Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: R

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter Q

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter S

Totaal 385 personen met 51 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een R:
Raalte (1)
Raard (2)
Raard WD (1)
Rauwerd (105)
Rauwerd - Flansum (1)
Rauwerderhem (49)
Rauwerd? (1)
Recke - Westfalen - Duitsland (1)
Recke Pruisen (1)
Recke Pruissen (2)
Recke, Koninkrijk Pruisen, Duitsland (1)
Reeuwijk (1)
Rehna Duitsland (1)
Reims (Laon, Frankrijk) (1)
Rheda (1)
Richmond Surrey (1)
Ried (12)
Rien (14)
Rien onder Lutkewierum (1)
Rien / Tirns (1)
Rien (Lutkewierum) (1)
Riethoven (2)
Rijen (13)
Rijperkerk (6)
Rijs (4)
Rinsumageest (17)
Ritsumazijl (1)
Rivoli (1)
Roclenge Limburg (1)
Roda (1)
Rodez, Frankrijk (1)
Roermond (1)
Rohel (2)
Rome (2)
Roodhuis (17)
Roodhuis / Lutkewierum (1)
Roodkerk (1)
Roordahuizum (58)
Roosendaal (2)
Rorschach (1)
Roswinkel (1)
Rotterdam (29)
Rottevalle (4)
Rottum (1)
Rouaan (1)
Rouen, Frankrijk (1)
Rüdolstadt (1)
Rügenwalde (1)
Ruigahuizen (13)
Ruinen (1)
Ryptsjerk (1)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Raalte (1833 - ) Johannes Karolus Remmers    
Raard (1860 - 1938) Antje Nieuwland    
Raard (1881 - ) Marie Jacobus' Babois 1 kB  
Raard WD (1885 - ) Ankje Jans van Assen    
Rauwerd (1794 - 1874) Antje Broers de Boer    
Rauwerd (1793 - 1874) Bouwe Broers de Boer 1 kB  
Rauwerd   Claas Pieters    
Rauwerd   Harmen D. Haringsma    
Rauwerd ( - 1724) Isbrantje Pieters    
Rauwerd (1805 - 1849) Jantje Harings Postma    
Rauwerd (1807 - 1887) Lipkje Eeltjes Kortrijk    
Rauwerd (1570 - 1620) Albert Outgers    
Rauwerd (1698 - 1730) Trijntje (Nynke) Gelckes    
Rauwerd (1705 - 1779) Meindert Douwes 1 kB  
Rauwerd (1749 - 1824) Catharina Lucia van Eysinga    
Rauwerd (1772 - ) Dieuwke Rintjes Postma (Posthuma)    
Rauwerd (1773 - 1858) Minne Meintes Boersma    
Rauwerd (1778 - 1844) Beitske Broers de Boer    
Rauwerd (1792 - 1861) Durk Siebrens van der Meulen    
Rauwerd (1794 - 1833) Lolle Siebrens van der Meulen    
Rauwerd (1796 - 1860) Yfke (Iefke) Sybrens van der Meulen    
Rauwerd (1797 - ) Trijntje Martens Sekema    
Rauwerd (1797 - 1830) Bottje Broers de Boer    
Rauwerd (1806 - ) Jetske Joukes Gerbrandy    
Rauwerd (1809 - 1854) Lykeltje Minnes Boersma    
Rauwerd (1810 - ) Oene Yntes Kingma    
Rauwerd (1810 - ) Tjitske Eeltjes Kortrijk    
Rauwerd (1812 - ) Beitske Eeltjes Kortrijk    
Rauwerd (1812 - 1877) Gerrit Remkes Kingma    
Rauwerd (1814 - ) Johannes Remkes Kingma    
Rauwerd (1815 - 1885) Aaltje Yntes Kingma    
Rauwerd (1815 - 1900) Meindert Remkes Kingma    
Rauwerd (1819 - 1901) Maayke Teunis Wijnja    
Rauwerd (1819 - ) Aaltje Reinderts Zijlstra    
Rauwerd (1820 - ) Klaas Sybrens Nijdam    
Rauwerd (1824 - ) Wytze Jacobs Buiteveld    
Rauwerd (1825 - 1882) Marijke Reinders Zijlstra    
Rauwerd (1829 - 1907) Agatha Sakes Engwirda    
Rauwerd (1831 - 1911) Eelkjen Sakes Engwirda 1 kB  
Rauwerd (1833 - ) Antje Reinders Zijlstra    
Rauwerd (1834 - 1915) Durkje Sakes Engwirda    
Rauwerd (1835 - 1920) Broer Lolkes de Boer    
Rauwerd (1836 - ) Anne Uiltjes de Boer    
Rauwerd (1837 - ) Age Durks Haringsma    
Rauwerd (1838 - 1912) Harmke Sakes Engwirda    
Rauwerd (1840 - 1919) Gerbrig Durks Haringsma    
Rauwerd (1841 - 1916) Taetske Sakes Engwirda    
Rauwerd (1844 - 1937) Ynte Jans Kingma    
Rauwerd (1844 - 1921) Anne Lolkes de Boer    
Rauwerd (1844 - 1929) Agatha Gerrits Kingma    
Rauwerd (1845 - ) Tjitske Sakes Engwirda    
Rauwerd (1846 - ) Antje Annes Rauwerda    
Rauwerd (1846 - ) Hoyte Andries van der Wal    
Rauwerd (1846 - ) Pieter Jans Kingma    
Rauwerd (1846 - 1875) Obbe Gerrits Kingma 3 kB  
Rauwerd (1847 - ) Jelte Kersts Boersma    
Rauwerd (1848 - 1907) Eke Durks Haringsma    
Rauwerd (1848 - ) Franciscus Bernardus Schaafsma    
Rauwerd (1849 - ) Juliana Jeltje Schaafsma    
Rauwerd (1849 - ) Jan Doedes van der Weide    
Rauwerd (1850 - ) Oene Jans Kingma    
Rauwerd (1851 - ) Trijntje Douwes Ligthart    
Rauwerd (1851 - ) Doeke Doedes van der Weide    
Rauwerd (1852 - ) Jan Gerrits Kingma    
Rauwerd (1852 - ) Tjerkje Foppes Hoekstra    
Rauwerd (1854 - ) Klaaske Doedes van der Weide    
Rauwerd (1861 - 1896) Baukje Doedes van der Weide    
Rauwerd (1863 - ) Pier Burenga    
Rauwerd (1865 - ) Eelke Annes de Boer    
Rauwerd (1867 - 1941) Reinskje Gerrits (Reintje) Kingma    
Rauwerd (1869 - ) Johannes Gerrits Kingma    
Rauwerd (1869 - ) Trijntje Annes Tekstra    
Rauwerd (1870 - 1941) Agatha Johannes' Kingma    
Rauwerd (1872 - ) Rinske Annes Tekstra    
Rauwerd (1872 - 1951) Elizabeth (Lipkje) Harings Deelsma    
Rauwerd (1874 - 1916) Grietje Harings Deelsma    
Rauwerd (1875 - 1954) Doetje Harings Deelsma    
Rauwerd (1876 - 1967) Teake Ysbrand Terwisscha van Scheltinga    
Rauwerd (1877 - 1877) Agatha Meinderts Kingma    
Rauwerd (1878 - ) Harmen Freerks Hoekstra    
Rauwerd (1878 - ) Jan Yntes Kingma    
Rauwerd (1879 - 1961) Jan Hendriks Ringnalda    
Rauwerd (1879 - 1913) Antje Hoytes van der Wal    
Rauwerd (1880 - ) Sake Harings Deelsma    
Rauwerd (1880 - 1953) Durk Ages Haringsma    
Rauwerd (1880 - ) Johanna Yntes Kingma    
Rauwerd (1881 - ) Albert Jacobs Postma    
Rauwerd (1881 - 1946) Helena Meinderts Kingma    
Rauwerd (1882 - ) Sint Hoites van der Wal    
Rauwerd (1883 - ) Akke Ages Haringsma    
Rauwerd (1884 - ) Pieter Yntes Kingma    
Rauwerd (1884 - ) Ruurd Yntes Kingma    
Rauwerd (1885 - 1886) Sidonius Meinderts Kingma    
Rauwerd (1886 - ) Gerbrig Yntes Kingma    
Rauwerd (1887 - 1977) Anne Ages Haringsma    
Rauwerd (1889 - ) Hoyte Ages Haringsma    
Rauwerd (1890 - ) Klaaske Hendriks Fokma    
Rauwerd (1895 - ) Fetje Hendriks Fokma    
Rauwerd (1898 - ) Fokjen Hendriks Fokma    
Rauwerd (1898 - ) Tetje Marijke Sybrandy    
Rauwerd (1899 - 1978) Doede Jozephs Rijpkema    
Rauwerd (1899 - 1971) Titus Jan Terwisscha van Scheltinga    
Rauwerd (1901 - ) Catharina Terwisscha van Scheltinga    
Rauwerd (1904 - 1997) Gre Terwisscha van Scheltinga    
Rauwerd (1908 - ) Akke Melles Talsma    
Rauwerd (1908 - ) Agatha van Balen    
Rauwerd (1910 - 1972) Nicolaas Augustinus van Balen    
Rauwerd (1925 - 2016) Gé van der Velde    
Rauwerd (1925 - 2015) Elisabeth Beitske Haringsma 2 kB  
Rauwerd - Flansum (1858 - 1925) Gepke Doedes van der Weide    
Rauwerderhem (1813 - 1891) Reintje Remkes Kingma    
Rauwerderhem (1814 - 1845) Broer Jorrits de Boer 1 kB  
Rauwerderhem (1815 - ) Ruurd Jacobs Buitenveld    
Rauwerderhem (1816 - 1902) Popke Jorrits de Boer    
Rauwerderhem (1817 - ) Dinglum Arnoldus van Balen    
Rauwerderhem (1817 - ) Trijnje Remkes Kingma    
Rauwerderhem (1818 - 1822) Jisk Jorrits de Boer    
Rauwerderhem (1820 - ) Trijntje Arnoldus' van Balen    
Rauwerderhem (1821 - 1876) Boukje Jorrits de Boer    
Rauwerderhem (1823 - 1826) Jiskje Jorrits de Boer    
Rauwerderhem (1826 - ) Elisabeth Sakes Engwirda    
Rauwerderhem (1826 - 1827) Jisk Jorrits de Boer    
Rauwerderhem (1826 - 1827) Sytske Lolkes de Boer    
Rauwerderhem (1828 - 1864) Froukje Jorrits de Boer    
Rauwerderhem (1829 - ) Doetje Sakes Engwirda    
Rauwerderhem (1829 - 1831) Popke Lolkes de Boer    
Rauwerderhem (1831 - ) Bartele Harmens Boersma    
Rauwerderhem (1832 - 1896) Popke Lolkes de Boer 1 kB  
Rauwerderhem (1833 - ) Jantje Jacobs (Janke) Buiteveld    
Rauwerderhem (1833 - ) Petronella Klazes de Klaver    
Rauwerderhem (1833 - ) Trijntje Annes Wytsma    
Rauwerderhem (1839 - ) Durk Klazes de Klaver    
Rauwerderhem (1839 - ) Sytske Lolkes de Boer    
Rauwerderhem (1843 - ) Floris Tjeerds Jorna    
Rauwerderhem (1843 - ) Tjitske Sakes Engwirda    
Rauwerderhem (1845 - 1920) Remke Gerrits Kingma 1 kB  
Rauwerderhem (1848 - ) Gerben Doedes van der Weide    
Rauwerderhem (1849 - ) Elisabeth Sakes Engwirda    
Rauwerderhem (1853 - ) Sytske Tjeerds Jorna    
Rauwerderhem (1856 - ) Sybren Doedes van der Weide    
Rauwerderhem (1857 - ) Antje Tjeerds Jorna    
Rauwerderhem (1861 - ) Gerben Doedes van der Weide    
Rauwerderhem (1862 - 1913) Akke Klaases Seffinga    
Rauwerderhem (1865 - 1947) Catharina Agatha Kingma    
Rauwerderhem (1866 - ) Evert Botes van Balen    
Rauwerderhem (1867 - ) Marinus Rimke Kingma    
Rauwerderhem (1878 - 1937) Agatha Meinderts Kingma 1 kB  
Rauwerderhem (1882 - ) Hendrik Ages Haringsma    
Rauwerderhem (1885 - ) Hendrik Ages Haringsma    
Rauwerderhem (1887 - ) Grietje Taekes Hiemstra    
Rauwerderhem (1888 - 1969) Jan Witteveen    
Rauwerderhem (1894 - 1974) Tjitske Jozef Rijpkema    
Rauwerderhem (1897 - 1905) Anna Jozephs Rijpkema    
Rauwerderhem (1900 - ) Klaas Jozephs Rijpkema    
Rauwerderhem (1902 - ) Jan Jozephs Rijpkema    
Rauwerderhem (1905 - 1905) Jantje of Janke Terra    
Rauwerderhem (1906 - 1973) Hendrikus Jozef Terra    
Rauwerderhem (1908 - 1988) Theodorus Jans Terra    
Rauwerderhem (1912 - ) Aafje Wilhelmina Terra    
Rauwerd?   Ynte Yntes    
Recke - Westfalen - Duitsland (1851 - 1927) August Clemens Schweigmann    
Recke Pruisen (1809 - ) Gerhard Heinrich Schweigmann    
Recke Pruissen (1844 - ) Johan Heinrich Schweigmann    
Recke Pruissen (1853 - ) Gerhard Heinrich Schweigmann    
Recke, Koninkrijk Pruisen, Duitsland (1861 - ) Jacob Hermann Wolke    
Reeuwijk (1919 - 1979) Henricus Coenradus Vergeer    
Rehna Duitsland (1890 - ) Claus Felix Friedrich Leopold Gabriel Julius August von Amsberg   4 
Reims (Laon, Frankrijk) (953 - 991) Karel van West-Francië 1 kB 1614284290 
Rheda (1737 - 1779) Ferdinande Henriëtte Dorothee von Bentheim-Tecklenburg-Rheda   193 
Richmond Surrey (1894 - 1972) Edward VIII van Windsor    
Ried (1787 - 1815) Klaas Oeges (Nicolaus) de Vries    
Ried (1792 - ) Minne Wybes Anema    
Ried (1805 - ) Taede Oeges de Vries    
Ried (1809 - ) Joannes Jans Hobbema    
Ried (1809 - ) Oege Jans (Doopnaam Hugo) Hobbema    
Ried (1810 - 1849) Antje Wybes Anema    
Ried (1812 - ) Pieter Hobbema    
Ried (1812 - 1814) Sibren Jans Hobbema    
Ried (1815 - ) Trijntje Jans Hobbema    
Ried (1818 - ) Sybren Jans Hobbema    
Ried (1916 - 1977) Dieuwke Fokkema    
Ried (1922 - 2015) Jeltje Visser    
Rien (1788 - 1828) Lieuwkje Sybrens Zijlstra    
Rien (1800 - ) Tytje Jans (Tiettje) van Tuinen    
Rien (1805 - 1869) Aagje Jacobs Wijma (Weima)    
Rien (1807 - 1861) Pieter Klazes (Petrus) Bootsma    
Rien (1808 - ) Iefjen Josephs Rosinga    
Rien (1816 - ) Antje Minnes Feitsma    
Rien (1825 - 1872) Johannes Holkes Wierema    
Rien (1833 - 1834) Wendje Holkes Wierema    
Rien (1835 - 1881) Sipke Holkes Wierema    
Rien (1839 - ) Jeltje Idses Sybrandy    
Rien (1841 - ) Trijntje Idses Sybrandy    
Rien (1855 - 1889) Jelle Johannes Wierema    
Rien (1904 - 1993) Evert Yep Ypma    
Rien (1917 - 2013) Romkje van der Sloot 1 kB  
Rien onder Lutkewierum (1839 - ) Wyger Pieters Kingma    
Rien / Tirns (1776 - ) Klaas Pieters Bootsma 1 kB  
Rien (Lutkewierum) (1876 - 1946) Holke Sipkes Wierema    
Riethoven (1816 - ) Johannes van Herk    
Riethoven (1835 - ) Martijna van Gerwen    
Rijen   Cornelia Elisabeth Anastatia Brouwers    
Rijen (1878 - 1926) Adrianus Joannes Maria Brouwers    
Rijen (1907 - 1981) Maria Brouwers    
Rijen (1907 - 1992) Catharina Anna Maria Terwisscha van Scheltinga    
Rijen (1908 - 1973) Jacobus Christiaan Johanna Maria Terwisscha van Scheltinga    
Rijen (1909 - 1993) Catharina Brouwers 1 kB  
Rijen (1909 - 1969) Godefridus Adrianus Huberdina Maria Terwisscha van Scheltinga    
Rijen (1910 - 1965) Theodorus Nicolaas Maria Terwisscha van Scheltinga 1 kB  
Rijen (1911 - 1985) Christiaan Petrus Maria Terwisscha van Scheltinga    
Rijen (1913 - 2003) Anna Thecla Maria Terwisscha van Scheltinga    
Rijen (1913 - 1958) Jacobus Godefridus Josephus Brouwers    
Rijen (1914 - 1914) Titia Terwisscha van Scheltinga    
Rijen (1921 - 1982) Dymphna Maria Theresia Seelen    
Rijperkerk   Ulbe Johannes    
Rijperkerk (1815 - 1841) Sytske Jans Santman    
Rijperkerk (1823 - ) Akke Johannes' Lunter    
Rijperkerk (1825 - ) Hendrik Johannes Lunter    
Rijperkerk (1920 - 2015) Andries Veenstra    
Rijperkerk (1925 - 2016) Helena Theresia (Lena) Hoekstra 3 kB  
Rijs (1748 - 1809) Hendrikje Arends    
Rijs (1823 - 1864) Luurtske Aants Haarsma    
Rijs (1920 - 2015) Regina van de Wetering    
Rijs (1922 - 2007) Elizabeth Bult    
Rinsumageest (1645 - ) Judick van der Leij    
Rinsumageest (1646 - ) Jan Jurriaens van der Leij    
Rinsumageest (1648 - ) Geertruijt Jurriaens van der Leij    
Rinsumageest (1652 - ) Reijnier Jurriaens van der Leij    
Rinsumageest (1653 - ) Geertruijt Jurriaens van der Leij    
Rinsumageest (1803 - 1878) Maria de With    
Rinsumageest (1804 - 1883) Margaretha Jans Hubers    
Rinsumageest (1805 - ) Gerrit Rientzes Bovinga (Boven)    
Rinsumageest (1806 - 1842) Wytske Wybes Tuininga    
Rinsumageest (1850 - ) Gepke Ales Deelstra    
Rinsumageest (1859 - ) Theodorus Berends Pijper    
Rinsumageest (1886 - 1963) Berend Pijper    
Rinsumageest (1894 - 1988) Johannes Theodorus Pijper    
Rinsumageest (1911 - ) Grietje Martens    
Rinsumageest (1918 - 2014) Wikje Reitsma    
Rinsumageest (1919 - 2017) Klaaske Tiemersma    
Rinsumageest (1925 - ) Theodorus Bernardus Pijper    
Ritsumazijl (1802 - 1831) Hoite Douwes Zijlstra    
Rivoli (1562 - 1630) Karel Emanuel I van Savoye    
Roclenge Limburg (1806 - ) Francois Damave    
Roda (1756 - ) Louise von Saksen-Gotha   225 
Rodez, Frankrijk (1114 - 1162) Ramon Berenguer IV (de heilige)    
Roermond (1911 - 1973) Oswald Bloemen    
Rohel (1797 - ) Luite Klazes Dragt    
Rohel (1913 - 2013) Froukje Hamstra    
Rome (1720 - 1788) Karel Eduard Stuart    
Rome (1870 - 1899) Maria Louisa van Bourbon Parma    
Roodhuis (1757 - ) Coerd Douwes Minnema    
Roodhuis (1881 - 1963) Broer Huitema    
Roodhuis (1882 - 1918) Haye Hendriks van der Werf    
Roodhuis (1886 - 1977) Johannes Hieltjes Brandsma    
Roodhuis (1890 - 1932) Simme Hessels Altenburg    
Roodhuis (1890 - 1967) Obe Hyltjes Brandsma    
Roodhuis (1892 - 1892) +kind Brandsma    
Roodhuis (1894 - 1980) Klaas Pieters Bootsma    
Roodhuis (1894 - 1991) Oeke Maria Engwerda    
Roodhuis (1895 - 1978) Epke Pieters Bootsma    
Roodhuis (1900 - 1987) Jan Pieters Bootsma    
Roodhuis (1905 - 1978) Anne Bootsma    
Roodhuis (1907 - 1983) Huite Bootsma    
Roodhuis (1910 - 2013) Waltje Homminga    
Roodhuis (1915 - 1952) Minne Bruinsma    
Roodhuis (1919 - 1988) Jitte Bruinsma    
Roodhuis (1923 - 2016) Bauke Folkert Smeding    
Roodhuis / Lutkewierum (1910 - 1976) Bauke Franciscus Poelsma    
Roodkerk (1877 - ) Taede Ritskes Hellinga    
Roordahuizum (1770 - 1848) Pier Nicolaas Ysselmuiden 1 kB  
Roordahuizum   Sjoukje Jacobs de Boer    
Roordahuizum (1738 - 1828) Sietse Jelles Roorda    
Roordahuizum (1763 - 1814) Klaaske Pieters    
Roordahuizum (1764 - 1847) Dieuwke Pieters    
Roordahuizum (1811 - ) Trijntje Sjoerds Hanema    
Roordahuizum (1818 - ) Pieter Abes Hainja    
Roordahuizum (1818 - 1875) Sytze Johannes' Roorda    
Roordahuizum (1823 - ) Geert Foppes Smeding    
Roordahuizum (1823 - ) Evert Hoites Schaap    
Roordahuizum (1826 - ) Aaltje Hoites Lycklama à Nijeholt    
Roordahuizum (1829 - ) Lolke Gerbens de Groot    
Roordahuizum (1829 - ) Rients Pieters Aalsma    
Roordahuizum (1830 - 1892) Lysbeth Hoytes Lyclama à Nijeholt    
Roordahuizum (1831 - ) Dieuwke Gerbens de Groot    
Roordahuizum (1832 - ) Trijntje Jilderts Andringa    
Roordahuizum (1835 - 1871) Maria Hoites (Marijke) Lyclama à Nijeholt 1 kB  
Roordahuizum (1837 - ) Simme Jilderts Andringa    
Roordahuizum (1841 - 1929) Aaltje Simmes Spoelstra    
Roordahuizum (1845 - ) Frans Hoites (Lubertus) Lycklama à Nijeholt    
Roordahuizum (1845 - ) Theunis Sjoerds Kimsma    
Roordahuizum (1845 - ) Johanna Sybrens Kleefstra    
Roordahuizum (1847 - ) Jan Syberens Kleefstra    
Roordahuizum (1850 - ) Antje Sybrens Kleefstra    
Roordahuizum (1853 - ) Jeltje Hendriks Hanema    
Roordahuizum (1853 - ) Rinze Pieters de Jongh    
Roordahuizum (1853 - ) Hoite Everts Schaap    
Roordahuizum (1853 - ) Hotze Sybrens Kleefstra    
Roordahuizum (1854 - ) Gerben Lolkes de Groot    
Roordahuizum (1855 - ) Antje Reinders Steenhuizen    
Roordahuizum (1855 - ) Feikje Lolkes de Groot    
Roordahuizum (1856 - ) Attje Sybrens Kleefstra    
Roordahuizum (1857 - ) Hendrikje Andeles Valkema    
Roordahuizum (1858 - ) Floriske Lolkes de Groot    
Roordahuizum (1859 - ) Gatze Sybrens Kleefstra    
Roordahuizum (1861 - ) Feike Lolkes de Groot    
Roordahuizum (1863 - ) Jan Sybrens Kleefstra    
Roordahuizum (1865 - 1865) levenloos kind de Groot    
Roordahuizum (1866 - ) Feikje Simmes Andringa    
Roordahuizum (1868 - ) Titus Simmes Andringa    
Roordahuizum (1868 - 1934) Tjitte Simmes (Titus) Andringa    
Roordahuizum (1870 - 1948) Jildert Simmes Andringa    
Roordahuizum (1871 - 1954) Siebrigje Seakles Altenburg    
Roordahuizum (1871 - ) Aaltje Theunis' Kimsma    
Roordahuizum (1879 - ) Feikje Franses Lycklama à Nijeholt    
Roordahuizum (1882 - ) Lolke Harmens Wytsma    
Roordahuizum (1883 - 1965) Reinder Hoites Schaap    
Roordahuizum (1884 - 1964) Johanna Franses Lycklama à Nijeholt    
Roordahuizum (1885 - ) Feitze Sjoerds Zandstra    
Roordahuizum (1885 - ) Sybe Hoites Schaap    
Roordahuizum (1886 - 1975) Dirk Hoite Schaap    
Roordahuizum (1895 - ) Wybregje Hoites Schaap    
Roordahuizum (1901 - 1937) Sietske Bottema    
Roordahuizum (1908 - ) Boukje Bergstra    
Roordahuizum (1913 - ) Antje Adema    
Roordahuizum (1914 - 1986) Sible Johannes Huitema    
Roordahuizum (1915 - ) Elisabeth Gerrits Adema    
Roordahuizum (1916 - 2011) Harmke Huitema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Roosendaal (1886 - 1943) Antonia Maria Adriana Cornelia Bruglemans    
Roosendaal (1912 - 2000) Johanna Wilhelmina Paulina Josephina Antonissen    
Rorschach (1873 - 1939) Enrico (Hendrik) Maria Albert Ferdinand Karel Pius etc. van Bourbon-Parma    
Roswinkel (1868 - 1942) Johan Herman Kimman    
Rotterdam   Johannes de Jong    
Rotterdam (1871 - 1940) Petrus Jacobus Bartholomeus Huijts 1 kB  
Rotterdam (1879 - 1929) Theodora Zuydwijk    
Rotterdam (1897 - 1971) Cornelia Schalk    
Rotterdam (1897 - ) Johan Louis Victor Antoon Huijts    
Rotterdam (1899 - ) Marrigje van 't Hoog    
Rotterdam (1899 - 1971) Anton Casper Leo Huijts    
Rotterdam (1902 - 1924) Johanna Hendrika Paulina Huijts    
Rotterdam (1902 - ) Johannes Jacobus van Rijn    
Rotterdam (1903 - 1975) Caterina Theodora Antonia Huijts    
Rotterdam (1904 - ) Rudolf Alfred Theo Huijts    
Rotterdam (1905 - 1975) Adolf Felix Egbert Huijts    
Rotterdam (1905 - ) Anna Henriette Francisca van der Ven    
Rotterdam (1906 - ) Elizabeth von Woringen    
Rotterdam (1907 - ) Jannigje Vrijssen    
Rotterdam (1907 - 1919) Eduard Reinoud Theobald Huijts    
Rotterdam (1908 - 1969) Alfons Karel Ferdinand Huijts    
Rotterdam (1909 - 2000) Henri Charles Marie (Har) Huijts 1 kB  
Rotterdam (1909 - 1991) Jacoba Cornelia Helena Besjes ?    
Rotterdam (1911 - 1990) Antonia Augustina Engelina Huijts    
Rotterdam (1914 - ) Albertus Eugenius Fabricius Huijts    
Rotterdam (1915 - 1959) Johannes Alphonsus van der Drift    
Rotterdam (1915 - ) Johanna Petronella Galema    
Rotterdam (1916 - ) Frederik Stijl    
Rotterdam (1919 - ) Martha Grietje Beetsma    
Rotterdam (1921 - ) Bauke Sjoerd Gerrit Galema    
Rotterdam (1922 - 2012) Wilhelmus Ambrosius Franciscus Saris 1 kB  
Rotterdam (1924 - 1943) Helena (Lena) Huijts    
Rotterdam (1925 - ) Antonia Maria (To) Huijts    
Rottevalle (1821 - ) Jacob Lammerts Landman    
Rottevalle (1854 - 1919) Lammert Jacobs Landman    
Rottevalle (1888 - ) Tjeerd Landman    
Rottevalle (1898 - ) Harmke Nieuwenhuis    
Rottum (1867 - 1938) Anne Wybrens Landman    
Rouaan (1442 - 1483) Edward IV van York   467406 
Rouen, Frankrijk (1134 - 1158) Godfried (van Anjou / Godfries FitzEmpress van Nantes    
Rüdolstadt (1850 - 1922) Marie Karolina Auguste von Schwarzburg-Rüdolstadt   29 
Rügenwalde (1781 - 1854) Modeste Christiane von Unruh   97 
Ruigahuizen (1796 - ) Johannes Jans Monkelbaan    
Ruigahuizen (1856 - ) Jouke Durks Haarsma    
Ruigahuizen (1866 - ) Marijke Ages Bouwhuis    
Ruigahuizen (1868 - 1951) Jeltje Bouwhuis    
Ruigahuizen (1875 - 1958) Antje Haga    
Ruigahuizen (1881 - ) Tjitte Ages Bouwhuis    
Ruigahuizen (1887 - ) Egbert Ages Bouwhuis    
Ruigahuizen (1903 - ) Auke Wybrens Weersma    
Ruigahuizen (1909 - 1909) Johannes Weersma    
Ruigahuizen (1910 - 1979) Sipke Johannes Weersma    
Ruigahuizen (1923 - 2017) Jacobje (Cobe) Folkertsma    
Ruigahuizen (1923 - 2011) Luitjen (Luud) Dooper    
Ruigahuizen (1925 - 2014) Ymi de Winter    
Ruinen (1925 - 2015) Egbert van Dalsem    
Ryptsjerk (1921 - 2012) Romke Veenstra 1 kB  

Totaal 385 personen in deze lijst met letter R.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter Q

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter S

Personen index