Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: E

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter D

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter F

Totaal 204 personen met 50 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een E:
Eagmaryp (1)
Easterein (2)
Easterga (1)
Easterlittens (1)
Easterwierrum (2)
Echten (4)
Echtenerbrug / Bantega (1)
Edam (1)
Ede (1)
Edens (37)
Edinburgh (1)
Ee (1)
Eelde (1)
Eemswoude (1)
Een (1)
Eenrum (2)
Eernewoude (2)
Eesterga (5)
Eesterga (Lemsterland) (1)
Eestrum (2)
Egypte Gem.Gaasterland (1)
Eibergen (1)
Eickel Duitsland (2)
Einbeck (1)
Eindhoven (12)
Elahuizen (9)
Elfnergen-Oudemirdum (Mirns - Bakhuizen) (1)
Ellecom (1)
Elst (3)
Elzas, Frankrijk (1)
Emmen (1)
Empel (1)
Engelbert (Noorddijk) (2)
Engelum (17)
Engwier o/d Makkum (1)
Engwierum (2)
Enkhuizen (3)
Enschede (8)
Epe (1)
Epe-Kirchspiel Duitsland (1)
Epe (Westphalen) (1)
Erica (6)
Esloo (1)
Essen, Duitsland (1)
Esztergom (1)
Exeland (WI) (1)
Exmorra (48)
Exmorra-Sybrandahuis (2)
Ezumazijl (5)
Ezumazijl onder Anjum (1)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Eagmaryp (1911 - 2010) Harmke Brouwer    
Easterein (1922 - 2013) Tynke Sjaarda    
Easterein (1925 - ) Gosse Vellinga    
Easterga (1921 - 2008) Willemtje (Wim) van der Gaast    
Easterlittens (1915 - 2011) Taltje Seffinga    
Easterwierrum (1920 - 2010) Baukje Harmke Boersma    
Easterwierrum (1922 - 2012) Johannes de Schiffart 1 kB  
Echten (1818 - 1842) Engele Alberts Klijnsma    
Echten (1840 - 1925) Albert Engele Klijnsma    
Echten (1855 - ) Leentje Jans Pranger    
Echten (1920 - 2012) Harmke (Hanne) van der Werff    
Echtenerbrug / Bantega (1914 - 2015) Geertje van Dijk    
Edam (1906 - 1989) Susanna Wilhelmina (Suus) Tel    
Ede (1920 - ) Cornelia Wilhelmina Maria van Kempen    
Edens (1751 - ) Goadske Boukes (Boer De)    
Edens (1753 - ) Akke Boukes (Boer De)    
Edens (1754 - 1799) Durk Boukes (Boer De)    
Edens (1756 - ) Akke Boukes (Boer De)    
Edens (1759 - ) Klaaske Boukes (Boer De)    
Edens (1760 - ) Sybren Boukes (Boer De)    
Edens (1762 - ) Klaaske Boukes (Boer De)    
Edens (1763 - ) Klaaske Boukes (Boer De)    
Edens (1765 - ) Siberik Boukes (Boer De)    
Edens (1770 - 1849) Sybren Boukes de Boer 1 kB  
Edens (1787 - 1840) Yeb Klazes Seffinga    
Edens (1787 - ) Ybeltje Douwes 1 kB  
Edens (1787 - ) Ybeltje Douwes Minnema    
Edens (1798 - 1866) Bouke Durks de Boer    
Edens (1799 - ) Lieuwe Piers Eringa    
Edens (1811 - ) Dieuwke Reinders Rispens    
Edens (1826 - ) Pier Lieuwes Eringa    
Edens (1839 - 1911) Jan Baukes de Boer    
Edens (1841 - 1880) Fetje Baukes de Boer    
Edens (1845 - ) Antje Baukes de Boer    
Edens (1847 - 1928) Minke Baukes de Boer    
Edens (1862 - 1863) Yeb Sjoerds Seffinga    
Edens (1864 - 1926) Yeb Sjoerds Seffinga 1 kB  
Edens (1865 - 1899) Tjalling Sjoerds Seffinga    
Edens (1867 - 1945) Mintje Sjoerds Seffinga    
Edens (1870 - ) Lieuwe Piers Eringa    
Edens (1870 - 1933) Meye Sjoerds Seffinga 1 kB  
Edens (1877 - ) Gerlofke Reinders Oudega    
Edens (1881 - 1940) Jan Reins de Boer    
Edens (1881 - 1902) Jetske Yebs Andela 1 kB  
Edens (1883 - ) Yfke Baukes Bruinsma    
Edens (1883 - 1885) Douwe Yebs Andela    
Edens (1885 - 1971) Sjoerd Yebs Andela    
Edens (1886 - 1957) Douwe Yebs Andela 1 kB  
Edens (1896 - 1962) Pier Eringa    
Edens (1924 - 2016) Durkje Hofstra    
Edens (1925 - 2017) Johanna Gerhardina van der Woude    
Edinburgh (1566 - 1625) Jacobus I  VI Stuart   14606 
Ee (1890 - ) Pieter Doedes Bouma    
Eelde (1906 - 1982) Jacob Horst    
Eemswoude (1763 - 1827) Pier Sjoerds Boersma    
Een (1898 - ) Sjoeke Aales Dorenbos    
Eenrum (1776 - 1837) Bouwe Jetzes Bouwma    
Eenrum (1916 - 2001) Elisabeth H. Halsema    
Eernewoude (1797 - 1864) Martinus Jans Kuitert    
Eernewoude (1841 - ) Jacob Piebes Kooistra    
Eesterga (1815 - 1842) Lubbert Broers van Asma    
Eesterga (1818 - 1865) Eelkje Harkes Koopmans    
Eesterga (1822 - ) Trijntje Lubberts de Lange    
Eesterga (1824 - ) Aaltje Lubberts de Lange    
Eesterga (1844 - 1920) Jan Hendriks Bosma    
Eesterga (Lemsterland) (1848 - ) Jantje Tiemens Bouwhuis    
Eestrum (1797 - ) Gepke Binnes Binnema    
Eestrum (1870 - ) Trijntje Popkes van der Meulen    
Egypte Gem.Gaasterland (1733 - ) Gosse Rintjes    
Eibergen (1837 - 1881) Maria Venvertlo    
Eickel Duitsland (1909 - ) Jacob Jacobs van Wieren    
Eickel Duitsland (1911 - ) Marie van Wieren    
Einbeck (1771 - ) Albrecht Friedrich Wilhelm Christian Anton Ferdinand von Malortie   82 
Eindhoven   Mieke Wilhelmina Cornelia van Piere    
Eindhoven (1842 - ) Leonardus Hubertus Johannes Cornelius Raijmakers    
Eindhoven (1872 - 1943) Petrus Cornelis Johannes Leonardus Raijmakers    
Eindhoven (1876 - 1959) Joseph Maria Ludolf Cornelis (Sjef) Zeegers    
Eindhoven (1909 - 1999) Clara Francisca Alberta (Clara) Aukes    
Eindhoven (1911 - 1984) George Nicolaas Louis Jozef Aukes    
Eindhoven (1912 - 2000) Veronica Isabella Petronella Maria (Vera) Aukes    
Eindhoven (1913 - 1997) Hillegonda Carolina Maria Aukes    
Eindhoven (1914 - 1970) Bella van der Werf    
Eindhoven (1914 - 1999) Antonius Ignatius Aukes    
Eindhoven (1916 - ) Maria Johanna Baudina Aukes    
Eindhoven (1920 - ) Theodorus den Hartog    
Elahuizen (1752 - 1822) Anne Joltjes Kooiker    
Elahuizen (1813 - ) Aukjen Andries de Jong    
Elahuizen (1818 - ) Herre Hylkes de Jong    
Elahuizen (1834 - ) Taede Piers Zandstra    
Elahuizen (1864 - ) Pier Taedes Zandstra    
Elahuizen (1867 - ) Wytske Taedes Zandstra    
Elahuizen (1881 - ) Jan Lolles Nauta    
Elahuizen (1894 - ) Sjoerd Arjens Minnema    
Elahuizen (1897 - ) Wiebe Lolles Nauta    
Elfnergen-Oudemirdum (Mirns - Bakhuizen) (1766 - 1845) Lijsbeth Hielkes (Elisabeth) de Blaauw    
Ellecom (1916 - 1977) Tiemen Brouwer    
Elst (1902 - 1977) Henri Kramer    
Elst (1904 - 1996) Franciscus Kramer    
Elst (1907 - 1974) Herman Kramer    
Elzas, Frankrijk (804 - 851) Irmgard (Ermengarde) van Tours    
Emmen (1912 - 1980) Anna Cecilia Sutman 1 kB  
Empel (1923 - ) Leonardus Antonius Maria de Bekker    
Engelbert (Noorddijk) (1843 - ) Steven Tammes Wolthuis    
Engelbert (Noorddijk) (1849 - ) Adriana Folkers    
Engelum (1743 - 1774) Sybe Gerlofs Baarda    
Engelum (1765 - 1829) Foppe Hendriks Tolsma 1 kB  
Engelum (1768 - 1834) Marijke Hanzes 1 kB  
Engelum (1770 - ) Maria Hanzes 1 kB  
Engelum (1773 - ) Lieuwe Hanzes Leo 1 kB  
Engelum (1795 - ) Gerlantje Foppes Tolsma    
Engelum (1797 - ) Dieuwke Foppes Tolsma    
Engelum (1798 - ) Gerlofke Wopkes Osinga    
Engelum (1799 - ) Piertje Foppes Tolsma    
Engelum (1799 - 1882) Andries Arjens Wassenaar 1 kB  
Engelum (1802 - ) Trijntje Foppes Tolsma    
Engelum (1804 - 1807) Hendrik Foppes Tolsma    
Engelum (1808 - ) Willem Sjoerds Koopal    
Engelum (1838 - ) Ymkje Tymens Koopal    
Engelum (1873 - ) Piertje Grovestein    
Engelum (1877 - ) Pier Durks Grovestein    
Engelum (1887 - ) Janna Theunis' Oostenbrug    
Engwier o/d Makkum (1838 - ) Joy Feddes Terenstra    
Engwierum (1864 - 1953) Martinus Kuitert    
Engwierum (1924 - 2015) Lucia Witteveen    
Enkhuizen (1809 - ) Elisabeth Theunis' van Berkum    
Enkhuizen (1824 - ) Meindert Heering    
Enkhuizen (1866 - 1939) Meindert van den Berg    
Enschede (1782 - 1822) Johannes Gerardus Heuveldop    
Enschede (1868 - 1957) Gesina Catharina Maria Harbers    
Enschede (1895 - 1951) Oeke Catharina Gosseling    
Enschede (1914 - 2000) Catharina Hendrika (Katrien) Hoekema    
Enschede (1915 - 1983) Jan Agterbosch    
Enschede (1916 - 1971) Jan Jacobs Andela 1 kB  
Enschede (1919 - ) Jan Johan Wesselink    
Enschede (1925 - 2014) Gerda Aleida Johanna (Gerrie) Jongbloed    
Epe (1882 - 1953) Aaltje Bonhof    
Epe-Kirchspiel Duitsland (1912 - ) Petrus Hendrikus Bernhardus Lucassen    
Epe (Westphalen) (1780 - 1856) Willem Lunter    
Erica   Hendrik Aukes    
Erica (1879 - 1959) Hillegonda Isabella (Houkje) Aukes    
Erica (1881 - 1899) Theodorus Ludovicus Aukes    
Erica (1883 - 1967) Johannes Ysbrand Aukes    
Erica (1885 - 1952) Albertus Aukes 1 kB  
Erica (1919 - ) Minke Margaretha (Moni) Aukes    
Esloo (1733 - 1798) Grietje Roelofs    
Essen, Duitsland (1854 - ) August Johann Bernard Taphorn    
Esztergom (1219 - 1251) Jolanda van Hongarije   15040529 
Exeland (WI) (1917 - ) Mary Helen Hobbs    
Exmorra (1791 - 1831) Fetje Maurits' Rollema (Rolma) 1 kB  
Exmorra (1751 - ) Froukje Pybes    
Exmorra (1739 - 1816) Gelske Idses    
Exmorra (1777 - 1817) Jetske Taekes (Yttje) van Teeken    
Exmorra (1744 - 1797) Tjalling Pybes Andela 1 kB  
Exmorra (1746 - ) Trijntje Pybes Andela 1 kB  
Exmorra (1745 - 1825) Akke Pybes Andela    
Exmorra (1751 - ) Maaike Klazes    
Exmorra (1756 - 1837) Jetske Klazes 1 kB  
Exmorra (1762 - ) Douwe Siebrens Postma    
Exmorra (1762 - ) Fetje Klazes 1 kB  
Exmorra (1763 - 1763) Wobke Taekes 1 kB  
Exmorra (1764 - 1819) Wopke Taekes van Taeken 1 kB  
Exmorra (1767 - 1800) Geertje Taekes 1 kB  
Exmorra (1770 - 1810) Taeke Taekes 1 kB  
Exmorra (1773 - 1775) Jetske Taekes 1 kB  
Exmorra (1775 - 1832) Douwe Taekes Engelo 1 kB  
Exmorra (1778 - 1834) Trijntje Sjoerds Langius    
Exmorra (1778 - ) Klaas Maurits (Rollema)    
Exmorra (1780 - ) Diuke Maurits (Rollema)    
Exmorra (1781 - 1845) Diuwke Maurits Rollema    
Exmorra (1783 - ) Philippus Maurits de Vries    
Exmorra (1785 - 1856) Jentje Ulbes Andela 1 kB  
Exmorra (1785 - 1876) Rinske Maurits Rollema 1 kB  
Exmorra (1788 - 1838) Likeltje Maurits Rollema 1 kB  
Exmorra (1792 - 1857) Sybren Ulbes Andela    
Exmorra (1793 - ) Sjoerd Maurits Rollema    
Exmorra (1796 - ) Meye Maurits Rollema    
Exmorra (1800 - 1837) Maaike Maurits Rollema    
Exmorra (1802 - 1874) Gerbrig Ulbes Andela 1 kB  
Exmorra (1810 - ) Jelle Pieters Nauta    
Exmorra (1810 - ) Robijn Johannes Polder    
Exmorra (1812 - 1888) Tjalling Douwes Reitsma    
Exmorra (1822 - ) Johan Broers van Abbema    
Exmorra (1827 - ) Sikke Piers Meyer    
Exmorra (1832 - ) Antje Tjeerds Algra    
Exmorra (1836 - ) Trijntje Klases Visser    
Exmorra (1836 - 1916) Juliana Maria Taekes Westendorp 1 kB  
Exmorra (1847 - 1878) Taeke Jans Westendorp    
Exmorra (1849 - 1879) Meije Jans Westendorp    
Exmorra (1851 - ) Jacob Catrinus Oneides    
Exmorra (1856 - 1894) Jan Jans Westendorp 1 kB  
Exmorra (1860 - ) Taeke Taekes Westendorp    
Exmorra (1874 - 1949) Minke Douwes Vogelzang    
Exmorra (1888 - ) Gerbrig Jouws Molenaar    
Exmorra (1915 - ) Rinske M. Yntema    
Exmorra (1917 - 2015) Sijbrigje de Boer    
Exmorra (1919 - 1997) Pieter Bonifacius Yntema    
Exmorra-Sybrandahuis (1590 - 1625) Aeff Pietersdr    
Exmorra-Sybrandahuis (1751 - 1815) Douwe Sjoerds van der Werf 1 kB  
Ezumazijl (1818 - ) Johanna Etiennes Babois 1 kB  
Ezumazijl (1819 - 1858) Jan Etiennes Babois 1 kB  
Ezumazijl (1823 - ) Pieter Etiennes Babois    
Ezumazijl (1826 - 1826) levenloos kind Babois    
Ezumazijl (1826 - 1826) zoontje Babois 1 kB  
Ezumazijl onder Anjum (1821 - ) Maria Teresa Babois 1 kB  

Totaal 204 personen in deze lijst met letter E.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter D

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter F

Personen index