-4-1880  Leeuwarden  
Regina Boukje Kramer   15-11-1911  Kubaard  
Regina Broers de Boer   9-2-1880  Oosterwierum  
Regina Catharina Hettinga   3-7-1902  Sanfirden  
Regina Catharina (Niny) Kramer   3-6-1915  Hartwerd - Oldeclooster  
Regina Douwes Walta   ongeveer 1892  Westhem  
Regina Eelkje Melein   1919     
Regina Elisabeth de Vries        
Regina Geertruida van der Schaaf   5-7-1851  Franeker  
Regina Gerrits de Vries   ongeveer 1867  Workum  
Regina Helena van der Weij   13-9-1914     
Regina H.M. Jorna   1914     
Regina Jacobs (Yna) Langedijk   13-7-1830  Oosterwierum  
Regina Jelles Dooper   2-4-1891  Wymbritseradeel  
Regina Jelles Kramer   17-4-1828  Bolsward  
Regina Johannes de Faber   4-4-1861  Franeker  
Regina Klases Panboer   7-1-1861  Sneek  
Regina Lucia Andela   19-2-1913  Tirns  
Regina Maria Aukes   16-7-1924  Amsterdam  
Regina Maria de Faber   4-5-1901  Westhem ?  
Regina Maria Roorda   2-2-1891  Leeuwarderadeel  
Regina Maria Stockmann   26-3-1896  Bolsward  
Regina Maria Tellingen   4-8-1894  Arnhem  
Regina Maria Terpstra   9-6-1872  Franekeradeel  
Regina Maria Terpstra   1-8-1873  Franekeradeel  
Regina Maria Ysselmuiden   7-1-1899  Franeker  
Regina Maria Ysselmuiden   8-3-1902  Franeker  
Regina Maria Helena Tombrock   ongeveer 1893  Leeuwarden  
Regina Nannings Poelsma   25-8-1899  Herbaijum  
Regina Petronella Bootsma   31-12-1905  Tirns  
Regina Petronella van der Wey   4-5-1876  Greonterp  
Regina Rientses Slippens   19-5-1878  Hennaarderadeel  
Regina Robijn' Polder   ongeveer 1896  Allingawier  
Regina Siemens Boersma   ongeveer 1873  Doniaga  
Regina Sipkes Hanenburg   26-3-1872  Ysbrechtum  
Regina Sipkes Westra   1805  Franeker  
Regina Willems Bootsma   6-3-1872  Franeker  
Regina Yettes Flapper   3-1-1877  Bolsward  
Regina (Reino) Ketelaar 1 kB 18-2-1810  Workum  
Regnerus van Andringa        
Regnerus Boelens        
Regnerus Witteveen   30-6-1892  Oudega -W-  
Regnerus Yntema   1897     
Regnerus Yntema   16-2-1899  Wymbritseradeel  
Regnerus van der Zee        
Regnerus Bonifatius (Rients) Hettinga   26-2-1925  Wirdum  
Regnerus Joukes van der Weij   ongeveer 1842  Oudega  
Regnerus Michiels (Rein) Galama   27-10-1910  Burgwerd  
Regnerus Sybren Hiemstra   13-5-1868  Bozum  
Regnerus Symons Adema   9-10-1818  Kimswerd  
Regnerus Sytses Andela   14-10-1862  Franeker  
Reid Jelles de Jong        
Reignerus Josephus Visser   ongeveer 1831  Sneek  
Reijder Klazes Kooijman   25-3-1791  Andijk  
Reijer Douwes Flapper   1790  Hartwerd  
Reijer Fokkes Flapper   1805  Bolsward  
Reijndert Klazes Kooiman   23-3-1738  Andijk  
Reijnier Jurriaens van der Leij   26-4-1652  Rinsumageest  
Reijnoldus Leonardus (Reis) Blom 1 kB 4-9-1913  Terschuur  
Reimer Oeges Faber        
Reimer Tetmans Faber        
Rein        
Rein van Dijk        
Rein Hettinga        
Rein Hettinga        
Rein Hettinga   31-3-1906  Tirns  
Rein Hoekstra   16-7-1916  Bolsward  
Rein Huitema   14-8-1923  Scharnegoutum  
Rein van Lyauckama   1553     
Rein Miedema   28-3-1894  Westhem  
Rein Miedema   4-6-1917  Greonterp  
Rein Molenaar   21-4-1878  Hemelum  
Rein Oostenveld        
Rein Rypma   27-9-1909  Haskerland  
Rein van der Werf   9-6-1882  Westhem  
Rein van der Werf   28-9-1901  Abbega  
Rein van der Wey   30-3-1791     
Rein Ypma   26-12-1898     
Rein Zeinstra   17-10-1888     
Rein Zeinstra 1 kB 16-11-1896  Schalsum  
Rein Zijda   ongeveer 1895     
Rein Anes Andela 1 kB 15-12-1885  Winsum  
Rein Assuerus Terwisscha van Scheltinga 1 kB 5-6-1871  Oudega Hon  
Rein Ates        
Rein Ates de Boer   19-7-1910  Scharnegoutum  
Rein Baukes de Boer   7-1833  Burgwerd  
Rein Bouke de Boer   2-3-1908     
Rein Cornelis Reinsma        
Rein Douwes   1715     
Rein Douwes Dijkstra        
Rein Durks Taekema   16-10-1756  Hieslum  
Rein Ennes Feenstra        
Rein Everts Teernstra   1870     
Rein Feddes Galama        
Rein Feddes de Wolff   19-10-1882  Indijk  
Rein Folkerts Andela   19-5-1871  Wonseradeel  
Rein Folkerts Andela   7-11-1879  Witmarsum  
Rein Folkerts Hettinga   8-3-1860  Bolsward  
Rein Franses Haarsma   19-8-1888  Bakhuizen  
Rein Franses Pasma (Pastma)   25-12-1850  Scharnegoutum  
Rein Franzes Haarsma   ongeveer 1805  Hemelum  
Rein Franzes Haarsma   6-3-1886  Gaasterland  
Rein Gerbens Bruinsma 1 kB 16-2-1849  Witmarsum  
Rein Harings 1 kB 1606     
Rein Harmens de Lange   15-5-1823  Sondel  
Rein Hiddes Jonker   ongeveer 1873  Warga  
Rein Hiskes        
Rein Hoites   1766  Makkum  
Rein Hoites Hoytema        
Rein IJ Molenaar        
Rein Jacobs Hettinga 1 kB ongeveer 1722  Ypecolsga  
Rein Jacobs Hettinga   8-12-1844  Makkum  
Rein Jans Hettinga   3-4-1866  Wolsum  
Rein Jans Taekema 1 kB 26-5-1796  Burgwerd  
Rein Jans Taekema 1 kB 13-4-1801  Burgwerd  
Rein Jarigs        
Rein Jelles Postma   24-3-1846  Bolsward  
Rein Jelles Roorda        
Rein Johannes Groenendal        
Rein Johannes Jongstra   ongeveer 1786  IJlst  
Rein Johannes Lolkema   13-9-1831  Oudega  
Rein Jouwkes Bouma   ongeveer 1812  Oudemirdum  
Rein Klazes Andela 1 kB 19-9-1816  Arum  
Rein Klazes Hettinga     Teroele  
Rein Klazes Hettinga   26-9-1852  Boer  
Rein Klazes Hettinga   19-2-1864  Sanfirden  
Rein Liskes        
Rein Lolkes Lolkema   28-5-1764  Nijland  
Rein Martinus Zeinstra   23-4-1917  Leeuwarden  
Rein Maurits Ypma   6-1-1867  Achlum-Sopsum  
Rein Mebius Brandsma   8-1-1904  It Heidenskip  
Rein Nolles        
Rein Okkes (Miedema)   1688  Folsgare  
Rein Pieter Miedema   27-7-1904     
Rein Pieter Miedema   28-10-1906     
Rein Pieters Andela 1 kB 24-8-1829  Arum  
Rein Pieters Andela   16-5-1889  Arum  
Rein Pieters Miedema 1 kB 2-12-1764  Hartwerd - Oldeclooster  
Rein Pieters Miedema 1 kB 29-6-1840  Burgwerd  
Rein Pieters Minnema   8-3-1866  Wonseradeel  
Rein Pieters Nota   ongeveer 1817  Bolsward  
Rein Rinkes Haarsma        
Rein Rinkes Haarsma   5-4-1885  Hemelumer Oldeferd  
Rein Sikkes Hettinga   7-7-1818  Doniawerstal  
Rein Sikkes Minnema   28-8-1880  Abbega  
Rein Simons Miedema   3-11-1847  Burgwerd  
Rein Sjoerds Minnema 1 kB 12-10-1857  Abbega  
Rein Sjoerds (Engwerda)        
Rein Sjoerds (Rien) Minnema   5-6-1789  Sneek  
Rein Sybrens     Kubaard  
Rein Sybrens Kamstra        
Rein Symons Symonsma   ongeveer 1823  Greonterp  
Rein Sytses de Boer   ongeveer 1801  Pingjum  
Rein Tjebbes        
Rein Watses Andela   13-8-1884  Winsum  
Rein Watzes Andela 1 kB ongeveer 1754  Kubaard  
Rein Watzes Andela   3-10-1824  Arum  
Rein Willems Zeinstra   4-8-1894  Franeker  
Rein Wybes        
Rein Ypes Hollander   7-3-1780  Zurig  
Rein Ypes Hollander   9-9-1781  Bolsward  
Rein Ypes Hollander 1 kB 19-11-1783  Bolsward  
Reind Sjoekes Dijkstra   ongeveer 1876  Oudega W.  
Reinder Bangma   ongeveer 1865     
Reinder Hoekstra        
Reinder Jaarsma        
Reinder Politiek   2-3-1920  Kimswerd  
Reinder Radersma   ongeveer 1806     
Reinder Rispens   18-10-1912  Hennaard  
Reinder Veltman   1-9-1908     
Reinder Andries Gras        
Reinder Antonius Krijnsen   ongeveer 1911     
Reinder Arjens Schat   ongeveer 1842  Sint Annaparochie  
Reinder Bouwes Smeding   ongeveer 1858  Dronrijp  
Reinder Douwes Huisman   ongeveer 1888  Tirns  
Reinder Douwes Woudstra        
Reinder Durks de Vries        
Reinder Feikes Langedijk        
Reinder Folkerts Rispens        
Reinder Frederik Kutsch Lojenga   15-11-1811  Leeuwarden  
Reinder Frederik Kutsch Lojenga   7-3-1871  Gorredijk  
Reinder Freerks Steenhuizen   ongeveer 1811  Bedum  
Reinder Gerlofs Oudega        
Reinder Gerrits Flapper   10-12-1821  Tjerkwerd  
Reinder Hendriks Monkel        
Reinder Hettes Wassenaar        
Reinder Hoites Schaap   3-2-1883  Roordahuizum  
Reinder Houkes Jilderts        
Reinder Jacobus Groenendal        
Reinder Jochums Algra        
Reinder Johannes Boonstra        
Reinder Johannes Kunst        
Reinder Jorrits Hartmans   22-3-1777  Blija  
Reinder Kornelis Brunia        
Reinder Lammerts Veltman        
Reinder Lieuwes Bouma   4-10-1855  Het Bildt  
Reinder Martens Heerpels   ongeveer 1803  Pingjum  
Reinder Menso Mensonides        
Reinder Menso Mensonides        
Reinder Pieters Frankena   22-3-1895  Oosterlittens  
Reinder Pieters Miedema        
Reinder Reinders        
Reinder Rientses de Boer   ongeveer 1889  Arum  
Reinder Sakes Hoornstra   ongeveer 1888  Akmarijp  
Reinder Sjoerds Thijmstra   ongeveer 1804  Arum  
Reinder Sybrens Jaarsma   16-6-1863  Franeker  
Reinder Sybrens Jaarsma   19-4-1867  Franeker  
Reinder Teakes Zijlstra   ongeveer 1796     
Reinder willems Yedema   29-5-1903  Bolsward  
Reinder (Rein) Zeinstra   3-9-1915  Almenum  
Reindert Jacobus Veltman   26-6-1903  Dedgum  
Reindert Jacobus Veltman   25-6-1907  Dedgum  
Reiner        
Reiner   1580  Schraard  
Reiner Gerrits     Schraard  
Reiner Jans Buwalda   1645  Schraard  
Reiner (Reinard, Renerus) Bursz (Baurs, Bourss, Burs etc.)   ongeveer 1605     
Reinera Piers 1 kB 14-9-1751  Oosterend  
Reinerus Hettinga   24-3-1920  Bolsward  
Reinerus Nellis        
Reinerus van der Werf   7-4-1796  Franeker  
Reinerus / Rein Hettinga        
Reinhard van Solms-Braunfels   1573     
Reinhard Joseph Leopold Maria Tombrock   10-5-1883  Franeker  
Reinhold Petrus Többen   10-3-1916  Onstwedde  
Reinier Frissen        
Reinier Grimaldi van Monaco        
Reinier Steskens        
Reinier III       1614284288 
Reinier (jonkheer) van Suchtelen van de Haare        
Reinikus van der Wal        
Reinildis (Reinske) Hettinga        
Reinildis (Reinske) Hettinga        
Reino Ketelaar   1820     
Reino Paulusma   25-2-1904  Boornbergum  
Reino Rypma   28-3-1906  Leeuwarderadeel  
Reino Arends Kalsbeek        
Reino Gerbens 1 kB      
Reino Jans        
Reino Johannes Ettema   16-3-1874  Franeker  
Reino Johannes Ettema   15-12-1882  Franeker  
Reino Johannes van der Meulen   8-1800  Workum  
Reino Lamberts Hofmeijer   ongeveer 1811  Sint Nicolaasga  
Reino Lieuwes Hoekstra   ongeveer 1846  Westhem  
Reino Louws Visscher   12-3-1821  Wonseradeel  
Reino Louws Visser   13-5-1822  Makkum  
Reino Maria Veltman   25-3-1913  Dedgum  
Reino Pieters        
Reinold van Roucy       1879069250 
Reinold de Vries        
Reinolt Sipkes de Schiffart   20-2-1907  Wonseradeel  
Reinou Terpstra        
Reinou Nannes        
Reinou Wobbes Schuurmans   ongeveer 1833  Grouw  
Reinoud II van Gelre        
Reinschje Reins Miedema   1-5-1818  Burgwerd  
Reinschjen Rekers        
Reinschjen Hendriks Lippes   ongeveer 1835  Mirns en Bakhuizen  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Reinsck Andriesdr. Assema   1595  Oldeouwer  
Reinse Gerrits        
Reinse Harmens 1 kB 17-11-1756     
Reinsje Assuerus van Terwisscha 1 kB 1713  Ter Idzard  
Reinsje Assuerus Terwisscha   10-9-1714  Ter Idzard  
Reinsje Jans Petraeus   ongeveer 1895  Franeker  
Reinsje Johannes van der Werf   1774  Harlingen  
Reinsje Johannes van der Werf   1775  Harlingen  
Reinsk Hoites        
Reinske Hettinga        
Reinske Teernstra   31-3-1905  Broek  
Reinske Jelmers van Dijk   7-6-1832  Workum  
Reinske Sjoerds        
Reinske Yebs Ypma   5-8-1908  Herbaijum  
Reinske Ynzes Leenstra   ongeveer 1855  Sint Nicolaasga  
Reinske/Renildis   6-6-1778  Winsum  
Reinskje Anema        
Reinskje de Jong   8-4-1865  Witmarsum  
Reinskje Lippes   ongeveer 1858  Hemelum  
Reinskje Palstra   1-1-1888  Makkum  
Reinskje van der Poort        
Reinskje Postema        
Reinskje Scholten        
Reinskje Tuinstra        
Reinskje Westra        
Reinskje Ypma   14-6-1902  Franeker - Salverd  
Reinskje Zeinstra   21-2-1895  Peins  
Reinskje Annes de Boer   ongeveer 1833  Nijland  
Reinskje Annes van der Klaver   24-11-1824  Lutkewierum  
Reinskje Annes de Klaver   ongeveer 1870     
Reinskje Cornelis Poelstra        
Reinskje Deddes        
Reinskje Douwes van der Tol   17-12-1839  Franekeradeel  
Reinskje Durks van der Hoff   5-12-1859  Harich  
Reinskje Eelkes Boersma   20-5-1852  Bolsward  
Reinskje Eelkes Boersma   16-1-1858  Bolsward  
Reinskje Eelkes de Jong   29-9-1853  Heeg  
Reinskje Foppes (Rinske/Rinskje) Scheltinga   1765  Makkum  
Reinskje Gerbens Laagland     Abbega  
Reinskje Gerrits de Boer 1 kB 12-1795  Nijland  
Reinskje Gerrits (Reintje) Kingma   17-2-1867  Rauwerd  
Reinskje Gorrits Obbema 1 kB 30-5-1866  Bolsward  
Reinskje Haantjes Walda        
Reinskje Jentjes Andela   5-7-1893  Wons  
Reinskje Klazes Hettinga   8-5-1808  Terkaple  
Reinskje Lykles Lycklema   ongeveer 1595     
Reinskje Martens van der Zee   22-11-1879  Workum  
Reinskje Maurits Ypma   24-1-1859  Achlum-Sopsum  
Reinskje Namles Asma   17-10-1851  Heeg  
Reinskje Pieters de Jong   5-4-1895  Workum  
Reinskje Pieters Opdijk   1789     
Reinskje Tietes Hofmeijer        
Reinskje Tjebbes Hettinga   17-11-1840  Bolsward  
Reinskje Tjeerds Buwalda        
Reinskje Tjitses Leenstra   ongeveer 1852  Sint Nicolaasga  
Reinskje Wiebes Terpstra   2-7-1894  Wommels  
Reinskje Wybes   ongeveer 1732  Ypecolsga  
Reinskje Yebs Ypma   21-5-1903  Herbaijum  
Reinskjen Christiaans van Dijk   ongeveer 1813  Workum  
Reinskjen Martens Hofstra        
Reintje Dijkstra   12-3-1925  Cornjum  
Reintje Speelman        
Reintje Ages de Vries        
Reintje Ales Wijbinga   2-3-1884  Pieterbierum  
Reintje Geerts Bouma   5-10-1861  Franeker  
Reintje Harmens 1 kB 12-9-1752     
Reintje Jacobs Dijkstra   21-5-1882  Schalsum  
Reintje Jans (Regina) Jellema 1 kB 19-10-1813  Franeker  
Reintje Johannes Adema        
Reintje Jolles        
Reintje Joostes Huitema   13-10-1788  Heeg  
Reintje Meinderts Frankena   8-12-1845  Sloten  
Reintje Piers Reinske Foekema        
Reintje Piers (Renske)   ongeveer 1752     
Reintje Reinders Langedijk   13-12-1874  Greonterp  
Reintje Reins Roorda   ongeveer 1853  Franeker  
Reintje Remkes Kingma   23-6-1813  Rauwerderhem  
Reintje Ruuds Jongema        
Reintje Sjoerds Hidma        
Reintje Ulbes Heukers   ongeveer 1840  Franeker  
Reintje Wierds   ongeveer 1700     
Reintjen Haarbrink        
Reitze Siebesma   21-5-1873  Heeg  
Reitze Pieters Siebesma   17-1-1925  Leeuwarden  
Relindeis / Reinssen Hettinga        
Rembertus Wietse de Vries   ongeveer 1885  Steggerda  
Remke Gerrits Kingma 1 kB 9-8-1845  Rauwerderhem  
Remke Yntes Kingma        
Remmelt Andela        
Remmelt Andela   30-8-1920  Wons  
Remmelt Andries Poelstra        
Remmelt Jans Andela 1 kB 23-8-1866  Zurich  
Remmelt Sikkes Werkhoven   4-6-1911  Oostdongeradeel  
Remmertke Wybes        
Renata de Bourbon-Montpensier        
Renatus Acronius        
Renatus Hansos Acronius        
Renaud I van Bourgondië       469767312 
Renaud II van Bourgondië   1056     
Renaud III (Reginald III) van Bourgondië   1093    58720914 
Rene van Anjou        
Rene van Chalon        
Rene Steegh        
René Karel Maria Jozef van Bourbon-Parma   17-10-1894  Schwarzau am Steinfeld  
René (Renatus) van Chalon-Oranje   5-2-1519  Breda  
Reneé Doursennot        
Rengertje Rinderts Donia   16-11-1810  Oosterend  
Renke Wols' 2 kB ongeveer 1500     
Renkje Remmelts Poelstra   23-8-1826  Surhuizum  
Rennert Franses Rollema 1 kB ongeveer 1550     
Rense Gerrits        
Rensk Wiebes        
Renske Fopma        
Renske Leenstra   1913     
Renske Smeding        
Renske Alberts de Ruiter   ongeveer 1870  IJsselham Overijssel  
Renske Arnoldus van Balen   23-7-1814  Irnsum  
Renske Douwes (Bootsma)        
Renske Durks van der Hoff   13-2-1852  Harich  
Renske Eedes   9-4-1747  Winsum  
Renske Harmens Engwirda 1 kB 14-10-1759  Poppingawier  
Renske Harmens (Rinske) Bouma   ongeveer 1853  Oenkerk  
Renske Johannes        
Renske Johannes Adema   23-8-1831  Workum  
Renske Jurjens Wijngaarden        
Renske Klazes Flapper   26-12-1861  Burgwerd  
Renske Lolkes   ongeveer 1710     
Renske Maria Huitema        
Renske Oeges Hiddema   14-8-1887  Holwerd  
Renske Renses        
Renske Siebrens Andringa   ongeveer 1750  Goutum  
Renske Taekes Roorda   20-12-1818  Leeuwarderadeel  
Renske Teakes Boersma        
Renske Wiebes        
Renske (Reinskje) Rientzes Bovenhuis        
Renst Pieters   ongeveer 1662     
Rentje Piers        
Renze Kuitert   12-4-1898  Kollum  
Reyer J. Flapper        
Reyer Pieters Flapper        
Reylof Jans Mollema   ongeveer 1584     
Reyloff Jans 4 kB      
Reyn Gerckes Rheen        
Reyn Jans Jonker        
Reyn Johannes Engwerda        
Reyn Watses Heringa   1632  Dongjum  
Reyner Kinskz. (of Reiner)   ongeveer 1633     
Reynercke Freerx        
Reynsch Melisdr   1596  Wolsum  
Reynske Johannes Schaap        
Reynske Ottes   1655  Boornzwaag  
Ria Bootsma        
Ria Huitenga        
Richard   14-9-1999     
Richard de Clare   1130  Tonbridge  
Richard Plantagenet Cornwall   5-1-1209  Winchester  
Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg   29-10-1934     
Richard van York       1869624 
Richard van York       934812 
Richard van York        
Richard Conrad Theodoor Hubert Abels        
Richard I Leeuwenhart Plantagenet   8-9-1157  Oxford  
Richard II van Normandië       939534626 
Richard II Plantagenet   6-1-1367  Bordeaux  
Richard III van York   2-10-1452  Fotheringhay  
Richard Mór de Burgh   ongeveer 1194    59828228 
Richard Nigel Manley   1924  Sjanghai  
Richard óg de Burgh   1259     
Richard Sir of Cornwall        
Richardis van Beieren       12611587 
Richardus Hendrikus Ignatius Randshuizen   ongeveer 1839  Amsterdam  
Richt Aenes        
Richt Foppes Roodenhuys   ongeveer 1675     
Richt Nannes Jelmersma        
Richt Tjepkes        
Richtje Aukes   11-9-1901  Sloten  
Richtje Robijn   6-4-1922  Wommels  
Richtje Talman        
Richtje Tolsma        
Richtje Veltman   2-4-1842  Hoogezand  
Richtje Zantema   17-4-1923  Goïnga  
Richtje Andries        
Richtje Christiaans van Dijk        
Richtje Harings Aardema        
Richtje Harmens Boersma   4-4-1835  Terzool  
Richtje Jacobs Klimstra        
Richtje Jans Kroes   16-10-1898  Schoterland  
Richtje Jans Zeinstra   25-4-1824  Franeker  
Richtje Jelles (Rigtje) Landman        
Richtje Johannes Walstra        
Richtje Simmes van der Weide        
Richtje Warners Veltman   4-7-1884  Hennaarderadeel  
Richtje Wybes van der Schaaf   ongeveer 1797  Oosterend  
Richtje Yebs Seffinga   ongeveer 1813  Hichtum  
Richtje, later gewijzigd in Antje Ydes Sjaarda   15-8-1819  Hennaarderadeel  
Richtsje de Boer   8-3-1924  Leeuwarden  
Rick Pieters        
Ridserd Sybrens van der Zee   ongeveer 1824  Lutkewierum  
Ridsert        
Ridsert van den Berg        
Ridzerd Kuipers   ongeveer 1891  Abbega  
Ridzert Tjallings van der Veen        
Rie Keet        
Rie Koenen   6-12-1924     
Riek Bootsma        
Riek Tiel Groenestege   1916     
Riek van der Vlugt   1923     
Rieme 1 kB ongeveer 1470     
Rieme Baukes de Jong        
Rieme Jarichs        
Riemer Ages Westra        
Riemer Attes Hibma        
Riemer Baardes van Dijk        
Riemer Cornelis'        
Riemer Feddes van der Meulen        
Riemer Haantjes        
Riemer Klazes Reinalda   ongeveer 1837  Oosterlittens  
Riemer Ruerds Huitema        
Riemer Sybrens van der Meulen        
Riemer Sybrens Riemersma   ongeveer 1791  Scharnegoutum  
Riemer Wybrens Reinalda        
Riemertje Hayes Zaadstra   2-4-1845  Oosterlittens  
Riemke Boomsma   ongeveer 1892     
Riemke Bouma        
Riemke Groenveld        
Riemke de Jong        
Riemke de Jong   24-1-1888  Koudum  
Riemke Lunia        
Riemke Lunia van Wiarda   20-9-1761  Oosterlittens  
Riemke Miedema   ongeveer 1874  Almenum  
Riemke Osinga        
Riemke Sleifer   18-1-1871  Franeker  
Riemke Sleifer   28-2-1872  Franeker  
Riemke Sleifer   16-9-1873  Franeker  
Riemke Strikwerda   10-11-1823  Baarderadeel  
Riemke Strikwerda   21-1-1825  Bozum  
Riemke Strikwerda   29-7-1887  Baarderadeel  
Riemke Strikwerda   16-4-1896  Hindeloopen  
Riemke Wiersma   ongeveer 1906     
Riemke Witteveen   10-3-1855  Oosterend  
Riemke Douwes Buma   ongeveer 1880  Oudega  
Riemke Douwes Hoitinga   ongeveer 1792  Arum  
Riemke Durks van der Meulen   28-9-1822  Hieslum  
Riemke Ekkes de Jager   ongeveer 1845  Oppenhuizen  
Riemke Everts        
Riemke Gerbens        
Riemke Gerbens        
Riemke Gerbens de Boer   26-3-1810  Witmarsum  
Riemke Gerbens van der Meer   15-2-1851  Pietersbierum  
Riemke Gerbens Zijlma        
Riemke Hendriks Bakker   ongeveer 1867  Woudsend  
Riemke Hendriks Schuurmans   ongeveer 1899  Mantgum  
Riemke Hieltjes Hollander   30-5-1841  Bolsward  
Riemke Jans Hobbema   12-10-1821  Boer  
Riemke Jans Hollander   31-1-1874  Franeker  
Riemke Jans de Vries        
Riemke Jochums Stienstra   ongeveer 1817  Hallum  
Riemke Jochums Stienstra   ongeveer 1869  Dronrijp  
Riemke Klases Stienstra   ongeveer 1845  Bolsward  
Riemke Klazes        
Riemke Lieuwes Palstra   1-4-1818  Wijtgaard  
Riemke Lourens Posthumus   ongeveer 1814  Witmarsum  
Riemke Luitjens Kleiterp   ongeveer 1834  Mantgum  
Riemke Pieters        
Riemke Pieters de Boer        
Riemke Pieters Foekema   ongeveer 1822  Tirns  
Riemke Pieters Rypma   16-12-1870  Pingjum  
Riemke Ripperts Visser   2-10-1894  Wonseradeel  
Riemke Sibles Hottinga   1800     
Riemke Sjoerds Bijlsma        
Riemke Sjoukes 2 kB      
Riemke Sjoukes Gaaljema        
Riemke Sybrens Roorda        
Riemke Thijsses Veltman        
Riemke Thomas Stienstra (Steenstra)   ongeveer 1824  Oosterend  
Riemke Tietes Bonnema        
Riemke Wiebes Cnossen        
Riemke Ymes de Boer   ongeveer 1866  Weidum  
Riemke (Rimkjen) Willems Zwaga   ongeveer 1820  Heeg  
Riemkje Noordenbos   ongeveer 1885     
Riemkje Jacobus Boekema   29-1-1887  Wartena  
Riemkje Jans        
Riemkje Jarigs   ongeveer 1535     
Riemkje Jelles Nauta        
Riemkje Joekes        
Riemkjen Gerrits Bouwhuis   ongeveer 1834  Oudega  
Riempke Hanzes Hobbema   20-10-1801  Tzum  
Rienck van Andla (of Camstra) 1 kB      
Rienck van Camstra 1 kB      
Rienck Ruurds 1 kB ongeveer 1610     
Rienik R. Sr. Post   ongeveer 1905     
Rienk Kootstra        
Rienk Krist   2-3-1925  Giekerk  
Rienk Westerman        
Rienk Alberts Harkema   ongeveer 1891  Warns  
Rienk Bruins Agricola   ongeveer 1790     
Rienk Douwes (Reinerus) 1 kB   Franeker  
Rienk Durks Bouwhuis        
Rienk Jans Spanjer        
Rienk Martens Weerstra   ongeveer 1880  Wons  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Rienk Reins Andela   24-11-1915  Oosterlittens  
Rienk Simkes (Rintje) 1 kB ongeveer 1651  Wommels ?  
Rienk Taedes Grondsma   10-4-1899  Heeg  
Rienk Taedes Grondsma   22-8-1902  Heeg  
Rienk Tijsses van der Woude   ongeveer 1880  Hardegarijp  
Rienke Hommes Buma        
Rienkje Remmelts Andela   7-6-1890  Arum  
Rienske Jelles Faber   7-9-1834  Tzummarum  
Rienske Lubberts de Lange        
Rienst Hilles van der Vleugel   23-6-1891  Wymbritseradeel  
Rient Jelles Slippens        
Rientje Jans Benedictus        
Rients de Boer        
Rients de Boer        
Rients Bosma 1 kB 11-2-1858  Franeker  
Rients Bovenga   ongeveer 1875  Warga  
Rients Gerbrandy        
Rients Gerbrandy   19-4-1921  Schettens  
Rients Huitema        
Rients Huitema   1910     
Rients Huitema   1925     
Rients Jurna   25-12-1892  Wartena  
Rients Miedema   20-7-1899  Westhem  
Rients Rypma        
Rients Slippens   8-2-1867  Sint Nicolaasga  
Rients Sybesma        
Rients Sybrandy        
Rients Teernstra   22-5-1912  Wonseradeel  
Rients de Vries        
Rients Wassenaar        
Rients van der Werf   4-1-1925  Dronrijp  
Rients Wiersma        
Rients van Wijngaarden        
Rients Anskes Zonderland   10-2-1801  Lutkewierum  
Rients Botes Jorna   7-4-1890  Kubaard  
Rients Cornelis Bijlsma   13-4-1769  Parrega  
Rients Cornelis Ettema 1 kB 1-3-1828  Tzum  
Rients Fokkes Plantinga   ongeveer 1805  Bolsward  
Rients Fokkes Ypma   18-6-1857  Dantumawoude  
Rients Folkerts Hettinga   24-5-1857  Bolsward  
Rients Franses Krips   15-6-1879  Hennaarderadeel  
Rients Franses Postma   20-7-1849  Bolsward  
Rients Geerts (Gerrits) Boven        
Rients Gerrits Bovinga   12-2-1829  Idaarderadeel  
Rients Hidde Galema   3-4-1909  Westhem  
Rients Hidde Teernstra   12-8-1913  Hartwerd - Oldeclooster  
Rients Hiddes Teernstra   23-5-1853     
Rients Houkes Hoeksma        
Rients Jacobus Huitema   1906     
Rients Jans Jongema   ongeveer 1905  Spannum  
Rients Jarigs Rypma   14-8-1782  Sanfirden  
Rients Jarings Rypma   3-3-1856  Oudega -W-  
Rients Jelles Miedema   11-9-1871  Hennaarderadeel  
Rients Johannes Huitema        
Rients Johannes Huitema   16-10-1860  Wonseradeel  
Rients Johannes Huitema   31-5-1866  Wonseradeel  
Rients Johannes Huitema   1906     
Rients Lieuwes Brouwer        
Rients Meinderts de Boer        
Rients Meinderts de Boer   ongeveer 1839  Wolsum  
Rients Minnes Bosma        
Rients Minnes Bosma   ongeveer 1861  Almenum  
Rients Namle Huitema   15-3-1914  Westermeer  
Rients Ottes Kingma   ongeveer 1794  Hidaard  
Rients Piers Reinsma        
Rients Pieters Aalsma   ongeveer 1829  Roordahuizum  
Rients P. Huitema (Hoytema)        
Rients Rientses Posthumus Rypma   18-12-1829  Sanfirden  
Rients Rommerts Ettema   22-11-1831  Gaast  
Rients Rommerts Ettema   18-6-1834  Gaast  
Rients Sakes Saakstra   27-2-1899  Zweins  
Rients Sjoerd van Buren        
Rients Sjoerds Ruurda   19-4-1795  Wommels  
Rients Sybrens Hiddinga   3-4-1747  Wijnaldum  
Rients Taekeles Hollander   9-11-1852  Harlingen  
Rients Taekes van der Wey   1797  Hieslum  
Rients Taekes van der Wey   21-2-1854  Friens  
Rients Teakes Huitema   28-11-1856  Wymbritseradeel  
Rients Tjipke Terpstra   9-10-1897  Bozum  
Rients Tjipkes Terpstra 1 kB 26-7-1829  Warga  
Rients Tjipkes van Wijngaarden        
Rients Tjittes Huitema   20-8-1792  Abbega  
Rients Tjittes Huitema   1-10-1852  Greonterp  
Rients Wiebes Plantinga   3-3-1850  Lollum  
Rients Wiebes van der Weij 1 kB      
Rients Yemes Slippens 1 kB 11-8-1814  Lutkewierum  
Riet Galema   1921     
Riet van de Wetering        
Rigt Doeckles   1678     
Rigtje van Dijk        
Rigtje Joustra        
Rigtje Kooistra        
Rigtje Salverda   ongeveer 1872     
Rigtje van der Veen   4-3-1858  Sexbierum  
Rigtje Yntema   31-10-1828  Hen  
Rigtje Anna Reitsma   22-9-1911  Wommels  
Rigtje Dirks Sinnema        
Rigtje Fransens        
Rigtje Gerbens Rypma   1-7-1819  Hartwerd  
Rigtje Harings Walinga        
Rigtje Hendriks Kroes   13-6-1836  Terband  
Rigtje Jans        
Rigtje Jans Leystra        
Rigtje Jelles Beuker   14-5-1816  Workum  
Rigtje Jelles Miedema   27-10-1862  Hennaarderadeel  
Rigtje Joukes Elsinga        
Rigtje Kazes de Wit        
Rigtje Keimpes Koopmans   8-6-1859  Stiens  
Rigtje Klases Miedema   ongeveer 1870  Wommels  
Rigtje Rietses de Boer   ongeveer 1833  Wolsum  
Rigtje Sybes Dorhout   ongeveer 1862  Berlikum  
Rigtje Sybrens        
Rigtje Sybrens Miedema   18-8-1911  Winsum  
Rigtje Symens van der Zee        
Rigtje Wybrens Oppedijk   27-10-1875  Wymbritseradeel  
Rigtje Yntes de Boer        
Rigtsje Murks        
Rijer Bootsma        
Rijk Heemsbergen        
Rijkje Keulen   11-5-1878  Sneek  
Rijkjen Cornelis de Rijk        
Rika Hettinga        
Rika Veltman        
Rika Gerhardina Harders        
Rikus Seinen        
Riky        
Rimke van Reen   6-4-1881  Burgwerd  
Rimke Stegenga   24-2-1904  Nijemirdum  
Rimke Jans van Asma        
Rimke Siemens Bouwhuis   30-10-1841  Doniawerstal  
Rimke Siemens Bouwhuis   18-11-1842  Doniawerstal  
Rimke/Romana   3-9-1778  Dronrijp  
Rimkje Floris' Jorna   5-12-1882  Wijtgaard  
Rimkje Petrus Blauwhof   2-8-1825  Het Meer  
Rimmer Hettinga   ongeveer 1905     
Rimmer Hylkema   19-12-1883  Gaasterland  
Rimmer Jans Kloosterman        
Rimmer Lolles Hylkema   ongeveer 1815     
Rimmer Lolles Hylkema   6-12-1827  Hemelumer Oldeferd  
Rimmer Lolles Hylkema   18-12-1827     
Rimmer Taedes Grondsma   28-9-1909  Wymbritseradeel  
Rimpke Hanzes Hobbema   18-10-1801  Franeker  
Rinck Annes   ongeveer 1640     
Rinck Annes   ongeveer 1660     
Rinck Baukes Baukes        
Rinck Sickes Gerlsma   1646  Zurich  
Rinck Syboldts   1640  Tjerkwerd  
Rincke Bientses        
Rincke Martens   ongeveer 1635     
Rincke Rinckes        
Rindert Swart   5-4-1890  Haarlem  
Rindert H. Algra   ongeveer 1902     
Rindert Jans Hulshof        
Rindert Jans Keestra   ongeveer 1795  Leeuwarden  
Rindert Oebles Boonstra   ongeveer 1879  Burgwerd  
Rindert Sibrands Martens   4-11-1848  Ferwerd  
Rindert Taekes Jansma   24-4-1876  Boksum  
Rindert Thomas Donia        
Rindert Ypes Keestra   ongeveer 1856  Jelsum  
Rindertje Nannes Kalma   21-8-1866  Jellum  
Ringenara Suzanna Andela   23-10-1919  Augustinusga  
Ringenera Suzanna Groenland   ongeveer 1856  Augustinusga  
Ringeneris Yntema   23-7-1901  Workum  
Ringenerus Franciscus (Regnerus) Engwerda   ongeveer 1906     
Ringnera Wybes Hoekstra        
Ringnerius Everts Yntema   9-6-1835  Wommels  
Rinie van Bladel        
Rink Dijkstra   ongeveer 1875     
Rink Hylkema   30-7-1893  Gaasterland  
Rink Vegeling        
Rink Franses van der Werf   28-2-1863  Gaasterland  
Rink Gosses Posthumus   10-9-1907  Duurswoude  
Rink Johannes van der Werf   16-11-1894  Gaasterland  
Rink Piebes Hoekema   17-2-1837  Hemelumer Oldeferd  
Rink Tonis de Jong        
Rinke Dijkstra   19-11-1870  Koudum  
Rinke Landman   ongeveer 1909     
Rinke Arjens de Jong   ongeveer 1845  Oosterzee  
Rinke Berends Oorthuis        
Rinke Cornelis        
Rinke Cornelis Mous   19-12-1904  Bakhuizen  
Rinke Douwes Dijkstra   29-1-1835  Koudum  
Rinke Douwes Reitsma   ongeveer 1832  Schraard  
Rinke Jans van der Zee   ongeveer 1863  Workum  
Rinke Martens van der Zee   ongeveer 1791  Laaxum  
Rinke Martens van der Zee   9-4-1858  Gaasterland  
Rinke Piebes Hoekema   22-6-1840  Hemelumer Olderferd  
Rinke Reins Haarsma   ongeveer 1855  Scharl  
Rinke (pater S.M.A.) de Vreeze 1 kB 8-11-1922  Bakhuizen  
Rinkje   ongeveer 1906     
Rinkje Dijkstra   18-6-1897  Harich  
Rinkje Nota   15-10-1917  Mirns  
Rinkje Wijnia   1915     
Rinkje Fimmes Nagelhout   ongeveer 1844  Mirns - Bakhuizen  
Rinnert Fredses   ongeveer 1676     
Rinnert Gerbens        
Rinnert Mercks Rouckema        
Rinny Nammensma   16-5-1924  Franeker  
Rinschjen Jakobs de Boer        
Rinscke Foppes        
Rinse Dijkstra        
Rinse Dijkstra   1-12-1899  Hitzum  
Rinse Joustra   2-2-1910     
Rinse Rodenhuis   18-5-1922  Mantgum  
Rinse Zijlstra        
Rinse Ates 1 kB      
Rinse Aukes de Boer        
Rinse Baukes        
Rinse Brands        
Rinse Cornelis van der Meulen   12-8-1837  Leeuwarden  
Rinse Hendriks de Jong        
Rinse Hendriks Post        
Rinse Jan Hendrik Brink   15-8-1894     
Rinse Jans Harkema        
Rinse Jetzes de Vries        
Rinse Johannes Crack   ongeveer 1637     
Rinse Klazes (Rense) Andela 1 kB ongeveer 1797  Witmarsum  
Rinse Lolkes        
Rinse Lolkes     Wartena  
Rinse Philippus' Hanewald   25-2-1826  Baarderadeel  
Rinse Pieters Wielinga 1 kB 17-9-1818  Dongjum  
Rinse Pieters (Wielinga)        
Rinse Simons Oudeboon   2-1-1814  Bolsward  
Rinse Sipkes de Jong   19-7-1843  Menaldumadeel  
Rinse Teyes Agricola   30-9-1855  Sint Nicolaasga  
Rinse W. Hoogland        
Rinske        
Rinske de Boer        
Rinske Bouma        
Rinske Cornelis        
Rinske Falkena   11-5-1866  Bolsward  
Rinske Hettinga        
Rinske Hettinga        
Rinske Hiemstra        
Rinske Huitema   1920     
Rinske Huizinga        
Rinske Jansen        
Rinske de Jong        
Rinske Lampe        
Rinske Postma   10-3-1868  Dronrijp ?  
Rinske Reitsma        
Rinske Rienks        
Rinske Roorda   5-7-1883  Franeker  
Rinske Roorda   12-7-1884     
Rinske Schuurmans   26-1-1915  Menaldum  
Rinske Strikwerda   22-6-1884  Baarderadeel  
Rinske Strikwerda   ongeveer 1885     
Rinske Strikwerda   14-8-1893  Hindeloopen  
Rinske Tiesma   ongeveer 1876  Parrega  
Rinske van der Vleugel   23-3-1877  Franeker  
Rinske de Vries        
Rinske Ages Bouwhuis   6-1-1870  Gaasterland  
Rinske Ages Bouwhuis   8-2-1871  Gaasterland  
Rinske Annes Hiemstra   ongeveer 1828  Wirdum  
Rinske Annes Hoekema   ongeveer 1884  Dantumawoude  
Rinske Annes de Lange   ongeveer 1817  Lemmer  
Rinske Annes Miedema   ongeveer 1870  Berlikum  
Rinske Annes Tekstra   ongeveer 1872  Rauwerd  
Rinske Ates Roorda   27-3-1887  Franeker  
Rinske Berends Froklage (Troklage)   ongeveer 1815  Spanga  
Rinske Boeles Boelens        
Rinske Botes de With        
Rinske Catharina Huitema        
Rinske Douwes (Renske)        
Rinske Durks Kramer        
Rinske Eelkes de Boer        
Rinske Eelkes Bouwhuis   5-1-1831  Doniawerstal  
Rinske Eeltjes Dooper   30-7-1880  Wonseradeel  
Rinske Eeltjes (Renske) Roorda   ongeveer 1843  Warga  
Rinske Folkerts Zuiderbaan        
Rinske Frankes Kooistra        
Rinske Franses Krips   2-2-1868  Hennaarderadeel  
Rinske Gerbens de Boer   4-9-1807  Witmarsum  
Rinske Gerbens Sienema        
Rinske Gerbens van der Werf   28-7-1803  Britswerd  
Rinske Hayes Ferwerda   ongeveer 1827     
Rinske Hendriks van der Bij        
Rinske Hendriks Fleer        
Rinske Hendriks de Graaf        
Rinske Hendriks Schuurmans   17-2-1824  Grouw  
Rinske Jacobs Flapper   29-8-1857  Burgwerd  
Rinske Jacobus' Veltman   17-3-1906  Dedgum  
Rinske Klazes Dijkstra        
Rinske Klazes van der Hoek        
Rinske Klazes Huizinga        
Rinske Klazes de Klaver   28-7-1832  Irnsum  
Rinske Klazes Terpstra   ongeveer 1846  Irnsum  
Rinske Luitzens Dooper   6-7-1846  Wymbritseradeel  
Rinske Maurits' Flapper   7-3-1884  Hommerts  
Rinske Maurits Rollema 1 kB 19-9-1785  Exmorra  
Rinske Melis        
Rinske Minks Dojema        
Rinske Minks Miedema   ongeveer 1870  Hitzum  
Rinske M. Yntema   18-2-1915  Exmorra  
Rinske Philippus' Hanewald   7-1-1832  Weidum  
Rinske Pieters        
Rinske Pieters Hoeksma        
Rinske Pieters de Jong   ongeveer 1826  Workum  
Rinske Pieters Swart   3-1-1855  Leeuwarderadeel  
Rinske Pieters Witteveen   27-2-1851  Snikzwaag  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Rinske Poppes Vlietstra        
Rinske Renses        
Rinske Rinses Andela   19-3-1824  Wonseradeel  
Rinske Rinses Andela 1 kB 12-4-1831  Bolsward  
Rinske Romkes Laadstra        
Rinske Rommerts Visscher        
Rinske Saekeles Altenburg   10-11-1821  Baarderadeel  
Rinske Siemens Bouwhuis   13-2-1832  Doniawerstal  
Rinske Sipkes Kooistra   ongeveer 1832  Folsgare  
Rinske Sjoerds        
Rinske Sjoukes Looyenga   ongeveer 1852  Britswerd  
Rinske Symons Adema   1-7-1814  Kimswerd  
Rinske Symons Adema   6-2-1821  Kimswerd  
Rinske Sytses Bijlsma   ongeveer 1840  Wommels  
Rinske Teakes Dokter 1 kB 6-1-1861  Menaldumadeel  
Rinske Theunis Marra   ongeveer 1861  Minnertsga  
Rinske Thomas Steenstra        
Rinske Tjalles Reidsma   1792     
Rinske Ydes Bijlsma   ongeveer 1870  Wijtgaard  
Rinske Ymes Haarsma        
Rinske Ynzes Wierda        
Rinske Yskes de Jong        
Rinske Yzaaks Zijlstra        
Rinskje de Faber   11-11-1832  Herbaijum ?  
Rinskje (Reinkje) Rintjes   27-1-1757  Heeg / Oudega (W)  
Rintie Jetzes Dijkstra   23-5-1816  Westhem  
Rintje de Boer        
Rintje Ritsma   28-6-1908  Sloten  
Rintje Andries de Vries   ongeveer 1811  Oudega  
Rintje Baukes Syperda   18-3-1841  Bozum  
Rintje Baukes Syperda   11-9-1849  Bozum  
Rintje Gerbens Dijkstra        
Rintje Gosses        
Rintje Gosses        
Rintje Halbes Huitema   31-1-1890  Jutrijp  
Rintje Harmens   ongeveer 1685     
Rintje Hessels Sjaarda   23-2-1843  Tjerkwerd  
Rintje Hessels Visser 1 kB 5-1821  Westhem - Blauwhuis  
Rintje Idzes (Kloosterga)     Workum  
Rintje Jans Bijlsma   1787     
Rintje Jans Heeringa   ongeveer 1855  Bozum  
Rintje Jans Jellema        
Rintje Johannes de Boer   24-12-1830  Burgwerd  
Rintje Johannes Dijkstra   ongeveer 1855  Nijhuizum  
Rintje Johannes Sikkes   9-11-1881     
Rintje Joukes Gerbrandy   21-8-1848  Bozum  
Rintje Klazes Berkenpas        
Rintje Lieuwes Ketelaar   1825     
Rintje Lolles Hylkema   1816  Warns  
Rintje Maurits Obbema   7-1-1915     
Rintje Meyes Hylckama 2 kB ongeveer 1625     
Rintje Oenes Syperda        
Rintje Ottes van der Weide   ongeveer 1831  Scharnegoutum  
Rintje Pieters Andringa 1 kB 9-4-1828  Hichtum  
Rintje Rintjes Postma        
Rintje Sakes     Poppingawier  
Rintje Sikkes Hellingwerf   ongeveer 1813  Makkum  
Rintje Sjoerds (Graafsma)     Heeg  
Rintje Yges Damsma        
Rintje Ypkes Ketelaar   1-3-1764  Workum  
Rintje Ypkes Ketelaar   15-9-1823  Hieslum  
Rintje Ypkes Ketelaar   12-8-1883  Makkum  
Rintje (Reintje) Jelles 1 kB 19-8-1788     
Rintk Eeltjes Mulder        
Rintse Douues        
Rintsje O. van der Weide        
Rintze Jacob Zelle   6-10-1922  Huizum  
Rinze Dijkstra        
Rinze Tippersma   ongeveer 1852  Lutkewierum  
Rinze Aukes Tippersma   8-5-1911  Wommels  
Rinze Cornelis van der Meulen   20-10-1846  Leeuwarden  
Rinze Fokkes Dijkstra   ongeveer 1820  Schalsum  
Rinze Hendriks Post   3-8-1868  Franekeradeel  
Rinze Jacobs de Vries   ongeveer 1872  Leeuwarden  
Rinze Jans Koopal   ongeveer 1803  Tzummarum  
Rinze Jans van Wieren   11-7-1861  Wymbritseradeel  
Rinze Lucas Sinnema   ongeveer 1829  Warga  
Rinze Piers        
Rinze Pieters de Jongh   ongeveer 1853  Roordahuizum  
Rinze Sipkes de Jong   22-9-1846  Blessum  
Rinze Symons Boersma        
Rippert Gerrits Visser   ongeveer 1866  Arum  
Rippert Ripperts Visser   18-10-1907  Wonseradeel  
Ritsche Jans Faber 1 kB 21-3-1771  Bolsward  
Ritske Zeinstra        
Ritske Eeltjes van der Vorm        
Ritske Pieters Hellinga        
Ritske Taedes Hellinga   1-11-1902  Hijlaard  
Rixt Bauckes   1593     
Rixt Bonne-Pieters        
Rixt Gerlofs        
Rixt Harmens   ongeveer 1605     
Rixt Jans Gravius        
Rixt Pybes        
Rixt Pybes        
Rixt Pybes        
Rixt Pybes   ongeveer 1545     
Rixt Simons        
Rixtje Oeges Hiddema   5-12-1878  Holwerd  
Rob Thole        
Robert Bourbon-Parma        
Robert van Clermont   1256    29913896 
Robert de Courtenay   1201     
Robert de Fries        
Robert van Worms   800  Duitsland  
Robert I van Artesië   25-9-1216  Parijs  
Robert I Bruce   11-7-1274    14957058 
Robert I van der Haspengouw   697     
Robert I van Meaux       3228568582 
Robert I van Normandië       469767368 
Robert I Karel Lodewijk Maria van Bourbon Parma   9-7-1848  Florence  
Robert II van Artesië   9-1250     
Robert II van Haspengouw   770  Worms, Duitsland  
Robert II van Normandië        
Robert II Stuart   ongeveer 1316    3739264 
Robert III van Vlaanderen        
Robert III (John) Stuart   14-8-1337    1869632 
Robert James Seffinga   27-11-1912     
Robert VI de Brus   7-1243    29914116 
Robert (Rutpert) de Sterke   820  Anjou, Frankrijk  
Robert (van Parijs / van Frankrijk) van Bourgondië   15-8-866  Angers, Frankrijk 6457137164 
Robertus de Boer   9-6-1833  Harlingen  
Robertus Ketelaar   28-1-1905  It Heidenskip  
Robijn Polder        
Robijn Postma   23-6-1923     
Robijn Vallinga   14-2-1827  Gaast  
Robijn Wijnalda        
Robijn Ittes van der Wey   ongeveer 1871  Workum  
Robijn Johannes Polder   ongeveer 1810  Exmorra  
Robijn Pieters Robijn        
Robijn Poppes Popma   20-7-1764  Gaast  
Robyn Clasen        
Rode Veltman 1 kB 10-3-1922  Nijega  
Roel Kerkhof   1-11-1811  Utingeradeel  
Roel Kerkhof   7-3-1867  Grouw  
Roel Koek   ongeveer 1889  Joure  
Roel Oenema        
Roel Aukes Westra   ongeveer 1849  Beets  
Roel Germben Kuiper   ongeveer 1904  Duurswoude  
Roel Theunis Wymenga        
Roeland Jaspers        
Roeland Jan Bouricius        
Roelfke Bos        
Roelof van Beek        
Roelof Boorsma   ongeveer 1890     
Roelof Dijk        
Roelof Ferdinands        
Roelof Hoogland   ongeveer 1865  Vrouwenparochie  
Roelof Kerkhof   1-10-1851  Smallingerland  
Roelof Rokee        
Roelof Sytsma   ongeveer 1853  Metslawier  
Roelof Vergonet        
Roelof Zijda   ongeveer 1924     
Roelof Zondervan   6-10-1901  Leeuwarden  
Roelof Berends Posthumus   ongeveer 1876  Haule  
Roelof Bokkes Scheltinga   1810  Wolvega  
Roelof Douwes Douma        
Roelof Gosses Bosma   18-12-1834  Sint Nicolaasga  
Roelof Hendriks Hollander 1 kB 6-1-1785  Franeker  
Roelof Heyes van der Zee   ongeveer 1841  Sneek  
Roelof Jacobs Boosman   ongeveer 1791  Oudeschoot  
Roelof Jacobs de Jong   ongeveer 1901  Sybrandaburen  
Roelof Jannes        
Roelof Johannes' 1 kB      
Roelof Johannes Scheltinga   1811  Wolvega  
Roelof Jolts Oostra        
Roelof Klazes Scheltinga 1 kB 1727     
Roelof Kornelis Pot   19-2-1848  Sint Nicolaasga  
Roelof Meinderts de Ree   ongeveer 1793  Doniaga  
Roelof Ottes Feenstra   ongeveer 1845  Warga  
Roelof Piers Piersma   29-12-1892  Balk  
Roelof Roelofs Bosma   27-1-1874  Oudega -HO-  
Roelof Roelofs Postma        
Roelof Wyben de Boer        
Roelofje Clara Mulder   20-9-1922  Wolvega  
Roelofje Tymens Bouwhuis   ongeveer 1839  Follega  
Roelofje Wybes Lageveen        
Roelofke Boonstra   11-5-1883  Gorredijk  
Roelofke van der Lei   ongeveer 1861     
Roger Mortimer       3739250 
Roland Daniël van Haersma Buma        
Rolina Maria Buma   26-4-1824  Leeuwarden  
Rolina Maria Buma   19-11-1842  Leeuwarden  
Rolina Maria Hora Buma   23-4-1825  Holwerd  
Rolina Maria Hora (Vrouwe van Klinckema) Siccama   ongeveer 1773  Groningen  
Roline Maria Louise Egbertine Bouricius        
Romcke Gerloffsz        
Romke Hanenburg   1837     
Romke Postma   16-3-1909  Zwaagwesteinde  
Romke Rusticus        
Romke Steensma        
Romke Symonsma   25-7-1877  Wymbritseradeel  
Romke Teernstra        
Romke Veenstra 1 kB 8-2-1921  Ryptsjerk  
Romke Aukes Kroondijk   1882  Delfstrahuizen  
Romke Baukes Kalma        
Romke Claases Stuur        
Romke Edzez (Ydses)     Makkum?  
Romke Gerbens Galema   26-4-1858  Bolsward  
Romke Gerbens Galema   10-2-1863  Bolsward  
Romke Harings Romkes        
Romke Harings Romkes        
Romke Huites Huitema   1753  Heeg  
Romke Jans Boomsma   ongeveer 1850  Huizum  
Romke Jans Teernstra   16-11-1837  Wymbritseradeel  
Romke Jitzes van der Heide   3-4-1884  Tietjerksteradeel  
Romke Johannes   16-1-1724     
Romke Johannes Hannema   ongeveer 1846  Tzum  
Romke Johannes Paulusma        
Romke Klazes Hoeksma        
Romke Piers Huitema   2-1-1822  Wymbritseradeel  
Romke Simons Oudeboon   21-9-1817  Bolsward  
Romke Uilkes Feenstra        
Romke Ypes        
Romkes Harings Romkes        
Romkje van der Mei        
Romkje Mulder   11-3-1865  Sondel  
Romkje van der Sloot 1 kB 4-2-1917  Rien  
Romkje Symonsma   8-12-1879  Wymbritseradeel  
Romkje de Vries        
Romkje Feddes van der Meulen   ongeveer 1803  Oosterlittens  
Romkje Gerbens Piekema   17-5-1857  Westdongeradeel  
Romkje Hotses        
Romkje Piers Kramer        
Romkje Piers Visser   ongeveer 1856  Midlum  
Romkje Romkes Hoeksma   ongeveer 1806  Abbega  
Romkje Sipkes de Jong   28-9-1848  Blessum  
Romkje Sjoerds Hoekstra        
Romkje Sjoerds Ypma 1 kB 16-8-1845  Hartwerd  
Romkje Sybrens Wiersma   6-3-1870  Wieuwerd  
Romkje Taekes Poelsma   24-6-1867  Franekeradeel  
Romkje Willems        
Romkje Wopkes        
Romkjen Hanenburg   1832     
Romkjen Gerrits Faber   ongeveer 1798  Workum  
Romkjen Jorrits Jorritsma        
Romkjen Sybrens Wiersma   24-2-1869  Baarderadeel  
Rommert de Boer   10-9-1856  Won 139  
Rommert Politiek   ongeveer 1873  Lollum  
Rommert Stellingwerf   ongeveer 1892  Oosterbierum  
Rommert Zijlstra        
Rommert Boukes Ettema 1 kB   Pingjum  
Rommert Douwes Palstra        
Rommert Kornelis Meyer        
Rommert Obes Yntema   26-10-1826  Wonseradeel  
Rommert Obes Yntema 1 kB 7-8-1833  Wonseradeel  
Rommert Sytses        
Rommert Taekes Ettema   9-9-1857  Gaast  
Rommert Teakes Ettema 1 kB 20-10-1803  Ferwoude  
Rommert Tjeerds van der Zee   14-7-1900  Bolsward  
Rommetje Hessels Boersma        
Rooitske Johannes Bokma        
Roorde Nicolaas Veltman   ongeveer 1852  Suameer  
Rooske Andries Walta     Workum  
Rooske Baukes Walta        
Rooske Lieuwes Andela   6-2-1876  Bolsward  
Rooske Simens Siemensma   6-12-1860  Workum  
Rooske Steffens Walta        
Rosa (Rooske) (Ketelaar) 1 kB 14-12-1793  Workum  
Rosalie von Beust        
Rose Constance Marie Hofte   9-7-1921  Heemstede  
Rosier van Bronckhorst        
Rotrude van Trier   690    413256778241 
Rouke Lammerts van der Meer   ongeveer 1789     
Roymer Roymers        
Rudolf Andringa   13-5-1880  Terband  
Rudolf van Habsburg        
Rudolf van Lotharingen od Raoul   1320    3760176 
Rudolf Postma   1911     
Rudolf Alfred Theo Huijts   9-3-1904  Rotterdam  
Rudolf Ferdinand von Lippe-Biesterfeld   3-4-1671  Biesterfeld 768 
Rudolf I van Bourgondië   859     
Rudolf I van Habsburg   1-5-1218  Breisgau 7340122 
Rudolf II van Bourgondië   880     
Rudolf II van Habsburg   18-7-1552  Wenen  
Rudolf IV   1339     
Rudolf Johannes Antonius Rolf 1 kB 10-5-1876  Leeuwarden  
Rudolf Petrus Koopmans   21-1-1900     
Rudolf Theodorus Ettema   17-4-1884  Franeker  
Rudolph Rasvelt        
Rudolphina Johanna de Jong   10-1-1905  Leeuwarden  
Rudolphus Cnossen   ongeveer 1893  Heeg  
Rudolphus Johannes de Vries   23-7-1868  WSW  
Ruerd Hoytes        
Ruerdtsje W. Landman        
Ruird        
Rumoldus Ettema   4-6-1866  Gaast  
Ruprecht II (Bijgenaamd: De Harde) van de Palts   12-5-1325  Amberg 940032 
Ruprecht III van de Palts   5-5-1352  Amberg 470016 
Rutger Kramer        
Rutger Dirks Fopma   3-9-1875  Blessum  
Rutger Geerts Fopma   30-7-1824  Mantgum  
Rutger Geerts Fopma   11-11-1893  Britswerd  
Rutger Jacobs Oostra   ongeveer 1886  Mantgum  
Rutger Joukes Fopma   30-1-1833  Baarderadeel  
Rutger Piers Fopma 1 kB 23-9-1870  Hijlaard  
Rutger Symons Fopma   ongeveer 1760     
Rutger Symons Fopma   ongeveer 1815     
Rutger Tjeerds Fopma        
Rutgerus Johannes Holtus   4-3-1900     

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Ruth        
Ruthje Ruurds        
Ruttje Johannes Bosma   ongeveer 1821  Jorwerd  
Ruurd van Abbema   24-8-1911  Schettens  
Ruurd Abma        
Ruurd Adema        
Ruurd Bosma        
Ruurd Jellesma        
Ruurd Palsma 1 kB ongeveer 1630     
Ruurd Piebenga        
Ruurd Roorda        
Ruurd Silvius   ongeveer 1916     
Ruurd Sinnema   13-11-1873  Idaarderadeel  
Ruurd van Slageren   ongeveer 1865     
Ruurd Veldhuis        
Ruurd Zijlstra        
Ruurd Zijlstra   20-7-1918  Westhem  
Ruurd Abels Lantinga        
Ruurd Ale Speerstra        
Ruurd Anes 1 kB ongeveer 1739     
Ruurd B. de Jong        
Ruurd Cornelis Bekema   30-4-1886  Woudsend  
Ruurd C. van der Velde   ongeveer 1914     
Ruurd Deddes Dijkstra        
Ruurd Douwes Douma        
Ruurd Douwes de Jong 1 kB 1782     
Ruurd Folkerts Zijlstra   16-1-1856  Joure  
Ruurd Franses Fransen   ongeveer 1827  Goutum  
Ruurd Gerbens Veldhuis        
Ruurd Gerbens de Vries   ongeveer 1854  Grouw  
Ruurd Gerbens Wartena        
Ruurd Gerkes Huitema        
Ruurd Gerrit Wynia        
Ruurd Gerrits Wijnja 1 kB 18-2-1849  IJsbrechtum  
Ruurd Gosses Visser        
Ruurd Harmens Bosma   ongeveer 1825  Sint Nicolaasga  
Ruurd Harmens van der Meer   ongeveer 1780     
Ruurd Harmens Schaap        
Ruurd Hendriks van der Meer        
Ruurd Hermanus Faber   6-10-1826  Leeuwarderadeel  
Ruurd Herres Kooistra   4-8-1848  Jelsum  
Ruurd Hessels 1 kB 1723  Warga  
Ruurd Hommes de Jong   ongeveer 1798  Workum  
Ruurd Jacobs        
Ruurd Jacobs Buitenveld   29-5-1815  Rauwerderhem  
Ruurd Jacobs Kolweyer        
Ruurd Jans Aukes        
Ruurd Jans van den Berg        
Ruurd Jentjes Bekema        
Ruurd Jentjes Bouma        
Ruurd Johan' Abma   15-10-1900  Wymbritseradeel  
Ruurd Klases   ongeveer 1696     
Ruurd Klazes Okma        
Ruurd Lubartus' Vonk     Sneek  
Ruurd Martens van der Zee   11-3-1882  Workum  
Ruurd Martens van der Zee   6-3-1891  Workum  
Ruurd Michiels Nauta   6-6-1898  Wymbritseradeel  
Ruurd M. de Vries   22-5-1858  Wymbritseradeel  
Ruurd Piers Gosliga   25-12-1864  Weidum  
Ruurd Piers Zandstra   23-11-1897  Indijk  
Ruurd Pieters 4 kB ongeveer 1660     
Ruurd Reins Jelgersma     Bolsward  
Ruurd Riemers (Huitema)        
Ruurd Rijkes Bekema   2-2-1831  Woudsend  
Ruurd Ruurds 1 kB      
Ruurd Sapes Westra   ongeveer 1825  Lutkewierum  
Ruurd Siebrens Altena   10-7-1862  Bolsward  
Ruurd Sjieukes Homminga   11-3-1883  Wonseradeel  
Ruurd Sjoerds Ypma   ongeveer 1838  Britswerd  
Ruurd Sjoukes Visser        
Ruurd Sytzes van der Wey        
Ruurd Taedes Abma   ongeveer 1867  Folsgare  
Ruurd Teade Abma        
Ruurd Teceles (Bootsma) 1 kB 7-2-1742  Franeker  
Ruurd Wierds Wierdsma 1 kB      
Ruurd Willem Ettema   27-5-1878  Franeker  
Ruurd Wybes        
Ruurd Wybes Altenburg   ongeveer 1793  Jorwerd  
Ruurd W. Atsma   ongeveer 1906     
Ruurd Yntes Kingma   25-4-1884  Rauwerd  
Ruurd Ysbrands 1 kB ongeveer 1670     
Ruurdje Andrys Smeding   ongeveer 1815  Wirdum  
Ruurdje Hendriks Jorna        
Ruurdje Jans Bijvoets        
Ruurdje Joukes Tuinier        
Ruurdje Lykles Wierstra   ongeveer 1865  Harich  
Ruurdje Pieters        
Ruurdje Tjallings   2-8-1734  Warga  
Ruurdsje Abma        
Ruurdtje Geerts Fopma   1-6-1888  Britswerd  
Ruurdtje Jans Kooten        
Ruurdtje Jans Oosterhout   25-3-1816  Wieuwerd  
Ruurdtje Johannes van Dijk   ongeveer 1816  Lutkewierum  
Ruurdtje Jorrits Jorritsma        
Ruurdtje Kornelis Bakker   ongeveer 1834  Wieuwerd  
Ruurdtje K. Botterman        
Ruurdtje Laurens' de Boer   31-5-1842  Dedgum  
Ruurdtje Pieters Abbema   ongeveer 1841  Parrega  
Ruurdtje Tabes van den Berg   ongeveer 1859  Irnsum  
Ruurdtje Ypes        
Ruurtje Sinnema        
Ruwertje Bos        
Rykeltje Jelles Beuker   10-10-1818  Workum  
Rymer Louws Reinalda        
Rymke Lunia Speelman Wobma   9-8-1815  Heerenveen  
Rypke Tjerks Atsma        
Ryurdt Taeckles        
R. Adema        
R. Atsma        
R. Atsma        
R. Bekema        
R. Blom        
R. de Boer        
R. de Boer        
R. Boersma        
R. Boersma   ongeveer 1908     
R. Brandsma        
R. Brouwer        
R. Castelein        
R. van Dijk        
R. Dooper        
R. Draijer        
R. van Gemert        
R. Grijpma        
R. Hartog        
R. Huitema        
R. de Jong        
R. de Jong        
R. de Jong        
R. Jorritsma        
R. Kingma        
R. Kruiper        
R. Lycklama à Nijeholt        
R. Monkelbaan   ongeveer 1919     
R. Mous        
R. Nagelhout        
R. van Noordman        
R. Pas        
R. Pijper        
R. Poelstra   ongeveer 1901     
R. Postma        
R. Ringnalda        
R. Ruiter        
R. Smeding        
R. Steensma        
R. Swierstra        
R. Tadema        
R. Terpstra        
R. Terpstra        
R. Tijmersma        
R. v.d. Veer        
R. Veltman        
R. Visser        
R. Visser        
R. Visser        
R. van der Werf        
R. van der Werf        
R. Wielinga        
R. Zeldenthuis        
R. Zwaga        
R. (Ru) Hensen        
R.C. Siemonsma        
R.F.N. Lunter        
R.J. Faber        
R.J. Hoogma        
R.T. van Dijkema        

Totaal 1366 personen in deze lijst met letter R.

Naar voornamen beginnend met letter Q

Naar voornamen beginnend met letter S

Personen index