Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: I

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter H

Naar voornamen beginnend met letter J

Totaal 341 personen met 247 verschillende voornamen beginnend met een I:
Ibel Iges (1)
Ibelti Jacobs (1)
Ibeltje (1)
Ibeltje Durks (1)
Ibeltje Fokkes (1)
Ible (1)
Ida (13)
Ida Agatha (1)
Ida Andries (1)
Ida Anna Sierks (1)
Ida Anna Sytses (1)
Ida Burhoven (1)
Ida Catharina Maria (1)
Ida Douwes (1)
Ida Eelkes (Iedtje) (1)
Ida Elisabeth (Zuster Johanna Maria) (1)
Ida Geertruida (2)
Ida Gerrits (1)
Ida Johanna (1)
Ida Johannes' (4)
Ida Justina (1)
Ida Maria (1)
Ida Meyes (1)
Ida Pieters (1)
Ida Rutgers (1)
Ida Symons (1)
Ida Theodora (1)
Ida Theresia (1)
Ida Thijses (1)
Ida (Ytje) (1)
Idje Douwes (1)
Ids (10)
Ids Ates (1)
Ids Atzes (1)
Ids Baukes (1)
Ids Boukes (2)
Ids Durks (1)
Ids Fokkes (2)
Ids Gerbens (3)
Ids Gerrits (2)
Ids Harmens (1)
Ids Hayes (1)
Ids Hylke (2)
Ids H. (1)
Ids Jans (5)
Ids Johannes (1)
Ids Klases (1)
Ids Klazes (1)
Ids Lieuwes (2)
Ids Michiels (1)
Ids Paulus (1)
Ids Rintjes (2)
Ids Sybes (3)
Idse Johannes (1)
Idsert (1)
Idsert Willems (1)
Idske (6)
Idske Anes (1)
Idske Franzes (Jitske) (1)
Idske Gerrits (1)
Idske Harings (1)
Idske Hayes (1)
Idske Hoites (1)
Idske Hotzes (1)
Idske Jans (2)
Idske Jelles (1)
Idske Luitzens (1)
Idske Murray (1)
Idske Piebes (1)
Idske Piers (1)
Idske Sjoerds (2)
Idske Tiedes (1)
Idske Yebs (1)
Idske (Jitske) Tjeerds (1)
Idskje Hendriks (1)
Idskjen Lammerts (1)
Idtje Dircks (1)
Idtje Durks (Ytsje) (1)
Idtke Jansdr (1)
Idtscke (1)
Idtske Claesses (1)
Idtz Douwes (1)
Idzart Hobbes (1)
Idzert AEbinga (1)
Idzert Frans (jonkheer) (1)
Ieb Douwes (2)
Iebeling (1)
Iebeltje (2)
Iebeltje Annes (1)
Iebeltje Ennes (1)
Ieda Nannes (1)
Iede Sytzes (1)
Ief Haayes (1)
Iefjen Josephs (1)
Iefke (3)
Iefke Harmens (1)
Iefke Hendriks (1)
Iek (1)
Iekje Atzes (1)
Ieme (1)
Iemk Jelderts (1)
Iemke Hessels (1)
Iepe Hotses (1)
Iet (1)
Ietje (4)
Ietje Alles (1)
Ietje G. (1)
Ietje Hessels (1)
Ietje Jetses (1)
Ietje Regnerus (1)
Ietje Schwibettus' (1)
Ietske Uiltjes (1)
Ignatius Antonius (1)
Ignatius Dirk (1)
Ignatius Johannes' (1)
Ignatius Sjoerds (1)
Ignats (1)
Ignes Dias (1)
IJbeltje (1)
IJeb (1)
IJme Jan (1)
IJmkje Johanna (1)
IJpe (1)
IJpe Hendriks (1)
IJpkje (Ypie) (1)
IJsbrand (3)
IJsbrand Jacobs (1)
IJsbrand Johannes (1)
IJsbrand Lourens (1)
IJsbrandje Anskes (1)
IJsbrandje Lolkes (1)
IJtje Elisabeth (1)
IJtje Sijke (1)
IJtje Sjoukes (1)
IJ. (4)
IJ. H. (1)
Ike Obbes (1)
Ike Yntes (1)
Ikenius (1)
Imagina (2)
Imcke Jaens (2)
Imerentia Johannes' (1)
Imgard (1)
Imilius Josinus (1)
Imilius Josinus Willem Hendrik (jonkheer) (1)
Imk Louws (1)
Imke Hoytes (1)
Imke Seerps (1)
Imke Tietes (1)
Imkje Jacobs (1)
Imkje Wopkes (1)
Imma (1)
Immertje (1)
Immina (1)
Impck Douwes (1)
Impck Rennerts (1)
Impcke Jans (1)
Impk Annes (1)
Ine Anes (1)
Ineke (1)
Inés (1)
Inès Lourenco (1)
Ingebiorg (1)
Ingeborg (1)
Ingram (1)
Ingrid (1)
Ingrid Victoria Sophia Louise Margareta (1)
Inno (1)
Inpck Seerpdr (1)
Inte Ages (1)
Inte Dircx (1)
Intje Hendriks (1)
Intje Jacobs (1)
Intsje (1)
Ipck Rennert Franses (1)
Ipe Gerrits (1)
Ipe Jacobs (1)
Ipie (1)
Irene (2)
Irene Angelos (1)
Irene Emma Elisabeth (1)
Irmgard (Ermengarde) (1)
Irmtrud (1)
Isaäc (1)
Isaac II Angelos (1)
Isabeau (1)
Isabel (2)
Isabel Gomes (1)
Isabella (20)
Isabella Alida (1)
Isabella Antoinette Maria (1)
Isabella Augusta (1)
Isabella Boreel (1)
Isabella Catharina Johanna (1)
Isabella Catharina Johanna (jonkvrouw) (1)
Isabella Charlotte (2)
Isabella Frederica Charlotte (1)
Isabella Geertruida (Ida) (1)
Isabella Geertruida (Ybeltje) (1)
Isabella Huberta Maria (1)
Isabella Jans (Ybeltje) (1)
Isabella Lily Juliana (1)
Isabella Maria (2)
Isabella Maria Louise (1)
Isabella Schwibettus' (2)
Isabelle (1)
Isanbart (1)
Isbrand Annes (1)
Isbrand Geales (1)
Isbrandt Hilles (1)
Isbrandus Annius (1)
Isbrant Jarichs (1)
Isbrant Sytses (2)
Isbrantje Pieters (1)
Isjen Ydes (1)
Iske Gerrits (1)
Ita (1)
Itie Yebs (1)
Itisberga Jetske Fokkes (1)
Itje Hendrici (1)
Itje Rimmers (1)
Itjen Ages (1)
Itsche (1)
Itsche Pieters (1)
Itske Douwes (1)
Itske Lolles (1)
Itske Meyes (1)
Itske Philippus (1)
Itske Piebes (1)
Itske Pieters (1)
Itskje Davids (1)
Itte (1)
Itte Harmens (1)
Itte Hoites (1)
Itte Joukes (1)
Itte Robijns (1)
Ittje Gerrits (1)
Itze Meinzes (1)
Ivo (1)
Ivonne Victorine Jolanthe (1)
Iwan VI (1)
Izaäk (2)
Izaak Jacobs (1)
Izabel Do¤a (1)
I. (9)
I.A. (1)
I.C. (1)

Totaal 341 personen met 247 verschillende voornamen bij deze letter I.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Ibel Iges Rommertha        
Ibelti Jacobs        
Ibeltje Woudsma        
Ibeltje Durks Tuinier        
Ibeltje Fokkes Hanewalt (Hanewoud)   28-4-1863  Opsterland  
Ible 1 kB ongeveer 1530     
Ida Boersma        
Ida Bosma   31-1-1915  Sint Nicolaasga  
Ida van Chiny   ongeveer 1088    100892769 
Ida Ettema   15-1-1901  Franeker  
Ida Holling   ongeveer 1843  Dokkum  
Ida Huitema        
Ida v.d. Kooi        
Ida van der Laan   ongeveer 1873     
Ida van der Meer   13-9-1922  Wijtgaard  
Ida van Saksen-Menningen        
Ida Schoonhoff   26-5-1875  Bolsward  
Ida Smeding        
Ida Wüst   22-9-1851  Dokkum  
Ida Agatha Hettinga   28-10-1905  Spannum  
Ida Andries Brouwer   ongeveer 1870  Sneek  
Ida Anna Sierks Andela   12-8-1897  Franeker  
Ida Anna Sytses Andela   12-10-1899  Leeuwarden  
Ida Burhoven Viëtor   23-2-1873  Menaldumadeel  
Ida Catharina Maria Brenninkmeijer   2-5-1901  Sneek  
Ida Douwes Obbema   ongeveer 1793  Franeker  
Ida Eelkes (Iedtje) Huisman   ongeveer 1816  Workum  
Ida Elisabeth (Zuster Johanna Maria) Ypma 1 kB 17-3-1918  Franekeradeel  
Ida Geertruida Heems   30-12-1903  Haarlem  
Ida Geertruida Rooswinkel   12-12-1877  Harlingen  
Ida Gerrits Bouwhuis   16-1-1900  Doniawerstal  
Ida Johanna Tolsma   27-10-1873  Almenum  
Ida Johannes' Hollander   12-10-1898  Franeker  
Ida Johannes' Hollander   7-3-1907  Franeker  
Ida Johannes' Ketelaar   21-2-1875  Workum  
Ida Johannes' Ketelaar   25-12-1885  Workum  
Ida Justina Hollander   16-7-1875  Franeker  
Ida Maria Rooswinkel   14-5-1868  Harlingen  
Ida Meyes Seffinga   17-7-1901  Lennon (SD)  
Ida Pieters Teppema   19-9-1841  Tjerkwerd  
Ida Rutgers Fopma   25-2-1861  Friens  
Ida Symons Stoffels   ongeveer 1807  Workum  
Ida Theodora van Balen   7-8-1885  Franeker  
Ida Theresia Voss   17-2-1898  Leeuwarden  
Ida Thijses Walta   ongeveer 1878  Workum  
Ida (Ytje) van der Schuit   8-6-1888  Oudega W.  
Idje Douwes        
Ids Bakker   ongeveer 1891  Tirns  
Ids de Boer   ongeveer 1893     
Ids Bonthuis        
Ids Bonthuis        
Ids van der Ende   ongeveer 1924     
Ids de Jong        
Ids Jorna   1923     
Ids Piekema   ongeveer 1850  Tirns  
Ids Tolsma   8-5-1911  Bolsward  
Ids van der Werf   13-3-1887  Britswerd  
Ids Ates Sybrandy   ongeveer 1809  Lutkewierum  
Ids Atzes Bergsma   24-12-1823  Heeg  
Ids Baukes Ettema   8-1-1798  Bolsward  
Ids Boukes        
Ids Boukes Jorna   25-7-1878  Leeuwarden  
Ids Durks van der Pol        
Ids Fokkes        
Ids Fokkes        
Ids Gerbens        
Ids Gerbens        
Ids Gerbens        
Ids Gerrits Johannesma   1873  Franeker  
Ids Gerrits Rheen (Renema)   20-8-1744  Scharnegoutum  
Ids Harmens        
Ids Hayes Zwart        
Ids Hylke Postma   16-11-1886  Baarderadeel  
Ids Hylke Postma   28-12-1973     
Ids H. Boersma   30-8-1899  Hartwerd - Oldeclooster  
Ids Jans Bergsma        
Ids Jans Fopma   24-12-1880  Britswerd  
Ids Jans Kuperus        
Ids Jans Oosterhout   3-10-1824  Baarderadeel  
Ids Jans Oosterhout   ongeveer 1833  Wieuwerd  
Ids Johannes Hannema        
Ids Klases (Rispens) 2 kB ongeveer 1520     
Ids Klazes Ettema   25-8-1832  Witmarsum  
Ids Lieuwes        
Ids Lieuwes Andela     Westhem  
Ids Michiels Visser   ongeveer 1799  Grouw  
Ids Paulus        
Ids Rintjes        
Ids Rintjes de Boer   22-2-1861  Workum  
Ids Sybes Lootsma   ongeveer 1826  Stavoren  
Ids Sybes Schaap   ongeveer 1836  Broek gem. Doniawerstal  
Ids Sybes Schaap   3-8-1893  Wymbritseradeel  
Idse Johannes Verwer   5-11-1815  Sneek  
Idsert van Gerroltsma        
Idsert Willems Nijdam 1 kB ongeveer 1600     
Idske Bruinsma        
Idske Harmens        
Idske Hoekema   23-3-1889  Schoterland  
Idske van der Linde        
Idske Murray   12-11-1730  Pingjum  
Idske Tijmstra        
Idske Anes Koopmans   6-4-1861  Wonseradeel  
Idske Franzes (Jitske) Dijkstra        
Idske Gerrits Miedema        
Idske Harings Nauta   1833  Oppenhuizen  
Idske Hayes Mensonides   20-2-1734  Longerhouw  
Idske Hoites   1770  Makkum  
Idske Hotzes        
Idske Jans Nauta   28-10-1846  Ypecolsga  
Idske Jans Seffinga   16-1-1876     
Idske Jelles Postma   27-3-1779  Longerhouw  
Idske Luitzens Kleiterp   ongeveer 1830  Beers  
Idske Murray Banning        
Idske Piebes Nauta   2-1-1905  Ypecolsga  
Idske Piers   ongeveer 1695     
Idske Sjoerds Meinsma        
Idske Sjoerds Mensonides   28-11-1801  Bolsward  
Idske Tiedes Vellinga        
Idske Yebs Seffinga   24-9-1830  Hennaarderadeel  
Idske (Jitske) Tjeerds van Dijk        
Idskje Hendriks Betz        
Idskjen Lammerts de Jong   ongeveer 1817  Mirns en Bakhuizen  
Idtje Dircks Hollander   8-9-1734  Kimswerd  
Idtje Durks (Ytsje)        
Idtke Jansdr        
Idtscke Ipckama        
Idtske Claesses        
Idtz Douwes Wybrands        
Idzart Hobbes van Sminia   12-2-1689     
Idzert AEbinga van Humalda 1 kB 1754     
Idzert Frans (jonkheer) van Eysinga   24-6-1794  Leeuwarden  
Ieb Douwes de Jong   ongeveer 1888  Witmarsum  
Ieb Douwes Miedema   31-12-1832  Wommels  
Iebeling Krot   24-1-1866  Haskerland  
Iebeltje Bouma        
Iebeltje Roelenga   ongeveer 1875     
Iebeltje Annes Landman   3-2-1891  Kolderwolde  
Iebeltje Ennes Hopperus        
Ieda Nannes van der Zee        
Iede Sytzes Aukema   ongeveer 1867  Piaam  
Ief Haayes Boekema        
Iefjen Josephs Rosinga   ongeveer 1808  Rien  
Iefke Hoekstra        
Iefke Keverkamp   1907     
Iefke Tolsma        
Iefke Harmens van der Meulen   ongeveer 1829  Workum  
Iefke Hendriks Stienstra   24-4-1891  Hijlaard  
Iek Bouma   10-8-1920  Hemelumer Oldephaerd en Noordwolde  
Iekje Atzes van der Zijp        
Ieme        
Iemk Jelderts        
Iemke Hessels        
Iepe Hotses        
Iet Huiting        
Ietje Dijkstra   ongeveer 1882  Duurswoude  
Ietje de Jong   ongeveer 1883     
Ietje Venema   ongeveer 1916     
Ietje Wagenaar   4-12-1869  Woudsend  
Ietje Alles        
Ietje G. Adema        
Ietje Hessels Vlieg   12-3-1905  Burum  
Ietje Jetses Tolsma   20-9-1892  Franeker  
Ietje Regnerus van der Weij   3-11-1884  Smallebrugge  
Ietje Schwibettus' Postma   28-9-1884  Dronrijp  
Ietske Uiltjes van der Meer        
Ignatius Antonius Wolke   5-10-1901  Bolsward  
Ignatius Dirk Zeinstra   28-3-1915  Leeuwarden  
Ignatius Johannes' Hollander   4-3-1903  Franeker  
Ignatius Sjoerds de Jong   22-12-1902  Bolsward  
Ignats Holling        
Ignes Dias Manuel de Castilla        
IJbeltje Hoogendijk        
IJeb van Dijk   11-5-1924  Baard  
IJme Jan Poelsma        
IJmkje Johanna Boersma        
IJpe van der Zee   ongeveer 1912     
IJpe Hendriks Sipma   ongeveer 1884     
IJpkje (Ypie) Poelsma   19-6-1924     
IJsbrand Jepma        
IJsbrand Veenstra   1-5-1902  Garijp  
IJsbrand Yntema   9-1-1842  Bolsward  
IJsbrand Jacobs de Jong 1 kB ongeveer 1756  Irnsum  
IJsbrand Johannes Althuis        
IJsbrand Lourens van der Meer   ongeveer 1814  Werkendam  
IJsbrandje Anskes Zonderland   ongeveer 1797  Lutkewierum  
IJsbrandje Lolkes   ongeveer 1724     
IJtje Elisabeth Hettinga   31-5-1876  Burgwerd  
IJtje Sijke Huitema   4-9-1909  Jutrijp  
IJtje Sjoukes van der Werf   22-12-1872  Makkum  
IJ. Bottema        
IJ. van Esveld        
IJ. Knossen        
IJ. de Vries        
IJ. H. Schukken 1 kB      
Ike Obbes   22-12-1728  Ferwoude ?  
Ike Yntes     Poppingawier  
Ikenius Harders        
Imagina van Limburg-Gerlach        
Imagina von Schaunberg        
Imcke Jaens        
Imcke Jaens   ongeveer 1609     
Imerentia Johannes' Brenninkmeijer   11-2-1845  Sneek  
Imgard van Oettingen       1880065 
Imilius Josinus de Schepper   24-2-1790  Leeuwarden  
Imilius Josinus Willem Hendrik (jonkheer) van Andringa de Kempenaer 1 kB ongeveer 1844  Sint Annaparochie  
Imk Louws van Cappenburg        
Imke Hoytes        
Imke Seerps        
Imke Tietes Dijkstra        
Imkje Jacobs Hoogland   ongeveer 1880     
Imkje Wopkes Andringa   ongeveer 1720     
Imma 1 kB     206628389123 
Immertje Visser        
Immina Smedes        
Impck Douwes   ongeveer 1575     
Impck Rennerts Rollema   ongeveer 1582     
Impcke Jans   ongeveer 1655     
Impk Annes     Nijland  
Ine Anes Anema        
Ineke Rosier        
Inés Zorreguieta Cerruti   1984     
Inès Lourenco de Valladares        
Ingebiorg van Orkney        
Ingeborg van Denemarken   1878     
Ingram van de Haspengouw        
Ingrid   16-8-2003     
Ingrid Victoria Sophia Louise Margareta   28-3-1910     
Inno van den Berg   ongeveer 1923     
Inpck Seerpdr        
Inte Ages Huitema   30-1-1861  Wymbritseradeel  
Inte Dircx     Marssum  
Intje Hendriks Veldkamp   ongeveer 1898  Woudsend  
Intje Jacobs Flapper   1832     
Intsje de Vries        
Ipck Rennert Franses Rollema   ongeveer 1580     
Ipe Gerrits Hollander   21-8-1689  Midlum  
Ipe Jacobs        
Ipie Weitenberg        
Irene van Griekenland 1 kB 11-5-1942  Kaapstad  
Irene Reuvers        
Irene Angelos van Byzantium        
Irene Emma Elisabeth van Lippe Biesterfeld   5-8-1939  Soestdijk  
Irmgard (Ermengarde) van Tours   804  Elzas, Frankrijk  
Irmtrud van Roucy       939534625 
Isaäc Moore        
Isaac II Angelos van Byzantium        
Isabeau Wittelsbach van Beieren       1869619 
Isabel de Clare   1172  Pembrokeshire  
Isabel Marshal   9-10-1200  Pembroke Castle  
Isabel Gomes da Silva        
Isabella   1898     
Isabella van Angouleme   1188    14680231 
Isabella van Aragon   ongeveer 1247    6305885 
Isabella van Bourbon        
Isabella Bourbon-Frankrijk        
Isabella Capet       14956961 
Isabella van Castilie       3739249 
Isabella van Castilie   22-4-1451  Madrigal Avilla  
Isabella von Châlons zu Arlay        
Isabella Duyvoet 1 kB      
Isabella van Frankrijk   1-10-1348  Bois de Vincennes  
Isabella Habsburg-Spanje   12-8-1566     
Isabella van Lotharingen        
Isabella van Mar   1277    14957059 
Isabella Plantagenet       7340115 
Isabella van Portugal        
Isabella van Portugal        
Isabella Postma   27-1-1860  Franeker  
Isabella van Valois        
Isabella van Valois   1313    7478475 
Isabella Alida Aukes   5-8-1885  Leeuwarden  
Isabella Antoinette Maria Aukes   10-12-1918  Helmond  
Isabella Augusta Reuss zu Greiz       507 
Isabella Boreel van Haersma   1763     
Isabella Catharina Johanna van Haersolte   6-4-1875  Sneek  
Isabella Catharina Johanna (jonkvrouw) van Eysinga   16-4-1828  Wommels - Sminiastate  
Isabella Charlotte van Nassau-Dietz   22-1-1692  Leeuwarden  
Isabella Charlotte van Oranje Nassau   28-4-1632  's-Gravenhage  
Isabella Frederica Charlotte van Rechteren   1717     
Isabella Geertruida (Ida) Huitema   13-8-1903  Teroele  
Isabella Geertruida (Ybeltje) Aukes   1921  Indijk  
Isabella Huberta Maria Abeln   20-3-1909     
Isabella Jans (Ybeltje) Aukes 1 kB 26-2-1841  Woudsend  
Isabella Lily Juliana van Vollenhoven   14-5-2002  Amsterdam  
Isabella Maria Bouma   17-1-1899  Harlingen  
Isabella Maria Hettema   26-1-1872  Bolsward  
Isabella Maria Louise Wolke   26-6-1911  Bolsward  
Isabella Schwibettus' Postma   24-5-1877  Dronrijp  
Isabella Schwibettus' Postma   8-1-1883  Dronrijp  
Isabelle Hettema        
Isanbart       206628389126 
Isbrand Annes Vos        
Isbrand Geales (Galema)   1700     
Isbrandt Hilles   ongeveer 1646  Warstiens  
Isbrandus Annius Vos        
Isbrant Jarichs Meylema 1 kB 1610  Stiens  
Isbrant Sytses        
Isbrant Sytses        
Isbrantje Pieters     Rauwerd  
Isjen Ydes Agricola        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Iske Gerrits Hollander   28-8-1806  Tzum  
Ita Mensink   1913  Denekamp  
Itie Yebs (Ypma)   26-2-1747  Arum  
Itisberga Jetske Fokkes Ypma   15-12-1862  Dantumawoude  
Itje Hendrici Hiemstra   ongeveer 1805  Wommels  
Itje Rimmers de Vries        
Itjen Ages ten Brink        
Itsche Seffinga   17-4-1915     
Itsche Pieters Schilstra        
Itske Douwes        
Itske Lolles van der Meulen   28-2-1839  Bolsward  
Itske Meyes Hobbema   ongeveer 1774     
Itske Philippus (Rollema)   1-8-1746  Winsum  
Itske Piebes Sipma   30-10-1776  Woudsend  
Itske Pieters Schilstra        
Itskje Davids van der Werf   6-4-1854  Hemelumer Oldeferd  
Itte van der Werf   ongeveer 1893  Sloten  
Itte Harmens Roodhof        
Itte Hoites Schaap   26-12-1880  Idaarderadeel  
Itte Joukes de Jong   17-4-1905  Hemelumer Oldeferd  
Itte Robijns Polder   ongeveer 1843  Wijckel  
Ittje Gerrits Hollander   9-10-1695  Midlum  
Itze Meinzes Molenaar        
Ivo van der Weide   1894     
Ivonne Victorine Jolanthe Huijts   30-4-1921  Ngawi  
Iwan VI Romanov   27-8-1666     
Izaäk Kuperus   14-9-1880  Menaldum  
Izaäk Wust   23-11-1889  Dokkum  
Izaak Jacobs Bijlsma        
Izabel Do¤a da Silveira        
I. Bosma        
I. Gottschlich        
I. Jansen        
I. Kingma        
I. Terpstra        
I. Veltman        
I. Veltman        
I. Weitenberg        
I. Weitenberg        
I.A. Minnema   1906     
I.C. van den Boezem   24-7-1920     

Totaal 341 personen in deze lijst met letter I.

Naar voornamen beginnend met letter H

Naar voornamen beginnend met letter J

Personen index