Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: J

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter I

Naar voornamen beginnend met letter K

Totaal 5177 personen met 2524 verschillende voornamen beginnend met een J:
J (1)
Jaantje (1)
Jaap (5)
Jaapje (1)
Jaapke Jacobs (1)
Jackle (1)
Jackle Everts (1)
Jackle Hessels (1)
Jacob (57)
Jacob Adriaan (1)
Jacob Aedes (1)
Jacob Ales (1)
Jacob Andries (1)
Jacob Andringa (1)
Jacob Annes (3)
Jacob Ates (1)
Jacob A. (1)
Jacob Baukes (2)
Jacob Beintes (1)
Jacob Bontes (1)
Jacob Bouwes (2)
Jacob Caspers (1)
Jacob Catrinus (1)
Jacob Christiaans (2)
Jacob Cornelis (2)
Jacob Deddes (1)
Jacob Dirks (5)
Jacob Doekes (2)
Jacob Douwes (3)
Jacob Durks (3)
Jacob Eelkes (1)
Jacob Eerntjes (1)
Jacob Emiel (1)
Jacob Everts (2)
Jacob Feddes (1)
Jacob Fimmes (1)
Jacob Floris (2)
Jacob Fokkes (3)
Jacob Folkert (Jappie) (1)
Jacob Folkerts (1)
Jacob Franken (1)
Jacob Franses (1)
Jacob Franzes (1)
Jacob Gaeles (1)
Jacob Gerbens (3)
Jacob Gerrit (1)
Jacob Gerrits (6)
Jacob Gosses (2)
Jacob Halbes (2)
Jacob Hanses (1)
Jacob Harmens (4)
Jacob Hendriks (7)
Jacob Herkes (1)
Jacob Hermann (2)
Jacob Hiddes (1)
Jacob Hilles (2)
Jacob Ids (1)
Jacob Jacobs (9)
Jacob Jans (24)
Jacob Jansen (1)
Jacob Janszn. (1)
Jacob Jantjes (1)
Jacob Jarigs (1)
Jacob Jelles (1)
Jacob Jentjes (2)
Jacob Jetze (1)
Jacob Jetzes (1)
Jacob Jittes (1)
Jacob Johann (1)
Jacob Johannes (2)
Jacob Johannes Hylkes (1)
Jacob Johannes Willem (1)
Jacob Joltjes (1)
Jacob Jolts (1)
Jacob Jorkes (1)
Jacob Jorrits (1)
Jacob Joukes (3)
Jacob J. (1)
Jacob Keimpes (1)
Jacob Klases (2)
Jacob Klazes (4)
Jacob Kornelis' (2)
Jacob Lammerts (2)
Jacob Laurens' (1)
Jacob Lieutes (1)
Jacob Lieuwes (2)
Jacob Lolkes (2)
Jacob Luutsens (1)
Jacob Luytsis (1)
Jacob Matthijs (1)
Jacob Meinerts (1)
Jacob Mevis (1)
Jacob Michiel (1)
Jacob Migchiel (1)
Jacob Minks (1)
Jacob Minnes (1)
Jacob Mintjes (1)
Jacob Obes (1)
Jacob Paulus' (1)
Jacob Piebes (1)
Jacob Piers (5)
Jacob Pieter (2)
Jacob Pieter Dirks (1)
Jacob Pieters (9)
Jacob Popkes (1)
Jacob Reins (2)
Jacob Riemers (1)
Jacob Rintjes (1)
Jacob Roelofs (5)
Jacob Rudolf (1)
Jacob Ruurds (2)
Jacob Sakes (5)
Jacob Saskers (1)
Jacob Siebrens (1)
Jacob Sijmens (1)
Jacob Sikkes (2)
Jacob Sioerds (2)
Jacob Sjieuwes (1)
Jacob Sjoerds (3)
Jacob Sjoukes (2)
Jacob Sybes (2)
Jacob Sybrens (1)
Jacob Symons (1)
Jacob Sytses (2)
Jacob Sytzes (1)
Jacob Teceles (1)
Jacob Theodoor (1)
Jacob Theodorus Antonius (Jaap) (1)
Jacob Thomas (2)
Jacob Tiedes (1)
Jacob Tjallings (2)
Jacob Tjeerds (2)
Jacob Tjittes (1)
Jacob Tjitzes (1)
Jacob Warners (3)
Jacob Wierds (1)
Jacob Wijbrandts (1)
Jacob Willems (4)
Jacob Wopkes (1)
Jacob Wymers (1)
Jacob Wypkes (1)
Jacob Ydes (1)
Jacob Yemes (2)
Jacob Ypes (2)
Jacob Ysbrand (Jap) (1)
Jacob (Jaap) (2)
Jacob (Jappie) (2)
Jacob (Jap) (1)
Jacob (Koop) (1)
Jacoba (19)
Jacoba Agatha (1)
Jacoba Annes (1)
Jacoba Apolonia (1)
Jacoba Cornelia Helena (1)
Jacoba Dirks (1)
Jacoba Elisabeth Maria (Cobe) (1)
Jacoba Fokkes (2)
Jacoba Frederiks (1)
Jacoba Geertruida (1)
Jacoba Gijsbertha (1)
Jacoba Grietiena (1)
Jacoba Hendrika (1)
Jacoba Hendrikus (1)
Jacoba Hindriks (1)
Jacoba Ida (Coby) (1)
Jacoba Jacobs (3)
Jacoba Jans (5)
Jacoba Johanna (2)
Jacoba Josepha (1)
Jacoba Klaas (1)
Jacoba Klases (1)
Jacoba Maria (1)
Jacoba Martens (1)
Jacoba Pieters (2)
Jacoba Roelindes (1)
Jacoba Schwibettus (1)
Jacoba Schwibettus' (1)
Jacoba Sjoerd (1)
Jacoba Sjoukes (1)
Jacoba Sybrens (1)
Jacoba Theresia (1)
Jacoba Tjeerds (1)
Jacoba Willems (1)
Jacobi (zr.) (1)
Jacobje (3)
Jacobje Aerns (1)
Jacobje Ellerts (1)
Jacobje Jacobs (2)
Jacobje Jans (1)
Jacobje Lolkes (1)
Jacobje Roelofs (1)
Jacobje Roels (1)
Jacobje Thysses (1)
Jacobje (Cobe) (1)
Jacobjen Joukes (1)
Jacobus (36)
Jacobus Ages (1)
Jacobus Andreas (2)
Jacobus Antonius Jozef (Jaap) (1)
Jacobus Ates (Jacob) (1)
Jacobus Aukes (1)
Jacobus Bernardus (1)
Jacobus Bonefacius (1)
Jacobus B.M. (1)
Jacobus Christiaan Johanna Maria (1)
Jacobus Cornelis (4)
Jacobus Cornelis' (1)
Jacobus Cornelius (2)
Jacobus Dirks (3)
Jacobus Doedes (1)
Jacobus Dominicus (Jaap) (1)
Jacobus Douwes (1)
Jacobus Durks (1)
Jacobus Eduard Vincentius (1)
Jacobus Eeltjes (2)
Jacobus Epkes (1)
Jacobus Franciscus (4)
Jacobus Frederik Ages (1)
Jacobus Geerts (1)
Jacobus Gerbens (1)
Jacobus Germanus (Co) (1)
Jacobus Godefridus Josephus (1)
Jacobus Gosses (1)
Jacobus Heerkes (2)
Jacobus Hendricus (1)
Jacobus Hendriks (3)
Jacobus Hendrikus (1)
Jacobus Hernatius (Jaap) (1)
Jacobus Hessels (2)
Jacobus Hoites (1)
Jacobus Hubertus (5)
Jacobus I  VI (1)
Jacobus I (Bijgenaamd: De Overwinnaar) (1)
Jacobus I (James) (1)
Jacobus II (2)
Jacobus III (2)
Jacobus Intes (1)
Jacobus IV (1)
Jacobus Jans (1)
Jacobus Jittes (1)
Jacobus Johannes (8)
Jacobus Johannes' (2)
Jacobus Johannes Martinus (1)
Jacobus Johannes (Mr.) (2)
Jacobus Jozephus Maria (1)
Jacobus Klaas (1)
Jacobus Kornelis (1)
Jacobus Laurentius (1)
Jacobus Levinus (1)
Jacobus Lubberts (1)
Jacobus Ludivicus Conradus (1)
Jacobus Meinderts (1)
Jacobus Meintes (1)
Jacobus Michiels (Jacques) (1)
Jacobus Minnes (1)
Jacobus Petrus (Jacob Pieters) (1)
Jacobus Pieters (2)
Jacobus Reinders (1)
Jacobus Sibbles (1)
Jacobus Simkes (1)
Jacobus Sjoeke Petrus (1)
Jacobus Smede (1)
Jacobus Sybes (1)
Jacobus S. (1)
Jacobus Theodorus (1)
Jacobus Theodorus Henricus Josephus (1)
Jacobus Thijses (1)
Jacobus Titus (3)
Jacobus Tjebbes (1)
Jacobus Tjeerds (1)
Jacobus Tjitskes (2)
Jacobus Uiltjes (2)
Jacobus V (1)
Jacobus Widmers (1)
Jacobus Willems (1)
Jacobus Wybes (2)
Jacobus Ypkes (1)
Jacobus / Jacob Gerbens (1)
Jacomijna (1)
Jacomina (2)
Jacomina Alberts (1)
Jacomina Louisa Hayes (1)
Jacomina Louise (1)
Jacomina Louiza (Coosje) (1)
Jacomina Meintes (1)
Jacqueline (1)
Jacques Maximilien (1)
Jac. (3)
Jac.J. (1)
Jadts Riencksdr (1)
Jaen Meinderts (1)
Jaen Taedes (1)
Jaike (1)
Jaike Reins (1)
Jaike Symons (1)
Jaime Barnardo (1)
Jaitse Douwes (1)
Jaitske Hindriks (1)
Jaitske Lolles (1)
Jakkele (1)
Jakkele Wiebes (1)
Jakle (1)
Jakle Dirks (2)
Jakle Piers (1)
Jakob (7)
Jakob Herman (1)
Jakob I (1)
Jakob Klazes (1)
Jakob Pieter (1)
Jakob Pieters (1)
Jakob Tjeerd (1)
Jakob Willems (1)
Jakob Wybes (1)
Jakobs Jeremias' (1)
Jakobus (1)
Jakop Douwes (1)
James (3)
Jan (253)
Jan  IV (1)
Jan Abrahams (2)
Jan Adriaan (1)
Jan Adriaans (Johannes Adrianus) (1)
Jan Aebes (1)
Jan Ages (1)
Jan Albert (1)
Jan Alberts (4)
Jan Albertus (1)
Jan Albertus Hermanus (1)
Jan Allerts (1)
Jan Alles (2)
Jan Alter (1)
Jan Andela's (1)
Jan Anders (1)
Jan Andries (2)
Jan Anes (5)
Jan Annes (6)
Jan Anskes (1)
Jan Antonie (1)
Jan Antonius (1)
Jan Antoon (1)
Jan Arend (1)
Jan Arend Godert (baron) (1)
Jan Arjens (3)
Jan Arnold (2)
Jan Assuerus (1)
Jan Ates (3)
Jan Attes (2)
Jan Aucke (1)
Jan Auke (2)
Jan Aukes (2)
Jan Barend Willems (1)
Jan Baukes (7)
Jan Beerents (1)
Jan Berends (2)
Jan Bernard (1)
Jan Bernardus (4)
Jan Binnes (1)
Jan Bokkes (1)
Jan Bouwes (2)
Jan B. (1)
Jan Carel (6)
Jan Christiaansz (1)
Jan Claassen (Clasen) (1)
Jan Claesses (1)
Jan Cornelis (4)
Jan Davids (3)
Jan Deddes (1)
Jan Dircks (1)
Jan Dirckx (1)
Jan Dircx (1)
Jan Dirk (1)
Jan Dirk Joseph Kaspers (1)
Jan Dirks (12)
Jan Doeckis (1)
Jan Doede (1)
Jan Doedes (3)
Jan Doekes (3)
Jan Dominicus (1)
Jan Dooitsens (1)
Jan Douwes (10)
Jan Durks (5)
Jan Eeltjes (1)
Jan Egberts (1)
Jan Eiberts (1)
Jan Ekes (1)
Jan Engberts (2)
Jan Epkes (2)
Jan Etiennes (1)
Jan Evert Gerbens (1)
Jan Everts (4)
Jan Feddes (1)
Jan Feddriks (2)
Jan Feikes (3)
Jan Fekkes (1)
Jan Ferdinand (2)
Jan Ferdinand Hendrikus Maria (1)
Jan Floris (1)
Jan Foeke Yebs (1)
Jan Foekes (3)
Jan Fokkes (5)
Jan Folkerts (2)
Jan Fongers (1)
Jan Franks (1)
Jan Fransen (2)
Jan Franses (2)
Jan Franzes (1)
Jan Freerk (1)
Jan Freerks (1)
Jan Freesemann Burhoven (1)
Jan Gaeles (1)
Jan Geerts (2)
Jan Gerard (2)
Jan Gerardus (2)
Jan Gerben (1)
Jan Gerbens (9)
Jan Gerharduszn (1)
Jan Gerkes (1)
Jan Gerrits (18)
Jan Gosses (2)
Jan Goukes (1)
Jan Hans (1)
Jan Hanses (4)
Jan Hantjes (1)
Jan Harings (7)
Jan Harkes (1)
Jan Harmen (2)
Jan Harmens (7)
Jan Harmens (Joannes) (1)
Jan Hayes (1)
Jan Heeres (3)
Jan Heerkes (1)
Jan Heerts (1)
Jan Heins (1)
Jan Henderikus' (1)
Jan Hendrik (1)
Jan Hendrik Herman (1)
Jan Hendrik (Johannes Hendrikus) (1)
Jan Hendriks (20)
Jan Hendrikus Theodorus (1)
Jan Herkes (1)
Jan Hermanus (2)
Jan Herres (1)
Jan Hessels (7)
Jan Hielkes (1)
Jan Hieltjes (2)
Jan Hilles (7)
Jan Hoites (1)
Jan Hommes (2)
Jan Hubert (2)
Jan Huites (1)
Jan Hyltjes (1)
Jan H. (2)
Jan I (3)
Jan Idses (2)
Jan II (5)
Jan II de Goede (1)
Jan III (3)
Jan Ittes (1)
Jan Jackles (1)
Jan Jacob (1)
Jan Jacobs (22)
Jan Jacobus' (3)
Jan Jakob (1)
Jan Jans (27)
Jan Jans (4)
Jan Jansen (3)
Jan Jaring (1)
Jan Jarings (1)
Jan Jaspers (1)
Jan Jeekeles (1)
Jan Jelderts (1)
Jan Jelkes (1)
Jan Jelles (6)
Jan Jentjes (3)
Jan Jesai (1)
Jan Jetses (2)
Jan Jetze (Jetze) (1)
Jan Jetzes (1)
Jan Jitses (1)
Jan Jochums (1)
Jan Johan (1)
Jan Johannes (1)
Jan Johannes' (31)
Jan Johannes Klazes (1)
Jan Jorrits (1)
Jan Joseph (5)
Jan Joukes (3)
Jan Jouws (1)
Jan Jozef (3)
Jan Jozef Willem (1)
Jan Jozefs (1)
Jan Jozephs (1)
Jan Jurjens (1)
Jan Jurriaens (1)
Jan J. (2)
Jan Keimpes (2)
Jan Klaazes (1)
Jan Klases (6)
Jan Klazes (8)
Jan Kornelis (5)
Jan K. (2)
Jan Lambertus (1)
Jan Lammert (1)
Jan Lammerts (1)
Jan Leonard (3)
Jan Lieuwes (4)
Jan Lippe Lucas (1)
Jan Liskes (1)
Jan Lodewijk (1)
Jan Lolkes (1)
Jan Lolle (1)
Jan Lolles (4)
Jan Louws (1)
Jan Maria Antonius (1)
Jan Marinus (1)
Jan Martens (3)
Jan Mathias (1)
Jan Mathijs (3)
Jan Mathijs (Jean Mathieu) (1)
Jan Matthijs (1)
Jan Maurits (1)
Jan Mebius (1)
Jan Meinderts (4)
Jan Meyes (1)
Jan Michiel (1)
Jan Michiels (1)
Jan Minnema (2)
Jan Minnema (Mr.) (1)
Jan Minnes (1)
Jan Molles (1)
Jan Murk (1)
Jan Murks (4)
Jan M.J. (1)
Jan Nannes (2)
Jan Nicolaas (3)
Jan Nikolaas Jozef (1)
Jan Obes (1)
Jan Oebeles (1)
Jan Okkes (1)
Jan Ottes (2)
Jan Paulus' (1)
Jan Paulus' (Pouwels) (1)
Jan Peter (1)
Jan Petrus' (2)
Jan Philippus (2)
Jan Philips (1)
Jan Philipus (1)
Jan Ph. (1)
Jan Piebes (1)
Jan Piekes (1)
Jan Piers (7)
Jan Pieters (24)
Jan Pieters (Johannes) (1)
Jan Pietersz (1)
Jan Popkes (2)
Jan Pouwels (1)
Jan Reinders (2)
Jan Reins (8)
Jan Remmelts (1)
Jan Renders (1)
Jan Renier (1)
Jan Reyloffs (1)
Jan Rienks (1)
Jan Rientses (2)
Jan Rientzes (1)
Jan Ringers (1)
Jan Rinkes (1)
Jan Rinses (1)
Jan Rintjes (2)
Jan Rinzes (2)
Jan Ripperts (1)
Jan Ritskes (3)
Jan Roelof (1)
Jan Roelofs (2)
Jan Roels (1)
Jan Romkes (1)
Jan Rommert (1)
Jan Roordes (1)
Jan Rudolph (2)
Jan Ruurds (3)
Jan Saekles (1)
Jan Sake (1)
Jan Sakes (3)
Jan Salings (1)
Jan Sasses (1)
Jan Schwibettus' (1)
Jan Sibles (1)
Jan Siebrens (2)
Jan Sieks (1)
Jan Siemons (1)
Jan Siercks (1)
Jan Sierks (1)
Jan Sieuwkes (1)
Jan Sijgbert (1)
Jan Sijtzes (1)
Jan Sikkes (3)
Jan Simkes (1)
Jan Simons (1)
Jan Sinninghe (1)
Jan Sipkes (4)
Jan Sjerps (2)
Jan Sjoerd (1)
Jan Sjoerds (10)
Jan Sjoukes (4)
Jan Syberens (1)
Jan Sybes (2)
Jan Sybolts (2)
Jan Sybrens (6)
Jan Sybrens (Johannes) (1)
Jan Symens (4)
Jan Symons (3)
Jan Sytses (1)
Jan Sytzes (2)
Jan S. (2)
Jan Taeke (2)
Jan Taekeles (3)
Jan Taekes (3)
Jan Teades (1)
Jan Teakes (1)
Jan Teceles (1)
Jan Teunis (1)
Jan Theodoor (1)
Jan Theunis' (3)
Jan Thijses (1)
Jan Thijsses (2)
Jan Thomas (1)
Jan Thomas' (4)
Jan Th. (1)
Jan Tietes (1)
Jan Tijsses (Jan Ties) (1)
Jan Titus (1)
Jan Titus Josef (1)
Jan Titus Jozef (1)
Jan Tjallesz (1)
Jan Tjallings (2)
Jan Tjeerds (8)
Jan Tjepkes (Johannes) (1)
Jan Tjerk (1)
Jan Tjerks (6)
Jan Tjipke (1)
Jan Tjisses (3)
Jan Tjittes (5)
Jan Tjitzes (3)
Jan Tj. (1)
Jan Ulbes (1)
Jan V (1)
Jan VI de Oude (1)
Jan VII de Middelste (1)
Jan Vitus' (1)
Jan Warners (1)
Jan Watzes (1)
Jan Wiebes (1)
Jan Wilhelmus (1)
Jan Willem (4)
Jan Willem des HRRijks vrijheer (1)
Jan Willem Jacobus (baron) (1)
Jan Willems (7)
Jan Willems (Johannes) (1)
Jan Wybes (4)
Jan Wypkes (1)
Jan Wytzes (1)
Jan W. (1)
Jan Ydes (1)
Jan Yebs (9)
Jan Yedes (1)
Jan Yges (1)
Jan Yme (1)
Jan Ymes (1)
Jan Yntes (2)
Jan Ypes (3)
Jan Ypeus (1)
Jan Ysbrands (3)
Jan zonder Genade (1)
Jan zonder Land (1)
Jan zonder Vrees (1)
Jan (Jean) (2)
Jan (Johan) (1)
Jan (John Plantagenet) (1)
Jancke Jans (1)
Jancke Petrusdr (1)
Jancke Tammeri Baerdt (1)
Jancke Tierks (1)
Jancke Willems (2)
Jane (1)
Janet (1)
Janette Anna (Janny) (1)
Janke (36)
Janke Adzers (1)
Janke Alberts (2)
Janke Allerts (1)
Janke Anes (1)
Janke Annes (1)
Janke Anthoons (1)
Janke A. (1)
Janke Bottes (1)
Janke Catharina (1)
Janke Diederica (1)
Janke Dirks (1)
Janke Doedes (1)
Janke Doekes (1)
Janke Douwes (3)
Janke Eeltjes (1)
Janke Ennes (1)
Janke Epkes (2)
Janke Fokkes (4)
Janke Franses (1)
Janke Gabes (1)
Janke Gerbens (1)
Janke Gerlofs (1)
Janke Gerrits (1)
Janke Hendriks (3)
Janke Hessels (1)
Janke Hettes (1)
Janke Hoites (1)
Janke Hommes (1)
Janke Hotzes (1)
Janke IJsbrands (1)
Janke Jacobs (3)
Janke Jacobus' (1)
Janke Jans (10)
Janke Jelles (2)
Janke Jeltes (2)
Janke Jetzes (1)
Janke Johannes (1)
Janke Johannes' (Johanna) (1)
Janke Keimpes (1)
Janke Klazes (3)
Janke Lolles (1)
Janke Luitzens (3)
Janke Martens (1)
Janke Nicolaas' (1)
Janke Ofkes (1)
Janke Okkes (1)
Janke Piers (1)
Janke Pieters (4)
Janke Pietje (1)
Janke Reinders (1)
Janke Rientses (1)
Janke Rientzes (1)
Janke Rinkes (1)
Janke Rinses (1)
Janke Rintjes (1)
Janke Saakles (1)
Janke Siegers (1)
Janke Sijmons' (1)
Janke Simons (1)
Janke Sipkes (1)
Janke Sjoerds (2)
Janke Sybren Allerts (1)
Janke S. (1)
Janke Thomas (1)
Janke Tjammes (1)
Janke Tjeerds (3)
Janke Tjerks (1)
Janke Tjittes (1)
Janke Ultjes (1)
Janke Upts (2)
Janke Wiebes (1)
Janke Willems (1)
Janke Wouters (1)
Janke Wybes (1)
Janke Wytzes (1)
Janke (Johanna) (1)
Janke/Johanna (1)
Janna (6)
Janna Alles (1)
Janna Andela's (1)
Janna Baudina (1)
Janna Clasina (1)
Janna Cornelia Yebs (1)
Janna Jacobus' (1)
Janna Jans (1)
Janna Pieters (2)
Janna Rintjes (1)
Janna Theunis' (1)
Janna (Janny) (1)
Janneke (8)
Janneke Anes (2)
Janneke Arjens (1)
Janneke Bernardus (1)
Janneke Bokkes (1)
Janneke Bontes (1)
Janneke Durks (Johanna) (1)
Janneke Gerrits (2)
Janneke Hendriks (2)
Janneke Jacobs (1)
Janneke Jans (3)
Janneke Minnes (1)
Janneke Paulus (2)
Janneke Philippus' (1)
Janneke Reinders (1)
Janneke Ridskes (1)
Janneke Ritskes (2)
Janneke Siebrens (1)
Janneke Sijbrens (1)
Janneke Tjeerds (1)
Janneke Willems (2)
Janneke Ydes (1)
Jannes (1)
Jannes Engberts (1)
Jannes Jans (1)
Jannesje (Janne) (1)
Jannetien (1)
Jannetje (2)
Jannetje D.M. (1)
Jannie (2)
Jannigje (2)
Jannigje Cornelis (1)
Jannigje Heerts (1)
Jannigje Jans (1)
Jannigje Jarigs (1)
Jannigje J. (1)
Jannigje Pieters (1)
Jannigje Ripperts (1)
Jannigje Sybrens (1)
Jannigjen (1)
Janny (2)
Jans (3)
Jans Uilkje (1)
Jansen Alberts (1)
Jansen Greolts (1)
Jansen Wietses (1)
Jansen Wypkes (1)
Jansje (3)
Jansje Dirks (1)
Jansje Reins (1)
Jansje Siebrig (1)
Jansje Titia (1)
Jantie Feites (1)
Jantie Jans (1)
Jantien (1)
Jantien Jacobs (1)
Jantien Piers (1)
Jantien Ulbes (1)
Jantiene Rudolphine (1)
Jantina (Tine) (1)
Jantinus (1)
Jantje (62)
Jantje Alberts (1)
Jantje Annes (3)
Jantje Aukes (1)
Jantje Barteles (2)
Jantje Bernardus (1)
Jantje Bertha (1)
Jantje Botes (1)
Jantje Broers (1)
Jantje Cornelis (2)
Jantje Dirks (2)
Jantje Doedes (1)
Jantje Douwes (3)
Jantje Durks (3)
Jantje Eekes (1)
Jantje Egberts (1)
Jantje Eijes (1)
Jantje Ewolts (1)
Jantje Feddes (1)
Jantje Foekes (1)
Jantje Fokkes (1)
Jantje Folkerts (1)
Jantje Franses (2)
Jantje Gerbens (2)
Jantje Gerrits (3)
Jantje Gjalts (1)
Jantje Harings (2)
Jantje Harmens (2)
Jantje Hessels (1)
Jantje Hillebrands (1)
Jantje Hilles (1)
Jantje Huites (1)
Jantje Hylkes (1)
Jantje Idzes (1)
Jantje Jacobs (6)
Jantje Jacobs (Janke) (1)
Jantje Jans (15)
Jantje Jochums (1)
Jantje Johanna (1)
Jantje Johannes (4)
Jantje Johannes' (4)
Jantje Joukes (1)
Jantje Jurjens (1)
Jantje Klazes (2)
Jantje Lammerts (1)
Jantje Machiels (1)
Jantje Martens (1)
Jantje Maurits (1)
Jantje Meiles (1)
Jantje Nannes (2)
Jantje of Janke (1)
Jantje Petronella (1)
Jantje Petrus (1)
Jantje Piërus' (1)
Jantje Pieters (9)
Jantje Popkes (1)
Jantje Reins (3)
Jantje Riemers (1)
Jantje Ruurds (2)
Jantje Siebrens (1)
Jantje Sipkes (1)
Jantje Sjeeuwkes (1)
Jantje Sjoerds (2)
Jantje Sjoukes (1)
Jantje Sybes (1)
Jantje Sybrands (1)
Jantje Sybrens (1)
Jantje S. (1)
Jantje Taekes (2)
Jantje Thomas' (3)
Jantje Tiemens (1)
Jantje Tjalkes (1)
Jantje Tjallings (1)
Jantje Tjeerds (1)
Jantje Tjerks (3)
Jantje Tjitzes (1)
Jantje Vitus' (1)
Jantje Widmers (1)
Jantje Wiebrens (1)
Jantje Willems (5)
Jantje Willems (Johanna / Janneke) (1)
Jantje Wopkes (1)
Jantje Wybrands (1)
Jantje Wybrens (1)
Jantje Ydes (1)
Jantje Yntes (1)
Jantje (Jansje) (1)
Jantje (Jantsje) (1)
Jantje (Zr. Fransisco) (1)
Jantjen Harmens (1)
Jantsje (5)
Jan.C.M. (1)
Japik Annes (1)
Japik Sjoukes (1)
Japik Tjeerds (1)
Japikje Jans (2)
Japikje Piers (1)
Japikje Sybrens (1)
Japikje Wybes (1)
Japikje (Coba) (1)
Japke (4)
Japke Alberts (1)
Japke Broers (1)
Japke Gerbens (1)
Japke Gerrits (1)
Japke Hillebrands (1)
Japke Jacobs (1)
Japke Josephs (1)
Japke Pieters (1)
Japke Reinders (1)
Japke Rinses (1)
Japkje Jans (1)
Jappie (1)
Jarich (1)
Jarich Gelinde (1)
Jarich Juws (1)
Jarich Martens (1)
Jarich Nicolaas Taekes (1)
Jarich Sybolts (1)
Jarich Tjallings (1)
Jarig (3)
Jarig Cornelis Hoites (1)
Jarig Dirks (1)
Jarig Douwes (1)
Jarig Eiberts (Egberts) (1)
Jarig Harmens (1)
Jarig Hendriks (1)
Jarig Jarigs (1)
Jarig Johannes (2)
Jarig Jozef (1)
Jarig Jozeph' (1)
Jarig Klazes (3)
Jarig Martens (1)
Jarig Pieters (1)
Jarig Rientses (3)
Jarig Sijbouts (1)
Jarig Sjoerds (5)
Jarig Symons (1)
Jarig Sytzes (1)
Jarig Thomas (1)
Jarig Tjittes (Jaring) (1)
Jarig Ypkes (1)
Jarig (Jaring) Douwes (1)
Jarigje Ypes (1)
Jaring (5)
Jaring Ages (1)
Jaring Folkert (1)
Jaring Jans (1)
Jaring Mevis (1)
Jaring Nicolaas (1)
Jaring Nicolaas (Jarig) (1)
Jaring Titus (1)
Jaring Titus (Jaring Teake) (1)
Jaring Tjitte (1)
Jaring Wiebe (1)
Jaring (Jarig) (1)
Jaspar (Caspar) (1)
Jasper (2)
Jasper Hubert (1)
Jasper Klases (1)
Jasper Sybrens (1)
Jasper Theunis (1)
Jasper Tjipkes (1)
Jayts Annes (1)
Jean (3)
Jean II (1)
Jeanette (1)
Jeanne (6)
Jeanne Louise Agathe (1)
Jeanne (Johanna) (1)
Jeekele Lefferts (1)
Jeen (1)
Jeen Johannes (1)
Jeen Teyes (1)
Jefferson (1)
Jehanne (1)
Jehanne J. (1)
Jel (1)
Jel Clasedr (1)
Jel Rinnert-Gerbens (1)
Jel Sieuwkes (1)
Jelck (1)
Jelger Kempes (1)
Jelger Murcks (1)
Jelger Sietses (2)
Jelger Sietzes (1)
Jelger Tjerks (1)
Jelis (1)
Jelke (1)
Jelke Jans (1)
Jell Haring Heertsdr (1)
Jell Pyters (1)
Jelle (32)
Jelle Abes (2)
Jelle Ages (1)
Jelle Allerts (3)
Jelle Andries (2)
Jelle Anes (1)
Jelle Beintes (1)
Jelle Christoffe; (1)
Jelle Doekes (1)
Jelle Douwes (5)
Jelle Eelkes (2)
Jelle Eeltjes (2)
Jelle Feddriks (2)
Jelle Fokkes (1)
Jelle Folkerts (2)
Jelle Franciscus' (1)
Jelle Geerts (2)
Jelle Gerbens (1)
Jelle Gijsberts (1)
Jelle Gosses (1)
Jelle Greolts (1)
Jelle Harings (2)
Jelle Harmens (3)
Jelle Heeres (1)
Jelle Hendriks (2)
Jelle Herres (1)
Jelle Hillebrands (1)
Jelle Hilles (1)
Jelle Jacobs (1)
Jelle Jans (9)
Jelle Jelles (2)
Jelle Jelmers (2)
Jelle Jentjes (2)
Jelle Jetze (1)
Jelle Johannes (2)
Jelle Johannes' (7)
Jelle Joukes (1)
Jelle Klazes (2)
Jelle Lambertus' (1)
Jelle Lammerts (1)
Jelle Leenzes (1)
Jelle Lieuwes (2)
Jelle Mattheus (1)
Jelle Minnes (1)
Jelle Molles (1)
Jelle Monzes (1)
Jelle Obes (2)
Jelle Pieters (6)
Jelle Popkes (1)
Jelle Reids (1)
Jelle Reins (1)
Jelle Rienks (1)
Jelle Rientses (1)
Jelle Romkes (1)
Jelle Roukes (1)
Jelle Sakes (1)
Jelle Sierks (1)
Jelle Sikkes (1)
Jelle Sipkes (6)
Jelle Sjerps (1)
Jelle Sjirks (1)
Jelle Sjoerds (10)
Jelle Sybolts (Sibolts) (1)
Jelle Sybrens (6)
Jelle Sybrins (1)
Jelle S. (1)
Jelle Taedes (1)
Jelle Taekes (1)
Jelle Thomas' (1)
Jelle Tjebbes (1)
Jelle Tjitzes (2)
Jelle Walles (1)
Jelle Watses (1)
Jelle Willems (3)
Jelle Wisses (1)
Jelle Wybrens (1)
Jelle Wytses (1)
Jelle Ymes (2)
Jellird Ruurds (Jeljer) (1)
Jelly M. (1)
Jelmer (1)
Jelmer Christiaans (1)
Jelmer Jentjes (1)
Jelmer Klases (1)
Jelmer Ottes (1)
Jelmer Sybrens (1)
Jelmertje Johannes (1)
Jelsk Jacobs (1)
Jelske (1)
Jelte (4)
Jelte Abes (1)
Jelte Haitses (1)
Jelte Keimpes (2)
Jelte Kersts (1)
Jelte Piersz. (1)
Jelte Poppes (1)
Jelte Sakes (1)
Jeltje (45)
Jeltje Alberts (1)
Jeltje Ales (1)
Jeltje Andries (1)
Jeltje Anes (1)
Jeltje Annes (2)
Jeltje Ates (2)
Jeltje Baesdr (1)
Jeltje Baukes (2)
Jeltje Bokkes (1)
Jeltje Botes (2)
Jeltje Buwes (1)
Jeltje Cornelis' (1)
Jeltje Davids (1)
Jeltje Dirks (3)
Jeltje Douwes (3)
Jeltje Durks (2)
Jeltje Eelkes (1)
Jeltje Eeltjes (2)
Jeltje Eits (1)
Jeltje Eizes (1)
Jeltje Elias (1)
Jeltje Folkerts (2)
Jeltje Geerts (1)
Jeltje Gerardus (1)
Jeltje Gerbens (2)
Jeltje Gosses (1)
Jeltje Hantjes (1)
Jeltje Harmens (2)
Jeltje Heeres (1)
Jeltje Hendriks (4)
Jeltje Hessels (2)
Jeltje Hiddes (1)
Jeltje Hiekes (1)
Jeltje Hieltjes (2)
Jeltje Hinke (1)
Jeltje Hoites (2)
Jeltje Hylkes (2)
Jeltje Hyltjes (1)
Jeltje Idses (2)
Jeltje Jacobs (3)
Jeltje Jans (12)
Jeltje Jelles (3)
Jeltje Jochums (1)
Jeltje Jogchems (1)
Jeltje Johanna (2)
Jeltje Johannes (5)
Jeltje Johannes' (5)
Jeltje Johannes (Juliana) (1)
Jeltje Jouws (1)
Jeltje Jurres (1)
Jeltje Klaas (2)
Jeltje Klases (1)
Jeltje Klazes (2)
Jeltje Kornelis (2)
Jeltje Lammerts (1)
Jeltje Lieuwes (3)
Jeltje Lolkes (1)
Jeltje Luitzens (1)
Jeltje Machiels (1)
Jeltje Martens (3)
Jeltje Meinderts (2)
Jeltje Meyes (1)
Jeltje Nannes (1)
Jeltje Oebeles (1)
Jeltje Ottes (1)
Jeltje Petrus (1)
Jeltje Pieters (9)
Jeltje Reinders (1)
Jeltje Reins (1)
Jeltje Remmelts (1)
Jeltje Riemers (2)
Jeltje Rinses (1)
Jeltje Roelofs (1)
Jeltje Ruurds (2)
Jeltje Saakles (2)
Jeltje Sakes (1)
Jeltje Sierks (4)
Jeltje Sipkes (1)
Jeltje Sjirks (1)
Jeltje Sjoerds (2)
Jeltje Sjoukes (1)
Jeltje Stientje (1)
Jeltje Sybrands (1)
Jeltje Sybrens (1)
Jeltje Taekles (1)
Jeltje Theunis' (1)
Jeltje Thijses (1)
Jeltje Tietes (2)
Jeltje Tjeerds (4)
Jeltje Tjerks (1)
Jeltje Tjitzes (1)
Jeltje Wiebes (1)
Jeltje Wiebrens (1)
Jeltje Willems (4)
Jeltje Wobbes (1)
Jeltje Wybrens (1)
Jeltje Ymes (1)
Jeltje (Jeis) (1)
Jeltje (Juliana) Dooitses (1)
Jeltsje (1)
Jenck Pieters (1)
Jenne Johannes (1)
Jenne Ottes (1)
Jenneke (1)
Jennigje (1)
Jens (1)
Jentje (8)
Jentje Alles (2)
Jentje Andries (1)
Jentje Annes (1)
Jentje Epkes (1)
Jentje Feitzes (1)
Jentje Folkerts (1)
Jentje Gerrits (1)
Jentje Hantjes (1)
Jentje Hilbrands (1)
Jentje Jacobs (1)
Jentje Jans (2)
Jentje Jobs (1)
Jentje Jogchums (1)
Jentje Lieuwes (1)
Jentje Meijes (1)
Jentje Pieters (1)
Jentje Sjoerds (2)
Jentje Sytses (1)
Jentje Tjerks (2)
Jentje Ulbes (1)
Jentje Yentes (1)
Jentje Ymes (1)
Jents Tijsses (1)
Jentske Piers (1)
Jeremias (1)
Jeroen (1)
Jeroen Harmens (1)
Jeroen Sakes (4)
Jessie (1)
Jesus (1)
Jet (3)
Jet J. (1)
Jets (1)
Jets Dircks (1)
Jetsche Catharina (Jetske) (1)
Jetsche (Jettie) (1)
Jetscke Sjoerds (1)
Jetse Anskes (1)
Jetse Dirks (1)
Jetse Douwes (1)
Jetse Feikes (2)
Jetse J. (1)
Jetse Klazes (1)
Jetse Pieters (1)
Jetse Scheltes (1)
Jetse Sikkes (1)
Jetse Sybrens (2)
Jetse Sytzes (1)
Jetse Taekes (1)
Jetske (33)
Jetske Ages (1)
Jetske Ales (1)
Jetske Andriesdr. (1)
Jetske Annes (2)
Jetske Aukes (4)
Jetske Bastiaans (1)
Jetske Botes (1)
Jetske Bouwes (Juliana) (1)
Jetske Clazes (1)
Jetske Cornelis' (2)
Jetske Dircx (1)
Jetske Dirks (1)
Jetske Douwes (3)
Jetske Durks (4)
Jetske Everts (2)
Jetske Gerbens (3)
Jetske Gerrits (2)
Jetske Grietje (1)
Jetske Hans (1)
Jetske Hanses (2)
Jetske Hanzes (1)
Jetske Haringhs (1)
Jetske Harings (1)
Jetske Hendriks (2)
Jetske Hendriks (of Jetske Pieters) (1)
Jetske Hermanns (1)
Jetske Hessels (1)
Jetske Hobbes (1)
Jetske Hoites (2)
Jetske Hylkes (1)
Jetske Hyltjes (1)
Jetske Idses (1)
Jetske Idzes (1)
Jetske Jacobs (1)
Jetske Jacobus' (1)
Jetske Jans (6)
Jetske Jelles (6)
Jetske Jilderts (1)
Jetske Jittes (1)
Jetske Johannes (3)
Jetske Joukes (1)
Jetske Jurjens (1)
Jetske Klazes (2)
Jetske Lammerts (1)
Jetske Lolkes (1)
Jetske Lykles (1)
Jetske Maria (1)
Jetske Mattheus (1)
Jetske Meinerts (1)
Jetske Meintes (1)
Jetske Murks (1)
Jetske Nicolaas (1)
Jetske Paulus (1)
Jetske Piers (1)
Jetske Pieters (5)
Jetske Reinskje (1)
Jetske Rients' (1)
Jetske Rientses (1)
Jetske Ruurds (5)
Jetske Sierks (1)
Jetske Simkes (2)
Jetske Simons (1)
Jetske Sjoerds (3)
Jetske Sybes (1)
Jetske Sybrands (1)
Jetske Sytses (1)
Jetske Taekes (2)
Jetske Taekes (Yttje) (1)
Jetske Ties (1)
Jetske Tjallings (1)
Jetske Tjeerds (1)
Jetske Tjipkes (1)
Jetske Walles (1)
Jetske Wiegers (1)
Jetske Willems (1)
Jetske Wiltjes (Jitske) (1)
Jetske Wybes (1)
Jetske Wypkes (1)
Jetske Wytses (1)
Jetske Yebs (3)
Jetske Yntes (1)
Jetske (Jekke) (1)
Jetske/Isberga (1)
Jetta Johans (1)
Jette Durks (1)
Jette Elisabeth (1)
Jetty (1)
Jettze Pieckes (1)
Jetze (11)
Jetze Bouwes (1)
Jetze Cornelis (1)
Jetze Doekle (1)
Jetze Franses (1)
Jetze Gerrits (1)
Jetze Hiddes (1)
Jetze Hommes (1)
Jetze Hyltjes (1)
Jetze Jacobs (1)
Jetze Jans (3)
Jetze Joris (1)
Jetze Klazes (1)
Jetze P (1)
Jetze Sijtses (1)
Jetze Sipkes (1)
Jetze Sippes (1)
Jetze Sjoekes (1)
Jetze Tjebbe (1)
Jetze Tjipkes (1)
Jetze Ymes (1)
Jetze (Julianus) Doekes (1)
Jewdokia (1)
Jeyp Solckes (1)
Jieskje Heins (1)
Jieskje Piebes (1)
Jieskjen Wytses (1)
Jikke (4)
Jikke Jacobs (1)
Jikke Johannes (1)
Jikke Namles (1)
Jildert (2)
Jildert Durks (Jillert) (1)
Jildert Gerrits (1)
Jildert Haayes (1)
Jildert Jans (1)
Jildert Lolkes (1)
Jildert Simmes (2)
Jildo Bouwes (1)
Jildo Jans (1)
Jildou Feddes (1)
Jildou Martens (1)
Jildou Sjoerds (1)
Jildou Sythies (1)
Jildou Tjeerds (1)
Jildouw Fetzes (1)
Jilkje Sjerps (1)
Jilkjen (1)
Jilkjen Dirks (1)
Jilkjen Pieters (1)
Jillert Pieters (1)
Jillert Taekes (1)
Jilles (1)
Jilles Karsts (1)
Jim (2)
Jimkje Heerkes (1)
Jimkje Pieters (1)
Jinke (3)
Jintje (1)
Jisk Doeckes (Jisseltje) (1)
Jisk Hiddes (1)
Jisk Jorrits (3)
Jisk Klazes (1)
Jisk Sipkes (1)
Jiskje (1)
Jiskje Broers (1)
Jiskje Jorrits (1)
Jiskje Lieuwes (1)
Jiskjen Doekes (1)
Jiskjen Haites (1)
Jiskjen Popkes (1)
Jisse (1)
Jit (1)
Jitsche Annes (1)
Jitse Jans (1)
Jitske (17)
Jitske Alberts (1)
Jitske Anes (1)
Jitske Bouwes (1)
Jitske Eelkes (1)
Jitske Ferks (1)
Jitske Geertruida (1)
Jitske Gerbens (2)
Jitske Gerrits (1)
Jitske Hanzes (1)
Jitske Hendriks (2)
Jitske Idzes (1)
Jitske Jacobs (2)
Jitske Jans (2)
Jitske Johannes (1)
Jitske Kornelis' (5)
Jitske Lieuwes (1)
Jitske Oepkes (1)
Jitske Pieters (1)
Jitske Roelofs (1)
Jitske Ruurds (Tjitske) (1)
Jitske Siebes (1)
Jitske Sjoerds (3)
Jitske Sybrens (3)
Jitske Uitzes (1)
Jitske Wiltjes (1)
Jitske Wopkes (1)
Jitske Wudmers (Jetske) (1)
Jitske Ymes (1)
Jitske (Jikke) (1)
Jitske (Ydske, Idsche of Jetske) (1)
Jitte (3)
Jitte Andries (1)
Jitte Dirks (1)
Jitte Dominicus (1)
Jitte Douwes (2)
Jitte Gosses (1)
Jitte Innes (1)
Jitte Jacobs (1)
Jitte Jacobs (Yete, Yette of Iete) (1)
Jitte Pieters (1)
Jitte Rients' (1)
Jitte Sakes (3)
Jitte Sierd (1)
Jitte Simmes (1)
Jittie (of Idt) Joostes (1)
Jitze Hendriks (1)
Jitze Jacobs (1)
Jitze Willems (1)
Jnges Jan (1)
Jo (4)
Jo A. (1)
Jo Jans (1)
Joachim Adolf (1)
Joachim Foppes (1)
Joachim Frederik (1)
Joachim Henricus (1)
Joachim Holger Waldemar Christiaan (1)
Joachim I (1)
Joachim I  Nestor (1)
Joachim II Nestor (1)
Joachim Meinardus (1)
Joan (5)
Joan (jonkheer) (1)
Joann Martin (1)
Joanna (6)
Joanna Catharina (2)
Joänna Elisabeth (1)
Joänna Elisabeth (barones) (1)
Joanna Gerdina (1)
Joanna Maria (1)
Joanna Petronella (Ans) (1)
Joanna Reimers (1)
Joanna Teda Maria (1)
Joanna (Catharina) (1)
Joanna (Jantje) Ruurds (1)
Joannes (9)
Joannes Albertus Maria (1)
Joannes Antonius (1)
Joannes Baukes (1)
Joannes Durks (1)
Joannes Gerardes Bernardus Maria (1)
Joannes Gerbens (1)
Joannes Gerlofs (1)
Joannes Hans (1)
Joannes Hansos (1)
Joannes Harmanus (1)
Joannes Hayes (1)
Joannes Hendricus (1)
Joannes Henricus (Jan) (1)
Joannes Hessel Jacobus (1)
Joannes Hubertus (1)
Joannes Jacobs (1)
Joannes Jacobus (1)
Joannes Jans (2)
Joannes Johannes (Jan) (1)
Joannes Josephaus (Joseph) (1)
Joannes Lambertus (1)
Joannes Laurentius (1)
Joannes Leonardus (1)
Joannes Ludovicus (1)
Joannes Ludovicus (Jean Louis) (1)
Joannes Martinus Hubertus (1)
Joannes Matthias (Mathis) (1)
Joannes Minnes (1)
Joannes Otto (1)
Joannes Paulus (1)
Joannes Reinders (1)
Joannes Sijbrandus' (1)
Joannes Theodorus' (1)
Joannes Titus (1)
Joannes Tjeerds (1)
Joannis (3)
Joannis Fredses (1)
Joao (1)
Joao Mendes Roiz (1)
Job Hillebrands (1)
Job Piers (1)
Job Ulbes (1)
Jobchen Arentsdochter (1)
Jobst Hermann (1)
Jobst I (1)
Jochem Douwes (1)
Jochem Foppes (1)
Jochemina (1)
Jochum (1)
Jochum Hotzes (1)
Jochum Jans (1)
Jochum Jolts (1)
Jochum Joukes (1)
Jochum Meinzes (1)
Jochum Meyes (1)
Jochum Sietzes (1)
Jochum Sietzes (Oege) (1)
Jochum Sybrens (1)
Jochum Tjallings (1)
Jochum Willems (1)
Jochumke (1)
Jochumke Fokkes (1)
Joeke (2)
Joënna Elisabeth (1)
Joest (1)
Jogchem M. (1)
Jogchum (1)
Johan (32)
Johan Albrecht I (1)
Johan A. (1)
Johan Bernard (1)
Johan Bernardus (1)
Johan Broers (1)
Johan Casimir (1)
Johan Casper Willem (1)
Johan Christiaan (1)
Johan Cicero (1)
Johan de Jongere (1)
Johan Ernst (2)
Johan Frederik (1)
Johan Friso Bernhard Christiaan David (1)
Johan Georg (1)
Johan George (1)
Johan George I (1)
Johan George II (1)
Johan Gerard, baron (1)
Johan Gerhard (1)
Johan Gerhard Martins (1)
Johan Heinrich (2)
Johan Heinrich Jozeph (1)
Johan Hendrik (1)
Johan Hendrik Albert Karel (Jan) (1)
Johan Hendrikus (2)
Johan Herman (1)
Johan Hora (2)
Johan I (2)
Johan II (1)
Johan IV (1)
Johan Karel Lodewijk (1)
Johan Koenraad (1)
Johan Laurens (1)
Johan Leopold (1)
Johan Lieuwes (1)
Johan Lodewijk (1)
Johan Louis Victor Antoon (1)
Johan Lyuues (1)
Johan Maurits (1)
Johan M.A. (1)
Johan Piet (1)
Johan Reinhard (1)
Johan Rudolff Huyberts (1)
Johan Ruurds (1)
Johan Sigismund (1)
Johan Sjirks (1)
Johan Theodorus Arjens (1)
Johan Tjeerds (1)
Johan V (1)
Johan Wilhelm (1)
Johan Willem (2)
Johan Willem Casper (1)
Johan Willem Friso (1)
Johan Wolfert (1)
Johan Wpkes (1)
Johanes (1)
Johann (1)
Johann Albrecht I (1)
Johann Albrecht II (1)
Johann August (1)
Johann Bernard (1)
Johann Caspar (1)
Johann Christiaan Ferdinand Michiel (1)
Johann Christian I (1)
Johann Christian Louis (1)
Johann Christof Constant (1)
Johann Cicero (1)
Johann Dietrich (1)
Johann Georg (1)
Johann Gerhard (2)
Johann Gotfried (1)
Johann Henric Geörg (1)
Johann Henrich (1)
Johann Henrich Christian Ludwig (1)
Johann I (1)
Johann II (1)
Johann IV (2)
Johann IX (1)
Johann Jodocus (1)
Johann Joseph (1)
Johann Ludwig (1)
Johann Martin (1)
Johann Nikolaus (2)
Johann VII (1)
Johann VIII (1)
Johann Wilhelm (2)
Johanna (105)
Johanna Abes (1)
Johanna Agatha Maria (1)
Johanna Agnes (1)
Johanna Allerts (1)
Johanna Andreas (1)
Johanna Anna (2)
Johanna Antonia (Jonkvrouw) (1)
Johanna Arentsdr (1)
Johanna Aukes (1)
Johanna A.M. (1)
Johanna Bernardine (1)
Johanna Carolina (1)
Johanna Carolina Jans (1)
Johanna Catharina (9)
Johanna Catharina Maria (1)
Johanna Christina (1)
Johanna Christoffeldr. (1)
Johanna Clazina (Hanny) (1)
Johanna Cornelia (2)
Johanna de Krankzinnige (1)
Johanna Dina (1)
Johanna Dirks (4)
Johanna Douwes (1)
Johanna Durks (1)
Johanna Eelkes (1)
Johanna Elisabeth (8)
Johanna Epkes (2)
Johanna Etiennes (2)
Johanna Fokkes (2)
Johanna Fongers (1)
Johanna Franciscus (1)
Johanna Franses (1)
Johanna Geertruida (2)
Johanna Geertruida Gerrits (1)
Johanna Geertruida (Jansje) (1)
Johanna Gerhardina (2)
Johanna Gerrits (1)
Johanna Gertuda (1)
Johanna Gesina (2)
Johanna Gezina (2)
Johanna Grada Jozefina (Annie) (1)
Johanna Hanses (1)
Johanna Harmens (3)
Johanna Heins (1)
Johanna Helena (1)
Johanna Henderika (1)
Johanna Hendrika (4)
Johanna Hendrika Maria (1)
Johanna Hendrika Paulina (1)
Johanna Hendriks (4)
Johanna Henrica (2)
Johanna Hepkes (1)
Johanna Hermanna Richarda (Annie) (1)
Johanna Hillebands (1)
Johanna Hilles (3)
Johanna Hindriks (1)
Johanna Huberta (1)
Johanna Huites (1)
Johanna Hyltjes (1)
Johanna Ida (1)
Johanna Ida (Hannie) (1)
Johanna Jackles (of Hancke Jackles) (1)
Johanna Jacoba (1)
Johanna Jacoba Ulrica (1)
Johanna Jans (8)
Johanna Jantje (1)
Johanna Jelles (2)
Johanna Jisselina (1)
Johanna Johannes (3)
Johanna Johannes' (1)
Johanna Joukes (3)
Johanna Jozefs (1)
Johanna Judith (1)
Johanna Kamphuis (1)
Johanna Katharinus (1)
Johanna Klases (Naen) (1)
Johanna Klasina (1)
Johanna Klazes (2)
Johanna Lammerts (2)
Johanna Leonara Maria (1)
Johanna Lesette (1)
Johanna Lewe (1)
Johanna Liemes (1)
Johanna Magdalena (2)
Johanna Margaretha (2)
Johanna Margreta (1)
Johanna Maria (14)
Johanna Maria Botes (1)
Johanna maria Hubertina (1)
Johanna Maria Pieters (1)
Johanna Martha (1)
Johanna Meinderts (1)
Johanna M.C. (1)
Johanna Oedzes (1)
Johanna Oepkes (1)
Johanna Ottes (1)
Johanna Petronella (2)
Johanna Philipina (1)
Johanna Philippine (1)
Johanna Piers (1)
Johanna Pieters (6)
Johanna P. (1)
Johanna Regina Maria (1)
Johanna Rinzes (1)
Johanna Sabina Cecilia (1)
Johanna Siebes (1)
Johanna Siebolts (1)
Johanna Sipkes (1)
Johanna Sjoerds (2)
Johanna Sophia (1)
Johanna Sophia Johannesdr. (1)
Johanna Sophia Maria (1)
Johanna Susanna (1)
Johanna Suzanne (1)
Johanna Sybolts (1)
Johanna Sybrens (1)
Johanna Symons (1)
Johanna Teekles (1)
Johanna Theodora (1)
Johanna Tietes (1)
Johanna Tjebbes (1)
Johanna Tjerks (2)
Johanna Tjitskes (1)
Johanna Tjittes (1)
Johanna Tresia Agatha (2)
Johanna Uiltjes (1)
Johanna Uitzes (1)
Johanna Veronica (1)
Johanna Wiebes (2)
Johanna Wietske (1)
Johanna Wijbes (1)
Johanna Wijnanda (1)
Johanna Wilhelmina (1)
Johanna Wilhelmina Catharina Cornelia (1)
Johanna Wilhelmina Frederika (1)
Johanna Wilhelmina Paulina Josephina (1)
Johanna Willemsdr (1)
Johanna Wudmers (1)
Johanna Yntes (1)
Johanna Ysbrands (1)
Johanna (Hannie) (2)
Johanna (Joke) (1)
Johanna (of Janke) (1)
Johanna (Sjoke) (1)
Johanna (Zr. Conceptio) (1)
Johanne Dorothee Friederike Henriette (1)
Johannes (174)
Johannes Abes (1)
Johannes Adrianus (1)
Johannes Ages (3)
Johannes Albertus (1)
Johannes Alphonsus (1)
Johannes Andreas Stephanus Hermanus (1)
Johannes Andries (3)
Johannes Andries' (1)
Johannes Andries (Jan) (1)
Johannes Annes (3)
Johannes Anskes (1)
Johannes Anskes (Jan) (1)
Johannes Anthonius (1)
Johannes Anthonius (Joop) (1)
Johannes Antonius (2)
Johannes Antonius Bernardus (1)
Johannes Antonius (Joop) (1)
Johannes Antoons (1)
Johannes Arnoldus (1)
Johannes Assuerus (1)
Johannes Augustinus Harmens (1)
Johannes Aukes (5)
Johannes Barteles (1)
Johannes Barts (1)
Johannes Baukes (2)
Johannes Beerends (1)
Johannes Benedictus (1)
Johannes Berends (1)
Johannes Bernardus' (8)
Johannes Bernardus Franciscus (1)
Johannes Bernardus Joseph (1)
Johannes Botes (4)
Johannes Boukes (2)
Johannes Bouwes (1)
Johannes Bruins (1)
Johannes Cornelis (8)
Johannes Cornelis' (1)
Johannes Cornelis Hendrik (1)
Johannes Cornelis Judocus Maria (Jan) (1)
Johannes Corneliszn (2)
Johannes Cornelius (1)
Johannes David (Jan) (1)
Johannes Davids (1)
Johannes de oudere (1)
Johannes Dircks (1)
Johannes Dirks (7)
Johannes Doedes (1)
Johannes Dominicus (7)
Johannes Dooitzes (1)
Johannes Douwes (16)
Johannes ds. (1)
Johannes Durks (3)
Johannes Eeltjes (2)
Johannes Eeuwes (1)
Johannes Everts (2)
Johannes Feckesz (1)
Johannes Feddes (2)
Johannes Feikes (2)
Johannes Foekes (1)
Johannes Fokkes (2)
Johannes Fongers (2)
Johannes Foppes (1)
Johannes Franciscus (2)
Johannes Franciskus (3)
Johannes Franks (1)
Johannes Franses (3)
Johannes Frederikus (1)
Johannes Fredrik (1)
Johannes Fr. (1)
Johannes F. (1)
Johannes Galenus (1)
Johannes Geales (1)
Johannes George (1)
Johannes Gerardus (8)
Johannes Gerardus Assuerus (1)
Johannes Gerbens (3)
Johannes Gerhardus (2)
Johannes Gerrit (1)
Johannes Gerrits (10)
Johannes Godefridus (1)
Johannes Gosses (2)
Johannes Goukes (1)
Johannes Hannes (1)
Johannes Hanzes (1)
Johannes Harmanus (3)
Johannes Harmens (7)
Johannes Heinrich (1)
Johannes Heins (1)
Johannes Hendericus (2)
Johannes Henderikus (1)
Johannes Hendricus Innocentius (1)
Johannes Hendrik (1)
Johannes Hendriks (13)
Johannes Hendrikus (8)
Johannes Hendrikus (Fr.pater Radboud) (1)
Johannes Henricus (4)
Johannes Henricus Jacobus (1)
Johannes Hepkes (1)
Johannes Hermanus (2)
Johannes Hessels (5)
Johannes Hettes (1)
Johannes Hielkes (1)
Johannes Hieltjes (2)
Johannes Hilarius Theodorus (1)
Johannes Hilbrands (1)
Johannes Hillebrandrus (1)
Johannes Hilles (3)
Johannes Holkes (1)
Johannes Hommes (1)
Johannes Hotses (1)
Johannes Hubertus (1)
Johannes Hubertus Renier (1)
Johannes Hylckes (1)
Johannes Hylkes (2)
Johannes Hyltjes (2)
Johannes H. (1)
Johannes Iemes (1)
Johannes Ignatius (Joop) (1)
Johannes Jacobs (10)
Johannes Jacobus (11)
Johannes Jacobus' (2)
Johannes Jacobus Antonius (Jan) (1)
Johannes Jacobus Bartholomeus (1)
Johannes Jacobus Maria (Jan) (1)
Johannes Jakobus (1)
Johannes Jan (1)
Johannes Jan George (1)
Johannes Jans (16)
Johannes Jelles (6)
Johannes Jelmers (1)
Johannes Jetses (1)
Johannes Jildert (1)
Johannes Jitzes (1)
Johannes Johannes (11)
Johannes Johannes' (4)
Johannes Johanzn. (1)
Johannes Jolts (1)
Johannes Josephs (1)
Johannes Josephus (3)
Johannes Josephus Hubertus (Sjang) (1)
Johannes Josephus Maria (1)
Johannes Joukes (2)
Johannes Joutes (1)
Johannes Jouwerts (1)
Johannes Jurjens (2)
Johannes Karl (1)
Johannes Karolus (1)
Johannes Klaas (1)
Johannes Klaas Mevis' (1)
Johannes Klases (3)
Johannes Klazes (8)
Johannes Lambertus (1)
Johannes Lammerts (2)
Johannes Laurens (1)
Johannes Leenderts (2)
Johannes Leenses (1)
Johannes Leonardus' (1)
Johannes Liemes (3)
Johannes Lieuwes (6)
Johannes Lodewijks (1)
Johannes Lolles (1)
Johannes Lubertus (1)
Johannes Lucas (1)
Johannes Ludwig (Hans) (1)
Johannes Luitjens (1)
Johannes Luitzens (1)
Johannes Lyckles (1)
Johannes Lykles (1)
Johannes L. (1)
Johannes Machiels (2)
Johannes Maria (1)
Johannes Maria Caesar Nicolaas (1)
Johannes Marinus (1)
Johannes Martens (2)
Johannes Martinus (1)
Johannes Martinus' (2)
Johannes Matheus (1)
Johannes Mathias' (2)
Johannes Mathijs (2)
Johannes Mattheus (1)
Johannes Matthias (1)
Johannes Matthijs' (1)
Johannes Meinardus (1)
Johannes Meinderts (1)
Johannes Menses (1)
Johannes Meyes (1)
Johannes Michiels (1)
Johannes Minks (1)
Johannes Minnes (1)
Johannes Minzes (1)
Johannes Murks (1)
Johannes M. (1)
Johannes Namles (1)
Johannes Nicolaas Mebius' (1)
Johannes Nolles (1)
Johannes Obes (1)
Johannes Ockes (1)
Johannes Oebeles (1)
Johannes Oeges (1)
Johannes Oepke Petrus Antonius Wilhelmus (1)
Johannes Oepkes (1)
Johannes Paulus (2)
Johannes Petrus (1)
Johannes Petrus' (1)
Johannes Petrus Ypes (1)
Johannes Philippus (2)
Johannes Piers (5)
Johannes Piet (Johan) (1)
Johannes Pieter (1)
Johannes Pieters (13)
Johannes Pieters (Hans) (1)
Johannes Popkes (3)
Johannes Regnerus (1)
Johannes Reguerus (1)
Johannes Rein (1)
Johannes Reinders (5)
Johannes Reinolds (1)
Johannes Reins (2)
Johannes Remkes (1)
Johannes Reyns (1)
Johannes Riemers (1)
Johannes Rients (2)
Johannes Rientses (1)
Johannes Rintjes (1)
Johannes Ritskes (2)
Johannes Robijns (1)
Johannes Roelofs (4)
Johannes Romkes (3)
Johannes Rommerts (1)
Johannes Rudolphus (1)
Johannes Ruurds (3)
Johannes Schwibettus' (1)
Johannes Seuwerts (1)
Johannes Sible (1)
Johannes Sibles (2)
Johannes Siebes (1)
Johannes Sietses (1)
Johannes Sijbrandus (1)
Johannes Sijtses (1)
Johannes Sikkes (1)
Johannes Simens (1)
Johannes Simmes (1)
Johannes Simons (1)
Johannes Simons (Symens) (1)
Johannes Sinnes (1)
Johannes Sipkes (3)
Johannes Sjirks (1)
Johannes Sjoerd (1)
Johannes Sjoerds (13)
Johannes Sjoerds (Jan) (1)
Johannes Steffens (1)
Johannes Stephanes (1)
Johannes Sybes (2)
Johannes Sybrand (1)
Johannes Sybrandus (1)
Johannes Symons (3)
Johannes Sytses (1)
Johannes Sytzes (2)
Johannes Taekeles (1)
Johannes Taekes (2)
Johannes Teekles (1)
Johannes Teyes (1)
Johannes Theodorus (7)
Johannes Theodorus Hermanus (1)
Johannes Theodorus Wilhelmus (1)
Johannes Theunis (1)
Johannes Thomas (3)
Johannes Thyses (1)
Johannes Tite's (1)
Johannes Titus (2)
Johannes Tjallings (4)
Johannes Tjebbes (1)
Johannes Tjeerds (4)
Johannes Tjerks (6)
Johannes Tjipkes (3)
Johannes Tjitskes (1)
Johannes Tjittes (2)
Johannes Ulbes (1)
Johannes Victor (1)
Johannes Watzes (3)
Johannes Wiebes (4)
Johannes Wiegers (1)
Johannes Wilhelmus (1)
Johannes Wilhelmus' (2)
Johannes Wilhelmus Antonius (2)
Johannes Wilhelmus Bernardus' (2)
Johannes Willem (2)
Johannes Willems (9)
Johannes Wopkes (1)
Johannes Wybrens (2)
Johannes Wytzes (2)
Johannes Ydes (2)
Johannes Yettes (3)
Johannes Ypkes (2)
Johannes Ysbrand (1)
Johannes (Hans) (2)
Johannes (Jan) (3)
Johannes (Jan) Meinderts (1)
Johannes (Jan) Simkes (1)
Johannes (Jopie) (1)
Johanneske (8)
Johanneske Beerends (1)
Johanneske Berends (1)
Johanneske Franks (1)
Johanneske Franses (1)
Johanneske Hessels (1)
Johanneske Huites (1)
Johanneske Jacobs (1)
Johanneske Jacobus (1)
Johanneske Jans (2)
Johanneske Joh. (1)
Johanneske Lykles (1)
Johanneske Pieters (2)
Johanneske Reins (1)
Johanneske Siemons (1)
Johanneske Sierds (1)
Johanneske Tjitskes (1)
Johanneske Ydes (1)
Johanneske (Anna) Harmens (1)
Johannis Pieters (1)
Johanniske Sierds (1)
Johantje Aukes (1)
Johantje Pieters (2)
Johantje Willems (1)
Johantje Wypkes (1)
John (3)
John Dalgleish (1)
Johs (1)
Joh. (4)
Joh. B. (1)
Joh. J. (1)
Joh.J. (1)
Joke (2)
Jolanda (1)
Jolke Beerends (1)
Jolle Bouwes (1)
Jolle Johannes (1)
Jolle Wybes (1)
Jolt Doekes (1)
Joltje Annes (1)
Jongh Pieters (1)
Joop (8)
Joost (3)
Joost Huites (2)
Joost Jacobs (1)
Joost Jans (1)
Joost Pieters (1)
Joost (Jodocus) (1)
Jopie (3)
Jorge (2)
Jorge Horacio (koosnaam: Coqui) (1)
Joris (2)
Joris Gosses (1)
Joris Hendriks (1)
Joris Klazes (1)
Joris Lammerts (1)
Joris Ymes (1)
Jorrit Baukes (1)
Jorrit Broers (1)
Jorrit Dirks (2)
Jorrit Harmens (1)
Jorrit Harts (1)
Jorrit Meintes (1)
Jorrit Piers (1)
Jorritje Hotzes (1)
Jos (2)
José (1)
José Antonio Don (1)
Josef Sidonius (1)
Josefa Natalia Do¤a (1)
Josefine Anna (1)
Joseph (9)
Joseph Antonius (Zef) (1)
Joseph Bernard (1)
Joseph Coenraad (1)
Joseph Cornelis (3)
Joseph Cornelis' (1)
Joseph Eeltjes (1)
Joseph Ferdinand (1)
Joseph Frankes (1)
Joseph Gerhard (1)
Joseph Harmens (1)
Joseph Hendricus (1)
Joseph Herman (1)
Joseph Hermann (Joost) (1)
Joseph Hubertus (2)
Joseph I (1)
Joseph Jans (1)
Joseph Jarings (1)
Joseph Jelles (1)
Joseph Johannes (1)
Joseph Joukes (1)
Joseph Karels (1)
Joseph Lambertus (2)
Joseph Leopold (1)
Joseph Louis (1)
Joseph Maria Ludolf Cornelis (Sjef) (1)
Joseph Marie Albert Eugène (1)
Joseph Migchiels (1)
Joseph Nolkes (1)
Joseph Peter (Pie / Peter) (1)
Joseph Pieters (1)
Joseph Reinders (1)
Joseph Reins (1)
Joseph Rintjes (1)
Joseph Sjoerds (2)
Joseph Theodor (1)
Joseph Tjallings (3)
Joseph Tjitskes (1)
Joseph Ypkes (2)
Joseph (Rev.Fath) (1)
Joseph (Zef) (1)
Josepha (2)
Josepha Catharina (1)
Josepha Hendrica Francisca (1)
Josepha Maria (1)
Josephina (2)
Josephina Maria (1)
Josephine (3)
Josephine Charlotte (1)
Josephine J.M. (1)
Josephius Theodorus (1)
Josephus Laurens (1)
Josephus Laurentius (1)
Josephus Maria Theodorus Cornelis (Sjef) (1)
Josephus Nicolas Maria (1)
Josephus Petrus Johannes (1)
Josephus Regnerus Martins (1)
Josephus Theodorus (2)
Josephus Tjebbes (1)
Josephus Wilhelmus (2)
Josias (1)
Josina Catharina Maria Hermanus (1)
Jotje Ottes (1)
Jottie (1)
Jottie Foekes (1)
Jottje (1)
Jottje Annes (1)
Jouck Johannes (1)
Jouck Sybrens (1)
Joucke Jouckes (1)
Joucke Upts (1)
Jouerke Everts (1)
Jouk Ruurds (1)
Jouke (17)
Jouke Annes (1)
Jouke Arjens (1)
Jouke Boukes (1)
Jouke Cornelis (1)
Jouke Diemers (1)
Jouke Durks (1)
Jouke Feddes (1)
Jouke Folkert (1)
Jouke F. (1)
Jouke Gerbens (2)
Jouke Gerrits (2)
Jouke Halbes (1)
Jouke Hessels (2)
Jouke Huberts (2)
Jouke Jacobs (2)
Jouke Jans (2)
Jouke Johannes (1)
Jouke Josephs (1)
Jouke Lommes (1)
Jouke L. (1)
Jouke Pieters (3)
Jouke Piters (1)
Jouke Popkes (3)
Jouke Reins (1)
Jouke Rutgers (1)
Jouke Sakes (1)
Jouke Sieses (1)
Jouke Simmes (1)
Jouke Sipkes (1)
Jouke Sjoerd (1)
Jouke Sjoerds (3)
Jouke Symens (1)
Jouke Taekes (1)
Jouke Tjebbes (1)
Jouke Yebs (1)
Joukje (14)
Joukje Agatha (Jo) (1)
Joukje Andries' (1)
Joukje Anna Maria (1)
Joukje Doedes (1)
Joukje Douwes (1)
Joukje Everts (1)
Joukje Floris (1)
Joukje Franses (1)
Joukje Heerts (1)
Joukje Hilles (2)
Joukje Jacobs (2)
Joukje Jakobs (1)
Joukje Jans (2)
Joukje Johannes (1)
Joukje Klazes (1)
Joukje Lieuwes (1)
Joukje Pieters (2)
Joukje Reins (1)
Joukje Ruurds (1)
Joukje Sybrens (1)
Joukje Th. (1)
Joukje Tjerkje Catharina (1)
Joukje Trijntje (1)
Joukje Wijtzes (1)
Joukje Ymes (1)
Joukjen Gatzes (1)
Joukjen Johannes (1)
Joukjen Joukes (1)
Joukjen Pierius (1)
Joukjen Wynsens (Wijnzens) (1)
Joukjes Durks (1)
Jouma Luitjes (1)
Jourica (4)
Jourica Bouwes (1)
Jourica Hiddes (1)
Jourica Johannes' (1)
Jourica Josephs (1)
Jourika Hayes (1)
Jourika Hendriks (1)
Joute (1)
Joute Lieuwes (1)
Joute Pieters (Jouke) (1)
Joute Ruurds (1)
Jouw (3)
Jouw Ernsts (Jonstes) (1)
Jouw Gelfs (1)
Jouw Herkes (1)
Jouw Johannes (1)
Jouw Myntjes (1)
Jouw Reyloffs (1)
Jouw Tjamkes (1)
Jouw Tjerks (1)
Jouwerke Sinnes (1)
Jouwert Johannes (1)
Jouwertje Jetzes (1)
Jouwke Reins (1)
Joy Feddes (1)
Jozef (5)
Jozef Cornelis (Joop) (1)
Jozef Gerbens (1)
Jozef Harmens (1)
Jozef Hendriks (1)
Jozef Hilbrands (1)
Jozef Jacobus (1)
Jozef Jans (1)
Jozef Johannes Maria (1)
Jozef Johannes (Joop) (1)
Jozef Johans (1)
Jozef Joukes (1)
Jozef Klazes (1)
Jozef Nicolaas (1)
Jozef P. (1)
Jozef Reins (1)
Jozefina (1)
Jozeph (2)
Jozeph Cornelis (1)
Jozeph Dominicus (1)
Jozeph Feddes (1)
Jozeph Tjitske (1)
Jozeph (Joop) J. (1)
Jozephina Maria (2)
Jozephus Franciscus (1)
Jozephus Petrus (1)
Juan (3)
Juan Antonio (2)
Juan Carlos Alfonso Victor Maria (1)
Juan José (2)
Juana Do¤a (3)
Jucke Lieuwes (1)
Jucke Meyes (1)
Judick (1)
Judickje Sybrens (1)
Judik (1)
Judith (5)
Judith Durks (1)
Judith Jurriaens (1)
Judith (... Welf / ... van Aldorf) (1)
Jules (1)
Julia (2)
Julia Agatha (Jeltsje) (1)
Julia Cecilia (1)
Julia Fopkes (3)
Julia Pieters (1)
Julia Theresia (1)
Julia Veronica Cecilia (1)
Juliana (7)
Juliana Agatha (Jeltje of Jeltsje) (1)
Juliana Anna (Jetske) (1)
Juliana Anthonia (1)
Juliana Barbara (1)
Juliana Edinia Antonia (1)
Juliana Egberts (1)
Juliana Feckesdr. (1)
Juliana Feikes (1)
Juliana Gerrits (1)
Juliana Helena (1)
Juliana Hessels (1)
Juliana Ida (1)
Juliana Jans (1)
Juliana Jeltje (1)
Juliana Louise (1)
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (1)
Juliana Margaretha (1)
Juliana Maria (2)
Juliana Maria Taekes (1)
Juliana Piers (1)
Juliana Regina (1)
Juliana Swiberta (1)
Juliana Theodora (Jule) (1)
Juliana Tjipkes (1)
Juliana Veronica (1)
Juliana Ypes (Jeltje) (1)
Juliana (Janke) (1)
Juliana (Jildou?) Ages (1)
Juliana (Jule) (1)
Juliane Auguste Henriëtte Caroline Mathilde (1)
Juliane Johan Catharine (1)
Julianus (Jelle) (1)
Julius (2)
Julius Burmania (1)
Julius Ernst (1)
Julius Ernst Hermann Friedrich Georg Wilhelm (1)
Julius Franciscus (1)
Julius Frederik Jacobus' (2)
Julius Hieronimus (1)
Julius Hieronimus Louws (1)
Julius Jozef (1)
Julius Leo (2)
Julius Louws (1)
Julius Peter Hermann August (1)
Julius Pieter (1)
Julius Roelofs (2)
Julius Sjoerds (1)
Julius Stephans (1)
Julius Theodorus (2)
Julius Yebs (1)
Julius Ysbrand (1)
Junius (1)
Junius Murray (1)
Jurjen (13)
Jurjen Franses (1)
Jurjen Gerlofs (1)
Jurjen Jan (1)
Jurjen Jans (2)
Jurjen Johannes (1)
Jurjen Jozef (1)
Jurjen Maurits (2)
Jurjen M. (1)
Jurjen Reins (1)
Jurjen Sijbrandus (1)
Jurjen Sjoerds (1)
Jurjen Sybes (1)
Jurjen Yebs (1)
Jurjen Zacharias (1)
Jurjentje Gerbens (1)
Jurre Michiels (1)
Jurre Tjeerds (1)
Jurriaen Jans (1)
Jurrien (1)
Jurrina Christina (1)
Justina (2)
Justina Joanna (1)
Justina Johanna Maria (1)
Justinus bastaardzoon (1)
Justus (1)
Jutta (1)
Juw (1)
J. (114)
J. (of N.) (1)
J.A. (3)
J.A.B. (1)
J.A.S. (1)
J.A.W. (1)
J.B. (4)
J.C. (1)
J.D. (1)
J.E. (1)
J.E.M. (1)
J.F. (1)
J.F.F. (1)
J.G. (2)
J.H. (1)
J.H.I. (Jannie) (1)
J.H.M. (Hans) (1)
J.J. (7)
J.L. (2)
J.M. (2)
J.M. (Jaap) (1)
J.P. (2)
J.P.M. (1)
J.R. (1)
J.Sj. (1)
J.S. (2)
J.Th.M. (1)
J.T. (1)
J.W. (1)
J.W.J.A. (1)

Totaal 5177 personen met 2524 verschillende voornamen bij deze letter J.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
J Hofstra        
Jaantje Fokkema   23-4-1836  Menaldumadeel  
Jaap        
Jaap Andela 1 kB 29-7-1920  IJlst  
Jaap Bonnema        
Jaap Hettinga        
Jaap Hiemstra        
Jaapje Kroon        
Jaapke Jacobs de Jong   ongeveer 1824  Nes Ameland  
Jackle Tacoma   ongeveer 1852     
Jackle Everts de Hoop        
Jackle Hessels        
Jacob        
Jacob Boekema        
Jacob Boekema   ongeveer 1869     
Jacob Bonekamp   23-12-1864  Gaastmeer  
Jacob Bootsma   10-6-1871  Franeker  
Jacob Bootsma 1 kB 27-7-1872  Franeker  
Jacob Breimer        
Jacob van Broek        
Jacob de Bruijn        
Jacob Deinum   ongeveer 1908     
Jacob Docter   7-12-1767  onder Vrouwenparochie  
Jacob Engwerda 1 kB 22-7-1893  Scharnegoutum  
Jacob Ettema   10-9-1831  Bolsward  
Jacob Ferwerda        
Jacob Fokkema        
Jacob Galama   1888  Wons  
Jacob de Glee   ongeveer 1867  Nieuweschoot  
Jacob Herrema        
Jacob Hiemstra   12-5-1919  Gaast  
Jacob ten Hoeve   ongeveer 1898  Oldebroek G.  
Jacob Hoogstins   ongeveer 1874  Hardegarijp  
Jacob Horst   17-12-1906  Eelde  
Jacob de Jong        
Jacob de Jong   24-2-1878  Menaldum  
Jacob Kranenburg        
Jacob Krot   29-4-1862  Haskerland  
Jacob Kuipers        
Jacob Landman        
Jacob van der Meer        
Jacob van der Meer        
Jacob Miedema   24-11-1873  Heeg-Osingahuizen  
Jacob Mous        
Jacob Nagelhout        
Jacob van Nes        
Jacob Noteboom   3-5-1901  Beetgum  
Jacob van den Oever   1905  Bolsward  
Jacob Peterson        
Jacob Peterson        
Jacob van Piëmont        
Jacob van der Ploeg        
Jacob Postma        
Jacob Rotgans        
Jacob Schaap   ongeveer 1915     
Jacob Schaper        
Jacob Spriensma        
Jacob Swart        
Jacob Terpstra        
Jacob Thiboudier        
Jacob Vallenga   7-4-1885  Gaast  
Jacob van der Veen        
Jacob Vink   26-9-1853  Aalzum  
Jacob Visser        
Jacob Vogelzang   13-6-1871  Indijk  
Jacob de Vries        
Jacob de Vries   ongeveer 1885     
Jacob de Wit   ongeveer 1839  Workum  
Jacob Zysling        
Jacob Adriaan Fontein   ongeveer 1818  Harlingen  
Jacob Aedes Faber        
Jacob Ales de Jong        
Jacob Andries   ongeveer 1720     
Jacob Andringa Wassenaar   5-4-1813  Midlum Almenum  
Jacob Annes Bouma        
Jacob Annes Kooiker 1 kB 9-2-1783  Nijega-Trophorne  
Jacob Annes Kooiker   19-9-1854     
Jacob Ates Kuipers   ongeveer 1779     
Jacob A. Osinga   ongeveer 1880     
Jacob Baukes 1 kB      
Jacob Baukes Wierda        
Jacob Beintes van der Zweep   27-2-1852  Wirdum  
Jacob Bontes Yntema   31-1-1886  Won  
Jacob Bouwes Faber   20-5-1847  Bolsward  
Jacob Bouwes van den Oever     Workum  
Jacob Caspers van der Meulen        
Jacob Catrinus Oneides   ongeveer 1851  Exmorra  
Jacob Christiaans        
Jacob Christiaans   ongeveer 1740     
Jacob Cornelis de Lange   2-4-1890  Sloten  
Jacob Cornelis Witteveen   23-8-1888  Doniaga  
Jacob Deddes Wouda   1776     
Jacob Dirks        
Jacob Dirks   20-3-1730  Dijken  
Jacob Dirks Andela   4-10-1889  Harlingen  
Jacob Dirks de Boer   30-10-1854  Wommels  
Jacob Dirks Noordmans        
Jacob Doekes 2 kB ongeveer 1719  Scharnegoutum  
Jacob Doekes Foekema        
Jacob Douwes Flapper 1 kB 1824  Hartwerd  
Jacob Douwes Hettinga   18-2-1887  Sandfirderrijp  
Jacob Douwes Lap   ongeveer 1844  Warga  
Jacob Durks Boekema   ongeveer 1855  Wartena  
Jacob Durks de Boer   ongeveer 1798  Westhem  
Jacob Durks Pelsma        
Jacob Eelkes Viersen   24-12-1822  Franeker  
Jacob Eerntjes        
Jacob Emiel Swart        
Jacob Everts Dijkstra   ongeveer 1874  Workum  
Jacob Everts Postma        
Jacob Feddes Viersen        
Jacob Fimmes Nagelhout   ongeveer 1846  Mirns  
Jacob Floris Jorna   26-2-1817  Wijtgaard  
Jacob Floris Roorda   26-5-1897  Leeuwarderadeel  
Jacob Fokkes Dijkstra   11-8-1840  Schalsum  
Jacob Fokkes Mulder   16-4-1859  Schettens  
Jacob Fokkes Mulder   24-8-1862  Schettens  
Jacob Folkert (Jappie) van der Werf   11-3-1914     
Jacob Folkerts Hettinga   22-2-1865  Oosterend - Roodhuis  
Jacob Franken Kolweyer        
Jacob Franses Postma   22-7-1869  Bolsward  
Jacob Franzes Postma   11-3-1848  Burgwerd  
Jacob Gaeles Galama   6-6-1850  Tjerkwerd  
Jacob Gerbens   ongeveer 1670  Ypecolsga  
Jacob Gerbens de Boer   1817  Witmarsum  
Jacob Gerbens Panboer     Loënga  
Jacob Gerrit Haijtink        
Jacob Gerrits        
Jacob Gerrits        
Jacob Gerrits Andela   6-2-1903  Wymbritseradeel  
Jacob Gerrits Flapper   28-10-1819  Abbega  
Jacob Gerrits Gerritsma   8-11-1826  Burgwerd  
Jacob Gerrits van der Hoff        
Jacob Gosses Bosma   17-9-1829  Sint Nicolaasga  
Jacob Gosses de Vries        
Jacob Halbes Huitema   22-12-1877  Jutrijp  
Jacob Halbes Huitema   7-4-1881  Jutrijp  
Jacob Hanses Frankena   29-4-1877  Oosterlittens  
Jacob Harmens        
Jacob Harmens Mulder        
Jacob Harmens Mulder   1742  Oldeouwer  
Jacob Harmens Wester        
Jacob Hendriks        
Jacob Hendriks   22-8-1720  Joure  
Jacob Hendriks ten Hoeve        
Jacob Hendriks Kroes   6-4-1838  Ternaard  
Jacob Hendriks van der Pal     Sint Nicolaasga  
Jacob Hendriks Stienstra   30-7-1896  Huins  
Jacob Hendriks Wetting   ongeveer 1878  Tzum  
Jacob Herkes Straatsma        
Jacob Hermann Wolke        
Jacob Hermann Wolke   ongeveer 1861  Recke, Koninkrijk Pruisen, Duitsland  
Jacob Hiddes Feenstra   21-9-1866  Bolsward  
Jacob Hilles Mulder   25-3-1817  Kubaard  
Jacob Hilles Mulder   6-3-1864  Wonseradeel  
Jacob Ids Poepjes 1 kB      
Jacob Jacobs Hanewald   2-8-1867  Bolsward  
Jacob Jacobs de Jong        
Jacob Jacobs Postma     Scharnegoutum  
Jacob Jacobs Postma   18-8-1853  Bolsward  
Jacob Jacobs Strikwerda        
Jacob Jacobs Strikwerda   13-9-1900  Wonseradeel  
Jacob Jacobs van Wieren   ongeveer 1909  Eickel Duitsland  
Jacob Jacobs Wytsma   ongeveer 1813  Sybrandaburen  
Jacob Jacobs (Postma) 1 kB 1744  Bozum  
Jacob Jans        
Jacob Jans        
Jacob Jans Altenburg   21-10-1873  Hidaard  
Jacob Jans Boekema   ongeveer 1804  Swichum  
Jacob Jans Bos   ongeveer 1838  Donkerbroek  
Jacob Jans van Gosliga        
Jacob Jans Hymerda   10-5-1817  Dronrijp  
Jacob Jans Hymerda   14-6-1819  Dronrijp  
Jacob Jans Kroes        
Jacob Jans Kroes   29-9-1894  Schoterland  
Jacob Jans Kuipers   ongeveer 1855  Abbega  
Jacob Jans Mulder   1818  Schettens  
Jacob Jans Mulder   26-6-1888  Westhem  
Jacob Jans Spanga   1616     
Jacob Jans Sybranda        
Jacob Jans Wagenaar        
Jacob Jans van der Weide     Wirdum  
Jacob Jans van der Weide   17-2-1828  Huizum  
Jacob Jans van der Weide   23-9-1831  Leeuwarden  
Jacob Jans van Wieren   7-2-1859  Wymbritseradeel  
Jacob Jans Zeinstra 1 kB   Dongjum  
Jacob Jans Zoodsma        
Jacob Jans (Tolman)        
Jacob Jans (Zeinstra)   29-2-1758  Dongjum  
Jacob Jansen        
Jacob Janszn.        
Jacob Jantjes Andela 1 kB 16-2-1866  Bolsward  
Jacob Jarigs de Vries        
Jacob Jelles Jellesma   19-8-1843  Hemelumer Oldeferd  
Jacob Jentjes Dijkstra        
Jacob Jentjes Faber   ongeveer 1835  Boksum  
Jacob Jetze Krips   19-12-1904  Wommels  
Jacob Jetzes Mulder   ongeveer 1845  Woudsend  
Jacob Jittes Flapper   10-4-1752  Lemmer  
Jacob Johann Umbreit   18-3-1756  Kirchheim  
Jacob Johannes Bouma   ongeveer 1893  Dronrijp  
Jacob Johannes Terpstra   ongeveer 1824  Arum  
Jacob Johannes Hylkes Postma   18-8-1890  Wieuwerd  
Jacob Johannes Willem Albada Jelgersma   2-12-1921  Bolsward  
Jacob Joltjes Bosman        
Jacob Jolts Oostra   ongeveer 1844  Beers  
Jacob Jorkes van der Pol        
Jacob Jorrits de Boer        
Jacob Joukes Bouma        
Jacob Joukes Deelsma   29-12-1838  Akkrum  
Jacob Joukes de Vries        
Jacob J. Twijnstra        
Jacob Keimpes Teppema   22-4-1830  Oosterend - Roodhuis  
Jacob Klases Bleeker   12-2-1860  Bolsward  
Jacob Klases Boekema   28-2-1890  Warga  
Jacob Klazes Boekema   ongeveer 1827  Wartena  
Jacob Klazes Hettinga   14-6-1813  Idzega  
Jacob Klazes Hettinga   1-1-1873  Greonterp  
Jacob Klazes Hoekstra   ongeveer 1792  Abbega  
Jacob Kornelis' Boekema   16-1-1911  Leeuwarderadeel  
Jacob Kornelis Wassenaar        
Jacob Lammerts Dijkstra        
Jacob Lammerts Landman   ongeveer 1821  Rottevalle  
Jacob Laurens'   ongeveer 1630     
Jacob Lieutes Roma        
Jacob Lieuwes 1 kB ongeveer 1705     
Jacob Lieuwes van Wieren   ongeveer 1871  Oosthem  
Jacob Lolkes van Wieren        
Jacob Lolkes Wytsma        
Jacob Luutsens Postma 1 kB 1-12-1817  Scharnegoutum  
Jacob Luytsis        
Jacob Matthijs Gerritsma   9-9-1857  Bolsward  
Jacob Meinerts Nijdam 1 kB ongeveer 1630     
Jacob Mevis   1726  Weidum  
Jacob Michiel Galama   20-3-1909  Tjerkwerd  
Jacob Migchiel de Jong   29-5-1920  Oldeouwer  
Jacob Minks Dojema   ongeveer 1834  Hitzum  
Jacob Minnes Minnema     Speers/Deersum  
Jacob Mintjes Pot        
Jacob Obes Ypma   4-3-1836  Franeker  
Jacob Paulus' Hettinga 5 kB 4-12-1904  Dongjum  
Jacob Piebes Kooistra   ongeveer 1841  Eernewoude  
Jacob Piers de Jong        
Jacob Piers Stornebrink   ongeveer 1831  Wijtgaard  
Jacob Piers Stornebrink   ongeveer 1894  Wijtgaard  
Jacob Piers Tymersma   23-9-1871  Lollum  
Jacob Piers Wallinga        
Jacob Pieter van Berkum   30-9-1819  Ferwerderadeel  
Jacob Pieter ten Hoove   ongeveer 1905     
Jacob Pieter Dirks Andela   20-6-1884  Harlingen  
Jacob Pieters Andringa        
Jacob Pieters Bleeker        
Jacob Pieters de Boer   1818  Molkwerum  
Jacob Pieters Dijkstra        
Jacob Pieters Herder        
Jacob Pieters de Jong        
Jacob Pieters Lootsma        
Jacob Pieters Pietersma   26-9-1853  Idzega  
Jacob Pieters Veenstra   ongeveer 1866  Birdaard  
Jacob Popkes Langedijk   14-10-1785  Oosterwierum  
Jacob Reins Hettinga   1760  Ypecolsga  
Jacob Reins Hettinga   12-7-1874  Heeg  
Jacob Riemers Lamminga        
Jacob Rintjes de Boer   22-8-1878  Bolsward  
Jacob Roelofs Boosman        
Jacob Roelofs Boosman        
Jacob Roelofs Bosma   7-9-1883  Doniawerstal  
Jacob Roelofs de Jong        
Jacob Roelofs de Ree   17-9-1759  Sint Nicolaasga  
Jacob Rudolf Zijlstra   ongeveer 1898     
Jacob Ruurds Buitenveld   ongeveer 1774  Poppingawier  
Jacob Ruurds Zijlstra   30-5-1898  Wymbritseradeel  
Jacob Sakes Bijlsma        
Jacob Sakes Tiemersma   ongeveer 1872  Wommels  
Jacob Sakes Tymersma   ongeveer 1820  Wommels  
Jacob Sakes Tymersma   9-7-1901  Franekeradeel  
Jacob Sakes Wijma        
Jacob Saskers 1 kB ongeveer 1645     
Jacob Siebrens Veldman        
Jacob Sijmens Adema   28-3-1739  Nijland-Huniadijk  
Jacob Sikkes Hettinga   9-9-1876  Idzega  
Jacob Sikkes Visser        
Jacob Sioerds        
Jacob Sioerds   ongeveer 1635     
Jacob Sjieuwes Borger   ongeveer 1827  Nieuwehorne  
Jacob Sjoerds        
Jacob Sjoerds Palsma        
Jacob Sjoerds Ydema   21-9-1873  Greonterp  
Jacob Sjoukes van der Weide   23-8-1831  Oosterwierum  
Jacob Sjoukes Wynia   ongeveer 1814  Hidaard  
Jacob Sybes        
Jacob Sybes Walstra        
Jacob Sybrens Hettinga        
Jacob Symons Hanewald   16-8-1838  Weidum  
Jacob Sytses Roorda   ongeveer 1779     
Jacob Sytses Roorda   17-10-1852  Franeker  
Jacob Sytzes van der Wey        
Jacob Teceles (Bootsma) 1 kB 1-6-1733  Franeker  
Jacob Theodoor Witteveen   15-11-1923  Oosterend - Roodhuis  
Jacob Theodorus Antonius (Jaap) Roorda   19-6-1907  Franeker  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jacob Thomas        
Jacob Thomas van der Zee   ongeveer 1814  Longerhouw  
Jacob Tiedes Tiedema        
Jacob Tjallings Brouwer        
Jacob Tjallings Brouwer   8-4-1866  Gaastmeer  
Jacob Tjeerds        
Jacob Tjeerds Buwalda   31-8-1790  Workum  
Jacob Tjittes Anema   ongeveer 1856  Kimswerd  
Jacob Tjitzes de Boer        
Jacob Warners Veltman   ongeveer 1809     
Jacob Warners Veltman 1 kB ongeveer 1815  Suameer  
Jacob Warners Veltman   28-7-1882  Hennaarderadeel  
Jacob Wierds Zijlstra 1 kB 27-10-1833  Broekerhaven Noord-Holland  
Jacob Wijbrandts     Westernijkerk  
Jacob Willems        
Jacob Willems van der Veen        
Jacob Willems Wynia   17-5-1867  Wommels  
Jacob Willems Ybema   1800  Piaam  
Jacob Wopkes Smidt   2-7-1787  Scharnegoutum  
Jacob Wymers Hoeksma        
Jacob Wypkes Terpstra        
Jacob Ydes de Jong        
Jacob Yemes Strikwerda   29-1-1868  Lollum  
Jacob Yemes Strikwerda   9-4-1873  Tzum  
Jacob Ypes de Jong   ongeveer 1797  Koudum  
Jacob Ypes Ringnalda        
Jacob Ysbrand (Jap) Galama 3 kB 28-8-1923  Tjerkwerd  
Jacob (Jaap) Deinum   24-8-1925  Welsrijp  
Jacob (Jaap) Lemstra   1912     
Jacob (Jappie) Stienstra   20-3-1923  Boazum  
Jacob (Jappie) van der Werf        
Jacob (Jap) Strikwerda   8-11-1925  Kubaard  
Jacob (Koop) de Jong   ongeveer 1922     
Jacoba van Beieren   7-1401  Le Quesnoy, Henegouwen  
Jacoba Breuker   ongeveer 1889  Schingen  
Jacoba Brinkman        
Jacoba Elzinga        
Jacoba de Faber   2-3-1875  Franeker  
Jacoba Flierl 1 kB 10-1-1817  Dokkum  
Jacoba Flierl   25-5-1830  Dokkum  
Jacoba de Goede        
Jacoba Leemeijer   ongeveer 1923     
Jacoba Metz   1869  Buren Ameland  
Jacoba Miedema 1 kB 14-1-1873  Hidaard  
Jacoba Minnema   30-4-1912  Westhem - Blauwhuis  
Jacoba Piersma   26-6-1925  Gaasterland  
Jacoba Posthumus        
Jacoba Runia   ongeveer 1883     
Jacoba Veltman   27-5-1908  Blauwhuis  
Jacoba van Zuylen tot Nijevelt        
Jacoba Zwart   7-12-1815  Mijdrecht  
Jacoba van der Zweep   1-3-1893  Wirdum  
Jacoba Agatha Miedema   5-2-1870  Heeg-Osingahuizen  
Jacoba Annes Visser   25-7-1900  Irnsum  
Jacoba Apolonia Hamers   9-9-1874  De Blesse  
Jacoba Cornelia Helena Besjes ?   15-6-1909  Rotterdam  
Jacoba Dirks Zijlstra        
Jacoba Elisabeth Maria (Cobe) Landman   19-11-1925     
Jacoba Fokkes Gerritsma   17-4-1829  Bolsward  
Jacoba Fokkes Gerritsma   6-11-1830  Bolsward  
Jacoba Frederiks Rijf   7-8-1864  Harlingen  
Jacoba Geertruida Terwisscha van Scheltinga   25-2-1866  Sonnega  
Jacoba Gijsbertha Stuylingh de Lange   1906     
Jacoba Grietiena Kemper        
Jacoba Hendrika de Vries        
Jacoba Hendrikus Conradi        
Jacoba Hindriks Scheffer   21-4-1887  Wonseradeel  
Jacoba Ida (Coby) Riemersma   24-4-1923  Franeker  
Jacoba Jacobs Kuipers   22-5-1885  Westhem - Blauwhuis  
Jacoba Jacobs Mulder   15-11-1862  Franeker  
Jacoba Jacobs Strikwerda   ongeveer 1811  Tzum  
Jacoba Jans Alta        
Jacoba Jans Babois   3-3-1856  Anjum  
Jacoba Jans Gerritsma   3-2-1826  Bolsward  
Jacoba Jans Grijpma   ongeveer 1852  Franeker  
Jacoba Jans Terwisscha van Scheltinga   10-1837     
Jacoba Johanna Bakker 1 kB ongeveer 1789  Zwolle  
Jacoba Johanna Jakles 1 kB 4-4-1790  Bolsward  
Jacoba Josepha Wüst   9-10-1860  Dokkum  
Jacoba Klaas Hollander   1-5-1838  Bolsward  
Jacoba Klases Bleeker   20-4-1854  Bolsward  
Jacoba Maria Feenstra   15-8-1899  Oudeschoot  
Jacoba Martens Boomsma   ongeveer 1853  Dronrijp  
Jacoba Pieters Babois        
Jacoba Pieters Vellenga        
Jacoba Roelindes Osse   ongeveer 1862     
Jacoba Schwibettus Postma   6-2-1889  Dronrijp  
Jacoba Schwibettus' Postma   14-5-1892  Menaldumadeel  
Jacoba Sjoerd van den Berg   9-9-1885  Westhem  
Jacoba Sjoukes Dijkstra   ongeveer 1842  Leeuwarden  
Jacoba Sybrens Jaarsma   27-5-1859  Franeker  
Jacoba Theresia Ledel   19-2-1863  Bolsward  
Jacoba Tjeerds Andela   31-7-1902  Augustinusga  
Jacoba Willems Feenstra   9-6-1875  Dronrijp  
Jacobi (zr.) Miedema        
Jacobje de Boer        
Jacobje van Dijk        
Jacobje op de Hoek        
Jacobje Aerns   ongeveer 1620     
Jacobje Ellerts Bonthuis        
Jacobje Jacobs de Glee   21-3-1895  Haskerland  
Jacobje Jacobs de Jong        
Jacobje Jans de Jong   ongeveer 1891  Stavoren  
Jacobje Lolkes van der Zee        
Jacobje Roelofs de Ree   6-3-1823  Doniawerstal  
Jacobje Roels Oenema   22-6-1890  Irnsum  
Jacobje Thysses de Groot   1795  Langezwaag  
Jacobje (Cobe) Folkertsma   20-2-1923  Ruigahuizen  
Jacobjen Joukes Bajema        
Jacobus   8-8-1758  Dronrijp  
Jacobus   19-3-1773  Dronrijp  
Jacobus 1 kB 23-2-1906  Babois  
Jacobus Albada Jelgersma   29-5-1861  Bolsward  
Jacobus Altenburg        
Jacobus van Balen 1 kB 9-3-1880  Irnsum  
Jacobus Boersma        
Jacobus Bootsma 1 kB 26-9-1902  Franeker  
Jacobus Eppinga   29-9-1861  Oudemirdum  
Jacobus de Faber   6-2-1879  Franeker  
Jacobus Fluks   2-6-1840  Harlingen  
Jacobus Groustra        
Jacobus Hannema        
Jacobus van der Heide   15-3-1840  Heeg  
Jacobus Huijts 1 kB 6-4-1869  Bunde  
Jacobus Huisman        
Jacobus Jurna   ongeveer 1923     
Jacobus van der Meer        
Jacobus Metz   ongeveer 1675     
Jacobus Postma   21-3-1857  Dronrijp ?  
Jacobus Postma   21-1-1878  Leeuwarden  
Jacobus Ramakers   26-3-1818  Geulle  
Jacobus Schrage        
Jacobus Talsma        
Jacobus Terwisscha van Scheltinga        
Jacobus Terwisscha van Scheltinga   9-12-1857  Sneek  
Jacobus Terwisscha van Scheltinga   27-1-1920  Dronrijp  
Jacobus Visser   23-4-1897     
Jacobus van der Vleugel   2-11-1868  Franeker  
Jacobus van der Vleugel   3-2-1873  Franeker  
Jacobus van der Werf   30-11-1892  Bolsward  
Jacobus Westendorp 1 kB 10-1892  Tirns  
Jacobus Ypma   3-6-1883  Leeuwarden  
Jacobus Ypma   28-11-1904  Franeker - Salverd  
Jacobus Ysselmuiden   6-3-1890  Franeker  
Jacobus Ysselmuiden   10-5-1893  Franeker  
Jacobus Ages Postma   3-7-1889  Swichum  
Jacobus Andreas Hoekema   ongeveer 1790     
Jacobus Andreas Huitema        
Jacobus Antonius Jozef (Jaap) Galama   15-9-1925  Scharnegoutum  
Jacobus Ates (Jacob) Engwerda 1 kB 3-10-1847  Scharnegoutum  
Jacobus Aukes Overdijk        
Jacobus Bernardus Schipvaart        
Jacobus Bonefacius Terwisscha van Scheltinga   15-4-1889  Sneek  
Jacobus B.M. Weitenberg   19-7-1923  Dronrijp  
Jacobus Christiaan Johanna Maria Terwisscha van Scheltinga   4-7-1908  Rijen  
Jacobus Cornelis Hollander   25-12-1869  Franeker  
Jacobus Cornelis Hollander   9-7-1905  Franeker  
Jacobus Cornelis Rooswinkel   14-4-1840  Leeuwarden  
Jacobus Cornelis Rooswinkel   29-9-1862  Harlingen  
Jacobus Cornelis' Zwaga   ongeveer 1797  Ypecolsga  
Jacobus Cornelius Rooswinkel   ongeveer 1800  Leeuwarden  
Jacobus Cornelius Rooswinkel   13-9-1872  Harlingen  
Jacobus Dirks Hollander   20-6-1846  Franeker - Lutjelollum  
Jacobus Dirks Tolsma   26-1-1769  Boer  
Jacobus Dirks (Tolsma) 1 kB 17-7-1761  Kubaard  
Jacobus Doedes van der Weide        
Jacobus Dominicus (Jaap) Hiemstra 1 kB 9-3-1921  Herbaijum  
Jacobus Douwes Kamsma   3-11-1817  Dronrijp  
Jacobus Durks Boekema   4-7-1851  Wartena  
Jacobus Eduard Vincentius Abeln   19-7-1868     
Jacobus Eeltjes Kapper        
Jacobus Eeltjes Kapper   17-6-1853  Wartena  
Jacobus Epkes Romkes     Scharnegoutum  
Jacobus Franciscus Boersma   25-9-1916  Heeg  
Jacobus Franciscus Boersma   20-1-1917  Aduard  
Jacobus Franciscus van Erp   20-5-1900  Leeuwarden  
Jacobus Franciscus Galama   4-10-1893  Burgwerd  
Jacobus Frederik Ages Heemstra   25-10-1838  Franeker  
Jacobus Geerts Tromp   ongeveer 1800  Woudsend  
Jacobus Gerbens Hettinga   8-5-1866  Balk  
Jacobus Germanus (Co) Hettinga   17-5-1921  Gaanderen  
Jacobus Godefridus Josephus Brouwers   27-12-1913  Rijen  
Jacobus Gosses Bosma   25-12-1821  Doniawerstal  
Jacobus Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Jacobus Heerkes     Grote Wierum onder Lutkewierum  
Jacobus Hendricus Sleifer        
Jacobus Hendriks Babois   9-5-1911  Burum  
Jacobus Hendriks Osse   27-11-1868  Oldemarkt  
Jacobus Hendriks Spijkerman        
Jacobus Hendrikus Sleifer   ongeveer 1840  Dokkum  
Jacobus Hernatius (Jaap) Zeinstra   18-10-1921     
Jacobus Hessels        
Jacobus Hessels Vlieg   23-6-1909  Burum  
Jacobus Hoites   1780  Makkum  
Jacobus Hubertus Frissen   9-3-1828  Bunde  
Jacobus Hubertus Frissen   25-1-1830  Bunde  
Jacobus Hubertus Keijsers   30-3-1824  Bunde  
Jacobus Hubertus Keijsers   20-7-1836  Bunde  
Jacobus Hubertus Toma        
Jacobus I  VI Stuart   19-6-1566  Edinburgh 14606 
Jacobus I (Bijgenaamd: De Overwinnaar) van Aragón   2-2-1208  Montpellier 15040528 
Jacobus I (James) Stuart   7-1394  Dunfermline Palace 934816 
Jacobus II Stuart       467408 
Jacobus II Stuart   14-10-1633  Londen  
Jacobus III Stuart       233704 
Jacobus III Stuart   10-6-1688  Londen  
Jacobus Intes Huitema   19-11-1895  Wymbritseradeel  
Jacobus IV Stuart   17-3-1473    116852 
Jacobus Jans Babois   23-3-1850  Anjum  
Jacobus Jittes Flapper   7-4-1802  Burgwerd  
Jacobus Johannes de Faber 1 kB 30-8-1807  Leeuwarden  
Jacobus Johannes de Faber   13-7-1865  Hitsum  
Jacobus Johannes Feitz        
Jacobus Johannes Galama   12-4-1906  Tjerkwerd  
Jacobus Johannes Hiemstra   1860  Witmarsum  
Jacobus Johannes Hoitsma        
Jacobus Johannes Kompier 1 kB 22-8-1880  Amsterdam  
Jacobus Johannes Kompier   6-12-1903  Amsterdam  
Jacobus Johannes' Langenhorst   ongeveer 1855  Harlingen  
Jacobus Johannes Tolsma   30-1-1802  Sexbierum  
Jacobus Johannes Martinus Ypma   27-7-1903  Groningen  
Jacobus Johannes (Mr.) Uytwerf Sterling        
Jacobus Johannes (Mr.) Uytwerf Sterling   ongeveer 1841  Amsterdam  
Jacobus Jozephus Maria Giezen   27-2-1878  Almenum  
Jacobus Klaas Ypma   20-12-1908  Franeker - Salverd  
Jacobus Kornelis Zwaga   29-9-1857  Sint Nicolaasga  
Jacobus Laurentius de Vreeze   1851  Leeuwarden  
Jacobus Levinus Feitz   1743     
Jacobus Lubberts Agricola   14-1-1893  Doniaga  
Jacobus Ludivicus Conradus Schroeder van der Kolk 1 kB 1797     
Jacobus Meinderts Roma   24-3-1819  Bolsward  
Jacobus Meintes Boersma   7-3-1851  Oosterwierum  
Jacobus Michiels (Jacques) Huijts        
Jacobus Minnes Boersma   4-1806  Irnsum  
Jacobus Petrus (Jacob Pieters) Terpstra   1797  Leeuwarden  
Jacobus Pieters Boersma   13-1-1842  Swichum  
Jacobus Pieters Teppema   5-3-1845  Tjerkwerd  
Jacobus Reinders Veltman   31-10-1878  Dedgum  
Jacobus Sibbles Jorna   ongeveer 1803  Leeuwarden  
Jacobus Simkes Dijkstra   22-6-1837  Bolsward  
Jacobus Sjoeke Petrus Ysselmuiden 1 kB 29-8-1808     
Jacobus Smede Damsté   ongeveer 1841  Vriescheloo  
Jacobus Sybes Terpstra   19-3-1851  Franeker  
Jacobus S. Tolsma   26-10-1864     
Jacobus Theodorus Dopheide   ongeveer 1847  Leeuwarden  
Jacobus Theodorus Henricus Josephus Lunter        
Jacobus Thijses Altenburg   11-4-1847  Oosterwierum  
Jacobus Titus Terwisscha van Scheltinga        
Jacobus Titus Terwisscha van Scheltinga   6-10-1836  Ferwoude  
Jacobus Titus Terwisscha van Scheltinga   17-12-1846  Scharnegoutum  
Jacobus Tjebbes Vriesinga        
Jacobus Tjeerds Andringa   7-8-1895  Wirdum  
Jacobus Tjitskes Spijkerman   18-1-1854  Doniawerstal  
Jacobus Tjitskes Spijkerman   10-11-1859  Doniawerstal  
Jacobus Uiltjes Plantinga   25-1-1828  Wymbritseradeel  
Jacobus Uiltjes Plantinga   ongeveer 1837  Abbega  
Jacobus V Stuart   10-4-1512  West Lothian 58426 
Jacobus Widmers (Widmers)   ongeveer 1761  Lutkewierum  
Jacobus Willems Feenstra   7-3-1874  Dronrijp  
Jacobus Wybes van der Zee   12-12-1816  Abbega  
Jacobus Wybes Zwaga   10-2-1921  Heeg  
Jacobus Ypkes Ketelaar 1 kB 26-4-1778  Workum  
Jacobus / Jacob Gerbens Hettinga     Ypecolsga  
Jacomijna Antonisse        
Jacomina van Kerkwerven        
Jacomina Muller        
Jacomina Alberts Sarkema        
Jacomina Louisa Hayes van der Werf   ongeveer 1858  Bolsward  
Jacomina Louise Fokke   19-10-1803  Heerenveen  
Jacomina Louiza (Coosje) Hollander   11-4-1903  Franeker  
Jacomina Meintes Dijkstra   ongeveer 1800  Boksum  
Jacqueline de Longwy       50575 
Jacques Maximilien Speelman Wobma   26-8-1823  Leeuwarden  
Jac. Bierma        
Jac. Jorritsma        
Jac. Zeldenthuis        
Jac.J. de Glee        
Jadts Riencksdr        
Jaen Meinderts 1 kB   Dronrijp  
Jaen Taedes   ongeveer 1582     
Jaike Andringa   27-11-1880  Menaldum  
Jaike Reins   1760  Workum  
Jaike Symons Brunia        
Jaime Barnardo van Bourbon Parma   13-10-1972  Nijmegen  
Jaitse Douwes        
Jaitske Hindriks Scheffer   2-3-1882  Allingawier  
Jaitske Lolles 1 kB ongeveer 1701     
Jakkele Jager        
Jakkele Wiebes Oudeboon   11-4-1846  Harlingen  
Jakle de Hoop   15-4-1844  Franekeradeel  
Jakle Dirks Tolsma   22-5-1755  Leeuwarden  
Jakle Dirks (Tolsma) 1 kB 10-12-1762  Kubaard  
Jakle Piers 1 kB ongeveer 1687  Menaldum  
Jakob Flapper   10-11-1823  Wymbritseradeel  
Jakob Hanenburg   ongeveer 1911     
Jakob Hermans        
Jakob Koonen   1819     
Jakob de Vries   26-2-1911  Oenkerk  
Jakob van der Werf        
Jakob Zijlstra        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jakob Herman Brenninkmeijer   24-7-1902  Sneek  
Jakob I Truchsess van Waldburg        
Jakob Klazes Sikkema        
Jakob Pieter van Berkum   22-8-1821  Ferwerderadeel  
Jakob Pieters Andela   19-10-1902  Nijland  
Jakob Tjeerd Andela   26-4-1900  Augustinusga  
Jakob Willems Groenland   ongeveer 1828  Augustinusga  
Jakob Wybes van der Kolk   ongeveer 1833  Wartena  
Jakobs Jeremias' Heerings   ongeveer 1870  Leeuwarden  
Jakobus Ypma   27-5-1877  Leeuwarden  
Jakop Douwes Lap        
James Mountbatten   2007     
James Stanley of Derby   31-1-1607     
James Stuart       14957056 
Jan        
Jan        
Jan        
Jan        
Jan Adema   8-10-1878  Nijhuizum  
Jan Adema   9-8-1881  Bolsward  
Jan Adema   3-9-1885  Bolsward  
Jan Agterbosch   1-12-1915  Enschede  
Jan Albarda        
Jan Andela   30-8-1750  Kubaard  
Jan Angouleme        
Jan Aukes   3-5-1873  Woudsend  
Jan Aukes   10-12-1885  Sloten  
Jan Aukes   29-3-1917  Amsterdam  
Jan Baarda        
Jan Babois        
Jan Bekema        
Jan Bekema        
Jan Bemelmans   ongeveer 1807     
Jan Bemelmans   9-5-1875  Heerlen  
Jan van Bergen        
Jan Bergsma        
Jan van Berkum        
Jan van Berkum   ongeveer 1841  Wartena  
Jan van Berkum   8-7-1902  Wymbritseradeel  
Jan Biegel        
Jan Bierma   ongeveer 1865  Sint Jacobiparochie  
Jan de Boer   1912     
Jan Bonthuis   8-11-1913  Joure  
Jan Bootsma   ongeveer 1863     
Jan Bootsma   27-7-1924  Tirns  
Jan Bos   27-4-1879  Hoornsterzwaag  
Jan Bosch   30-7-1923     
Jan Bosma        
Jan Bosma   9-9-1910     
Jan Bouma   18-10-1871  Menaldumadeel  
Jan Bouma   16-3-1900  Harlingen  
Jan Bouma   29-5-1902  Franekeradeel  
Jan Bouma   26-4-1920  It Heidenskip  
Jan van Bourbon   1231    59827794 
Jan van Braganza   1769     
Jan te Brinke        
Jan Broersma        
Jan de Bruin        
Jan Bruinsma   22-2-1862  Won  
Jan Bruinsma   10-3-1868  Won  
Jan Bruinsma   2-6-1896  Hennaarderadeel  
Jan Buwalda        
Jan Buwalda   ongeveer 1849  Beetgum  
Jan van Châlon   1340     
Jan Dachverlies   1462     
Jan Deelstra   ongeveer 1855  Grouw  
Jan Dijkstra        
Jan Dijkstra        
Jan Dijkstra   ongeveer 1913     
Jan Dokter        
Jan Dokter   19-1-1833  Ferwerderadeel  
Jan Dokter   25-4-1872  Marssum  
Jan Dooper        
Jan Doutzenbergh        
Jan van Egmond        
Jan Engelmoer   ongeveer 1886  Munnekeburen  
Jan Ensink   ongeveer 1820  Franeker  
Jan van Esch        
Jan Ettema   ongeveer 1854  Midlum  
Jan Faber        
Jan de Faber   14-2-1897  Westhem ?  
Jan Flameling        
Jan Flapper   11-6-1817  Westhem  
Jan Fluit        
Jan Fluyt        
Jan Formers        
Jan Fredriks        
Jan Galema   11-6-1876  Woudsend  
Jan Galema   2-3-1914  Westhem  
Jan Gillebaard   ongeveer 1915     
Jan Glazema        
Jan Glazema   ongeveer 1921     
Jan Gooyenga   ongeveer 1882     
Jan de Gorter        
Jan Grevers        
Jan Grijpma   ongeveer 1920     
Jan de Groot 1 kB 15-9-1922  Weidum  
Jan van der Haag   ongeveer 1921     
Jan de Haan        
Jan de Haan        
Jan Haarsma        
Jan Haarsma   ongeveer 1858  Stiens  
Jan van Habsburg   1290     
Jan Haenen        
Jan Hesseling 1 kB 16-1-1789     
Jan Hettinga   7-5-1905  Bolsward  
Jan Hiemstra        
Jan Hilderink        
Jan Hoekstra        
Jan Hoekstra   5-3-1897  Wym  
Jan Hoekstra   19-4-1902  Folsgare  
Jan Hoekstra   10-11-1918  Bolsward  
Jan Hoitema   1-7-1922  Tzum  
Jan Hollander   ongeveer 1847  Kortezwaag  
Jan Holman   ongeveer 1898     
Jan Hoogendijk        
Jan Houwing        
Jan Hovenier        
Jan Huitema   18-7-1836  Wonseradeel  
Jan Hylkema   1-1-1895  Gaasterland  
Jan Hylkema   23-12-1896  Gaasterland  
Jan Hylkema 1 kB 3-10-1898  Gaasterland  
Jan Jakles   25-3-1826  Bolsward  
Jan Jansma        
Jan de Jong        
Jan de Jong   12-9-1886  Menaldumadeel  
Jan Jongema        
Jan Jorna   4-10-1867  Bolsward  
Jan Jorna   1904     
Jan Jorritsma   4-10-1914  Dronrijp  
Jan Jukema   25-7-1924  Oosterbierum  
Jan Jurna   20-3-1854  Idaarderadeel  
Jan Jurna   20-4-1894  Idaarderadeel  
Jan Kamstra   15-5-1863  Tirns  
Jan Keestra        
Jan Keijsers        
Jan Kerkhof   1-10-1869  Leeuwarden  
Jan Kerkhoven        
Jan Keuning        
Jan Klaver        
Jan Klijnstra        
Jan Knoop        
Jan Koenen        
Jan Koenen        
Jan Koning   8-3-1853  Bolsward  
Jan Kopier   ongeveer 1625     
Jan van Kuik        
Jan van Lancaster Gent   1340  Gent 3739240 
Jan Leenes        
Jan Leeuwerik        
Jan Leijenaar   ongeveer 1901     
Jan van Linden        
Jan Linstra   22-7-1924     
Jan Ludwig        
Jan van Luxemburg        
Jan van Luxemburg   1926     
Jan van der Meer        
Jan van der Meer        
Jan Melein   13-5-1924  Joure  
Jan Miedema   2-2-1841  Tjerkwerd - Eemswoude  
Jan Miedema   22-4-1924  Leeuwarden  
Jan Miedema   19-6-1925  Sneek  
Jan Moenen        
Jan Nassau Dietz & Dillenburg   1484     
Jan Neuring        
Jan Oosterhaven        
Jan Orré        
Jan Oudeboon   29-7-1890  Bolsward  
Jan van Oudheusden        
Jan Palstra   14-11-1889  Sneek  
Jan Petraeus        
Jan Pietersma   24-3-1925     
Jan Poepjes   10-4-1898     
Jan van Polanen       1369330 
Jan Pool        
Jan Poppema        
Jan Postma   ongeveer 1865  Sneek  
Jan Potma   2-1-1902  Wymbritseradeel  
Jan Poutsma        
Jan Prins        
Jan Reekers   29-5-1830  Balk  
Jan Rienstra        
Jan Rijpkema        
Jan Rijpkema   29-10-1864     
Jan Rijpkema   7-5-1881  Sint Nicolaasga  
Jan Rijpkema   14-11-1924  Broek  
Jan Roelofsen        
Jan Rolsma   ongeveer 1846  Makkum  
Jan Roma   4-6-1867  Bolsward  
Jan Roorda   31-8-1891  Leeuwarderadeel  
Jan de Rouwe        
Jan Rubens   1530     
Jan de Schiffart   10-11-1897  Goutum  
Jan de Schiffart   22-11-1923  Oosterwierum  
Jan Schoonhoff   17-11-1870  Bolsward  
Jan Sikma        
Jan Siksma   ongeveer 1870  Dronrijp  
Jan Silvius   ongeveer 1906     
Jan Sjoerdsma   ongeveer 1917     
Jan Smid        
Jan Spijkerman   2-8-1921  Sint Nicolaasga  
Jan Stins   1790  Wieringerwaard  
Jan Stockmann   9-7-1892  Bolsward  
Jan Strikwerda   21-5-1882  Wieuwerd  
Jan Sybranda        
Jan Taekema   21-4-1821  Won  
Jan Teerenstra   ongeveer 1868  Nijland  
Jan Teernstra        
Jan Terpstra        
Jan Tiemersma        
Jan Timmerman   ongeveer 1888  Munnekeburen  
Jan Tinga        
Jan Tolsma        
Jan Tolsma   ongeveer 1917     
Jan Tolsma   ongeveer 1918     
Jan van Valois - Touraine   31-8-1398     
Jan Veenstra   31-1-1870  Terwispel  
Jan Veenstra   30-4-1925  Garijp  
Jan van der Ven   12-8-1850  Leeuwarden  
Jan Verbogt        
Jan Verlinde        
Jan Ververs   ongeveer 1917     
Jan Vis        
Jan Vis        
Jan Visser        
Jan Visser   ongeveer 1895  Bolsward  
Jan van der Vleugel   1914     
Jan van der Vlugt   1896     
Jan Vos        
Jan de Vreeze   ongeveer 1925     
Jan de Vries        
Jan de Vries        
Jan de Vries        
Jan van Vugt        
Jan Wadman 1 kB      
Jan Walda        
Jan Walta        
Jan Weersma   22-2-1913  Hemelum  
Jan van der Weide   6-9-1872  Leeuwarden  
Jan van der Weide   1915     
Jan Weiland        
Jan van der Werf        
Jan van der Werf   9-5-1865  Bolsward  
Jan Wesselius        
Jan Westra        
Jan Westra        
Jan Westra   ongeveer 1852  Peins  
Jan van der Wey   ongeveer 1867     
Jan Wiersma   30-10-1912  Winsum  
Jan Witteveen        
Jan Witteveen   9-3-1888  Rauwerderhem  
Jan de Wolff   7-5-1906  Irnsum-Flansum  
Jan Wynia        
Jan Yntema   17-12-1840  Wommels  
Jan Ypma   13-1-1861  Dronrijp  
Jan Ypma   21-10-1871  Leeuwarden  
Jan Ypma   22-10-1925     
Jan Zandberg        
Jan Zeinstra   25-2-1884  Piaam  
Jan Zeinstra   11-6-1887     
Jan Zeinstra   7-2-1888  Gaast  
Jan Zeldenthuis        
Jan Zonderland   11-10-1913     
Jan Zondervan   7-5-1922  Franeker  
Jan Zuiderhof   27-10-1912  Harlingen  
Jan Zwart        
Jan Zweitser   ongeveer 1856  Irnsum  
Jan  IV Bourgondië        
Jan Abrahams Andela   4-4-1861  Bolsward  
Jan Abrahams van der Werf        
Jan Adriaan Hoppenbrouwers   5-5-1866  Steenbergen  
Jan Adriaans (Johannes Adrianus) Bijvoets     IJlst  
Jan Aebes de Jong        
Jan Ages Hoitinga        
Jan Albert Aukes 1 kB      
Jan Alberts Algera   ongeveer 1825  Bozum  
Jan Alberts Algera   ongeveer 1890  Oosterlittens  
Jan Alberts Dijkstra        
Jan Alberts Hoeth   ongeveer 1791     
Jan Albertus Aukes 1 kB 17-4-1871  Indijk  
Jan Albertus Hermanus van der Schaaf   ongeveer 1883  Franeker  
Jan Allerts        
Jan Alles Wijnstra        
Jan Alles (Schaafsma)        
Jan Alter        
Jan Andela's Boomsma   19-3-1884  Baarderadeel  
Jan Anders de Boer        
Jan Andries Bruls        
Jan Andries Hollander        
Jan Anes 1 kB ongeveer 1670     
Jan Anes Andela   13-10-1860  Hitsum  
Jan Anes Jorna 1 kB ongeveer 1729     
Jan Anes Terpstra   2-9-1806  Dongjum  
Jan Anes Terpstra   7-3-1812  Dongjum  
Jan Annes de Jong        
Jan Annes Reitsma        
Jan Annes Wytsma   27-12-1826  Wymbritseradeel  
Jan Annes Zeinstra   22-5-1840  Midlum  
Jan Annes Zeinstra   30-11-1908  Harlingen  
Jan Annes Zeinstra   19-2-1910  Harlingen  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jan Anskes Veltman   ongeveer 1868  Workum  
Jan Antonie Beld        
Jan Antonius Ledel   6-5-1836  Warns  
Jan Antoon Huijts   27-1-1857  Heerlen  
Jan Arend Lutgerhorst        
Jan Arend Godert (baron) de Vos van Steenwijk van den Havikshorst 1 kB      
Jan Arjens Osinga 1 kB      
Jan Arjens (van) Scheltinga        
Jan Arjens Ydema   21-2-1870  Wonseradeel  
Jan Arnold van den Bosch        
Jan Arnold Deumens        
Jan Assuerus Terwisscha van Scheltinga   26-3-1899  Oosterwierum  
Jan Ates de Boer   22-7-1914  Scharnegoutum  
Jan Ates Grijpma   25-10-1807  Leeuwarden  
Jan Ates Kamsma        
Jan Attes Bakker   ongeveer 1807  Harich  
Jan Attes Nauta   20-3-1881  Ypecolsga  
Jan Aucke Aukes   1752  Woudsend  
Jan Auke Aukes   8-5-1813  Woudsend  
Jan Auke Aukes   28-6-1921  Amsterdam  
Jan Aukes Andela   2-1-1867  Wolsum  
Jan Aukes Terpstra   1793     
Jan Barend Willems Conradi   11-1-1835  Menaldumadeel  
Jan Baukes de Boer   ongeveer 1802  Workum  
Jan Baukes de Boer   30-6-1839  Edens  
Jan Baukes Ettema 1 kB      
Jan Baukes Ettema   ongeveer 1789     
Jan Baukes de Jong        
Jan Baukes Jorna   23-5-1862  Wolsum  
Jan Baukes de Witte   ongeveer 1889  Witmarsum  
Jan Beerents Santman        
Jan Berends Koemans        
Jan Berends Meyer        
Jan Bernard Smilde        
Jan Bernardus Koelman 1 kB 1-5-1754  Leeuwarden  
Jan Bernardus Koelman   1807  Koudum  
Jan Bernardus Roelofsen   15-5-1814  Dongjum  
Jan Bernardus Woortman   ongeveer 1821  Balk  
Jan Binnes Hoogstins        
Jan Bokkes Douma   24-7-1893  Oosterwierum  
Jan Bouwes Faber   27-5-1849  Bolsward  
Jan Bouwes Jongstra   ongeveer 1792  Mirns en Bakhuizen  
Jan B. Hoogterp        
Jan Carel Delbeek        
Jan Carel Delbeek   ongeveer 1806  Utrecht  
Jan Carel Kutsch   14-7-1704  Leeuwarden  
Jan Carel Kutsch   25-2-1784  Leeuwarden  
Jan Carel Posthuma        
Jan Carel Posthuma   ongeveer 1881  Harlingen  
Jan Christiaansz Draayer        
Jan Claassen (Clasen) Andela   1682  Bolsward  
Jan Claesses        
Jan Cornelis van Asma        
Jan Cornelis Emmen        
Jan Cornelis Hobma   25-3-1871  Almenum  
Jan Cornelis Tanja   20-8-1821  Marssum  
Jan Davids Grijpma        
Jan Davids Grijpma   9-5-1821  Franeker  
Jan Davids Grijpma   ongeveer 1894  IJsbrechtum  
Jan Deddes Kooiker        
Jan Dircks Hollander   25-9-1751  Dronrijp  
Jan Dirckx Hollander   1624     
Jan Dircx        
Jan Dirk Vogely   ongeveer 1873     
Jan Dirk Joseph Kaspers Kosters   12-2-1792  Hulst  
Jan Dirks van Assen        
Jan Dirks Hollander 1 kB 12-12-1810  Sexbierum  
Jan Dirks Hollander   14-5-1844  Franeker - Lutjelollum  
Jan Dirks Postma        
Jan Dirks Post(Ma) 1 kB      
Jan Dirks Terpstra        
Jan Dirks van der Tol        
Jan Dirks van der Werf        
Jan Dirks van der Werf   8-12-1871  Burgwerd  
Jan Dirks Yntema   18-10-1843  Bolsward  
Jan Dirks Ypma   24-8-1863  Franeker  
Jan Dirks Zeinstra 5 kB 24-4-1824  Pietersbierum  
Jan Doeckis 1 kB      
Jan Doede van der Werf   19-1-1886  Bolsward  
Jan Doedes        
Jan Doedes Roorda   1803  Heeg  
Jan Doedes van der Weide   25-10-1849  Rauwerd  
Jan Doekes Odinga   ongeveer 1831  Goutum  
Jan Doekes Odinga   3-3-1883  Weidum  
Jan Doekes Roorda        
Jan Dominicus Zeinstra   13-5-1903  Almenum  
Jan Dooitsens Roorda        
Jan Douwes Bijlsma   ongeveer 1817  Wijtgaard  
Jan Douwes Buwalda   ongeveer 1895  Arum  
Jan Douwes Feikema        
Jan Douwes Flapper   9-5-1785  Hartwerd  
Jan Douwes Flapper   1788  Hartwerd  
Jan Douwes Hoitinga        
Jan Douwes Miedema        
Jan Douwes Minnema   7-9-1793  Bolsward  
Jan Douwes Walta   ongeveer 1840  Workum  
Jan Douwes van der Zee   13-2-1826  Won 39  
Jan Durks van Balen   1-5-1885  Wirdum  
Jan Durks Boekema   ongeveer 1872  Wartena  
Jan Durks van der Meulen   1826  Hieslum  
Jan Durks Oudeboon   11-5-1816  Arum  
Jan Durks Taekema 1 kB 14-4-1754  Hieslum  
Jan Eeltjes Dooper   25-8-1871  Greonterp  
Jan Egberts Delstra        
Jan Eiberts de Vries   ongeveer 1815  Franeker  
Jan Ekes van der Zee        
Jan Engberts Bergsma        
Jan Engberts van der Meulen   ongeveer 1882  Ureterp  
Jan Epkes Zonderland   17-7-1869  Scharnegoutum  
Jan Epkes Zonderland   21-2-1872  Scharnegoutum  
Jan Etiennes Babois 1 kB 13-12-1819  Ezumazijl  
Jan Evert Gerbens Ypma   22-2-1881  Franeker  
Jan Everts Heeg        
Jan Everts Kroes        
Jan Everts Ypma   29-2-1816  Herbaijum  
Jan Everts Ypma   20-12-1863  Dongjum  
Jan Feddes Ypma   5-6-1850  Lutkewierum (Rien ?)  
Jan Feddriks Hiemstra   1-11-1818  Bolsward  
Jan Feddriks Hiemstra   10-1-1820  Bolsward  
Jan Feikes Baarda 1 kB   Bolsward  
Jan Feikes Bergsma   24-12-1858  Makkum  
Jan Feikes Jorna   2-2-1836  Tzum  
Jan Fekkes Ybema   1864  Piaam  
Jan Ferdinand Ettema   20-1-1889  Franeker  
Jan Ferdinand Ettema 1 kB 9-12-1892  Franeker  
Jan Ferdinand Hendrikus Maria Bergsma   3-10-1914  Makkum  
Jan Floris Roorda   21-6-1888  Leeuwarderadeel  
Jan Foeke Yebs Reitsma   24-9-1879  Wommels  
Jan Foekes Wijnia   ongeveer 1797     
Jan Foekes Wijnia   29-6-1848  Franekeradeel  
Jan Foekes Wijnia   23-9-1851  Franekeradeel  
Jan Fokkes        
Jan Fokkes Mulder   1-1-1851  Schettens  
Jan Fokkes Reitsma   ongeveer 1854  Tzum  
Jan Fokkes Rispens   31-12-1874  Spannum  
Jan Fokkes Ypma     Witmarsum  
Jan Folkerts Bakker   ongeveer 1895  Oudega -W-  
Jan Folkerts Hobma   28-9-1873  Westhem  
Jan Fongers Bijlsma        
Jan Franks Zalmstra   30-3-1857  Gaasterland  
Jan Fransen        
Jan Fransen Boekema        
Jan Franses Hofma        
Jan Franses Poelsma   8-9-1848  Hartwerd - Oldeclooster  
Jan Franzes Jorna   16-12-1871  Terband (Aengwirden)  
Jan Freerk Taconis   ongeveer 1876  Joure  
Jan Freerks Taconis        
Jan Freesemann Burhoven Viëtor   13-7-1823  Menaldumadeel  
Jan Gaeles Galama   22-9-1855  Tjerkwerd  
Jan Geerts Fopma   15-1-1838  Mantgum  
Jan Geerts Fopma   25-1-1850  Mantgum  
Jan Gerard Laumen   17-5-1835  Merkelbeek  
Jan Gerard Vroomen   28-12-1811  Heerlen  
Jan Gerardus Deden   ongeveer 1820  Sneek  
Jan Gerardus Huitema   23-7-1923  Bakhuizen  
Jan Gerben Plat   1910  Amsterdam  
Jan Gerbens Brouwer        
Jan Gerbens Docter 1 kB 7-8-1764  onder Vrouwenparochie  
Jan Gerbens Dokter   7-9-1759  Vrouwenparochie  
Jan Gerbens Dokter (Voorheen Rodenhuis)   16-3-1697     
Jan Gerbens Halma   12-4-1847  Dronrijp  
Jan Gerbens Jorna   7-2-1772  Oosterend  
Jan Gerbens Koopal        
Jan Gerbens Piekema   29-5-1861  Wonseradeel  
Jan Gerbens Piekema   19-5-1868  Wonseradeel  
Jan Gerharduszn Althusius        
Jan Gerkes Adema        
Jan Gerrits        
Jan Gerrits        
Jan Gerrits Gerritsma   29-3-1833  Wonseradeel  
Jan Gerrits Grootenhuis   1-12-1903  Duurswoude  
Jan Gerrits Jans        
Jan Gerrits de Jong        
Jan Gerrits Kingma        
Jan Gerrits Kingma   ongeveer 1852  Rauwerd  
Jan Gerrits Klijnstra   ongeveer 1873  Warns  
Jan Gerrits Koudenburg        
Jan Gerrits Miedema 1 kB 2-3-1878  Bolsward  
Jan Gerrits Mulder        
Jan Gerrits Plantagie   ongeveer 1835  Woudsend  
Jan Gerrits Reen   ongeveer 1755  Lutkewierum  
Jan Gerrits Reen   12-2-1824  Tirns  
Jan Gerrits Terpstra   ongeveer 1883  Welsrijp  
Jan Gerrits Westendorp   1763     
Jan Gerrits Westendorp   5-12-1829  Makkum  
Jan Gosses        
Jan Gosses Bosma   5-4-1842  Sint Nicolaasga  
Jan Goukes Zwaga   30-1-1827  Wonseradeel  
Jan Hans Woudstra        
Jan Hanses        
Jan Hanses Hobbema   ongeveer 1862  Franeker  
Jan Hanses Hobma        
Jan Hanses Swart   ongeveer 1878  Goutum  
Jan Hantjes Andela   28-2-1869  Bolsward  
Jan Harings        
Jan Harings Boetje   19-2-1835  Franeker  
Jan Harings Boirtje (Boertje of Boetje)   30-5-1836  Franeker  
Jan Harings Hollander   1760     
Jan Harings Nauta   5-4-1830  Oppenhuizen  
Jan Harings Nauta   21-7-1878  Jutrijp  
Jan Harings Teernstra     Burgwerd  
Jan Harkes Taekema        
Jan Harmen Hubers        
Jan Harmen van der Schaaf   7-11-1848  Franeker  
Jan Harmens Bonnema 1 kB   Kimswerd  
Jan Harmens Bosma   ongeveer 1826  Steggerda  
Jan Harmens Bosma   ongeveer 1839  Sint Nicolaasga  
Jan Harmens de Jong        
Jan Harmens Kruis        
Jan Harmens van der Schaaf   21-2-1814  Franeker  
Jan Harmens Ydema   1-5-1890  Workum  
Jan Harmens (Joannes) van der Tol        
Jan Hayes Galama   3-8-1896  Burgwerd  
Jan Heeres Heerenga        
Jan Heeres Oppenhuis   ongeveer 1799  Oppenhuizen  
Jan Heeres Veltman   ongeveer 1836  Menaldum  
Jan Heerkes Miedema        
Jan Heerts        
Jan Heins Schukken   30-10-1880  Oosthem  
Jan Henderikus' Terra   ongeveer 1872  Irnsum  
Jan Hendrik Junius        
Jan Hendrik Herman Geertsema (of Geertsema van Sjallema)   ongeveer 1816  Hoogezand  
Jan Hendrik (Johannes Hendrikus) Keijsers   ongeveer 1789  Meerssen  
Jan Hendriks Bakker   ongeveer 1852  Oosterlittens  
Jan Hendriks Bennink        
Jan Hendriks Bonsma   ongeveer 1838  Spannum  
Jan Hendriks Bosma   1844  Eesterga  
Jan Hendriks Brandsma   31-12-1847  Hartwerd - Ugoklooster  
Jan Hendriks Douma        
Jan Hendriks Kas        
Jan Hendriks Kooistra        
Jan Hendriks Kroes   9-3-1848  Haskerland  
Jan Hendriks Kroes   3-11-1849  Nijehaske  
Jan Hendriks van der Meulen        
Jan Hendriks Mulder   17-7-1850  Schettens  
Jan Hendriks Osinga 1 kB      
Jan Hendriks Ringnalda   ongeveer 1879  Rauwerd  
Jan Hendriks Stienstra   20-5-1893  Huins  
Jan Hendriks Stienstra   18-9-1894  Huins  
Jan Hendriks Twijnstra   ongeveer 1903  Nijland  
Jan Hendriks Veenstra        
Jan Hendriks de Vries        
Jan Hendriks de Vries        
Jan Hendrikus Theodorus van Scherpenseel   ongeveer 1895  Tiel  
Jan Herkes Fokkema   21-6-1871  Franeker  
Jan Hermanus Bootsma 1 kB 7-11-1900  Franeker  
Jan Hermanus Fluitman        
Jan Herres Fokkema   5-12-1898  Franeker  
Jan Hessels   1714  Warga  
Jan Hessels Altenburg   5-2-1889  Oosterend  
Jan Hessels Bierma   14-9-1903  Sint Jacobiparochie  
Jan Hessels Dölle   ongeveer 1877  Mirns en Bakhuizen  
Jan Hessels Jorna        
Jan Hessels Jorna        
Jan Hessels (Werf van der) 1 kB 1721     
Jan Hielkes Veenstra        
Jan Hieltjes Hollander   20-3-1828  Bolsward  
Jan Hieltjes Hollander   3-3-1833  Bolsward  
Jan Hilles        
Jan Hilles   ongeveer 1665  Warga  
Jan Hilles Ettema   3-1-1880  Tzum  
Jan Hilles Koten        
Jan Hilles Nota   2-2-1853  Burgwerd  
Jan Hilles Ypma 1 kB 7-3-1820  Franeker  
Jan Hilles Ypma   20-3-1864  Arum  
Jan Hoites Terpstra 4 kB 26-8-1752  Tzummarum  
Jan Hommes de Jong   27-4-1852  Workum  
Jan Hommes Jorna   9-12-1822  Wonseradeel  
Jan Hubert Huijts   29-1-1848  Bunde  
Jan Hubert Lambrichts   1851  Bunde  
Jan Huites Huitema   1766     
Jan Hyltjes Keestra   30-3-1900  Franeker  
Jan H. Bonsma   ongeveer 1898     
Jan H. Kroes   16-3-1913  Terkaple  
Jan I van Avesnes   4-1218  Houffalize 6305880 
Jan I van Holland   1284     
Jan I van Lotharingen   1346    1880088 
Jan Idses Idzardi        
Jan Idses Sybrandy   27-9-1848  Lutkewierum  
Jan II van Avesnes   1248    3152940 
Jan II van Brabant   27-9-1275     
Jan II van Heinsberg       197058 
Jan II van Montfoort 1 kB     342332 
Jan II van Nassau        
Jan II de Goede van Valois   1319    7478472 
Jan III        
Jan III van Brabant   1300     
Jan III van Polanen-Breda en de Lek   1340    394114 
Jan Ittes Roodhof   26-8-1814  Stavoren  
Jan Jackles Tacoma        
Jan Jacob Colmer   ongeveer 1897  Nes Ameland  
Jan Jacobs        
Jan Jacobs Altenburg   1-4-1902  Lutkewierum  
Jan Jacobs Andela 1 kB 25-9-1906  Bolsward  
Jan Jacobs Andela 1 kB 23-8-1916  Enschede  
Jan Jacobs Boekema   6-12-1835  Wirdum  
Jan Jacobs Boosman   ongeveer 1848  Heerenveen  
Jan Jacobs Bos        
Jan Jacobs Bos   3-8-1868  Schoterland  
Jan Jacobs Grijpma        
Jan Jacobs Hymerda   ongeveer 1767     
Jan Jacobs Kooiker   1752     
Jan Jacobs Kuipers   ongeveer 1814  Westhem  
Jan Jacobs Mulder 1 kB   Hichtum  
Jan Jacobs Mulder   16-4-1845  Franeker  
Jan Jacobs Mulder   14-1-1847  Franeker  
Jan Jacobs Mulder   16-10-1861  Franeker  
Jan Jacobs Swart        
Jan Jacobs Tol        
Jan Jacobs van der Weide     Bozum (Oosterwierum)  
Jan Jacobs van Wieren   ongeveer 1825  IJlst  
Jan Jacobs Wouters        
Jan Jacobs Zeinstra   3-3-1799  Franeker  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jan Jacobus' Babois   23-2-1877  Hallum  
Jan Jacobus de Faber   17-3-1846  Herbaijum ?  
Jan Jacobus Tolsma   20-11-1805  Wijnaldum  
Jan Jakob Schoutrop        
Jan Jans        
Jan Jans van Berkum   ongeveer 1872  Wartena  
Jan Jans Boersma   ongeveer 1757  Scharnegoutum  
Jan Jans Buwalda        
Jan Jans Douma   3-11-1803  Tirns  
Jan Jans Douma   17-5-1834  Nijland  
Jan Jans Gravius        
Jan Jans Hettinga   2-3-1868  Wolsum  
Jan jans Jorna   ongeveer 1817  Deinum  
Jan Jans Kas        
Jan Jans Kas   ongeveer 1757     
Jan Jans Kooistra   ongeveer 1830  Grouw  
Jan Jans Krol        
Jan Jans Miedema   17-7-1845  Tjerkwerd  
Jan Jans van der Molen   1859     
Jan Jans Monkelbaan   ongeveer 1786  Harich  
Jan Jans Monkelbaan   ongeveer 1820  Wijckel  
Jan Jans Monkelbaan   ongeveer 1885  Mirns en Bakhuizen  
Jan Jans Mulder   22-1-1906  Midlum  
Jan Jans Nauta   26-2-1911     
Jan Jans Noordmans        
Jan Jans Noppert        
Jan Jans Posthumus        
Jan Jans Sikma        
Jan Jans Sikma   ongeveer 1862  Wijns  
Jan Jans van der Weide   25-8-1826  Huizum  
Jan Jans Westendorp 1 kB 12-5-1856  Exmorra  
Jan Jans van der Zee   29-3-1820  Kimswerd  
Jan Jans Zeven        
Jan Jans Zeven   ongeveer 1833  Kimswerd  
Jan Jans (Wiersma)        
Jan Jansen        
Jan Jansen Boersma        
Jan Jansen Hessels        
Jan Jaring Hettinga   15-1-1874  Burgwerd  
Jan Jarings de Wolff   26-8-1895  Greonterp  
Jan Jaspers Steendam   ongeveer 1897  Opeinde  
Jan Jeekeles Visser   9-12-1791  Gaastmeer  
Jan Jelderts        
Jan Jelkes van der Sloep        
Jan Jelles     Longerhouw  
Jan Jelles Andela   27-4-1912  Bolsward  
Jan Jelles Dooper   7-7-1889  Hommerts  
Jan Jelles Hieminga   11-4-1807  Wommels  
Jan Jelles Miedema   11-1-1869  Wommels  
Jan Jelles Vollema   ongeveer 1863  Winsum  
Jan Jentjes Andela 1 kB 24-6-1821  Wons  
Jan Jentjes Andela   16-5-1890  Wons  
Jan Jentjes Tromp   ongeveer 1820  Ypecolsga  
Jan Jesai Huninck        
Jan Jetses Rodenhuis        
Jan Jetses de Vries        
Jan Jetze (Jetze) Brouwer   17-12-1923  Kubaard  
Jan Jetzes Martens   ongeveer 1835  Allingawier  
Jan Jitses Schaafsma   ongeveer 1797  Irnsum  
Jan Jochums Goslinga   ongeveer 1833  Welsrijp  
Jan Johan Wesselink   4-4-1919  Enschede  
Jan Johannes Arendz   ongeveer 1883     
Jan Johannes' van der Bles   7-3-1836  Oudega H.O.  
Jan Johannes de Boer        
Jan Johannes de Boer   19-1-1768  Tjerkwerd  
Jan Johannes Bokma        
Jan Johannes Dooper   ongeveer 1813  Hommerts  
Jan Johannes Flameling        
Jan Johannes Hanewald 1 kB 3-5-1798  Weidum  
Jan Johannes Henning   27-5-1862  Franeker  
Jan Johannes Hollander   18-4-1845  Franeker  
Jan Johannes Hulscher   ongeveer 1836  Balk  
Jan Johannes Johannesma        
Jan Johannes de Jong        
Jan Johannes' Jorritsma   31-7-1837  Franeker  
Jan Johannes Kamsma        
Jan Johannes' Kok   ongeveer 1857  Harlingen  
Jan Johannes Mensinga        
Jan Johannes Mensinga   ongeveer 1833  Wommels  
Jan Johannes Monkelbaan        
Jan Johannes Riemersma        
Jan Johannes' van der Schuit   7-10-1823  Greonterp  
Jan Johannes Slot        
Jan Johannes Spoelstra   ongeveer 1763     
Jan Johannes Teernstra   ongeveer 1811  Burgwerd  
Jan Johannes Temming        
Jan Johannes' van der Tol   29-12-1853  Franekeradeel  
Jan Johannes' van der Tol   14-8-1859  Franekeradeel  
Jan Johannes Tolsma   7-1855     
Jan Johannes van Tuinen        
Jan Johannes de Vries        
Jan Johannes van der Wal   ongeveer 1785  Ureterp  
Jan Johannes' van der Wey   12-6-1822     
Jan Johannes Klazes Galama 1 kB 23-9-1878  Wons  
Jan Jorrits Mellema        
Jan Joseph de Boer   11-8-1903  Hartwerd - Ugoklooster  
Jan Joseph Orbons        
Jan Joseph Tillmans   3-8-1864  Schinnen  
Jan Joseph Weitenberg        
Jan Joseph Weitenberg   ongeveer 1848  Menaldum  
Jan Joukes     Irnsum  
Jan Joukes Brouwer        
Jan Joukes de Jong   31-12-1906  Hemelumer Oldeferd  
Jan Jouws Fokkema   30-11-1830  Franeker  
Jan Jozef Laumen   30-8-1860  Heerlen  
Jan Jozef Wierema   17-3-1917  Bolsward  
Jan Jozef Wierema   31-12-1919  Bolsward  
Jan Jozef Willem Vroomen   15-1-1849  Heerlen  
Jan Jozefs Bergsma        
Jan Jozephs Rijpkema   20-3-1902  Rauwerderhem  
Jan Jurjens Seffinga   17-7-1882  Hennaarderadeel  
Jan Jurriaens van der Leij   20-8-1646  Rinsumageest  
Jan J. Monkelbaan   ongeveer 1917     
Jan J. Spitzen        
Jan Keimpes Andela   20-7-1820  Zurich  
Jan Keimpes Andela   3-4-1900  Wonseradeel  
Jan Klaazes Kooistra        
Jan Klases   ongeveer 1692     
Jan Klases 1 kB ongeveer 1725     
Jan Klases Bleeker   15-5-1857  Bolsward  
Jan Klases van der Plaats   ongeveer 1851  Arum  
Jan Klases Schaaf   29-5-1831  Wijnaldum  
Jan Klases Yedema   3-6-1846  Parrega  
Jan Klazes        
Jan Klazes Andela        
Jan Klazes Andela 1 kB ongeveer 1799  Pingjum  
Jan Klazes Buwalda   24-1-1741  Burgwerd  
Jan Klazes Faber   ongeveer 1854  Wijnaldum  
Jan Klazes Hobbema        
Jan Klazes van der Meer        
Jan Klazes van der Wal        
Jan Kornelis Arendz   26-2-1952     
Jan Kornelis Boekema   25-3-1905  Wijtgaard  
Jan Kornelis Boonstra   ongeveer 1867  Britswerd  
Jan Kornelis Hettinga   5-10-1924  Tjerkwerd  
Jan Kornelis Jurna   ongeveer 1858  AEgum  
Jan K. van Dijk   ongeveer 1923     
Jan K. Kramer   ongeveer 1912     
Jan Lambertus Sluiter        
Jan Lammert Havinga        
Jan Lammerts Roodhof   ongeveer 1826  Mirns en Bakhuizen  
Jan Leonard Meens        
Jan Leonard Smeets        
Jan Leonard Tillmans   17-2-1834  Grotenrath, Teveren  
Jan Lieuwes Cnossen   3-6-1897  Folsgare  
Jan Lieuwes Huitema   1-3-1841  Wymbritseradeel  
Jan Lieuwes Piso        
Jan Lieuwes Sytsma        
Jan Lippe Lucas Derksema        
Jan Liskes Rijnja   1842     
Jan Lodewijk Bouwhuis   22-4-1920  Tjerkgaast  
Jan Lolkes Lolkema        
Jan Lolle Nauta   1-5-1904  Woudend  
Jan Lolles van der Meulen        
Jan Lolles van der Meulen   ongeveer 1835  Dedgum  
Jan Lolles Nauta   17-4-1819  Ypecolsga  
Jan Lolles Nauta   10-3-1881  Elahuizen  
Jan Louws Visscher   11-10-1815  Witmarsum  
Jan Maria Antonius Veltman   ongeveer 1896  Groningen  
Jan Marinus Bakker   ongeveer 1912     
Jan Martens        
Jan Martens Boersma        
Jan Martens Gravius        
Jan Mathias Koonen   1805     
Jan Mathijs Huijts   29-1-1859  Bunde  
Jan Mathijs Huijts   18-11-1866  Heerlen  
Jan Mathijs Quaedflieg        
Jan Mathijs (Jean Mathieu) Huijts   3-4-1811  Heerlen  
Jan Matthijs Gerritsma   29-3-1851  Schettens  
Jan Maurits Flapper   3-6-1912  Sneek  
Jan Mebius Popma   14-4-1902  Bolsward  
Jan Meinderts van Asma   7-7-1890  Heeg  
Jan Meinderts de Boer        
Jan Meinderts de Ree        
Jan Meinderts Vellinga        
Jan Meyes Hobma   ongeveer 1796  Abbega  
Jan Michiel Schnakkers        
Jan Michiels Nauta   7-12-1895  Wymbritseradeel  
Jan Minnema Buma   8-5-1828  Leeuwarden  
Jan Minnema de With        
Jan Minnema (Mr.) de With        
Jan Minnes Vellinga   ongeveer 1804  Oosterend  
Jan Molles Mollema        
Jan Murk de Vries   11-11-1919  Bolsward  
Jan Murks        
Jan Murks de Haan     Wijnaldum  
Jan Murks Jorna 1 kB 1697  Deersum  
Jan Murks Teppema        
Jan M.J. van Laarhoven   19-8-1921     
Jan Nannes Galama   8-9-1859  Schettens  
Jan Nannes Galema   16-4-1854  Workum  
Jan Nicolaas Aukes   14-3-1878  Indijk  
Jan Nicolaas Galema   3-5-1896  Greonterp  
Jan Nicolaas Potijk   12-4-1898  Don.  
Jan Nikolaas Jozef Bemelmans   5-12-1870  Heerlen  
Jan Obes Ypma   22-4-1838  Franeker  
Jan Oebeles Faber        
Jan Okkes Postma   ongeveer 1889  Tjerkwerd  
Jan Ottes Postma        
Jan Ottes Veltman   ongeveer 1896  Peins  
Jan Paulus'   ongeveer 1697     
Jan Paulus' (Pouwels) 7 kB 1612     
Jan Peter Rutgers   2-3-1902  Leeuwarden  
Jan Petrus' Hanewald   2-1-1828  Baarderadeel  
Jan Petrus' Ysselmuiden   13-1-1866  Franeker  
Jan Philippus Wassenaar   ongeveer 1823  Hijlaard  
Jan Philippus Wassenaar   ongeveer 1872  Oosterlittens  
Jan Philips Smits        
Jan Philipus Fopma   7-9-1883  Blessum  
Jan Ph. Wassenaar        
Jan Piebes (Sipma)        
Jan Piekes Piekema   ongeveer 1797  Workum  
Jan Piers        
Jan Piers        
Jan Piers Draisma   1792     
Jan Piers Noordmans   ongeveer 1827  Spannum  
Jan Piers de Vries     Oldelamer  
Jan Piers Westra   27-9-1818  Wymbritseradeel  
Jan Piers Westra   13-9-1826  Wymbritseradeel  
Jan Pieters        
Jan Pieters        
Jan Pieters   ongeveer 1665  Bolsward  
Jan Pieters de Boer   ongeveer 1821  Wommels  
Jan Pieters de Boer   ongeveer 1893  Bolsward  
Jan Pieters Bokma        
Jan Pieters Bootsma   11-2-1900  Roodhuis  
Jan Pieters Buwalda   ongeveer 1809  Arum  
Jan Pieters Hoeben (Houbin)   ongeveer 1801  Poppingawier  
Jan Pieters Hollander 1 kB      
Jan Pieters de Jager   ongeveer 1801  Franeker  
Jan Pieters de Jong   ongeveer 1837  Tzum  
Jan Pieters Jorritsma   14-4-1807  Franeker  
Jan Pieters Nieuwhof        
Jan Pieters Ongaboer        
Jan Pieters Spoelstra        
Jan Pieters Teppema   ongeveer 1777  Loënga  
Jan Pieters Teppema   23-3-1849  Tjerkwerd  
Jan Pieters Terpstra        
Jan Pieters Vlietstra        
Jan Pieters van der Wal   ongeveer 1899  Parrega  
Jan Pieters van der Wier        
Jan Pieters Winsemius   1-8-1908  Leeuwarden  
Jan Pieters Ydema   19-9-1854  Workum  
Jan Pieters (Johannes) van der Meer 1 kB      
Jan Pietersz Haringhuizen        
Jan Popkes Altenburg   15-9-1895  Lutkewierum  
Jan Popkes Douma   ongeveer 1864     
Jan Pouwels        
Jan Reinders Buwalda   26-9-1669  Burgwerd  
Jan Reinders Radersma 4 kB 4-6-1772  Wieuwerd  
Jan Reins de Boer   29-7-1881  Edens  
Jan Reins Bouma   ongeveer 1850  Oudemirdum  
Jan Reins Bouma   ongeveer 1850  Oudemirdum  
Jan Reins Hettinga   13-3-1825  Oudega  
Jan Reins Jonker   14-11-1707  Wijnaldum  
Jan Reins de Lange   29-7-1850  Oudemirdum  
Jan Reins Miedema 1 kB 2-2-1809  Burgwerd  
Jan Reins Miedema   8-9-1879  Burgwerd  
Jan Remmelts Andela   26-4-1897  Arum  
Jan Renders de Haan        
Jan Renier Hamaekers   13-3-1862  Heerlen  
Jan Reyloffs Mollema 4 kB ongeveer 1560     
Jan Rienks de Boer        
Jan Rientses Rienstra        
Jan Rientses Westra        
Jan Rientzes Hiddinga   10-6-1796  Wijnaldum  
Jan Ringers van der Laan        
Jan Rinkes van der Zee   24-8-1826  Scharl / Laaxum  
Jan Rinses Schaafsma   13-3-1738  Warga  
Jan Rintjes   ongeveer 1655     
Jan Rintjes Heeringa        
Jan Rinzes Boersma        
Jan Rinzes Cuperus   30-9-1869  Wonseradeel  
Jan Ripperts Visser   21-3-1899  Wonseradeel  
Jan Ritskes        
Jan Ritskes Faber 1 kB 23-10-1804  Bolsward  
Jan Ritskes Hoekstra        
Jan Roelof Jongstra   2-8-1923  Wyckel  
Jan Roelofs Bosma   11-1-1879  Sint Nicolaasga  
Jan Roelofs Dijk   13-3-1883  Noordwolde  
Jan Roels Wymenga   ongeveer 1855  Garijp  
Jan Romkes 1 kB ongeveer 1640     
Jan Rommert Palstra        
Jan Roordes Veltman   ongeveer 1888  Suameer  
Jan Rudolph Folkers   14-3-1808  Groningen  
Jan Rudolph Rasvelt        
Jan Ruurds Bekema   13-8-1873  Wymbritseradeel  
Jan Ruurds Dijkstra   3-12-1837  Dantumawoude  
Jan Ruurds Wijnja   10-6-1878  Hennaarderadeel  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jan Saekles Altenburg 1 kB 2-8-1823  Mantgum  
Jan Sake de Vries   ongeveer 1911  Weidum  
Jan Sakes Bosma   ongeveer 1872  Irnsum  
Jan Sakes Saakstra   29-5-1900  Franekeradeel  
Jan Sakes de Vries   28-1-1844  Wonseradeel  
Jan Salings Okkes        
Jan Sasses Popma        
Jan Schwibettus' Postma   29-1-1879  Dronrijp  
Jan Sibles Westendorp   29-5-1871  Workum  
Jan Siebrens        
Jan Siebrens Yntema   26-7-1859  Tjerkwerd  
Jan Sieks Postma        
Jan Siemons Sijmensma   16-2-1735  Nijland-Huniadijk  
Jan Siercks Hilverda   ongeveer 1605  Kimswerd  
Jan Sierks Attema        
Jan Sieuwkes Pietersma   ongeveer 1817  Greonterp  
Jan Sijgbert van Loon        
Jan Sijtzes Dijkstra   19-2-1843  Westhem  
Jan Sikkes Andla 2 kB ongeveer 1686     
Jan Sikkes Hiddinga   ongeveer 1823  Jorwerd  
Jan Sikkes Tekstra   5-7-1863  Wonseradeel  
Jan Simkes Wisma   ongeveer 1643     
Jan Simons Helder        
Jan Sinninghe Damsté        
Jan Sipkes Adama        
Jan Sipkes Algra        
Jan Sipkes Anema   1-5-1881  Tzummarum  
Jan Sipkes Hanenburg   1834  Bolsward  
Jan Sjerps Brada        
Jan Sjerps Jorna   ongeveer 1780  Oosterwierum  
Jan Sjoerd Monkelbaan   10-5-1911  Oudemirdum  
Jan Sjoerds 1 kB 19-6-1731  Schraard  
Jan Sjoerds van den Berg   ongeveer 1885  Westhem  
Jan Sjoerds Heeg        
Jan Sjoerds Heeg   7-2-1879  Kubaard  
Jan Sjoerds de Jong   17-5-1902  Oosterlittens  
Jan Sjoerds Mensonides   9-8-1788  Bolsward  
Jan Sjoerds Mulder        
Jan Sjoerds Palstra   15-3-1860  Dronrijp  
Jan Sjoerds Pranger        
Jan Sjoerds van der Werf 1 kB 24-6-1843  Burgwerd (op Grons)  
Jan Sjoukes Dijkstra 1 kB ongeveer 1850  Leeuwarden  
Jan Sjoukes Stienstra        
Jan Sjoukes van der Werf        
Jan Sjoukes van der Zee   25-12-1843  Wijtgaard  
Jan Syberens Kleefstra   22-11-1847  Roordahuizum  
Jan Sybes        
Jan Sybes Oberman   ongeveer 1865     
Jan Sybolts Adema   16-7-1823  Bolsward  
Jan Sybolts Adema   18-10-1824  Bolsward  
Jan Sybrens Kleefstra   23-11-1863  Roordahuizum  
Jan Sybrens Koopmans   ongeveer 1889  Welsrijp  
Jan Sybrens Tilma        
Jan Sybrens Wiersma        
Jan Sybrens Wiersma   25-11-1871  Baarderadeel  
Jan Sybrens Wiersma   10-4-1873  Wieuwerd  
Jan Sybrens (Johannes) Jurna        
Jan Symens        
Jan Symens        
Jan Symens Attema        
Jan Symens Franken        
Jan Symons de Boer        
Jan Symons Hanewald   26-4-1846  Baarderadeel  
Jan Symons Zijlstra        
Jan Sytses van der Werff   8-6-1814  Wonseradeel  
Jan Sytzes Bosma        
Jan Sytzes Rienstra        
Jan S. Oosterhaven   5-7-1924  Tzum  
Jan S. Sijtsma   ongeveer 1888  Achlum  
Jan Taeke Galama   5-12-1915  Blauwhuis  
Jan Taeke Hiemstra   24-8-1901  Hartwerd - Oldeclooster  
Jan Taekeles Hollander   8-4-1851  Harlingen  
Jan Taekeles Hoogterp        
Jan Taekeles van der Zweep   1-7-1853  Wirdum  
Jan Taekes        
Jan Taekes Bouma   7-1-1896  Workum  
Jan Taekes Westendorp   5-7-1820  Folsgare  
Jan Teades        
Jan Teakes Roorda   8-11-1814  Wijtgaard  
Jan Teceles (Bootsma) 1 kB 20-4-1737  Franeker  
Jan Teunis Oosterhout   ongeveer 1786  Deersum  
Jan Theodoor Smeets   1-2-1815  Heerlen  
Jan Theunis' van Berkum   ongeveer 1811  Winkel N.H.  
Jan Theunis' de Jong   20-1-1888  Bolsward  
Jan Theunis Schotanus        
Jan Thijses Altenburg   30-12-1850  Oosterwierum  
Jan Thijsses        
Jan Thijsses Huisman   20-5-1793  Idskenhuizen  
Jan Thomas        
Jan Thomas' Faber   31-12-1865  Sneek  
Jan Thomas Overmeer   11-9-1817  Makkum  
Jan Thomas van der Schaaf   ongeveer 1872  Franeker  
Jan Thomas (Vries De)        
Jan Th. Altenburg   31-3-1918  Oosterwierum  
Jan Tietes de Wolff 1 kB   Workum  
Jan Tijsses (Jan Ties) Tijsma        
Jan Titus Terwisscha van Scheltinga   29-4-1851  Scharnegoutum  
Jan Titus Josef Hamers   30-7-1863  Oosterwierum  
Jan Titus Jozef Hamers   3-10-1896  Wsw  
Jan Tjallesz        
Jan Tjallings van Balen   20-12-1821  Wijtgaard  
Jan Tjallings Gerritsma   ongeveer 1794  Burgwerd  
Jan Tjeerds        
Jan Tjeerds Andela   5-1-1895  Augustinusga  
Jan Tjeerds Bruinsma 1 kB 3-4-1784  Sint Annaparochie  
Jan Tjeerds Bruinsma 1 kB 1835     
Jan Tjeerds Jorna   6-4-1756  Jelsum  
Jan Tjeerds Jorna   12-7-1821  Menaldumadeel  
Jan Tjeerds Jorna   7-3-1871  Oudehaske  
Jan Tjeerds Terpstra   23-2-1846  Dongjum  
Jan Tjepkes (Johannes)   ongeveer 1682     
Jan Tjerk Tjerksma        
Jan Tjerks Hooghiemstra   29-2-1892  Joure  
Jan Tjerks Hooghiemstra   2-1-1895  Joure  
Jan Tjerks Jorna   23-1-1861  Franeker  
Jan Tjerks Jorna   1-2-1863  Franeker  
Jan Tjerks Riemersma   20-10-1791  Slappeterp  
Jan Tjerks Visscher        
Jan Tjipke Terpstra 1 kB 24-12-1904  Schettens  
Jan Tjisses Leistra        
Jan Tjisses Roorda   18-12-1821  Leeuwarden  
Jan Tjisses Roorda   13-7-1884  Leeuwarderadeel  
Jan Tjittes Landman   1809  Balk  
Jan Tjittes Landman   1876  Ouwster Nijega  
Jan Tjittes Landman   23-10-1877  Oudega  
Jan Tjittes Piebenga 1 kB ongeveer 1910     
Jan Tjittes de Wolff   11-5-1841  Abbega  
Jan Tjitzes Rijpkema        
Jan Tjitzes Rijpkema        
Jan Tjitzes Rijpkema   ongeveer 1845  Goïngarijp  
Jan Tj. Hoogstins        
Jan Ulbes Strikwerda        
Jan V van Roubaix   ongeveer 1369    684670 
Jan VI de Oude van Nassau-Dietz   22-11-1536  Dillenburg 12316 
Jan VII de Middelste van Nassau-Siegen   7-6-1561  Dillenburg  
Jan Vitus' Lolkema   6-3-1868  Baarderadeel  
Jan Warners Kroes 1 kB      
Jan Watzes van der Weide     Tirns  
Jan Wiebes        
Jan Wilhelmus de Koning   5-10-1924     
Jan Willem van Dijk   ongeveer 1854  Dalfsen  
Jan Willem Heutz   1-4-1800  Heerlen  
Jan Willem Huijts   8-5-1851  Heerlen  
Jan Willem Steins   1856  Bunde  
Jan Willem des HRRijks vrijheer van Imhoff        
Jan Willem Jacobus (baron) de Vos van Steenwijk   ongeveer 1827  De Wijk  
Jan Willems Kooistra   11-12-1866  Jellum  
Jan Willems Kortekamp        
Jan Willems Nijdam   ongeveer 1595     
Jan Willems Reijn   19-12-1845  Hilversum  
Jan Willems Schaper        
Jan Willems Zijlstra   ongeveer 1861  Menaldum  
Jan Willems (Zeinstra)   20-1-1734  Baijum  
Jan Willems (Johannes) Zeinstra 1 kB 1-3-1792  Franeker  
Jan Wybes Bleeker   10-6-1866  Wymbritseradeel  
Jan Wybes Boomsma        
Jan Wybes Salverda        
Jan Wybes Wiersma   ongeveer 1874     
Jan Wypkes Tijsma   9-1-1849  Oosthem  
Jan Wytzes Potijk   1800     
Jan W. Zeinstra        
Jan Ydes de Jong   28-1-1855  Workum  
Jan Yebs Seffinga   30-5-1836  Wommels  
Jan Yebs Seffinga   28-5-1891  Oosterlittens  
Jan Yebs Seffinga   4-1-1895  Oosterlittens  
Jan Yebs Seffinga   8-5-1911  Scharnegoutum  
Jan Yebs Ypma 2 kB   Witmarsum  
Jan Yebs Ypma   1863     
Jan Yebs Ypma   15-2-1870  Almenum  
Jan Yebs (Ypma) 1 kB   Arum  
Jan Yebs (Ypma)   19-9-1736  Menaldum  
Jan Yedes Bergsma   ongeveer 1784  Makkum  
Jan Yges Damsma   ongeveer 1842  Warga  
Jan Yme Yntema        
Jan Ymes Bosma        
Jan Yntes Kingma   ongeveer 1811     
Jan Yntes Kingma   4-2-1878  Rauwerd  
Jan Ypes Jongma 1 kB ongeveer 1815  Leeuwarden  
Jan Ypes Wiersma   7-1798  Wolsum  
Jan Ypes Ypma        
Jan Ypeus Witte   5-1-1881  Harlingen  
Jan Ysbrands Galama 1 kB 24-2-1885  Tjerkwerd  
Jan Ysbrands Galema   12-12-1818  Tjerkwerd  
Jan Ysbrands Galema   3-3-1876  Bolsward  
Jan zonder Genade van Beieren        
Jan zonder Land Plantagenet   24-12-1167  Oxford 14680230 
Jan zonder Vrees van Bourgondië        
Jan (Jean) Huijts (Heuts)   2-2-1808  Bunde  
Jan (Jean) Kempeneers        
Jan (Johan) van Bemmel        
Jan (John Plantagenet) van Bedford   20-6-1389     
Jancke Jans Zeinstra   27-10-1868  Barradeel  
Jancke Petrusdr Antonides        
Jancke Tammeri Baerdt        
Jancke Tierks   ongeveer 1697     
Jancke Willems     Dronrijp  
Jancke Willems Hoogeveen     Leeuwarden  
Jane Seymour   1510     
Janet Mure       7478531 
Janette Anna (Janny) de Boer   9-4-1923  Bozum  
Janke        
Janke Boersma   ongeveer 1903     
Janke Bootsma   8-1-1925  Tjerkwerd  
Janke Elgersma        
Janke Feenstra   29-6-1913  Sneek  
Janke Hornstra   ongeveer 1894     
Janke de Jager   ongeveer 1925     
Janke Jonkman        
Janke Jorna   1893     
Janke van Kalsbeek        
Janke Klebach   17-2-1864  Leeuwarden  
Janke Koopmans        
Janke Langhout   14-5-1900  Warga  
Janke Leenstra   28-2-1903  Jutrijp  
Janke Lootsma        
Janke Meyer   ongeveer 1863     
Janke Mosterman        
Janke Nauta   ongeveer 1886  Ypecolsga  
Janke Nijdam        
Janke Postma   11-10-1925  Achlum  
Janke Potgieter   7-3-1797  Leeuwarden  
Janke Potma   26-8-1906  Wymbritseradeel  
Janke Reitsma        
Janke Schaap        
Janke Talsma        
Janke Tanja   30-9-1890  Tzum  
Janke van der Ven   12-12-1851  Leeuwarden  
Janke van der Ven   24-5-1856  Leeuwarden  
Janke van der Ven   3-4-1864  Leeuwarden  
Janke van der Ven   23-8-1867  Leeuwarden  
Janke de Vries   ongeveer 1878  Oudehorne  
Janke Walinga        
Janke van der Werf        
Janke van der Werf   9-4-1915     
Janke van der Werff        
Janke Wierda   11-3-1924  Peins  
Janke Adzers de Vries        
Janke Alberts Roorda   ongeveer 1797  Oosterwierum  
Janke Alberts Winsemius   15-4-1833  Barradeel  
Janke Allerts Andela   29-11-1889  Bolsward  
Janke Anes Wassenaar        
Janke Annes Boelings        
Janke Anthoons Eijer        
Janke A. Hofstra        
Janke Bottes        
Janke Catharina Andringa   ongeveer 1919     
Janke Diederica Cloeck        
Janke Dirks Miedema        
Janke Doedes Roorda   10-8-1810  Heeg  
Janke Doekes Prins        
Janke Douwes        
Janke Douwes de Boer   ongeveer 1834  Bolsward  
Janke Douwes Terpstra        
Janke Eeltjes Bonnema        
Janke Ennes Koopmans   18-3-1819  Hennaarderadeel  
Janke Epkes Baarda   3-9-1832  Wons  
Janke Epkes Riegstra        
Janke Fokkes Fokkema        
Janke Fokkes IJtsma   ongeveer 1811     
Janke Fokkes Rispens   26-9-1869  Spannum  
Janke Fokkes Rispens   27-5-1880  Spannum  
Janke Franses Hiddema   18-3-1892  Holwerd  
Janke Gabes Wijnia   ongeveer 1828  Burgwerd  
Janke Gerbens Veldhuis   3-1-1862  Uitwellingerga  
Janke Gerlofs Elsinga        
Janke Gerrits van der Horst   7-4-1888  Bolsward  
Janke Hendriks        
Janke Hendriks van Gorkum        
Janke Hendriks Zaadstra   ongeveer 1865  Baard  
Janke Hessels Jensma        
Janke Hettes Olingius        
Janke Hoites Hanema        
Janke Hommes van der Hoek   ongeveer 1795  Hennaard  
Janke Hotzes de Boer        
Janke IJsbrands Althuis   ongeveer 1863  Menaldum  
Janke Jacobs Bijlsma        
Janke Jacobs Dooper        
Janke Jacobs van der Velde   ongeveer 1799  Warga  
Janke Jacobus' Babois   24-1-1879  Foudgum  
Janke Jans        
Janke Jans 1 kB 11-11-1765  Workum  
Janke Jans Althuisius        
Janke Jans Bergsma   ongeveer 1879  Warga  
Janke Jans de Haan   6-12-1758  Wijnaldum  
Janke Jans de Haan   ongeveer 1824  Oosternijkerk  
Janke Jans Nauta   22-4-1849  Ypecolsga  
Janke Jans van Oudt        
Janke Jans Terra        
Janke Jans van der Wal   ongeveer 1820  Wirdum  
Janke Jelles        
Janke Jelles van den Akker   ongeveer 1850  Het Meer  
Janke Jeltes        
Janke Jeltes Hoekstra   20-4-1899  Tietjerksteradeel  
Janke Jetzes Wybenga   13-11-1866  Lutkewierum  
Janke Johannes Faber        
Janke Johannes' (Johanna) de Faber 2 kB 1-3-1781  Huizum  
Janke Keimpes de Boer        
Janke Klazes Brouwer   ongeveer 1795  Idzega  
Janke Klazes de Jong        
Janke Klazes de Wit        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Janke Lolles Nauta   ongeveer 1816  Ypecolsga  
Janke Luitzens Dooper   27-7-1847  Wymbritseradeel  
Janke Luitzens Dooper   17-3-1853  Wymbritseradeel  
Janke Luitzens Kingma   ongeveer 1862  Jellum  
Janke Martens Zonsma (Sonsma)   ongeveer 1789  Mirns en Bakhuizen  
Janke Nicolaas' Beckers   ongeveer 1823  Driesum  
Janke Ofkes        
Janke Okkes        
Janke Piers Hylkema        
Janke Pieters Brouwer   ongeveer 1826  Buren  
Janke Pieters Metz        
Janke Pieters Zetstra   29-6-1812  Weidum  
Janke Pieters Zetstra   5-3-1814  Weidum  
Janke Pietje van Wieren   18-12-1912  Sneek  
Janke Reinders Jacobi        
Janke Rientses Terpstra   1-6-1860  Wartena  
Janke Rientzes Boven   ongeveer 1803  Irnsum  
Janke Rinkes Jansen        
Janke Rinses Boorsma        
Janke Rintjes Visser   11-8-1847  Hartwerd  
Janke Saakles   ongeveer 1545     
Janke Siegers Vierstra   ongeveer 1872  IJlst  
Janke Sijmons' Stoffels        
Janke Simons Schaap   ongeveer 1802  Holwerd  
Janke Sipkes        
Janke Sjoerds Gerbrandy   2-6-1856  Bozum  
Janke Sjoerds van der Laan        
Janke Sybren Allerts Zandstra   17-11-1833  Hennaarderadeel  
Janke S. Aalsma   10-7-1859  Poppingawier  
Janke Thomas Sippens        
Janke Tjammes Bouma   13-1-1817  Franeker  
Janke Tjeerds Dijkema   ongeveer 1835  Brantgum  
Janke Tjeerds van der Hem   22-8-1902  Lions  
Janke Tjeerds Zijlstra   ongeveer 1868  Oppenhuizen  
Janke Tjerks Bottinga        
Janke Tjittes Tromp        
Janke Ultjes        
Janke Upts Dijkstra        
Janke Upts Hiddema   11-8-1861  Holwerd  
Janke Wiebes Westra        
Janke Willems Stelpstra   ongeveer 1804     
Janke Wouters Metz   ongeveer 1861  Buren  
Janke Wybes Pekema   ongeveer 1855  Hennaard  
Janke Wytzes Bouma   ongeveer 1814  Achlum  
Janke (Johanna) van der Werf   17-3-1868  Bolsward  
Janke/Johanna   22-4-1763  Dronrijp  
Janna Hassing        
Janna Holtrop   6-8-1915  Delfstrahuizen  
Janna Overmeer   11-9-1817  Makkum  
Janna Spoelstra        
Janna Suierveld   5-9-1916  Tirns  
Janna Wieringa        
Janna Alles Andela 1 kB 15-12-1865  Wons  
Janna Andela's Palsma   ongeveer 1882  Beetgum  
Janna Baudina Sloterdijck   22-1-1789  Makkum  
Janna Clasina Huitema        
Janna Cornelia Yebs Reitsma   1-1-1886  Wommels  
Janna Jacobus' Babois   23-11-1889  Burum  
Janna Jans Kroes   27-11-1891  Nieuweschoot  
Janna Pieters Kingma   25-2-1893  Dronrijp  
Janna Pieters Oosterhaven   ongeveer 1821  Tzum  
Janna Rintjes Berkenpas   ongeveer 1868  Menaldum  
Janna Theunis' Oostenbrug   ongeveer 1887  Engelum  
Janna (Janny) de Heer   3-7-1925  Nijverdal  
Janneke Bruinsma   13-4-1854  Won  
Janneke Bruinsma   5-6-1885  Herbaijum  
Janneke Dijkstra   25-6-1899  Harich  
Janneke van der Meer        
Janneke van der Meer        
Janneke Plantinga        
Janneke Slippens   ongeveer 1873  Tjerkwerd  
Janneke van der Wal   22-2-1908  Nijemirdum  
Janneke Anes Andela   25-2-1859  Hitsum  
Janneke Anes Terpstra   19-4-1804  Witmarsum  
Janneke Arjens de Graaf   17-12-1814  Bolsward  
Janneke Bernardus Roelofsen 1 kB 9-3-1812  Bolsward  
Janneke Bokkes Boermans   ongeveer 1815  Wijtgaard onder Wirdum  
Janneke Bontes Yntema   5-4-1896  Wonseradeel  
Janneke Durks (Johanna) Hollander   5-2-1833  Franeker  
Janneke Gerrits Hollander   28-10-1815  Witmarsum  
Janneke Gerrits Lanting        
Janneke Hendriks Kamstra   3-11-1851  Baarderadeel  
Janneke Hendriks Post   27-3-1865  Franekeradeel  
Janneke Jacobs Gerritsma   ongeveer 1855  Bolsward  
Janneke Jans Bruinsma 1 kB 7-11-1813  Witmarsum  
Janneke Jans Ypma   18-8-1852  Pingjum  
Janneke Jans (Post)        
Janneke Minnes Bruinsma   15-4-1813  Witmarsum  
Janneke Paulus Andela 1 kB 18-9-1839  Hitzum  
Janneke Paulus Tolsma   13-10-1842  Almenum  
Janneke Philippus' Hanewald   15-6-1835  Baarderadeel  
Janneke Reinders        
Janneke Ridskes Faber 1 kB 30-3-1811  Bolsward  
Janneke Ritskes Faber   23-10-1805  Bolsward  
Janneke Ritskes Faber 1 kB 11-12-1806  Bolsward  
Janneke Siebrens van der Meulen   17-2-1805  Goënga  
Janneke Sijbrens Yntema 1 kB 28-2-1855  Tjerkwerd  
Janneke Tjeerds Hanewald   19-11-1848  Baarderadeel  
Janneke Willems Brouwers   4-12-1871  Leeuwarderadeel  
Janneke Willems Hollander   30-1-1831  Jellum  
Janneke Ydes van der Meulen   29-6-1843  Leeuwarden  
Jannes Poelman        
Jannes Engberts Groenestege   26-3-1792  Steenwijkerwold  
Jannes Jans Gorter        
Jannesje (Janne) Hoekstra   4-5-1925  Sint Nicolaasga  
Jannetien Slippens        
Jannetje Bos   1880  Zoetermeer  
Jannetje Puisschers        
Jannetje D.M. Nipius   3-3-1881     
Jannie Huitema        
Jannie van der Veen   10-2-1916  Leeuwarden  
Jannigje Dokter   4-11-1770  onder Vrouwenparochie  
Jannigje Vrijssen   6-1-1907  Rotterdam  
Jannigje Cornelis Wassenaar        
Jannigje Heerts        
Jannigje Jans van der Plaats   31-3-1882  Wonseradeel  
Jannigje Jarigs Dijkstra   28-10-1881  Huizum  
Jannigje J. Miedema        
Jannigje Pieters Meinema        
Jannigje Ripperts Visser   6-2-1897  Wonseradeel  
Jannigje Sybrens Jorritsma   ongeveer 1831  Arum  
Jannigjen van der Kooij   ongeveer 1909     
Janny Arendz        
Janny Wynia   7-6-1918  Kubaard  
Jans Merema        
Jans van der Wal        
Jans van Wegen        
Jans Uilkje Aukes        
Jansen Alberts   ongeveer 1594     
Jansen Greolts        
Jansen Wietses de Boer        
Jansen Wypkes        
Jansje de Groot        
Jansje Leijen   1821  Aartswoud  
Jansje Vermeulen        
Jansje Dirks Tielenburg   18-7-1864  Leeuwarden  
Jansje Reins Hazeveld        
Jansje Siebrig Wieringa        
Jansje Titia Jentink   19-8-1880  Bolsward  
Jantie Feites        
Jantie Jans Postma        
Jantien Rasveld        
Jantien Jacobs        
Jantien Piers Vos   1682     
Jantien Ulbes Buwalda        
Jantiene Rudolphine Wolthuis   24-8-1891  Ten Post  
Jantina (Tine) Wieman        
Jantinus        
Jantje        
Jantje Adema   1875     
Jantje Altenburg   10-8-1900  Lutkewierum  
Jantje Altenburg   ongeveer 1906     
Jantje Anema   ongeveer 1913     
Jantje Blanksma        
Jantje de Blauw        
Jantje de Boer   ongeveer 1863     
Jantje de Boer   11-1-1900  Bolsward  
Jantje Booy        
Jantje Buwalda   30-1-1876  Menaldumadeel  
Jantje van Dijk        
Jantje Engelsma        
Jantje van Esch   9-6-1904  Sebaldeburen (Grotegast Gr)  
Jantje de Faber   16-3-1899  Westhem ?  
Jantje Fierstra        
Jantje Flapper 1 kB      
Jantje Fopma   4-5-1888  Hijlaard  
Jantje Groenveld        
Jantje Groustra   18-10-1922  Oosterend  
Jantje Haringsma        
Jantje Hartzema        
Jantje Heida   ongeveer 1884  Knijpe  
Jantje van der Heide   ongeveer 1894  Scherpenzeel  
Jantje Hesseling        
Jantje Hettinga        
Jantje Hiemstra   26-6-1899  Franekeradeel  
Jantje van der Hoff   ongeveer 1880  Mirns - Bakhuizen  
Jantje Hogeboom        
Jantje de Hoop   5-1-1850  Franekeradeel  
Jantje Hosper        
Jantje Hylkema   23-4-1890  Gaasterland  
Jantje Jager   ongeveer 1896  Oranjewoud  
Jantje Jansens        
Jantje de Jong        
Jantje Kooiker        
Jantje Kooistra   6-8-1876  Jellum  
Jantje Monkelbaan   ongeveer 1854  Oudemirdum  
Jantje Postma   16-9-1896  Wolvega  
Jantje Prakken   14-5-1911  Oranjewoud  
Jantje Rijnja        
Jantje Rijpkema 1 kB      
Jantje de Ruiter        
Jantje Santema   29-12-1920     
Jantje Schaper        
Jantje Sikkema        
Jantje Steeginga        
Jantje Strikwerda   7-11-1892  Baarderadeel  
Jantje Strikwerda   29-11-1900  Stavoren  
Jantje Suur ???        
Jantje Talsma        
Jantje Talsma   22-5-1916  Nijland  
Jantje Terpstra        
Jantje Veenstra        
Jantje Vijver 1 kB 14-11-1894  Franeker  
Jantje Visser   7-11-1882  Joure  
Jantje van der Werf   19-2-1873  Deersum  
Jantje Wiersema        
Jantje Wust   9-4-1885  Dokkum  
Jantje Yntema     Wymbritseradeel  
Jantje Yntema   19-10-1843  Bolsward  
Jantje van der Zee   13-8-1883  Westhem - Blauwhuis  
Jantje Alberts        
Jantje Annes Hemstra   ongeveer 1805     
Jantje Annes Koopmans   16-8-1846  Nijland  
Jantje Annes van der Werff        
Jantje Aukes van Homminga   ongeveer 1628     
Jantje Barteles de Jong        
Jantje Barteles de Vries   ongeveer 1870  Achlum  
Jantje Bernardus Blumers   ongeveer 1861  Murmerwoude  
Jantje Bertha de Boer   3-6-1900  Bolsward  
Jantje Botes van der Werf   9-3-1842  Tirns  
Jantje Broers de Boer   ongeveer 1784     
Jantje Cornelis Bekema   6-1-1889  Woudsend  
Jantje Cornelis Bekema   31-5-1893  Woudsend  
Jantje Dirks Heeg   ongeveer 1844  Oosterend  
Jantje Dirks van der Werf   16-4-1824  Longerhouw  
Jantje Doedes de Jong   ongeveer 1827  IJlst  
Jantje Douwes de Bruin        
Jantje Douwes Kuperus   25-8-1863  Oosterlittens  
Jantje Douwes van der Zee   23-5-1815  Dedgum  
Jantje Durks Dijkstra        
Jantje Durks Hollander   16-6-1694  Midlum  
Jantje Durks van der Pol        
Jantje Eekes Symonsma        
Jantje Egberts        
Jantje Eijes Luimstra        
Jantje Ewolts Jensema        
Jantje Feddes van der Lee        
Jantje Foekes Wijnia   27-10-1852  Franekeradeel  
Jantje Fokkes Ypma   31-7-1903  Achlum-Sopsum  
Jantje Folkerts Hobma     Wymbritseradeel  
Jantje Franses Hanewald   2-1-1820  Baarderadeel  
Jantje Franses Tolsma   7-5-1841  Wonseradeel  
Jantje Gerbens Galema   4-5-1867  Bolsward  
Jantje Gerbens Yntema   ongeveer 1793  Bolsward  
Jantje Gerrits   ongeveer 1615     
Jantje Gerrits Grootenhuis   14-7-1906  Duurswoude  
Jantje Gerrits Postma   2-3-1834  Franeker  
Jantje Gjalts van der Hem   20-1-1869  Baarderadeel  
Jantje Harings Deelsma   31-7-1870  Abbega  
Jantje Harings Postma     Rauwerd  
Jantje Harmens van der Hoff   29-8-1858  Lemmer  
Jantje Harmens Huizinga        
Jantje Hessels Bierma   13-4-1898  Het Bildt  
Jantje Hillebrands Breuker   15-11-1889  Schingen  
Jantje Hilles Meyer 1 kB 22-10-1766  Pietersbierum  
Jantje Huites Huitema   2-3-1836  Nijland  
Jantje Hylkes Postma   11-7-1883  Idaarderadeel  
Jantje Idzes Postma        
Jantje Jacobs Andela   30-1-1902  Bolsward  
Jantje Jacobs de Boer   24-2-1850  Witmarsum  
Jantje Jacobs Deelsma   7-10-1865  Grouw  
Jantje Jacobs Foekema   ongeveer 1833  Lutkewierum  
Jantje Jacobs Hymerda   8-6-1857  Dronrijp  
Jantje Jacobs Kuipers   ongeveer 1892  Abbega  
Jantje Jacobs (Janke) Buiteveld   24-2-1833  Rauwerderhem  
Jantje Jans Altenburg   8-4-1852  Grouw  
Jantje Jans Andela   14-9-1821  Wonseradeel  
Jantje Jans Andela 1 kB 26-8-1825  Parrega  
Jantje Jans Babois   7-4-1857  Anjum  
Jantje Jans Bonsma   27-4-1865  Oosterlittens  
Jantje Jans Bonsma   13-9-1866  Oosterlittens  
Jantje Jans Dijkstra        
Jantje Jans Douma   12-9-1867  Midlum  
Jantje Jans de Graaf        
Jantje Jans Graafsma        
Jantje Jans Hollander   12-1-1839  Harlingen  
Jantje Jans Kamsma   ongeveer 1853  Franeker  
Jantje Jans Krol        
Jantje Jans Monkelbaan   ongeveer 1813  Wijckel  
Jantje Jans Oosterhout   5-8-1818  Wieuwerd  
Jantje Jochums Loonstra        
Jantje Johanna Stapenséa   ongeveer 1916     
Jantje Johannes 1 kB 12-2-1728  Ferwoude  
Jantje Johannes Bouma   26-2-1775  Wijckel  
Jantje Johannes Kleinberend        
Jantje Johannes Metz        
Jantje Johannes' Riemersma   ongeveer 1908  Huizum  
Jantje Johannes' Smekink   ongeveer 1846  Bolsward  
Jantje Johannes Symonsma   ongeveer 1794  Ferwoude  
Jantje Johannes de Vries   ongeveer 1831  Dronrijp  
Jantje Joukes Bouma   ongeveer 1807  Wolsum  
Jantje Jurjens Algra        
Jantje Klazes Altena   9-10-1788  Idskenhuizen  
Jantje Klazes Andela 1 kB ongeveer 1814  Pingjum  
Jantje Lammerts        
Jantje Machiels Nijholt   ongeveer 1834  Sint Nicolaasga  
Jantje Martens Zonsma (Sonsma ?)        
Jantje Maurits Obbema   28-3-1850  Witmarsum  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jantje Meiles Zetstra   1796     
Jantje Nannes de Vries        
Jantje Nannes de Vries        
Jantje of Janke Terra   18-2-1905  Rauwerderhem  
Jantje Petronella Zonderland   4-6-1908     
Jantje Petrus Pelsma        
Jantje Piërus' Biersma   ongeveer 1895  Ter Idzard  
Jantje Pieters        
Jantje Pieters Adema   8-11-1794  Workum  
Jantje Pieters Doting        
Jantje Pieters Hiemstra   ongeveer 1819  Workum  
Jantje Pieters van der Klei   18-7-1846  Bolsward  
Jantje Pieters Sierdsma   10-8-1881  Hennaarderadeel  
Jantje Pieters Smith   ongeveer 1904  Leeuwarden  
Jantje Pieters van der Werf   2-10-1849  Mirns en Bakhuizen  
Jantje Pieters van der Zee   27-11-1854  Tjerkwerd  
Jantje Popkes Deelsma   11-2-1858  Utingeradeel  
Jantje Reins Haarsma   30-4-1882  Scharl  
Jantje Reins de Lange   25-3-1853  Lemsterland  
Jantje Reins Roodhof        
Jantje Riemers Reinalda   ongeveer 1890  Winsum  
Jantje Ruurds de Jong   18-1-1843  Workum  
Jantje Ruurds de Jong   3-11-1847  Nijega  
Jantje Siebrens Yntema        
Jantje Sipkes Huisman   ongeveer 1898  Scharnegoutum  
Jantje Sjeeuwkes Kramer   1834  Bolsward  
Jantje Sjoerds van der Werf   19-6-1838  Burgwerd (op Grons)  
Jantje Sjoerds Winkler        
Jantje Sjoukes van der Zee   31-3-1835  Leeuwarderadeel  
Jantje Sybes Bijlsma 1 kB ongeveer 1823  Jelsum  
Jantje Sybrands Koopman        
Jantje Sybrens de Jong   30-1-1822  Workum  
Jantje S. Reen        
Jantje Taekes Galema 1 kB 6-5-1859  Peins  
Jantje Taekes Huitema   28-3-1865  Abbega  
Jantje Thomas' Faber   28-2-1858  Sneek  
Jantje Thomas' Faber   5-6-1859  Sneek  
Jantje Thomas Siemonsma   29-8-1796  Greonterp  
Jantje Tiemens Bouwhuis   ongeveer 1848  Eesterga (Lemsterland)  
Jantje Tjalkes        
Jantje Tjallings de Boer        
Jantje Tjeerds Bruinsma   1-4-1782  Sint Annaparochie  
Jantje Tjerks Riemersma        
Jantje Tjerks Riemersma   12-8-1798  Winsum  
Jantje Tjerks de Vries        
Jantje Tjitzes de Haan   ongeveer 1843  Oudehorne  
Jantje Vitus' Lolkema   16-11-1864  Baarderadeel  
Jantje Widmers Langedijk        
Jantje Wiebrens Kingma   14-9-1850  Workum  
Jantje Willems Asma 1 kB 21-5-1822  Mirns - Bakhuizen  
Jantje Willems Bootsma   22-7-1869  Franeker  
Jantje Willems Gerritsma   10-11-1863  Greonterp  
Jantje Willems Schaper        
Jantje Willems Zeinstra 1 kB      
Jantje Willems (Johanna / Janneke) Zeinstra 1 kB      
Jantje Wopkes Rauwerda   15-9-1783  Idzega  
Jantje Wybrands Kramer   ongeveer 1883  Balk  
Jantje Wybrens Boorsma   7-10-1816  Hichtum  
Jantje Ydes de Jong   16-1-1852  Workum  
Jantje Yntes     Poppingawier  
Jantje (Jansje) Zonderland   ongeveer 1906     
Jantje (Jantsje) Postma   4-6-1920  Lutkewierum  
Jantje (Zr. Fransisco) Bootsma   8-4-1918  Tirns  
Jantjen Harmens Asma   ongeveer 1785     
Jantsje Faber   ongeveer 1898     
Jantsje Fokkema        
Jantsje Rypma        
Jantsje van der Weide   1900     
Jantsje Winkel        
Jan.C.M. van Campenhout        
Japik Annes Kooiker   9-2-1781  Nijega-Trophorne  
Japik Sjoukes van der Weide        
Japik Tjeerds        
Japikje Jans        
Japikje Jans Aukes        
Japikje Piers van Popta   ongeveer 1835  Arum  
Japikje Sybrens Andela   1-6-1897  Wonseradeel  
Japikje Wybes van der Zee   14-5-1815  Abbega  
Japikje (Coba) Vries   18-12-1924  Donkerbroek  
Japke Dijkstra        
Japke Dijkstra   19-5-1912  Wonseradeel  
Japke de Jong        
Japke Twijnstra        
Japke Alberts Noordstra        
Japke Broers de Boer   22-6-1802     
Japke Gerbens de Boer   26-9-1814  Witmarsum  
Japke Gerrits Kingma   ongeveer 1853  Oosterwierum  
Japke Hillebrands Breuker   29-8-1902  Schingen  
Japke Jacobs Mulder   1-6-1860  Franeker  
Japke Josephs Niemark        
Japke Pieters Andela   3-5-1893  Wonseradeel  
Japke Reinders Nauta        
Japke Rinses Visser        
Japkje Jans Goslinga        
Jappie Postma   1907     
Jarich van Grovestins        
Jarich Gelinde Dijkstra   ongeveer 1866  Drachten  
Jarich Juws van Dekema 1 kB      
Jarich Martens        
Jarich Nicolaas Taekes Popma   4-7-1895  Burgwerd - Klein Grons  
Jarich Sybolts Adema   22-12-1813  Bolsward  
Jarich Tjallings Meylema   ongeveer 1589     
Jarig Adema   20-1-1868     
Jarig Bajema        
Jarig Gaikema   ongeveer 1884     
Jarig Cornelis Hoites Schaap   26-7-1893  Idaarderadeel  
Jarig Dirks Dijkstra   ongeveer 1857  Marssum  
Jarig Douwes Walta   18-3-1829  Workum  
Jarig Eiberts (Egberts) Andela   ongeveer 1771  Waaxens  
Jarig Harmens Ruurda   29-3-1801  Sensmeer  
Jarig Hendriks Brandsma   1-3-1838  Hartwerd - Ugoklooster  
Jarig Jarigs Ydema        
Jarig Johannes Rypma   4-11-1850  Westhem  
Jarig Johannes Rypma   27-9-1915  Abbega  
Jarig Jozef Siemonsma   22-5-1874  Greonterp  
Jarig Jozeph' Siemonsma   17-3-1884  Greonterp  
Jarig Klazes Hettinga   14-10-1838  Heeg  
Jarig Klazes Hettinga   5-5-1842  Sanfirden  
Jarig Klazes Hettinga   30-6-1904  Spannum  
Jarig Martens 2 kB ongeveer 1490     
Jarig Pieters Minnema   5-5-1862  Wonseradeel  
Jarig Rientses Rypma   15-12-1822  Sanfirden  
Jarig Rientses Rypma   16-2-1890  Wymbritseradeel  
Jarig Rientses Rypma   12-3-1895  Tirns  
Jarig Sijbouts Adema   5-6-1757     
Jarig Sjoerds 1 kB ongeveer 1500     
Jarig Sjoerds   ongeveer 1572     
Jarig Sjoerds Rypma   2-5-1803  Greonterp  
Jarig Sjoerds Rypma   12-9-1812  Tjerkwerd  
Jarig Sjoerds (Rijpma)   1708     
Jarig Symons Symonsma   ongeveer 1848  Westhem  
Jarig Sytzes Leenstra        
Jarig Thomas Siemonsma   24-5-1810  Greonterp  
Jarig Tjittes (Jaring) Huitema   16-4-1851  Greonterp  
Jarig Ypkes Ketelaar   6-1-1754  Workum  
Jarig (Jaring) Douwes Walta   12-3-1887  Westhem  
Jarigje Ypes Walta   12-3-1831  Wymbritseradeel  
Jaring Hiemstra   ongeveer 1923     
Jaring Langedijk   ongeveer 1904     
Jaring Rypma        
Jaring de Wolff        
Jaring de Wolff        
Jaring Ages Huitema   19-6-1894  Wymbritseradeel  
Jaring Folkert Siemonsma        
Jaring Jans de Wolff   20-9-1867  Greonterp  
Jaring Mevis Brandsma 1 kB 18-2-1808  Tjerkwerd  
Jaring Nicolaas Hettinga   8-3-1904  Bolsward  
Jaring Nicolaas (Jarig) Hettinga   28-6-1909  Wirdum  
Jaring Titus de Wolff   22-9-1916  Flânsum  
Jaring Titus (Jaring Teake) Hiemstra   29-10-1912  Bloemkamp  
Jaring Tjitte Huitema   ongeveer 1918     
Jaring Wiebe Rypma   24-12-1915  Greonterp  
Jaring (Jarig) van der Werf 1 kB 3-8-1906     
Jaspar (Caspar) Heuts   8-6-1803  Bunde  
Jasper Steendam        
Jasper Travaille   ongeveer 1903     
Jasper Hubert Keijsers   10-9-1834  Bunde  
Jasper Klases Geroltsma 1 kB ongeveer 1695     
Jasper Sybrens Zijlstra   ongeveer 1787     
Jasper Theunis Zijlstra        
Jasper Tjipkes        
Jayts Annes 1 kB ongeveer 1636     
Jean Damave        
Jean van Luxemburg   1957     
Jean Penders        
Jean II van Chalon        
Jeanette Veldhuizen   18-5-1903     
Jeanne de Dammartin   1208    59827843 
Jeanne Galema   1909     
Jeanne van der Gheynst        
Jeanne de Kerret de Quillien        
Jeanne de Orleans   12-9-1409  Blois  
Jeanne de Rhetel        
Jeanne Louise Agathe Posthumus Meijes   3-8-1885     
Jeanne (Johanna) van Valois   ongeveer 1294    1576471 
Jeekele Lefferts Visser   8-8-1758  Gaastmeer  
Jeen Broekstra   ongeveer 1880  Wijnjeterp  
Jeen Johannes Arendz 1 kB 4-10-1923     
Jeen Teyes Jansma        
Jefferson von Pfeil und Klein Ellguth        
Jehanne Groeneveld   11-12-1921  Bears  
Jehanne J. Kuipers 1 kB ongeveer 1909     
Jel Jaasma        
Jel Clasedr        
Jel Rinnert-Gerbens        
Jel Sieuwkes (Homminga)        
Jelck van Hoytema 1 kB      
Jelger Kempes        
Jelger Murcks Jorna     Warga  
Jelger Sietses Dijkstra 1 kB   Burgwerd  
Jelger Sietses Dijkstra   17-9-1846  Workum  
Jelger Sietzes Dijkstra   22-4-1842     
Jelger Tjerks Jelgersma        
Jelis Hooft        
Jelke Bruinsma        
Jelke Jans van der Sloep   ongeveer 1819  Hemrik  
Jell Haring Heertsdr   1611     
Jell Pyters        
Jelle        
Jelle Abma        
Jelle Adema   17-5-1854  Bolsward  
Jelle Altenburg   23-5-1901  Lutkewierum  
Jelle Andela        
Jelle Anema        
Jelle Bakkerus   ongeveer 1856  Leeuwarden  
Jelle Bouwhuis   30-7-1894  Doniawerstal  
Jelle Brouwer        
Jelle Cnossen        
Jelle Cnossen        
Jelle Cnossen        
Jelle van Dijk        
Jelle van Dijk        
Jelle Dijkstra   ongeveer 1856  Workum  
Jelle Douma   10-4-1898  Hitzum  
Jelle Jellesma 1 kB 24-12-1923  Heeg  
Jelle de Jong        
Jelle Kerkhof   18-3-1882  Leeuwarderadeel  
Jelle Kooistra   14-9-1870  Jellum  
Jelle de Lange        
Jelle Lemstra        
Jelle Lycklama à Nijeholt   1910     
Jelle Miedema   14-7-1897  Barradeel  
Jelle Rodenhuis        
Jelle Sitenga        
Jelle Stienstra        
Jelle van der Vleugel   7-12-1844  Bolsward  
Jelle van der Vleugel   16-7-1850  Bolsward  
Jelle Walda        
Jelle Walda        
Jelle Wiersma   14-1-1921  Hichtum  
Jelle Abes     Hennaard ?  
Jelle Abes     Abbega  
Jelle Ages Bouma   ongeveer 1847  IJsbrechtum  
Jelle Allerts Hogema   29-9-1851  Workum  
Jelle Allerts Hogema   17-4-1854  Workum  
Jelle Allerts Hogema   13-5-1855  Workum  
Jelle Andries de Boer   ongeveer 1829  Workum  
Jelle Andries Nijenhuis        
Jelle Anes Jukema   ongeveer 1816  Sexbierum  
Jelle Beintes van der Zweep   4-2-1855  Leeuwarderadeel  
Jelle Christoffe; Spoel        
Jelle Doekes Bouma        
Jelle Douwes Boomsma        
Jelle Douwes Bouma        
Jelle Douwes Miedema   14-8-1838  Wommels  
Jelle Douwes (Andela)     Witmarsum  
Jelle Douwes (Andela)     Witmarsum  
Jelle Eelkes        
Jelle Eelkes Kampstra        
Jelle Eeltjes Dooper   10-12-1882  Wonseradeel  
Jelle Eeltjes Dooper   7-4-1884  Wonseradeel  
Jelle Feddriks Hiemstra   21-5-1747  Oosterend  
Jelle Feddriks Hiemstra   21-12-1813  Bolsward  
Jelle Fokkes Bruinsma        
Jelle Folkerts Jellesma   ongeveer 1812  Nijega  
Jelle Folkerts Jellesma   ongeveer 1870  Sint Nicolaasga  
Jelle Franciscus' Tolsma   6-2-1835  Franekeradeel  
Jelle Geerts Bakker        
Jelle Geerts Bakker        
Jelle Gerbens Hofstra        
Jelle Gijsberts Bruinsma        
Jelle Gosses Bosma   15-2-1820  Sint Nicolaasga  
Jelle Greolts Hobbema 1 kB      
Jelle Harings Nauta   8-10-1849  Hommerts  
Jelle Harings Nauta   1907  Indië  
Jelle Harmens Beuker        
Jelle Harmens Bosma        
Jelle Harmens Kloosterhof        
Jelle Heeres (Faber) 1 kB      
Jelle Hendriks Bruinsma   1-3-1855  Dronrijp  
Jelle Hendriks Wiersma   ongeveer 1868  Oosterlittens  
Jelle Herres Faber 1 kB 7-2-1798  Tzummarum  
Jelle Hillebrands Breuker   7-2-1886  Schingen  
Jelle Hilles van der Vleugel   23-6-1877  Wonseradeel  
Jelle Jacobs de Boer        
Jelle Jans        
Jelle Jans de Boer        
Jelle Jans Dooper   31-8-1855  Hommerts  
Jelle Jans Hieminga        
Jelle Jans Hieminga   10-2-1836  Hijdaard  
Jelle Jans Kuperus        
Jelle Jans Rijpkema   25-6-1883  Doniawerstal  
Jelle Jans Stienstra        
Jelle Jans Vollema        
Jelle Jelles Bruinsma   ongeveer 1817  Dronrijp  
Jelle Jelles Postma   4-3-1774  Longerhouw  
Jelle Jelmers van Dijk   3-4-1831  Workum  
Jelle Jelmers van Dijk   18-9-1834  Workum  
Jelle Jentjes Andela   21-12-1825  Wonseradeel  
Jelle Jentjes Flapper   ongeveer 1901  Workum  
Jelle Jetze Rijenga        
Jelle Johannes Asma        
Jelle Johannes Asma   7-2-1832  Mirns - Bakhuizen  
Jelle Johannes' Bruinsma   16-10-1888  Arum  
Jelle Johannes' Dyckstra        
Jelle Johannes' Ketelaar   19-12-1892  Workum  
Jelle Johannes Vollema        
Jelle Johannes Wierema   24-5-1855  Rien  
Jelle Johannes Wiersma   ongeveer 1795     
Jelle Johannes (Hiemstra) 1 kB ongeveer 1739  Westhem  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jelle Joukes Hofstra        
Jelle Klazes de Jong        
Jelle Klazes Ketelaar   27-3-1840  Workum  
Jelle Lambertus' Veltman   ongeveer 1816  Sneek  
Jelle Lammerts van der Meer   1795     
Jelle Leenzes Wagenaar   ongeveer 1903  Bozum  
Jelle Lieuwes Galema   6-2-1821  Bolsward  
Jelle Lieuwes van der Vleugel   22-7-1841  Franeker  
Jelle Mattheus van der Werf   1803     
Jelle Minnes Wiersma   8-4-1866  Hennaarderadeel  
Jelle Molles van den Akker        
Jelle Monzes Postma   ongeveer 1866  Witmarsum  
Jelle Obes Popma   14-7-1867  Wonseradeel  
Jelle Obes Popma   10-1-1869  Wonseradeel  
Jelle Pieters Jouwsma   ongeveer 1824  Tjerkwerd  
Jelle Pieters Kingum        
Jelle Pieters Miedema        
Jelle Pieters Nauta   ongeveer 1810  Exmorra  
Jelle Pieters Roorda   ongeveer 1849  Warga  
Jelle Pieters Zijlstra        
Jelle Popkes Altenburg   16-7-1893  Tirns  
Jelle Reids de Jong        
Jelle Reins Reinsma   ongeveer 1811  Schraard  
Jelle Rienks Douma        
Jelle Rientses (Slipstra)        
Jelle Romkes Kroondijk   17-7-1909  Delfstrahuizen  
Jelle Roukes van der Meer   ongeveer 1848  Ypecolsga  
Jelle Sakes Bosma   ongeveer 1875  Irnsum  
Jelle Sierks Andela 1 kB 2-7-1867  Bolsward  
Jelle Sikkes Faber   1812     
Jelle Sipkes Faber   13-5-1871  Baarderadeel  
Jelle Sipkes Gorter   ongeveer 1799  Joure  
Jelle Sipkes de Jong   23-2-1859  Marssum  
Jelle Sipkes de Schiffart        
Jelle Sipkes de Schiffart   4-3-1901  Hartwerd  
Jelle Sipkes de Schiffart   26-1-1909  Wonseradeel  
Jelle Sjerps Broersma        
Jelle Sjirks Cnossen   ongeveer 1784  Hommerts  
Jelle Sjoerds   1730  Heeg  
Jelle Sjoerds Brattinga   19-5-1860  Idzega  
Jelle Sjoerds Dijkstra   10-2-1888  Workum  
Jelle Sjoerds Jellema 1 kB      
Jelle Sjoerds Jellesma   30-5-1877  Doniawerstal  
Jelle Sjoerds Jellesma   9-8-1886  Wymbritseradeel  
Jelle Sjoerds Postma   1724  Longerhouw  
Jelle Sjoerds Postma   6-6-1813  Burgwerd  
Jelle Sjoerds Postma   3-10-1857  Bolsward  
Jelle Sjoerds Rolsma   15-2-1844  Franekeradeel  
Jelle Sybolts (Sibolts) van der Vleugel 1 kB 2-11-1771  Heeg  
Jelle Sybrens Andela 1 kB 8-6-1830  Burgwerd  
Jelle Sybrens Bruinsma        
Jelle Sybrens Spoelstra        
Jelle Sybrens Stienstra   ongeveer 1878  Bolsward  
Jelle Sybrens Veltman        
Jelle Sybrens Wiarda        
Jelle Sybrins     Nijland Huniadyk  
Jelle S. Jukema   ongeveer 1909     
Jelle Taedes Abma   ongeveer 1855  Folsgare  
Jelle Taekes Bouma   3-10-1882  Workum  
Jelle Thomas' Faber   30-7-1864  Sneek  
Jelle Tjebbes de Boer   ongeveer 1855  Koudum  
Jelle Tjitzes Bouma   ongeveer 1856  Westhem  
Jelle Tjitzes Rijpkema        
Jelle Walles Nauta   1909     
Jelle Watses Heringa   ongeveer 1634  Dongjum  
Jelle Willems Andela   10-3-1903  Hennaard  
Jelle Willems Atsma (Asma)   ongeveer 1833  Koudum  
Jelle Willems Kramer   1803  Bolsward  
Jelle Wisses de Jong   28-5-1892  Teroele  
Jelle Wybrens Oppedijk   11-1-1893  Wymbritseradeel  
Jelle Wytses Landman        
Jelle Ymes Slippens   24-10-1828  Oosterend  
Jelle Ymes Wiarda   7-2-1890  Bolsward  
Jellird Ruurds (Jeljer) Wynia 1 kB 22-9-1888  Lutkewierum  
Jelly M. Bosma   13-1-1915  Leeuwarden  
Jelmer Huisman   ongeveer 1862     
Jelmer Christiaans van Dijk   ongeveer 1805  Workum  
Jelmer Jentjes de Groot        
Jelmer Klases        
Jelmer Ottes Jellema   16-2-1904  Wymbritseradeel  
Jelmer Sybrens        
Jelmertje Johannes de Jong        
Jelsk Jacobs        
Jelske Kingma   ongeveer 1905     
Jelte Cuperus   ongeveer 1874     
Jelte Eisinga        
Jelte Hoekstra        
Jelte Tolsma 1 kB 9-10-1885  Wirdum  
Jelte Abes van der Pol   ongeveer 1810  Franeker  
Jelte Haitses        
Jelte Keimpes Koopmans        
Jelte Keimpes Koopmans   5-10-1853  Stiens  
Jelte Kersts Boersma   ongeveer 1847  Rauwerd  
Jelte Piersz. 1 kB      
Jelte Poppes 1 kB ongeveer 1503     
Jelte Sakes Veltman 1 kB   Bolsward  
Jeltje        
Jeltje        
Jeltje Akkerman        
Jeltje Aukes   3-3-1925  Amsterdam  
Jeltje van den Berg   ongeveer 1886     
Jeltje Bouwhuis   18-12-1868  Ruigahuizen  
Jeltje van der Duim   10-6-1923  Beets  
Jeltje Eisma        
Jeltje Feenstra        
Jeltje Feenstra   ongeveer 1890     
Jeltje Gietema        
Jeltje van der Goot   ongeveer 1901     
Jeltje Gosliga   6-6-1919  Bolsward  
Jeltje Haagsma   29-5-1923  Sneek  
Jeltje Hannema        
Jeltje Hempenius   18-12-1922     
Jeltje Hettinga   ongeveer 1864  Tjerkwerd  
Jeltje van Hoek   ongeveer 1892  Hijlaard  
Jeltje Hoekstra        
Jeltje Hoekstra        
Jeltje Homminga   24-2-1902  Wonseradeel  
Jeltje Huitema   14-6-1887  Hemelumer Oldeferd  
Jeltje Hylkema   17-11-1904  Harich  
Jeltje Jorna   1909     
Jeltje Leenstra   10-10-1851     
Jeltje van der Meer        
Jeltje Noordhof        
Jeltje Oldenburger   22-1-1921  Surhuizum  
Jeltje Poelsma   11-4-1903  Herbaijum  
Jeltje Reekers   3-4-1863  Sloten  
Jeltje Sinnema   4-9-1864  Warga  
Jeltje Sytzema        
Jeltje Terpstra   1-4-1918  Tzum  
Jeltje Visser        
Jeltje Visser   15-5-1922  Ried  
Jeltje de Vries   ongeveer 1867  Nijega  
Jeltje Walsweer   ongeveer 1876     
Jeltje Walsweer   6-4-1921  Uitwellingerga  
Jeltje van der Wey        
Jeltje Wiarda   ongeveer 1879  Gaastmeer  
Jeltje Woudboer        
Jeltje Ypma   ongeveer 1874  Oosterend  
Jeltje Zijlstra   ongeveer 1864  Joure  
Jeltje Zijlstra   1-8-1925  Scharnegoutum  
Jeltje Zwart   12-10-1874  Workum  
Jeltje Alberts        
Jeltje Ales        
Jeltje Andries Walta        
Jeltje Anes   ongeveer 1732     
Jeltje Annes Dijkstra   31-1-1840  Gaast  
Jeltje Annes de Groot   ongeveer 1870  Holwerd  
Jeltje Ates   ongeveer 1635     
Jeltje Ates Sybrandi   2-10-1816  Lutkewierum  
Jeltje Baesdr Algra 1 kB      
Jeltje Baukes Fluitman   ongeveer 1902  Sint Nicolaasga  
Jeltje Baukes de Jong   ongeveer 1854  Nijhuizum  
Jeltje Bokkes Boermans   ongeveer 1812  Wijtgaard onder Wirdum  
Jeltje Botes   ongeveer 1725  Sneek ?  
Jeltje Botes Bootsma   3-4-1779  Dedgum  
Jeltje Buwes   ongeveer 1500     
Jeltje Cornelis'        
Jeltje Davids van Assen   ongeveer 1823  Bolsward  
Jeltje Dirks Kortrijk   ongeveer 1793  Mantgum  
Jeltje Dirks van der Werf   7-10-1842  Workum  
Jeltje Dirks (Faber)   5-12-1768  Tzummarum  
Jeltje Douwes 1 kB ongeveer 1675     
Jeltje Douwes   ongeveer 1685     
Jeltje Douwes van den Berg   20-5-1849  Parrega  
Jeltje Durks Dijkstra        
Jeltje Durks van der Meer   30-3-1819  Workum  
Jeltje Eelkes Veltman        
Jeltje Eeltjes Bakker        
Jeltje Eeltjes Dooper   20-6-1879  Wonseradeel  
Jeltje Eits Rinkema        
Jeltje Eizes Tromp        
Jeltje Elias Werkhoven        
Jeltje Folkerts Jellesma   ongeveer 1809  Nijega  
Jeltje Folkerts Rispens   ongeveer 1792     
Jeltje Geerts Fopma   17-9-1845  Baarderadeel  
Jeltje Gerardus Terwisscha van Scheltinga   21-8-1856  Workum  
Jeltje Gerbens Andela   ongeveer 1776  Bolsward  
Jeltje Gerbens Terpstra        
Jeltje Gosses        
Jeltje Hantjes Andela   26-5-1856  Wonseradeel  
Jeltje Harmens 1 kB 29-12-1749     
Jeltje Harmens Agricola   30-1-1885  Sint Nicolaasga  
Jeltje Heeres Poelsma   1799  Jelsum  
Jeltje Hendriks Hanema   ongeveer 1853  Roordahuizum  
Jeltje Hendriks Jonkman        
Jeltje Hendriks Kingma   ongeveer 1882  Warga  
Jeltje Hendriks Postma   ongeveer 1878  Gaastmeer  
Jeltje Hessels   1728  Warga  
Jeltje Hessels van der Zee        
Jeltje Hiddes Andringa        
Jeltje Hiekes van der Meer 1 kB 3-10-1852  Lollum  
Jeltje Hieltjes Hollander   25-6-1825  Bolsward  
Jeltje Hieltjes Hollander   13-9-1837  Bolsward  
Jeltje Hinke Gerritsen   ongeveer 1848  Gaastmeer  
Jeltje Hoites Terpstra 1 kB 11-1-1781  Tzummarum  
Jeltje Hoites (Terpstra)   31-3-1780  Tzummarum  
Jeltje Hylkes        
Jeltje Hylkes        
Jeltje Hyltjes Wiarda   28-2-1841  Bozum  
Jeltje Idses Sybrandy   17-10-1834  Hennaarderadeel  
Jeltje Idses Sybrandy   8-2-1839  Rien  
Jeltje Jacobs Elzinga        
Jeltje Jacobs Lap   ongeveer 1802  Warga  
Jeltje Jacobs de Ree        
Jeltje Jans        
Jeltje Jans        
Jeltje Jans 1 kB ongeveer 1740     
Jeltje Jans Andela   23-1-1859  Zurich  
Jeltje Jans Bijvoets   5-2-1827  Wymbritseradeel  
Jeltje Jans van Dijk        
Jeltje Jans Dijkstra     Workum  
Jeltje Jans Jurna        
Jeltje Jans Odinga   8-9-1856  Baarderadeel  
Jeltje Jans Teppema        
Jeltje Jans Terpstra 1 kB 7-11-1781  Tzummarum  
Jeltje Jans van der Wal   ongeveer 1821  Baard  
Jeltje Jelles Asma   20-3-1882  Hemelumer Oldeferd  
Jeltje Jelles de Boer        
Jeltje Jelles Cnossen   29-9-1815  Jutrijp  
Jeltje Jochums Oostra   30-4-1876  Baarderadeel  
Jeltje Jogchems        
Jeltje Johanna Aukes   23-5-1914  Amsterdam  
Jeltje Johanna Bruens     Amsterdam  
Jeltje Johannes        
Jeltje Johannes Flapper   2-3-1891  Goingarijp  
Jeltje Johannes Hannema   26-4-1903  Welsrijp  
Jeltje Johannes Kleefstra   ongeveer 1864  Jorwerd  
Jeltje Johannes Mensinga        
Jeltje Johannes' Oppedijk   22-1-1898  Kubaard  
Jeltje Johannes Twerda        
Jeltje Johannes Veenstra   ongeveer 1825  Menaldum  
Jeltje Johannes Wybenga        
Jeltje Johannes Zeilstra   20-10-1813  Bolsward  
Jeltje Johannes (Juliana) Agricola   20-7-1908     
Jeltje Jouws   ongeveer 1705     
Jeltje Jurres van der Weide   1-5-1744  Leeuwarden  
Jeltje Klaas Hollander   20-2-1831  Bolsward  
Jeltje Klaas Hollander   7-7-1835  Bolsward  
Jeltje Klases Pamboer   29-4-1847  Sneek  
Jeltje Klazes        
Jeltje Klazes Rispens        
Jeltje Kornelis Feenstra        
Jeltje Kornelis Roorda        
Jeltje Lammerts te Felde   ongeveer 1773     
Jeltje Lieuwes        
Jeltje Lieuwes Hoekstra   1824  Westhem  
Jeltje Lieuwes Jonkmans        
Jeltje Lolkes de Groot   ongeveer 1800  Hartwerd  
Jeltje Luitzens Dooper   6-3-1840  Wymbritseradeel  
Jeltje Machiels Dijkstra        
Jeltje Martens Galema   19-7-1801  Wommels  
Jeltje Martens Stienstra        
Jeltje Martens (Galema)   6-10-1799  Wommels  
Jeltje Meinderts 1 kB      
Jeltje Meinderts Ettema   10-12-1867  Gaast  
Jeltje Meyes Hobbema        
Jeltje Nannes de Boer   8-12-1764  Sneek  
Jeltje Oebeles Woudstra        
Jeltje Ottes de Vries        
Jeltje Petrus Nauta   19-5-1876  Hommerts  
Jeltje Pieters        
Jeltje Pieters        
Jeltje Pieters   ongeveer 1749  Makkum  
Jeltje Pieters Andela   ongeveer 1821     
Jeltje Pieters Bakstra        
Jeltje Pieters de Jong   8-10-1857  Workum  
Jeltje Pieters Jongstra        
Jeltje Pieters Siersma        
Jeltje Pieters van der Zijl   ongeveer 1851  Goënga  
Jeltje Reinders Schat   6-9-1870  Lutkewierum  
Jeltje Reins Haarsma   12-9-1848  Mirns en Bakhuizen  
Jeltje Remmelts Andela   10-12-1893  Achlum  
Jeltje Riemers van der Meulen   ongeveer 1825  Oosterlittens  
Jeltje Riemers Reinalda   9-3-1877  Oosterlittens  
Jeltje Rinses Veldman        
Jeltje Roelofs Boorsma        
Jeltje Ruurds de Jong   16-7-1836  Tjerkwerd  
Jeltje Ruurds Postma        
Jeltje Saakles   ongeveer 1550     
Jeltje Saakles   ongeveer 1615     
Jeltje Sakes Veldman   21-8-1845  Doniawerstal  
Jeltje Sierks Andela   5-4-1865  Bolsward  
Jeltje Sierks Andela   21-6-1869  Bolsward  
Jeltje Sierks Andela   19-5-1870  Bolsward  
Jeltje Sierks van der Schaaf        
Jeltje Sipkes Bleeker (Bleekstra)   27-1-1806  Lutkewierum  
Jeltje Sjirks Cnossen   ongeveer 1859  Idzega  
Jeltje Sjoerds Jellema        
Jeltje Sjoerds Terpstra   ongeveer 1822  Schraard  
Jeltje Sjoukes Kroes        
Jeltje Stientje Aukema   ongeveer 1895     
Jeltje Sybrands Wiarda   22-6-1863  Bozum  
Jeltje Sybrens        
Jeltje Taekles        
Jeltje Theunis' Kimsma   3-4-1877  Leeuwarderadeel  
Jeltje Thijses        
Jeltje Tietes de Haan        
Jeltje Tietes Palstra   ongeveer 1789  Wijtgaard  
Jeltje Tjeerds Andela   2-6-1897  Augustinusga  
Jeltje Tjeerds van Dijk   ongeveer 1893  Oosterlittens  
Jeltje Tjeerds Jorna   30-8-1827  Menaldumadeel  
Jeltje Tjeerds Jorritsma   27-11-1828  Harlingen  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jeltje Tjerks 1 kB   Bolsward  
Jeltje Tjitzes Bouma   15-5-1850  Westhem  
Jeltje Wiebes de Graaf        
Jeltje Wiebrens        
Jeltje Willems Atsma   ongeveer 1823  Uitwellingerga  
Jeltje Willems Feenstra   6-12-1882  Tirns  
Jeltje Willems Ybema        
Jeltje Willems Zeinstra 1 kB   Peins  
Jeltje Wobbes        
Jeltje Wybrens Jousma   ongeveer 1870  Spannum  
Jeltje Ymes Stellingwerf        
Jeltje (Jeis) Zijlstra   12-8-1922  Wolsum - Fiifhûs  
Jeltje (Juliana) Dooitses Gravius   ongeveer 1703  Dokkum  
Jeltsje Swierstra 1 kB 11-6-1854  Bears - Wielstersyl  
Jenck Pieters        
Jenne Johannes van der Zee        
Jenne Ottes 4 kB ongeveer 1625     
Jenneke van Hetterscheid        
Jennigje Polhaar        
Jens Block        
Jentje        
Jentje Andela   24-1-1917  Stiens  
Jentje de Boer   24-11-1841  Wolsum  
Jentje Cats 1 kB 26-7-1783  Leeuwarden  
Jentje Flapper        
Jentje Hellinga        
Jentje Klijnstra   2-7-1899     
Jentje Leenstra        
Jentje Alles Andela   8-1-1860  Wons  
Jentje Alles Douma        
Jentje Andries Spoelstra        
Jentje Annes Tolsma     Wonseradeel  
Jentje Epkes Baarda   1-1-1846  Schraard  
Jentje Feitzes Tromp        
Jentje Folkerts Andela   19-9-1884  Arum  
Jentje Gerrits Spoelstra   21-4-1869  Stiens  
Jentje Hantjes Andela   16-9-1860  Wonseradeel  
Jentje Hilbrands (Boer)        
Jentje Jacobs Dijkstra   11-5-1791  Nijland  
Jentje Jans        
Jentje Jans de Glee        
Jentje Jobs Faber        
Jentje Jogchums Zuidema        
Jentje Lieuwes Bootsma        
Jentje Meijes Bouma        
Jentje Pieters Hiemstra   ongeveer 1894  Winsum  
Jentje Sjoerds 1 kB 5-12-1709     
Jentje Sjoerds Brattinga   28-10-1864  Wymbritseradeel  
Jentje Sytses Katstra        
Jentje Tjerks Boersma   16-8-1797  Bozum  
Jentje Tjerks Douma   ongeveer 1787  Oosterwierum  
Jentje Ulbes Andela 1 kB ongeveer 1785  Exmorra  
Jentje Yentes Bekema 1 kB 8-10-1836  Workum  
Jentje Ymes Bosma   ongeveer 1816  Mantgum  
Jents Tijsses        
Jentske Piers Lycklama à Nijeholt   28-4-1823  Arum  
Jeremias Heerings        
Jeroen Galama   19-8-1911  Tjerkwerd  
Jeroen Harmens Witteveen   ongeveer 1878  Friens  
Jeroen Sakes Veltman        
Jeroen Sakes Veltman   24-1-1837  Doniawerstal  
Jeroen Sakes Veltman   8-8-1847  Doniawerstal  
Jeroen Sakes Veltman   14-1-1881  Nijega ?  
Jessie Hamersma        
Jesus Hernández Cornejo   1831     
Jet Erkamp        
Jet de Jong        
Jet van de Wetering        
Jet J. Haag        
Jets        
Jets Dircks        
Jetsche Catharina (Jetske) Andela   9-6-1923  Kubaard  
Jetsche (Jettie) Galama   17-6-1925  Blauwhuis  
Jetscke Sjoerds van Grovestins        
Jetse Anskes de Jong        
Jetse Dirks        
Jetse Douwes Robijns   19-9-1813  Workum  
Jetse Feikes        
Jetse Feikes 1 kB 21-2-1720  Tjerkwerd  
Jetse J. de Vries   1771     
Jetse Klazes 1 kB 6-12-1754  Longerhouw  
Jetse Pieters Bouma   ongeveer 1844  Hitzum  
Jetse Scheltes Bergsma        
Jetse Sikkes        
Jetse Sybrens Kuipers        
Jetse Sybrens Tolsma   ongeveer 1859  Witmarsum  
Jetse Sytzes Dijkstra 1 kB   Wommels  
Jetse Taekes Ettema 1 kB 3-3-1807  Ferwoude  
Jetske Agricola   15-1-1898  Tjerkgaast  
Jetske Andela 1 kB 4-1-1865  Wonseradeel  
Jetske Andela 1 kB 28-6-1915  Lutkewierum  
Jetske Andela   17-5-1918  Harich  
Jetske Aukes   24-1-1896  Sloten  
Jetske Bijlsma        
Jetske de Boer        
Jetske Boorsma   20-11-1905  Bolsward  
Jetske Bosma   ongeveer 1856  Mirns en Bakhuizen  
Jetske Cnossen        
Jetske Draaisma        
Jetske de Geele        
Jetske Greidanus        
Jetske van der Hoef   31-12-1922  Wolvega  
Jetske Kingma   8-12-1915  Jellum  
Jetske van der Klaver        
Jetske Kleiboer   ongeveer 1857  Westhem  
Jetske Knol        
Jetske Leenstra   ongeveer 1908  Jutrijp  
Jetske van der Meer   ongeveer 1845  Almenum  
Jetske Melchers   7-5-1922  Bakhuizen  
Jetske Pietersma        
Jetske Rijpkema   24-1-1880  Doniawerstal  
Jetske Terwisscha van Scheltinga   21-7-1902  Sint Nicolaasga  
Jetske Tusch        
Jetske de Vries        
Jetske de Vries   1899     
Jetske van der Werf   2-11-1922  Wolsum  
Jetske Westendorp   2-7-1824  Makkum  
Jetske Wiersma   3-3-1866  Woudsend  
Jetske Woudboer        
Jetske Ypma   11-11-1897     
Jetske Zeinstra   12-9-1893  Peins  
Jetske Ages        
Jetske Ales Wijbinga   14-6-1885  Pietersbierum  
Jetske Andriesdr. van Beslinga        
Jetske Annes        
Jetske Annes de Boer   ongeveer 1829  Nijland  
Jetske Aukes Fluit   14-3-1871  Franekeradeel  
Jetske Aukes Fluit   11-4-1872  Franekeradeel  
Jetske Aukes Fluit   18-4-1873  Franekeradeel  
Jetske Aukes Wiersma        
Jetske Bastiaans van Campen (Kampen) 1 kB 19-11-1773     
Jetske Botes Bruinsma        
Jetske Bouwes (Juliana) van den Oever     Workum  
Jetske Clazes de Jong   26-1-1851  IJlst  
Jetske Cornelis' de Boer   ongeveer 1834  Makkum  
Jetske Cornelis Ettema 1 kB 5-11-1764  Parrega  
Jetske Dircx Hollander   1622     
Jetske Dirks        
Jetske Douwes Buma        
Jetske Douwes Flapper   1831  Hartwerd  
Jetske Douwes Teernstra   ongeveer 1861  Tirns  
Jetske Durks 1 kB      
Jetske Durks Bijlsma        
Jetske Durks Hollander   9-10-1850  Franeker - Lutjelollum  
Jetske Durks de Meer   13-10-1825  Pingjum  
Jetske Everts Wybenga   13-6-1884     
Jetske Everts Ypma   13-6-1861  Dongjum  
Jetske Gerbens Bolta   19-2-1838  Barradeel  
Jetske Gerbens Bolta   26-9-1845  Wijnaldum  
Jetske Gerbens Syperda        
Jetske Gerrits        
Jetske Gerrits Westendorp   25-5-1832  Makkum  
Jetske Grietje Kooistra        
Jetske Hans Zeinstra   22-3-1889  Gaast  
Jetske Hanses Bolta   17-8-1872  Barradeel  
Jetske Hanses Bolta   3-12-1879  Barradeel  
Jetske Hanzes        
Jetske Haringhs        
Jetske Harings Nauta   1920     
Jetske Hendriks        
Jetske Hendriks Bolta   20-2-1839  Barradeel  
Jetske Hendriks (of Jetske Pieters)        
Jetske Hermanns Ahrens   ongeveer 1845  Menaldum  
Jetske Hessels van der Meer        
Jetske Hobbes        
Jetske Hoites   1776  Makkum  
Jetske Hoites   1777  Makkum  
Jetske Hylkes Postma   24-9-1888  Baarderadeel  
Jetske Hyltjes Wiarda   17-4-1891  Baarderadeel  
Jetske Idses Sybrandi   1-1-1846  Lutkewierum  
Jetske Idzes Visser   ongeveer 1827  Grouw  
Jetske Jacobs Zysling   ongeveer 1878  IJsbrechtum  
Jetske Jacobus' Veltman   24-10-1904  Dedgum  
Jetske Jans        
Jetske Jans Bijvoets   10-8-1835  Workum  
Jetske Jans Heerenga   ongeveer 1814  Loënga  
Jetske Jans Postma   21-12-1834  Bolsward  
Jetske Jans Postma   ongeveer 1843  Dronrijp  
Jetske Jans Taekema 1 kB 24-8-1799  Burgwerd  
Jetske Jelles        
Jetske Jelles Faber   21-1-1778  Dongjum  
Jetske Jelles Faber 1 kB 2-8-1781  Dongjum  
Jetske Jelles Hofstra        
Jetske Jelles Jukema   30-9-1839  Oosterbierum  
Jetske Jelles Kingma   ongeveer 1560     
Jetske Jilderts de Vries   2-8-1882  Hidaard  
Jetske Jittes Flapper   17-1-1896  Hidaard  
Jetske Johannes        
Jetske Johannes Braamberg        
Jetske Johannes Hibma        
Jetske Joukes Gerbrandy   ongeveer 1806  Rauwerd  
Jetske Jurjens Lolkema 1 kB 25-5-1834  Tirns  
Jetske Klazes   ongeveer 1640     
Jetske Klazes 1 kB 10-11-1756  Exmorra  
Jetske Lammerts Veltman   16-11-1822  Dronrijp  
Jetske Lolkes de Groot   ongeveer 1803  Hartwerd  
Jetske Lykles Oppedijk   4-10-1899  Ypecolsga  
Jetske Maria Aukes   23-7-1894  Woudsend - W  
Jetske Mattheus        
Jetske Meinerts Nijdam 1 kB ongeveer 1630     
Jetske Meintes Brandsma   ongeveer 1884  Gaast  
Jetske Murks        
Jetske Nicolaas Ypma   12-2-1900  Franeker - Salverd  
Jetske Paulus Ennema        
Jetske Piers Huitema   6-2-1815  Woudsend  
Jetske Pieters Anema   5-4-1837  Dongjum  
Jetske Pieters Bleeker   ongeveer 1801  Sneek  
Jetske Pieters Langedijk   19-3-1867  Wymbritseradeel  
Jetske Pieters Schuurmans   16-7-1840  Hennaarderadeel  
Jetske Pieters Schuurmans   15-10-1841  Hennaarderadeel  
Jetske Reinskje Ypma   29-7-1906  Achlum-Sopsum  
Jetske Rients' Huitema   24-7-1898  Wymbritseradeel  
Jetske Rientses Huitema     Hieslum  
Jetske Ruurds        
Jetske Ruurds Huitema     Oudega  
Jetske Ruurds de Jong   9-1-1831  Workum  
Jetske Ruurds de Jong   18-12-1844  Nijega  
Jetske Ruurds Koopmans        
Jetske Sierks Andela   28-10-1893  Leeuwarden  
Jetske Simkes   ongeveer 1553     
Jetske Simkes 1 kB ongeveer 1610     
Jetske Simons Oudeboon   30-5-1808  Bolsward  
Jetske Sjoerds Pietersma   8-8-1839  Wymbritseradeel  
Jetske Sjoerds Pietersma   31-3-1844  Westhem  
Jetske Sjoerds Riemersma   ongeveer 1793  Britswerd  
Jetske Sybes   ongeveer 1675     
Jetske Sybrands Wiarda   21-6-1858  Bozum  
Jetske Sytses        
Jetske Taekes        
Jetske Taekes 1 kB 20-3-1773  Exmorra  
Jetske Taekes (Yttje) van Teeken     Exmorra  
Jetske Ties Tijsma   27-8-1836  Wymbritseradeel  
Jetske Tjallings Seffinga   15-7-1889  Hennaarderadeel  
Jetske Tjeerds van der Meer   12-12-1823  Franekeradeel  
Jetske Tjipkes Kuipers   5-2-1831  Workum  
Jetske Walles Oppedijk   1850     
Jetske Wiegers Visser   6-7-1830  Oosterzee  
Jetske Willems Huizinga   1838     
Jetske Wiltjes (Jitske) Mulder        
Jetske Wybes Bouma        
Jetske Wypkes Tijsma   14-2-1847  Oosthem  
Jetske Wytses        
Jetske Yebs Andela 1 kB 12-12-1881  Edens  
Jetske Yebs Ypma 1 kB 1-12-1817  Achlum  
Jetske Yebs Ypma   25-2-1899  Herbaijum  
Jetske Yntes Kingma        
Jetske (Jekke) de Boer   19-2-1920  Achlum  
Jetske/Isberga   29-7-1765  Dronrijp  
Jetta Johans Witte        
Jette Durks Flapper   11-6-1788  Wolsum - Jousterp  
Jette Elisabeth Kienstra        
Jetty Huitema        
Jettze Pieckes        
Jetze van der Baan        
Jetze de Boer   7-7-1897  Parrega  
Jetze Bouma        
Jetze Bouwma        
Jetze Ferwerda        
Jetze Reijenga        
Jetze Rijenga        
Jetze van Sminia        
Jetze van der Werff   6-11-1830  Leeuwarden  
Jetze Wiersma   5-2-1923  Hartwerd  
Jetze van der Wolf   ongeveer 1904     
Jetze Bouwes Kalma   ongeveer 1827  Jellum  
Jetze Cornelis Mous   1917     
Jetze Doekle van der Baan   ongeveer 1871  Parrega  
Jetze Franses Wybenga   ongeveer 1837  Huizum  
Jetze Gerrits Andela   15-7-1907  Nijland  
Jetze Hiddes de Vries   ongeveer 1805  Pingjum  
Jetze Hommes Kalma        
Jetze Hyltjes Brandsma 1 kB 14-8-1888  Oosterend - Roodhuis  
Jetze Jacobs Mulder        
Jetze Jans Bijvoets   4-4-1841  Workum  
Jetze Jans Martens        
Jetze Jans Ybema   11-12-1901  Wonseradeel  
Jetze Joris Wijnja        
Jetze Klazes Nieuwenhuis   8-12-1894  Hommerts  
Jetze P Dijkstra   ongeveer 1917     
Jetze Sijtses Dijkstra   22-4-1838     
Jetze Sipkes Plat   20-3-1859  Menaldum  
Jetze Sippes Plat        
Jetze Sjoekes Lolkema   5-4-1815  Oudega  
Jetze Tjebbe Dijkstra   19-5-1905  Scharl - Rea Klif  
Jetze Tjipkes Kuipers   7-4-1836  Workum  
Jetze Ymes Wiarda   25-12-1884  Burgwerd  
Jetze (Julianus) Doekes Bouma 1 kB 13-9-1810  Tjalhuizum  
Jewdokia Lopoechina        
Jeyp Solckes        
Jieskje Heins Steinfort   7-10-1890  Achlum  
Jieskje Piebes Tilstra        
Jieskjen Wytses Bouma   ongeveer 1803  Achlum  
Jikke Jansen   ongeveer 1857     
Jikke Kunst   ongeveer 1920  Gorredijk  
Jikke Siegert        
Jikke Veldhuis   ongeveer 1910     
Jikke Jacobs Haanstra        
Jikke Johannes Huitema   8-8-1863  Wonseradeel  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Jikke Namles Asma   1-4-1855  Akmarijp  
Jildert van Dijk   ongeveer 1878  Franeker  
Jildert Dijkstra        
Jildert Durks (Jillert) de Vries   ongeveer 1855  Teroele  
Jildert Gerrits de Boer   5-10-1866  Tirns  
Jildert Haayes Statema   ongeveer 1863  AEgum  
Jildert Jans Jorna   5-3-1779  Warga  
Jildert Lolkes Jorna   8-1-1869  Wijtgaard  
Jildert Simmes Andringa   ongeveer 1798  Friens  
Jildert Simmes Andringa   14-4-1870  Roordahuizum  
Jildo Bouwes van Dijk        
Jildo Jans Vellinga   ongeveer 1836  Oosterend  
Jildou Feddes Ypma   22-1-1784  Tirns  
Jildou Martens   ongeveer 1502     
Jildou Sjoerds   ongeveer 1580     
Jildou Sythies 2 kB ongeveer 1580     
Jildou Tjeerds   ongeveer 1550     
Jildouw Fetzes Broersma   ongeveer 1620     
Jilkje Sjerps Wierda        
Jilkjen Sjoukema        
Jilkjen Dirks van Dirksen   17-10-1849  Workum  
Jilkjen Pieters Zaadstra        
Jillert Pieters   ongeveer 1630     
Jillert Taekes Stellingwerf   ongeveer 1840  Baijum  
Jilles van der Veen        
Jilles Karsts Bergsma   ongeveer 1852  Pingjum  
Jim Jansen        
Jim Kamstra        
Jimkje Heerkes Westra   ongeveer 1840  Oosterend  
Jimkje Pieters Feenstra        
Jinke Heidsma   ongeveer 1891  Tjalleberd  
Jinke Hobma   17-5-1903  Westhem  
Jinke van der Schuit   12-11-1841  Wymbritseradeel  
Jintje Douma        
Jisk Doeckes (Jisseltje)        
Jisk Hiddes Jonker   ongeveer 1882  Goutum  
Jisk Jorrits de Boer   13-9-1818  Rauwerderhem  
Jisk Jorrits de Boer   23-10-1826  Rauwerderhem  
Jisk Jorrits de Boer   29-5-1831  Irnsum  
Jisk Klazes Hoogma        
Jisk Sipkes Hoogma   11-3-1899  Oosterwierum  
Jiskje Teernstra        
Jiskje Broers de Boer   23-8-1864  Baarderadeel  
Jiskje Jorrits de Boer   9-12-1823  Rauwerderhem  
Jiskje Lieuwes Grondsma        
Jiskjen Doekes        
Jiskjen Haites        
Jiskjen Popkes Deelsma     Akkrum of Irnsum  
Jisse van Dijk   13-6-1869  Lutkewierum  
Jit Gerbensma        
Jitsche Annes Kooiker 1 kB 22-7-1863  Makkum  
Jitse Jans Schaafsma        
Jitske Bakker   ongeveer 1884  Wieuwerd  
Jitske Dijkstra   ongeveer 1894  Dronrijp  
Jitske Engwerda   27-1-1889  Oosterend  
Jitske Ettema        
Jitske van der Graaf   ongeveer 1870  Berlikum  
Jitske Huitema   7-6-1894  Sloten  
Jitske Jurna   7-7-1898  Wartena  
Jitske Lolkema        
Jitske Oosterhaven        
Jitske Poelstra   2-5-1898  Hidaard  
Jitske Postma        
Jitske van der Velde   ongeveer 1840  Sint Nicolaasga  
Jitske de Vos   19-6-1916     
Jitske de Vries        
Jitske Wassenaar   ongeveer 1896  Weidum  
Jitske van der Zee   25-1-1878  Idaarderadeel  
Jitske Zwerver   11-11-1893     
Jitske Alberts Boersma        
Jitske Anes Andela   20-9-1894  Oosterlittens  
Jitske Bouwes Speerstra   12-4-1862  Gauw  
Jitske Eelkes Postma   14-6-1841  Harich  
Jitske Ferks van der Plaats   ongeveer 1824  Beetgum  
Jitske Geertruida Feenstra   ongeveer 1868     
Jitske Gerbens Bolta   1-2-1835  Barradeel  
Jitske Gerbens Pietersma   6-4-1842  Tjerkwerd  
Jitske Gerrits Flapper   23-4-1833  Oudega  
Jitske Hanzes Zwart        
Jitske Hendriks de Boer        
Jitske Hendriks Bouma   ongeveer 1783     
Jitske Idzes Ettema   20-11-1833  Bolsward  
Jitske Jacobs Strikwerda   11-12-1902  Wonseradeel  
Jitske Jacobs Tiemersma   24-2-1899  Baarderadeel  
Jitske Jans Bergstra        
Jitske Jans Teerenstra   ongeveer 1897  Bolsward  
Jitske Johannes Heeg   ongeveer 1836  Waaxens  
Jitske Kornelis' Boekema   6-5-1903  Leeuwarderadeel  
Jitske Kornelis Bouma        
Jitske Kornelis Hoekstra        
Jitske Kornelis Mulder        
Jitske Kornelis Pot   6-5-1849  Doniawerstal  
Jitske Lieuwes van der Plaats   ongeveer 1822  Beetgum  
Jitske Oepkes de Jager        
Jitske Pieters Hoekstra   9-5-1817  Hardegarijp  
Jitske Roelofs Pot   20-3-1893  Doniawerstal  
Jitske Ruurds (Tjitske) van der Wei (Wey)   ongeveer 1842     
Jitske Siebes Huisman   ongeveer 1850  Workum  
Jitske Sjoerds Jellesma   30-8-1884  Oldeouwer  
Jitske Sjoerds Kamstra   ongeveer 1893  Warga  
Jitske Sjoerds Ypma   22-7-1844  Kubaard  
Jitske Sybrens Hiemstra        
Jitske Sybrens Hoekstra        
Jitske Sybrens Swart   6-9-1800  Warga  
Jitske Uitzes Deelstra        
Jitske Wiltjes Bottema        
Jitske Wopkes Schat   5-6-1907  Oudebildtzijl  
Jitske Wudmers (Jetske) Tolsma (Talsma)        
Jitske Ymes        
Jitske (Jikke) de Jong   6-11-1922  Jorwert  
Jitske (Ydske, Idsche of Jetske) van der Weide     Tirns  
Jitte Bruinsma   21-8-1919  Roodhuis  
Jitte Feenstra   28-4-1869  Westhem  
Jitte Flapper   19-3-1923  Abbega  
Jitte Andries Huitema        
Jitte Dirks (Flapper)   3-1717  Boornzwaag  
Jitte Dominicus de Jong   23-10-1924  Tjerkwerd  
Jitte Douwes Flapper   12-6-1783  Hartwerd  
Jitte Douwes Flapper   1-4-1859  Workum  
Jitte Gosses Bosma   24-2-1838  Doniawerstal  
Jitte Innes        
Jitte Jacobs Flapper   1835     
Jitte Jacobs (Yete, Yette of Iete) Flapper 1 kB   Wolsum - Jouswerd  
Jitte Pieters Nijland   18-9-1834  Oudega Wym.  
Jitte Rients' Huitema   10-1-1897  Wymbritseradeel  
Jitte Sakes Veltman   11-7-1841  Doniawerstal  
Jitte Sakes Veltman   31-12-1848  Ouwster Nijega  
Jitte Sakes Veltman   14-2-1891  Friens  
Jitte Sierd Veenstra        
Jitte Simmes van der Meer   21-10-1763  Abbega  
Jittie (of Idt) Joostes Jaringa 1 kB      
Jitze Hendriks de Jong   ongeveer 1834  Lichtaard  
Jitze Jacobs Bos   11-1-1882  Hoornsterzwaag  
Jitze Willems van der Heide   30-9-1855  Oenkerk  
Jnges Jan Stolwijk        
Jo de Groot        
Jo Rolf        
Jo Sikkes        
Jo Tiel Groenestege   1911     
Jo A. Tromp        
Jo Jans Nauta        
Joachim Adolf van Rechteren        
Joachim Foppes Scheltinga 1 kB 4-2-1751     
Joachim Frederik Hohenzollern       25288 
Joachim Henricus Hamers   14-4-1898  Wsw  
Joachim Holger Waldemar Christiaan van Denemarken   7-6-1969  Kopenhagen  
Joachim I van Brandenburg       57346 
Joachim I  Nestor Hohenzollern       202304 
Joachim II Nestor van Hohenzollern       101152 
Joachim Meinardus Galama 1 kB 15-6-1912  Tjerkwerd  
Joan van Asturië        
Joan van Aylva 1 kB      
Joan Beaufort   ongeveer 1404    934817 
Joan of Kent   29-9-1328    7478541 
Joan de Valletort 1 kB      
Joan (jonkheer) Quarles van Ufford   2-12-1888  Axel  
Joann Martin Becker        
Joanna Bouwhuis   10-5-1917  Sint Nicolaasga  
Joanna van Brabant        
Joanna van Pfirt gravin        
Joanna Plantagenet   5-7-1321     
Joanna Spiertz        
Joanna Tiel Groenestege   1922     
Joanna Catharina Heuts   3-11-1753  Bunde  
Joanna Catharina Plaum        
Joänna Elisabeth Buma   2-5-1881  Leeuwarden  
Joänna Elisabeth (barones) van Haersolte   27-11-1813  Zwolle  
Joanna Gerdina Daniëls   1-9-1887  Dongen  
Joanna Maria Heuts   2-3-1751  Bunde  
Joanna Petronella (Ans) Peters   23-4-1924  Sint Hubert  
Joanna Reimers        
Joanna Teda Maria Stoop   9-5-1911  Hilversum  
Joanna (Catharina) van Habsburg        
Joanna (Jantje) Ruurds Vonk   9-10-1835  Jelsum  
Joannes Baur (Bour, Bawr)   ongeveer 1698     
Joannes Hettinga        
Joannes Jorna   1895     
Joannes Kempenaers        
Joannes Koelman   22-3-1788  Workum  
Joannes Koelman   9-2-1797  Workum  
Joannes Koelman   8-6-1799  Workum  
Joannes Posthumus        
Joannes Stinstra   25-11-1789  Franeker  
Joannes Albertus Maria Heijdeman   11-5-1860  Deventer  
Joannes Antonius van der Kolk   ongeveer 1853  Zwolle  
Joannes Baukes Wartna   1810  Nes Ameland  
Joannes Durks        
Joannes Gerardes Bernardus Maria Kühn        
Joannes Gerbens (Panboer)     Loënga  
Joannes Gerlofs Straatsma     Sneek  
Joannes Hans Wiersma   23-11-1877  Tirns  
Joannes Hansos Acronius        
Joannes Harmanus Rooswinkel   ongeveer 1838  Leeuwarden  
Joannes Hayes Oosterbaan   ongeveer 1808  Bolsward  
Joannes Hendricus Huijts   20-9-1870  Bunde  
Joannes Henricus (Jan) Baur (Bours)   ongeveer 1640     
Joannes Hessel Jacobus de Jong   23-8-1894  Joure  
Joannes Hubertus de Jong   15-10-1900  Joure  
Joannes Jacobs Roma   ongeveer 1794  Bolsward  
Joannes Jacobus Huijts   7-12-1844  Bunde  
Joannes Jans Hobbema   8-9-1809  Ried  
Joannes Jans Taekema 1 kB 26-11-1794  Burgwerd  
Joannes Johannes (Jan) Huitema   6-1-1849  Hartwerd - Oldeclooster  
Joannes Josephaus (Joseph) Baur        
Joannes Lambertus Kusters        
Joannes Laurentius Ettema   18-1-1885     
Joannes Leonardus Maassen   1919     
Joannes Ludovicus Swelsen   8-9-1869  Spaubeek  
Joannes Ludovicus (Jean Louis) Vossen        
Joannes Martinus Hubertus Huijts   8-12-1824  Bunde  
Joannes Matthias (Mathis) Baur     Ubach (D)  
Joannes Minnes Faber 1 kB      
Joannes Otto Smeekink        
Joannes Paulus        
Joannes Reinders de Vries   ongeveer 1811  Leeuwarden  
Joannes Sijbrandus' de Vries   5-5-1889  Leeuwarden  
Joannes Theodorus' Yedema   15-9-1895  Workum  
Joannes Titus Tiel Groenestege   21-8-1854  Steenwijkerwold  
Joannes Tjeerds de Jong   ongeveer 1791  Oosterend  
Joannis van der Poel        
Joannis Schoenmaker        
Joannis van der Wey   1-8-1780     
Joannis Fredses   ongeveer 1681     
Joao de Melo        
Joao Mendes Roiz de Briteiros        
Job Hillebrands Reverda        
Job Piers Santema   ongeveer 1819  Britswerd  
Job Ulbes Faber        
Jobchen Arentsdochter van Alphen        
Jobst Hermann von Lippe   9-2-1625    1536 
Jobst I von Holstein-Schauenburg   1483     
Jochem Douwes (Boxma)        
Jochem Foppes        
Jochemina Dijkstra   ongeveer 1860  Lekkum  
Jochum de Groot        
Jochum Hotzes Bijlsma        
Jochum Jans Stienstra        
Jochum Jolts Oostra   ongeveer 1842  Beers  
Jochum Joukes Goslinga        
Jochum Meinzes Rijpkema   ongeveer 1858  Oldeouwer  
Jochum Meyes Rijpkema        
Jochum Sietzes Hoekstra        
Jochum Sietzes (Oege) Hoekstra   ongeveer 1908  Lutkewierum  
Jochum Sybrens Stienstra   ongeveer 1843  Dronrijp  
Jochum Tjallings Ypma   ongeveer 1803  Lollum  
Jochum Willems Brouwers        
Jochumke Buwalda   4-5-1860  Menaldumadeel  
Jochumke Fokkes Eringa   30-1-1798     
Joeke 1 kB ongeveer 1720     
Joeke de Jong   2-7-1925     
Joënna Elisabeth Buma   13-12-1870  Leeuwarden  
Joest Mockema        
Jogchem M. Rijpkema        
Jogchum Sleifer        
Johan        
Johan van Abbema        
Johan Abma   1-12-1925  Mirns  
Johan Beaufort-Somerset       934810 
Johan Beaufort Somerset   1373    1869620 
Johan Bruens     Amsterdam  
Johan van Claerbergen        
Johan Cnossen        
Johan Galama   1924     
Johan van Gendt        
Johan van Goor       85582 
Johan Kaldenbach        
Johan van der Meer        
Johan van der Meer        
Johan van Merode        
Johan van der Meulen   ongeveer 1873  Koudum  
Johan Murray        
Johan Nassau-Weilburg        
Johan van Oldenbarnevelt   14-9-1547  Amersfoort  
Johan Potma        
Johan van Raesfelt        
Johan van Raesfelt       10696 
Johan Ravensloot        
Johan van Rossum        
Johan van Rossum        
Johan Schuttenbeld   28-10-1923     
Johan Sjaarda        
Johan Speckmann        
Johan Tiel Groenestege   1914     
Johan van der Valk   23-3-1910  Hennaarderadeel  
Johan Visser        
Johan van der Vlugt   1924     
Johan Albrecht I van Solms-Braunfels   1563    14598 
Johan A. Zantman        
Johan Bernard Poiesz   ongeveer 1848  Oldeboorn  
Johan Bernardus Harling        
Johan Broers van Abbema   ongeveer 1822  Exmorra  
Johan Casimir van Palts-Kleeburg       7816 
Johan Casper Willem Fischer   18-6-1833  Heerenveen  
Johan Christiaan Smit        
Johan Cicero van Hohenzollern       404608 
Johan de Jongere van Nassau-Siegen   1583     
Johan Ernst Nassau-Dietz   29-3-1617  Arnhem  
Johan Ernst van Nassau-Siegen   1582     
Johan Frederik Jansen 1 kB 1808     
Johan Friso Bernhard Christiaan David van Oranje Nassau 1 kB 25-9-1968  Utrecht  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Johan Georg Semler        
Johan George Mook        
Johan George I van Hohenzollern       50576 
Johan George II Anhalt-Dessau       3842 
Johan Gerard, baron van Gendt   ongeveer 1530     
Johan Gerhard Bruning        
Johan Gerhard Martins Brenninkmeijer   2-11-1876  Sneek  
Johan Heinrich Meijners   26-7-1889  Luinjeberd  
Johan Heinrich Schweigmann   4-4-1844  Recke Pruissen  
Johan Heinrich Jozeph Kemme   ongeveer 1851  Plaggenschale Duitsland  
Johan Hendrik Hermans   ongeveer 1785  Heerlen  
Johan Hendrik Albert Karel (Jan) van Gualthérie van Weezel   5-3-1905     
Johan Hendrikus Kruiper   24-9-1907  Wolvega  
Johan Hendrikus Zelle   8-4-1907  Leeuwarden  
Johan Herman Kimman   17-4-1868  Roswinkel  
Johan Hora Buma   11-3-1797  Leeuwarden  
Johan Hora Siccama        
Johan I van Nassau   1339    394112 
Johan I van Nassau-Beilstein        
Johan II van Portugal        
Johan IV van Nassau   1-8-1410    98528 
Johan Karel Lodewijk Löwenstein Wertheim Virneburg       394 
Johan Koenraad Moorman        
Johan Laurens Velthuis        
Johan Leopold   2-8-1906     
Johan Lieuwes Cnossen   ongeveer 1850  Hommerts  
Johan Lodewijk van Nassau   1590     
Johan Louis Victor Antoon Huijts   4-9-1897  Rotterdam  
Johan Lyuues        
Johan Maurits van Nassau-Siegen   17-6-1604  Dillenburg  
Johan M.A. Mulder   13-6-1920  Bolsward  
Johan Piet Steeneker   ongeveer 1920     
Johan Reinhard Kutsch        
Johan Rudolff Huyberts Vorst   ongeveer 1836  Amsterdam  
Johan Ruurds Abma   ongeveer 1875  Deersum  
Johan Sigismund van Hohenzollern       12644 
Johan Sjirks Cnossen        
Johan Theodorus Arjens Witteveen   6-2-1897  Schoterland  
Johan Tjeerds Winkler   ongeveer 1871  Weidum  
Johan V Nassau Dietz & Dillenburg   9-11-1455  Breda 49264 
Johan Wilhelm Remmers        
Johan Willem Dokter   14-1-1876  Menaldumadeel  
Johan Willem van Saksen-Eisenach   1666     
Johan Willem Casper Fischer   25-8-1907  Leeuwarden  
Johan Willem Friso van Nassau 4 kB 4-8-1687  Dessau 960 
Johan Wolfert van Brederode   1599     
Johan Wpkes Cnossens        
Johanes Schipper   17-12-1897  Ursem  
Johann von Sayn-Wittgenstein       3074 
Johann Albrecht I van Mecklenburg   23-12-1525  Schwerin 14336 
Johann Albrecht II van Solms-Braunfels   1599     
Johann August von Saksen-Gotha       450 
Johann Bernard Stockmann        
Johann Caspar Grosskunz   13-10-1734  Achelstaedt  
Johann Christiaan Ferdinand Michiel Koning   17-8-1848  Sneek  
Johann Christian I von Solms-Baruth       770 
Johann Christian Louis Böduel   14-2-1848  Fischersdorf  
Johann Christof Constant Grosskunz   9-3-1825  Achelstaedt  
Johann Cicero van Brandenburg   1455     
Johann Dietrich von Kunowitch   1624    1538 
Johann Georg        
Johann Gerhard Brüggemann        
Johann Gerhard Donnerberg        
Johann Gotfried Gemeinhard        
Johann Henric Geörg Tüllmann   ongeveer 1783  Bigge Koningrijk Pruisen Duitsland  
Johann Henrich Kösters        
Johann Henrich Christian Ludwig von Mönster   1694    668 
Johann I van Pfalz Zweibrucken        
Johann II van Neurenberg       917512 
Johann IV van Holstein-Schauenburg        
Johann IV van Mecklenburg       229376 
Johann IX van Sayn   1518     
Johann Jodocus Wahle        
Johann Joseph Brenninkmeijer 1 kB 11-7-1865  Leeuwarden  
Johann Ludwig van Salm-Dhaun   1620     
Johann Martin Weichold   12-5-1773  Achelstaedt  
Johann Nikolaus Grosskunz   25-12-1778  Achelstaedt  
Johann Nikolaus Weichold   19-6-1808  Achelstaedt  
Johann VII van Mecklenburg   7-3-1558    7168 
Johann VIII van Sayn        
Johann Wilhelm Bernkott        
Johann Wilhelm Tepe        
Johanna   28-3-1857  Harlingen  
Johanna von Anhalt Dessau   1682     
Johanna van Arem        
Johanna Auvergne        
Johanna Beerends        
Johanna van Beieren        
Johanna Blom   30-10-1887  Sneek  
Johanna van Boelens        
Johanna de Boer        
Johanna de Boer   9-1-1834  Harlingen  
Johanna de Boer   9-2-1856  Sneek  
Johanna Boer   14-2-1888  Amsterdam  
Johanna de Boer   ongeveer 1897  Boksum  
Johanna Boersma   23-5-1877  Sint Nicolaasga  
Johanna Bonekamp        
Johanna Bonekamp   29-4-1883  Gaastmeer  
Johanna van der Boom   8-10-1800     
Johanna Bootsma 1 kB 29-1-1899  Franeker  
Johanna Bootsma   7-11-1924  Oosterend - Roodhuis  
Johanna Bosma        
Johanna Bosma   13-7-1902  Sölde Duitsland  
Johanna van Bourbon   3-2-1337  Vincennes 3739237 
Johanna Bourgondië       14956945 
Johanna Bouwer   2-12-1868  Hemelumer Oldeferd  
Johanna Bouwer   13-1-1870  Hemelumer Oldeferd  
Johanna Brandsma   1883  Gaast  
Johanna Brandsma   15-8-1884  Gaast-Fokkemaoord  
Johanna Brandsma   13-1-1922  Scharnegoutum  
Johanna Brouwer   ongeveer 1902     
Johanna Bruining   ongeveer 1858  Zwaagwesteinde  
Johanna Bultje        
Johanna Coomans        
Johanna van Croy   ongeveer 1435    117505 
Johanna d'Albret van Navarra        
Johanna Damhuis   18-11-1897     
Johanna Dijkstra   ongeveer 1823  Harlingen  
Johanna Eisen ten Pierge        
Johanna de Faber   16-7-1831  Franeker  
Johanna Fluit   ongeveer 1868  Almenum  
Johanna Galema   4-11-1886  Woudsend  
Johanna van der Galiën        
Johanna Gerritsma        
Johanna Goedegebuuren   15-2-1838  Bunnik  
Johanna Goorissen        
Johanna Griek        
Johanna Hendriks        
Johanna Henegouwen   1315    788235 
Johanna Hoogkamp        
Johanna Huitema        
Johanna Huitema        
Johanna Huitema   3-9-1896  Lemsterland  
Johanna Huitema   25-4-1899  Lemsterland  
Johanna de Jong        
Johanna Jongstra        
Johanna Jorna        
Johanna Jorna   24-12-1865  Wirdum - Wijtgaard  
Johanna van Kempen        
Johanna Kooiker        
Johanna Koopmans        
Johanna van der Kooy        
Johanna Kuipers   26-3-1918  Westhem  
Johanna Laperre   9-7-1923  Wevelgem B.  
Johanna van Leuven-Herstal       3152899 
Johanna Lycklama à Nijeholt 1 kB 6-9-1787  Arum  
Johanna Melchers   25-7-1923  Bakhuizen  
Johanna Miedema   7-1-1893  Westhem - Blauwhuis  
Johanna van Montfoort       85583 
Johanna de Montmorency        
Johanna Nagelhout   13-4-1918  Teroele  
Johanna van den Oever   13-2-1873  Bolsward  
Johanna van den Oever   19-2-1910  Bolsward  
Johanna Palstra   20-12-1898  Makkum  
Johanna van Pfirt   ongeveer 1300     
Johanna van Polanen Breda en de Lek   10-1-1392    197057 
Johanna Posthumus   23-12-1803  Dokkum  
Johanna Rienstra   29-2-1918  Hommerts  
Johanna Rusticus   ongeveer 1902  Wommels  
Johanna Sayn-Wittgenstein   15-2-1561     
Johanna Schaap        
Johanna Scheffer        
Johanna Schoemans        
Johanna Schokker        
Johanna Schoonhoff        
Johanna Smit        
Johanna Spijkstra   ongeveer 1887     
Johanna Steeg        
Johanna Strating        
Johanna van St. Pol        
Johanna Swagers        
Johanna Terra   24-4-1907  Irnsum  
Johanna Tolsma        
Johanna van Valois   23-4-1464     
Johanna van Valois   24-6-1556  Fontainebleau  
Johanna van der Velde        
Johanna Veltman        
Johanna Vlug        
Johanna Wanjon   1-10-1897  Oost- en West Souberg  
Johanna van der Werf