Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: T

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter S

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter U

Totaal 972 personen met 61 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een T:
Talence Frankrijk (1)
Tanger (1)
Tebing Tinggi Sumatra (1)
Teglio Veneto (1)
Temple Newson (1)
Ten Post (1)
Ter Apel (1)
Ter Idzard (17)
Ter Oele (4)
Terband (13)
Terband Gem. AEngwirden (1)
Terband (Aengwirden) (1)
Terhorne (2)
Terkaple (14)
Ternaard (3)
Teroele (21)
Terschelling (1)
Terschuur (1)
Terwispel (3)
Terzool (10)
Tiel (1)
Tietjerk (3)
Tietjerksteradeel (17)
Tietjerksteradeel mairie Bergum (1)
Tijnje (1)
Tilburg (6)
Tirns (257)
Tirns - Thabor (2)
Tirns - Thabor Klooster (5)
Tirns ? (1)
Tirns (op Thaborklooster) (3)
Tjalhuizum (21)
Tjalleberd (5)
Tjerkgaast (23)
Tjerkgaast-Scharsterbrug (1)
Tjerkwerd (301)
Tjerkwerd - Aaksens (17)
Tjerkwerd - Arkum (5)
Tjerkwerd - Eemswoude (2)
Tjerkwerd - Hemdyk (1)
Tjerkwerd - Ritseburen (1)
Tjerkwerd - Sinserhûs (1)
Tjerkwerd - Ymswoude (2)
Toledo (1)
Tonbridge (1)
Tong GB (1)
Toppenhuzen (1)
Toulon (1)
Toulouse, Frankrijk (2)
Tours, Frankrijk (1)
Trophorne onder Elahuizen (1)
Tsarskoje Selo (1)
Tsienzerbuorren (1)
Tsjerkgaast (1)
Turijn (2)
Turijn Italië (1)
Twello (2)
Twijzel (3)
Tzum (105)
Tzum - Miedum (1)
Tzummarum (71)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Talence Frankrijk (1934 - ) Henrik Marie Jean André de Laborde de Monpezat 1 kB  
Tanger (1568 - 1638) Emmanuel van Portugal    
Tebing Tinggi Sumatra (1920 - 2010) Nora Beatrice (Noor) van de Wetering    
Teglio Veneto (1922 - 2015) Ernesto Andriol    
Temple Newson (1545 - 1567) Henri Stuart Darnley   29212 
Ten Post (1891 - ) Jantiene Rudolphine Wolthuis    
Ter Apel (1866 - ) Egbertus Cornelius Grol    
Ter Idzard (1786 - 1857) Assuerus Tite's Terwisscha van Scheltinga 3 kB  
Ter Idzard (1678 - 1714) Assuerus Terwisscha    
Ter Idzard (1709 - 1780) Titus Assuerus van Terwisscha    
Ter Idzard (1711 - 1794) Akke Assuerus van Terwisscha 1 kB  
Ter Idzard (1713 - ) Reinsje Assuerus van Terwisscha 1 kB  
Ter Idzard (1714 - 1784) Reinsje Assuerus Terwisscha    
Ter Idzard (1753 - 1825) Frans Jurjens Bos    
Ter Idzard (1788 - 1854) Tite Tite's Terwisscha van Scheltinga    
Ter Idzard (1791 - 1862) Akke Sybrigje Tite's Terwisscha van Scheltinga 1 kB  
Ter Idzard (1796 - 1861) Johannes Tite's Terwisscha van Scheltinga    
Ter Idzard (1808 - 1870) Tite Johannes Terwisscha van Scheltinga 1 kB  
Ter Idzard (1812 - 1877) Apollonia Theodora Terwisscha van Scheltinga    
Ter Idzard (1814 - 1901) Sabina Johanna Terwisscha van Scheltinga    
Ter Idzard (1817 - 1881) Johannes Assuerus Terwisscha van Scheltinga    
Ter Idzard (1895 - ) Jantje Piërus' Biersma    
Ter Idzard (1907 - 1944) Hendrik Greorgius Eises Bos 4 kB  
Ter Idzard (1908 - 1976) Nicolaas Matheus Hendrikus Meijners    
Ter Oele (1774 - 1858) Klaas Reins Hettinga 3 kB  
Ter Oele (1817 - 1908) Tjitske Klazes Rijpkema    
Ter Oele (1833 - ) Geeske Wiebes Rijpkema    
Ter Oele (1890 - 1988) Holkje Leenstra    
Terband   Petronella Catharina Andringa    
Terband (1803 - 1876) Willem Christoffel Veldman    
Terband (1810 - 1879) Mettje Christoffels (Martha) Veldman    
Terband (1813 - ) Christina Christoffels Veldman    
Terband (1836 - ) Rigtje Hendriks Kroes    
Terband (1871 - 1873) Taeke Ysbrands Galema    
Terband (1873 - ) Durk Ysbrands Galema    
Terband (1874 - 1935) Meinte Franciscus Jorna    
Terband (1874 - 1892) Maria Ysbrands Galema    
Terband (1877 - 1927) Antje Ysbrands Galema    
Terband (1880 - ) Hendrik Jans Kingma    
Terband (1880 - 1963) Rudolf Andringa    
Terband (1915 - ) Lolle Jans Nauta    
Terband Gem. AEngwirden (1895 - ) Afke de Leeuw    
Terband (Aengwirden) (1871 - ) Jan Franzes Jorna    
Terhorne (1732 - ) Arjen Klazes    
Terhorne (1864 - ) Sybe Schaap    
Terkaple (1802 - 1846) Arjen Pieters Witteveen    
Terkaple (1778 - 1843) Trijntje Arjens    
Terkaple (1803 - 1856) Tjebbe Klazes Hettinga 3 kB  
Terkaple (1805 - 1876) Klaas Klazes Hettinga    
Terkaple (1808 - 1849) Reinskje Klazes Hettinga    
Terkaple (1808 - 1879) Pieter Pieters Witteveen 1 kB  
Terkaple (1811 - ) Joseph Pieters Witteveen    
Terkaple (1831 - 1866) Pieter Pieters Witteveen    
Terkaple (1832 - ) Grietje Arjens Witteveen    
Terkaple (1833 - 1913) Tjebbe Pieters Witteveen    
Terkaple (1842 - 1892) Pieter Arjens Witteveen    
Terkaple (1872 - ) Fokke Idses Schaap    
Terkaple (1876 - ) Agatha Bouwer    
Terkaple (1913 - 1998) Jan H. Kroes    
Ternaard (1838 - ) Jacob Hendriks Kroes    
Ternaard (1858 - ) Anne Reinders Brunia    
Ternaard (1888 - ) Tjipke Arjens Koopmans    
Teroele (1801 - 1885) Rein Klazes Hettinga    
Teroele (1755 - 1826) Watze Jans van der Weide 1 kB  
Teroele (1719 - ) Douwe Douwes 1 kB  
Teroele (1812 - 1858) Johannes Wiebes Hettinga    
Teroele (1819 - 1889) Akke Klazes Rijpkema    
Teroele (1844 - ) Atze Jentjes Douma    
Teroele (1849 - ) Froukje Douma    
Teroele (1855 - 1948) Jildert Durks (Jillert) de Vries    
Teroele (1858 - ) Marten Annes Visser    
Teroele (1876 - 1960) Martinus Jelles Kampstra    
Teroele (1877 - ) Klaas Piers Hoekstra    
Teroele (1883 - ) Stoffel Martens Visser    
Teroele (1887 - ) Tjitte Martens Visser    
Teroele (1889 - ) Geeske Leenstra    
Teroele (1892 - ) Jelle Wisses de Jong    
Teroele (1893 - ) Silvester Dijkstra    
Teroele (1901 - ) Agatha Johannes Huitema    
Teroele (1903 - 1991) Isabella Geertruida (Ida) Huitema    
Teroele (1906 - ) Catharina Johannes (Zr. Hildegonde) Huitema    
Teroele (1918 - 2016) Johanna Nagelhout    
Teroele (1923 - 1993) Afke Leenstra    
Terschelling (1815 - ) Frederik Rijf    
Terschuur (1913 - 1995) Reijnoldus Leonardus (Reis) Blom 1 kB  
Terwispel (1835 - ) Lemkje Jans (Limkje) Bosma    
Terwispel (1870 - ) Jan Veenstra    
Terwispel (1876 - ) Antje Veenstra    
Terzool (1609 - ) Hylk Wopkes    
Terzool (1805 - 1861) Antje Rintjes Jellema    
Terzool (1817 - ) Murk Harmens Abma    
Terzool (1833 - ) Mintje Harmens Boersma    
Terzool (1835 - 1911) Richtje Harmens Boersma    
Terzool (1843 - ) Sijke Ages Fokkens    
Terzool (1866 - 1933) Pier Jelmers de Groot    
Terzool (1868 - ) Gerrit Harmens Abma    
Terzool (1891 - ) Albert Piers Burenga    
Terzool (1896 - ) Auke Freerks Abma    
Tiel (1895 - ) Jan Hendrikus Theodorus van Scherpenseel    
Tietjerk (1695 - ) Sibbeltje Ulbes    
Tietjerk (1875 - ) Wytske Geerts van der Meer    
Tietjerk (1897 - ) Pieter Ales Deelstra    
Tietjerksteradeel (1832 - 1900) Leentje Jans van Berkum    
Tietjerksteradeel (1844 - ) Pieter van der Heide    
Tietjerksteradeel (1846 - 1926) Maaike Willems van der Heide    
Tietjerksteradeel (1849 - 1871) Warner Atzes Veltman    
Tietjerksteradeel (1853 - ) Petrus Jacobs Veltman    
Tietjerksteradeel (1856 - ) Nicolaas Jacobs Veltman    
Tietjerksteradeel (1859 - ) Henderina Popkes Vriesema    
Tietjerksteradeel (1859 - ) Filippus Johannes Hanewald    
Tietjerksteradeel (1861 - 1899) Sytske Willems van der Heide    
Tietjerksteradeel (1863 - ) Trijntje Johannes Hanewald    
Tietjerksteradeel (1868 - ) Akke Johannes Hanewald    
Tietjerksteradeel (1881 - 1957) Sjuttje van der Heide    
Tietjerksteradeel (1884 - 1905) Romke Jitzes van der Heide    
Tietjerksteradeel (1889 - ) Johannes Jitzes van der Heide    
Tietjerksteradeel (1895 - ) Petronella Warners Veltman    
Tietjerksteradeel (1899 - ) Janke Jeltes Hoekstra    
Tietjerksteradeel (1901 - ) Sybren Jeltes Hoekstra    
Tietjerksteradeel mairie Bergum (1814 - ) Chistiaan Houdyn Beekhuis    
Tijnje (1912 - 1999) Homme G. Joustra    
Tilburg (1884 - ) Elisabeth Maria Anna van den Hoeven    
Tilburg (1889 - ) Henricus Aloysius Smarius    
Tilburg (1893 - 1944) Waltherus Albertus van der Heyden    
Tilburg (1907 - 1975) Henriëtte Pauline Elise Josefine Bruyelle    
Tilburg (1913 - ) Anny Prince    
Tilburg (1915 - ) Petronella Janssen    
Tirns (1740 - 1808) Doeke Jacobs (Doecke) Foekema 1 kB  
Tirns (1735 - 1820) Eeke Jorrits 1 kB  
Tirns (1741 - ) Gerben Ates    
Tirns (1792 - 1871) Gerbrig Sybolts (doopnaam Georgia) Hiddema    
Tirns (1763 - 1788) Herke Sjoerds (of Heerke)    
Tirns (1786 - 1828) Jan Watzes van der Weide    
Tirns (1781 - 1837) Jitske (Ydske, Idsche of Jetske) van der Weide    
Tirns (1795 - 1857) Johannes Watzes van der Weide    
Tirns ( - 1749) Oege Johannes 1 kB  
Tirns (1733 - 1740) Pier Jorrits 1 kB  
Tirns (1740 - ) Pier Jorrits    
Tirns (1737 - ) Sijke Jorrits 1 kB  
Tirns (1792 - 1842) Sjoerd Watzes van der Weide 1 kB  
Tirns (1766 - 1812) Sybolt Thomas Hiddema    
Tirns (1788 - 1858) Sytske Watses van der Weide    
Tirns (1795 - 1871) Trijntje Hiddes (Catharina) Hobma (Hobbema)    
Tirns   Trijntje Siemens of Sjoerds 1 kB  
Tirns (1694 - 1780) Gerrit Wybes    
Tirns (1730 - 1791) Akke Douwes    
Tirns (1759 - 1839) Geertje Sjoerds (Gertruda) Westerhuis    
Tirns (1770 - 1808) Stijntje Thomas Wiersma    
Tirns (1773 - 1826) Boukje Thomas Wiersma    
Tirns (1775 - 1859) Ytje Feddes Galema    
Tirns (1783 - 1857) Boukje Hoites Foekema    
Tirns (1784 - 1871) Jildou Feddes Ypma    
Tirns (1785 - ) Cornelis Feddes Ypma    
Tirns (1789 - 1864) Antje Watses van der Weide    
Tirns (1791 - ) Sjoerd Feddes Ypma    
Tirns (1792 - ) Oege Aukes Breeuwsma    
Tirns (1796 - ) Trijntje Franses Zaadstra    
Tirns (1797 - 1839) Trijntje Keimpes Jorna    
Tirns (1798 - 1863) Trijntje Watzes (Catharina) van der Weide    
Tirns (1798 - 1888) Cornelis Reimers Faber    
Tirns (1799 - 1869) Klaas Watzes van der Weide    
Tirns (1800 - ) Feikje Jans Douma    
Tirns (1800 - 1849) Hendrik Johannes Brandsma 1 kB  
Tirns (1802 - 1862) Ysbrand Johannes Brandsma    
Tirns (1803 - ) Baukje Jelles Slipstra    
Tirns (1803 - 1826) Tjitske Johannes Brandsma    
Tirns (1803 - 1834) Jan Jans Douma    
Tirns (1804 - 1805) Andrieske Johannes Brandsma    
Tirns (1805 - 1811) Andrieske Adegesina Brandsma 1 kB  
Tirns (1808 - 1837) Petrus Johannes (Pieter) Romkes    
Tirns (1811 - ) Johannes Hannes de Boer    
Tirns (1813 - ) Pietje Paulus Galema    
Tirns (1815 - ) Pieter Hannes de Boer    
Tirns (1816 - 1851) Trijntje Paulus Galema 1 kB  
Tirns (1816 - 1875) Pietje Gerbens Teppema    
Tirns (1817 - ) Fedde Cornelis' Ypma    
Tirns (1820 - 1893) Johanna Piers Westra    
Tirns (1821 - ) Lieuwe Cornelis' Ypma    
Tirns (1822 - ) Riemke Pieters Foekema    
Tirns (1824 - ) Tjitske Jacobs Eerdijks    
Tirns (1824 - ) Jan Gerrits Reen    
Tirns (1825 - 1825) levenloos kind Reen    
Tirns (1826 - 1912) Sjuttje Jacobs Postma    
Tirns (1829 - ) Doeke Jacobs Foekema    
Tirns (1832 - 1868) Trijntje Pieters Romkes    
Tirns (1832 - 1876) Gerrit Jurjens Lolkema    
Tirns (1832 - 1902) Nieske Hessels van der Werf    
Tirns (1834 - 1921) Epke Jans Zonderland    
Tirns (1834 - 1870) Jetske Jurjens Lolkema 1 kB  
Tirns (1834 - ) Ytje Lourens (ook wel Ida) de Boer    
Tirns (1836 - ) Marten Willem Stilma    
Tirns (1837 - ) Trijntje Rommerts Meyer    
Tirns (1837 - 1925) Agatha Hessels van der Werf    
Tirns (1837 - 1921) Klaas Pieters Bootsma    
Tirns (1838 - 1904) Sjouke Ates Huitema    
Tirns (1839 - ) Luitzen Jacobs Postma    
Tirns (1839 - 1865) Arnoldus Franciscus Albada Jelgersma    
Tirns (1840 - 1909) Christoffel Pieters (Stoffel) Bootsma    
Tirns (1840 - 1878) Durk Hessels van der Werf    
Tirns (1841 - ) Sybrandus Pieters Pietersma    
Tirns (1841 - 1914) Geertje Oeges van der Weide    
Tirns (1842 - 1909) Jantje Botes van der Werf    
Tirns (1842 - 1863) Wietske Bootsma    
Tirns (1842 - ) Agatha Petronella Ledel    
Tirns (1844 - 1907) Dieuwke Botes van der Werf 1 kB  
Tirns (1844 - ) Petronella Maria Lodevica Ledel    
Tirns (1844 - 1878) Fopke Hessels van der Werf    
Tirns (1844 - 1850) Anne Bootsma    
Tirns (1846 - 1916) Leopold Christiaan Ledel    
Tirns (1847 - 1855) Cecilia Maria Bootsma    
Tirns (1848 - 1908) Fedde Hessels van der Werf    
Tirns (1848 - ) Elisabeth Helena Christina Ledel    
Tirns (1848 - ) Sake Tjalling Janse    
Tirns (1849 - 1929) Francisca Hilles (Franske) Ydema    
Tirns (1850 - 1943) Ids Piekema    
Tirns (1850 - ) Aukje Tjalling Janse    
Tirns (1850 - ) Cornelia Anna Maria Francina Ledel    
Tirns (1850 - 1937) Dieuwke van der Weide    
Tirns (1851 - ) Sjoerd Jans Heeg    
Tirns (1851 - ) Anke Tjallings Janse    
Tirns (1854 - 1878) Sybrig Hilles Ydema    
Tirns (1854 - 1945) Wiebe Simmes Andringa    
Tirns (1855 - 1903) Sybrandus Hilles Ydema    
Tirns (1855 - ) Sytske Tjallings Janse    
Tirns (1856 - 1892) Marijke Simmes Andringa 1 kB  
Tirns (1856 - 1934) Johanna Maria Botes van der Werf    
Tirns (1857 - 1954) Geertje Thomas' Donia    
Tirns (1858 - 1901) Fedde Botes van der Werf    
Tirns (1859 - ) Yede Willems Yedema    
Tirns (1860 - 1916) Baukje Botes van der Werf    
Tirns (1861 - ) Jetske Douwes Teernstra    
Tirns (1861 - 1912) Antje Douwes Boermans    
Tirns (1861 - 1933) Ymkje Maria Andringa    
Tirns (1861 - ) Symentje Pieters Adema    
Tirns (1861 - 1936) Hitje Dirks de Boer    
Tirns (1863 - ) Johannes Botes van der Werf 1 kB  
Tirns (1863 - ) Watze Tjallings Janse    
Tirns (1863 - 1936) Metje Klazes Bootsma    
Tirns (1863 - ) Jan Kamstra    
Tirns (1863 - 1943) Geertje Ypma    
Tirns (1863 - 1922) Poppe Pieters Engwirda 1 kB  
Tirns (1864 - 1941) Pieter Ottes de Beer    
Tirns (1864 - 1890) Willem Ypes Wiersma    
Tirns (1864 - 1945) Jurjen Yntema 1 kB  
Tirns (1865 - ) Waltje de Boer    
Tirns (1865 - 1931) Sjoerdje Tjallings Janse    
Tirns (1866 - 1950) Jildert Gerrits de Boer    
Tirns (1866 - 1932) Pieter Klazes Bootsma    
Tirns (1867 - 1941) Siebrigje Ypma    
Tirns (1867 - 1867) + dochter Ledel    
Tirns (1867 - ) Geertruida Ottes de Beer    
Tirns (1868 - ) Geertruida Watzes Wiersma    
Tirns (1868 - 1933) Trijntje van der Tempel    
Tirns (1868 - 1938) Dieuwke Willems Ydema    
Tirns (1869 - 1939) Swiebertus (Sjouke) Bootsma    
Tirns (1872 - 1949) Ate Klazes Bootsma    
Tirns (1872 - 1902) Adriana Ypes Wiersma 1 kB  
Tirns (1873 - 1914) Titus Johannes Terwisscha van Scheltinga 1 kB  
Tirns (1873 - 1955) Ymkje Petrus' Boermans    
Tirns (1873 - 1892) Jouke Johannes Yntema 1 kB  
Tirns (1873 - 1923) Froukje Poelsma    
Tirns (1873 - ) Douwe Sjieukes Homminga    
Tirns (1874 - 1943) Maria Terwisscha van Scheltinga    
Tirns (1874 - 1903) Ytje Petrus' Boermans    
Tirns (1875 - 1898) Sietske Ypes Wiersma    
Tirns (1875 - 1948) Anne Klazes Bootsma    
Tirns (1875 - 1946) Thecla Terwisscha van Scheltinga    
Tirns (1875 - 1888) Geertje Feddes van der Werf    
Tirns (1875 - ) Sybe Sjieukes Homminga 1 kB  
Tirns (1876 - 1967) Geertruida Engwerda    
Tirns (1876 - 1952) Wytske Klazes Bootsma    
Tirns (1877 - 1958) Hessel Feddes van der Werf    
Tirns (1877 - 1878) Joannes Hans Wiersma    
Tirns (1879 - ) Taetske Pieters Johannesma    
Tirns (1879 - 1918) Taeke Klazes Bootsma    
Tirns (1879 - 1955) Pieter Feddes van der Werf    
Tirns (1881 - 1960) Agatha Bakker    
Tirns (1882 - ) Pietje Piekema    
Tirns (1882 - 1909) Bouke Feddes van der Werf    
Tirns (1882 - ) Jeltje Willems Feenstra    
Tirns (1883 - 1978) Harmke M. Engwerda    
Tirns (1883 - ) Gerritje Willems Feenstra    
Tirns (1884 - ) Bauke Piekema    
Tirns (1885 - 1929) Boukje Feddes van der Werf    
Tirns (1885 - ) Folkert Ruurds Zijlstra    
Tirns (1885 - ) Durk Jacobs Boekema    
Tirns (1886 - ) Grietje Sjoerds Zondervan    
Tirns (1886 - ) Bauke Piekema    
Tirns (1886 - 1925) Froukje (Veronica) Huitema    
Tirns (1886 - ) Akke Ruurds Zijlstra    
Tirns (1887 - ) Tjerk Jacobs Boekema    
Tirns (1888 - ) Reinder Douwes Huisman    
Tirns (1888 - ) Dieuwke Jacobs Boekema    
Tirns (1888 - ) Sjoukje Piekema    
Tirns (1889 - 1889) Pieter Lemstra    
Tirns (1890 - ) Hansje Sybes Schaap    
Tirns (1890 - 1956) Anke Wiebes Andringa    
Tirns (1891 - ) Hiltje Jelles Sitenga    
Tirns (1891 - ) Ids Bakker    
Tirns (1892 - 1893) kind Andringa 1 kB  
Tirns (1892 - 1892) kind Flapper 1 kB  
Tirns (1892 - 1960) Elisabeth Rypma    
Tirns (1892 - ) Pieter Jacobs Boekema    
Tirns (1892 - ) Sjoerd Sybes Schaap    
Tirns (1892 - 1894) Jacobus Westendorp 1 kB  
Tirns (1893 - ) Sjouke Piekema    
Tirns (1893 - 1979) Jelle Popkes Altenburg    
Tirns (1893 - 1975) Willem Wiebes Andringa    
Tirns (1893 - 1986) Marie Rypma    
Tirns (1894 - ) Anna Jacobs Boekema    
Tirns (1894 - ) Bauke Jacobs Boekema    
Tirns (1895 - 1897) Ytje Andringa 1 kB  
Tirns (1895 - ) Trijntje Sybes Schaap    
Tirns (1895 - 1974) Jarig Rientses Rypma    
Tirns (1895 - ) Ynskje Piekema    
Tirns (1896 - 1896) kind Rypma 1 kB  
Tirns (1896 - 1896) kind Rypma 1 kB  
Tirns (1896 - ) Fedde Popkes van der Werf    
Tirns (1896 - ) Gerben Hepkes de Boer    
Tirns (1896 - 1985) Pieter Wybes Andringa    
Tirns (1896 - ) Trijntje Jacobs Boekema    
Tirns (1897 - 1898) kind Andringa 1 kB  
Tirns (1897 - 1897) kind Flapper 1 kB  
Tirns (1897 - 1966) Boukje Rypma    
Tirns (1897 - 1982) Tjitske Feddes van der Werf    
Tirns (1897 - ) Elizabeth Sybes Schaap    
Tirns (1897 - 1904) Akke Popkes Altenburg    
Tirns (1898 - 1943) Johannes Piekema    
Tirns (1898 - 1960) Taetske Ates (Teats) Bootsma    
Tirns (1898 - 1982) Sjoerd Reins Minnema    
Tirns (1898 - 1978) Jourica Rypma    
Tirns (1898 - 1945) Tjipke Hessels Altenburg    
Tirns (1899 - ) Philippus Reins Minnema    
Tirns (1899 - 1986) Age Bootsma 1 kB  
Tirns (1900 - 1900) + kind Rypma 1 kB  
Tirns (1900 - 1982) Arjen Reins Minnema    
Tirns (1900 - 1983) Klaas Bootsma    
Tirns (1901 - 1901) Huite Reins Minnema    
Tirns (1901 - 1954) Ypke Reins Minnema    
Tirns (1901 - 1998) Metje Bootsma    
Tirns (1902 - 1902) kind Altenburg 1 kB  
Tirns (1902 - 1988) Margaretha Reins Minnema    
Tirns (1903 - 1973) Gerrit Ates Bootsma    
Tirns (1904 - 1955) Johanna Wiebes Andringa    
Tirns (1904 - 1976) Pieter Bootsma    
Tirns (1905 - 1998) Regina Petronella Bootsma    
Tirns (1906 - 1978) Rein Hettinga    
Tirns (1906 - 1992) Hiske Cecilia Rypma    
Tirns (1907 - 1993) Petronella (Nel) Bootsma    
Tirns (1907 - 1997) Sjoerd Huitema    
Tirns (1909 - ) Fronica Hendrika Huitema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Tirns (1909 - 1910) Elizabeth Bootsma    
Tirns (1909 - 1975) Pieter Jacobs Hettinga    
Tirns (1910 - 1987) Gorgonius Rypma    
Tirns (1910 - 1999) Anne Bootsma    
Tirns (1911 - 2004) Nicolaas Hendrikus Huitema    
Tirns (1911 - 1935) Gerben Jacobs Hettinga    
Tirns (1911 - ) Sjoerd Douwe van den Berg    
Tirns (1912 - ) Johanna Elisabeth Bootsma    
Tirns (1912 - 1955) Elizabeth (Lies) Bootsma    
Tirns (1912 - 1940) Johannes Sible Huitema    
Tirns (1913 - 1998) Sybren Ridsert (Sieb) van den Berg    
Tirns (1913 - 2007) Regina Lucia Andela    
Tirns (1913 - 1977) Anne Antonius de Boer    
Tirns (1914 - 1969) Taetske (Zr. Wereburga) Bootsma    
Tirns (1914 - 1985) Eelke Bootsma    
Tirns (1915 - 2012) Geertje Jongsma    
Tirns (1915 - 2006) Klaas Annes Bootsma 1 kB  
Tirns (1916 - 1949) Epke Annes Bootsma 1 kB  
Tirns (1916 - 2012) Janna Suierveld    
Tirns (1917 - 2002) Petronella Johanna Altenburg    
Tirns (1918 - 2015) Jantje (Zr. Fransisco) Bootsma    
Tirns (1918 - 2003) Teake Bootsma    
Tirns (1919 - 2011) Lezientje (Lynke) Suierveld    
Tirns (1919 - 1998) Hepke de Boer    
Tirns (1919 - 2014) Tjitske Talsma    
Tirns (1919 - 2016) Taeke Bootsma    
Tirns (1921 - 2003) Anna Agatha Altenburg    
Tirns (1922 - 2013) Agatha (Zr. Edeltruda) Bootsma    
Tirns (1922 - 2017) Elisabeth Bootsma    
Tirns (1922 - 2012) Sybe Ids (Sibe) Schaap    
Tirns (1924 - 2010) Agatha Jonkman    
Tirns (1924 - 1955) Agatha Thecla Altenburg    
Tirns (1924 - 2006) Jan Bootsma    
Tirns - Thabor (1749 - ) Antie Sjoerds (Westra)    
Tirns - Thabor (1751 - 1782) Antje Sjoerds    
Tirns - Thabor Klooster (1804 - 1883) Oege Watzes van der Weide    
Tirns - Thabor Klooster (1721 - 1783) Sietske Oeges 1 kB  
Tirns - Thabor Klooster (1746 - 1793) Trijntje Sjoerds (Westra) 2 kB  
Tirns - Thabor Klooster (1851 - 1900) Bote Oeges van der Weide    
Tirns - Thabor Klooster (1908 - 1990) Sijke Jetske Catharina Andela 1 kB  
Tirns ? ( - 1700) Gelke Hayes    
Tirns (op Thaborklooster) (1909 - 1993) Hans Jan Andela 1 kB  
Tirns (op Thaborklooster) (1911 - 1982) Catharina Regina Maria Andela 1 kB  
Tirns (op Thaborklooster) (1914 - 2002) Sible Sjoerd Andela    
Tjalhuizum (1666 - ) Murkjen Ulbes Foeckema 1 kB  
Tjalhuizum (1716 - 1806) Gerben Nannes    
Tjalhuizum (1762 - 1826) Trijntje Hendriks Jellema (Ypma?)    
Tjalhuizum (1777 - ) Fokje Ysbrand Galema    
Tjalhuizum (1781 - ) Sijtske Klazes Galema    
Tjalhuizum (1810 - 1863) Jetze (Julianus) Doekes Bouma 1 kB  
Tjalhuizum (1812 - 1896) Femke (Wimke) Gerrits Hoekema    
Tjalhuizum (1816 - ) Hendrik Gerrits Hoekema    
Tjalhuizum (1816 - ) Geertje Gerrits Hoekema    
Tjalhuizum (1819 - ) Okke Gerrits Hoekema    
Tjalhuizum (1826 - ) Gerritje Jentjes Dijkstra    
Tjalhuizum (1844 - ) Taekele Geertruida Jelles Bouma    
Tjalhuizum (1887 - 1954) Tjitte Ages Huitema    
Tjalhuizum (1889 - ) Ynte Heins Schukken 1 kB  
Tjalhuizum (1890 - 1922) Trijntje Ages Huitema    
Tjalhuizum (1892 - ) Willemke Heins Schukken    
Tjalhuizum (1893 - 1977) Folkert Reins Hettinga    
Tjalhuizum (1893 - 1893) Marijke Huitema 1 kB  
Tjalhuizum (1898 - 1969) Sjoerd Reins Hettinga    
Tjalhuizum (1918 - 2013) Tjeerdtje Dijkstra    
Tjalhuizum (1922 - 2018) Klaske Dijkstra    
Tjalleberd (1749 - ) Petrus Brouwer    
Tjalleberd (1849 - ) Martha Johannes Kleinberend    
Tjalleberd (1850 - ) Sjoerdtje Alberts van der Wal    
Tjalleberd (1854 - ) Hermina Johanna Kleinberend    
Tjalleberd (1891 - ) Jinke Heidsma    
Tjerkgaast (1804 - ) Geeltje Piers vd Gaast    
Tjerkgaast (1828 - 1901) Filippus Huites Bouwer    
Tjerkgaast (1829 - 1888) Hessel Huites Bouwer    
Tjerkgaast (1831 - 1859) Anne Huites Bouwer    
Tjerkgaast (1832 - 1867) Johanneske Huites Bouwer    
Tjerkgaast (1833 - ) Antje Huites Bouwer    
Tjerkgaast (1842 - ) Sietske Ates Knol    
Tjerkgaast (1867 - 1932) Hendrik Filippus' Bouwer    
Tjerkgaast (1869 - 1914) Anne Filippus' Bouwer    
Tjerkgaast (1870 - 1898) Dieuwke Filippus' Bouwer    
Tjerkgaast (1872 - ) Elisabeth Filippus' Bouwer    
Tjerkgaast (1874 - 1956) Hessel Filippus' Bouwer    
Tjerkgaast (1875 - ) Antje Roelofs Bosma    
Tjerkgaast (1877 - ) Trijntje Roelofs Bosma    
Tjerkgaast (1880 - 1963) Anna Filippus' Bouwer    
Tjerkgaast (1881 - 1968) Ytje Agricola    
Tjerkgaast (1898 - 1986) Jetske Agricola    
Tjerkgaast (1920 - 2014) Jan Lodewijk Bouwhuis    
Tjerkgaast (1920 - 2014) Afke Agricola    
Tjerkgaast (1922 - 2012) Alida Wicia (Ali) Agricola    
Tjerkgaast (1923 - ) Cees Agricola    
Tjerkgaast (1923 - 2018) Maurits Agricola    
Tjerkgaast (1925 - 2017) Wicia Catharina (Wietske) Agricola    
Tjerkgaast-Scharsterbrug (1905 - 1983) Monica Ida (Minke) Huitema    
Tjerkwerd (1728 - ) Akke Aukes Homminga    
Tjerkwerd (1804 - 1886) Akke Mevis Brandsma    
Tjerkwerd   Antje Feikes    
Tjerkwerd (1722 - ) Antje Lieuwes    
Tjerkwerd (1776 - 1840) Antje Lieuwes Grondstra (Groustra)    
Tjerkwerd (1761 - 1803) Botje Idzes    
Tjerkwerd (1721 - ) Doetje Jellema 1 kB  
Tjerkwerd (1730 - 1731) Eke Aukes Homminga    
Tjerkwerd (1732 - 1736) Eke Aukes Homminga    
Tjerkwerd (1736 - ) Eke Aukes Homminga    
Tjerkwerd (1745 - 1771) Gatske Gosses 1 kB  
Tjerkwerd (1757 - 1811) Grietje Wybes    
Tjerkwerd (1802 - 1884) Hendrik Mevis Brandsma 9 kB  
Tjerkwerd (1724 - 1796) Lolke Feikes (Lolkema) 1 kB  
Tjerkwerd (1768 - 1769) Mense Ypes    
Tjerkwerd (1704 - ) Mien Donia    
Tjerkwerd (1719 - 1722) Otte Jellema 1 kB  
Tjerkwerd (1790 - 1829) Trijntje Sybes Homminga 1 kB  
Tjerkwerd (1717 - ) Tytje Sipkes Jellema 1 kB  
Tjerkwerd (1796 - 1823) Wiebe Sybes Homminga    
Tjerkwerd (1724 - ) Yfke Lieuwes    
Tjerkwerd (1763 - 1834) Ype Jans Wiersma    
Tjerkwerd (1789 - 1873) Ysbrand Klazes Galema 1 kB  
Tjerkwerd (1811 - ) Ytje Baukes Bootsma    
Tjerkwerd (1616 - 1656) Hylcke Johannes    
Tjerkwerd (1640 - 1681) Rinck Syboldts    
Tjerkwerd (1714 - ) Lolke Feikes    
Tjerkwerd (1714 - ) Pieter Feikes    
Tjerkwerd (1720 - ) Jetse Feikes 1 kB  
Tjerkwerd (1721 - 1792) Sjoerd Douwes (Werf, van der)    
Tjerkwerd (1722 - ) Tjebbe Feikes    
Tjerkwerd (1739 - ) Hessel Douwes Yntema    
Tjerkwerd (1747 - 1821) Dirk Yttes Flapper    
Tjerkwerd (1756 - ) Gerben Douwes van der Werf    
Tjerkwerd (1759 - 1838) Klaas Jans Ketelaar 1 kB  
Tjerkwerd (1763 - 1827) Elske Jans Wiersma    
Tjerkwerd (1764 - ) Teatske Pieters (Teetske) Andersma    
Tjerkwerd (1765 - 1841) Botje Johannes de Boer    
Tjerkwerd (1765 - 1844) Gijsbert Jelles Bruinsma    
Tjerkwerd (1767 - 1843) Sybrigje Jelles Bruinsma 1 kB  
Tjerkwerd (1768 - 1839) Jan Johannes de Boer    
Tjerkwerd (1771 - ) Hiltje Johannes de Boer    
Tjerkwerd (1771 - 1812) Pierkjen Jans    
Tjerkwerd (1774 - 1780) Klaas Gerrits Hollander    
Tjerkwerd (1780 - 1851) Liskje Douwes van der Werf    
Tjerkwerd (1782 - 1828) Sjoerd Douwes van der Werf    
Tjerkwerd (1784 - ) Sjoerdje Klazes Galema    
Tjerkwerd (1785 - ) Gerben Fekkes de Vries    
Tjerkwerd (1787 - ) Ysbrand Klazes Galema    
Tjerkwerd (1789 - ) Gatske Douwes van der Werf    
Tjerkwerd (1789 - 1854) Gerrit Douwes Hollander 1 kB  
Tjerkwerd (1790 - 1848) Stijntje Douwes van der Werf 1 kB  
Tjerkwerd (1791 - 1859) Minke Durks de Boer    
Tjerkwerd (1791 - ) Hoyte Tjittes Huitema    
Tjerkwerd (1793 - 1795) Bouke Durks de Boer    
Tjerkwerd (1796 - 1869) Simme Douwes van der Werf    
Tjerkwerd (1797 - ) Taeke Klazes Brouwer    
Tjerkwerd (1797 - 1857) Huite Fongers Huitema    
Tjerkwerd (1798 - ) Huite Tjerks Huitema    
Tjerkwerd (1800 - ) Jouke Pieters van der Wey    
Tjerkwerd (1800 - 1871) Siemon Eekes Siemonsma    
Tjerkwerd (1800 - 1858) Antje Tjerks Huitema    
Tjerkwerd (1801 - ) Ate Tjerks Huitema    
Tjerkwerd (1801 - ) Attje Pieters van der Wey    
Tjerkwerd (1801 - ) Dutje Pieters Ymes Pietersma    
Tjerkwerd (1802 - ) Catharinus Siebrens de Boer    
Tjerkwerd (1804 - ) Sjoerd Pieters van der Wey    
Tjerkwerd (1805 - 1834) Minke Siebrens de Boer    
Tjerkwerd (1806 - ) Tietje Tjerks Huitema    
Tjerkwerd (1806 - ) Thomas Jacobs Hiemstra    
Tjerkwerd (1806 - 1809) Andrieske Mevis Brandsma    
Tjerkwerd (1807 - ) Antje Yemes Pietersma    
Tjerkwerd (1808 - ) Gerritje Ekes Symensma    
Tjerkwerd (1808 - 1846) Hinke Hanses Zysling (Siesling)    
Tjerkwerd (1808 - 1808) Jaring Mevis Brandsma 1 kB  
Tjerkwerd (1808 - 1902) Anne Cornelis Koopmans    
Tjerkwerd (1809 - ) Thomaske Tjerks Huitema    
Tjerkwerd (1811 - ) Teatske Tjerks Huitema    
Tjerkwerd (1811 - ) Tjitske Sjoerds Rusticus    
Tjerkwerd (1811 - 1843) Johanna Fongers Huitema    
Tjerkwerd (1812 - ) Wopke Pieters van der Wey    
Tjerkwerd (1812 - 1901) Hepke Hieltjes van der Zee    
Tjerkwerd (1812 - ) Baukje Ymes Pietersma    
Tjerkwerd (1812 - 1831) Jarig Sjoerds Rypma    
Tjerkwerd (1813 - 1850) Froukje Ysbrands Galama    
Tjerkwerd (1813 - 1858) Trijntje Hyltjes van der Zee    
Tjerkwerd (1814 - ) Djurre Hanzes Zysling    
Tjerkwerd (1814 - 1885) Gerben Sjoerds Rypma    
Tjerkwerd (1814 - 1845) Nicolaas Ysbrands Galema    
Tjerkwerd (1815 - ) Trijntje Ymes Pietersma    
Tjerkwerd (1816 - 1882) Folkert Tjerks Huitema    
Tjerkwerd (1816 - 1885) Trijntje Ysbrands Galema    
Tjerkwerd (1816 - 1885) Johannes Sjoerds Rypma    
Tjerkwerd (1817 - 1857) Thijs Douwes Bruinsma    
Tjerkwerd (1818 - ) Hyke Rintjes Syperda    
Tjerkwerd (1818 - 1880) Jan Ysbrands Galema    
Tjerkwerd (1819 - ) Fokke Elings Homminga    
Tjerkwerd (1819 - 1895) Gosse Sjoerds Rypma    
Tjerkwerd (1819 - ) Douwe Obes Yntema    
Tjerkwerd (1820 - 1879) Bauke Rintjes Syperda    
Tjerkwerd (1820 - 1870) Hiske Rintjes Syperda    
Tjerkwerd (1820 - ) Auke Johannes van der Wey    
Tjerkwerd (1820 - 1866) Laas Hieltjes van der Zee    
Tjerkwerd (1821 - 1901) Gaele Ysbrands Galama    
Tjerkwerd (1821 - 1862) Reinder Gerrits Flapper    
Tjerkwerd (1822 - ) Matthijs Johannes Steenbergen    
Tjerkwerd (1822 - 1870) Oeke Hieltjes van der Zee    
Tjerkwerd (1822 - ) Willem Ydes Yedema    
Tjerkwerd (1823 - ) Jorritje Hotzes Jorritsma    
Tjerkwerd (1823 - ) Pieter Obes Yntema    
Tjerkwerd (1823 - 1897) Sietske Ysbrands Galema    
Tjerkwerd (1823 - 1857) Grietje Wiebes Homminga    
Tjerkwerd (1823 - 1899) Sjieuke Elings (Sjouke) Homminga    
Tjerkwerd (1824 - ) Jelle Pieters Jouwsma    
Tjerkwerd (1824 - 1912) Willem Ydes Yedema    
Tjerkwerd (1824 - ) Hantje Obes Yntema    
Tjerkwerd (1825 - 1865) Dieuwke Harmens Engwirda    
Tjerkwerd (1826 - ) Gerben Yedes Yedema    
Tjerkwerd (1826 - 1882) Symon Andries Siemonsma 1 kB  
Tjerkwerd (1826 - 1914) Sjutje IJsbrands Galema    
Tjerkwerd (1826 - 1854) Elizabeth Harmens Engwirda    
Tjerkwerd (1827 - ) Knierke Ypes Kingma    
Tjerkwerd (1827 - ) Fenneke Ydes Ydema    
Tjerkwerd (1827 - ) Wiebe Elings Homminga    
Tjerkwerd (1828 - ) Tjitske Jans Piekema    
Tjerkwerd (1829 - 1903) Gerben Yedes Yedema    
Tjerkwerd (1829 - 1897) Watze Klazes van der Weide    
Tjerkwerd (1829 - 1903) Auke van der Wey 1 kB  
Tjerkwerd (1830 - ) Sytske Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1830 - ) Stijntje Elings Homminga    
Tjerkwerd (1831 - ) Dieuwke Yedes Yedema    
Tjerkwerd (1831 - ) Gerben Jans Piekema    
Tjerkwerd (1831 - ) Baukje Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1832 - ) Jouw Tjamkes Postma    
Tjerkwerd (1833 - ) Tjitske Murks Hiemstra    
Tjerkwerd (1833 - ) Yfke Ruurds de Jong    
Tjerkwerd (1833 - ) Gerben Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1834 - ) Anskje Ruurds de Jong    
Tjerkwerd (1835 - ) Baukje Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1836 - ) Tietje Jans Miedema    
Tjerkwerd (1836 - ) Pieke Jans Piekema    
Tjerkwerd (1836 - ) Jeltje Ruurds de Jong    
Tjerkwerd (1837 - ) Epke Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1838 - ) Trijntje Ruurds de Jong    
Tjerkwerd (1839 - ) Pieter Johannes Adema    
Tjerkwerd (1839 - 1840) Hieltje Hepkes van der Zee    
Tjerkwerd (1839 - ) Neeltje Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1839 - 1840) Gerritje Jans Miedema    
Tjerkwerd (1840 - ) Baukje Jacobs Postma    
Tjerkwerd (1841 - ) Ida Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1841 - 1917) Gerben Jacobs Postma    
Tjerkwerd (1842 - 1917) Jitske Gerbens Pietersma    
Tjerkwerd (1842 - 1879) Gerritje Jans Miedema    
Tjerkwerd (1842 - ) Siebregje Hepkes van der Zee    
Tjerkwerd (1842 - ) Pier Jans Piekema    
Tjerkwerd (1842 - 1849) Titus Jacobs Postma    
Tjerkwerd (1843 - ) Rintje Hessels Sjaarda    
Tjerkwerd (1843 - ) Cornelia Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1843 - 1923) Johanna Hepkes van der Zee    
Tjerkwerd (1844 - ) Hinke Gerbens Pietersma    
Tjerkwerd (1844 - 1873) Frans Jacobs Postma 1 kB  
Tjerkwerd (1845 - ) Petrus de Jong    
Tjerkwerd (1845 - ) Jacobus Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1845 - 1871) Sjieuwke Gerbens Pietersma    
Tjerkwerd (1845 - ) Jan Jans Miedema    
Tjerkwerd (1845 - 1846) Andries Jacobs Postma    
Tjerkwerd (1845 - ) Yede Hessels Sjaarda    
Tjerkwerd (1845 - 1877) Akke Gaeles Galama    
Tjerkwerd (1847 - ) Maria Sybrens Zysling    
Tjerkwerd (1847 - 1886) Ysbrand Gaeles Galama    
Tjerkwerd (1849 - ) Jan Pieters Teppema    
Tjerkwerd (1850 - 1903) Jacob Gaeles Galama    
Tjerkwerd (1851 - ) Anskjen Boukes Siemonsma    
Tjerkwerd (1851 - 1937) Wybren S. Oppedijk 1 kB  
Tjerkwerd (1851 - 1927) Klaas Gaeles Galama    
Tjerkwerd (1851 - ) Teatske Willems Yedema    
Tjerkwerd (1852 - ) Hans Zysling    
Tjerkwerd (1852 - 1896) Gerben Simons Siemensma    
Tjerkwerd (1852 - ) Ymkjen Johannes Adema    
Tjerkwerd (1853 - 1918) Sierkje Jelles (Sjirkje) Andela    
Tjerkwerd (1853 - 1925) Dutje Gerbens Pietersma    
Tjerkwerd (1854 - ) Jantje Pieters van der Zee    
Tjerkwerd (1855 - 1899) Attje Steenbergen    
Tjerkwerd (1855 - 1855) Bonte Siebrens Yntema    
Tjerkwerd (1855 - 1917) Janneke Sijbrens Yntema 1 kB  
Tjerkwerd (1855 - 1935) Pieter Jelles Andela 1 kB  
Tjerkwerd (1855 - 1858) Jan Gaeles Galama    
Tjerkwerd (1855 - 1886) Pieter Willems Ydema 1 kB  
Tjerkwerd (1856 - ) Sybrigje Elsinga    
Tjerkwerd (1856 - 1924) Bonte Siebrens Yntema    
Tjerkwerd (1857 - ) Gerbrandus Hermanus Sieperda    
Tjerkwerd (1857 - ) Johannes Matthijs' Steenbergen    
Tjerkwerd (1857 - 1936) Douwe Mebius Hettinga    
Tjerkwerd (1857 - 1946) Apollonia Mebius Brandsma 1 kB  
Tjerkwerd (1857 - 1916) Aafke Sijbrens Yntema    
Tjerkwerd (1859 - 1919) Trijntje Gerbens Pietersma    
Tjerkwerd (1859 - 1937) Hendrik Mebius Brandsma    
Tjerkwerd (1859 - 1946) Jan Siebrens Yntema    
Tjerkwerd (1860 - 1929) Minke Mebius Hettinga    
Tjerkwerd (1861 - 1938) Hendrik Siebrens Yntema    
Tjerkwerd (1862 - ) Otte Matthijs Steenbergen    
Tjerkwerd (1864 - ) Jeltje Hettinga    
Tjerkwerd (1864 - 1969) Hendrik Assuerus Brandsma    
Tjerkwerd (1864 - ) Dieuwke Matthijs Steenbergen    
Tjerkwerd (1864 - 1917) Teuntje Johannes Terwisscha van Scheltinga    
Tjerkwerd (1865 - ) Tjalling Matthijs Steenbergen    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Tjerkwerd (1865 - ) Gerrit Yntema    
Tjerkwerd (1865 - 1929) Aafke Assuerus Brandsma    
Tjerkwerd (1866 - 1931) Yfke Tjeerds de Jong    
Tjerkwerd (1866 - 1946) Sijtske van der Werf    
Tjerkwerd (1866 - 1944) Maria Johannes Terwisscha van Scheltinga    
Tjerkwerd (1866 - 1938) Siebrigje Johannes Terwisscha van Scheltinga    
Tjerkwerd (1867 - 1950) Mebius Assuerus Brandsma    
Tjerkwerd (1868 - ) Maaike Arjens Ydema    
Tjerkwerd (1868 - 1952) Klaas van der Werf    
Tjerkwerd (1868 - 1938) Houkje Yntema 1 kB  
Tjerkwerd (1869 - 1955) Apollonia Assuerus Brandsma 1 kB  
Tjerkwerd (1871 - 1930) Houkje Assuerus Brandsma    
Tjerkwerd (1872 - 1956) Minke Jacobs Galama    
Tjerkwerd (1872 - 1954) Evert Yntema    
Tjerkwerd (1873 - 1926) Janneke Slippens    
Tjerkwerd (1873 - 1948) Tietje Jacobs van Gosliga    
Tjerkwerd (1873 - 1954) Elisabeth Jacobs (Beth) Galama    
Tjerkwerd (1874 - ) Arjen Hessels Visser    
Tjerkwerd (1874 - 1955) Aaltje Douwes van der Werf    
Tjerkwerd (1874 - 1901) Tietje Yntema    
Tjerkwerd (1875 - 1957) Michiel Jacobs Galama    
Tjerkwerd (1876 - ) Tjitske Hanses Zysling    
Tjerkwerd (1877 - 1957) Michiel Ysbrands Galama    
Tjerkwerd (1878 - 1959) Johannes Jacobs Galama    
Tjerkwerd (1878 - 1923) Sybren Jorna    
Tjerkwerd (1878 - ) Lambertus Hanses Zysling    
Tjerkwerd (1879 - 1969) Ytje Teernstra    
Tjerkwerd (1879 - 1950) Akke Ysbrands Galama    
Tjerkwerd (1880 - ) Feike Sjoukes Rusticus    
Tjerkwerd (1880 - 1949) Catharina Miedema    
Tjerkwerd (1880 - ) Hinke Hanses Zysling    
Tjerkwerd (1880 - 1968) Bonte Teernstra    
Tjerkwerd (1880 - 1956) Akke Galama    
Tjerkwerd (1881 - ) Gerbrig Okkes Postma    
Tjerkwerd (1881 - 1970) Teake Ysbrands Galama    
Tjerkwerd (1882 - ) Folkert Klases Schukken    
Tjerkwerd (1882 - 1949) Maria Wiebes (Marijke) Homminga    
Tjerkwerd (1882 - ) Ynskje Hanses Zysling    
Tjerkwerd (1883 - ) Eling Fokkes Homminga    
Tjerkwerd (1883 - 1902) Boukje Ysbrands Galama    
Tjerkwerd (1883 - 1954) Wietsche Japiks Galama    
Tjerkwerd (1884 - ) Djurre Hanses Zysling    
Tjerkwerd (1885 - 1941) Alida van der Wey    
Tjerkwerd (1885 - 1942) Jan Ysbrands Galama 1 kB  
Tjerkwerd (1885 - 1957) Dirk Jacobs Galama    
Tjerkwerd (1885 - ) Bonte Franzes de Boer    
Tjerkwerd (1886 - ) Ymkje Hanses Zysling    
Tjerkwerd (1887 - ) Johanna Wiebes Homminga    
Tjerkwerd (1887 - 1947) Ysbrand Jacobs Galama    
Tjerkwerd (1887 - ) Liskje Bontes Yntema    
Tjerkwerd (1887 - 1953) Taeke Rientses van der Wey    
Tjerkwerd (1889 - ) Jan Okkes Postma    
Tjerkwerd (1890 - 1962) Suzanna Galama    
Tjerkwerd (1890 - 1954) Catharina Bontes Yntema    
Tjerkwerd (1891 - ) Klaske Hanses Zysling    
Tjerkwerd (1892 - 1959) Sybren Jans Bootsma    
Tjerkwerd (1892 - 1979) Waltruda Jacobs (Waltje) Galama    
Tjerkwerd (1894 - 1974) Clasina Galama    
Tjerkwerd (1895 - ) Trijnje Baukes de Roos    
Tjerkwerd (1896 - ) Gerritje Paulus' Schuil    
Tjerkwerd (1897 - 1900) Francisca Galama    
Tjerkwerd (1906 - 1986) Jacobus Johannes Galama    
Tjerkwerd (1907 - 1967) Sake Galama    
Tjerkwerd (1907 - 1991) Geertruida Susanna Galama    
Tjerkwerd (1908 - ) Apollonia Sijbrigje Galema    
Tjerkwerd (1908 - 1994) Alida Helena (Alie) Galama    
Tjerkwerd (1909 - 1981) Jacob Michiel Galama    
Tjerkwerd (1909 - 1985) Ysbrand Teake Galama    
Tjerkwerd (1909 - 1996) Agatha Geertruida Galema    
Tjerkwerd (1910 - ) Johannes Theodorus Galama    
Tjerkwerd (1910 - 1911) Ytje Elisabeth Galema    
Tjerkwerd (1911 - 1984) Wietske Monica Galama    
Tjerkwerd (1911 - ) Jeroen Galama    
Tjerkwerd (1911 - ) Elisabeth Johanna Galema    
Tjerkwerd (1912 - 1995) Joachim Meinardus Galama 1 kB  
Tjerkwerd (1912 - 2003) Siebren Sietze Dijkstra    
Tjerkwerd (1912 - 1989) Wietske Monica (Wijtske) Galama    
Tjerkwerd (1913 - 1999) Taeke Jan Galama    
Tjerkwerd (1914 - 2000) Anna Dijkstra    
Tjerkwerd (1916 - 2010) Gatske Elisabeth Galama    
Tjerkwerd (1917 - 2001) Sake Meinze Galama    
Tjerkwerd (1918 - 2016) Martha Boudina Galama    
Tjerkwerd (1919 - 1980) Agatha Margaretha (Zus) Galama    
Tjerkwerd (1919 - 2010) Haije Michiel Galama    
Tjerkwerd (1919 - 2005) Maria Theodora (Mies) Dijkstra    
Tjerkwerd (1921 - 2010) Petronella Anna Clasiena Galama    
Tjerkwerd (1922 - 2012) Theodora Bernardina (Doortje) Dijkstra    
Tjerkwerd (1922 - 1982) Douwe Mebius Hettinga    
Tjerkwerd (1923 - 2018) Jacob Ysbrand (Jap) Galama 3 kB  
Tjerkwerd (1924 - 2013) Michiel Anno Galama    
Tjerkwerd (1924 - 2008) Sijtske Zijlstra    
Tjerkwerd (1924 - 2011) Jan Kornelis Hettinga    
Tjerkwerd (1924 - 1955) Jitte Dominicus de Jong    
Tjerkwerd (1925 - 2016) Janke Bootsma    
Tjerkwerd (1925 - ) Sixtus (Sikke) Galama    
Tjerkwerd - Aaksens (1758 - 1822) Pieter Symons Adema 1 kB  
Tjerkwerd - Aaksens (1607 - ) Syboldt Johannes    
Tjerkwerd - Aaksens (1743 - ) Douwe Simens Sijmensma    
Tjerkwerd - Aaksens (1753 - 1776) Bouckje Simens    
Tjerkwerd - Aaksens (1753 - ) Johannes Simens Sijmensma    
Tjerkwerd - Aaksens (1754 - 1828) Thomas Siemons Siemonsma    
Tjerkwerd - Aaksens (1756 - ) Eke Simens    
Tjerkwerd - Aaksens (1760 - 1801) Trijnte Symons    
Tjerkwerd - Aaksens (1784 - 1785) Durk Douwes van der Werf    
Tjerkwerd - Aaksens (1785 - 1800) Durk Douwes van der Werf    
Tjerkwerd - Aaksens (1793 - ) Griettie Douwes van der Werf    
Tjerkwerd - Aaksens (1820 - 1829) Douwe Sjoerd van der Werf    
Tjerkwerd - Aaksens (1821 - ) Foppe Sjoerds van der Werf    
Tjerkwerd - Aaksens (1822 - 1875) Sjouke Sjoerds van der Werf    
Tjerkwerd - Aaksens (1824 - 1858) Waltje Sjoerds van der Werf    
Tjerkwerd - Aaksens (1827 - 1874) Catharinus Sjoerds van der Werf    
Tjerkwerd - Aaksens (1832 - ) Lolle Sjoerds de Boer    
Tjerkwerd - Arkum (1792 - 1849) Dirk Douwes Hollander 1 kB  
Tjerkwerd - Arkum (1794 - ) Kerst Douwes Hollander    
Tjerkwerd - Arkum (1794 - ) Klaas Douwes Hollander    
Tjerkwerd - Arkum (1796 - 1859) Hieltje Douwes Hollander 1 kB  
Tjerkwerd - Arkum (1917 - 2012) Baukje de Boer    
Tjerkwerd - Eemswoude (1673 - 1706) Eling Sieuwkes Homminga 2 kB  
Tjerkwerd - Eemswoude (1841 - 1841) Jan Miedema    
Tjerkwerd - Hemdyk (1925 - 1945) Leo Flapper 1 kB  
Tjerkwerd - Ritseburen (1708 - 1762) Lolke Gruelts    
Tjerkwerd - Sinserhûs (1914 - 1997) Meinse Sake (Menno) Galama    
Tjerkwerd - Ymswoude (1724 - ) Grietje Aukes Homminga    
Tjerkwerd - Ymswoude (1785 - 1796) Wybe Sybes Homminga    
Toledo (1479 - 1555) Johanna de Krankzinnige van Aragon    
Tonbridge (1130 - 1176) Richard de Clare    
Tong GB (1912 - 2000) Mary Anne Macleod    
Toppenhuzen (1924 - 2018) Sipke de Schiffart    
Toulon (1377 - 1417) Lodewijk II van Anjou    
Toulouse, Frankrijk (1073 - 1118) Philippa Countess de Toulouse   117441845 
Toulouse, Frankrijk (1099 - 1137) Willem X van Acquitanie   58720922 
Tours, Frankrijk (820 - ) Adelheid van Tours    
Trophorne onder Elahuizen (1803 - ) Ymkje Folkerts Jellesma    
Tsarskoje Selo (1796 - 1855) Nicolaas I Pawlowitsj Romanov    
Tsienzerbuorren (1922 - 2013) Michiel Johannes Huitema    
Tsjerkgaast (1922 - 2012) Hoite Schaap    
Turijn (1587 - 1637) Victor Amadeus I van Savoye    
Turijn (1636 - 1676) Henriëtte Adelheid van Savoye    
Turijn Italië (1685 - 1712) Marie Adelaide van Savoye    
Twello (1853 - ) Hendrik Gerrit van Amstel    
Twello (1902 - 1937) Christine Kakebeeke    
Twijzel (1877 - 1918) Wybe Cornelis Postma    
Twijzel (1889 - ) Minke Weima    
Twijzel (1895 - ) Klaas Jitzes van der Heide    
Tzum (1798 - 1850) Beitske Klazes (Beytske) van der Meer    
Tzum (1785 - ) Taeke Martens Zakema (Sakema)    
Tzum (1788 - 1853) Joukjen Wynsens (Wijnzens) Bruinsma    
Tzum (1801 - ) Riempke Hanzes Hobbema    
Tzum (1804 - ) Laurens Taekes de Boer    
Tzum (1804 - 1844) Stijntje Oepkes (Catharina) Westra    
Tzum (1806 - ) Iske Gerrits Hollander    
Tzum (1809 - 1860) Dirk Gerrits (Durk) Hollander    
Tzum (1810 - ) Sjoerdje Symons Ypma    
Tzum (1811 - ) AElse Petrus (Eelze) Sinnema    
Tzum (1811 - ) Jacoba Jacobs Strikwerda    
Tzum (1812 - ) Yeme Jacobs Strikwerda    
Tzum (1815 - ) Johannes Jacobs Strikwerda    
Tzum (1815 - ) Lieuwe Meinderts Wynia    
Tzum (1815 - 1856) Paulus Douwes Andela    
Tzum (1817 - 1851) Wytske Douwes Andela 1 kB  
Tzum (1817 - 1839) Hiske Dirks Tolsma    
Tzum (1819 - 1819) Franciscus Dirks Tolsma    
Tzum (1820 - ) Feikjen Ales Terpstra    
Tzum (1821 - ) Janna Pieters Oosterhaven    
Tzum (1823 - ) Baukje Jans Kooistra    
Tzum (1823 - 1879) Ynze Oepkes Bouma    
Tzum (1826 - ) Catharina Schoenmaker (Schumacher)    
Tzum (1826 - 1902) Akke Sjoerds Rypma    
Tzum (1828 - 1903) Rients Cornelis Ettema 1 kB  
Tzum (1829 - 1917) Frans Bosma    
Tzum (1829 - ) Fokke Feddes van der Wey    
Tzum (1831 - ) Sytze Pieters de Jong    
Tzum (1832 - 1858) Trijntje Feikes Jorna    
Tzum (1834 - 1873) Fokje Feikes Jorna    
Tzum (1835 - ) Minne Rientses Bosma    
Tzum (1836 - ) Jan Feikes Jorna    
Tzum (1837 - ) Jan Pieters de Jong    
Tzum (1837 - ) Sikke Bouwes Westra    
Tzum (1838 - ) Sjoerd Feikes Jorna    
Tzum (1840 - 1877) Sjoerd Feikes Jorna    
Tzum (1841 - 1891) Eeke Cornelis Ettema 1 kB  
Tzum (1843 - 1875) Meindert Cornelis Ettema    
Tzum (1846 - ) Romke Johannes Hannema    
Tzum (1846 - ) Gerbrig Foekes Wijnia    
Tzum (1850 - ) Maaike Ynzes Bouma    
Tzum (1851 - ) Lieuwe Sybes Greidanus    
Tzum (1852 - ) Arjen Ynzes Bouma    
Tzum (1853 - 1854) Laurentius Jetzes Ettema    
Tzum (1854 - ) Jan Fokkes Reitsma    
Tzum (1855 - 1929) Maaike Bouma    
Tzum (1855 - 1855) levenloos kind Andela    
Tzum (1857 - ) Cornelia Sytzes Oosterhaven    
Tzum (1857 - 1857) levenloos kind Andela    
Tzum (1857 - ) Oepkje Ynzes Bouma    
Tzum (1860 - ) Sybren Annes Koopmans    
Tzum (1861 - 1949) Folkertje Gerrits Kuipers    
Tzum (1862 - 1950) Hein Theunis Steinfort    
Tzum (1862 - ) Klaas Riemers Reinalda    
Tzum (1866 - ) Yfke Viersen    
Tzum (1870 - 1926) Pietje Bartsma    
Tzum (1870 - ) Sjoerd Sjoerds Ypma    
Tzum (1871 - 1883) Theodorus Petrus Johannes Ettema    
Tzum (1872 - 1951) Antje Fokkes van der Wey    
Tzum (1872 - 1883) Josephus Petrus Johannes Ettema    
Tzum (1873 - ) Jacob Yemes Strikwerda    
Tzum (1873 - ) Helena M.G. Ettema    
Tzum (1874 - ) Klaas Baukes Rodenburg    
Tzum (1874 - 1960) Johannes Romkes Hannema    
Tzum (1875 - ) Petrus J.M. Ettema    
Tzum (1876 - ) Geertruida Catharina Ettema    
Tzum (1877 - ) Hiltje Taekes Greidanus    
Tzum (1877 - ) Elisabeth Fronica Ettema    
Tzum (1878 - 1950) Gerben Rientses van Wijngaarden    
Tzum (1878 - ) Jacob Hendriks Wetting    
Tzum (1878 - ) Johannes Mathias Ettema    
Tzum (1878 - 1954) Hieke Romkes Hannema    
Tzum (1879 - ) Akke Gerbens Palma    
Tzum (1879 - ) Sjoerdtje Greidanus    
Tzum (1880 - 1880) Jan Hilles Ettema    
Tzum (1880 - 1881) Fronika Theresia Ettema    
Tzum (1882 - 1958) Taeke Lieuwes Greidanus    
Tzum (1883 - ) Sytze Klazes Lantinga    
Tzum (1884 - 1968) Catharinus Bouma    
Tzum (1884 - ) Hendrik Jackle Tacoma    
Tzum (1886 - 1923) Sijke Ettema    
Tzum (1887 - 1967) Pieter Sybesma    
Tzum (1888 - ) Jozephina Maria Ettema    
Tzum (1889 - 1890) Dominicus Hilarius Ettema    
Tzum (1890 - 1987) Bertus Brouwer    
Tzum (1890 - 1982) Janke Tanja    
Tzum (1891 - ) Dirkje Kornelis Visser    
Tzum (1891 - ) Elisabeth Jacobs Anema    
Tzum (1891 - ) Ype Rinderts Keestra    
Tzum (1891 - 1891) Dominicus Ettema    
Tzum (1892 - 1954) Medardus Ettema    
Tzum (1894 - 1972) Ymkje Hoitinga    
Tzum (1895 - 1934) Dieuwke van Dijk    
Tzum (1895 - ) Pier Sakes Tymersma    
Tzum (1897 - 1979) Sijbren Sakes Tijmersma    
Tzum (1903 - ) Siek Willems Postma    
Tzum (1904 - 1986) Foppe Abma 1 kB  
Tzum (1909 - 2002) Hiltje Greidanus 1 kB  
Tzum (1911 - ) Cornelia Hendriks Tacoma    
Tzum (1916 - 2003) Sake Terpstra    
Tzum (1918 - 2014) Jeltje Terpstra    
Tzum (1921 - 2016) Willem Aardema    
Tzum (1922 - 2016) Jan Hoitema    
Tzum (1923 - 2013) Beitske van der Meer    
Tzum (1924 - 2018) Jan S. Oosterhaven    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Tzum - Miedum (1824 - 1888) Johannes Cornelis Ettema 1 kB  
Tzummarum (1769 - 1813) Klaas Jelles Faber    
Tzummarum (1723 - ) Pier Jakles    
Tzummarum (1638 - ) Antie Piers 1 kB  
Tzummarum (1642 - ) Dieucke Piers 1 kB  
Tzummarum (1701 - 1723) Trijntje Rinses Roorda    
Tzummarum (1705 - 1782) Sikke Sytses 1 kB  
Tzummarum (1719 - 1798) Dirk Jakles Tolsma 1 kB  
Tzummarum (1721 - 1776) Grietje Jackles (Margaretha)    
Tzummarum (1724 - ) Catharina Jackles    
Tzummarum (1726 - 1780) Johanna Jackles (of Hancke Jackles) 1 kB  
Tzummarum (1734 - ) Tjitske Dirks (Faber) 1 kB  
Tzummarum (1737 - ) Tjitske Dirks (Faber) 1 kB  
Tzummarum (1738 - ) Klaas Dirks (Faber) 1 kB  
Tzummarum (1740 - ) Trijntje Dirks (Faber) 1 kB  
Tzummarum (1743 - 1812) Trijntje Durks Faber 1 kB  
Tzummarum (1745 - ) Klaas Dirks (Faber) 1 kB  
Tzummarum (1752 - 1820) Jan Hoites Terpstra 4 kB  
Tzummarum (1753 - ) Pieter Hoites (Terpstra) 1 kB  
Tzummarum (1758 - ) Akke Hoites (Terpstra)    
Tzummarum (1759 - ) Klaas Dirks (Faber) 1 kB  
Tzummarum (1759 - ) Akke Hoites Terpstra    
Tzummarum (1761 - 1837) Antje Dirks (Faber)    
Tzummarum (1763 - 1824) Maaike Durks (Faber)    
Tzummarum (1766 - ) Klaaske Dirks (Faber)    
Tzummarum (1767 - 1824) Herre Jelles Faber    
Tzummarum (1768 - ) Ynskje Jelles Faber    
Tzummarum (1768 - ) Jeltje Dirks (Faber)    
Tzummarum (1771 - ) Nicolaus Dirks (Faber)    
Tzummarum (1772 - ) Ynskje Jelles Faber    
Tzummarum (1776 - 1846) Hinke Jans Terpstra 1 kB  
Tzummarum (1778 - 1844) Ane Jans Terpstra 1 kB  
Tzummarum (1780 - ) Jeltje Hoites (Terpstra)    
Tzummarum (1781 - ) Jeltje Hoites Terpstra 1 kB  
Tzummarum (1781 - 1820) Jeltje Jans Terpstra 1 kB  
Tzummarum (1783 - ) Petrus Hoites (Terpstra)    
Tzummarum (1786 - ) Nicolaus Hoites (Terpstra)    
Tzummarum (1788 - ) Sietske Hoites (Terpstra)    
Tzummarum (1798 - 1871) Jelle Herres Faber 1 kB  
Tzummarum (1803 - ) Rinze Jans Koopal    
Tzummarum (1804 - 1849) Ynskje Herres Faber    
Tzummarum (1812 - ) Gerrit Dirks Postma 1 kB  
Tzummarum (1817 - 1885) Marijke Anes Terpstra 1 kB  
Tzummarum (1829 - 1915) Sjuwke Jelles Faber    
Tzummarum (1830 - 1901) Sytse Sjirks Andela    
Tzummarum (1831 - ) Louw Sierks Andela    
Tzummarum (1832 - 1888) Thomas Jelles Faber    
Tzummarum (1834 - 1914) Rienske Jelles Faber    
Tzummarum (1837 - ) Hendrik Rinzes Post    
Tzummarum (1839 - 1851) Trijntje Jelles Faber    
Tzummarum (1841 - 1924) Louw Sierks Andela 1 kB  
Tzummarum (1843 - 1879) Ysbrand Taekes Galema    
Tzummarum (1850 - ) Marijke Sybrens Jorna    
Tzummarum (1850 - ) Minke Stapert    
Tzummarum (1853 - ) Taetske Sybrens Jorna    
Tzummarum (1855 - ) Aaltje Willems Lodewijks    
Tzummarum (1855 - ) Haye Sybrens Jorna    
Tzummarum (1864 - ) Pietersche Proost    
Tzummarum (1876 - 1961) Cecilia Dijkstra    
Tzummarum (1877 - ) Tjitske Andreas' Dijkstra    
Tzummarum (1879 - ) Anna Andreas' Dijkstra    
Tzummarum (1881 - ) Jan Sipkes Anema    
Tzummarum (1882 - ) Hiske Romkes Steensma    
Tzummarum (1882 - 1936) Gerard Terpstra    
Tzummarum (1884 - 1946) Antje (Anna) Buwalda    
Tzummarum (1884 - ) Trijntje Hoogterp    
Tzummarum (1889 - 1953) Simon Tjerks Okkinga    
Tzummarum (1896 - 1983) Baukje (Boukje) de Vries    
Tzummarum (1899 - ) Albertus IJsbrands Jepma    
Tzummarum (1910 - ) Taekele Jan Anema    
Tzummarum (1924 - 2011) Willemke Greidanus    
Tzummarum (1925 - 2014) Siebe Taekes Greidanus    

Totaal 972 personen in deze lijst met letter T.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter S

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter U

Personen index