Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: +

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter (

Totaal 37 personen met 4 verschillende voornamen beginnend met een +:
+ dochter (15)
+ kind (6)
+ zoon (15)
+kind (1)

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
+ dochter Dijkstra   6-9-1900  Workum
+ dochter Ettema   22-7-1868  Bolsward
+ dochter Ettema   4-6-1896  Franeker
+ dochter Ettema   6-7-1897  Franeker
+ dochter Huitema   14-4-1882  Greonterp
+ dochter Jorna   15-1-1863  Wirdum - Wijtgaard
+ dochter Kramer   3-7-1839  Longerhouw
+ dochter Ledel   26-9-1867  Tirns
+ dochter Schuurs   9-4-1879  Dronrijp
+ dochter Tekstra   6-2-1867  Franekeradeel
+ dochter Terwisscha van Scheltinga   24-12-1874   
+ dochter Terwisscha van Scheltinga   1-9-1876   
+ dochter Ypma   9-10-1868  Almenum
+ dochter Zeinstra   30-9-1892  Peins
+ dochter Zeinstra   4-4-1897  Peins
+ kind Bootsma   31-12-1908  Oosterend - Roodhuis
+ kind Ettema   5-2-1920  Franeker
+ kind Hettinga   17-3-1832   
+ kind Lolkema   5-5-1826   
+ kind Rypma 1 kB 1900  Tirns
+ Kind Terwisscha van Scheltinga   23-8-1896  Oosterwierum
+ zoon   19-11-1885  Woudsend
+ zoon Bosma   20-2-1866  Franekeradeel
+ zoon Flapper   15-12-1853  Burgwerd
+ zoon Flapper   23-1-1878  Herbaijum
+ zoon Galama   29-9-1915  Sint Nicolaasga
+ zoon Hettinga   26-5-1880  Oosthem
+ zoon Hettinga   26-5-1880  Oosthem
+ zoon Ledel   14-8-1865  Bolsward
+ zoon Ledel   8-1-1877  Bolsward
+ zoon Miedema   14-1-1891  Burgwerd
+ zoon Roelofsen   28-1-1845  Franeker
+ zoon Terwisscha van Scheltinga   16-4-1856  Scharnegoutum
+ zoon Terwisscha van Scheltinga   15-10-1872  Sneek
+ zoon Wartna   19-1-1843  Bolsward
+ zoon Ysselmuiden   9-12-1895  Franeker
+kind Brandsma   17-1-1892  Roodhuis

Totaal 37 personen in deze lijst met letter +.

Naar voornamen beginnend met letter (

Personen index