Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: B

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter A

Naar voornamen beginnend met letter C

Totaal 1228 personen met 822 verschillende voornamen beginnend met een B:
Baafke (1)
Baaje Ypes (2)
Baatje (1)
Baatje Andries' (1)
Baatje Andries'a (1)
Baatje Douwes (1)
Baatje Ynzes (1)
Baaye (1)
Baaye Jans (Baukje / doopnaam Barbera) (1)
Baaye Lieuwes (1)
Baaye (Boukje) Meintes (1)
Bae Pieters (1)
Bae Pyters (1)
Baetje Ages (1)
Baltus (1)
Barbara (9)
Barbara Augustinus (1)
Barbara Catharina (1)
Barbara Eleonora (1)
Barbara Harmens (1)
Barbara Lammerts (1)
Barbara Lammerts (Berber) (1)
Barbara Maria (1)
Barbara Pieters (1)
Barbara Siebrens (1)
Barbara Wilhelmina (1)
Barber (1)
Barber Agges (1)
Barber Johans (1)
Barbera (3)
Barbera Beitske (Berber) (1)
Barbera Elisabeth (1)
Barbera Elizabeth (Berber) (1)
Barbera Klazes (Berber) (1)
Barbera Lammerts (1)
Barbera Sophia (1)
Barbera Wouters (1)
Barend Hopperus (1)
Barnabo (1)
Bart Sibles (1)
Barteld Jacobs (1)
Bartele (1)
Bartele Dirks (1)
Bartele Harmens (1)
Bartele Johannes (1)
Bartelt (1)
Barthelomeus Bonifacius (1)
Barthelomeus Tjeerds (1)
Barthold Jan (1)
Bartholomeus Dirks (1)
Bartholomeus Hermanus Hubertus (1)
Bartholomeus Hubert (1)
Bartholomeus Jans (1)
Bartholomeus Theodorus Constant (1)
Bartholomeus Wiebes (1)
Bartholomeus Willems (1)
Bartje Bouwes (1)
Bartle Baukes (1)
Bartle Pieters (1)
Basina (1)
Bastiaan (1)
Bastiaan Theunis (1)
Bastinaan Gerard (1)
Batholomeus (1)
Battje Ottes (2)
Battje Pieters (1)
Battje Sikkes (2)
Bauck (3)
Bauck Gerbens (1)
Bauck Gerloffsdr. (1)
Bauck Hanses (1)
Bauck Jacobs (1)
Bauck Sickes (1)
Bauck Ysbrants (1)
Baucke Bauckes (1)
Baucke Gerrolts (1)
Baucke Hoytes (2)
Baucke Pybes (1)
Baucke Sickes (1)
Bauckje Durks' (1)
Bauckje Riencksdr (1)
Baudina (2)
Baudina Anastatia (1)
Baudina Juliana Catharina (1)
Baudina Maria (Boukje) (1)
Bauke (26)
Bauke Ages (2)
Bauke Alberts (1)
Bauke Baukes (1)
Bauke Bokkes (1)
Bauke Booyens (1)
Bauke Botes (1)
Bauke Broers (1)
Bauke Diemers (2)
Bauke Doekes (1)
Bauke Douwes (1)
Bauke Durks (1)
Bauke Ennes (1)
Bauke Feikes (1)
Bauke Foekes (1)
Bauke Fokkes (1)
Bauke Folkert (1)
Bauke Folkerts (1)
Bauke Franciscus (2)
Bauke Franses (2)
Bauke Halbes (1)
Bauke Hendriks (2)
Bauke Hessels (1)
Bauke Hyltjes (1)
Bauke Jacobs (3)
Bauke Jans (13)
Bauke Johannes (2)
Bauke Klazes (1)
Bauke K. (1)
Bauke Laases (2)
Bauke Lammerts (1)
Bauke Lieuwes (2)
Bauke Lolkes (1)
Bauke Martens (1)
Bauke Meinderts (1)
Bauke Meintes (1)
Bauke Oenes (1)
Bauke Ottes (1)
Bauke Piers (2)
Bauke Pieters (3)
Bauke Pybesz. (1)
Bauke Reins (1)
Bauke Riemers (1)
Bauke Rientses (1)
Bauke Rinnerts (1)
Bauke Rinses (1)
Bauke Rintjes (1)
Bauke Romkes (1)
Bauke Rommerts (4)
Bauke Ruurds (1)
Bauke Sjoerd Gerrit (1)
Bauke Sjoerds (5)
Bauke Sjoerdt (1)
Bauke Sybrens (2)
Bauke Teekles (1)
Bauke Tiberius (1)
Bauke Tjallings (1)
Bauke Tjeerds (2)
Bauke Tjerks (1)
Bauke Tjitte's (1)
Bauke Tsjipke (1)
Bauke Wopkes (1)
Bauke Wybes (1)
Baukien Fokkes (1)
Baukien Pieters (1)
Baukje (36)
Baukje Agges (1)
Baukje Allardus (1)
Baukje Annes (1)
Baukje Ates (2)
Baukje Aukes (2)
Baukje Baukes (2)
Baukje Botes (3)
Baukje Boukes (1)
Baukje Bouwes (1)
Baukje Broers (1)
Baukje Dirks (1)
Baukje Doedes (1)
Baukje Douwes (5)
Baukje Durks (3)
Baukje Ennes (Baukjen) (1)
Baukje Everts (1)
Baukje Feikes (1)
Baukje Fetzes (1)
Baukje Folkerts (1)
Baukje Fongers (1)
Baukje Fopkes (1)
Baukje Foppes (1)
Baukje Franzes (1)
Baukje Geertruida (1)
Baukje Geeuwkes (1)
Baukje Gerlofs (1)
Baukje Gerrits (2)
Baukje Gjalts (1)
Baukje Hanses (1)
Baukje Harmens (1)
Baukje Harmke (2)
Baukje Hayes (1)
Baukje Hedzers (1)
Baukje Hendriks (2)
Baukje Hessels (3)
Baukje Huites (1)
Baukje Idzes (1)
Baukje Jacobs (1)
Baukje Jacobus (1)
Baukje Jan's (1)
Baukje Jans (8)
Baukje Jantjes (1)
Baukje Jelles (1)
Baukje Jentjes (2)
Baukje Jenzes (1)
Baukje Jetzes (1)
Baukje Jilderts (1)
Baukje Johannes (2)
Baukje Jorrits (1)
Baukje Joukes (1)
Baukje Jouws (1)
Baukje Jurres (1)
Baukje Klases (1)
Baukje Klazes (1)
Baukje Kornelis (2)
Baukje Lamberts (1)
Baukje Lodewijks (1)
Baukje Lolkes (1)
Baukje Louws (1)
Baukje Martha (1)
Baukje Meyes (1)
Baukje Obes (1)
Baukje Ottes (1)
Baukje Pieters (10)
Baukje Pieters (Baukjen) (1)
Baukje Rientses (1)
Baukje Saekeles (1)
Baukje Sipkes (1)
Baukje Sjoerds (2)
Baukje Sjoukes (3)
Baukje Sybes (2)
Baukje Sybolts (1)
Baukje Sybrens (2)
Baukje Symons (2)
Baukje Sytses (1)
Baukje Taekeles (1)
Baukje Theodorus' (1)
Baukje Theresia (1)
Baukje Thomas (2)
Baukje Tjallings (1)
Baukje Tjeerds (1)
Baukje Tjerks (1)
Baukje Tjitskes (1)
Baukje Ulbedina Foppes (1)
Baukje Willems (1)
Baukje Wytses (1)
Baukje Yebs (1)
Baukje Ymes (1)
Baukje Yntes (1)
Baukje (Baije) (1)
Baukje (Boukje) (1)
Baukje (zuster Antonata) (1)
Baukjen (1)
Baukjen Ages (1)
Baukjen Dirks (Beukjen) (1)
Baukjen Doekles (1)
Baukjen Huites (1)
Baukjen Jacobs (1)
Baukjen Jans (2)
Baukjen Jeltes (1)
Baukjen Jentjes (1)
Baukjen Jentjes (Aukje) (1)
Baukjen Johannes (2)
Baukjen Lolkes (1)
Baukjen Luitjens (1)
Baukjen Murks (1)
Baukjen Sybren Allerts (1)
Baukjen Symons (1)
Bauwe (Berentje) Popkes (1)
Bauwkjen Sytzes (1)
Bayke Johannes (1)
Beatrex (1)
Béatrice (7)
Beatrice Colomba Maria (1)
Beatrijs (1)
Beatrix (12)
Beatrix Cecilia (1)
Beatrix Geertruida (1)
Beatrix I (1)
Beatrix Jans (1)
Beatrix Margaretha (1)
Beatrix Sijmons (1)
Beatrix Wilhelmina Armgard (1)
Been Hendriks (1)
Beent (1)
Beerend (2)
Beerend Durks (1)
Beerend Gerrits (1)
Beerend Hendrik (1)
Beerentje Fimmes (1)
Beerentje Franses (1)
Beertje Hilles (1)
Beertje Wiebes (1)
Beeuwkje Herres (1)
Beeuwkjen Dirks (1)
Beeuwkjen Gosses (2)
Begga (1)
Bego II (1)
Beint (2)
Beint Taekeles (1)
Beinte Hanzes (1)
Beits Jetses (1)
Beitske (9)
Beitske Albarts (1)
Beitske Alberts (1)
Beitske Aukes (1)
Beitske Bernardus (1)
Beitske Broers (2)
Beitske Clases (1)
Beitske Doekes (1)
Beitske Eeltjes (1)
Beitske Folckerts (1)
Beitske Folkerts (1)
Beitske Hayes (1)
Beitske Hessels (1)
Beitske Hommes (1)
Beitske Ikes (1)
Beitske Jacles (1)
Beitske Jacobs (1)
Beitske Jans (1)
Beitske Jelles (1)
Beitske Jentjes (1)
Beitske Johannes (1)
Beitske Klazes (1)
Beitske Klazes (Beytske) (1)
Beitske Lieuwes (1)
Beitske Lolkes (1)
Beitske Louws (1)
Beitske Meinderts (2)
Beitske Pieters (3)
Beitske Sipkes (1)
Beitske Sjoerds (1)
Beitske Sybes (1)
Beitske Tjerks (1)
Beitske Wijpkes (1)
Beitske Wybrens (1)
Beitske Yebs (1)
Beitske Yntes (1)
Bella (2)
Ben (1)
Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid (1)
Benjamin (1)
Benjamin Mennes (1)
Benjamin Pieter Floris (1)
Benjamin Wiebren (1)
Benjamin (Binke of Benthe) Popkes (1)
Bep (1)
Ber (1)
Berber (10)
Berber Feikes (1)
Berber Gerrits (2)
Berber Gooverts (1)
Berber Gosses (2)
Berber Harmens (1)
Berber Hendriks (1)
Berber Hylkes (1)
Berber Jelles (1)
Berber Jisses (1)
Berber Lammerts (2)
Berber Piers (1)
Berber Pieters (1)
Berber P. (1)
Berber Rinnerts (1)
Berber Romkes (1)
Berber Siemens (1)
Berber Sikkes (1)
Berber Sikkes (Barbera) (1)
Berber Sybes (1)
Berber Thomas (2)
Berber Tjallings (1)
Berber Tjebbes (1)
Berber Willems Monkel (Barbara) (1)
Berber Wybes (1)
Berber Yges (Berber Ydes of Barbera) (1)
Berbera Jans (1)
Berbera Johandr. (1)
Berend (6)
Berend Bernardus (1)
Berend Franses (1)
Berend Gerrits (1)
Berend Gosses (1)
Berend Hendriks (2)
Berend Jacobs (1)
Berend Jans (2)
Berend Jelles (1)
Berend Lammerts (1)
Berend Mathias' (1)
Berend Pieters (1)
Berend Roelofs (1)
Berend Taekes (1)
Berend Wybe (1)
Berendiena Geziena (1)
Berendina (3)
Berendina Albertha (Dicky) (1)
Berendina Harmens (1)
Berendina Helena (1)
Berendina Tjeerds (1)
Berendinus Bruin (1)
Berendje (1)
Berendje Elisabeth (1)
Berendtje Sjoerds (1)
Berengaria (1)
Berengario (1)
Berengario II (1)
Berengarius II (1)
Berenguela (1)
Berentje Berends (1)
Berkjen Pieters (1)
Bernabo (1)
Bernadette Margaretha Maria (1)
Bernadina Ydes (1)
Bernadine (1)
Bernadine (Diny) (1)
Bernard (9)
Bernard Albert (1)
Bernard Anton (1)
Bernard Bernards (1)
Bernard Eduard (2)
Bernard Georg (2)
Bernard Harmens (1)
Bernard Heinrich (1)
Bernard Hendrik (1)
Bernard Henri (1)
Bernard Henrich (2)
Bernard Herman (1)
Bernard Herman August (1)
Bernard Joseph (1)
Bernard Joseph Eduards (1)
Bernard Joseph Hermanus (1)
Bernard Julius (1)
Bernard Sipkes (1)
Bernard Wiardus Hopperus (1)
Bernardina (3)
Bernardina Douwes (1)
Bernardina Elisabeth Maria (1)
Bernardina Emelia (1)
Bernardina Francisca (1)
bernardina Franciska (1)
Bernardina Juliana Wilhelmina (zuster Teresa) (1)
Bernardina Pieters (1)
Bernardina Suzanna (1)
Bernardine Christiana (1)
Bernardine Douwes (1)
Bernardo Fedrico Tomas (1)
Bernardus (14)
Bernardus Alberts (2)
Bernardus Antonius (1)
Bernardus Ates (1)
Bernardus Cornelis (Bernard) (1)
Bernardus Dominicus (1)
Bernardus Douwes (2)
Bernardus Franciscus (2)
Bernardus Georg (1)
Bernardus Gerardus' (1)
Bernardus Gerrits (1)
Bernardus Gradus (1)
Bernardus Hendriks (2)
Bernardus Hendrikus (1)
Bernardus Henricus (1)
Bernardus Henricus Theodorus (1)
Bernardus Hermann (1)
Bernardus Hermanus (1)
Bernardus Hermanus (Berend / Beernt) (1)
Bernardus Hopperus (1)
Bernardus Hubertus Leonardus (1)
Bernardus Jacobs (2)
Bernardus Jans (3)
Bernardus Jans (Berend) (1)
Bernardus Joannes (1)
Bernardus Joekes (1)
Bernardus Johannes (6)
Bernardus Joseph (1)
Bernardus Julius (1)
Bernardus Klases (1)
Bernardus Lamberts (1)
Bernardus Maximilianus (1)
Bernardus Otto (1)
Bernardus Philippes (1)
Bernardus Piebes (1)
Bernardus Pieters (3)
Bernardus Rientzes (1)
Bernardus Thomas' (2)
Bernardus Tjallings (2)
Bernardus Tjeerds (1)
Bernardus Tymens (1)
Bernardus Wibo (1)
Bernardus Willems (3)
Bernardus Ydes (1)
Bernd (1)
Berndje (1)
Bernerdina (1)
Bernhard (2)
Bernhard Casimir Friedrich Gustav Heinrich Wilhelm Eduard (1)
Bernhard Julius (2)
Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter (1)
Bernhard Lucas Emmanuel (1)
Bernhard Wiardus Hopperus (1)
Bernhardus (2)
Bernhardus Jouke (2)
Bernhardus Sybrands' (1)
Bernt (1)
Bert (3)
Berth (1)
Bertha (5)
Bertha Augusta (1)
Bertha (Bertrada van Laon / Bertha met de Grote Voet) (1)
Bertha (Zr. Ambrosia) (1)
Bertil Guustaaf Oscar Karel Eugenius (1)
Bertila (1)
Bertrada de Oudere (1)
Bertus (4)
Bessie Wallis (1)
Beth (1)
Betje (3)
Betje Franses (1)
Betje Gerrits (1)
Betje Jacobs (1)
Bets (1)
Bets Douwes (1)
Betting Alberts (1)
Betty (3)
Beverly (1)
Beyts Douwes (1)
Bibiana (1)
Bibiana Maria Theodora (1)
Bieuwkje Jakobus (1)
Bieuwkjen Gerbens (1)
Bikor Petrus Bokkes (1)
Binke (1)
Binne Jans (1)
Binnert Philip (1)
Binnert Ruurds (1)
Bintie (1)
Bintie Binkes (1)
Bintie Theunis (1)
Bintje (1)
Bintje Jans (1)
Birgitta Ingeborg Alice (1)
Bjettje Annes (1)
Bjettje Rintjes (1)
Blanca (van Navarra) (1)
Blanche (5)
Blanche Meyes (1)
Blanka (1)
Blijke Ages (1)
Blijke Benjamins (1)
Boate (1)
Bocke (2)
Bocke Annez (1)
Bocke Payes (1)
Bodina (Botsie) (1)
Boeltje Pieters (1)
Bokje Piers (2)
Bokke (2)
Bokke Abes (1)
Bokke Baukes (1)
Bokke Bokkes Posthumus (1)
Bokke B. (1)
Bokke Cornelis (1)
Bokke Dirks (1)
Bokke Douwes (1)
Bokke Foppes (1)
Bokke Gerlofs (1)
Bokke Hepkes (1)
Bokke Roelofs (1)
Bokke Seerps (2)
Bokke Syses (1)
Bokke Tjerks (1)
Bokkje Gerbens (1)
Boleslaw (1)
Boleslaw II (1)
Bolko I (1)
Bolko II (1)
Bolko III (1)
Bona (1)
Bonefatius Jans (Bonevacius) (1)
Bonifacius Bernardus (1)
Bonifacius Cornelis (1)
Bonifacius Johannes (1)
Bonifacius (Bote) Frederik (1)
Bonifatius Ignatius (Bouke) (1)
Bonna (1)
Bonne (6)
Bonne Hotzez (1)
Bonne Klases (1)
Bonnefacius (1)
Bonnefacius Johannes' (1)
Bonnefatius (1)
Bonnie (1)
Bonte (4)
Bonte Everts (3)
Bonte Franzes (2)
Bonte Hayes (1)
Bonte Hendriks (1)
Bonte Siebrens (2)
Bonte S. (1)
Bontje Geeuwkes (1)
Bontje Jans (2)
Bontje Sierks (1)
Boot Deddes (1)
Boote Klazes (1)
Boote Nannes (1)
Boote Sjoukes (1)
Boote Wytzes (1)
Bootje Jelles (1)
Booyen (1)
Borre (1)
Boso (1)
Bot Hendriks (1)
Bote (10)
Bote Abes (1)
Bote Ate (1)
Bote Bauke (1)
Bote Boukes (1)
Bote Dirks (2)
Bote Evert (1)
Bote Feddes (1)
Bote Hanses (1)
Bote Hessels (1)
Bote Jacobs (3)
Bote Jans (1)
Bote Johannes (3)
Bote Meindert (1)
Bote Oeges (1)
Bote Pieters (4)
Bote Romkes (1)
Bote Sjirks (1)
Bote Sybrens (2)
Bote Willems (1)
Bote Wybrens (1)
Bote Yttes (1)
Botho (1)
Botie Auckes (1)
Botje (4)
Botje Baukes (2)
Botje Bernardus (1)
Botje Bottes (1)
Botje Bouwes (1)
Botje Burdes (1)
Botje Gerbens (2)
Botje Hilles (1)
Botje Idzes (1)
Botje Jans (1)
Botje Jentjes (1)
Botje Johannes' (3)
Botje Klases (Bottie Clasedr) (1)
Botje Lieuwes (1)
Botje Pieters (1)
Botje Reins (1)
Botje Tjeerds (Tyaerdtsdr) (1)
Botje Wybrens (1)
Botje Yntes (1)
Botke (1)
Botsje (2)
Botte Alberts (1)
Botte Foppes (1)
Botte Siurdtsz (1)
Bottje (3)
Bottje Ages (1)
Bottje Broers (1)
Bottje Gerrits (1)
Bottje Scheltes (2)
Bottje Symons (1)
Bottje Tietes (1)
Bottje Willems (1)
Bouchard (1)
Bouckje Simens (1)
Boudewijn (3)
Boudewijn V (de Moedige) (1)
Boudina (1)
Boudina Catharina Maria (Dinie) (1)
Boudina Jozefina (1)
Boudina Juliana (Baukje) (1)
Boudina Petronella (2)
Boudina Theodora (1)
Bougina Maria (1)
Bouk (1)
Bouke (9)
Bouke Cornelis (1)
Bouke Dirks (1)
Bouke Dirks (Badilon of Baucke) (1)
Bouke Douwes (2)
Bouke Durks (3)
Bouke Feddes (1)
Bouke Gerrits (2)
Bouke Jan (1)
Bouke Johannes (1)
Bouke Klazes (1)
Bouke Kornelis (1)
Bouke Taekes (2)
Boukien Gerrits (Baukje) (1)
Boukien Riemers (1)
Boukje (14)
Boukje Ages (1)
Boukje Akke (1)
Boukje Ates (2)
Boukje Bouwes (Bauckjen) (1)
Boukje Dirks (3)
Boukje Doekes (1)
Boukje Durks (1)
Boukje Everts (2)
Boukje Feddes (1)
Boukje Franzes (1)
Boukje Gerbens (1)
Boukje Hayes (1)
Boukje Hoites (1)
Boukje Jacobs (1)
Boukje Jans (5)
Boukje Jelles (1)
Boukje Jentjes (1)
Boukje Jettes (1)
Boukje Johannes (1)
Boukje Jorrits (1)
Boukje Josephina (1)
Boukje Klazes (1)
Boukje Lieuwes (1)
Boukje Maria (1)
Boukje Oebeles (1)
Boukje Paulus (1)
Boukje Pieters (4)
Boukje Reinders (1)
Boukje Rients (1)
Boukje Thomas (1)
Boukje Tjeerds (1)
Boukje Tjerks (1)
Boukje Willems (1)
Boukje Yebs (1)
Boukje Ysbrands (1)
Boukje (Baaye) Jans (1)
Boukje (Barbara) (1)
Boukje (Zr. Liliosa) (1)
Boukjen Tjitskes (1)
Boukjen Watzes (1)
Bouwe (6)
Bouwe Andries (2)
Bouwe Anes (1)
Bouwe Baukes (1)
Bouwe Broers (3)
Bouwe Fopkes (1)
Bouwe Hantjes (2)
Bouwe Heeres (1)
Bouwe Jacobs (2)
Bouwe Jan (1)
Bouwe Jans (3)
Bouwe Jetses (1)
Bouwe Jetzes (1)
Bouwe Joosts (1)
Bouwe Martens (1)
Bouwe Nannes (1)
Bouwe Pieters (1)
Bouwe Popkes (1)
Bouwe Reinders (1)
Bouwe Reins (1)
Bouwe Sakes (1)
Bouwe Siebrens (1)
Bouwe Wiebes (1)
Bouwe Ydes (4)
Bouwina (2)
Boy (1)
Branca (1)
Branca Do¤a (1)
Brand Hendriks (1)
Brandt Andries (1)
Brecht Pieters (1)
Brecht Skeltes (1)
Brechtie Jackles (2)
Brechtje (1)
Brechtje Jans (1)
Brechtje Johannes (1)
Brechtje Ruurds (1)
Brechtje Watses (1)
Brechtsje (1)
Bregtie Siebolts (1)
Bregtje (1)
Bregtje Arjens (1)
Bregtje Hendriks (1)
Bregtje Minnes (1)
Bregtje Taekes (1)
Bregtus (2)
Brigita Ypkes (1)
Brigitte (1)
Briolanja Do¤a (1)
Brites (2)
Broer (9)
Broer Annes (1)
Broer Baukes (1)
Broer Bouwes (1)
Broer Foppes (1)
Broer Gerrits (1)
Broer Gosses (1)
Broer Hendriks (2)
Broer Jelles (1)
Broer Johans (1)
Broer Jorrits (1)
Broer Klazes (1)
Broer Lieuwes (1)
Broer Lolkes (1)
Broer Lubberts (2)
Broer Murks (1)
Broer Oeges (Willebrordus) (1)
Broer Sipkes (1)
Broer S. (1)
Broer Taekes (2)
Broer Tjeerds (1)
Broer Yntes (1)
Bronislawa (1)
Brudo Lieuwes (1)
Bruin (1)
Bruin Bruins (1)
Bruin Franzes (1)
Bruin Martens (1)
Bruin Ydes (1)
Bruinsje (1)
Bruinskje Gerbens (1)
Bruinskje Gerrits (1)
Brustijn Jansz (1)
Burchard I (1)
Burchard II (1)
Burde (1)
Burde Ennes (1)
Buwa Wabbaz (1)
Buwe Wytses (1)
Byntje Ages (1)
B. (14)
B. (Ir.) (1)
B.A. (2)
B.A.G. (1)
B.H. (1)
B.J. (2)
B.Ph. (1)
B.S. (1)

Totaal 1228 personen met 822 verschillende voornamen bij deze letter B.

Personen index

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Baafke Faber        
Baaje Ypes Hollander   11-10-1776  Zurig  
Baaje Ypes Hollander 1 kB 3-9-1790  Burgwerd  
Baatje Alberts        
Baatje Andries' Donia   ongeveer 1690     
Baatje Andries'a Andla        
Baatje Douwes Donia        
Baatje Ynzes        
Baaye van der Weide   ongeveer 1850  Huizum  
Baaye Jans (Baukje / doopnaam Barbera) Hollander 1 kB   Sexbierum  
Baaye Lieuwes de Jong        
Baaye (Boukje) Meintes Boersma   1-4-1842  Irnsum  
Bae Pieters 1 kB      
Bae Pyters        
Baetje Ages        
Baltus Ariens        
Barbara Andringa   21-7-1916  Leeuwarden  
Barbara van Brandenburg-Ansbach   1495    24635 
Barbara van Eijsden        
Barbara Hulscher        
Barbara Rohling   12-9-1847  Dokkum  
Barbara Rolf        
Barbara Terwisscha van Scheltinga   28-7-1855  Sneek  
Barbara de Vries   12-6-1895  Workum  
Barbara van der Werf   26-3-1836  Bolsward  
Barbara Augustinus Cocx        
Barbara Catharina van Erp   1-7-1892  Venlo  
Barbara Eleonora von Solms-Baruth-Tecklenburg   30-10-1707  Baruth ? 385 
Barbara Harmens Schaap        
Barbara Lammerts Tolsma   16-3-1786  Almenum Bolta  
Barbara Lammerts (Berber) Tolsma   15-11-1796  Harlingen  
Barbara Maria von Chelius       23 
Barbara Pieters Peel        
Barbara Siebrens de Leeuw   17-10-1761     
Barbara Wilhelmina Vogelzang   1-2-1904  Hommerts  
Barber Hoytema        
Barber Agges   ongeveer 1580     
Barber Johans     Kubaard  
Barbera Kerkhof   12-11-1855  Smallingerland  
Barbera Scheurs        
Barbera Wybenga   13-8-1845  Leeuwarden  
Barbera Beitske (Berber) van der Werf   27-3-1911  Wijtgaard  
Barbera Elisabeth Poelsma   5-7-1890  Leeuwarden  
Barbera Elizabeth (Berber) Haringsma 1 kB ongeveer 1917     
Barbera Klazes (Berber) Terpstra   ongeveer 1856  Wirdum  
Barbera Lammerts Tolsma   19-11-1881  Workum  
Barbera Sophia Knock        
Barbera Wouters Toremans        
Barend Hopperus Buma   5-8-1896  Leeuwarden  
Barnabo Visconti        
Bart Sibles Brandenburg        
Barteld Jacobs Hoks        
Bartele Meilof        
Bartele Dirks de Vries        
Bartele Harmens Boersma   24-12-1831  Rauwerderhem  
Bartele Johannes Swierstra   ongeveer 1789     
Bartelt Setten        
Barthelomeus Bonifacius Bijvoets   ongeveer 1817  Sneek  
Barthelomeus Tjeerds Terpstra   13-6-1865  Franekeradeel  
Barthold Jan de Schepper        
Bartholomeus Dirks Zeinstra   1859     
Bartholomeus Hermanus Hubertus Dechesne   21-3-1885  Franeker  
Bartholomeus Hubert Dechesne   16-2-1856  Franeker  
Bartholomeus Jans Terpstra   16-2-1878  Bolsward  
Bartholomeus Theodorus Constant Huijts   11-7-1913  Ngawi  
Bartholomeus Wiebes Ettema   13-10-1895  Franeker  
Bartholomeus Willems Cordel 1 kB 12-11-1796  Leeuwarden  
Bartje Bouwes Speerstra   15-5-1871  Wymbritseradeel  
Bartle Baukes Rypma   11-10-1821  Pingjum  
Bartle Pieters Rypma   27-1-1863  Wonseradeel  
Basina       105793735229441 
Bastiaan van Campen        
Bastiaan Theunis de Waard        
Bastinaan Gerard Verbogt   1916     
Batholomeus Dechesne 1 kB 7-11-1803  Boirs België  
Battje Ottes Andela   18-4-1866  Wonseradeel  
Battje Ottes Andela   7-2-1868  Arum  
Battje Pieters Andela 1 kB 13-11-1828  Arum  
Battje Sikkes Lafleur   8-11-1870  Wonseradeel  
Battje Sikkes Lafleur   28-2-1875  Kimswerd  
Bauck   ongeveer 1515     
Bauck van Aernsma   1531     
Bauck van Meynsma        
Bauck Gerbens Watsema   ongeveer 1644     
Bauck Gerloffsdr. 1 kB 1598  Arum  
Bauck Hanses Stapert        
Bauck Jacobs        
Bauck Sickes Gerlsma   1635  Zurich  
Bauck Ysbrants        
Baucke Bauckes Unia 1 kB      
Baucke Gerrolts        
Baucke Hoytes        
Baucke Hoytes        
Baucke Pybes        
Baucke Sickes Gerlsma   ongeveer 1642  Zurich  
Bauckje Durks'        
Bauckje Riencksdr van Andla (of Camstra)        
Baudina Ysselmuiden   ongeveer 1839  Franeker  
Baudina Zeinstra   27-3-1896  Peins  
Baudina Anastatia Hettema   23-12-1882  Bolsward  
Baudina Juliana Catharina van der Meer   7-11-1907     
Baudina Maria (Boukje) Veldman   13-5-1925  Achlum  
Bauke        
Bauke Andringa   8-9-1914  Leeuwarden  
Bauke Deinum        
Bauke Douma   ongeveer 1902     
Bauke Ettema   21-9-1836  Bolsward  
Bauke van der Hoek   1914     
Bauke Hoekstra        
Bauke Jorna   1894     
Bauke Jorna   1901     
Bauke Kuipers   ongeveer 1867  Gauw  
Bauke van der Meer   7-5-1921  Bolsward  
Bauke Piekema   15-6-1884  Tirns  
Bauke Piekema   6-4-1886  Tirns  
Bauke de Roos        
Bauke Ros        
Bauke van der Schuit   27-6-1851  Wymbritseradeel  
Bauke Siemensma   27-6-1892  Wonseradeel  
Bauke Sikkes   18-8-1924  Wijckel  
Bauke Tilma        
Bauke van der Velde        
Bauke van der Velde   17-7-1920     
Bauke Visser        
Bauke Visser        
Bauke Wartna   1913     
Bauke van der Weg 1 kB 21-6-1919  Firdgum  
Bauke de Witte        
Bauke Ages Bouwhuis   17-10-1867  Gaasterland  
Bauke Ages Fluitman   ongeveer 1845  Indyk  
Bauke Alberts   ongeveer 1695     
Bauke Baukes Jorna   2-1872  Leeuwarden  
Bauke Bokkes de Vries   ongeveer 1802  Sondel  
Bauke Booyens Tolsma        
Bauke Botes Jorna   26-8-1888  Kubaard  
Bauke Broers Miedema        
Bauke Diemers Fopma   26-4-1883  Wonseradeel  
Bauke Diemers Fopma   18-4-1884  Wonseradeel  
Bauke Doekes Schouwstra   ongeveer 1885  Oosterwierum  
Bauke Douwes Wagenaar   ongeveer 1835  Workum  
Bauke Durks Tuinstra        
Bauke Ennes   ongeveer 1640     
Bauke Feikes   13-3-1709  Warga  
Bauke Foekes Landman        
Bauke Fokkes Rispens   7-2-1866  Spannum  
Bauke Folkert Smeding   17-11-1923  Roodhuis  
Bauke Folkerts Kamstra        
Bauke Franciscus Poelsma   28-2-1910  Roodhuis / Lutkewierum  
Bauke Franciscus Wartna        
Bauke Franses Fopma        
Bauke Franses Poelsma   24-10-1851  Hartwerd - Oldeclooster  
Bauke Halbes Huitema   19-5-1893  Jutrijp  
Bauke Hendriks Kamstra   8-2-1842  Baarderadeel  
Bauke Hendriks Rodenburg   ongeveer 1845  Dronrijp  
Bauke Hessels Hommema        
Bauke Hyltjes Schaafsma   27-1-1837  Leeuwarderadeel  
Bauke Jacobs Boekema   7-10-1894  Tirns  
Bauke Jacobs Groothof        
Bauke Jacobs de Vries   ongeveer 1850  Franeker  
Bauke Jans Bierma   ongeveer 1894  Sint Jacobiparochie  
Bauke Jans de Boer   29-10-1774  Makkum  
Bauke Jans de Boer   2-3-1831  Workum  
Bauke Jans de Boer   ongeveer 1867     
Bauke Jans Bruinsma        
Bauke Jans Buwalda   ongeveer 1877  Burgwerd  
Bauke Jans Ettema   1760  Pingjum  
Bauke Jans Ettema   23-3-1818  Bolsward  
Bauke Jans de Jong   ongeveer 1847  Leeuwarden  
Bauke Jans Jorna   22-3-1836  Leeuwarden  
Bauke Jans Laroos        
Bauke Jans Rispens   ongeveer 1811     
Bauke Jans Salverda        
Bauke Johannes Falkena        
Bauke Johannes Rypma   1869  Hieslum  
Bauke Klazes Seffinga        
Bauke K. Zeinstra        
Bauke Laases van der Zee   20-1-1861  Wymbritseradeel  
Bauke Laases van der Zee   10-7-1864  Westhem  
Bauke Lammerts     Heeg  
Bauke Lieuwes Andela 1 kB 4-7-1835  Bolsward  
Bauke Lieuwes Palstra   22-4-1820  Leeuwarderadeel  
Bauke Lolkes Wartna        
Bauke Martens Rypma   ongeveer 1782  Witmarsum  
Bauke Meinderts Haarsma        
Bauke Meintes Groothof   ongeveer 1891  Oenkerk  
Bauke Oenes Sieperda        
Bauke Ottes        
Bauke Piers Lettenga        
Bauke Piers Lettinga        
Bauke Pieters Bootsma        
Bauke Pieters Rypma   2-10-1858  Wonseradeel  
Bauke Pieters Veldman        
Bauke Pybesz.        
Bauke Reins de Boer   18-7-1872  Hidaard  
Bauke Riemers Huitema   ongeveer 1812  Oudega  
Bauke Rientses Bakker        
Bauke Rinnerts de Boer        
Bauke Rinses        
Bauke Rintjes Syperda   ongeveer 1820  Tjerkwerd  
Bauke Romkes Huitema   ongeveer 1790  Woudsend  
Bauke Rommerts (Ettema)   31-1-1758  Burgwerd  
Bauke Rommerts (Ettema)   23-3-1759  Burgwerd  
Bauke Rommerts (Ettema)   30-4-1760  Burgwerd  
Bauke Rommerts (Ettema)   17-3-1768  Schettens  
Bauke Ruurds van Donia        
Bauke Sjoerd Gerrit Galema   1-6-1921  Rotterdam  
Bauke Sjoerds        
Bauke Sjoerds van der Meer   1796  Hieslum  
Bauke Sjoerds van der Meer   4-1-1856  Hemelumer Oldeferd  
Bauke Sjoerds van der Meer   5-4-1857  Molkwerum  
Bauke Sjoerds van der Meer   1923     
Bauke Sjoerdt Zeinstra        
Bauke Sybrens Dijkstra   6-2-1881  Workum  
Bauke Sybrens Palstra   ongeveer 1902  Oosterwierum  
Bauke Teekles de Boer   26-11-1866  Workum  
Bauke Tiberius Buringa   ongeveer 1840  Bozum  
Bauke Tjallings Sieswerda        
Bauke Tjeerds        
Bauke Tjeerds Andringa        
Bauke Tjerks Hooghiemstra        
Bauke Tjitte's de Jong   25-12-1828  Workum - Heidenschap  
Bauke Tsjipke Jorna   1924  Bolsward-Lonje  
Bauke Wopkes de Ruiter        
Bauke Wybes Terpstra   25-7-1836  Warga  
Baukien Fokkes Steensma        
Baukien Pieters de Jong        
Baukje        
Baukje        
Baukje Andela 1 kB 19-12-1902  Lutkewierum  
Baukje Andela 1 kB 4-12-1907  Lutkewierum  
Baukje de Boer        
Baukje de Boer   17-5-1917  Tjerkwerd - Arkum  
Baukje Bosma        
Baukje Bruinsma   22-2-1872  Franeker  
Baukje Buma   22-8-1869     
Baukje Cats        
Baukje Dijkstra   ongeveer 1882     
Baukje Fokkema   7-5-1924  Achlum  
Baukje Frankena   ongeveer 1872  Balk  
Baukje Gelders   ongeveer 1888  Hallum  
Baukje Hoekstra        
Baukje Huisman   20-5-1915  Witmarsum  
Baukje de Jong   21-1-1909  Heeg-Osingahuizen  
Baukje Jorna   10-3-1838  Leeuwarden  
Baukje Kramer   6-10-1918  Workum - Heidenschap  
Baukje Kuipers        
Baukje Lycklama à Nijeholt   24-10-1869  Harlingen  
Baukje Nauta        
Baukje Roorda   27-3-1881  Franeker  
Baukje Roorda   18-4-1881  Franeker  
Baukje Ruidenga        
Baukje Siemonsma   12-12-1890  Greonterp  
Baukje Tamminga        
Baukje Terwisscha van Scheltinga   27-1-1922  Dronrijp  
Baukje Veldman        
Baukje Vervat        
Baukje Weersma   12-1-1906  Wijckel  
Baukje van der Werff   22-4-1838  Leeuwarden  
Baukje Westhof        
Baukje van Wieren        
Baukje Zalmstra        
Baukje Zijlstra        
Baukje Agges Poelstra        
Baukje Allardus Nicolai        
Baukje Annes Hoekstra        
Baukje Ates   ongeveer 1635     
Baukje Ates Zijlstra   23-6-1821  Jelsum  
Baukje Aukes   1755     
Baukje Aukes van Homminga   ongeveer 1631     
Baukje Baukes Jansen        
Baukje Baukes Siemonsma   24-2-1838  Oudega  
Baukje Botes de Boer        
Baukje Botes van der Werf   16-1-1853  Wymbritseradeel  
Baukje Botes van der Werf   12-4-1860  Tirns  
Baukje Boukes van der Zee   20-9-1902  Heeg  
Baukje Bouwes Postma        
Baukje Broers Haagsma        
Baukje Dirks Hollander   21-4-1821  Bolsward  
Baukje Doedes van der Weide   13-11-1861  Rauwerd  
Baukje Douwes        
Baukje Douwes de Jong   3-3-1873  Schettens  
Baukje Douwes Rijpkema   30-8-1900  Sneek  
Baukje Douwes Walta   ongeveer 1883  Westhem  
Baukje Douwes van der Zee   25-9-1833  Wonseradeel  
Baukje Durks van Balen   24-9-1891  Wirdum  
Baukje Durks van der Meulen   1818  Hieslum  
Baukje Durks van der Meulen   1833  Hieslum  
Baukje Ennes (Baukjen) Koopmans   12-4-1823  Spannum  
Baukje Everts 1 kB   Dronrijp  
Baukje Feikes Boschma   ongeveer 1890  Folsgare  
Baukje Fetzes Schuil   9-8-1885  Harlingen  
Baukje Folkerts Jensma        
Baukje Fongers Huitema   6-3-1814  Hartwerd - Oldeclooster  
Baukje Fopkes Wudmers (Widmers) 1 kB 1803  Oosterwierum  
Baukje Foppes Draisma de Vries   30-12-1827  Franekeradeel  
Baukje Franzes Poelsma   6-10-1857  Hartwerd - Oldeclooster  
Baukje Geertruida Terpstra   24-5-1895  Bozum  
Baukje Geeuwkes de Boer        
Baukje Gerlofs Baarda     Marssum  
Baukje Gerrits de Jong   31-12-1867  Uitwellingerga  
Baukje Gerrits Postma   27-9-1840  Franeker  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Baukje Gjalts van der Hem   27-5-1866  Leeuwarderadeel  
Baukje Hanses Hoitinga   ongeveer 1807  Dronrijp  
Baukje Harmens Agricola   23-7-1923  Goïngarijp  
Baukje Harmke Boersma   25-9-1914  Joure  
Baukje Harmke Boersma   6-4-1920  Easterwierrum  
Baukje Hayes Galama   1-6-1886  Burgwerd  
Baukje Hedzers Tiemersma        
Baukje Hendriks Hoekstra        
Baukje Hendriks Mulder   23-6-1865  Franekeradeel  
Baukje Hessels        
Baukje Hessels Dijkstra        
Baukje Hessels Rolsma (Rollema)        
Baukje Huites Huitema   3-10-1846  Nijland  
Baukje Idzes        
Baukje Jacobs Postma   15-9-1840  Tjerkwerd  
Baukje Jacobus Boersma   8-6-1896  Hidaard  
Baukje Jan's Altenburg   20-7-1881  Baarderadeel  
Baukje Jans        
Baukje Jans Hoitinga (Huitinga)   26-3-1785  Workum  
Baukje Jans de Jager        
Baukje Jans Jorna   11-7-1839  Leeuwarden  
Baukje Jans Kooistra   ongeveer 1823  Tzum  
Baukje Jans Postma   25-1-1826  Bolsward  
Baukje Jans Sikma        
Baukje Jans Wijnia   2-3-1825  Wommels  
Baukje Jantjes Langedijk   22-10-1796  Wolvega  
Baukje Jelles Slipstra   ongeveer 1803  Tirns  
Baukje Jentjes Boersma   ongeveer 1767     
Baukje Jentjes Evertsma        
Baukje Jenzes Talsma        
Baukje Jetzes Wijnja   ongeveer 1858  Heeg  
Baukje Jilderts Jorna   17-2-1811  Poppingawier  
Baukje Johannes Huitema   4-10-1876  Wonseradeel  
Baukje Johannes Marijnen   1801  Woudsend  
Baukje Jorrits        
Baukje Joukes        
Baukje Jouws Vogelsangh   15-2-1747  Oosterwierum  
Baukje Jurres Heegstra   ongeveer 1831  Sneek  
Baukje Klases        
Baukje Klazes        
Baukje Kornelis de Rijk        
Baukje Kornelis de Roos        
Baukje Lamberts        
Baukje Lodewijks Flapper   29-7-1862  Oosterend  
Baukje Lolkes de Boer   5-2-1824  Irnsum  
Baukje Louws Andela 1 kB 3-8-1794  Makkum  
Baukje Martha Boersma   ongeveer 1892  Lemmer  
Baukje Meyes        
Baukje Obes Yntema   3-12-1828  Wonseradeel  
Baukje Ottes van der Weide   13-9-1828  Scharnegoutum  
Baukje Pieters   3-1717     
Baukje Pieters Blanksma   20-11-1810  Arum  
Baukje Pieters Flapper   10-3-1888  Bolsward  
Baukje Pieters Palstra   10-12-1831  Dronrijp  
Baukje Pieters Postma        
Baukje Pieters Postma   ongeveer 1786  Heeg  
Baukje Pieters Teppema   20-11-1831  Tjerkwerd  
Baukje Pieters Teppema   30-3-1835  Tjerkwerd  
Baukje Pieters Terpstra   12-9-1874  Hennaarderadeel  
Baukje Pieters Terpstra   11-4-1876  Wommels  
Baukje Pieters (Baukjen) Boersma   15-11-1837  Swichum  
Baukje Rientses Teernstra   24-4-1888  Bolsward  
Baukje Saekeles Altenburg   13-9-1872  Bozum  
Baukje Sipkes Plat   27-11-1860  Menaldumadeel  
Baukje Sjoerds   ongeveer 1555     
Baukje Sjoerds Reitsma   18-2-1908  Sint Jacobiparochie  
Baukje Sjoukes Poelstra        
Baukje Sjoukes van der Wal   16-6-1820  Gaasterland  
Baukje Sjoukes van der Zee   18-11-1832  Leeuwarderadeel  
Baukje Sybes Baarda   7-3-1802  Stiens  
Baukje Sybes Baarda   18-10-1811  Stiens  
Baukje Sybolts Poelsma   23-5-1830  Achlum  
Baukje Sybrens Andela   10-11-1823  Burgwerd  
Baukje Sybrens Hiemstra   6-12-1857  Bozum  
Baukje Symons Adema   25-3-1817  Oldeklooster  
Baukje Symons Adema   21-9-1823  Kimswerd  
Baukje Sytses Andela   12-11-1880  Franeker  
Baukje Taekeles van der Zweep   10-1-1847  Achlum  
Baukje Theodorus' Postma   ongeveer 1878  Swichum  
Baukje Theresia Galama   4-11-1898  Burgwerd  
Baukje Thomas Wiersma   23-3-1847  Oosterend  
Baukje Thomas Wiersma   11-1-1850  Oosterend  
Baukje Tjallings Janse   12-4-1847  Sneek  
Baukje Tjeerds Buwalda   15-8-1842  Workum  
Baukje Tjerks Jorna   30-1-1858  Franeker  
Baukje Tjitskes Zwart   7-9-1838  Hidaard  
Baukje Ulbedina Foppes Draisma de Vries   27-1-1842  Achlum  
Baukje Willems Genée   ongeveer 1827  Ferwoude  
Baukje Wytses   ongeveer 1635     
Baukje Yebs Ypma 1 kB 16-4-1814  Almenum  
Baukje Ymes Pietersma   18-3-1812  Tjerkwerd  
Baukje Yntes     Poppingawier  
Baukje (Baije) Slippens   1-1-1827  Oosterend  
Baukje (Boukje) de Vries   ongeveer 1896  Tzummarum  
Baukje (zuster Antonata) Andela   11-7-1910  Lutkewierum  
Baukjen Bouma   ongeveer 1846  Heeg  
Baukjen Ages Bouwhuis   2-12-1872  Gaasterland  
Baukjen Dirks (Beukjen)        
Baukjen Doekles Yntema   19-1-1820  Allingawier  
Baukjen Huites Huitema   1761     
Baukjen Jacobs Slotsma        
Baukjen Jans Mensonides   15-9-1765  Bolsward  
Baukjen Jans Oordt        
Baukjen Jeltes Cuperus   ongeveer 1903  Witmarsum  
Baukjen Jentjes Boersma   ongeveer 1826  Weidum  
Baukjen Jentjes (Aukje) Andela   ongeveer 1761  Hennaard  
Baukjen Johannes Lolkema   21-1-1830  Parrega  
Baukjen Johannes Marijnen        
Baukjen Lolkes Durksz        
Baukjen Luitjens Dooper   ongeveer 1865  Balk  
Baukjen Murks Abma        
Baukjen Sybren Allerts Zandstra 1 kB 23-8-1820  Hennaarderadeel  
Baukjen Symons Strikwerda   ongeveer 1802  Oosterlittens  
Bauwe (Berentje) Popkes        
Bauwkjen Sytzes Wiersma   29-1-1794  Oosthem  
Bayke Johannes Hollander   12-4-1782  Sexbierum  
Beatrex Dijkstra   ongeveer 1876     
Béatrice de Louvain       807153257 
Béatrice de Montluçon       239311181 
Beatrice van Saksen-Coburg-Gotha   14-4-1857     
Beatrice van Savoye   1205    25223539 
Beatrice della Scala       917519 
Beatrice of Viennois   1160  Vienne, Frankrijk 100894157 
Beatrice Windsor   1988     
Beatrice Colomba Maria   1879     
Beatrijs van Haeften        
Beatrix van Bohemen        
Beatrix van Bourbon   1257    29913897 
Beatrix van Brandenburg   1270     
Beatrix van Heuckelom Otten        
Beatrix van Neurenberg        
Beatrix van Provence   1234     
Beatrix van Rethel       29360459 
Beatrix della Scala        
Beatrix van Sicilië   1326    940033 
Beatrix van Silezië-Glogau   1292    1835031 
Beatrix van Valkenburg   1254     
Beatrix van Vlaanderen        
Beatrix Cecilia de Haan        
Beatrix Geertruida de Jong   18-6-1902  Leeuwarden  
Beatrix I van Bourgondië   1144    29360457 
Beatrix Jans Ferwerda        
Beatrix Margaretha Ypma   21-12-1922     
Beatrix Sijmons        
Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje Nassau   31-1-1938  Soestdijk 3 
Been Hendriks Hofstra        
Beent Lycklama à Nijeholt   ongeveer 1905  Wolsum  
Beerend ten Brink   ongeveer 1889  Nijemirdum  
Beerend Folmer   ongeveer 1924     
Beerend Durks van der Hoff   10-5-1856  Gaasterland  
Beerend Gerrits van der Hoff        
Beerend Hendrik Lampe   ongeveer 1800  Merzen Duitsland  
Beerentje Fimmes Nagelhout   ongeveer 1849  Mirns  
Beerentje Franses Hanewald   ongeveer 1816  Weidum  
Beertje Hilles 1 kB ongeveer 1673     
Beertje Wiebes   ongeveer 1610     
Beeuwkje Herres Zijlstra   30-5-1870  Uitwellingerga  
Beeuwkjen Dirks        
Beeuwkjen Gosses Rypma   20-5-1851  Oudega  
Beeuwkjen Gosses Rypma   28-8-1852  Sandfirden  
Begga   620    1653027112961 
Bego II       25828548642 
Beint Rijpkema        
Beint van der Schaaf        
Beint Taekeles van der Zweep   1-9-1895  Wirdum  
Beinte Hanzes van der Zweep   23-5-1820  Wirdum  
Beits Jetses        
Beitske Boersma   15-6-1858  Wymbritseradeel  
Beitske Cnossen        
Beitske Fenema        
Beitske Hettinga        
Beitske Kuipers   8-2-1922     
Beitske van der Meer   24-2-1923  Tzum  
Beitske Miedema   13-4-1897  Pieterbierum  
Beitske Nieuwenhuis   4-10-1920  Jutrijp  
Beitske Roorda   28-1-1890  Leeuwarderadeel  
Beitske Albarts Ketelaar   ongeveer 1781  Sneek  
Beitske Alberts Bouman   18-6-1807  Balk  
Beitske Aukes van der Werf   29-8-1842  Koudum  
Beitske Bernardus Koelman   ongeveer 1834  Workum  
Beitske Broers de Boer   12-1778  Rauwerd  
Beitske Broers de Boer   26-1-1876  Oosterwierum  
Beitske Clases Ludum        
Beitske Doekes   ongeveer 1635     
Beitske Eeltjes Kortrijk   ongeveer 1812  Rauwerd  
Beitske Folckerts   1672  Klooster Anjum  
Beitske Folkerts de Vries   6-6-1865  Hindeloopen  
Beitske Hayes van der Werf   1718  IJlst  
Beitske Hessels Wijnstra   ongeveer 1826  Wolsum  
Beitske Hommes de Jong   11-6-1855  Westhem  
Beitske Ikes        
Beitske Jacles Jakles   19-4-1756  Bolsward  
Beitske Jacobs Hettinga        
Beitske Jans 1 kB      
Beitske Jelles Bergsma        
Beitske Jentjes        
Beitske Johannes Jongstra   1776  IJlst  
Beitske Klazes Boekema   ongeveer 1830  Wartena  
Beitske Klazes (Beytske) van der Meer     Tzum  
Beitske Lieuwes        
Beitske Lolkes        
Beitske Louws Fopma 1 kB      
Beitske Meinderts 1 kB      
Beitske Meinderts 1 kB   Witmarsum  
Beitske Pieters de Jong        
Beitske Pieters Sierdsma   19-10-1878  Oosterend  
Beitske Pieters Westra   ongeveer 1817  Wirdum  
Beitske Sipkes Sipkema        
Beitske Sjoerds Mensonides   9-5-1795  Bolsward  
Beitske Sybes de Boer        
Beitske Tjerks Tinga   5-3-1848  Lutkewierum  
Beitske Wijpkes        
Beitske Wybrens Boorsma   18-9-1831  Hichtum  
Beitske Yebs Seffinga   13-4-1832  Hennaarderadeel  
Beitske Yntes Kingma 1 kB 28-3-1789  Poppingawier  
Bella van der Meer        
Bella van der Werf   5-9-1914  Eindhoven  
Ben Hendriks        
Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid van Denemarken   29-4-1944  Kopenhagen  
Benjamin Tamminga   30-12-1917  Birdaard  
Benjamin Mennes de Jong        
Benjamin Pieter Floris van Vollenhoven   12-3-2008     
Benjamin Wiebren Jongbloed   ongeveer 1894     
Benjamin (Binke of Benthe) Popkes Deelsma     Akkrum  
Bep Langhout   ongeveer 1919     
Ber Ringnalda        
Berber Adema   25-1-1866     
Berber Asma   31-7-1915  Yndyk  
Berber Hellema   ongeveer 1895  Huizum  
Berber Kamsma        
Berber Koldijk        
Berber van der Meulen   19-2-1865  Greonterp  
Berber Roorda   3-6-1920  Wijtgaard  
Berber Rypma   29-3-1884  Wymbritseradeel  
Berber Rypma   7-2-1887  Abbega  
Berber van der Wey   ongeveer 1865  Leeuwarden  
Berber Feikes Langedijk   1817  Sneek  
Berber Gerrits Abma   ongeveer 1891  Wommels  
Berber Gerrits Flapper   24-7-1824  Oudega  
Berber Gooverts Kuipers        
Berber Gosses        
Berber Gosses Bosma   29-1-1832  Sint Nicolaasga  
Berber Harmens Bosma   ongeveer 1827  Follega  
Berber Hendriks Tabes        
Berber Hylkes Swart   23-6-1901     
Berber Jelles Hiemstra   6-3-1772  Oosterend  
Berber Jisses   ongeveer 1720     
Berber Lammerts Dijkstra        
Berber Lammerts Dijkstra        
Berber Piers Fokkens        
Berber Pieters Stapenséa   ongeveer 1845  Menaldum  
Berber P. Lettinga   ongeveer 1887     
Berber Rinnerts        
Berber Romkes   1765  Oosterwierum  
Berber Siemens Bouwhuis   19-2-1835  Sint Nicolaasga  
Berber Sikkes Brouwer        
Berber Sikkes (Barbera)     Dongjum  
Berber Sybes   ongeveer 1660     
Berber Thomas de Haan   ongeveer 1797  Bolsward  
Berber Thomas Stornebrink        
Berber Tjallings van Balen   9-6-1826  Wijtgaard  
Berber Tjebbes Witteveen   13-9-1787  Akmarijp  
Berber Willems Monkel (Barbara) 1 kB   Oosterend  
Berber Wybes Vlietstra   21-6-1829  Franeker  
Berber Yges (Berber Ydes of Barbera)   ongeveer 1685     
Berbera Jans van Balen   16-9-1869  Leeuwarderadeel  
Berbera Johandr. Fischer   27-5-1867  Leeuwarden  
Berend Dijkstra   21-12-1910  Scharl  
Berend Dooper   ongeveer 1920     
Berend Feenstra        
Berend Froklage        
Berend Lines        
Berend Pijper   ongeveer 1886  Rinsumageest  
Berend Bernardus Neuring   ongeveer 1847  Oudega  
Berend Franses        
Berend Gerrits Wenning   ongeveer 1888  Hemelum  
Berend Gosses Posthumus   9-10-1905  Duurswoude  
Berend Hendriks Damhuis        
Berend Hendriks Lippes   ongeveer 1831  Mirns en Bakhuizen  
Berend Jacobs van der Hof        
Berend Jans Meyer   ongeveer 1854  Leeuwarden  
Berend Jans (de Jong)        
Berend Jelles Wiersma   29-6-1848  Warga  
Berend Lammerts Roodhof        
Berend Mathias' Asma   17-9-1862  Oudemirdum  
Berend Pieters Tielenburg   5-3-1914  Leeuwarden  
Berend Roelofs Posthumus        
Berend Taekes IJsselstein        
Berend Wybe van Klaarbergen 1 kB      
Berendiena Geziena van den Hende   30-11-1915  Oude Pekela  
Berendina Herrema   13-11-1893  Oosterbierum  
Berendina Selis        
Berendina Smeding        
Berendina Albertha (Dicky) Klappe   20-8-1919  Kampen  
Berendina Harmens Ydema   16-5-1886  Workum  
Berendina Helena de Zwart        
Berendina Tjeerds Roelofsen   26-7-1850     
Berendinus Bruin Bruins   ongeveer 1921     
Berendje Andela   10-6-1923  Nijland  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Berendje Elisabeth Jonkmans        
Berendtje Sjoerds Bakker   ongeveer 1866  Broek gem.Doniawerstal  
Berengaria van Navarra        
Berengario van Friaul       15032553986 
Berengario II van Ivrea       3758138496 
Berengarius II       100892770 
Berenguela of Castile   1180  Burgos 119655685 
Berentje Berends Postma   1794  Oudemirdum  
Berkjen Pieters        
Bernabo Visconti   ongeveer 1319  Milaan 917518 
Bernadette Margaretha Maria König   14-8-1915  Osnabrück  
Bernadina Ydes van der Meulen   20-5-1824  Leeuwarden  
Bernadine Dijkstra   21-7-1892  Workum - Heidenschap  
Bernadine (Diny) Simons   ongeveer 1923     
Bernard Brenninkmeijer        
Bernard Brenninkmeijer   ongeveer 1825  Mettingen Duitsland  
Bernard Fischer        
Bernard van Idema        
Bernard Kroon        
Bernard van der Meer        
Bernard Smelt        
Bernard Smilde   23-1-1922  Heerenveen  
Bernard Vroom 1 kB      
Bernard Albert Tombrock   23-4-1867  Franeker  
Bernard Anton Tombeil        
Bernard Bernards Brenninkmeijer   19-10-1859  Leeuwarden  
Bernard Eduard Stockmann   ongeveer 1846  Ibbenburen Pruisen Duitsland  
Bernard Eduard Stockmann   30-10-1890  Bolsward  
Bernard Georg Schrakamp        
Bernard Georg Stockmann        
Bernard Harmens Ydema   13-8-1895  Workum  
Bernard Heinrich Kortendijk (Kottendiek)        
Bernard Hendrik Stockmann   5-1-1850  Bolsward  
Bernard Henri Stockmann   21-2-1894  Bolsward  
Bernard Henrich Lampe   ongeveer 1845  Mettingen Duitsland  
Bernard Henrich Stockmann   ongeveer 1836  Mettingen Duitsland  
Bernard Herman Woortman        
Bernard Herman August Stockmann        
Bernard Joseph Stockmann   ongeveer 1825  Mettingen Duitsland  
Bernard Joseph Eduards Voss   20-1-1845  Bolsward  
Bernard Joseph Hermanus de Vries   19-3-1882  Leeuwarden  
Bernard Julius Stockmann   11-5-1887  Bolsward  
Bernard Sipkes Hanenburg   8-8-1902  Sneek  
Bernard Wiardus Hopperus Buma   19-4-1902  Wommels  
Bernardina Andela 1 kB 9-3-1917  Lutkewierum  
Bernardina Nanninga        
Bernardina Stockmann   14-2-1852  Bolsward  
Bernardina Douwes Bouma   22-12-1887  Menaldumadeel  
Bernardina Elisabeth Maria Zeinstra   31-7-1900  Franeker  
Bernardina Emelia Stockmann        
Bernardina Francisca Reekers   13-1-1889  Leeuwarden  
bernardina Franciska Schrakamp   10-3-1852  Bolsward  
Bernardina Juliana Wilhelmina (zuster Teresa) Sterk 1 kB 2-2-1923  Lemmer  
Bernardina Pieters van der Meulen   11-6-1857  Leeuwarden  
Bernardina Suzanna Huitema   18-3-1917  Lemmer  
Bernardine Christiana Becker        
Bernardine Douwes Bouma   29-5-1881  Menaldumadeel  
Bernardo Fedrico Tomas Guillermo   17-6-1977     
Bernardus Adema   10-5-1870     
Bernardus Andela   30-9-1919  Lutkewierum  
Bernardus Boskagie        
Bernardus Dijkstra        
Bernardus Dorhout        
Bernardus Drost        
Bernardus Galema   5-10-1874  Nijland  
Bernardus Graafsma        
Bernardus Hesselius        
Bernardus Ludema        
Bernardus van der Meer        
Bernardus Veltman        
Bernardus de Vries        
Bernardus Woltring        
Bernardus Alberts Winsemius   ongeveer 1843  Minnertsga  
Bernardus Alberts Winsemius   ongeveer 1906  Minnertsga  
Bernardus Antonius Reekers   30-10-1879  Leeuwarden  
Bernardus Ates Zijlstra   1-4-1866  Franeker  
Bernardus Cornelis (Bernard) Bos   10-5-1924  Usquert Gr.  
Bernardus Dominicus Koelman   26-2-1815  Leeuwarden  
Bernardus Douwes Bouma   29-5-1892  Menaldumadeel  
Bernardus Douwes Tigchelaar   ongeveer 1795  Harlingen  
Bernardus Franciscus van der Heyden   12-2-1864  's-Hertogenbosch  
Bernardus Franciscus Randshuizen        
Bernardus Georg Schrakamp   1-6-1842  Bolsward  
Bernardus Gerardus' Pijper   ongeveer 1889  Murmerwoude  
Bernardus Gerrits Wesling        
Bernardus Gradus Gerritsen        
Bernardus Hendriks Blumers        
Bernardus Hendriks Voets   ongeveer 1876  Workum  
Bernardus Hendrikus Lunter   17-3-1893  Bolsward  
Bernardus Henricus Vroom        
Bernardus Henricus Theodorus Pijper        
Bernardus Hermann Harling   18-1-1799  Heek bij Ahaus  
Bernardus Hermanus Rohling   24-2-1815     
Bernardus Hermanus (Berend / Beernt) Rohling        
Bernardus Hopperus Buma   26-8-1826  Leeuwarden  
Bernardus Hubertus Leonardus Drontmann   ongeveer 1834  Mettingen Duitsland  
Bernardus Jacobs Mulder   20-1-1859  Franeker  
Bernardus Jacobs van den Oever   7-1819  Bolsward  
Bernardus Jans Koelman        
Bernardus Jans Koelman 1 kB 6-4-1784  Workum  
Bernardus Jans Roelofsen   1773  Zutphen  
Bernardus Jans (Berend) Koemans   11-9-1789  Sneek  
Bernardus Joannes de Vries   ongeveer 1852  Wirdum  
Bernardus Joekes Overdijk        
Bernardus Johannes Drewes        
Bernardus Johannes Henckes        
Bernardus Johannes Oosterbaan   6-5-1844  Bolsward  
Bernardus Johannes Oosterbaan   7-1-1849  Bolsward  
Bernardus Johannes Posthumus   24-2-1905  Deinum  
Bernardus Johannes van Santen   8-7-1866  Wolvega  
Bernardus Joseph Zantman   11-6-1880  Harlingen  
Bernardus Julius Stockmann   26-2-1886  Bolsward  
Bernardus Klases Brouwer   ongeveer 1866  Woudsend  
Bernardus Lamberts        
Bernardus Maximilianus Heuveldop   15-2-1818  Leeuwarden  
Bernardus Otto Ensink   16-1-1854  Franeker  
Bernardus Philippes Hofstede   21-11-1886     
Bernardus Piebes Andela   16-3-1817  Leeuwarden  
Bernardus Pieters Veltman        
Bernardus Pieters Winsemius   ongeveer 1874  Minnertsga  
Bernardus Pieters Winsemius   16-8-1907  Leeuwarden  
Bernardus Rientzes de Boer        
Bernardus Thomas' Faber   15-1-1863  Sneek  
Bernardus Thomas' Faber   23-5-1874  Sneek  
Bernardus Tjallings     Bolsward  
Bernardus Tjallings Andela        
Bernardus Tjeerds Roelofsen   9-6-1854  Franeker  
Bernardus Tymens Overdijk   ongeveer 1804  Leeuwarden  
Bernardus Wibo van Haersma Buma   11-6-1911  Den Haag  
Bernardus Willems Andela 1 kB 8-9-1856  Sneek  
Bernardus Willems Hoogterp        
Bernardus Willems Lunter   7-5-1825  Franeker  
Bernardus Ydes de Jong   30-11-1860  Workum  
Bernd Buck        
Berndje van Vorden   1552  Groenlo  
Bernerdina Huitema        
Bernhard von Heyden       42788 
Bernhard Kubbinga        
Bernhard Casimir Friedrich Gustav Heinrich Wilhelm Eduard von Lippe Biesterfeld   26-8-1872  Oberkassel 12 
Bernhard Julius Stockmann   ongeveer 1820     
Bernhard Julius Stockmann   24-3-1867  Dokkum  
Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter von Lippe Biesterfeld 2 kB 29-6-1911  Jena Duitsland 6 
Bernhard Lucas Emmanuel Prins van Oranje Nassau van Vollenhoven 2 kB 25-12-1969  Nijmegen  
Bernhard Wiardus Hopperus Buma   18-2-1894  Leeuwarden  
Bernhardus Buma   17-10-1771  Leeuwarden  
Bernhardus Buma   27-11-1820  Heerenveen  
Bernhardus Jouke Buma 1 kB 8-4-1835  Leeuwarden  
Bernhardus Jouke Buma   19-12-1874  Leeuwarden  
Bernhardus Sybrands' van Haersma Buma 1 kB 6-1-1875  Leeuwarden  
Bernt Buck   ongeveer 1590  Lichtenvoorde  
Bert Albersen        
Bert Overdijk        
Bert Souren        
Berth Millovitch        
Bertha   863     
Bertha van Heukelom       5477315 
Bertha van Holland   1054     
Bertha van der Meer 1 kB 10-1-1906  Bolsward  
Bertha van Zwaben   907     
Bertha Augusta Voss   ongeveer 1905     
Bertha (Bertrada van Laon / Bertha met de Grote Voet) van Laon 1 kB ongeveer 725    206628389121 
Bertha (Zr. Ambrosia) de Wolff   15-10-1920  Irnsum  
Bertil Guustaaf Oscar Karel Eugenius   28-2-1912     
Bertila       15032553987 
Bertrada de Oudere   660    826513556485 
Bertus Boss        
Bertus Brouwer   8-9-1890  Tzum  
Bertus van der Meer        
Bertus van der Werf        
Bessie Wallis Warfield   19-6-1896  Blue Ridge Summit US  
Beth de Jong        
Betje Bosma        
Betje Postmus   26-4-1895  Franeker  
Betje van Vellinga   ongeveer 1898  Sint Nicolaasga  
Betje Franses Kamsma        
Betje Gerrits van der Hoff   21-6-1898  Sloten  
Betje Jacobs Deelsma   19-12-1869  Grouw  
Bets Galema   1916     
Bets Douwes        
Betting Alberts de Boer        
Betty Dijkstra        
Betty Galama   1923  Burgwerd  
Betty Vallinga   1914     
Beverly Nielsen        
Beyts Douwes        
Bibiana Bos        
Bibiana Maria Theodora Wüst   17-2-1881  Dokkum  
Bieuwkje Jakobus Postma        
Bieuwkjen Gerbens Visser   13-8-1783  Greonterp  
Bikor Petrus Bokkes        
Binke Herrema        
Binne Jans Binnema        
Binnert Philip Aebinga van Humalda   1709     
Binnert Ruurds Adema        
Bintie Jorna        
Bintie Binkes Acronius        
Bintie Theunis Faber        
Bintje Tiemersma   22-12-1925  Hempens  
Bintje Jans Riedstra        
Birgitta Ingeborg Alice   19-1-1937     
Bjettje Annes Dijkstra   30-10-1830  Wonseradeel  
Bjettje Rintjes        
Blanca (van Navarra) van Artesië   1248  Frankrijk  
Blanche van Castilie   4-3-1188  Palencia 25223537 
Blanche van Engeland   1392     
Blanche van Lancaster        
Blanche van Napels        
Blanche van Savoye   1336     
Blanche Meyes Seffinga   20-12-1905  Iowa  
Blanka van Valois   1316     
Blijke Ages Jongbloed   ongeveer 1918  Wijtgaard  
Blijke Benjamins Reitsma        
Boate Jorna        
Bocke Bruynsma        
Bocke van Burmania        
Bocke Annez toe Scheltinge        
Bocke Payes   ongeveer 1665     
Bodina (Botsie) van der Wal   5-6-1923  Dronrijp  
Boeltje Pieters        
Bokje Piers van Gosliga        
Bokje Piers Piekema   ongeveer 1882  Oosterlittens  
Bokke Asma        
Bokke Dijkstra        
Bokke Abes        
Bokke Baukes de Vries   ongeveer 1837  Nijega  
Bokke Bokkes Posthumus Scheltinga   1693  Arum  
Bokke B. Vogelzang   29-2-1907     
Bokke Cornelis Witteveen   21-6-1861  Idsega  
Bokke Dirks Stremler   ongeveer 1815  Schettens  
Bokke Douwes Boermans   ongeveer 1777     
Bokke Foppes Scheltinga 1 kB 2-12-1748     
Bokke Gerlofs de Vries        
Bokke Hepkes   19-3-1751  Hieslum  
Bokke Roelofs Scheltinga   1767  Wolvega  
Bokke Seerps Scheltinga 1 kB      
Bokke Seerps Scheltinga   1647     
Bokke Syses        
Bokke Tjerks Douma   20-1-1850  Oosterwierum  
Bokkje Gerbens van der Werf   ongeveer 1805  Britswerd  
Boleslaw von Beuthen und Kosel        
Boleslaw II van Silezië zu Lieg        
Bolko I van Silezië zu Schweidnitz        
Bolko II van Silezië zu Fürstenberg en Münsterberg   1298     
Bolko III van Silezië-Munsterberg        
Bona Palstra   ongeveer 1805     
Bonefatius Jans (Bonevacius) Spoelstra   ongeveer 1813  Sneek  
Bonifacius Bernardus Reekers   12-5-1896  Leeuwarden  
Bonifacius Cornelis Galema   4-6-1915  Westhem  
Bonifacius Johannes Bijvoets 1 kB 14-2-1843  Sloten  
Bonifacius (Bote) Frederik Hylkema   29-5-1916  Leeuwarden  
Bonifatius Ignatius (Bouke) Jorna   1910  Dronrijp  
Bonna van Bourbon   1341     
Bonne Armagnac        
Bonne van Artois        
Bonne Kuitert   7-10-1923     
Bonne van Luxemburg       7478473 
Bonne van Piëmont   ongeveer 1390     
Bonne van Savoye   1388     
Bonne Hotzez Lycklama        
Bonne Klases Bosma   ongeveer 1842  IJlst  
Bonnefacius Bijvoets        
Bonnefacius Johannes' Bijlsma   ongeveer 1857  Bolsward  
Bonnefatius Postma   1916     
Bonnie Hanenburg        
Bonte de Bruin        
Bonte Minnema   2-7-1919     
Bonte Teernstra   7-3-1880  Tjerkwerd  
Bonte Yntema   1-4-1865  Wonseradeel  
Bonte Everts Yntema        
Bonte Everts Yntema   20-1-1797  Bolsward  
Bonte Everts Yntema   20-5-1800  Bolsward eo  
Bonte Franzes de Boer   ongeveer 1806  Witmarsum  
Bonte Franzes de Boer   10-9-1885  Tjerkwerd  
Bonte Hayes van der Werf   21-9-1865  Bolsward  
Bonte Hendriks van der Werf 1 kB 30-3-1842  Bolsward  
Bonte Siebrens Yntema   28-2-1855  Tjerkwerd  
Bonte Siebrens Yntema   11-5-1856  Tjerkwerd  
Bonte S. Yntema        
Bontje Geeuwkes de Jong        
Bontje Jans Reitsma        
Bontje Jans Stienstra   ongeveer 1886  Schillaard  
Bontje Sierks Stuur   ongeveer 1821  Kollum  
Boot Deddes   ongeveer 1605     
Boote Klazes Nijdam   ongeveer 1798  Oosterlittens  
Boote Nannes (De Boer)   17-8-1761  Sneek  
Boote Sjoukes (Bootsma)        
Boote Wytzes Hiemstra 1 kB      
Bootje Jelles Asma   2-8-1867  Scharl  
Booyen Tolsma   ongeveer 1852  Hichtum  
Borre Petronella        
Boso van Arles       7516276994 
Bot Hendriks        
Bote Bonnet        
Bote Bouma        
Bote Dijkstra   24-10-1872  Koudum  
Bote Duiker   ongeveer 1857  Jutrijp  
Bote Engwerda        
Bote Galema   ongeveer 1920     
Bote Huitema        
Bote Huitema   1925     
Bote Jukema   13-6-1921  Barradeel  
Bote Strikwerda   18-9-1918  Winsum  

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Bote Abes   2-7-1726  Warga  
Bote Ate Boersma   5-10-1914  Joure  
Bote Bauke Jorna   9-8-1920  Bolsward-Lonje  
Bote Boukes Jorna   26-12-1864  Wolsum  
Bote Dirks Flapper   11-11-1852  Greonterp  
Bote Dirks van der Werf   3-12-1868  Burgwerd  
Bote Evert van Balen   ongeveer 1889  Irnsum  
Bote Feddes van der Werf   16-1-1805  Deersum  
Bote Hanses van der Meer   31-10-1800  Winsum  
Bote Hessels van der Kolk   1725  Warga  
Bote Jacobs 1 kB ongeveer 1580     
Bote Jacobs Hettinga   9-9-1917  Heeg  
Bote Jacobs van der Meulen   2-7-1807  Ouwsterhaule  
Bote Jans Jorritsma   22-4-1849  Dronrijp  
Bote Johannes Brouwer        
Bote Johannes Huitema   16-10-1917     
Bote Johannes van der Werf   7-8-1856  Wonseradeel  
Bote Meindert Engwerda   ongeveer 1884  Scharnegoutum  
Bote Oeges van der Weide   31-12-1851  Tirns - Thabor Klooster  
Bote Pieters de Faber   18-2-1753     
Bote Pieters Galema   ongeveer 1854  Welsrijp  
Bote Pieters Pietersma        
Bote Pieters Yntema   7-9-1878  Sanfirden  
Bote Romkes        
Bote Sjirks Duiker   6-9-1916  Hommerts  
Bote Sybrens van Balen   4-5-1821  Irnsum  
Bote Sybrens Riemersma   ongeveer 1810  Scharnegoutum  
Bote Willems 1 kB ongeveer 1680     
Bote Wybrens Pieksma        
Bote Yttes Flapper   7-10-1822  Abbega  
Botho van Stolberg       49266 
Botie Auckes 1 kB      
Botje Bos   27-5-1918     
Botje Ettema   20-7-1829  Bolsward  
Botje Ettema   1839     
Botje Graat   ongeveer 1868  Franeker  
Botje Baukes de Boer   16-4-1832  Burgwerd  
Botje Baukes Syperda   17-10-1857  Bozum  
Botje Bernardus Dorhout   ongeveer 1735     
Botje Bottes Saarda   ongeveer 1629     
Botje Bouwes Tilstra        
Botje Burdes   ongeveer 1700     
Botje Gerbens Jorna   16-12-1824  Burgwerd  
Botje Gerbens Rypma   ongeveer 1816  Hartwerd  
Botje Hilles Ypma   30-11-1829  Franeker  
Botje Idzes     Tjerkwerd  
Botje Jans Wijnia   27-10-1827  Hennaarderadeel  
Botje Jentjes        
Botje Johannes'        
Botje Johannes 1 kB ongeveer 1735     
Botje Johannes de Boer   18-7-1765  Tjerkwerd  
Botje Klases (Bottie Clasedr) (Algera)   ongeveer 1555     
Botje Lieuwes     Bolsward  
Botje Pieters Adema   3-7-1792  Dedgum  
Botje Reins     Nijland  
Botje Tjeerds (Tyaerdtsdr) 1 kB ongeveer 1610  Bolsward-Laard  
Botje Wybrens Waltinga        
Botje Yntes Kingma   1745  Poppingawier  
Botke 1 kB      
Botsje v.d. Brug        
Botsje van der Meer   5-5-1906  Wijtgaard  
Botte Alberts        
Botte Foppes Wiersma        
Botte Siurdtsz 1 kB      
Bottje Hijlarides        
Bottje Kuipers   ongeveer 1891  Makkum  
Bottje Yntema   23-1-1851  Wommels  
Bottje Ages        
Bottje Broers de Boer   21-8-1797  Rauwerd  
Bottje Gerrits de Boer        
Bottje Scheltes Faber   10-8-1853  Arum  
Bottje Scheltes Faber   23-12-1854  Arum  
Bottje Symons Huizinga        
Bottje Tietes Palstra   22-8-1838  Wirdum  
Bottje Willems Feenstra   29-1-1880  Dronrijp  
Bouchard van Avesnes       12611760 
Bouckje Simens   1-10-1753  Tjerkwerd - Aaksens  
Boudewijn van Loo        
Boudewijn van Saksen-Coburg-Gotha        
Boudewijn van Saksen-Coburg-Gotha   7-9-1930  Styvenberg Brussel  
Boudewijn V (de Moedige) van Henegouwen   1150     
Boudina Keyzer 1 kB 14-4-1860  Franeker  
Boudina Catharina Maria (Dinie) Lunter   ongeveer 1924     
Boudina Jozefina Poelsma        
Boudina Juliana (Baukje) Galama   11-4-1921     
Boudina Petronella Boersma   18-5-1918  Aduard  
Boudina Petronella van der Werf   26-11-1876  Bolsward  
Boudina Theodora van den Oever 1 kB 2-10-1869  Bolsward  
Bougina Maria Mous        
Bouk Minnema        
Bouke Bakker        
Bouke Bergstra   ongeveer 1880     
Bouke de Boer        
Bouke Kemker        
Bouke Oudega   21-2-1921  Offingawier  
Bouke Pruiksma   8-9-1925  Workum  
Bouke Roorda        
Bouke Siebenga        
Bouke van der Werf   13-2-1870  Wolsum - Ytsum  
Bouke Cornelis Witteveen   28-10-1895  Mirns en Bakhuizen  
Bouke Dirks (Boer De)   26-8-1723  Boornzwaag  
Bouke Dirks (Badilon of Baucke) (Zweep Van Der) 1 kB      
Bouke Douwes Minnema   5-11-1790  Nijland  
Bouke Douwes Vogelzang   1-9-1872  Indijk  
Bouke Durks de Boer   18-10-1793  Tjerkwerd  
Bouke Durks de Boer   3-1-1798  Edens  
Bouke Durks de Boer   3-1852     
Bouke Feddes van der Werf   23-5-1882  Tirns  
Bouke Gerrits        
Bouke Gerrits van Vellinga   28-4-1801  Bolsward  
Bouke Jan Dooper        
Bouke Johannes Siemonsma   11-2-1802  Workum  
Bouke Klazes Hettinga   19-2-1860  Heeg  
Bouke Kornelis Dijkstra        
Bouke Taekes        
Bouke Taekes Rypma   15-6-1924  Greonterp  
Boukien Gerrits (Baukje)        
Boukien Riemers Huitema   ongeveer 1807  Idzega  
Boukje Bergstra   ongeveer 1908  Roordahuizum  
Boukje Binnema   ongeveer 1875     
Boukje Boersma        
Boukje Brandsma 1 kB 1873  Hartwerd - Ugoklooster  
Boukje Dijkstra   1-6-1876  Workum - Heidenschap  
Boukje Faber   10-3-1879  Franeker  
Boukje Faber   16-8-1889  Winsum  
Boukje Heeres   24-7-1925  Hieslum  
Boukje Jurna        
Boukje Koopmans        
Boukje Miedema   11-12-1903  Westhem  
Boukje Plat        
Boukje Rypma   18-7-1897  Tirns  
Boukje Zonderland   10-4-1864  Scharnegoutum  
Boukje Ages Vallinga   9-1795     
Boukje Akke Kramer   20-11-1911  Hartwerd - Oldeclooster  
Boukje Ates Grijpma   20-9-1805  Leeuwarden  
Boukje Ates Grijpma   20-9-1810  Leeuwarden  
Boukje Bouwes (Bauckjen) 1 kB 1701     
Boukje Dirks de Boer 1 kB   Bolsward  
Boukje Dirks de Boer 1 kB   Bolsward  
Boukje Dirks Zeinstra   3-1-1853     
Boukje Doekes Schoffelmeer   1781  Goutum  
Boukje Durks 1 kB ongeveer 1735  Westhem  
Boukje Everts Ypma   15-9-1817  Herbaijum  
Boukje Everts Ypma   8-1865  Dongjum  
Boukje Feddes van der Werf   22-2-1885  Tirns  
Boukje Franzes de Boer   5-10-1881  Dedgum (Tjerkwerd)  
Boukje Gerbens Kiestra   17-5-1796  Greonterp  
Boukje Hayes Wybrands        
Boukje Hoites Foekema   4-1783  Tirns  
Boukje Jacobs van den Oever   10-1822     
Boukje Jans        
Boukje Jans   1736     
Boukje Jans Ypma   3-1844  Pingjum  
Boukje Jans Ypma   23-12-1849  Franeker  
Boukje Jans Zeinstra   12-11-1852  Pietersbierum  
Boukje Jelles        
Boukje Jentjes Zuidema   ongeveer 1836  Grouw  
Boukje Jettes        
Boukje Johannes Ypma 1 kB 19-4-1824  Witmarsum  
Boukje Jorrits de Boer   27-1-1821  Rauwerderhem  
Boukje Josephina van der Werf   19-3-1916  Wijtgaard  
Boukje Klazes Ketelaar   25-5-1800  Bolsward  
Boukje Lieuwes Palstra   6-11-1816  Leeuwarderadeel  
Boukje Maria van der Werf   29-3-1913     
Boukje Oebeles van der Meer 1 kB 1778  Warga  
Boukje Paulus Andela     Hartwerd  
Boukje Pieters Adema 1 kB 27-4-1790  Dedgum  
Boukje Pieters de Boer   29-7-1890  Oosthem  
Boukje Pieters Talsma   7-3-1781  Scharnegoutum  
Boukje Pieters Ypma   11-6-1875  Franeker  
Boukje Reinders Boonstra   ongeveer 1824  Warga  
Boukje Rients     Greonterp  
Boukje Thomas Wiersma   17-12-1773  Tirns  
Boukje Tjeerds Andringa   1762     
Boukje Tjerks Slippens   3-6-1858  Sint Nicolaasga  
Boukje Willems Bakker   16-5-1768  Witmarsum  
Boukje Yebs Ypma   18-2-1829  Achlum  
Boukje Ysbrands Galama   25-1-1883  Tjerkwerd  
Boukje (Baaye) Jans Mulder   24-4-1824  Schettens  
Boukje (Barbara) Wybenga   31-3-1883  Westhem  
Boukje (Zr. Liliosa) Zonderland 1 kB 1923  Scharnegoutum  
Boukjen Tjitskes Zwart   2-4-1837  Hidaard  
Boukjen Watzes   23-8-1691  Longerhouw  
Bouwe        
Bouwe Algera        
Bouwe Bouma        
Bouwe Hoekstra        
Bouwe Seffinga   19-11-1917     
Bouwe Talsma   ongeveer 1912     
Bouwe Andries Smeding        
Bouwe Andries Smeding   10-1-1894  Dronrijp  
Bouwe Anes Strikwerda   ongeveer 1892  Winsum  
Bouwe Baukes Westra        
Bouwe Broers de Boer 1 kB   Rauwerd  
Bouwe Broers de Boer 1 kB 1856  Wirdum  
Bouwe Broers de Boer   29-4-1882  Baarderadeel  
Bouwe Fopkes Bandstra        
Bouwe Hantjes Speerstra   21-10-1827  Gauw  
Bouwe Hantjes Speerstra   ongeveer 1904     
Bouwe Heeres Hoekstra   ongeveer 1839  Oosterend  
Bouwe Jacobs Faber   9-11-1883  Winsum  
Bouwe Jacobs van den Oever 1 kB 29-10-1814  Bolsward  
Bouwe Jan        
Bouwe Jans Faber   18-3-1820  Bolsward  
Bouwe Jans Faber   15-3-1878  Bolsward  
Bouwe Jans Jongstra        
Bouwe Jetses Kalma   ongeveer 1798  Jorwerd  
Bouwe Jetzes Bouwma   ongeveer 1776  Eenrum  
Bouwe Joosts van den Oever   1746  Workum  
Bouwe Martens Schaafsma   ongeveer 1824  Harlingen  
Bouwe Nannes Kalma   27-4-1853  Jellum  
Bouwe Pieters Nijland   4-9-1823  Oudega Wymbritseradeel  
Bouwe Popkes de Boer   3-2-1862  Friens  
Bouwe Reinders Smeding   23-11-1890  Dronrijp  
Bouwe Reins Dijkstra   ongeveer 1880  Wijckel  
Bouwe Sakes Veltman   13-4-1897  Friens  
Bouwe Siebrens de Boer        
Bouwe Wiebes de Jong   6-8-1850  Joure  
Bouwe Ydes van der Meulen        
Bouwe Ydes van der Meulen   31-8-1825  Leeuwarden  
Bouwe Ydes van der Meulen   6-12-1831  Leeuwarden  
Bouwe Ydes van der Meulen   7-4-1901  Franeker  
Bouwina Clant, van het huis Scheltkema-Nijenstein        
Bouwina Kamer   ongeveer 1850     
Boy de Geer        
Branca Coutinho        
Branca Do¤a Coutinho   1475     
Brand Hendriks vd Goot   23-6-1805  Balk  
Brandt Andries Bergsma        
Brecht Pieters Hollander        
Brecht Skeltes Reinsma        
Brechtie Jackles 1 kB 14-7-1738  Boer  
Brechtie Jackles Hobbema 1 kB      
Brechtje Koopmans        
Brechtje Jans van Berkum   ongeveer 1900  Deersum  
Brechtje Johannes Gercama        
Brechtje Ruurds Abma   ongeveer 1886  Goënga  
Brechtje Watses Heringa   ongeveer 1639  Dongjum  
Brechtsje Kooistra        
Bregtie Siebolts        
Bregtje Tania   8-7-1902  Dantumadeel  
Bregtje Arjens Jenema   ongeveer 1813  Arum  
Bregtje Hendriks Fridsma        
Bregtje Minnes Klaver        
Bregtje Taekes Fopma   ongeveer 1820  Oosterlittens  
Bregtus Dijkstra        
Bregtus Dijkstra   13-4-1908  Wymbritseradeel  
Brigita Ypkes Visser   ongeveer 1798  Greonterp  
Brigitte Klijnstra 1 kB 1959     
Briolanja Do¤a de Sousa   1390     
Brites de Sousa        
Brites de Sousa-Chirorro        
Broer de Boer        
Broer de Boer   1904     
Broer Boersma        
Broer Dol   ongeveer 1911     
Broer Haytsma        
broer Hiddema   ongeveer 1919  Holwerd ?  
Broer Huitema   18-12-1841  Wonseradeel  
Broer Huitema   6-9-1881  Roodhuis  
Broer Tilstra        
Broer Annes (de Boer)   ongeveer 1752     
Broer Baukes Miedema   ongeveer 1832  Arum  
Broer Bouwes de Boer   28-2-1825  Irnsum  
Broer Foppes Eekma   ongeveer 1838  Schillaard  
Broer Gerrits (Oostra)   15-3-1766  Oosthem  
Broer Gosses 1 kB ongeveer 1555     
Broer Hendriks        
Broer Hendriks Bouma   ongeveer 1781     
Broer Jelles Jellesma   22-1-1850  Hemelumer Oldeferd  
Broer Johans van Abbema        
Broer Jorrits de Boer 1 kB 23-1-1814  Rauwerderhem  
Broer Klazes de Vreeze        
Broer Lieuwes Huitema   21-7-1835  Wymbritseradeel  
Broer Lolkes de Boer   20-7-1835  Rauwerd  
Broer Lubberts van Asma     Follega  
Broer Lubberts de Vries   ongeveer 1858  Sint Nicolaasga  
Broer Murks Stallinga   22-4-1820  Nijland  
Broer Oeges (Willebrordus) Houtema     Makkum  
Broer Sipkes van der Meer   31-8-1830  Goutum  
Broer S. van Balen   24-4-1880  Irnsum  
Broer Taekes Roorda   1-5-1812  Wytgaard  
Broer Taekes Roorda   5-6-1885  Wirdum  
Broer Tjeerds Bakker        
Broer Yntes Kingma   1817  Poppingawier  
Bronislawa Jaskula   31-7-1920  Boleslawiec (Polen)  
Brudo Lieuwes van Albada   ongeveer 1864     
Bruin Hoekema   17-7-1885  Westdongeradeel  
Bruin Bruins Agricola        
Bruin Franzes Hoekema        
Bruin Martens van der Hem   ongeveer 1808  Grouw  
Bruin Ydes Agricola   ongeveer 1772     
Bruinsje Bouwstra        
Bruinskje Gerbens van der Kooy        
Bruinskje Gerrits Roodhof   ongeveer 1865  Hindeloopen  
Brustijn Jansz van Herwijnen        
Burchard I van Zwaben   855     
Burchard II van Zwaben   883     

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Burde        
Burde Ennes        
Buwa Wabbaz 1 kB      
Buwe Wytses (Homminga) 1 kB ongeveer 1530     
Byntje Ages        
B. Agema        
B. Bakker        
B. Boersma        
B. Boonstra        
B. Brandsma        
B. v.d. Brug        
B. de Jong        
B. Jongsma   21-5-1923     
B. Jonkman        
B. Peterson        
B. Piersma        
B. van Seijen        
B. Straatsma        
B. Visser        
B. (Ir.) Bolleman Kijlstra        
B.A. Huisman        
B.A. de Schiffart        
B.A.G. Krekelberg        
B.H. Engwerda        
B.J. Hofstede        
B.J. Huisman        
B.Ph. Sterkenburgh        
B.S. Santema        

Totaal 1228 personen in deze lijst met letter B.

Naar voornamen beginnend met letter A

Naar voornamen beginnend met letter C

Personen index