Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: W

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter V

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter X

Totaal 3370 personen met 149 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een W:
Waaksens (1)
Waaxens (12)
Waaxens (Westdongeradeel) (1)
Waddixveen (1)
Wageningen (1)
Walberberg-Bornheim landkreis Bonn Dld. (1)
Waldenburg (1)
Wallhausen, Duitsland (1)
Wamel (1)
Wanswerd (8)
Warga (152)
Warga - Jornahusum (1)
Warga ? (1)
Warga (d) (3)
Warns (12)
Warnswerd (1)
Warstiens (6)
Wartegg (1)
Wartena (80)
Wartena ? (1)
Waspik (1)
Wassenaar (1)
Wateringen (1)
Weerselo (1)
Wehe (1)
Weidum (62)
Weidum - Borniastate (1)
Weilburg (1)
Weimar (1)
Welsrijp (44)
Welsrijp ? (1)
Wenen (6)
Wenen - slot Laxenburg (1)
Werkendam (1)
Werningsleben (1)
Wervershoof (1)
West Lothian (1)
Westdongeradeel (7)
Westergeest (1)
Westergeest (Kollumerland) (1)
Westermeer (10)
Westernijkerk (2)
Westhem (214)
Westhem - Blauwhuis (16)
Westhem - Heeg (1)
Westhem - Mairie Nijland / Wymbritseradeel (1)
Westhem ? (7)
Westhem (Blauwhuis) (2)
Westhem (Ychten) (1)
Westminster (1)
Weststellingwerf (11)
Wetter a.d. Ruhr (1)
Wevelgem B. (2)
Wiener Neustadt Oostenrijk (1)
Wier (2)
Wieringerwaard (1)
Wiesbaden (1)
Wieuwerd (32)
Wijchen (1)
Wijckel (43)
Wijhe (1)
Wijk bij Duurstede (4)
Wijkel (1)
Wijnaldum (31)
Wijnandsrade (1)
Wijnjeterp (4)
Wijns (5)
Wijtgaard (143)
Wijtgaard onder Wirdum (7)
Wildungen (1)
Wildungen, Waldek Duitsland (1)
Winchester (1)
Windsor (3)
Windsor Castle (3)
Winkel N.H. (2)
Winschoten (1)
Winschoten Prov.Groningen (1)
Winsum (71)
Winsum Baarderadeel (1)
Winsum (Baarderadeel) (2)
Winterswijk (1)
Wirdum (147)
Wirdum - Wijtgaard (8)
Wirdum (Wijtgaard) (1)
Witmarsum (158)
Witmarsum - Lyts Thijm... (3)
Witzleben (1)
Wiuwert (2)
Woensel (2)
Woensel en Eckart (1)
Wolfenbuttel (1)
Wolfratshausen (1)
Wolphaartsdijk (Zeeland) (1)
Wolsum (80)
Wolsum - Fiifhûs (1)
Wolsum - Jousterp (1)
Wolsum - Jouswerd (1)
Wolsum - Vijfhuis (1)
Wolsum - Ytsum (4)
Wolsum -W- (1)
Wolvega (21)
Wommels (176)
Wommels - Littenserburen (1)
Wommels - Sminiastate (2)
Wommels ? (2)
Wommels / Hidaard (1)
Wommels? (2)
Won (33)
Won 126 (1)
Won 139 (1)
Won 187 (1)
Won 200 (1)
Won 32 (1)
Won 39 (1)
Won 46 (1)
Won 63 (1)
Won 68 (1)
Won 84 (1)
Won 97 (1)
Wons (60)
Wonseradeel (352)
Wonseradeel mairie Tjerkwerd (1)
Wonseradeel mairie Witmarsum (1)
Wonseradeel (mairie Arum) (1)
Wonseradeel (mairie Tjerkwerd) (1)
Wonseradeel (marie Arum) (1)
Wonseradeel (marie Tjerkwerd) (3)
Wonseradeel (marie Witmarsum) (1)
Woodhaven, New York (1)
Workum (702)
Workum - Heidenschap (25)
Workum - Het Heidenschap (1)
Workum - Workumerveld (1)
Workum / Sensmeer ? (1)
Wormer (1)
Worms, Duitsland (1)
Woronezj (Rusland) (1)
Woudend (1)
Woudsend (119)
Woudsend - W (2)
Woudsend /niet zeker (1)
Wrütslom in Polen (1)
WSW (8)
Wyckel (14)
Wym (7)
Wymbritseradeel (338)
Wymbritseradeel (marie Nijland) (1)
Wymbritseradiel (2)
Wytgaard (1)

Totaal 3370 personen met 149 verschillende geboorteplaatsen bij deze letter W.

Personen index

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Waaksens (1925 - 2006) Sjerpje Ringnalda    
Waaxens (1771 - 1847) Jarig Eiberts (Egberts) Andela    
Waaxens (1784 - ) Sipke Tietes Olivier    
Waaxens (1828 - ) Fokeltje Tjommes Schuringa    
Waaxens (1831 - ) Geertje Pieters Schuurmans    
Waaxens (1833 - ) Trijntje Johannes Heeg    
Waaxens (1836 - ) Jitske Johannes Heeg    
Waaxens (1844 - ) Fokeltje Pieters Schuurmans    
Waaxens (1855 - ) Ane Robijn    
Waaxens (1863 - ) Ype Jacobs Ringnalda    
Waaxens (1895 - 1976) Feikje Heeg    
Waaxens (1901 - 1976) Geertje Pieters Andela    
Waaxens (1904 - ) Sjierkje Pieters Andela    
Waaxens (Westdongeradeel) (1797 - 1865) Martje Symons de Boer    
Waddixveen (1887 - 1982) Anna Marg Moons    
Wageningen (1925 - ) Johannes Cornelis Kutsch Lojenga    
Walberberg-Bornheim landkreis Bonn Dld. (1909 - 1990) Sophia (Fim) Bosma    
Waldenburg (1546 - 1610) Wolfgang van Hohenlohe Neuenstein    
Wallhausen, Duitsland (912 - 973) Otto I de Grote / keizer    
Wamel (1874 - 1945) Geertruida van der Zande    
Wanswerd (1608 - ) Antie Uptsdr. 1 kB  
Wanswerd (1803 - ) Hendrik Wytzes de Jong    
Wanswerd (1814 - ) Hendrikus Johannes Theunis' van Berkum    
Wanswerd (1816 - ) Anna Willemina van Berkum    
Wanswerd (1818 - ) Sipke Theunis' van Berkum    
Wanswerd (1823 - 1886) Gezina Geertruida van Berkum 1 kB  
Wanswerd (1826 - ) Grietje Theunis' van Berkum    
Wanswerd (1896 - ) Sybe Romkes Kalma    
Warga (1776 - 1814) Dieuwke Hessels de Jong    
Warga   Eesge Anes (Arends)    
Warga ( - 1672) Hille Juckes    
Warga   Jelger Murcks Jorna    
Warga ( - 1718) Tjeerd Floris    
Warga (1570 - 1634) Murck Keimpes Jorna    
Warga (1621 - 1681) Sibbel Sybrens Jorna    
Warga (1621 - 1681) Sibbel Sybrens Jorna    
Warga (1623 - 1670) Siebrig Sybrens Jorna    
Warga (1640 - 1718) Murk Jelgers Jorna    
Warga (1663 - 1708) Frans Hilles    
Warga (1665 - 1728) Willemke Andries    
Warga (1665 - 1714) Jan Hilles    
Warga (1667 - 1720) Auck Feddricks    
Warga (1688 - 1745) Hessel Sybrens (Jorna)    
Warga (1690 - 1728) Feddrik Fransen    
Warga (1696 - 1738) Hille Jans Jorna    
Warga (1699 - 1786) Abe Botes    
Warga (1699 - ) Akke Jans    
Warga (1709 - 1786) Bauke Feikes    
Warga (1714 - ) Jan Hessels    
Warga (1716 - ) Watse Hessels 1 kB  
Warga (1718 - ) Feikje Hessels 1 kB  
Warga (1719 - 1758) Geertje Feddriks    
Warga (1723 - ) Ruurd Hessels 1 kB  
Warga (1725 - ) Ate Hessels    
Warga (1725 - ) Bote Hessels van der Kolk    
Warga (1726 - 1784) Tjeerd Hilles Jorna    
Warga (1726 - 1803) Bote Abes    
Warga (1727 - ) Ymke Hessels (Jurna)    
Warga (1728 - ) Jeltje Hessels    
Warga (1730 - ) Ate Hessels (Zee van der)    
Warga (1732 - ) Eeke Hessels    
Warga (1734 - 1797) Ruurdje Tjallings    
Warga (1738 - 1819) Jan Rinses Schaafsma    
Warga (1739 - 1800) Sybren Floris Jorna    
Warga (1743 - 1788) Feikje Baukes    
Warga (1744 - 1809) Antje Andries    
Warga (1771 - ) Hans Tjerks van der Meer    
Warga (1778 - 1851) Boukje Oebeles van der Meer 1 kB  
Warga (1779 - 1830) Jildert Jans Jorna    
Warga (1792 - ) Johanna Rinzes Boersma    
Warga (1793 - ) Dieuwke Johannes Bouwma    
Warga (1799 - 1864) Janke Jacobs van der Velde    
Warga (1799 - ) Klaas Durks Boekema    
Warga (1800 - 1872) Jitske Sybrens Swart    
Warga (1802 - ) Jeltje Jacobs Lap    
Warga (1804 - ) Lolke Aukes van der Meer    
Warga (1804 - ) Lysbeth Jans Smits    
Warga (1805 - ) Antje Jacobs Andringa    
Warga (1810 - ) Ybeltje Tjipkes (Ibeltje Tjepkes) Jorna    
Warga (1811 - ) Maaike Alberts Everda    
Warga (1811 - ) Hendriks Sjoerds Kamstra    
Warga (1812 - 1890) Feikje Annes (Froukje) Schaafsma    
Warga (1814 - ) Maria Catharina Jacobus (Marijke) Kapper    
Warga (1816 - ) Antje Jacobus Kapper    
Warga (1819 - ) Meindert Jans Boersma    
Warga (1819 - ) Wytske Jacobus Kapper    
Warga (1824 - ) Antje Reids de Jong    
Warga (1824 - ) Boukje Reinders Boonstra    
Warga (1824 - 1903) Minke Riemers van Dijk    
Warga (1825 - ) Antje Oepkes Bouma    
Warga (1825 - ) Nolke Anskes van Asperen    
Warga (1825 - 1904) Leentje Cornelis Bouma    
Warga (1828 - ) Hendrik Johannes Kooistra    
Warga (1828 - ) Klaaske Wiersma    
Warga (1829 - ) Albert Jentjes Boersma    
Warga (1829 - ) Johanna Jans Boersma    
Warga (1829 - ) Rinze Lucas Sinnema    
Warga (1829 - 1900) Rients Tjipkes Terpstra 1 kB  
Warga (1830 - ) Johannes Johannes Kooistra    
Warga (1831 - ) Age Jans Boersma    
Warga (1831 - ) Grietje Jelles Wiersma    
Warga (1832 - 1914) Pietje Sybrens Schaafsma    
Warga (1832 - 1877) Geertje Klazes Boekema    
Warga (1833 - ) Meine Jelles de Jong    
Warga (1834 - ) Symon Gerrits Bovenga    
Warga (1834 - ) Tjitske Tjipkes Terpstra    
Warga (1836 - ) Sjoerdtje Jelles Wiersma    
Warga (1836 - ) Bauke Wybes Terpstra    
Warga (1836 - 1894) Akke Hanses van der Meer    
Warga (1837 - ) Lolkje Aukes Kamstra    
Warga (1837 - ) Nieske Gerrits Bovinga    
Warga (1838 - ) Doetje Douwes Lap    
Warga (1838 - ) Frans Wybes Terpstra    
Warga (1839 - ) Arnoldus Yges Damsma    
Warga (1839 - ) Murkjen Aukes Kamstra    
Warga (1839 - ) Eelke Wiersma    
Warga (1839 - 1902) Johannes Johannes de Schiffart    
Warga (1840 - ) Antje Frederiks Fransen    
Warga (1840 - ) Sytske Gerrits Bovinga (Boven)    
Warga (1842 - ) Jan Yges Damsma    
Warga (1842 - 1928) Wytske Jelles (Wietske) Wiersma    
Warga (1843 - ) Rinske Eeltjes (Renske) Roorda    
Warga (1844 - ) Jacob Douwes Lap    
Warga (1845 - ) Anne Yges Damsma    
Warga (1845 - ) Roelof Ottes Feenstra    
Warga (1848 - ) Berend Jelles Wiersma    
Warga (1849 - ) Jelle Pieters Roorda    
Warga (1850 - ) Sytske Yges Damsma    
Warga (1850 - ) Wybe Hanzes van der Meer    
Warga (1851 - ) Lucas Folkerts Sinnema    
Warga (1851 - ) Sjoerd Aukes Kamstra    
Warga (1852 - ) Eelkje Jans Tilma    
Warga (1854 - ) Marijke Hanzes van der Meer    
Warga (1857 - ) Geertje Boekema    
Warga (1859 - ) Klaaske Jacobs Boekema    
Warga (1860 - 1908) Yttje Hessels Dijkstra    
Warga (1861 - ) Antje Boermans    
Warga (1863 - ) Pier Jans Bergsma    
Warga (1863 - ) Tjisse Tjisses van der Hoek    
Warga (1864 - ) Klaas Jacobs Boekema    
Warga (1864 - ) Jeltje Sinnema    
Warga (1869 - ) Kornelia Sinnema    
Warga (1871 - ) Sytze Hidde Jonker    
Warga (1873 - ) Rein Hiddes Jonker    
Warga (1874 - ) Taede Kooistra    
Warga (1875 - ) Rients Bovenga    
Warga (1875 - 1916) Sipke de Schiffart    
Warga (1875 - ) Hendrikus Sinnema    
Warga (1876 - ) Trijntje Terpstra    
Warga (1876 - ) Trijntje Jans Kooistra    
Warga (1876 - ) Yttje Lucas' Sinnema    
Warga (1877 - 1908) Wopkje Jans Kooistra    
Warga (1878 - ) Andrieske Jans Kooistra    
Warga (1879 - ) Janke Jans Bergsma    
Warga (1880 - ) Lucas Hoekstra    
Warga (1881 - ) Gerrit Tjerks Tuinstra    
Warga (1882 - ) Jeltje Hendriks Kingma    
Warga (1883 - 1952) Akke Minnes Bruinsma    
Warga (1885 - 1960) Anna Bruinsma    
Warga (1890 - ) Jacob Klases Boekema    
Warga (1890 - ) Lolkje Langhout    
Warga (1893 - ) Jitske Sjoerds Kamstra    
Warga (1893 - ) Sjoukje Kamsma    
Warga (1893 - ) Anna Klases Boekema    
Warga (1893 - ) Tjitske Klases Boekema    
Warga (1894 - 1966) Hessel Klases Boekema    
Warga (1896 - ) Catharinus Klases Boekema    
Warga (1896 - 1988) Catharina (Trijntje) Sinnema    
Warga (1898 - ) Anne Klases Boekema    
Warga (1900 - ) Janke Langhout    
Warga (1901 - 1985) Susanna (Sjoeke) Bovenga    
Warga (1901 - 2002) Pieter Taedes Kooistra    
Warga (1908 - ) Hendrik Langhout    
Warga (1914 - 2003) Hans Auke Frankena    
Warga (1916 - 2012) Sietske van der Mark    
Warga (1918 - 1994) Meinte Minne Boersma    
Warga (1919 - 2011) Veronica Baukje (Vrone) Kamsma    
Warga (1920 - 2011) Feikje Ymkje Boersma    
Warga (1920 - 2004) Lucia Josephine Langhout    
Warga (1924 - 2010) Johannes Meinderts    
Warga - Jornahusum ( - 1602) Keimpe Jelgers    
Warga ?   Wietse Annes    
Warga (d) (1716 - ) Wilske Fedderich    
Warga (d) (1748 - ) Hessel Jans de Jong 1 kB  
Warga (d) (1755 - ) Tietje Botes    
Warns   Froukje Brouwer    
Warns (1801 - ) Johanneske Berends de Jong    
Warns (1816 - 1852) Rintje Lolles Hylkema    
Warns (1820 - ) Arnoldus Lolles Hylkema    
Warns (1829 - ) Durk Pieters Hylkema    
Warns (1831 - 1888) Yfke Pieters Hielkema    
Warns (1835 - ) Leopold Christiaan Ledel    
Warns (1836 - ) Jan Antonius Ledel    
Warns (1855 - ) Aaltje Huisman    
Warns (1865 - ) Aldert Huisman    
Warns (1873 - ) Jan Gerrits Klijnstra    
Warns (1891 - ) Rienk Alberts Harkema    
Warnswerd (1616 - 1670) Sytske Upts    
Warstiens (1712 - 1786) Adriaantje Ages    
Warstiens ( - 1649) Jucke Lieuwes    
Warstiens (1646 - ) Isbrandt Hilles    
Warstiens (1784 - 1823) Klaaske Sietses (Clara) Roorda    
Warstiens (1856 - ) Martje Johannes Kooistra    
Warstiens (1916 - 2014) Sjoerdje Grietje Castelein    
Wartegg (1886 - 1934) Sixtus Ferdinand Maria Ignatius Alfonds Robert enz. van Bourbon Parma    
Wartena (1798 - 1836) Antje Jans Roorda    
Wartena (1773 - 1833) Fedde Botes van der Werf    
Wartena (1713 - 1783) Rinse Lolkes    
Wartena (1683 - 1747) Lammert Joris de Haan    
Wartena (1703 - ) Gosse (of Godefridus) Lolkes    
Wartena (1766 - ) Adriaantje Botes van der Kolk    
Wartena (1779 - 1846) Yttje Botes van der Kolk    
Wartena (1782 - 1870) Anne Jans Schaafsma    
Wartena (1786 - ) Hyltje Jans Schaafsma    
Wartena (1801 - ) Wybe Hessels van der Kolk    
Wartena (1811 - ) Wietske Jacobus    
Wartena (1822 - ) Antje Jacobus Kapper    
Wartena (1822 - ) Durk Klazes Boekema    
Wartena (1823 - ) Johanna Hyltjes Schaafsma    
Wartena (1824 - ) Feikje Hyltjes Schaafsma    
Wartena (1825 - 1888) Eeltje Jacobus Kapper    
Wartena (1826 - ) Elisabeth Hanses Zwart    
Wartena (1827 - ) Jacob Klazes Boekema    
Wartena (1830 - ) Beitske Klazes Boekema    
Wartena (1830 - ) Hendrik Tettes Langhout    
Wartena (1831 - ) Trijntje Wybes van der Kolk    
Wartena (1833 - ) Jakob Wybes van der Kolk    
Wartena (1837 - ) Auke Klazes Boekema    
Wartena (1838 - ) Akke Wybes van der Kolk    
Wartena (1839 - ) Trijntje Johannes Kapper    
Wartena (1841 - ) Hidde Sytzes Jonker    
Wartena (1841 - ) Jan van Berkum    
Wartena (1842 - ) Aldertje Johannes' Jorna    
Wartena (1842 - ) Fokje Jonkman    
Wartena (1843 - ) Gerben Ruurds Wartena    
Wartena (1844 - ) Sytsje Taedes Haarsma    
Wartena (1848 - ) Pieter Durks Boekema    
Wartena (1848 - ) Hotske Eeltjes Kapper    
Wartena (1850 - ) Ymkje Eeltjes Kapper    
Wartena (1850 - ) Klaas Symons van der Zee    
Wartena (1850 - ) Susanna Jurna    
Wartena (1851 - ) Jacobus Durks Boekema    
Wartena (1852 - ) Douwe Berends IJsselstein    
Wartena (1852 - ) Klaaske Jurna    
Wartena (1853 - ) Jacobus Eeltjes Kapper    
Wartena (1853 - 1950) Antje Douwes IJsselstein    
Wartena (1855 - 1921) Jacob Durks Boekema    
Wartena (1855 - ) Trijntje Ottes Veenstra    
Wartena (1855 - 1935) Antje Klazes van der Velde    
Wartena (1857 - ) Pieter Eeltjes Kapper    
Wartena (1859 - ) Sybren Jurna    
Wartena (1860 - 1901) Janke Rientses Terpstra    
Wartena (1861 - ) Klaas Aukes Boekema    
Wartena (1861 - ) Antje Eeltjes Kapper    
Wartena (1862 - 1911) Elisabeth Rientses Terpstra    
Wartena (1863 - 1934) Tjipke Rients Terpstra    
Wartena (1864 - ) Antje Durks Boekema    
Wartena (1864 - ) Tette Langhout    
Wartena (1864 - ) Taetske Rientses (Trees) Terpstra    
Wartena (1866 - ) Johannes Durks Boekema    
Wartena (1867 - ) Katrinus Johannes Bijlsma    
Wartena (1868 - 1939) Klaas Rientses Terpstra    
Wartena (1870 - ) Tjalling Rientses Terpstra    
Wartena (1871 - ) Meindert Johannes Bijlsma    
Wartena (1872 - ) Jan Durks Boekema    
Wartena (1872 - ) Jan Jans van Berkum    
Wartena (1872 - 1904) Wytske Visser    
Wartena (1873 - ) Auke Langhout    
Wartena (1873 - ) Grietje Rientses (Margaretha) Terpstra    
Wartena (1873 - ) Theunis Jans van Berkum    
Wartena (1877 - ) Meindert Johannes' Posthumus    
Wartena (1878 - ) Antje Hendriks Langhout    
Wartena (1880 - 1949) Douwe Douwes IJsselstein    
Wartena (1881 - ) Murkje Langhout    
Wartena (1887 - ) Riemkje Jacobus Boekema    
Wartena (1887 - ) Gerrit Adema    
Wartena (1889 - 1950) Antje Jacobus Boekema    
Wartena (1890 - ) Tjitske Boekema    
Wartena (1892 - ) Rients Jurna    
Wartena (1893 - ) Trijntje Jacobus Boekema    
Wartena (1894 - ) Tjitske Klazes Boekema    
Wartena (1896 - ) Geertje Jurna    
Wartena (1898 - 1967) Jitske Jurna    
Wartena (1898 - ) Elizabeth Klazes Boekema    
Wartena (1915 - 2000) Sjoerd Jozef Boersma    
Wartena ? (1723 - 1800) Hiltje Sytses    
Waspik (1829 - ) Franciscus Adrianus Maas    
Wassenaar (1841 - 1910) Maria Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth van Oranje Nassau    
Wateringen (1912 - ) Martina Helena Theodora van Vliet    
Weerselo (1893 - 1927) Wilhelmina Frederika Vos    
Wehe (1891 - 1977) Albert Waterbolk    
Weidum (1726 - ) Jacob Mevis    
Weidum (1789 - ) Frans Laas Hanewald    
Weidum (1795 - ) Philippus Pieter Hanewold 1 kB  
Weidum (1797 - ) Elisabeth Jans Kas    
Weidum (1798 - ) Gatse Sybolts Walta    
Weidum (1798 - ) Jan Johannes Hanewald 1 kB  
Weidum (1805 - ) Symon Johannes Hanewald (Hanewold)    
Weidum (1807 - ) Sytske Ynses Rijpstra    
Weidum (1809 - ) Anna Maria Hanewald    
Weidum (1812 - ) Jouke Rutgers Fopma    
Weidum (1812 - ) Janke Pieters Zetstra    
Weidum (1814 - ) Lutske Johannes Tuininga    
Weidum (1814 - ) Janke Pieters Zetstra    
Weidum (1814 - ) Dyna Franses Hanewald    
Weidum (1815 - ) Wybe Pieters Zetstra    
Weidum (1816 - ) Antje Hiddes Goïnga    
Weidum (1816 - ) Beerentje Franses Hanewald    
Weidum (1816 - 1897) Tjeerd Philippus Hanewald 1 kB  
Weidum (1817 - ) Johanneske Franses Hanewald    
Weidum (1818 - ) Anna Maria Hanewald    
Weidum (1819 - ) Pieter Johannes Swart    
Weidum (1820 - ) Sybren Hotzes Kleefstra    
Weidum (1821 - 1894) Johannes Philippus Hanewald    
Weidum (1826 - ) Baukjen Jentjes Boersma    
Weidum (1829 - ) Dina Philippus' Hanewald    
Weidum (1830 - ) Sieds Piers Gosliga    
Weidum (1832 - ) Rinske Philippus' Hanewald    
Weidum (1832 - 1832) Gerlacus Buma 1 kB  
Weidum (1834 - ) Hiltje Franses Hanewald    
Weidum (1836 - 1836) levenloos kind Buma    
Weidum (1837 - 1888) Coenraad Willem Antoni (Willem) Buma 1 kB  
Weidum (1837 - ) Tietje Joukes Fopma    
Weidum (1838 - ) Jacob Symons Hanewald    
Weidum (1841 - ) Ymkje Tjittes Palstra    
Weidum (1841 - 1875) Hiske Symons Hanewald    
Weidum (1844 - ) Akke Tjeerds Hanewald    
Weidum (1845 - 1885) Diemer Joukes Fopma    
Weidum (1846 - ) Willemke Tjeerds Hanewald    
Weidum (1847 - ) Elisabeth Dodonea Buma    
Weidum (1847 - ) Hessel Tietes Palstra    
Weidum (1849 - ) Hendrikje Durks Swart    
Weidum (1852 - ) Johanna Andreas Tjaarda    
Weidum (1854 - ) Tietje Jans Odinga    
Weidum (1855 - ) Elizabeth Aukes Sierdsma    
Weidum (1855 - ) Paulina Tietes Palstra    
Weidum (1856 - 1944) Hendrik Klazes Stienstra 1 kB  
Weidum (1862 - ) Doeke Jans Odinga    
Weidum (1863 - ) Johannes Piers Gosliga    
Weidum (1863 - ) Elisabeth Jans Odinga    
Weidum (1864 - ) Aagje Jacobs Hanewald    
Weidum (1864 - ) Ruurd Piers Gosliga    
Weidum (1866 - ) Riemke Ymes de Boer    
Weidum (1867 - ) Anna Piers Gosliga    
Weidum (1871 - ) Johan Tjeerds Winkler    
Weidum (1882 - ) Lolke Doekes Odinga 1 kB  
Weidum (1883 - 1931) Jan Doekes Odinga    
Weidum (1883 - ) Tietje Piers Gosliga    
Weidum (1886 - ) Gepke Doekes Odinga    
Weidum (1896 - ) Jitske Wassenaar    
Weidum (1896 - ) Symon Klaas Odinga    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Weidum (1911 - ) Jan Sake de Vries    
Weidum (1922 - 2013) Jan de Groot 1 kB  
Weidum - Borniastate (1840 - ) Louise Christine Egbertina Francoise Buma    
Weilburg (1735 - 1788) Karel Christiaan Nassau-Weilburg   504 
Weimar (1811 - 1890) Augusta van Saksen Weimar    
Welsrijp (1820 - ) Gerrytje Pabes Hiemstra    
Welsrijp (1824 - 1843) Sybe Piers Wassenaar 1 kB  
Welsrijp (1828 - 1843) Kornelis Piers Wassenaar    
Welsrijp (1829 - 1856) Lutgertje Piers Wassenaar    
Welsrijp (1831 - 1860) Andries Piers Wassenaar    
Welsrijp (1833 - 1898) Jan Jochums Goslinga    
Welsrijp (1833 - 1849) Eeke Piers Wassenaar    
Welsrijp (1835 - ) Cornelia Paulus Oosterhaven    
Welsrijp (1836 - 1855) Wouter Piers Wassenaar    
Welsrijp (1839 - 1843) Arjen Piers Wassenaar    
Welsrijp (1843 - 1861) Gerlantje Piers Wassenaar    
Welsrijp (1854 - ) Bote Pieters Galema    
Welsrijp (1854 - ) Eke Arends Hanenburg    
Welsrijp (1861 - 1943) Frouwkje Jans Terpstra    
Welsrijp (1861 - 1930) Yfke Joris Langhout    
Welsrijp (1873 - ) Trijntje Fokkes Algra    
Welsrijp (1875 - 1953) Maaike Jans Goslinga    
Welsrijp (1876 - ) Katrina Johannes' Posthumus    
Welsrijp (1877 - ) Pieter Botes Galema    
Welsrijp (1877 - 1953) Arend Botes Galema    
Welsrijp (1878 - 1952) Epke Botes Galema    
Welsrijp (1880 - 1960) Trijntje Botes Galema    
Welsrijp (1880 - ) Hinke Warners Veltman    
Welsrijp (1882 - ) Cornelis Botes Galema    
Welsrijp (1883 - ) Jan Gerrits Terpstra    
Welsrijp (1884 - ) Ate Botes Galema    
Welsrijp (1886 - ) Sjoerd Botes Galema    
Welsrijp (1887 - 1963) Trijntje Johannes' Tinga    
Welsrijp (1889 - 1963) Jan Sybrens Koopmans    
Welsrijp (1890 - ) Sjoukje Botes Galema    
Welsrijp (1893 - ) Tjitske Reitsma    
Welsrijp (1893 - 1988) Sjoerdtje Johannes Tinga    
Welsrijp (1896 - 1986) Trijntje Tjallings Seffinga    
Welsrijp (1900 - ) Cornelia Johannes Hannema    
Welsrijp (1903 - ) Jeltje Johannes Hannema    
Welsrijp (1907 - ) Arendtje Johannes Hannema    
Welsrijp (1912 - ) Hieke Johannes Hannema    
Welsrijp (1916 - 1916) levenloos kind Galema    
Welsrijp (1917 - 2018) Griet Galema    
Welsrijp (1922 - 2015) Hendrik Deinum    
Welsrijp (1922 - 2014) Feike Galema    
Welsrijp (1924 - 2011) Pieter Galema    
Welsrijp (1924 - 2011) Maaike Noordmans    
Welsrijp (1925 - 2013) Jacob (Jaap) Deinum    
Welsrijp ? (1535 - 1595) Tjalling Watses Meylema    
Wenen (1397 - 1439) Albrecht V (als Duitse koning Albrecht II) van Oostenrijk    
Wenen (1397 - 1439) Albrecht II van Habsburg    
Wenen (1527 - 1576) Maximiliaan II van Habsburg-Oostenrijk    
Wenen (1552 - 1612) Rudolf II van Habsburg    
Wenen (1906 - 2000) Agnes Lielacher    
Wenen (1914 - 2004) Theresia Hasenöhrl    
Wenen - slot Laxenburg (1349 - 1395) Albrecht III van Oostenrijk    
Werkendam (1814 - ) IJsbrand Lourens van der Meer    
Werningsleben (1780 - 1814) Maria Elisabeth Lamprecht    
Wervershoof (1919 - 2011) Thecla Berkhout    
West Lothian (1512 - 1542) Jacobus V Stuart   58426 
Westdongeradeel (1820 - ) Maria Louisa Hora Buma    
Westdongeradeel (1853 - ) Martje Bruins Hoekema    
Westdongeradeel (1857 - ) Romkje Gerbens Piekema    
Westdongeradeel (1857 - ) Martinus Bruins Hoekema    
Westdongeradeel (1883 - ) Trijntje Hoekema    
Westdongeradeel (1885 - ) Bruin Hoekema    
Westdongeradeel (1914 - 1999) Froukje Geertsma    
Westergeest (1887 - ) Geertruida Warners Veltman    
Westergeest (Kollumerland) (1864 - 1906) Lijske de Vries    
Westermeer (1726 - 1793) Hylkje Cornelis'    
Westermeer (1695 - 1749) Hylkje Tjeerds    
Westermeer (1787 - 1858) Fogeltje Meintes (Vogeltje) Bonthuis    
Westermeer (1843 - 1888) Hillegonda Idses Bonthuis    
Westermeer (1848 - 1922) Anna Idzes Bonthuis    
Westermeer (1914 - 1997) Antonia Apolonia (Theuntje / Tonny) Huitema    
Westermeer (1914 - 1998) Rients Namle Huitema    
Westermeer (1915 - 1981) Apolonia Elizabeth (Plone) Huitema    
Westermeer (1916 - 1995) Maria Theodora Huitema    
Westermeer (1923 - 2016) Harmina (Mine) Hooghiemstra    
Westernijkerk ( - 1687) Jacob Wijbrandts    
Westernijkerk (1924 - 2016) Gerbentje (Gerrie) Westra    
Westhem (1806 - 1833) Akke Sytses (Acca) Vriesenga    
Westhem (1800 - 1854) Geertje Lieuwes Andela 1 kB  
Westhem (1802 - 1809) Haebeltje Lieuwes    
Westhem (1810 - 1812) Ids Lieuwes Andela    
Westhem (1808 - 1812) Lieuwe Lieuwes Andela    
Westhem (1735 - 1761) Boukje Durks 1 kB  
Westhem (1739 - 1807) Jelle Johannes (Hiemstra) 1 kB  
Westhem (1764 - 1852) Marijke Kestes Hylkema    
Westhem (1770 - ) Hessel Joukes    
Westhem (1782 - 1832) Gettje Sytzes Sytsma    
Westhem (1787 - 1826) Akke Siebrens van der Meulen    
Westhem (1798 - 1863) Jacob Durks de Boer    
Westhem (1803 - ) Piertje Jacobs (Pietie) Veldman    
Westhem (1805 - ) Nicolaas Dingeloms Hoogma    
Westhem (1806 - ) Otte Alberts Foekema    
Westhem (1810 - ) Gosse Hessels Visser    
Westhem (1812 - ) Sytze Jetzes Dijkstra    
Westhem (1814 - 1884) Jan Jacobs Kuipers    
Westhem (1814 - 1854) Elisabeth Gerrits (Lijsbeth) Flapper    
Westhem (1816 - ) Rintie Jetzes Dijkstra    
Westhem (1817 - ) Wilhelmina Piers (Willemke) Westra    
Westhem (1817 - ) Jan Flapper    
Westhem (1819 - ) Marijke Jans Bijvoets    
Westhem (1820 - ) Pieter Sietzes Vriesinga    
Westhem (1821 - ) Adriaan Jans Bijvoets    
Westhem (1824 - ) Jeltje Lieuwes Hoekstra    
Westhem (1824 - ) Antje Jetses Dijkstra    
Westhem (1825 - ) Elisabeth Jans Bijvoets    
Westhem (1826 - ) Meike Baukes Veldman    
Westhem (1826 - ) Johannes Ypkes Walta    
Westhem (1827 - 1913) Trijntje Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1828 - 1832) Akke Meinderts Engwerda    
Westhem (1829 - ) Catharina Jans Bijvoets    
Westhem (1829 - 1918) Johanna Harmens Gerritsma    
Westhem (1830 - ) Arjen Jans Bijvoets    
Westhem (1831 - 1911) Aaltje Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1831 - ) Siebrig Catharinus de Boer    
Westhem (1831 - ) Popke Joukes van der Wei    
Westhem (1832 - 1886) Sjoerd Teyes Brattinga    
Westhem (1833 - ) Lolkje Sjoukes Faber    
Westhem (1833 - ) Sjoerd Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1833 - ) Taeke Laurens de Boer    
Westhem (1835 - 1918) Tjitske Siemons Siemonsma    
Westhem (1836 - ) Hessel Gosses Visser    
Westhem (1836 - 1876) Hotske Hotzes Rusticus    
Westhem (1837 - 1913) Meye Lieuwes Hoekstra    
Westhem (1837 - ) Entje Huites Hagedoorn    
Westhem (1837 - ) Gerben Lieuwes Hoekstra    
Westhem (1837 - ) Petrus Reins (Pieter) Minnema 1 kB  
Westhem (1837 - 1837) Tjitske Reins Minnema    
Westhem (1838 - 1910) Pieter Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1839 - ) Hinke Pieters Pietersma    
Westhem (1840 - ) Albert Ottes Foekema    
Westhem (1840 - 1913) Johannes Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1840 - ) Sybrandus Sjoerds Pietersma    
Westhem (1841 - ) Sjouke Meinderts Rusticus    
Westhem (1841 - 1924) Gatske Meyes Flapper    
Westhem (1842 - 1918) Simon Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1842 - ) Feike Pieters Pietersma    
Westhem (1843 - ) Lieuwe Sybrens Graafsma    
Westhem (1843 - ) Jan Sijtzes Dijkstra    
Westhem (1844 - 1927) Marijke Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1844 - ) Jetske Sjoerds Pietersma    
Westhem (1844 - ) Martzen Pieters Pietersma    
Westhem (1845 - ) Jouke Symens Symensma    
Westhem (1845 - 1933) Hoatske Thomas Siemonsma    
Westhem (1845 - 1875) Pieter Sjoerds Pietersma    
Westhem (1846 - ) Reino Lieuwes Hoekstra    
Westhem (1846 - ) Taeke Sytzes Dijkstra    
Westhem (1846 - ) Hotze Symens Symensma    
Westhem (1847 - 1921) Sjoerd Johannes Rypma    
Westhem (1848 - ) Jarig Symons Symonsma    
Westhem (1849 - 1874) Wiebe Johannes Rypma    
Westhem (1850 - ) Yme Symens Symonsma    
Westhem (1850 - ) Jeltje Tjitzes Bouma    
Westhem (1850 - 1925) Jarig Johannes Rypma    
Westhem (1851 - ) Albert Koens    
Westhem (1851 - ) Tjitske Ottes Foekema    
Westhem (1851 - 1915) Catharina (Trijntje) Terveer    
Westhem (1851 - ) Gatske Sjoerds Postma    
Westhem (1852 - ) Hendrik Douwes Ligthart    
Westhem (1852 - ) Ymkje Baukes Huitema    
Westhem (1853 - ) Hotske Reins Symonsma    
Westhem (1855 - ) Beitske Hommes de Jong    
Westhem (1856 - ) Jelle Tjitzes Bouma    
Westhem (1856 - 1936) Lidia (Lelia) Stornebrink    
Westhem (1857 - ) Jetske Kleiboer    
Westhem (1859 - ) Eling Laases van der Zee    
Westhem (1859 - ) Teye Sjoerds Brattinga    
Westhem (1859 - ) Trijntje Pieters Langedijk    
Westhem (1859 - ) Lijsbeth Hommes de Jong    
Westhem (1861 - 1861) Durk van der Meulen    
Westhem (1861 - ) Marijke Pieters Langedijk    
Westhem (1862 - ) Hendrikus Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1862 - 1943) Durk van der Meulen    
Westhem (1862 - ) Akke Laases van der Zee    
Westhem (1863 - ) Sybren Klases Gerritsma    
Westhem (1863 - ) Sybrig Ypkes van der Zee    
Westhem (1863 - 1929) Symen Sjoerds Brattinga    
Westhem (1863 - ) Tjitte Hommes de Jong    
Westhem (1864 - ) Bauke Laases van der Zee    
Westhem (1865 - ) Maria ten Have    
Westhem (1865 - ) Sjoerd Sjoerds Hoekstra    
Westhem (1866 - ) Lieuwe Bernardus Graafsma    
Westhem (1867 - 1950) Hiske van den Berg    
Westhem (1867 - ) Nanne Jans Walta    
Westhem (1869 - 1954) Jitte Feenstra    
Westhem (1869 - 1919) Hendrina Assuerus Terwisscha van Scheltinga    
Westhem (1870 - ) Geertje Kornelis' Koopmans    
Westhem (1870 - ) Hobbe Sjoerds Hobma    
Westhem (1871 - ) Afke Jans van der Schuit    
Westhem (1871 - ) Tjitte Feddes de Wolff    
Westhem (1871 - 1942) Sytske Sjoerds Hoekstra 1 kB  
Westhem (1871 - ) Hidde Jans Walta    
Westhem (1872 - ) Fetje Sjoerds Minnema    
Westhem (1872 - ) Willemke Jacobs Plantinga    
Westhem (1873 - ) Joukje van der Werf    
Westhem (1873 - ) Jan Folkerts Hobma    
Westhem (1873 - 1951) Willem Gerbens Yedema    
Westhem (1874 - ) Hiske Jacobs Plantinga    
Westhem (1875 - ) Elizabeth Hoekstra    
Westhem (1875 - ) Sjoukje Sjerps Spieringa    
Westhem (1876 - ) Folkert Sjoerds Hobma    
Westhem (1876 - ) Auke Sjoerds Brattinga    
Westhem (1877 - ) Sipke Wybrens Oppedijk    
Westhem (1878 - ) Sytske Jans Walta    
Westhem (1879 - ) Pieter Witteveen 2 kB  
Westhem (1879 - ) Elske Pieters Bleeker    
Westhem (1879 - ) Uilkje Jacobs Plantinga    
Westhem (1880 - ) Anna Rintjes Dijkstra    
Westhem (1880 - ) Fimkje van den Berg    
Westhem (1881 - ) Anne Pieters Bleeker    
Westhem (1882 - ) Rein van der Werf    
Westhem (1882 - ) Willem Theodorus' Yedema    
Westhem (1883 - ) Baukje Douwes Walta    
Westhem (1883 - 1968) Johanna Witteveen    
Westhem (1883 - 1944) Boukje (Barbara) Wybenga    
Westhem (1883 - ) Marijke Sjoerds Roorda    
Westhem (1883 - ) Pieter Wybrens Oppedijk    
Westhem (1884 - ) Marijke Theodorus' Yedema    
Westhem (1884 - 1969) Yde Bleeker    
Westhem (1885 - 1943) Jan Sjoerds van den Berg    
Westhem (1885 - ) Klaas Baukes van der Schuit    
Westhem (1885 - ) Jacoba Sjoerd van den Berg    
Westhem (1887 - ) Minke Jans Galema    
Westhem (1887 - ) Jarig (Jaring) Douwes Walta    
Westhem (1887 - ) Homanna Theodorus' Yedema    
Westhem (1887 - ) Froukje Sjoerds van den Berg    
Westhem (1888 - 1939) Tjitje Miedema    
Westhem (1888 - ) Jacob Jans Mulder    
Westhem (1888 - 1963) Agatha Rypma    
Westhem (1889 - ) Liskje Jans Yntema    
Westhem (1890 - 1930) Trijntje Miedema    
Westhem (1891 - 1965) Joseph Harmens Witteveen    
Westhem (1891 - ) Teetske (Teatske) van den Berg    
Westhem (1892 - ) Regina Douwes Walta    
Westhem (1892 - 1914) Juliana Gerrits Miedema    
Westhem (1892 - 1974) Meinte Mevis' Bonekamp    
Westhem (1893 - ) Cornelia Lolkema    
Westhem (1894 - ) Yme Bernardus van der Meer    
Westhem (1894 - 1981) Rein Miedema    
Westhem (1894 - ) Tabe Sjoerds van den Berg    
Westhem (1895 - 1935) Anna C. Miedema    
Westhem (1896 - ) Tjitske Symens Brattinga    
Westhem (1897 - 1987) Johannes Gerrits Miedema    
Westhem (1897 - 1915) Margaretha Wynofrida Mebius' Bonekamp    
Westhem (1898 - 1961) Klaas Miedema    
Westhem (1898 - ) Fimke Brattinga    
Westhem (1899 - 1957) Sjoerd Hendriks Minnema    
Westhem (1899 - 1986) Rients Miedema    
Westhem (1900 - 1973) Agatha Miedema    
Westhem (1900 - ) Sjoerd Symens Brattinga    
Westhem (1900 - ) Johanna Helena Minnema    
Westhem (1902 - ) Antje Hobbes Hobma    
Westhem (1902 - 1954) Cornelis Jozef Minnema    
Westhem (1902 - ) Sjoerd Symens Brattinga    
Westhem (1902 - ) Gerben Brouwer    
Westhem (1903 - ) Jinke Hobma    
Westhem (1903 - 1975) Boukje Miedema    
Westhem (1904 - 1937) Hielkje Tolsma 1 kB  
Westhem (1905 - ) Gatske Hobma    
Westhem (1905 - ) Pieter Symens Brattinga    
Westhem (1906 - ) Sjoerd Hobma    
Westhem (1907 - 1994) Tietje Miedema    
Westhem (1908 - 1995) Nicolaas Bonifacius Galema    
Westhem (1908 - ) Maria Symens Brattinga    
Westhem (1909 - ) Marie Hobma    
Westhem (1909 - 1993) Rients Hidde Galema    
Westhem (1909 - 1992) Agatha Phelomena Minnema    
Westhem (1910 - 2000) Antonia Elizabeth Galema    
Westhem (1911 - 1912) Petrus Johannes Tolsma    
Westhem (1911 - 1985) Ymkje Agatha Galema    
Westhem (1911 - ) Auke Symens Brattinga    
Westhem (1911 - ) Fimme Symens Brattinga    
Westhem (1912 - ) Maria Baukje Galema    
Westhem (1913 - ) Afke Bleeker    
Westhem (1914 - 1996) Jan Galema    
Westhem (1915 - 2005) Bonifacius Cornelis Galema    
Westhem (1916 - 2012) Anna Maria Pietersma    
Westhem (1916 - 1972) Henricus Sjoerd Tolsma 1 kB  
Westhem (1916 - ) Elizabeth Clazina Galema    
Westhem (1917 - 1918) Yme Franciscus Galema    
Westhem (1918 - 2004) Johanna Kuipers    
Westhem (1918 - 1999) Ruurd Zijlstra    
Westhem (1918 - 1991) Hidde Galema    
Westhem (1919 - 2011) Wybe Hoekstra    
Westhem (1920 - 2013) Wietske Thecla Wybenga    
Westhem (1920 - ) Yme Cornelis Galema    
Westhem (1920 - 2004) Evert Hugo Wybenga    
Westhem (1922 - 2014) Stientje Zijlstra    
Westhem (1922 - 2010) Johanna Geertruida (Jansje) Bleeker    
Westhem (1922 - 2014) Hotske (Hoatske) Bekema    
Westhem (1925 - 2014) Tjitske Kuipers    
Westhem (1925 - 2016) Wietske Zijlstra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Westhem - Blauwhuis (1818 - 1877) Johannes Jetses Dijkstra    
Westhem - Blauwhuis (1821 - 1879) Rintje Hessels Visser 1 kB  
Westhem - Blauwhuis (1851 - 1884) Catharina Sietzes Dijkstra 1 kB  
Westhem - Blauwhuis (1857 - 1922) Yede Yedema    
Westhem - Blauwhuis (1875 - 1950) Siebrig van der Werf    
Westhem - Blauwhuis (1879 - 1955) Oene van der Zee    
Westhem - Blauwhuis (1882 - 1953) Margaretha Miedema    
Westhem - Blauwhuis (1883 - 1938) Jantje van der Zee    
Westhem - Blauwhuis (1885 - 1965) Jacoba Jacobs Kuipers    
Westhem - Blauwhuis (1885 - 1974) Sijtske Wybenga    
Westhem - Blauwhuis (1887 - 1978) Francisca Wybenga    
Westhem - Blauwhuis (1891 - 1960) Hugo Evert Wybenga    
Westhem - Blauwhuis (1893 - 1943) Johanna Miedema    
Westhem - Blauwhuis (1897 - ) Dominicus Hylarius Ettema    
Westhem - Blauwhuis (1898 - 1964) Wytze Jan Bouma    
Westhem - Blauwhuis (1912 - 2003) Jacoba Minnema    
Westhem - Heeg (1866 - 1936) Catharina Siebes Huitema    
Westhem - Mairie Nijland / Wymbritseradeel (1815 - 1885) Lieuwe Lieuwes Andela    
Westhem ? (1891 - ) Johannes de Faber    
Westhem ? (1893 - 1975) Catharina Maria de Faber    
Westhem ? (1895 - ) Epke de Faber    
Westhem ? (1897 - 1984) Jan de Faber    
Westhem ? (1899 - ) Jantje de Faber    
Westhem ? (1901 - ) Regina Maria de Faber    
Westhem ? (1905 - 1989) Petronella IJnskje de Faber    
Westhem (Blauwhuis) (1798 - 1847) Gerben Lieuwes Andela    
Westhem (Blauwhuis) (1869 - 1936) Hendrik Sjoerds Minnema    
Westhem (Ychten) (1923 - 2012) Trijntje (Tryntsje) Agricola    
Westminster (1239 - 1307) Edward I Plantagenet   29913920 
Weststellingwerf (1875 - ) Josepha Stockmann    
Weststellingwerf (1876 - ) Thomas Karel Bernards Stockmann    
Weststellingwerf (1877 - ) Maria Geertruida Stockmann    
Weststellingwerf (1877 - ) Andriesje Roelofs Dijk    
Weststellingwerf (1879 - ) Tekela Augusta Stockmann    
Weststellingwerf (1879 - ) Geeske Roelofs Dijk    
Weststellingwerf (1880 - ) Johanna Lesette Stockmann    
Weststellingwerf (1882 - ) Mathias Bernardus Stockmann    
Weststellingwerf (1886 - ) Eelke Roelofs Dijk    
Weststellingwerf (1886 - ) Hendrik Roelofs Dijk    
Weststellingwerf (1901 - ) Hendrikus Nicolaas Kemme    
Wetter a.d. Ruhr (1895 - 1988) Martha Dienstbier    
Wevelgem B. (1921 - ) Michel Dely    
Wevelgem B. (1923 - ) Johanna Laperre    
Wiener Neustadt Oostenrijk (1925 - 2011) Heinrich Josef Mader    
Wier (1863 - ) Lammert Dijkstra    
Wier (1899 - ) Aafke Antje Hylkema    
Wieringerwaard (1790 - 1848) Jan Stins    
Wiesbaden (1831 - ) Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne van Nassau-Weilburg   63 
Wieuwerd (1772 - 1816) Jan Reinders Radersma 4 kB  
Wieuwerd (1786 - ) Dirkje Sybrens Fopma    
Wieuwerd (1797 - ) Ulbe Jobs Faber    
Wieuwerd (1803 - ) Gabe Foekes Wijnia    
Wieuwerd (1813 - ) Teunes Jans Oosterhout    
Wieuwerd (1815 - 1875) Sibbeltje Jans Boersma    
Wieuwerd (1816 - ) Ruurdtje Jans Oosterhout    
Wieuwerd (1818 - ) Jantje Jans Oosterhout    
Wieuwerd (1833 - ) Ids Jans Oosterhout    
Wieuwerd (1834 - ) Ruurdtje Kornelis Bakker    
Wieuwerd (1847 - 1911) Pieter Martens Bosma    
Wieuwerd (1848 - ) Sybren Jans Wiersma    
Wieuwerd (1855 - ) Lijsbeth Annes de Jong    
Wieuwerd (1856 - ) Gerben Nolkes van Asperen    
Wieuwerd (1858 - 1886) Auke Sjoerds Bloemhof    
Wieuwerd (1870 - ) Romkje Sybrens Wiersma    
Wieuwerd (1873 - 1904) Anne Klazes van der Valk    
Wieuwerd (1873 - 1944) Jan Sybrens Wiersma    
Wieuwerd (1875 - ) Haye Sybrens Wiersma    
Wieuwerd (1877 - ) Aafke Sjoukes Santema    
Wieuwerd (1877 - ) Aaltje Sybrens Wiersma    
Wieuwerd (1878 - 1947) Lubbrig Joukes Gerbrandy    
Wieuwerd (1879 - 1950) Hendrik Sybrens Wiersma    
Wieuwerd (1879 - ) Aukjen Aukes Bloemhof    
Wieuwerd (1880 - ) Sjoerd Aukes Bloemhof    
Wieuwerd (1881 - 1930) Hiltje Joukes Gerbrandy    
Wieuwerd (1882 - ) Jan Strikwerda    
Wieuwerd (1883 - 1940) Auke Sybrens Wiersma 1 kB  
Wieuwerd (1884 - ) Jitske Bakker    
Wieuwerd (1890 - ) Jacob Johannes Hylkes Postma    
Wieuwerd (1925 - 2017) Aafke Fopma    
Wieuwerd (1925 - 2014) Sjoukje Twijnstra    
Wijchen (1899 - 1978) Hendrika van den Broek    
Wijckel (1775 - 1853) Jantje Johannes Bouma    
Wijckel (1786 - ) Willem Harmens Asma    
Wijckel (1787 - 1827) Douwe Christiaan Draayer    
Wijckel (1788 - 1858) Johannes Harmens Asma    
Wijckel (1791 - ) Hiltje Thomas Hofstra (of Asma)    
Wijckel (1798 - ) Geertje (Grietje of Getje) Thomas Asma    
Wijckel (1800 - ) Hinke Jotties (Joltjes) Landman    
Wijckel (1800 - ) Minke Murray Banning    
Wijckel (1804 - ) Anne Wiebrens Landman    
Wijckel (1804 - ) Ath Berends van der Hoff    
Wijckel (1805 - ) Fimme Hanzes Hornstra    
Wijckel (1808 - ) Marijke Joseph Gersies    
Wijckel (1810 - ) Michiel Jozefs Gersjes    
Wijckel (1813 - ) Jantje Jans Monkelbaan    
Wijckel (1814 - ) Marijke Jans Monkelbaan    
Wijckel (1816 - ) Harmen Douwes Draayer    
Wijckel (1818 - ) Teetske Willems Asma    
Wijckel (1818 - ) Getje Douwes Draayer    
Wijckel (1819 - ) Grietje Deddes Kooiker    
Wijckel (1820 - 1863) Durk Beerends van der Hoff    
Wijckel (1820 - ) Jan Jans Monkelbaan    
Wijckel (1822 - ) Afke Jans Monkelbaan    
Wijckel (1822 - ) Antje Johannes Asma    
Wijckel (1823 - ) Wiebe Deddes Kooiker    
Wijckel (1830 - 1893) Arendje Johannes Kooiker    
Wijckel (1836 - ) Grietje Lieuwes Overmeer    
Wijckel (1836 - ) Dieuwke Hendriks Lyklema    
Wijckel (1841 - 1922) Wiebrigje Johannes Hettinga    
Wijckel (1843 - ) Itte Robijns Polder    
Wijckel (1849 - 1849) levenloos kind Gersjes    
Wijckel (1851 - ) Akke Michiels Gersjes    
Wijckel (1852 - ) Anne Michiels Gersjes    
Wijckel (1855 - ) Johannes Pieters Rijpkema    
Wijckel (1858 - ) Antje Wiebes Kooiker    
Wijckel (1880 - ) Bouwe Reins Dijkstra    
Wijckel (1892 - 1946) Ybeltje Keulen    
Wijckel (1906 - ) Baukje Weersma    
Wijckel (1908 - ) Teâtske Poepjes    
Wijckel (1908 - 1969) Petrus Bouwes (Piet) de Boer    
Wijckel (1910 - ) Nieske Ferdinands    
Wijckel (1916 - 2013) Joukje Trijntje Hettinga    
Wijckel (1924 - 2012) Bauke Sikkes    
Wijckel (1925 - 2012) Piertje Bosma    
Wijhe (1925 - 2010) Teresia Johanna Maria (Trees) Luchtenberg    
Wijk bij Duurstede (1908 - 1908) Catharina Hedwigis Maria Andela    
Wijk Bij Duurstede (1909 - 1995) Yeb Paulus Andela    
Wijk Bij Duurstede (1910 - 1972) Nicolaas Hendrik Maria (Klaas) Andela    
Wijk bij Duurstede (1925 - 2014) Adriana Johanna (Sjaan) Spithoven    
Wijkel (1845 - 1915) Catarina B. vd Goot    
Wijnaldum (1788 - 1850) Dieuwke Johannes' Andela 1 kB  
Wijnaldum (1791 - ) Hille Johannes' Andela    
Wijnaldum (1792 - 1864) Hiltje Johannes' Andela 1 kB  
Wijnaldum   Jan Murks de Haan    
Wijnaldum (1700 - 1735) Foppe Reins Jonker    
Wijnaldum (1707 - ) Jan Reins Jonker    
Wijnaldum (1709 - ) Gerrit Reins    
Wijnaldum (1747 - ) Rients Sybrens Hiddinga    
Wijnaldum (1758 - ) Janke Jans de Haan    
Wijnaldum (1788 - ) Gerlof Hessels Heslinga    
Wijnaldum (1796 - ) Jan Rientzes Hiddinga    
Wijnaldum (1796 - ) Kinke Pieters de Haan    
Wijnaldum (1805 - ) Jan Jacobus Tolsma    
Wijnaldum (1806 - ) Johannes Jacobus Tolsma    
Wijnaldum (1807 - 1885) Anna Jacobus Tolsma 1 kB  
Wijnaldum (1816 - ) Dirk Jacobus Tolsma    
Wijnaldum (1823 - ) Dirk Ales Wijbinga    
Wijnaldum (1828 - ) Trijntje Jans Hiddinga    
Wijnaldum (1829 - 1873) Aafke Dirks Zeinstra Tolsma 1 kB  
Wijnaldum (1831 - ) Jan Klases Schaaf    
Wijnaldum (1833 - 1882) Hans (Johannes) Gerbens Bolta    
Wijnaldum (1843 - ) Aaltje Klazes Okkinga    
Wijnaldum (1845 - ) Jetske Gerbens Bolta    
Wijnaldum (1852 - ) Dirkje Klases Faber    
Wijnaldum (1854 - ) Jan Klazes Faber    
Wijnaldum (1854 - ) Ale Dirks Wijbinga    
Wijnaldum (1858 - ) Kinke Jans Schaaf    
Wijnaldum (1862 - ) Taetse Klases Faber    
Wijnaldum (1867 - 1935) Hoite Tolsma 1 kB  
Wijnaldum (1884 - ) Yfke Tinga    
Wijnaldum (1918 - 2010) Durkje Sikkema    
Wijnandsrade   Maria Catharina Hubertina Voragen    
Wijnjeterp (1769 - 1829) Gerrit Oenes Veltman    
Wijnjeterp (1813 - ) Zaekjen Jans Bergsma    
Wijnjeterp (1878 - ) Lolke Jans Lolkema    
Wijnjeterp (1880 - ) Jeen Broekstra    
Wijns (1842 - ) Meindert Franses Engwerda    
Wijns (1856 - ) Hiltje Klazes Hempenius    
Wijns (1862 - ) Jan Jans Sikma    
Wijns (1862 - ) Hyke Klazes Hempenius    
Wijns (1879 - ) Tjimkje Gerrits Straatsma    
Wijtgaard (1770 - 1857) Fettje Hayes Boekema    
Wijtgaard (1761 - 1819) Taeke Doekes Roorda    
Wijtgaard (1776 - 1840) Tjalling Piers van Balen 1 kB  
Wijtgaard (1782 - 1825) Willem Douwes Boermans    
Wijtgaard (1785 - ) Nicolaas Tjallings Terpstra    
Wijtgaard (1785 - 1810) Ulbe Jans (doopnaam Ubaldus) Roorda 1 kB  
Wijtgaard (1786 - ) Trijntje Sybrens Jorna    
Wijtgaard (1788 - ) Wopke Sybrens Jorna    
Wijtgaard (1789 - 1869) Antje Tjallings Terpstra    
Wijtgaard (1789 - ) Jeltje Tietes Palstra    
Wijtgaard (1789 - ) Lucas Folkerts Sinnema    
Wijtgaard (1793 - ) Marijke Taekeles van der Zweep    
Wijtgaard (1797 - ) Durk Taekeles van der Zweep    
Wijtgaard (1798 - ) Catharina Symens (Trijntje) van der Zee    
Wijtgaard (1799 - ) Ytje Wytzes Franzen    
Wijtgaard (1800 - 1837) Tettje Douwes Kamstra    
Wijtgaard (1801 - ) Anne Sybrens Terpstra    
Wijtgaard (1802 - ) Marten Douwes (doopnaam Martinus) Kamstra    
Wijtgaard (1803 - ) Trijntje Bokkes Boermans    
Wijtgaard (1804 - ) Anna Sybrens Terpstra    
Wijtgaard (1804 - 1882) Sytske Jacobs van der Weide    
Wijtgaard (1804 - 1858) Yfke Bokkes Boermans    
Wijtgaard (1805 - 1871) Sjouke Floris Jorna    
Wijtgaard (1806 - ) Antje Rintjes (Anna) Damsma    
Wijtgaard (1806 - ) Sjouke Jacobs van der Weide    
Wijtgaard (1807 - ) Yge Rintjes Damsma    
Wijtgaard (1807 - 1870) Sybren Floris Jorna    
Wijtgaard (1810 - ) Doetje Lolkes Hanema    
Wijtgaard (1810 - 1838) Hessel Siebrens Terpstra    
Wijtgaard (1812 - 1869) Hiltje Siemons Appelhof    
Wijtgaard (1814 - 1867) Doede Floris Jorna    
Wijtgaard (1814 - 1868) Jan Teakes Roorda    
Wijtgaard (1815 - ) Aaltje Piers Stornebrink    
Wijtgaard (1816 - ) Wytske Pieters de Faber    
Wijtgaard (1817 - ) Hessel Bokkes Dijkstra    
Wijtgaard (1817 - ) Jan Douwes Bijlsma    
Wijtgaard (1817 - ) Maria Hendriks Stornebrink    
Wijtgaard (1817 - 1882) Grietje Piers Stornebrink    
Wijtgaard (1817 - 1904) Jacob Floris Jorna    
Wijtgaard (1817 - ) Hittje Bokkes Boermans    
Wijtgaard (1817 - ) Hessel Jillerts Jorna    
Wijtgaard (1818 - ) Froukje Symens Appelhof    
Wijtgaard (1818 - ) Riemke Lieuwes Palstra    
Wijtgaard (1818 - ) Hitje Willems Boermans    
Wijtgaard (1819 - 1826) Pier Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1819 - ) Akke Floris Jorna    
Wijtgaard (1819 - ) Fettje Bokkes Boermans    
Wijtgaard (1821 - 1884) Pietje Johannes de Rijk    
Wijtgaard (1821 - ) Jan Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1822 - 1866) Antje Pieters de Faber    
Wijtgaard (1823 - ) Hessel Willems Boermans    
Wijtgaard (1824 - ) Johannes Machiels Dijkstra    
Wijtgaard (1824 - 1888) Lolke Jilderts Jorna 1 kB  
Wijtgaard (1824 - ) Age Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1824 - ) Trijntje Jans van der Weide    
Wijtgaard (1825 - ) Durk Piers Stornebrink    
Wijtgaard (1825 - ) Sybren Pieters Terpstra    
Wijtgaard (1826 - ) Berber Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1826 - ) Thomas Klases Terpstra    
Wijtgaard (1827 - 1872) Grietje Pieters de Faber    
Wijtgaard (1828 - ) Pier Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1830 - ) Machiel Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1831 - ) Jacob Piers Stornebrink    
Wijtgaard (1833 - ) Johannes Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1833 - 1913) Wietze Durks van der Zweep    
Wijtgaard (1834 - ) Pietje Tjeerds Roorda    
Wijtgaard (1835 - ) Michiel Johannes Rondema    
Wijtgaard (1835 - ) Hyltje Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1837 - ) Johannes Tjallings van Balen    
Wijtgaard (1838 - ) Maria Foppes Huizinga    
Wijtgaard (1840 - ) Taeke Broers Roorda    
Wijtgaard (1841 - ) Lysbeth Pieters Terpstra    
Wijtgaard (1843 - ) Antje Sybrens Stornebrink    
Wijtgaard (1843 - 1897) Taeke Jans Roorda    
Wijtgaard (1843 - 1927) Douwe Jans Bijlsma    
Wijtgaard (1843 - ) Jan Sjoukes van der Zee    
Wijtgaard (1844 - 1923) Catharina Sjoukes Jorna    
Wijtgaard (1845 - ) Feikjen Thomas Stornebrink    
Wijtgaard (1845 - ) Minke Taekeles van der Zweep    
Wijtgaard (1846 - ) Sjoukje Sjoukes Jorna    
Wijtgaard (1847 - ) Grietje Beintes van der Zweep    
Wijtgaard (1850 - ) Pietje Sjoukes Jorna    
Wijtgaard (1858 - 1934) Sipke Broers van der Meer    
Wijtgaard (1862 - ) Klaas Thomas Terpstra    
Wijtgaard (1868 - 1868) levenloos kind Terpstra    
Wijtgaard (1869 - 1906) Jildert Lolkes Jorna    
Wijtgaard (1870 - ) Rinske Ydes Bijlsma    
Wijtgaard (1874 - 1963) Sjoerd Kimsma    
Wijtgaard (1875 - 1952) Klaaske Symens Terpstra    
Wijtgaard (1881 - ) Anna Tekstra    
Wijtgaard (1882 - 1967) Tjeerd Arnoldus Jorna    
Wijtgaard (1882 - ) Rimkje Floris' Jorna    
Wijtgaard (1883 - 1939) Elizabeth Taekes (Lysbeth) Roorda    
Wijtgaard (1888 - ) Tjalling Durks van Balen    
Wijtgaard (1894 - ) Jacob Piers Stornebrink    
Wijtgaard (1894 - 1969) Watze van der Meer    
Wijtgaard (1895 - ) Aukje Durks van Balen    
Wijtgaard (1896 - ) Yfke Ypma    
Wijtgaard (1896 - ) Sietske Durks van Balen    
Wijtgaard (1897 - 1971) Cornelis van der Zweep    
Wijtgaard (1898 - 1981) Watse Durks van Balen    
Wijtgaard (1899 - 1978) Doeke Hemstra    
Wijtgaard (1899 - 1918) Dieuwke van der Zweep    
Wijtgaard (1899 - ) Siebrigje Durks van Balen    
Wijtgaard (1900 - 1987) Maria (Mies) Wiersma    
Wijtgaard (1902 - 1985) Tjalling Jozef van Balen 1 kB  
Wijtgaard (1903 - 1981) Durk Siebolts Ypma    
Wijtgaard (1903 - 1983) Age Durks van Balen    
Wijtgaard (1904 - 1993) Ynskje Ypma    
Wijtgaard (1905 - ) Jan Kornelis Boekema    
Wijtgaard (1906 - 1982) Botsje van der Meer    
Wijtgaard (1906 - ) Theodorus Andringa    
Wijtgaard (1907 - ) Petronella Catharinus' Andringa    
Wijtgaard (1909 - ) Floris Andringa    
Wijtgaard (1911 - 1997) Barbera Beitske (Berber) van der Werf    
Wijtgaard (1912 - 1987) Maria Boukje van der Werf    
Wijtgaard (1914 - 1996) Teake W. van der Werf 1 kB  
Wijtgaard (1916 - 2013) Eelkje Beitske Roorda    
Wijtgaard (1916 - 1979) Boukje Josephina van der Werf    
Wijtgaard (1917 - 1917) Taeke Roorda    
Wijtgaard (1918 - ) Blijke Ages Jongbloed    
Wijtgaard (1918 - 2011) Geertruida Roorda 1 kB  
Wijtgaard (1918 - 2003) Wietske Potijk    
Wijtgaard (1919 - 1989) Auke Aan Jongbloed    
Wijtgaard (1920 - 2013) Berber Roorda    
Wijtgaard (1920 - 1980) Teake Jan Roorda 1 kB  
Wijtgaard (1921 - 2015) Juliana Agatha (Jeltje of Jeltsje) Haringsma    
Wijtgaard (1921 - 1963) Sipke van der Meer    
Wijtgaard (1921 - 2015) Aaltje Jongbloed    
Wijtgaard (1922 - 1990) Franciscus Hieronymus (Frans) Boersma    
Wijtgaard (1922 - 2011) Ida van der Meer    
Wijtgaard (1922 - 2012) Margaretha Anna Haringsma    
Wijtgaard (1922 - 2015) Jozeph Roorda    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Wijtgaard (1922 - 2014) Teake Potijk 5 kB  
Wijtgaard (1923 - 2013) Sijbrandus (Tiek) Jorna    
Wijtgaard (1923 - ) Maria Thecla Boersma    
Wijtgaard (1923 - 2004) Yke Jongbloed    
Wijtgaard (1924 - 2014) Piet Jorna    
Wijtgaard (1924 - 2014) Teake Jan Haringsma    
Wijtgaard (1924 - 2010) Wiebe de Boer    
Wijtgaard (1925 - 1981) Jurjen Maurits Ypma    
Wijtgaard (1925 - 2013) Aggie Haringsma    
Wijtgaard (1925 - 2015) Siebrigje Fokje Hoekstra    
Wijtgaard onder Wirdum (1812 - ) Jeltje Bokkes Boermans    
Wijtgaard onder Wirdum (1814 - 1862) Sybren Piers Stornebrink    
Wijtgaard onder Wirdum (1815 - 1867) Janneke Bokkes Boermans    
Wijtgaard onder Wirdum (1816 - ) Taekeles Hanzes van der Zweep    
Wijtgaard onder Wirdum (1820 - ) Sybrigje Tjallings van Balen    
Wijtgaard onder Wirdum (1829 - ) Pietje Annes Terpstra    
Wijtgaard onder Wirdum (1850 - ) Trijntje Jans van Balen    
Wildungen (1606 - ) Maria Magdalena von Waldeck-Wildungen   3073 
Wildungen, Waldek Duitsland (1801 - ) Johanna Philippine Schleiermacher    
Winchester (1209 - 1272) Richard Plantagenet Cornwall    
Windsor (1312 - 1377) Edward III Plantagenet   7478480 
Windsor (1421 - 1471) Hendrik VI Lancaster    
Windsor (1863 - 1950) Victoria Alberta Elizabeth Mathilda Maria van Hessen-Darmstadt    
Windsor Castle (1275 - 1333) Margaretha York van Plantagenet    
Windsor Castle (1883 - 1981) Alice Mary Victoria    
Windsor Castle (1885 - 1969) Alice Elizabeth Julia Maria van Battenberg    
Winkel N.H. (1811 - 1839) Jan Theunis' van Berkum    
Winkel N.H. (1812 - ) Lucretia Dekema Theunis' van Berkum    
Winschoten (1786 - 1819) Albert Willem Hoeth    
Winschoten Prov.Groningen (1814 - ) Gerhardus Rinsema    
Winsum (1739 - 1796) Marijke Sybes 1 kB  
Winsum (1736 - 1809) Pieter Tjerks 1 kB  
Winsum (1742 - 1793) Trintje Philippus (Rollema)    
Winsum (1744 - ) Mauritius Philippus (Rollema)    
Winsum (1746 - 1793) Itske Philippus (Rollema)    
Winsum (1747 - 1790) Renske Eedes    
Winsum (1749 - 1793) Antje Philippus (Rollema)    
Winsum (1751 - 1787) Licle Philippus    
Winsum (1753 - 1806) Maurits Philippus' (Rollema)    
Winsum (1773 - ) Filippus    
Winsum (1773 - ) Hessel/Hesichius Iemkes    
Winsum (1777 - 1864) Eeltje Durks Kortrijk    
Winsum (1777 - ) Harmen Wybes Kingma    
Winsum (1778 - ) Reinske/Renildis    
Winsum (1778 - ) Filippus    
Winsum (1779 - ) Trijntje Dirks Dijkstra    
Winsum (1782 - ) Dieuwke/Colomba    
Winsum (1785 - ) Klaaske Maria    
Winsum (1787 - ) Pieter Tjerks Riemersma    
Winsum (1793 - ) Akke Tjerks Riemersma    
Winsum (1795 - ) Douke (Doukje, Doutje) Tjerks Riemersma    
Winsum (1797 - ) Tjerk/Theodurus van der Meer    
Winsum (1798 - ) Jantje Tjerks Riemersma    
Winsum (1799 - 1878) Marijke Hanses van der Meer    
Winsum (1800 - ) Douwe Tjerks Riemersma    
Winsum (1800 - 1858) Bote Hanses van der Meer    
Winsum (1810 - ) Aukje Hessels Wesselius    
Winsum (1812 - ) Fetje Rymers Reinalda    
Winsum (1825 - 1888) Sipkjen Freeks (Sepkje) Koopmans    
Winsum (1828 - 1892) Hans Willems Ferwerda    
Winsum (1829 - ) Kornelis Tjerks Boonstra    
Winsum (1833 - ) Akke Botes van der Meer    
Winsum (1834 - 1915) Johannes Symons Hanewald 1 kB  
Winsum (1834 - 1905) Johannes Botes van der Meer    
Winsum (1836 - 1872) Antje van der Meer    
Winsum (1844 - ) Wytse Paulus Strikwerda    
Winsum (1850 - ) Pietje Jans Adema    
Winsum (1853 - ) Hette Hyltjes Hiemstra    
Winsum (1855 - ) Wapke Katstra    
Winsum (1863 - ) Jan Jelles Vollema    
Winsum (1864 - ) Willem Hanses Ferwerda    
Winsum (1865 - ) Antje Hendriks Palsma    
Winsum (1867 - ) Trijntje Pieters Dijkstra    
Winsum (1867 - ) Johannes Riemers Reinalda    
Winsum (1869 - 1945) Adriana Johanna (Adriaantje) van der Meer    
Winsum (1872 - ) Sytse Jans Ypma    
Winsum (1881 - ) Wintje de Boer    
Winsum (1882 - 1882) Klaaske Faber    
Winsum (1883 - ) Bouwe Jacobs Faber    
Winsum (1884 - 1956) Rein Watses Andela    
Winsum (1885 - 1886) Anne Faber    
Winsum (1885 - 1945) Rein Anes Andela 1 kB  
Winsum (1889 - 1896) Boukje Faber    
Winsum (1889 - ) Watze Anes Andela    
Winsum (1890 - ) Jantje Riemers Reinalda    
Winsum (1892 - 1972) Bouwe Anes Strikwerda    
Winsum (1893 - ) Tjitske Gerrits Bakker    
Winsum (1894 - ) Jentje Pieters Hiemstra    
Winsum (1903 - ) Fokke Bauke Rispens    
Winsum (1907 - ) Marie Sybrens Miedema    
Winsum (1908 - ) Fokke Teades Rispens    
Winsum (1908 - ) Grietje Sybrens Miedema    
Winsum (1909 - 2002) Douwe Annes Tamminga    
Winsum (1911 - ) Rigtje Sybrens Miedema    
Winsum (1912 - 2010) Anne Galema    
Winsum (1912 - 1997) Jan Wiersma    
Winsum (1913 - ) Sake Ulbes Faber    
Winsum (1914 - 2005) Anneke Kooistra    
Winsum (1918 - 2012) Bote Strikwerda    
Winsum (1923 - 2016) Tjitske Koning    
Winsum (1924 - 1945) Sybren Sybrens Miedema    
Winsum Baarderadeel (1846 - ) Sikke Ypes de Vlas    
Winsum (Baarderadeel) (1874 - 1954) Sjoerd Aukes de Haan    
Winsum (Baarderadeel) (1900 - ) Klaas Sybrens Miedema    
Winterswijk (1797 - ) Tobias te Brinke    
Wirdum (1776 - 1847) Jacob Jans van der Weide    
Wirdum   Klaas Andries    
Wirdum ( - 1812) Louw Fransen    
Wirdum (1734 - 1776) Akke Pieters Albada    
Wirdum (1775 - ) Lieuwe Tietes Palstra 1 kB  
Wirdum (1791 - 1858) Minke Tjallings Terpstra    
Wirdum (1797 - 1862) Hendrina Sikkes Tekstra (Textra)    
Wirdum (1800 - ) Antje Annes Terpstra    
Wirdum (1802 - 1881) Hendrik Sikkes Tekstra    
Wirdum (1804 - ) Hendricus Louws Fransen    
Wirdum (1806 - ) Angnietje Michiels Dijkstra    
Wirdum (1807 - 1890) Hendrik Lolkes Hanema    
Wirdum (1807 - ) Wytske Sybrens Terpstra    
Wirdum (1808 - ) Sjoerd Gjalts van der Hem    
Wirdum (1808 - 1842) Oeke Annes Terpstra    
Wirdum (1810 - ) Klaaske Luitzens Boersma    
Wirdum (1811 - ) Sietske Rintjes Damsma    
Wirdum (1811 - 1874) Ybeltje Johannes de Faber    
Wirdum (1811 - 1816) Wytske Douwes Andela    
Wirdum (1812 - ) Eeltje Douwes Bakker    
Wirdum (1812 - ) Thomas Sybrens Stornebrink    
Wirdum (1812 - ) Doede Floris Jorna    
Wirdum (1813 - ) Tiete Lieuwes Palstra    
Wirdum (1813 - 1847) Marijke Douwes Andela 1 kB  
Wirdum (1814 - ) Tjitske Willems Boermans    
Wirdum (1815 - ) Ruurdje Andrys Smeding    
Wirdum (1816 - ) Pieter Jacobs Andringa    
Wirdum (1817 - 1888) Beitske Pieters Westra    
Wirdum (1817 - ) Tjeerd Floris Jorna    
Wirdum (1820 - ) Janke Jans van der Wal    
Wirdum (1820 - 1892) Beinte Hanzes van der Zweep    
Wirdum (1821 - ) Antje Klazes Rinsma    
Wirdum (1823 - ) Klaas Sikkes Hempenius    
Wirdum (1823 - ) Fetje Jans van der Weide    
Wirdum (1824 - ) Johannes Wiersma    
Wirdum (1824 - ) Sible Sjoukes van der Zee    
Wirdum (1825 - ) Antje Gerbens Dijkstra    
Wirdum (1825 - ) Sara Hermanus Perk    
Wirdum (1825 - ) Anne Jelles Wiersma    
Wirdum (1825 - ) Simon Petrus van der Zee    
Wirdum (1827 - ) Akke Ymkes Kingma    
Wirdum (1828 - ) Rinske Annes Hiemstra    
Wirdum (1828 - ) Wobbigje Sjoukes van der Zee    
Wirdum (1828 - 1905) Theodorus Foppes Huizinga    
Wirdum (1829 - ) Cornelis Sytzes Hoekstra    
Wirdum (1829 - ) Trijntje Tjibbes Terpstra    
Wirdum (1830 - ) Gjalt Sjoerds van der Hem    
Wirdum (1830 - ) Meindert Hoites Huizinga    
Wirdum (1830 - ) Klaas Klazes Terpstra    
Wirdum (1831 - ) Trijntje Wopkes Jorna    
Wirdum (1831 - ) Antje Tjeerds Roorda    
Wirdum (1831 - 1865) Tjipke Klazes Terpstra    
Wirdum (1832 - ) Sybren Hyltjes Greben    
Wirdum (1835 - ) Douwe Hoites Huizinga 1 kB  
Wirdum (1835 - ) Jan Jacobs Boekema    
Wirdum (1836 - ) Symen Klazes Terpstra    
Wirdum (1838 - ) Bottje Tietes Palstra    
Wirdum (1840 - ) Pietje Pieters Terpstra    
Wirdum (1842 - ) Sybren Tjeerds Roorda    
Wirdum (1845 - ) Elisabeth Annes Terpstra    
Wirdum (1847 - 1932) Ymkje Jozefs Spoelstra    
Wirdum (1848 - 1919) Simon Jans Bijlsma    
Wirdum (1849 - ) Marijke Beintes van der Zweep    
Wirdum (1849 - ) Marijke Taekeles van der Zweep    
Wirdum (1850 - ) Trijntje Hessels Sjaarda    
Wirdum (1850 - 1924) Dieuwke Petrus (Dorathea) Huizinga    
Wirdum (1851 - ) Hesseltje Jozefs Spoelstra    
Wirdum (1851 - ) Elisabeth Jacobs Boekema    
Wirdum (1851 - ) Henderica Jacobs Boekema    
Wirdum (1852 - ) Bernardus Joannes de Vries    
Wirdum (1852 - ) Tjalling Jans van Balen    
Wirdum (1852 - ) Jacob Beintes van der Zweep    
Wirdum (1852 - ) Hendrikje Jozefs Spoelstra    
Wirdum (1853 - ) Tjebbe Pieters Andringa    
Wirdum (1853 - ) Johannes Hessels Sjaarda    
Wirdum (1853 - ) Jan Taekeles van der Zweep    
Wirdum (1854 - ) Hiltje Hendriks Roelofsma    
Wirdum (1854 - 1937) Trijntje Matthijs Kempes    
Wirdum (1854 - ) Tjitske Sjoukes Jorna    
Wirdum (1854 - 1914) Marijke Boermans    
Wirdum (1855 - ) Anne Andreas Hoekema    
Wirdum (1855 - ) Grietje Sibles van der Zee    
Wirdum (1855 - ) Andries Jans Bijlsma    
Wirdum (1855 - ) Gelske Jetzes Kalma    
Wirdum (1856 - ) Bouwe Broers de Boer 1 kB  
Wirdum (1856 - ) Barbera Klazes (Berber) Terpstra    
Wirdum (1856 - ) Maaike Hessels Sjaarda    
Wirdum (1856 - ) Tjitske Taekeles van der Zweep    
Wirdum (1857 - ) Antje Boermans    
Wirdum (1857 - ) Taekele Beintes van der Zweep    
Wirdum (1858 - 1948) Durk Jans van Balen    
Wirdum (1858 - ) Anne Gerrits de Boer    
Wirdum (1859 - ) Adriana Maria de Boer    
Wirdum (1859 - 1910) Klaas Watzes van der Weide    
Wirdum (1860 - 1910) Sybrigje Broers van der Meer    
Wirdum (1860 - ) Tjalling Thomas Terpstra    
Wirdum (1861 - ) Elisabeth Watzes van der Weyde    
Wirdum (1862 - 1883) Hendrina Sikkes Minnema    
Wirdum (1863 - 1932) Hiskje Terpstra    
Wirdum (1864 - ) Lammert Sikkema    
Wirdum (1864 - ) Tjitske Jetzes Kalma    
Wirdum (1865 - ) Grietje Doekes Oostra    
Wirdum (1865 - ) Wytske Piers Stornebrink    
Wirdum (1866 - ) Aleida Sinninghe Damsté    
Wirdum (1867 - ) Pier Stornebrink    
Wirdum (1867 - ) Sjoerd Cornelis Hoekstra    
Wirdum (1868 - ) Maaike van der Hem    
Wirdum (1876 - ) Maria Tjeerds Andringa    
Wirdum (1878 - ) Klaas Symens Terpstra    
Wirdum (1881 - ) Anne Theunis' Kimsma    
Wirdum (1882 - 1926) Catharinus Tjeerds Andringa    
Wirdum (1885 - ) Jan Durks van Balen    
Wirdum (1885 - 1957) Broer Taekes Roorda    
Wirdum (1885 - 1965) Jelte Tolsma 1 kB  
Wirdum (1886 - ) Geertje Durks van Balen    
Wirdum (1889 - ) Pietje van der Zweep    
Wirdum (1889 - ) Catharinus Durks van Balen    
Wirdum (1890 - 1977) Agatha Roorda    
Wirdum (1890 - ) Fentje Durks van Balen    
Wirdum (1891 - 1973) Agatha (Akke) Kingma    
Wirdum (1891 - ) Gellantje van der Zweep    
Wirdum (1891 - 1985) Baukje Durks van Balen    
Wirdum (1893 - ) Pieter Lieuwes Jousma    
Wirdum (1893 - 1981) Jacoba van der Zweep    
Wirdum (1893 - ) Anna Durks van Balen    
Wirdum (1895 - ) Grietje Maria Taekes Roorda    
Wirdum (1895 - ) Jacobus Tjeerds Andringa    
Wirdum (1895 - ) Beint Taekeles van der Zweep    
Wirdum (1896 - 1945) Haaye Jilderts Statema    
Wirdum (1897 - ) Pier van der Zweep    
Wirdum (1900 - ) Grietje van der Zweep    
Wirdum (1901 - 1983) Minke Jorna 1 kB  
Wirdum (1901 - 1997) Ymkje Eeltjes Brattinga    
Wirdum (1901 - 1984) Sjoerd Durks van Balen    
Wirdum (1901 - 1968) Hiltje Boekema    
Wirdum (1902 - ) Sytze Sjoerds Hoekstra    
Wirdum (1902 - ) Tjeerd van der Zweep    
Wirdum (1905 - 1945) Fokjen Visser    
Wirdum (1906 - 1998) Elizabeth Piers de Vries    
Wirdum (1907 - 1974) Helena Petronella Hettinga    
Wirdum (1909 - 1979) Jaring Nicolaas (Jarig) Hettinga    
Wirdum (1912 - ) Johanna Clazina (Hanny) Hettinga    
Wirdum (1914 - 1987) Eduard Paulinus Hettinga 1 kB  
Wirdum (1916 - 1997) Nicolaas Mebius (Klaas) Hettinga 1 kB  
Wirdum (1923 - ) Sietske Wijbenga    
Wirdum (1923 - 1931) Anna Helena Hettinga    
Wirdum (1925 - 1994) Regnerus Bonifatius (Rients) Hettinga    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Wirdum - Wijtgaard (1803 - 1847) Doetje Floris Jorna 1 kB  
Wirdum - Wijtgaard (1815 - 1841) Tjitske Pieters de Faber    
Wirdum - Wijtgaard (1863 - 1863) + dochter Jorna    
Wirdum - Wijtgaard (1864 - ) Sjoukjen Jorna    
Wirdum - Wijtgaard (1865 - ) Johanna Jorna    
Wirdum - Wijtgaard (1867 - ) Pietje Jorna    
Wirdum - Wijtgaard (1867 - 1935) Sjoeke Sikkes (Sjieuke) Minnema    
Wirdum - Wijtgaard (1918 - 1989) Ymkje Maria van der Werf    
Wirdum (Wijtgaard) (1896 - 1965) Watze Teakes Roorda    
Witmarsum (1732 - 1818) Beitske Meinderts 1 kB  
Witmarsum (1727 - 1729) Douwe Douwes (Andela) 1 kB  
Witmarsum (1729 - 1740) Douwe Douwes (Andela)    
Witmarsum (1783 - 1823) Evert Fokkes Ypma 1 kB  
Witmarsum (1724 - 1725) Grietje Douwes (Andela) 1 kB  
Witmarsum (1725 - 1731) Grietje Douwes (Andela) 1 kB  
Witmarsum (1731 - 1796) Grietje Douwes (Andela)    
Witmarsum (1800 - 1863) Jan Fokkes Ypma    
Witmarsum (1810 - 1878) Jan Yebs Ypma 2 kB  
Witmarsum (1736 - 1742) Jelle Douwes (Andela)    
Witmarsum (1742 - ) Jelle Douwes (Andela)    
Witmarsum (1787 - 1833) Johannes Fokkes Ypma    
Witmarsum (1764 - 1841) Leeuwke Paulus (Leutske) Andela 1 kB  
Witmarsum (1790 - 1871) Lieuwe Fokkes Ypma    
Witmarsum (1785 - 1868) Obe Fokkes Ypma 1 kB  
Witmarsum (1733 - 1796) Paulus Douwes (Andela) 1 kB  
Witmarsum (1765 - 1834) Pietje Harmens (Petronella) van der Wal 1 kB  
Witmarsum (1798 - 1832) Theeuwes Fokkes (Tewis) Ypma 1 kB  
Witmarsum (1794 - 1795) Tiettje Fokkes Ypma    
Witmarsum (1792 - 1811) Trijntje Fokkes Ypma    
Witmarsum (1795 - 1841) Tytje Fokkes (Tjietje) Ypma    
Witmarsum (1782 - 1846) Yeb Fokkes Ypma 1 kB  
Witmarsum (1780 - 1858) Yeb Jans (Greate Yeb) Ypma 1 kB  
Witmarsum (1735 - ) Ymkje Douwes (Andela)    
Witmarsum (1727 - ) Yntie Douwes (Andela)    
Witmarsum (1729 - ) Hilke Meinderts    
Witmarsum (1733 - ) Ulck Meinderts    
Witmarsum (1740 - ) Douwe Douwes (Andela)    
Witmarsum (1748 - 1822) Trijntje Reins    
Witmarsum (1756 - 1822) Klaas Janz de Boer    
Witmarsum (1760 - 1833) Trijntje Boukes Thijmstra    
Witmarsum (1764 - 1811) Frans Lourens de Boer    
Witmarsum (1765 - ) Antje Paulus Andela    
Witmarsum (1767 - ) Grietje Paulus (Andela)    
Witmarsum (1768 - 1773) Douwe Paulus (Andela)    
Witmarsum (1768 - 1837) Boukje Willems Bakker    
Witmarsum (1770 - 1780) Sibe Paulus (Andela)    
Witmarsum (1771 - ) Grietje Paulus (Andela)    
Witmarsum (1773 - 1775) Sibrig Paulus (Andela)    
Witmarsum (1774 - ) Douwe Paulus (Andela)    
Witmarsum (1776 - ) Sibrig Paulus (Andela)    
Witmarsum (1778 - 1864) Tietje Jans Ypma    
Witmarsum (1779 - 1781) Douwe Paulus (Andela)    
Witmarsum (1782 - ) Bauke Martens Rypma    
Witmarsum (1782 - ) Douwe Paulus (Andela)    
Witmarsum (1782 - ) Sibe Paulus (Andela)    
Witmarsum (1783 - 1858) Antje Jans Ypma    
Witmarsum (1786 - 1880) Douwe Paulus Andela 2 kB  
Witmarsum (1790 - 1814) Trijntje Johannes Andela 1 kB  
Witmarsum (1790 - 1853) Grietje Siebes Yetsinga 1 kB  
Witmarsum (1790 - 1861) Hille Jans Ypma    
Witmarsum (1792 - ) Trijntje Hessels Kuipers    
Witmarsum (1795 - ) Abdias Syberens Buwalda    
Witmarsum (1797 - 1857) Rinse Klazes (Rense) Andela 1 kB  
Witmarsum (1797 - 1873) Obe Jans Ypma    
Witmarsum (1798 - 1881) Martentje Douwes (Martha) Haagsma    
Witmarsum (1799 - ) Catharina Jans Popma    
Witmarsum (1801 - ) Fedde Douwes Teernstra    
Witmarsum (1802 - 1846) Murkje Gerbens de Boer    
Witmarsum (1803 - 1863) Taetske Idses van der Pol    
Witmarsum (1804 - 1827) Janneke Anes Terpstra    
Witmarsum (1806 - ) Bonte Franzes de Boer    
Witmarsum (1807 - 1838) Rinske Gerbens de Boer    
Witmarsum (1810 - 1862) Riemke Gerbens de Boer    
Witmarsum (1810 - 1852) Tjeerd Jans Bruinsma 1 kB  
Witmarsum (1811 - ) Maatje Sjoerds Hoogstra    
Witmarsum (1812 - ) Antje Minnes Bruinsma    
Witmarsum (1813 - ) Cornelia Jans de Jong    
Witmarsum (1813 - ) Mettje Idses van der Pol    
Witmarsum (1813 - 1857) Sible Yebs Ypma    
Witmarsum (1813 - 1849) Janneke Minnes Bruinsma    
Witmarsum (1813 - 1817) Ytje Louws Visscher    
Witmarsum (1813 - 1854) Janneke Jans Bruinsma 1 kB  
Witmarsum (1814 - ) Riemke Lourens Posthumus    
Witmarsum (1814 - 1890) Geertje Gerrits Hollander    
Witmarsum (1814 - 1855) Japke Gerbens de Boer    
Witmarsum (1815 - 1815) Ulbe Jentjes Andela    
Witmarsum (1815 - ) Jan Louws Visscher    
Witmarsum (1815 - 1839) Janneke Gerrits Hollander    
Witmarsum (1816 - 1821) Ulbe Jentjes Andela    
Witmarsum (1816 - 1896) Wobbeltje Pieters Bruinsma    
Witmarsum (1817 - 1857) Jacob Gerbens de Boer    
Witmarsum (1818 - 1892) Gerrit Idses van der Pol    
Witmarsum (1818 - 1819) Siebe Pieters Bruinsma    
Witmarsum (1818 - 1858) Foekje Gerrits (Foekjen) Hollander    
Witmarsum (1819 - ) Maaike Jans Dijkstra    
Witmarsum (1819 - 1871) Trijntje Pieters Bruinsma    
Witmarsum (1820 - ) Douwe Oenes Tadema    
Witmarsum (1821 - 1891) Akke Klazes de Boer    
Witmarsum (1821 - 1889) Gosse Pieters Bruinsma    
Witmarsum (1822 - 1899) Gerben Jans Bruinsma 1 kB  
Witmarsum (1822 - 1904) Andries Rinses Andela 1 kB  
Witmarsum (1824 - 1896) Boukje Johannes Ypma 1 kB  
Witmarsum (1825 - 1897) Siebe Pieters Bruinsma    
Witmarsum (1825 - ) Geertje Johannes Ypma    
Witmarsum (1825 - 1829) Dorothea Rinses Andela    
Witmarsum (1826 - ) Klaas Pieters Bruinsma 1 kB  
Witmarsum (1828 - 1889) Antje Yebs Ypma    
Witmarsum (1829 - 1831) Agatha Yebs Ypma    
Witmarsum (1829 - ) Sytze Rinses Andela    
Witmarsum (1831 - 1831) Gerrit Yebs Ypma    
Witmarsum (1832 - 1869) Ids Klazes Ettema    
Witmarsum (1832 - 1891) Gerrit Yebs Ypma    
Witmarsum (1836 - 1861) Gerben Tjeerds Bruinsma 1 kB  
Witmarsum (1836 - 1915) Taetske Pieters de Boer    
Witmarsum (1839 - 1882) Douwe Tjeerds Bruinsma 1 kB  
Witmarsum (1840 - 1872) Agatha Yebs Ypma    
Witmarsum (1841 - 1914) Sible Tjeerds Bruinsma    
Witmarsum (1841 - ) Frans Bontes de Boer    
Witmarsum (1842 - ) Yfke Aukes Bonga    
Witmarsum (1842 - ) Aaltje Klazes Ettema    
Witmarsum (1844 - ) Douwe Harings Teernstra    
Witmarsum (1844 - ) Gerritje Klazes Ettema    
Witmarsum (1846 - ) Saapke Jans Tol    
Witmarsum (1846 - 1928) Akke Hiddes Teernstra    
Witmarsum (1846 - 1909) Harmanus Mulder    
Witmarsum (1847 - ) levenloos kind Ettema    
Witmarsum (1847 - 1927) Elisabeth Hiddes (Lijsbeth) Teernstra    
Witmarsum (1848 - ) Geertje Jans Buwalda    
Witmarsum (1849 - 1940) Rein Gerbens Bruinsma 1 kB  
Witmarsum (1850 - 1911) Jantje Jacobs de Boer    
Witmarsum (1850 - 1935) Jantje Maurits Obbema    
Witmarsum (1851 - ) Antje Sjoerds Obbema    
Witmarsum (1851 - 1933) Trijntje Jacobs (Catharina) de Boer    
Witmarsum (1852 - ) Regina Veltman    
Witmarsum (1856 - 1858) Dominicus Jacobs de Boer    
Witmarsum (1857 - ) Swopke Obbema 1 kB  
Witmarsum (1858 - 1949) Dirk Cornelis van der Tol    
Witmarsum (1859 - ) Jetse Sybrens Tolsma    
Witmarsum (1859 - ) Fonger van Zon    
Witmarsum (1860 - 1932) Jacobus Johannes Hiemstra    
Witmarsum (1860 - ) Ypke Huisman    
Witmarsum (1862 - 1942) Auke Abels Wiarda Kooistra    
Witmarsum (1864 - 1950) Dominicus Johannes Hiemstra    
Witmarsum (1865 - 1894) Reinskje de Jong    
Witmarsum (1866 - ) Doutzen Tacoma    
Witmarsum (1866 - ) Jelle Monzes Postma    
Witmarsum (1866 - 1951) Maatje Hessels Adema    
Witmarsum (1869 - ) Taetske Idzes Ettema    
Witmarsum (1877 - ) Andries Durks Siemonsma    
Witmarsum (1878 - ) Willem Postma    
Witmarsum (1879 - 1962) Rein Folkerts Andela    
Witmarsum (1882 - ) Anne Sjoerds Tolsma    
Witmarsum (1888 - ) Ieb Douwes de Jong    
Witmarsum (1889 - ) Jan Baukes de Witte    
Witmarsum (1889 - ) Pieter Fongers van Zon    
Witmarsum (1901 - 1955) Jourica Hiddes Huisman    
Witmarsum (1903 - ) Baukjen Jeltes Cuperus    
Witmarsum (1908 - ) Saakje Wytzes Andela    
Witmarsum (1909 - 2001) Aafke Apolonia Huitema    
Witmarsum (1911 - ) Ale Wytzes Andela    
Witmarsum (1912 - ) Cornelia Wytzes Andela    
Witmarsum (1915 - 2013) Baukje Huisman    
Witmarsum (1916 - ) Pietronella Wytzes Andela    
Witmarsum (1917 - 2003) Anna Postma    
Witmarsum (1918 - 2018) Catharina Hofmeijer    
Witmarsum (1919 - 2014) Pieter Andela    
Witmarsum (1921 - 2013) Pietje de Groot    
Witmarsum - Lyts Thijm... (1858 - 1922) Waltje Andrieske Durks Siemonsma    
Witmarsum - Lyts Thijm... (1863 - 1956) Hille Durks Siemensma    
Witmarsum - Lyts Thijm... (1868 - 1940) Andrieske Durks Siemonsma    
Witzleben ( - 1850) Susanne Regine Hübner    
Wiuwert (1920 - 2008) Trijntje Wiersma    
Wiuwert (1923 - 2010) Teatske Fopma    
Woensel (1917 - ) levenloos geboren zoon den Hartog    
Woensel (1917 - 1992) Martinus Ludovicus den Hartog    
Woensel en Eckart (1848 - ) Sophia Johanna Velden    
Wolfenbuttel (1592 - 1642) Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbuttel   7681 
Wolfratshausen (1300 - 1327) Adolf (Bijgenaamd: De Redelijke) van de Palts   1880064 
Wolphaartsdijk (Zeeland) (1884 - ) Trijntje Johan's Semler    
Wolsum   Marijke Ypes Jorritsma    
Wolsum (1777 - 1850) Sybrig Jelmers    
Wolsum (1757 - 1828) Sytske Jelmers    
Wolsum (1596 - ) Reynsch Melisdr    
Wolsum (1755 - 1835) Meye Fekkes Langedijk    
Wolsum (1759 - 1827) Popke Joukes Deelsma    
Wolsum (1762 - 1812) Pieter Joukes van der Wey    
Wolsum (1765 - ) Hille Joukes    
Wolsum (1779 - 1848) Gerbrig Jacobs Flapper    
Wolsum (1781 - 1786) Gerrit Jacobs Flapper    
Wolsum (1783 - 1821) Marijke Jacobs Flapper    
Wolsum (1786 - ) Pieter Sjirks Jouwsma    
Wolsum (1788 - ) Yette Durks (Jitte) Flapper    
Wolsum (1789 - ) Simke Harmens Dijkstra    
Wolsum (1789 - 1832) Thomas Bokkes van der Zee    
Wolsum (1791 - ) Trijntje Jans Wijnstra    
Wolsum (1793 - ) Wypkjen Jans Wijnstra    
Wolsum (1797 - ) Minke Sjoukes van der Zee    
Wolsum (1798 - 1869) Jan Ypes Wiersma    
Wolsum (1801 - ) Gerrit Pieters Oppenhuizen    
Wolsum (1805 - ) Johannes Douwes Bergsma    
Wolsum (1805 - ) Pieter Pieters Oppenhuizen    
Wolsum (1807 - ) Jantje Joukes Bouma    
Wolsum (1810 - ) Gerrit Pieters de Boer    
Wolsum (1811 - ) Trijntje Joukes (Trientie) Bouma    
Wolsum (1812 - ) Neeltje Arjens Jaarsma    
Wolsum (1813 - ) Trientje Romkes Hoeksma    
Wolsum (1815 - 1899) Anke Joukes Bouma 1 kB  
Wolsum (1817 - ) Sytske Douwes Douma    
Wolsum (1818 - ) Meindert Rientses de Boer    
Wolsum (1821 - ) Aukje Joukes Bouma    
Wolsum (1821 - ) Klaas Gerrits Gerritsma    
Wolsum (1824 - ) Sytske Ypkes Walta    
Wolsum (1826 - ) Beitske Hessels Wijnstra    
Wolsum (1826 - 1896) Sytske Jans Wiersma    
Wolsum (1828 - ) Johannes Jans Johannesma    
Wolsum (1830 - 1872) Dieuwke Hessels van der Werf    
Wolsum (1831 - 1897) Watze Jans Wiersma 1 kB  
Wolsum (1831 - 1900) Akke Gerrits Oppenhuizen    
Wolsum (1833 - ) Rigtje Rietses de Boer    
Wolsum (1839 - ) Rients Meinderts de Boer    
Wolsum (1841 - ) Jentje de Boer    
Wolsum (1844 - ) Akke Oppenhuizen    
Wolsum (1844 - ) Yeb Meinderts de Boer    
Wolsum (1848 - ) Johannes Gosses Bouma    
Wolsum (1849 - ) Johannes Sjoerds Pietersma    
Wolsum (1850 - ) Klaaske Gosses Bouma    
Wolsum (1851 - ) Gatske Sjoerds Pietersma    
Wolsum (1851 - ) Feike Meinderts de Boer    
Wolsum (1852 - ) Anneke Foekes Wiersma    
Wolsum (1852 - ) Pierius Aizo's Lycklama à Nijeholt    
Wolsum (1853 - ) Trijntje Douwes Douma    
Wolsum (1853 - ) Foppe Aizo's Lycklama à Nijeholt    
Wolsum (1856 - 1877) Aagje Wiersma    
Wolsum (1861 - ) Wypke Pierius Lycklama à Nijeholt    
Wolsum (1862 - 1942) Trijntje Jans Hettinga    
Wolsum (1862 - 1893) Jan Baukes Jorna    
Wolsum (1864 - ) Sippe van der Meer    
Wolsum (1864 - 1918) Aaltje Hettinga    
Wolsum (1864 - 1942) Sjoukje Aukes Andela 1 kB  
Wolsum (1864 - 1908) Bote Boukes Jorna    
Wolsum (1866 - 1920) Rein Jans Hettinga    
Wolsum (1867 - 1950) Jan Aukes Andela    
Wolsum (1868 - 1931) Jan Jans Hettinga    
Wolsum (1870 - 1909) Gerrit Aukes Andela    
Wolsum (1871 - ) Gosse Hessels Visser    
Wolsum (1874 - 1908) Sjoukje Bouwes Speerstra    
Wolsum (1885 - ) Marijke Siemonsma    
Wolsum (1887 - ) Akke Ymes Bruinsma    
Wolsum (1889 - ) Gerben Rientses Gerbrandy    
Wolsum (1890 - 1962) Anne Ymes Bruinsma    
Wolsum (1894 - ) Auke Ymes Bruinsma    
Wolsum (1905 - ) Beent Lycklama à Nijeholt    
Wolsum (1910 - 1911) Akke Jans Andela    
Wolsum (1913 - 1977) Klaas Lycklama à Nijeholt    
Wolsum (1914 - 1977) Gerrit Andela    
Wolsum (1919 - 2007) Folkert van der Werf    
Wolsum (1921 - 1924) Sjoerd van der Werf    
Wolsum (1922 - 1944) Jetske van der Werf    
Wolsum (1924 - 2011) Martinus de Boer    
Wolsum - Fiifhûs (1922 - 1999) Jeltje (Jeis) Zijlstra    
Wolsum - Jousterp (1788 - 1847) Jette Durks Flapper    
Wolsum - Jouswerd (1777 - 1835) Jitte Jacobs (Yete, Yette of Iete) Flapper 1 kB  
Wolsum - Vijfhuis (1893 - 1945) Hantsje Zijlstra 1 kB  
Wolsum - Ytsum (1867 - ) Marijke Catharinus van der Werf    
Wolsum - Ytsum (1870 - ) Bouke van der Werf    
Wolsum - Ytsum (1873 - 1942) Douwe Catharinus van der Werf    
Wolsum - Ytsum (1925 - 2008) Waltruda van der Werf    
Wolsum -W- (1730 - ) Dooitse Gerbens    
Wolvega (1719 - ) Foppe Jochems Scheltinga    
Wolvega (1762 - 1821) Johannes Roelofs Scheltinga    
Wolvega (1767 - 1827) Bokke Roelofs Scheltinga    
Wolvega (1796 - 1826) Baukje Jantjes Langedijk    
Wolvega (1800 - 1875) Aleida Jantjes (Aaltje) Langedijk    
Wolvega (1804 - 1877) Johannes Johannes Scheltinga    
Wolvega (1808 - ) Wiebrigje Bokkes Scheltinga    
Wolvega (1810 - ) Anna Hendriks Woudberg    
Wolvega (1810 - ) Roelof Bokkes Scheltinga    
Wolvega (1811 - ) Roelof Johannes Scheltinga    
Wolvega (1823 - 1899) Luitje Klazes Hoogeling    
Wolvega (1830 - 1830) Geertruida Johannes Scheltinga    
Wolvega (1854 - 1931) Nicolaas Wytzes Potijk    
Wolvega (1859 - ) Susanna Manger Cats    
Wolvega (1866 - 1949) Bernardus Johannes van Santen    
Wolvega (1871 - ) Maria (Titia) Margaretha Scheltinga    
Wolvega (1896 - 1940) Jantje Postma    
Wolvega (1901 - 1974) Tsjeard Hoyte van der Zee 1 kB  
Wolvega (1907 - 1973) Johan Hendrikus Kruiper    
Wolvega (1922 - 2014) Roelofje Clara Mulder    
Wolvega (1922 - 2012) Jetske van der Hoef    
Wommels (1775 - ) Antje Sytzes    
Wommels (1779 - ) Dirk Sytzes    
Wommels (1773 - 1858) Jetse Sytzes Dijkstra 1 kB  
Wommels   Trijntje Huites    
Wommels (1769 - 1846) Trijntje Pieters Hoekstra    
Wommels (1735 - 1779) Ysbrandje Simkes    
Wommels (1575 - 1625) Simke Simkes    
Wommels (1612 - 1698) Simke Simkes    
Wommels (1633 - 1676) Nieske Johannes    
Wommels (1660 - 1736) Sjouk Simkes    
Wommels (1774 - 1849) Trijntje Gerlofs Terpstra    
Wommels (1775 - 1835) Antje Jans Andela    
Wommels (1779 - 1850) Klaas Wiggers Veldman    
Wommels (1783 - 1846) Johannes Feikes Yntema    
Wommels (1785 - 1853) Ulbe Feikes Yntema 1 kB  
Wommels (1786 - ) Sjoerd Gerlofs (of Sjoerdje) Tuinstra    
Wommels (1787 - ) Grietje Gerlofs Tuinstra    
Wommels (1788 - 1842) Ysbrand Martens Galema 1 kB  
Wommels (1789 - ) Tjepkje Gerlofs Tuinstra    
Wommels (1789 - 1799) Nanne Martens (Galema)    
Wommels (1790 - 1848) Tjamke Martens Galema    
Wommels (1791 - ) Yde Feikes Yntema 1 kB  
Wommels (1793 - 1844) Fokke Martens Galema    
Wommels (1793 - 1872) Tjeerd Pieters Jorna    
Wommels (1794 - ) Sjoerd Gerlofs Tuinstra    
Wommels (1794 - 1855) Fokje Martens Galema    
Wommels (1795 - ) Rients Sjoerds Ruurda    
Wommels (1795 - ) Thomas Gerlofs Tuinstra    
Wommels (1797 - ) Nanne Martens (Galema)    
Wommels (1798 - 1832) Pieter Pieters Jorna    
Wommels (1799 - 1801) Jeltje Martens (Galema)    
Wommels (1800 - ) Maaike Kornelis Blanksma    
Wommels (1801 - 1832) Jeltje Martens Galema    
Wommels (1802 - ) Anke Gerlofs Tuinstra    
Wommels (1803 - ) Symentje Hendriks Hiemstra    
Wommels (1805 - ) Itje Hendrici Hiemstra    
Wommels (1806 - ) Douwe Jelles Miedema    
Wommels (1806 - 1887) Evert Feikes Yntema    
Wommels (1807 - ) Jan Jelles Hieminga    
Wommels (1810 - ) Gatze Egberts Struiksma    
Wommels (1810 - 1862) Douwe Johannes Yntema    
Wommels (1812 - 1817) Ulbe Johannes Yntema    
Wommels (1814 - ) Marijke Yntema    
Wommels (1815 - 1879) Murkje Pieters de Boer    
Wommels (1816 - ) Epke Pieters Algra    
Wommels (1816 - ) Feijke Yntema    
Wommels (1817 - 1897) Pieter Johannes Yntema    
Wommels (1818 - ) Frans Julius Johan jonkheer van Eysinga 1 kB  
Wommels (1819 - ) Aaltje Yntema    
Wommels (1820 - ) Jacob Sakes Tymersma    
Wommels (1820 - ) Oepke Minnes Vellinga    
Wommels (1820 - ) Weltje Pieters de Boer    
Wommels (1821 - 1891) Jan Pieters de Boer    
Wommels (1821 - ) Cornelis Franses van Eysinga    
Wommels (1822 - 1890) Marijke Johannes Yntema    
Wommels (1822 - ) Foeke Jans Wijnia    
Wommels (1825 - ) Baukje Jans Wijnia    
Wommels (1825 - ) Anna Agatha Albertina van Eysinga    
Wommels (1826 - 1861) Fokeltje Sybren Allerts Zandstra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Wommels (1828 - ) Andreas Klazes Noordenbos    
Wommels (1829 - 1829) Sjoerd Yebs Seffinga    
Wommels (1830 - ) Ulbe Jans Wijnia    
Wommels (1830 - ) Johannes Everts Yntema    
Wommels (1831 - ) Taetske Dooitses Bootsma    
Wommels (1832 - 1865) Tietje Everts Yntema    
Wommels (1832 - ) Aagjen Jans Wijnia    
Wommels (1832 - ) Ieb Douwes Miedema    
Wommels (1833 - ) Jan Johannes Mensinga    
Wommels (1833 - ) Feike Everts Yntema    
Wommels (1833 - 1878) Sjoerd Yebs Seffinga    
Wommels (1834 - ) Tjibbe Tiemersma    
Wommels (1834 - ) Wybren Pieters Jouwsma    
Wommels (1835 - ) Antje Jacobs de Boer    
Wommels (1835 - 1867) Klaas Yebs Seffinga    
Wommels (1835 - 1913) Ringnerius Everts Yntema    
Wommels (1835 - ) Antje Jans Wijnia    
Wommels (1836 - 1910) Jan Yebs Seffinga    
Wommels (1837 - ) Wypkjen Jans Wijnia    
Wommels (1838 - 1878) Jelle Douwes Miedema    
Wommels (1839 - 1895) Pieter Everts Yntema    
Wommels (1839 - 1908) Folkert Gatses Struiksma    
Wommels (1840 - ) Johanna Sybolts Tiemersma    
Wommels (1840 - ) Rinske Sytses Bijlsma    
Wommels (1840 - 1920) Wybrig Jans Wijnia    
Wommels (1840 - ) Jan Yntema    
Wommels (1840 - ) Ynte Douwes Miedema    
Wommels (1842 - ) Geiske Jans Wijnia    
Wommels (1842 - ) Trijntje Dirks Twerda    
Wommels (1843 - ) Steffen Yntema    
Wommels (1843 - ) Frans Lambertus Krips    
Wommels (1843 - 1889) Douwe Tjallings Reidsma    
Wommels (1844 - ) Yeb Tjallings Reitsma    
Wommels (1844 - 1910) Klaas Douwes Miedema    
Wommels (1845 - ) Yeb Jacobs Tiemensma    
Wommels (1845 - ) Pier Jans Wijnia    
Wommels (1845 - 1890) Antje Everts Yntema    
Wommels (1848 - ) Ulbe Yntema    
Wommels (1849 - ) Sieds Pabes Wiersma    
Wommels (1851 - 1928) Wybren Thomas' (Wiebrand) Hiemstra    
Wommels (1851 - ) Bottje Yntema    
Wommels (1851 - ) Pieter Wichers Wierdsma    
Wommels (1853 - ) Freerk Atzes van der Bos    
Wommels (1853 - ) Sytske Dirks Bouma    
Wommels (1853 - ) Wiardus Willem Wichers Wierdsma    
Wommels (1853 - 1918) Gerritje Everts Yntema    
Wommels (1854 - ) Grietje Ates Knol    
Wommels (1854 - 1887) Jacob Dirks de Boer    
Wommels (1855 - 1909) Watze Reins Andela    
Wommels (1857 - 1888) Freerk Reins Andela    
Wommels (1858 - ) Meindertje Pieters Kamstra    
Wommels (1862 - 1923) Ane Reins Andela 1 kB  
Wommels (1864 - ) Siebolt Eeuwkes Mensonides    
Wommels (1867 - ) Jacob Willems Wynia    
Wommels (1869 - ) Jan Jelles Miedema    
Wommels (1869 - ) Trijntje Jelles Hieminga    
Wommels (1869 - ) Tjalling Yebs Reitsma    
Wommels (1870 - ) Gerritje Sytzes Sytsma    
Wommels (1870 - 1910) Rigtje Klases Miedema    
Wommels (1870 - 1899) Popkjen Wybrens Terpstra    
Wommels (1871 - ) Anne Tiedes van der Vliet    
Wommels (1871 - 1945) Sybren Klazes Miedema    
Wommels (1871 - ) Foeke Yebs Reitsma    
Wommels (1872 - ) Jacob Sakes Tiemersma    
Wommels (1872 - 1934) Catharina Pieters Terpstra    
Wommels (1872 - ) Joukje Franses Krips    
Wommels (1873 - ) Douwe Yebs Reitsma    
Wommels (1874 - ) Trijntje Sakes Tiemersma    
Wommels (1875 - 1951) Lambertus Franses Krips 1 kB  
Wommels (1876 - 1944) Ytje Sies Wiersma    
Wommels (1876 - 1933) Baukje Pieters Terpstra    
Wommels (1876 - ) Foeke Yebs Reitsma    
Wommels (1877 - ) Tetje Migchiels Tuinstra    
Wommels (1878 - 1953) Pabe Sies Wiersma    
Wommels (1878 - 1934) Hinke Wybrens Hiemstra    
Wommels (1879 - ) Jan Foeke Yebs Reitsma    
Wommels (1880 - ) Trijntje Tjerks de Boer    
Wommels (1881 - ) Sjoerd Yebs Reitsma    
Wommels (1882 - 1954) Leendert Johannes van Diggelen    
Wommels (1883 - 1961) Yeb Jans Seffinga    
Wommels (1884 - ) Hinke Klazes Miedema    
Wommels (1884 - ) Sake Klases Tiemersma 3 kB  
Wommels (1884 - 1956) Dirk Sieds Wiersma    
Wommels (1886 - ) Janna Cornelia Yebs Reitsma    
Wommels (1889 - ) Pietje Broersma    
Wommels (1889 - ) Sybren Yebs Reitsma    
Wommels (1891 - ) Berber Gerrits Abma    
Wommels (1892 - 1962) Tietje van der Vliet    
Wommels (1894 - ) Reinskje Wiebes Terpstra    
Wommels (1894 - ) Auke Sieds Wiersma    
Wommels (1896 - 1896) levenloos kind van der Vliet    
Wommels (1899 - 1980) Pieter Terpstra    
Wommels (1900 - ) Gerbrig Douwes Reitsma    
Wommels (1902 - ) Elisabeth Hannema 1 kB  
Wommels (1902 - 1982) Johanna Rusticus    
Wommels (1902 - 1961) Bernard Wiardus Hopperus Buma    
Wommels (1902 - 1986) Sijke Sjierks Andela    
Wommels (1902 - 1980) Migchiel Douwe's Reitsma    
Wommels (1902 - 1971) Ytje Terpstra    
Wommels (1904 - ) Wiebrand Taedes Rispens    
Wommels (1904 - 1964) Jacob Jetze Krips    
Wommels (1907 - ) Cornelia Leenderts van Diggelen    
Wommels (1908 - ) Sies Wiersma    
Wommels (1909 - ) Sjierkje Siderius    
Wommels (1911 - ) Rinze Aukes Tippersma    
Wommels (1911 - 1945) Rigtje Anna Reitsma    
Wommels (1911 - ) Gerrit Douwes Reitsma    
Wommels (1912 - 1949) Johannes Leenderts van Diggelen    
Wommels (1913 - 2004) Hendrik Willem Kuipers    
Wommels (1914 - 1991) Gerbrig Wijnia    
Wommels (1915 - ) Sjoerdtje Landstra    
Wommels (1917 - 2013) Cornelis (Cees) van Wieren    
Wommels (1919 - 2001) Tine Miedema    
Wommels (1920 - 2013) Gerard van Wieren    
Wommels (1921 - 2015) Dirk Popke Douma    
Wommels (1922 - 2005) Richtje Robijn    
Wommels (1922 - 2013) Tjeerd Nijdam 1 kB  
Wommels - Littenserburen (1758 - 1846) Steffen Johannes Yntema 1 kB  
Wommels - Sminiastate (1823 - 1898) Clara Tjallinga AEdonia (jonkvrouw) van Eysinga    
Wommels - Sminiastate (1828 - 1865) Isabella Catharina Johanna (jonkvrouw) van Eysinga    
Wommels ? ( - 1732) Siebren Rienks    
Wommels ? (1651 - 1728) Rienk Simkes (Rintje) 1 kB  
Wommels / Hidaard (1717 - 1793) Cecilia Idserts van Sminia    
Wommels? (1731 - 1807) Murkje Simkes (Meurtie) Wijdstra    
Wommels? (1656 - 1707) Lolle Simkes (Wisma)    
Won (1811 - ) Sible Jans Bruinsma 1 kB  
Won (1814 - ) Marijke Yntema    
Won (1814 - ) Stijntie Yntema    
Won (1821 - ) Jan Taekema    
Won (1822 - ) Feike Taekema    
Won (1824 - ) Steffen Taekema    
Won (1824 - ) Marijke Yntema    
Won (1836 - 1838) Fonger Annes Koopmans    
Won (1836 - ) Gerben Bruinsma    
Won (1846 - ) Liskje Gerbens Bruinsma    
Won (1851 - ) Tietje Gerbens Bruinsma    
Won (1851 - ) Pieter Overmeer    
Won (1853 - ) Pieter Overmeer    
Won (1854 - ) Janneke Bruinsma    
Won (1855 - 1892) Pieter Abes Vallinga 1 kB  
Won (1856 - ) Abe Overmeer    
Won (1857 - ) Symontje Bruinsma    
Won (1862 - ) Tjeerd Bruinsma    
Won (1862 - ) Jan Bruinsma    
Won (1862 - ) Gerben Bruinsma    
Won (1862 - 1862) Klaaske Vallinga    
Won (1864 - ) Akke Bruinsma    
Won (1864 - ) Dieuwke Kuipers    
Won (1865 - ) Tjeerd Bruinsma    
Won (1868 - ) Jan Bruinsma    
Won (1871 - ) Agatha Maria (Akke) Bruinsma    
Won (1878 - ) Anne Kooiker    
Won (1879 - ) Ventje Kooiker    
Won (1879 - 1880) Fintje Vallinga    
Won (1882 - 1883) Alida Vallenga    
Won (1883 - 1884) Anne Pieters Vallinga    
Won (1886 - ) Jacob Bontes Yntema    
Won (1887 - ) Anne Vallinga    
Won 126 (1839 - ) Froukje Jetses Ettema 1 kB  
Won 139 (1856 - ) Rommert de Boer    
Won 187 (1860 - 1923) Douwe Ettema    
Won 200 (1829 - 1830) Aaltje Ettema    
Won 32 (1831 - 1833) Aaltje Ettema    
Won 39 (1826 - ) Jan Douwes van der Zee    
Won 46 (1859 - 1866) Klaas Idses Ettema    
Won 63 (1834 - ) Aaltje Ettema    
Won 68 (1837 - 1837) Taeke Jetzes Ettema    
Won 84 (1855 - ) Sytske de Boer    
Won 97 (1862 - ) Juliana de Boer    
Wons (1749 - ) Hieke Tjeerds 1 kB  
Wons (1754 - ) Ymke Tjeerds 1 kB  
Wons (1789 - ) Grietje Sjoerds (Greetje) van der Plaats (de Boer)    
Wons (1802 - ) Murkje Doedes Wierdema (Wierama)    
Wons (1813 - ) Ymkje Fokkes Poelstra    
Wons (1820 - ) Wytze Abes de Boer    
Wons (1821 - 1887) Jan Jentjes Andela 1 kB  
Wons (1828 - 1874) Hantje Jentjes Andela 1 kB  
Wons (1832 - 1905) Alle Jentjes Andela    
Wons (1832 - ) Janke Epkes Baarda    
Wons (1843 - ) Fokje Jelles Reinsma    
Wons (1860 - 1951) Jentje Alles Andela    
Wons (1862 - ) Hotze Alles Andela    
Wons (1864 - 1949) Marij Alles Andela    
Wons (1865 - 1940) Janna Alles Andela 1 kB  
Wons (1867 - 1927) Lyckeltje Jacobs van Gosliga    
Wons (1868 - 1936) Okje Alles Andela 1 kB  
Wons (1872 - 1959) Geertje Alles Andela    
Wons (1873 - 1909) Regina Galama    
Wons (1873 - 1944) Ysbrand Galama    
Wons (1875 - 1920) Elisabeth Ysbrands Galama    
Wons (1875 - 1958) Cornelis Galama    
Wons (1876 - 1944) Wobbelina Miedema    
Wons (1877 - 1877) Gerben Bruinsma    
Wons (1877 - 1946) Michiel Klazes Galama    
Wons (1877 - 1902) Marijke Jacobs Kooiker    
Wons (1878 - 1900) Marijke Pieters Vallinga    
Wons (1878 - 1952) Gerben Reins Bruinsma    
Wons (1878 - 1968) Jan Johannes Klazes Galama 1 kB  
Wons (1880 - 1958) Rienk Martens Weerstra    
Wons (1880 - 1960) Johanna Klazes Galama    
Wons (1881 - 1969) Elisabeth Galama    
Wons (1882 - 1961) Aukje Galama    
Wons (1883 - 1970) Siebren Bontes Yntema    
Wons (1884 - 1979) Sijbren Tilstra    
Wons (1884 - 1965) Akke Galama    
Wons (1884 - 1955) Marijke Bontes Yntema    
Wons (1885 - ) Akke Westra    
Wons (1886 - 1968) Hotske Jentjes Andela    
Wons (1886 - 1928) Harmen Galama    
Wons (1888 - 1914) Jacob Galama    
Wons (1888 - ) Hessel Jentjes Andela    
Wons (1888 - ) Alle Tjerks Broersma    
Wons (1890 - ) Jan Jentjes Andela    
Wons (1893 - ) Reinskje Jentjes Andela    
Wons (1893 - 1983) Marijke Witteveen    
Wons (1893 - 1974) Minke Witteveen    
Wons (1895 - 1962) Grietje Pieters Roedema    
Wons (1895 - 1968) Hendrik Josephs Witteveen    
Wons (1897 - 1929) Harmen Josephs Witteveen    
Wons (1898 - ) Marie Jentjes Andela    
Wons (1898 - 1974) Sible Josephs Witteveen    
Wons (1900 - ) Sybren Reins Oostenveld    
Wons (1900 - 1991) Jourica Josephs Witteveen    
Wons (1900 - ) Alle Jentjes Andela    
Wons (1901 - 1984) Tjebbe Josephs Witteveen    
Wons (1907 - ) Marten Weerstra    
Wons (1919 - ) Gerritje Andela    
Wons (1920 - 2015) Remmelt Andela    
Wons (1922 - 2018) Akke Elgersma    
Wonseradeel   Jentje Annes Tolsma    
Wonseradeel (1814 - ) Jan Sytses van der Werff    
Wonseradeel (1816 - ) Trijntje Sytses van der Werff    
Wonseradeel (1816 - ) Douwe Baukes Rypma    
Wonseradeel (1818 - ) Grietje Obes Yntema    
Wonseradeel (1819 - 1866) Doede Rinses Andela 1 kB  
Wonseradeel (1820 - ) Geertje Johannes van der Schuit    
Wonseradeel (1820 - 1862) Johanneske Joh. Polder    
Wonseradeel (1820 - 1854) Klaas Rinses Andela    
Wonseradeel (1820 - ) Gatske Symons Adema    
Wonseradeel (1821 - 1843) Akke Goukes Zwaga 1 kB  
Wonseradeel (1821 - 1821) Reino Louws Visscher    
Wonseradeel (1821 - ) Ulbe Obes Yntema    
Wonseradeel (1821 - 1821) Jantje Jans Andela    
Wonseradeel (1822 - 1824) Ulbe Sybrens Andela    
Wonseradeel (1822 - ) Symontje Gerbens Rypma    
Wonseradeel (1822 - ) Tjitske Ypkes Ketelaar    
Wonseradeel (1822 - 1825) Sjoerd Klases Andela    
Wonseradeel (1822 - ) Jan Hommes Jorna    
Wonseradeel (1823 - ) Trijntje Goukes (Catharina) Zwaga    
Wonseradeel (1824 - 1829) Rinske Rinses Andela    
Wonseradeel (1824 - 1834) Ulbe Jentjes Andela    
Wonseradeel (1824 - ) Wiebe Harmens Mulder    
Wonseradeel (1825 - 1827) Wytske Rientses Huitema    
Wonseradeel (1825 - 1849) Jelle Jentjes Andela    
Wonseradeel (1826 - ) Hiltje Johannes van der Schuit    
Wonseradeel (1826 - 1844) Hessel Keimpes Andela 1 kB  
Wonseradeel (1826 - 1835) Popke Watses Andela    
Wonseradeel (1826 - ) Rommert Obes Yntema    
Wonseradeel (1827 - ) Jan Goukes Zwaga    
Wonseradeel (1827 - 1827) Sierk Sybrens Andela    
Wonseradeel (1827 - ) Yeb Louws Visser    
Wonseradeel (1827 - ) Feike Harmens Mulder    
Wonseradeel (1827 - ) Otte Ypkes Ketelaar    
Wonseradeel (1828 - ) Fokke Johannes Ypma    
Wonseradeel (1828 - ) Baukje Obes Yntema    
Wonseradeel (1828 - ) Willem Jacobs Ybema    
Wonseradeel (1828 - 1831) Sjoerd Klases Andela    
Wonseradeel (1829 - ) Agnietje Huitema    
Wonseradeel (1829 - 1861) Sjoerd Watses Andela 1 kB  
Wonseradeel (1830 - ) Yede Jans Bergsma    
Wonseradeel (1830 - ) Harmen Douwes van der Tol    
Wonseradeel (1830 - ) Yete Douwes van der Tol    
Wonseradeel (1830 - ) Bjettje Annes Dijkstra    
Wonseradeel (1832 - 1884) Antje Klazes Andela    
Wonseradeel (1832 - ) Johannes Goukes Zwaga    
Wonseradeel (1833 - ) Jan Gerrits Gerritsma    
Wonseradeel (1833 - 1859) Rommert Obes Yntema 1 kB  
Wonseradeel (1833 - ) Ane Wiebes Koopmans    
Wonseradeel (1833 - ) Baukje Douwes van der Zee    
Wonseradeel (1833 - ) Abrahams Jans Andela    
Wonseradeel (1834 - ) Sybren Huitema    
Wonseradeel (1835 - ) Cornelis Tjeerds Bruinsma    
Wonseradeel (1835 - ) Gelske Jans Bergsma    
Wonseradeel (1835 - ) Hyltje Ypkes Ketelaar    
Wonseradeel (1835 - 1855) Antje Sybrens Andela 1 kB  
Wonseradeel (1835 - ) Sierk Annes Dijkstra    
Wonseradeel (1836 - ) Jan Huitema    
Wonseradeel (1838 - ) Johannes Hommes Jorna    
Wonseradeel (1839 - 1862) Akke Jarings Siemonsma 1 kB  
Wonseradeel (1839 - ) Gatske Epkes Baarda    
Wonseradeel (1840 - 1915) Murkje Graafsma    
Wonseradeel (1841 - ) Klaaske Jacobs Ybema    
Wonseradeel (1841 - ) Anne Gerrits Gerritsma    
Wonseradeel (1841 - ) Jantje Franses Tolsma    
Wonseradeel (1841 - 1892) Broer Huitema    
Wonseradeel (1842 - ) Haring Klazes Yedema    
Wonseradeel (1842 - ) Geeske Huning    
Wonseradeel (1844 - ) Jan Sakes de Vries    
Wonseradeel (1845 - ) Anne Rintjes Visser    
Wonseradeel (1845 - 1914) Klaas Huitema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Wonseradeel (1845 - ) Keimpe Thomas Tjeerdema    
Wonseradeel (1846 - 1846) levenloos kind Visser    
Wonseradeel (1846 - ) Sybren AElses Sinnema    
Wonseradeel (1847 - 1847) Trijntje Reins Andela    
Wonseradeel (1848 - ) Sipke Thomas Tjeerdema    
Wonseradeel (1848 - ) Wytske Johannes van der Werf    
Wonseradeel (1848 - ) Hessel Rintjes Visser    
Wonseradeel (1849 - 1850) Klaas Reins Andela    
Wonseradeel (1850 - ) Anne Rintjes Visser    
Wonseradeel (1850 - ) Catrinus Thomas Tjeerdema    
Wonseradeel (1850 - ) Frans Hilles Nota    
Wonseradeel (1850 - ) Jouke Simmes Andringa    
Wonseradeel (1851 - ) Sieuwke Johannes' Siemensma    
Wonseradeel (1851 - 1852) Klaas Reins Andela    
Wonseradeel (1851 - ) Hiltje Hilles Nota    
Wonseradeel (1852 - 1857) Johannes Douwes Tadema    
Wonseradeel (1852 - ) Trijntje Simmes Andringa    
Wonseradeel (1852 - ) Hessel Thomas Tjeerdema    
Wonseradeel (1852 - ) Dirk Pieters van der Zee    
Wonseradeel (1852 - ) Gerben Jacobs de Boer    
Wonseradeel (1853 - ) Tjitje Hendriks Mulder    
Wonseradeel (1853 - 1923) Haije Gaeles Galama    
Wonseradeel (1853 - 1854) Akke Reins Andela    
Wonseradeel (1853 - 1855) Hessel Jans Andela    
Wonseradeel (1853 - 1854) Tjalling Matthijs Gerritsma    
Wonseradeel (1854 - 1939) Harmen Tjittes Huitema    
Wonseradeel (1854 - ) Hessel Rintjes Visser    
Wonseradeel (1854 - ) levenloos kind Yedema    
Wonseradeel (1854 - ) Steffen de Boer    
Wonseradeel (1854 - ) Agatha (Aagje) Huitema 1 kB  
Wonseradeel (1854 - ) Alida Jacobs de Boer    
Wonseradeel (1854 - ) Cornelis Douwes Tadema    
Wonseradeel (1854 - ) Oene Douwes Tadema    
Wonseradeel (1854 - ) Sierkje Cornelis' Rypma    
Wonseradeel (1855 - 1855) Tjeerd Hantjes Andela    
Wonseradeel (1855 - 1855) Tjalling Matthijs Gerritsma    
Wonseradeel (1855 - ) Trijntje Thomas Tjeerdema    
Wonseradeel (1855 - ) Alida Jacobs de Boer    
Wonseradeel (1855 - 1855) levenloos kind Andela    
Wonseradeel (1855 - 1855) levenloos kind Andela    
Wonseradeel (1856 - ) Mintje Anes Koopmans    
Wonseradeel (1856 - ) Willem Klazes Yedema    
Wonseradeel (1856 - 1863) Mintje Sjoerds Seffinga    
Wonseradeel (1856 - ) Grietje Nannes Galama    
Wonseradeel (1856 - 1868) Jeltje Hantjes Andela    
Wonseradeel (1856 - ) Akke Pieters van der Zee    
Wonseradeel (1856 - ) Bote Johannes van der Werf    
Wonseradeel (1856 - 1856) Sybren Cornelis' Rypma    
Wonseradeel (1857 - 1857) Grietje Hantjes Andela    
Wonseradeel (1857 - ) Haye Woudboer    
Wonseradeel (1857 - ) Trijntje Alles Andela    
Wonseradeel (1857 - ) Minke Rintjes Visser    
Wonseradeel (1857 - 1920) Age Tjittes Huitema    
Wonseradeel (1857 - ) Fettje Cornelis' (Tetje) Rypma    
Wonseradeel (1857 - ) Antje Anes Koopmans    
Wonseradeel (1858 - ) Sijke Douwes Tadema    
Wonseradeel (1858 - ) Foekje Johannes' Siemensma    
Wonseradeel (1858 - ) Bauke Pieters Rypma    
Wonseradeel (1859 - 1859) Grietje Hantjes Andela    
Wonseradeel (1859 - ) Sjoukjen Obes Popma    
Wonseradeel (1859 - ) Sjoerd Gerbens Piekema    
Wonseradeel (1859 - ) Ulbe Cornelis Rypma    
Wonseradeel (1859 - 1860) Engeltje Sikkes Lafleur    
Wonseradeel (1860 - 1934) Taeke Sikkes Tekstra 1 kB  
Wonseradeel (1860 - 1869) Grietje Hantjes Andela    
Wonseradeel (1860 - 1861) Jentje Hantjes Andela    
Wonseradeel (1860 - 1860) Rients Johannes Huitema    
Wonseradeel (1861 - 1861) Engeltje Sikkes Lafleur    
Wonseradeel (1861 - 1917) Antje Everts Teernstra    
Wonseradeel (1861 - ) Idske Anes Koopmans    
Wonseradeel (1861 - ) Akke Durks Siemensma    
Wonseradeel (1861 - ) Johannes Douwes Tadema    
Wonseradeel (1861 - ) Jan Gerbens Piekema    
Wonseradeel (1861 - 1939) Johannes Jelles Asma    
Wonseradeel (1861 - ) Lolke Obes Popma    
Wonseradeel (1861 - ) Pieter Sikkes Tekstra    
Wonseradeel (1861 - ) Pier Rintjes Visser    
Wonseradeel (1862 - 1871) Jarig Pieters Minnema    
Wonseradeel (1862 - 1865) Agatha Johannes Huitema    
Wonseradeel (1862 - ) Sjierdje Anes Koopmans    
Wonseradeel (1863 - ) Bartle Pieters Rypma    
Wonseradeel (1863 - ) Jan Sikkes Tekstra    
Wonseradeel (1863 - 1867) Hessel Jans Andela    
Wonseradeel (1863 - 1951) Jikke Johannes Huitema    
Wonseradeel (1863 - ) Johannes Aukes van der Wey    
Wonseradeel (1863 - ) Sjouke Obes Popma    
Wonseradeel (1863 - ) Yeb Anes Koopmans    
Wonseradeel (1864 - ) Jacob Hilles Mulder    
Wonseradeel (1864 - ) Afke Jelles Asma    
Wonseradeel (1864 - ) Ype Arjens Ydema    
Wonseradeel (1864 - ) Fokke Nannes Galama    
Wonseradeel (1864 - ) Cornelis Sjoerds van der Meer    
Wonseradeel (1865 - 1865) Jetske Andela 1 kB  
Wonseradeel (1865 - 1902) Engeltje Sikkes Lafleur 1 kB  
Wonseradeel (1865 - ) Marijke Hilles Mulder    
Wonseradeel (1865 - ) Bonte Yntema    
Wonseradeel (1865 - ) Sieuwke Arjens Ydema    
Wonseradeel (1866 - ) Klaaske Pieters Rypma    
Wonseradeel (1866 - ) Rein Pieters Minnema    
Wonseradeel (1866 - 1866) Battje Ottes Andela    
Wonseradeel (1866 - 1931) Rients Johannes Huitema    
Wonseradeel (1867 - ) Taeke Yntema    
Wonseradeel (1867 - ) Douwe Eeltjes Dooper    
Wonseradeel (1867 - ) Jelle Obes Popma    
Wonseradeel (1867 - ) Sjoerd Hilles Mulder    
Wonseradeel (1867 - ) Anna Pieters Minnema    
Wonseradeel (1867 - ) Antje Sikkes Lafleur    
Wonseradeel (1868 - ) Froukje Laases van der Zee    
Wonseradeel (1868 - ) Jan Gerbens Piekema    
Wonseradeel (1868 - 1868) Andries Johannes Huitema    
Wonseradeel (1868 - ) Andries Simons Siemonsma    
Wonseradeel (1868 - ) Wypke Pieters Rypma    
Wonseradeel (1869 - ) Jelle Obes Popma    
Wonseradeel (1869 - ) Mintje Anes Koopmans    
Wonseradeel (1869 - ) Willebrordus Andreas Overmeer    
Wonseradeel (1869 - ) Jan Rinzes Cuperus    
Wonseradeel (1870 - ) Geert Wypkes Hoitinga 1 kB  
Wonseradeel (1870 - ) Jan Arjens Ydema    
Wonseradeel (1870 - 1946) Agatha Johannes Huitema    
Wonseradeel (1870 - 1872) Ottje Alles Andela    
Wonseradeel (1870 - 1871) Battje Sikkes Lafleur    
Wonseradeel (1871 - 1875) Rein Folkerts Andela    
Wonseradeel (1871 - ) Anna Maria Overmeer    
Wonseradeel (1871 - 1872) Maaike Wypkes Hoitinga    
Wonseradeel (1872 - ) Dieuwke Huitema    
Wonseradeel (1872 - 1872) Feikje Wypkes Hoitinga    
Wonseradeel (1873 - ) Meindert Obes Popma    
Wonseradeel (1873 - 1873) Feike Folkerts Andela    
Wonseradeel (1873 - 1873) Frans Folkerts Andela    
Wonseradeel (1873 - ) Teye Hilles van der Vleugel    
Wonseradeel (1873 - ) Andreas Albertus Overmeer    
Wonseradeel (1873 - 1874) Johanneske Huitema    
Wonseradeel (1874 - ) Trijntje Lieuwes Andela    
Wonseradeel (1874 - 1887) Maaike Wypkes Hoitinga    
Wonseradeel (1874 - 1899) Knierke Jans Seffinga    
Wonseradeel (1874 - 1875) Feike Folkerts Andela    
Wonseradeel (1874 - ) Elisabeth Rypma    
Wonseradeel (1874 - 1876) Johanneske Huitema    
Wonseradeel (1875 - ) Ottje Alles Andela    
Wonseradeel (1875 - ) Ype Arjens Ydema    
Wonseradeel (1875 - ) Pieter Wypkes Hoitinga    
Wonseradeel (1875 - ) Taeke Hilles van der Vleugel    
Wonseradeel (1875 - ) Maria Sabina Sebastiana Overmeer    
Wonseradeel (1876 - ) Trijntje Pieters Rypma    
Wonseradeel (1876 - ) Teye Huitema    
Wonseradeel (1876 - ) Grietje Pieters Dijkstra    
Wonseradeel (1876 - 1935) Baukje Johannes Huitema    
Wonseradeel (1877 - ) Jouke Diemers Fopma    
Wonseradeel (1877 - ) Catharina Pieters Minnema    
Wonseradeel (1877 - 1979) Ale Wypkes Hoitinga    
Wonseradeel (1877 - ) Jelle Hilles van der Vleugel    
Wonseradeel (1878 - ) Eling Wiebes Homminga    
Wonseradeel (1878 - ) Sjoerdje Huitema    
Wonseradeel (1878 - ) Wiepkje Diemers Fopma    
Wonseradeel (1878 - ) Geertje Douwes Douma    
Wonseradeel (1878 - ) Johanna Maria Overmeer    
Wonseradeel (1879 - ) Johanna Hilles van der Vleugel    
Wonseradeel (1879 - ) Jeltje Eeltjes Dooper    
Wonseradeel (1879 - ) Pieter Diemers Fopma    
Wonseradeel (1879 - ) Sjieuwke Wiebes Homminga    
Wonseradeel (1879 - ) Akke Pieters Minnema    
Wonseradeel (1880 - ) Rinske Eeltjes Dooper    
Wonseradeel (1880 - ) Eelkje Jans van der Plaats    
Wonseradeel (1880 - ) Dominicus Hilles van der Vleugel    
Wonseradeel (1880 - ) Anna Maria Diemers Fopma    
Wonseradeel (1881 - ) Huite Sjoerds Rypma    
Wonseradeel (1881 - ) Eling Wiebes Homminga    
Wonseradeel (1881 - ) Haukje Diemers Fopma    
Wonseradeel (1882 - ) Murk Hilles van der Vleugel    
Wonseradeel (1882 - ) Auke Huitema    
Wonseradeel (1882 - ) Jannigje Jans van der Plaats    
Wonseradeel (1882 - 1968) Siementje Algera    
Wonseradeel (1882 - 1883) Wiebe Sjoerds Rypma    
Wonseradeel (1882 - ) Jelle Eeltjes Dooper    
Wonseradeel (1883 - 1961) Ruurd Sjieukes Homminga    
Wonseradeel (1883 - ) Dutje Theunis' de Jong    
Wonseradeel (1883 - ) Bauke Diemers Fopma    
Wonseradeel (1883 - ) Hendrik Minnema    
Wonseradeel (1883 - ) Akke van der Zee    
Wonseradeel (1884 - ) Grietje Jans van der Plaats    
Wonseradeel (1884 - ) Monica Hilles van der Vleugel    
Wonseradeel (1884 - ) Jelle Eeltjes Dooper    
Wonseradeel (1884 - ) Bauke Diemers Fopma    
Wonseradeel (1884 - 1887) Folkert Huitema    
Wonseradeel (1884 - 1886) Alle Hotzes Andela    
Wonseradeel (1884 - ) Wytze Theunis' de Jong    
Wonseradeel (1885 - 1886) Anne Vallinga    
Wonseradeel (1885 - ) Teake van der Zee    
Wonseradeel (1885 - ) Akke Wiebes Homminga    
Wonseradeel (1885 - ) Otte Jans van der Plaats    
Wonseradeel (1885 - ) Lieuwe Hilles van der Vleugel    
Wonseradeel (1885 - ) Diena Diemers Fopma    
Wonseradeel (1885 - ) Elisabeth van der Werf    
Wonseradeel (1886 - ) Antje Theunis' de Jong    
Wonseradeel (1886 - 1958) Hotske Alles Andela    
Wonseradeel (1887 - ) Karst Jilles Bergsma    
Wonseradeel (1887 - 1888) Folkert van der Zee    
Wonseradeel (1887 - ) Jacoba Hindriks Scheffer    
Wonseradeel (1888 - 1888) Martzen van der Zee    
Wonseradeel (1888 - ) Catharina van der Werf    
Wonseradeel (1889 - 1889) Folkert van der Zee    
Wonseradeel (1890 - ) Martzen van der Zee    
Wonseradeel (1890 - ) Sible Theodorus van der Werf    
Wonseradeel (1890 - 1905) Pier Hindriks Scheffer    
Wonseradeel (1891 - 1892) Geert Ales Andela    
Wonseradeel (1891 - ) Lemkje Ybema    
Wonseradeel (1892 - ) Gerrit Ripperts Visser    
Wonseradeel (1892 - ) Bauke Siemensma    
Wonseradeel (1892 - ) Geert Folkerts Andela    
Wonseradeel (1893 - 1974) Japke Pieters Andela    
Wonseradeel (1893 - ) Hendrina Ybema    
Wonseradeel (1894 - ) Hotske Tjerks Broersma    
Wonseradeel (1894 - ) Grietje Jans Miedema    
Wonseradeel (1894 - ) Folkert Folkerts Andela    
Wonseradeel (1894 - ) Lijsbert Jacobs Strikwerda    
Wonseradeel (1894 - ) Riemke Ripperts Visser    
Wonseradeel (1894 - ) Froukje Ybema    
Wonseradeel (1895 - ) Otte Sybrens Andela    
Wonseradeel (1895 - ) Wiebrig Jans (Wieke) Miedema    
Wonseradeel (1895 - ) Otte Ripperts Visser    
Wonseradeel (1896 - ) Sierk Jans Ybema    
Wonseradeel (1896 - 1973) Janneke Bontes Yntema    
Wonseradeel (1896 - ) Sake Jacobs Strikwerda    
Wonseradeel (1897 - ) Jannigje Ripperts Visser    
Wonseradeel (1897 - ) Japikje Sybrens Andela    
Wonseradeel (1898 - 1898) levenloos kind Andela    
Wonseradeel (1898 - 1898) Antje Lieuwes Andela    
Wonseradeel (1898 - ) Alle Jacobs Rotgans    
Wonseradeel (1899 - ) Anne Jacobs Strikwerda    
Wonseradeel (1899 - ) Jan Ripperts Visser    
Wonseradeel (1899 - ) Douwe Jans Ybema    
Wonseradeel (1899 - ) Geertje Rommerts Politiek    
Wonseradeel (1899 - ) Pieter Andries' van der Molen 1 kB  
Wonseradeel (1900 - ) Fokeltje Sybrens Andela    
Wonseradeel (1900 - ) Jan Keimpes Andela    
Wonseradeel (1900 - ) Uilkje Ripperts Visser    
Wonseradeel (1900 - 1901) Folkert Cornelis' van der Veen    
Wonseradeel (1900 - ) Nan Jacobs Rotgans    
Wonseradeel (1900 - ) Trijntje Jans Ybema    
Wonseradeel (1900 - ) Jacob Jacobs Strikwerda    
Wonseradeel (1901 - ) Lieme Pieters Glazema    
Wonseradeel (1901 - ) Pieter Ripperts Visser    
Wonseradeel (1901 - 1976) Klaas Politiek    
Wonseradeel (1901 - ) Jetze Jans Ybema    
Wonseradeel (1902 - ) Jeltje Homminga    
Wonseradeel (1902 - ) Klaaske Sybrens Andela    
Wonseradeel (1902 - ) Eibertje Huites Huitema    
Wonseradeel (1902 - ) Sybren Cornelis' van der Veen    
Wonseradeel (1902 - ) Jitske Jacobs Strikwerda    
Wonseradeel (1903 - ) Fogeltje Ripperts Visser    
Wonseradeel (1903 - ) Albert Sipkes de Schiffart    
Wonseradeel (1904 - ) Elisabeth Ripperts Visser    
Wonseradeel (1905 - ) Gerrit Sipkes de Schiffart    
Wonseradeel (1905 - ) Sybrigje Ripperts Visser    
Wonseradeel (1906 - ) Saakje Weerstra    
Wonseradeel (1907 - ) Maatje Tolsma    
Wonseradeel (1907 - ) Reinolt Sipkes de Schiffart    
Wonseradeel (1907 - ) Rippert Ripperts Visser    
Wonseradeel (1908 - ) Sjouke Feikes Rusticus    
Wonseradeel (1908 - ) Saakje Weerstra    
Wonseradeel (1908 - ) Sjoerd Annes Tolsma    
Wonseradeel (1908 - ) Wapke Cornelis' van der Veen    
Wonseradeel (1909 - ) Jelle Sipkes de Schiffart    
Wonseradeel (1909 - 1992) Yeb Feikes Rusticus    
Wonseradeel (1910 - ) Lieuwe Sjouke Visser    
Wonseradeel (1910 - ) Dirkje Annes Tolsma    
Wonseradeel (1911 - ) Trijntje Feikes Rusticus    
Wonseradeel (1911 - ) Teye Huites Huitema    
Wonseradeel (1911 - ) Feike Cornelis Dijkstra    
Wonseradeel (1911 - ) Symen Weerstra    
Wonseradeel (1911 - ) Grietje de Boer    
Wonseradeel (1911 - ) Sipke Sipkes de Schiffart    
Wonseradeel (1911 - ) Sjouke Ripperts Visser    
Wonseradeel (1912 - ) Japke Dijkstra    
Wonseradeel (1912 - ) Rients Teernstra    
Wonseradeel (1912 - 1987) Frans Yeme de Boer    
Wonseradeel (1913 - 1913) levenloos kind Huitema    
Wonseradeel (1914 - 1914) levenloos kind Galama    
Wonseradeel (1916 - 1916) levenloos kind Galama    
Wonseradeel (1917 - 1917) levenloos kind Andela    
Wonseradeel (1919 - 1919) levenloos kind Faber    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Wonseradeel mairie Tjerkwerd (1816 - ) Sybe Elings Homminga    
Wonseradeel mairie Witmarsum (1815 - ) Pieter Symons Adema    
Wonseradeel (mairie Arum) (1813 - ) Grietje Taekes Sakema    
Wonseradeel (mairie Tjerkwerd) (1812 - ) Klaaske Johannes van der Schuit    
Wonseradeel (marie Arum) (1813 - ) Geertje Klazes Andela    
Wonseradeel (marie Tjerkwerd) (1813 - ) Hiltje Johannes van der Schuit    
Wonseradeel (marie Tjerkwerd) (1813 - ) Sjirk Pieters Jousma    
Wonseradeel (marie Tjerkwerd) (1815 - ) Johannes Andries' Vallinga    
Wonseradeel (marie Witmarsum) (1815 - ) Trijntje Symons Ypma    
Woodhaven, New York (1905 - 1999) Frederick Christ (Fred) Trump    
Workum (1770 - 1811) Aagje Ages (Walta)    
Workum   Alida Obbema    
Workum (1810 - 1839) Antje Frankes Frankena 1 kB  
Workum (1804 - 1861) Catharina Mathias (Trijntje) van der Werf    
Workum (1765 - 1824) Dieuwke Tjepkes    
Workum (1734 - ) Douwtje Kleises    
Workum (1727 - ) Gerben Tietes    
Workum (1743 - ) Grietje Kleises 1 kB  
Workum (1749 - ) Hans Kleises    
Workum (1732 - ) Hylke Kleises (Hylke Klases)    
Workum (1783 - 1870) Jacob Bouwes van den Oever    
Workum (1759 - 1808) Jan Tietes de Wolff 1 kB  
Workum (1785 - 1862) Jeltje Jans Dijkstra    
Workum (1791 - 1869) Jetske Bouwes (Juliana) van den Oever    
Workum (1771 - 1818) Maaike Sikkes Sikkens 1 kB  
Workum   Maria Dijkstra    
Workum (1741 - ) Marijke Kleises (Marijke Klases)    
Workum (1739 - ) Murk Kleises 1 kB  
Workum (1734 - ) Oeke Siebrens (Ulkje)    
Workum (1734 - 1793) Rintje Idzes (Kloosterga)    
Workum (1798 - 1870) Rooske Andries Walta    
Workum (1786 - 1867) Siebrigje Jans Koelman 1 kB  
Workum (1763 - 1798) Sietske Gerbens (of Sytske)    
Workum (1754 - ) Sieuwke Kleises    
Workum (1710 - 1736) Sjoukjen Johannes Engwerda 1 kB  
Workum (1767 - ) Trientje Sytzes    
Workum (1784 - 1834) Trijntje Ages Kroontje    
Workum (1799 - 1872) Tytje Martens de Vreeze    
Workum (1771 - ) Willem Sytzes    
Workum (1736 - ) Yp Klazes (Ybe) Kramer 1 kB  
Workum (1738 - ) Teuntje Willems    
Workum (1742 - 1817) Tytje Kleises    
Workum (1745 - ) Sietske Ypkes (Ketelaar)    
Workum (1746 - 1796) Bouwe Joosts van den Oever    
Workum (1746 - ) Arjen Ypkes (Ketelaar)    
Workum (1748 - ) Froukje Ypkes (Ketelaar)    
Workum (1749 - ) Arjen Ypkes (Ketelaar)    
Workum (1750 - 1786) Geiske Hendriks    
Workum (1751 - ) Fokeltje Ypkes (Ketelaar)    
Workum (1754 - 1810) Jarig Ypkes Ketelaar    
Workum (1756 - 1789) Doetje Pieters    
Workum (1756 - 1815) Hielke Ypkes Ketelaar 1 kB  
Workum (1757 - 1820) Ypke Jans Huisman    
Workum (1758 - 1835) Johannes Ypkes Ketelaar    
Workum (1759 - 1798) Sytske Lolkes    
Workum (1760 - 1795) Jaike Reins    
Workum (1764 - 1836) Rintje Ypkes Ketelaar    
Workum (1765 - 1805) Janke Jans 1 kB  
Workum (1767 - 1775) Joseph Ypkes Ketelaar    
Workum (1767 - 1832) Augustinus Lycklama à Nijeholt    
Workum (1771 - 1817) Elisabet Iedema    
Workum (1774 - ) Gerben Ypkes (Ketelaar)    
Workum (1776 - 1846) Joseph Ypkes Ketelaar    
Workum (1778 - 1824) Jacobus Ypkes Ketelaar 1 kB  
Workum (1778 - 1832) Siebe Jans Koelman 1 kB  
Workum (1779 - 1827) Pieter Gosses Bruinsma    
Workum (1779 - 1823) Douwe Eelkes Veldman    
Workum (1780 - 1812) Teatske Ypkes Ketelaar    
Workum (1782 - 1795) Marijke Jans Koelman 1 kB  
Workum (1784 - 1858) Bernardus Jans Koelman 1 kB  
Workum (1785 - ) Baukje Jans Hoitinga (Huitinga)    
Workum (1785 - ) Ypke Johannes Ketelaar    
Workum (1785 - 1848) Dirk Dirks van der Meer    
Workum (1785 - 1840) Agatha Ypkes Ketelaar 1 kB  
Workum (1785 - 1844) Karst (Christianus) Ypkes Ketelaar    
Workum (1786 - 1828) Teatske Johannes Ketelaar    
Workum (1786 - ) Douwe Gerbens van der Werf    
Workum (1786 - ) Allertje Allerts Hogema    
Workum (1786 - ) Nicolaas Ypkes Ketelaar    
Workum (1788 - ) Joannes Koelman    
Workum (1788 - 1827) Willem Geerts van der Beek 1 kB  
Workum (1789 - ) Optalmus (Ypke) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1789 - ) Margaretha Maria Koelman 1 kB  
Workum (1790 - 1853) Jacob Tjeerds Buwalda    
Workum (1791 - ) Antie Koelman    
Workum (1791 - ) Dorothea (Taetske) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1792 - ) Agapitus (Age) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1792 - ) Anna Koelman    
Workum (1793 - 1835) Arnoldus Geerts van der Beek    
Workum (1793 - ) Rosa (Rooske) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1794 - ) Atje Feddes Graaf    
Workum (1794 - ) Anna Koelman    
Workum (1794 - ) Jantje Pieters Adema    
Workum (1795 - ) Lieuwe Ypkes Huisman    
Workum (1795 - ) Monica (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1795 - ) Antje Ymkes 1 kB  
Workum (1796 - 1866) Sjoerd Andries Bokma    
Workum (1796 - ) Yfke Hilbrands (Iefke) de Boer    
Workum (1796 - 1858) Grietje Gerbens van der Werf    
Workum (1797 - ) Auke Lieuwes Zilder    
Workum (1797 - ) Liskje Mattheus van der Werf    
Workum (1797 - ) Jan Piekes Piekema    
Workum (1797 - ) Joannes Koelman    
Workum (1797 - ) Veronica (Froukje) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1798 - ) Antje Lammerts van der Meer    
Workum (1798 - ) Romkjen Gerrits Faber    
Workum (1798 - ) Ruurd Hommes de Jong    
Workum (1798 - ) Sjoerdtje Pieters de Boer    
Workum (1798 - ) Catharina (Trijntje) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1798 - 1842) Gerrit Pieters Kannee    
Workum (1799 - ) Joannes Koelman    
Workum (1800 - ) Aleidis (Haebel) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1800 - 1842) Reino Johannes van der Meulen    
Workum (1801 - 1880) Eelke Andries de Jong    
Workum (1801 - ) Grietje Mattheus van der Werf    
Workum (1801 - ) Maria Koelman    
Workum (1802 - ) Jan Baukes de Boer    
Workum (1802 - ) Bouke Johannes Siemonsma    
Workum (1802 - ) Tatiana (Teetske) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1803 - 1879) Antje Martens Fluitman    
Workum (1804 - ) Dorothea Gerbens (Dutje of Duttje) van der Werf    
Workum (1804 - ) Marijke Reinders Jilderts    
Workum (1804 - 1858) Hendrik Klaas Brandsma    
Workum (1805 - ) Sjoerdtje Jelles Kloosterhof    
Workum (1805 - ) Jelmer Christiaans van Dijk    
Workum (1805 - ) Dominicus (Douwe) (Ketelaar) 1 kB  
Workum (1806 - ) Doytje Oepkes de Jong    
Workum (1806 - ) Klaas Sietses Ketelaar    
Workum (1806 - 1887) Geertje Johannes van der Meulen    
Workum (1807 - ) Ida Symons Stoffels    
Workum (1807 - ) Meinte Lykles Nijholt    
Workum (1807 - 1867) Hilbrand Reinders Jilderts    
Workum (1807 - ) Epiphanius (Iepke) Ketelaar 1 kB  
Workum (1807 - 1892) Douwe Klazes Brandsma    
Workum (1808 - ) Nienke Martens Fluitman    
Workum (1809 - 1884) Hendrikus Johannes Koelman 1 kB  
Workum (1809 - ) Dutje Douwes van der Werf    
Workum (1810 - 1881) Regina (Reino) Ketelaar 1 kB  
Workum (1810 - ) Antje (Anna) Huisman    
Workum (1811 - ) Durk Durks van der Meer    
Workum (1811 - ) Sytske Hessels Heslinga    
Workum (1811 - ) Durk Douwes van der Werf    
Workum (1811 - ) Gerben Douwes van der Werf    
Workum (1811 - 1847) Tijtje Boukes de Boer    
Workum (1811 - 1850) Geert Willems van der Beek 1 kB  
Workum (1811 - 1822) Waltje Willems van der Beek    
Workum (1812 - ) Gerke Hendriks Dinklenburg    
Workum (1812 - ) Hieke Ruurds Visser    
Workum (1812 - ) Anna Josephs Ketelaar 1 kB  
Workum (1812 - 1880) Taetske Lolles van der Meer    
Workum (1813 - 1877) Trijntje Durks van der Meer    
Workum (1813 - ) Reinskjen Christiaans van Dijk    
Workum (1813 - ) Tjebbe Fongers van der Pal    
Workum (1813 - 1836) Feykjen Adams (of Feikjen) Rouen 1 kB  
Workum (1813 - 1877) Jetse Douwes Robijns    
Workum (1813 - 1813) Marijke Willems van der Beek    
Workum (1814 - ) Teetske Josephs Ketelaar    
Workum (1814 - 1886) Grietje Jacobs Kooiker    
Workum (1815 - ) Eelke Tjittes de Jong    
Workum (1815 - ) Lieuwe Simons Boersma    
Workum (1815 - ) Luitzen Johannes Dooper    
Workum (1815 - 1818) Marijke Willems van der Beek    
Workum (1815 - 1894) Johannes Baukes de Boer 1 kB  
Workum (1816 - ) Ate Simkes Jager    
Workum (1816 - ) Dieuwke Eeltjes de Jong    
Workum (1816 - ) Ida Eelkes (Iedtje) Huisman    
Workum (1816 - 1842) Sytse Piers Bosma    
Workum (1816 - ) Gerben Sjoerds Huizinga    
Workum (1816 - 1848) Sjutje Ysbrands Galema 1 kB  
Workum (1816 - ) Rigtje Jelles Beuker    
Workum (1816 - 1869) Marten Fokkes Galema    
Workum (1816 - 1873) Klaas Josephs Ketelaar 1 kB  
Workum (1817 - ) Teekle Baukes de Boer    
Workum (1817 - ) Trijntje Douwes Veldman    
Workum (1817 - ) Allert Durks van der Meer    
Workum (1817 - ) Yde Eelkes Huisman    
Workum (1817 - ) Age Hendriks de Boer    
Workum (1817 - 1897) Klaaske Willems van der Beek    
Workum (1817 - 1868) Arnoldus Johannes Adema    
Workum (1817 - 1874) Folkert Sjoerds Huizinga    
Workum (1818 - ) Hendrikje Lieuwes Veltman    
Workum (1818 - ) Homme Eelkes de Jong    
Workum (1818 - ) Pieter Tjittes de Jong    
Workum (1818 - ) Sietse Johannes Dooper    
Workum (1818 - ) Taeke Sybrens de Jong    
Workum (1818 - ) Ypke Eelkes Huisman    
Workum (1818 - 1818) Marijke Willems van der Beek 1 kB  
Workum (1818 - 1905) Rykeltje Jelles Beuker    
Workum (1819 - 1877) Tjeerd Jacobs Buwalda    
Workum (1819 - ) Allert Anskes Hogema    
Workum (1819 - ) Dieuwke Jelles de Boer    
Workum (1819 - ) Jantje Pieters Hiemstra    
Workum (1819 - ) Tjalling Pieters Veldman    
Workum (1819 - 1885) Gerben Fokkes Galema 1 kB  
Workum (1819 - 1824) Sjoerdtje Johannes Adema    
Workum (1819 - ) Jeltje Durks van der Meer    
Workum (1819 - ) Yfke Sjoerds (Iefke) Huizinga    
Workum (1819 - 1881) Obe Douwes Veldman    
Workum (1819 - 1885) Tjitske Johannes Dooper    
Workum (1819 - 1874) Marijke Josephs Ketelaar 1 kB  
Workum (1820 - ) Oeke Reyers Flapper    
Workum (1820 - ) Pieter Aukes van der Zee    
Workum (1820 - 1894) Johannes Andries Siemensma    
Workum (1820 - 1875) Arend Willems van der Beek 1 kB  
Workum (1820 - 1865) Nanne Fokkes Galema    
Workum (1821 - ) Dieuwke Fongers van der Pal    
Workum (1821 - ) Milius Lieuwes Huisman    
Workum (1821 - 1858) Johannes Dominicus Tolsma    
Workum (1821 - ) Sjoerd Sjoerds Huizinga    
Workum (1821 - 1822) Louw Jacobs Buwalda    
Workum (1821 - 1855) Tietje Dinklenburg    
Workum (1822 - ) Teatske Andries Siemonsma    
Workum (1822 - ) Hinke Klazes Krol    
Workum (1822 - ) Tjitte Tjidzes Scheltinga    
Workum (1822 - ) Jantje Sybrens de Jong    
Workum (1822 - ) Yde Sybrens de Jong    
Workum (1822 - ) Sjieuwkjen Tolsma    
Workum (1822 - 1849) Gerben Lieuwes Ketelaar    
Workum (1822 - 1860) Hielke Fokkes Brouwer    
Workum (1822 - ) Elisabeth Sjoerds Huizinga    
Workum (1822 - 1902) Tjalling Fokkes Gerritsma    
Workum (1823 - ) Dieuwke Pieters Veldman    
Workum (1823 - 1868) Martinus Johannes Adema    
Workum (1823 - 1824) Doede Fokkes Galema    
Workum (1823 - ) Atje Gerbens Andela    
Workum (1824 - ) Hinke Jentjes Bootsma    
Workum (1824 - ) Zwaantje Lieuwes Huisman    
Workum (1824 - 1898) Hiske Dominicus Tolsma    
Workum (1824 - 1898) Homme Pieters de Jong    
Workum (1824 - 1896) Dirk Andries Siemonsma    
Workum (1825 - ) Eelke Symons Boersma    
Workum (1825 - ) Ypkjen Josephs Ketelaar    
Workum (1825 - 1847) Dieuwke Fokkes Galema    
Workum (1825 - 1855) Antje Sjoerds Huizinga    
Workum (1825 - 1829) Petrus Johannes Adema    
Workum (1825 - 1826) Folkert Hylkes Graafsma    
Workum (1825 - 1826) Sjoerd Hylkes Graafsma    
Workum (1826 - ) Rinske Pieters de Jong    
Workum (1826 - ) Willemke Ansches van der Ploeg    
Workum (1826 - 1826) Johannes Brandsma    
Workum (1826 - 1897) Sjoukje Baukes Siemonsma    
Workum (1826 - ) Lammert Lieuwes Huisman    
Workum (1826 - ) Lolkje Franses Hanewald    
Workum (1826 - 1840) Andries Gerbens Andela    
Workum (1827 - 1837) Louw Jacobs Buwalda    
Workum (1827 - 1828) Hendrika Sjoerds Huizinga    
Workum (1827 - 1899) Sikke Tjisses Scheltinga    
Workum (1827 - ) Lolkje Franses Hanewald    
Workum (1827 - ) Lijsbet Hylkes Graafsma    
Workum (1827 - 1894) Johannes Boukes Siemonsma    
Workum (1828 - ) Klaaske Jarigs Ydema    
Workum (1828 - ) Sytske Gooykes Huizinga    
Workum (1828 - ) Dominicus Ketelaar    
Workum (1828 - ) Akke Ruurds de Jong    
Workum (1828 - ) Harmen Jans de Boer    
Workum (1828 - 1901) Akke Ypkes Walta    
Workum (1828 - 1887) Johannes Brandsma    
Workum (1829 - ) Iefke Harmens van der Meulen    
Workum (1829 - ) Jelle Andries de Boer    
Workum (1829 - 1829) Hendrik Sjoerds Huizinga    
Workum (1829 - ) Jarig Douwes Walta    
Workum (1829 - ) Harmen Jans de Boer    
Workum (1829 - ) Fokke Symons Hanewalt    
Workum (1829 - ) Christiaan Jelmers van Dijk    
Workum (1829 - ) Zwaantje Lieuwes Huisman    
Workum (1829 - 1895) Akke Folkerts Wagenaar    
Workum (1829 - ) Andries Piebes Hoekema    
Workum (1829 - ) Sibrandus Ruurds de Jong    
Workum (1829 - ) Douwe Gerardus Keyzer    
Workum (1829 - ) Johanneske (Anna) Harmens Huisman    
Workum (1830 - ) Wikjen Thijses Hasewindus    
Workum (1830 - 1884) Atje Gerbens (Otje) Andela    
Workum (1830 - 1867) Sieuwke Jacobs van der Pal    
Workum (1830 - 1859) Lolle Brandsma    
Workum (1830 - ) Antje Tjidses Scheltinga    
Workum (1830 - 1833) Folkert Hylkes Graafsma    
Workum (1830 - 1830) Froukje Cornelis Ettema    
Workum (1830 - 1915) Taetske Baukes Sijmonsma    
Workum (1830 - ) Marijke Sjoerds Huizinga    
Workum (1830 - ) Douwe Gerardus Keyzer 1 kB  
Workum (1831 - ) Anske Pieters Veltman    
Workum (1831 - ) Jetske Ruurds de Jong    
Workum (1831 - ) Dina Symons Hanewald    
Workum (1831 - ) Jetske Tjipkes Kuipers    
Workum (1831 - ) Dieuwke Ketelaar    
Workum (1831 - ) Bauke Jans de Boer    
Workum (1831 - ) Ypke Harmens Huisman    
Workum (1831 - ) Jelle Jelmers van Dijk    
Workum (1831 - 1838) Renske Johannes Adema    
Workum (1831 - ) Ypke Lieuwes Huisman    
Workum (1831 - 1877) Dominicus Cornelis Ettema    
Workum (1831 - 1920) Froukje Hylkes Graafsma    
Workum (1831 - 1879) Anne Jacobs Kooiker 1 kB  
Workum (1831 - ) Sjoerdje Harmens van der Zee    
Workum (1832 - ) Otte Pieters de Beer    
Workum (1832 - ) Sipke Jacobs van der Pal    
Workum (1832 - 1895) Anne Gerardus Keyzer    
Workum (1832 - 1877) Hessel Tjipkes Kuipers    
Workum (1832 - 1914) Lieuwe Gerbens Andela    
Workum (1832 - ) Reinske Jelmers van Dijk    
Workum (1833 - ) Catharina Jarigs Ydema    
Workum (1833 - ) Sytske Wiebes Huitema    
Workum (1833 - ) Dieuwke Jans de Boer    
Workum (1833 - ) Johannes Galema    
Workum (1833 - 1833) Sybrandus Bernardus Koelman    
Workum (1833 - 1905) Trijntje Nop    
Workum (1833 - 1833) Klaas Brandsma    
Workum (1833 - ) Johannes Ketelaar    
Workum (1833 - 1902) Trijntje Hylkes Graafsma    
Workum (1833 - ) Sybrandus Jans Bijvoets    
Workum (1834 - ) Beitske Bernardus Koelman    
Workum (1834 - ) Durk Thomas Valenga    
Workum (1834 - ) Yda Jans de Boer    
Workum (1834 - 1906) Fronika Cornelis (Froukje / Veronica) Ettema 1 kB  
Workum (1834 - ) Sietske Lieuwes Huisman    
Workum (1834 - ) Feike Tjipkes Kuipers    
Workum (1834 - 1846) Klaas Brandsma    
Workum (1834 - 1877) Age Gerbens Andela    
Workum (1834 - ) Jelle Jelmers van Dijk    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Workum (1835 - ) Bauke Douwes Wagenaar    
Workum (1835 - ) Doetje Doedes Wijngaarden    
Workum (1835 - ) Lieuwe Tjietzes Scheltinga    
Workum (1835 - 1912) Anna Josephs Ketelaar 1 kB  
Workum (1835 - 1913) Assuerus Titus Terwisscha van Scheltinga 1 kB  
Workum (1835 - ) Jetske Jans Bijvoets    
Workum (1835 - ) Dominicus Ketelaar    
Workum (1836 - ) Heeredina Johannes de Vries    
Workum (1836 - 1867) Mebes Brandsma    
Workum (1836 - 1897) Jetze Tjipkes Kuipers    
Workum (1836 - ) Sietze Harmens Huisman    
Workum (1836 - 1846) Jentje Yentes Bekema 1 kB  
Workum (1836 - ) Harmen Jelmers van Dijk    
Workum (1836 - ) Sybrandus Jans Bijvoets    
Workum (1837 - ) Dominicus Lieuwes Ketelaar    
Workum (1837 - ) Lammert Lieuwes Huisman    
Workum (1837 - 1861) Susanna Dirks van der Werf    
Workum (1837 - 1837) Meindert Cornelis Ettema    
Workum (1837 - ) Klaas Jans de Boer    
Workum (1837 - 1838) Eelko Gerbens Andela    
Workum (1837 - ) Liesbert Harmens Huismans    
Workum (1838 - ) Jotje Ottes Symensma    
Workum (1838 - ) Neno Burhoven Viëtor    
Workum (1838 - ) Pietje Brandsma    
Workum (1838 - ) Grietje Klazes Ketelaar    
Workum (1838 - ) Juliana Tjipkes Kuipers    
Workum (1838 - ) Petrus Jans Bijvoets    
Workum (1838 - ) Tjitske Andries' Siemonsma    
Workum (1838 - 1929) Willem Cornelis Ettema 1 kB  
Workum (1838 - 1900) Anke Harmens Harling    
Workum (1838 - 1899) Douwe Durks van der Werf    
Workum (1838 - ) Geertruida Jans de Boer    
Workum (1839 - ) Afke Lieuwes Boersma    
Workum (1839 - ) Daniël Johannes van der Werf    
Workum (1839 - ) Jacob de Wit    
Workum (1839 - ) Johanneske Jacobus Vriesinga    
Workum (1839 - ) Tjitte Siemons Landman    
Workum (1839 - 1878) Hinke Jelmers van Dijk    
Workum (1839 - 1892) Andries Yentes Bekema    
Workum (1839 - ) Sietse Lieuwes Huisman    
Workum (1839 - ) Simon Viëtor    
Workum (1839 - ) Lieuwe Lieuwes Ketelaar    
Workum (1840 - ) Grietje Joukes Paus    
Workum (1840 - ) Jan Douwes Walta    
Workum (1840 - ) Sebastiaan Johans Smit    
Workum (1840 - 1911) Folkert Landman    
Workum (1840 - ) Gerardus Jans Bijvoets    
Workum (1840 - ) Jelle Klazes Ketelaar    
Workum (1840 - ) Johanna Jans de Boer    
Workum (1841 - ) Grietje Ruurds Kolweyer    
Workum (1841 - ) Tjaltje Ottes Symonsma    
Workum (1841 - 1901) Trijntje Walta    
Workum (1841 - 1898) Fintje Ruurds (Euphemia) de Jong    
Workum (1841 - ) Jetze Jans Bijvoets    
Workum (1841 - 1923) Teatske Jetses Ettema 1 kB  
Workum (1841 - ) Johannes Jelmers van Dijk    
Workum (1842 - ) Evert Dijkstra    
Workum (1842 - ) Anna Viëtor    
Workum (1842 - 1872) Dieuwke Tjebbes de Boer    
Workum (1842 - 1922) Doetje Johannes (Dutje) van der Werf 1 kB  
Workum (1842 - 1866) Baukje Tjeerds Buwalda    
Workum (1842 - 1876) Jeltje Dirks van der Werf    
Workum (1843 - ) Johannes Lieuwes Boersma    
Workum (1843 - ) Jantje Ruurds de Jong    
Workum (1843 - ) Anna Jans Bijvoets    
Workum (1843 - ) Juliana Jans de Boer    
Workum (1843 - 1903) Taeke Jetses Ettema 1 kB  
Workum (1843 - ) Stijntje (Christina) Ketelaar    
Workum (1844 - ) Feike Kuiper    
Workum (1844 - ) Feikje Jetzes Robijns    
Workum (1844 - ) Fonger Tjebbes van der Pal    
Workum (1844 - ) Geeske Kingma    
Workum (1844 - ) Johannes Jacobs Flapper    
Workum (1844 - ) Okke Yentes Bekema    
Workum (1844 - ) Hendrik Jan Viëtor    
Workum (1844 - 1923) Johannes Harmens Harling 1 kB  
Workum (1844 - ) Siemon Mossel    
Workum (1844 - ) Wiebren Jans de Boer    
Workum (1844 - ) Sibbeltje Tjeerds Buwalda    
Workum (1844 - ) Christina Jans Bijvoets    
Workum (1845 - ) Cecilia Lieuwes Boersma    
Workum (1845 - ) Thijs Douwes Walta    
Workum (1845 - 1845) levenloos kind Viëtor    
Workum (1845 - ) Johannes Ettema    
Workum (1845 - 1860) Sibbeltje Tjeerds Buwalda    
Workum (1846 - 1920) Hendrik Dirks van der Werf    
Workum (1846 - ) Titus Ketelaar    
Workum (1846 - ) Sybren Ydes de Jong    
Workum (1846 - ) Petrus Lambertus Albada Jelgersma    
Workum (1846 - 1911) Jelger Sietses Dijkstra    
Workum (1846 - ) Tietje Jans Bijvoets    
Workum (1847 - ) Gatse Lolles Schakel    
Workum (1847 - ) Sybren Ydes de Jong    
Workum (1847 - 1894) Meindert Jetses Ettema    
Workum (1847 - ) Maria Tjeerds Buwalda    
Workum (1847 - ) Ytje Baukes Siemonsma    
Workum (1847 - ) Trijntje Allerts Hogema    
Workum (1848 - ) Eeuwke Manus Bijlsma    
Workum (1848 - 1920) Johanneske van der Pal    
Workum (1848 - ) Petrus Tjallings Veltman    
Workum (1849 - 1915) Johannes Klases Ketelaar    
Workum (1849 - ) Margaretha Minnardus' Bootsma    
Workum (1849 - 1865) Tjietsche Gerardus Terwisscha van Scheltinga    
Workum (1849 - ) Johannes Anthonius Albada Jelgersma    
Workum (1849 - ) Auke Pieters van der Zee    
Workum (1849 - ) Susanna Allerts Hogema    
Workum (1849 - ) Lieuwe Ketelaar    
Workum (1849 - ) Tetje Foppes Mossel    
Workum (1849 - ) Eelke Hommes de Jong    
Workum (1849 - ) Antje Ruurds Westra    
Workum (1849 - ) Jilkjen Dirks van Dirksen    
Workum (1849 - ) Harmen Ydes de Jong    
Workum (1850 - ) Jitske Siebes Huisman    
Workum (1850 - ) Dirk Tjeerds Buwalda    
Workum (1850 - ) Susanna Allerts Hogema    
Workum (1850 - ) Fokke Gerbens Galema    
Workum (1850 - 1914) Jantje Wiebrens Kingma    
Workum (1851 - ) Hotske Klases Ketelaar    
Workum (1851 - 1878) Klaske Andries Deinum    
Workum (1851 - ) Anna Tjallings Veltman    
Workum (1851 - 1922) Siebrigje Gerardus Terwisscha van Scheltinga    
Workum (1851 - ) Anna Hommes (Antje) de Jong    
Workum (1851 - ) Trijntje Ketelaar    
Workum (1851 - ) Agatha Maria Albada Jelgersma    
Workum (1851 - 1909) Sjoerd Sietses Dijkstra    
Workum (1851 - ) Jelle Allerts Hogema    
Workum (1851 - ) Anke Tjeerds Buwalda    
Workum (1852 - ) Jantje Ydes de Jong    
Workum (1852 - ) Harmen Pieters Ydema    
Workum (1852 - ) Tjitske Dirks van Dirksen    
Workum (1852 - ) Jan Hommes de Jong    
Workum (1852 - 1887) Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga    
Workum (1852 - 1909) Cornelia Gerbens Galema    
Workum (1852 - ) Tjitte Pieters de Jong 1 kB  
Workum (1852 - ) Anskje Allerts Hogema    
Workum (1853 - ) Christiaan Ruurds Westra    
Workum (1853 - 1889) Tjitske Annes Kooiker    
Workum (1853 - ) Joseph Tjallings Veldman    
Workum (1854 - ) Jan Nannes Galema    
Workum (1854 - ) Jelle Allerts Hogema    
Workum (1854 - ) Jan Pieters Ydema    
Workum (1855 - 1921) Jan Ydes de Jong    
Workum (1855 - ) Anna Tjeerds Buwalda    
Workum (1855 - 1922) Ypke Rintjes Ketelaar    
Workum (1855 - ) Andries Simons Simonsma    
Workum (1855 - ) Jelle Allerts Hogema    
Workum (1856 - ) Jelle Dijkstra    
Workum (1856 - ) Lieuwe Hendriks van der Pal    
Workum (1856 - ) Harmen Pieters de Jong    
Workum (1856 - ) Christiaan Ruurds Westra    
Workum (1856 - ) Joseph Tjallings Veldman    
Workum (1856 - ) Catharina Pieters Bergsma    
Workum (1856 - 1891) Grietje Annes Kooiker    
Workum (1856 - ) Dieuwke Allerts Hogema    
Workum (1856 - 1882) Jeltje Gerardus Terwisscha van Scheltinga    
Workum (1857 - ) Aaltje Pijler    
Workum (1857 - ) Grietje Bouwes Jongstra    
Workum (1857 - ) Jeltje Pieters de Jong    
Workum (1857 - ) Popkje Ydes de Jong    
Workum (1858 - 1859) Eelke Simons Simensma    
Workum (1858 - ) Johanna Allerts Hogema    
Workum (1858 - ) Durk Sjoerds van der Meer    
Workum (1858 - 1910) Stientje (Stijntje) Annes Kooiker    
Workum (1858 - ) Gerben Tjallings Veltman    
Workum (1858 - ) Froukjen Tjeerds Buwalda    
Workum (1859 - 1934) Jitte Douwes Flapper    
Workum (1859 - ) Gerrit Sjoerds van der Meer    
Workum (1859 - ) Dominicus Allerts Hogema    
Workum (1859 - 1937) Apollonia Gerardus Terwisscha van Scheltinga    
Workum (1860 - ) Grietje Sjoerds Palstra    
Workum (1860 - ) Bernardus Ydes de Jong    
Workum (1860 - 1875) Rooske Simens Siemensma    
Workum (1861 - ) Sjoukje Siebrens Poog    
Workum (1861 - ) Julius Theodorus Albada Jelgersma    
Workum (1861 - 1933) Johanna Sjoerds van der Meer    
Workum (1861 - ) Ids Rintjes de Boer    
Workum (1861 - ) Joseph Tjallings Veltman    
Workum (1862 - ) Gatske Lieuwes Dooper    
Workum (1862 - ) Maria Dooper    
Workum (1863 - ) Rinke Jans van der Zee    
Workum (1863 - 1894) Assuerus Gerardus Terwisscha van Scheltinga    
Workum (1863 - ) Anke Rintjes de Boer    
Workum (1863 - ) Johannes Tjallings Veltman    
Workum (1864 - 1937) Durk Gerrits Oosterbaan    
Workum (1865 - 1935) Klaas Dooper    
Workum (1865 - ) Tjitske Simons Siemonsma    
Workum (1865 - 1945) Tjipke Ulkes de Vreeze 1 kB  
Workum (1865 - ) Andrieske Andries' Bekema    
Workum (1865 - ) Geertruida Teekles de Boer    
Workum (1865 - ) Maria Lieuwes Ketelaar    
Workum (1866 - 1933) Elizabeth J. Kuipers    
Workum (1866 - 1956) Siebren Rintjes Dijkstra    
Workum (1866 - 1867) Taeke Sibles Westendorp    
Workum (1866 - ) Bauke Teekles de Boer    
Workum (1867 - ) Regina Gerrits de Vries    
Workum (1867 - ) Susanna Uilkes de Vreeze    
Workum (1867 - 1950) Douwe Jans Walta    
Workum (1867 - 1934) Theodorus Sibles Westendorp    
Workum (1868 - ) Jan Anskes Veltman    
Workum (1868 - 1941) Sjoerd Jelles Vallinga    
Workum (1868 - 1945) Gerben Ages Andela    
Workum (1868 - ) Tjebbe Andries' Bekema    
Workum (1868 - 1947) Petrus Kuipers    
Workum (1868 - 1938) Catharina Hayes van der Werf    
Workum (1868 - 1940) Dirk Douwes van der Werf    
Workum (1869 - ) Lieuwe Lieuwes Ketelaar    
Workum (1869 - 1898) Alida Sibles Westendorp    
Workum (1869 - ) Johannes Teekles de Boer    
Workum (1869 - ) Ynte Andries' Bekema    
Workum (1869 - 1936) Susanna Ages Andela    
Workum (1870 - 1956) Andrieske Bekema    
Workum (1870 - 1953) Franciscus Lammerts Tolsma    
Workum (1870 - 1946) Wietske Haijes van der Werf    
Workum (1871 - ) Ottje Jans Mensinga    
Workum (1871 - ) Robijn Ittes van der Wey    
Workum (1871 - ) Aant Theodorus Huizinga    
Workum (1871 - 1965) Jan Sibles Westendorp    
Workum (1871 - ) Frans Andries' Bekema    
Workum (1871 - ) Sietze Lieuwes Ketelaar    
Workum (1871 - 1965) Anna (Antje) de Vries    
Workum (1871 - 1951) Waltje Dijkstra    
Workum (1871 - 1956) Juliana Hessels Kuipers    
Workum (1872 - ) Yme Abrahams van Dijk    
Workum (1872 - ) Ypkje Petrus' Veltman    
Workum (1872 - 1903) Wilhelmina Pieters de Jong    
Workum (1873 - ) Otte Hollander    
Workum (1873 - ) Henderica Lammerts Tolsma    
Workum (1873 - 1873) Sieuwke Johannes' Ketelaar    
Workum (1873 - ) Frans Teekles de Boer    
Workum (1873 - 1896) Susanna Sibles Westendorp    
Workum (1873 - 1964) Marijke Dijkstra    
Workum (1873 - ) Christiaan Uilkes de Vreeze    
Workum (1873 - ) Siebe Petrus' Veltman    
Workum (1873 - 1874) Auke Lammerts Tolsma    
Workum (1874 - ) Aukje van de Lageweg    
Workum (1874 - 1955) Jacob Everts Dijkstra    
Workum (1874 - ) Klaas Johannes' Ketelaar    
Workum (1874 - 1908) Jeltje Zwart    
Workum (1875 - ) Gerrit Gerlofs Wiersma    
Workum (1875 - 1875) Ida Johannes' Ketelaar    
Workum (1875 - ) Tjalling Petrus' Veltman    
Workum (1875 - ) Dutje Lieuwes Ketelaar    
Workum (1875 - ) Alida Hendriks van der Werf    
Workum (1875 - 1947) Trijntje Martens Schotanus    
Workum (1875 - 1875) Aukje Lammerts Tolsma    
Workum (1876 - ) Bernardus Hendriks Voets    
Workum (1876 - 1878) Hinke Petrus' Veltman    
Workum (1876 - ) Aukje Lammerts Tolsma    
Workum (1877 - ) Tjitske Eewkes Bijlsma    
Workum (1877 - 1878) Yda Johannes Ketelaar    
Workum (1877 - 1880) Gerben Petrus' Veltman    
Workum (1877 - ) Eelke Martens van der Zee    
Workum (1877 - 1960) Lieuwkje Lammerts Tolsma    
Workum (1878 - ) Ida Thijses Walta    
Workum (1878 - ) Jouke Taekes Bouma    
Workum (1878 - ) Haye Theodorus Huizinga    
Workum (1879 - ) Anna Hendriks van der Werf    
Workum (1879 - 1949) Agatha Lieuwes Andela    
Workum (1879 - ) Hinke Petrus' Veltman    
Workum (1879 - 1879) levenloos kind Tolsma    
Workum (1879 - ) Reinskje Martens van der Zee    
Workum (1880 - ) Andreas Petrus' de Jong    
Workum (1880 - ) Gjettje Theodorus' Huizinga    
Workum (1880 - ) Johanna Hendrika van Amstel    
Workum (1880 - ) Yde Taekes Bouma    
Workum (1880 - 1881) Wiebren Johannes' Ketelaar    
Workum (1881 - 1957) Bauke Sybrens Dijkstra    
Workum (1881 - ) Hendrikje Harmens Ydema    
Workum (1881 - 1881) Barbera Lammerts Tolsma    
Workum (1881 - ) Tjitske Eelkje van Amstel    
Workum (1882 - ) Douwe Walta    
Workum (1882 - ) Neeltje Pieters Veltman    
Workum (1882 - ) Annastatia Hendriks van der Werf    
Workum (1882 - 1882) Anna Petrus' Veltman    
Workum (1882 - ) Ruurd Martens van der Zee    
Workum (1882 - ) Elisabeth Theodorus' Huizinga    
Workum (1882 - 1882) Jelle Taekes Bouma    
Workum (1882 - ) Simon Johannes' Ketelaar    
Workum (1883 - ) Eelke Harmens Ydema    
Workum (1883 - ) Sjoerdtje Sjirks Douma    
Workum (1884 - ) Anna de Wit    
Workum (1884 - ) Sytze Sjoerds Dijkstra    
Workum (1884 - ) Martje Taekes Bouma    
Workum (1884 - ) Catharina Hendriks van der Werf    
Workum (1884 - 1885) Liskje Theodorus' Huizinga    
Workum (1884 - ) Petrus Harmens Ydema    
Workum (1885 - ) Anske Martens van der Zee    
Workum (1885 - 1903) Veronica Ypkes Ketelaar    
Workum (1885 - ) Ida Johannes' Ketelaar    
Workum (1886 - 1887) Berendina Harmens Ydema    
Workum (1886 - ) Hielke Sjoerds Dijkstra    
Workum (1886 - ) Tjitte Gerbens Siemensma    
Workum (1886 - ) Theodorus Hendriks van der Werf    
Workum (1887 - ) Lieuwkje Fokkes Brouwer    
Workum (1887 - ) Wiepkje Ruurds Zijlstra    
Workum (1888 - ) Trijntje Martens van der Zee    
Workum (1888 - ) Jelle Sjoerds Dijkstra    
Workum (1888 - 1953) Wiebren Johannes' Ketelaar    
Workum (1888 - ) Antje Taekes Bouma    
Workum (1889 - ) Douwe Ruurds Zijlstra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Workum (1889 - ) Henderika Hendriks van der Werf    
Workum (1889 - 1890) Maria Ypkes Ketelaar    
Workum (1889 - 1889) levenloos kind Dijkstra    
Workum (1890 - ) Susanna Johannes' Ketelaar    
Workum (1890 - ) Jan Harmens Ydema    
Workum (1890 - ) Angenietje Pieters de Jong    
Workum (1891 - ) Maria Margaretha Westendorp    
Workum (1891 - ) Julius Sjoerds Dijkstra    
Workum (1891 - ) Popkje Taekes Bouma    
Workum (1891 - ) Christiaan Martens van der Zee    
Workum (1891 - ) Ruurd Martens van der Zee    
Workum (1891 - ) Maria Ypkes Ketelaar    
Workum (1891 - ) Theresia Maria Gerbens Andela    
Workum (1892 - ) Thekela Maria de Vreeze    
Workum (1892 - ) Suzanna Hendriks van der Werf    
Workum (1892 - ) Homme Pieters de Jong    
Workum (1892 - ) Machiel Harmens Ydema    
Workum (1892 - ) Antje Gerbens Andela    
Workum (1892 - ) Jelle Johannes' Ketelaar    
Workum (1893 - ) Anna Jelmers Huisman    
Workum (1893 - ) Sjoerd Ypkes Ketelaar    
Workum (1894 - 1988) Anna Sjoerds Vallinga    
Workum (1894 - ) Juliana Maria de Vreeze    
Workum (1894 - 1939) Anna Douwes Obbema 1 kB  
Workum (1894 - ) Hotske Johannes' Ketelaar    
Workum (1895 - ) Wilhelm Joseph Westendorp    
Workum (1895 - 1972) Julius Kuipers    
Workum (1895 - ) Reinskje Pieters de Jong    
Workum (1895 - ) Agatha Hendriks van der Werf    
Workum (1895 - 1938) Barbara de Vries    
Workum (1895 - 1896) Bernard Harmens Ydema    
Workum (1895 - ) Age Gerbens Andela    
Workum (1895 - ) Joannes Theodorus' Yedema    
Workum (1896 - ) Jan Taekes Bouma    
Workum (1896 - 1902) Sietsche Dominicus Tolsma    
Workum (1896 - ) Sebastia Dijkstra    
Workum (1896 - 1943) Tjitske Sj. (Thecla) Dijkstra    
Workum (1897 - 1971) Petrus Jans (Piet) Faber    
Workum (1897 - ) Anna Pieters de Jong    
Workum (1897 - 1965) Cornelis Gerbens Andela    
Workum (1898 - 1898) levenloos kind Kampstra    
Workum (1898 - 1991) Susanna Obbema    
Workum (1898 - ) Geertruida Juliana Kampstra    
Workum (1899 - ) Johannes Baukes Rypma    
Workum (1899 - 1900) Alida Sjoerds Dijkstra    
Workum (1899 - 1950) Mebius Brandsma    
Workum (1900 - 1979) Pier Auke's Zwerver    
Workum (1900 - ) Selma Hieke Schaper    
Workum (1900 - ) Taeke Baukes Rypma    
Workum (1900 - ) Ypke Pieters de Jong    
Workum (1900 - 1900) Julius Leo Kampstra    
Workum (1900 - 1900) Christiaan Gerbens Andela    
Workum (1900 - 1900) + dochter Dijkstra    
Workum (1901 - ) Jelle Jentjes Flapper    
Workum (1901 - ) Dominicus Johannes Flapper    
Workum (1901 - ) Gesina Tjebbes Bekema    
Workum (1901 - 1902) Anthonius Yntema    
Workum (1901 - 1975) Ringeneris Yntema    
Workum (1901 - 1902) Susanna Gerbens Andela    
Workum (1901 - ) Asuerus Sjoerds Dijkstra    
Workum (1901 - ) Anna Baukes Rypma    
Workum (1902 - 1983) Gudula Geertruida Brandsma    
Workum (1902 - ) Dominicus Johannes Flapper    
Workum (1902 - ) Anna Tjebbes Bekema    
Workum (1902 - 1948) Anskje Veltman    
Workum (1902 - ) Julius Leo Kampstra    
Workum (1903 - ) Hinke Franses de Boer    
Workum (1903 - ) Alida Sjoerds Dijkstra    
Workum (1904 - 1986) Anthonia Muller    
Workum (1905 - 1989) Froukje de Boer    
Workum (1907 - ) Geertruida de Boer    
Workum (1907 - 1970) Anthonius Everts (Anne) Yntema    
Workum (1907 - 1977) Doede Graafsma    
Workum (1908 - 1948) Grietje Rypma    
Workum (1908 - 1908) Lieuwe Johannes Dooper    
Workum (1908 - ) Hendrik de Boer    
Workum (1909 - ) Sibastiana Siemensma    
Workum (1910 - ) Lieuwe Johannes Dooper    
Workum (1911 - ) Aaltje de Boer    
Workum (1912 - 2013) Suze Eiling    
Workum (1913 - 1999) Folkert Jellesma    
Workum (1915 - 2015) Geertruida Hiske (Trude) Kramer    
Workum (1916 - 2013) Sjoerdje Visser    
Workum (1918 - 1977) Sietske Jellesma    
Workum (1919 - 2016) Mintje (Minny) van Keimpema    
Workum (1922 - 2018) Wilhelmina Ida Brouwer    
Workum (1923 - 2012) Sietske Hiemstra    
Workum (1923 - 2012) Wietske Huitema    
Workum (1923 - 2016) Jurjen M. Kuipers    
Workum (1924 - 2005) Migchiel Cnossen    
Workum (1924 - 2014) Leo Kuipers    
Workum (1925 - 1959) Sible Wilhelms Westendorp    
Workum (1925 - 2014) Bouke Pruiksma    
Workum - Heidenschap (1812 - 1873) Marijke Klazes Veldman    
Workum - Heidenschap (1817 - 1897) Ypke Simons Boersma    
Workum - Heidenschap (1828 - 1902) Bauke Tjitte's de Jong    
Workum - Heidenschap (1844 - 1928) Siebren Sietzes Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1849 - ) Willem Sietses Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1854 - 1935) Hielkje Pieters de Jong    
Workum - Heidenschap (1864 - 1890) Margaretha Sibles Westendorp    
Workum - Heidenschap (1875 - 1911) Siebrigje Siebrens Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1876 - 1961) Boukje Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1879 - 1962) Sietse Siebrens Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1883 - 1961) Fetje Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1885 - 1980) Agatha Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1886 - 1966) Willem Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1892 - 1953) Haye Tjebbes Westendorp    
Workum - Heidenschap (1892 - 1984) Bernadine Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1893 - 1985) Maria Sjoerds (Mieke) Dijkstra    
Workum - Heidenschap (1914 - 2007) Martha Baukje Kramer    
Workum - Heidenschap (1915 - ) G. H. (Trude) Kramer    
Workum - Heidenschap (1917 - 2002) Hendrik Kramer    
Workum - Heidenschap (1917 - 2014) Aagje van der Wal    
Workum - Heidenschap (1918 - 2018) Baukje Kramer    
Workum - Heidenschap (1920 - 2011) Tecla Siebrigje Kramer    
Workum - Heidenschap (1921 - 2011) Evert H. Kramer    
Workum - Heidenschap (1922 - 2013) Juliana Maria Westendorp    
Workum - Heidenschap (1923 - 2018) Hiske Francisca Kramer    
Workum - Het Heidenschap (1924 - 2015) Juliana Anna (Jetske) Kramer    
Workum - Workumerveld (1837 - 1911) Klaas Sietses Dijkstra 1 kB  
Workum / Sensmeer ? (1790 - 1858) Andries Johannes (Andreas) Siemonsma    
Wormer (1880 - 1958) Pieter Woud    
Worms, Duitsland (770 - 807) Robert II van Haspengouw    
Woronezj (Rusland) (1924 - 2015) Zofja (Sophia) Micheilowa    
Woudend (1904 - ) Jan Lolle Nauta    
Woudsend   Marijke Aukes    
Woudsend (1670 - 1754) Klaaske Harings    
Woudsend (1677 - ) Marijcke Sasckers    
Woudsend (1750 - 1832) Albert Aukes 1 kB  
Woudsend (1752 - 1826) Jan Aucke Aukes    
Woudsend (1754 - 1836) Antje Jans Kuipers    
Woudsend (1756 - 1823) Saapke Siebes Smits 1 kB  
Woudsend (1764 - ) Lolle Harings Nauta    
Woudsend (1776 - ) Itske Piebes Sipma    
Woudsend (1783 - 1857) Huite Romkes Huitema    
Woudsend (1789 - 1866) Ytje Ages Boer    
Woudsend (1789 - ) Uilkje Sietzes Fluitman    
Woudsend (1790 - 1849) Bauke Romkes Huitema    
Woudsend (1790 - 1849) Sjoerd Gerbens Huizinga    
Woudsend (1792 - 1830) Froukjen Wopkes Bekema    
Woudsend (1793 - 1878) Maria Harmens (Marijke) de Vries    
Woudsend (1797 - ) Akke Sytzes Fluitman    
Woudsend (1800 - ) Jacobus Geerts Tromp    
Woudsend (1801 - 1861) Baukje Johannes Marijnen    
Woudsend (1802 - ) Ynte Gerrits Kingma    
Woudsend (1803 - ) Haring Lolles Nauta    
Woudsend (1805 - ) Akke Joannis Schoenmaker    
Woudsend (1808 - ) Eelke Eelkes Postma    
Woudsend (1808 - ) Lyckle Piers Oppedijk    
Woudsend (1808 - ) Neeltje Wopkes Bekema    
Woudsend (1812 - ) Willemke Arnoldus Kok    
Woudsend (1812 - ) Johannes Thomas Kok    
Woudsend (1813 - 1883) Jan Auke Aukes    
Woudsend (1814 - ) Wieberen Gerrits Kingma    
Woudsend (1815 - ) Johannes Gerrits Kingma    
Woudsend (1815 - 1904) Jetske Piers Huitema    
Woudsend (1815 - 1815) Frans Thomas Kok    
Woudsend (1816 - 1878) Okje Aukes Aukes    
Woudsend (1817 - 1888) Age Piers Huitema    
Woudsend (1818 - ) Antje Thomas Kok    
Woudsend (1819 - ) Wobbigjen Aukes Aukes    
Woudsend (1820 - ) Tjitske Lieuwes van der Meulen    
Woudsend (1821 - 1875) Korneliske Aukes Aukes    
Woudsend (1824 - ) Geertje Thomas Kok    
Woudsend (1824 - 1855) Haring Romkes Romkes    
Woudsend (1825 - 1885) Wytske Nolles Schotanus    
Woudsend (1825 - 1860) Catharina Romkes Romkes    
Woudsend (1826 - ) Elske Franses Burkels    
Woudsend (1828 - ) Lieuwe Lieuwes van der Meulen    
Woudsend (1828 - ) Lolle Harings Nauta    
Woudsend (1830 - ) Geertruida Poel    
Woudsend (1830 - ) Yes Lykles Oppedijk    
Woudsend (1831 - 1890) Ruurd Rijkes Bekema    
Woudsend (1834 - ) Gerben Hendricus Thewis    
Woudsend (1835 - ) Cornelis Gerrits Laagland    
Woudsend (1835 - ) Jan Gerrits Plantagie    
Woudsend (1839 - 1910) Albert Jans Aukes 1 kB  
Woudsend (1841 - 1915) Isabella Jans (Ybeltje) Aukes 1 kB  
Woudsend (1841 - 1925) Auke Aukes    
Woudsend (1842 - 1912) Pier Aukes    
Woudsend (1842 - 1916) Catharina Maria Aukes    
Woudsend (1843 - ) Maria Roukes' van der Meer    
Woudsend (1844 - 1856) Froukje Aukes    
Woudsend (1844 - 1910) Alida Jans Aukes    
Woudsend (1845 - ) Anna Gerrits Laagland    
Woudsend (1845 - 1911) Jacob Jetzes Mulder    
Woudsend (1846 - 1864) Ytje Aukes    
Woudsend (1848 - 1893) Thomas Aukes    
Woudsend (1848 - 1924) Marijke Aukes    
Woudsend (1848 - ) Pier Ages Huitema    
Woudsend (1849 - 1879) Trijntje Romkes Huitema    
Woudsend (1849 - 1850) Tjitske Ages (Jitske) Andela    
Woudsend (1850 - 1894) Sjoerd Aukes    
Woudsend (1851 - 1938) Grietje Liskes Rijnja    
Woudsend (1852 - 1861) Geeske Aukes    
Woudsend (1852 - 1909) Johannes Jans Aukes 1 kB  
Woudsend (1854 - ) Maria Jans Aukes    
Woudsend (1854 - 1923) Okje Aukes    
Woudsend (1856 - 1931) Anne Aukes    
Woudsend (1858 - 1878) Froukje Aukes    
Woudsend (1858 - ) Engeltje Johannes Kingma    
Woudsend (1862 - ) Catharina Keyzer    
Woudsend (1863 - ) Pier Lolles Nauta    
Woudsend (1864 - ) Grardus Keyzer    
Woudsend (1864 - ) Lieuwe Ruurds Bekema    
Woudsend (1864 - ) Lykle Pier Oppedijk    
Woudsend (1866 - ) Bernardus Klases Brouwer    
Woudsend (1866 - ) Johannes Lieuwes van der Meulen    
Woudsend (1866 - ) Jetske Wiersma    
Woudsend (1866 - 1889) Thomas Annes Keyzer    
Woudsend (1866 - ) Anne Douwes Tromp    
Woudsend (1867 - ) Riemke Hendriks Bakker    
Woudsend (1867 - ) Wopke Ruurds Bekema    
Woudsend (1868 - ) Hendrik Johannes Kingma    
Woudsend (1868 - ) Maaike Keyzer    
Woudsend (1869 - 1940) Ietje Wagenaar    
Woudsend (1873 - 1873) Jan Aukes    
Woudsend (1875 - 1945) Maria Jacobs Mulder    
Woudsend (1876 - ) Durk Bijlsma    
Woudsend (1876 - 1951) Jan Galema    
Woudsend (1877 - 1949) Elisabeth Klazes Galema    
Woudsend (1879 - ) Froukje Aukes    
Woudsend (1879 - 1966) Gerardus Galema    
Woudsend (1882 - 1883) Clasina Galema    
Woudsend (1884 - 1939) Sikke Sytze Sikkes    
Woudsend (1884 - 1974) Clasina Galama    
Woudsend (1885 - 1885) + zoon    
Woudsend (1886 - ) Pier Gerrits Fortuin    
Woudsend (1886 - ) Ruurd Cornelis Bekema    
Woudsend (1886 - 1970) Johanna Galema    
Woudsend (1888 - 1971) Catharinus Jacobs Nagelhout    
Woudsend (1889 - 1890) Jantje Cornelis Bekema    
Woudsend (1893 - 1893) Jantje Cornelis Bekema    
Woudsend (1893 - ) Trijntje Annes Tromp    
Woudsend (1896 - ) Aagje Annes Tromp    
Woudsend (1897 - ) Lolle Piers Nauta    
Woudsend (1898 - 1986) Intje Hendriks Veldkamp    
Woudsend (1898 - ) Atte Piebe Annes Tromp    
Woudsend (1899 - 1979) Wiebe Piers Nauta    
Woudsend (1910 - 1993) Allardus Fledderus Nauta    
Woudsend (1915 - ) Holkje Bruinsma    
Woudsend (1921 - 2018) Anna Nagelhout    
Woudsend (1924 - ) Grietje Ruurds Zandstra    
Woudsend (1925 - 2014) Hendrika Agnes (Hinke) de Jong    
Woudsend - W (1880 - ) Hinke Aukes    
Woudsend - W (1894 - ) Jetske Maria Aukes    
Woudsend /niet zeker   Saeck Albertsdr.    
Wrütslom in Polen (1798 - 1861) Willem van der Ven    
WSW (1868 - ) Rudolphus Johannes de Vries    
Wsw (1878 - ) Theodora Maria Terwisscha van Scheltinga    
Wsw (1896 - ) Jan Titus Jozef Hamers    
Wsw (1898 - ) Joachim Henricus Hamers    
Wsw (1899 - ) Theresia Maria Hamers    
Wsw (1900 - 1900) Franciscus Rudolphus Hamers    
Wsw (1901 - 1997) Alida Odilia Hamers    
Wsw (1902 - 1903) Theodorus Rudolphus Hamers    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Wyckel (1796 - ) Pieter Klazes Bosma    
Wyckel (1805 - 1886) Aaltje Luitjes Ykema    
Wyckel (1829 - ) Klaas Pieters Bosma    
Wyckel (1838 - ) Sieger Hendriks Lyklema    
Wyckel (1844 - 1869) Johannes Robijns Polder    
Wyckel (1868 - ) Duttje Siegers Lyklema    
Wyckel (1868 - ) Margaretha Dorothea Ysselmuiden    
Wyckel (1869 - ) Johannes Bernardus Ysselmuiden    
Wyckel (1870 - ) Meine Siegers Lyklema    
Wyckel (1899 - ) Susanna Damstra    
Wyckel (1919 - 2013) Johanna van der Werf    
Wyckel (1922 - 2010) Marie Jongstra    
Wyckel (1923 - 2015) Jan Roelof Jongstra    
Wyckel (1924 - 2013) Dirkje Jongstra    
Wym (1884 - ) Grietje Asma    
Wym (1889 - ) Teuntje Asma    
Wym (1889 - ) Fedde van der Werf    
Wym (1891 - ) Assuerus van der Werf    
Wym (1892 - ) Maria Asma    
Wym (1897 - 1963) Jan Hoekstra    
Wym (1902 - ) Feike Hoekstra    
Wymbritseradeel   Jantje Yntema    
Wymbritseradeel   Jantje Folkerts Hobma    
Wymbritseradeel (1817 - ) Trijntje Uiltjes Plantinga    
Wymbritseradeel (1818 - 1893) Taeke Rientses Huitema    
Wymbritseradeel (1818 - 1823) Grietje Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1818 - ) Jan Piers Westra    
Wymbritseradeel (1818 - ) Willem Uiltjes Plantinga    
Wymbritseradeel (1820 - ) Fokke Flapper    
Wymbritseradeel (1821 - ) Hille Sybrens Ydema    
Wymbritseradeel (1821 - ) Meye Hylkes Graafsma    
Wymbritseradeel (1821 - ) Frans Thomas Kok    
Wymbritseradeel (1822 - 1894) Romke Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1822 - 1829) Hendrik Gerrits Hoekema    
Wymbritseradeel (1823 - ) Ynte Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1823 - ) Jakob Flapper    
Wymbritseradeel (1824 - ) Ymkje Uiltjes Plantinga    
Wymbritseradeel (1824 - ) Tjitske Cornelis' Ypma    
Wymbritseradeel (1825 - 1826) Anne Huitema    
Wymbritseradeel (1825 - ) Uliana Piers Westra    
Wymbritseradeel (1826 - ) Jan Piers Westra    
Wymbritseradeel (1826 - 1826) Anne Huitema    
Wymbritseradeel (1826 - ) Jan Annes Wytsma    
Wymbritseradeel (1827 - 1827) Jeltje Jans Bijvoets    
Wymbritseradeel (1828 - ) Jacobus Uiltjes Plantinga    
Wymbritseradeel (1828 - ) Dirk Flapper    
Wymbritseradeel (1828 - ) Dieuwke Annes Wytsma    
Wymbritseradeel (1828 - ) Juliana Piers Westra    
Wymbritseradeel (1830 - 1921) Hielkje Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1830 - 1860) Grietje Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1831 - ) Jarigje Ypes Walta    
Wymbritseradeel (1831 - 1867) Lijsbeth Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1831 - ) Anne Huitema    
Wymbritseradeel (1832 - ) Maria Uiltjes Plantinga    
Wymbritseradeel (1832 - ) Gerrit Cornelis' Ypma    
Wymbritseradeel (1832 - 1837) Tjitte Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1833 - ) Sjieuwke van der Wey    
Wymbritseradeel (1834 - 1913) Sybren Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1834 - ) Johanna Uiltjes Plantinga    
Wymbritseradeel (1835 - 1912) Broer Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1836 - 1923) Pieter Teyes Brattinga    
Wymbritseradeel (1836 - ) Jetske Ties Tijsma    
Wymbritseradeel (1836 - 1928) Wietske Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1837 - ) Petronella Maria Albada Jelgersma    
Wymbritseradeel (1837 - ) Romke Jans Teernstra    
Wymbritseradeel (1837 - 1923) Tjitte Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1838 - ) Theresia Albada Jelgersma    
Wymbritseradeel (1838 - ) Theunis Ties Tijsma    
Wymbritseradeel (1838 - ) Durkje Harmens Boersma    
Wymbritseradeel (1839 - 1901) Huite Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1839 - ) Jetske Sjoerds Pietersma    
Wymbritseradeel (1840 - ) Jeltje Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1840 - ) Tetje Meinderts de Boer    
Wymbritseradeel (1841 - 1848) Jan Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1841 - ) Age Douwes Walta    
Wymbritseradeel (1841 - ) Geertruida Agatha Albada Jelgersma    
Wymbritseradeel (1841 - ) Pieter Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1841 - ) Gerrit Sjoerds Pietersma    
Wymbritseradeel (1841 - 1931) Jinke van der Schuit    
Wymbritseradeel (1842 - ) Sybren Hendriks Tekstra    
Wymbritseradeel (1842 - ) Hylkje Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1843 - ) Juliana Anthonia Albada Jelgersma    
Wymbritseradeel (1844 - ) Sjoerd Jans Roorda    
Wymbritseradeel (1844 - ) Hylkje Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1845 - ) Akke Jans Roorda    
Wymbritseradeel (1845 - ) Johannes Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1845 - 1845) Hiltje Teyes Brattinga    
Wymbritseradeel (1845 - ) Hein Haites Schukken    
Wymbritseradeel (1845 - 1863) Pier van der Schuit    
Wymbritseradeel (1846 - ) levenloos kind de Boer    
Wymbritseradeel (1846 - ) Meindert Ates Engwerda    
Wymbritseradeel (1846 - ) Rinske Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1847 - ) Lieuwe Ages Huitema    
Wymbritseradeel (1847 - ) Akke Jans Roorda    
Wymbritseradeel (1847 - ) Janke Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1847 - 1849) Huite van der Schuit    
Wymbritseradeel (1847 - ) Petrus Ages Andela    
Wymbritseradeel (1848 - ) Keimpe Klases Witteveen    
Wymbritseradeel (1849 - ) Pieter Jacobs de Boer    
Wymbritseradeel (1849 - ) Theunis Jacobs van Berkum    
Wymbritseradeel (1850 - ) Lolkje Bontes de Boer    
Wymbritseradeel (1850 - ) Trijntje Ates Engwerda    
Wymbritseradeel (1850 - 1939) Johannes Ages Huitema    
Wymbritseradeel (1850 - ) Emma Anna Jacobs van Berkum    
Wymbritseradeel (1851 - 1851) Pier Romkes Huitema    
Wymbritseradeel (1851 - ) Sjoerd Jacobs de Boer    
Wymbritseradeel (1851 - ) Bauke van der Schuit    
Wymbritseradeel (1851 - 1876) Pieter Jans Roorda 1 kB  
Wymbritseradeel (1851 - ) Meindert Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1852 - 1887) Ytje Romkes Huitema    
Wymbritseradeel (1852 - ) Ytje Ages Huitema    
Wymbritseradeel (1853 - ) Baukje Botes van der Werf    
Wymbritseradeel (1853 - 1942) Geertje Taekes Huitema    
Wymbritseradeel (1853 - ) Janke Luitzens Dooper    
Wymbritseradeel (1853 - ) Marijke Sjoerds Pietersma    
Wymbritseradeel (1853 - ) Lolke Bontes de Boer    
Wymbritseradeel (1853 - ) Sjoerd Tjallings Janse    
Wymbritseradeel (1853 - ) Ente Ages Huitema    
Wymbritseradeel (1854 - ) Fedde Botes van der Werf    
Wymbritseradeel (1854 - 1856) Pier Romkes Huitema    
Wymbritseradeel (1854 - ) Mattheus Jans Dooper    
Wymbritseradeel (1854 - 1890) Vroukjen Sjoerds Brattinga    
Wymbritseradeel (1854 - ) Sjoerd Sjoerds Postma    
Wymbritseradeel (1854 - ) Sytske Sjoerds Postma    
Wymbritseradeel (1855 - ) Geeske Johannes Kingma    
Wymbritseradeel (1855 - ) Martsen Pieters Langedijk    
Wymbritseradeel (1855 - ) Antje Botes van der Werf    
Wymbritseradeel (1856 - ) Trijntje Sjoerds Postma    
Wymbritseradeel (1856 - ) Meye Laases van der Zee    
Wymbritseradeel (1856 - 1905) Hantje Bouwes Speerstra    
Wymbritseradeel (1856 - ) Tjeerd Pieters Langedijk    
Wymbritseradeel (1856 - 1900) Rients Teakes Huitema    
Wymbritseradeel (1856 - ) Uilkje Ages Huitema    
Wymbritseradeel (1857 - ) Durkje Bouwes Speerstra    
Wymbritseradeel (1857 - ) Kornelis Ruurds Bekema    
Wymbritseradeel (1857 - ) Marijke Tjallings Janse    
Wymbritseradeel (1857 - ) Hendrik Johannes Kingma    
Wymbritseradeel (1857 - 1858) Anneke Jans van Wieren    
Wymbritseradeel (1858 - ) Sytze Jans Dooper    
Wymbritseradeel (1858 - 1930) Ruurd M. de Vries    
Wymbritseradeel (1858 - ) Beitske Boersma    
Wymbritseradeel (1858 - ) Angenietje Folkerts Hobma    
Wymbritseradeel (1858 - 1859) Pier Ruurds Bekema    
Wymbritseradeel (1858 - ) Anna Wilhelmina Wypkes Tijsma    
Wymbritseradeel (1858 - 1859) Harmen Sjoerds Minnema    
Wymbritseradeel (1859 - ) Gatske Ages Huitema    
Wymbritseradeel (1859 - ) Jacob Jans van Wieren    
Wymbritseradeel (1859 - ) Lijsbeth Bouwes Speerstra    
Wymbritseradeel (1859 - ) Tjetje Tjallings Janse    
Wymbritseradeel (1860 - ) Symen Sjoerds Brattinga    
Wymbritseradeel (1860 - ) Harmen Bouwes Speerstra    
Wymbritseradeel (1860 - ) Hiltje Folkerts Hobma    
Wymbritseradeel (1861 - ) Bauke Laases van der Zee    
Wymbritseradeel (1861 - 1935) Inte Ages Huitema    
Wymbritseradeel (1861 - 1950) Anke Tjallings Janse    
Wymbritseradeel (1861 - ) Pieter Wybes Bleeker    
Wymbritseradeel (1861 - ) Anna Wilhelmina Wypkes Tijsma    
Wymbritseradeel (1861 - ) Johannes Botes van der Werf    
Wymbritseradeel (1861 - ) Rinze Jans van Wieren    
Wymbritseradeel (1861 - ) Gerrit Johannes Kingma    
Wymbritseradeel (1862 - ) Gerben Gosses Rypma    
Wymbritseradeel (1862 - ) Symen Sjoerds Brattinga    
Wymbritseradeel (1862 - ) Hendrikus Wypkes Tijsma    
Wymbritseradeel (1863 - ) Sjoerd Bouwes Speerstra    
Wymbritseradeel (1863 - ) Feike Pieters Langedijk    
Wymbritseradeel (1863 - 1892) Anneke Jans van Wieren 1 kB  
Wymbritseradeel (1864 - 1867) Pieter Hantjes Andela    
Wymbritseradeel (1864 - ) Yke Bouwes Speerstra    
Wymbritseradeel (1864 - ) Wiepkje Wypkes Tijsma    
Wymbritseradeel (1864 - ) Jentje Sjoerds Brattinga    
Wymbritseradeel (1864 - ) Geeske Johannes Kingma    
Wymbritseradeel (1865 - ) Sjoerd Gosses Rypma    
Wymbritseradeel (1865 - 1865) Fettje Sjoerds Minnema    
Wymbritseradeel (1865 - ) Tietje Botes van der Werf    
Wymbritseradeel (1865 - ) Feike Pieters Langedijk    
Wymbritseradeel (1865 - ) Elizabeth Bootsma    
Wymbritseradeel (1865 - ) Marijke Folkerts Hobma    
Wymbritseradeel (1866 - ) Wybren Johannes Kingma    
Wymbritseradeel (1866 - 1870) Sjirkje Hantjes Andela    
Wymbritseradeel (1866 - ) Tjitte Sjoerds Brattinga    
Wymbritseradeel (1866 - ) Lieuwe Ketelaar    
Wymbritseradeel (1866 - 1936) Dieuwke Feddes de Wolff    
Wymbritseradeel (1866 - ) Yde Jarigs Rypma    
Wymbritseradeel (1866 - ) Jan Wybes Bleeker    
Wymbritseradeel (1866 - 1870) Fettje Sjoerds Minnema    
Wymbritseradeel (1866 - ) Thomas Botes van der Werf    
Wymbritseradeel (1866 - ) Geertruida Ottes de Beer    
Wymbritseradeel (1867 - ) Jetske Pieters Langedijk    
Wymbritseradeel (1867 - 1886) Sjutje Gosses Rypma 1 kB  
Wymbritseradeel (1867 - ) Sjoerdje Bouwes Speerstra    
Wymbritseradeel (1868 - ) Ypke Sjoerds Minnema    
Wymbritseradeel (1868 - ) Ynte Johannes Kingma    
Wymbritseradeel (1868 - ) Afke Folkerts Hobma    
Wymbritseradeel (1868 - ) Auke Eeltjes Dooper    
Wymbritseradeel (1869 - ) Ynskje Pieters Langedijk    
Wymbritseradeel (1869 - ) Lieuwe Huitema    
Wymbritseradeel (1869 - 1945) Douwe Yntema 1 kB  
Wymbritseradeel (1869 - ) Auke van der Werf    
Wymbritseradeel (1870 - ) Marijke Doedes Roorda    
Wymbritseradeel (1870 - ) Gatske van der Werf    
Wymbritseradeel (1871 - ) Wytske Bootsma    
Wymbritseradeel (1871 - ) Petrus Pieters Langedijk    
Wymbritseradeel (1871 - ) Bartje Bouwes Speerstra    
Wymbritseradeel (1871 - ) Geltje van der Schuit    
Wymbritseradeel (1872 - ) Dieuwke van der Werf    
Wymbritseradeel (1872 - ) Eling Sjieukes Homminga    
Wymbritseradeel (1872 - ) Martzen Huitema    
Wymbritseradeel (1872 - ) Auke Sjoerds Brattinga    
Wymbritseradeel (1873 - ) Geertje Pieters Langedijk    
Wymbritseradeel (1873 - ) Symen Folkerts Landman    
Wymbritseradeel (1873 - ) Gatske van der Schuit    
Wymbritseradeel (1873 - ) Jan Ruurds Bekema    
Wymbritseradeel (1874 - ) Klaaske Symonsma    
Wymbritseradeel (1874 - ) Auke Sjoerds Brattinga    
Wymbritseradeel (1874 - ) Gerben Folkerts Landman    
Wymbritseradeel (1875 - ) Symon Symonsma    
Wymbritseradeel (1875 - ) Gerritje Gerrits Flapper    
Wymbritseradeel (1875 - ) Rigtje Wybrens Oppedijk    
Wymbritseradeel (1876 - ) Martinus Ruurds Bekema    
Wymbritseradeel (1876 - ) Meye Gerrits Loënga    
Wymbritseradeel (1876 - ) Katharina Symonsma    
Wymbritseradeel (1876 - ) Age Lieuwes Huitema    
Wymbritseradeel (1876 - ) Martha Jacobs Plantinga    
Wymbritseradeel (1877 - ) Meinte Gerrits Flapper    
Wymbritseradeel (1877 - ) Romke Symonsma    
Wymbritseradeel (1877 - ) Ytje van der Werf    
Wymbritseradeel (1877 - 1899) Sjoerd Jans Seffinga    
Wymbritseradeel (1878 - ) Eke Sjoerds Brattinga    
Wymbritseradeel (1878 - ) Sjoerd van der Schuit    
Wymbritseradeel (1878 - ) Geertruida Huitema    
Wymbritseradeel (1878 - ) Fimme Jacobs Nagelhout    
Wymbritseradeel (1878 - ) Sake Aukes de Vries    
Wymbritseradeel (1878 - ) Ytje Ymes Symonsma    
Wymbritseradeel (1878 - ) Ytje Sjoerds Symonsma    
Wymbritseradeel (1879 - ) Sjoerd van der Werf    
Wymbritseradeel (1879 - 1879) Marijke Huitema    
Wymbritseradeel (1879 - 1879) Levenloos kind Minnema 1 kB  
Wymbritseradeel (1879 - 1879) Levenloos kind Minnema 1 kB  
Wymbritseradeel (1879 - ) Tjebbe van der Schuit    
Wymbritseradeel (1879 - 1880) Age Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1879 - 1895) Fokke Jans Seffinga    
Wymbritseradeel (1879 - ) Romkje Symonsma    
Wymbritseradeel (1879 - ) Ytje Sjoerds Simonsma    
Wymbritseradeel (1880 - ) Tjitte Huitema    
Wymbritseradeel (1880 - ) Elisabeth Huitema    
Wymbritseradeel (1880 - ) Auke Aukes de Vries    
Wymbritseradeel (1880 - 1885) Marijke Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1881 - ) Laas Sjoerds Siemensma    
Wymbritseradeel (1881 - ) Johannes Gerrits Flapper    
Wymbritseradeel (1881 - 1957) Teake Huitema    
Wymbritseradeel (1881 - ) Douwe Sjoerds van den Berg    
Wymbritseradeel (1882 - ) Tjitske Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1882 - 1897) Marijke Huitema    
Wymbritseradeel (1883 - ) Evert Gerrits Flapper    
Wymbritseradeel (1883 - ) Gesina Geertruida Heins Schukken    
Wymbritseradeel (1884 - ) Klaas van der Werf    
Wymbritseradeel (1884 - ) Berber Rypma    
Wymbritseradeel (1884 - ) Akke Huitema    
Wymbritseradeel (1885 - ) Gatske Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1885 - ) Harmen Gerrits Flapper    
Wymbritseradeel (1886 - ) Cornelis Johannes' Bonekamp    
Wymbritseradeel (1886 - ) Jelle Sjoerds Jellesma    
Wymbritseradeel (1886 - ) Ynte Heins Schukken    
Wymbritseradeel (1886 - 1968) Sibbeltje Asma    
Wymbritseradeel (1886 - 1965) Ybeltje Michiels Nauta    
Wymbritseradeel (1887 - ) Sytske Siemonsma    
Wymbritseradeel (1887 - ) Johanna Hilles van der Vleugel    
Wymbritseradeel (1887 - ) Marijke Piers Huitema    
Wymbritseradeel (1889 - ) Durk Wybrens Oppedijk 1 kB  
Wymbritseradeel (1889 - 1889) Klaas Huitema    
Wymbritseradeel (1889 - ) Johanna Hilles van der Vleugel    
Wymbritseradeel (1889 - ) Johannes Miedema    
Wymbritseradeel (1889 - ) Gerbrig Sjoerds van den Berg    
Wymbritseradeel (1890 - 1890) Jarig Rientses Rypma    
Wymbritseradeel (1890 - ) Klaas Arjens Rijpkema    
Wymbritseradeel (1890 - ) Akke Hilles van der Vleugel    
Wymbritseradeel (1890 - ) Grietje Sikkes Minnema    
Wymbritseradeel (1890 - 1890) Gregorius Ketelaar    
Wymbritseradeel (1890 - 1893) Klaas Yebs Seffinga    
Wymbritseradeel (1890 - ) Frans Gerrits Flapper    
Wymbritseradeel (1890 - ) Hendrik Johannes Mebius' Bonekamp    
Wymbritseradeel (1891 - ) Regina Jelles Dooper    
Wymbritseradeel (1891 - ) Rienst Hilles van der Vleugel    
Wymbritseradeel (1891 - ) Trijntje Michiels Nauta    
Wymbritseradeel (1891 - 1982) Johannes Cornelis Bekema    
Wymbritseradeel (1891 - 1964) Klaas Ages Huitema 1 kB  
Wymbritseradeel (1891 - 1925) Sybrigje Jans Galema    
Wymbritseradeel (1892 - ) Ytje Yntema    
Wymbritseradeel (1892 - 1968) Okke Rients' Huitema    
Wymbritseradeel (1893 - ) Jelle Wybrens Oppedijk    
Wymbritseradeel (1893 - 1964) Froukje Sjoerds Yntema    
Wymbritseradeel (1893 - 1894) Arjen Witteveen    
Wymbritseradeel (1893 - 1974) Johannes Rients Huitema    
Wymbritseradeel (1893 - ) Johannes Klaas Mevis' Bonekamp    
Wymbritseradeel (1893 - ) Ids Sybes Schaap    
Wymbritseradeel (1893 - ) Age Intes Huitema    
Wymbritseradeel (1894 - ) Duike Everts van Dijk    
Wymbritseradeel (1894 - ) Gerben Michiels Nauta    
Wymbritseradeel (1894 - 1965) Jaring Ages Huitema    
Wymbritseradeel (1894 - ) Jouke Hessels Altenburg    
Wymbritseradeel (1894 - 1981) Catharina Rients' Huitema    
Wymbritseradeel (1895 - ) Mintje Everts van Dijk    
Wymbritseradeel (1895 - ) Aaltje Ketelaar    
Wymbritseradeel (1895 - ) Johannes Nicolaas Mebius' Bonekamp    
Wymbritseradeel (1895 - ) Jacobus Intes Huitema    
Wymbritseradeel (1895 - ) Geertruida Yntema    
Wymbritseradeel (1895 - ) Jan Michiels Nauta    
Wymbritseradeel (1896 - ) Wybe Hessels Altenburg    
Wymbritseradeel (1896 - 1995) Aaltje Ketelaar    
Wymbritseradeel (1896 - ) Gerardus Mebius' Bonekamp    
Wymbritseradeel (1896 - ) Fedde Ruurds Zijlstra    
Wymbritseradeel (1897 - 1976) Jitte Rients' Huitema    
Wymbritseradeel (1897 - ) Lieuwe Intes Huitema    
Wymbritseradeel (1897 - ) Marijke Yntema    
Wymbritseradeel (1897 - 1897) Meinte Jozeph Witteveen    
Wymbritseradeel (1897 - 1984) Gregorius (Gorrit) Ketelaar    
Wymbritseradeel (1897 - 1898) Maurits Huitema    
Wymbritseradeel (1898 - 1990) Jouke Cornelis Bekema    
Wymbritseradeel (1898 - ) Jacob Ruurds Zijlstra    
Wymbritseradeel (1898 - 1972) Ruurd Michiels Nauta    
Wymbritseradeel (1898 - ) Minke Huitema    
Wymbritseradeel (1898 - 1968) Jetske Rients' Huitema    
Wymbritseradeel (1898 - ) Johannes Ketelaar    
Wymbritseradeel (1898 - 1901) Meinte Jozeph Witteveen    
Wymbritseradeel (1899 - ) Regnerus Yntema    
Wymbritseradeel (1899 - ) Elizabeth Johan' Abma    
Wymbritseradeel (1899 - ) Antje Sybes Schaap    
Wymbritseradeel (1899 - ) Geertruida Mebius' Bonekamp    
Wymbritseradeel (1899 - ) Andries Rients' Huitema    
Wymbritseradeel (1900 - 1974) Elisabeth Yebs Seffinga    
Wymbritseradeel (1900 - ) Sietske Ruurds Zijlstra    
Wymbritseradeel (1900 - ) Tjitske Ketelaar    
Wymbritseradeel (1900 - ) Tjitske Huitema    
Wymbritseradeel (1900 - ) Trijntje Michiels Nauta    
Wymbritseradeel (1900 - ) Ruurd Johan' Abma    
Wymbritseradeel (1901 - 1992) Geertruida Mebius' Bonekamp    
Wymbritseradeel (1901 - ) Siebren Hessels Altenburg    
Wymbritseradeel (1901 - 1936) Froukje Huitema    
Wymbritseradeel (1902 - ) Jan Potma    
Wymbritseradeel (1902 - ) Hette Johan' Abma    
Wymbritseradeel (1902 - ) Cecilia Ruurds Zijlstra    
Wymbritseradeel (1902 - ) Jan van Berkum    
Wymbritseradeel (1902 - 1986) Tjebbe Mebius' Bonekamp    
Wymbritseradeel (1902 - ) Aaltje Sybes Schaap    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Wymbritseradeel (1903 - ) Jacob Gerrits Andela    
Wymbritseradeel (1904 - ) Jelmer Ottes Jellema    
Wymbritseradeel (1904 - ) Theresia Potma    
Wymbritseradeel (1905 - ) Simme Titus' Andringa    
Wymbritseradeel (1905 - 1987) Marten Annes Hoekstra    
Wymbritseradeel (1906 - ) Janke Potma    
Wymbritseradeel (1906 - ) Oeke Titus' Andringa    
Wymbritseradeel (1908 - ) Bregtus Dijkstra    
Wymbritseradeel (1909 - ) Waltruida Titus' Andringa    
Wymbritseradeel (1909 - 1982) Rimmer Taedes Grondsma    
Wymbritseradeel (1912 - 1989) Auke Andela 1 kB  
Wymbritseradeel (1912 - ) Maurits Klaas Flapper    
Wymbritseradeel (1912 - ) Durk Harings Piersma    
Wymbritseradeel (1912 - ) Johannes Potma    
Wymbritseradeel (1918 - 1919) Mintje Seffinga    
Wymbritseradeel (marie Nijland) (1814 - ) Tjitske Jetzes Dijkstra    
Wymbritseradiel (1887 - ) Johannes van der Werf    
Wymbritseradiel (1897 - ) Martinus Maurits' Flapper    
Wytgaard (1812 - ) Broer Taekes Roorda    

Totaal 3370 personen in deze lijst met letter W.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter V

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter X

Personen index