Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: M

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter L

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter N

Totaal 746 personen met 67 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een M:
Maastricht (4)
Madrid (5)
Madrigal Avilla (1)
Mairie Nijland / Wymbritseradeel (1)
Makassar (1)
Makkum (157)
Makkum - Engwier (4)
Makkum ? (2)
Makkum / Allingawier (1)
Makkum? (1)
Male bij Troyes (1)
Mannheim (1)
Mantgum (31)
Mantgum ? (2)
Marburg (1)
Marrum (5)
Marshalltown (IA) (2)
Marssum (29)
Meerloo (1)
Meerssen (2)
Memleben, Duitsland (1)
Menaldum (121)
Menaldum (mairie) (1)
Menaldumadeel (98)
Menaldumadeel marie Dronrijp (1)
Menaldumadeel (marie Dronrijp) (2)
Menaldum/Beetgum (1)
Menen (1)
Mensingaweer (1)
Meppel (1)
Meppen Duitsland (ziekenhuis) (1)
Merkelbeek (2)
Merzen Duitsland (1)
Mesum -Westfalen (1)
Metslawier (1)
Mettingen Duitsland (12)
Middelbert (1)
Middelburg (2)
Middelward Pruisen (1)
Midlum (64)
Midlum Almenum (2)
Midlum (Almenum) (1)
Miedum (1)
Mijdrecht (4)
Milaan (3)
Mildam (2)
Minneapolis (1)
Minnertsga (25)
Minnesota (1)
Mirns (15)
Mirns - Bakhuizen (15)
Mirns en Bakhuizen (78)
Mirns Rijs (1)
Moarrewâld (1)
Modena (1)
Molkwerum (7)
Monmouth (1)
Montbard, Bourgondië (1)
Montpellier (1)
MontRéal departement Landes in Frankrijk (1)
Morra (1)
Moskou (3)
München (5)
Munnekeburen (4)
Munnekezijl (1)
Munnekezijl onder Burum (1)
Murmerwoude (3)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Maastricht (1792 - 1864) Henriette Adrian Luduvica Flora d'Oultremont de Wegimont    
Maastricht (1841 - 1915) Maria van den Berg    
Maastricht (1864 - 1932) Maria Mathilda Minkels    
Maastricht (1897 - 1980) Johannes Maria Caesar Nicolaas Dickhaut    
Madrid (1567 - 1597) Catalina (Catharina) van Spanje    
Madrid (1578 - 1621) Philips III Habsburg-Spanje    
Madrid (1661 - 1700) Karel II Habsburg-Spanje    
Madrid (1716 - 1788) Karel III van Bourbon-Anjou    
Madrid (1886 - 1941) Alfons XIII    
Madrigal Avilla (1451 - 1504) Isabella van Castilie    
Mairie Nijland / Wymbritseradeel (1812 - 1813) Haebeltje Lieuwes Andela    
Makassar (1821 - 1888) Johannes Oepke Petrus Antonius Wilhelmus Andela    
Makkum   Akke Jans de Vries    
Makkum (1798 - 1829) Broer Oeges (Willebrordus) Houtema    
Makkum (1735 - ) Gatse Abes    
Makkum ( - 1746) Grietie Wiebrens    
Makkum (1797 - 1877) Marijke Jans Vlietstra    
Makkum   Sascke Bokkes Scheltinga    
Makkum (1755 - 1785) Trijntje Reins Engwerda 1 kB  
Makkum (1737 - ) Ybeltje    
Makkum (1733 - 1735) Gerrit Dircks Hollander    
Makkum (1741 - 1744) Pieter Pieters    
Makkum (1744 - ) Pieter Pieters    
Makkum (1746 - ) Martha Pieters    
Makkum (1747 - ) Sibbill Pieters    
Makkum (1749 - ) Jeltje Pieters    
Makkum (1762 - ) Trijnte Hoites    
Makkum (1764 - ) Geele Hoites    
Makkum (1764 - ) Dirk Gerrits Hollander    
Makkum (1765 - ) Reinskje Foppes (Rinske/Rinskje) Scheltinga    
Makkum (1766 - ) Rein Hoites    
Makkum (1766 - 1814) Douwe Gerrits Hollander 1 kB  
Makkum (1768 - ) Sibeltje Hoites    
Makkum (1770 - ) Idske Hoites    
Makkum (1772 - ) Junius Murray Banning    
Makkum (1773 - ) Geele Hoites    
Makkum (1774 - 1844) Dirk Ypes Hollander 1 kB  
Makkum (1774 - 1829) Bauke Jans de Boer    
Makkum (1776 - ) Jetske Hoites    
Makkum (1777 - ) Jetske Hoites    
Makkum (1779 - 1825) Aaltje Hanzes van der Meer    
Makkum (1780 - ) Jacobus Hoites    
Makkum (1784 - ) Jan Yedes Bergsma    
Makkum (1789 - 1847) Janna Baudina Sloterdijck    
Makkum (1790 - 1862) Henderikus Feikes de Boer    
Makkum (1790 - ) Sijtske Hilles Stornebrink    
Makkum (1793 - ) Hieke Feikes de Boer    
Makkum (1794 - 1855) Baukje Louws Andela 1 kB  
Makkum (1795 - 1829) Tjitske Durks Scheltinga    
Makkum (1797 - 1847) Paulus Louws Andela 1 kB  
Makkum (1799 - ) Anne Dooitzes Dijkstra    
Makkum (1800 - 1855) Sierk Louws Andela 1 kB  
Makkum (1801 - 1883) Leutske Baukes de Boer    
Makkum (1802 - 1845) Trijntje Dirks Hollander    
Makkum (1803 - 1864) Marijke Louws Andela 1 kB  
Makkum (1803 - 1874) Wiebe Thomas Overmeer 1 kB  
Makkum (1805 - 1866) Tjitske Louws Andela 1 kB  
Makkum (1805 - ) Eke Dirks Hollander    
Makkum (1809 - 1853) Aukje Siebolts de Wilde    
Makkum (1812 - 1886) Hielke Thomas Overmeer 1 kB  
Makkum (1813 - ) Rintje Sikkes Hellingwerf    
Makkum (1814 - 1871) Houkje Thomas Overmeer    
Makkum (1815 - ) Trijntje Sytses de Boer    
Makkum (1817 - 1860) Jan Thomas Overmeer    
Makkum (1817 - 1817) Janna Overmeer    
Makkum (1822 - ) Antje Sybolts de Boer    
Makkum (1822 - ) Sjoukje Johannes Hiemstra    
Makkum (1822 - ) Reino Louws Visser    
Makkum (1824 - 1831) Jetske Westendorp    
Makkum (1825 - 1865) Mietje Matthijs Pieters    
Makkum (1826 - ) Geertruida Westendorp    
Makkum (1828 - ) Marijke (Marija) Louws Bergsma    
Makkum (1829 - ) Sjoerd Johannes Palstra    
Makkum (1829 - 1858) Thomas Gaukes Zwaga    
Makkum (1829 - 1862) Jan Gerrits Westendorp    
Makkum (1831 - 1870) Thomas Wiebes Overmeer    
Makkum (1832 - ) Pieter Cornelis de Boer    
Makkum (1832 - ) Jetske Gerrits Westendorp    
Makkum (1833 - 1834) Assuerus Overmeer    
Makkum (1833 - ) Feike Jans Bergsma    
Makkum (1834 - ) Jetske Cornelis' de Boer    
Makkum (1834 - 1906) Agatha Laurens Bergsma    
Makkum (1836 - ) Oetske Cornelis Schaaf    
Makkum (1836 - 1836) Assuerus Overmeer    
Makkum (1836 - ) Anna Gaukes Zwaga    
Makkum (1837 - 1893) Catharina Overmeer    
Makkum (1837 - 1879) Assuerus Overmeer    
Makkum (1837 - 1919) Gerben Jacobs Hettinga    
Makkum (1839 - 1909) Teade Wiebes Overmeer    
Makkum (1841 - 1859) Thomas Hielkes Overmeer    
Makkum (1841 - 1899) Siebrigje Wiebes Overmeer    
Makkum (1841 - 1933) Liskje Douwes Brandsma    
Makkum (1843 - ) Pieter Wisses Feenstra    
Makkum (1843 - 1883) Assuerus Hielkes Overmeer    
Makkum (1843 - 1843) Catharina Johanna Overmeer    
Makkum (1844 - 1921) Rein Jacobs Hettinga    
Makkum (1845 - ) Grietje Douwes Ybema    
Makkum (1845 - ) Sybrigje Feikes Jorna    
Makkum (1846 - ) Jan Rolsma    
Makkum (1846 - ) Johannes de Jong    
Makkum (1846 - 1919) Sybolt Rintjes Hellingwerf    
Makkum (1847 - 1887) Oeke Douwes Brandsma    
Makkum (1847 - 1931) Andries Feikes Jorna    
Makkum (1847 - 1848) Titus Hielkes Overmeer    
Makkum (1849 - 1914) Sybrigje Hielkes Overmeer 1 kB  
Makkum (1850 - 1862) Ysbrand Jan Verwer    
Makkum (1851 - ) Hielkje Bleeker    
Makkum (1851 - 1935) Anna Catharina de Boer    
Makkum (1854 - 1912) Margaretha Maria de Boer    
Makkum (1857 - ) Geertje Martens Jorritsma    
Makkum (1857 - 1926) Alida Westendorp    
Makkum (1858 - 1942) Jan Feikes Bergsma    
Makkum (1859 - 1894) Lolke Jans Westendorp    
Makkum (1859 - 1941) Eeuwkje de Vries    
Makkum (1860 - 1892) Regina Annes Kooiker    
Makkum (1860 - 1949) Taeke Taekes Popma    
Makkum (1861 - 1886) Gerrit Jans Westendorp    
Makkum (1862 - ) Marijke Pieters (Maria) de Boer    
Makkum (1862 - ) Tjeerdje Pieters Postma    
Makkum (1862 - ) Sjoerd Sjoukes van der Werf    
Makkum (1863 - 1924) Jitsche Annes Kooiker 1 kB  
Makkum (1863 - ) Akke Sjoukes van der Werf    
Makkum (1865 - 1865) Cecilia Annes Kooiker    
Makkum (1865 - 1903) Theodorus Petrus Albada Jelgersma    
Makkum (1866 - ) Klaas Sipkes Wielenga    
Makkum (1866 - 1866) Dirk Annes Kooiker    
Makkum (1866 - 1868) Dominicus Annes Kooiker    
Makkum (1867 - 1867) Dirk Annes Kooiker    
Makkum (1870 - ) Cornelis Sipkes Wielinga    
Makkum (1870 - 1958) Cecilia Annes Kooiker    
Makkum (1872 - ) Dirks Karsts Huitema    
Makkum (1872 - ) Tjipkje Zwolsman    
Makkum (1872 - 1917) IJtje Sjoukes van der Werf    
Makkum (1873 - 1954) Willemke Jans Visser    
Makkum (1874 - 1959) Freerk Sybolts van der Veen    
Makkum (1874 - 1926) Afke Sjoukes van der Werf    
Makkum (1875 - 1948) Sieuwke Sjoukes van der Werf    
Makkum (1876 - ) Hendrik Hindriks Scheffer    
Makkum (1878 - 1942) Tjettje Hindriks Scheffer    
Makkum (1879 - ) Anna Maria Scheffer    
Makkum (1882 - 1962) Ferdinand Gregorius Bergsma    
Makkum (1883 - ) Andries Pieters van der Molen    
Makkum (1883 - ) Rintje Ypkes Ketelaar    
Makkum (1884 - ) Tjitske Palstra    
Makkum (1885 - ) Hessel Jans Rolsma    
Makkum (1886 - ) Anna Palstra    
Makkum (1888 - ) Reinskje Palstra    
Makkum (1888 - ) Sipke Klazes Wielenga    
Makkum (1889 - 1962) Sytske Klases Wielenga    
Makkum (1891 - ) Bottje Kuipers    
Makkum (1892 - 1930) Tjaltje Ruurds Adema    
Makkum (1892 - ) Sjoukje Hellingwerf    
Makkum (1892 - ) Alle Klazes Wielenga    
Makkum (1893 - ) Akke Arnoldus' Banning    
Makkum (1893 - 1950) Tjitske Tjerks Broersma    
Makkum (1895 - 1989) Agatha Anna Marie de Boer    
Makkum (1898 - ) Johanna Palstra    
Makkum (1898 - 1899) Johannes Palstra    
Makkum (1898 - 1898) Sjoerd Palstra    
Makkum (1900 - ) Sjouke Ynzes Hoeksema    
Makkum (1901 - ) Hotske Klases Wielinga    
Makkum (1902 - ) Hotske Freerks van der Veen    
Makkum (1903 - 1992) Evert Josephs Witteveen    
Makkum (1914 - 1991) Jan Ferdinand Hendrikus Maria Bergsma    
Makkum (1917 - 1987) Willebrordus Petrus (Wibren) Altena    
Makkum (1920 - ) Sjirk Hessels Rolsma    
Makkum (1921 - 2015) Lol op de Hoek    
Makkum (1921 - 2016) Oepkje Ymkje (Loes) Adema    
Makkum (1923 - 2008) Lenze Meinsma    
Makkum - Engwier (1828 - ) Sjoerd Fokkes Galema    
Makkum - Engwier (1830 - ) Dominicus Galema    
Makkum - Engwier (1872 - 1959) Douwe Everts Teernstra    
Makkum - Engwier (1873 - 1906) Pieter Everts Teernstra    
Makkum ? (1852 - 1853) Teade Hielkes Overmeer    
Makkum ? (1853 - 1853) Alida Overmeer    
Makkum / Allingawier (1811 - 1892) Antje Louws (Anna) Andela 1 kB  
Makkum?   Romke Edzez (Ydses)    
Male bij Troyes (1350 - 1405) Margaretha van Vlaanderen    
Mannheim (1844 - ) Karoline Friederike von Wartensleben   25 
Mantgum (1797 - 1827) Antje Dirks (Anna Durks) Kortrijk    
Mantgum (1771 - 1853) Epke Sikkes Romkes 1 kB  
Mantgum (1747 - 1806) Lysbeth Harmens 1 kB  
Mantgum (1789 - ) Hyltje Dirks Kortrijk 1 kB  
Mantgum (1792 - ) Gerbregt Thijses (Sybrigje) Langedijk    
Mantgum (1793 - ) Jeltje Dirks Kortrijk    
Mantgum (1811 - ) Ulbe Jacobs de Jong    
Mantgum (1814 - ) Hendrik Baukes Kamstra    
Mantgum (1816 - ) Jentje Ymes Bosma    
Mantgum (1816 - ) Lieuwe Minnes Hogedijk    
Mantgum (1816 - ) Marijke Saekeles Altenburg    
Mantgum (1818 - ) Hotske Ymes Bosma    
Mantgum (1818 - 1866) Thijs Saekles Altenburg    
Mantgum (1823 - 1893) Jan Saekles Altenburg 1 kB  
Mantgum (1823 - ) Johannes Barteles Swierstra    
Mantgum (1824 - ) Rutger Geerts Fopma    
Mantgum (1827 - ) Grietje Geerts Fopma    
Mantgum (1829 - 1864) Yeme Geerts Fopma    
Mantgum (1832 - 1834) Tietje Geerts Fopma    
Mantgum (1832 - ) Trijnje Saekles Altenburg    
Mantgum (1834 - ) Riemke Luitjens Kleiterp    
Mantgum (1834 - 1834) Gatse Geerts Fopma    
Mantgum (1838 - 1843) Jan Geerts Fopma    
Mantgum (1850 - ) Jan Geerts Fopma    
Mantgum (1852 - ) Hinke Pieters de Jong    
Mantgum (1878 - ) Grietje Jacobs Oostra    
Mantgum (1886 - ) Rutger Jacobs Oostra    
Mantgum (1891 - ) Doeke Jochum Oostra    
Mantgum (1899 - ) Riemke Hendriks Schuurmans    
Mantgum (1904 - ) Teatske Petrus' Kalma    
Mantgum (1922 - ) Rinse Rodenhuis    
Mantgum ? ( - 1763) Haring Klazes    
Mantgum ?   Welmoed Doekes    
Marburg (1466 - 1523) Elisabeth van Hessen-Marburg   49265 
Marrum (1821 - ) Willem Christiaan Albarda    
Marrum (1851 - 1901) Ytje Hendriks Kloosterman    
Marrum (1876 - ) Sybe Jurjens Mellema    
Marrum (1892 - 1949) Age Jongbloed    
Marrum (1921 - 2011) Sjoukje Steen    
Marshalltown (IA) (1907 - 1981) Michael Charles Seffinga    
Marshalltown (IA) (1911 - 1911) naamloos kind Seffinga    
Marssum (1735 - 1806) Baukje Gerlofs Baarda    
Marssum (1798 - 1826) Hans Boukes (doopnaam: Johannes) van der Zweep 1 kB  
Marssum   Inte Dircx    
Marssum (1613 - ) Antje Andles Popta    
Marssum (1760 - ) Trijntje Fokkema    
Marssum (1776 - ) Tjeerd Idzes van der Ploeg    
Marssum (1778 - 1828) Tjitske Nannes Kuperus 1 kB  
Marssum (1791 - ) Pieter Joris Sipma    
Marssum (1795 - ) Tjitske Nannes Kuperus    
Marssum (1799 - ) Andries Lieuwes Wassenaar    
Marssum (1801 - ) Sjoerdje Lieuwes Wassenaar    
Marssum (1803 - ) Hiltje Johannes Werkhoven    
Marssum (1803 - ) Piertje Lieuwes Wassenaar    
Marssum (1804 - ) Tietje Fokkes van der Ploeg    
Marssum (1805 - ) Gerlofke Lieuwes Wassenaar    
Marssum (1815 - ) Sybren Jelles Stienstra    
Marssum (1817 - ) Kornelis Aukes Jansma    
Marssum (1821 - 1896) Jan Cornelis Tanja    
Marssum (1832 - ) Tjerk Jentjes Douma    
Marssum (1836 - ) Antje Pieters Sipma    
Marssum (1845 - ) Sytske Sytses Kuperus    
Marssum (1850 - ) Maria Andries Bouma    
Marssum (1857 - ) Jarig Dirks Dijkstra    
Marssum (1859 - ) Jelle Sipkes de Jong    
Marssum (1863 - 1943) Maartje Kuperus    
Marssum (1867 - ) Sytske Dokter Dokter    
Marssum (1868 - 1949) Klaas Teakes Dokter    
Marssum (1871 - ) Fokje Dokter    
Marssum (1872 - ) Jan Dokter    
Meerloo (1925 - 2005) Elisabeth Antonia Maria van Heugten    
Meerssen (1789 - 1846) Jan Hendrik (Johannes Hendrikus) Keijsers    
Meerssen (1857 - ) Anna Elisabet Vrancken    
Memleben, Duitsland (876 - 936) Hendrik de Vogelaar    
Menaldum (1800 - 1862) Trijntje Tjerks (Catharina) Terpstra 1 kB  
Menaldum (1687 - 1776) Jakle Piers 1 kB  
Menaldum (1689 - 1772) Antje Piers 1 kB  
Menaldum (1725 - ) Diuke Yebs (Ypma)    
Menaldum (1727 - ) Eeke Yebs (Ypma)    
Menaldum (1729 - ) Diuwke (Ypma)    
Menaldum (1731 - ) Johanna (Ypma)    
Menaldum (1733 - ) Matthaeus Yebs (Ypma)    
Menaldum (1736 - ) Jan Yebs (Ypma)    
Menaldum (1739 - ) Trintje Yebs (Ypma)    
Menaldum (1743 - 1788) Tjeerd Minnes Bruinsma 1 kB  
Menaldum (1746 - ) Johannes Minnes    
Menaldum (1748 - ) Laes Minnes    
Menaldum (1764 - 1813) Geertje Piers Tanja 1 kB  
Menaldum (1765 - 1807) Trijntje Piers Tanja    
Menaldum (1767 - 1822) Lieuwe Andries Wassenaar 1 kB  
Menaldum (1767 - ) Ytje Piers Tanja 1 kB  
Menaldum (1769 - 1823) Cornelis Piers Tanja 1 kB  
Menaldum (1771 - ) Gerlofke Piers Tania    
Menaldum (1774 - ) Gerlof Piers Tania    
Menaldum (1775 - ) Wopke Sjoerds Osinga    
Menaldum (1775 - ) Andries Klazes Andringa    
Menaldum (1776 - ) Sybe Piers Tania    
Menaldum (1781 - 1839) Antje Jans Osinga    
Menaldum (1786 - ) Hiltje Pieters    
Menaldum (1790 - 1860) Pier Arjens Wassenaar    
Menaldum (1795 - ) Taetske Lieuwes Wassenaar    
Menaldum (1796 - 1860) Jouw Ernsts (Jonstes) Fokkema    
Menaldum (1797 - ) Gerlantje Lieuwes Wassenaar    
Menaldum (1801 - 1881) Arjen Arjens Wassenaar    
Menaldum (1802 - ) Gerhardus Rembartus de Cock    
Menaldum (1806 - ) Zwaantje Hendriks Keuning    
Menaldum (1806 - ) Swopkje Sybes Tanja    
Menaldum (1808 - ) Gerlantje Sybes Tania    
Menaldum (1808 - 1880) Klaas Andries Andringa    
Menaldum (1810 - 1883) Wiebe Hyltjes Kortrijk    
Menaldum (1812 - 1875) Pietje Tjerks Terpstra    
Menaldum (1816 - 1847) Minne Klazes Stapenséa    
Menaldum (1819 - 1870) Gerben Minnes Bruinsma    
Menaldum (1821 - ) Antje Hyltjes Kortrijk    
Menaldum (1824 - ) Antje Annes van der Weit    
Menaldum (1825 - ) Jeltje Johannes Veenstra    
Menaldum (1825 - ) Sybren Tjeerds Jorna    
Menaldum (1826 - ) Theunis Fokkes Fokkema    
Menaldum (1827 - 1853) Trijnje Tjerks Spijkstra    
Menaldum (1827 - ) Wybe Willems Hollander    
Menaldum (1829 - ) Arjen Arjens Wassenaar    
Menaldum (1831 - 1903) Gelske Arjens Wassenaar    
Menaldum (1832 - 1877) Fokje Klazes Andringa    
Menaldum (1832 - ) Wybe Arjens Wassenaar    
Menaldum (1833 - 1922) Akke Klazes Andringa    
Menaldum (1834 - ) Hendrik Hendriks Wetting    
Menaldum (1836 - ) Jan Heeres Veltman    
Menaldum (1836 - 1898) Geertje Arjens Wassenaar    
Menaldum (1836 - 1909) Agatha Willems Ferwerda    
Menaldum (1839 - 1907) Martzen Jans (Martje) de Boer    
Menaldum (1839 - 1870) Tjerkje Willems Ferwerda    
Menaldum (1841 - 1920) Andries Klazes Andringa    
Menaldum (1842 - 1916) Lammert Heeres Veltman    
Menaldum (1844 - ) Trijntje Tjeerds Kikstra    
Menaldum (1844 - 1927) Fokke Tjeerds Fokkema    
Menaldum (1845 - ) Berber Pieters Stapenséa    
Menaldum (1845 - ) Jetske Hermanns Ahrens    
Menaldum (1845 - ) Meindert Sybolts Engwerda    
Menaldum (1845 - ) Wybe Hendriks Wetting    
Menaldum (1846 - ) Hermann Ahrens    
Menaldum (1846 - 1898) Dieuwke Pieters Stapenséa    
Menaldum (1848 - ) Jan Joseph Weitenberg    
Menaldum (1849 - ) Trijntje Pieters Bosma    
Menaldum (1853 - ) Sijke Sjoerds Bartlema    
Menaldum (1855 - ) Trijntje Theunis Fokkema    
Menaldum (1857 - ) Grietje Sipkes Plat    
Menaldum (1859 - ) Jetze Sipkes Plat    
Menaldum (1859 - ) Trijntje Douwes Veltman    
Menaldum (1861 - ) Jan Willems Zijlstra    
Menaldum (1862 - 1936) Pier Baukes Lettinga    
Menaldum (1863 - ) Janke IJsbrands Althuis    
Menaldum (1863 - ) levenloos kind Plat    
Menaldum (1864 - ) levenloos kind Plat    
Menaldum (1865 - ) Antje Bijlsma    
Menaldum (1865 - 1866) Hiltje Fokkema    
Menaldum (1866 - ) Antje Weitenberg    
Menaldum (1866 - ) Klaaske Lettenga    
Menaldum (1866 - ) Marten Jacobs Tiedema    
Menaldum (1866 - ) Auke Sipkes Plat    
Menaldum (1867 - 1904) Hiltje Fokkema    
Menaldum (1868 - ) Janna Rintjes Berkenpas    
Menaldum (1868 - 1950) Pieter Sipkes Plat    
Menaldum (1868 - ) Anne Theunis Fokkema    
Menaldum (1870 - ) levenloos kind Plat    
Menaldum (1871 - ) Dieuwke Stapensea    
Menaldum (1872 - ) Fokke Fokkema    
Menaldum (1872 - ) levenloos kind Plat    
Menaldum (1873 - ) Antje Fokkes Buwalda    
Menaldum (1874 - ) Antje Sipkes Plat    
Menaldum (1875 - ) Sybe van der Schaar    
Menaldum (1876 - ) Antje Andringa    
Menaldum (1877 - 1949) Tjeerd Fokkema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Menaldum (1878 - ) Jacob de Jong    
Menaldum (1880 - 1962) Izaäk Kuperus    
Menaldum (1880 - 1956) Jaike Andringa    
Menaldum (1881 - ) Willem Wytzes Kikstra    
Menaldum (1881 - 1957) Theunis Fokkema    
Menaldum (1883 - ) Tjeerd de Jong    
Menaldum (1883 - 1981) Gelske Arjens Koopmans    
Menaldum (1883 - 1955) Heere Fokkema    
Menaldum (1884 - 1956) Neeltje Fokkema    
Menaldum (1886 - 1964) Fokke Willems de Jong    
Menaldum (1887 - 1968) Klaas Hoekstra    
Menaldum (1892 - ) Klaas Arjens Wassenaar    
Menaldum (1892 - 1986) Trijntje Lettinga    
Menaldum (1893 - ) Akke Arjens Wassenaar    
Menaldum (1896 - 1981) Gerrit Minnes Fokkema    
Menaldum (1896 - 1976) Fokke Fokkema    
Menaldum (1898 - ) Klaaske (Klaske) Baarda    
Menaldum (1901 - ) Hermanus Arjens Wassenaar    
Menaldum (1901 - ) Taeke Pieters Laverman    
Menaldum (1907 - ) Elisabeth Harkes van der Meer    
Menaldum (1915 - 2011) Rinske Schuurmans    
Menaldum (1916 - 1995) Fokke Fokkema    
Menaldum (1920 - 2018) Gerritje (Gerrie) Gerbranda    
Menaldum (mairie) (1814 - ) Tjeerd Minnes Bruinsma    
Menaldumadeel (1818 - ) Wilco Datama Burhoven Viëtor    
Menaldumadeel (1821 - ) Tjeerd Fokkes Fokkema    
Menaldumadeel (1821 - ) Jan Tjeerds Jorna    
Menaldumadeel (1821 - ) Dirkje Pieters Sipma    
Menaldumadeel (1822 - 1823) Sybren Tjeerds Jorna    
Menaldumadeel (1823 - 1829) Neeltje Fokkema    
Menaldumadeel (1823 - ) Jan Freesemann Burhoven Viëtor    
Menaldumadeel (1824 - ) Klaas Fokkema    
Menaldumadeel (1826 - ) Minke Tjeerds Jorna    
Menaldumadeel (1826 - ) Gerhardus Willems Conradi    
Menaldumadeel (1827 - ) Jeltje Tjeerds Jorna    
Menaldumadeel (1829 - ) Johannes Willems Conradi    
Menaldumadeel (1829 - ) Anne Fokkema    
Menaldumadeel (1830 - 1831) Akke Willems Ferwerda    
Menaldumadeel (1831 - ) Arjen Fokkema    
Menaldumadeel (1833 - 1838) Tjerk Willems Ferwerda    
Menaldumadeel (1833 - 1886) Neeltje Fokkema    
Menaldumadeel (1834 - 1835) Akke Willems Ferwerda    
Menaldumadeel (1835 - ) Jan Barend Willems Conradi    
Menaldumadeel (1836 - ) Hiltje Andringa    
Menaldumadeel (1836 - ) Jaantje Fokkema    
Menaldumadeel (1839 - ) Hiltje Andringa    
Menaldumadeel (1839 - 1918) Jouw Fokkema    
Menaldumadeel (1842 - 1842) Tjerk Willems Ferwerda    
Menaldumadeel (1843 - 1849) Tjerk Willems Ferwerda    
Menaldumadeel (1843 - ) Rinse Sipkes de Jong    
Menaldumadeel (1844 - ) Ymkje Andringa    
Menaldumadeel (1846 - ) Wytske van der Geest    
Menaldumadeel (1849 - ) Wybe Andringa    
Menaldumadeel (1850 - ) Frans Sipkes de Jong    
Menaldumadeel (1851 - ) Jozef Gerbens Halma    
Menaldumadeel (1852 - 1919) Neeltje Fokkema    
Menaldumadeel (1854 - ) levenloos kind Halma    
Menaldumadeel (1855 - ) levenloos kind Halma    
Menaldumadeel (1856 - ) Fokke Fokkema    
Menaldumadeel (1857 - ) levenloos kind Halma    
Menaldumadeel (1859 - 1859) Gerben Teakes Dokter    
Menaldumadeel (1859 - ) Klaas Fokkes Hanewald    
Menaldumadeel (1859 - ) Grietje Ynzes Flietstra    
Menaldumadeel (1859 - 1861) Antje Teakes Dokter    
Menaldumadeel (1860 - ) Jochumke Buwalda    
Menaldumadeel (1860 - ) Baukje Sipkes Plat    
Menaldumadeel (1861 - 1879) Rinske Teakes Dokter 1 kB  
Menaldumadeel (1861 - 1901) Neeltje Fokkema    
Menaldumadeel (1862 - ) Klaas Buwalda    
Menaldumadeel (1863 - ) Ulbe Sipkes de Jong    
Menaldumadeel (1864 - ) Klaas Buwalda    
Menaldumadeel (1864 - 1865) Sytske Teakes Dokter    
Menaldumadeel (1865 - 1869) Gerben Teakes Dokter 1 kB  
Menaldumadeel (1866 - ) Klaas Buwalda    
Menaldumadeel (1869 - ) Gerben Dokter    
Menaldumadeel (1869 - 1940) Minne Fokkema    
Menaldumadeel (1870 - ) Antje Buwalda    
Menaldumadeel (1871 - ) Jan Bouma    
Menaldumadeel (1872 - ) Minke Fokkema    
Menaldumadeel (1873 - ) Ida Burhoven Viëtor    
Menaldumadeel (1873 - ) Johannes Douwes Bouma    
Menaldumadeel (1873 - ) Neeltje Fokkema    
Menaldumadeel (1874 - ) Wybe Dokter    
Menaldumadeel (1874 - ) Fokke Fokkema    
Menaldumadeel (1874 - ) Wytske Hanses van der Zweep    
Menaldumadeel (1874 - ) Klaas Fokkema    
Menaldumadeel (1875 - ) Taekele Lourens Boetje    
Menaldumadeel (1875 - 1875) Wytske Lourens Boetje    
Menaldumadeel (1876 - ) Johan Willem Dokter    
Menaldumadeel (1876 - ) Jantje Buwalda    
Menaldumadeel (1877 - ) Yfke Hanses van der Zweep    
Menaldumadeel (1878 - 1951) Petrus Adreanus Viëtor    
Menaldumadeel (1878 - ) Marijke Lourens Boetje    
Menaldumadeel (1878 - ) Wytske Lourens Boetje    
Menaldumadeel (1878 - ) Petronella Maria Hanses van der Zweep    
Menaldumadeel (1879 - ) Taetske Douwes Bouma    
Menaldumadeel (1880 - ) Taekele Hanses van der Zweep    
Menaldumadeel (1880 - ) Symon Tjeerd Burhoven Viëtor    
Menaldumadeel (1881 - ) Bernardine Douwes Bouma    
Menaldumadeel (1881 - ) Pietje Hanses van der Zweep    
Menaldumadeel (1882 - ) Aafke Douwes Bouma    
Menaldumadeel (1882 - ) Elisabeth Douwes Bouma    
Menaldumadeel (1882 - ) Gerhardus Burhoven Viëtor    
Menaldumadeel (1885 - 1885) levenloos kind Viëtor    
Menaldumadeel (1885 - ) Taekele Hanses van der Zweep    
Menaldumadeel (1886 - ) Jan de Jong    
Menaldumadeel (1887 - ) Bernardina Douwes Bouma    
Menaldumadeel (1888 - ) Ebeltje van der Ven    
Menaldumadeel (1890 - ) Pieter van der Ven    
Menaldumadeel (1890 - ) Sytse Douwes Bouma    
Menaldumadeel (1891 - ) Johanna Magdalena van der Ven    
Menaldumadeel (1892 - 1975) Jacoba Schwibettus' Postma    
Menaldumadeel (1892 - ) Bernardus Douwes Bouma    
Menaldumadeel (1894 - ) Catharina Reinders Smeding    
Menaldumadeel (1894 - ) Jouw Fokkema    
Menaldumadeel (1896 - ) Johanna Magdalena van der Ven    
Menaldumadeel (1896 - ) Tjerk Reinders Smeding    
Menaldumadeel (1898 - ) Susanna Reinders Smeding    
Menaldumadeel (1901 - ) Andries Reinders Smeding    
Menaldumadeel (1901 - ) Saapke Siksma    
Menaldumadeel (1908 - ) Pieter Sikkes Werkhoven    
Menaldumadeel (1911 - 1964) Tjeerd Sjoerd Jorritsma 1 kB  
Menaldumadeel marie Dronrijp (1816 - ) Lucia Aurelia Burhoven Viëtor    
Menaldumadeel (marie Dronrijp) (1812 - ) Cornelius Burhoven Viëtor    
Menaldumadeel (marie Dronrijp) (1814 - ) Suzanne Boelina Buhoven Viëtor    
Menaldum/Beetgum (1744 - 1812) Gerben Minnes Wassenaar 1 kB  
Menen (1742 - 1828) Antonius Johannes Burkels    
Mensingaweer (1880 - ) Theodora Helena Swarte    
Meppel (1920 - 1967) Lourens Jan de Jonge    
Meppen Duitsland (ziekenhuis) (2011 - ) Josephine Postma    
Merkelbeek (1791 - 1870) Maria Helena Steskens    
Merkelbeek (1835 - ) Jan Gerard Laumen    
Merzen Duitsland (1800 - ) Beerend Hendrik Lampe    
Mesum -Westfalen (1819 - 1890) Elisabeth Schröder    
Metslawier (1853 - ) Roelof Sytsma    
Mettingen Duitsland (1817 - ) Anna Catharina Emilia Augusta Stockmann    
Mettingen Duitsland (1819 - ) Elisabeth Theresia Stockmann    
Mettingen Duitsland (1825 - ) Bernard Brenninkmeijer    
Mettingen Duitsland (1825 - ) Bernard Joseph Stockmann    
Mettingen Duitsland (1831 - 1878) Elisabeth Leonora Kuhlmann    
Mettingen Duitsland (1834 - ) Bernardus Hubertus Leonardus Drontmann    
Mettingen Duitsland (1836 - ) Bernard Henrich Stockmann    
Mettingen Duitsland (1838 - ) Anton Georgius Lampe    
Mettingen Duitsland (1845 - ) Bernard Henrich Lampe    
Mettingen Duitsland (1854 - ) Hermann August Brenninkmeijer    
Mettingen Duitsland (1861 - ) Augusta Elisabeth Nagelmann    
Mettingen Duitsland (1868 - ) Maria Köllmann    
Middelbert (1920 - 1988) Johanna Kamphuis    
Middelburg (1577 - 1642) Elisabeth van Oranje Nassau    
Middelburg (1809 - ) Johanna Hendrika van der Poel    
Middelward Pruisen (1822 - ) Paulus Gerritzen    
Midlum (1764 - 1837) Hiske Doedes de Boer 1 kB  
Midlum (1769 - ) Lysbeth Harmens Bonnema 1 kB  
Midlum (1804 - 1878) Paulus Raymundus Johannes Tolsma    
Midlum (1687 - ) Afkje Gerrits Hollander    
Midlum (1688 - ) Ype Dirks Hollander    
Midlum (1689 - 1706) Ipe Gerrits Hollander    
Midlum (1689 - ) Durk Durks Hollander    
Midlum (1690 - ) Tjeerd Durks Hollander    
Midlum (1692 - ) Afke Durks Hollander    
Midlum (1693 - ) Piter Gerrits Hollander    
Midlum (1694 - ) Jantje Durks Hollander    
Midlum (1695 - 1712) Ittje Gerrits Hollander    
Midlum (1697 - 1745) Afke Gerrits Hollander    
Midlum (1782 - 1845) Lijsbeth Harmens van der Tol    
Midlum (1795 - ) Trijntje (Trientje / Catharina) Hanses Bolta    
Midlum (1800 - 1854) Gerben Hanzes Bolta    
Midlum (1802 - ) Douwe Harmens van der Tol (Tal)    
Midlum (1802 - ) Hendrik Hanses Bolta    
Midlum (1806 - 1828) Antje Ages Boersma    
Midlum (1807 - ) Petrus Johannes Tolsma    
Midlum (1818 - ) Johanna Tietes Wassenaar    
Midlum (1818 - ) Hessel Gerlofs Heslinga    
Midlum (1820 - ) Leendert Popta Tietes Wassenaar    
Midlum (1822 - ) Ayso Lycklama Tietes Wassenaar    
Midlum (1826 - ) Hylkje Bouwsma Tietes Wassenaar    
Midlum (1828 - ) Augustinus Lycklama Tietes Wassenaar    
Midlum (1830 - 1853) Willem Annes Zeinstra 1 kB  
Midlum (1832 - 1863) Wypkje Annes Zeinstra    
Midlum (1837 - 1874) Foekje Annes Zeinstra    
Midlum (1837 - ) Douwtje Annes Zeinstra    
Midlum (1839 - ) Tietje Johannes Hannema    
Midlum (1840 - 1924) Jan Annes Zeinstra    
Midlum (1841 - ) Tjitske Dirks Dijkstra    
Midlum (1849 - 1928) Gatske Hendriks Tekstra    
Midlum (1854 - 1897) Jan Ettema    
Midlum (1855 - 1861) Tjebbe Sibles Westendorp    
Midlum (1856 - ) Romkje Piers Visser    
Midlum (1856 - ) Antje Johannes' van der Tol    
Midlum (1858 - ) Taetske Johannes van der Tol    
Midlum (1858 - 1858) Theodorus Sibles Westendorp    
Midlum (1858 - 1910) Catharina Klazes Hettinga    
Midlum (1859 - 1859) Theodorus Sibles Westendorp    
Midlum (1860 - ) Agatha Jans Douma    
Midlum (1861 - 1873) Maria Westendorp    
Midlum (1861 - 1927) Agatha Jans Douma    
Midlum (1861 - ) Tjietske Johannes' van der Tol    
Midlum (1862 - ) Ytje Jans Douma    
Midlum (1863 - 1916) Tjebbe Sibles Westendorp    
Midlum (1863 - ) Ytje Jans Douma    
Midlum (1865 - 1948) Grietje Hoitenga    
Midlum (1865 - 1928) Fokje Jans Douma    
Midlum (1867 - ) Tietje Jans Douma    
Midlum (1867 - 1937) Jantje Jans Douma    
Midlum (1876 - 1917) Sybrandus Sjoerds Hiemstra    
Midlum (1876 - ) Alida Sjoerds Hiemstra    
Midlum (1878 - ) Alida Sjoerds Hiemstra    
Midlum (1880 - ) Klaas Ages Postma    
Midlum (1881 - ) Anna Ages Postma    
Midlum (1889 - ) levenloos kind Mulder    
Midlum (1890 - ) Taeke Jans Mulder    
Midlum (1892 - 1985) Ate Jans Mulder    
Midlum (1896 - ) Lieuwe Jans Mulder    
Midlum (1900 - ) Hendrik Jans Mulder    
Midlum (1906 - 1996) Jan Jans Mulder    
Midlum Almenum (1813 - ) Jacob Andringa Wassenaar    
Midlum Almenum (1816 - ) Leendert Popta Tietes Wassenaar    
Midlum (Almenum) (1812 - ) Mintje Tietes Wassenaar    
Miedum (1847 - ) Doetje Taedes de Vries    
Mijdrecht (1815 - 1859) Jacoba Zwart    
Mijdrecht (1844 - 1918) Antonius Kompier    
Mijdrecht (1881 - ) Theodorus Coenraad van Wijngaarden    
Mijdrecht (1893 - 1966) Cornelis van der Helm    
Milaan (1319 - 1385) Bernabo Visconti   917518 
Milaan (1360 - 1404) Catharina Visconti    
Milaan (1366 - 1408) Valentine van Milaan    
Mildam (1873 - ) Afke Breimer    
Mildam (1922 - 1946) Hillebrand Gerrits Breuker    
Minneapolis (1874 - ) ? van Dompselaar    
Minnertsga (1678 - ) Tetje Tjepkes 1 kB  
Minnertsga (1766 - ) Wybe Minnes Anema    
Minnertsga (1795 - ) Aaltje Johannes Sipma    
Minnertsga (1796 - 1846) Sytske Jans Miedema    
Minnertsga (1808 - ) Pieter Seerps Anema    
Minnertsga (1814 - ) Geertje Piers Wassenaar    
Minnertsga (1816 - ) Antje Piers Wassenaar    
Minnertsga (1818 - 1854) Aaltje Piers Wassenaar    
Minnertsga (1820 - 1832) Wouter Piers Wassenaar    
Minnertsga (1837 - ) Durk Cornelis Grovestein    
Minnertsga (1838 - ) Pieter Alberts Winsemius    
Minnertsga (1842 - ) Akke Ates de Vries    
Minnertsga (1843 - ) Bernardus Alberts Winsemius    
Minnertsga (1847 - ) Dieuwke Jans Helder    
Minnertsga (1852 - 1932) Sierk Elsinga    
Minnertsga (1861 - ) Rinske Theunis Marra    
Minnertsga (1874 - ) Antje Bouma    
Minnertsga (1874 - ) Bernardus Pieters Winsemius    
Minnertsga (1878 - 1977) Trijntje Jans Westra    
Minnertsga (1879 - ) Albert Bernardus' Winsemius    
Minnertsga (1884 - ) Pieter Winsemius    
Minnertsga (1892 - 1967) Lieme Jans Glazema    
Minnertsga (1893 - 1972) Aafke Elsinga    
Minnertsga (1899 - ) Pieter Winsemius    
Minnertsga (1906 - ) Bernardus Alberts Winsemius    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Minnesota (1874 - ) Theresa van Dompselaar    
Mirns (1819 - ) Johannes Lammerts de Jong    
Mirns (1828 - ) Gerrit Lammerts Roodhof    
Mirns (1828 - ) Matthias Johannes Asma    
Mirns (1846 - ) Jacob Fimmes Nagelhout    
Mirns (1849 - ) Beerentje Fimmes Nagelhout    
Mirns (1856 - 1909) Lolle Rimmers Hylkema    
Mirns (1887 - 1970) Trijntje Lolles Hylkema    
Mirns (1897 - ) Hendrikus Stoelinga    
Mirns (1901 - 1988) Klaaske Lolles Hylkema 1 kB  
Mirns (1903 - 2010) Geeske Hylkema 1 kB  
Mirns (1909 - 1993) Aaltje (Alie) Sikkes    
Mirns (1917 - 2011) Rinkje Nota    
Mirns (1918 - 1949) Petrus Nota    
Mirns (1921 - 2002) Sippie Bergsma    
Mirns (1925 - ) Johan Abma    
Mirns - Bakhuizen (1822 - ) Jantje Willems Asma 1 kB  
Mirns - Bakhuizen (1825 - 1896) Klaaske Alberts de Vries    
Mirns - Bakhuizen (1832 - 1901) Jelle Johannes Asma    
Mirns - Bakhuizen (1840 - ) Joseph Frankes Zalmstra    
Mirns - Bakhuizen (1842 - 1907) Atje Gerbens de Boer    
Mirns - Bakhuizen (1844 - ) Rinkje Fimmes Nagelhout    
Mirns - Bakhuizen (1859 - 1914) Luurdske Nagelhout    
Mirns - Bakhuizen (1859 - 1940) Fetje Folmer    
Mirns - Bakhuizen (1864 - 1944) Wiepkje Franks Zalmstra    
Mirns - Bakhuizen (1865 - 1951) Durkjen Johannes Konst    
Mirns - Bakhuizen (1874 - 1942) Agatha Ottes Rampion    
Mirns - Bakhuizen (1875 - ) Hiltje Johannes' Flapper    
Mirns - Bakhuizen (1878 - ) Petrus Lieuwes Eiling    
Mirns - Bakhuizen (1880 - ) Jantje van der Hoff    
Mirns - Bakhuizen (1918 - 2000) Lucia Hylkema    
Mirns en Bakhuizen (1789 - 1853) Janke Martens Zonsma (Sonsma)    
Mirns en Bakhuizen (1792 - 1853) Jan Bouwes Jongstra    
Mirns en Bakhuizen (1805 - ) Nienke Gerrits Steenbergen    
Mirns en Bakhuizen (1810 - ) Frank Joseph Zalmstra    
Mirns en Bakhuizen (1811 - ) Femme Sjoukes van der Wal    
Mirns en Bakhuizen (1812 - ) Wiepke Sjoukes van der Wal    
Mirns en Bakhuizen (1814 - 1889) Fetje Lieuwes van der Hof (Hoff)    
Mirns en Bakhuizen (1814 - ) Hans Sjoukes van der Wal    
Mirns en Bakhuizen (1817 - 1880) Idskjen Lammerts de Jong    
Mirns en Bakhuizen (1817 - ) Pieter Johannes van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1818 - ) Leentje Johannes van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1821 - 1890) Sybrigje Willems Asma    
Mirns en Bakhuizen (1822 - ) Sybrig Johannes' van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1823 - ) Harmen Hendriks Lippes    
Mirns en Bakhuizen (1823 - ) Fimke Sjoukes van der Wal    
Mirns en Bakhuizen (1826 - ) Harmen Lieuwes van der Hoff    
Mirns en Bakhuizen (1826 - ) Jan Lammerts Roodhof    
Mirns en Bakhuizen (1829 - ) Frans Johannes van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1831 - ) Berend Hendriks Lippes    
Mirns en Bakhuizen (1831 - ) Geeske Lammerts de Jong    
Mirns en Bakhuizen (1832 - ) Franke Karels Zalmstra    
Mirns en Bakhuizen (1832 - ) Gerrit Hendriks Lippes    
Mirns en Bakhuizen (1832 - ) Marijke Femmes Hornstra    
Mirns en Bakhuizen (1834 - 1875) Siebrig Johannes Asma    
Mirns en Bakhuizen (1835 - ) Nanne Karels Zalmstra    
Mirns en Bakhuizen (1835 - ) Reinschjen Hendriks Lippes    
Mirns en Bakhuizen (1837 - ) Hendrikjen (Hinke) Nagelhout    
Mirns en Bakhuizen (1837 - 1916) Gerben Meinderts Frankena    
Mirns en Bakhuizen (1841 - ) Fimme Aukes de Vries    
Mirns en Bakhuizen (1841 - ) Lammert Franks Zalmstra    
Mirns en Bakhuizen (1843 - ) Gettjen Harmens (of Geertje) de Jong    
Mirns en Bakhuizen (1843 - ) Gettje Franks Zalmstra    
Mirns en Bakhuizen (1844 - ) Sietske Martens Sonsma    
Mirns en Bakhuizen (1844 - ) Marijke Reins Haarsma    
Mirns en Bakhuizen (1844 - ) Anne Franks Zalmstra    
Mirns en Bakhuizen (1845 - ) Grietje Luitjens Brouwer    
Mirns en Bakhuizen (1846 - ) Lammert Johannes de Jong    
Mirns en Bakhuizen (1846 - ) Dieuwke Pieters van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1848 - ) Stijntje Luitjens Brouwer    
Mirns en Bakhuizen (1848 - 1922) Taeke Joukes Bouma    
Mirns en Bakhuizen (1848 - ) Jeltje Reins Haarsma    
Mirns en Bakhuizen (1848 - ) Karel Franks Zalmstra    
Mirns en Bakhuizen (1849 - 1943) Jantje Pieters van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1851 - ) Joukje Reins Haarsma    
Mirns en Bakhuizen (1852 - ) Johanneske Pieters van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1852 - 1929) Johanneske Franks Zalmstra    
Mirns en Bakhuizen (1853 - 1932) Ottje (Atje) Tjittes Scheltinga    
Mirns en Bakhuizen (1854 - ) Antje Pieters van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1855 - ) Sybrig Martens van der Zee    
Mirns en Bakhuizen (1855 - ) Albert Jans Roodhof    
Mirns en Bakhuizen (1856 - ) Epke Rimmers Kloosterman    
Mirns en Bakhuizen (1856 - ) Jetske Bosma    
Mirns en Bakhuizen (1856 - 1943) Eelkjen Reins Haarsma    
Mirns en Bakhuizen (1856 - ) Frans Reins Haarsma    
Mirns en Bakhuizen (1857 - ) Antje Sybrens Reitsma    
Mirns en Bakhuizen (1858 - ) Elisabeth Durks Hylkema    
Mirns en Bakhuizen (1861 - ) Lammert Durks Hylkema    
Mirns en Bakhuizen (1877 - ) Jan Hessels Dölle    
Mirns en Bakhuizen (1883 - ) Harmke de Jong    
Mirns en Bakhuizen (1883 - 1966) Fettje Gerrits Andela    
Mirns en Bakhuizen (1885 - ) Jan Jans Monkelbaan    
Mirns en Bakhuizen (1885 - ) Johannes Joukes de Jong    
Mirns en Bakhuizen (1886 - ) Leentje Rinkes van der Zee    
Mirns en Bakhuizen (1886 - ) Pieter Joukes de Jong    
Mirns en Bakhuizen (1887 - 1972) Uilkje Lieuwes Eiling    
Mirns en Bakhuizen (1888 - 1934) Harmke Gerrits Andela 1 kB  
Mirns en Bakhuizen (1889 - ) Attje Franks de Vries    
Mirns en Bakhuizen (1890 - 1955) Fetje Rinkes van der Zee    
Mirns en Bakhuizen (1891 - ) Geeske Johannes van der Werf    
Mirns en Bakhuizen (1893 - 1974) Marten Willems de Vreeze 1 kB  
Mirns en Bakhuizen (1893 - ) Tjitske Franses Haarsma    
Mirns en Bakhuizen (1894 - 1985) Attje Tolsma    
Mirns en Bakhuizen (1895 - 1986) Bouke Cornelis Witteveen    
Mirns en Bakhuizen (1918 - 1918) levenloos kind Melchers    
Mirns en Bakhuizen (1919 - ) Sjoerd Melchers    
Mirns en Bakhuizen (1921 - 1921) levenloos kind Melchers    
Mirns en Bakhuizen (1921 - 2003) Cornelis Witteveen    
Mirns en Bakhuizen (1925 - 1925) levenloos kind Melchers    
Mirns Rijs (1792 - 1843) Feikje Ymes Haarsma 1 kB  
Moarrewâld (1921 - 2009) Anne van der Staal    
Modena (1658 - 1718) Maria Beatrice d'Este van Modena    
Molkwerum (1818 - 1855) Jacob Pieters de Boer    
Molkwerum (1857 - 1937) Bauke Sjoerds van der Meer    
Molkwerum (1865 - ) Pietje de Lange    
Molkwerum (1867 - ) Anna de Lange    
Molkwerum (1868 - ) Marijke de Lange    
Molkwerum (1902 - 1982) Maria Joukes de Jong    
Molkwerum (1922 - ) Elisabeth Gatske Ettema    
Monmouth (1387 - 1422) Hendrik V Lancaster    
Montbard, Bourgondië (1374 - 1441) Margaretha van Bourgondië    
Montpellier (1208 - 1276) Jacobus I (Bijgenaamd: De Overwinnaar) van Aragón   15040528 
MontRéal departement Landes in Frankrijk (1784 - 1825) Etienne Babois 1 kB  
Morra (1840 - ) Dirkje Jans Terpstra    
Moskou (1672 - 1725) Peter I Romanov   978 
Moskou (1693 - 1740) Anna Petrowna Romanov   489 
Moskou (1818 - 1881) Alexander II Nicolajewitsj Romanov    
München (1282 - 1347) Lodewijk van Beieren    
München (1282 - 1347) Lodewijk IV Wittelsbach   1835030 
Munchen (1336 - 1404) Albrecht van Beieren (Straubing-Holland)    
München (1636 - 1679) Ferdinand Maria van Beieren    
München (1660 - 1690) Maria Anna van Beieren 1 kB  
Munnekeburen (1802 - ) Tietje Andries van Solkema    
Munnekeburen (1824 - ) Marijke Berends Frocklage    
Munnekeburen (1886 - ) Jan Engelmoer    
Munnekeburen (1888 - ) Jan Timmerman    
Munnekezijl (1900 - ) Tiete Harkes Visser    
Munnekezijl onder Burum (1881 - 1971) Gezina van Houten    
Murmerwoude (1861 - ) Jantje Bernardus Blumers    
Murmerwoude (1884 - ) Dirkje Flootman    
Murmerwoude (1889 - ) Bernardus Gerardus' Pijper    

Totaal 746 personen in deze lijst met letter M.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter L

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter N

Personen index