Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: Y

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter X

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter Z

Totaal 76 personen met 5 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een Y:
Yndyk (1)
Ypecolsa (1)
Ypecolsga (64)
Ypecolsga ? (1)
Ysbrechtum (9)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKST
Yndyk (1915 - 2010) Berber Asma  
Ypecolsa (1730 - 1767) Froukje Pieters  
Ypecolsga   Doeke Gerbens  
Ypecolsga ( - 1676) Hetske Eelkes Bruynsma  
Ypecolsga (1811 - 1866) Jacobus / Jacob Gerbens Hettinga  
Ypecolsga (1550 - 1625) Anske Bockes Bruynsma 1 kB
Ypecolsga (1662 - 1708) Eelke Pieters 1 kB
Ypecolsga (1670 - 1747) Jacob Gerbens  
Ypecolsga (1672 - ) Sipke Pijters  
Ypecolsga (1690 - 1750) Pieter Eelkes (Bruynsma) 1 kB
Ypecolsga (1705 - 1760) Sikke Jacobs  
Ypecolsga (1720 - ) Eelke Pieters  
Ypecolsga (1722 - 1805) Rein Jacobs Hettinga 1 kB
Ypecolsga (1723 - 1808) Doeke Pieters  
Ypecolsga (1726 - ) Hiltje Pieters  
Ypecolsga (1732 - 1799) Reinskje Wybes  
Ypecolsga (1734 - ) Marijke Pieters  
Ypecolsga (1760 - 1810) Jacob Reins Hettinga  
Ypecolsga (1761 - 1826) Ybeltje Sjoerds  
Ypecolsga (1764 - 1856) Wiebe Reins Hettinga  
Ypecolsga (1767 - 1834) Gerben Reins Hettinga 1 kB
Ypecolsga (1770 - 1827) Sikke Reins Hettinga  
Ypecolsga (1797 - ) Jacobus Cornelis' Zwaga  
Ypecolsga (1799 - 1863) Wyntje Cornelis' (Wientje) Zwaga 1 kB
Ypecolsga (1804 - ) Wytske Michiels Tromp Zoethout  
Ypecolsga (1805 - 1883) Vau Wybes (of Foukje) doopnaam Flavia van der Zee  
Ypecolsga (1805 - ) Piebe Lolles Nauta  
Ypecolsga (1808 - ) Elizabeth Wybes van der Zee  
Ypecolsga (1815 - ) Sikke Eelkes Postma  
Ypecolsga (1816 - ) Janke Lolles Nauta  
Ypecolsga (1818 - 1857) Hendrikje Johannes Kooiker  
Ypecolsga (1819 - 1867) Ymkje Johannes Kooiker  
Ypecolsga (1819 - ) Jan Lolles Nauta  
Ypecolsga (1820 - ) Jan Jentjes Tromp  
Ypecolsga (1822 - 1885) Douwe Piers Oppedijk  
Ypecolsga (1834 - ) Wytske Piebes Nauta  
Ypecolsga (1840 - ) Ate Piebes Nauta  
Ypecolsga (1841 - ) Lammert Roukes van der Meer  
Ypecolsga (1842 - ) Lolle Piebes Nauta  
Ypecolsga (1844 - ) Trijntje Jans Nauta  
Ypecolsga (1846 - ) Idske Jans Nauta  
Ypecolsga (1848 - ) Jelle Roukes van der Meer  
Ypecolsga (1849 - ) Janke Jans Nauta  
Ypecolsga (1854 - ) Lolle Jans Nauta  
Ypecolsga (1857 - 1909) Alida Overmeer  
Ypecolsga (1861 - 1925) Apollonia Hielkes Overmeer  
Ypecolsga (1861 - ) Grietje Okma  
Ypecolsga (1862 - ) Grietje Jans Nauta  
Ypecolsga (1866 - ) Tjitske Lolles Nauta  
Ypecolsga (1867 - ) Hylke Tromp  
Ypecolsga (1869 - ) Trijntje Lolles Nauta  
Ypecolsga (1872 - ) Piebe Lolles Nauta  
Ypecolsga (1873 - ) Piebe Attes Nauta  
Ypecolsga (1879 - 1947) Jouke Reins van der Weij  
Ypecolsga (1881 - ) Jan Attes Nauta  
Ypecolsga (1882 - ) Anne Aukes Osinga  
Ypecolsga (1885 - 1963) Elisabeth Asma  
Ypecolsga (1886 - ) Janke Nauta  
Ypecolsga (1888 - 1973) Hendrik Willems Asma  
Ypecolsga (1893 - ) Tjitske Tijsma  
Ypecolsga (1896 - ) Akke Tromp  
Ypecolsga (1896 - 1986) Marijke Huitema  
Ypecolsga (1899 - ) Jetske Lykles Oppedijk  
Ypecolsga (1900 - 1970) Akke Huitema  
Ypecolsga (1905 - ) Idske Piebes Nauta  
Ypecolsga (1921 - 1963) Maria Fronika Huitema  
Ypecolsga ? (1854 - 1854) Marijke Overmeer  
Ysbrechtum (1756 - ) Hugo Sjoerds  
Ysbrechtum (1721 - ) Pieter Ottes Andersma  
Ysbrechtum (1863 - 1893) Hendrik Sipkes Hanenburg 1 kB
Ysbrechtum (1866 - 1926) Sipke Sipkes Hanenburg  
Ysbrechtum (1872 - ) Regina Sipkes Hanenburg  
Ysbrechtum (1874 - 1950) Sophia Hanenburg  
Ysbrechtum (1876 - 1954) Johannes Reins Miedema  
Ysbrechtum (1877 - 1877) Sybren Sipkes Hanenburg  
Ysbrechtum (1881 - 1947) Sybren Sipkes Hanenburg 1 kB

Totaal 76 personen in deze lijst met letter Y.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter X

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter Z

Personen index