Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: H

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter G

Naar voornamen beginnend met letter I

Totaal 2387 personen met 1515 verschillende voornamen beginnend met een H:
Haakon VII (1)
Haantje (1)
Haantje Lieuwes (1)
Haaye Iefs (1)
Haaye Jilderts (1)
Haaye Ritskes (1)
Haebeltje Andries (1)
Haebeltje Dooyes (1)
Haebeltje Ferks (1)
Haebeltje Lieuwes (3)
Haebeltje Wiegers (1)
Haije (3)
Haije Gaeles (1)
Haije Menso (1)
Haije Michiel (2)
Haije Murks (1)
Haije Sjoerds (1)
Haije Taekes (1)
Haike Willems (1)
Hains (1)
Haite Heins (1)
Haite Sybrens (1)
Haitze (1)
Halbe (2)
Halbe A. (1)
Halbe Harmens (1)
Halbe Jacobs (1)
Halbe R. (1)
Halbe Tjitzes (1)
Halbertje Annes (1)
Hancke Jackles (1)
Hankje (1)
Hanna Maria (1)
Hanne Paulus (1)
Hanneke (2)
Hannie (1)
Hans (12)
Hans Auke (1)
Hans Aukes (4)
Hans Beintes (1)
Hans Boukes (doopnaam: Johannes) (1)
Hans Dirks (1)
Hans Douwes (1)
Hans Femmes (1)
Hans Gerbens (Johannes) (1)
Hans Gerkes (1)
Hans Gerrits (1)
Hans Harmens (1)
Hans Hendriks (2)
Hans Hoites (1)
Hans Jacobs (1)
Hans Jan (2)
Hans Jans (7)
Hans Jans (2)
Hans Johanneszn. (1)
Hans Kleises (1)
Hans Oedses Douwes (1)
Hans Okkes (1)
Hans Phillip (1)
Hans Pieters (3)
Hans Sjoukes (1)
Hans Sybrens (1)
Hans Taekeles (2)
Hans Thomas (1)
Hans Tjebbes (1)
Hans Tjeerds (1)
Hans Tjerks (2)
Hans Willem (3)
Hans Willem Joseph (1)
Hans Willems (4)
Hans (Johannes) Gerbens (1)
Hansje Fokkes (1)
Hansje Sybes (1)
Hanso (2)
Hantje Andries (1)
Hantje Aukes (1)
Hantje Bouwes (1)
Hantje Jans (1)
Hantje Jentjes (1)
Hantje Jilderts (1)
Hantje Obes (1)
Hantje Pieters (1)
Hantje Rintjes (1)
Hantje Sybrens (1)
Hantsje (1)
Harco Hilarius Johan (baron) (1)
Hardolfia Cornelia (1)
Haring (5)
Haring Allerts (1)
Haring Baesz (1)
Haring Douwes (1)
Haring Feddes (1)
Haring Hessels (1)
Haring Jacobs (1)
Haring Jans (6)
Haring Jelles (2)
Haring Joukes (1)
Haring Klazes (2)
Haring Lolles (1)
Haring Pieters (1)
Haring Popkes (1)
Haring Romkes (1)
Haring Siordtsz (1)
Haring Sipkes (1)
Haring Tjittes (1)
Haring Wattes (1)
Haringh (1)
Haringh Heerts (1)
Harke (2)
Harkje Taekele (1)
Harm (4)
Harm Cornelis (1)
Harm Jelles (1)
Harm Tjalling (1)
Harmana (1)
Harmanna Elisabeth (1)
Harmannus (1)
Harmanus (3)
Harmanus Alberts (1)
Harmanus Georgius (1)
Harmanus Henrie (1)
Harmanus Jacobus (1)
Harmanus Jans (1)
Harmen (26)
Harmen Ages (1)
Harmen Antonius (Anthonie) (1)
Harmen Arjens (2)
Harmen Bartelds (1)
Harmen Bartles (1)
Harmen Bauckes (1)
Harmen Bouwes (1)
Harmen Douwes (3)
Harmen D. (1)
Harmen Ennes (1)
Harmen Feddes (1)
Harmen Folkerts (1)
Harmen Franses (2)
Harmen Freerks (2)
Harmen Gerrits (3)
Harmen Harmens (2)
Harmen Heeres (2)
Harmen Hendriks (3)
Harmen Hotzes (1)
Harmen Idzes (1)
Harmen Jacobs (3)
Harmen Jacobsz. (1)
Harmen Jans (9)
Harmen Jarigs (1)
Harmen Jelles (1)
Harmen Jelmers (1)
Harmen Johannes' (6)
Harmen Josephs (1)
Harmen Klases (1)
Harmen Kornelis (1)
Harmen Leenderts (1)
Harmen Lieuwes (1)
Harmen Lolkes (1)
Harmen Lubberts (1)
Harmen Lykles (2)
Harmen Obes (1)
Harmen Oepkes (1)
Harmen Pieters (4)
Harmen Reins (1)
Harmen Rintjes (2)
Harmen Ruurds (1)
Harmen Sakes (1)
Harmen Siebrens (1)
Harmen Sikkes (1)
Harmen Simkes (1)
Harmen Simons (1)
Harmen Sjoerds (3)
Harmen Sybes (2)
Harmen Sybolds (1)
Harmen Sybrens (1)
Harmen Tiepkes (1)
Harmen Tjebbes (1)
Harmen Tjerks (2)
Harmen Tjittes (1)
Harmen Wiebe (1)
Harmen Wiebes (1)
Harmen Willems (5)
Harmen Wybes (1)
Harmen Wybrens (1)
Harmen Wytses (1)
Harmen Ydes (2)
Harmen Ypes (Hermanus) (1)
Harmen Ypkes (1)
Harmentje Aukes (Harmina of Harmke) (1)
Harmina (1)
Harmina Johannes (1)
Harmina (Harmke) Jacobs (1)
Harmina (Mina) (1)
Harmina (Mine) (1)
Harmke (8)
Harmke Beerends (1)
Harmke Broers (1)
Harmke Cornelis' (1)
Harmke Gerrits (1)
Harmke Ittes (1)
Harmke Jans (1)
Harmke Johannes (1)
Harmke Joukes (1)
Harmke Lammerts (1)
Harmke Lieuwes (1)
Harmke M. (1)
Harmke Pieters (1)
Harmke Sakes (1)
Harmke Teyes (1)
Harmke Wiebes (1)
Harmke (Hanne) (1)
Harmtje (of Harmpje) (1)
Harold (1)
Harry (4)
Harry Albert (1)
Haukje (1)
Haukje Diemers (1)
Haukje Dirks (1)
Haukje Hendriks (1)
Haukje Tjalkes (1)
Haye (7)
Haye Alles Alles (1)
Haye Douwes (3)
Haye Franses (1)
Haye Gerrits (1)
Haye Hendrik (1)
Haye Hendriks (2)
Haye H. (1)
Haye Jacobs (1)
Haye Jacobus (1)
Haye Jans (3)
Haye Joannes (1)
Haye Johannes (1)
Haye Josephs (1)
Haye Matheus (1)
Haye Michiel (3)
Haye Oeges (1)
Haye Pieters (1)
Haye Sickes (1)
Haye Sjoerds (1)
Haye Sybrens (3)
Haye Sybrens (of Haaije) (1)
Haye S. (1)
Haye Theodorus (1)
Haye Tietes (1)
Haye Tjebbes (1)
Haye Wilhelmus (1)
Haye (kind van Fettje) (1)
Hayte (1)
Hebel Feddes (1)
Hebeltje Lieuwes (1)
Hebeltje Sybrens (1)
Hector (1)
Hector Willem Menno (1)
Hector (jonkheer) (2)
Hedde Simons (1)
Hedt Sytses (1)
Hedwegis Christiaan (1)
Hedwig (4)
Hedwig Eleonora (1)
Hedwig Helena (1)
Hedwig Juliana Maria (1)
Hedwig Louise (1)
Hedwig Sophia (1)
Hedwig Sophie (1)
Hedwig Susanna (1)
Hedzer (1)
Hedzer Douwes (1)
Heebeltje Rintjes (1)
Heelkje Hessels (1)
Heere (6)
Heere Andles (1)
Heere Bouwes (1)
Heere Feddes (1)
Heere Gabes (1)
Heere Harmens (3)
Heere Jacobus (1)
Heere Jans (2)
Heere Lammerts (2)
Heere Lycles (1)
Heere Meinerts (1)
Heere Pieters (1)
Heere Sybolts (1)
Heere Tjitskes (1)
Heere Wybes (2)
Heeredina Johannes (1)
Heerke Piers (1)
Heerke Pieters (2)
Heert (1)
Heert Heerkes (1)
Heert Jans (1)
Heert Johannes (1)
Heert Piers (1)
Heike (1)
Heike Yebs (1)
Heiltje (1)
Heiltje Hendriks (1)
Heiltje Klases (1)
Heilwig (Hedwig of Bavaria) (1)
Heimen (1)
Hein (1)
Hein Folckerts (1)
Hein Haites (3)
Hein Johannes (1)
Hein Theunis (1)
Hein Yntes (1)
Heinrich (6)
Heinrich AEgidus (1)
Heinrich Engelbert (1)
Heinrich Gerhard (1)
Heinrich Hubert (1)
Heinrich I (1)
Heinrich III (2)
Heinrich Johann (1)
Heinrich Josef (1)
Heinrich Julius (1)
Heinrich Theodor (1)
Heinrich Theodor Ludwig (1)
Heinrich Thomas (1)
Heinrich VI (1)
Heinrich XIII (1)
Heirich II (1)
Helen (Ellen) (1)
Helena (12)
Helena Aleide Antoinette (1)
Helena Alida Antoinette (1)
Helena Andries' (1)
Helena Bokkes (1)
Helena Catharina (1)
Helena Doedes (Bonefacias Dodoneus Theodorus) (1)
Helena Elizabeth (Leen) (1)
Helena Florentina (1)
Helena Frederika Augusta (1)
Helena Geertruida (1)
Helena Gerardina (1)
Helena Hendrika (1)
Helena Hermina Albertine (1)
Helena Jacoba (1)
Helena Jacoba Jacobs (1)
Helena Jans (1)
Helena Louisa Anna (Lena) (1)
Helena Lourens (1)
Helena Margaretha Maria (1)
Helena Maria (2)
Helena Meinderts (1)
Helena M.G. (1)
Helena M.J. (1)
Helena M.J. (Lena) (1)
Helena Paulowna (1)
Helena Petronella (1)
Helena Regina Maria (1)
Helena Roelofs (1)
Helena Rosa (1)
Helena Sipriana Sakes (1)
Helena Sophia (1)
Helena Symons (1)
Helena Sytzes (1)
Helena Theresia Cornelia (1)
Helena Theresia (Lena) (1)
Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne (1)
Helena Willems (1)
Helena Ypes (1)
Helena (Lena) (1)
Hélène (1)
Helene Constance (1)
Helenius Marinus (1)
Helmina Anna (1)
Hemannus (1)
Hemme Oenties (1)
Hencke (1)
Henderica Helena (1)
Henderica Jacobs (1)
Henderica Lammerts (1)
Henderica Theodora Hanses (1)
Hendericus (3)
Hendericus Theodorus (1)
Hendericus (Hendrikus) (1)
Henderika (5)
Henderika Anna (1)
Henderika Anna Cornelia (1)
Henderika Bernardus' (1)
Henderika Catrina (1)
Henderika Dirks (1)
Henderika Hendriks (1)
Henderika Maria (2)
Henderika Pieters (1)
Henderika Tjallings (1)
Henderika Yebs (1)
Henderikus (2)
Henderikus Bernardus (1)
Henderikus Bonifacius (1)
Henderikus Derius (1)
Henderikus Feikes (1)
Henderikus Hermannus Arnoldus (1)
Henderikus Jans (1)
Henderikus Joseph (1)
Henderikus Wilhelmus (1)
Henderina (9)
Henderina Berends (1)
Henderina Jacobs (1)
Henderina Popkes (1)
Henderina Roelofs (2)
Hendik II (1)
Hendrica (4)
Hendrick (2)
Hendricus (7)
Hendricus Anthonius (1)
Hendricus Antoon (1)
Hendricus Hendricus' (Henricus of Hendrik) (1)
Hendricus Hermanus (1)
Hendricus Jans (1)
Hendricus Johannes (1)
Hendricus Josephus (Hein, Henri) (1)
Hendricus Louws (1)
Hendricus Sibles (1)
Hendricus Sybrens (1)
Hendricus Willems (1)
Hendricus (Henk) (1)
Hendrien (1)
Hendriena Beerends (1)
Hendrik (97)
Hendrik Ages (2)
Hendrik Alberts (1)
Hendrik Annes (1)
Hendrik Antonius Maria (1)
Hendrik Antonius Titus (1)
Hendrik Assuerus (1)
Hendrik Ates (1)
Hendrik Attes (1)
Hendrik Aukes (1)
Hendrik A. (1)
Hendrik Bastiaans (1)
Hendrik Baukes (3)
Hendrik Berends (3)
Hendrik Bokkes (2)
Hendrik Brand (1)
Hendrik Broers (1)
Hendrik Casimir I (1)
Hendrik Casimir II (1)
Hendrik Christiaan (1)
Hendrik de Rijke (1)
Hendrik de Vogelaar (1)
Hendrik Dirk (1)
Hendrik Dirk (Henk) (1)
Hendrik Dirks (4)
Hendrik Dominicus (1)
Hendrik Douwes (2)
Hendrik Durks (2)
Hendrik Eesges (1)
Hendrik Filippus' (1)
Hendrik Foppes (1)
Hendrik Franciscus (3)
Hendrik Freeks (1)
Hendrik Freerks (1)
Hendrik F. (1)
Hendrik Gerardus (2)
Hendrik Gerbens (2)
Hendrik Gerrit (1)
Hendrik Gerrits (5)
Hendrik Gjalt Jans (1)
Hendrik Greorgius Eises (1)
Hendrik Hanses (1)
Hendrik Hanzes (1)
Hendrik Harmen (1)
Hendrik Harmens (3)
Hendrik Hayes (3)
Hendrik Hendriks (8)
Hendrik Hendrikus (1)
Hendrik Hessels (1)
Hendrik Hiddes (1)
Hendrik Hindriks (1)
Hendrik Hoites (1)
Hendrik Hylkes (1)
Hendrik I (8)
Hendrik Idzes (1)
Hendrik II (7)
Hendrik III (6)
Hendrik IJ. (1)
Hendrik IV (3)
Hendrik Jackle (1)
Hendrik Jacob (2)
Hendrik Jacobs (9)
Hendrik Jacobus' (1)
Hendrik Jan (1)
Hendrik Jans (9)
Hendrik Jarigs (1)
Hendrik Jelles (2)
Hendrik Jochums (1)
Hendrik Johannes' (11)
Hendrik Johannes Hieltjes (1)
Hendrik Johannes Mebius' (1)
Hendrik Johanzn. (1)
Hendrik Josephs (2)
Hendrik Jouws (1)
Hendrik Jozef (2)
Hendrik Jozefs (3)
Hendrik Jurjens (2)
Hendrik Klaas (1)
Hendrik Klazes (6)
Hendrik Lamberts (1)
Hendrik Lieuwes (3)
Hendrik Lodewijk (2)
Hendrik Lolkes (2)
Hendrik Lucas (1)
Hendrik Ludwig Karl (1)
Hendrik Marten (1)
Hendrik Matthijs (1)
Hendrik Maurits (1)
Hendrik Mebius (3)
Hendrik Mevis (1)
Hendrik Oenes (1)
Hendrik of Hinke (1)
Hendrik Ottes (1)
Hendrik Philippus (1)
Hendrik Piebes (1)
Hendrik Piers (1)
Hendrik Pieters (5)
Hendrik Rein (Berens) (1)
Hendrik Rinzes (4)
Hendrik Roelofs (2)
Hendrik R. (1)
Hendrik Siebrens (1)
Hendrik Sikkes (1)
Hendrik Sipkes (2)
Hendrik Sjoerds (3)
Hendrik Sjoukes (1)
Hendrik Stevens (1)
Hendrik Sybes (1)
Hendrik Sybrens (1)
Hendrik Sygers (1)
Hendrik S. (1)
Hendrik Taekes (1)
Hendrik Tettes (1)
Hendrik Teunis' (1)
Hendrik Theodoor (1)
Hendrik Thomas (1)
Hendrik Tietes (1)
Hendrik Tjeerds (1)
Hendrik Tjitskes (1)
Hendrik Tjittes (1)
Hendrik V (2)
Hendrik VI (2)
Hendrik VII (1)
Hendrik VIII (1)
Hendrik Willem (2)
Hendrik Willems (4)
Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (1)
Hendrik Wobbe (1)
Hendrik Wobbes (1)
Hendrik Wopkes (1)
Hendrik Wouters (1)
Hendrik Wytzes (1)
Hendrik W. (1)
Hendrik Ypes (1)
Hendrik Ysbrands (1)
Hendrika (15)
Hendrika Agnes (Hinke) (1)
Hendrika Alegonda (1)
hendrika Antonia (1)
Hendrika Catharina (1)
Hendrika Christina (1)
Hendrika Engelberta (1)
Hendrika Gerrits (1)
Hendrika Harmens (1)
Hendrika Paulina (1)
Hendrika Pieters (1)
Hendrika Ruurds (1)
Hendrika Sibbelina (1)
Hendrika Sjoerds (2)
Hendrika Susanna (1)
Hendrika Willems (1)
Hendrika (Hennie) (1)
Hendrikien Pieters (1)
Hendrikje (7)
Hendrikje Andeles (1)
Hendrikje Annes (2)
Hendrikje Arends (1)
Hendrikje A. (1)
Hendrikje Binnes (1)
Hendrikje Douwes (1)
Hendrikje Durks (2)
Hendrikje Everts (1)
Hendrikje Franzes (1)
Hendrikje Gerkes (1)
Hendrikje Harmens (2)
Hendrikje Hendriks (1)
Hendrikje Jacobs (3)
Hendrikje Jans (1)
Hendrikje Jentjes (1)
Hendrikje Johannes (1)
Hendrikje Jozefs (1)
Hendrikje Jurjens (1)
Hendrikje Lieuwes (1)
Hendrikje Piers (1)
Hendrikje Pieters (1)
Hendrikje Scheltes (1)
Hendrikje Tietes (1)
Hendrikje Tjabeles (1)
Hendrikje Tjallings (1)
Hendrikje Walles (1)
Hendrikje Wiebes (1)
Hendrikje Willems (2)
Hendrikje Wybes (2)
Hendrikje Wytzes (1)
Hendrikje (Hinke) (1)
Hendrikjen Durks (1)
Hendrikjen Harmens (1)
Hendrikjen (Hinke) (1)
Hendriks (2)
Hendriks Beerends (1)
Hendriks Franzes (1)
Hendriks Hendriks (1)
Hendriks Jans (1)
Hendriks Klazes (1)
Hendriks Louws (1)
Hendriks Sjoerds (1)
Hendriks Ypes (1)
Hendrikus (14)
Hendrikus Antonius (2)
Hendrikus Augustinus (1)
Hendrikus Augustinus Assuerus (2)
Hendrikus Baukes (1)
Hendrikus Braunius (1)
Hendrikus C. (1)
Hendrikus Fransen (1)
Hendrikus Gosses (1)
Hendrikus Harmanus (1)
Hendrikus Hendriks (1)
Hendrikus Hermanus (1)
Hendrikus Jacobus (1)
Hendrikus Jans (1)
Hendrikus Johannes (7)
Hendrikus Johannes Theunis' (1)
Hendrikus Johannes (Henk) (1)
Hendrikus Jozef (1)
Hendrikus Nicolaas (2)
Hendrikus Obes (1)
Hendrikus Pieters (1)
Hendrikus Sipkes (1)
Hendrikus Sjoerds (1)
Hendrikus Theodorus (1)
Hendrikus Thewis (1)
Hendrikus Wilhelmus (1)
Hendrikus Wilhelmus Franciscus (1)
Hendrikus Willebrordus (1)
Hendrikus Wypkes (1)
Hendrikus (Hendrik) (1)
Hendrina (4)
Hendrina Assuerus (1)
Hendrina Douwes (1)
Hendrina Epkes (1)
Hendrina Geertruida (1)
Hendrina Gerbens (1)
Hendrina Hanzes (1)
Hendrina L.M. (1)
Hendrina Margreta (1)
Hendrina Sikkes (3)
Hendrina Willems (1)
Hendrina (Ine) (1)
Hendryna Arends (1)
Henk (7)
Henk Geerts (1)
Henke Douwes (1)
Henke Lolkes (1)
Hennie (3)
Henny (3)
Henri (7)
Henri Charles (1)
Henri Charles Marie (Har) (1)
Henri I (1)
Henri Pieter (1)
Henri Theodoor (1)
Henric (1)
Henrica (3)
Henrica Maria (2)
Henrica (Hendrien) (1)
Henrick (1)
Henricus (4)
Henricus Aloysius (1)
Henricus Antonius (1)
Henricus A. (1)
Henricus Coenradus (1)
Henricus Hendriks (1)
Henricus Hermanus Franciscus (1)
Henricus Joannes (2)
Henricus Johan Franciscus Ulrich (1)
Henricus Johannes (2)
Henricus Johannes' (1)
Henricus Julius (1)
Henricus Sjoerd (1)
Henricus Theodorus Jacobus (1)
Henricus Wilhelmus (1)
Henricus (Hendrik) Willemszn (1)
Henricus (Ricus) (1)
Henrietta (1)
Henrietta Aleida (1)
Henriette (3)
Henriëtte Adelheid (1)
Henriette Adrian Luduvica Flora (1)
Henriette Agatha Maria (1)
Henriette Albertina (1)
Henriette Amalia (2)
Henriëtte Antonia (1)
Henriette Carolina Maria (1)
Henriëtte Caroline Christiane Louise (1)
Henriette Casimira (1)
Henriette Catharina (1)
Henriette Christina H. (1)
Henriette Maria (2)
Henriëtte Pauline Elise Josefine (1)
Henrik Carl Joachim Alain (1)
Henrik Marie Jean André (1)
Henrikus Bonifacius (1)
Henrikus Josephus (1)
Henrique (1)
Henry (1)
Henry III (1)
Henry John (1)
Hepke (3)
Hepke Hieltjes (1)
Hepke Laas (1)
Hepke Lases (1)
Hepke Melles (1)
Herbert II (1)
Herbert III (1)
Here Aernts (1)
Here Gerloffsz (1)
Here Martens (1)
Heribert (1)
Heribertus (1)
Herke Herres (1)
Herke Jouws (1)
Herke Murks (1)
Herke Ottes (1)
Herke Sjoerds (of Heerke) (1)
Herke Willems (1)
Herkje Pieters (1)
Herman (16)
Herman Aigidius (1)
Herman Bernard Coenraad Anton Hermanus (1)
Herman Bernard Gerard Ubaldus' (1)
Herman Constant (1)
Herman Frederik (1)
Herman Geerts (1)
Herman Gerard (3)
Herman Gerben (1)
Herman Gregorius (1)
Herman Heindrich (1)
Herman Heinrich (1)
Herman II (Bijgenaamd: De Geleerde) (1)
Herman III (1)
Herman Jacob (1)
Herman Jan (1)
Herman Joseph (4)
Herman Joseph (Harm) (1)
Herman Jozef (2)
Herman Otto (1)
Herman Paulus (1)
Herman Peter Basilius (1)
Herman Reins (1)
Herman Sjoerd (1)
Herman Zacharius (1)
Hermana Agatha (1)
Hermance Elise Marie (1)
Hermann (5)
Hermann August (1)
Hermann Heinrich (1)
Hermann I (1)
Hermann Ignatz (1)
Hermann Richard (1)
Hermanna Elisabeth (1)
Hermanna Maia (1)
Hermannus Josephus Casparus (1)
Hermannus Jozephus (1)
Hermanus (12)
Hermanus Anthonius (1)
Hermanus Antonius (1)
Hermanus Arjens (1)
Hermanus Bernardus (1)
Hermanus Bernardus Jozef (1)
Hermanus Callixtus (Herman) (1)
Hermanus Franzes (1)
Hermanus Gerrits (1)
Hermanus Hendrikus (1)
Hermanus Hubertus (2)
Hermanus Johannes (3)
Hermanus Johannes Hubertus (1)
Hermanus Lieuwe (1)
Hermanus Lolkes (1)
Hermanus Petrus' (1)
Hermanus Simmes (1)
Hermanus Sjoerds (1)
Hermanus Stephanus (1)
Hermanus Stephanus Joseph (1)
Hermanus (Mr.) (1)
Hermina (3)
Hermina Dirks (1)
Hermina Johanna (1)
Hermina Josefine (Mien) (1)
Hermina Maria (2)
Hermina Minnes (1)
Hermina Nicolaas' (1)
Hermina Wiebes (1)
Hermina (Mien) (1)
Hermine (1)
Hero (1)
Herominus Antonius (Herre) (1)
Herre (8)
Herre Boukes (1)
Herre Franses (2)
Herre Herkes (1)
Herre Hoites (1)
Herre Hylkes (1)
Herre Jacobus (1)
Herre Jans (2)
Herre Jelles (1)
Herre Sytzes (1)
Herre Thomas' (1)
Herre Wiebes (1)
Herre Willems (1)
Herriëtte Helena Paulina (1)
Hessel (18)
Hessel Alles (...Ulbes) (1)
Hessel Aukes (2)
Hessel Bokkes (1)
Hessel Botes (1)
Hessel Douwes (3)
Hessel Feddes (2)
Hessel Filippus' (1)
Hessel Gerlofs (1)
Hessel Gosses (2)
Hessel Harings (1)
Hessel Hessels (1)
Hessel Huites (1)
Hessel Jacobs (1)
Hessel Jans (10)
Hessel Jentjes (1)
Hessel Jillerts (1)
Hessel Johannes (2)
Hessel Joukes (2)
Hessel J. (1)
Hessel Keimpes (1)
Hessel Klases (2)
Hessel Klazes (1)
Hessel Kornelis (1)
Hessel Lieuwes (3)
Hessel Lodewijks (1)
Hessel Lolckes (1)
Hessel Lolkes (1)
Hessel Lubberts (1)
Hessel Mintjes (1)
Hessel Obbes (1)
Hessel Oeges (1)
Hessel Olle (1)
Hessel Pieters (2)
Hessel Poppes (1)
Hessel Pytters (1)
Hessel Reins (1)
Hessel Riencksz (1)
Hessel Rintjes (3)
Hessel Siebrens (1)
Hessel Siemens (1)
Hessel Sierks (1)
Hessel Sirigs (1)
Hessel Sjoerds (2)
Hessel Sybrens (2)
Hessel Tammes (1)
Hessel Thomas (2)
Hessel Tietes (1)
Hessel Tjeerds (2)
Hessel Tjerks (1)
Hessel Tjipkes (1)
Hessel Willems (1)
Hessel Wynsens (1)
Hesseltje Jozefs (1)
Hesseltje Lieuwes (1)
Hesseltje Meintes (2)
Hesseltje Remmelts (1)
Hesseltje Saekeles (1)
Hesseltje Sybrens (2)
Hessel/Hesichius Iemkes (1)
Hester Klazes (1)
Hetje Sipkes (1)
Hetsche (1)
Hetske (1)
Hetske Anskes (1)
Hetske Eelkes (2)
Hetske Wouters (1)
Hette (2)
Hette Aukes (1)
Hette A. (1)
Hette Doekeles (1)
Hette Egberts (1)
Hette Hyltjes (1)
Hette Johan' (1)
Hette Johannes (1)
Hette Ottes (1)
Hette Popkes (1)
Hettje (1)
Heye Wybrands (1)
Heyn Wybes (1)
Hibbeltje Lieuwes (1)
Hidanus Albertus (1)
Hidde (2)
Hidde Allerts (1)
Hidde Aukes (2)
Hidde Dirks (1)
Hidde Douwes (2)
Hidde Eeltjes (1)
Hidde Hanzes (1)
Hidde Hotzes (1)
Hidde Jans (1)
Hidde Jozef (1)
Hidde Nannes (1)
Hidde Reins (1)
Hidde Sjoerds (1)
Hidde Sytzes (1)
Hidde Tjerks (1)
Hidde Willems (1)
Hieke (4)
Hieke Baukes (1)
Hieke Berends (1)
Hieke Bouwes (1)
Hieke Douwes (2)
Hieke Everts (1)
Hieke Feikes (1)
Hieke Froukje (1)
Hieke Jarigs (1)
Hieke Jelles (1)
Hieke Johannes (2)
Hieke Lieuwes (1)
Hieke Obes (1)
Hieke Pieters (1)
Hieke Romkes (1)
Hieke Ruurds (2)
Hieke Scheltes (1)
Hieke Stoffels (1)
Hieke Taekes (1)
Hieke Taekes (of Hijke) (1)
Hieke Tjeerds (1)
Hielke (3)
Hielke Fokkes (1)
Hielke Harmanus (1)
Hielke Johannes' (1)
Hielke Meinzes (1)
Hielke Romkes (1)
Hielke Sietses (1)
Hielke Sjerps (1)
Hielke Sjoerds (1)
Hielke Thomas (1)
Hielke Ypkes (1)
Hielkje (12)
Hielkje Hillegonda Monica Maria (1)
Hielkje Klazes (1)
Hielkje Lieuwes (1)
Hielkje Lykles (1)
Hielkje Murks (1)
Hielkje Pieters (1)
Hielkje Romkes (1)
Hielkje Taekes (2)
Hielkje Ymes (1)
Hielkje (Helen) (1)
Hielkjen Tjitskes (Hylkje) (1)
Hieltje (1)
Hieltje Douwes (1)
Hieltje Hepkes (4)
Hieltje Popkes (1)
Hieltje Sjoerds (1)
Hieronimus (2)
Hieronimus D. (1)
Hieronimus Gerhardus (1)
Hieronyma Maria Antonia Fortunata (jonkvrouw) (1)
Hijlkje (1)
Hijlkje Broers (1)
Hijlkje Idses (1)
Hijltje (1)
Hike Bouwes (1)
Hike Rommerts (1)
Hikke (1)
Hil (1)
Hil Willems (1)
Hilarides Dirks (1)
Hilarius (3)
Hilarius Lammerts (2)
Hilbrand (3)
Hilbrand Douwes (1)
Hilbrand Reinders (1)
Hilck Asmus (1)
Hilck Gerlofs (1)
Hilda (1)
Hilde (1)
Hildebranda (1)
Hildegard (2)
Hildegonda Isabella (1)
Hildegonda Sophia (1)
Hilgont Sierks (1)
Hilke Meinderts (1)
Hillarius Dominicus (1)
Hille (2)
Hille Annes (1)
Hille Durks (1)
Hille Ferdinand (1)
Hille Gerrits (1)
Hille Hendriks (1)
Hille Hettes (1)
Hille Hieltjes (1)
Hille Jacobs (2)
Hille Jans (3)
Hille Johannes' (2)
Hille Johannes (Hylke) (1)
Hille Joukes (2)
Hille Juckes (1)
Hille Kornelis (1)
Hille Pieters (1)
Hille Siercks (1)
Hille Sybrens (2)
Hille Teyes (1)
Hille (Hilarius) (1)
Hillebrand Gerrits (1)
Hillebrand Heeres (1)
Hillebrand Jentjes (1)
Hillebrand Philippus' (1)
Hillebrand Ph. (1)
Hillebrant Douwes (1)
Hillegien (1)
Hillegonda (3)
Hillegonda Aises (1)
Hillegonda Carolina Maria (1)
Hillegonda Elisabeth (1)
Hillegonda Idses (1)
Hillegonda Isabella (Houkje) (1)
Hillegonda Maria (1)
Hillegonda Maria Jacoba (1)
Hillegonda Monica Maria (1)
Hillegonda (Hillie) (1)
Hillegunde (1)
Hilligje (1)
Hilly (2)
Hiltje (23)
Hiltje Alles (1)
Hiltje Anna (1)
Hiltje Ates (1)
Hiltje Beintes (1)
Hiltje Bouwes (1)
Hiltje Cornelis (1)
Hiltje Dirks (2)
Hiltje Douwes (1)
Hiltje Eeltjes (1)
Hiltje Folkerts (1)
Hiltje Fongers (1)
Hiltje Franses (1)
Hiltje Geerts (1)
Hiltje Gerbens (1)
Hiltje Gerritje (1)
Hiltje Gooitzens (1)
Hiltje Grietje (1)
Hiltje Hanzes (1)
Hiltje Harmens (1)
Hiltje Harmens (Helena) (1)
Hiltje Hendriks (2)
Hiltje Hillebrands (1)
Hiltje Hilles (2)
Hiltje IJsbrands (1)
Hiltje Jacobs (1)
Hiltje Jacobs (Hittje) (1)
Hiltje Jans (7)
Hiltje Jantjes (1)
Hiltje Jelles (2)
Hiltje Johannes' (6)
Hiltje Joukes (1)
Hiltje Jozef' (1)
Hiltje Klazes (3)
Hiltje Lieuwes (3)
Hiltje Lodewijks (1)
Hiltje Lydia (1)
Hiltje Martens (1)
Hiltje Meines (1)
Hiltje Meintes (1)
Hiltje Nannes (1)
Hiltje Piers (1)
Hiltje Pieters (5)
Hiltje Popkes (Maria Helena) (1)
Hiltje Reins (2)
Hiltje Ruurds (1)
Hiltje Saakes (1)
Hiltje Siemons (1)
Hiltje Sjoukes (1)
Hiltje Swibertus (1)
Hiltje Sytses (2)
Hiltje Taekes (1)
Hiltje Taekes (of Helena) (1)
Hiltje Teyes (1)
Hiltje Thomas (1)
Hiltje Ulbes (1)
Hiltje Wobbes (1)
Hiltje Ypes (1)
Hiltje Ysbrands (1)
Hiltsje (1)
Hiltsje Popkes (1)
Himiltrude (1)
Hincke Watses (1)
Hindrik (1)
Hindrik A. (1)
Hindrik Jacobus (4)
Hindrikje Beerends (1)
Hindrikus Johannes (1)
Hinke (18)
Hinke Alberts (1)
Hinke Alles (1)
Hinke Ates (1)
Hinke Aukes (2)
Hinke Baukes (1)
Hinke Edgers (1)
Hinke Foppes (1)
Hinke Franses (2)
Hinke Gaukes (1)
Hinke Gerbens (2)
Hinke Gerrits (1)
Hinke Haijes (1)
Hinke Hanses (3)
Hinke Harmens (1)
Hinke Hayes (1)
Hinke Hendriks (1)
Hinke Hessels (1)
Hinke Hylkes (1)
Hinke Jacobs (1)
Hinke Jakles (1)
Hinke Jans (6)
Hinke Jelles (1)
Hinke Jelmers (2)
Hinke Jeltes (1)
Hinke Jentjes (1)
Hinke Jetzes (1)
Hinke Johannes (1)
Hinke Jotties (Joltjes) (1)
Hinke Klazes (3)
Hinke Lolkes (1)
Hinke Murks (1)
Hinke Petrus (1)
Hinke Petrus' (2)
Hinke Piers (1)
Hinke Pieters (5)
Hinke Reinders (1)
Hinke Rientses (1)
Hinke Roels (1)
Hinke Sjuks (1)
Hinke Sykes (1)
Hinke Tietes (1)
Hinke Tjeerds (1)
Hinke Tjitskes (1)
Hinke Uiltjes (1)
Hinke Warners (1)
Hinke Watzes (1)
Hinke Wiebes (1)
Hinke Wybrens (2)
Hinke Ykes (1)
Hinke Ypes (1)
His Cornelis (1)
Hiscke Upts (1)
Hiske (8)
Hiske Agatha (1)
Hiske Agatha Maria (1)
Hiske Ages (1)
Hiske Ates (2)
Hiske Cecilia (2)
Hiske Cecilia Hanses (1)
Hiske Cornelis (1)
Hiske Dirks (1)
Hiske Doedes (1)
Hiske Dominicus (2)
Hiske Foekes (1)
Hiske Fokkes (2)
Hiske Francisca (1)
Hiske Gerbens (1)
Hiske Halbes (2)
Hiske Harmens (1)
Hiske Hendriks (1)
Hiske Hilles (1)
Hiske Hotses (1)
Hiske Jacobs (1)
Hiske Jacobus (1)
Hiske Jans (2)
Hiske Johanna (1)
Hiske Johannes (1)
Hiske Klases (1)
Hiske Klazes (1)
Hiske Melis (1)
Hiske Minnes (1)
Hiske Paulus' (1)
Hiske Pykes (1)
Hiske Reins (1)
Hiske Rientses (1)
Hiske Rintjes (1)
Hiske Romkes (1)
Hiske Scheltes (1)
Hiske Sietses (1)
Hiske Sieuwkes (1)
Hiske Sikkes (1)
Hiske Symons (1)
Hiske Sytses (1)
Hiske Thomas (2)
Hiske Th. (1)
Hiske Tjeerds (2)
Hiske Ulbes (1)
Hiske Willems (1)
Hiskia Margaretha (1)
Hiskje (2)
Hitje (1)
Hitje Ales (1)
Hitje Ates (1)
Hitje Dirks (1)
Hitje Folkerts (1)
Hitje Franses (Hedwiges) (1)
Hitje Herres (1)
Hitje Jacobs (1)
Hitje Jans (1)
Hitje Jelles (1)
Hitje Jelmers (1)
Hitje Rutgers (1)
Hitje Sytzes (1)
Hitje Watzes (1)
Hitje Willems (1)
Hitske Ytzens (1)
Hittie Gerbens (1)
Hittie Pieters (1)
Hittje Bokkes (1)
Hittje Epkes (1)
Hittje Jans (2)
Hittje Jozef (1)
Hittje Kornelis (1)
Hittje Lieuwes (1)
Hittje Marcus (1)
Hittje Pabes (1)
Hittje Tjeerds (1)
Hjerre Tjitskes (Herre) (1)
Hoatske Reins (1)
Hoatske Thomas (1)
Hobbe (4)
Hobbe Baerd (jonkheer) (1)
Hobbe Baerdt (of Hobbe Jetses ?) (1)
Hobbe Klazes (1)
Hobbe Sjoerds (1)
Hobbina Daniëla (1)
Hoite (3)
Hoite Douwes (2)
Hoite Durcks (1)
Hoite Evert (1)
Hoite Everts (1)
Hoite Geeles (1)
Hoite Herres (1)
Hoite Hiddes (1)
Hoite Jans (1)
Hoite Johannes (1)
Hoite Pieters (1)
Hoite Reinders (1)
Hoite Sikkes (1)
Hoitje Harmens (1)
Holke Johannes (2)
Holke Sipkes (1)
Holkje (4)
Holkje Luitzen (1)
Holkje Rinkes (1)
Holkje Sybrens (1)
Holst Halbes (1)
Homanna Theodorus' (1)
Homkjen Ruurds (1)
Homme (1)
Homme Eelkes (2)
Homme Gerbens (1)
Homme G. (1)
Homme Jans (1)
Homme Klases (1)
Homme Pieters (2)
Homme Riemerz (1)
Homme Sjoerds (1)
Homme Wybes (1)
Honck Gerrits (1)
Hospitia (Houkje) (1)
Hotse (1)
Hotse Fokkes (1)
Hotse Gerrits (Hospitius) (1)
Hotse Hilles (1)
Hotse Ipes (1)
Hotse Louws (1)
Hotse Sjoerds (1)
Hotse (Hospitius) (1)
Hotske (8)
Hotske Alles (1)
Hotske Aurelius (1)
Hotske Cornelis (1)
Hotske Eeltjes (1)
Hotske Freerks (1)
Hotske Hessels (1)
Hotske Hilles (Gatske of Gudula) (1)
Hotske Hotzes (2)
Hotske Jelona Jacobs (1)
Hotske Jentjes (1)
Hotske Joekes (1)
Hotske Johannes' (1)
Hotske Johannes' (Ursula) (1)
Hotske Klases (2)
Hotske Pykes (1)
Hotske Reins (1)
Hotske Sieks (2)
Hotske Sjoerds (1)
Hotske Sybrens (1)
Hotske Taedes (1)
Hotske Thijses (1)
Hotske Tjeerds (1)
Hotske Tjerks (1)
Hotske Wygers (1)
Hotske Ymes (1)
Hotske (Hoatske) (1)
Hotske (Hospitus) (1)
Hotze (3)
Hotze Alles (1)
Hotze Hilbrands (1)
Hotze Hilles (1)
Hotze Jacobs (1)
Hotze Jochums (1)
Hotze Jorrits (1)
Hotze Joukes (1)
Hotze Keimpes (1)
Hotze P. (1)
Hotze Sybrens (1)
Hotze Symens (1)
Hotze Tettes (1)
Hotze Theunis (1)
Houck Douwes (1)
Houck Hessels (1)
Houck Jacobs (1)
Houck Jelles (1)
Houck Syuerdts (1)
Houckje Haijes (1)
Houckjen Haijes (2)
Houkje (2)
Houkje Assuerus (1)
Houkje Aukes (1)
Houkje Bontes (1)
Houkje Douwes (1)
Houkje Elisabeth (1)
Houkje Gerbens (2)
Houkje G. (1)
Houkje Harmens (1)
Houkje Jans (2)
Houkje Johannes (1)
Houkje Klases (1)
Houkje Liemes (1)
Houkje Theresia Maria (1)
Houkje Thomas (2)
Houkje Tjepkes (1)
Houkje (Hillegonda) (1)
Hoyte Ages (1)
Hoyte Andries (1)
Hoyte Annes (1)
Hoyte Bauckes (1)
Hoyte Hiddes (1)
Hoyte Hommez (1)
Hoyte Lubberts (1)
Hoyte Rinckes (1)
Hoyte Simmes (1)
Hoyte Tjittes (1)
Huberdina (1)
Hubert (5)
Hubert Hendrik (1)
Hubert Jozef (2)
Huberta Helena (1)
Hubertha (1)
Hubertus (5)
Hubertus Augustinus (1)
Hubertus Fonger (1)
Hubertus Jacobus (1)
Hubertus Jan (Bertus) (1)
Hubertus Jans (1)
Hubertus Jansen (1)
Hubertus Petrus (1)
Hubertus (Huite) (1)
Hubs (1)
Hugh (1)
Hugo (2)
Hugo Albert (1)
Hugo de Grote (1)
Hugo Evert (1)
Hugo IX (1)
Hugo Sjoerd (1)
Hugo Sjoerds (1)
Hugo Wiebes (1)
Hugo X (1)
Huib J.F. (1)
Huiberdina Maria (1)
Huijte Fookles (1)
Huite (8)
Huite Annes (1)
Huite Epkes (2)
Huite E. (1)
Huite Filippus (1)
Huite Filippus' (1)
Huite Fokkes (1)
Huite Fongers (1)
Huite Johannes (1)
Huite Klazes (2)
Huite Lieuwes (1)
Huite Meinderts (1)
Huite Reins (1)
Huite Rientses (1)
Huite Romkes (1)
Huite Sjoerds (2)
Huite Tjerks (1)
Humbert III (1)
Humfred (1)
Humphy (1)
Huybert Adriaan (1)
Huybert Pieterse (1)
Hyke (3)
Hyke Alberts (1)
Hyke Alles (1)
Hyke Baukes (1)
Hyke Folkerts (1)
Hyke Hendriks (2)
Hyke Hessels (Hyltje) (1)
Hyke Klazes (1)
Hyke Rintjes (1)
Hyke Sjoerds (Wijke) (1)
Hyke Sybes (1)
Hyke Sybrens (1)
Hyke Tjeerds (1)
Hyke Watzes (1)
Hyke Wytses (1)
Hyke Ypes (1)
Hylc Gerrits (1)
Hylck Heeres (1)
Hylck Meinderts (1)
Hylck Reinsdr (1)
Hylck Rommerts (1)
Hylck Wierds (1)
Hylcke Eempckes (1)
Hylcke Johannes (2)
Hylk Jans (1)
Hylk Johannes' (1)
Hylk Wopkes (1)
Hylke (5)
Hylke Ages (1)
Hylke Arjens (1)
Hylke Djurres (1)
Hylke Douwes (1)
Hylke Eelkes (1)
Hylke Folkerts (1)
Hylke Johannes (1)
Hylke Klazes (1)
Hylke Kleises (Hylke Klases) (1)
Hylke Lieuwes (1)
Hylke Luitzens (1)
Hylke Martens (1)
Hylke Pieters (1)
Hylke Reins (1)
Hylke Sjoerds (1)
Hylke Tijsses (1)
Hylke Ulbes (1)
Hylkien Murks (1)
Hylkje (3)
Hylkje Bouwsma Tietes (1)
Hylkje Cornelis' (1)
Hylkje Douwes (1)
Hylkje Feikes (1)
Hylkje Idses (2)
Hylkje Jans (1)
Hylkje Johannes (1)
Hylkje Josephs (1)
Hylkje Luitzens (2)
Hylkje Meintes (1)
Hylkje Sieuwkes (1)
Hylkje Sjoerds (Hielkje) (1)
Hylkje Sytses (Hylck Sydtsis) (1)
Hylkje Taekes (1)
Hylkje Tjeerds (1)
Hylkje Willems (1)
Hylkje Ymes (1)
Hylkjen Broers (1)
Hylkjen Johannes (1)
Hylkjen Siebes (1)
Hylkjen Sjoerds (1)
Hyltje (4)
Hyltje Dirks (1)
Hyltje Eeltjes (1)
Hyltje Floris (1)
Hyltje Gerbens (1)
Hyltje Hendrik (1)
Hyltje Hendriks (1)
Hyltje Hettes (1)
Hyltje Hilles (1)
Hyltje Jans (1)
Hyltje Lolles (3)
Hyltje Sjoerds (4)
Hyltje Sybren (1)
Hyltje Sybrens (2)
Hyltje Tjallings (1)
Hyltje Wiebes (1)
Hyltje Wybes (1)
Hyltje Ypkes (2)
H. (51)
H. (Gonnie) (1)
H.A. (2)
H.A.A. (1)
H.D. (1)
H.E. (Elly) (1)
H.F. (1)
H.G. (1)
H.H. (1)
H.J. (4)
H.J. (Rieks) (1)
H.J.A. (Hein) (1)
H.J.P. (1)
H.J.W. (Joop) (1)
H.M. (1)
H.P. (1)
H.U. (2)

Totaal 2387 personen met 1515 verschillende voornamen bij deze letter H.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Haakon VII van Noorwegen   1872     
Haantje Hiemstra        
Haantje Lieuwes Ypma        
Haaye Iefs Boekema   1730     
Haaye Jilderts Statema   ongeveer 1896  Wirdum  
Haaye Ritskes Statema        
Haebeltje Andries Postma        
Haebeltje Dooyes Bakker        
Haebeltje Ferks de Vries   ongeveer 1891  Dedgum  
Haebeltje Lieuwes     Westhem  
Haebeltje Lieuwes Andela        
Haebeltje Lieuwes Andela   28-4-1812  Mairie Nijland / Wymbritseradeel  
Haebeltje Wiegers de Vries        
Haije Groustra        
Haije Hiemstra   1907  Hartwerd - Oldeklooster  
Haije Woudboer        
Haije Gaeles Galama   6-5-1853  Wonseradeel  
Haije Menso Mensonides        
Haije Michiel Galama   15-3-1912  Burgwerd  
Haije Michiel Galama   5-7-1919  Tjerkwerd  
Haije Murks     Oudega  
Haije Sjoerds Jellema 1 kB      
Haije Taekes Hiemstra 1 kB 4-1894  Hartwerd  
Haike Willems Zijlstra   ongeveer 1873  Dronrijp  
Hains Bosma        
Haite Heins Schukken   7-2-1879  Oosthem  
Haite Sybrens Schukken        
Haitze Postma        
Halbe Huitema        
Halbe Huitema   15-5-1914     
Halbe A. Osinga   ongeveer 1909     
Halbe Harmens Visser        
Halbe Jacobs van Wieren   18-12-1894  Oosthem  
Halbe R. Huitema   ongeveer 1914     
Halbe Tjitzes Huitema   ongeveer 1849  Jutrijp  
Halbertje Annes Kootje        
Hancke Jackles Hobbema 1 kB ongeveer 1655  Kubaard  
Hankje Liemberg   ongeveer 1911     
Hanna Maria Rigter   27-9-1844  Zwolle  
Hanne Paulus de Boer        
Hanneke van der Meer   31-7-1893  Bolsward  
Hanneke Overdijk        
Hannie        
Hans Ferwerda   21-5-1899  Franeker - LutjeLollum  
Hans van Gualthérie van Weezel   26-7-1941  Velsen  
Hans Hansen        
Hans van der Kallen   1904  Leeuwarden  
Hans Kingma   1-6-1904  Dronrijp  
Hans Poepjes        
Hans Romer        
Hans Roorda        
Hans Schaaf        
Hans van der Werf   13-9-1851  Britswerd  
Hans Zeinstra   8-10-1891  Peins  
Hans Zysling   ongeveer 1852  Tjerkwerd  
Hans Auke Frankena   4-8-1914  Warga  
Hans Aukes Frankena   18-9-1839     
Hans Aukes Frankena   ongeveer 1843  Oosterlittens  
Hans Aukes Frankena 1 kB ongeveer 1877     
Hans Aukes Frankena   16-1-1877  Baarderadeel  
Hans Beintes van der Zweep   27-5-1846  Leeuwarderadeel  
Hans Boukes (doopnaam: Johannes) van der Zweep 1 kB   Marssum  
Hans Dirks de Groot   ongeveer 1889  Boksum  
Hans Douwes Hobbema   ongeveer 1635     
Hans Femmes Hornstra        
Hans Gerbens (Johannes) Bolta        
Hans Gerkes Gerkema        
Hans Gerrits Mensinga        
Hans Harmens Poelsma   17-9-1822  Leeuwarden  
Hans Hendriks Bolta   ongeveer 1835  Almenum  
Hans Hendriks Woudstra        
Hans Hoites Hoitinga        
Hans Jacobs Frankena   22-3-1900  Oosterlittens  
Hans Jan Andela 1 kB 11-11-1909  Tirns (op Thaborklooster)  
Hans Jan Hettinga   12-7-1941  Klooster Lidlum  
Hans Jans Bonsma   4-1-1871  Baarderadeel  
Hans Jans Bonsma   13-6-1876  Baarderadeel  
Hans Jans Hobbema        
Hans Jans Hobbema   ongeveer 1834  Franeker  
Hans Jans Hymerda   6-11-1823  Dronrijp  
Hans Jans van der Meer        
Hans Jans Swart        
Hans Jans Zeinstra 1 kB 31-10-1854  Pietersbierum  
Hans Jans Zysling        
Hans Johanneszn. de Vries   11-1-1890  Hemelumer Oldeferd  
Hans Kleises     Workum  
Hans Oedses Douwes   ongeveer 1629     
Hans Okkes Hoekema   23-1-1858  Oranjewoud  
Hans Phillip Schöne   8-5-1921     
Hans Pieters        
Hans Pieters 1 kB      
Hans Pieters Frankena   26-7-1893  Oosterlittens  
Hans Sjoukes van der Wal   30-5-1814  Mirns en Bakhuizen  
Hans Sybrens Zwart        
Hans Taekeles van der Zweep 2 kB ongeveer 1788  Goutum  
Hans Taekeles van der Zweep   20-4-1843  Swichum  
Hans Thomas Schaafsma   ongeveer 1890  Arum  
Hans Tjebbes Hettinga 1 kB 8-1-1902  Cornjum  
Hans Tjeerds van der Meer   8-7-1821  Franekeradeel  
Hans Tjerks van der Meer        
Hans Tjerks van der Meer   28-5-1771  Warga  
Hans Willem de Blocq van Scheltinga        
Hans Willem de Blocq van Scheltinga   ongeveer 1837  Oranjewoud  
Hans Willem Ferwerda   14-4-1894  Franeker  
Hans Willem Joseph Ferwerda   ongeveer 1925  Breda  
Hans Willems Blauwhof        
Hans Willems Ferwerda        
Hans Willems Ferwerda   24-7-1825  Baarderadeel  
Hans Willems Ferwerda   25-10-1828  Winsum  
Hans (Johannes) Gerbens Bolta   10-6-1833  Wijnaldum  
Hansje Fokkes Veldstra   ongeveer 1834  Haskerhorne  
Hansje Sybes Schaap   12-8-1890  Tirns  
Hanso Acronius        
Hanso Acronius        
Hantje Andries        
Hantje Aukes Hannema   ongeveer 1850  Parrega  
Hantje Bouwes Speerstra   3-3-1856  Wymbritseradeel  
Hantje Jans Speerstra        
Hantje Jentjes Andela 1 kB 29-2-1828  Wons  
Hantje Jilderts de Vries   4-1-1881  Hidaard  
Hantje Obes Yntema   18-8-1824  Tjerkwerd  
Hantje Pieters Andela   20-12-1896  Nijland  
Hantje Rintjes Binkes        
Hantje Sybrens Andela   24-5-1837  Burgwerd  
Hantsje Zijlstra 1 kB 29-1-1893  Wolsum - Vijfhuis  
Harco Hilarius Johan (baron) van Haersolte van de Doorn 1 kB ongeveer 1836     
Hardolfia Cornelia Copini   ongeveer 1882     
Haring Altenburg   ongeveer 1924     
Haring Piebenga        
Haring Piersma   ongeveer 1875  Heeg  
Haring Postma   ongeveer 1809     
Haring de Wolff        
Haring Allerts     Burgwerd  
Haring Baesz 1 kB      
Haring Douwes Teernstra        
Haring Feddes Teernstra   6-11-1832  Gaast  
Haring Hessels Postma        
Haring Jacobs Deelsma   8-6-1881  Grouw  
Haring Jans Altenburg   24-3-1863  Nes  
Haring Jans Boetje        
Haring Jans Hollander        
Haring Jans Nauta   11-2-1855  Jutrijp  
Haring Jans Nauta   21-9-1903  Heeg  
Haring Jans Teernstra        
Haring Jelles Nauta        
Haring Jelles Nauta   1877  Jutrijp  
Haring Joukes Deelsma 1 kB 27-4-1835  Akkrum  
Haring Klazes     Mantgum ?  
Haring Klazes Yedema   2-2-1842  Wonseradeel  
Haring Lolles Nauta   9-8-1803  Woudsend  
Haring Pieters Romkes        
Haring Popkes Deelsma   21-4-1872  Akkrum  
Haring Romkes Romkes   25-5-1824  Woudsend  
Haring Siordtsz 1 kB      
Haring Sipkes Westra   22-8-1792  Hitzum  
Haring Tjittes Piebenga   ongeveer 1908     
Haring Wattes Piersma   ongeveer 1896  Heeg  
Haringh Hottinga        
Haringh Heerts        
Harke van der Meer        
Harke Visser   ongeveer 1877     
Harkje Taekele Jansens   ongeveer 1889  Dronrijp  
Harm van der Heide        
Harm Hoekstra   13-10-1921  Lutkewierum  
Harm Nieboer        
Harm de Wolff   17-5-1924  Irnsum  
Harm Cornelis Lenes   19-9-1908  Stobbega  
Harm Jelles Beuker   12-11-1811  Barradeel  
Harm Tjalling Waterbolk 1 kB 1924  Havelte  
Harmana Flierl   14-7-1822  Haskerland  
Harmanna Elisabeth Backer        
Harmannus Schuurmans        
Harmanus Banning        
Harmanus Flierl   4-7-1825  Dokkum  
Harmanus Mulder   7-8-1846  Witmarsum  
Harmanus Alberts Rouing   ongeveer 1799  Dokkum  
Harmanus Georgius Flierl   18-2-1828  Dokkum  
Harmanus Henrie Lichtendahl        
Harmanus Jacobus Roma   10-6-1852  Bolsward  
Harmanus Jans Zeinstra   1-3-1828  Franeker  
Harmen de Boer   ongeveer 1894     
Harmen Bosma        
Harmen de Bruin        
Harmen Ettema   28-9-1895  Almenum  
Harmen Flierl        
Harmen Flootman        
Harmen Galama   13-9-1886  Wons  
Harmen de Groot   ongeveer 1906  Sijbrandaburen  
Harmen Haringa   28-12-1864  Gaastmeer  
Harmen Huitema   13-4-1882  Lemsterland  
Harmen Huitema   28-12-1888  Hemelumer Oldeferd  
Harmen Huitema   29-1-1890  Hennaarderadeel  
Harmen Huitema   31-12-1921  Gaasterland  
Harmen IJzenberg        
Harmen Jansma        
Harmen Jorna   1902     
Harmen Olivier        
Harmen Postma   1904     
Harmen Schaaf        
Harmen Schraa        
Harmen Siegersma   28-7-1920  Sexbierum  
Harmen Sijbrandij 1 kB ongeveer 1924  Spears  
Harmen van der Tempel        
Harmen Vijver        
Harmen Witteveen   14-3-1854  Snikzwaag  
Harmen Zeinstra        
Harmen Ages Engwirda 1 kB   Poppingawier  
Harmen Antonius (Anthonie) Beuker        
Harmen Arjens Gerritsma        
Harmen Arjens Gerritsma 1 kB   Greonterp  
Harmen Bartelds Bosma        
Harmen Bartles Boersma        
Harmen Bauckes   1584     
Harmen Bouwes Speerstra   26-10-1860  Wymbritseradeel  
Harmen Douwes Draayer   ongeveer 1816  Wijckel  
Harmen Douwes van der Tol   4-7-1830  Wonseradeel  
Harmen Douwes van der Tol   8-12-1847  Franekeradeel  
Harmen D. Haringsma     Rauwerd  
Harmen Ennes Koopmans   30-5-1812  Hennaarderadeel (mairie Wommels)  
Harmen Feddes van der Werf 1 kB 17-12-1870  Deersum  
Harmen Folkerts van der Werf   ongeveer 1799  Leeuwarden  
Harmen Franses Engwerda   3-2-1783  Scharnegoutum  
Harmen Franses Engwerda 4 kB 26-10-1792  Scharnegoutum  
Harmen Freerks Abma        
Harmen Freerks Hoekstra   ongeveer 1878  Rauwerd  
Harmen Gerrits        
Harmen Gerrits Flapper   15-2-1885  Wymbritseradeel  
Harmen Gerrits de Jong        
Harmen Harmens Koens        
Harmen Harmens Ruurda        
Harmen Heeres Poelsma   1714     
Harmen Heeres Poelsma   5-5-1797  Leeuwarden  
Harmen Hendriks        
Harmen Hendriks Lippes        
Harmen Hendriks Lippes   ongeveer 1823  Mirns en Bakhuizen  
Harmen Hotzes Hofstra   ongeveer 1823  Oldeboorn  
Harmen Idzes Boersma   19-1-1924  Hartwerd  
Harmen Jacobs     Hichtum  
Harmen Jacobs        
Harmen Jacobs Mulder        
Harmen Jacobsz.   ongeveer 1601     
Harmen Jans de Boer   25-4-1828  Workum  
Harmen Jans de Boer   18-4-1829  Workum  
Harmen Jans de Jong        
Harmen Jans de Lange        
Harmen Jans van der Schaaf   ongeveer 1792  Franeker  
Harmen Jans van der Schaaf   27-12-1842  Franeker  
Harmen Jans Taekema 1 kB 27-8-1784  Burgwerd  
Harmen Jans Weghuis        
Harmen Jans (Bonnema)   ongeveer 1735     
Harmen Jarigs Boersma        
Harmen Jelles Bosma        
Harmen Jelmers van Dijk   31-10-1836  Workum  
Harmen Johannes' Agricola   30-8-1891  Doniawerstal  
Harmen Johannes' Agricola   14-8-1892  Doniawerstal  
Harmen Johannes' Agricola 1 kB 7-10-1893  Doniawerstal  
Harmen Johannes Asma        
Harmen Johannes Vogelzang        
Harmen Johannes van der Werf   11-4-1844  Hichtum  
Harmen Josephs Witteveen   17-7-1897  Wons  
Harmen Klases Agricola   7-4-1851  Sint Nicolaasga  
Harmen Kornelis van der Meulen        
Harmen Leenderts van Midlum   8-8-1878  Nijemirdum  
Harmen Lieuwes van der Hoff   ongeveer 1826  Mirns en Bakhuizen  
Harmen Lolkes Wytsma   23-2-1855  Gauw  
Harmen Lubberts Agricola   9-3-1900  Doniawerstal  
Harmen Lykles   ongeveer 1625     
Harmen Lykles Nijholt   ongeveer 1798  Oudega  
Harmen Obes Bosma   ongeveer 1795     
Harmen Oepkes Bouma        
Harmen Pieters Engwerda   28-12-1850  Oosterend  
Harmen Pieters de Jong   2-2-1856  Workum  
Harmen Pieters Landstra   ongeveer 1825  Hommerts  
Harmen Pieters Ydema   8-4-1852  Workum  
Harmen Reins de Lange   9-3-1846  Oudemirdum  
Harmen Rintjes        
Harmen Rintjes   ongeveer 1645     
Harmen Ruurds Bosma   ongeveer 1851  Sint Nicolaasga  
Harmen Sakes 1 kB ongeveer 1713     
Harmen Siebrens van der Meulen   4-5-1868  Hieslum  
Harmen Sikkes Stormbrink   ongeveer 1834  Dedgum  
Harmen Simkes Dijkstra   24-4-1844  Bolsward  
Harmen Simons van der Zee   19-11-1799  Bolsward  
Harmen Sjoerds de Jong        
Harmen Sjoerds Minnema   4-12-1858  Wymbritseradeel  
Harmen Sjoerds Ydema   28-12-1869  Idzega  
Harmen Sybes Baarda   18-5-1806  Stiens  
Harmen Sybes Ydema   ongeveer 1881  Abbega  
Harmen Sybolds Visser   31-12-1819  Heeg  
Harmen Sybrens Piso        
Harmen Tiepkes Bangma        
Harmen Tjebbes Witteveen   8-11-1844  Oosterend Hennaarderadeel  
Harmen Tjerks 1 kB      
Harmen Tjerks van Midlum        
Harmen Tjittes Huitema   25-2-1854  Wonseradeel  
Harmen Wiebe Franzen   ongeveer 1919     
Harmen Wiebes Mulder   ongeveer 1855  Schettens  
Harmen Willems Asma        
Harmen Willems Bootsma 1 kB 24-12-1804  Franeker - Lutjelollum  
Harmen Willems Gerritsma   31-10-1864  Greonterp  
Harmen Willems Kalkstra   22-9-1804  Franeker  
Harmen Willems Lammers        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Harmen Wybes Kingma   12-10-1777  Winsum  
Harmen Wybrens van der Meulen   ongeveer 1810  Joure  
Harmen Wytses Rollema 1 kB ongeveer 1620     
Harmen Ydes de Jong   28-12-1849  Workum  
Harmen Ydes Ydema        
Harmen Ypes (Hermanus) van der Tol 1 kB      
Harmen Ypkes Huisman        
Harmentje Aukes (Harmina of Harmke) Homminga 1 kB   Kubaard  
Harmina Landweer        
Harmina Johannes Hollander   5-8-1835  Franeker  
Harmina (Harmke) Jacobs Terpstra   7-5-1834  Leeuwarden  
Harmina (Mina) Bouwhuis   12-3-1920  Sint Nicolaasga  
Harmina (Mine) Hooghiemstra   22-9-1923  Westermeer  
Harmke Brouwer   29-10-1911  Eagmaryp  
Harmke Huitema   14-12-1891  Oosterend  
Harmke Huitema   11-6-1916  Roordahuizum  
Harmke de Jong   ongeveer 1883  Mirns en Bakhuizen  
Harmke Konst   ongeveer 1904     
Harmke Monkelbaan   18-9-1925     
Harmke Nieuwenhuis   ongeveer 1898  Rottevalle  
Harmke Weerman        
Harmke Beerends van der Hoff   ongeveer 1833  Hemelum  
Harmke Broers Kingma   25-6-1850  Poppingawier  
Harmke Cornelis' de Lange   11-10-1891  Sloten  
Harmke Gerrits Andela 1 kB 3-2-1888  Mirns en Bakhuizen  
Harmke Ittes Roodhof   4-4-1822  Scharl  
Harmke Jans Grasman        
Harmke Johannes Johannesma        
Harmke Joukes de Jong   24-9-1891  Hemelum  
Harmke Lammerts van der Meer        
Harmke Lieuwes van der Hof   10-1-1822  Oudemirdum  
Harmke M. Engwerda   ongeveer 1883  Tirns  
Harmke Pieters de Boer        
Harmke Sakes Engwirda   5-7-1838  Rauwerd  
Harmke Teyes de Boer        
Harmke Wiebes van der Gaast        
Harmke (Hanne) van der Werff   11-6-1920  Echten  
Harmtje (of Harmpje) Vredenburg        
Harold Palmer (voorheen Harmen Poepjes)   23-2-1925  Sondel  
Harry Boersma        
Harry van der Loon        
Harry van den Oever        
Harry van der Stegen   1911  Venlo  
Harry Albert Windsor   15-9-1984  Londen  
Haukje Mensonides        
Haukje Diemers Fopma   30-12-1881  Wonseradeel  
Haukje Dirks Nauta        
Haukje Hendriks van der Werf   3-9-1834  Bolsward  
Haukje Tjalkes Reinsma        
Haye Hacquebard        
Haye Haitsma        
Haye van der Meer        
Haye van der Werf        
Haye van der Werf   19-7-1878  Bolsward  
Haye van der Werf   13-11-1879  Bolsward  
Haye Woudboer   10-8-1857  Wonseradeel  
Haye Alles Alles Gerlsma        
Haye Douwes   1682  IJlst  
Haye Douwes van der Werf   23-6-1769  Bolsward  
Haye Douwes van der Werf 1 kB 25-8-1826  Heerenveen  
Haye Franses Zaadstra   ongeveer 1807  Oosterlittens  
Haye Gerrits van der Werf   8-1-1836  Bolsward  
Haye Hendrik Witteveen   ongeveer 1919     
Haye Hendriks van der Werf 1 kB 6-7-1832  Bolsward  
Haye Hendriks van der Werf   29-5-1882  Roodhuis  
Haye H. van der Werf        
Haye Jacobs van den Oever   7-1827  Bolsward  
Haye Jacobus van der Werf   30-9-1891  Bolsward  
Haye Jans Grijpstra     Jelsum  
Haye Jans Mensonides 1 kB 25-9-1755  Schraard  
Haye Jans Westra        
Haye Joannes Oosterbaan   10-3-1838  Bolsward  
Haye Johannes Boomsma   7-2-1846  Oenkerk  
Haye Josephs Witteveen   17-10-1889  Greonterp  
Haye Matheus Huitema   12-1-1890  Heeg  
Haye Michiel Galama        
Haye Michiel Galama   8-11-1909  Burgwerd  
Haye Michiel Galama   1914     
Haye Oeges Breeuwsma        
Haye Pieters Oosterbaan        
Haye Sickes Gerlsma   1632  Zurich  
Haye Sjoerds Mensonides     Bolsward  
Haye Sybrens Jorna   3-8-1851  Barradeel  
Haye Sybrens Jorna   21-5-1855  Tzummarum  
Haye Sybrens Wiersma   13-2-1875  Wieuwerd  
Haye Sybrens (of Haaije) Schouwstra   3-1-1902  Idaarderadeel  
Haye S. Jukema        
Haye Theodorus Huizinga   15-4-1878  Workum  
Haye Tietes        
Haye Tjebbes Westendorp   29-3-1892  Workum - Heidenschap  
Haye Wilhelmus van der Werf        
Haye (kind van Fettje) van der Weide        
Hayte Schootstra   2-5-1920  Leeuwarden  
Hebel Feddes Siccama        
Hebeltje Lieuwes     Sanfirden  
Hebeltje Sybrens Hoitinga ?        
Hector Murray   21-5-1658     
Hector Willem Menno van Sminia   31-1-1877     
Hector (jonkheer) van Sminia        
Hector (jonkheer) van Sminia   17-12-1829  Oudkerk (de Klinze)  
Hedde Simons Beetsma   13-12-1884  Nijetrijne  
Hedt Sytses de Jong        
Hedwegis Christiaan Kienstra        
Hedwig von Anhalt        
Hedwig van Saksen   910  Saksen, Duitsland  
Hedwig van Tecklenburg       684667 
Hedwig van Tecklenburg        
Hedwig Eleonora van Sleeswijk-Holstein-Gottorp       3909 
Hedwig Helena Andela   13-8-1915  Bolsward  
Hedwig Juliana Maria van der Heyden     Amsterdam  
Hedwig Louise van der Werf   28-9-1920  Abbega  
Hedwig Sophia von Brandenburg   1623    3161 
Hedwig Sophie Palts-Tweebruggen       977 
Hedwig Susanna Witteveen   8-2-1910  Friens  
Hedzer de Jong        
Hedzer Douwes de Jong   ongeveer 1850  Huizum  
Heebeltje Rintjes Ketelaar   ongeveer 1806  Sandfirden  
Heelkje Hessels Vlieg   9-7-1912  Kollumerland  
Heere Fokkema   1-12-1883  Menaldum  
Heere Heeres   ongeveer 1823  Harlingen  
Heere Jorna   22-9-1832     
Heere Kerkhof   21-2-1850  Sneek  
Heere Poelsma   1889     
Heere van der Werff   15-6-1829  Leeuwarden  
Heere Andles Hiddinga        
Heere Bouwes Hoekstra        
Heere Feddes Risselada        
Heere Gabes        
Heere Harmens        
Heere Harmens Poelsma   30-3-1773  Leeuwarden  
Heere Harmens Poelsma   11-4-1821  Leeuwarden  
Heere Jacobus de Faber   11-10-1834  Herbaijum ?  
Heere Jans Oppenhuis        
Heere Jans Veltman        
Heere Lammerts Veltman   1816  Beetgum  
Heere Lammerts Veltman   1-12-1827  Dronrijp  
Heere Lycles Woudsma        
Heere Meinerts Nijdam 1 kB ongeveer 1625     
Heere Pieters Poelsma 1 kB 29-7-1843  Leeuwarden  
Heere Sybolts Poelsma   16-10-1832  Achlum  
Heere Tjitskes Rijpkema   7-3-1836  Doniawerstal  
Heere Wybes Terpstra   14-3-1829  Leeuwarden  
Heere Wybes Terpstra   9-10-1832  Leeuwarden  
Heeredina Johannes de Vries   ongeveer 1836  Workum  
Heerke Piers     Oosterend / Sanlein  
Heerke Pieters Westerhuis 1 kB ongeveer 1684  Jorwerd  
Heerke Pieters Westra        
Heert Dokter   28-12-1773  Vrouwenparochie  
Heert Heerkes     Lutkewierum  
Heert Jans   8-6-1635     
Heert Johannes Stelpstra        
Heert Piers   1633     
Heike Adema   23-1-1896  Bolsward  
Heike Yebs Seffinga   7-7-1893  Oosterlittens  
Heiltje Stobbe        
Heiltje Hendriks Kragt   ongeveer 1809  Oudehaske  
Heiltje Klases Rienks        
Heilwig (Hedwig of Bavaria) van Saksen       103314194563 
Heimen Stoffels        
Hein de Bruin   27-7-1863  Harlingen  
Hein Folckerts        
Hein Haites Schukken   3-12-1845  Wymbritseradeel  
Hein Haites Schukken   12-8-1853  IJsbrechtum  
Hein Haites Schukken   17-5-1902  Baarderadeel  
Hein Johannes Huitema        
Hein Theunis Steinfort   ongeveer 1862  Tzum  
Hein Yntes Schukken   10-6-1915  Britswerd  
Heinrich van Brunswijk-Lüneburg        
Heinrich Drontmann        
Heinrich Fischer        
Heinrich Gerritzen        
Heinrich Köllmann        
Heinrich Schwidden   27-8-1828  Dormagen (Koningrijk Pruijssen)  
Heinrich AEgidus Brenninkmeijer   13-11-1857  Sneek  
Heinrich Engelbert Gosseling        
Heinrich Gerhard Brenninkmeijer 1 kB ongeveer 1856     
Heinrich Hubert Laumen     Busbach (Dld)  
Heinrich I Thuringen-Meissen       7340112 
Heinrich III van Hessen-Marburg       98530 
Heinrich III van Mecklenburg-Schwerin   1479     
Heinrich Johann Brenninkmeijer        
Heinrich Josef Mader   9-3-1925  Wiener Neustadt Oostenrijk  
Heinrich Julius van Brunswijk-Wolfenbuttel       15362 
Heinrich Theodor Stockmann        
Heinrich Theodor Ludwig Stockmann   21-4-1900  Dokkum  
Heinrich Thomas Aukes   30-11-1923  Bottrop  
Heinrich VI van Schwaben   1165    14680228 
Heinrich XIII Reuss zu Greiz   1747     
Heirich II van Mecklenburg   1417    114688 
Helen (Ellen) of Wales   1246    29914119 
Helena   25-5-1846     
Helena van Burmania   1641     
Helena Dechesne 1 kB 1846  Franeker  
Helena Dijkstra   16-2-1852  Sneek  
Helena Halman        
Helena Huijts   21-3-1799  Bunde  
Helena Huitema        
Helena Kempeneers   1720     
Helena Oosterbaan        
Helena Potma   27-1-1899  Heeg  
Helena Swildens        
Helena Witteveen   29-3-1912  Friens  
Helena Aleide Antoinette Tombrock   ongeveer 1899  Leeuwarden  
Helena Alida Antoinette Tombrock   22-4-1860  Franeker  
Helena Andries' van Veen   ongeveer 1890  Blesdijke  
Helena Bokkes Witteveen   25-5-1895  Almenum  
Helena Catharina Winands        
Helena Doedes (Bonefacias Dodoneus Theodorus) Dijkstra   ongeveer 1791     
Helena Elizabeth (Leen) Galama   27-5-1922  Friens  
Helena Florentina Wichers        
Helena Frederika Augusta van Waldeck-Pyrmont   17-2-1861  Arolsen (Waldeck)  
Helena Geertruida Koopal   22-3-1906  Leeuwarden  
Helena Gerardina van Bergen        
Helena Hendrika Zervaas   3-1-1880  Groningen  
Helena Hermina Albertine Schuurmans   23-3-1908  Giethoorn  
Helena Jacoba Bemp        
Helena Jacoba Jacobs van Berkum   9-5-1848  Hemelumer Oldeferd  
Helena Jans Haselaar        
Helena Louisa Anna (Lena) Hettinga   6-2-1921  Oldeouwer  
Helena Lourens Hamers   ongeveer 1847  Franeker  
Helena Margaretha Maria Ensink        
Helena Maria Hamers   9-1-1873  De Blesse  
Helena Maria Witteveen 1 kB 5-8-1874  Diemerbrug  
Helena Meinderts Kingma   4-7-1881  Rauwerd  
Helena M.G. Ettema   12-6-1873  Tzum  
Helena M.J. Gaarman        
Helena M.J. (Lena) Ypma   30-8-1914  Heeg - Gouden Boajem  
Helena Paulowna Romanov   24-12-1784  Sint Petersburg 113 
Helena Petronella Hettinga   25-4-1907  Wirdum  
Helena Regina Maria Dijkhoff   ongeveer 1880  Leeuwarden  
Helena Roelofs Fleer        
Helena Rosa Heile        
Helena Sipriana Sakes Veltman   10-7-1886  Friens  
Helena Sophia Vinken   ongeveer 1837  Leeuwarden  
Helena Symons        
Helena Sytzes Andela 1 kB 30-12-1885  Hennaarderadeel  
Helena Theresia Cornelia van der Velde   21-8-1819  Gaasterland  
Helena Theresia (Lena) Hoekstra 3 kB 26-6-1925  Rijperkerk  
Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne van Nassau-Weilburg   12-8-1831  Wiesbaden 63 
Helena Willems Gerritsma        
Helena Ypes        
Helena (Lena) Huijts   17-11-1924  Rotterdam  
Hélène Wijnhof        
Helene Constance von Henckel von Donnersmarck       771 
Helenius Marinus Speelman Wobma 1 kB 29-10-1787  Den Dungen  
Helmina Anna Visser        
Hemannus Berkebijl 1 kB      
Hemme Oenties        
Hencke        
Henderica Helena Weekenborg   ongeveer 1888  Dokkum  
Henderica Jacobs Boekema   21-6-1851  Wirdum  
Henderica Lammerts Tolsma   27-1-1873  Workum  
Henderica Theodora Hanses Bolta   ongeveer 1862  Harlingen  
Hendericus de Graaff        
Hendericus Sleifer        
Hendericus Weiland        
Hendericus Theodorus van der Kallen   ongeveer 1846  Sneek  
Hendericus (Hendrikus) Potijk   14-10-1887  Don.  
Henderika de Boer   26-8-1839  Harlingen  
Henderika Brouwer        
Henderika Draaisma        
Henderika Jacobs   3-1-1848  Ferwerd  
Henderika Pannenburg        
Henderika Anna Emmeriks        
Henderika Anna Cornelia Hylkema   3-8-1917  Leeuwarden  
Henderika Bernardus' Andela   19-1-1896  Sneek  
Henderika Catrina Jonkers   30-7-1920     
Henderika Dirks Zeinstra   3-11-1860  Franeker  
Henderika Hendriks van der Werf   21-7-1889  Workum  
Henderika Maria Preut (Pruyt)   27-5-1896  Franeker  
Henderika Maria van der Werf   31-1-1923     
Henderika Pieters Schuurmans        
Henderika Tjallings Seffinga   31-3-1885     
Henderika Yebs Seffinga   7-3-1909  Uitwellingerga  
Henderikus Heeres        
Henderikus Sleifer   8-6-1881  Franeker  
Henderikus Bernardus Mulder   ongeveer 1901     
Henderikus Bonifacius Heuveldop   11-9-1816  Leeuwarden  
Henderikus Derius Brenninkmeijer   19-10-1830  Sneek  
Henderikus Feikes de Boer   21-3-1790  Makkum  
Henderikus Hermannus Arnoldus Stumpel   8-8-1830  Zuidhorn  
Henderikus Jans Terra        
Henderikus Joseph van der Werff   10-5-1886  Leeuwarden  
Henderikus Wilhelmus Fluks   15-9-1866  Franekeradeel  
Henderina Bambach        
Henderina Bouwmeester   8-3-1896  Harlingen  
Henderina te Broeke        
Henderina Dijkstra   23-8-1875  Oosterend  
Henderina Nijsloot        
Henderina Rolsma   ongeveer 1875  Almenum  
Henderina Tolsma        
Henderina Vlasveld        
Henderina Zwart   1-5-1854  Hennaarderadeel  
Henderina Berends Brameyer        
Henderina Jacobs Postma   1-1-1852  Bolsward  
Henderina Popkes Vriesema   8-5-1859  Tietjerksteradeel  
Henderina Roelofs Pot   26-3-1886  Doniawerstal  
Henderina Roelofs Pot   16-11-1888  Doniawerstal  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Hendik II van Luxemburg   1217    6305882 
Hendrica Bennink        
Hendrica Bottenberg        
Hendrica Brandsma   6-5-1880  Gaast  
Hendrica van Varick   1421     
Hendrick van Munster       10698 
Hendrick van Raesfelt       5348 
Hendricus Heep        
Hendricus Jaarsma   12-3-1899  Franeker  
Hendricus Rooswinkel        
Hendricus Schmidt        
Hendricus Sleifer   16-5-1885  Franeker  
Hendricus Wouters   1848     
Hendricus Zeinstra   1925  Hartwerd - Ugoklooster  
Hendricus Anthonius Lunter   15-6-1815  Franeker  
Hendricus Antoon Bonekamp 1 kB 9-9-1791  Kranenborg Prov.Gelderland  
Hendricus Hendricus' (Henricus of Hendrik) Heep        
Hendricus Hermanus Visser   ongeveer 1856  Dokkum  
Hendricus Jans Jorna 1 kB 30-4-1799  Kubaard  
Hendricus Johannes Bruens        
Hendricus Josephus (Hein, Henri) Baur   25-12-1826  Ubach over Worms  
Hendricus Louws Fransen   1804  Wirdum  
Hendricus Sibles van der Werf   26-2-1854  Burgwerd (op Grons)  
Hendricus Sybrens Jaarsma   26-12-1870  Franeker  
Hendricus Willems Nijdam   18-3-1808  Sneek  
Hendricus (Henk) Jaarsma   ongeveer 1925     
Hendrien van den Oetelaar   3-2-1796  Schijndel  
Hendriena Beerends Folmer        
Hendrik Aukes   21-11-  Erica  
Hendrik Aukes   17-2-1913  Amsterdam  
Hendrik Bakker        
Hendrik Bakker   16-5-1886  Britswerd  
Hendrik Balt        
Hendrik Bemelmans        
Hendrik van den Berg        
Hendrik van den Berg   ongeveer 1785     
Hendrik Bijma        
Hendrik de Boer        
Hendrik de Boer   14-12-1908  Workum  
Hendrik Bonnema   9-1921     
Hendrik Bootsma   16-8-1849  Franeker  
Hendrik Bouma   ongeveer 1807     
Hendrik Bouters        
Hendrik Bouwmeester   12-4-1871  Harlingen  
Hendrik Copes   ongeveer 1580  Borculo  
Hendrik Deelstra        
Hendrik Deinum   ongeveer 1898     
Hendrik Deinum   29-9-1922  Welsrijp  
Hendrik Dinklenburg        
Hendrik Ebbinge        
Hendrik van der Eems        
Hendrik Elzinga        
Hendrik Eppinga   12-2-1895  Sondel  
Hendrik Ernst        
Hendrik Faber        
Hendrik Faber        
Hendrik Fokma        
Hendrik Galema   4-12-1914  Burgwerd  
Hendrik van Gosliga        
Hendrik Heering        
Hendrik Heijligers        
Hendrik Hettema        
Hendrik Hoekstra        
Hendrik van Hohenzollern   14-8-1862  Potsdam  
Hendrik Hollander        
Hendrik Hoogstins   ongeveer 1913     
Hendrik Jager        
Hendrik Jepma   ongeveer 1907     
Hendrik de Jong        
Hendrik Kampen        
Hendrik Kerkhof   25-6-1821  Smallingerland  
Hendrik Klinkhamer   14-8-1921  Groningen  
Hendrik Koek        
Hendrik Kramer        
Hendrik Kramer   ongeveer 1890  Joure  
Hendrik Kramer   1917  Workum - Heidenschap  
Hendrik Krot   27-2-1844  Haskerland  
Hendrik Kuipers        
Hendrik Lamerus        
Hendrik Langhout        
Hendrik Langhout   12-9-1893  Idaarderadeel  
Hendrik Langhout   21-7-1908  Warga  
Hendrik van der Meer   26-2-1840  Bolsward  
Hendrik van der Meer   31-7-1892  Bolsward  
Hendrik Meijners        
Hendrik Meyners        
Hendrik Minnema   9-7-1883  Wonseradeel  
Hendrik van Nassau-Catzenellenbogen   15-10-1550  Dillenburg  
Hendrik Nieuwkamp        
Hendrik Nijholt        
Hendrik Odekerken   1794     
Hendrik van Oranje Nassau   13-6-1820  Soestdijk  
Hendrik Osinga        
Hendrik Oudgenoeg        
Hendrik Post   10-6-1836     
Hendrik Postma        
Hendrik Reijn   30-1-1884  Hilversum  
Hendrik Reijn   30-1-1885  Hilversum  
Hendrik Riemersma        
Hendrik Rouwkema        
Hendrik Rypma   3-4-1863  Oudega  
Hendrik Schilstra   19-12-1909     
Hendrik Schraa   5-1-1920  Boornzwaag  
Hendrik Schukken        
Hendrik Siebring        
Hendrik Siegers        
Hendrik van Spanheim       6305796 
Hendrik Stuart        
Hendrik Tulner        
Hendrik Twijnstra   ongeveer 1877     
Hendrik van Varick        
Hendrik Veldkamp        
Hendrik van der Ven   10-4-1831  Leeuwarden  
Hendrik van der Ven   3-2-1869  Leeuwarden  
Hendrik Visscher        
Hendrik Visser        
Hendrik Voets        
Hendrik van der Wal   23-9-1913     
Hendrik Walkenhorst        
Hendrik van der Werff   28-12-1882  Leeuwarden  
Hendrik Werkman        
Hendrik Wybenga        
Hendrik Zaadstra        
Hendrik Zock   11-7-1894  Dordrecht  
Hendrik Zondervan   20-7-1905  Leeuwarden  
Hendrik Ages Haringsma   8-4-1882  Rauwerderhem  
Hendrik Ages Haringsma   5-8-1885  Rauwerderhem  
Hendrik Alberts Hooyenga   ongeveer 1830  Gaast  
Hendrik Annes Bouwhuis   ongeveer 1892  Poppingawier  
Hendrik Antonius Maria Andela 1 kB 28-10-1912  Bolsward  
Hendrik Antonius Titus Brandsma   4-6-1882  Hartwerd - Ugoklooster  
Hendrik Assuerus Brandsma   16-3-1864  Tjerkwerd  
Hendrik Ates Leijendekker   6-9-1905  Dongjum  
Hendrik Attes Bakker        
Hendrik Aukes        
Hendrik A. de Vries   3-6-1921     
Hendrik Bastiaans de Waard   ongeveer 1863  Bozum  
Hendrik Baukes Kamstra   ongeveer 1814  Mantgum  
Hendrik Baukes Rodenburg        
Hendrik Baukes Rodenburg   15-8-1872  Franeker  
Hendrik Berends   ongeveer 1745     
Hendrik Berends Benning        
Hendrik Berends Damhuis   3-10-1836  Leeuwarden  
Hendrik Bokkes de Boer   16-11-1910  Sondel  
Hendrik Bokkes van der Kooi        
Hendrik Brand vd Goot   27-9-1776  Balk  
Hendrik Broers Bouma        
Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz 1 kB 31-1-1612  Arnhem  
Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz 1 kB 28-1-1657  's-Gravenhage 1920 
Hendrik Christiaan Achenbach        
Hendrik de Rijke van Nassau       6305792 
Hendrik de Vogelaar   876  Memleben, Duitsland  
Hendrik Dirk van der Werf   11-9-1910  Bolsward  
Hendrik Dirk (Henk) Ferwerda   24-4-1906  Franeker - LutjeLollum  
Hendrik Dirks Bijl        
Hendrik Dirks Kloosterman        
Hendrik Dirks van der Werf   ongeveer 1846  Workum  
Hendrik Dirks van der Werf   24-1-1914  Burgwerd  
Hendrik Dominicus Tolsma   12-4-1881  Gaast  
Hendrik Douwes Ligthart   ongeveer 1852  Westhem  
Hendrik Douwes Rijpkema   20-8-1890  Sneek  
Hendrik Durks Bosma        
Hendrik Durks Put        
Hendrik Eesges Talman        
Hendrik Filippus' Bouwer   10-10-1867  Tjerkgaast  
Hendrik Foppes Tolsma   11-9-1804  Engelum  
Hendrik Franciscus Kramer   2-12-1858  Bolsward  
Hendrik Franciscus Kramer   11-12-1921  Gaast-Fokkemaoord  
Hendrik Franciscus Kramer   27-4-1922  Allingawier  
Hendrik Freeks Wesling        
Hendrik Freerks Abma   25-4-1841  Kubaard  
Hendrik F. Bos        
Hendrik Gerardus        
Hendrik Gerardus Keizer   5-2-1818  Joure  
Hendrik Gerbens Bolta   26-6-1849  Barradeel  
Hendrik Gerbens Halma   12-9-1849  Dronrijp  
Hendrik Gerrit van Amstel   ongeveer 1853  Twello  
Hendrik Gerrits Botter   ongeveer 1814  Schokland Overijssel  
Hendrik Gerrits Hoekema   1816  Tjalhuizum  
Hendrik Gerrits Hoekema   11-6-1822  Wymbritseradeel  
Hendrik Gerrits Mijnheer   ongeveer 1816  Harlingen  
Hendrik Gerrits Nieuwenhuis     Harlingen  
Hendrik Gjalt Jans van der Laan   ongeveer 1892  Berlikum  
Hendrik Greorgius Eises Bos 4 kB 6-11-1907  Ter Idzard  
Hendrik Hanses Bolta   ongeveer 1802  Midlum  
Hendrik Hanzes de Jong        
Hendrik Harmen Mulder        
Hendrik Harmens Lippes   ongeveer 1792  Bakhuizen  
Hendrik Harmens Mulder   ongeveer 1815  Schettens  
Hendrik Harmens Vink        
Hendrik Hayes van der Werf   15-2-1802  Bolsward  
Hendrik Hayes van der Werf   24-3-1855  Bolsward  
Hendrik Hayes Zaadstra   26-7-1842  Oosterlittens  
Hendrik Hendriks        
Hendrik Hendriks Bonekamp 1 kB 1-3-1827  Gaastmeer  
Hendrik Hendriks van Dijk        
Hendrik Hendriks Roelofsma        
Hendrik Hendriks Wetting        
Hendrik Hendriks Wetting   ongeveer 1834  Menaldum  
Hendrik Hendriks Zaadstra   ongeveer 1828  Oosterlittens  
Hendrik Hendriks Zaadstra   ongeveer 1857  Oosterlittens  
Hendrik Hendrikus Wiersma   26-12-1879     
Hendrik Hessels Hoekstra        
Hendrik Hiddes Tiekstra        
Hendrik Hindriks Scheffer   7-6-1876  Makkum  
Hendrik Hoites Hanema        
Hendrik Hylkes Kramer        
Hendrik I       6457137162 
Hendrik I Beauclerc   1068    117441842 
Hendrik I van Brabant   1165    12611596 
Hendrik I van Castilië   14-4-1204  Valladolid, Spanje  
Hendrik I van Leuven 1 kB      
Hendrik I van Nassau-Beilstein   ongeveer 1307     
Hendrik I van Nassau-Siegen   ongeveer 1270    1576448 
Hendrik I de Rover       10954624 
Hendrik Idzes Wiersma        
Hendrik II       50446386 
Hendrik II van Leuven   1020    201785536 
Hendrik II van Nassau        
Hendrik II van Nassau-Beilstein        
Hendrik II Plantagenet   5-3-1133  Le Mans, Frankrijk 29360460 
Hendrik II de Rover       2738656 
Hendrik II van Valois   31-3-1519  Sint Germain-en-Laye  
Hendrik III van Glogau   ongeveer 1251    3670062 
Hendrik III van Leuven   1050    234883662 
Hendrik III van Montfoort 1 kB     684664 
Hendrik III Nassau-Breda   12-1-1483  Siegen  
Hendrik III Plantagenet   1-10-1207    59827840 
Hendrik III van Valois   19-9-1551  Fontainebleau  
Hendrik IJ. Sipma   14-10-1914     
Hendrik IV van Bourbon   13-12-1553  Pau  
Hendrik IV van Lancaster Hereford   3-4-1367  Lincolnshire (Kasteel Bolingbroke)  
Hendrik IV van Montfoort       171166 
Hendrik Jackle Tacoma   ongeveer 1884  Tzum  
Hendrik Jacob Lunter   7-1-1905  Bolsward  
Hendrik Jacob van den Oever   23-8-1900  Bolsward  
Hendrik Jacobs        
Hendrik Jacobs Bos 1 kB 15-10-1870  Schoterland  
Hendrik Jacobs Kroes 1 kB ongeveer 1804  Het Meer  
Hendrik Jacobs van den Oever   15-11-1834  Bolsward  
Hendrik Jacobs Palsma   ongeveer 1875  Britswerd  
Hendrik Jacobs Peterson   ongeveer 1893  Kommerzijl Prov.Groningen  
Hendrik Jacobs Pijler        
Hendrik Jacobs Teppema   11-6-1856  Oosterend - Roodhuis  
Hendrik Jacobs Vink   16-7-1890  Leeuwarden  
Hendrik Jacobus' Babois 1 kB 22-6-1875  Hallum  
Hendrik Jan Viëtor   16-1-1844  Workum  
Hendrik Jans Bonsma   ongeveer 1869  Oosterlittens  
Hendrik Jans Douma        
Hendrik Jans Kas        
Hendrik Jans Kingma   ongeveer 1880  Terband  
Hendrik Jans Kroes   21-6-1877  Nieuweschoot  
Hendrik Jans Mulder   ongeveer 1820  Oudehaske  
Hendrik Jans Mulder   25-3-1826  Schettens  
Hendrik Jans Mulder   5-1-1900  Midlum  
Hendrik Jans Teppema        
Hendrik Jarigs Rypma   6-6-1858  Oudega  
Hendrik Jelles Bakker   ongeveer 1815  Oosterlittens  
Hendrik Jelles Bruinsma   22-7-1822  Franeker  
Hendrik Jochums Veenstra        
Hendrik Johannes' 1 kB ongeveer 1720     
Hendrik Johannes Bonekamp   15-4-1885  Gaastmeer  
Hendrik Johannes Bonsma   ongeveer 1810  Spannum  
Hendrik Johannes Brandsma 1 kB 29-11-1800  Tirns  
Hendrik Johannes Fortuin        
Hendrik Johannes Kingma   9-9-1857  Wymbritseradeel  
Hendrik Johannes Kingma   5-5-1868  Woudsend  
Hendrik Johannes Kooistra   ongeveer 1828  Warga  
Hendrik Johannes Lunter   17-12-1825  Rijperkerk  
Hendrik Johannes Visser   1-10-1899  Sneek  
Hendrik Johannes (Brandsma)        
Hendrik Johannes Hieltjes Brandsma   24-6-1883  Ferwoude  
Hendrik Johannes Mebius' Bonekamp   1-10-1890  Wymbritseradeel  
Hendrik Johanzn. Fischer   3-7-1870  Leeuwarden  
Hendrik Josephs Halma        
Hendrik Josephs Witteveen   22-8-1895  Wons  
Hendrik Jouws Keuning        
Hendrik Jozef Beaujean   1827     
Hendrik Jozef Beaujean   20-11-1852  Heerlen  
Hendrik Jozefs Spoelstra   23-2-1848  Leeuwarderadeel  
Hendrik Jozefs Spoelstra   25-12-1856  Leeuwarderadeel  
Hendrik Jozefs Spoelstra   19-3-1858  Leeuwarderadeel  
Hendrik Jurjens Bos        
Hendrik Jurjens Kingma        
Hendrik Klaas Brandsma   19-10-1804  Workum  
Hendrik Klazes        
Hendrik Klazes Brandsma   24-7-1887  Gaast  
Hendrik Klazes Haringsma        
Hendrik Klazes Spoelstra        
Hendrik Klazes Stienstra 1 kB 5-3-1856  Weidum  
Hendrik Klazes (Haringsma)        
Hendrik Lamberts Ruiving        
Hendrik Lieuwes     Bolsward  
Hendrik Lieuwes Andela     Bolsward  
Hendrik Lieuwes van der Pal        
Hendrik Lodewijk van Oranje Nassau   30-11-1639  's-Gravenhage  
Hendrik Lodewijk Sprik        
Hendrik Lolkes Bouwhuis        
Hendrik Lolkes Hanema   ongeveer 1807  Wirdum  
Hendrik Lucas        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Hendrik Ludwig Karl Boelens   10-10-1920  Hamburg  
Hendrik Marten van der Velde 1 kB 26-3-1825  Gaasterland  
Hendrik Matthijs Gerritsma   15-7-1870  Bolsward  
Hendrik Maurits von Battenberg   5-10-1858     
Hendrik Mebius Brandsma   8-4-1859  Tjerkwerd  
Hendrik Mebius Brandsma   8-1-1904  It Heidenskip  
Hendrik Mebius Kramer   10-6-1913  Hartwerd - Oldeclooster  
Hendrik Mevis Brandsma 9 kB   Tjerkwerd  
Hendrik Oenes Loopstra   ongeveer 1820  Gorredijk  
Hendrik of Hinke   22-4-1801     
Hendrik Ottes        
Hendrik Philippus Rodenburg   9-12-1879  Franeker  
Hendrik Piebes   1695     
Hendrik Piers Hiemstra        
Hendrik Pieters Hiemstra   ongeveer 1843  Dronrijp  
Hendrik Pieters Kragt        
Hendrik Pieters van der Meulen   19-9-1855  Leeuwarden  
Hendrik Pieters de Vries        
Hendrik Pieters Zaadstra   29-7-1925  Itens  
Hendrik Rein (Berens) (Lunter)        
Hendrik Rinzes   13-10-1765  Balk  
Hendrik Rinzes Post   ongeveer 1837  Tzummarum  
Hendrik Rinzes Tippersma        
Hendrik Rinzes Tippersma   14-8-1879  Lutkewierum  
Hendrik Roelofs Dijk   22-5-1886  Weststellingwerf  
Hendrik Roelofs Tuinema        
Hendrik R. de Jong   ongeveer 1920     
Hendrik Siebrens Yntema   14-12-1861  Tjerkwerd  
Hendrik Sikkes Tekstra   1802  Wirdum  
Hendrik Sipkes Faber   16-11-1864  Jorwerd  
Hendrik Sipkes Hanenburg 1 kB 21-4-1863  Ysbrechtum  
Hendrik Sjoerds Huizinga   5-1-1829  Workum  
Hendrik Sjoerds Minnema   28-9-1869  Westhem (Blauwhuis)  
Hendrik Sjoerds Muller        
Hendrik Sjoukes        
Hendrik Stevens Reitsma   ongeveer 1830  Lemmer  
Hendrik Sybes van Dijk   ongeveer 1904  Leeuwarden  
Hendrik Sybrens Wiersma   18-1-1879  Wieuwerd  
Hendrik Sygers Lycklama   24-8-1801  Harich (of geboren in 1802?)  
Hendrik S. van der Pol (Pal)        
Hendrik Taekes Woudsma        
Hendrik Tettes Langhout   ongeveer 1830  Wartena  
Hendrik Teunis' Oud   13-1-1898  Ameland  
Hendrik Theodoor Stockmann   31-8-1900  Bolsward  
Hendrik Thomas Stornebrink        
Hendrik Tietes Wiersma   ongeveer 1833  Oosterlittens  
Hendrik Tjeerds de Vries        
Hendrik Tjitskes Spijkerman   3-7-1864  Doniawerstal  
Hendrik Tjittes Koster        
Hendrik V van Duitsland        
Hendrik V Lancaster   29-8-1387  Monmouth  
Hendrik VI Lancaster   6-12-1421  Windsor  
Hendrik VI van Silezië-Liegnitz   1294     
Hendrik VII Tudor   28-1-1457  Pembroke 233702 
Hendrik VIII Tudor   28-6-1491     
Hendrik Willem van der Kolk        
Hendrik Willem Kuipers   6-9-1913  Wommels  
Hendrik Willems Agricola   1-7-1851  Follega  
Hendrik Willems Asma   ongeveer 1830  Sloten  
Hendrik Willems Asma   23-2-1888  Ypecolsga  
Hendrik Willems Hollander   25-12-1828  Baarderadeel  
Hendrik Wladimir Albrecht Ernst von Meckelenburg-Schwerin   19-4-1876  Schwerin 14 
Hendrik Wobbe Schuurmans        
Hendrik Wobbes Schuurmans        
Hendrik Wopkes de Vries        
Hendrik Wouters Schuurmans        
Hendrik Wytzes de Jong   ongeveer 1803  Wanswerd  
Hendrik W. Schilstra   19-8-1844  Sondel  
Hendrik Ypes van der Werf   27-9-1896  Burgwerd  
Hendrik Ysbrands Galema   20-8-1882  Bolsward  
Hendrika van den Born        
Hendrika van den Broek   21-6-1899  Wijchen  
Hendrika Bronsvoordt   ongeveer 1879     
Hendrika Cabboes        
Hendrika Deerenberg        
Hendrika Huurmans        
Hendrika de Jong   31-8-1922  Franeker  
Hendrika Koning   6-1-1851  Bolsward  
Hendrika Roodhart        
Hendrika van de Sande        
Hendrika Sleifer   12-12-1874  Achlum  
Hendrika Tiel Groenestege   17-4-1913     
Hendrika Walinga        
Hendrika van der Weide        
Hendrika Zandstra   ongeveer 1892     
Hendrika Agnes (Hinke) de Jong   25-2-1925  Woudsend  
Hendrika Alegonda Graat   ongeveer 1888  Leeuwarden  
hendrika Antonia Doevelaar        
Hendrika Catharina Verhagen        
Hendrika Christina Osse   23-5-1920  Scherpenzeel  
Hendrika Engelberta Blomberg   ongeveer 1878  Heerenveen  
Hendrika Gerrits Goudsmit        
Hendrika Harmens Gortmans        
Hendrika Paulina Woudboer        
Hendrika Pieters van der Meulen   3-2-1861  Leeuwarden  
Hendrika Ruurds Gosliga   10-3-1887  Lions  
Hendrika Sibbelina Aukes   15-6-1919  Indijk  
Hendrika Sjoerds Huizinga   2-5-1827  Workum  
Hendrika Sjoerds van der Wey 1 kB 2-5-1840  Bolsward  
Hendrika Susanna Verwey   10-4-1807  Bolsward  
Hendrika Willems Offinga        
Hendrika (Hennie) Fopma   10-8-1925  Jeth  
Hendrikien Pieters Schuring 1 kB 22-9-1808  Nieuwe Pekela  
Hendrikje Agricola   ongeveer 1888     
Hendrikje Bouwman        
Hendrikje Brandsma   17-10-1924  Oldeboorn  
Hendrikje Broersma        
Hendrikje Frankena        
Hendrikje Kimsma   29-3-1902  Leeuwarderadeel  
Hendrikje Leyen   ongeveer 1909     
Hendrikje Andeles Valkema   ongeveer 1857  Roordahuizum  
Hendrikje Annes Landman        
Hendrikje Annes de Vries        
Hendrikje Arends   1748  Rijs  
Hendrikje A. Landman   ongeveer 1888  Doniaga  
Hendrikje Binnes Hiemstra        
Hendrikje Douwes Koel   3-10-1794  Heerenveen  
Hendrikje Durks van der Hoff   13-7-1854  Harich  
Hendrikje Durks Swart   ongeveer 1849  Weidum  
Hendrikje Everts de Vries   20-8-1824  Heeg  
Hendrikje Franzes Haarsma        
Hendrikje Gerkes Hylkema        
Hendrikje Harmens IJzenberg   ongeveer 1822  Oudemirdum  
Hendrikje Harmens Ydema   28-6-1881  Workum  
Hendrikje Hendriks Kingma        
Hendrikje Jacobs Hoeksma   ongeveer 1885  Oostermeer  
Hendrikje Jacobs van Lankum        
Hendrikje Jacobs Viersen   5-2-1847  Franekeradeel  
Hendrikje Jans Kroes   ongeveer 1864  Hardegarijp  
Hendrikje Jentjes van der Laan   7-1811  Kooten  
Hendrikje Johannes Kooiker   ongeveer 1818  Ypecolsga  
Hendrikje Jozefs Spoelstra   10-6-1852  Wirdum  
Hendrikje Jurjens Kramer   ongeveer 1820  Bolsward  
Hendrikje Lieuwes Veltman   ongeveer 1818  Workum  
Hendrikje Piers Piersma        
Hendrikje Pieters Dijkstra   16-9-1873  Oosterend  
Hendrikje Scheltes Scheltema        
Hendrikje Tietes Wynia        
Hendrikje Tjabeles Ploeg        
Hendrikje Tjallings Prins   ongeveer 1903  Franeker  
Hendrikje Walles de Jong        
Hendrikje Wiebes Harsma        
Hendrikje Willems Hollander   30-7-1837  Jellum  
Hendrikje Willems de Schiffart   20-2-1901  Goutum  
Hendrikje Wybes de Boer        
Hendrikje Wybes Groen        
Hendrikje Wytzes Bakker        
Hendrikje (Hinke) Zeilstra   10-9-1920  Loënga  
Hendrikjen Durks van der Gaast        
Hendrikjen Harmens Hietkamp   ongeveer 1824     
Hendrikjen (Hinke) Nagelhout   ongeveer 1837  Mirns en Bakhuizen  
Hendriks Pasveer        
Hendriks Westerman        
Hendriks Beerends Poelman        
Hendriks Franzes Zaadstra   ongeveer 1801  Oosterlittens  
Hendriks Hendriks Kas   6-8-1818  Baarderadeel  
Hendriks Jans Harmens        
Hendriks Klazes Vaandriks        
Hendriks Louws Palsma        
Hendriks Sjoerds Kamstra   ongeveer 1811  Warga  
Hendriks Ypes Ringnalda        
Hendrikus Boijing        
Hendrikus Bosma   ongeveer 1884     
Hendrikus Bouma   ongeveer 1876  Steenwijkerwold  
Hendrikus Clemens        
Hendrikus Draaisma        
Hendrikus van Herk   16-8-1866  Borkel en Schaft  
Hendrikus de Jong   26-9-1912     
Hendrikus Jurres        
Hendrikus Kommerkamp        
Hendrikus van der Molen   16-5-1906  Leek  
Hendrikus Oud        
Hendrikus Scholte   4-3-1911  Avereest  
Hendrikus Sinnema   20-10-1875  Warga  
Hendrikus Stoelinga   ongeveer 1897  Mirns  
Hendrikus Antonius Bruens   1909  Amsterdam  
Hendrikus Antonius Scholte        
Hendrikus Augustinus Aukes   30-1-1846     
Hendrikus Augustinus Assuerus Aukes   21-2-1907  Indijk  
Hendrikus Augustinus Assuerus Aukes   23-7-1924  Indijk  
Hendrikus Baukes Hooghiemstra   ongeveer 1874  Dantumawoude  
Hendrikus Braunius Ponne        
Hendrikus C. Leenders        
Hendrikus Fransen Fluks        
Hendrikus Gosses Spitzen   ongeveer 1839  Steenwijkerwold  
Hendrikus Harmanus Mulder 1 kB 9-3-1873  Hennaarderadeel  
Hendrikus Hendriks Pasveer   ongeveer 1900  Nijehaske  
Hendrikus Hermanus Visscher   ongeveer 1864  Sappemeer  
Hendrikus Jacobus Boekema   4-7-1892  Idaarderadeel  
Hendrikus Jans de Vries   ongeveer 1818  Veenwouden  
Hendrikus Johannes Bonekamp   23-11-1890  Gaastmeer  
Hendrikus Johannes Bouwman   6-8-1899  Slijk Ewijk  
Hendrikus Johannes Koelman 1 kB 16-4-1808  Hindeloopen  
Hendrikus Johannes Koelman 1 kB 27-7-1809  Workum  
Hendrikus Johannes Prins   ongeveer 1872  Staphorst  
Hendrikus Johannes van Santen   2-3-1826  Zwolle  
Hendrikus Johannes Witte   ongeveer 1858  Harlingen  
Hendrikus Johannes Theunis' van Berkum   3-11-1814  Wanswerd  
Hendrikus Johannes (Henk) Andela   27-5-1921  Lutkewierum  
Hendrikus Jozef Terra   19-3-1906  Rauwerderhem  
Hendrikus Nicolaas Kemme   7-4-1901  Weststellingwerf  
Hendrikus Nicolaas Wijtzes   ongeveer 1876     
Hendrikus Obes van der Klei   30-1-1872  Bolsward  
Hendrikus Pieters de Boer   30-5-1898  Bolsward  
Hendrikus Sipkes Hanenburg   21-10-1900  Sneek  
Hendrikus Sjoerds Hoekstra   ongeveer 1862  Westhem  
Hendrikus Theodorus Rooswinkel   7-1891     
Hendrikus Thewis Thewis        
Hendrikus Wilhelmus Albada Jelgersma   28-8-1850  Bolsward  
Hendrikus Wilhelmus Franciscus Aukes   4-6-1905  Haarlem  
Hendrikus Willebrordus Osse        
Hendrikus Wypkes Tijsma   16-6-1862  Wymbritseradeel  
Hendrikus (Hendrik) Lemmens   27-1-1858  Bunde  
Hendrina van der Boom        
Hendrina Hannema        
Hendrina Ybema   9-8-1893  Wonseradeel  
Hendrina Ypma   28-3-1864  Baarderadeel  
Hendrina Assuerus Terwisscha van Scheltinga   2-12-1869  Westhem  
Hendrina Douwes Draisma        
Hendrina Epkes Adema   10-11-1866  Franeker  
Hendrina Geertruida Poelsma   17-12-1902  Leeuwarden  
Hendrina Gerbens Teppema   14-6-1812  Loënga  
Hendrina Hanzes van der Veen        
Hendrina L.M. Mol   29-5-1889  Heen  
Hendrina Margreta Silvius   ongeveer 1910  Sneek  
Hendrina Sikkes Minnema   6-7-1862  Wirdum  
Hendrina Sikkes Minnema   2-1-1887  Sandfirden  
Hendrina Sikkes Tekstra (Textra)   7-3-1797  Wirdum  
Hendrina Willems        
Hendrina (Ine) Stallinga   26-4-1920  Nijland  
Hendryna Arends Hofmeijer        
Henk de Jager        
Henk v.d. Kuur        
Henk Meinderts        
Henk Runia        
Henk Wetting        
Henk Witteveen   1921  Bolsward - Spreeuwenstein  
Henk Zijlstra   ongeveer 1923     
Henk Geerts Rijpkema 1 kB      
Henke Douwes Posthumus        
Henke Lolkes Zwaga   ongeveer 1810     
Hennie Kruiper        
Hennie Piebenga        
Hennie Steneker        
Henny Dijkstra        
Henny Hoekstra        
Henny Zeldenthuis        
Henri Kramer   28-6-1902  Elst  
Henri van Luxemburg   1955     
Henri Stuart        
Henri Stuart Darnley   7-12-1545  Temple Newson 29212 
Henri Tiel Groenestege   1889     
Henri Tiel Groenestege   1925     
Henri Tour d'Auvergne de la   28-9-1555     
Henri Charles Pennink        
Henri Charles Marie (Har) Huijts 1 kB 20-5-1909  Rotterdam  
Henri I de Bourbon Conde        
Henri Pieter Andela 1 kB 16-8-1865  Bolsward  
Henri Theodoor Witte   7-7-1882  Harlingen  
Henric van Varick        
Henrica Flierl   6-1-1834  Dokkum  
Henrica Marquerink        
Henrica Snoeren        
Henrica Maria van Ittersum       1339 
Henrica Maria Terhorst   6-5-1855  Leeuwarden  
Henrica (Hendrien) Strijbosch   1-1-1803  Liempde  
Henrick van Raesfelt       2674 
Henricus Halsema   17-11-1884  Kloosterburen  
Henricus Hergaarden        
Henricus Pollius        
Henricus Zengen        
Henricus Aloysius Smarius   ongeveer 1889  Tilburg  
Henricus Antonius Lunter   15-7-1870  Bolsward  
Henricus A. Heyming   1-3-1854  Silvolde  
Henricus Coenradus Vergeer   25-9-1919  Reeuwijk  
Henricus Hendriks Postma   ongeveer 1807  Bolsward  
Henricus Hermanus Franciscus Rooswinkel   15-9-1838  Harlingen  
Henricus Joannes Rooswinkel   ongeveer 1836  Leeuwarden  
Henricus Joannes van Santen   8-5-1903  Bolsward  
Henricus Johan Franciscus Ulrich Landskroon   ongeveer 1843  Zwolle  
Henricus Johannes Bootsma   2-1798  Franeker  
Henricus Johannes Rooswinkel   16-7-1830  Harlingen  
Henricus Johannes' Stootman   ongeveer 1878  Harlingen  
Henricus Julius Albarda 1 kB      
Henricus Sjoerd Tolsma 1 kB 22-5-1916  Westhem  
Henricus Theodorus Jacobus Miedema 1 kB 8-6-1922  Heusden  
Henricus Wilhelmus Smarius        
Henricus (Hendrik) Willemszn Kopier     Cabauw  
Henricus (Ricus) Balk        
Henrietta Clark        
Henrietta Aleida Becking   ongeveer 1841  Goënga  
Henriette   1903     
Henriette Pruyt 1 kB 15-7-1901  Franeker  
Henriëtte van Saksen-Coburg-Gotha        
Henriëtte Adelheid van Savoye   6-11-1636  Turijn  
Henriette Adrian Luduvica Flora d'Oultremont de Wegimont   28-2-1792  Maastricht  
Henriette Agatha Maria Galema   10-4-1891  Bolsward  
Henriette Albertina van Nassau-Dietz   24-7-1686  Leeuwarden  
Henriette Amalia van Anhalt-Dessau   16-8-1666  Kleef 1921 
Henriette Amalia van Oranje Nassau   26-10-1628  's-Gravenhage  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Henriëtte Antonia van Albada 1 kB ongeveer 1907     
Henriette Carolina Maria Schöne   17-9-1882  Nijehaske  
Henriëtte Caroline Christiane Louise van Palts-Zweibrücken   9-3-1721  Straatsburg 459 
Henriette Casimira van Nassau-Dietz   29-6-1696     
Henriette Catharina van Oranje Nassau   10-2-1637  's-Gravenhage 3843 
Henriette Christina H. Bakhuys        
Henriette Maria van Bourbon        
Henriette Maria Scheltinga        
Henriëtte Pauline Elise Josefine Bruyelle   24-6-1907  Tilburg  
Henrik Carl Joachim Alain van Denemarken   4-5-2009     
Henrik Marie Jean André de Laborde de Monpezat 1 kB 11-6-1934  Talence Frankrijk  
Henrikus Bonifacius Heuveldop   5-11-1819  Leeuwarden  
Henrikus Josephus Ferwerda   2-3-1903  Franeker  
Henrique Manuel de Castilla        
Henry of Almain   2-11-1235  Haughley Castle  
Henry III van Brabant   ongeveer 1230    119656662 
Henry John Tolsma        
Hepke de Boer        
Hepke de Boer   21-9-1919  Tirns  
Hepke de Boer   16-10-1920     
Hepke Hieltjes van der Zee   2-3-1812  Tjerkwerd  
Hepke Laas van der Zee   3-8-1900  Bolsward  
Hepke Lases        
Hepke Melles Bakker        
Herbert II van Vermandois   884  Frankrijk  
Herbert III of Omois        
Here Aernts        
Here Gerloffsz        
Here Martens Hiddinga 1 kB ongeveer 1612     
Heribert van Troyes   935     
Heribertus Weitenberg   ongeveer 1899     
Herke Herres Fokkema   6-4-1894  Franeker  
Herke Jouws Fokkema   16-12-1833  Franeker  
Herke Murks Vallinga        
Herke Ottes Straatsma   ongeveer 1854  Sloten  
Herke Sjoerds (of Heerke)     Tirns  
Herke Willems Leeman        
Herkje Pieters Flapper        
Herman Ahrens   ongeveer 1888  Dronrijp  
Herman Bemelmans   7-7-1834  Heerlen  
Herman Flapper        
Herman Flapper   ongeveer 1907     
Herman de Jong   24-6-1914  Scharsterbrug  
Herman Koelbloed        
Herman Kramer   1-1-1907  Elst  
Herman Miedema   17-5-1916     
Herman Miedema   23-6-1923  Heeg  
Herman Mutgeert   24-9-1917  Deventer  
Herman van Nieuwenaar Meurs   ongeveer 1514     
Herman Pier        
Herman van der Werf 1 kB 31-8-1912     
Herman van der Werf   8-7-1919  Sint Nicolaasga  
Herman Witte   26-11-1844  Harlingen  
Herman Witteveen        
Herman Aigidius Lammers        
Herman Bernard Coenraad Anton Hermanus de Vries   10-6-1889  Leeuwarden  
Herman Bernard Gerard Ubaldus' ten Brink   4-3-1860  Leeuwarden  
Herman Constant Obreen        
Herman Frederik Schoonhoff        
Herman Geerts Rijpkema        
Herman Gerard Roling   ongeveer 1903     
Herman Gerard Schoonhoff        
Herman Gerard Schoonhoff   15-5-1876  Harlingen  
Herman Gerben Schoonhoff   15-11-1843  Bolsward  
Herman Gregorius van der Schaaf 1 kB 7-4-1845  Franeker  
Herman Heindrich Brenninkmeijer   15-3-1869  Sneek  
Herman Heinrich Brenninkmeijer   13-12-1868  Leeuwarden  
Herman II (Bijgenaamd: De Geleerde) van Hessen   1341  Grebenstein (burcht) 470032 
Herman III van Brandenburg   1280     
Herman Jacob Galema   24-8-1904  Greonterp  
Herman Jan Witteveen   ongeveer 1920     
Herman Joseph Brenninkmeijer   22-9-1865  Sneek  
Herman Joseph van der Meer   12-1-1925  Bolsward  
Herman Joseph Wolke        
Herman Joseph Zonderland   1922  Scharnegoutum  
Herman Joseph (Harm) Oldenhof   21-1-1923  Zwolle  
Herman Jozef Wierema   11-6-1924  Bolsward  
Herman Jozef Zonderland   19-12-1917  Scharnegoutum  
Herman Otto Zelle 1 kB      
Herman Paulus de Vries        
Herman Peter Basilius Weyers   ongeveer 1854  Nijmegen  
Herman Reins Miedema   10-10-1881  Burgwerd  
Herman Sjoerd Ydema   ongeveer 1912     
Herman Zacharius Bosma   17-2-1918  Leeuwarden  
Hermana Agatha Galama 1 kB 19-2-1904  Oosterend - Roodhuis  
Hermance Elise Marie Jonkergouw        
Hermann Ahrens        
Hermann Ahrens   ongeveer 1810  Lehe, Oost-Friesland, koninkrijk Hannover  
Hermann Ahrens   ongeveer 1846  Menaldum  
Hermann von Ledebur       1338 
Hermann von Wied   1814     
Hermann August Brenninkmeijer   ongeveer 1854  Mettingen Duitsland  
Hermann Heinrich Lampe        
Hermann I van Henneberg        
Hermann Ignatz Wolke   1925  Bolsward  
Hermann Richard Perk   ongeveer 1910     
Hermanna Elisabeth de Vos van Steenwijk        
Hermanna Maia Nentenaar        
Hermannus Josephus Casparus Wegman        
Hermannus Jozephus Oldenhof   11-5-1891     
Hermanus Bijlholt        
Hermanus Bootsma 1 kB 14-2-1908  Franeker  
Hermanus Bottenberg        
Hermanus Conradi        
Hermanus Delbeek        
Hermanus Fluitman        
Hermanus Heuveldop        
Hermanus Perk        
Hermanus Reekers   12-4-1887  Leeuwarden  
Hermanus van der Schaaf   27-2-1847  Franeker  
Hermanus Scholte   ongeveer 1899  Hillegom  
Hermanus de Vries   ongeveer 1855  Leeuwarden  
Hermanus Anthonius Preut (Pruyt)   19-1-1899  Franeker  
Hermanus Antonius de Bruin   22-1-1889  Harlingen  
Hermanus Arjens Wassenaar   ongeveer 1901  Menaldum  
Hermanus Bernardus Henckes   1811  Franeker  
Hermanus Bernardus Jozef Leenes   ongeveer 1909  Heerenveen  
Hermanus Callixtus (Herman) Schomaker   13-10-1851  Hardenberg  
Hermanus Franzes Cordel        
Hermanus Gerrits Conradi   16-12-1820  Dronrijp  
Hermanus Hendrikus Schrakamp   9-8-1844  Bolsward  
Hermanus Hubertus Dechesne   21-1-1841  Franeker  
Hermanus Hubertus Terpstra   8-8-1870  Franekeradeel  
Hermanus Johannes van Onna        
Hermanus Johannes Schrage   23-3-1849  Harlingen  
Hermanus Johannes Zeinstra   ongeveer 1883  Harlingen  
Hermanus Johannes Hubertus Dechesne   25-11-1890  Franeker  
Hermanus Lieuwe Huitema   27-12-1885  Lemsterland  
Hermanus Lolkes de Bruin   14-6-1887  Harlingen  
Hermanus Petrus' Ysselmuiden   16-11-1876  Franeker  
Hermanus Simmes van der Meer   1-11-1836  Oosterend  
Hermanus Sjoerds Faber        
Hermanus Stephanus van der Werff   28-12-1832  Leeuwarden  
Hermanus Stephanus Joseph Huitema   23-3-1915  Lemmer  
Hermanus (Mr.) Uytwerf Sterling 1 kB ongeveer 1817     
Hermina Hovenier   ongeveer 1863  Harlingen  
Hermina Preut (Pruyt)   13-12-1892  Franeker  
Hermina Terra   ongeveer 1916     
Hermina Dirks Hollander   19-5-1871  Franeker  
Hermina Johanna Kleinberend   26-11-1854  Tjalleberd  
Hermina Josefine (Mien) Budig   1-6-1923  Söhle (Tsjech.)  
Hermina Maria Preut (Pruyt)   19-2-1894  Franeker  
Hermina Maria Ypma   1-12-1901     
Hermina Minnes Wiersma   4-8-1868  Hennaarderadeel  
Hermina Nicolaas' Ysselmuiden   21-2-1833  Franeker  
Hermina Wiebes Brouwer        
Hermina (Mien) Bouwhuis   ongeveer 1916     
Hermine von Schonaich-Carolath        
Hero Ponne   30-10-1889  Het Meer  
Herominus Antonius (Herre) Zonderland   30-5-1912  Doniaga  
Herre Bootsma        
Herre Fokkema   14-10-1920     
Herre Jorna   1902     
Herre Jorna   1904     
Herre Postma   3-5-1882  Dronrijp ?  
Herre Veldman        
Herre Veltman        
Herre van der Vleugel   24-2-1880  Franeker  
Herre Boukes Jorna   1866  Leeuwarden  
Herre Franses Jorna   14-6-1882  Grouw  
Herre Franses Poelsma   25-9-1840  Hartwerd - Oldeclooster  
Herre Herkes Fokkema   8-7-1870  Franeker  
Herre Hoites Schaap   5-8-1830  Idaarderadeel  
Herre Hylkes de Jong   ongeveer 1818  Elahuizen  
Herre Jacobus Boersma   8-7-1883  Hennaarderadeel  
Herre Jans Oppenhuis        
Herre Jans Veltman   ongeveer 1864  Franeker  
Herre Jelles Faber   26-3-1767  Tzummarum  
Herre Sytzes Kooistra 1 kB 21-3-1805  Arum  
Herre Thomas' Faber   9-10-1871  Sneek  
Herre Wiebes Zijlstra   17-11-1828  Uitwellingerga  
Herre Willems Veldman   25-10-1840  Huizum  
Herriëtte Helena Paulina Huijs   23-3-1909  Bergen op Zoom  
Hessel van Aalzum   3-1-1923  Joure  
Hessel Adema        
Hessel Andela 1 kB      
Hessel van Claerbergen        
Hessel Gietema        
Hessel Jorna        
Hessel Kerkhof   24-6-1887  Joure  
Hessel Mous   ongeveer 1906  Bakhuizen  
Hessel Ponne   21-1-1876  Schoterland  
Hessel Ponne   15-9-1883  Schoterland  
Hessel Postma   ongeveer 1803     
Hessel de Ree        
Hessel Siemensma   6-9-1889  Greonterp  
Hessel Slippens   20-1-1865  Sint Nicolaasga  
Hessel van Sminia   1588     
Hessel Strikwerda        
Hessel van der Velde        
Hessel Yntema        
Hessel Alles (...Ulbes) Kerkhof   2-5-1818  Drachten  
Hessel Aukes Bierma   ongeveer 1873  Sint Jacobiparochie  
Hessel Aukes van der Meer   2-1-1842  Harlingen  
Hessel Bokkes Dijkstra   ongeveer 1817  Wijtgaard  
Hessel Botes van der Kolk        
Hessel Douwes 1 kB ongeveer 1553     
Hessel Douwes de Jong   ongeveer 1803  Joure  
Hessel Douwes Yntema   1739  Tjerkwerd  
Hessel Feddes van der Werf   25-4-1803  Deersum  
Hessel Feddes van der Werf   2-9-1877  Tirns  
Hessel Filippus' Bouwer   5-12-1874  Tjerkgaast  
Hessel Gerlofs Heslinga   14-12-1818  Midlum  
Hessel Gosses Visser        
Hessel Gosses Visser   ongeveer 1836  Westhem  
Hessel Harings     Irnsum ?  
Hessel Hessels Kuiper        
Hessel Huites Bouwer   18-11-1829  Tjerkgaast  
Hessel Jacobs   ongeveer 1671  Stiens  
Hessel Jans        
Hessel Jans Altenburg   20-5-1859  Nes / Birstum-Akkrum  
Hessel Jans Andela   18-8-1853  Wonseradeel  
Hessel Jans Andela   8-8-1863  Wonseradeel  
Hessel Jans Bierma        
Hessel Jans Boersma   4-8-1759  Scharnegoutum  
Hessel Jans de Jong 1 kB 25-11-1748  Warga (d)  
Hessel Jans Rolsma   ongeveer 1885  Makkum  
Hessel Jans Teppema        
Hessel Jans Wijnstra        
Hessel Jentjes Andela   27-1-1888  Wons  
Hessel Jillerts Jorna   17-12-1817  Wijtgaard  
Hessel Johannes        
Hessel Johannes Sjaarda   19-5-1814  Oosterend  
Hessel Joukes   8-1-1770  Westhem  
Hessel Joukes Deelsma 1 kB 17-2-1843  Akkrum  
Hessel J. Dolle   8-7-1847  Bakhuizen  
Hessel Keimpes Andela 1 kB 1-9-1826  Wonseradeel  
Hessel Klases Boekema   5-5-1894  Warga  
Hessel Klases Vlieg   ongeveer 1858  Burum  
Hessel Klazes Heslinga        
Hessel Kornelis Pot   5-9-1845  Doniawerstal  
Hessel Lieuwes de Boer        
Hessel Lieuwes Palstra   25-10-1814  Leeuwarderadeel  
Hessel Lieuwes Palstra   7-11-1826  Leeuwarderadeel  
Hessel Lodewijks Flapper   24-8-1863  Oosterend  
Hessel Lolckes        
Hessel Lolkes Hommema 1 kB      
Hessel Lubberts de Vries   ongeveer 1855  Sint Nicolaasga  
Hessel Mintjes Pot        
Hessel Obbes Yntema        
Hessel Oeges Hiddema   2-3-1876  Holwerd  
Hessel Olle Ponne   5-7-1886  Schoterland  
Hessel Pieters        
Hessel Pieters Wesselius        
Hessel Poppes        
Hessel Pytters        
Hessel Reins Bouma        
Hessel Riencksz van Andla        
Hessel Rintjes Visser   2-11-1848  Wonseradeel  
Hessel Rintjes Visser   12-3-1854  Wonseradeel  
Hessel Rintjes Visser   8-8-1859  Hartwerd  
Hessel Siebrens Terpstra   2-7-1810  Wijtgaard  
Hessel Siemens Baarda        
Hessel Sierks (Rolsma)        
Hessel Sirigs Andela   1700     
Hessel Sjoerds Faber   ongeveer 1894  Arum  
Hessel Sjoerds Heslinga        
Hessel Sybrens Kuipers        
Hessel Sybrens (Jorna)   1688  Warga  
Hessel Tammes van der Wal        
Hessel Thomas        
Hessel Thomas Tjeerdema   4-5-1852  Wonseradeel  
Hessel Tietes Palstra   24-7-1847  Weidum  
Hessel Tjeerds        
Hessel Tjeerds Roorda   23-7-1845  Leeuwarderadeel  
Hessel Tjerks de Boer   ongeveer 1822  Bolsward  
Hessel Tjipkes Kuipers   26-4-1832  Workum  
Hessel Willems Boermans   21-10-1823  Wijtgaard  
Hessel Wynsens Faber        
Hesseltje Jozefs Spoelstra   10-1-1851  Wirdum  
Hesseltje Lieuwes Hesseling   ongeveer 1843  Blija  
Hesseltje Meintes Brandsma   ongeveer 1862  Ferwoude  
Hesseltje Meintes Brandsma   ongeveer 1886  Gaast  
Hesseltje Remmelts Andela   8-1-1899  Arum  
Hesseltje Saekeles Altenburg   23-5-1887  Bozum  
Hesseltje Sybrens Hoogenbrug        
Hesseltje Sybrens Schuurmans   ongeveer 1857  Dedgum  
Hessel/Hesichius Iemkes   20-1-1773  Winsum  
Hester Klazes van der Kooi        
Hetje Sipkes Hansma        
Hetsche de Vries        
Hetske Straatsma   19-2-1856  Sloten  
Hetske Anskes Bruynsma 1 kB      
Hetske Eelkes Bruynsma     Ypecolsga  
Hetske Eelkes Postma   3-6-1851  Harich  
Hetske Wouters Bruinsma   1747     
Hette Couperus        
Hette Jellema        
Hette Aukes Jellema   ongeveer 1821  Goënga  
Hette A. de Vries        
Hette Doekeles Ypma   ongeveer 1805  Itens  
Hette Egberts        
Hette Hyltjes Hiemstra   ongeveer 1853  Winsum  
Hette Johan' Abma   23-2-1902  Wymbritseradeel  
Hette Johannes 1 kB      
Hette Ottes Jellema   25-3-1901  Gauw  
Hette Popkes   1736  Oosthem  
Hettje Lyclama à Nijholt        
Heye Wybrands van der Zee        
Heyn Wybes        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Hibbeltje Lieuwes Werkman        
Hidanus Albertus ten Have   ongeveer 1828  Sneek  
Hidde Galema   2-11-1918  Westhem  
Hidde de Wolff        
Hidde Allerts        
Hidde Aukes Frankena 1 kB      
Hidde Aukes Frankena   18-11-1885  Hichtum  
Hidde Dirks de Boer 1 kB   Bolsward  
Hidde Douwes Hobma        
Hidde Douwes Teernstra        
Hidde Eeltjes Stallinga        
Hidde Hanzes de Vries        
Hidde Hotzes Hiemstra   11-1-1819  Bolsward  
Hidde Jans Walta   5-11-1871  Westhem  
Hidde Jozef van der Werf 1 kB 4-1-1914     
Hidde Nannes de Boer 1 kB 30-9-1767  Sneek  
Hidde Reins Feenstra        
Hidde Sjoerds   ongeveer 1495     
Hidde Sytzes Jonker   ongeveer 1841  Wartena  
Hidde Tjerks Terpstra        
Hidde Willems Goïnga        
Hieke Boschma   26-4-1922  Schraard  
Hieke Broers        
Hieke de Haan   ongeveer 1830  Schraard  
Hieke Schouwstra        
Hieke Baukes Sieperda        
Hieke Berends Wesling 1 kB ongeveer 1754     
Hieke Bouwes Vellinga        
Hieke Douwes        
Hieke Douwes van der Zee   ongeveer 1832  Dedgum  
Hieke Everts Pel        
Hieke Feikes de Boer   ongeveer 1793  Makkum  
Hieke Froukje Hellinga   9-12-1906  Hijlaard  
Hieke Jarigs Andela 1 kB ongeveer 1795     
Hieke Jelles Bakker        
Hieke Johannes Andela 1 kB ongeveer 1784  Harlingen  
Hieke Johannes Hannema   7-3-1912  Welsrijp  
Hieke Lieuwes Andela   9-6-1829  Bolsward  
Hieke Obes van der Meer   ongeveer 1810  Greonterp  
Hieke Pieters Palsma        
Hieke Romkes Hannema   25-11-1878  Tzum  
Hieke Ruurds van der Meer   ongeveer 1813  Franeker  
Hieke Ruurds Visser   ongeveer 1812  Workum  
Hieke Scheltes Faber   ongeveer 1844  Arum  
Hieke Stoffels        
Hieke Taekes van der Zee   ongeveer 1852  Dedgum  
Hieke Taekes (of Hijke) Ettema   ongeveer 1790     
Hieke Tjeerds 1 kB 20-1-1749  Wons  
Hielke Dijkstra        
Hielke Hempenius        
Hielke de Jong        
Hielke Fokkes Brouwer   7-6-1822  Workum  
Hielke Harmanus Mulder 1 kB 14-1-1875  Bolsward  
Hielke Johannes' Oppedijk   16-7-1905  Langweer  
Hielke Meinzes de Vries        
Hielke Romkes Feenstra   ongeveer 1836  Allingawier  
Hielke Sietses Veltman   26-11-1813  Heeg  
Hielke Sjerps Wierda        
Hielke Sjoerds Dijkstra   24-7-1886  Workum  
Hielke Thomas Overmeer 1 kB 16-1-1812  Makkum  
Hielke Ypkes Ketelaar 1 kB 26-4-1756  Workum  
Hielkje Andela   12-1-1918  Surhuizum  
Hielkje Bergsma        
Hielkje Bleeker   ongeveer 1851  Makkum  
Hielkje de Boer        
Hielkje Bosma   ongeveer 1909     
Hielkje de Bruin   ongeveer 1900     
Hielkje Haagsma        
Hielkje Jaarsma        
Hielkje Rypma        
Hielkje Tolsma 1 kB 6-10-1904  Westhem  
Hielkje Visser        
Hielkje de Wreede   9-7-1920  Lemmer  
Hielkje Hillegonda Monica Maria Jorna   5-10-1884  Leeuwarden  
Hielkje Klazes Brandsma   4-6-1874  Gaast  
Hielkje Lieuwes Huitema   3-4-1830  Wymbritseradeel  
Hielkje Lykles   1763     
Hielkje Murks Hiemstra        
Hielkje Pieters de Jong   1-7-1854  Workum - Heidenschap  
Hielkje Romkes Kroondijk   28-3-1906  Delfstrahuizen  
Hielkje Taekes        
Hielkje Taekes van der Ark   ongeveer 1867  Greonterp  
Hielkje Ymes Alkema        
Hielkje (Helen) Minnema 1 kB 20-12-1916  Oudega - W  
Hielkjen Tjitskes (Hylkje) Rijpkema   12-11-1792  Joure  
Hieltje Terpstra        
Hieltje Douwes Hollander 1 kB 11-5-1796  Tjerkwerd - Arkum  
Hieltje Hepkes van der Zee 1 kB      
Hieltje Hepkes van der Zee   20-4-1839  Tjerkwerd  
Hieltje Hepkes van der Zee   22-2-1845  Bolsward  
Hieltje Hepkes van der Zee   8-4-1846  Bolsward  
Hieltje Popkes van der Weij   27-10-1864  Nijhuizum  
Hieltje Sjoerds Huitema   7-11-1878  Hartwerd - Oldeclooster  
Hieronimus Hettema        
Hieronimus Potma        
Hieronimus D. Flapper   26-12-1865  Herbaijum  
Hieronimus Gerhardus Potma   11-4-1904  Sneek  
Hieronyma Maria Antonia Fortunata (jonkvrouw) Six   28-6-1917  Semarang  
Hijlkje de Vries        
Hijlkje Broers Sippens   ongeveer 1585     
Hijlkje Idses   1758     
Hijltje de Jong        
Hike Bouwes        
Hike Rommerts (Ettema)   3-9-1761  Burgwerd  
Hikke Eskes   ongeveer 1863  Harlingen  
Hil        
Hil Willems Nijdam        
Hilarides Dirks Ypma   20-5-1857  Franeker - Lutjelollum  
Hilarius Hettinga   9-9-1879  Bolsward  
Hilarius Hettinga   10-9-1881  Oosthem  
Hilarius Stockmann   24-7-1889  Bolsward  
Hilarius Lammerts Tolsma   19-5-1800  Harlingen  
Hilarius Lammerts Tolsma   30-9-1801  Harlingen  
Hilbrand Bakker        
Hilbrand Bruinsma        
Hilbrand Zeinstra   26-5-1911  Almenum  
Hilbrand Douwes        
Hilbrand Reinders Jilderts   2-9-1807  Workum  
Hilck Asmus        
Hilck Gerlofs (Popma)        
Hilda van der Meer        
Hilde Raijmakers   21-9-1910  Stratum  
Hildebranda of France   895     
Hildegard       103314194561 
Hildegard van Vlaanderen       6457222145 
Hildegonda Isabella Aukes   16-5-1876  Indijk  
Hildegonda Sophia Bottema        
Hilgont Sierks Mollema        
Hilke Meinderts   17-12-1729  Witmarsum  
Hillarius Dominicus Ettema   17-4-1856  Franeker - Lutjelollum  
Hille de Boer   1884     
Hille van der Weide        
Hille Annes 1 kB   Nijland  
Hille Durks Siemensma   2-7-1863  Witmarsum - Lyts Thijm...  
Hille Ferdinand Ettema   21-10-1894  Franeker - Lutjelollum  
Hille Gerrits (Vellinga)     Loënga  
Hille Hendriks Stornebrink        
Hille Hettes Meyer        
Hille Hieltjes Nota   6-2-1894  Bolsward  
Hille Jacobs Mulder   5-1-1787  Hichtum  
Hille Jacobs Mulder   6-2-1842  Kubaard  
Hille Jans Jorna   15-10-1696  Warga  
Hille Jans Ypma   30-7-1790  Witmarsum  
Hille Jans Ypma   27-12-1840  Arum  
Hille Johannes' Andela     Wijnaldum  
Hille Johannes Nota   1819  Burgwerd  
Hille Johannes (Hylke) Nota 1 kB 23-9-1818  Burgwerd  
Hille Joukes   1765  Wolsum  
Hille Joukes Heins   ongeveer 1883  Bolsward  
Hille Juckes     Warga  
Hille Kornelis Kramer   ongeveer 1875     
Hille Pieters van der Wey        
Hille Siercks Buwalda        
Hille Sybrens Ydema   10-4-1821  Wymbritseradeel  
Hille Sybrens Ydema   13-1-1823  Oudega  
Hille Teyes van der Vleugel   ongeveer 1849  Bolsward  
Hille (Hilarius) van Vellinga   18-10-1786  Bolsward  
Hillebrand Gerrits Breuker   ongeveer 1922  Mildam  
Hillebrand Heeres Oppenhuis   ongeveer 1813  Oppenhuizen  
Hillebrand Jentjes de Boer 1 kB      
Hillebrand Philippus' Breuker   ongeveer 1859  Dronrijp  
Hillebrand Ph. Breuker        
Hillebrant Douwes        
Hillegien Hoekzema        
Hillegonda Andringa        
Hillegonda Visser   28-2-1895  Sneek  
Hillegonda Westra        
Hillegonda Aises Hemminga   20-7-1655  Beetsterzwaag  
Hillegonda Carolina Maria Aukes   25-7-1913  Eindhoven  
Hillegonda Elisabeth Aukes   7-10-1915  Indijk  
Hillegonda Idses Bonthuis   17-4-1843  Westermeer  
Hillegonda Isabella (Houkje) Aukes   21-7-1879  Erica  
Hillegonda Maria van der Heyden        
Hillegonda Maria Jacoba Overdijk   ongeveer 1881  Leeuwarden  
Hillegonda Monica Maria Zeinstra   17-4-1922  Leeuwarden  
Hillegonda (Hillie) Boekema   7-8-1923  Bolsward  
Hillegunde        
Hilligje Massier   20-9-1911  Nieuwleusen  
Hilly Boelens   2-7-1920  Britswerd  
Hilly Hoekstra   31-3-1925  Spanga  
Hiltje Adema        
Hiltje Andringa   10-3-1836  Menaldumadeel  
Hiltje Andringa   19-1-1839  Menaldumadeel  
Hiltje Boekema   23-10-1901  Wirdum  
Hiltje de Boer        
Hiltje Boersma        
Hiltje Dijkstra   7-7-1923  Idsegahuizum  
Hiltje Fokkema   13-12-1865  Menaldum  
Hiltje Fokkema   29-1-1867  Menaldum  
Hiltje Greidanus 1 kB 29-3-1909  Tzum  
Hiltje de Haan        
Hiltje Hoekstra        
Hiltje de Jong   18-6-1914  Bovenknijpe  
Hiltje Kerkhof   1-5-1849  Smallingerland  
Hiltje Kingma   ongeveer 1905     
Hiltje Kloosterman        
Hiltje Kramer   ongeveer 1886     
Hiltje Landman   ongeveer 1902  Oudeschoot  
Hiltje Monkelbaan        
Hiltje Oosterhof        
Hiltje van der Steeg        
Hiltje van der Wey   19-6-1788     
Hiltje Wiersma   ongeveer 1880     
Hiltje Alles Kerkhof   ongeveer 1808  Oldeboorn  
Hiltje Anna Dijkstra   7-11-1919  Stiens  
Hiltje Ates Gelterp        
Hiltje Beintes Rijpkema   ongeveer 1873  Snikzwaag  
Hiltje Bouwes Bouma   ongeveer 1815  Lekkum  
Hiltje Cornelis Witteveen   6-7-1863  Idzega  
Hiltje Dirks Hollander   24-2-1824  Bolsward  
Hiltje Dirks Zeinstra   16-10-1854  Franeker  
Hiltje Douwes Donia        
Hiltje Eeltjes        
Hiltje Folkerts Hobma   30-12-1860  Wymbritseradeel  
Hiltje Fongers        
Hiltje Franses Hanewald   5-1-1834  Weidum  
Hiltje Geerts Atsma        
Hiltje Gerbens        
Hiltje Gerritje Cnossen   ongeveer 1923     
Hiltje Gooitzens Plantinga        
Hiltje Grietje Baarsma   ongeveer 1909     
Hiltje Hanzes 1 kB 9-12-1757     
Hiltje Harmens Gerritsma   27-4-1831  Greonterp  
Hiltje Harmens (Helena) Poelsma   ongeveer 1770     
Hiltje Hendriks Kamstra   30-5-1844  Baarderadeel  
Hiltje Hendriks Roelofsma   ongeveer 1854  Wirdum  
Hiltje Hillebrands Breuker   15-6-1894  Schingen  
Hiltje Hilles Elzinga        
Hiltje Hilles Nota   1-10-1851  Wonseradeel  
Hiltje IJsbrands de Vries   ongeveer 1816  Franeker  
Hiltje Jacobs Zeinstra   13-12-1800  Franeker  
Hiltje Jacobs (Hittje) Terpstra   ongeveer 1857  Zurich  
Hiltje Jans        
Hiltje Jans Boersma        
Hiltje Jans Jorna   27-5-1815  Kubaard  
Hiltje Jans Kroontje        
Hiltje Jans Monkelbaan   ongeveer 1872  Oudemirdum  
Hiltje Jans Mulder        
Hiltje Jans Schipper        
Hiltje Jantjes Ringma        
Hiltje Jelles        
Hiltje Jelles Sitenga   ongeveer 1891  Tirns  
Hiltje Johannes' Andela 1 kB   Wijnaldum  
Hiltje Johannes de Boer   3-7-1771  Tjerkwerd  
Hiltje Johannes' Flapper   ongeveer 1875  Mirns - Bakhuizen  
Hiltje Johannes van der Schuit   20-5-1813  Wonseradeel (marie Tjerkwerd)  
Hiltje Johannes van der Schuit   24-6-1826  Wonseradeel  
Hiltje Johannes Werkhoven   ongeveer 1803  Marssum  
Hiltje Joukes Gerbrandy   7-12-1881  Wieuwerd  
Hiltje Jozef' Spoelstra   ongeveer 1892  Irnsum  
Hiltje Klazes Akkerman        
Hiltje Klazes Hempenius   2-2-1856  Wijns  
Hiltje Klazes Swart        
Hiltje Lieuwes Grondstra (Gronstra)   ongeveer 1774  Greonterp  
Hiltje Lieuwes Hogedijk   1-3-1845  Baarderadeel  
Hiltje Lieuwes Lanting        
Hiltje Lodewijks Zwart        
Hiltje Lydia Brandsma   25-11-1919  Oosterend - Roodhuis  
Hiltje Martens Hofma   9-11-1823  Franeker  
Hiltje Meines Terpstra        
Hiltje Meintes Boersma   ongeveer 1861  Irnsum  
Hiltje Nannes   ongeveer 1700     
Hiltje Piers Piersma        
Hiltje Pieters   ongeveer 1726  Ypecolsga  
Hiltje Pieters   20-7-1786  Menaldum  
Hiltje Pieters de Ree   ongeveer 1805  Sint Nicolaasga  
Hiltje Pieters Visser   ongeveer 1848  Leeuwarden  
Hiltje Pieters van der Werf   9-5-1844  Bakhuizen  
Hiltje Popkes (Maria Helena) Deelsma   1797  Irnsum  
Hiltje Reins Groenendal   ongeveer 1863  Sint Nicolaasga  
Hiltje Reins Taekema 1 kB 1797     
Hiltje Ruurds        
Hiltje Saakes Veltman        
Hiltje Siemons Appelhof   31-3-1812  Wijtgaard  
Hiltje Sjoukes        
Hiltje Swibertus Hoekstra        
Hiltje Sytses   1723  Wartena ?  
Hiltje Sytses Glyza        
Hiltje Taekes Greidanus   ongeveer 1877  Tzum  
Hiltje Taekes (of Helena) Poelsma        
Hiltje Teyes Brattinga   23-8-1845  Wymbritseradeel  
Hiltje Thomas Hofstra (of Asma)   ongeveer 1791  Wijckel  
Hiltje Ulbes Foeckema        
Hiltje Wobbes Schuurmans   ongeveer 1840  Friens  
Hiltje Ypes Groeneveld        
Hiltje Ysbrands (Galema) 1 kB   Oosterwierum  
Hiltsje Sieperda   1-11-1922  Offingawier  
Hiltsje Popkes de Boer   12-5-1855  Oosterend  
Himiltrude   ongeveer 742     
Hincke Watses        
Hindrik Eldering   ongeveer 1915     
Hindrik A. Haringsma        
Hindrik Jacobus Frankena   17-10-1900  Oosterlittens  
Hindrik Jacobus Scheffer        
Hindrik Jacobus Scheffer   ongeveer 1849  Coevorden  
Hindrik Jacobus Schukken        
Hindrikje Beerends van der Hoff   29-1-1813  Sloten  
Hindrikus Johannes Abeln   5-9-1830     
Hinke van Abbema   ongeveer 1899  Longerhouw  
Hinke Algra   2-10-1919     
Hinke Aukes   31-7-1880  Woudsend - W  
Hinke de Boer        
Hinke Dijkstra   10-2-1871  Scharl  
Hinke Gerbrandy        
Hinke Hogeboom   ongeveer 1917     
Hinke van der Meer   23-12-1917  Parrega  
Hinke Nijdam        
Hinke Piso        
Hinke Posthuma        
Hinke Reitsma   ongeveer 1861  Folsgare  
Hinke Schukken   12-2-1913  Britswerd  
Hinke Spriensma   ongeveer 1894  Burum  
Hinke Tilstra        
Hinke de Vries        
Hinke van der Werff        
Hinke Zijlstra        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Hinke Alberts        
Hinke Alles Andela 1 kB 16-1-1859     
Hinke Ates Kamsma        
Hinke Aukes Frankena   2-12-1880  Baarderadeel  
Hinke Aukes Terpstra   1790     
Hinke Baukes Landman   ongeveer 1814  Sloten  
Hinke Edgers Sieswerda        
Hinke Foppes de Jong   2-6-1830  Burgwerd  
Hinke Franses de Boer   5-3-1903  Workum  
Hinke Franses Kramer        
Hinke Gaukes Siksma   1-5-1852  Akkrum  
Hinke Gerbens Pietersma   ongeveer 1844  Tjerkwerd  
Hinke Gerbens Teppema        
Hinke Gerrits de Jong   15-4-1873  Oppenhuizen  
Hinke Haijes Mensonides   15-10-1725  Longerhouw  
Hinke Hanses Frankena   14-11-1874  Baarderadeel  
Hinke Hanses Zysling   6-2-1880  Tjerkwerd  
Hinke Hanses Zysling (Siesling)   ongeveer 1808  Tjerkwerd  
Hinke Harmens Asma        
Hinke Hayes Fokkema        
Hinke Hendriks Asma   ongeveer 1873  Oudega H.O.  
Hinke Hessels   1731     
Hinke Hylkes Dijkstra        
Hinke Jacobs Dijkstra   4-2-1880  Schalsum  
Hinke Jakles Reidsma        
Hinke Jans        
Hinke Jans        
Hinke Jans        
Hinke Jans de Boer   ongeveer 1799  Goënga  
Hinke Jans Bonsma   15-5-1863  Oosterlittens  
Hinke Jans Terpstra 1 kB 25-4-1776  Tzummarum  
Hinke Jelles Kuipers        
Hinke Jelmers van Dijk        
Hinke Jelmers van Dijk   27-2-1839  Workum  
Hinke Jeltes van der Meulen        
Hinke Jentjes Bootsma   ongeveer 1824  Workum  
Hinke Jetzes Reijenga   ongeveer 1908  Idzega  
Hinke Johannes Landman   ongeveer 1813  Sloten  
Hinke Jotties (Joltjes) Landman   ongeveer 1800  Wijckel  
Hinke Klazes Krol   ongeveer 1822  Workum  
Hinke Klazes Miedema   ongeveer 1884  Wommels  
Hinke Klazes Rispens        
Hinke Lolkes Wytsma   ongeveer 1857  Goënga  
Hinke Murks   ongeveer 1655     
Hinke Petrus Bosma   ongeveer 1821  Garijp  
Hinke Petrus' Veltman   8-4-1876  Workum  
Hinke Petrus' Veltman   27-5-1879  Workum  
Hinke Piers Bonte        
Hinke Pieters de Jong   ongeveer 1852  Mantgum  
Hinke Pieters Lautenbach   ongeveer 1857  Hardegarijp  
Hinke Pieters Pietersma   1-10-1839  Westhem  
Hinke Pieters Pietersma   16-1-1846  Idzega  
Hinke Pieters Terpstra        
Hinke Reinders Algra   ongeveer 1875  Britsum  
Hinke Rientses 1 kB      
Hinke Roels de Ree        
Hinke Sjuks Zandstra        
Hinke Sykes        
Hinke Tietes Tromp        
Hinke Tjeerds Postma   ongeveer 1826  Schraard  
Hinke Tjitskes Spijkerman   26-11-1857  Sint Nicolaasga  
Hinke Uiltjes de Jong        
Hinke Warners Veltman   27-11-1880  Welsrijp  
Hinke Watzes        
Hinke Wiebes Biliam        
Hinke Wybrens Hiemstra   18-2-1876  Hennaarderadeel  
Hinke Wybrens Hiemstra   11-11-1878  Wommels  
Hinke Ykes Rusticus        
Hinke Ypes Jellema   ongeveer 1824  Garijp  
His Cornelis        
Hiscke Upts 1 kB ongeveer 1606     
Hiske Andringa   ongeveer 1925     
Hiske van den Berg   7-7-1867  Westhem  
Hiske Bruinsma   5-4-1865  Franeker  
Hiske Homminga        
Hiske Huizenga   14-4-1921  Feinsum  
Hiske Kramer   1885  Bolsward  
Hiske Nota   18-10-1881  Bolsward  
Hiske Plantinga        
Hiske Agatha de Boer   24-4-1925  Bolsward  
Hiske Agatha Maria Witte   4-11-1884  Harlingen  
Hiske Ages Postma   14-11-1882  Irnsum  
Hiske Ates        
Hiske Ates        
Hiske Cecilia Ferwerda   22-2-1900  Franeker  
Hiske Cecilia Rypma   23-4-1906  Tirns  
Hiske Cecilia Hanses Ferwerda   23-3-1872  Franeker - Lutjelollum  
Hiske Cornelis Reen 1 kB      
Hiske Dirks Tolsma   31-7-1817  Tzum  
Hiske Doedes de Boer 1 kB   Midlum  
Hiske Dominicus Hiemstra   23-10-1884  Herbaijum  
Hiske Dominicus Tolsma   27-8-1824  Workum  
Hiske Foekes Wijnia   ongeveer 1814  Bozum  
Hiske Fokkes Flapper     Bolsward  
Hiske Fokkes Ypma   16-4-1865  Dantumawoude  
Hiske Francisca Kramer   10-4-1923  Workum - Heidenschap  
Hiske Gerbens Ypma   18-5-1882  Franeker  
Hiske Halbes Huitema   6-7-1879  Jutrijp  
Hiske Halbes Huitema   6-9-1883  Jutrijp  
Hiske Harmens Andringa 1 kB 4-12-1775  Finkum  
Hiske Hendriks Kramer   28-10-1888  Bolsward  
Hiske Hilles        
Hiske Hotses        
Hiske Jacobs Plantinga   16-11-1874  Westhem  
Hiske Jacobus Tolsma   14-7-1840  Sexbierum  
Hiske Jans Algera   ongeveer 1858  Itens  
Hiske Jans Foekema        
Hiske Johanna Ferwerda   21-3-1895  Franeker - Lutjelollum  
Hiske Johannes Busman        
Hiske Klases Sipma   5-12-1897  Nes WD  
Hiske Klazes Hettinga   20-12-1874  Heeg  
Hiske Melis        
Hiske Minnes Faber 1 kB      
Hiske Paulus' Tolsma   3-7-1840  Almenum  
Hiske Pykes   ongeveer 1655     
Hiske Reins Nota   27-5-1852  Abbega  
Hiske Rientses Bosma   3-5-1820  Franeker  
Hiske Rintjes Syperda   ongeveer 1820  Tjerkwerd  
Hiske Romkes Steensma   ongeveer 1882  Tzummarum  
Hiske Scheltes van der Mey   ongeveer 1890  Hogebeintum  
Hiske Sietses de Boer 1 kB 17-8-1833  Franeker  
Hiske Sieuwkes Homminga     Burgwerd - Sjongadijk  
Hiske Sikkes Nieuwenhuis        
Hiske Symons Hanewald   3-11-1841  Weidum  
Hiske Sytses   ongeveer 1695     
Hiske Thomas        
Hiske Thomas   6-2-1764  Goënga  
Hiske Th. Hettinga   30-6-1912  Dongjum  
Hiske Tjeerds        
Hiske Tjeerds        
Hiske Ulbes        
Hiske Willems van der Meer   ongeveer 1794  Parrega  
Hiskia Margaretha van Hania        
Hiskje Terpstra   14-9-1863  Wirdum  
Hiskje Wiersma   ongeveer 1873     
Hitje ten Hoeve        
Hitje Ales Andela   2-11-1885  Lollum  
Hitje Ates   ongeveer 1595     
Hitje Dirks de Boer   12-11-1861  Tirns  
Hitje Folkerts Kuperus        
Hitje Franses (Hedwiges) Engwerda 1 kB   Scharnegoutum  
Hitje Herres Kooistra   11-8-1838  Arum  
Hitje Jacobs de Boer        
Hitje Jans   ongeveer 1715  Swichum  
Hitje Jelles 1 kB 9-4-1780     
Hitje Jelmers        
Hitje Rutgers Fopma   22-5-1841  Jorwerd  
Hitje Sytzes Sienema   ongeveer 1861  Beers  
Hitje Watzes Heeringa        
Hitje Willems Boermans   19-7-1818  Wijtgaard  
Hitske Ytzens        
Hittie Gerbens        
Hittie Pieters Bleeker   20-5-1814  Sneek  
Hittje Bokkes Boermans   26-8-1817  Wijtgaard  
Hittje Epkes Kloosterman   ongeveer 1891  Hemelum  
Hittje Jans Reitsma   ongeveer 1864  Pingjum  
Hittje Jans Rijpkema   30-6-1879  Doniawerstal  
Hittje Jozef Siemonsma   3-10-1876  Greonterp  
Hittje Kornelis Melkerts        
Hittje Lieuwes Palstra   1-6-1822  Leeuwarderadeel  
Hittje Marcus van Terwisga        
Hittje Pabes Wiersma   ongeveer 1790  Britswerd  
Hittje Tjeerds Hanewald   26-4-1851  Baarderadeel  
Hjerre Tjitskes (Herre) Rijpkema 1 kB 13-10-1842  Doniaga  
Hoatske Reins Lolkema   3-5-1794  Longerhouw  
Hoatske Thomas Siemonsma   2-3-1845  Westhem  
Hobbe van Baerdt Sminia   22-4-1874     
Hobbe van Burmania        
Hobbe van Sminia   1-9-1870  Oudkerk  
Hobbe Strikwerda 1 kB 31-3-1879  Britswerd  
Hobbe Baerd (jonkheer) van Sminia   ongeveer 1798     
Hobbe Baerdt (of Hobbe Jetses ?) van Sminia 1 kB 1655     
Hobbe Klazes Strikwerda   ongeveer 1795  Koudum  
Hobbe Sjoerds Hobma   ongeveer 1870  Westhem  
Hobbina Daniëla van Heloma   26-3-1842  Heerenveen  
Hoite Hoytema        
Hoite Schaap   30-6-1922  Tsjerkgaast  
Hoite Tolsma 1 kB 10-3-1867  Wijnaldum  
Hoite Douwes Huizinga   ongeveer 1868  Poppingawier  
Hoite Douwes Zijlstra   ongeveer 1802  Ritsumazijl  
Hoite Durcks   ongeveer 1586     
Hoite Evert Schaap   29-2-1924  Deersum  
Hoite Everts Schaap   9-2-1853  Roordahuizum  
Hoite Geeles        
Hoite Herres Schaap        
Hoite Hiddes Bruinsma        
Hoite Jans (Terpstra) 1 kB      
Hoite Johannes van der Wal   6-5-1797     
Hoite Pieters        
Hoite Reinders Schaap   8-1-1913  Deersum  
Hoite Sikkes Tolsma   3-5-1868  Sexbierum  
Hoitje Harmens Kingma   10-1-1825  Franeker  
Holke Johannes Wierema 1 kB 12-7-1792  Lutkewierum  
Holke Johannes Wierema   26-3-1861  Lutkewierum  
Holke Sipkes Wierema   7-4-1876  Rien (Lutkewierum)  
Holkje Bruinsma   1915  Woudsend  
Holkje de Jong   29-8-1864  Koudum  
Holkje Leenstra   24-5-1890  Ter Oele  
Holkje Zwaan   1924  Koudum  
Holkje Luitzen Dooper   14-12-1849  Smallebrugge  
Holkje Rinkes   ongeveer 1610     
Holkje Sybrens Dooper   21-12-1836  Balk  
Holst Halbes Meijer        
Homanna Theodorus' Yedema   31-5-1887  Westhem  
Homkjen Ruurds de Jong        
Homme Jorna   6-4-1900  Almenum  
Homme Eelkes de Jong        
Homme Eelkes de Jong   ongeveer 1818  Workum  
Homme Gerbens Panboer   ongeveer 1769     
Homme G. Joustra   24-8-1912  Tijnje  
Homme Jans Jorna   7-11-1791  Cornjum  
Homme Klases Pamboer   29-6-1843  Sneek  
Homme Pieters de Jong   27-9-1824  Workum  
Homme Pieters de Jong   16-4-1892  Workum  
Homme Riemerz   ongeveer 1590     
Homme Sjoerds de Jong   16-3-1895  Bolsward  
Homme Wybes van der Hoek        
Honck Gerrits (Oostra)   24-7-1763  Oosthem  
Hospitia (Houkje) Zeinstra 1 kB 13-8-1907  Harlingen  
Hotse Punter 1 kB 20-3-1908     
Hotse Fokkes Kleefstra        
Hotse Gerrits (Hospitius) van Vellinga   16-3-1795  Bolsward  
Hotse Hilles van Vellinga 1 kB 15-8-1747  Burgwerd  
Hotse Ipes        
Hotse Louws Andela   30-1-1888  Franeker  
Hotse Sjoerds   ongeveer 1550     
Hotse (Hospitius) van Vellinga   4-3-1794  Bolsward  
Hotske        
Hotske van der Baan   17-1-1922  Baard  
Hotske Jepkema        
Hotske Jorritsma   ongeveer 1856  Parrega  
Hotske van der Meer   16-5-1925  Blauwhuis  
Hotske Postma   ongeveer 1870     
Hotske Visser        
Hotske Visserman        
Hotske Alles Andela   29-4-1886  Wonseradeel  
Hotske Aurelius de Gavere        
Hotske Cornelis Zwaga   ongeveer 1892  Heeg  
Hotske Eeltjes Kapper   7-5-1848  Wartena  
Hotske Freerks van der Veen   30-9-1902  Makkum  
Hotske Hessels Lolkema        
Hotske Hilles (Gatske of Gudula) Vellinga     Burgwerd  
Hotske Hotzes Andela   ongeveer 1886  Bolsward  
Hotske Hotzes Rusticus   9-3-1836  Westhem  
Hotske Jelona Jacobs Hoekstra   ongeveer 1835  Achlum  
Hotske Jentjes Andela   10-4-1886  Wons  
Hotske Joekes Kamminga        
Hotske Johannes' Ketelaar   18-5-1894  Workum  
Hotske Johannes' (Ursula) Andela     Burgwerd  
Hotske Klases Ketelaar   ongeveer 1851  Workum  
Hotske Klases Wielinga   16-9-1901  Makkum  
Hotske Pykes     Dedgum  
Hotske Reins Symonsma   ongeveer 1853  Westhem  
Hotske Sieks Plantinga   ongeveer 1840     
Hotske Sieks Postma        
Hotske Sjoerds        
Hotske Sybrens Graafsma   20-8-1831  Greonterp  
Hotske Taedes Grondsma   18-5-1892  Heeg  
Hotske Thijses Altenburg   4-1-1845  Oosterwierum  
Hotske Tjeerds Andringa        
Hotske Tjerks Broersma   4-3-1894  Wonseradeel  
Hotske Wygers        
Hotske Ymes Bosma   ongeveer 1818  Mantgum  
Hotske (Hoatske) Bekema   7-4-1922  Westhem  
Hotske (Hospitus) van Vellinga   6-9-1789  Bolsward  
Hotze Andela        
Hotze Schuil        
Hotze (Lycklama)        
Hotze Alles Andela   17-1-1862  Wons  
Hotze Hilbrands de Boer        
Hotze Hilles Elzinga        
Hotze Jacobs Rusticus        
Hotze Jochums Bijlsma   ongeveer 1800  Lollum  
Hotze Jorrits Jorritsma        
Hotze Joukes Punter   ongeveer 1901  Goënga  
Hotze Keimpes Boersma        
Hotze P. Bonnema   ongeveer 1922     
Hotze Sybrens Kleefstra   12-4-1853  Roordahuizum  
Hotze Symens Symensma   5-7-1846  Westhem  
Hotze Tettes Hofstra        
Hotze Theunis Piersma        
Houck Douwes Bangma   ongeveer 1647     
Houck Hessels   1607     
Houck Jacobs   ongeveer 1625     

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Houck Jelles 1 kB      
Houck Syuerdts        
Houckje Haijes Gerlsma        
Houckjen Haijes Mensonides   10-9-1724  Longerhouw  
Houckjen Haijes Mensonides   15-10-1725  Longerhouw  
Houkje Dijkstra        
Houkje Yntema 1 kB 4-7-1868  Tjerkwerd  
Houkje Assuerus Brandsma   4-5-1871  Tjerkwerd  
Houkje Aukes Frankena   ongeveer 1841  Oosterlittens  
Houkje Bontes Yntema   30-4-1830  Bolsward  
Houkje Douwes van der Weide   1777     
Houkje Elisabeth Rypma   29-3-1885  Greonterp  
Houkje Gerbens Fluitman     Heerenveen  
Houkje Gerbens Jonkman        
Houkje G. Zeinstra        
Houkje Harmens Bonnema 1 kB   Harlingen  
Houkje Jans Jorritsma        
Houkje Jans Mensonides   18-3-1769  Bolsward  
Houkje Johannes Hoitinga   2-11-1876     
Houkje Klases Panboer   16-8-1849  Sneek  
Houkje Liemes Glazema   21-2-1864  Arum  
Houkje Theresia Maria Witte   25-1-1886  Harlingen  
Houkje Thomas Overmeer   12-10-1814  Makkum  
Houkje Thomas Wiersma   ongeveer 1819  Sneek  
Houkje Tjepkes 1 kB ongeveer 1696     
Houkje (Hillegonda) Aukes   6-1-1878  Indijk  
Hoyte Ages Haringsma   3-8-1889  Rauwerd  
Hoyte Andries van der Wal   ongeveer 1846  Rauwerd  
Hoyte Annes Nijdam        
Hoyte Bauckes   ongeveer 1675     
Hoyte Hiddes Hobbema        
Hoyte Hommez   ongeveer 1580     
Hoyte Lubberts Lyclama à Nijeholt   1793  Sneek  
Hoyte Rinckes   ongeveer 1643     
Hoyte Simmes        
Hoyte Tjittes Huitema   21-3-1791  Tjerkwerd  
Huberdina Zervaas        
Hubert Clasen 1 kB      
Hubert van Culemborg       2738658 
Hubert Dechesne        
Hubert Steins        
Hubert Ummels        
Hubert Hendrik Kisters        
Hubert Jozef Bemelmans   18-10-1877  Heerlen  
Hubert Jozef Hoenen   24-1-1843  Heerlen  
Huberta Helena Dechesne   14-6-1894  Franeker  
Hubertha Ettema   3-1915  Franeker  
Hubertus   24-8-1909     
Hubertus Huijts   21-4-1856  Bunde  
Hubertus Postma   1906     
Hubertus Terwisscha van Scheltinga   31-8-1874  Oosterwierum  
Hubertus van der Werf   29-9-1873  Bolsward  
Hubertus Augustinus Ummels   1863  Bunde  
Hubertus Fonger van der Werf   10-7-1875  Bolsward  
Hubertus Jacobus van den Oever   21-2-1868  Bolsward  
Hubertus Jan (Bertus) Andela   10-1-1920  Kubaard  
Hubertus Jans Galema   19-9-1862  Hichtum  
Hubertus Jansen de Jong        
Hubertus Petrus de Jong 1 kB 16-2-1804  Dongen  
Hubertus (Huite) Zonderland   18-11-1916  Scharnegoutum  
Hubs van der Werf   1903  Bolsward  
Hugh of Lusignan        
Hugo van Arles   880     
Hugo van Tours        
Hugo Albert Aukes   27-8-1921  Bottrop  
Hugo de Grote   898  Parijs  
Hugo Evert Wybenga   26-11-1891  Westhem - Blauwhuis  
Hugo IX van Lusignan   1163     
Hugo Sjoerd Galama   1921     
Hugo Sjoerds     Ysbrechtum  
Hugo Wiebes Wybenga   13-4-1820  Leeuwarden  
Hugo X de Lusignan   1183  Frankrijk  
Huib J.F. Smelt   16-2-1907  Ossendrecht  
Huiberdina Maria Daniëls   8-9-1879  Dongen  
Huijte Fookles Bijlsma 3 kB 1744     
Huite Bootsma   4-4-1907  Roodhuis  
Huite Bouwer   22-7-1861  Het Meer  
Huite Huitema   28-6-1866  Abbega  
Huite Huitema   11-6-1874  Hieslum  
Huite Huizinga        
Huite van der Schuit   1-8-1847  Wymbritseradeel  
Huite van der Schuit   5-9-1849  Oudega  
Huite van der Zee   14-2-1873  Bolsward  
Huite Annes Koopmans   17-8-1844  Nijland  
Huite Epkes Zonderland   4-7-1860  Scharnegoutum  
Huite Epkes Zonderland 1 kB 2-3-1876  Scharnegoutum  
Huite E. Zonderland   ongeveer 1945     
Huite Filippus Bouwer   ongeveer 1785  Sint Nicolaasga  
Huite Filippus' Bouwer   12-4-1866  Luinjeberd  
Huite Fokkes Bruinsma        
Huite Fongers Huitema   21-2-1797  Tjerkwerd  
Huite Johannes Huitema   10-11-1846  Hartwerd - Oldeclooster  
Huite Klazes Hagedoorn        
Huite Klazes Huitema   ongeveer 1710     
Huite Lieuwes Huitema   30-3-1839  Wymbritseradeel  
Huite Meinderts Huizinga        
Huite Reins Minnema   18-7-1901  Tirns  
Huite Rientses Huitema 1 kB 27-9-1820  Idzega  
Huite Romkes Huitema   1783  Woudsend  
Huite Sjoerds Huitema   23-11-1880  Hartwerd - Oldeclooster  
Huite Sjoerds Rypma   26-1-1881  Wonseradeel  
Huite Tjerks Huitema   1798  Tjerkwerd  
Humbert III van Savoye   1136  Avigliana, Italië 100894156 
Humfred van Plantagenet van Gloucester   3-10-1390     
Humphy Gloucester        
Huybert Adriaan Vorst        
Huybert Pieterse Emmen        
Hyke de Graaf        
Hyke Hoekstra   ongeveer 1867  Stiens  
Hyke Rollema        
Hyke Alberts Dijkstra        
Hyke Alles Andringa   20-7-1842  Leeuwarden  
Hyke Baukes Hiemstra        
Hyke Folkerts de Groot        
Hyke Hendriks Bakker   15-12-1844  Oosterlittens  
Hyke Hendriks Stok        
Hyke Hessels (Hyltje)     Houw onder Cornwerd  
Hyke Klazes Hempenius   26-3-1862  Wijns  
Hyke Rintjes Syperda   ongeveer 1818  Tjerkwerd  
Hyke Sjoerds (Wijke) van Balen   ongeveer 1840  Irnsum  
Hyke Sybes Postma        
Hyke Sybrens Hoekstra   ongeveer 1815  Huizum  
Hyke Tjeerds Bergstra 1 kB ongeveer 1878  Leeuwarden  
Hyke Watzes Andela 1 kB 8-8-1765  Burgwerd  
Hyke Wytses Adema   ongeveer 1883  Franeker  
Hyke Ypes        
Hylc Gerrits Fogelsangh   ongeveer 1530  Oosterwierum  
Hylck Heeres   ongeveer 1660     
Hylck Meinderts   ongeveer 1647     
Hylck Reinsdr        
Hylck Rommerts (Ettema)   12-4-1753  Schraard  
Hylck Wierds   ongeveer 1695     
Hylcke Eempckes 3 kB      
Hylcke Johannes   1616  Tjerkwerd  
Hylcke Johannes   ongeveer 1685     
Hylk Jans        
Hylk Johannes'        
Hylk Wopkes   1609  Terzool  
Hylke Hornstra        
Hylke Postma   16-10-1929  Deersum  
Hylke Swart        
Hylke Tromp   ongeveer 1867  Ypecolsga  
Hylke Visserman   ongeveer 1873     
Hylke Ages Tromp        
Hylke Arjens        
Hylke Djurres Mollema 2 kB      
Hylke Douwes Oppedijk   9-1-1858  Jutrijp  
Hylke Eelkes de Jong        
Hylke Folkerts Graafsma   ongeveer 1795  Heeg  
Hylke Johannes Portiek        
Hylke Klazes Postma   2-2-1857  Grouw  
Hylke Kleises (Hylke Klases)     Workum  
Hylke Lieuwes Overmeer        
Hylke Luitzens Kingma   ongeveer 1866  Jellum  
Hylke Martens Hylkema   ongeveer 1878  Folsgare  
Hylke Pieters de Blaauw        
Hylke Reins Feenstra        
Hylke Sjoerds van der Werf 1 kB 21-12-1755  Bolsward  
Hylke Tijsses de Groot        
Hylke Ulbes Hempenius   ongeveer 1869  Huins  
Hylkien Murks Fopma        
Hylkje Liezinga        
Hylkje Poiesz        
Hylkje Zwart   25-2-1840  Hidaard  
Hylkje Bouwsma Tietes Wassenaar   21-2-1826  Midlum  
Hylkje Cornelis'     Westermeer  
Hylkje Douwes Lanwirt        
Hylkje Feikes Buma   ongeveer 1819  Idzega  
Hylkje Idses   ongeveer 1625     
Hylkje Idses   ongeveer 1665     
Hylkje Jans Andela   14-3-1717  Burgwerd  
Hylkje Johannes Schaap   7-1-1890  Haskerland  
Hylkje Josephs Witteveen   ongeveer 1818  Snikzwaag  
Hylkje Luitzens Dooper   31-12-1842  Wymbritseradeel  
Hylkje Luitzens Dooper   28-1-1844  Wymbritseradeel  
Hylkje Meintes        
Hylkje Sieuwkes 1 kB      
Hylkje Sjoerds (Hielkje) Jellema        
Hylkje Sytses (Hylck Sydtsis)   ongeveer 1570     
Hylkje Taekes     Goëngamieden  
Hylkje Tjeerds   ongeveer 1695  Westermeer  
Hylkje Willems        
Hylkje Ymes Bruinsma   14-5-1897  Oudega Wym.  
Hylkjen Broers Piersma        
Hylkjen Johannes Lindz        
Hylkjen Siebes de Ree   ongeveer 1862  Sint Nicolaasga  
Hylkjen Sjoerds Brattinga   27-1-1849  Idzega  
Hyltje Ahrens        
Hyltje Brandsma   1848  Gaast-Fokkemaoord  
Hyltje Dijkstra        
Hyltje Yntema   4-1-1849  Bolsward  
Hyltje Dirks Kortrijk 1 kB ongeveer 1789  Mantgum  
Hyltje Eeltjes        
Hyltje Floris Keestra   ongeveer 1856  Franeker  
Hyltje Gerbens Kortrijk        
Hyltje Hendrik Brandsma   21-8-1923  Scharnegoutum  
Hyltje Hendriks Brandsma   15-12-1849  Gaast  
Hyltje Hettes Hiemstra        
Hyltje Hilles Nota   23-12-1848  Burgwerd  
Hyltje Jans Schaafsma   ongeveer 1786  Wartena  
Hyltje Lolles Hylkema   1-5-1812  Hemelumer Oldeferd  
Hyltje Lolles Hylkema   30-4-1821     
Hyltje Lolles Hylkema   15-5-1822  Hemelumer Oldeferd  
Hyltje Sjoerds Gerbrandy   25-2-1860  Bozum  
Hyltje Sjoerds Gerbrandy   20-1-1862  Bozum  
Hyltje Sjoerds Greben        
Hyltje Sjoerds Ypma   7-4-1831  Bolsward  
Hyltje Sybren Wiarda        
Hyltje Sybrens Wiarda   ongeveer 1807  Deersum  
Hyltje Sybrens Wiarda   11-2-1861  Jorwerd  
Hyltje Tjallings van Balen   8-2-1835  Wijtgaard  
Hyltje Wiebes        
Hyltje Wybes        
Hyltje Ypkes   ongeveer 1745     
Hyltje Ypkes Ketelaar   27-4-1835  Wonseradeel  
H. Alvis        
H. Atsma        
H. v.d. Biggelaar        
H. Boersma        
H. Bonsma        
H. Brouwer        
H. Buma        
H. Coenen        
H. Dellemijn        
H. Dölle        
H. Douma        
H. Douma        
H. Ennema        
H. Genee        
H. Gerbrandy        
H. Haentjes        
H. Hannema        
H. v. Hoegen        
H. Hoekstra        
H. v.d. Hoff        
H. Huitema        
H. Jaarsma        
H. de Jong        
H. de Jong        
H. Klöpping        
H. Kooistra        
H. Lamerus        
H. Lanting        
H. Lieuwes        
H. Monkelbaan   ongeveer 1922     
H. Paulusma        
H. Poelsma        
H. Poiesz        
H. Postma        
H. Postma        
H. Santema        
H. Sijben        
H. Sleumer        
H. Tilstra        
H. Udema        
H. Visser        
H. de Vries        
H. de Vries        
H. de Vries        
H. Wassenaar        
H. van der Werf        
H. van der Werf        
H. Westra        
H. Wiersma        
H. Ydema        
H. Zijlstra        
H. (Gonnie) Jorna   1918     
H.A. Engwerda        
H.A. Oudeboon        
H.A.A. van Doornmalen        
H.D. Müller        
H.E. (Elly) Boekhorst        
H.F. de Boer        
H.G. Bronswijk        
H.H. Mulder        
H.J. Boersma        
H.J. Bottema        
H.J. Jongstra        
H.J. Steeman        
H.J. (Rieks) Andela   1925     
H.J.A. (Hein) Geubels   ongeveer 1898     
H.J.P. Raake        
H.J.W. (Joop) Cramer        
H.M. Brattinga        
H.P. Jongstra        
H.U. Vossenberg        
H.U. Vossenberg        

Totaal 2387 personen in deze lijst met letter H.

Naar voornamen beginnend met letter G

Naar voornamen beginnend met letter I

Personen index