Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: P

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter O

Naar voornamen beginnend met letter Q

Totaal 1540 personen met 843 verschillende voornamen beginnend met een P:
Pabe Douwes (1)
Pabe Fokkes (1)
Pabe Gerrits (1)
Pabe Pieters (2)
Pabe Siedzes (1)
Pabe Sies (1)
Pabe Tjeerds (1)
Palamedes (1)
Pals Eelkes (1)
Palskje Lammerts (1)
Pamela Carmen Louise (1)
Paola (1)
Paolo (1)
Pater Siardes (1)
Patricia (1)
Patricia Edwina Victoria (1)
Paul (3)
Paul Friedrich (1)
Paul Hendrik Karel Frederik August (1)
Paul I (1)
Paul I Petrowitsj (1)
Paula Maria (1)
Paulina Frederika Maria (1)
Paulina Henderica (1)
Paulina Maria Wilhelmina (1)
Paulina Obes (2)
Paulina Tietes (1)
Pauline (3)
Paulinus Bavo Sakes (2)
Paulinus Julius (Paul) (1)
Paulinus Titus (1)
Paulus (7)
Paulus Acronius (1)
Paulus Anes (3)
Paulus Dirks (1)
Paulus Douwes (3)
Paulus Feddes (1)
Paulus Gerrits (1)
Paulus Hanses (1)
Paulus Hendriks (1)
Paulus Hilbrands (1)
Paulus Jans (1)
Paulus Jans (Pouwels) (1)
Paulus Johannes (2)
Paulus Laurentius Hilles (1)
Paulus Louws (1)
Paulus Meinderts (Pouuels Meynertsz) (1)
Paulus Minnes (1)
Paulus Piers (1)
Paulus Pieters (2)
Paulus Raymundus Johannes (1)
Paulus Sible (1)
Paulus Sible Antonius (1)
Paulus Sjoerd (1)
Paulus Symons (1)
Paulus S. (1)
Paulus Tietes (1)
Paulus Yebs (1)
Paulus Ypes (1)
Paulusje Sjoukes (1)
Pauly (1)
(1)
Pedro (1)
Peekje Rinkje Cornelia (1)
Peekjen Luitjens (1)
Peer Wiebes (1)
Peer Yebs (1)
Pepijn (3)
Pepijn de Korte (1)
Pepijn met de Bult (de Gebochelte) (1)
Pepijn (eerst Carloman genoemd, maar herdoopt in Pepijn in 780 of 781) (1)
Peronella Catharina (1)
Peter (8)
Peter Antonius (1)
Peter Heinrich August (1)
Peter I (2)
Peter II (3)
Peter III (2)
Peter Josef (1)
Peter Joseph (1)
Peter Joseph Hubert (Pierre) (1)
Peter Joseph (Pierre) (1)
Peter Paul (1)
Petertje Ates (Pietje) (1)
Peterus Hansos (1)
Petra Laurentien (1)
Petronella (22)
Petronella Adriana (1)
Petronella Ages (1)
Petronella Alida Lucia (1)
Petronella Alida (Nel) (1)
Petronella Anna Clasiena (1)
Petronella Anna Maria (1)
Petronella A.A.M. (1)
Petronella Barbara Allegonda Maria (1)
Petronella Barbera Johanna (Nel) (1)
Petronella Catharina (4)
Petronella Catharinus' (1)
Petronella C. (1)
Petronella Dirks (1)
Petronella Doedes (1)
Petronella Eeltjes (Pietje) (1)
Petronella Fongers (Pietje) (1)
Petronella Geertruida (2)
Petronella Gerrit (1)
Petronella Heeres (1)
Petronella Hendrika (1)
Petronella IJnskje (1)
Petronella Jacobs (2)
Petronella Jans (Pietertje) (1)
Petronella Jelles (2)
Petronella Johanna (2)
Petronella Johanna Alberta Diewerdina (1)
Petronella Juliana (1)
Petronella Klases (1)
Petronella Klazes (1)
Petronella Maria (2)
Petronella Maria Hanses (1)
Petronella Maria Lodevica (1)
Petronella Maria Philippina (1)
Petronella Martens (1)
Petronella Martha (Nelly) (1)
Petronella Mebius (1)
Petronella R.M. (1)
Petronella Sabina Johanna (1)
Petronella Theodora (1)
Petronella Warners (1)
Petronella Willems (1)
Petronella Ypes (1)
Petronella (Nel) (1)
Petronella (Pierke) (1)
Petronella (Pietje) (1)
Petronella (Pietje) Pieters (1)
Petrus (44)
Petrus Abe (1)
Petrus Adreanus (1)
Petrus Adriaans (Pieter) (1)
Petrus Adrianus Schik (1)
Petrus Ages (2)
Petrus Albertus (1)
Petrus Aloysius Josephus Maria (1)
Petrus Anes (1)
Petrus Anselmus (1)
Petrus Anthonius (2)
Petrus Antonius Heeres (1)
Petrus Antonius (Piet) (1)
Petrus Ates (1)
Petrus Augustinus' (1)
Petrus A. o.f.m. (1)
Petrus Bavo (Piet) (1)
Petrus Bernardus (1)
Petrus Bonifatius (2)
Petrus Boukes (1)
Petrus Bouwes (Piet) (1)
Petrus Christiaans (1)
Petrus Cornelis Johannes Leonardus (1)
Petrus Dirks (3)
Petrus Durks (1)
Petrus Foppes (1)
Petrus Gerardus (1)
Petrus Gerrits (1)
Petrus Gosses (2)
Petrus Hanses (1)
Petrus Harings (1)
Petrus Harmens (1)
Petrus Harmens (Pieter) (1)
Petrus Hendricus (1)
Petrus Hendricus Gerardus Plechelmus (1)
Petrus Hendrik (1)
Petrus Hendrikus Bernhardus (1)
Petrus Henricus (1)
Petrus Henricus Ferdinandus (1)
Petrus Hermanus (1)
Petrus Hessel (Piet) (1)
Petrus Hessels (1)
Petrus Hilles (1)
Petrus Hoites (1)
Petrus Hubertus (3)
Petrus Hubertus (Pieter Hubert) (1)
Petrus Huyberts (1)
Petrus Isidorus (1)
Petrus Jacobs (2)
Petrus Jacobus (1)
Petrus Jacobus Bartholomeus (3)
Petrus Jacobus Bonefacius (1)
Petrus Jans (4)
Petrus Jans (Piet) (1)
Petrus Jetses (1)
Petrus Jetzes (1)
Petrus Joannes (1)
Petrus Johannes (7)
Petrus Johannes' (15)
Petrus Johannes Bernardus (Piet) (1)
Petrus Johannes Sakes (1)
Petrus Johannes Wybrandus (1)
Petrus Johannes (Pieter) (1)
Petrus Johannes (Piet) (1)
Petrus Joseph (1)
Petrus Joseph Antonius (1)
Petrus J. (1)
Petrus J.M. (1)
Petrus Lambertus (1)
Petrus Lammerts (1)
Petrus Laurens (1)
Petrus Leonardus (1)
Petrus Lieuwes (2)
Petrus Machiel (1)
Petrus Obes (1)
Petrus Oepkes (1)
Petrus Paulus (Pé) (1)
Petrus Pieters (3)
Petrus Poppes (1)
Petrus Reins (Pieter) (1)
Petrus Richardus (Richard) (1)
Petrus Ruurds (1)
Petrus Siemens (1)
Petrus Sikkes (1)
Petrus Sjoerds (2)
Petrus Taeke (1)
Petrus Taekes (1)
Petrus Theodorus (1)
Petrus Thomas (1)
Petrus Tjallings (1)
Petrus Tjerks (1)
Petrus Wilhelmus (1)
Petrus Willem Fransiscus (1)
Petrus Willems (2)
Petrus Wopkes (1)
Petrus Wygers (1)
Petrus Ypes (1)
Pharamond (1)
Phij Feddedr. (1)
Philibert II (1)
Philiberthe (1)
Philip (1)
Philip Ernst Vegilin (1)
Philip Frederik (1)
Philip III Le Hardi (1)
Philipa (1)
Philipp (1)
Philipp Gottfried rijksgraaf (1)
Philipp Wilhelm (1)
Philippa (3)
Philippa Countess (1)
Philippina rijksgravin (1)
Philippos (1)
Philippus (2)
Philippus Douwes (1)
Philippus Franses (1)
Philippus Hendriks (2)
Philippus Hillebrands (1)
Philippus Hubertus (1)
Philippus Johannes Ferdinand (1)
Philippus Julius (1)
Philippus Jurriaens (1)
Philippus Maurits (1)
Philippus Maurus (1)
Philippus Pieter (2)
Philippus Reins (1)
Philips (7)
Philips AEbinga (1)
Philips de Goede (1)
Philips de Schone (1)
Philips de Stoute (1)
Philips I (1)
Philips II (2)
Philips III (1)
Philips IV (2)
Philips Jacob (1)
Philips V (1)
Philips VI (1)
Philips Willem (1)
Phillip Ludwig (1)
Phillippus Herres (1)
Philomena Henrietta Maria (1)
Philotheus (Bote) (1)
Phocas Petrus (2)
Photina Maria (1)
Pia (1)
Piccarda (1)
Pico Galenus (1)
Piebe Attes (1)
Piebe Durks (1)
Piebe Jans (1)
Piebe Lieuwes (1)
Piebe Liskes (1)
Piebe Lolles (2)
Piebe Oepkes (1)
Piebe Teekes (1)
Pieke Haitzes (1)
Pieke Jans (2)
Pieke Pieters (2)
Pier (22)
Pier Abe (1)
Pier Abes (1)
Pier Ages (1)
Pier Andries' (1)
Pier Annes (1)
Pier Annesz (1)
Pier Arjens (1)
Pier Auke's (1)
Pier Aukes (1)
Pier Barteles (1)
Pier Baukes (1)
Pier Bernardus (1)
Pier Cornelis' (2)
Pier Dircks (1)
Pier Dirks (3)
Pier Doedes (1)
Pier Douwes (1)
Pier Durks (2)
Pier Eelkes (1)
Pier Foekes (1)
Pier Fokkes (1)
Pier Foppes (1)
Pier Gerben (1)
Pier Gerloffsz. (1)
Pier Gerlofs (GRUTTE PIER) (1)
Pier Gerrits (2)
Pier Harings (1)
Pier Heerkes (1)
Pier Heerts (1)
Pier Hendriks (2)
Pier Hindriks (1)
Pier Jacobs (2)
Pier Jakles (2)
Pier Jakobs (1)
Pier Jans (9)
Pier Jans (Tjeerds) (1)
Pier Jelmers (1)
Pier Jobs (1)
Pier Johannes (2)
Pier Johannes' (4)
Pier Johannes Ruurds (1)
Pier Jorrits (2)
Pier Jorryts (1)
Pier Kornelis (1)
Pier Kornelis' (1)
Pier Lieuwes (3)
Pier Lolles (1)
Pier Machiels (1)
Pier Nicolaas (1)
Pier Petrus' (1)
Pier Piers (1)
Pier Pieters (4)
Pier Riemers (1)
Pier Rientzes (1)
Pier Ringenerus (1)
Pier Rinses (1)
Pier Rintjes (2)
Pier Romkes (3)
Pier Rutgers (1)
Pier Ruurds (2)
Pier Sakes (2)
Pier Schelte (1)
Pier Siblesz. (1)
Pier Siedses (1)
Pier Siercx (of Sierks) (1)
Pier Sikkes (1)
Pier Sjoerds (4)
Pier Sybes (1)
Pier Sybrens (1)
Pier Taedes (3)
Pier Thomas (2)
Pier Thomas (Pier Annes) (1)
Pier Tjallings (2)
Pier Tjitskes (1)
Pier Tjittes (2)
Pier Tjomme Johannes (1)
Pier Upts (1)
Pier Walles (1)
Pier Wiebes (1)
Pier Wypkes (1)
Piere Jozhef (1)
Pierius (1)
Pierius Aizo's (1)
Pierius Augustinus (1)
Pierius (Dr.) (Pier Aukes) (1)
Pierke Bootes (1)
Pierke Jolles (1)
Pierke P. (1)
Pierkje (3)
Pierkje Durks (1)
Pierkje Franses (1)
Pierkje Sytzes (1)
Pierkjen (1)
Pierkjen Hobbes (1)
Pierkjen Jacobs (2)
Pierkjen Jans (2)
Piero di Cosimo (1)
Piero di Lorenzo (1)
Pierre Jean Baptiste Reijze (1)
Piertje (4)
Piertje Foppes (1)
Piertje Geerts (1)
Piertje Jacobs (Pietie) (1)
Piertje Lieuwes (1)
Piertje Matthyas (1)
Piertje Meines (1)
Piertje Thomas (1)
Piertje Wiebes (1)
Piertkje Leeuwes (1)
Piërus Cornelis (1)
Piet (21)
Piet - pater o.s.a. (1)
Piet Bokke (1)
Piet Hessels (1)
Piet H. (1)
Piet Jan Jacob Jozeph (1)
Piet Joseph (1)
Piet J. (2)
Pieter (94)
Pieter Abes (3)
Pieter Adams (1)
Pieter Ages (3)
Pieter Alberts (1)
Pieter Ales (1)
Pieter Allerts (1)
Pieter Andries' (1)
Pieter Anes (1)
Pieter Annes (8)
Pieter Anskes (2)
Pieter Anton Maurits Erik (1)
Pieter Arjens (1)
Pieter Ates (1)
Pieter Aukes (3)
Pieter A. (1)
Pieter Baukes (1)
Pieter Baukes (Petrus) (1)
Pieter Bokkes (1)
Pieter Bonifacius (1)
Pieter Bontes (1)
Pieter Bootes (1)
Pieter Botes (1)
Pieter Bouwes (1)
Pieter B. (1)
Pieter-Christiaan Michiel (1)
Pieter Claeses (1)
Pieter Cornelis (3)
Pieter Daniëlszn (1)
Pieter Diemers (1)
Pieter Dircks (2)
Pieter Dirks (5)
Pieter Doedes (3)
Pieter Dorhout Bernards (1)
Pieter Douwes (5)
Pieter Douwesz. (1)
Pieter Durks (3)
Pieter Eelkes (1)
Pieter Eeltjes (1)
Pieter Eesges (2)
Pieter Engberts (1)
Pieter Engeles (1)
Pieter Epke (1)
Pieter Epkes (1)
Pieter Etiennes (1)
Pieter Everardus (1)
Pieter Everts (2)
Pieter Everts (Petrus) (1)
Pieter Feddes (1)
Pieter Feikes (2)
Pieter Fimmes (1)
Pieter Foekes (1)
Pieter Fokkes (1)
Pieter Fongers (1)
Pieter Frans (2)
Pieter Fransen (1)
Pieter Geerts (2)
Pieter Gerardus (1)
Pieter Gerbens (4)
Pieter Gerrit (1)
Pieter Gerrits (8)
Pieter Gijsbertz (1)
Pieter Gorrits (1)
Pieter Gosses (2)
Pieter Hannes (2)
Pieter Hanses (1)
Pieter Hantjes (4)
Pieter Hanzes (1)
Pieter Harmens (4)
Pieter Heeres (2)
Pieter Hendrik (1)
Pieter Hendriks (8)
Pieter Hermanus (1)
Pieter Hessels (3)
Pieter Hiddes (1)
Pieter Hoites (2)
Pieter Hommes (2)
Pieter Hotzes (1)
Pieter Hubert (1)
Pieter Hubert Louis (1)
Pieter Huites (1)
Pieter Hyltjes (1)
Pieter Idses (2)
Pieter Idtzes (1)
Pieter Jacobs (12)
Pieter Jacobs (Petrus) (1)
Pieter Jacobus (Petrus) (1)
Pieter Jan (2)
Pieter Jans (24)
Pieter Jansz (1)
Pieter Jelles (6)
Pieter Jetses (1)
Pieter Jetzes (1)
Pieter Jillerts (1)
Pieter Johannes (9)
Pieter Jonghs (1)
Pieter Joostes (1)
Pieter Joris (1)
Pieter Jorrits (1)
Pieter Joseph (1)
Pieter Joukes (3)
Pieter Jozef (4)
Pieter Jozef (Pitter) (1)
Pieter Jurjens (2)
Pieter Klases (2)
Pieter Klazen (1)
Pieter Klazes (6)
Pieter Klazes (Petrus) (1)
Pieter Kornelis (2)
Pieter Leonard (1)
Pieter Liemes (1)
Pieter Lieuwes (4)
Pieter Lodewijks (1)
Pieter Lolkes (1)
Pieter Lolles (3)
Pieter Lourens (1)
Pieter Louwrens (1)
Pieter Louws (1)
Pieter Lubberts (3)
Pieter Lubertus (1)
Pieter Luitzens (2)
Pieter Luytzens/Loetkes (1)
Pieter L. (Piet) (1)
Pieter Martens (5)
Pieter Matheus (1)
Pieter Mathijs (2)
Pieter Mathijs (Piet) (1)
Pieter Maurits' (1)
Pieter Mebius (1)
Pieter Meinders (1)
Pieter Meinderts (Pytter Meynerts) (1)
Pieter Meintes (1)
Pieter Melles (1)
Pieter Menno Heebel (1)
Pieter Meynders (1)
Pieter Michiels (1)
Pieter Minks (1)
Pieter Mintes (1)
Pieter M. (1)
Pieter Nicolaas (1)
Pieter Nikolaas (1)
Pieter Nolkes (1)
Pieter Obes (3)
Pieter Oedses (1)
Pieter Oepkes (1)
Pieter Oepkes (Petrus) (1)
Pieter Otte (1)
Pieter Ottes (6)
Pieter Pabes (1)
Pieter Paul (1)
Pieter Piekes (1)
Pieter Pier (1)
Pieter Pieters (16)
Pieter Popkes (2)
Pieter Reinders (1)
Pieter Reins (6)
Pieter Reitzes (1)
Pieter Riemers (2)
Pieter Riencks (1)
Pieter Riewert (1)
Pieter Rinnerts (1)
Pieter Rinses (2)
Pieter Rinzes (1)
Pieter Ripperts (1)
Pieter Robijns (1)
Pieter Roelofs (2)
Pieter Romkes (1)
Pieter Rutgers (1)
Pieter Sakes (1)
Pieter Seerps (1)
Pieter Siebes (1)
Pieter Siebes (Petrus) (1)
Pieter Sierk (1)
Pieter Sierks (1)
Pieter Sietzes (1)
Pieter Sieuwkes (2)
Pieter Sijtzes (1)
Pieter Sikkes (3)
Pieter Simons (1)
Pieter Sints (1)
Pieter Sipkes (5)
Pieter Sjerps (3)
Pieter Sjieuwkes (1)
Pieter Sjirks (1)
Pieter Sjoerds (10)
Pieter Sjoukes (1)
Pieter Sj. (1)
Pieter Sybrens (5)
Pieter Symens (2)
Pieter Symons (4)
Pieter Sytzes (1)
Pieter S. (1)
Pieter Taedes (2)
Pieter Taekeles (1)
Pieter Taekes (1)
Pieter Teekles (1)
Pieter Teyes (1)
Pieter Thewes (1)
Pieter Thijses (1)
Pieter Thomas (1)
Pieter Tjaerds (1)
Pieter Tjallings (1)
Pieter Tjebbes (1)
Pieter Tjeerds (6)
Pieter Tjerks (5)
Pieter Tjitskes (3)
Pieter Tjittes (1)
Pieter Volkerts (1)
Pieter Walses (1)
Pieter Watze (2)
Pieter Wichers (1)
Pieter Wiebes (2)
Pieter Wiebes (Piet) (1)
Pieter Willems (3)
Pieter Willems (Petrus) (1)
Pieter Wiltjes (1)
Pieter Wisses (1)
Pieter Wybes (5)
Pieter Wybrens (2)
Pieter Wygers (1)
Pieter Wypkes (1)
Pieter Wytzes (1)
Pieter Ydes (2)
Pieter Yebs (1)
Pieter Ymes (2)
Pieter Yntes (1)
Pieter Ypes (3)
Pieter (Mr.) (1)
Pieter (Petrus) (3)
Pieter (Pierre) (1)
Pieter (Pytter) (1)
Pieternella (1)
Pieternella Elizabeth (1)
Pieternella (Nel) (1)
Pietersche (1)
Pietertje (4)
Pietertje Attes (1)
Pietertje Fekkes (3)
Pietertje Folkerts (Pietje) (1)
Pietertje Fredses (1)
Pietertje Hyltjes (2)
Pietertje Jacobs (1)
Pietertje Jans (1)
Pietertje Jelles (1)
Pietertje Laurens' (1)
Pietertje Liemes (1)
Pietertje Meinderts (1)
Pietertje Pieters (2)
Pietertje Siemens (1)
Pietertje Sjoerds (1)
Pietertje Sjoukes (1)
Pietie Gerrits (1)
Pietje (37)
Pietje Ages (2)
Pietje Annes (1)
Pietje Ates (3)
Pietje Baukes (2)
Pietje Bouwes (2)
Pietje Coenraads (1)
Pietje Dirks (1)
Pietje Dooijes (1)
Pietje Douwes (7)
Pietje Epkes (2)
Pietje Floris' (1)
Pietje Franciscus (1)
Pietje Franses (1)
Pietje Gerbens (1)
Pietje Hanses (2)
Pietje Harmens (Petronella) (1)
Pietje Hendriks (2)
Pietje Hessels (1)
Pietje Hettes (1)
Pietje Hiddes (1)
Pietje Hillebrands (1)
Pietje Hilles (1)
Pietje Horreus (1)
Pietje Hotzes (1)
Pietje Huites (1)
Pietje Idses (1)
Pietje Idzes (1)
Pietje Jacobs (9)
Pietje Jacobs (Pijttie) (1)
Pietje Jacobus (1)
Pietje Jans (5)
Pietje Jantjes (1)
Pietje Jelles (2)
Pietje Jetses (1)
Pietje Jobs (2)
Pietje Johannes (4)
Pietje Joukes (1)
Pietje Klazes (1)
Pietje Kornelis (1)
Pietje Kornelis' (1)
Pietje Lieuwes (2)
Pietje Lolkes (2)
Pietje Lolles (1)
Pietje Martens (1)
Pietje Mattheus (1)
Pietje Menso (1)
Pietje Nannes (1)
Pietje Oeges (1)
Pietje Paulus (2)
Pietje Piers (1)
Pietje Pieters (8)
Pietje Riemers (1)
Pietje Rienks (1)
Pietje Rientzes (2)
Pietje Rintjes (1)
Pietje Ruurds (1)
Pietje Siebes (2)
Pietje Siebrens (1)
Pietje Sietzes (1)
Pietje Sipkes (1)
Pietje Sjoerds (2)
Pietje Sjoukes (1)
Pietje Sybrens (2)
Pietje Taedes (1)
Pietje Taekes (3)
Pietje Tjallings (1)
Pietje Tjebbes (1)
Pietje Tjeerds (1)
Pietje Tjerks (2)
Pietje Tjitskes (1)
Pietje Warners (1)
Pietje Willems (1)
Pietje Willems (Pytsje) (1)
Pietje Wybes (1)
Pietje Yebs (1)
Pietje (Pytsje) (2)
Pietrik Lolles (1)
Pietrik Nolkes (1)
Pietrik Pieters (1)
Pietrik Sjerps (1)
Pietrik Taekes (1)
Pietronella (1)
Pietronella Wytzes (1)
Pietsje (3)
Pijter Eelkes (1)
Pijttje Tjerks (1)
Piter (1)
Piter Gerrits (1)
Pitje (Pietje) (1)
Pleuntje Jans (1)
Plone (1)
Polyxana (1)
Pompeja Anna Frederica (1)
Popck (1)
Popck Heerkes (2)
Popck Piers (1)
Popck Upckes (1)
Pope (1)
Popke (2)
Popke Andries (1)
Popke Annes (1)
Popke Bouwes (1)
Popke Broers (1)
Popke Douwes (1)
Popke Eeltjes (1)
Popke Errits (1)
Popke Feddes (1)
Popke Harmens (2)
Popke Heerkes (1)
Popke Jacobs (3)
Popke Jan (1)
Popke Jans (2)
Popke Jelle (1)
Popke Jetses (doopnaam: Poppo) (1)
Popke Johannes (2)
Popke Jorrits (1)
Popke Joseph (1)
Popke Joukes (3)
Popke Klaas (1)
Popke Lolkes (2)
Popke Sjeuwkes (1)
Popke Sjoukes (1)
Popke Watses (1)
Popkje (2)
Popkje Pieters (1)
Popkje Simons (Fokje) (1)
Popkje Taekes (1)
Popkje Ydes (2)
Popkjen Aukes (1)
Popkjen Hylkes (1)
Popkjen Obes (1)
Popkjen Wybrens (1)
Popko (1)
Popko Hoykens (1)
Poppe (2)
Poppe Abes (1)
Poppe Augustinus (1)
Poppe Dircks (1)
Poppe Dirks (1)
Poppe Gerlofs (1)
Poppe Jans (1)
Poppe Jelles (1)
Poppe Klazen (1)
Poppe Obes (1)
Poppe Petrus' (1)
Poppe Piers (1)
Poppe Pieters (1)
Poppe Sybouts' (1)
Poppe Ypes (1)
Pos Tijses (1)
Przemysl Ottokar I (1)
Pybe Annesz. (1)
Pybe Bauckes (1)
Pybe Pybes (3)
Pybe Tjallings (1)
Pyke Hoites (1)
Pyke Pieters (1)
Pyter (1)
Pyter Arjens (1)
Pyter Baesz (1)
Pyter Claesses (1)
Pyter Jansen (1)
Pyter Siuerdtz (1)
Pyter Wybes (1)
Pytie Jacob Meinertsdr (1)
Pytsje (1)
Pytter Gerryts (1)
Pytter Heeres (1)
Pytter Martens (1)
Pytter Tiaerdts (1)
P. (22)
P. (Nel) (2)
P.A. (3)
P.C. (1)
P.G. (1)
P.L. (1)
P.M. (1)
P.P. (1)
P.W. (1)

Totaal 1540 personen met 843 verschillende voornamen bij deze letter P.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Pabe Douwes   ongeveer 1620     
Pabe Fokkes van der Wey   1-7-1867  Franekeradeel  
Pabe Gerrits Hiemstra        
Pabe Pieters (Faber de) 1 kB 1690     
Pabe Pieters (Faber De)   2-10-1759     
Pabe Siedzes Wiersma        
Pabe Sies Wiersma   1-2-1878  Wommels  
Pabe Tjeerds Wiersma        
Palamedes van Chalon   1540     
Pals Eelkes Bruynsma   ongeveer 1599     
Palskje Lammerts Frankena   ongeveer 1811  Uitwellingerga  
Pamela Carmen Louise Mountbatten   19-4-1929     
Paola Ruffo di Calabria        
Paolo della Scala        
Pater Siardes Bouwhuis        
Patricia Johanson        
Patricia Edwina Victoria Mountbatten   14-2-1924     
Paul van Griekenland   20-5-1967     
Paul Tenwesteneind        
Paul de Wind        
Paul Friedrich von Mecklenburg   15-9-1800  Ludwigslust 56 
Paul Hendrik Karel Frederik August Württemberg       254 
Paul I van Griekenland   14-12-1901  Athene  
Paul I Petrowitsj Romanov   1-10-1754  Sint Petersburg 122 
Paula Maria Stockmann   13-7-1918  Sneek  
Paulina Frederika Maria van Württemberg   25-2-1810  Stuttgart 127 
Paulina Henderica Wust   7-3-1879  Dokkum  
Paulina Maria Wilhelmina Biesen   25-1-1859  Bolsward  
Paulina Obes van der Klei   26-1-1867  Bolsward  
Paulina Obes van der Klei   18-3-1874  Bolsward  
Paulina Tietes Palstra   30-4-1855  Weidum  
Pauline d"Outrmont        
Pauline von Waldeck-Pyrmont   1855     
Pauline van Wurttemberg   1800     
Paulinus Bavo Sakes Veltman   2-4-1882  Nijega ?  
Paulinus Bavo Sakes Veltman   21-11-1883  Nijega ?  
Paulinus Julius (Paul) Galama   17-1-1914  Sint Nicolaasga  
Paulinus Titus Terwisscha van Scheltinga   23-6-1870  Sneek  
Paulus Brouwer        
Paulus Gerritzen   ongeveer 1822  Middelward Pruisen  
Paulus Kamp        
Paulus Kwast        
Paulus Schuil        
Paulus Tolsma   3-11-1842  Sexbierum  
Paulus van der Velde        
Paulus Acronius Hettinga 2 kB 22-5-1872  Dongjum  
Paulus Anes Andela   26-5-1855  Franekeradeel  
Paulus Anes Andela   1859     
Paulus Anes Andela   3-10-1868  Hitzum  
Paulus Dirks Hollander   14-3-1848  Franeker - Lutjelollum  
Paulus Douwes Andela   14-10-1815  Tzum  
Paulus Douwes Minnema   1-6-1773  Uitwellingerga  
Paulus Douwes (Andela) 1 kB   Witmarsum  
Paulus Feddes Galema 1 kB      
Paulus Gerrits Postma   20-2-1853  Franeker  
Paulus Hanses Ferwerda   1-10-1862  Baarderadeel  
Paulus Hendriks Post   2-9-1873  Franeker  
Paulus Hilbrands Bruinsma   ongeveer 1884  Oosterbierum  
Paulus Jans 1 kB ongeveer 1650     
Paulus Jans (Pouwels) 1 kB      
Paulus Johannes de Boer   ongeveer 1803  Sneek  
Paulus Johannes Lubberts   ongeveer 1867  Leeuwarden  
Paulus Laurentius Hilles Ypma   10-8-1831  Franeker  
Paulus Louws Andela 1 kB 5-9-1797  Makkum  
Paulus Meinderts (Pouuels Meynertsz)   ongeveer 1636     
Paulus Minnes Minnema   7-2-1804  Sneek  
Paulus Piers Jorritsma 1 kB 31-5-1795  Pingjum  
Paulus Pieters Andela   19-9-1816  Schoterland mairie Heerenveen  
Paulus Pieters Oosterhaven        
Paulus Raymundus Johannes Tolsma     Midlum  
Paulus Sible Andela   13-10-1921  Kubaard  
Paulus Sible Antonius Andela   19-1-1922  Harich  
Paulus Sjoerd Andela   7-9-1911  Bolsward  
Paulus Symons Strikwerda        
Paulus S. Tolsma   30-1-1876     
Paulus Tietes Palstra   27-6-1845  Baarderadeel  
Paulus Yebs Andela 4 kB 20-4-1878  Oosterend - Roodhuis  
Paulus Ypes Hollander 1 kB 20-11-1801  Burgwerd  
Paulusje Sjoukes van der Zee   9-3-1840  Leeuwarderadeel  
Pauly Albada Jelgersma        
Pé van der Werf        
Pedro de Sousa-Chirorro        
Peekje Rinkje Cornelia de Boer   28-8-1897  Bolsward  
Peekjen Luitjens Mulder        
Peer Wiebes (Ypma)   7-1-1726  Arum  
Peer Yebs (Ypma)   26-2-1747  Arum  
Pepijn   759     
Pepijn van Herstal   ongeveer 635    826513556480 
Pepijn van Landen       3306054225922 
Pepijn de Korte 1 kB 714  Jupille-sur-Meuse 206628389120 
Pepijn met de Bult (de Gebochelte) 1 kB ongeveer 767     
Pepijn (eerst Carloman genoemd, maar herdoopt in Pepijn in 780 of 781) de Grote        
Peronella Catharina Cats   11-10-1797  Leeuwarden  
Peter   1977     
Peter Bolink        
Peter Buck        
Peter de Courtenay   1218     
Peter van Genève        
Peter Konst        
Peter Shand Kydd        
Peter van Vorden        
Peter Antonius Weyers        
Peter Heinrich August von Salviati       42 
Peter I van Bourbon   1311    7478474 
Peter I Romanov   9-6-1672  Moskou 978 
Peter II de Courtenay   1155     
Peter II Romanov   23-10-1715  Sint Petersburg  
Peter II van Sicilië   1304    1880066 
Peter III van Aragón   1239  Valencia 7520264 
Peter III Romanov-Holstein-Gottorp   21-2-1728  Kiel 244 
Peter Josef Pennartz        
Peter Joseph Hanssen        
Peter Joseph Hubert (Pierre) Quaedflieg   10-10-1916  Nieuwenhagen  
Peter Joseph (Pierre) Baur   29-12-1885  Nieuwenhagen  
Peter Paul Korzelius        
Petertje Ates (Pietje) Terpstra   ongeveer 1900  Oudega W.  
Peterus Hansos Acronius        
Petra Laurentien Brinkhorst   25-5-1966     
Petronella        
Petronella van Aragón   29-6-1136  Huesca, Spanje  
Petronella Baarda   1918     
Petronella Bosma        
Petronella Franken        
Petronella Galema   25-7-1849  Bolsward  
Petronella Groenhof        
Petronella Huijts   5-6-1905  Atjeh Sumatra  
Petronella Huitema   27-10-1880  Bolsward  
Petronella Janssen   1-12-1915  Tilburg  
Petronella Plantinga        
Petronella Rodenburg   3-11-1910     
Petronella Roorda        
Petronella van Saksen       201788193 
Petronella Schrage        
Petronella Schrage   ongeveer 1839  Harlingen  
Petronella Swerms        
Petronella Verbogt        
Petronella van der Werf   1908  Bolsward  
Petronella van de Weyer   21-4-1752  Bergeijk  
Petronella Ysselmuiden   3-4-1900  Franeker  
Petronella van der Zee   ongeveer 1900     
Petronella Adriana Bienema        
Petronella Ages Postma        
Petronella Alida Lucia Tromp   16-2-1912  Sneek  
Petronella Alida (Nel) Scheltus   23-2-1922     
Petronella Anna Clasiena Galama   16-12-1921  Tjerkwerd  
Petronella Anna Maria Albada Jelgersma   15-6-1887  Bolsward  
Petronella A.A.M. Mol        
Petronella Barbara Allegonda Maria Bloemen   ongeveer 1872  Sneek  
Petronella Barbera Johanna (Nel) Bakker   13-11-1924  Alkemade  
Petronella Catharina Andringa     Terband  
Petronella Catharina Kalma        
Petronella Catharina Speelman Wobma   15-5-1821  Leeuwarden  
Petronella Catharina Swierstra   8-5-1881  Deinum  
Petronella Catharinus' Andringa   19-11-1907  Wijtgaard  
Petronella C. Agricola        
Petronella Dirks Hollander   8-3-1845  Franeker  
Petronella Doedes van Hettema   8-8-1869  Bolsward  
Petronella Eeltjes (Pietje) Witteveen   30-9-1890  Grouw  
Petronella Fongers (Pietje) Huitema 1 kB   Burgwerd  
Petronella Geertruida van Gent        
Petronella Geertruida Wieringa        
Petronella Gerrit Smids        
Petronella Heeres Poelsma   1-1-1819  Leeuwarden  
Petronella Hendrika Visser        
Petronella IJnskje de Faber   13-7-1905  Westhem ?  
Petronella Jacobs Terpstra   12-6-1832  Leeuwarden  
Petronella Jacobs Terpstra   2-6-1836  Leeuwarden  
Petronella Jans (Pietertje) Krol   ongeveer 1822  Nijemirdum  
Petronella Jelles Veltman   8-1-1843  Sneek  
Petronella Jelles Veltman   24-11-1844  Sneek  
Petronella Johanna Altenburg   12-1-1917  Tirns  
Petronella Johanna Kramer 1 kB 13-3-1920  Hartwerd - Oldeklooster  
Petronella Johanna Alberta Diewerdina ter Haar 1 kB 28-8-1868  Nijmegen  
Petronella Juliana Brouwer        
Petronella Klases Kramer        
Petronella Klazes de Klaver   4-8-1833  Rauwerderhem  
Petronella Maria Albada Jelgersma   26-3-1837  Wymbritseradeel  
Petronella Maria van Santen   10-12-1900  Bolsward  
Petronella Maria Hanses van der Zweep   8-12-1878  Menaldumadeel  
Petronella Maria Lodevica Ledel   3-8-1844  Tirns  
Petronella Maria Philippina Achenbach   ongeveer 1856  Soerakarta Ned.Indië  
Petronella Martens Galema   28-3-1848  Bolsward  
Petronella Martha (Nelly) van den Berg   10-10-1918  Lemmer  
Petronella Mebius Brandsma   14-11-1860  Sneek  
Petronella R.M. Bylard        
Petronella Sabina Johanna Bruinsma   23-1-1878  Bolsward  
Petronella Theodora Willemsen   14-12-1904  Huissen  
Petronella Warners Veltman   20-5-1895  Tietjerksteradeel  
Petronella Willems Wijnands   ongeveer 1831  Sneek  
Petronella Ypes Kramer   ongeveer 1832  Bolsward  
Petronella (Nel) Bootsma   9-7-1907  Tirns  
Petronella (Pierke) (Zonderland)   8-2-1762  Oosterend  
Petronella (Pietje) Sikkens   18-1-1849  Hindeloopen  
Petronella (Pietje) Pieters Teppema 1 kB 1784  Loënga  
Petrus Antonides   4-8-1657  Britsum  
Petrus Baur (Bawr, Bouren)   ongeveer 1673     
Petrus Bijvoets   25-2-1898  Bolsward  
Petrus Boermans   ongeveer 1846  Hidaard  
Petrus Bootsma   13-5-1870  Franeker  
Petrus Brouwer   5-2-1714  Leeuwarden  
Petrus Brouwer   25-3-1749  Tjalleberd  
Petrus Deden   1849     
Petrus de Faber   24-3-1824  Franeker  
Petrus Flapper   1804  Burgwerd  
Petrus de Gendt        
Petrus Gerritsma        
Petrus Hamers   1-1835     
Petrus Hanewald        
Petrus den Hartog        
Petrus den Hartog   13-6-1911  Nijmegen  
Petrus Heuts   11-10-1679  Heerlen  
Petrus Heuts (Huijts)   ongeveer 1555  Heerlen  
Petrus Hoekstra   2-1-1880  Bolsward  
Petrus de Jong        
Petrus de Jong   ongeveer 1845  Tjerkwerd  
Petrus Jongerhuis        
Petrus Jorna   31-12-1845     
Petrus Kuipers   1-8-1868  Workum  
Petrus Lucassen   ongeveer 1882     
Petrus Nauta   27-7-1905  Heeg  
Petrus Nieuwhof   19-5-1819  Sneek  
Petrus Nota   11-11-1918  Mirns  
Petrus Posthumus        
Petrus Raijmakers   5-9-1916  Stratum  
Petrus Rekers   7-8-1873  Balk  
Petrus Rijpkema   17-1-1894  Lemsterland  
Petrus Rijpstra   30-4-1843  Franeker  
Petrus Rohling   16-4-1817  Dokkum  
Petrus Rooswinkel        
Petrus Rosier   ongeveer 1856  Lemmer  
Petrus Schrichte        
Petrus Sikkes   19-10-1916  Bakhuizen  
Petrus Sinnema        
Petrus Tielenburg        
Petrus van Vellinga        
Petrus van Vellinga   ongeveer 1854  Bolsward  
Petrus van der Vleugel   30-11-1885  Franeker  
Petrus de Vries        
Petrus Abe Popma   6-3-1896  Burgwerd - Klein Grons  
Petrus Adreanus Viëtor   11-3-1878  Menaldumadeel  
Petrus Adriaans (Pieter) Bijvoets   ongeveer 1795  IJlst  
Petrus Adrianus Schik Viëtor   ongeveer 1806  Leeuwarden  
Petrus Ages Andela   29-9-1847  Wymbritseradeel  
Petrus Ages Tolsma   ongeveer 1883  Bolsward  
Petrus Albertus Henning   1828     
Petrus Aloysius Josephus Maria van Campenhout   31-5-1883  Dongen  
Petrus Anes Andela   4-1-1871  Hitsum  
Petrus Anselmus Zwart   21-4-1841  Hidaard  
Petrus Anthonius Bouma   ongeveer 1875  Steenwijkerwold  
Petrus Anthonius Jelgersma   27-6-1844  Bolsward  
Petrus Antonius Heeres Poelsma   3-4-1821  Leeuwarden  
Petrus Antonius (Piet) Veldman   ongeveer 1901  Groningen  
Petrus Ates Gerritsma        
Petrus Augustinus' Ysselmuiden   ongeveer 1839  Franeker  
Petrus A. o.f.m. Miedema        
Petrus Bavo (Piet) Galama   12-1-1918  Sint Nicolaasga  
Petrus Bernardus Sutman   ongeveer 1880     
Petrus Bonifatius Wüst   19-7-1874  Dokkum  
Petrus Bonifatius Wüst   21-1-1876  Dokkum  
Petrus Boukes de Jong   30-12-1868  Nijhuizum  
Petrus Bouwes (Piet) de Boer   11-2-1908  Wijckel  
Petrus Christiaans van der Mesche   ongeveer 1784  Deventer  
Petrus Cornelis Johannes Leonardus Raijmakers   18-10-1872  Eindhoven  
Petrus Dirks Tielenburg   3-12-1852  Leeuwarden  
Petrus Dirks Tielenburg 1 kB 8-4-1854  Leeuwarden  
Petrus Dirks van der Werf   19-2-1897  Hartwerd  
Petrus Durks        
Petrus Foppes Scheltinga 1 kB 4-2-1751     
Petrus Gerardus Althusius        
Petrus Gerrits Miedema   20-8-1872  Heeg-Osingahuizen  
Petrus Gosses Elsinga        
Petrus Gosses Minnema   1799     
Petrus Hanses Blauwhof   ongeveer 1797  Spanga  
Petrus Harings Nauta   2-1-1851  Hommerts  
Petrus Harmens Ydema   19-12-1884  Workum  
Petrus Harmens (Pieter) Engwirda   21-4-1820  Oosterwierum  
Petrus Hendricus Henning   18-6-1870  Franeker  
Petrus Hendricus Gerardus Plechelmus Terwisscha van Scheltinga   6-9-1890  Sneek  
Petrus Hendrik Kingma   4-9-1885  Jellum  
Petrus Hendrikus Bernhardus Lucassen   ongeveer 1912  Epe-Kirchspiel Duitsland  
Petrus Henricus Bloemen        
Petrus Henricus Ferdinandus Junius   ongeveer 1806  Harlingen  
Petrus Hermanus Andela   23-4-1893  Sneek  
Petrus Hessel (Piet) Boekema   ongeveer 1916     
Petrus Hessels        
Petrus Hilles Ydema   27-10-1851     
Petrus Hoites (Terpstra)   14-5-1783  Tzummarum  
Petrus Hubertus de Jong        
Petrus Hubertus Keijsers   11-9-1825  Bunde  
Petrus Hubertus Keijsers   21-10-1829  Bunde  
Petrus Hubertus (Pieter Hubert) Frissen   28-3-1832  Bunde  
Petrus Huyberts de Jong 1 kB 1849  Dongen  
Petrus Isidorus Lenes        
Petrus Jacobs Veltman   14-10-1853  Tietjerksteradeel  
Petrus Jacobs Zeinstra   1-8-1802     
Petrus Jacobus de Vries   11-12-1877  Harlingen  
Petrus Jacobus Bartholomeus Huijts   24-8-1839  Bunde  
Petrus Jacobus Bartholomeus Huijts 1 kB 25-12-1871  Rotterdam  
Petrus Jacobus Bartholomeus Huijts   27-11-1922  Ngawi  
Petrus Jacobus Bonefacius Wüst   23-4-1838  Dokkum  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Petrus Jans Bijvoets   2-5-1838  Workum  
Petrus Jans Bosma        
Petrus Jans Buisman        
Petrus Jans Kouwenburg   1-2-1787  Franeker  
Petrus Jans (Piet) Faber   ongeveer 1897  Workum  
Petrus Jetses Kalma        
Petrus Jetzes Kalma        
Petrus Joannes Oosterbaan   8-5-1840  Bolsward  
Petrus Johannes Adema        
Petrus Johannes Adema   17-5-1825  Workum  
Petrus Johannes de Faber 1 kB 4-2-1783     
Petrus Johannes de Faber   13-2-1828  Franeker  
Petrus Johannes Hollander   21-12-1840  Franeker  
Petrus Johannes Huitema   1907     
Petrus Johannes Huitema   ongeveer 1925     
Petrus Johannes' Jorritsma   10-9-1845  Franeker  
Petrus Johannes' Jorritsma   17-10-1854  Franeker  
Petrus Johannes Kingma   28-4-1896  Nieuweschoot  
Petrus Johannes Lunter   4-2-1844  Harlingen  
Petrus Johannes Lunter   14-7-1897  Bolsward  
Petrus Johannes Postma   6-1-1823  Bolsward  
Petrus Johannes Postma   10-2-1912  Leeuwarden  
Petrus Johannes Regnery   20-8-1849  Bolsward  
Petrus Johannes van der Schaaf   8-7-1852  Franeker  
Petrus Johannes van der Schaaf   12-1-1854  Franeker  
Petrus Johannes Scheltinga   1-1801     
Petrus Johannes Terwisscha van Scheltinga   24-1-1863  Sonnega  
Petrus Johannes Tolsma   27-9-1807  Midlum  
Petrus Johannes Tolsma   10-6-1911  Westhem  
Petrus Johannes Verbogt   13-3-1903     
Petrus Johannes Bernardus (Piet) Mensink   ongeveer 1921     
Petrus Johannes Sakes Veltman   22-2-1885  Friens  
Petrus Johannes Wybrandus Koopmans   ongeveer 1904  Beetgum  
Petrus Johannes (Pieter) Romkes   ongeveer 1808  Tirns  
Petrus Johannes (Piet) Haverkamp   16-4-1924  Oldemarkt  
Petrus Joseph Rinkes        
Petrus Joseph Antonius Terpstra   11-7-1891  Franeker  
Petrus J. Kuipers   11-7-1922     
Petrus J.M. Ettema   13-1-1875  Tzum  
Petrus Lambertus Albada Jelgersma   13-9-1846  Workum  
Petrus Lammerts Tolsma   27-2-1805  Harlingen  
Petrus Laurens Verlinde   23-4-1899  Schiedam  
Petrus Leonardus Huijts   5-10-1873  Bunde  
Petrus Lieuwes     Bolsward  
Petrus Lieuwes Eiling   ongeveer 1878  Mirns - Bakhuizen  
Petrus Machiel Koopal   ongeveer 1877  Leeuwarden  
Petrus Obes van der Meer   27-12-1865  Bolsward  
Petrus Oepkes Andela 1 kB 8-2-1839  Heerenveen  
Petrus Paulus (Pé) Kramer 1 kB 14-5-1924  Joure  
Petrus Pieters Langedijk   4-3-1871  Wymbritseradeel  
Petrus Pieters Miedema   24-10-1841  Burgwerd  
Petrus Pieters Tielenburg 1 kB 12-7-1908  Leeuwarden  
Petrus Poppes Ysselmuiden   26-7-1869  Franeker  
Petrus Reins (Pieter) Minnema 1 kB 16-2-1837  Westhem  
Petrus Richardus (Richard) Huijts        
Petrus Ruurds Bekema   8-11-1869  Greonterp  
Petrus Siemens Bouwhuis   13-5-1848  Gaasterland  
Petrus Sikkes Romkes   ongeveer 1850  Lutkewierum  
Petrus Sjoerds de Jong   17-10-1898  Bolsward  
Petrus Sjoerds Nota   ongeveer 1891  Bolsward  
Petrus Taeke Hiemstra   4-4-1892  Hartwerd - Oldeklooster  
Petrus Taekes Hiemstra   19-7-1829  Bolsward  
Petrus Theodorus Ypma   9-9-1840  Bolsward  
Petrus Thomas Slippens   21-12-1845  Hennaarderadeel  
Petrus Tjallings Veltman   11-12-1848  Workum  
Petrus Tjerks Huizinga        
Petrus Wilhelmus Scholten   ongeveer 1835     
Petrus Willem Fransiscus Terpstra   21-10-1882  Franeker  
Petrus Willems Andela 1 kB 15-3-1851  Sneek  
Petrus Willems Lunter   26-8-1811  Franeker  
Petrus Wopkes van der Wey   9-9-1836  Bolsward  
Petrus Wygers Kingma   28-5-1876  Franeker  
Petrus Ypes Hollander 1 kB 20-11-1801  Burgwerd  
Pharamond 1 kB     211587470458880 
Phij Feddedr.        
Philibert II van Savoye        
Philiberthe van Luxemburg        
Philip Mountbatten   10-6-1921  Corfu  
Philip Ernst Vegilin van Claerbergen        
Philip Frederik van Claerbergen        
Philip III Le Hardi van Valois   30-4-1245    6305884 
Philipa van Gulik       394117 
Philipp van Solms Braunfels       58392 
Philipp Gottfried rijksgraaf van Castell-Rüdenhausen        
Philipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt   ongeveer 1668     
Philippa van Holland   ongeveer 1314    7478481 
Philippa van Luxemburg   ongeveer 1252  Luxemburg 3152941 
Philippa Plantgenet Clarence       7478501 
Philippa Countess de Toulouse   1073  Toulouse, Frankrijk 117441845 
Philippina rijksgravin van Castell-Rüdenhausen   1676     
Philippos van Griekenland   26-4-1986     
Philippus   30-1-1776  Dronrijp  
Philippus van Herk        
Philippus Douwes Rijpkema   30-3-1896  Sneek  
Philippus Franses Hanewald (Hannewalt)   6-2-1840  Franeker  
Philippus Hendriks Rodenburg   ongeveer 1838  Dronrijp  
Philippus Hendriks Rodenburg   21-11-1913  Leeuwarden  
Philippus Hillebrands Breuker   7-2-1881  Schingen  
Philippus Hubertus Bouwer   ongeveer 1908     
Philippus Johannes Ferdinand Schöne   21-10-1893  Schoterland  
Philippus Julius Rodenburg   22-11-1884  Franeker  
Philippus Jurriaens van der Leij        
Philippus Maurits de Vries   1-11-1783  Exmorra  
Philippus Maurus (Rollema)        
Philippus Pieter Hanewold 1 kB 21-9-1795  Weidum  
Philippus Pieter Swart   23-3-1851  Leeuwarderadeel  
Philippus Reins Minnema   19-6-1899  Tirns  
Philips van Habsburg   1449     
Philips Hessen Philippsthal       1580 
Philips Hohenlohe Neuenstein   17-2-1550     
Philips van Nassau Dillenburg   1605     
Philips Nassau Weilburg        
Philips van Saksen-Coburg-Gotha        
Philips van Schwaben        
Philips AEbinga van Humalda   1616     
Philips de Goede van Bourgondië   30-6-1396  Dijon  
Philips de Schone van Habsburg   22-6-1478  Brugge  
Philips de Stoute van Bourgondië   15-1-1342  Pontoise  
Philips I van Orléans        
Philips II Habsburg-Spanje   21-5-1527  Valladolid  
Philips II van Orléans        
Philips III Habsburg-Spanje   14-4-1578  Madrid  
Philips IV Habsburg-Spanje   8-4-1605  Valladolid  
Philips IV von Nassau-Saarbrucken   1542     
Philips Jacob van Boetzelaer        
Philips V van Bourbon-Anjou   19-12-1683  Versailles  
Philips VI van Valois   1293    14956944 
Philips Willem van Oranje Nassau   19-12-1554  Buren  
Phillip Ludwig Hanau Munzenberg   1553    25284 
Phillippus Herres Bouwer        
Philomena Henrietta Maria Albada Jelgersma   17-5-1897  Bolsward  
Philotheus (Bote) Terpstra 1 kB 26-7-1902  Schettens  
Phocas Petrus Fischer   10-12-1921  Leeuwarden  
Phocas Petrus Hoogman        
Photina Maria Pier   15-12-1883  Franeker  
Pia   ongeveer 1547     
Piccarda Bueri        
Pico Galenus van Sijtzama   1661  Friens  
Piebe Attes Nauta   15-10-1873  Ypecolsga  
Piebe Durks Reijenga        
Piebe Jans Sipma        
Piebe Lieuwes Kooistra        
Piebe Liskes Rinia   ongeveer 1851  Gaast  
Piebe Lolles Nauta   5-8-1805  Ypecolsga  
Piebe Lolles Nauta   18-11-1872  Ypecolsga  
Piebe Oepkes Andela 1 kB   Bolsward  
Piebe Teekes Hoekema   ongeveer 1797  Koudum  
Pieke Haitzes Bakker        
Pieke Jans Piekema        
Pieke Jans Piekema   10-5-1836  Tjerkwerd  
Pieke Pieters Nijland        
Pieke Pieters Nijland   24-9-1816  Oudega Wymbritseradeel  
Pier        
Pier Aukes   4-4-1842  Woudsend  
Pier Aukes   29-12-1887  Sloten  
Pier Aukes 1 kB 5-7-1923  Amsterdam  
Pier de Boer        
Pier Boermans 1 kB ongeveer 1795     
Pier Bosma        
Pier Bruinsma   29-12-1912  Bolsward  
Pier Burenga   ongeveer 1863  Rauwerd  
Pier Couperus        
Pier Eringa   ongeveer 1896  Edens  
Pier Holtrop   17-4-1917  Oosterhaule  
Pier Lycklama à Nijeholt   1611     
Pier Postma   4-11-1863  Dronrijp ?  
Pier Rijpkema   15-4-1887  Lemsterland  
Pier Santema   26-11-1922     
Pier van der Schuit   15-12-1845  Wymbritseradeel  
Pier van Sijtzama   1626  Friens  
Pier Stornebrink   ongeveer 1867  Wirdum  
Pier Stornebrink   11-11-1924  Dronrijp  
Pier Tania        
Pier van der Zweep   24-10-1897  Wirdum  
Pier Abe Huistra        
Pier Abes Santema   ongeveer 1777     
Pier Ages Huitema   6-10-1848  Woudsend  
Pier Andries'        
Pier Annes de Groot   ongeveer 1882  Deersum  
Pier Annesz        
Pier Arjens Wassenaar   15-3-1790  Menaldum  
Pier Auke's Zwerver   ongeveer 1900  Workum  
Pier Aukes Draisma        
Pier Barteles Hoekstra        
Pier Baukes Lettinga   ongeveer 1862  Menaldum  
Pier Bernardus   17-8-1732     
Pier Cornelis' 1 kB      
Pier Cornelis Tanja 1 kB      
Pier Dircks 2 kB 26-11-1583     
Pier Dirks de Boer 1 kB   Bolsward  
Pier Dirks Fopma   4-10-1895  Hijlaard  
Pier Dirks Jakles   21-2-1821  Bolsward  
Pier Doedes Dijkstra   ongeveer 1820  Leeuwarden  
Pier Douwes Boermans 1 kB ongeveer 1796  Barrahuis  
Pier Durks Grovestein   20-1-1877  Engelum  
Pier Durks Piersma        
Pier Eelkes Postma        
Pier Foekes Wijnia   21-11-1855  Franekeradeel  
Pier Fokkes de Haan   22-8-1923     
Pier Foppes Visser   ongeveer 1825  Dronrijp  
Pier Gerben Brouwer        
Pier Gerloffsz. 1 kB ongeveer 1535  Kimswerd  
Pier Gerlofs (GRUTTE PIER) Donia 5 kB ongeveer 1480     
Pier Gerrits Fortuin   ongeveer 1886  Woudsend  
Pier Gerrits Postma   31-12-1839  Dronrijp  
Pier Harings        
Pier Heerkes 1 kB 1716     
Pier Heerts 2 kB   Dronrijp ???  
Pier Hendriks        
Pier Hendriks Tuinema   ongeveer 1850  Oosterend  
Pier Hindriks Scheffer   29-12-1890  Wonseradeel  
Pier Jacobs        
Pier Jacobs Wytsma   ongeveer 1809  Sybrandburen  
Pier Jakles     Tzummarum  
Pier Jakles Jakles   20-1-1734  Boer  
Pier Jakobs Noordmans        
Pier Jans Bergsma   ongeveer 1863  Warga  
Pier Jans Eringa        
Pier Jans Piekema   30-11-1842  Tjerkwerd  
Pier Jans Tanja   13-8-1853  Slappeterp  
Pier Jans de Vries   ongeveer 1797  Nijeholtpade  
Pier Jans Westerbaan        
Pier Jans Westra        
Pier Jans Wijnia   1-8-1845  Wommels  
Pier Jans (Vries De) 1 kB      
Pier Jans (Tjeerds) Jorritsma        
Pier Jelmers de Groot   ongeveer 1866  Terzool  
Pier Jobs Santema   19-4-1856  Baarderadeel  
Pier Johannes Fortuin   ongeveer 1827  Abbega  
Pier Johannes Gosliga        
Pier Johannes' Jorritsma   14-3-1835  Franeker  
Pier Johannes Oppedijk        
Pier Johannes Oppedijk        
Pier Johannes Oppedijk 1 kB 15-1-1848  Jutrijp  
Pier Johannes Ruurds Gosliga   15-7-1889  Baarderadeel  
Pier Jorrits 1 kB   Tirns  
Pier Jorrits     Tirns  
Pier Jorryts        
Pier Kornelis Hornstra        
Pier Kornelis' Zwaga   5-11-1858  Doniawerstal  
Pier Lieuwes        
Pier Lieuwes Cnossen   27-11-1894  Folsgare  
Pier Lieuwes Eringa   ongeveer 1826  Edens  
Pier Lolles Nauta   15-11-1863  Woudsend  
Pier Machiels van Balen        
Pier Nicolaas Ysselmuiden 1 kB   Roordahuizum  
Pier Petrus' Boermans   25-3-1889  Hidaard  
Pier Piers Koopmans        
Pier Pieters Bosch        
Pier Pieters Jagersma        
Pier Pieters Jongema        
Pier Pieters Rypma   4-11-1860  Pingjum  
Pier Riemers Reinalda        
Pier Rientzes Bovinga (Boringa)   ongeveer 1794  Irnsum  
Pier Ringenerus Yntema   1-1-1870  Oudega  
Pier Rinses de Jong   ongeveer 1801     
Pier Rintjes        
Pier Rintjes Visser   30-11-1861  Wonseradeel  
Pier Romkes Huitema   1784  Balk  
Pier Romkes Huitema   22-1-1851  Wymbritseradeel  
Pier Romkes Huitema   16-2-1854  Wymbritseradeel  
Pier Rutgers Fopma   26-5-1843  Jorwerd  
Pier Ruurds Bekema   8-7-1858  Wymbritseradeel  
Pier Ruurds Zijlstra   6-2-1895  Nijhuizum  
Pier Sakes Tymersma        
Pier Sakes Tymersma   9-6-1895  Tzum  
Pier Schelte Kooijenga   22-2-1913     
Pier Siblesz.        
Pier Siedses Gosliga   ongeveer 1858  Bozum  
Pier Siercx (of Sierks) Popta 1 kB ongeveer 1608  Kimswerd  
Pier Sikkes Meyer        
Pier Sjoerds        
Pier Sjoerds Boersma     Eemswoude  
Pier Sjoerds Hoitinga        
Pier Sjoerds de Jong   6-10-1829  Oosterlittens  
Pier Sybes Meylema        
Pier Sybrens        
Pier Taedes Zandstra        
Pier Taedes Zandstra   7-3-1864  Elahuizen  
Pier Taedes Zandstra   7-3-1922     
Pier Thomas        
Pier Thomas Terpstra   13-1-1865  Leeuwarderadeel  
Pier Thomas (Pier Annes) Stornebrink        
Pier Tjallings van Balen   24-4-1819  Wijtgaard  
Pier Tjallings van Balen   5-8-1828  Wijtgaard  
Pier Tjitskes Zwart   27-11-1851  Hennaarderadeel  
Pier Tjittes Landman   7-5-1872  Doniawerstal  
Pier Tjittes Landman   31-7-1873  Doniawerstal  
Pier Tjomme Johannes Gosliga   ongeveer 1837  Beers  
Pier Upts   ongeveer 1613     
Pier Walles Nauta   1911     
Pier Wiebes Plantinga   30-11-1847  Arum  
Pier Wypkes van Popta        
Piere Jozhef de Jonge   30-3-1895  Franeker  
Pierius Lycklama à Nijeholt   9-1-1740  Jorwerd  
Pierius Aizo's Lycklama à Nijeholt   3-6-1852  Wolsum  
Pierius Augustinus Lycklama à Nijeholt   13-12-1791  Arum  
Pierius (Dr.) (Pier Aukes) Lycklama à Nijeholt   5-6-1681  Beetsterzwaag  
Pierke Bootes Nijdam        
Pierke Jolles Dijkstra   15-12-1837  Dijken  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Pierke P. Winia   6-9-1886  Follega  
Pierkje de Jong   ongeveer 1863  Oosthem  
Pierkje Kingma   13-8-1835  Lutkewierum  
Pierkje Sybesma        
Pierkje Durks        
Pierkje Franses Bergsma        
Pierkje Sytzes Fluitman   ongeveer 1786  Indyk  
Pierkjen Hielkema        
Pierkjen Hobbes Strikwerda   22-3-1838  Britswerd  
Pierkjen Jacobs Sikkens (of Sikkema)        
Pierkjen Jacobs Weijma        
Pierkjen Jans   1-8-1771  Tjerkwerd  
Pierkjen Jans de Boer        
Piero di Cosimo de' Medici   19-9-1416  Florence  
Piero di Lorenzo de' Medici   15-2-1471  Florence  
Pierre Jean Baptiste Reijze de Romar        
Piertje Bosma   3-7-1925  Wijckel  
Piertje Cnossen   14-2-1924  Heeg  
Piertje Grovestein   27-2-1873  Engelum  
Piertje Landman   ongeveer 1882     
Piertje Foppes Tolsma   20-7-1799  Engelum  
Piertje Geerts        
Piertje Jacobs (Pietie) Veldman   ongeveer 1803  Westhem  
Piertje Lieuwes Wassenaar   28-5-1803  Marssum  
Piertje Matthyas Asma   13-9-1858  Oudemirdum  
Piertje Meines van der Sluis        
Piertje Thomas Brouwer        
Piertje Wiebes van der Hoff   9-3-1876  Scharl  
Piertkje Leeuwes        
Piërus Cornelis Biersma        
Piet        
Piet        
Piet Bouwhuis   ongeveer 1918     
Piet Douma   1-12-1917  Irnsum  
Piet Hovenga        
Piet Huitenga        
Piet Hylkema   1879     
Piet de Jong        
Piet de Jong   22-1-1905  Oosterhout  
Piet Jorna   19-4-1924  Wijtgaard  
Piet Ketelaar        
Piet Nauta   5-7-1912     
Piet Poelsma        
Piet Sleijfer        
Piet Vallinga   1921     
Piet Walstra        
Piet van der Werf   14-11-1919  Lemelerveld  
Piet Witteveen        
Piet Wynia   4-3-1925     
Piet Ydema   ongeveer 1915     
Piet Zwaagstra        
Piet - pater o.s.a. Smit        
Piet Bokke Huitema   15-2-1923     
Piet Hessels Bierma   25-2-1908  Sint Jacobiparochie  
Piet H. Witteveen        
Piet Jan Jacob Jozeph Albada Jelgersma   21-4-1895  Bolsward  
Piet Joseph Witteveen   2-12-1923  Bolsward  
Piet J. Miedema   ongeveer 1919     
Piet J. Thibaudier        
Pieter        
Pieter        
Pieter        
Pieter   ongeveer 1675     
Pieter Adema        
Pieter Andela   15-8-1919  Witmarsum  
Pieter Barlinckhoff   25-12-  Groningen  
Pieter Bloembergen        
Pieter de Boer   ongeveer 1925     
Pieter Boomsma   12-8-1895  Aalzum  
Pieter Bootsma   1-11-1904  Tirns  
Pieter Boschma        
Pieter Breuker        
Pieter Delbeek        
Pieter van Dijk        
Pieter Dijkstra        
Pieter Dijkstra   1-10-1923  Harich  
Pieter Dol   ongeveer 1904     
Pieter Douma   26-8-1922  Joure  
Pieter van Eijs        
Pieter Engwerda   10-1872     
Pieter Engwerda   14-4-1900  Oosterend  
Pieter de Faber   18-7-1822  Franeker  
Pieter de Faber 1 kB 1841     
Pieter de Faber   16-2-1841  Herbaijum ?  
Pieter Flapper   4-6-1923  Heeg  
Pieter Galema        
Pieter Galema   6-6-1924  Welsrijp  
Pieter Grondsma        
Pieter Harten        
Pieter van der Heide   21-10-1844  Tietjerksteradeel  
Pieter Hiemstra   13-3-1921  Oudwoude  
Pieter Hobbema   7-9-1812  Ried  
Pieter Hoekstra        
Pieter Hofstra        
Pieter Hofstra        
Pieter Hoogland        
Pieter Hylkema 1 kB 30-1-1898  Koudum  
Pieter Johannesma        
Pieter de Jong 1 kB 15-3-1884  Gaast  
Pieter Kalverboer   7-11-1922  Stiens  
Pieter van Klaveren        
Pieter Knikking        
Pieter Konst        
Pieter Koster        
Pieter Landman        
Pieter Lautenbach        
Pieter Laverman        
Pieter Lemstra   1889  Tirns  
Pieter Lycklama à Nijeholt   10-8-1831  Arum  
Pieter Lycklama à Nijeholt   30-12-1838  Franeker  
Pieter Meter        
Pieter van der Meulen   ongeveer 1849  Leeuwarden  
Pieter Miedema   24-1-1916  Greonterp  
Pieter Miedema   16-9-1925  Irnsum  
Pieter van der Molen   ongeveer 1841     
Pieter Overeem        
Pieter Overmeer   19-8-1851  Won  
Pieter Overmeer   23-6-1853  Won  
Pieter Proost        
Pieter Regnery        
Pieter Rienks   ongeveer 1890     
Pieter Roedema        
Pieter Ruurda        
Pieter Rypma        
Pieter Santema   5-10-1910  Baaium  
Pieter Schilstra   24-10-1914  Koudum  
Pieter Siderius        
Pieter Smith   ongeveer 1882     
Pieter Stellingwerf        
Pieter Stinstra        
Pieter Strikwerda   13-7-1883  Baarderadeel  
Pieter Sybesma   27-10-1887  Tzum  
Pieter Talsma        
Pieter Terpstra        
Pieter Terpstra   12-4-1899  Wommels  
Pieter Tolsma        
Pieter Veltman        
Pieter van der Ven   29-8-1849  Leeuwarden  
Pieter van der Ven   10-1-1890  Menaldumadeel  
Pieter Verhoeck   ongeveer 1609  Bleiswijk of 's-Gravenhage  
Pieter van Vollenhoven   1897     
Pieter van Vollenhoven   30-4-1939  Schiedam  
Pieter van der Wal   ongeveer 1872     
Pieter Werkhoven   ongeveer 1857     
Pieter van der Wey   ongeveer 1830  Schingen  
Pieter Wiersma        
Pieter Wiersma   19-4-1833  Idaarderadeel  
Pieter Winsemius   ongeveer 1884  Minnertsga  
Pieter Winsemius   21-11-1899  Minnertsga  
Pieter Witteveen 2 kB 8-2-1879  Westhem  
Pieter Woud   18-7-1880  Wormer  
Pieter van 't Zet   ongeveer 1910     
Pieter Zijlstra        
Pieter Abes Hainja   ongeveer 1818  Roordahuizum  
Pieter Abes Hiddema        
Pieter Abes Vallinga 1 kB 16-2-1855  Won  
Pieter Adams Faber   ongeveer 1862  Achlum  
Pieter Ages Bouwhuis   28-3-1880  Gaasterland  
Pieter Ages Vallinga   20-9-1787  Gaast  
Pieter Ages Vellinga        
Pieter Alberts Winsemius   11-12-1838  Minnertsga  
Pieter Ales Deelstra   ongeveer 1897  Tietjerk  
Pieter Allerts (Hogema)        
Pieter Andries' van der Molen 1 kB 31-12-1899  Wonseradeel  
Pieter Anes Andringa        
Pieter Annes 1 kB ongeveer 1665     
Pieter Annes Bleeker   ongeveer 1846  Oosterend  
Pieter Annes de Boer   ongeveer 1829  Nijland  
Pieter Annes Dijkstra   5-9-1842  Gaast  
Pieter Annes Hoekstra   5-1-1858  Deinum  
Pieter Annes Koopmans   5-6-1865  Akmarijp  
Pieter Annes Zwaga     Boornzwaag  
Pieter Annes Zwaga 1 kB   Boornzwaag  
Pieter Anskes Zonderland 1 kB 18-11-1799  Lutkewierum  
Pieter Anskes (Zonderland)   25-1-1721  Lutkewierum  
Pieter Anton Maurits Erik van Vollenhoven   19-11-2008     
Pieter Arjens Witteveen   21-7-1842  Terkaple  
Pieter Ates   ongeveer 1655     
Pieter Aukes de Boer   15-11-1920  Burgwerd  
Pieter Aukes Sierdsma        
Pieter Aukes van der Zee   ongeveer 1820  Workum  
Pieter A. Strikwerda        
Pieter Baukes Rypma   9-5-1829  Pingjum  
Pieter Baukes (Petrus) Siemonsma   ongeveer 1845  Oudega  
Pieter Bokkes Douma   22-6-1886  Oosterwierum  
Pieter Bonifacius Yntema   11-4-1919  Exmorra  
Pieter Bontes de Boer   2-4-1848  Oudega  
Pieter Bootes 1 kB 7-2-1730  Scharnegoutum  
Pieter Botes Galema   ongeveer 1877  Welsrijp  
Pieter Bouwes Nijland   ongeveer 1852  Idzega  
Pieter B. de Jong   ongeveer 1891     
Pieter-Christiaan Michiel Prins van Oranje Nassau van Vollenhoven 1 kB 22-3-1972  Nijmegen  
Pieter Claeses        
Pieter Cornelis de Boer   31-1-1832  Makkum  
Pieter Cornelis Galema        
Pieter Cornelis Witteveen   9-10-1822  Snikzwaag  
Pieter Daniëlszn Suys        
Pieter Diemers Fopma   13-7-1879  Wonseradeel  
Pieter Dircks Hollander   9-1597     
Pieter Dircks Hollander 1 kB 9-8-1743  Dronrijp  
Pieter Dirks de Boer        
Pieter Dirks Dijkstra        
Pieter Dirks Hollander   21-1-1834  Franeker  
Pieter Dirks Rijpstra   ongeveer 1843  Franeker  
Pieter Dirks Tielenburg 1 kB 10-2-1868  Leeuwarden  
Pieter Doedes 1 kB ongeveer 1630     
Pieter Doedes Bouma   ongeveer 1890  Ee  
Pieter Doedes Overmeer        
Pieter Dorhout Bernards Buma   28-10-1800     
Pieter Douwes        
Pieter Douwes Cornel        
Pieter Douwes Douma        
Pieter Douwes de Haan        
Pieter Douwes Weima        
Pieter Douwesz.   ongeveer 1575     
Pieter Durks Boekema   ongeveer 1848  Wartena  
Pieter Durks Flapper   14-12-1860  Nijhuizum  
Pieter Durks Rijpstra        
Pieter Eelkes (Bruynsma) 1 kB ongeveer 1690  Ypecolsga  
Pieter Eeltjes Kapper   14-2-1857  Wartena  
Pieter Eesges        
Pieter Eesges Terpstra        
Pieter Engberts        
Pieter Engeles de Jong        
Pieter Epke Bootsma   21-10-1921  Oosterend - Roodhuis  
Pieter Epkes Rijpkema   ongeveer 1825  Sint Nicolaasga  
Pieter Etiennes Babois   2-9-1823  Ezumazijl  
Pieter Everardus Yntema   1-4-1910  Lutkewierum  
Pieter Everts Teernstra   19-9-1873  Makkum - Engwier  
Pieter Everts Yntema   18-2-1839  Wommels  
Pieter Everts (Petrus) Ypma   21-11-1821  Herbaijum  
Pieter Feddes van der Werf   4-6-1879  Tirns  
Pieter Feikes   4-3-1714  Tjerkwerd  
Pieter Feikes Langedijk   ongeveer 1825  Oudega  
Pieter Fimmes van der Wal   ongeveer 1898  Nijemirdum  
Pieter Foekes Schaafsma        
Pieter Fokkes Flapper   1803  Bolsward  
Pieter Fongers van Zon   31-5-1889  Witmarsum  
Pieter Frans Engwerda 1 kB 30-6-1879  Nijland  
Pieter Frans Engwirda   23-7-1903  Stadskanaal  
Pieter Fransen ter Schuur        
Pieter Geerts Brouwer        
Pieter Geerts Pentinga   11-6-1886  Kalkwijk onder Hoogezand  
Pieter Gerardus Keyzer   25-3-1826  Irnsum  
Pieter Gerbens Boersma   28-6-1884  Baarderadeel  
Pieter Gerbens Landstra        
Pieter Gerbens Sinnema        
Pieter Gerbens Teppema     Loënga  
Pieter Gerrit Miedema   3-1-1873  Gaast  
Pieter Gerrits        
Pieter Gerrits        
Pieter Gerrits 1 kB      
Pieter Gerrits Flapper   15-1-1827  Oudega  
Pieter Gerrits Hollander   11-3-1700  Pietersbierum  
Pieter Gerrits Jongerhuis 1 kB      
Pieter Gerrits Kuipers   5-1-1837  Bolsward  
Pieter Gerrits Oppenhuizen        
Pieter Gijsbertz de Clercq   ongeveer 1808  Amsterdam  
Pieter Gorrits van der Goot        
Pieter Gosses Bruinsma   28-2-1779  Workum  
Pieter Gosses Elsinga 1 kB      
Pieter Hannes        
Pieter Hannes de Boer   ongeveer 1815  Tirns  
Pieter Hanses Frankena   31-7-1871  Oosterlittens  
Pieter Hantjes Andela   16-3-1864  Wymbritseradeel  
Pieter Hantjes Andela   21-1-1868  Nijland  
Pieter Hantjes Andela   ongeveer 1925     
Pieter Hantjes Hiemstra        
Pieter Hanzes 1 kB 19-10-1753     
Pieter Harmens Agricola   25-6-1883  Doniawerstal  
Pieter Harmens Agricola   7-4-1887  Doniawerstal  
Pieter Harmens Agricola   27-10-1890  Doniawerstal  
Pieter Harmens Piso   ongeveer 1848  Burgwerd  
Pieter Heeres Poelsma   11-7-1813  Leeuwarden  
Pieter Heeres Poelsma   16-6-1814  Leeuwarden  
Pieter Hendrik Walkenhorst   ongeveer 1826  Harlingen  
Pieter Hendriks Bouma   ongeveer 1777     
Pieter Hendriks Dijkstra   ongeveer 1835     
Pieter Hendriks Hiemstra        
Pieter Hendriks Kragt   ongeveer 1824  Oudehaske  
Pieter Hendriks Put   ongeveer 1815  Slijkenburg  
Pieter Hendriks Riemersma   ongeveer 1887  Dronrijp  
Pieter Hendriks Schuurmans   25-10-1818  Nes Utingeradeel  
Pieter Hendriks Zaadstra   ongeveer 1896  Hennaard  
Pieter Hermanus Stijfs        
Pieter Hessels Bouwer   27-12-1874  Utingeradeel  
Pieter Hessels Flapper   1890     
Pieter Hessels Wiersma        
Pieter Hiddes de Boer   1804     
Pieter Hoites   ongeveer 1630     
Pieter Hoites (Terpstra) 1 kB 24-7-1753  Tzummarum  
Pieter Hommes de Jong        
Pieter Hommes van der Zijl        
Pieter Hotzes van Vellinga   19-4-1821  Bolsward  
Pieter Hubert Huijts   5-2-1892  Ulestraten  
Pieter Hubert Louis Huijts   1906     
Pieter Huites Foekema        
Pieter Hyltjes Wiarda   14-10-1836  Bozum  
Pieter Idses Broek        
Pieter Idses Sybrandy   23-3-1836  Lutkewierum  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Pieter Idtzes Wybrands   ongeveer 1837  Hindeloopen  
Pieter Jacobs        
Pieter Jacobs        
Pieter Jacobs Andringa   ongeveer 1816  Wirdum  
Pieter Jacobs Boekema   23-4-1892  Tirns  
Pieter Jacobs de Boer   16-6-1849  Wymbritseradeel  
Pieter Jacobs Feenstra   8-6-1896  Kubaard  
Pieter Jacobs Flapper   21-2-1794  Oudega  
Pieter Jacobs Hettinga   7-10-1909  Tirns  
Pieter Jacobs Hoitinga   ongeveer 1804  Arum  
Pieter Jacobs Kamstra        
Pieter Jacobs Wiersma        
Pieter Jacobs de Wit        
Pieter Jacobs (Petrus) Terpstra   1760     
Pieter Jacobus (Petrus) Terpstra        
Pieter Jan Boonstra   1821     
Pieter Jan Hoekstra        
Pieter Jans        
Pieter Jans     Sonnega  
Pieter Jans        
Pieter Jans Blanksma        
Pieter Jans Bleeker 1 kB      
Pieter Jans de Boer   ongeveer 1858  Bolsward  
Pieter Jans Buwalda        
Pieter Jans Dijkstra        
Pieter Jans Dooper   16-2-1852  Hommerts  
Pieter Jans Hollander   ongeveer 1530     
Pieter Jans Kingma   ongeveer 1846  Rauwerd  
Pieter Jans Leistra   3-10-1831  Dronrijp  
Pieter Jans van der Meer        
Pieter Jans Oosterhaven        
Pieter Jans Radersma   4-9-1803  Oosterlittens  
Pieter Jans Roorda 1 kB 19-11-1851  Wymbritseradeel  
Pieter Jans Schuring        
Pieter Jans Teerenstra   ongeveer 1840  Abbega  
Pieter Jans Teppema     Scharnegoutum  
Pieter Jans Teppema        
Pieter Jans Vellinga        
Pieter Jans van der Wier   ongeveer 1810  Goënga  
Pieter Jans van de Witte        
Pieter Jans Ysma        
Pieter Jansz Stallinga        
Pieter Jelles Andela 1 kB 13-9-1855  Tjerkwerd  
Pieter Jelles Hiemstra        
Pieter Jelles Jouwsma   16-4-1849  Hennaarderadeel  
Pieter Jelles Nauta        
Pieter Jelles Postma        
Pieter Jelles Roorda        
Pieter Jetses Kuipers   ongeveer 1867  Kimswerd  
Pieter Jetzes Dijkstra   ongeveer 1880  Hindeloopen  
Pieter Jillerts        
Pieter Johannes Adema   ongeveer 1839  Tjerkwerd  
Pieter Johannes Bonekamp   ongeveer 1851  Ureterp  
Pieter Johannes Bosma        
Pieter Johannes Christen        
Pieter Johannes Lolkema   1847  Oudega  
Pieter Johannes Swart   ongeveer 1819  Weidum  
Pieter Johannes Teernstra   9-7-1823  Bolsward  
Pieter Johannes van der Werf   ongeveer 1817  Mirns en Bakhuizen  
Pieter Johannes Yntema   27-4-1817  Wommels  
Pieter Jonghs Hollander   1607  Herbaijum  
Pieter Joostes Huitema   11-12-1786  Heeg  
Pieter Joris Sipma   ongeveer 1791  Marssum  
Pieter Jorrits        
Pieter Joseph Jorna   17-10-1835  Harlingen  
Pieter Joukes de Jong   3-6-1886  Mirns en Bakhuizen  
Pieter Joukes Koning        
Pieter Joukes van der Wey   1762  Wolsum  
Pieter Jozef Beaujean   1-4-1888  Heerlen  
Pieter Jozef Gulpen        
Pieter Jozef Huijts   13-11-1848  Heerlen  
Pieter Jozef Vroomen   24-11-1860  Heerlen  
Pieter Jozef (Pitter) Baur   14-7-1853  Nieuwenhagen  
Pieter Jurjens Bulthuis        
Pieter Jurjens Reidsma   ongeveer 1764     
Pieter Klases 1 kB ongeveer 1694     
Pieter Klases Andringa        
Pieter Klazen Bouma        
Pieter Klazes Bootsma   22-12-1866  Tirns  
Pieter Klazes Bosma   15-11-1796  Wyckel  
Pieter Klazes Flapper   1859  Burgwerd  
Pieter Klazes de Jager        
Pieter Klazes Nijdam   ongeveer 1818  Hartwerd  
Pieter Klazes Stapenséa        
Pieter Klazes (Petrus) Bootsma   27-11-1807  Rien  
Pieter Kornelis Kramer        
Pieter Kornelis Siksma        
Pieter Leonard Lexis   9-3-1842  Bunde  
Pieter Liemes Glazema   13-3-1875  Arum  
Pieter Lieuwes Abbema        
Pieter Lieuwes Bouma   19-4-1850  Het Bildt  
Pieter Lieuwes Bouma   17-8-1852  Het Bildt  
Pieter Lieuwes Jousma   ongeveer 1893  Wirdum  
Pieter Lodewijks Zwart   17-1-1784  Sint Nicolaasga  
Pieter Lolkes        
Pieter Lolles Hylkema   3-7-1829  Hemelumer Oldeferd  
Pieter Lolles Hylkema   25-4-1832  Stavoren  
Pieter Lolles van der Meulen        
Pieter Lourens de Boer   ongeveer 1768  Arum  
Pieter Louwrens Posthumus   ongeveer 1816  Lollum  
Pieter Louws Bergsma        
Pieter Lubberts de Jong        
Pieter Lubberts de Vries        
Pieter Lubberts de Vries   ongeveer 1842  Doniaga  
Pieter Lubertus Portheine   ongeveer 1854  Zwolle  
Pieter Luitzens Dooper   30-7-1841  Wymbritseradeel  
Pieter Luitzens Dooper   21-10-1848  Hommerts  
Pieter Luytzens/Loetkes 1 kB      
Pieter L. (Piet) Bouma   ongeveer 1920     
Pieter Martens Bergsma        
Pieter Martens Bosma   ongeveer 1824  Hijlaard  
Pieter Martens Bosma   8-8-1847  Wieuwerd  
Pieter Martens Spoelstra        
Pieter Martens Spoelstra   13-6-1895  Sondel  
Pieter Matheus Hoeben   ongeveer 1762  Overpelt  
Pieter Mathijs Beaujean   26-9-1850  Heerlen  
Pieter Mathijs Huijts   11-9-1833  Bunde  
Pieter Mathijs (Piet) Huijts   10-4-1920  Heerlen  
Pieter Maurits' Flapper   1-8-1889  Hommerts  
Pieter Mebius Hettinga 1 kB 7-3-1916  Burgwerd  
Pieter Meinders Kuipers   31-3-1815  Oosterend  
Pieter Meinderts (Pytter Meynerts) 1 kB ongeveer 1642     
Pieter Meintes Boersma   8-9-1854     
Pieter Melles van der Scheer        
Pieter Menno Heebel Brouwer        
Pieter Meynders        
Pieter Michiels van der Klei 1 kB ongeveer 1813  Bolsward  
Pieter Minks Fokkema   ongeveer 1851  Franeker  
Pieter Mintes (Kuipers)        
Pieter M. Bosma 1 kB ongeveer 1911     
Pieter Nicolaas Christen   25-6-1903  Gorkum  
Pieter Nikolaas Bemelmans   10-10-1842  Heerlen  
Pieter Nolkes Zwaga 1 kB ongeveer 1655     
Pieter Obes van der Klei   25-5-1861  Bolsward  
Pieter Obes Vallenga 1 kB 23-9-1852  Gaast  
Pieter Obes Yntema   19-1-1823  Tjerkwerd  
Pieter Oedses Visser        
Pieter Oepkes Bouma        
Pieter Oepkes (Petrus) Andela 1 kB   Bolsward  
Pieter Otte Kingma   20-12-1924  Dronrijp  
Pieter Ottes Andela   20-9-1861  Arum  
Pieter Ottes Andersma     Ysbrechtum  
Pieter Ottes de Beer        
Pieter Ottes de Beer   18-6-1864  Tirns  
Pieter Ottes Kingma   16-9-1797  Scharnegoutum  
Pieter Ottes Kingma   5-12-1858  Dronrijp  
Pieter Pabes (Faber de)   31-3-1723  Huizum  
Pieter Paul Rubens   1577  Siegen  
Pieter Piekes Nijland   8-8-1791  Oudega  
Pieter Pier Brouwer   12-4-1904  Baard - De Him  
Pieter Pieters   1741  Makkum  
Pieter Pieters   1744  Makkum  
Pieter Pieters Dijkstra        
Pieter Pieters Hania        
Pieter Pieters Hoekstra        
Pieter Pieters de Jong        
Pieter Pieters Jorna   13-3-1798  Wommels  
Pieter Pieters van der Meulen 1 kB 10-3-1866  Leeuwarden  
Pieter Pieters van der Meulen   5-1-1898  Heerenveen  
Pieter Pieters Oppenhuizen   ongeveer 1805  Wolsum  
Pieter Pieters Post        
Pieter Pieters Postma   12-5-1795  Abbega  
Pieter Pieters Rijpstra   1-1-1814  Franeker  
Pieter Pieters Tielenburg   9-11-1905  Leeuwarden  
Pieter Pieters Witteveen 1 kB 21-6-1808  Terkaple  
Pieter Pieters Witteveen   10-3-1831  Terkaple  
Pieter Popkes Aalsma   ongeveer 1796  Irnsum  
Pieter Popkes Jansma   ongeveer 1810  Oudega  
Pieter Reinders Miedema   ongeveer 1790     
Pieter Reins Andela 1 kB ongeveer 1798  Achlum  
Pieter Reins Andela   7-8-1856  Arum  
Pieter Reins Feenstra   17-4-1833  Schraard  
Pieter Reins Miedema 1 kB 20-12-1805  Burgwerd  
Pieter Reins Nota   17-11-1844  Idzega  
Pieter Reins (Miedema)   19-3-1729  Burgwerd  
Pieter Reitzes Siebesma   3-4-1899  Goënga  
Pieter Riemers Reinalda   7-10-1872  Oosterlittens  
Pieter Riemers Reinalda   28-11-1875  Oosterlittens  
Pieter Riencks Andringa        
Pieter Riewert v.d. Veen        
Pieter Rinnerts Hylkema        
Pieter Rinses   1663     
Pieter Rinses Wielinga   15-6-1791  Huins  
Pieter Rinzes Veldman        
Pieter Ripperts Visser   10-6-1901  Wonseradeel  
Pieter Robijns Polder   4-11-1848  Stavoren  
Pieter Roelofs Hoogland   5-11-1888  Vrouwenparochie  
Pieter Roelofs de Ree        
Pieter Romkes Romkes        
Pieter Rutgers Fopma   10-10-1855  Boksum  
Pieter Sakes Veldman        
Pieter Seerps Anema   ongeveer 1808  Minnertsga  
Pieter Siebes Klijnsma   ongeveer 1895  Sloten  
Pieter Siebes (Petrus) Oosterbaan   ongeveer 1811  Bolsward  
Pieter Sierk Adema 1 kB ongeveer 1924  Franeker  
Pieter Sierks Andela   5-2-1844  Franeker  
Pieter Sietzes Vriesinga   ongeveer 1820  Westhem  
Pieter Sieuwkes Douma   ongeveer 1882  Oosterwierum  
Pieter Sieuwkes Homminga     Burgwerd - Sjungadijk  
Pieter Sijtzes Dijkstra   10-10-1840     
Pieter Sikkes Steenstra   ongeveer 1825  Oosterend  
Pieter Sikkes Tekstra   12-11-1861  Wonseradeel  
Pieter Sikkes Werkhoven   3-2-1908  Menaldumadeel  
Pieter Simons Poelstra   ongeveer 1867  Sneek  
Pieter Sints Klijnsma        
Pieter Sipkes        
Pieter Sipkes Hoogma   23-5-1904  Baarderadeel  
Pieter Sipkes Hoogma   28-1-1906  Baarderadeel  
Pieter Sipkes Jansma        
Pieter Sipkes Plat   27-2-1868  Menaldum  
Pieter Sjerps        
Pieter Sjerps Pietersma        
Pieter Sjerps Pietersma   ongeveer 1808  Dedgum  
Pieter Sjieuwkes Pietersma   22-7-1811  Greonterp  
Pieter Sjirks Jouwsma   ongeveer 1786  Wolsum  
Pieter Sjoerds 1 kB   Jorwerd ?  
Pieter Sjoerds Algera        
Pieter Sjoerds Hoekstra   1838  Westhem  
Pieter Sjoerds Ludinga        
Pieter Sjoerds Nota        
Pieter Sjoerds Palstra   25-12-1795  Oudega -W-  
Pieter Sjoerds Palstra   5-2-1849  Dronrijp  
Pieter Sjoerds Pietersma   15-10-1845  Westhem  
Pieter Sjoerds Postma        
Pieter Sjoerds van der Wey   31-7-1836  Bolsward  
Pieter Sjoukes Bootsma        
Pieter Sj. Wiersma   ongeveer 1881     
Pieter Sybrens Bruinsma        
Pieter Sybrens Koopmans        
Pieter Sybrens Reitsma        
Pieter Sybrens Schaafsma        
Pieter Sybrens Terpstra   ongeveer 1798     
Pieter Symens Brattinga   14-2-1905  Westhem  
Pieter Symens Hiemstra   ongeveer 1880  Idzega  
Pieter Symons Adema 1 kB   Tjerkwerd - Aaksens  
Pieter Symons Adema   1-9-1815  Wonseradeel mairie Witmarsum  
Pieter Symons Adema   8-11-1818  Oldeklooster  
Pieter Symons Aukema   13-2-1894  Arum  
Pieter Sytzes de Boer        
Pieter S. Winia   21-8-1864  Boornsterzwaag  
Pieter Taedes Grondsma   29-7-1894  Heeg  
Pieter Taedes Kooistra   19-7-1901  Warga  
Pieter Taekeles van der Zweep   8-3-1842  Swichum  
Pieter Taekes de Boer        
Pieter Teekles van der Meulen        
Pieter Teyes Brattinga   27-1-1836  Wymbritseradeel  
Pieter Thewes Hettinga        
Pieter Thijses Dijkstra        
Pieter Thomas Schuurmans        
Pieter Tjaerds Wigmana 1 kB      
Pieter Tjallings Kuipers 1 kB 13-3-1773  Burgwerd  
Pieter Tjebbes Witteveen     Akmarijp  
Pieter Tjeerds Andringa        
Pieter Tjeerds de Jongh        
Pieter Tjeerds Jorna   23-10-1767  Jelsum  
Pieter Tjeerds Jorritsma        
Pieter Tjeerds Jorritsma   3-5-1752  Franeker  
Pieter Tjeerds van der Meer   15-5-1827  Hennaarderadeel  
Pieter Tjerks 1 kB   Winsum  
Pieter Tjerks Albada Jelgersma        
Pieter Tjerks Boersma   ongeveer 1808  Bozum  
Pieter Tjerks Miedema        
Pieter Tjerks Riemersma   15-12-1787  Winsum  
Pieter Tjitskes Rijpkema   14-4-1790  Snikzwaag  
Pieter Tjitskes Rijpkema   12-9-1837  Doniaga  
Pieter Tjitskes Rijpkema   10-8-1840  Doniaga  
Pieter Tjittes de Jong   ongeveer 1818  Workum  
Pieter Volkerts        
Pieter Walses Hibma        
Pieter Watze Draijer        
Pieter Watze de Jong        
Pieter Wichers Wierdsma   23-9-1851  Wommels  
Pieter Wiebes        
Pieter Wiebes Zetstra   ongeveer 1774     
Pieter Wiebes (Piet) Terpstra   25-10-1833  Leeuwarden  
Pieter Willems Andela   31-12-1910  Hennaard  
Pieter Willems Andringa        
Pieter Willems Ydema 1 kB 8-10-1855  Tjerkwerd  
Pieter Willems (Petrus) Zeinstra 1 kB   Franeker - Vijfhuizen  
Pieter Wiltjes de Jong        
Pieter Wisses Feenstra   ongeveer 1843  Makkum  
Pieter Wybes 1 kB ongeveer 1695     
Pieter Wybes Andringa   10-4-1896  Tirns  
Pieter Wybes Bleeker   5-4-1861  Wymbritseradeel  
Pieter Wybes Talsma        
Pieter Wybes Tolsma        
Pieter Wybrens Feenstra   8-9-1899  Burgwerd  
Pieter Wybrens Oppedijk   18-7-1883  Westhem  
Pieter Wygers Kingma   19-7-1873  Franeker  
Pieter Wypkes Hoitinga   4-7-1875  Wonseradeel  
Pieter Wytzes Franzen        
Pieter Ydes van der Meulen   11-4-1830  Leeuwarden  
Pieter Ydes Ydema   ongeveer 1795  Joure  
Pieter Yebs Seffinga   15-11-1916  Hennaard  
Pieter Ymes Veenstra        
Pieter Ymes Vellinga   15-12-1869  Hennaarderadeel  
Pieter Yntes Kingma   25-4-1884  Rauwerd  
Pieter Ypes Hollander        
Pieter Ypes Hollander 1 kB 7-1-1793  Burgwerd  
Pieter Ypes Schuitmaker   1789     

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Pieter (Mr.) Wierdsma        
Pieter (Petrus) van Vellinga   6-9-1789  Bolsward  
Pieter (Petrus) van Vellinga   19-3-1792  Bolsward  
Pieter (Petrus) van Vellinga   9-3-1793  Bolsward  
Pieter (Pierre) Heuts   13-2-1801  Bunde  
Pieter (Pytter) (Saarda) 1 kB      
Pieternella Oele        
Pieternella Elizabeth Reynart        
Pieternella (Nel) Engelfriet   18-4-1916     
Pietersche Proost   ongeveer 1864  Tzummarum  
Pietertje Lootsma        
Pietertje Wierda        
Pietertje van Wieren   ongeveer 1916  Sneek  
Pietertje Winia   ongeveer 1877  Oosterend  
Pietertje Attes Wiarda   ongeveer 1879  Sneek  
Pietertje Fekkes   1747     
Pietertje Fekkes Bijlsma   1806  Gaast  
Pietertje Fekkes Ybema   ongeveer 1871  Piaam  
Pietertje Folkerts (Pietje) Zijlstra   29-3-1852  Joure  
Pietertje Fredses        
Pietertje Hyltjes Wiarda   4-8-1843  Bozum  
Pietertje Hyltjes Wiarda   6-1-1845  Bozum  
Pietertje Jacobs Pijlman        
Pietertje Jans        
Pietertje Jelles Jouwsma   ongeveer 1864  Kubaard  
Pietertje Laurens' de Boer   3-12-1839  Dedgum  
Pietertje Liemes Glazema   2-10-1869  Arum  
Pietertje Meinderts Durkzen        
Pietertje Pieters Andela 1 kB 29-6-1834  Arum  
Pietertje Pieters Blauwhof   16-7-1831  Spanga / Kuinre  
Pietertje Siemens Bouwhuis   4-2-1845  Sint Nicolaasga  
Pietertje Sjoerds Nijland        
Pietertje Sjoukes Bergsma   ongeveer 1838  Oudemirdum  
Pietie Gerrits (Oostra)   5-5-1771  Oosthem  
Pietje Andela 1 kB 13-2-1860  Arum  
Pietje van Assen        
Pietje Bartsma   ongeveer 1870  Tzum  
Pietje Beetstra        
Pietje Bergsma   ongeveer 1902  Leeuwarden  
Pietje Bouwer   19-4-1866  Benedenknijpe  
Pietje Brandsma   24-2-1838  Workum  
Pietje Broersma   ongeveer 1889  Wommels  
Pietje Cliffort (Kliffort)   ongeveer 1827     
Pietje Dijkstra        
Pietje Dijkstra   9-8-1910  Franekeradeel  
Pietje Douma   6-1-1896  Hitzum  
Pietje Gooyenga   ongeveer 1913  Bolsward  
Pietje de Groot   2-8-1921  Witmarsum  
Pietje Hoekema   24-12-1904     
Pietje Hoekstra        
Pietje Huürmans        
Pietje de Jong        
Pietje de Jong   19-8-1920  Haskerdijken  
Pietje Jorna   22-4-1867  Wirdum - Wijtgaard  
Pietje Ketelaar   13-11-1859  Bolsward  
Pietje Kiestra   ongeveer 1900  Poppingawier  
Pietje Knol        
Pietje Kuperus   8-3-1912  Deinum  
Pietje de Lange   ongeveer 1865  Molkwerum  
Pietje Langedijk        
Pietje Meintema        
Pietje Mollinga        
Pietje Nijdam   ongeveer 1874     
Pietje Piekema   5-3-1882  Tirns  
Pietje Terpstra   ongeveer 1874     
Pietje Tolsma        
Pietje van der Ven   16-12-1862  Leeuwarden  
Pietje de Vries        
Pietje Ypma   ongeveer 1890  Leeuwarden  
Pietje Zuidema        
Pietje van der Zweep   5-3-1889  Wirdum  
Pietje Ages Agema        
Pietje Ages Cnossen   29-3-1855  Hommerts  
Pietje Annes Terpstra   ongeveer 1829  Wijtgaard onder Wirdum  
Pietje Ates de Boer   2-8-1902  Scharnegoutum  
Pietje Ates de Boer   12-2-1906  Scharnegoutum  
Pietje Ates Talsma   11-5-1839  Hidaard  
Pietje Baukes Andringa        
Pietje Baukes Salverda   ongeveer 1841  Hitzum  
Pietje Bouwes Dijkstra        
Pietje Bouwes Kalma   ongeveer 1823  Jellum  
Pietje Coenraads Wageveld        
Pietje Dirks Sleeper        
Pietje Dooijes Rypma   ongeveer 1869  Nijland  
Pietje Douwes        
Pietje Douwes   24-12-1766  Baard  
Pietje Douwes Dijkstra        
Pietje Douwes Douma   28-5-1882  Hidaard  
Pietje Douwes IJska        
Pietje Douwes Lubbronk        
Pietje Douwes van der Tol (Tal)   ongeveer 1827  Burgwerd  
Pietje Epkes Jongema   18-3-1909  Spannum  
Pietje Epkes Zonderland   15-9-1862  Scharnegoutum  
Pietje Floris' Jorna   28-11-1825  Leeuwarderadeel  
Pietje Franciscus Kramer   7-12-1874  Kubaard  
Pietje Franses Jorna   14-6-1882  Grouw  
Pietje Gerbens Teppema   10-2-1816  Tirns  
Pietje Hanses Bolta   12-10-1870  Barradeel  
Pietje Hanses van der Zweep   10-12-1881  Menaldumadeel  
Pietje Harmens (Petronella) van der Wal 1 kB   Witmarsum  
Pietje Hendriks Hiemstra        
Pietje Hendriks Mulder   ongeveer 1846  Haskerdijken  
Pietje Hessels        
Pietje Hettes        
Pietje Hiddes de Boer   1808     
Pietje Hillebrands Breuker   19-1-1885  Schingen  
Pietje Hilles Meyer        
Pietje Horreus Feenstra        
Pietje Hotzes Elzinga   ongeveer 1868  Irnsum  
Pietje Huites Huitema   8-8-1844  Nijland  
Pietje Idses Tinga        
Pietje Idzes Genee        
Pietje Jacobs Andringa   ongeveer 1811  Jelsum  
Pietje Jacobs Deelsma   7-2-1867  Idaarderadeel  
Pietje Jacobs Frankena   ongeveer 1914  Baarderadeel  
Pietje Jacobs van der Hoff   7-11-1864  Oudemirdum  
Pietje Jacobs van den Oever 1 kB ongeveer 1836  Bolsward  
Pietje Jacobs Teppema   23-10-1861  Oosterend - Roodhuis  
Pietje Jacobs Tiedema        
Pietje Jacobs Waardenburg        
Pietje Jacobs Zeinstra   2-8-1810  Franeker  
Pietje Jacobs (Pijttie)   20-11-1730  Oosterbierum  
Pietje Jacobus Boersma   12-2-1885  Hennaarderadeel  
Pietje Jans Adema   ongeveer 1850  Winsum  
Pietje Jans Bleeker   28-1-1833     
Pietje Jans Nauta   10-3-1924  Jutrijp  
Pietje Jans Reinsma        
Pietje Jans Zonderland   1833     
Pietje Jantjes Talsma        
Pietje Jelles Andela 1 kB 22-10-1862  Allingawier  
Pietje Jelles Kuperus   29-9-1842  Idskenhuizen  
Pietje Jetses        
Pietje Jobs Faber   ongeveer 1793  Friens  
Pietje Jobs Santema   6-5-1847  Baarderadeel  
Pietje Johannes Boersma   ongeveer 1825  Bozum  
Pietje Johannes Bottema        
Pietje Johannes Felkers   ongeveer 1838  Oosterlittens  
Pietje Johannes de Rijk   3-7-1821  Wijtgaard  
Pietje Joukes Kuperus        
Pietje Klazes Meindertsma        
Pietje Kornelis Pot   12-12-1850  Doniawerstal  
Pietje Kornelis' Pot   14-7-1852  Sint Nicolaasga  
Pietje Lieuwes Bouma   24-4-1857  Het Bildt  
Pietje Lieuwes Bouma   24-1-1864  Het Bildt  
Pietje Lolkes        
Pietje Lolkes   ongeveer 1696     
Pietje Lolles de Klaver        
Pietje Martens Wielinga   ongeveer 1856     
Pietje Mattheus Hoeben   ongeveer 1825  Oosterend  
Pietje Menso Mensonides        
Pietje Nannes de Boer   1757     
Pietje Oeges Hiddema   4-11-1871  Holwerd  
Pietje Paulus Bijlsma        
Pietje Paulus Galema   8-8-1813  Tirns  
Pietje Piers Hornstra   ongeveer 1896  Boornzwaag  
Pietje Pieters     Loënga  
Pietje Pieters Andela   29-5-1824  Schoterland  
Pietje Pieters de Groot        
Pietje Pieters Post        
Pietje Pieters Postma        
Pietje Pieters Reinalda   18-8-1900  Oosterlittens  
Pietje Pieters Romkes   ongeveer 1807  Nijehaske  
Pietje Pieters Terpstra   ongeveer 1840  Wirdum  
Pietje Riemers Reinalda   29-1-1860  Oosterlittens  
Pietje Rienks Slippens   11-9-1775  Oosterend  
Pietje Rientzes Bakker        
Pietje Rientzes Terpstra        
Pietje Rintjes Boersma        
Pietje Ruurds Zijlstra   29-5-1893  Nijhuizum  
Pietje Siebes Oosterbaan   ongeveer 1816  Bolsward  
Pietje Siebes Swaga   ongeveer 1791  Sint Nicolaasga  
Pietje Siebrens Hiemstra   15-8-1870  Bozum  
Pietje Sietzes Ypma        
Pietje Sipkes Hoogma   3-9-1910  Baarderadeel  
Pietje Sjoerds Brattinga   10-5-1852  Idzega  
Pietje Sjoerds van der Meer 1 kB 18-4-1866  Longerhouw  
Pietje Sjoukes Jorna   26-12-1850  Wijtgaard  
Pietje Sybrens Oostra   ongeveer 1814  Oosterwierum  
Pietje Sybrens Schaafsma   24-10-1832  Warga  
Pietje Taedes Grondsma   26-1-1891  Heeg  
Pietje Taekes Fopma   ongeveer 1809  Oosterlittens  
Pietje Taekes Hiemstra   21-5-1880  Deersum  
Pietje Taekes van der Wint        
Pietje Tjallings Reitsma   29-1-1846  Hennaarderadeel  
Pietje Tjebbes Talma        
Pietje Tjeerds Roorda   9-6-1834  Wijtgaard  
Pietje Tjerks Boersma   26-11-1804  Bozum  
Pietje Tjerks Terpstra   5-1-1812  Menaldum  
Pietje Tjitskes Rijpkema   ongeveer 1859  Sint Nicolaasga  
Pietje Warners   19-10-1752  Bakhuizen  
Pietje Willems        
Pietje Willems (Pytsje) Andela   9-10-1908  Hennaard  
Pietje Wybes Tolsma (Talsma)   ongeveer 1817  Lutkewierum  
Pietje Yebs Seffinga   ongeveer 1819  Ugoklooster  
Pietje (Pytsje) Yntema        
Pietje (Pytsje) Zonderland        
Pietrik Lolles van der Meulen        
Pietrik Nolkes        
Pietrik Pieters 1 kB ongeveer 1690     
Pietrik Sjerps Pietersma   ongeveer 1806  Dedgum  
Pietrik Taekes        
Pietronella Andela        
Pietronella Wytzes Andela   6-2-1916  Witmarsum  
Pietsje Bruinsma        
Pietsje Jellesma        
Pietsje Sikkes        
Pijter Eelkes Bruynsma 1 kB      
Pijttje Tjerks   22-2-1694  Oosterlittens  
Piter Rijpkema   22-6-1866     
Piter Gerrits Hollander   22-7-1693  Midlum  
Pitje (Pietje)   27-2-1793     
Pleuntje Jans Vermeulen        
Plone van der Meer   1925     
Polyxana van Mansfeld   1554     
Pompeja Anna Frederica Emmen        
Popck van Lyauckama 1 kB 1587     
Popck Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Popck Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Popck Piers     Folsgare  
Popck Upckes Mamminga        
Pope Kiestra        
Popke de Boer   1910     
Popke Reekers        
Popke Andries van der Meulen        
Popke Annes de Boer   24-8-1881  Oosterend  
Popke Bouwes de Boer   1822     
Popke Broers de Boer   30-8-1866  Oosterwierum  
Popke Douwes van Aalsma   27-3-1742  AalsumClooster  
Popke Eeltjes Witteveen   6-6-1879  Grouw  
Popke Errits Vriesema   ongeveer 1835  Bergum  
Popke Feddes van der Werf   21-10-1869  Deersum  
Popke Harmens van der Werf   17-1-1911  Sanfirden  
Popke Harmens Zijlstra        
Popke Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Popke Jacobs Deelsma   7-5-1878  Grouw  
Popke Jacobs Langedijk        
Popke Jacobs Vriesema        
Popke Jan Altenburg   23-2-1920  Oosterend - Roodhuis  
Popke Jans Altenburg   23-4-1868  Nes bij Akkrum  
Popke Jans Jansma        
Popke Jelle Altenburg 1 kB 20-2-1921  Oosterend - Roodhuis  
Popke Jetses (doopnaam: Poppo)     Burgwerd  
Popke Johannes 1 kB   Uitwellingerga  
Popke Johannes van der Weij        
Popke Jorrits de Boer   1-5-1816  Rauwerderhem  
Popke Joseph van Balen   ongeveer 1887  Irnsum  
Popke Joukes Deelsma   1759  Wolsum  
Popke Joukes Deelsma   15-5-1832  Akkrum  
Popke Joukes van der Wei   18-5-1831  Westhem  
Popke Klaas Douma        
Popke Lolkes de Boer   10-3-1829  Rauwerderhem  
Popke Lolkes de Boer 1 kB 23-8-1832  Rauwerderhem  
Popke Sjeuwkes Lolkema   5-3-1820  Oudega -W-  
Popke Sjoukes Langedijk   23-9-1813  Oosterwierum  
Popke Watses Andela   5-10-1826  Wonseradeel  
Popkje de Groot   17-11-1917  Friens  
Popkje Visser   16-5-1914  Britswerd  
Popkje Pieters (Westerhuis)   1686  Jorwerd  
Popkje Simons (Fokje) Jorritsma   ongeveer 1811  Bolsward  
Popkje Taekes Bouma   1-3-1891  Workum  
Popkje Ydes de Jong   21-10-1857  Workum  
Popkje Ydes Ydema   12-11-1792  Joure  
Popkjen Aukes Bosman   23-10-1839  Gaasterland  
Popkjen Hylkes Tromp        
Popkjen Obes Popma   13-4-1797  Gaast  
Popkjen Wybrens Terpstra   19-9-1870  Wommels  
Popko Hoeksema   ongeveer 1853  Stroobos  
Popko Hoykens        
Poppe        
Poppe Ysselmuiden   17-2-1898  Franeker  
Poppe Abes (Popma) 1 kB 1720     
Poppe Augustinus Ysselmuiden   16-6-1835  Franeker  
Poppe Dircks Hollander   4-1-1749  Dronrijp  
Poppe Dirks (Popma)        
Poppe Gerlofs (Popma)   1566  Allingawier  
Poppe Jans 1 kB ongeveer 1695     
Poppe Jelles Faber 1 kB 20-11-1779  Dongjum  
Poppe Klazen Strikwerda   4-1830     
Poppe Obes Popma   6-4-1805  Gaast  
Poppe Petrus' Ysselmuiden   10-11-1871  Franeker  
Poppe Piers        
Poppe Pieters Engwirda 1 kB 14-10-1863  Tirns  
Poppe Sybouts' Ysselmuiden   18-10-1886  Franeker  
Poppe Ypes Hollander 1 kB 10-12-1791  Burgwerd  
Pos Tijses        
Przemysl Ottokar I van Bohemen        
Pybe Annesz.        
Pybe Bauckes        
Pybe Pybes        
Pybe Pybes        
Pybe Pybes Andela        
Pybe Tjallings Andringa 1 kB   Bolsward  
Pyke Hoites        
Pyke Pieters        
Pyter Westra        
Pyter Arjens        
Pyter Baesz 1 kB ongeveer 1578     
Pyter Claesses        
Pyter Jansen (Vellinga)        
Pyter Siuerdtz (Saarda)   ongeveer 1582     

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Pyter Wybes Talsma (Tolsma)   ongeveer 1819  Lutkewierum  
Pytie Jacob Meinertsdr        
Pytsje Folmer        
Pytter Gerryts        
Pytter Heeres   ongeveer 1640     
Pytter Martens Hiddinga   ongeveer 1630     
Pytter Tiaerdts 1 kB ongeveer 1616     
P. Andela        
P. Bleeker        
P. Bloembergen        
P. Dölle        
P. Franzen        
P. Hofstra        
P. Hoogma        
P. van Hout        
P. Jorritsma        
P. Jukema        
P. Jurna        
P. Lemstra   1837     
P. Nijdam        
P. Overal        
P. Piersma        
P. Roling        
P. Schaap        
P. van der Schaar        
P. Scholte        
P. Teijema        
P. Veltman        
P. van der Werf        
P. (Nel) Boersma        
P. (Nel) Kros        
P.A. de Boer        
P.A. Fransen        
P.A. van der Werf        
P.C. Swart        
P.G. Palma        
P.L. Sterkenburgh        
P.M. Dechesne        
P.P. Scheltinga        
P.W. Roling        

Totaal 1540 personen in deze lijst met letter P.

Naar voornamen beginnend met letter O

Naar voornamen beginnend met letter Q

Personen index