Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: N

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter M

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter O

Totaal 356 personen met 58 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een N:
Nancy (1)
Nantes (1)
Nes (4)
Nes Ameland (6)
Nes bij Akkrum (3)
Nes Utingeradeel (4)
Nes WD (2)
Nes / Birstum-Akkrum (1)
Neuburg an der Donau (1)
Neuchâtel Zwitserland (1)
Neurenberg (1)
Neustadt (1)
Ngawi (8)
Ngawie Ind. (1)
Niawier (2)
Nieuwe Pekela (2)
Nieuwehorne (3)
Nieuwenhagen (11)
Nieuweschoot (8)
Nieuwleusen (1)
Nij Beets (1)
Nijeberkoop (1)
Nijega (24)
Nijega - HO (1)
Nijega -HO- (1)
Nijega Doniawerstal (2)
Nijega Hemelumer Oldeferd (1)
Nijega HO (2)
Nijega HON (1)
Nijega H.O. (2)
Nijega-Trophorne (6)
Nijega ? (3)
Nijega / Scharsterbrug (1)
Nijehaske (19)
Nijeholtpade (3)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (19)
Nijetrijne (2)
Nijhuizum (37)
Nijkerk (1)
Nijkerk (Oostdongeradeel) (1)
Nijland (127)
Nijland - Huniadyk (1)
Nijland-Huniadijk (4)
Nijland Huniadyk (2)
Nijmegen (15)
Nijverdal (1)
Noord-Portengen (1)
Noorddijk Gr. (1)
Noorderdragten (1)
Noordhorn (1)
Noordscharwoude (1)
Noordwijk (2)
Noordwijkerhout (1)
Noordwolde (4)
Nordhausen (1)
Nordhausen gemeente Mettingen in Pruisen (1)
Nyköping (1)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Nancy (1543 - 1608) Karel III (de Grote) van Lotharingen    
Nantes (1477 - 1514) Anna van Britagne    
Nes (1851 - ) Teunis Oud    
Nes (1861 - 1932) Siebren Seakles Altenburg    
Nes (1863 - 1942) Haring Jans Altenburg    
Nes (1901 - 1981) Laurenske (Renske) Bruning    
Nes Ameland (1810 - 1843) Joannes Baukes Wartna    
Nes Ameland (1823 - 1882) Trijntje Joostes Jellema    
Nes Ameland (1824 - ) Jaapke Jacobs de Jong    
Nes Ameland (1871 - 1929) Johanna Henrica Bruinsma    
Nes Ameland (1897 - ) Jan Jacob Colmer    
Nes Ameland (1921 - 1996) Grietje Metz    
Nes bij Akkrum (1866 - 1891) Mathijs Jans Altenburg    
Nes bij Akkrum (1868 - 1947) Popke Jans Altenburg    
Nes bij Akkrum (1920 - 2007) Wieberen Peenstra 1 kB  
Nes Utingeradeel (1818 - ) Pieter Hendriks Schuurmans    
Nes Utingeradeel (1820 - ) Geert Schuurmans    
Nes Utingeradeel (1822 - ) Sytske Hendriks Schuurmans    
Nes Utingeradeel (1850 - ) Tjitske Jacobs de Jong    
Nes WD (1897 - ) Hiske Klases Sipma    
Nes WD (1913 - 2013) Anna Catharina Aalet Bruinsma    
Nes / Birstum-Akkrum (1859 - 1940) Hessel Jans Altenburg    
Neuburg an der Donau (1560 - 1600) Karel I van Palts-Zweibrücken-Birkenfeld   7344 
Neuchâtel Zwitserland (1969 - ) Anita Theodora van Eijk    
Neurenberg (1371 - 1440) Frederik I van Brandenburg   229378 
Neustadt (1559 - 1621) Albert van Habsburg-Oostenrijk    
Ngawi (1886 - 1965) Minette Victorine Jansen    
Ngawi (1913 - 1994) Bartholomeus Theodorus Constant Huijts    
Ngawi (1914 - ) Frieda Wilhelmina Mathilda Huijts    
Ngawi (1916 - 1921) Cecilia Veronica Irene Huijts 1 kB  
Ngawi (1917 - 2006) Liane Victorine Winniefred Huijts    
Ngawi (1921 - 2003) Ivonne Victorine Jolanthe Huijts    
Ngawi (1922 - 2004) Petrus Jacobus Bartholomeus Huijts    
Ngawi (1924 - 2013) Eliza Elvira Hedwig Huijts    
Ngawie Ind. (1893 - 1979) Cecilia Cothilde Jansen    
Niawier (1834 - ) Antje Viersen    
Niawier (1882 - 1964) Geert Talsma    
Nieuwe Pekela (1808 - 1848) Hendrikien Pieters Schuring 1 kB  
Nieuwe Pekela (1895 - 1972) Dorothea Maria (Dora) Elfring    
Nieuwehorne (1788 - ) Martzen Willems (Martje) Veensma (Feensma)    
Nieuwehorne (1827 - ) Jacob Sjieuwes Borger    
Nieuwehorne (1890 - ) Joukje Kramer    
Nieuwenhagen (1825 - 1880) Maria Catharina Hanssen    
Nieuwenhagen (1847 - 1922) Anna Catharina Hubertina (Tina) Gorissen    
Nieuwenhagen (1853 - 1891) Pieter Jozef (Pitter) Baur    
Nieuwenhagen (1881 - 1939) Quirinus Wilhelmus Josephus (Willem) Baur    
Nieuwenhagen (1885 - 1973) Peter Joseph (Pierre) Baur    
Nieuwenhagen (1916 - 1995) Peter Joseph Hubert (Pierre) Quaedflieg    
Nieuwenhagen (1919 - ) Anna Catharina Josepha Hubertina (Tinie) Baur    
Nieuwenhagen (1921 - 2011) Quirinus Willem Joseph (Wiel) Baur 1 kB  
Nieuwenhagen (1923 - 2016) Maria Agnes Henriëtte (Mieke) Baur 2 kB  
Nieuwenhagen (1924 - ) Maria Agnes Jacoba (Mia) Baur    
Nieuwenhagen (1925 - ) Joseph Antonius (Zef) Baur    
Nieuweschoot (1867 - ) Jacob de Glee    
Nieuweschoot (1876 - 1962) Geeske Sjoerds Siesling    
Nieuweschoot (1877 - ) Hendrik Jans Kroes    
Nieuweschoot (1880 - ) Geertje Jans Kroes    
Nieuweschoot (1883 - ) Lamkje Jans Kroes    
Nieuweschoot (1888 - ) Margje Jans Kroes    
Nieuweschoot (1891 - ) Janna Jans Kroes    
Nieuweschoot (1896 - 1959) Petrus Johannes Kingma    
Nieuwleusen (1911 - 1993) Hilligje Massier    
Nij Beets (1921 - 2012) Thijmen de Groot    
Nijeberkoop (1802 - ) Wybe Theunes Koopstra    
Nijega (1789 - 1869) Grietje Ypkes Huisman    
Nijega (1799 - ) Sjoerd Folkerts Jellesma    
Nijega (1809 - ) Jeltje Folkerts Jellesma    
Nijega (1812 - ) Jelle Folkerts Jellesma    
Nijega (1813 - 1876) Siebe Ypkes Huisman    
Nijega (1834 - ) Folkert Baukes de Vries    
Nijega (1837 - ) Bokke Baukes de Vries    
Nijega (1838 - ) Antje Baukes de Vries    
Nijega (1839 - 1873) Froukje Temming    
Nijega (1840 - ) Folkert Jelles Jellesma    
Nijega (1844 - ) Jetske Ruurds de Jong    
Nijega (1847 - ) Jantje Ruurds de Jong    
Nijega (1848 - ) Siemen Ypkes Boersma    
Nijega (1852 - ) Yda Hendriks Westerman    
Nijega (1852 - 1933) Frans Ypkes Boersma    
Nijega (1867 - ) Jeltje de Vries    
Nijega (1877 - ) Seferinus Jelles Asma    
Nijega (1879 - 1957) Uilke Brechtus Dijkstra    
Nijega (1879 - 1961) Margaretha Agatha Sakes Veltman    
Nijega (1887 - ) Antje Jans Mulder    
Nijega (1895 - 1970) Anne Rientses Hettinga    
Nijega (1897 - ) Martha Maria Schmidt    
Nijega (1904 - 1986) Taeke Rients Huitema    
Nijega (1922 - 2005) Rode Veltman 1 kB  
Nijega - HO (1841 - 1890) Uiltje Jelles Jellesma    
Nijega -HO- (1847 - ) Sjoerd Jelles Jellesma    
Nijega Doniawerstal (1864 - 1918) Sjoerd Ringnerus Yntema    
Nijega Doniawerstal (1866 - 1947) Gerritje Ringenerus Yntema    
Nijega Hemelumer Oldeferd (1879 - ) Lolle Gatses Schakel    
Nijega HO (1805 - ) Sijke Folkerts Jellesma    
Nijega HO (1864 - ) Trijntje Attes Nauta    
Nijega HON (1824 - ) Tjiets Sybolts Visser    
Nijega H.O. (1851 - ) Egbertha Teyes van Koetsveld    
Nijega H.O. (1882 - ) Siebrig Jelles Asma    
Nijega-Trophorne (1781 - 1782) Japik Annes Kooiker    
Nijega-Trophorne (1783 - 1836) Jacob Annes Kooiker 1 kB  
Nijega-Trophorne (1785 - 1843) Jottje Annes Kooiker 1 kB  
Nijega-Trophorne (1788 - 1831) Afke Annes Kooiker    
Nijega-Trophorne (1790 - 1834) Johannes Annes Kooiker    
Nijega-Trophorne (1792 - 1829) Dedde Annes Kooiker    
Nijega ? (1881 - ) Jeroen Sakes Veltman    
Nijega ? (1882 - 1882) Paulinus Bavo Sakes Veltman    
Nijega ? (1883 - ) Paulinus Bavo Sakes Veltman    
Nijega / Scharsterbrug (1869 - 1947) Sjoukje Tjittes (Susanna) Landman    
Nijehaske (1807 - ) Geertje Freerks Raadsveld    
Nijehaske (1807 - ) Pietje Pieters Romkes    
Nijehaske (1830 - 1867) Jozeph Terwisscha van Scheltinga    
Nijehaske (1838 - ) Susanna Helena Sterk    
Nijehaske (1845 - ) Oepje Leenderts van Diggelen    
Nijehaske (1849 - ) Jan Hendriks Kroes    
Nijehaske (1852 - ) Johannes Jildert Melein    
Nijehaske (1853 - 1918) Geertruida Fronika Padberg    
Nijehaske (1855 - ) Catharina (Trijntje) Maria Melein    
Nijehaske (1875 - ) Maria Catharina Clemens    
Nijehaske (1875 - ) Frederik Bernard Poiesz    
Nijehaske (1877 - ) Catrina Paulina Poiesz    
Nijehaske (1879 - ) Jozef Johans Poiesz    
Nijehaske (1882 - ) Henriette Carolina Maria Schöne    
Nijehaske (1887 - ) Joseph Hendricus Jaspers    
Nijehaske (1889 - ) Georg Johan Poiesz    
Nijehaske (1896 - ) Allegonda Maria Theresia Vernimmen    
Nijehaske (1896 - 1918) Geertruida Johans Poiesz    
Nijehaske (1900 - ) Hendrikus Hendriks Pasveer    
Nijeholtpade (1774 - 1864) Grietje Johannes van Wijk    
Nijeholtpade (1560 - 1619) Lyckle Pier-Lyckles Lycklema    
Nijeholtpade (1797 - ) Pier Jans de Vries    
Nijeholtwolde (1887 - ) Nanne C. Boersma    
Nijemirdum (1822 - ) Petronella Jans (Pietertje) Krol    
Nijemirdum (1828 - ) Douwe Harmens Boersma    
Nijemirdum (1841 - ) Grietje Hendriks Bakker    
Nijemirdum (1864 - ) Jouke op de Hoek    
Nijemirdum (1868 - ) Neeltje Popkes Stegenga    
Nijemirdum (1878 - ) Harmen Leenderts van Midlum    
Nijemirdum (1887 - ) Johannes Jurjens Draayer    
Nijemirdum (1889 - ) Beerend ten Brink    
Nijemirdum (1894 - ) Willem Eppinga    
Nijemirdum (1898 - ) Pieter Fimmes van der Wal    
Nijemirdum (1901 - ) Elisabeth van Midlum    
Nijemirdum (1903 - ) Leendert Harmens van Midlum    
Nijemirdum (1904 - ) Rimke Stegenga    
Nijemirdum (1907 - ) Emke Harmens van Midlum    
Nijemirdum (1908 - 1999) Janneke van der Wal    
Nijemirdum (1912 - ) Dieuwke van Midlum    
Nijemirdum (1915 - ) Korneliske van Midlum    
Nijemirdum (1923 - ) Lambertus van Midlum (voorheen Poepjes)    
Nijemirdum (1924 - 2017) Marijke Jaarsma    
Nijetrijne (1845 - 1928) Andriesje Berends Lampe    
Nijetrijne (1884 - ) Hedde Simons Beetsma    
Nijhuizum (1749 - 1831) Lutske Lieuwes Robijns    
Nijhuizum (1819 - 1843) Stijntje Jittes Flapper    
Nijhuizum (1820 - ) Dirk Meinderts van Dirksen    
Nijhuizum (1824 - 1887) Durk Yttes Flapper    
Nijhuizum (1826 - 1874) Marijke Jittes Flapper    
Nijhuizum (1830 - 1863) Wiebe Jitte Flapper    
Nijhuizum (1830 - ) Age Eelkes Postma    
Nijhuizum (1834 - 1906) Douwe Jittes Flapper    
Nijhuizum (1839 - 1880) Grietje Gerkes Kolweyer    
Nijhuizum (1845 - ) Marten Eelkes van der Zee    
Nijhuizum (1851 - 1926) Tjitte Baukes de Jong    
Nijhuizum (1852 - ) Marijke Baukes de Jong    
Nijhuizum (1853 - 1928) Geertje Johannes Dijkstra    
Nijhuizum (1854 - ) Jeltje Baukes de Jong    
Nijhuizum (1855 - ) Rintje Johannes Dijkstra    
Nijhuizum (1855 - ) Tjitske Durks Flapper 1 kB  
Nijhuizum (1857 - ) Yette Durks Flapper    
Nijhuizum (1857 - 1928) Akke Johannes Dijkstra    
Nijhuizum (1859 - ) Antje Durks Flapper    
Nijhuizum (1860 - ) Pieter Durks Flapper    
Nijhuizum (1861 - ) Antje Durks Flapper    
Nijhuizum (1861 - ) Stijntje Durks Flapper    
Nijhuizum (1863 - 1942) Gerke Douwes Ketelaar    
Nijhuizum (1863 - 1921) Tjitske Johannes Dijkstra    
Nijhuizum (1864 - 1914) Hieltje Popkes van der Weij    
Nijhuizum (1868 - ) Petrus Boukes de Jong    
Nijhuizum (1878 - ) Frans Sjieukes Homminga    
Nijhuizum (1878 - ) Jan Adema    
Nijhuizum (1890 - 1944) Dominicus Ketelaar    
Nijhuizum (1891 - 1931) Anskje Ruurds Zijlstra    
Nijhuizum (1893 - ) Pietje Ruurds Zijlstra    
Nijhuizum (1894 - 1979) Anskje (Ans) Ketelaar    
Nijhuizum (1895 - 1976) Pier Ruurds Zijlstra    
Nijhuizum (1907 - 2002) Cecilia Ketelaar    
Nijhuizum (1917 - 2011) Akke Boersma    
Nijhuizum (1922 - 2011) Epke Zijlstra    
Nijhuizum (1923 - ) Gerardus Nicolaas Galema    
Nijkerk (1901 - 1912) Keimpe Arjens Koopmans    
Nijkerk (Oostdongeradeel) (1835 - 1876) Tjitske de Vries    
Nijland (1742 - ) Botje Reins    
Nijland (1775 - 1811) Fokje Ottes Galema 1 kB  
Nijland ( - 1687) Hille Annes 1 kB  
Nijland ( - 1671) Impk Annes    
Nijland (1791 - 1816) Sibbeltje Gerbens (Sibbelina) Faber    
Nijland (1799 - 1837) Thomas Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1741 - ) Ybeltje    
Nijland (1695 - 1770) Allert Harings    
Nijland (1753 - 1788) Gerben Ysbrands Galema    
Nijland (1754 - ) Dirk Simmes van der Meer    
Nijland (1755 - 1798) Waltje Simmes van der Meer    
Nijland (1764 - 1818) Rein Lolkes Lolkema    
Nijland (1773 - 1791) Ysbrand Ottes    
Nijland (1778 - 1808) Aagje Ottes Galema    
Nijland (1781 - 1842) Eeke Ottes Galema    
Nijland (1784 - 1784) Catharina Ottes Galema    
Nijland (1785 - 1785) Catharina Ottes Galema    
Nijland (1789 - ) Fettje Sjoerds Ypma    
Nijland (1790 - 1812) Bouke Douwes Minnema    
Nijland (1791 - 1792) Ysbrand Ottes Galema    
Nijland (1791 - ) Jentje Jacobs Dijkstra    
Nijland (1793 - ) Ysbrand Ottes Galema 1 kB  
Nijland (1794 - 1809) Fokina Fokje Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1795 - 1797) Gelasius Ysbrand Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1795 - 1872) Reinskje Gerrits de Boer 1 kB  
Nijland (1796 - 1865) Ytje Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1797 - ) Klaaske Hayes Breeuwsma    
Nijland (1797 - 1800) Gelasius Ysbrand Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1798 - 1799) Thomas Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1801 - 1806) Gelasius Ysbrand Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1802 - 1870) Eeke Wiegers Galema    
Nijland (1803 - 1806) Volquerus Folkert Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1804 - ) Sjoukje Luitzens Piersma    
Nijland (1804 - ) Adegrisina Andrieske Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1805 - 1833) Michael Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1806 - 1808) Ysbrandus Wiegers Galema 1 kB  
Nijland (1808 - 1811) Wimke Gerrits Hoekema 1 kB  
Nijland (1811 - 1846) Aagje Jans Postma 1 kB  
Nijland (1812 - 1875) Simme Tjipkes Andringa    
Nijland (1812 - ) Frans Meinderts Engwerda    
Nijland (1813 - ) Maaike Dirks Canrinus    
Nijland (1814 - 1868) Frans Meinderts Engwerda    
Nijland (1815 - 1815) Akke Jans Postma    
Nijland (1815 - 1891) Sybolt (Sybout) Meinderts Engwerda    
Nijland (1817 - 1886) Ate Meinderts Engwerda    
Nijland (1818 - ) Tjitske Oeges Breeuwsma    
Nijland (1819 - 1821) Lieuwe Meinderts Engwerda    
Nijland (1820 - ) Broer Murks Stallinga    
Nijland (1821 - 1827) Sake Meinderts Engwerda    
Nijland (1822 - 1829) Lieuwe Meinderts Engwerda    
Nijland (1823 - ) Geertje Sjoerds van der Weide    
Nijland (1824 - 1865) Johannes (Jan) Meinderts Engwerda    
Nijland (1826 - 1893) Gerrit Annes de Boer    
Nijland (1828 - 1864) Margaretha Tjebbes Hettinga    
Nijland (1829 - ) Jetske Annes de Boer    
Nijland (1829 - ) Pieter Annes de Boer    
Nijland (1830 - ) Trijntje Jentjes Dijkstra    
Nijland (1830 - 1899) Wieger Thomas Galema    
Nijland (1831 - 1847) Akke Jans Douma    
Nijland (1833 - ) Reinskje Annes de Boer    
Nijland (1833 - ) Tjerk Bottes Wiersma    
Nijland (1833 - 1910) Fokje Jans Douma    
Nijland (1834 - ) Trijntje Haantjes Ypma    
Nijland (1834 - 1867) Jan Jans Douma    
Nijland (1836 - 1919) Jantje Huites Huitema    
Nijland (1838 - 1873) Marijke Huites Huitema    
Nijland (1838 - ) Okke Wopkes van der Wey    
Nijland (1838 - 1904) Fonger Annes Koopmans 1 kB  
Nijland (1839 - ) Margaretha Dingena Jentink    
Nijland (1840 - 1932) Catharina Huites Huitema    
Nijland (1840 - ) Trijntje Wopkes van der Wey    
Nijland (1841 - ) Grietje Nannes Bosma    
Nijland (1841 - ) Kornelis Annes Koopmans    
Nijland (1842 - 1884) Johanna Huites Huitema 1 kB  
Nijland (1842 - ) Michiel Adrianus Jentink    
Nijland (1843 - ) Geertje Bottes Wiersma    
Nijland (1843 - ) Gerben Wopkes van der Wey    
Nijland (1844 - ) Gerben Pieters Pietersma    
Nijland (1844 - 1914) Pietje Huites Huitema    
Nijland (1844 - 1844) Huite Annes Koopmans    
Nijland (1846 - ) Antje Dijkstra    
Nijland (1846 - 1927) Jantje Annes Koopmans    
Nijland (1846 - 1859) Baukje Huites Huitema    
Nijland (1848 - ) Johannes Wopkes van der Wey    
Nijland (1849 - ) Murkje Jelles Spoel    
Nijland (1850 - ) Symen AElses Sinnema    
Nijland (1852 - 1900) Sybren AElses Sinnema    
Nijland (1853 - ) Klaaske Harmens Draayer    
Nijland (1858 - 1933) Trijntje Ypes Wiersma    
Nijland (1861 - 1924) Sybren Hantjes Andela    
Nijland (1861 - 1911) Marijke Ypes (Maria) Wiersma    
Nijland (1862 - 1946) Sjoerdtje Hantjes Andela    
Nijland (1864 - ) Ytje Dirks Tjalsma    
Nijland (1865 - ) Ytje Broers Stallinga    
Nijland (1865 - ) Grietje Dirks Tjalsma    
Nijland (1868 - ) Jan Teerenstra    
Nijland (1868 - 1933) Pieter Hantjes Andela    
Nijland (1868 - 1963) Klaas Jarings Hettinga    
Nijland (1869 - ) Akke de Witte    
Nijland (1869 - 1966) Pietje Dooijes Rypma    
Nijland (1869 - 1928) Gatske Ottes Postma    
Nijland (1870 - 1919) Clasina Veronica Hettinga    
Nijland (1871 - 1937) Agatha Margaretha Hettinga    
Nijland (1872 - 1872) Nieske Slippens 1 kB  
Nijland (1872 - 1872) Nieske Slippens    
Nijland (1874 - 1938) Bernardus Galema    
Nijland (1877 - 1972) Ytje Engwerda    
Nijland (1878 - 1878) Fokje Postma    
Nijland (1879 - 1955) Pieter Frans Engwerda 1 kB  
Nijland (1886 - ) Aukje Johannes' Fortuin    
Nijland (1888 - ) Dirk Rients' Sybrandy    
Nijland (1896 - ) Hantje Pieters Andela    
Nijland (1902 - ) Jakob Pieters Andela    
Nijland (1903 - ) Jan Hendriks Twijnstra    
Nijland (1907 - 1908) Jetze Gerrits Andela    
Nijland (1907 - 1985) Douwe Terwisscha van Scheltinga    
Nijland (1909 - 1909) kind Vogelzang 1 kB  
Nijland (1909 - 1992) Titus Terwisscha van Scheltinga    
Nijland (1910 - ) Sjouke B. Vogelzang    
Nijland (1911 - 1979) Sjouke Terwisscha van Scheltinga    
Nijland (1914 - 1989) Ype Terwisscha van Scheltinga    
Nijland (1916 - 1984) Wiebe Terwisscha van Scheltinga    
Nijland (1916 - 2001) Jantje Talsma    
Nijland (1917 - 2015) Lolkje Piersma    
Nijland (1920 - 2012) Hendrina (Ine) Stallinga    
Nijland (1923 - 2015) Berendje Andela    
Nijland (1924 - 2010) Sijbrigje Kooi    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Nijland - Huniadyk (1748 - 1809) Ybeltje Reins    
Nijland-Huniadijk (1735 - ) Jan Siemons Sijmensma    
Nijland-Huniadijk (1737 - ) Antje Simens    
Nijland-Huniadijk (1739 - 1830) Jacob Sijmens Adema    
Nijland-Huniadijk (1741 - ) Lieuwe Sijmens Boersma    
Nijland Huniadyk (1746 - ) Jelle Sybrins    
Nijland Huniadyk (1745 - ) Sybren Reins    
Nijmegen (1773 - 1833) Sophia Angenes Beatrix van Voss 1 kB  
Nijmegen (1854 - ) Herman Peter Basilius Weyers    
Nijmegen (1868 - 1933) Petronella Johanna Alberta Diewerdina ter Haar 1 kB  
Nijmegen (1889 - ) Theodorus Arnoldus van der Laan    
Nijmegen (1909 - 2001) Theresia Maria Petronella Hermina (Trees) van Alfen    
Nijmegen (1911 - ) Petrus den Hartog    
Nijmegen (1914 - 1999) Wilhelmina Veronica (Mien) Swart    
Nijmegen (1923 - 1996) Wilhelmus (Wim) Lunter    
Nijmegen (1969 - ) Bernhard Lucas Emmanuel Prins van Oranje Nassau van Vollenhoven 2 kB  
Nijmegen (1970 - ) Carlos Xavier Bernardo Sixto Marie de Bourbon de Parma    
Nijmegen (1972 - ) Pieter-Christiaan Michiel Prins van Oranje Nassau van Vollenhoven 1 kB  
Nijmegen (1972 - ) Jaime Barnardo van Bourbon Parma    
Nijmegen (1972 - ) Margarita Maria Beatriz van Bourbon Parma    
Nijmegen (1974 - ) Maria Carolina Christina van Bourbon Parma 1 kB  
Nijmegen (1975 - ) Floris Frederik Martijn Prins van Oranje Nassau van Vollenhoven    
Nijverdal (1925 - 2012) Janna (Janny) de Heer    
Noord-Portengen (1776 - 1848) Wijntje Copier    
Noorddijk Gr. (1914 - 2012) Maaike Fokkema    
Noorderdragten (1774 - 1848) Auke Willems van der Veen    
Noordhorn (1878 - 1931) Suffrida Siberdina Niewold    
Noordscharwoude (1815 - 1842) Dieuwertje Stins    
Noordwijk (1884 - 1955) Cornelia Steenvoorden    
Noordwijk (1894 - 1962) Willem S. van der Meer    
Noordwijkerhout (1878 - 1961) Willem Jan Mari van Eysinga 2 kB  
Noordwolde (1851 - 1860) Laurens Franciscus Fischer    
Noordwolde (1855 - ) Geertruida Emelia Fischer    
Noordwolde (1880 - 1965) Dirk Roelofs Dijk    
Noordwolde (1883 - ) Jan Roelofs Dijk    
Nordhausen (914 - ) Gerberga van Saksen 1 kB 3228568581 
Nordhausen gemeente Mettingen in Pruisen (1859 - 1929) Georg Carl Voss    
Nyköping (1622 - 1660) Karel X Guustaaf van de Palts-Zweibrücken   3908 

Totaal 356 personen in deze lijst met letter N.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter M

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter O

Personen index