Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: D

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter C

Naar voornamen beginnend met letter E

Totaal 1292 personen met 744 verschillende voornamen beginnend met een D:
Dagmar (1)
Dagobert (1)
Damie (1)
Daniël (8)
Daniël Johannes (1)
David (3)
David Hansos (1)
David I (1)
David II (1)
David Jans (2)
David Sytses (1)
David Willems (1)
Davidt Hansos (1)
Dedde Annes (1)
Dedde Sipkes (1)
Deeuke Obbes (1)
Degenhard (1)
Deijtzen (1)
Deodorus Durks (1)
Derk (2)
Derk Jakobs (1)
Derkje Bartha Hendrika (1)
Desiderata (of Ermengarda of Gerperga) (1)
Desiderius (Diederik) (1)
Désirée (1)
Detje (2)
Detje Hendriks (1)
Detje Jans (2)
Detje Martha (1)
Detsje (1)
Dettje (1)
Dettje Cicilia Martinus' (1)
Dettje Dirks (1)
Dettje Reins (1)
Dettje Wybrens (1)
Dettje Yebs (1)
Deuteria (1)
Deuwke Sippes (1)
Diana (1)
Dick (1)
Dido Cecilia Agatha (1)
Dido Cicilia Agatha Martinus Bouricius (Detje) (1)
Diederik (2)
Diederik I (1)
Diederik IV (1)
Diederik Josephus (1)
Diederik Jozephus (1)
Diedert (1)
Diego López III (1)
Diego López V (1)
Dieke (3)
Diemer Joukes (2)
Diena Diemers (1)
Dieucke Heins (1)
Dieucke Piers (1)
Dieuke (1)
Dieuke Annes (1)
Dieuke Bodes Acronius (1)
Dieuke Minnes (1)
Dieuke Rimmers (1)
Dieuke Wabes (1)
Dieuwe Anes (1)
Dieuwertje (2)
Dieuwke (28)
Dieuwke Abels (1)
Dieuwke Abes (1)
Dieuwke Allerts (1)
Dieuwke Andries (2)
Dieuwke Annes (1)
Dieuwke Aukes (1)
Dieuwke Botes (1)
Dieuwke Boukes (1)
Dieuwke Doedes (1)
Dieuwke Douwes (1)
Dieuwke Eelkes (3)
Dieuwke Eeltjes (1)
Dieuwke Feddes (1)
Dieuwke Filippus' (1)
Dieuwke Fokkes (1)
Dieuwke Fongers (1)
Dieuwke Foppes (1)
Dieuwke Gaukes (1)
Dieuwke Gerbens (3)
Dieuwke Gerrits (2)
Dieuwke Hanzes (2)
Dieuwke Harmens (2)
Dieuwke Hendriks (1)
Dieuwke Herres (1)
Dieuwke Hessels (2)
Dieuwke Hilles (1)
Dieuwke Jacobs (2)
Dieuwke Jans (5)
Dieuwke Jelles (1)
Dieuwke Johannes' (5)
Dieuwke Klazes (1)
Dieuwke Lieuwes (1)
Dieuwke Lodewijks (1)
Dieuwke Matthijs (1)
Dieuwke Meinderts (1)
Dieuwke Meintes (1)
Dieuwke Minnes (1)
Dieuwke Nannes (1)
Dieuwke Ottes (1)
Dieuwke Petrus (Dorathea) (1)
Dieuwke Pieters (10)
Dieuwke Rebodis (1)
Dieuwke Reinders (1)
Dieuwke Reyloffs (1)
Dieuwke Rintjes (3)
Dieuwke Ripperts (1)
Dieuwke Ruurds (1)
Dieuwke Siebes (1)
Dieuwke Siebrens (1)
Dieuwke Sipkes (1)
Dieuwke Sjerps (1)
Dieuwke Sjoerds (3)
Dieuwke Sjoukes (1)
Dieuwke Sybrens (2)
Dieuwke Taedes (1)
Dieuwke Theunis' (1)
Dieuwke Thomas (2)
Dieuwke Tjebbes (3)
Dieuwke Tjepkes (1)
Dieuwke Tjipkes (1)
Dieuwke Tjitskes (1)
Dieuwke Vitus' (1)
Dieuwke Willems (1)
Dieuwke Wybes (1)
Dieuwke Yedes (1)
Dieuwke Ymes (1)
Dieuwke (Djoke) (1)
Dieuwke (Dooijke) Bernardus (1)
Dieuwke/Colomba (2)
Dieuwkjen (1)
Dilia (1)
Dina (2)
Dina Doekes (2)
Dina Elisabeth (1)
Dina Gerbens (1)
Dina Jans (3)
Dina Lieuwes (1)
Dina Philippus' (1)
Dina Sophia (1)
Dina Symons (1)
Dina Tjeerds (1)
Dineke (1)
Dingelom Klazes (2)
Dingelum Willems (1)
Dinglom Wopkes (1)
Dinglum (1)
Dinglum Arnoldus (1)
Dini (1)
Dirck Gerloffsz (1)
Dirck Gerlofsz. (1)
Dirck Pieters (2)
Dirck Wybes (1)
Dirck Ypes Grote (1)
Dirck Ypes Jonge (1)
Dirckien Eeckedr (1)
Dirckien Fongerdr (1)
Dirckien ? (1)
Dirk (45)
Dirk Ales (2)
Dirk Andries (2)
Dirk Anes (1)
Dirk Annes (3)
Dirk Antoon (1)
Dirk Ates (1)
Dirk baron (1)
Dirk Baukes (1)
Dirk Bokkes (1)
Dirk Botes (1)
Dirk Boukes (2)
Dirk Cornelis (2)
Dirk Dirks (9)
Dirk Douwes (6)
Dirk Durks (1)
Dirk Eeltje (Durk Hieltjes) (1)
Dirk Feddes (1)
Dirk Ferdinand (2)
Dirk Foeke (1)
Dirk Franciscus (1)
Dirk Franses (1)
Dirk Gerardus (1)
Dirk Gerbens (1)
Dirk Gerkes (1)
Dirk Gerlof (1)
Dirk Gerrits (4)
Dirk Gerrits (Durk) (1)
Dirk Halbertus Marinus (1)
Dirk Hayes (1)
Dirk Hendriks (1)
Dirk Hendrikus (1)
Dirk Hendrikus' (1)
Dirk Hiddes (1)
Dirk Hieltjes (1)
Dirk Hoite (1)
Dirk Huites (1)
Dirk I (2)
Dirk II (2)
Dirk III (2)
Dirk IV (1)
Dirk Jacobs (1)
Dirk Jacobsz. (1)
Dirk Jacobus (1)
Dirk Jakles (1)
Dirk Jan (1)
Dirk Jans (8)
Dirk Jarigs (1)
Dirk Jelkes (1)
Dirk Jelles (1)
Dirk Jilderts (1)
Dirk Jittes (1)
Dirk Johannes (5)
Dirk Klaas (1)
Dirk Klazes (2)
Dirk Lammerts (1)
Dirk L. (1)
Dirk Mebius (1)
Dirk Meinderts (1)
Dirk Nicolaas (1)
Dirk Niesses (1)
Dirk Oeges (2)
Dirk Petrus (1)
Dirk Petrus' (1)
Dirk Pieters (9)
Dirk Popke (1)
Dirk Poppes (1)
Dirk Posthuma (1)
Dirk Reins (1)
Dirk Rients' (1)
Dirk Rientses (1)
Dirk Rintjes (1)
Dirk Roelofs (1)
Dirk Rudolf (1)
Dirk Rudolph (2)
Dirk Rutgers (1)
Dirk Sakes (1)
Dirk Sibles (2)
Dirk Siebrens (1)
Dirk Sieds (1)
Dirk Siedzes (1)
Dirk Sikkes (1)
Dirk Simmes (1)
Dirk Sjoerds (4)
Dirk Sjoukes (1)
Dirk Sytzes (1)
Dirk Taekeles (1)
Dirk Taekes (1)
Dirk Theodorus Bernardus (1)
Dirk Thomas (1)
Dirk Tjeerds (3)
Dirk V (1)
Dirk VI (1)
Dirk VII (1)
Dirk Wiebes (1)
Dirk Wijtses (1)
Dirk Willems (2)
Dirk Willems (doopnaam Theodorus) (1)
Dirk Wybrens (1)
Dirk Ypes (2)
Dirk Yps (1)
Dirk Yttes (2)
Dirk (Dick) (1)
Dirkina Jacoba (Durkje) (1)
Dirkje (14)
Dirkje Amerentia Maria (1)
Dirkje Annes (1)
Dirkje Atzes (1)
Dirkje Douwes (1)
Dirkje Gerbens (1)
Dirkje Gerrits (1)
Dirkje Jacobs (2)
Dirkje Jans (3)
Dirkje Jarigs (1)
Dirkje Johannes' (1)
Dirkje Klases (1)
Dirkje Klazes (1)
Dirkje Kornelis (1)
Dirkje Pieters (2)
Dirkje Rutgers (1)
Dirkje Sakes (1)
Dirkje Sybrens (1)
Dirkje Theunis (1)
Dirkje Tjerks (1)
Dirkje Wiepkje (1)
Dirkje (Dicky) (1)
Dirkje (Dukke) (1)
Dirkjen Sybrens (1)
Dirkjen (Durkje) (1)
Dirks Karsts (1)
Diuke Maurits (1)
Diuke Yebs (1)
Diuke (Columba) (1)
Diuwke (1)
Diuwke Maurits (1)
Djieuwke (1)
Djieuwke Jans (1)
Djoeke (2)
Djoeke Hessels (1)
Djoeke Jans (1)
Djoekje (Zus) (1)
Djurre Anes (1)
Djurre Hanses (1)
Djurre Hanzes (1)
Djurre Meiles (1)
Djurre Sytses (1)
dochter (12)
dochter (doodgeboren) (1)
dochtertje (1)
Doda (1)
Dodonea Jacoba (jonkvrouw) (1)
Dodtie Aukes (1)
Doecke Annesz. (1)
Doecke Jansz (1)
Doeckle Abes (1)
Doede (6)
Doede Andries (1)
Doede Arjens (2)
Doede Doedes (3)
Doede Douwes (1)
Doede Floris (2)
Doede Fokkes (1)
Doede Gerardus (1)
Doede Gerbens (2)
Doede Jacobs (1)
Doede Jans (4)
Doede Johannes' (1)
Doede Jozephs (1)
Doede Lieuwes (2)
Doede Martens (1)
Doede Ottes (1)
Doede Pieters (2)
Doede Rinses (1)
Doede Sjoerds (1)
Doede Taekeles (1)
Doede Theodorus (Dodoneus) (1)
Doede Willems (1)
Doede (kind van Fettje) (1)
Doedetje (1)
Doedje (1)
Doedje Jarichs (1)
Doedt Piersdr. (1)
Doedtje Sipkes (1)
Doedtje Sybrens (1)
Doeke (6)
Doeke Anes (1)
Doeke Bontjes (1)
Doeke Doedes (1)
Doeke Gerbens (2)
Doeke Hoytes (of Doco) (1)
Doeke Jacobs (1)
Doeke Jacobs (Doecke) (1)
Doeke Jacobus' (1)
Doeke Jans (1)
Doeke Jetses (1)
Doeke Jochum (1)
Doeke Jolts (1)
Doeke Keimpes (2)
Doeke Obbes (1)
Doeke Olferts (1)
Doeke Pieters (1)
Doeke Symons (1)
Doeke Taekes (1)
Doeke Tjisses (1)
Doekele Gerben (1)
Doekele Hessels (1)
Doekelina Jacobus' (1)
Doekle (1)
Doekle Gerrits (1)
Doekle Sjoerds (2)
Doet (3)
Doetie Doedes (1)
Doetje (5)
Doetje Abes (3)
Doetje Ages (1)
Doetje Aukes (1)
Doetje Bokkes (1)
Doetje Doedes (1)
Doetje Douwes (1)
Doetje Floris (1)
Doetje Fokkes (1)
Doetje Fopkes (1)
Doetje Gatses (1)
Doetje Harings (1)
Doetje Harmens (2)
Doetje Hoites (1)
Doetje Hommes (1)
Doetje Jacobs (1)
Doetje Johannes' (1)
Doetje Johannes (Dutje) (1)
Doetje Lolkes (1)
Doetje Murray (1)
Doetje Oeges (1)
Doetje Oenes (1)
Doetje Pieters (1)
Doetje Rienks (1)
Doetje Sakes (2)
Doetje Sierks (1)
Doetje Sjoukes (2)
Doetje Sybolts (1)
Doetje Taedes (1)
Doetje Teyes (Dutje) (1)
Doetje Tjeerds (3)
Doetje Tjerks (1)
Doetje Ulbes (1)
Doetje Wybrens (1)
Doetje Ypes (4)
Doetje Ypes (Dutje) (1)
Doettje (1)
Doitzen Ipes (1)
Doje Piers (1)
Dolf (1)
Dollie Alida (1)
Dolores (1)
Domhnall I (1)
Dominicus (15)
Dominicus Allerts (1)
Dominicus Aloysius Dirks (1)
Dominicus Annes (1)
Dominicus Cornelis (1)
Dominicus Ferdinand (1)
Dominicus Gerrits (1)
Dominicus Hanses (2)
Dominicus Hayes (1)
Dominicus Hendriks (1)
Dominicus Henricus (1)
Dominicus Hilarius (1)
Dominicus Hilles (1)
Dominicus Hylarius (1)
Dominicus Jacobs (1)
Dominicus Jacobus (1)
Dominicus Jans (1)
Dominicus Jitte (1)
Dominicus Jittes (1)
Dominicus Johannes (8)
Dominicus Lieuwes (1)
Dominicus Maurits' (1)
Dominicus Nicolaus (1)
Dominicus Otte (1)
Dominicus Sibles (1)
Dominicus Taekes (Douwe) (1)
Dominicus Ypes (2)
Dominicus (Douwe) (1)
Dongelom Willems (1)
doodgeboren dochter (1)
doodgeboren zoon (1)
Dooitse Gerbens (1)
Dooitse Sapes (1)
Dooitse Theunis (1)
Dooitsen Douwes (1)
Dooitze (1)
Dooitze Annes (1)
Dooitze Johannes (2)
Dooitze Klazes (2)
Dooitze Sjoerds (1)
Dooye (1)
Dooytze Annes (1)
Dora (5)
Dora Bernardus (Theodora) (1)
Dora Mebius' (1)
Dora Murks (1)
Dorathea (2)
Dorathy May (1)
Doria (1)
Dorie (1)
Doris Sjoerds (1)
Dorothea (10)
Dorothea Alagonda (1)
Dorothea Allegonda (1)
Dorothea Andries' (1)
Dorothea Friederike (1)
Dorothea Gerbens (Dutje of Duttje) (1)
Dorothea Grada (1)
Dorothea Margaretha (2)
Dorothea Maria (1)
Dorothea Maria (Dora) (1)
Dorothea Philippine Wilhelmine (1)
Dorothea Rinses (2)
Dorothea (Taetske) (1)
Dorothee Friedericke (1)
Dorothy Meyes (1)
Dorsen Ypes (1)
Dotje (1)
Dotje Pieters (1)
Doudtje Symons (1)
Douïna Hessels (1)
Douïna Repkes (1)
Douke Thijsses (1)
Douke (Doukje, Doutje) Tjerks (1)
Doukje Harmens (1)
Doutje Aukes (1)
Doutje Bernardus' (1)
Doutje Harmens (1)
Doutsen Ides (1)
Doutsje (1)
Doutzen (4)
Doutzen Epkes (1)
Doutzen Jentjes (1)
Doutzen Tjeerds (1)
Douwe (38)
Douwe Alberts (2)
Douwe Alles (1)
Douwe Andries (1)
Douwe Annes (3)
Douwe Annesz. (1)
Douwe Ates (2)
Douwe Baukes (3)
Douwe Berends (1)
Douwe Bokkes (1)
Douwe Bottes (1)
Douwe Broers (1)
Douwe Catharinus (1)
Douwe Christiaan (1)
Douwe Cornelis (2)
Douwe Dirks (4)
Douwe Dooitzes (1)
Douwe Douwe (1)
Douwe Douwes (21)
Douwe Douwes (de Jonge) (1)
Douwe Durks (2)
Douwe Eelkes (1)
Douwe Eeltjes (1)
Douwe Egberts (1)
Douwe Everts (2)
Douwe Feddes (1)
Douwe Feije (1)
Douwe Fijes (1)
Douwe Fokeles (1)
Douwe Folckerts (1)
Douwe Frederiks (1)
Douwe Freerks (2)
Douwe F. (1)
Douwe Geerts (1)
Douwe Gerardus (2)
Douwe Gerbens (2)
Douwe Gerloffsz (1)
Douwe Gerrit (3)
Douwe Gerrits (6)
Douwe Gorrits (2)
Douwe Gosses (1)
Douwe Harings (2)
Douwe Harkes (1)
Douwe Harmens (2)
Douwe Hayes (3)
Douwe Hendriks (4)
Douwe Hessels (2)
Douwe Hiddes (1)
Douwe Hieltjes (1)
Douwe Hilbrands (1)
Douwe Hillebrands (1)
Douwe Hillebrants (1)
Douwe Hilles (1)
Douwe Hoites (2)
Douwe Jacobs (6)
Douwe Jaitses (1)
Douwe Jans (11)
Douwe Jarigs (2)
Douwe Jelles (4)
Douwe Jittes (2)
Douwe Johannes (8)
Douwe Johannes' (4)
Douwe Johannes' (Dominicus) (2)
Douwe Jozef (1)
Douwe Jurres (1)
Douwe Klaas (2)
Douwe Klazes (3)
Douwe Lammerts (1)
Douwe Martens (1)
Douwe Mebius (4)
Douwe Meinderts (3)
Douwe Mijnders (1)
Douwe Minnes (1)
Douwe Minnes (Dominicus) (1)
Douwe Nannes (1)
Douwe Obbes (1)
Douwe Obes (1)
Douwe Oedses (1)
Douwe Oenes (1)
Douwe Ottes (1)
Douwe Paulus (6)
Douwe Piers (6)
Douwe Pieters (2)
Douwe Popkes (1)
Douwe Reinders (2)
Douwe Rientzes (1)
Douwe Rinses (3)
Douwe Rintjes (1)
Douwe Ruurds (5)
Douwe Siebes (1)
Douwe Siebrens (1)
Douwe Simens (1)
Douwe Sjieukes (1)
Douwe Sjoerd (1)
Douwe Sjoerds (6)
Douwe Sybrens (2)
Douwe Sytses (1)
Douwe Taekes (3)
Douwe Teakeles (1)
Douwe Theunis (1)
Douwe Thijses (1)
Douwe Thijssen (1)
Douwe Tjallings (2)
Douwe Tjeerds (5)
Douwe Tjepkes (1)
Douwe Tjerks (3)
Douwe Ulbes (1)
Douwe Wiebe (1)
Douwe Wiebes (1)
Douwe Willems (3)
Douwe Wybes (1)
Douwe Wypkes (1)
Douwe Yebs (4)
Douwe Ypes (4)
Douwe Ypkes (1)
Douwe Y. (1)
Douwina (1)
Douwke Foppes (1)
Douwtie Ides (1)
Douwtje (2)
Douwtje Annes (1)
Douwtje Kleises (1)
Douwtje Wybes (2)
Doytje Oepkes (1)
Duco Gerrold Rengers Hora (1)
Duike Everts (1)
Dula Wissia (1)
Dulce (prinses uit Aragon) (1)
Durck Piers (1)
Durk (25)
Durk                                        a (1)
Durk Ages (1)
Durk Alles (1)
Durk Annes (1)
Durk Aukes (1)
Durk Beerends (2)
Durk Berend Gerrits (1)
Durk Boukes (1)
Durk Cornelis (2)
Durk Douwes (3)
Durk Durks (3)
Durk Dzn. (1)
Durk Eelkes (1)
Durk Everts (1)
Durk Franzes (1)
Durk Geales (1)
Durk Gerbens (1)
Durk Gerrits (2)
Durk Hanses (1)
Durk Harings (1)
Durk Hessels (1)
Durk Hilles (2)
Durk IJmes (1)
Durk Ittes (1)
Durk Jacobs (3)
Durk Jacobus (2)
Durk Jans (2)
Durk Jelles (2)
Durk Jetses (doopnaam Theodorus) (1)
Durk Jetzes (1)
Durk Johannes' (2)
Durk Joukes (1)
Durk Klazes (3)
Durk Klazes (Dirk) (1)
Durk Klazes (doopnaam: Theodorus) (1)
Durk Kornelis (Cornelis) (1)
Durk Lammerts (1)
Durk Luitzens (1)
Durk Lyckles (1)
Durk Oepkes (1)
Durk Piebes (1)
Durk Piers (3)
Durk Pieter (1)
Durk Pieters (2)
Durk Robijns (1)
Durk Siebolts (1)
Durk Siebrens (1)
Durk Simons (1)
Durk Sjoerds (1)
Durk Sj. (1)
Durk Steffen (1)
Durk Symens (1)
Durk Taekeles (1)
Durk Taekes (1)
Durk Teekes (1)
Durk Tettes (1)
Durk Thomas (3)
Durk Tjallings (1)
Durk Tjebbes (1)
Durk Tjeerds (1)
Durk Tjittes (Dirk) (1)
Durk Willems (2)
Durk Wybrens (1)
Durk Yettes (1)
Durk Ysbrands (1)
Durk Yskes (1)
Durk Yttes (1)
Durkje (8)
Durkje Ages (1)
Durkje Ages (Sytzes) (1)
Durkje Bouwes (1)
Durkje Broers (1)
Durkje Durks (1)
Durkje Gerrits (2)
Durkje Harmens (2)
Durkje Hayes (1)
Durkje Jans (1)
Durkje Piers (1)
Durkje Reinders (1)
Durkje Sakes (1)
Durkje Sippes (1)
Durkje Sjoerds (1)
Durkje Taekes (1)
Durkjen Jacobs (1)
Durkjen Johannes (1)
Durkjen Teyes (1)
Durk/Theodorus Johannes (1)
Dutje (2)
Dutje Douwes (1)
Dutje Gerbens (1)
Dutje Jentjes (1)
Dutje Johannes (1)
Dutje Lieuwes (1)
Dutje Pieters (1)
Dutje Pieters Ymes (1)
Dutje Theunis' (1)
Dutje Thomas (1)
Dutje Tietes (Doetje) (1)
Duttje (2)
Duttje Cornelis (1)
Duttje Klazes (1)
Duttje Lazes (1)
Duttje Rintjes (1)
Duttje Siegers (1)
Duttje Wybrens (1)
Dymphna Maria Theresia (1)
Dyna Franses (1)
Dyu Jacobs (1)
D. (20)
D.A. (2)
D.C. (1)
D.E. (1)
D.J. (1)
D.J. (Joke) (1)

Totaal 1292 personen met 744 verschillende voornamen bij deze letter D.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Dagmar van Denemarken        
Dagobert 1 kB     13541598109368416 
Damie Tiel Groenestege   1924     
Daniël de Blocq van Haersma Buma 1 kB 6-7-1840  Leeuwarden  
Daniël de Blocq van Scheltinga   7-9-1767  Harlingen  
Daniel Chatto   1957     
Daniël de Block van Haersma Buma   25-9-1833  Leeuwarden  
Daniël de Block van Haersma Buma   20-11-1837     
Daniel Griesheimer        
Daniël Suys        
Daniel Wiersma   1868     
Daniël Johannes van der Werf   ongeveer 1839  Workum  
David   1961     
David Adema   22-3-1864     
David Mountbatten   12-5-1919     
David Hansos Acronius        
David I van Schotland        
David II Bruce        
David Jans Grijpma        
David Jans Grijpma        
David Sytses van der Werf   1-10-1819  Parrega  
David Willems van Assen        
Davidt Hansos Acronius        
Dedde Annes Kooiker   17-11-1792  Nijega-Trophorne  
Dedde Sipkes Broersma        
Deeuke Obbes (Ypma)   13-12-1730  Arum  
Degenhard van Eyll       5350 
Deijtzen van Roorda        
Deodorus Durks van Balen   11-12-1905  Leeuwarderadeel  
Derk Hoeksema        
Derk Stumpel        
Derk Jakobs Huising        
Derkje Bartha Hendrika Post Greve   22-3-1909  Kampen  
Desiderata (of Ermengarda of Gerperga) van Lombardije        
Desiderius (Diederik) van Lombardije        
Désirée   2-6-1938     
Detje Ponne   20-4-1879  Het Meer  
Detje Steenstra        
Detje Hendriks Jonkman   14-9-1907  Itens  
Detje Jans        
Detje Jans        
Detje Martha de Roos   ongeveer 1884  Garijp  
Detsje Joustra   29-11-1906     
Dettje Arendz        
Dettje Cicilia Martinus' van Bouricius   3-1-1742     
Dettje Dirks Kouwenburg   ongeveer 1823  Franeker  
Dettje Reins Teunissen        
Dettje Wybrens Winkler   ongeveer 1825  Hijlaard  
Dettje Yebs (Ypma)   3-8-1749  Arum  
Deuteria        
Deuwke Sippes Sinnema        
Diana Spencer 1 kB 1-7-1961  Sandringham  
Dick van den Oever        
Dido Cecilia Agatha Delbeek        
Dido Cicilia Agatha Martinus Bouricius (Detje) van Idema   29-11-1798  Heerenveen  
Diederik van de Elzas   1099  Frankrijk  
Diederik van Nassau        
Diederik I van Spanheim       3152898 
Diederik IV van Katzenelnbogen        
Diederik Josephus Pruyt 1 kB 15-8-1889  Franeker  
Diederik Jozephus Preut (Pruyt)   2-7-1888  Franeker  
Diedert Sijtsma        
Diego López III de Haro        
Diego López V de Haro   1250     
Dieke Hoekstra        
Dieke Jacobi        
Dieke Wijmenga        
Diemer Joukes Fopma   28-1-1841  Baarderadeel  
Diemer Joukes Fopma   1-10-1845  Weidum  
Diena Diemers Fopma   10-11-1885  Wonseradeel  
Dieucke Heins        
Dieucke Piers 1 kB 1642  Tzummarum  
Dieuke van Vellinga   8-2-1804  Bolsward  
Dieuke Annes de Jong        
Dieuke Bodes Acronius        
Dieuke Minnes Faber 1 kB      
Dieuke Rimmers        
Dieuke Wabes        
Dieuwe Anes Anema        
Dieuwertje Stins   29-7-1815  Noordscharwoude  
Dieuwertje Ubbels        
Dieuwke de Boer   ongeveer 1895  Deinum  
Dieuwke Bruinsma        
Dieuwke van Dijk   ongeveer 1895  Tzum  
Dieuwke Ettema   14-6-1885  Franeker  
Dieuwke de Faber   7-1-1839  Herbaijum  
Dieuwke Feenstra   26-7-1923  Arum  
Dieuwke Fokkema   4-9-1916  Ried  
Dieuwke Hoeksema   ongeveer 1892     
Dieuwke Hoekstra        
Dieuwke Huitema   20-1-1872  Wonseradeel  
Dieuwke Jellema   30-10-1920     
Dieuwke Ketelaar   12-2-1831  Workum  
Dieuwke Kooistra   18-11-1880  Arum  
Dieuwke Kuipers   15-11-1864  Won  
Dieuwke Landman   9-5-1917  Oosthem  
Dieuwke Lycklama à Nijeholt   17-8-1843  Franeker  
Dieuwke Martens   5-8-1855  Ferwerd  
Dieuwke van Midlum   29-10-1912  Nijemirdum  
Dieuwke Rypma        
Dieuwke Sjollema        
Dieuwke Stapensea   ongeveer 1871  Menaldum  
Dieuwke Sytsma        
Dieuwke Visserman   ongeveer 1904  Heeg  
Dieuwke van der Weide   11-11-1850  Tirns  
Dieuwke van der Werf   12-3-1872  Wymbritseradeel  
Dieuwke van der Werf   31-8-1883  Britswerd  
Dieuwke Winsemius   30-7-1916  Leeuwarden (Nieuwe Buren 120)  
Dieuwke van der Zweep   15-5-1899  Wijtgaard  
Dieuwke Abels Lycklama à Nijeholt   14-8-1814  Arum  
Dieuwke Abes Pel        
Dieuwke Allerts Hogema   12-6-1856  Workum  
Dieuwke Andries Koopmans 1 kB      
Dieuwke Andries Tiemersma        
Dieuwke Annes Wytsma   23-7-1828  Wymbritseradeel  
Dieuwke Aukes van der Meer   5-8-1838  Bolsward  
Dieuwke Botes van der Werf 1 kB 6-4-1844  Tirns  
Dieuwke Boukes van der Zweep   9-12-1795  Leeuwarden  
Dieuwke Doedes Jaarsma   ongeveer 1809  Heeg  
Dieuwke Douwes        
Dieuwke Eelkes Boersma   18-11-1850  Bolsward  
Dieuwke Eelkes Boersma 1 kB 25-10-1855  Bolsward  
Dieuwke Eelkes de Jong        
Dieuwke Eeltjes de Jong   ongeveer 1816  Workum  
Dieuwke Feddes de Wolff   22-2-1866  Wymbritseradeel  
Dieuwke Filippus' Bouwer   14-9-1870  Tjerkgaast  
Dieuwke Fokkes Galema   21-2-1825  Workum  
Dieuwke Fongers van der Pal   ongeveer 1821  Workum  
Dieuwke Foppes Tolsma   25-6-1797  Engelum  
Dieuwke Gaukes        
Dieuwke Gerbens        
Dieuwke Gerbens de Groot   ongeveer 1831  Roordahuizum  
Dieuwke Gerbens van der Werf   14-5-1889  Britswerd  
Dieuwke Gerrits de Boer   ongeveer 1841  Oosterend  
Dieuwke Gerrits Rolsma        
Dieuwke Hanzes 1 kB 28-9-1759     
Dieuwke Hanzes Bosma   20-6-1825  Britswerd  
Dieuwke Harmens Engwirda   2-1825  Tjerkwerd  
Dieuwke Harmens van der Zee        
Dieuwke Hendriks Lyklema   18-7-1836  Wijckel  
Dieuwke Herres Kingma        
Dieuwke Hessels de Jong     Warga  
Dieuwke Hessels van der Werf   6-1830  Wolsum  
Dieuwke Hilles van Vellinga 1 kB 15-10-1764  Burgwerd  
Dieuwke Jacobs     Scharnegoutum  
Dieuwke Jacobs Boekema   21-8-1888  Tirns  
Dieuwke Jans Bijlsma   15-12-1845  Leeuwarderadeel  
Dieuwke Jans de Boer   2-1-1833  Workum  
Dieuwke Jans Haxta   1614     
Dieuwke Jans Helder   ongeveer 1847  Minnertsga  
Dieuwke Jans Steenstra        
Dieuwke Jelles de Boer   ongeveer 1819  Workum  
Dieuwke Johannes' Andela 1 kB   Wijnaldum  
Dieuwke Johannes Bouwma   ongeveer 1793  Warga  
Dieuwke Johannes de Faber 1 kB 29-12-1779     
Dieuwke Johannes' Terpstra   25-9-1878  Franeker  
Dieuwke Johannes van der Werf   18-3-1837  Hichtum  
Dieuwke Klazes Voskuil        
Dieuwke Lieuwes Kas        
Dieuwke Lodewijks Flapper   26-9-1866  Oosterend  
Dieuwke Matthijs Steenbergen   24-4-1864  Tjerkwerd  
Dieuwke Meinderts        
Dieuwke Meintes Witteveen   5-10-1852  Snikzwaag  
Dieuwke Minnes Stapenséa   13-11-1843  Boer  
Dieuwke Nannes Veltman        
Dieuwke Ottes Andela   11-2-1859  Arum  
Dieuwke Petrus (Dorathea) Huizinga   22-11-1850  Wirdum  
Dieuwke Pieters        
Dieuwke Pieters   ongeveer 1700     
Dieuwke Pieters   2-2-1764  Roordahuizum  
Dieuwke Pieters Bakker   ongeveer 1797     
Dieuwke Pieters Reidsma   ongeveer 1802  Harlingen  
Dieuwke Pieters Stapenséa   31-3-1846  Menaldum  
Dieuwke Pieters Veldman   ongeveer 1823  Workum  
Dieuwke Pieters de Vries        
Dieuwke Pieters van der Werf   10-3-1846  Mirns en Bakhuizen  
Dieuwke Pieters Woudstra        
Dieuwke Rebodis        
Dieuwke Reinders Rispens   ongeveer 1811  Edens  
Dieuwke Reyloffs 2 kB      
Dieuwke Rintjes        
Dieuwke Rintjes Postma (Posthuma)   19-10-1772  Rauwerd  
Dieuwke Rintjes Westra   1818     
Dieuwke Ripperts Visser   19-3-1893  Arum  
Dieuwke Ruurds Lantinga   ongeveer 1811  Bolsward  
Dieuwke Siebes Elgersma   19-10-1847  Arum  
Dieuwke Siebrens        
Dieuwke Sipkes Baarda   17-4-1766  Jelsum  
Dieuwke Sjerps Pietersma   ongeveer 1804  Dedgum  
Dieuwke Sjoerds Brattinga   27-7-1867  Greonterp  
Dieuwke Sjoerds de Jong   17-5-1893  Bolsward  
Dieuwke Sjoerds Kingma   14-4-1806  Idzega  
Dieuwke Sjoukes Bergsma   2-2-1834  Oudemirdum  
Dieuwke Sybrens Brouwer        
Dieuwke Sybrens Zandstra   23-2-1819  Hennaarderadeel  
Dieuwke Taedes Stallinga   20-2-1834  Bolsward  
Dieuwke Theunis' Bootsma   ongeveer 1853  Loënga  
Dieuwke Thomas Andringa        
Dieuwke Thomas Hannema   12-8-1813  Franeker  
Dieuwke Tjebbes de Boer        
Dieuwke Tjebbes de Boer   25-1-1842  Workum  
Dieuwke Tjebbes de Ree        
Dieuwke Tjepkes     Workum  
Dieuwke Tjipkes Posthumus        
Dieuwke Tjitskes Spijkerman   18-11-1855  Sint Nicolaasga  
Dieuwke Vitus' Lolkema   28-6-1862  Baarderadeel  
Dieuwke Willems Ydema   11-4-1868  Tirns  
Dieuwke Wybes 1 kB ongeveer 1665     
Dieuwke Yedes Yedema   7-11-1831  Tjerkwerd  
Dieuwke Ymes Vellinga   2-3-1873  Hennaarderadeel  
Dieuwke (Djoke) Krol        
Dieuwke (Dooijke) Bernardus        
Dieuwke/Colomba   25-3-1782  Winsum  
Dieuwke/Colomba   16-9-1784  Bayum  
Dieuwkjen Douma        
Dilia Jansen   26-11-1870  Velp  
Dina Bruinsma   29-6-1903  Hidaard  
Dina Visser   6-4-1860  Lemmer  
Dina Doekes Odinga   13-10-1888  Baarderadeel  
Dina Doekes Odinga   13-12-1889  Baarderadeel  
Dina Elisabeth Schrakamp   16-4-1848  Bolsward  
Dina Gerbens Bruinsma   9-2-1849  Bozum  
Dina Jans van der Laan        
Dina Jans Odinga   27-12-1870  Baarderadeel  
Dina Jans Slot   ongeveer 1762  Beetgum  
Dina Lieuwes Hogedijk   6-2-1852  Baarderadeel  
Dina Philippus' Hanewald   10-4-1829  Weidum  
Dina Sophia Brenninkmeijer   21-8-1844  Sneek  
Dina Symons Hanewald   3-2-1831  Workum  
Dina Tjeerds Hanewald   15-2-1856  Baarderadeel  
Dineke Oosterhout        
Dingelom Klazes Hoogma        
Dingelom Klazes Hoogma   27-4-1834  Oosterwierum  
Dingelum Willems Huizinga   1829     
Dinglom Wopkes Hoogma        
Dinglum Hoogma        
Dinglum Arnoldus van Balen   3-8-1817  Rauwerderhem  
Dini Laverman        
Dirck Gerloffsz        
Dirck Gerlofsz. 1 kB ongeveer 1609     
Dirck Pieters        
Dirck Pieters Hollander        
Dirck Wybes (Popma)   1610     
Dirck Ypes Grote Hollander   1621  Hitzum  
Dirck Ypes Jonge Hollander   1628     
Dirckien Eeckedr   ongeveer 1550     
Dirckien Fongerdr   ongeveer 1590     
Dirckien ?        
Dirk        
Dirk Akkerboom   ongeveer 1821  Harlingen  
Dirk Bosma        
Dirk Bouwmeester   13-2-1862  Harlingen  
Dirk Brouwer        
Dirk Flapper   24-2-1828  Wymbritseradeel  
Dirk Galema   21-3-1845  Bolsward  
Dirk de Groot   ongeveer 1861     
Dirk Hoekstra   18-2-1894  Irnsum  
Dirk de Jong   ongeveer 1861     
Dirk Kamminga        
Dirk Kerkhof   9-11-1880  Joure  
Dirk Kort        
Dirk Kortenhorst        
Dirk Krot   ongeveer 1819  Leeuwarden  
Dirk Lampe        
Dirk Lubach        
Dirk van der Meer   19-8-1890  Bolsward  
Dirk Miedema        
Dirk Miedema        
Dirk van Nes   15-1-1579  Alkmaar  
Dirk Noteboom   4-2-1905  Beetgum  
Dirk Oppenhuizen   ongeveer 1888     
Dirk Piekema        
Dirk Reitsma   ongeveer 1915     
Dirk Rijf   9-11-1861  Harlingen  
Dirk Risselada        
Dirk Rutgers   1871     
Dirk Saakstra   26-4-1892  Zweins  
Dirk van der Schaaf        
Dirk Schakel   ongeveer 1908     
Dirk Sijbesma        
Dirk Strikwerda   7-1-1881  Baarderadeel  
Dirk Strikwerda   19-11-1891  Hindeloopen  
Dirk van Teylingen        
Dirk van der Tol        
Dirk de Vries   ongeveer 1878  Akmarijp  
Dirk van der Werf        
Dirk van der Werf   1-7-1916  Lemerlerveld Dalmsholte  
Dirk van der Werf   1918  Bolsward  
Dirk Yntema   12-8-1840  Bolsward  
Dirk van der Zee   25-5-1850  Dedgum  
Dirk Zeinstra   3-10-1889     
Dirk Zeinstra   7-10-1891  Gaast  
Dirk Zeinstra   24-5-1892  Herbayum  
Dirk Ales Wijbinga   14-2-1823  Wijnaldum  
Dirk Ales Wijbinga   1-5-1891  Pietersbierum  
Dirk Andries Siemensma   5-5-1919  Bolsward  
Dirk Andries Siemonsma   15-12-1824  Workum  
Dirk Anes Andela 1 kB 3-5-1856  Hitzum  
Dirk Annes Kooiker   9-3-1866  Makkum  
Dirk Annes Kooiker   7-11-1867  Makkum  
Dirk Annes van der Meer   ongeveer 1864  Lollum  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Dirk Antoon Roorda   2-6-1925  Leeuwarderadeel  
Dirk Ates Visser        
Dirk baron van Hogendorp        
Dirk Baukes Haarsma   ongeveer 1820  Stiens  
Dirk Bokkes Stremler        
Dirk Botes Flapper   22-9-1901  Leeuwarden  
Dirk Boukes de Boer   12-11-1828  Burgwerd  
Dirk Boukes van der Zweep 1 kB 12-5-1791  Leeuwarden  
Dirk Cornelis van der Tol   30-6-1793  Franeker  
Dirk Cornelis van der Tol   23-1-1858  Witmarsum  
Dirk Dirks   ongeveer 1600     
Dirk Dirks Bouma        
Dirk Dirks van der Meer   5-1785  Workum  
Dirk Dirks Piekema   ongeveer 1903  Achlum  
Dirk Dirks Postma   29-10-1770  Sexbierum  
Dirk Dirks Post(Ma) 1 kB      
Dirk Dirks van der Werf   9-11-1828  Longerhouw  
Dirk Dirks Zeinstra   30-3-1828  Pietersbierum  
Dirk Dirks Zeinstra   30-1-1863     
Dirk Douwes Hollander 1 kB 26-10-1792  Tjerkwerd - Arkum  
Dirk Douwes Libarius        
Dirk Douwes Rijpkema   8-11-1891  Sneek  
Dirk Douwes Swart   ongeveer 1822  Jellum  
Dirk Douwes Tjalsma   20-3-1817  Bolsward  
Dirk Douwes van der Werf   27-8-1868  Workum  
Dirk Durks Bijlsma   21-12-1911  Gouda  
Dirk Eeltje (Durk Hieltjes) Kortrijk        
Dirk Feddes Bos   ongeveer 1879  Kubaard  
Dirk Ferdinand Ettema   11-2-1898  Franeker  
Dirk Ferdinand Ettema   10-7-1900  Franeker  
Dirk Foeke Zandstra   21-3-1921     
Dirk Franciscus Kramer   21-2-1868  Kubaard  
Dirk Franses Olivier   ongeveer 1898  Itens  
Dirk Gerardus Ledel   8-1-1877  Bolsward  
Dirk Gerbens Yntema   ongeveer 1796  Bolsward  
Dirk Gerkes de Jong        
Dirk Gerlof Binnema   ongeveer 1914     
Dirk Gerrits Hollander     Pietersbierum  
Dirk Gerrits Hollander   12-10-1764  Makkum  
Dirk Gerrits Postma   27-8-1844  Franeker  
Dirk Gerrits Postma   11-7-1856  Franeker  
Dirk Gerrits (Durk) Hollander   13-4-1809  Tzum  
Dirk Halbertus Marinus de Vrieze   1900     
Dirk Hayes van der Werf   15-3-1870  Bolsward  
Dirk Hendriks Haagsma        
Dirk Hendrikus Brouwer        
Dirk Hendrikus' Wijtzes   ongeveer 1903  Leeuwarden  
Dirk Hiddes de Boer 1 kB   Bolsward  
Dirk Hieltjes Hollander   29-11-1839  Bolsward  
Dirk Hoite Schaap   10-5-1886  Roordahuizum  
Dirk Huites Bruinsma   ongeveer 1850  Achlum  
Dirk I van Holland       12914444288 
Dirk I van Valkenburg (oorspronkelijk Van Kleef)   1192     
Dirk II van Holland       6457222144 
Dirk II van Valkenburg   1221     
Dirk III van Holland   993    1614305536 
Dirk III van Valkenburg   1270     
Dirk IV van Holland        
Dirk Jacobs Galama   22-5-1885  Tjerkwerd  
Dirk Jacobsz.   ongeveer 1596     
Dirk Jacobus Tolsma   21-6-1816  Wijnaldum  
Dirk Jakles Tolsma 1 kB ongeveer 1719  Tzummarum  
Dirk Jan van der Werf   6-2-1899  Bolsward  
Dirk Jans Heeg        
Dirk Jans Hiemstra   ongeveer 1909  Oosterend  
Dirk Jans Hollander   23-5-1871  Franeker  
Dirk Jans Kouwenburg 1 kB ongeveer 1789  Franeker  
Dirk Jans Oudeboon        
Dirk Jans Taekema 1 kB 31-3-1783  Burgwerd  
Dirk Jans Zeinstra 1 kB 23-2-1851  Pietersbierum  
Dirk Jans (Zeinstra)   26-1-1770  Dongjum  
Dirk Jarigs Dijkstra   28-10-1885  Huizum  
Dirk Jelkes Dijkstra        
Dirk Jelles Postma        
Dirk Jilderts de Vries   23-4-1886  Hennaarderadeel  
Dirk Jittes Flapper   1818  Hartwerd - Oldeclooster  
Dirk Johannes Hollander 1 kB 25-5-1775  Harlingen  
Dirk Johannes Hollander   12-1-1839  Franeker  
Dirk Johannes Hollander   9-3-1894  Franeker  
Dirk Johannes Tolsma   8-3-1794  Almenum  
Dirk Johannes Twerda        
Dirk Klaas Hiemstra        
Dirk Klazes 1 kB ongeveer 1670     
Dirk Klazes Strikwerda   23-8-1822  Bozum  
Dirk Lammerts Tolsma   26-10-1788  Bolsward  
Dirk L. Hilarides   24-2-1911     
Dirk Mebius Brandsma   22-12-1863  Sneek  
Dirk Meinderts van Dirksen   21-4-1820  Nijhuizum  
Dirk Nicolaas Bootsma 1 kB 3-1917  Franeker  
Dirk Niesses Oppedijk        
Dirk Oeges Hiddema   19-11-1872  Holwerd  
Dirk Oeges Hiddema   22-3-1874  Holwerd  
Dirk Petrus Gerritsma   ongeveer 1834  Bolsward  
Dirk Petrus' Tielenburg   1-12-1829  Leeuwarden  
Dirk Pieters Dijkstra   ongeveer 1805  Achlum  
Dirk Pieters Hiddema   ongeveer 1844  Holwerd  
Dirk Pieters Hollander   10-11-1860  Franeker  
Dirk Pieters van der Klei   28-3-1840  Bolsward  
Dirk Pieters Rijpstra        
Dirk Pieters Tielenburg   3-8-1901  Leeuwarden  
Dirk Pieters van de Witte   ongeveer 1852  Pingjum  
Dirk Pieters van der Zee   14-11-1852  Wonseradeel  
Dirk Pieters (Dijkstra)        
Dirk Popke Douma   13-1-1921  Wommels  
Dirk Poppes Vlietstra        
Dirk Posthuma de Boer        
Dirk Reins Andela 1 kB ongeveer 1791     
Dirk Rients' Sybrandy   ongeveer 1888  Nijland  
Dirk Rientses Bosma 1 kB 1833     
Dirk Rintjes Stapert        
Dirk Roelofs Dijk   15-11-1880  Noordwolde  
Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom   18-1-1809  Leiden  
Dirk Rudolph Buma   20-9-1865  Koudum  
Dirk Rudolph Buma 1 kB 15-3-1870  Oldeboorn  
Dirk Rutgers Fopma   30-5-1850  Jorwerd  
Dirk Sakes Saakstra        
Dirk Sibles van der Werf     Longerhouw  
Dirk Sibles van der Werf   17-3-1866  Burgwerd - Grons  
Dirk Siebrens van der Meulen   21-3-1867  Hieslum  
Dirk Sieds Wiersma   15-3-1884  Wommels  
Dirk Siedzes Koopmans        
Dirk Sikkes     Dongjum  
Dirk Simmes van der Meer   25-2-1754  Nijland  
Dirk Sjoerds van der Werf   2-6-1840  Burgwerd (op Grons)  
Dirk Sjoerds van der Werf   8-7-1900  Leeuwarden  
Dirk Sjoerds Ypma   1-3-1813  Bolsward  
Dirk Sjoerds van Zon        
Dirk Sjoukes Bouma   ongeveer 1835  Koudum  
Dirk Sytzes     Wommels  
Dirk Taekeles Hollander   2-3-1849  Harlingen  
Dirk Taekes Taekema 1 kB 7-7-1791  Longerhouw  
Dirk Theodorus Bernardus Jakles   10-11-1788  Bolsward  
Dirk Thomas Vellinga        
Dirk Tjeerds Buwalda   1-3-1850  Workum  
Dirk Tjeerds Jorritsma        
Dirk Tjeerds Jorritsma   5-10-1832  Harlingen  
Dirk V van Holland   1052    403576384 
Dirk VI van Holland   1122    100894096 
Dirk VII van Holland        
Dirk Wiebes Ettema   28-8-1887  Franeker  
Dirk Wijtses van der Zweep   8-9-1865  Lutkewierum  
Dirk Willems van Erp   4-1-1862  Leeuwarden  
Dirk Willems Groenwoud   ongeveer 1856  Finkum  
Dirk Willems (doopnaam Theodorus) Zeinstra 12 kB   Franeker - Vijfhuizen  
Dirk Wybrens van der Meer   1805     
Dirk Ypes Bouma        
Dirk Ypes Hollander 1 kB 27-7-1774  Makkum  
Dirk Yps Kramer   1830     
Dirk Yttes 1 kB ongeveer 1688     
Dirk Yttes Flapper   19-10-1747  Tjerkwerd  
Dirk (Dick) Schuiten        
Dirkina Jacoba (Durkje) Kingma   6-11-1906  Dronrijp  
Dirkje de Boer        
Dirkje Bruinsma   11-12-1897  Hennaarderadeel  
Dirkje Flootman   ongeveer 1884  Murmerwoude  
Dirkje Hissink        
Dirkje Huitema   1920  Bolsward  
Dirkje Jongstra   12-12-1924  Wyckel  
Dirkje de Kroon   23-8-1901  Kolderwolde  
Dirkje Kuiken        
Dirkje Miedema        
Dirkje Oppenhuizen   ongeveer 1915  Sneek  
Dirkje Saakstra   4-7-1893  Franekeradeel  
Dirkje Veenbaas        
Dirkje Wassenaar   9-9-1915  Vrouwbuurt  
Dirkje Wijma        
Dirkje Amerentia Maria Verduijn 1 kB 24-9-1922  Sprang-Capelle  
Dirkje Annes Tolsma   27-3-1910  Wonseradeel  
Dirkje Atzes        
Dirkje Douwes Hooghiemstra        
Dirkje Gerbens Bruinsma   5-4-1854  Oosterwierum  
Dirkje Gerrits Postma   5-2-1847  Franeker  
Dirkje Jacobs Hemrica        
Dirkje Jacobs Weijer        
Dirkje Jans de Boer        
Dirkje Jans Noppert        
Dirkje Jans Terpstra   ongeveer 1840  Morra  
Dirkje Jarigs Dijkstra   28-10-1883  Leeuwarderadeel  
Dirkje Johannes' Tolsma   ongeveer 1863  Harlingen  
Dirkje Klases Faber   ongeveer 1852  Wijnaldum  
Dirkje Klazes        
Dirkje Kornelis Visser   ongeveer 1891  Tzum  
Dirkje Pieters Bosma   25-9-1865  Beetgum  
Dirkje Pieters Sipma   30-7-1821  Menaldumadeel  
Dirkje Rutgers Fopma   ongeveer 1802  Sint Jacobiparochie  
Dirkje Sakes Saakstra   29-7-1894  Zweins  
Dirkje Sybrens Fopma   ongeveer 1786  Wieuwerd  
Dirkje Theunis Wynia        
Dirkje Tjerks Hooghiemstra   14-9-1884  Joure  
Dirkje Wiepkje de Boer   20-9-1907  Bolsward  
Dirkje (Dicky) van der Woude   3-5-1925  Gorredijk  
Dirkje (Dukke) Tamminga        
Dirkjen Sybrens Sypersma   18-4-1796     
Dirkjen (Durkje) Hannema   26-9-1923  Huins  
Dirks Karsts Huitema   ongeveer 1872  Makkum  
Diuke Maurits (Rollema)   29-1-1780  Exmorra  
Diuke Yebs (Ypma)   14-1-1725  Menaldum  
Diuke (Columba)   16-5-1774  Dronrijp  
Diuwke (Ypma)   6-10-1729  Menaldum  
Diuwke Maurits Rollema   21-6-1781  Exmorra  
Djieuwke Grijpma   19-4-1825  Franeker  
Djieuwke Jans Ypma 1 kB 20-11-1786  Bolsward (of Witmarsum)  
Djoeke Bouwer   28-11-1857  Doniawerstal  
Djoeke Spoelstra   ongeveer 1907     
Djoeke Hessels Vogelvanger   1792  Sloten  
Djoeke Jans Spijkerman        
Djoekje (Zus) Achttien   28-11-1925  De Tynje  
Djurre Anes 1 kB      
Djurre Hanses Zysling   17-10-1884  Tjerkwerd  
Djurre Hanzes Zysling   ongeveer 1814  Tjerkwerd  
Djurre Meiles 3 kB      
Djurre Sytses   ongeveer 1635     
dochter        
dochter        
dochter        
dochter        
dochter Andringa        
dochter van Denemarken 1 kB 24-1-2012     
dochter Douma   26-9-1923     
dochter Hanenburg        
dochter Palsma        
dochter Palsma        
dochter Schukken   12-2-1913     
dochter Swarte        
dochter (doodgeboren) Ettema   17-4-1866  Franeker - Lutjelollum  
dochtertje   30-5-1925     
Doda       3306054225921 
Dodonea Jacoba (jonkvrouw) van Andringa de Kempenaer   30-11-1875  Ferwerd  
Dodtie Aukes Terpstra   1779     
Doecke Annesz.        
Doecke Jansz 4 kB      
Doeckle Abes        
Doede de Boer   13-4-1915  Achlum  
Doede Boomsma   25-6-1917     
Doede van Gosliga        
Doede Graafsma   19-10-1907  Workum  
Doede van Hettema   ongeveer 1833     
Doede Yntema   9-8-1818  Frl  
Doede Andries Koopmans        
Doede Arjens Jaarsma        
Doede Arjens Sytsma   27-6-1791  Hijlaard  
Doede Doedes Fennema        
Doede Doedes Fennema   ongeveer 1850  Arum  
Doede Doedes van der Weide        
Doede Douwes de Boer   ongeveer 1848  Achlum  
Doede Floris Jorna   29-6-1812  Wirdum  
Doede Floris Jorna   9-8-1814  Wijtgaard  
Doede Fokkes Galema   18-2-1823  Workum  
Doede Gerardus van der Werf   ongeveer 1851  Bolsward  
Doede Gerbens        
Doede Gerbens van der Weide   22-5-1821  Goutum  
Doede Jacobs de Jong        
Doede Jans Dijkstra        
Doede Jans Roorda   22-3-1772  Lollum  
Doede Jans Roorda   12-9-1836  Heeg  
Doede Jans van der Zee        
Doede Johannes' Agricola   20-5-1890  Doniawerstal  
Doede Jozephs Rijpkema   19-4-1899  Rauwerd  
Doede Lieuwes Bouma   7-10-1858  Het Bildt  
Doede Lieuwes Bouma   9-8-1862  Vrouwenparochie  
Doede Martens Rollingswier        
Doede Ottes Wierdema (Wierama)        
Doede Pieters   ongeveer 1654     
Doede Pieters de Boer        
Doede Rinses Andela 1 kB 14-2-1819  Wonseradeel  
Doede Sjoerds Wijngaarden        
Doede Taekeles (Bootsma) 1 kB 26-8-1739  Franeker  
Doede Theodorus (Dodoneus) Dijkstra        
Doede Willems Bootsma 1 kB 29-10-1802  Franeker - Lutjelollum  
Doede (kind van Fettje) van der Weide        
Doedetje Krips   ongeveer 1873     
Doedje Yntema   27-2-1833  Hen  
Doedje Jarichs   3-12-1699     
Doedt Piersdr.        
Doedtje Sipkes de Schiffart   11-4-1894  Uitwellingerga  
Doedtje Sybrens Stornebrink   6-3-1849  Irnsum  
Doeke Bekius        
Doeke Engwerda        
Doeke van der Gaast   19-4-1924  Jellum  
Doeke Hellema   ongeveer 1867     
Doeke Hemstra   ongeveer 1899  Wijtgaard  
Doeke Sijens   18-7-1909     
Doeke Anes   ongeveer 1675     
Doeke Bontjes Meintema   ongeveer 1893     
Doeke Doedes van der Weide   29-11-1851  Rauwerd  
Doeke Gerbens     Ypecolsga  
Doeke Gerbens van der Weide   ongeveer 1811  Leeuwarden  
Doeke Hoytes (of Doco)        
Doeke Jacobs Foekema   9-5-1829  Tirns  
Doeke Jacobs (Doecke) Foekema 1 kB   Tirns  
Doeke Jacobus' Babois   30-6-1891  Burum  
Doeke Jans Odinga   28-3-1862  Weidum  
Doeke Jetses Bouma   1778  Irnsum  
Doeke Jochum Oostra   ongeveer 1891  Mantgum  
Doeke Jolts Oostra        
Doeke Keimpes Roedema        
Doeke Keimpes Roedema   ongeveer 1861  Longerhouw  
Doeke Obbes 1 kB      
Doeke Olferts Odinga        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Doeke Pieters   ongeveer 1723  Ypecolsga  
Doeke Symons Schouwstra        
Doeke Taekes Fopma        
Doeke Tjisses Roorda   11-10-1817  Leeuwarden  
Doekele Gerben Langhout        
Doekele Hessels Yntema   1787     
Doekelina Jacobus' Babois   13-11-1896  Burum  
Doekle Rijpkema   ongeveer 1885  Gaastmeer  
Doekle Gerrits Gerritsen        
Doekle Sjoerds van der Plaats        
Doekle Sjoerds Ypma        
Doet Greidanus        
Doet de Jong   23-3-1915  Kubaard  
Doet Koenen   14-2-1922     
Doetie Doedes Haarda        
Doetje Bouma   4-3-1901  Franekeradeel  
Doetje Jellema 1 kB   Tjerkwerd  
Doetje de Jong   ongeveer 1884  Lippenhuizen  
Doetje Koopmans   19-6-1866  Bolsward  
Doetje Ydema   12-3-1848  Oosterend  
Doetje Abes        
Doetje Abes   ongeveer 1615     
Doetje Abes (Popma) 1 kB 4-2-1725  Gaast  
Doetje Ages de Boer        
Doetje Aukes van Homminga   ongeveer 1620     
Doetje Bokkes        
Doetje Doedes Wijngaarden   ongeveer 1835  Workum  
Doetje Douwes Lap   ongeveer 1838  Warga  
Doetje Floris Jorna 1 kB 15-11-1803  Wirdum - Wijtgaard  
Doetje Fokkes        
Doetje Fopkes Ypma   28-11-1867  Bolsward  
Doetje Gatses Walta   20-3-1834  Bolsward  
Doetje Harings Deelsma   7-5-1875  Rauwerd  
Doetje Harmens        
Doetje Harmens Poelsma   ongeveer 1772  Leeuwarden  
Doetje Hoites Schaap   22-2-1878  Idaarderadeel  
Doetje Hommes Jorna   29-9-1825  Arum  
Doetje Jacobs Andela   21-4-1918  Harlingen  
Doetje Johannes' Swart   ongeveer 1905  Sint Annaparochie  
Doetje Johannes (Dutje) van der Werf 1 kB 26-7-1842  Workum  
Doetje Lolkes Hanema   ongeveer 1810  Wijtgaard  
Doetje Murray Banning        
Doetje Oeges (Algera)   ongeveer 1530     
Doetje Oenes Kingma     Oosterwierum  
Doetje Pieters   1756  Workum  
Doetje Rienks Rienks   ongeveer 1864     
Doetje Sakes Engwirda   9-3-1829  Rauwerderhem  
Doetje Sakes van der Hoek        
Doetje Sierks Douma        
Doetje Sjoukes Dijkstra        
Doetje Sjoukes Overdijk   ongeveer 1831  Goutum  
Doetje Sybolts        
Doetje Taedes de Vries   ongeveer 1847  Miedum  
Doetje Teyes (Dutje) Brattinga   1-6-1838  Idzega  
Doetje Tjeerds Andela   9-12-1889  Augustinusga  
Doetje Tjeerds Postma   ongeveer 1820  Schraard  
Doetje Tjeerds de Vries        
Doetje Tjerks Andringa   ongeveer 1875     
Doetje Ulbes Foeckema        
Doetje Wybrens IJsselstein   ongeveer 1818  Hempens  
Doetje Ypes        
Doetje Ypes     Abbega  
Doetje Ypes     Abbega  
Doetje Ypes        
Doetje Ypes (Dutje) Ydema   12-1834  Greonterp  
Doettje Boekema   ongeveer 1838  Uitwellingerga  
Doitzen Ipes        
Doje Piers   ongeveer 1565     
Dolf van der Pol 1 kB 18-11-1917  Heeg  
Dollie Alida van Dompselaar        
Dolores Zorreguieta   1965     
Domhnall I van Mar       29914118 
Dominicus Bootsma   8-12-1851  Franeker  
Dominicus Bootsma   29-5-1923  Oosterend - Roodhuis  
Dominicus Ettema   5-2-1891  Tzum  
Dominicus Flapper        
Dominicus Galema   5-8-1830  Makkum - Engwier  
Dominicus Huitema        
Dominicus de Jong        
Dominicus Kamsma        
Dominicus Ketelaar   7-3-1828  Workum  
Dominicus Ketelaar   21-10-1835  Workum  
Dominicus Ketelaar   23-6-1890  Nijhuizum  
Dominicus Müller   ongeveer 1896     
Dominicus Spijkerman   ongeveer 1925     
Dominicus Tolsma   14-3-1850  Gaast  
Dominicus van der Wal   10-1-1905  Dronrijp  
Dominicus Allerts Hogema   19-9-1859  Workum  
Dominicus Aloysius Dirks van der Werf   21-6-1898  Hartwerd  
Dominicus Annes Kooiker   9-3-1866  Makkum  
Dominicus Cornelis Ettema   7-11-1831  Workum  
Dominicus Ferdinand Ettema   3-12-1886  Franeker  
Dominicus Gerrits de Jong   ongeveer 1885  Bolsward  
Dominicus Hanses Ferwerda   28-4-1876  Franeker  
Dominicus Hanses Ferwerda   24-7-1877  Franeker - Lutjelollum  
Dominicus Hayes van der Werf   20-5-1867  Bolsward  
Dominicus Hendriks van der Werf   1844  Bolsward  
Dominicus Henricus Nijdam 1 kB 19-5-1847  Sneek  
Dominicus Hilarius Ettema   12-10-1889  Tzum  
Dominicus Hilles van der Vleugel   10-10-1880  Wonseradeel  
Dominicus Hylarius Ettema   3-8-1897  Westhem - Blauwhuis  
Dominicus Jacobs de Boer   3-12-1856  Witmarsum  
Dominicus Jacobus Hiemstra   18-9-1893  Herbaijum  
Dominicus Jans Zeinstra   15-4-1876  Almenum  
Dominicus Jitte Galama        
Dominicus Jittes Flapper   1-5-1888  Hidaard  
Dominicus Johannes Bootsma 1 kB 30-10-1796  Franeker  
Dominicus Johannes Ettema   1903     
Dominicus Johannes Flapper   6-4-1901  Workum  
Dominicus Johannes Flapper   5-5-1902  Workum  
Dominicus Johannes Hiemstra   1864  Witmarsum  
Dominicus Johannes Tolsma   17-7-1796  Almenum  
Dominicus Johannes Tolsma   27-3-1903  Ferwoude  
Dominicus Johannes Wetting   3-3-1924  Franeker  
Dominicus Lieuwes Ketelaar   8-2-1837  Workum  
Dominicus Maurits' Flapper   6-1-1896  Heeg  
Dominicus Nicolaus van der Veen        
Dominicus Otte Witte   21-7-1883  Harlingen  
Dominicus Sibles Westendorp   ongeveer 1872     
Dominicus Taekes (Douwe) Westendorp   21-11-1833  Folsgare  
Dominicus Ypes Jongma   ongeveer 1811  Leeuwarden  
Dominicus Ypes Poelsma   ongeveer 1875  Leeuwarden  
Dominicus (Douwe) (Ketelaar) 1 kB 4-3-1805  Workum  
Dongelom Willems Huizinga        
doodgeboren dochter Zeinstra   9-9-1880  Piaam  
doodgeboren zoon Seffinga   6-11-1899     
Dooitse Gerbens     Wolsum -W-  
Dooitse Sapes Gravius        
Dooitse Theunis Bootsma        
Dooitsen Douwes Swierstra   2-7-1914     
Dooitze van den Berg        
Dooitze Annes Dijkstra   21-5-1829  Gaast  
Dooitze Johannes Lolkema   1841  Oudega  
Dooitze Johannes Swierstra   ongeveer 1854  Huizum  
Dooitze Klazes Ydema        
Dooitze Klazes Yedema        
Dooitze Sjoerds van der Zee   25-12-1819  Oosterend  
Dooye Rypma        
Dooytze Annes Dijkstra        
Dora        
Dora de Boer   21-10-1905  Hidaard  
Dora Mous   14-5-1925  Bakhuizen  
Dora van der Weide   1898     
Dora van der Werf        
Dora Bernardus (Theodora) Tigchelaar   24-4-1832  Hitzum  
Dora Mebius' Brandsma   20-11-1898  Hemelumer Oldeferd  
Dora Murks        
Dorathea Bootsma        
Dorathea Bootsma 1 kB 29-6-1906  Franeker  
Dorathy May Tolsma        
Doria Radland        
Dorie Vilders        
Doris Sjoerds van der Wey   16-7-1848  Bolsward  
Dorothea van Brandenburg   9-2-1420    114689 
Dorothea van Denemarken       28675 
Dorothea Flapper   25-2-1875  Herbaijum  
Dorothea Fransen        
Dorothea van Holstein-Gluuckburg        
Dorothea Huitema        
Dorothea de Jong        
Dorothea de Jong   15-3-1891     
Dorothea von Lippe-Brake   1633    1539 
Dorothea van der Meulen   15-1-1901  Bolsward  
Dorothea Alagonda Bosch        
Dorothea Allegonda Jensma 1 kB 13-2-1910  Poppingawier  
Dorothea Andries' Andela 1 kB 12-3-1850  Parrega  
Dorothea Friederike von Hammerstein-Equord       81 
Dorothea Gerbens (Dutje of Duttje) van der Werf   ongeveer 1804  Workum  
Dorothea Grada Degen   12-12-1886     
Dorothea Margaretha de Jong     Joure  
Dorothea Margaretha Jorritsma        
Dorothea Maria van Hessen Philippstal       395 
Dorothea Maria (Dora) Elfring   3-7-1895  Nieuwe Pekela  
Dorothea Philippine Wilhelmine von Hammerstein-Gesmold   1730    335 
Dorothea Rinses Andela   17-10-1825  Witmarsum  
Dorothea Rinses Andela 1 kB 31-1-1837  Bolsward  
Dorothea (Taetske) (Ketelaar) 1 kB 26-3-1791  Workum  
Dorothee Friedericke Gemeinhard   15-7-1821  Könitz  
Dorothy Meyes Seffinga   7-2-1910     
Dorsen Ypes        
Dotje Bakker   21-6-1869  Sloten  
Dotje Pieters Jongstra        
Doudtje Symons Adema   ongeveer 1810  Kimswerd  
Douïna Hessels Vlieg   14-6-1906  Burum  
Douïna Repkes Popma        
Douke Thijsses Veltman        
Douke (Doukje, Doutje) Tjerks Riemersma   21-1-1795  Winsum  
Doukje Harmens Bonnema 1 kB   Kimswerd  
Doutje Aukes        
Doutje Bernardus' Tigchelaar   ongeveer 1824     
Doutje Harmens        
Doutsen Ides        
Doutsje Bouma        
Doutzen van Sassinga        
Doutzen Tacoma   ongeveer 1866  Witmarsum  
Doutzen van der Veen        
Doutzen Wijnalda        
Doutzen Epkes Jongema   9-11-1913  Spannum  
Doutzen Jentjes Andela 1 kB ongeveer 1809  Burgwerd  
Doutzen Tjeerds Sybesma        
Douwe        
Douwe   10-9-1791     
Douwe Adema   5-11-1888  Bolsward  
Douwe Andela 1 kB 15-1-1909  Lutkewierum  
Douwe Anema        
Douwe van den Berg        
Douwe Bierma        
Douwe Buma        
Douwe Buwalda        
Douwe Damstra        
Douwe Dijkstra   1-7-1862  Koudum  
Douwe Dijkstra   10-2-1923  Bantega  
Douwe Dokter   23-6-1909  Achlum  
Douwe Ettema   8-8-1860  Won 187  
Douwe Foekema        
Douwe Hengst   ongeveer 1921     
Douwe Hobbema   5-8-1871  Franeker  
Douwe op de Hoek        
Douwe Hoeksema   ongeveer 1894  Stroobos  
Douwe ten Hoeve   ongeveer 1869     
Douwe Jongstra        
Douwe Koehoorn        
Douwe Kuipers        
Douwe Landman   18-8-1912  Oudega  
Douwe Melcherts   12-5-1895  Hemelum  
Douwe van der Schaaf        
Douwe Steensma        
Douwe Sterkenburgh   18-5-1914  Ferwoude  
Douwe Terwisscha van Scheltinga   19-11-1907  Nijland  
Douwe Veltman   16-4-1901  Harich  
Douwe van der Vleugel   19-6-1846  Bolsward  
Douwe Walta        
Douwe Walta   ongeveer 1882  Workum  
Douwe van der Werf        
Douwe van Wieren        
Douwe Willemsma        
Douwe Yntema 1 kB 5-4-1869  Wymbritseradeel  
Douwe van 't Zet        
Douwe Alberts Mellema   ongeveer 1867  Vrouwenparochie  
Douwe Alberts (Andela)        
Douwe Alles        
Douwe Andries Donia        
Douwe Annes Nop   22-2-1796  Heeg  
Douwe Annes Rijpkema 1 kB 25-1-1857  Sneek  
Douwe Annes Tamminga   22-11-1909  Winsum  
Douwe Annesz.        
Douwe Ates de Boer        
Douwe Ates Ligthart   26-12-1822  Lutkewierum  
Douwe Baukes Rypma   31-10-1816  Wonseradeel  
Douwe Baukes Sieswerda   ongeveer 1807  Pingjum  
Douwe Baukes Walta        
Douwe Berends IJsselstein   ongeveer 1852  Wartena  
Douwe Bokkes Boermans        
Douwe Bottes Veenstra        
Douwe Broers Feenstra        
Douwe Catharinus van der Werf   26-3-1873  Wolsum - Ytsum  
Douwe Christiaan Draayer   29-10-1787  Wijckel  
Douwe Cornelis de Boer        
Douwe Cornelis Sipkes        
Douwe Dirks Hollander   19-3-1815  Bolsward  
Douwe Dirks Hollander   19-3-1819  Bolsward  
Douwe Dirks Hollander   21-3-1828  Bolsward  
Douwe Dirks Tjalsma        
Douwe Dooitzes Swierstra   7-3-1885  Sneek  
Douwe Douwe 1 kB 1640  IJlst  
Douwe Douwes        
Douwe Douwes        
Douwe Douwes   1610  IJlst  
Douwe Douwes   ongeveer 1625     
Douwe Douwes 1 kB 1685  IJlst  
Douwe Douwes 1 kB 16-3-1719  Teroele  
Douwe Douwes van den Berg   ongeveer 1913     
Douwe Douwes de Boer   ongeveer 1821  Achlum  
Douwe Douwes Douma        
Douwe Douwes Hoitinga        
Douwe Douwes Hoitinga        
Douwe Douwes IJsselstein   ongeveer 1880  Wartena  
Douwe Douwes Minnema   21-9-1763  Uitwellingerga  
Douwe Douwes Rijpkema   22-2-1889  Sneek  
Douwe Douwes Rijpkema   9-9-1894  Sneek  
Douwe Douwes van der Werf        
Douwe Douwes (Andela) 1 kB   Witmarsum  
Douwe Douwes (Andela)     Witmarsum  
Douwe Douwes (Andela) 2 kB 30-8-1697  Schraard  
Douwe Douwes (Andela)   5-3-1740  Witmarsum  
Douwe Douwes (Hoitinga)        
Douwe Douwes (de Jonge) 1 kB ongeveer 1660     
Douwe Durks Swart        
Douwe Durks van der Werf   10-8-1838  Workum  
Douwe Eelkes Veldman   5-3-1779  Workum  
Douwe Eeltjes Dooper   30-5-1867  Wonseradeel  
Douwe Egberts de Jong        
Douwe Everts Teernstra   6-1-1872  Makkum - Engwier  
Douwe Everts Yntema   7-11-1803  Bolsward  
Douwe Feddes Teernstra   19-11-1828  Gaast  
Douwe Feije van Grovestins        
Douwe Fijes Veenema        
Douwe Fokeles Obbema        
Douwe Folckerts 1 kB      
Douwe Frederiks Boorsma        

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Douwe Freerks van Aalsum   1-5-1889  Scharsterbrug  
Douwe Freerks Douma   ongeveer 1805     
Douwe F. de Jong        
Douwe Geerts Rijpkema 1 kB      
Douwe Gerardus Keyzer   2-10-1829  Workum  
Douwe Gerardus Keyzer 1 kB 27-11-1830  Workum  
Douwe Gerbens 1 kB ongeveer 1645  Grouw  
Douwe Gerbens van der Werf   3-3-1786  Workum  
Douwe Gerloffsz        
Douwe Gerrit van Santen   30-7-1908  Bolsward  
Douwe Gerrit Tigchelaar 1 kB 1760     
Douwe Gerrit van der Werf   7-5-1899  Bolsward  
Douwe Gerrits Bakker        
Douwe Gerrits Barkmeijer        
Douwe Gerrits Hollander 1 kB 24-1-1766  Makkum  
Douwe Gerrits Reen   13-4-1822  Oosterend  
Douwe Gerrits Robijns        
Douwe Gerrits van der Werf   14-6-1843  Bolsward  
Douwe Gorrits Obbema   1803     
Douwe Gorrits Obbema   11-9-1859  Idzega  
Douwe Gosses Minnema   1801     
Douwe Harings Teernstra   11-1761     
Douwe Harings Teernstra   ongeveer 1844  Witmarsum  
Douwe Harkes de Jong        
Douwe Harmens Boersma   ongeveer 1828  Nijemirdum  
Douwe Harmens van der Tol (Tal)   ongeveer 1802  Midlum  
Douwe Hayes   1717     
Douwe Hayes van der Werf   4-2-1791  Bolsward  
Douwe Hayes van der Werf   23-2-1852  Bolsward  
Douwe Hendriks van der Heide        
Douwe Hendriks Koel        
Douwe Hendriks Ligthart        
Douwe Hendriks Tigchelaar        
Douwe Hessels Bierma   23-2-1902  Sint Jacobiparochie  
Douwe Hessels Hobbema        
Douwe Hiddes        
Douwe Hieltjes Hollander   11-9-1826  Bolsward  
Douwe Hilbrands de Boer        
Douwe Hillebrands        
Douwe Hillebrants   1714  Oudega  
Douwe Hilles Hoitinga        
Douwe Hoites Huizinga 1 kB ongeveer 1835  Wirdum  
Douwe Hoites Zijlstra        
Douwe Jacobs 1 kB ongeveer 1605     
Douwe Jacobs Dirks        
Douwe Jacobs Flapper   1855  Burgwerd  
Douwe Jacobs Hettinga   19-3-1917  Oudega  
Douwe Jacobs Lap        
Douwe Jacobs van der Oever   30-8-1830  Bolsward  
Douwe Jaitses        
Douwe Jans 1 kB   Irnsum  
Douwe Jans Bierma   ongeveer 1891  Sint Jacobiparochie  
Douwe Jans Bijlsma        
Douwe Jans Bijlsma   2-11-1843  Wijtgaard  
Douwe Jans Boschma        
Douwe Jans Draayer        
Douwe Jans Keulen   3-12-1860     
Douwe Jans Kuperus        
Douwe Jans Mollema 1 kB ongeveer 1597     
Douwe Jans Walta   19-5-1867  Workum  
Douwe Jans Ybema   4-4-1899  Wonseradeel  
Douwe Jarigs Walta        
Douwe Jarigs Walta   ongeveer 1857  Greonterp  
Douwe Jelles Douma        
Douwe Jelles Miedema   ongeveer 1806  Wommels  
Douwe Jelles Miedema   16-4-1866  Hennaarderadeel  
Douwe Jelles Miedema   13-9-1877  Hennaarderadeel  
Douwe Jittes Flapper 1 kB 29-4-1755  Bolsward  
Douwe Jittes Flapper   13-9-1834  Nijhuizum  
Douwe Johannes Bergsma        
Douwe Johannes Bouma        
Douwe Johannes Bouma   ongeveer 1789     
Douwe Johannes Hoitinga   13-7-1875     
Douwe Johannes Hoitinga   3-10-1879     
Douwe Johannes Hoitinga   5-5-1882     
Douwe Johannes Homma   ongeveer 1862  Balk  
Douwe Johannes Joha   9-5-1849  Dronrijp  
Douwe Johannes' Oppedijk   23-3-1896  Kubaard  
Douwe Johannes Wagenaar        
Douwe Johannes Yntema   12-11-1810  Wommels  
Douwe Johannes van der Zee   ongeveer 1789  Dedgum  
Douwe Johannes' (Dominicus)     Burgwerd  
Douwe Johannes' (Dominicus) Andela 1 kB   Burgwerd  
Douwe Jozef Weitenberg   ongeveer 1893     
Douwe Jurres Reitsma        
Douwe Klaas Hollander   18-9-1836  Bolsward  
Douwe Klaas Hollander 1 kB 1-1-1843  Bolsward  
Douwe Klazes Brandsma   15-11-1807  Workum  
Douwe Klazes Cousijn   ongeveer 1823  Dokkum  
Douwe Klazes Molenaar 1 kB 1-4-1764  Goënga  
Douwe Lammerts Veltman   19-3-1825  Dronrijp  
Douwe Martens 2 kB ongeveer 1500     
Douwe Mebius Galama   5-3-1918  Scharnegoutum  
Douwe Mebius Hettinga   25-3-1857  Tjerkwerd  
Douwe Mebius Hettinga   15-8-1922  Bozum  
Douwe Mebius Hettinga   1-10-1922  Tjerkwerd  
Douwe Meinderts     Flansum onder Rauwerd  
Douwe Meinderts 1 kB      
Douwe Meinderts de Boer        
Douwe Mijnders        
Douwe Minnes Minnema   30-10-1797  Sneek  
Douwe Minnes (Dominicus) Minnema   6-10-1731  Speers (Dearsum)  
Douwe Nannes de Boer 1 kB 1756  Sneek  
Douwe Obbes Apma        
Douwe Obes Yntema   7-10-1819  Tjerkwerd  
Douwe Oedses Bangma        
Douwe Oenes Tadema   13-1-1820  Witmarsum  
Douwe Ottes        
Douwe Paulus Andela 2 kB 9-3-1786  Witmarsum  
Douwe Paulus Andela 1 kB 5-12-1852  Kubaard  
Douwe Paulus (Andela)   20-2-1768  Witmarsum  
Douwe Paulus (Andela)   21-10-1774  Witmarsum  
Douwe Paulus (Andela)   27-9-1779  Witmarsum  
Douwe Paulus (Andela)   3-4-1782  Witmarsum  
Douwe Piers   10-11-1737  Oosterlittens  
Douwe Piers Boermans   ongeveer 1834  Hidaard  
Douwe Piers Bosch   ongeveer 1863  Hantum  
Douwe Piers Jorritsma 1 kB 1802  Pingjum  
Douwe Piers Oppedijk   ongeveer 1822  Ypecolsga  
Douwe Piers van Sijtzama        
Douwe Pieters Buma        
Douwe Pieters de Jong        
Douwe Popkes van Aalzum   8-3-1776  Irnsum  
Douwe Reinders Smeding   20-12-1891  Dronrijp  
Douwe Reinders Woudstra   ongeveer 1848  Oosterlittens  
Douwe Rientzes van Sluis        
Douwe Rinses        
Douwe Rinses Harkema   ongeveer 1814  Pietersbierum  
Douwe Rinses Post   ongeveer 1838  Franeker  
Douwe Rintjes Hylkema   22-12-1850  Hemelumer Oldeferd  
Douwe Ruurds 1 kB      
Douwe Ruurds van den Berg        
Douwe Ruurds Douma   ongeveer 1800  Irnsum  
Douwe Ruurds de Jong   1822  Joure  
Douwe Ruurds Zijlstra   10-2-1889  Workum  
Douwe Siebes Zwaga        
Douwe Siebrens Postma   10-2-1762  Exmorra  
Douwe Simens Sijmensma   19-2-1743  Tjerkwerd - Aaksens  
Douwe Sjieukes Homminga   26-12-1873  Tirns  
Douwe Sjoerd van der Werf   1-4-1820  Tjerkwerd - Aaksens  
Douwe Sjoerds        
Douwe Sjoerds   ongeveer 1560     
Douwe Sjoerds   30-12-1714     
Douwe Sjoerds van den Berg   22-10-1881  Wymbritseradeel  
Douwe Sjoerds Huitema   4-2-1872  Hartwerd - Oldeclooster  
Douwe Sjoerds van der Werf 1 kB 16-1-1751  Exmorra-Sybrandahuis  
Douwe Sybrens Kamstra        
Douwe Sybrens Reitsma        
Douwe Sytses 1 kB ongeveer 1690     
Douwe Taekes        
Douwe Taekes Engelo 1 kB 16-1-1775  Exmorra  
Douwe Taekes IJsselstein        
Douwe Teakeles Brouwer        
Douwe Theunis Dijkstra        
Douwe Thijses Bruinsma   31-3-1850  Burgwerd  
Douwe Thijssen Bruinsma        
Douwe Tjallings Reidsma   27-3-1843  Wommels  
Douwe Tjallings Seffinga   11-8-1891  Hennaarderadeel  
Douwe Tjeerds Abma        
Douwe Tjeerds Bruinsma 1 kB 20-12-1839  Witmarsum  
Douwe Tjeerds Douma   ongeveer 1848  Hidaard  
Douwe Tjeerds de Jong   1788  Ferwoude  
Douwe Tjeerds de Jong   2-8-1847  Schettens  
Douwe Tjepkes        
Douwe Tjerks        
Douwe Tjerks Douma   4-1-1848  Jutrijp  
Douwe Tjerks Riemersma   16-6-1800  Winsum  
Douwe Ulbes        
Douwe Wiebe Vogelzang   24-11-1902  Hommerts  
Douwe Wiebes Vogelzang        
Douwe Willems 1 kB ongeveer 1670     
Douwe Willems Boermans        
Douwe Willems Ybema        
Douwe Wybes Vlietstra   25-9-1826  Franeker  
Douwe Wypkes Haagsma        
Douwe Yebs Andela   20-5-1883  Edens  
Douwe Yebs Andela 1 kB 25-4-1886  Edens  
Douwe Yebs Reitsma   23-8-1873  Wommels  
Douwe Yebs Tiemensma   1-11-1885  Arum  
Douwe Ypes Jongma        
Douwe Ypes Jongma        
Douwe Ypes Kamsma   ongeveer 1783     
Douwe Ypes van Randen        
Douwe Ypkes Huisman   ongeveer 1854  Oosterend  
Douwe Y. Cnossen        
Douwina Bouma        
Douwke Foppes Hoekstra        
Douwtie Ides        
Douwtje Douwes   ongeveer 1804  Franeker  
Douwtje Veenstra   ongeveer 1869  Oudega  
Douwtje Annes Zeinstra   30-12-1837  Midlum  
Douwtje Kleises     Workum  
Douwtje Wybes Vlietstra   10-12-1823  Franeker  
Douwtje Wybes Vlietstra   11-6-1835  Franeker  
Doytje Oepkes de Jong   ongeveer 1806  Workum  
Duco Gerrold Rengers Hora Siccama        
Duike Everts van Dijk   1894  Wymbritseradeel  
Dula Wissia de Faber   28-11-1799  Leeuwarden  
Dulce (prinses uit Aragon) van Barcelona   1160  Barcelona, Spanje  
Durck Piers     Folsgare  
Durk        
Durk Bakker        
Durk Bijlsma   3-4-1876  Woudsend  
Durk Bruinsma        
Durk Bruinsma   14-2-1893     
Durk Dijkstra        
Durk Dikland        
Durk Fopma   ongeveer 1922     
Durk van der Gaast        
Durk Haarsma        
Durk Hylkema   24-7-1885  Gaasterland  
Durk Hylkema   3-7-1887  Gaasterland  
Durk Klijnstra   17-6-1924  Hemelum  
Durk Kooi        
Durk van der Meulen   1861  Westhem  
Durk van der Meulen   28-3-1862  Westhem  
Durk van der Meulen   9-11-1912     
Durk Mous   ongeveer 1913     
Durk Piersma        
Durk Strikwerda   22-4-1887  Baarderadeel  
Durk Strikwerda   17-5-1890  Bozum  
Durk Terpstra        
Durk Venema        
Durk de Vries        
Durk Yntema        
Durk                                        a Hylkema        
Durk Ages Haringsma   12-7-1880  Rauwerd  
Durk Alles (Overmeer)        
Durk Annes de Klaver        
Durk Aukes Hoekstra 1 kB      
Durk Beerends van der Hoff   1820  Wijckel  
Durk Beerends Nagelhout        
Durk Berend Gerrits van der Hoff   22-6-1896  Lemsterland  
Durk Boukes (Boer De)   2-7-1754  Edens  
Durk Cornelis Grovestein   1837  Minnertsga  
Durk Cornelis de Meer   20-2-1796  Pingjum  
Durk Douwes van der Werf   27-11-1784  Tjerkwerd - Aaksens  
Durk Douwes van der Werf   1-6-1785  Tjerkwerd - Aaksens  
Durk Douwes van der Werf   20-4-1811  Workum  
Durk Durks Hollander   5-9-1689  Midlum  
Durk Durks van der Meer   ongeveer 1811  Workum  
Durk Durks de Vries        
Durk Dzn. Odinga   5-11-1905     
Durk Eelkes Wiersma   ongeveer 1878  Burum  
Durk Everts de Vries   ongeveer 1821  Heeg  
Durk Franzes Haarsma        
Durk Geales Yntema   7-2-1871  Harlingen  
Durk Gerbens Jorna   18-9-1821  Burgwerd  
Durk Gerrits 1 kB      
Durk Gerrits Oosterbaan   4-1-1864  Workum  
Durk Hanses Hobbema   ongeveer 1865  Franeker  
Durk Harings Piersma   18-4-1912  Wymbritseradeel  
Durk Hessels van der Werf   15-7-1840  Tirns  
Durk Hilles Ypma   12-9-1821  Franeker  
Durk Hilles Ypma   10-10-1822  Franeker  
Durk IJmes Haarsma        
Durk Ittes Roodhof   14-2-1817  Hemelumer Olderferd  
Durk Jacobs        
Durk Jacobs        
Durk Jacobs Boekema   13-6-1885  Tirns  
Durk Jacobus Boekema   15-9-1883  Idaarderadeel  
Durk Jacobus Boekema   9-4-1885  Idaarderadeel  
Durk Jans van Balen   27-9-1858  Wirdum  
Durk Jans Janzen        
Durk Jelles Faber   3-9-1775  Dongjum  
Durk Jelles Reijenga        
Durk Jetses (doopnaam Theodorus)     Cromwal  
Durk Jetzes Kalma        
Durk Johannes' Jorritsma   17-4-1849  Franeker  
Durk Johannes Kroes   ongeveer 1848  Franeker  
Durk Joukes Tuinier        
Durk Klazes Boekema        
Durk Klazes Boekema   23-7-1822  Wartena  
Durk Klazes de Klaver   10-1-1839  Rauwerderhem  
Durk Klazes (Dirk) (Faber) 3 kB ongeveer 1710     
Durk Klazes (doopnaam: Theodorus) Haringsma     Poppingawier  
Durk Kornelis (Cornelis)        
Durk Lammerts Tolsma   20-1-1790  Harlingen  
Durk Luitzens van Dekken        
Durk Lyckles Schaper        
Durk Oepkes van der Meer        
Durk Piebes Reijenga   23-9-1917  Lemmer  
Durk Piers   ongeveer 1725     
Durk Piers Stornebrink   ongeveer 1825  Wijtgaard  
Durk Piers Tymersma   2-10-1867  Franeker  
Durk Pieter van der Gaast   14-8-1918  Jellum  
Durk Pieters Hoeben     Poppingawier  
Durk Pieters Hylkema   ongeveer 1829  Warns  
Durk Robijns Polder        
Durk Siebolts Ypma   28-5-1903  Wijtgaard  
Durk Siebrens van der Meulen   1792  Rauwerd  
Durk Simons Oudeboon   3-1-1811  Bolsward  
Durk Sjoerds van der Meer   24-5-1858  Workum  
Durk Sj. Bouma   ongeveer 1897  Oldeouwer  
Durk Steffen Rutkes        
Durk Symens Fopma   21-2-1817  Hijlaard  
Durk Taekeles van der Zweep   29-9-1797  Wijtgaard  
Durk Taekes Taekema 1 kB 13-7-1723  Greonterp  
Durk Teekes van der Pal        
Durk Tettes Langhout   30-4-1891  Idaarderadeel  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Durk Thomas        
Durk Thomas Strikwerda   12-4-1880  Britswerd  
Durk Thomas Valenga   ongeveer 1834  Workum  
Durk Tjallings Teensma   ongeveer 1832  Scharnegoutum  
Durk Tjebbes Hettinga   1-12-1835  Bolsward  
Durk Tjeerds Zijlstra   ongeveer 1816  Oppenhuizen  
Durk Tjittes (Dirk)        
Durk Willems        
Durk Willems Canrinus        
Durk Wybrens Oppedijk 1 kB 20-1-1889  Wymbritseradeel  
Durk Yettes Flapper   14-6-1821  Abbega  
Durk Ysbrands Galema   27-3-1873  Terband  
Durk Yskes van der Meulen        
Durk Yttes Flapper   ongeveer 1824  Nijhuizum  
Durkje Boekema   ongeveer 1910  Oosterhaule  
Durkje van der Heide        
Durkje Hofstra   22-1-1924  Edens  
Durkje van der Meer   21-3-1836  Harlingen  
Durkje Sikkema   21-7-1918  Wijnaldum  
Durkje Sterkenburgh   14-11-1919  Ferwoude  
Durkje Strikwerda   3-3-1878  Britswerd  
Durkje Willekes   ongeveer 1888     
Durkje Ages Fluitman   ongeveer 1839  Indijk  
Durkje Ages (Sytzes) Overmeer   ongeveer 1758  Indyk  
Durkje Bouwes Speerstra   20-3-1857  Wymbritseradeel  
Durkje Broers Dikkes   ongeveer 1829     
Durkje Durks van der Hoff   4-11-1863  Harich  
Durkje Gerrits van der Hoff   7-8-1905  Sloten  
Durkje Gerrits Postma   25-8-1850  Franeker  
Durkje Harmens Boersma   8-10-1838  Wymbritseradeel  
Durkje Harmens van Dijk        
Durkje Hayes Eerdeken        
Durkje Jans Kolk        
Durkje Piers Hoitinga   ongeveer 1855  Oosterwierum  
Durkje Reinders        
Durkje Sakes Engwirda   20-9-1834  Rauwerd  
Durkje Sippes van der Meer   19-11-1827  Gaasterland  
Durkje Sjoerds Alberda        
Durkje Taekes Fopma   24-8-1817  Oosterlittens  
Durkjen Jacobs Pelsma   ongeveer 1824  IJlst  
Durkjen Johannes Konst   1-7-1865  Mirns - Bakhuizen  
Durkjen Teyes de Boer        
Durk/Theodorus Johannes Tolsma   4-1792  Almenum Bolta  
Dutje Bruinsma        
Dutje Scheepsma   15-2-1920     
Dutje Douwes van der Werf   2-9-1809  Workum  
Dutje Gerbens Pietersma   21-2-1853  Tjerkwerd  
Dutje Jentjes        
Dutje Johannes de Boer   1785  Gaast  
Dutje Lieuwes Ketelaar   12-3-1875  Workum  
Dutje Pieters Pietersma 1 kB      
Dutje Pieters Ymes Pietersma   ongeveer 1801  Tjerkwerd  
Dutje Theunis' de Jong   31-3-1883  Wonseradeel  
Dutje Thomas Teppema        
Dutje Tietes (Doetje) Tromp   ongeveer 1812  Dedgum  
Duttje Adema   4-2-1887  Bolsward  
Duttje Bijlsma   ongeveer 1855  Sneek  
Duttje Cornelis Dijkstra        
Duttje Klazes Hoekstra        
Duttje Lazes Simonsma   ongeveer 1829  Greonterp  
Duttje Rintjes Ketelaar   20-7-1858  Bolsward  
Duttje Siegers Lyklema   13-3-1868  Wyckel  
Duttje Wybrens Douma        
Dymphna Maria Theresia Seelen   8-12-1921  Rijen  
Dyna Franses Hanewald   28-4-1814  Weidum  
Dyu Jacobs        
D. van Aalzum        
D. Bijlholt        
D. de Boer        
D. Boersma        
D. Bouwhuis        
D. Doper        
D. Douma        
D. Hendriksen        
D. Hettinga        
D. Jukema        
D. de Leeuw        
D. van der Meen        
D. Osinga        
D. Ouderkerken        
D. van der Ploeg        
D. Rienks        
D. Waaijer        
D. de Winter        
D. Wolthuizen        
D. Yntema        
D.A. Bos        
D.A. van der Werf        
D.C. Verdonk        
D.E. Schaap        
D.J. de Vries        
D.J. (Joke) Terpstra        

Totaal 1292 personen in deze lijst met letter D.

Naar voornamen beginnend met letter C

Naar voornamen beginnend met letter E

Personen index