Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: I

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter H

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter J

Totaal 453 personen met 30 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een I:
Ibbenburen Pruisen Duitsland (2)
Ibbenbüren-Westfalen (1)
Idaard (3)
Idaarderadeel (66)
Idsega (8)
Idsegahuizen (2)
Idsegahuizum (2)
Idskenhuizen (13)
Idzega (93)
Idzega onder Heeg (1)
Idzega ? (1)
Idzega (Oudega) (1)
Iemswâlde ? (1)
IJlst (42)
IJsbrechtum (11)
IJsselham Overijssel (1)
IJsselmuiden (1)
IJzendijke (2)
Indië (1)
Indijk (34)
Indonesië (1)
Indyk (4)
Iowa (1)
Ippendorf (Dld) (1)
Irnsum (128)
Irnsum doop rk (1)
Irnsum-Flansum (8)
Irnsum ? (1)
It Heidenskip (8)
Itens (14)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKST
Ibbenburen Pruisen Duitsland (1806 - ) Johannes Gerhardus Schrakamp  
Ibbenburen Pruisen Duitsland (1846 - ) Bernard Eduard Stockmann  
Ibbenbüren-Westfalen (1882 - 1949) Agnes Margaretha Maria Hesselmann  
Idaard (1824 - ) Klaas Klazes Postma  
Idaard (1825 - ) Minke Everts Hiemstra  
Idaard (1887 - 1973) Geertje Sikma  
Idaarderadeel (1819 - 1877) Antje Jans Jurna  
Idaarderadeel (1826 - ) Minne Hoites Schaap  
Idaarderadeel (1827 - ) Wouter Schuurmans  
Idaarderadeel (1829 - ) Rients Gerrits Bovinga  
Idaarderadeel (1830 - ) Wietze Schuurmans  
Idaarderadeel (1830 - ) Herre Hoites Schaap  
Idaarderadeel (1833 - ) Pieter Wiersma  
Idaarderadeel (1837 - ) Willemke Schuurmans  
Idaarderadeel (1840 - ) Marijke Hyltjes Schaafsma  
Idaarderadeel (1841 - ) Gerrit Wybes Terpstra  
Idaarderadeel (1844 - ) Antje Jacobs Boekema  
Idaarderadeel (1846 - ) Antje Wiersma  
Idaarderadeel (1847 - ) Marten Jacobs Boekema  
Idaarderadeel (1849 - ) Lijsbeth van der Zee  
Idaarderadeel (1852 - ) Age van der Zee  
Idaarderadeel (1854 - ) Jan Jurna  
Idaarderadeel (1856 - ) Johanna van der Zee  
Idaarderadeel (1856 - ) Tite Everts Schaap  
Idaarderadeel (1856 - ) Antje Jurna  
Idaarderadeel (1860 - ) Sipke Joukes Schilstra  
Idaarderadeel (1860 - ) Sybe Everts Schaap  
Idaarderadeel (1862 - ) Froukje Jurna  
Idaarderadeel (1863 - ) Watze Joukes Schilstra  
Idaarderadeel (1867 - 1937) Pietje Jacobs Deelsma  
Idaarderadeel (1867 - ) Geertje Sinnema  
Idaarderadeel (1868 - ) Sipke Joukes Schilstra  
Idaarderadeel (1871 - ) Yttje Sinnema  
Idaarderadeel (1873 - ) Ruurd Sinnema  
Idaarderadeel (1876 - ) Taetske van der Zee  
Idaarderadeel (1878 - ) Jitske van der Zee  
Idaarderadeel (1878 - ) Doetje Hoites Schaap  
Idaarderadeel (1879 - ) Evert Hoites Schaap  
Idaarderadeel (1879 - ) Klaaske van der Zee  
Idaarderadeel (1880 - ) Itte Hoites Schaap  
Idaarderadeel (1881 - ) Simon van der Zee  
Idaarderadeel (1881 - ) Marijke (Maria) Franses Lycklama à Nijeholt  
Idaarderadeel (1882 - ) Klaas Hylkes Postma  
Idaarderadeel (1882 - ) Sybren van der Zee  
Idaarderadeel (1883 - ) Jantje Hylkes Postma  
Idaarderadeel (1883 - ) Durk Jacobus Boekema  
Idaarderadeel (1885 - ) Durk Jacobus Boekema  
Idaarderadeel (1885 - ) Elisabeth van der Zee  
Idaarderadeel (1886 - ) Ymkje Bruinsma  
Idaarderadeel (1887 - ) Klaaske van der Zee  
Idaarderadeel (1888 - ) Jozef Jacobus Boekema  
Idaarderadeel (1890 - ) Tite Hoites Schaap  
Idaarderadeel (1890 - ) Age van der Zee  
Idaarderadeel (1891 - ) Durk Tettes Langhout  
Idaarderadeel (1891 - ) Feikje Klases Boekema  
Idaarderadeel (1891 - 1974) Sybren Jurna  
Idaarderadeel (1892 - ) Hendrikus Jacobus Boekema  
Idaarderadeel (1892 - ) Agatha Klazes Boekema  
Idaarderadeel (1892 - 1971) Watze Aukes Boekema  
Idaarderadeel (1893 - ) Jarig Cornelis Hoites Schaap  
Idaarderadeel (1893 - 1986) Hendrik Langhout  
Idaarderadeel (1894 - ) Jan Jurna  
Idaarderadeel (1895 - ) Johannes Langhout  
Idaarderadeel (1898 - ) Trijntje Langhout  
Idaarderadeel (1899 - ) Tietje Langhout  
Idaarderadeel (1900 - ) Lolkje Langhout  
Idaarderadeel (1900 - ) Elisabeth Jurna  
Idaarderadeel (1901 - ) Aukje Klazes Boekema  
Idaarderadeel (1902 - ) Haye Sybrens (of Haaije) Schouwstra  
Idaarderadeel (1902 - 1977) Anna Langhout  
Idaarderadeel (1902 - ) Siemen Bovenga  
Idaarderadeel (1902 - ) Geertje Langhout  
Idsega (1802 - 1889) Teye Jelles van der Vleugel  
Idsega (1805 - 1887) Steffen Jelles van der Vleugel  
Idsega (1856 - ) Gerrit Sybrens Hiemstra  
Idsega (1861 - 1935) Bokke Cornelis Witteveen  
Idsega (1867 - 1932) Arjen Witteveen  
Idsega (1869 - 1942) Tjebbe Witteveen  
Idsega (1882 - 1958) Sjieuke Yettes Flapper  
Idsega (1894 - 1975) Gerardus Johannes Terwisscha van Scheltinga  
Idsegahuizen (1727 - ) Tjepke Seerps  
Idsegahuizen (1881 - ) Akke Arjens Hilt  
Idsegahuizum (1862 - ) Tjerk Jelles Broersma  
Idsegahuizum (1923 - 2018) Hiltje Dijkstra  
Idskenhuizen (1792 - 1834) Gatske Hendriks Sikkes  
Idskenhuizen (1710 - 1794) Fokje Klazes  
Idskenhuizen (1759 - ) Thijs Cornelis Huisman  
Idskenhuizen (1788 - 1862) Jantje Klazes Altena  
Idskenhuizen (1793 - ) Jan Thijsses Huisman  
Idskenhuizen (1799 - ) Wierd Lykles Zijlstra  
Idskenhuizen (1826 - 1872) Marijke Hendriks de Jong  
Idskenhuizen (1826 - ) Folkert Wierds Zijlstra  
Idskenhuizen (1828 - ) Gatske Wierds Zijlstra  
Idskenhuizen (1842 - ) Pietje Jelles Kuperus  
Idskenhuizen (1919 - 2011) Aaltje Hettinga  
Idskenhuizen (1920 - 1968) Tetje de Vries  
Idskenhuizen (1922 - 2016) Siementje ten Brink  
Idzega (1793 - 1850) Gerrit Sjoerds Hiemstra 1 kB
Idzega (1794 - 1856) Wietske Sjoerds Hiemstra  
Idzega (1750 - 1787) Tjitske Gerkes  
Idzega (1762 - 1833) Fonger Huites Huitema  
Idzega (1766 - 1848) Sjoerd Jentjes Kingma  
Idzega (1783 - 1828) Jantje Wopkes Rauwerda  
Idzega (1791 - 1862) Fopke Sjoerds Hiemstra  
Idzega (1795 - ) Janke Klazes Brouwer  
Idzega (1797 - 1847) Antje Sjoerds Kingma  
Idzega (1803 - 1894) Gatske Wiebrens van der Meer  
Idzega (1806 - 1861) Dieuwke Sjoerds Kingma  
Idzega (1806 - 1815) Sybolt Sjoerds Brattinga  
Idzega (1807 - ) Boukien Riemers Huitema  
Idzega (1808 - 1872) Teye Sjoerds Brattinga  
Idzega (1810 - 1877) Sjoerd Sjoerds Brattinga  
Idzega (1811 - 1888) Sytze Jelles van der Vleugel 1 kB
Idzega (1812 - 1824) Joseph Sjoerds Brattinga  
Idzega (1813 - 1868) Marijke Sjoerds Brattinga  
Idzega (1813 - 1850) Jacob Klazes Hettinga  
Idzega (1814 - ) Johannes Jelles van der Vleugel  
Idzega (1815 - ) Trijntje Jelles Veltman  
Idzega (1815 - 1849) Taetske Sjoerds Brattinga  
Idzega (1815 - 1891) Sybren Sjoerds Hiemstra  
Idzega (1817 - 1893) Tjitte Rientses Huitema  
Idzega (1817 - 1829) Sybolt Sjoerds (Siebolt) Brattinga  
Idzega (1819 - 1904) Hylkje Feikes Buma  
Idzega (1819 - 1861) Trijntje Sjoerds Brattinga  
Idzega (1820 - 1861) Huite Rientses Huitema 1 kB
Idzega (1822 - 1827) Eibertje Sjoerds (Egbertje) Brattinga  
Idzega (1823 - ) Trijntje Johans Cnossen  
Idzega (1823 - 1858) Klaas Reins Hettinga  
Idzega (1824 - 1873) Joseph Sjoerds Brattinga  
Idzega (1828 - ) Wytske Sjoerds Brattinga  
Idzega (1831 - ) Folkert Jans Hobma  
Idzega (1831 - 1869) Sybolts Sjoerds Brattinga  
Idzega (1835 - ) Sjoerd Jans Hobma  
Idzega (1838 - 1918) Doetje Teyes (Dutje) Brattinga  
Idzega (1840 - 1917) Antje Teyes Brattinga  
Idzega (1840 - 1915) Sjoerd Sybrens Hiemstra  
Idzega (1842 - 1924) Sjoerdje Teyes (Sjuttje) Brattinga  
Idzega (1844 - 1908) Eibertje Teyes Brattinga  
Idzega (1844 - ) Pieter Reins Nota  
Idzega (1845 - ) Joukje Sybrens Reitsma  
Idzega (1846 - ) Hinke Pieters Pietersma  
Idzega (1846 - 1878) Antje Sjoerds Brattinga  
Idzega (1847 - 1881) Auke Teyes Brattinga  
Idzega (1847 - ) Uiltje Reins Nota  
Idzega (1847 - 1923) Sjoerd Sjoerds Brattinga  
Idzega (1848 - ) Sjieuwke Pieters Pietersma  
Idzega (1849 - 1911) Hylkjen Sjoerds Brattinga  
Idzega (1849 - 1940) Gerbrig Sybrens Hiemstra  
Idzega (1850 - ) Marijke Pieters Pietersma  
Idzega (1850 - ) Taetske Sjoerds Brattinga  
Idzega (1851 - ) Antje Pieters Pietersma  
Idzega (1852 - ) Pieter Bouwes Nijland  
Idzega (1852 - 1927) Pietje Sjoerds Brattinga  
Idzega (1853 - ) Jacob Pieters Pietersma  
Idzega (1858 - 1862) Johannes Sjoerds Brattinga  
Idzega (1859 - ) Jeltje Sjirks Cnossen  
Idzega (1859 - 1907) Douwe Gorrits Obbema  
Idzega (1860 - 1863) Jelle Sjoerds Brattinga  
Idzega (1862 - 1939) Eeltje Sjoerds Brattinga  
Idzega (1862 - 1903) Catharina Namles Asma  
Idzega (1863 - 1935) Hiltje Cornelis Witteveen  
Idzega (1863 - 1908) Johannes Sjoerds Brattinga  
Idzega (1864 - 1943) Meinte Cornelis' Witteveen  
Idzega (1865 - ) Grietje Rypma  
Idzega (1865 - 1943) Sjouke Namles Asma  
Idzega (1866 - 1949) Sjieuke Sjoerds Ydema  
Idzega (1866 - 1952) Marijke Cornelis Witteveen  
Idzega (1868 - 1898) Andrieske Sjoerds Ydema  
Idzega (1869 - 1942) Harmen Sjoerds Ydema  
Idzega (1870 - ) Trijntje Wybes Bleeker  
Idzega (1870 - 1964) Akke Klazes Hettinga  
Idzega (1871 - 1931) Catharina Sjoerds Ydema  
Idzega (1876 - 1933) Jacob Sikkes Hettinga  
Idzega (1877 - 1951) Johannes Klazes Hettinga  
Idzega (1878 - 1916) Minke van der Werf  
Idzega (1879 - 1889) Grietje Sikkes Hettinga  
Idzega (1879 - 1977) Maurits Yettes Flapper 1 kB
Idzega (1879 - 1952) Andrieske Klazes Hettinga  
Idzega (1880 - ) Pieter Symens Hiemstra  
Idzega (1880 - 1945) Sjoerd Sikkes Hettinga  
Idzega (1882 - 1956) Grietje Klazes Hettinga  
Idzega (1884 - 1960) Johannes Josephus Brandsma  
Idzega (1884 - 1955) Mebius Klazes Hettinga  
Idzega (1891 - 1987) Margaretha (Grietje) Sikkes Hettinga  
Idzega (1891 - 1969) Elisabeth Sebastiana Terwisscha van Scheltinga  
Idzega (1899 - 1979) Antje Wijnja  
Idzega (1908 - ) Hinke Jetzes Reijenga  
Idzega (1910 - 1910) Sijbren Hettinga  
Idzega (1912 - 2014) Tjerkje Bootsma  
Idzega (1914 - 2011) Gerrit Petrus Flapper  
Idzega onder Heeg (1894 - 1976) Stientje van der Zee  
Idzega ? (1726 - 1802) Epke Riemers  
Idzega (Oudega) (1785 - 1871) Murk Sjoerds Hiemstra  
Iemswâlde ? (1680 - 1728) Feike Jetzes 1 kB
IJlst (1798 - ) Jan Adriaans (Johannes Adrianus) Bijvoets  
IJlst (1610 - ) Douwe Douwes  
IJlst (1640 - ) Douwe Douwe 1 kB
IJlst (1650 - ) Thijs Douwes  
IJlst (1682 - ) Haye Douwes  
IJlst (1685 - 1726) Douwe Douwes 1 kB
IJlst (1718 - 1771) Beitske Hayes van der Werf  
IJlst (1751 - ) Eke Reins van der Werf  
IJlst (1751 - ) Johannes Klases van der Werf  
IJlst (1776 - 1839) Beitske Johannes Jongstra  
IJlst (1784 - 1840) Samuel Verwey 1 kB
IJlst (1786 - ) Rein Johannes Jongstra  
IJlst (1795 - 1852) Petrus Adriaans (Pieter) Bijvoets  
IJlst (1796 - ) Anna Willems Hoekstra  
IJlst (1799 - ) Geeltje (Geertje) Johannes van der Schaaf  
IJlst (1800 - ) Elisabeth Adriaans Bijvoets  
IJlst (1814 - ) Evertje Gerbens Zijlma  
IJlst (1821 - ) Aukje Jans Bokma  
IJlst (1822 - 1880) Sybe Tjipkes Attema  
IJlst (1824 - ) Durkjen Jacobs Pelsma  
IJlst (1825 - 1864) Jan Jacobs van Wieren  
IJlst (1827 - ) Jantje Doedes de Jong  
IJlst (1831 - ) Ybeltje Michiels Vos  
IJlst (1834 - 1852) Tietje Egberts Andela  
IJlst (1835 - ) Aaltje (Alida) Willems Honekamp  
IJlst (1835 - ) Martzen Ottes Schuurmans  
IJlst (1836 - 1897) Willem Egbertus Andela 1 kB
IJlst (1842 - ) Bonne Klases Bosma  
IJlst (1847 - ) Elisabeth Kerkhof  
IJlst (1851 - ) Jetske Clazes de Jong  
IJlst (1853 - ) Sibbeltje Douwes van Randen  
IJlst (1872 - ) Janke Siegers Vierstra  
IJlst (1872 - ) Willemke Hessels van der Velde  
IJlst (1876 - ) Willem Durks Dikland  
IJlst (1898 - ) Abe Sijperda  
IJlst (1903 - ) Grietje Hotsche van Wieren  
IJlst (1904 - ) Wytze Jacobs van Wieren  
IJlst (1920 - 2015) Jaap Andela 1 kB
IJlst (1923 - 2013) Trijntje Groenveld  
IJlst (1924 - 2018) Akke Johanna Wildschut  
IJlst (1925 - 2010) Maatje (Marietje) Andela  
IJlst (1925 - 2010) Maatje (Marietje) Andela  
IJsbrechtum (1816 - ) Catharinus Theunis Bootsma  
IJsbrechtum (1821 - ) Trijntje Douwes Boschma  
IJsbrechtum (1847 - ) Jelle Ages Bouma  
IJsbrechtum (1849 - ) Ruurd Gerrits Wijnja 1 kB
IJsbrechtum (1850 - ) Eelkjen Ages Bouma  
IJsbrechtum (1853 - 1933) Hein Haites Schukken  
IJsbrechtum (1874 - ) Sjoukje Ids' de Jong  
IJsbrechtum (1878 - ) Jetske Jacobs Zysling  
IJsbrechtum (1894 - ) Jan Davids Grijpma  
IJsbrechtum (1898 - ) Grietje Jacobs van Wieren  
IJsbrechtum (1899 - ) Lieuwe Jacobs van Wieren  
IJsselham Overijssel (1870 - ) Renske Alberts de Ruiter  
IJsselmuiden (1903 - 1990) Elizabeth Gerritdina (Beth) Rekveldt  
IJzendijke (1914 - 2003) Adriënne Leonie Marie Adelaide Wijffels  
IJzendijke (1914 - 1980) Aimé Charles Johannes Wijffels  
Indië (1907 - ) Jelle Harings Nauta  
Indijk (1804 - ) Lieuwe Pieters Overmeer  
Indijk (1839 - ) Durkje Ages Fluitman  
Indijk (1841 - ) Tjitske Ages Fluitman  
Indijk (1847 - ) Marijke Fluitman  
Indijk (1849 - ) Minke Ages Fluitman  
Indijk (1871 - 1894) Jan Albertus Aukes 1 kB
Indijk (1871 - 1941) Jacob Vogelzang  
Indijk (1872 - 1943) Bouke Douwes Vogelzang  
Indijk (1873 - 1877) Gerardus Theodorus Aukes  
Indijk (1874 - 1958) Albertus Gorgonius Aukes  
Indijk (1874 - 1904) Aukje Feddes de Wolff  
Indijk (1876 - 1921) Hildegonda Isabella Aukes  
Indijk (1876 - 1964) Assuerus Aukes 1 kB
Indijk (1878 - 1880) Houkje (Hillegonda) Aukes  
Indijk (1878 - 1968) Jan Nicolaas Aukes  
Indijk (1880 - 1955) Sjoeke de Wolff  
Indijk (1882 - 1958) Rein Feddes de Wolff  
Indijk (1891 - 1974) Cornelis Sjoerds Jellesma  
Indijk (1892 - ) Trijntje Piers Zandstra  
Indijk (1894 - ) Taede Piers Zandstra  
Indijk (1895 - ) Lolkje Piebes Nauta  
Indijk (1897 - ) Ruurd Piers Zandstra  
Indijk (1907 - 1919) Hendrikus Augustinus Assuerus Aukes  
Indijk (1908 - 1918) Fedde Hessel Aukes  
Indijk (1910 - 1981) Siebrigje Magaretha Aukes  
Indijk (1911 - 2002) Maria Elisabeth Aukes  
Indijk (1912 - 1976) Willem Hendrik Aukes  
Indijk (1914 - ) Gertruida Margaretha (Trude) Aukes  
Indijk (1915 - 2001) Hillegonda Elisabeth Aukes  
Indijk (1917 - 2007) Lucia Aukes  
Indijk (1919 - 1942) Hendrika Sibbelina Aukes  
Indijk (1921 - 1926) Isabella Geertruida (Ybeltje) Aukes  
Indijk (1922 - 1929) Fedde Hessel Aukes  
Indijk (1924 - 2015) Hendrikus Augustinus Assuerus Aukes  
Indonesië   Geertruida Wilhelmina  
Indyk (1798 - ) Age Sytzes Fluitman  
Indyk (1758 - 1847) Durkje Ages (Sytzes) Overmeer  
Indyk (1786 - 1861) Pierkje Sytzes Fluitman  
Indyk (1845 - 1925) Bauke Ages Fluitman  
Iowa (1905 - 1996) Blanche Meyes Seffinga  
Ippendorf (Dld) (1910 - 2001) Anna Margareta Weber  
Irnsum   Antje van der Weide  
Irnsum ( - 1733) Douwe Jans 1 kB
Irnsum (1740 - 1801) Jan Joukes  
Irnsum (1801 - 1867) Klaas Durks de Klaver  
Irnsum (1798 - 1877) Lolke Broers de Boer  
Irnsum (1800 - 1831) Wytse Broers de Boer  
Irnsum (1727 - 1782) Fedde Reins Galema  
Irnsum (1738 - ) Floris Sakes Antonides  
Irnsum (1745 - ) Andries Jacobs de Jong  
Irnsum (1756 - 1832) IJsbrand Jacobs de Jong 1 kB
Irnsum (1764 - 1825) Otte Rientses Kingma  
Irnsum (1766 - 1856) Sytske Jacobs de Jong 1 kB
Irnsum (1776 - 1862) Douwe Popkes van Aalzum  
Irnsum (1778 - 1837) Doeke Jetses Bouma  
Irnsum (1790 - 1826) Anne Broers (de Boer)  
Irnsum (1790 - 1863) Froukje Popkes Deelsma  
Irnsum (1791 - ) Thomaske Gerbens Dorhout  
Irnsum (1792 - ) Aukje Tjallings Jorna  
Irnsum (1794 - ) Pier Rientzes Bovinga (Boringa)  
Irnsum (1796 - ) Pieter Popkes Aalsma  
Irnsum (1797 - 1829) Hiltje Popkes (Maria Helena) Deelsma  
Irnsum (1797 - ) Jan Jitses Schaafsma  
Irnsum (1799 - ) Wopke Dingloms Hoogma  
Irnsum (1800 - ) Aaltje Iefs Boekema  
Irnsum (1800 - ) Douwe Ruurds Douma  
Irnsum (1800 - ) Tjipk Rientses Boven  
Irnsum (1803 - ) Janke Rientzes Boven  
Irnsum (1804 - ) Arjen Arnoldus van Balen  
Irnsum (1805 - ) Antje Symons Tuinstra  
Irnsum (1805 - ) Sjoerdtje Ruurds (Sjuttje) van den Berg  
Irnsum (1806 - ) Klaaske Arnoldus van Balen  
Irnsum (1806 - ) Sytske Arnoldus van Balen  
Irnsum (1806 - 1885) Jacobus Minnes Boersma  
Irnsum (1808 - ) Wopke Arnoldus van Balen  
Irnsum (1809 - ) Sjoerd Arnoldus' van Balen  
Irnsum (1812 - ) Arjen Sybrens van Balen  
Irnsum (1813 - ) Sybren Arnoldus van Balen  
Irnsum (1813 - ) Gerrit Sybrens van Balen  
Irnsum (1814 - ) Meinte Minnes Boersma  
Irnsum (1814 - ) Renske Arnoldus van Balen  
Irnsum (1815 - ) Meindert Sybrens van Balen  
Irnsum (1817 - ) Trijntje Sybrens van Balen  
Irnsum (1818 - ) Tjalling Sakes Janse  
Irnsum (1818 - 1847) Trijntje Johannes de Rijk  
Irnsum (1818 - ) Auke Sybrens van Balen  
Irnsum (1821 - ) Bote Sybrens van Balen  
Irnsum (1823 - 1874) Akke Sybrens Jorna  
Irnsum (1824 - 1893) Baukje Lolkes de Boer  
Irnsum (1825 - 1866) Broer Bouwes de Boer  
Irnsum (1826 - ) Pieter Gerardus Keyzer  
Irnsum (1827 - ) Sytske Sybrens van Balen  
Irnsum (1827 - 1913) Sytske Bouwes de Boer  
Irnsum (1831 - 1911) Jisk Jorrits de Boer  
Irnsum (1832 - 1863) Rinske Klazes de Klaver  
Irnsum (1833 - ) Geertruida Tjeerds (Geertje) van der Meer  
Irnsum (1834 - ) Sybren Pieters Aalsma  
Irnsum (1835 - ) Antje Arjens van Balen  
Irnsum (1840 - ) Hyke Sjoerds (Wijke) van Balen  

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKST
Irnsum (1841 - ) Trijntje Aukes van Balen  
Irnsum (1842 - 1917) Baaye (Boukje) Meintes Boersma  
Irnsum (1843 - ) Andries Douma  
Irnsum (1844 - ) Minne Meintes Boersma  
Irnsum (1844 - 1922) Minke Lieuwes Ernst  
Irnsum (1845 - ) Anne Ates de Klaver  
Irnsum (1845 - ) Trijntje Gerrits van Balen  
Irnsum (1846 - ) Rinske Klazes Terpstra  
Irnsum (1846 - ) Sytske Foppes Hoekstra  
Irnsum (1846 - ) Eeltje Sybrens Stornebrink  
Irnsum (1847 - ) Wopkje Arjens van Balen  
Irnsum (1847 - ) Wopke Tjeerds Jorna  
Irnsum (1848 - 1907) Klaas Aukes van Balen  
Irnsum (1848 - ) Aukje Botes van Balen  
Irnsum (1849 - ) Doedtje Sybrens Stornebrink  
Irnsum (1849 - 1932) Sybren Gerrits van Balen  
Irnsum (1850 - ) Cicilia Botes van Balen  
Irnsum (1851 - ) Arnoldus Tjeerds Jorna  
Irnsum (1855 - ) Sybren Botes van Balen  
Irnsum (1856 - ) Jan Zweitser  
Irnsum (1859 - ) Ruurdtje Tabes van den Berg  
Irnsum (1861 - ) Hiltje Meintes Boersma  
Irnsum (1862 - ) Maria Johannes'a Giezen  
Irnsum (1868 - ) Pietje Hotzes Elzinga  
Irnsum (1868 - ) Trijntje Thomas Schaap  
Irnsum (1869 - ) Aaltje Hendriks Elzinga  
Irnsum (1870 - 1952) Sybren Schouwstra  
Irnsum (1870 - 1943) Teake Klazes de Haan  
Irnsum (1872 - ) Jan Henderikus' Terra  
Irnsum (1872 - ) Jan Sakes Bosma  
Irnsum (1875 - ) Jelle Sakes Bosma  
Irnsum (1877 - ) Yttje Franses Lycklama à Nijeholt  
Irnsum (1879 - 1946) Alida Agatha van Balen  
Irnsum (1880 - ) Jacobus van Balen 1 kB
Irnsum (1880 - 1919) Broer S. van Balen  
Irnsum (1881 - 1895) Agatha van Balen  
Irnsum (1882 - ) Hiske Ages Postma  
Irnsum (1884 - ) Agatha Ages Postma  
Irnsum (1885 - ) Geertje Ages Postma  
Irnsum (1885 - ) Anna Klazes van der Weide  
Irnsum (1886 - ) Ytje Ages Postma  
Irnsum (1887 - ) Popke Joseph van Balen  
Irnsum (1889 - ) Bote Evert van Balen  
Irnsum (1890 - ) Age van Dijk  
Irnsum (1890 - 1918) Wikje van der Weide  
Irnsum (1890 - ) Jacobje Roels Oenema  
Irnsum (1892 - ) Hiltje Jozef' Spoelstra  
Irnsum (1892 - ) Catharina Jozephs Rijpkema  
Irnsum (1894 - ) Dirk Hoekstra  
Irnsum (1895 - 1933) Antje (Anna) Haringsma  
Irnsum (1895 - 1957) Fokje Hoekstra  
Irnsum (1900 - ) Willemke Boersma  
Irnsum (1900 - 1995) Jacoba Annes Visser  
Irnsum (1907 - ) Johanna Terra  
Irnsum (1913 - 2014) Willebrordus Johannes (Wiebe) van Balen  
Irnsum (1914 - 1933) Fedde Tjitte de Wolff 1 kB
Irnsum (1916 - 2014) Tjitte Titus de Wolff 1 kB
Irnsum (1916 - 2007) Eelkje Melein  
Irnsum (1917 - 1999) Piet Douma  
Irnsum (1918 - 2000) Wijtze Melein  
Irnsum (1918 - 2016) Theodora Jaspers  
Irnsum (1920 - 2016) Bertha (Zr. Ambrosia) de Wolff  
Irnsum (1920 - 2017) Siebrigje Cicilia Terra  
Irnsum (1922 - 2017) Francisca A. (Cisca) de Wolff 1 kB
Irnsum (1923 - 2015) Sietske Bijlsma  
Irnsum (1923 - 2017) Arjen Auke Schouwstra  
Irnsum (1924 - 2008) Harm de Wolff  
Irnsum (1924 - 2018) Sijbren Botes van Balen  
Irnsum (1925 - 2016) Pieter Miedema  
Irnsum (1925 - 2015) Klara Damsma  
Irnsum doop rk (1774 - 1844) Wikjen Andries Jorna  
Irnsum-Flansum (1878 - 1955) Froukje (Veronica) de Wolff  
Irnsum-Flansum (1906 - 1995) Jan de Wolff  
Irnsum-Flansum (1907 - 1990) Johannes Titus de Wolff  
Irnsum-Flansum (1908 - 2004) Tjitte de Wolff 1 kB
Irnsum-Flansum (1910 - 2004) Maria Catharina (Marie) de Wolff  
Irnsum-Flansum (1913 - 1992) Sible de Wolff  
Irnsum-Flansum (1914 - ) Susanne (Sanne) de Wolff  
Irnsum-Flânsum (1920 - 2005) Meije de Wolff  
Irnsum ? ( - 1808) Hessel Harings  
It Heidenskip (1881 - 1977) Grietje Schaper  
It Heidenskip (1904 - 1980) Hendrik Mebius Brandsma  
It Heidenskip (1904 - 1991) Rein Mebius Brandsma  
It Heidenskip (1905 - 1999) Robertus Ketelaar  
It Heidenskip (1920 - 2011) Jan Bouma  
It Heidenskip (1920 - 2012) Sietske Hylkema  
It Heidenskip (1923 - 2010) Maria (Marie) Westendorp  
It Heidenskip (1924 - 2013) Theo Westendorp  
Itens (1805 - ) Hette Doekeles Ypma  
Itens (1825 - ) Gerrit Foekes Wijnja  
Itens (1827 - ) Akke Foekes Wynia  
Itens (1858 - ) Hiske Jans Algera  
Itens (1861 - ) Albert Jans Algera  
Itens (1888 - 1964) Theuntje Wiersma  
Itens (1889 - 1974) Otte Rintsjes van der Weide  
Itens (1894 - ) Sjoukje Rintjes van der Weide  
Itens (1898 - ) Dirk Franses Olivier  
Itens (1902 - 1984) Wopkjen Sakes Lanting  
Itens (1907 - ) Detje Hendriks Jonkman  
Itens (1921 - 2017) Alofje (Alie) Boersma  
Itens (1924 - 2014) Thijs van der Weide  
Itens (1925 - 1989) Hendrik Pieters Zaadstra  

Totaal 453 personen in deze lijst met letter I.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter H

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter J

Personen index