Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: L

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter K

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter M

Totaal 1241 personen met 74 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een L:
La Bruijere (Heerlerheide) (1)
Laaxum (1)
Laeken (1)
Lage Mierde (1)
Laken (1)
Langedijke (1)
Langezwaag (3)
Langweer (5)
Laon, Frankrijk (2)
Laren (NH) (1)
Le Mans, Frankrijk (2)
Le Quesnoy, Henegouwen (1)
Leek (1)
Leens (1)
Leeuwarden (681)
Leeuwarden (Nieuwe Buren 120) (1)
Leeuwarderadeel (115)
Leeuwarderadeel (Wijtgaard) (1)
Leeuwarderdeel (1)
Leeuwarerdeel (1)
Leewarden (1)
Legemeer (1)
Lehe, Oost-Friesland, koninkrijk Hannover (1)
Leiden (8)
Leinster Ierland (1)
Lekkum (6)
Lemberg (1)
Lemelerveld (3)
Lemerlerveld Dalmsholte (1)
Lemmer (45)
Lemsterland (17)
Lennon (SD) (1)
Leons (1)
Leuven (1)
Lichtaard (3)
Lichtenvoorde (1)
Liempde (3)
Lier (B) (2)
Liethe (1)
Lincolnshire (Kasteel Bolingbroke) (1)
Linden (2)
Linden-Ruhr (1)
Linderen Duitsland (1)
Linlithgow (1)
Linschoten (1)
Lions (11)
Lippenhuizen (5)
Lisse (1)
Littensburen onder Wommels (1)
Littenserburen (2)
Liverpool (1)
Loënga (33)
Lollum (36)
Lollum Wonseradeel (mairie Arum) (1)
Lollum (gemeente Franeker) (1)
Londen (20)
Londen - Kensington Palace (1)
Londen - St.Mary's Hospital (1)
Longerhouw (51)
Lonneker (Overijssel) (1)
Losser (1)
Lucca (1)
Ludwigslust (4)
Luinjeberd (15)
Luinjebert (1)
Lutje Lollum (2)
Lutje Lollum - Franeker (1)
Lutjebroek (1)
Lutkewierum (116)
Lutkewierum / Rien (1)
Lutkewierum (Rien ?) (1)
Luxemburg (2)
Luxwoude (1)
Lytshuzen (1)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
La Bruijere (Heerlerheide) (1780 - 1852) Anna Maria Moenen    
Laaxum (1791 - ) Rinke Martens van der Zee    
Laeken (1960 - ) Filip van Saksen-Coburg-Gotha    
Lage Mierde (1842 - 1882) Arnoldus Cornelis Merks    
Laken (1840 - 1927) Charlotte Marie van Saksen-Coburg-Gotha    
Langedijke (1910 - 2012) Antje van Veen    
Langezwaag (1795 - ) Jacobje Thysses de Groot    
Langezwaag (1796 - ) Lomme Joukes Langstra    
Langezwaag (1854 - ) Tjerkje Andries Veenstra    
Langweer (1729 - 1730) Ytte Ennes    
Langweer (1861 - 1949) Grietje Hepkes Bakker    
Langweer (1874 - ) Siemen Andries Siemensma    
Langweer (1902 - ) Age Johannes' Oppedijk    
Langweer (1905 - 1971) Hielke Johannes' Oppedijk    
Laon, Frankrijk (920 - 954) Lodewijk IV 1 kB 3228568580 
Laon, Frankrijk (941 - 986) Lotharius van Frankrijk    
Laren (NH)   Alex Verlinden    
Le Mans, Frankrijk (1113 - 1151) Godfried V (de Schone) Plantagenet Anjou   58720920 
Le Mans, Frankrijk (1133 - 1189) Hendrik II Plantagenet   29360460 
Le Quesnoy, Henegouwen (1401 - 1436) Jacoba van Beieren    
Leek (1906 - 1971) Hendrikus van der Molen    
Leens (1917 - 1980) Margaretha Elizabeth Perk    
Leeuwarden (1806 - 1862) Augustinus Piers (Petrus) Ysselmuiden 1 kB  
Leeuwarden (1800 - 1888) Auke Tymens Overdijk    
Leeuwarden (1755 - 1822) Cornelis Hendriks Elzinga    
Leeuwarden   Jancke Willems Hoogeveen    
Leeuwarden (1800 - 1844) Sybolt Heeres (Sybout) Poelsma    
Leeuwarden   Ysbrand Ekes Mellinga    
Leeuwarden (1614 - 1614) Elisabeth van Nassau-Dietz    
Leeuwarden (1620 - 1628) Elisabeth Friso van Nassau-Dietz    
Leeuwarden (1644 - ) Catharina van Mellinga    
Leeuwarden (1686 - 1754) Henriette Albertina van Nassau-Dietz    
Leeuwarden (1690 - 1734) Sophia Hedwig van Nassau-Dietz 1 kB  
Leeuwarden (1692 - 1757) Isabella Charlotte van Nassau-Dietz    
Leeuwarden (1693 - 1765) Johanna Agnes van Nassau-Dietz    
Leeuwarden (1695 - 1758) Louisa Leopoldina van Nassau-Dietz    
Leeuwarden (1704 - ) Jan Carel Kutsch    
Leeuwarden (1708 - ) Catharina Brouwer    
Leeuwarden (1710 - 1777) Anna Charlotte Amalia van Nassau    
Leeuwarden (1711 - 1751) Willem IV Karel Hendrik Friso van Oranje Nassau 1 kB 480 
Leeuwarden (1714 - ) Petrus Brouwer    
Leeuwarden (1715 - 1766) Augustinus Lycklama à Nijeholt    
Leeuwarden (1742 - ) Frederikus Kutsch    
Leeuwarden (1743 - 1787) Carolina Wilhelmina van Oranje Nassau   505 
Leeuwarden (1744 - 1827) Jeltje Jurres van der Weide    
Leeuwarden (1746 - 1746) Anna van Oranje Nassau    
Leeuwarden (1751 - ) Anna Geertruida Winterswijk    
Leeuwarden (1754 - ) Trientje Pieters de Faber    
Leeuwarden (1754 - 1826) Jan Bernardus Koelman 1 kB  
Leeuwarden (1755 - 1820) Sible Cats 1 kB  
Leeuwarden (1755 - ) Lammert Dirks Tolsma    
Leeuwarden (1755 - ) Jakle Dirks Tolsma    
Leeuwarden (1756 - 1828) Catharina Dirks (Trijntje) Tolsma    
Leeuwarden (1759 - 1797) Folkert Heringa    
Leeuwarden (1759 - ) Wijbe Pieters de Faber 1 kB  
Leeuwarden (1760 - 1803) Wietske Jans Westra    
Leeuwarden (1765 - 1823) Ype Fongers de Boer    
Leeuwarden (1768 - ) Uiltje Oeges Plantinga    
Leeuwarden (1769 - 1860) Elske Franzes Schaafsma    
Leeuwarden (1771 - 1808) Johannes Jacobus Feitz    
Leeuwarden (1771 - 1838) Bernhardus Buma    
Leeuwarden (1772 - 1841) Doetje Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1773 - 1860) Heere Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1774 - 1804) Elisabeth Franses (Lysbeth) Schaafsma    
Leeuwarden (1777 - 1848) Taeke Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1781 - 1789) Antje Hoitinga Cats    
Leeuwarden (1783 - ) Grietje Libarius    
Leeuwarden (1783 - 1835) Jentje Cats 1 kB  
Leeuwarden (1784 - ) Jan Carel Kutsch    
Leeuwarden (1784 - ) Abelus Cats    
Leeuwarden (1785 - ) Jurjen Franses Schaafsma    
Leeuwarden (1785 - 1862) Adam Hermansz. Zelle    
Leeuwarden (1789 - 1840) Antje Hoitinga Cats    
Leeuwarden (1790 - ) Imilius Josinus de Schepper    
Leeuwarden (1791 - 1813) Dirk Boukes van der Zweep 1 kB  
Leeuwarden (1792 - 1854) Sytske Boukes van der Zweep    
Leeuwarden (1792 - ) Sjouwkje Oldersma Heringa    
Leeuwarden (1793 - 1823) Gerardus Machiels van Balen    
Leeuwarden (1793 - 1843) Johannes Johannes de Faber    
Leeuwarden (1793 - 1838) Gerlacus Bernardus' Buma 1 kB  
Leeuwarden (1793 - 1830) Akke Boukes van der Zweep    
Leeuwarden (1794 - 1870) Idzert Frans (jonkheer) van Eysinga    
Leeuwarden (1795 - ) Rindert Jans Keestra    
Leeuwarden (1795 - 1838) Louise Egbertine Buma    
Leeuwarden (1795 - 1878) Dieuwke Boukes van der Zweep    
Leeuwarden (1796 - 1871) Wiskjen (barones) van Heemstra    
Leeuwarden (1796 - 1872) Bartholomeus Willems Cordel 1 kB  
Leeuwarden (1797 - 1859) Jacobus Petrus (Jacob Pieters) Terpstra    
Leeuwarden (1797 - 1886) Janke Potgieter    
Leeuwarden (1797 - ) Johan Hora Buma    
Leeuwarden (1797 - 1841) Harmen Heeres Poelsma    
Leeuwarden (1797 - ) Volkertina Adriana Heringa    
Leeuwarden (1797 - ) Peronella Catharina Cats    
Leeuwarden (1798 - 1879) Radbodus Johannes de Faber    
Leeuwarden (1798 - 1847) Lodewijk Martinus (Ludovicus) van der Werff    
Leeuwarden (1798 - ) Andries Potgieter    
Leeuwarden (1799 - 1853) Harmen Folkerts van der Werf    
Leeuwarden (1799 - 1863) Eelkje Boukes van der Zweep    
Leeuwarden (1799 - ) Dula Wissia de Faber    
Leeuwarden (1800 - ) Yde Bouwes van der Meulen    
Leeuwarden (1800 - ) Jacobus Cornelius Rooswinkel    
Leeuwarden (1800 - ) Johanna Jans Tjerksma    
Leeuwarden (1800 - ) Franciscus Heeres Poelsma    
Leeuwarden (1800 - ) Abelus Wiarda Cats    
Leeuwarden (1800 - 1853) Antje Hendriks (Anneke) Lunter    
Leeuwarden (1800 - 1859) Tjeerd Ates Zijlstra    
Leeuwarden (1801 - 1847) Wiebe Pieters (Wybe Petrus) Terpstra    
Leeuwarden (1801 - 1849) Catharina Heeres (Trijntje) Poelsma    
Leeuwarden (1802 - ) Sjouke Tymens Overdijk    
Leeuwarden (1802 - 1872) Taekele Boukes van der Zweep    
Leeuwarden (1802 - 1873) Wiardus Willem Buma 1 kB  
Leeuwarden (1803 - ) Elizabeth Edzerdts Leensma    
Leeuwarden (1803 - ) Jacobus Sibbles Jorna    
Leeuwarden (1803 - ) Johannes Lambertus Rooswinkel    
Leeuwarden (1804 - ) Bernardus Tymens Overdijk    
Leeuwarden (1805 - ) Tjeerd Willems Roorda    
Leeuwarden (1805 - ) Boukje Ates Grijpma    
Leeuwarden (1806 - 1856) Petrus Adrianus Schik Viëtor    
Leeuwarden (1807 - ) Aidina Helena Burhoven Viëtor    
Leeuwarden (1807 - 1848) Wibo Bernhardus Buma    
Leeuwarden (1807 - 1867) Jacobus Johannes de Faber 1 kB  
Leeuwarden (1807 - 1846) Jan Ates Grijpma    
Leeuwarden (1808 - 1844) Sjouke Piers Ysselmuiden    
Leeuwarden (1808 - ) Magdalena Timmerman    
Leeuwarden (1808 - 1872) Elisabeth Heeres Poelsma    
Leeuwarden (1809 - ) Maria (jonkvrouw) van Sminia    
Leeuwarden (1810 - ) Mattheus Posthumus    
Leeuwarden (1810 - ) Grietje Willems Roorda    
Leeuwarden (1810 - ) Johannes Hendericus van der Meulen    
Leeuwarden (1810 - ) Minke Ypes Jongma    
Leeuwarden (1810 - ) Johannes Bernardus Heuveldop    
Leeuwarden (1810 - 1886) Akke Maria (Heeres) Poelsma    
Leeuwarden (1810 - 1881) Boukje Ates Grijpma    
Leeuwarden (1810 - 1845) Elisabeth Piers Ysselmuiden    
Leeuwarden (1811 - ) Doeke Gerbens van der Weide    
Leeuwarden (1811 - 1863) Dominicus Ypes Jongma    
Leeuwarden (1811 - ) Gepke Ages Cordel    
Leeuwarden (1811 - ) Joannes Reinders de Vries    
Leeuwarden (1811 - 1814) Martha Aurelia Buma    
Leeuwarden (1811 - 1868) Margaretha (Grietje) Hamstra    
Leeuwarden (1811 - ) Sebina Maria Elisabeth Heuveldop    
Leeuwarden (1811 - ) Reinder Frederik Kutsch Lojenga    
Leeuwarden (1812 - 1880) Cornelis Adams Zelle    
Leeuwarden (1812 - ) Laurentius Franciscus Koelman    
Leeuwarden (1812 - ) Johannes Gerardus Heuveldop 1 kB  
Leeuwarden (1813 - ) Wietske de Vries    
Leeuwarden (1813 - ) Anna Geertruida Kutsch    
Leeuwarden (1813 - ) Maria Piebes Andela    
Leeuwarden (1813 - 1813) Pieter Heeres Poelsma    
Leeuwarden (1813 - ) Amelia Gerardina de Schepper    
Leeuwarden (1814 - ) Catharina Helenus Speelman Wobma    
Leeuwarden (1814 - 1815) Pieter Heeres Poelsma    
Leeuwarden (1814 - 1849) Cicilia Anna Joosten    
Leeuwarden (1814 - 1876) Gerardus Ignatius Heuveldop 1 kB  
Leeuwarden (1815 - 1865) Jan Ypes Jongma 1 kB  
Leeuwarden (1815 - ) Bernardus Dominicus Koelman    
Leeuwarden (1815 - ) Theodora Kutsch    
Leeuwarden (1816 - 1896) Sytske Ypes Jongma    
Leeuwarden (1816 - 1818) Henderikus Bonifacius Heuveldop    
Leeuwarden (1816 - 1901) Franciscus Heeres Poelsma    
Leeuwarden (1817 - 1834) Bernardus Piebes Andela    
Leeuwarden (1817 - ) Doeke Tjisses Roorda    
Leeuwarden (1817 - 1820) Sabina Catharina Koelman    
Leeuwarden (1818 - ) Bernardus Maximilianus Heuveldop    
Leeuwarden (1818 - 1867) Meindert Ypes Jongma    
Leeuwarden (1819 - 1890) Lolkje Ruurds Vonk    
Leeuwarden (1819 - ) Dirk Krot    
Leeuwarden (1819 - 1819) Petronella Heeres Poelsma    
Leeuwarden (1819 - 1819) Henrikus Bonifacius Heuveldop    
Leeuwarden (1820 - 1892) Tjetske (Thecla) Ruurds Vonk    
Leeuwarden (1820 - ) Pier Doedes Dijkstra    
Leeuwarden (1820 - 1896) Hugo Wiebes Wybenga    
Leeuwarden (1820 - ) Anna Susanna van der Ven    
Leeuwarden (1820 - 1896) Juliana Ypes (Jeltje) Jongma    
Leeuwarden (1821 - ) Theresia Amalia Moorman (Mohrmann)    
Leeuwarden (1821 - 1869) Petrus Antonius Heeres Poelsma    
Leeuwarden (1821 - ) Heere Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1821 - ) Petronella Catharina Speelman Wobma    
Leeuwarden (1821 - 1874) Willem Piebes Andela 1 kB  
Leeuwarden (1821 - 1897) Jan Tjisses Roorda    
Leeuwarden (1822 - ) Cornelis van der Ven    
Leeuwarden (1822 - ) Johanna Geertruida Heuveldop 1 kB  
Leeuwarden (1822 - ) Hans Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1823 - 1902) Cornelis Wichers Wierdsma    
Leeuwarden (1823 - ) Elizabeth Maria Faber    
Leeuwarden (1823 - ) Gerrit Roelofs Rokee    
Leeuwarden (1823 - ) Jacques Maximilien Speelman Wobma    
Leeuwarden (1824 - ) Sipke Jelles Gorter    
Leeuwarden (1824 - 1826) Tietje Ypes Jongma    
Leeuwarden (1824 - ) Johannes van der Ven    
Leeuwarden (1824 - ) Elisabeth Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1824 - ) Lucas Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1824 - ) Rolina Maria Buma    
Leeuwarden (1824 - ) Fetje Tjisses Roorda    
Leeuwarden (1824 - ) Bernadina Ydes van der Meulen    
Leeuwarden (1824 - 1861) Oepke Piebes Andela 1 kB  
Leeuwarden (1824 - ) Aaltje Alles    
Leeuwarden (1825 - ) Lolkje Franses Hanewald    
Leeuwarden (1825 - ) Bouwe Ydes van der Meulen    
Leeuwarden (1825 - 1851) Gatske Jacobs Terpstra    
Leeuwarden (1825 - ) Andries van der Ven    
Leeuwarden (1825 - ) Ulco Cats Helenius' Speelman Wobma    
Leeuwarden (1826 - ) Klaaske van der Steeg    
Leeuwarden (1826 - 1827) Nieske Wiebes Terpstra    
Leeuwarden (1826 - ) Agnes Wybes Terpstra    
Leeuwarden (1826 - 1829) Agatha Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1826 - ) Elisabeth van der Werff    
Leeuwarden (1826 - ) Maaike Harmens van der Werf    
Leeuwarden (1826 - 1892) Bernardus Hopperus Buma    
Leeuwarden (1826 - 1827) Edzerd Ydes van der Meulen    
Leeuwarden (1826 - ) Anna Feddes    
Leeuwarden (1827 - ) Wytze Aukes de Vries    
Leeuwarden (1827 - 1827) levenloos kind Jongma    
Leeuwarden (1827 - ) Catharina van der Ven    
Leeuwarden (1827 - 1854) Martinus Lodewijkus van der Werff    
Leeuwarden (1827 - ) Elisabeth Jacobs Terpstra    
Leeuwarden (1828 - ) Edzerd Ydes van der Meulen    
Leeuwarden (1828 - ) Jan Minnema Buma    
Leeuwarden (1828 - 1828) Franciscus Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1829 - ) Andries van der Ven    
Leeuwarden (1829 - 1900) Willem van Erp    
Leeuwarden (1829 - 1829) Heere Wybes Terpstra    
Leeuwarden (1829 - 1899) Heere van der Werff    
Leeuwarden (1829 - 1903) Christina Piebes Andela 1 kB  
Leeuwarden (1829 - ) Maria Jans Fredriks    
Leeuwarden (1829 - ) Dirk Petrus' Tielenburg    
Leeuwarden (1830 - ) Franciscus Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1830 - 1910) Pieter Ydes van der Meulen    
Leeuwarden (1830 - 1871) Nieske Wiebes (Nyskje) Terpstra    
Leeuwarden (1830 - 1830) Gepke Jacobs Terpstra    
Leeuwarden (1830 - ) Jetze van der Werff    
Leeuwarden (1830 - 1886) Sybrand Wiardus' van Haersma Buma 1 kB  
Leeuwarden (1831 - ) Carolus Hendericus Cammans    
Leeuwarden (1831 - ) Ubaldus Romanus ten Brink    
Leeuwarden (1831 - ) Agatha Tjepkema    
Leeuwarden (1831 - ) Hendrik van der Ven    
Leeuwarden (1831 - 1834) Jacob Jans van der Weide    
Leeuwarden (1831 - ) Epke Adema    
Leeuwarden (1831 - ) Bouwe Ydes van der Meulen    
Leeuwarden (1832 - ) Carolus Philippus Dames    
Leeuwarden (1832 - 1834) Petronella Jacobs Terpstra    
Leeuwarden (1832 - ) Heere Wybes Terpstra    
Leeuwarden (1832 - ) Hermanus Stephanus van der Werff    
Leeuwarden (1833 - ) Ymkje Sjoukes Dijkstra    
Leeuwarden (1833 - ) Anne Jans van der Weide    
Leeuwarden (1833 - 1866) Agatha Harmens Poelsma    
Leeuwarden (1833 - ) Martha van der Ven    
Leeuwarden (1833 - 1837) Daniël de Block van Haersma Buma    
Leeuwarden (1833 - 1889) Gerlacus Buma    
Leeuwarden (1833 - 1910) Antje Ydes van der Meulen    
Leeuwarden (1833 - ) Pieter Wiebes (Piet) Terpstra    
Leeuwarden (1834 - 1858) Harmina (Harmke) Jacobs Terpstra    
Leeuwarden (1835 - ) Willem Johannes Feenstra    
Leeuwarden (1835 - 1920) Wouter van der Werff    
Leeuwarden (1835 - 1874) Bernhardus Jouke Buma 1 kB  
Leeuwarden (1835 - 1857) Catharina van Haersma Buma    
Leeuwarden (1835 - ) Ybeltje van der Ven    
Leeuwarden (1835 - 1837) Catharina Jans van der Weide    
Leeuwarden (1836 - ) Henricus Joannes Rooswinkel    
Leeuwarden (1836 - ) Johannes Reinders Kutsch Lojenga    
Leeuwarden (1836 - 1884) Bauke Jans Jorna    
Leeuwarden (1836 - ) Petronella Jacobs Terpstra    
Leeuwarden (1836 - 1836) levenloos kind van der Meulen    
Leeuwarden (1836 - 1877) Theodorus Siersma    
Leeuwarden (1836 - 1924) Hendrik Berends Damhuis    
Leeuwarden (1837 - ) Frederik Klebach    
Leeuwarden (1837 - ) Helena Sophia Vinken    
Leeuwarden (1837 - ) Johannes Bernardus Jorna    
Leeuwarden (1837 - 1837) Fettje Jans van der Weide    
Leeuwarden (1837 - ) Rinse Cornelis van der Meulen    
Leeuwarden (1837 - ) Sybrandus Laurentius van der Meulen    
Leeuwarden (1837 - ) Willem Willems van der Ven    
Leeuwarden (1838 - ) Joannes Harmanus Rooswinkel    
Leeuwarden (1838 - ) Baukje Jorna    
Leeuwarden (1838 - 1838) levenloos kind Terpstra    
Leeuwarden (1838 - ) Baukje van der Werff    
Leeuwarden (1839 - 1918) Catharina Sjoukes Dijkstra    
Leeuwarden (1839 - 1907) Baukje Jans Jorna    
Leeuwarden (1839 - ) levenloos kind van der Werff    
Leeuwarden (1840 - ) Johanna Pieters Franzen    
Leeuwarden (1840 - ) Willem (jonkheer) van Andringa de Kempenaer    
Leeuwarden (1840 - ) Yda Theodorus Monsma    
Leeuwarden (1840 - ) Jacobus Cornelis Rooswinkel    
Leeuwarden (1840 - 1880) Daniël de Blocq van Haersma Buma 1 kB  
Leeuwarden (1840 - 1864) Antje Alles Andringa 1 kB  
Leeuwarden (1840 - 1928) Gudula Andries Hoepermans 1 kB  
Leeuwarden (1840 - ) Johanna Jisselina van der Meulen    
Leeuwarden (1840 - 1910) Adam Cornelisz. Zelle 2 kB  
Leeuwarden (1840 - 1880) Anna Margaretha Franses Engwerda    
Leeuwarden (1841 - ) Elisabeth Klara Ros    
Leeuwarden (1841 - ) Tjitske van der Werff    
Leeuwarden (1842 - ) Jacoba Sjoukes Dijkstra    
Leeuwarden (1842 - 1842) Justina Johanna Maria Rooswinkel    
Leeuwarden (1842 - ) Hyke Alles Andringa    
Leeuwarden (1842 - 1851) Elisabeth Jacobs Terpstra    
Leeuwarden (1842 - ) Rolina Maria Buma    
Leeuwarden (1843 - ) Grietje Gorter    
Leeuwarden (1843 - 1909) Janneke Ydes van der Meulen    
Leeuwarden (1843 - 1904) Heere Pieters Poelsma 1 kB  
Leeuwarden (1844 - 1890) Andries Sjoukes (Andreas) Dijkstra    
Leeuwarden (1844 - 1845) Wilhelmus Gerardus Justinus Rooswinkel    
Leeuwarden (1844 - 1844) levenloos kind Buma    
Leeuwarden (1845 - ) Anna Magdalena Hillegonda Metz    
Leeuwarden (1845 - ) Martin Joseph Reekers    
Leeuwarden (1845 - 1861) Tjeerd Alles Andringa    
Leeuwarden (1845 - 1857) Barbera Wybenga    
Leeuwarden (1845 - ) Maria Wyts Buma    
Leeuwarden (1845 - 1903) Andreas Johannes Joosten    
Leeuwarden (1846 - ) Margaretha Uilkes Schaap    
Leeuwarden (1846 - ) Rinze Cornelis van der Meulen    
Leeuwarden (1847 - ) Bauke Jans de Jong    
Leeuwarden (1847 - ) Jacobus Theodorus Dopheide    
Leeuwarden (1847 - ) Wybe Dominicus' Jongma    
Leeuwarden (1847 - 1847) levenloos kind 1 kB  
Leeuwarden (1848 - ) Hiltje Pieters Visser    
Leeuwarden (1848 - ) Ype Poelsma    
Leeuwarden (1848 - 1849) Alle Alles Andringa    
Leeuwarden (1848 - 1889) Carolina Johanna Jacoba Wijckerheld Bisdom    
Leeuwarden (1848 - 1913) Willem van der Ven    
Leeuwarden (1848 - 1912) Fransciscus Johannes Jorna    
Leeuwarden (1849 - 1908) Pieter van der Meulen    
Leeuwarden (1849 - 1849) Tjisse Jans Roorda    
Leeuwarden (1849 - ) Pieter van der Ven    
Leeuwarden (1850 - 1914) Jan Sjoukes Dijkstra 1 kB  
Leeuwarden (1850 - 1918) Nicolaas Johannes Rooswinkel    
Leeuwarden (1850 - ) Sjoukje Jans Roorda    
Leeuwarden (1850 - ) Fetje Jans van der Weide    
Leeuwarden (1850 - ) Jan van der Ven    
Leeuwarden (1851 - ) Jacobus Laurentius de Vreeze    
Leeuwarden (1851 - 1857) Johanna Sabina Cecilia Heuveldop    
Leeuwarden (1851 - 1938) Lodewijkus Martinus van der Werff    
Leeuwarden (1851 - 1931) Andreas Franses Engwerda    
Leeuwarden (1851 - 1937) Tjisse Jans Roorda    
Leeuwarden (1851 - ) Janke van der Ven    
Leeuwarden (1852 - 1852) Petrus Dirks Tielenburg    
Leeuwarden (1853 - 1923) Martha Barendsma    
Leeuwarden (1853 - ) Auke Overdijk    
Leeuwarden (1853 - ) Johanna Maria Pieters van der Meulen    
Leeuwarden (1853 - ) Wyberen Jacobs Swart    
Leeuwarden (1853 - ) Jurjen van der Ven    
Leeuwarden (1853 - ) Gertje Jans van der Weide    
Leeuwarden (1854 - ) Anna Hendriks Lunter    
Leeuwarden (1854 - ) Berend Jans Meyer    
Leeuwarden (1854 - ) Elisabeth Pieters van der Meulen    
Leeuwarden (1854 - 1900) Petrus Dirks Tielenburg 1 kB  
Leeuwarden (1854 - 1930) Agatha Eleonora Bernards Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1854 - ) Floris Jans Roorda    
Leeuwarden (1855 - ) Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1855 - ) Anna van der Ven    
Leeuwarden (1855 - 1914) Henrica Maria Terhorst    
Leeuwarden (1855 - ) Hendrik Pieters van der Meulen    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Leeuwarden (1856 - ) Jelle Bakkerus    
Leeuwarden (1856 - ) Janke van der Ven    
Leeuwarden (1856 - ) Maria Emilia Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1856 - 1857) Albertje Jans van der Weide    
Leeuwarden (1857 - ) Catharina Geertruida Tombrock    
Leeuwarden (1857 - ) Catharina Johannes' Swildens    
Leeuwarden (1857 - ) Bernardina Pieters van der Meulen    
Leeuwarden (1857 - 1925) Willem van Erp    
Leeuwarden (1857 - 1857) levenloos kind Tielenburg    
Leeuwarden (1857 - ) Cornelis van der Ven    
Leeuwarden (1858 - ) Anton Bernards Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1858 - ) Yde Pieters van der Meulen    
Leeuwarden (1858 - ) Wypkje Dirks Tielenburg    
Leeuwarden (1858 - ) Ale Jans van der Weide    
Leeuwarden (1859 - ) Maria Johanna van Erp    
Leeuwarden (1859 - ) Nicolaas van der Ven    
Leeuwarden (1859 - ) Bernard Bernards Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1860 - ) Frederika van Erp    
Leeuwarden (1860 - ) Herman Bernard Gerard Ubaldus' ten Brink    
Leeuwarden (1861 - ) Hendrika Pieters van der Meulen    
Leeuwarden (1861 - ) Martha van der Ven    
Leeuwarden (1861 - 1945) Wibo Bernhardus Buma    
Leeuwarden (1861 - ) Maria Antonia Augusta Bernards Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1862 - ) Dirk Willems van Erp    
Leeuwarden (1862 - ) Anna Catharina Klebach    
Leeuwarden (1862 - ) Johanna Dirks Tielenburg    
Leeuwarden (1862 - ) Pietje van der Ven    
Leeuwarden (1863 - ) Theodora Maria Thöne    
Leeuwarden (1863 - ) Saartje Pieters van der Meulen    
Leeuwarden (1863 - ) Andreas Bernards Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1864 - ) Gerrit Nicolaas de With    
Leeuwarden (1864 - ) Johannes de Graaff    
Leeuwarden (1864 - ) Marie Catharine Wilhelmine Sprenger    
Leeuwarden (1864 - 1944) Sijbrandus Jans de Vries    
Leeuwarden (1864 - ) Janke Klebach    
Leeuwarden (1864 - ) Janke van der Ven    
Leeuwarden (1864 - ) NN Westra    
Leeuwarden (1864 - ) Margaretha Maria van der Borg    
Leeuwarden (1864 - ) Jansje Dirks Tielenburg    
Leeuwarden (1865 - ) Berber van der Wey    
Leeuwarden (1865 - ) Johannes Gerrits Rolf    
Leeuwarden (1865 - ) Johannes Jans van Kuik    
Leeuwarden (1865 - 1926) Franciscus Cornelis Josephus de Both    
Leeuwarden (1865 - 1934) Wiardus Willem Hopperus Buma 1 kB  
Leeuwarden (1865 - ) Johann Joseph Brenninkmeijer 1 kB  
Leeuwarden (1865 - ) Willem Adolf van Erp 1 kB  
Leeuwarden (1866 - 1903) Herre Boukes Jorna    
Leeuwarden (1866 - 1922) Magdalena Petronella Jorna    
Leeuwarden (1866 - ) Maria Pieters van der Meulen    
Leeuwarden (1866 - ) Pieter Pieters van der Meulen 1 kB  
Leeuwarden (1866 - ) ursula Maria Bernards Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1866 - 1866) levenloos kind Ruurda    
Leeuwarden (1866 - ) Andries van der Ven    
Leeuwarden (1866 - ) Catharina Klebach    
Leeuwarden (1867 - 1868) Akke Boukes Jorna    
Leeuwarden (1867 - ) Paulus Johannes Lubberts    
Leeuwarden (1867 - 1955) Geselina Carolus' Dames    
Leeuwarden (1867 - 1867) levenloos kind Tielenburg    
Leeuwarden (1867 - ) Berbera Johandr. Fischer    
Leeuwarden (1867 - 1867) levenloos kind Buma    
Leeuwarden (1867 - ) Janke van der Ven    
Leeuwarden (1867 - ) Thimoteus Clement van Erp    
Leeuwarden (1868 - 1948) Maria Elisabeth Hotho    
Leeuwarden (1868 - ) Christianus Klebach    
Leeuwarden (1868 - 1950) Pieter Dirks Tielenburg 1 kB  
Leeuwarden (1868 - ) Maria Amalia Bernards (Amalia) Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1868 - ) Maria Buma    
Leeuwarden (1868 - 1937) Johannes Boukes Jorna    
Leeuwarden (1868 - ) Herman Heinrich Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1869 - ) Hendrik van der Ven    
Leeuwarden (1869 - ) Yvo theodorus Maria van Erp    
Leeuwarden (1869 - ) Jan Kerkhof    
Leeuwarden (1869 - ) Sjoerdtje Wierdina van Andringa de Kempenaer 1 kB  
Leeuwarden (1870 - ) Jakobs Jeremias' Heerings    
Leeuwarden (1870 - 1915) Andries Boukes Jorna    
Leeuwarden (1870 - 1870) levenloos kind Buma    
Leeuwarden (1870 - ) Hendrik Johanzn. Fischer    
Leeuwarden (1870 - ) Martha Klebach    
Leeuwarden (1870 - ) Cornelia Dirks Tielenburg    
Leeuwarden (1870 - 1945) Tekela Franciscus' Ruurda    
Leeuwarden (1870 - ) Joënna Elisabeth Buma    
Leeuwarden (1871 - 1871) Johannes Sybrand van Haersma Buma    
Leeuwarden (1871 - ) Jan Ypma    
Leeuwarden (1871 - 1871) Johannes Johanzn. Fischer    
Leeuwarden (1871 - 1871) levenloos kind Buma    
Leeuwarden (1872 - ) Rinze Jacobs de Vries    
Leeuwarden (1872 - 1872) Bauke Baukes Jorna    
Leeuwarden (1872 - 1873) Wibo Bernhardus Buma    
Leeuwarden (1872 - 1935) Jan van der Weide    
Leeuwarden (1873 - ) Agatha Maria Siersma    
Leeuwarden (1873 - ) Gerard Jacobus van Haersma Buma    
Leeuwarden (1873 - ) Aaltje Willems van der Ven    
Leeuwarden (1873 - ) Agatha Johandr. Fischer    
Leeuwarden (1873 - ) Maria Dirks Tielenburg    
Leeuwarden (1873 - 1873) levenloos kind Buma    
Leeuwarden (1873 - ) Willem Willems van Erp    
Leeuwarden (1874 - ) Christiaan Klebach    
Leeuwarden (1874 - 1941) Anna Maria Baukes Jorna    
Leeuwarden (1874 - 1875) Bernhardus Jouke Buma    
Leeuwarden (1875 - ) Dominicus Ypes Poelsma    
Leeuwarden (1875 - ) Johannes Jurjens Zondervan    
Leeuwarden (1875 - 1960) Bernhardus Sybrands' van Haersma Buma 1 kB  
Leeuwarden (1875 - ) Tietus Ypma    
Leeuwarden (1875 - 1877) Wiebe Willems van der Ven    
Leeuwarden (1875 - 1945) Klaasje Jans Orré    
Leeuwarden (1876 - 1882) Samuel Roland van Haersma Buma 1 kB  
Leeuwarden (1876 - 1946) Wijbo Frans Assuerus Overmeer    
Leeuwarden (1876 - 1935) Alida Johanna Hettema    
Leeuwarden (1876 - 1957) Rudolf Johannes Antonius Rolf 1 kB  
Leeuwarden (1876 - ) Margaretha Geertruida (Mata Hari) Zelle    
Leeuwarden (1876 - 1948) Theodorus Martinus Fischer    
Leeuwarden (1877 - ) Joseph Bernard Wahle    
Leeuwarden (1877 - ) Petrus Machiel Koopal    
Leeuwarden (1877 - ) Jakobus Ypma    
Leeuwarden (1877 - ) Coenraad Willem Antoni Buma    
Leeuwarden (1877 - ) Martinus Lodewijkus van der Werff    
Leeuwarden (1878 - ) Georgius Nicolaas Jacobus Rolf    
Leeuwarden (1878 - 1950) Hyke Tjeerds Bergstra 1 kB  
Leeuwarden (1878 - 1931) Jacobus Postma    
Leeuwarden (1878 - 1942) Ids Boukes Jorna    
Leeuwarden (1878 - ) Trientje Willems van der Ven    
Leeuwarden (1878 - 1879) Theodora Ypma    
Leeuwarden (1879 - ) Johannes Petrus Ypes Jongma    
Leeuwarden (1879 - ) Maria van der Werff    
Leeuwarden (1879 - ) Elisabeth Eleonora Maria Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1879 - ) Bernardus Antonius Reekers    
Leeuwarden (1880 - 1917) Helena Regina Maria Dijkhoff    
Leeuwarden (1880 - ) Johannes Simmes Andringa    
Leeuwarden (1880 - 1944) Regina Baukes Jorna    
Leeuwarden (1880 - 1961) Tekela Anna van der Werff    
Leeuwarden (1880 - ) Conradus Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1880 - ) Maria Francisca Reekers    
Leeuwarden (1881 - ) Hillegonda Maria Jacoba Overdijk    
Leeuwarden (1881 - 1912) Theodora Ypma    
Leeuwarden (1881 - 1882) Joänna Elisabeth Buma    
Leeuwarden (1881 - ) Lodewijk Aloysius van der Werff    
Leeuwarden (1881 - 1950) Akke Baukes Jorna    
Leeuwarden (1881 - ) Wilhelm Joseph Reekers    
Leeuwarden (1882 - ) Catharina Cecilia Jurres    
Leeuwarden (1882 - ) Wiebe Willems van der Ven    
Leeuwarden (1882 - ) Bernard Joseph Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1882 - 1946) Frans Willems Beintema    
Leeuwarden (1882 - 1922) Albertus Johannes Aukes    
Leeuwarden (1882 - ) Hendrik van der Werff    
Leeuwarden (1883 - ) Marijke Pieters van der Meulen    
Leeuwarden (1883 - ) Jacobus Ypma    
Leeuwarden (1883 - ) Catharina Theresia van Erp    
Leeuwarden (1883 - 1883) levenloos kind van Andringa de Kempenaer    
Leeuwarden (1884 - ) Eleonora Amalia Maria Reekers    
Leeuwarden (1884 - ) Josina Catharina Maria Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1884 - ) Susanna Willems van der Ven    
Leeuwarden (1884 - ) Anna Maria van der Werff    
Leeuwarden (1884 - 1921) Hielkje Hillegonda Monica Maria Jorna    
Leeuwarden (1885 - ) Carolus Augustinus Eduard Kühn    
Leeuwarden (1885 - ) Catharina Johanna Reekers    
Leeuwarden (1885 - 1963) Isabella Alida Aukes    
Leeuwarden (1885 - ) Amalia Maria Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1886 - 1944) Gerritje Oenes Dolstra    
Leeuwarden (1886 - 1886) Klaaske Freerks Andela    
Leeuwarden (1886 - ) Henderikus Joseph van der Werff    
Leeuwarden (1887 - ) Hermanus Reekers    
Leeuwarden (1887 - 1976) Sepkje Freerks Andela    
Leeuwarden (1887 - ) Catharina Maria Augusta Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1887 - ) Sjoukje van der Ven 1 kB  
Leeuwarden (1888 - ) Hendrika Alegonda Graat    
Leeuwarden (1888 - 1957) Johanna Elisabeth Aukes    
Leeuwarden (1888 - ) Anna Johanna Henderika Joosten    
Leeuwarden (1888 - ) Johanna Maria Schweigmann    
Leeuwarden (1888 - 1948) Grietje Joukes Gerbrandy    
Leeuwarden (1889 - ) Wytske Haarsma    
Leeuwarden (1889 - ) Bernardina Francisca Reekers    
Leeuwarden (1889 - ) Joannes Sijbrandus' de Vries    
Leeuwarden (1889 - ) Herman Bernard Coenraad Anton Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1889 - ) Johannes Henricus Jacobus Joosten    
Leeuwarden (1889 - 1963) Anna Maria Catharina Buma    
Leeuwarden (1890 - ) Meile Tamminga    
Leeuwarden (1890 - ) Pietje Ypma    
Leeuwarden (1890 - ) Johannes Heinrich Schweigmann    
Leeuwarden (1890 - 1966) Barbera Elisabeth Poelsma    
Leeuwarden (1890 - ) Hendrik Jacobs Vink    
Leeuwarden (1890 - ) Maria Emilia Reekers    
Leeuwarden (1890 - 1971) Alida Agatha Aukes    
Leeuwarden (1890 - ) Maria Catharina Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1890 - ) Christina Susanna van der Werff    
Leeuwarden (1890 - ) Johannes Willems van der Ven    
Leeuwarden (1890 - ) Saakje Kootstra    
Leeuwarden (1891 - ) Leo Joseph Schweigmann    
Leeuwarden (1891 - ) Maria Antonia Augusta Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1891 - ) Martin Joseph Dominicus Reekers    
Leeuwarden (1892 - 1892) Antonius Petrus Schweigmann    
Leeuwarden (1892 - ) Julius Jozef de Vries    
Leeuwarden (1893 - ) Martha Maria Draaisma    
Leeuwarden (1893 - ) Regina Maria Helena Tombrock    
Leeuwarden (1893 - ) Johannes Andreas Stephanus Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1893 - ) Antonius Petrus Paulus Schweigmann    
Leeuwarden (1893 - 1897) Jetske Sierks Andela    
Leeuwarden (1894 - 1894) Bernhard Wiardus Hopperus Buma    
Leeuwarden (1894 - ) Antoon Gerhard Reekers    
Leeuwarden (1894 - ) Felix Andreas Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1894 - ) Maria Elisabeth Voss    
Leeuwarden (1894 - 1895) Lucia Emilia Maria Schweigmann    
Leeuwarden (1895 - ) Willem Funcke    
Leeuwarden (1895 - ) Emilia Maria Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1895 - 1932) Clara Tjallinga AEdonia Hopperus Buma    
Leeuwarden (1895 - ) Andreas Jozef Hermanus de Vries    
Leeuwarden (1895 - 1897) Lambertus Sierks Andela    
Leeuwarden (1895 - 1978) Laurentius Willebrordus Sytses Andela    
Leeuwarden (1896 - ) Bonifacius Bernardus Reekers    
Leeuwarden (1896 - ) Frans Jozef Voss    
Leeuwarden (1896 - 1958) Barend Hopperus Buma    
Leeuwarden (1896 - ) Johannes Zondervan    
Leeuwarden (1896 - ) Anna Isabella van Erp    
Leeuwarden (1897 - ) Augusta Eleonora Reekers    
Leeuwarden (1897 - ) Lucia Emilia Maria Schweigmann    
Leeuwarden (1897 - ) Willem Sytses Andela    
Leeuwarden (1898 - ) Maria Johanna Lubberts    
Leeuwarden (1898 - 1971) Ida Theresia Voss    
Leeuwarden (1898 - ) Maria Regina Schweigmann    
Leeuwarden (1898 - 1958) Wilhelmus Willems van Erp    
Leeuwarden (1899 - ) Helena Aleide Antoinette Tombrock    
Leeuwarden (1899 - ) Jurjen Zondervan 1 kB  
Leeuwarden (1899 - ) Wilhelm Heinrich Voss    
Leeuwarden (1899 - ) Ida Anna Sytses Andela    
Leeuwarden (1899 - ) Alois Heinrich Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1899 - ) Eduard Franciscus Schweigmann    
Leeuwarden (1900 - 1980) Engelbertus Franciscus Flapper    
Leeuwarden (1900 - ) Jacobus Franciscus van Erp    
Leeuwarden (1900 - ) Maria Pieters Tielenburg 1 kB  
Leeuwarden (1900 - 1971) Dirk Sjoerds van der Werf    
Leeuwarden (1900 - ) Anna Theresia Voss    
Leeuwarden (1901 - ) Maria Elisabeth Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1901 - ) Dirk Pieters Tielenburg    
Leeuwarden (1901 - ) Dirk Botes Flapper    
Leeuwarden (1901 - ) Roelof Zondervan    
Leeuwarden (1901 - 1980) Sybold Ignatius van der Weide    
Leeuwarden (1902 - ) Gepke Weiland    
Leeuwarden (1902 - ) Pietje Bergsma    
Leeuwarden (1902 - 1905) Franciscus Antonius Schweigmann    
Leeuwarden (1902 - 1945) Jan Peter Rutgers    
Leeuwarden (1902 - ) Maria Francisca Schweigmann    
Leeuwarden (1902 - ) Sjoerd Gerrits Joustra    
Leeuwarden (1902 - ) Beatrix Geertruida de Jong    
Leeuwarden (1902 - ) Franziscus Brenninkmeijer    
Leeuwarden (1902 - 1953) Albertus Pieters Tielenburg 1 kB  
Leeuwarden (1902 - 1985) Hendrina Geertruida Poelsma    
Leeuwarden (1903 - 1975) Dirk Hendrikus' Wijtzes    
Leeuwarden (1903 - ) Maria Josephina van Erp    
Leeuwarden (1903 - 1991) Johanna Regina Maria van der Weide    
Leeuwarden (1904 - 1964) Hans van der Kallen    
Leeuwarden (1904 - 1967) Hendrik Sybes van Dijk    
Leeuwarden (1904 - ) Jantje Pieters Smith    
Leeuwarden (1904 - 1904) Elisabeth Pieters Tielenburg    
Leeuwarden (1904 - ) Kornelis Jacobs van der Ploeg    
Leeuwarden (1905 - ) Rudolphina Johanna de Jong    
Leeuwarden (1905 - ) Franciska Margaretha Schweigmann    
Leeuwarden (1905 - 1993) Geertruida Maria Rodenburg    
Leeuwarden (1905 - ) Johanna Sophia Maria Fischer    
Leeuwarden (1905 - ) Hendrik Zondervan    
Leeuwarden (1905 - 1996) Pieter Pieters Tielenburg    
Leeuwarden (1906 - 1906) Leo Martinus Kampstra    
Leeuwarden (1906 - ) Helena Geertruida Koopal    
Leeuwarden (1906 - ) Gerard Joseph Schweigmann    
Leeuwarden (1906 - ) Gesina Maria Rodenburg    
Leeuwarden (1907 - ) Siebrigje Lubach    
Leeuwarden (1907 - 1995) Elisabeth Pieters (Lies) Tielenburg    
Leeuwarden (1907 - 1983) Johan Hendrikus Zelle    
Leeuwarden (1907 - ) Theresia Rodenburg    
Leeuwarden (1907 - ) Bernardus Pieters Winsemius    
Leeuwarden (1907 - 1983) Johan Willem Casper Fischer    
Leeuwarden (1908 - ) Sijbrigje de Vries    
Leeuwarden (1908 - 1989) Theodora Catharina van der Werf    
Leeuwarden (1908 - ) Marinus Zondervan    
Leeuwarden (1908 - ) Geertruida Maria Koopal    
Leeuwarden (1908 - ) Petrus Pieters Tielenburg 1 kB  
Leeuwarden (1908 - ) Jan Pieters Winsemius    
Leeuwarden (1909 - ) Johannes Hoekstra    
Leeuwarden (1909 - ) Willemke Westerdijk    
Leeuwarden (1909 - ) Saapke Dijkstra    
Leeuwarden (1910 - ) Gaukje Weiland    
Leeuwarden (1910 - 1996) Albert Winsemius    
Leeuwarden (1910 - ) Willem Franses Beintema    
Leeuwarden (1910 - ) Elisabeth Barbara Maria Fischer    
Leeuwarden (1910 - 1993) Agatha Andringa    
Leeuwarden (1910 - 1979) Gerardus Laurentius Christiaan Schweigmann    
Leeuwarden (1910 - 2015) Anna Maria Agnes Tombrock    
Leeuwarden (1911 - 2011) Cecilia Elizabeth van der Kolk    
Leeuwarden (1911 - ) Grietje Tielenburg    
Leeuwarden (1911 - ) Klaas Zondervan    
Leeuwarden (1911 - ) Gerardus Antonius Koopal    
Leeuwarden (1912 - ) Gouda ten Hoeve    
Leeuwarden (1912 - ) Yde Theunis Steensma    
Leeuwarden (1912 - ) Frederik Albert Beintema    
Leeuwarden (1912 - ) Grietje Franses Beintema    
Leeuwarden (1912 - ) Winfrida Maria Andringa    
Leeuwarden (1912 - ) Sophia Cecilia Ettema 2 kB  
Leeuwarden (1912 - 1952) Petrus Johannes Postma    
Leeuwarden (1912 - 1912) Abraham Pieters Winsemius    
Leeuwarden (1912 - ) Maria Theodora (Marie) Rodenburg    
Leeuwarden (1913 - ) Abe Andringa    
Leeuwarden (1913 - ) Cornelia Pieters Winsemius    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Leeuwarden (1913 - ) Philippus Hendriks Rodenburg    
Leeuwarden (1913 - ) Gerrit Franses Beintema    
Leeuwarden (1914 - 2011) Karsjen Y. Tamminga    
Leeuwarden (1914 - 2000) Anna Hillegonda Zeinstra    
Leeuwarden (1914 - 2009) Sebastianus Maurits (Syb) Zeinstra    
Leeuwarden (1914 - 1989) Berend Pieters Tielenburg    
Leeuwarden (1914 - ) Johannes Meinardus Posthumus    
Leeuwarden (1914 - ) Bauke Andringa    
Leeuwarden (1914 - 2015) Joseph Marie Albert Eugène Röben    
Leeuwarden (1914 - 2002) Geertruida (Truus) Hendrika Hylkema    
Leeuwarden (1915 - 1995) Jelly M. Bosma    
Leeuwarden (1915 - 1999) Agatha maria Anna Overdijk    
Leeuwarden (1915 - 1982) Ignatius Dirk Zeinstra    
Leeuwarden (1915 - ) Margaretha Henderika Rodenburg    
Leeuwarden (1915 - ) Monica Johanna Rolf    
Leeuwarden (1915 - ) Cornelia Wilhelmina Koopal    
Leeuwarden (1916 - ) Wijbren Dek    
Leeuwarden (1916 - 2016) Jannie van der Veen    
Leeuwarden (1916 - 2009) Maurits Jan Zeinstra    
Leeuwarden (1916 - 1999) Bonifacius (Bote) Frederik Hylkema    
Leeuwarden (1916 - ) Barbara Andringa    
Leeuwarden (1916 - ) Johannes George de Jong    
Leeuwarden (1916 - ) Theodora Rodenburg    
Leeuwarden (1917 - 1980) Rein Martinus Zeinstra    
Leeuwarden (1917 - ) Christoffel Zondervan    
Leeuwarden (1917 - 2014) Sara Aaltje Laverman    
Leeuwarden (1917 - 2013) Henderika Anna Cornelia Hylkema    
Leeuwarden (1918 - 2015) Herman Zacharius Bosma    
Leeuwarden (1918 - 1974) Obanus Postma    
Leeuwarden (1918 - ) Maria Emerentia Andringa    
Leeuwarden (1919 - ) Age Andringa    
Leeuwarden (1920 - ) Sophia Geertruida Regina Fischer    
Leeuwarden (1920 - ) Hayte Schootstra    
Leeuwarden (1920 - 2012) Johanna Theodora Bosma    
Leeuwarden (1921 - 1921) levenloos kind Posthumus    
Leeuwarden (1921 - 2005) Veronica G. (Vronie) Zeinstra 1 kB  
Leeuwarden (1921 - 2014) Sicco Geerdes    
Leeuwarden (1921 - ) Phocas Petrus Fischer    
Leeuwarden (1922 - 1997) Trijntje Pieters Siebesma    
Leeuwarden (1922 - 1949) Hillegonda Monica Maria Zeinstra    
Leeuwarden (1922 - 1996) Fetje Ynskje Bruinsma    
Leeuwarden (1922 - 2012) Alida Veltman    
Leeuwarden (1923 - ) Laurentius (Laurens) Andela    
Leeuwarden (1923 - 2002) Geertruida Agatha Maria (Truus) Zeinstra    
Leeuwarden (1924 - 2015) Richtsje de Boer    
Leeuwarden (1924 - 2001) Jan Miedema    
Leeuwarden (1924 - 1964) Johannes Theodorus Zeinstra    
Leeuwarden (1924 - 2017) George Hermanus Josephus Schweigmann    
Leeuwarden (1925 - 1994) Reitze Pieters Siebesma    
Leeuwarden (1925 - 2016) Antonius Sixtus Negenman    
Leeuwarden (1925 - ) Sijbren Hellinga    
Leeuwarden (1925 - 1987) Theodorus Johannes Zeinstra    
Leeuwarden (Nieuwe Buren 120) (1916 - 2013) Dieuwke Winsemius    
Leeuwarderadeel (1814 - ) Hessel Lieuwes Palstra    
Leeuwarderadeel (1816 - ) Boukje Lieuwes Palstra    
Leeuwarderadeel (1818 - ) Fentje Hanses van der Zweep    
Leeuwarderadeel (1818 - ) Tjerk Ates Zijlstra    
Leeuwarderadeel (1818 - ) Renske Taekes Roorda    
Leeuwarderadeel (1819 - ) Sietske Floris Jorna    
Leeuwarderadeel (1820 - ) Simme Ates Zijlstra    
Leeuwarderadeel (1820 - ) Bauke Lieuwes Palstra    
Leeuwarderadeel (1820 - ) Klaas Willems Boermans    
Leeuwarderadeel (1821 - ) Minke Floris' Jorna    
Leeuwarderadeel (1822 - ) Tjitske Jacobs Roorda    
Leeuwarderadeel (1822 - ) Hittje Lieuwes Palstra    
Leeuwarderadeel (1823 - 1894) Gerlantje Jacobs Roorda    
Leeuwarderadeel (1823 - ) Abe Floris Jorna    
Leeuwarderadeel (1823 - ) Klaaske Klases Terpstra    
Leeuwarderadeel (1825 - ) Tjalling Klases Terpstra    
Leeuwarderadeel (1825 - ) Pietje Floris' Jorna    
Leeuwarderadeel (1826 - ) Ruurd Hermanus Faber    
Leeuwarderadeel (1826 - ) Hessel Lieuwes Palstra    
Leeuwarderadeel (1828 - ) Tjitske Klases Terpstra    
Leeuwarderadeel (1829 - ) Willem Hermanus Faber    
Leeuwarderadeel (1829 - ) Sybe Floris Jorna    
Leeuwarderadeel (1830 - 1915) Tjeerd Sjoukes van der Zee 1 kB  
Leeuwarderadeel (1830 - ) Trijntje Eeltjes Andringa    
Leeuwarderadeel (1832 - ) Wilhelmina Hermanus Faber    
Leeuwarderadeel (1832 - ) Baukje Sjoukes van der Zee    
Leeuwarderadeel (1834 - ) Johannes Hyltjes Schaafsma    
Leeuwarderadeel (1835 - ) Jantje Sjoukes van der Zee    
Leeuwarderadeel (1836 - ) Willem Tjeerds Roorda    
Leeuwarderadeel (1837 - ) Bauke Hyltjes Schaafsma    
Leeuwarderadeel (1837 - ) Marijke Klases Terpstra    
Leeuwarderadeel (1837 - ) Marijke Jacobs Boekema    
Leeuwarderadeel (1837 - ) Aafke Sjoukes van der Zee    
Leeuwarderadeel (1839 - ) Catharina Jacobs Boekema    
Leeuwarderadeel (1840 - ) Catharina Tjeerds Roorda    
Leeuwarderadeel (1840 - ) Paulusje Sjoukes van der Zee    
Leeuwarderadeel (1840 - ) Tjerk Pieters Boersma    
Leeuwarderadeel (1842 - ) Sjoerd Jacobs Boekema    
Leeuwarderadeel (1843 - ) Catharinus Pieters Boersma    
Leeuwarderadeel (1845 - ) Hessel Tjeerds Roorda    
Leeuwarderadeel (1845 - ) Dieuwke Jans Bijlsma    
Leeuwarderadeel (1846 - ) Corneliske Josephs Spoelstra    
Leeuwarderadeel (1846 - ) Hans Beintes van der Zweep    
Leeuwarderadeel (1848 - ) Hendrik Jozefs Spoelstra    
Leeuwarderadeel (1849 - ) Libertus Tjeerds Roorda    
Leeuwarderadeel (1849 - ) Johanna Jozefs Spoelstra    
Leeuwarderadeel (1849 - ) Johannes Pieters Swart    
Leeuwarderadeel (1851 - ) Johannes Pieters Swart    
Leeuwarderadeel (1851 - ) Philippus Pieter Swart    
Leeuwarderadeel (1853 - ) Frans Klases Hempenius    
Leeuwarderadeel (1853 - ) Lieuwkje Jozefs Spoelstra    
Leeuwarderadeel (1854 - ) Antje Jans van Balen    
Leeuwarderadeel (1855 - ) Rinske Pieters Swart    
Leeuwarderadeel (1855 - ) Jelle Beintes van der Zweep    
Leeuwarderadeel (1855 - ) Lieuwe Jozefs Spoelstra    
Leeuwarderadeel (1856 - ) Sytske Jans van Balen    
Leeuwarderadeel (1856 - ) Hendrik Jozefs Spoelstra    
Leeuwarderadeel (1857 - ) Sjouke Sibles van der Zee    
Leeuwarderadeel (1858 - ) Antje Thomas Terpstra    
Leeuwarderadeel (1858 - ) Hendrik Jozefs Spoelstra    
Leeuwarderadeel (1859 - ) Klaas Thomas Terpstra    
Leeuwarderadeel (1860 - ) Sybrig Jans van Balen    
Leeuwarderadeel (1861 - ) Tjibbe Sibles van der Zee    
Leeuwarderadeel (1862 - ) Tiete Jozefs Spoelstra    
Leeuwarderadeel (1862 - ) Tjitske Jans van Balen    
Leeuwarderadeel (1863 - ) Akke Popkes Vriesema    
Leeuwarderadeel (1864 - ) Simon Sibles van der Zee    
Leeuwarderadeel (1864 - ) Johanna Jans van Balen    
Leeuwarderadeel (1864 - ) Trijntje Gjalts van der Hem    
Leeuwarderadeel (1865 - ) Pier Thomas Terpstra    
Leeuwarderadeel (1866 - 1901) Obe Ypma    
Leeuwarderadeel (1866 - ) Ybeltje Popkes Vriesema    
Leeuwarderadeel (1866 - ) Baukje Gjalts van der Hem    
Leeuwarderadeel (1867 - ) Akke Willems Brouwers    
Leeuwarderadeel (1868 - ) Akke Ypma    
Leeuwarderadeel (1869 - ) Berbera Jans van Balen    
Leeuwarderadeel (1870 - ) Tjitske Ypma    
Leeuwarderadeel (1871 - ) Janneke Willems Brouwers    
Leeuwarderadeel (1875 - ) Errit Popkes Vriesema    
Leeuwarderadeel (1877 - ) Jeltje Theunis' Kimsma    
Leeuwarderadeel (1881 - ) Trijntje Tjisses Roorda    
Leeuwarderadeel (1882 - ) Jelle Kerkhof    
Leeuwarderadeel (1883 - ) Dirkje Jarigs Dijkstra    
Leeuwarderadeel (1884 - ) Jan Tjisses Roorda    
Leeuwarderadeel (1885 - ) Trijntje Floris' Roorda    
Leeuwarderadeel (1886 - ) Cecilia Arnoldus' Jorna    
Leeuwarderadeel (1887 - ) Lieuwe Doedes Bouma    
Leeuwarderadeel (1887 - ) Akke Tjisses Roorda    
Leeuwarderadeel (1888 - 1962) Ymkje Taekes Roorda    
Leeuwarderadeel (1888 - ) Jan Floris Roorda    
Leeuwarderadeel (1888 - ) Foppe Arnoldus' Jorna    
Leeuwarderadeel (1890 - ) Beitske Roorda    
Leeuwarderadeel (1891 - ) Regina Maria Roorda    
Leeuwarderadeel (1891 - ) Akke Floris' Roorda    
Leeuwarderadeel (1891 - 1969) Jan Roorda    
Leeuwarderadeel (1893 - ) Marijke Floris' Roorda    
Leeuwarderadeel (1895 - ) Gerard Johannes Ypkes Ketelaar    
Leeuwarderadeel (1897 - ) Jacob Floris Roorda    
Leeuwarderadeel (1898 - ) Susanna Ypkes Ketelaar    
Leeuwarderadeel (1899 - 1985) Willem Ypma    
Leeuwarderadeel (1900 - ) Theunis Kimsma    
Leeuwarderadeel (1900 - 1907) Anna Maria Schweigmann    
Leeuwarderadeel (1902 - ) Hendrikje Kimsma    
Leeuwarderadeel (1903 - ) Jitske Kornelis' Boekema    
Leeuwarderadeel (1905 - ) Deodorus Durks van Balen    
Leeuwarderadeel (1906 - ) Reino Rypma    
Leeuwarderadeel (1907 - ) Klaske Boekema    
Leeuwarderadeel (1909 - ) Anne Boekema    
Leeuwarderadeel (1910 - 1980) Johannes Kimsma    
Leeuwarderadeel (1911 - ) Jacob Kornelis' Boekema    
Leeuwarderadeel (1915 - ) Willem Sjoerds Kimsma    
Leeuwarderadeel (1920 - 1987) Teake Roorda 1 kB  
Leeuwarderadeel (1922 - ) Agatha Felicita Roorda    
Leeuwarderadeel (1923 - ) Johannes Henderikus Roorda    
Leeuwarderadeel (1925 - ) Dirk Antoon Roorda    
Leeuwarderadeel (Wijtgaard) (1922 - 1945) Age Dirk Roorda    
Leeuwarderdeel (1859 - ) Tjalling Thomas Terpstra    
Leeuwarerdeel (1869 - ) Wintje Willems Brouwers    
Leewarden (1813 - ) Aafke Sybes Jorna    
Legemeer (1920 - ) Atze de Vries    
Lehe, Oost-Friesland, koninkrijk Hannover (1810 - ) Hermann Ahrens    
Leiden (1254 - 1296) Floris V van Holland 1 kB 10954626 
Leiden (1801 - 1879) Catharina Kranenburg    
Leiden (1809 - ) Franciscus Johannes Jacobus Albertus Junius    
Leiden (1809 - ) Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom    
Leiden (1824 - ) Maria Catharina Labordus    
Leiden (1913 - 1965) Cornelia Grietje Overduin    
Leiden (1922 - 2016) Frans van Klaveren    
Leiden (1923 - 2018) Cornelis (Cees) jonkheer van Eysinga    
Leinster Ierland (1145 - 1188) Aoife MacMurrough    
Lekkum (1786 - ) Maria Petronella Koelman    
Lekkum (1802 - 1878) Sjouke Franses Dijkstra    
Lekkum (1806 - ) Grietje Sipkes Postma    
Lekkum (1815 - ) Hiltje Bouwes Bouma    
Lekkum (1860 - ) Jochemina Dijkstra    
Lekkum (1921 - 2013) Geetje Span    
Lemberg (1677 - 1766) Stanislaus Leszinski    
Lemelerveld (1917 - 2001) Adriana Joanna (Adrie) van der Werf    
Lemelerveld (1918 - 2007) Tjip van der Werf    
Lemelerveld (1919 - 2009) Piet van der Werf    
Lemerlerveld Dalmsholte (1916 - 2007) Dirk van der Werf    
Lemmer (1752 - 1818) Jacob Jittes Flapper    
Lemmer (1794 - ) Anne Gerrits de Boer    
Lemmer (1801 - ) Sibbele Sibbeles Postma    
Lemmer (1801 - ) Trijntje Jans Nijmeyer    
Lemmer (1806 - ) Tjaard Anne Marius Albert (Jonkheer) van Andringa de Kempenaer 1 kB  
Lemmer (1809 - ) Sipkjen Ulbes Boersma    
Lemmer (1813 - 1852) Gatske Piers Huitema    
Lemmer (1817 - ) Rinske Annes de Lange    
Lemmer (1820 - 1856) Matthijs Christiaan Kempes    
Lemmer (1830 - ) Hendrik Stevens Reitsma    
Lemmer (1831 - ) Wietske Kornelis van Asma    
Lemmer (1832 - ) Annegjen Annes de Lange    
Lemmer (1833 - ) Gerrit Hylkes de Vries    
Lemmer (1834 - ) Aaltje Jans Bosma    
Lemmer (1840 - ) Lammert Tjitzes Hofmeijer    
Lemmer (1841 - 1910) Johannes Gerardus Visser 1 kB  
Lemmer (1855 - 1952) Willem Sipkes de Jong    
Lemmer (1856 - ) Petrus Rosier    
Lemmer (1858 - 1934) Jantje Harmens van der Hoff    
Lemmer (1860 - 1927) Dina Visser    
Lemmer (1864 - ) Aaltje Johannes de Lange    
Lemmer (1871 - ) Anthoon Bijlholt    
Lemmer (1880 - 1949) Sipke Willems de Jong 1 kB  
Lemmer (1882 - 1958) Johannes Willems de Jong    
Lemmer (1886 - ) Margretha Anna Kemme    
Lemmer (1888 - 1961) Josephus Theodorus Kemme    
Lemmer (1892 - ) Baukje Martha Boersma    
Lemmer (1897 - ) Meintje Lubberts Wierdsma    
Lemmer (1899 - ) Liekel Poepjes    
Lemmer (1907 - ) Sophia Maria Josephina Kemme    
Lemmer (1910 - 1982) Joukje Tjerkje Catharina de Jong    
Lemmer (1912 - 2004) Willem Johannes de Jong    
Lemmer (1913 - 1995) Sjoerd Jozeph de Jong    
Lemmer (1914 - ) Anneke de Jong    
Lemmer (1915 - 1972) Hermanus Stephanus Joseph Huitema    
Lemmer (1917 - 1999) Bernardina Suzanna Huitema    
Lemmer (1917 - 2013) Akke Wouda    
Lemmer (1917 - ) Durk Piebes Reijenga    
Lemmer (1918 - ) Grietje Lemstra    
Lemmer (1918 - 2005) Petronella Martha (Nelly) van den Berg    
Lemmer (1920 - 2017) Hielkje de Wreede    
Lemmer (1923 - 2016) Grietje Kuiper    
Lemmer (1923 - 2015) Bernardina Juliana Wilhelmina (zuster Teresa) Sterk 1 kB  
Lemmer (1924 - 2017) Stephanie Dorothea Jozepha Sterk    
Lemmer (1986 - ) Epke Jan Zonderland 1 kB  
Lemsterland (1853 - ) Jantje Reins de Lange    
Lemsterland (1881 - 1956) Wilhelmina (Meintje) Sterk    
Lemsterland (1882 - 1882) Harmen Huitema    
Lemsterland (1883 - 1951) Maria Huitema    
Lemsterland (1885 - 1910) Hermanus Lieuwe Huitema    
Lemsterland (1887 - 1887) Pier Rijpkema    
Lemsterland (1887 - 1888) Lieuwe Huitema    
Lemsterland (1888 - ) Klaaske Rijpkema    
Lemsterland (1891 - 1964) Johannes Huitema    
Lemsterland (1892 - ) Akke Rijpkema    
Lemsterland (1893 - 1893) Lieuwe Huitema    
Lemsterland (1894 - ) Petrus Rijpkema    
Lemsterland (1896 - 1904) Durk Berend Gerrits van der Hoff    
Lemsterland (1896 - 1898) Johanna Huitema    
Lemsterland (1897 - 1898) Anna Huitema    
Lemsterland (1899 - 1899) Johanna Huitema    
Lemsterland (1900 - 1975) Monica Catharina Bijlholt    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Lennon (SD) (1901 - 1992) Ida Meyes Seffinga    
Leons (1784 - ) Tettje Jobs de Jong    
Leuven (1254 - 1321) Marie van Brabant   59828331 
Lichtaard (1829 - ) Teunis Hendriks de Jong    
Lichtaard (1831 - ) Wytze Hendriks de Jong    
Lichtaard (1834 - ) Jitze Hendriks de Jong    
Lichtenvoorde (1590 - ) Bernt Buck    
Liempde (1794 - 1859) Christiaan Vugts    
Liempde (1803 - 1873) Henrica (Hendrien) Strijbosch    
Liempde (1843 - 1931) Adriana Vugts    
Lier (B) (1898 - 1992) Veronica Suzanna van der Werf    
Lier (B) (1901 - 1994) Suzanna Catharina van der Werf    
Liethe (1827 - ) Julius Ernst Hermann Friedrich Georg Wilhelm von dem Bussche-Haddenhausen   20 
Lincolnshire (Kasteel Bolingbroke) (1367 - 1413) Hendrik IV van Lancaster Hereford    
Linden (1802 - ) Elise von Malortie   41 
Linden (1915 - ) Louise Elisabeth Aukes    
Linden-Ruhr (1913 - 1973) Johannes Ludwig (Hans) Aukes    
Linderen Duitsland (1836 - ) Gerard Wilhelm Tepe    
Linlithgow (1542 - 1587) Maria I Stuart   29213 
Linschoten (1827 - ) Niesje Heeres Woudsma (of Woudstra) 1 kB  
Lions (1858 - ) Gerritje Tjerks Sytsma    
Lions (1869 - ) Lijsbeth Jans Palstra    
Lions (1874 - ) Tjeerd Gjalts van der Hem    
Lions (1874 - ) Klaaske Sipkes Faber    
Lions (1875 - ) Tjerk Gjalts van der Hem    
Lions (1880 - ) Aaltje Ulbes van Dijk    
Lions (1887 - ) Hendrika Ruurds Gosliga    
Lions (1890 - 1981) Murk Ruurds Gosliga    
Lions (1899 - ) Theunis Johan Sjoerds van der Hem    
Lions (1900 - 1984) Aukje Tjeerds van der Hem    
Lions (1902 - ) Janke Tjeerds van der Hem    
Lippenhuizen (1780 - 1826) Trijntje Sytzes de Boer    
Lippenhuizen (1805 - ) Trijntje Gerrits Veltman    
Lippenhuizen (1859 - ) Fimke de Boer    
Lippenhuizen (1884 - ) Doetje de Jong    
Lippenhuizen (1884 - 1959) Trijntje Jansma    
Lisse (1886 - 1974) Sophia van der Vlught    
Littensburen onder Wommels (1747 - ) Feyk Piers (Doopnaam is Felicitas)    
Littenserburen (1761 - ) Ymke Johannes'    
Littenserburen (1756 - 1838) Feike Johannes Yntema 1 kB  
Liverpool   Clementine Bogaers    
Loënga (1723 - ) Antje Gerbens (Panboer)    
Loënga (1779 - 1859) Gerben Pieters Teppema 1 kB  
Loënga (1716 - 1784) Hille Gerrits (Vellinga)    
Loënga (1731 - ) Jacob Gerbens Panboer    
Loënga (1727 - ) Joannes Gerbens (Panboer)    
Loënga (1735 - ) Laurens Gerbens Panboer    
Loënga (1786 - 1874) Marijke Pieters (doopnaam Maria) Teppema    
Loënga (1804 - 1843) Minke Gerbens Teppema    
Loënga (1807 - 1865) Pieter Gerbens Teppema    
Loënga (1725 - 1745) Pietje Pieters    
Loënga (1809 - 1859) Thomas Gerbens Teppema    
Loënga (1725 - ) Tietske Gerbens (Tecla) (Panboer)    
Loënga (1733 - ) Ytje Gerbens Panboer    
Loënga (1805 - 1806) Ytje Gerbens Teppema    
Loënga (1810 - 1840) Yttje Gerbens Teppema 1 kB  
Loënga (1729 - ) Zaecke Gerbens (Panboer)    
Loënga (1745 - 1818) Minke Gerbens    
Loënga (1777 - 1852) Jan Pieters Teppema    
Loënga (1780 - 1858) Keimpe Pieters Teppema    
Loënga (1784 - 1824) Petronella (Pietje) Pieters Teppema 1 kB  
Loënga (1798 - ) Otte Klazes van der Weide    
Loënga (1800 - ) Kornelis Klases van der Weide    
Loënga (1812 - ) Lisabet Johannes de Jong    
Loënga (1812 - 1849) Hendrina Gerbens Teppema    
Loënga (1813 - 1892) Liesbeth Gerbens Teppema    
Loënga (1814 - ) Jetske Jans Heerenga    
Loënga (1817 - 1843) Frans Harmens Engwerda    
Loënga (1818 - 1865) Minke Harmens Engwerda    
Loënga (1820 - ) Minke Keimpes Teppema    
Loënga (1853 - ) Dieuwke Theunis' Bootsma    
Loënga (1879 - ) Sjieuwke Gerrits Flapper    
Loënga (1907 - 1972) Tjitte Simon Landman    
Loënga (1920 - 2012) Hendrikje (Hinke) Zeilstra    
Lollum (1762 - 1831) Siebe Pieters Yetsinga    
Lollum (1772 - 1818) Doede Jans Roorda    
Lollum (1800 - ) Hotze Jochums Bijlsma    
Lollum (1801 - 1835) Egbert Jarigs (Eybert) Andela    
Lollum (1803 - ) Jochum Tjallings Ypma    
Lollum (1809 - 1881) Geert Jarigs Andela 1 kB  
Lollum (1816 - ) Pieter Louwrens Posthumus    
Lollum (1825 - ) Trijntje Pieters Jorna    
Lollum (1837 - ) Trijntje Herres Kooistra    
Lollum (1843 - ) Eeltje Herres Kooistra    
Lollum (1844 - ) Tjitske Wiebes Plantinga    
Lollum (1845 - ) Sytze Herres Kooistra    
Lollum (1850 - ) Rients Wiebes Plantinga    
Lollum (1852 - ) Jeltje Hiekes van der Meer 1 kB  
Lollum (1853 - ) Aafke Reins Andela    
Lollum (1861 - ) Johannes Douma    
Lollum (1864 - ) Dirk Annes van der Meer    
Lollum (1868 - ) Jacob Yemes Strikwerda    
Lollum (1870 - ) Geeske Sybrens de Vries    
Lollum (1870 - ) Gatske Piers Tymersma    
Lollum (1870 - ) Anne Yemes Strikwerda    
Lollum (1870 - ) Elisabeth Yemes Strikwerda    
Lollum (1871 - ) Jacob Piers Tymersma    
Lollum (1873 - ) Rommert Politiek    
Lollum (1874 - ) Grietje Yemes Strikwerda    
Lollum (1877 - ) Trijntje Brune    
Lollum (1882 - 1918) Feikje Ales Andela 1 kB  
Lollum (1884 - 1928) Antje Ales Andela    
Lollum (1885 - 1952) Hitje Ales Andela    
Lollum (1887 - 1888) Geertje Ales Andela    
Lollum (1893 - ) Yeme Jacobs Strikwerda    
Lollum (1896 - 1976) Sake Jans Wynia    
Lollum (1898 - ) Geeske Tjerks Wijnia    
Lollum (1903 - ) Cornelis Klases Nijdam    
Lollum (1917 - 2012) Antje Heukels    
Lollum (1917 - 1998) Antje Abma 1 kB  
Lollum Wonseradeel (mairie Arum) (1814 - 1869) Wynsen Watzes Andela    
Lollum (gemeente Franeker) (1803 - 1827) Saske Pieters Jorritsma    
Londen (1245 - 1296) Edmund of Lancaster    
Londen (1630 - 1685) Karel II Stuart    
Londen (1631 - 1661) Maria Stuart    
Londen (1633 - 1701) Jacobus II Stuart    
Londen (1662 - 1695) Maria Stuart    
Londen (1688 - 1766) Jacobus III Stuart    
Londen (1738 - 1820) George  III van Hannover    
Londen (1762 - 1830) George IV Auguste Frederick van Hannover    
Londen (1766 - 1806) Karel George August Brunswijk-Wolfenbüttel    
Londen (1771 - 1851) Ernst August van Hannover    
Londen (1819 - 1901) Victoria van Hannover    
Londen (1840 - 1901) Victoria van Hannover    
Londen (1841 - 1910) Edward VII van Saksen-Coburg-Gotha    
Londen (1865 - 1936) George V van Windsor    
Londen (1887 - ) Victoria van Battenberg    
Londen (1947 - ) Camilla Rosemary Shand Parker Bowles    
Londen (1948 - ) Charles Windsor 1 kB  
Londen (1982 - ) William Arthur Windsor    
Londen (1984 - ) Harry Albert Windsor    
Londen (2005 - ) Luana van Oranje Nassau 1 kB  
Londen - Kensington Palace (1874 - 1957) Alexander Augustus Frederik Willem Alfred George van Teck    
Londen - St.Mary's Hospital (2015 - ) Charlotte Windsor    
Longerhouw (1792 - 1823) Antje Sibles van der Werf    
Longerhouw (1796 - 1828) Dirk Sibles van der Werf    
Longerhouw (1771 - ) Fetje Jelles 1 kB  
Longerhouw (1765 - 1807) Jan Jelles    
Longerhouw (1794 - 1848) Sjoerd Sibles van der Werf 7 kB  
Longerhouw (1609 - 1665) Meindert Paulus' (Meynert Pouwels) 3 kB  
Longerhouw (1691 - ) Boukjen Watzes    
Longerhouw (1724 - 1797) Jelle Sjoerds Postma    
Longerhouw (1724 - ) Houckjen Haijes Mensonides    
Longerhouw (1725 - ) Hinke Haijes Mensonides    
Longerhouw (1725 - ) Houckjen Haijes Mensonides    
Longerhouw (1734 - ) Idske Hayes Mensonides    
Longerhouw (1754 - ) Jetse Klazes 1 kB  
Longerhouw (1757 - 1807) Gerrit Lolkes    
Longerhouw (1759 - 1786) Trijntje Lolkes    
Longerhouw (1769 - 1816) Sjoerd Jelles Postma    
Longerhouw (1774 - ) Jelle Jelles Postma    
Longerhouw (1779 - 1854) Idske Jelles Postma    
Longerhouw (1785 - 1790) Tjerkje Taekes Taekema    
Longerhouw (1790 - 1826) Liskje Sibles van der Werf 1 kB  
Longerhouw (1790 - 1856) Tjetske Taekes Taekema 1 kB  
Longerhouw (1791 - 1846) Dirk Taekes Taekema 1 kB  
Longerhouw (1792 - ) Foppe Taekes Taekema 1 kB  
Longerhouw (1794 - 1860) Tjerkje Taekes Taekema    
Longerhouw (1794 - 1824) Hoatske Reins Lolkema    
Longerhouw (1797 - ) Lolkje Taekes Taekema    
Longerhouw (1798 - ) Tjalling Taekes Taekema 1 kB  
Longerhouw (1799 - 1828) Marijke Sibles van der Werf 1 kB  
Longerhouw (1799 - ) Trijntje Taekes Taekema    
Longerhouw (1799 - 1866) Jurjen Reins Lolkema    
Longerhouw (1801 - 1859) Johannes Reins Lolkema    
Longerhouw (1802 - 1873) Martje Taekes Taekema    
Longerhouw (1805 - ) Tjalling Taekes Taekema 1 kB  
Longerhouw (1805 - 1837) Ytje Taekes Taekema    
Longerhouw (1814 - ) Jacob Thomas van der Zee    
Longerhouw (1818 - 1894) Tjeerd Douwes de Jong    
Longerhouw (1823 - ) Keimpe Doekes Roedema    
Longerhouw (1823 - 1849) Trijntje Durks van der Werf    
Longerhouw (1824 - 1898) Jantje Dirks van der Werf    
Longerhouw (1826 - 1886) Antje Dirks van der Werf    
Longerhouw (1828 - 1859) Dirk Dirks van der Werf    
Longerhouw (1836 - 1865) Geertruida Gerrits Kramer    
Longerhouw (1837 - ) Sjoerd Sybrens de Witte    
Longerhouw (1839 - 1839) + dochter Kramer    
Longerhouw (1860 - ) Wypkje van Abbema    
Longerhouw (1861 - ) Doeke Keimpes Roedema    
Longerhouw (1863 - ) Sible Sjoerds van der Meer 1 kB  
Longerhouw (1865 - ) Gatse Keimpes Roedema    
Longerhouw (1866 - 1909) Pietje Sjoerds van der Meer 1 kB  
Longerhouw (1874 - ) Sybren Sjoerds de Witte    
Longerhouw (1899 - ) Hinke van Abbema    
Lonneker (Overijssel) (1897 - 1982) Neeltje Helena Bosch    
Losser (1923 - ) Maria Wilhelmina Berendina Austi    
Lucca (1892 - 1989) Zita Maria della Grazie Adelgunde Michaela enz. van Bourbon-Parma    
Ludwigslust (1778 - ) Friedich Ludwig Mecklenburg   112 
Ludwigslust (1800 - ) Paul Friedrich von Mecklenburg   56 
Ludwigslust (1823 - 1883) Friedrich Franz II von Mecklenburg-Schwerin   28 
Ludwigslust (1851 - 1897) Frederik Frans III Paul Nicolaas Ernst Hendrik von Mecklenburg-Schwerin    
Luinjeberd (1839 - 1913) Grietje Hendriks Meijners    
Luinjeberd (1842 - ) Johannes Hendriks Meyners    
Luinjeberd (1844 - ) Elisabeth Hendriks Meyners    
Luinjeberd (1854 - ) Alida Hendriks Meyners    
Luinjeberd (1857 - ) Anna Engelina Meijners    
Luinjeberd (1864 - 1910) Magrieta Filippus' (Trijntje) Bouwer    
Luinjeberd (1866 - 1902) Huite Filippus' Bouwer    
Luinjeberd (1868 - ) Magrieta Johannes Meyners    
Luinjeberd (1876 - ) Maria Lubertus' Hoeben    
Luinjeberd (1886 - ) Johanna Catharina Meyners    
Luinjeberd (1889 - ) Johan Heinrich Meijners    
Luinjeberd (1895 - ) Catharina Margaretha Meijners    
Luinjeberd (1899 - ) Margaretha Maria Meijners    
Luinjeberd (1918 - 2011) Sibbelina Johanna Kruis    
Luinjeberd (1925 - 2013) Lo Zwier    
Luinjebert (1874 - ) Sibbeltje Jans Kruis    
Lutje Lollum (1905 - 1923) Wietsche Hiske Ferwerda    
Lutje Lollum (1907 - 1996) Johanna Wietske Ferwerda    
Lutje Lollum - Franeker (1833 - 1883) Tjerkje Catharina Ypma    
Lutjebroek (1760 - 1833) Fokeltje Jacobs Ham    
Lutkewierum (1717 - ) Heert Heerkes    
Lutkewierum   Trientie Lauws    
Lutkewierum (1718 - 1775) Ulbe Heerkes    
Lutkewierum (1690 - 1724) Trijntje Ales 1 kB  
Lutkewierum (1716 - 1773) Sjoerd Heerkes Westerhuis 1 kB  
Lutkewierum (1721 - 1786) Pieter Anskes (Zonderland)    
Lutkewierum (1749 - ) Grietje Jacobs Minnema    
Lutkewierum (1755 - 1823) Jan Gerrits Reen    
Lutkewierum (1761 - 1842) Jacobus Widmers (Widmers)    
Lutkewierum (1781 - 1826) Ate Sybes Sybrandi    
Lutkewierum (1786 - 1820) Martje Gerlofs (Martzen)    
Lutkewierum (1792 - 1839) Holke Johannes Wierema 1 kB  
Lutkewierum (1797 - 1871) IJsbrandje Anskes Zonderland    
Lutkewierum (1798 - 1881) Maria (Marijke) Zonderland    
Lutkewierum (1799 - 1873) Pieter Anskes Zonderland 1 kB  
Lutkewierum (1801 - 1814) Rients Anskes Zonderland    
Lutkewierum (1803 - 1835) Johannes Anskes (Jan) Zonderland 1 kB  
Lutkewierum (1805 - 1890) Minne Anskes (Zonderland)    
Lutkewierum (1806 - 1884) Jeltje Sipkes Bleeker (Bleekstra)    
Lutkewierum (1808 - 1873) Akke Anskes (Agnes) Zonderland    
Lutkewierum (1809 - 1849) Ids Ates Sybrandy    
Lutkewierum (1810 - 1883) Marijke Ymes Slippens    
Lutkewierum (1812 - 1837) Sybe Ates Sybrandi 1 kB  
Lutkewierum (1813 - ) Antje Cornelis Romkes    
Lutkewierum (1814 - 1878) Rients Yemes Slippens 1 kB  
Lutkewierum (1814 - 1825) Geertje Ates Sybrandi    
Lutkewierum (1816 - ) Ruurdtje Johannes van Dijk    
Lutkewierum (1816 - 1831) Jeltje Ates Sybrandi    
Lutkewierum (1817 - ) Pietje Wybes Tolsma (Talsma)    
Lutkewierum (1817 - 1840) Anske Ymes Slippens 1 kB  
Lutkewierum (1819 - ) Pyter Wybes Talsma (Tolsma)    
Lutkewierum (1820 - 1831) Akke Atess Sybrandi    
Lutkewierum (1821 - ) Sybren Taekes Koopmans    
Lutkewierum (1822 - ) Douwe Ates Ligthart    
Lutkewierum (1824 - ) Ridserd Sybrens van der Zee    
Lutkewierum (1824 - ) Reinskje Annes van der Klaver    
Lutkewierum (1825 - ) Ruurd Sapes Westra    
Lutkewierum (1826 - ) Marijke Gerlofs van der Meer    
Lutkewierum (1832 - ) Gerben Ulbes Faber    
Lutkewierum (1833 - ) Jantje Jacobs Foekema    
Lutkewierum (1835 - ) Pierkje Kingma    
Lutkewierum (1836 - ) Pieter Idses Sybrandy    
Lutkewierum (1838 - 1915) Yeme Gerlofs Slippens    
Lutkewierum (1844 - 1920) Marten Gerlofs Slippens    
Lutkewierum (1846 - ) Jetske Idses Sybrandi    
Lutkewierum (1848 - ) Beitske Tjerks Tinga    
Lutkewierum (1848 - ) Jan Idses Sybrandy    
Lutkewierum (1850 - ) Petrus Sikkes Romkes    
Lutkewierum (1852 - ) Rinze Tippersma    
Lutkewierum (1857 - 1922) Gatsche Johannes Wierema    
Lutkewierum (1859 - 1924) Marijke Johannes Wierema    
Lutkewierum (1861 - 1918) Holke Johannes Wierema    
Lutkewierum (1862 - 1862) levenloos kind van der Zee    
Lutkewierum (1865 - 1900) Dirk Wijtses van der Zweep    
Lutkewierum (1865 - ) Gerbrig Ridserds van der Zee    
Lutkewierum (1866 - ) Janke Jetzes Wybenga    
Lutkewierum (1867 - ) Sjoerd Minnes Feitsma    
Lutkewierum (1868 - 1941) Tjerkje Reinders Schat    
Lutkewierum (1868 - ) Antje Cornelis Faber    
Lutkewierum (1869 - ) Frans Jetzes Wybenga    
Lutkewierum (1869 - ) Jisse van Dijk    
Lutkewierum (1870 - 1958) Jeltje Reinders Schat    
Lutkewierum (1871 - ) Klaas Jetzes Wybenga    
Lutkewierum (1873 - ) Antje Tinga    
Lutkewierum (1874 - 1960) Klaasje Reinders Schat    
Lutkewierum (1876 - ) Sjoerd Cornelis Faber    
Lutkewierum (1878 - ) Yfke Sietzes Rolsma    
Lutkewierum (1879 - ) Hendrik Rinzes Tippersma    
Lutkewierum (1881 - ) Grietje Rinzes Tippersma    
Lutkewierum (1881 - ) Attje Reinders Schat    
Lutkewierum (1882 - ) Sietze Jochums Hoekstra    
Lutkewierum (1884 - ) Auke Rinzes Tippersma    
Lutkewierum (1885 - ) Theunis van der Gaast    
Lutkewierum (1888 - 1946) Okke Pieters Yntema    
Lutkewierum (1888 - 1959) Gerben Minne Bruinsma    
Lutkewierum (1888 - ) Jellird Ruurds (Jeljer) Wynia 1 kB  
Lutkewierum (1889 - 1922) Akke Murks Faber    
Lutkewierum (1890 - ) Kornelus Minnes Bruinsma    
Lutkewierum (1892 - 1950) Oege Reimer Faber    
Lutkewierum (1892 - 1974) Yme Minnes Bruinsma    
Lutkewierum (1894 - 1973) Okke Harings Altenburg    
Lutkewierum (1894 - 1978) Ymkje Minnes Bruinsma    
Lutkewierum (1895 - ) Adriaantje Meines Ypma    
Lutkewierum (1895 - 1985) Jan Popkes Altenburg    
Lutkewierum (1897 - ) Johannes Willems Andela 1 kB  
Lutkewierum (1898 - ) Agatha Jisses van Dijk    
Lutkewierum (1900 - 1968) Jantje Altenburg    
Lutkewierum (1901 - 1936) Jelle Altenburg    
Lutkewierum (1901 - ) Anne Andela    
Lutkewierum (1902 - 1977) Jan Jacobs Altenburg    
Lutkewierum (1902 - 1903) Baukje Andela 1 kB  
Lutkewierum (1903 - ) Margaretha Rypma    
Lutkewierum (1904 - ) Lodewice Rypma    
Lutkewierum (1905 - 2002) Assuerus Gerhardus Ypma    
Lutkewierum (1906 - 2000) Grietje Paulus' Andela    
Lutkewierum (1907 - 1908) Baukje Andela 1 kB  
Lutkewierum (1908 - ) Jochum Sietzes (Oege) Hoekstra    
Lutkewierum (1909 - 1988) Douwe Andela 1 kB  
Lutkewierum (1910 - 2001) Pieter Everardus Yntema    
Lutkewierum (1910 - ) Baukje (zuster Antonata) Andela    
Lutkewierum (1911 - 1993) Yttje Anna Yntema    
Lutkewierum (1912 - ) Feikje Paulus' Andela    
Lutkewierum (1914 - ) Johannes Andela    
Lutkewierum (1915 - 1988) Cornelis Yme (Kees) Poelsma    
Lutkewierum (1915 - ) Jetske Andela 1 kB  
Lutkewierum (1917 - 2010) Bernardina Andela 1 kB  
Lutkewierum (1918 - 2014) Akke Agema    
Lutkewierum (1919 - 1971) Bernardus Andela    
Lutkewierum (1920 - 2013) Jantje (Jantsje) Postma    
Lutkewierum (1921 - 2016) Lucretia M. (Kee) Wiersma    
Lutkewierum (1921 - 1987) Hendrikus Johannes (Henk) Andela    
Lutkewierum (1921 - 2009) Harm Hoekstra    
Lutkewierum (1922 - 2001) Evert Okke Yntema    
Lutkewierum (1922 - 2002) Trijntje (Tiny) Andela    
Lutkewierum (1923 - ) Theo Andela    
Lutkewierum (1924 - 1995) Cornelis Yme Bruinsma    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Lutkewierum / Rien (1778 - 1855) Tettje Idzes Reen    
Lutkewierum (Rien ?) (1850 - 1850) Jan Feddes Ypma    
Luxemburg (1220 - 1275) Margaretha van Bar le Duc   6305883 
Luxemburg (1252 - 1311) Philippa van Luxemburg   3152941 
Luxwoude (1825 - ) Klaaske Hofstra    
Lytshuzen (1925 - 2011) Ytje Flapper    

Totaal 1241 personen in deze lijst met letter L.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter K

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter M

Personen index