Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: D

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter C

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter E

Totaal 883 personen met 68 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een D:
Dacorum op Berkhamsted Castle (1)
Dalfsen (1)
Dannenberg (1)
Dantumadeel (4)
Dantumawoude (13)
Darmstadt (3)
De Basse (Steenwijkerwold) (1)
De Blesse (3)
De Hommerts (1)
De Rijp (1)
De Scharren onder Oldeouwer (1)
De Tempel, Sânfurderryp (1)
De Tynje (1)
De Wijk (1)
Dearsum (4)
Dedgum (40)
Dedgum (marie Tjerkwerd) (1)
Dedgum (Tjerkwerd) (2)
Deersum (33)
Deinum (30)
Delfstrahuizen (11)
Delft (5)
Den Dungen (1)
Den Haag (19)
Den Haag (waarschijnlijk) (1)
Den Helder (4)
Denekamp (3)
Dessau (1)
Deventer (13)
Diemerbrug (4)
Diepenveen (2)
Dieren (1)
Dijken (10)
Dijon (1)
Dillenburg (18)
Dillenburg (Siegen) (1)
Dillenburg? (1)
Dinteloord (1)
Döbeln Duitsland (1)
Doesburg (1)
Doesburg (Gelderland) (1)
Doetinchem (1)
Dokkum (79)
Domfort Normandie (1)
Dongen (17)
Dongjum (73)
Doniaga (32)
Doniawerstal (115)
Donkerbroek (4)
Don. (5)
Dordrecht (2)
Dormagen (Koningrijk Pruijssen) (1)
Dötzingen Duitsland (1)
Drachten (9)
Dresden (2)
Driburg (1)
Driesum (3)
Dronrijp (263)
Dronrijp ? (12)
Dronrijp ??? (1)
Drunen (1)
Duitsland (2)
Dunfermline Palace (1)
Dunfermline (Schot) (1)
Dunfermline, Fife Schotland (1)
Düsseldorf (1)
Duurswoude (10)
Dyon (1)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Dacorum op Berkhamsted Castle (1249 - 1300) Edmund Cornwall    
Dalfsen (1854 - ) Jan Willem van Dijk    
Dannenberg (1616 - ) Marie Catharina van Brunswijk-Dannenberg   3585 
Dantumadeel (1865 - 1872) Tjitske Ulbes Andela    
Dantumadeel (1886 - 1966) Marijke Hendriks Veenstra    
Dantumadeel (1892 - ) Sytske van der Heide    
Dantumadeel (1902 - ) Bregtje Tania    
Dantumawoude (1837 - ) Jan Ruurds Dijkstra    
Dantumawoude (1850 - 1913) Yeb Fokkes Ypma    
Dantumawoude (1853 - 1912) Eke Fokkes Ypma    
Dantumawoude (1855 - 1919) Fetje Fokkes Ypma    
Dantumawoude (1857 - 1940) Rients Fokkes Ypma    
Dantumawoude (1859 - 1935) Akke Klazes van der Wal    
Dantumawoude (1859 - 1915) Nicolaas Fokkes Ypma    
Dantumawoude (1862 - 1915) Itisberga Jetske Fokkes Ypma    
Dantumawoude (1865 - 1938) Hiske Fokkes Ypma    
Dantumawoude (1870 - ) Floris Dijkstra    
Dantumawoude (1874 - ) Hendrikus Baukes Hooghiemstra    
Dantumawoude (1884 - ) Rinske Annes Hoekema    
Dantumawoude (1918 - 1999) Felicia Geertruida (Fetty) Zeinstra    
Darmstadt (1719 - 1790) Lodewijk IX van Hessen-Darmstadt   458 
Darmstadt (1843 - 1865) Anna van Hessen-Darmstadt    
Darmstadt (1872 - 1918) Alice von Hessen-Darmstadt    
De Basse (Steenwijkerwold) (1922 - 2012) Johanna Henrica de Vent    
De Blesse (1873 - 1927) Helena Maria Hamers    
De Blesse (1874 - 1874) Jacoba Apolonia Hamers    
De Blesse (1877 - 1883) Franciscus Lourentius Hamers    
De Hommerts (1921 - 2009) Elisabeth Jellema    
De Rijp (1812 - ) Anna Brinkman    
De Scharren onder Oldeouwer (1764 - 1819) Geeske Wiebes    
De Tempel, Sânfurderryp (1918 - 2016) Obe Obes Postma    
De Tynje (1925 - 2018) Djoekje (Zus) Achttien    
De Wijk (1827 - ) Jan Willem Jacobus (baron) de Vos van Steenwijk    
Dearsum (1742 - ) Fintje Meinderts 1 kB  
Dearsum (1888 - ) Sybregje Taekes Hiemstra    
Dearsum (1908 - ) Trijntje Schaap    
Dearsum (1918 - ) Anna Geeske Schaap    
Dedgum (1732 - ) Hotske Pykes    
Dedgum (1765 - 1834) Willem Ydes Yedema 1 kB  
Dedgum (1779 - ) Jeltje Botes Bootsma    
Dedgum (1789 - ) Douwe Johannes van der Zee    
Dedgum (1790 - 1837) Boukje Pieters Adema 1 kB  
Dedgum (1792 - 1839) Botje Pieters Adema    
Dedgum (1804 - ) Dieuwke Sjerps Pietersma    
Dedgum (1804 - ) Johannes Pieters Adema    
Dedgum (1806 - ) Pietrik Sjerps Pietersma    
Dedgum (1808 - ) Pieter Sjerps Pietersma    
Dedgum (1811 - ) Sjoerd Sjerps Pietersma    
Dedgum (1812 - ) Dutje Tietes (Doetje) Tromp    
Dedgum (1815 - 1861) Jantje Douwes van der Zee    
Dedgum (1817 - ) Frids Douwes van der Zee    
Dedgum (1819 - ) Taeke Douwes van der Zee    
Dedgum (1820 - ) Akke Lolles van der Meulen    
Dedgum (1823 - ) Johannes Douwes van der Zee    
Dedgum (1828 - ) Grietje Joukes Wiersma    
Dedgum (1831 - ) Trijntje Douwes van der Zee    
Dedgum (1832 - ) Hieke Douwes van der Zee    
Dedgum (1833 - ) Ane Gerrits de Boer    
Dedgum (1834 - ) Harmen Sikkes Stormbrink    
Dedgum (1835 - ) Jan Lolles van der Meulen    
Dedgum (1836 - ) Oeke Lolles van der Meulen    
Dedgum (1839 - ) Pietertje Laurens' de Boer    
Dedgum (1840 - ) Tietje Douwes van der Zee    
Dedgum (1842 - 1901) Ruurdtje Laurens' de Boer    
Dedgum (1850 - 1933) Dirk van der Zee    
Dedgum (1852 - ) Hieke Taekes van der Zee    
Dedgum (1857 - ) Hesseltje Sybrens Schuurmans    
Dedgum (1877 - ) Yeb Douwes van 't Zet    
Dedgum (1878 - 1951) Jacobus Reinders Veltman    
Dedgum (1891 - ) Haebeltje Ferks de Vries    
Dedgum (1902 - 1990) Elisabeth Jacobus' Veltman    
Dedgum (1903 - 1903) Reindert Jacobus Veltman    
Dedgum (1904 - 1961) Jetske Jacobus' Veltman    
Dedgum (1906 - 1980) Rinske Jacobus' Veltman    
Dedgum (1907 - 1907) Reindert Jacobus Veltman    
Dedgum (1913 - 2006) Reino Maria Veltman    
Dedgum (1924 - 2015) Ferdinand Ettema    
Dedgum (marie Tjerkwerd) (1812 - ) Marijke Johannes Koopmans    
Dedgum (Tjerkwerd) (1796 - 1893) Yede Willems Yedema    
Dedgum (Tjerkwerd) (1881 - 1943) Boukje Franzes de Boer    
Deersum   Antje Minnes    
Deersum (1807 - 1871) Johannes Feddes van der Werf    
Deersum (1801 - 1859) Tytje Feddes (doopnaam Thecla) van der Werf 1 kB  
Deersum (1655 - 1709) Gale Isbrants Meijlema 1 kB  
Deersum (1697 - 1753) Jan Murks Jorna 1 kB  
Deersum (1720 - ) Sybren Minnes    
Deersum (1786 - ) Jan Teunis Oosterhout    
Deersum (1803 - 1890) Hessel Feddes van der Werf    
Deersum (1805 - 1877) Bote Feddes van der Werf    
Deersum (1807 - ) Hyltje Sybrens Wiarda    
Deersum (1814 - 1859) Agatha Feddes van der Werf    
Deersum (1834 - ) Sjuk Lolkes de Groot    
Deersum (1863 - ) Saakje Tjeerds Piersma    
Deersum (1866 - 1920) Johannes Feddes van der Werf    
Deersum (1868 - 1871) Jouke Feddes van der Werf    
Deersum (1869 - 1943) Popke Feddes van der Werf    
Deersum (1870 - 1955) Harmen Feddes van der Werf 1 kB  
Deersum (1873 - 1903) Jantje van der Werf    
Deersum (1873 - 1949) Agatha Engwerda    
Deersum (1874 - 1952) Jouke van der Werff    
Deersum (1875 - ) Johan Ruurds Abma    
Deersum (1875 - 1948) Franciscus (Frans) van der Werf    
Deersum (1877 - 1904) Akke Botes van der Weide    
Deersum (1880 - ) Pietje Taekes Hiemstra    
Deersum (1882 - ) Pier Annes de Groot    
Deersum (1883 - 1883) levenloos kind Hiemstra    
Deersum (1885 - 1973) Fedde Taekes Hiemstra    
Deersum (1895 - ) Gerritje Willems Hofstra    
Deersum (1896 - 1977) Wytze van der Zweep    
Deersum (1900 - ) Brechtje Jans van Berkum    
Deersum (1913 - 1982) Hoite Reinders Schaap    
Deersum (1924 - 2016) Hoite Evert Schaap    
Deersum (1929 - 2015) Hylke Postma    
Deinum (1776 - 1829) Ate Hoites Zijlstra    
Deinum (1817 - ) Jan jans Jorna    
Deinum (1820 - ) Anne Freerks Hoekstra    
Deinum (1828 - 1878) Ate Tjeerds Zijlstra    
Deinum (1832 - ) Tjerk Obbes Venstra    
Deinum (1836 - ) Albertje Gosses Roorda    
Deinum (1837 - ) Antje Sijes Bosch    
Deinum (1848 - 1877) Frederik Annes Hoekstra    
Deinum (1853 - ) Wybren Annes Hoekstra    
Deinum (1856 - ) Taetske Piekes Bakker    
Deinum (1857 - ) Wybren Annes Hoekstra    
Deinum (1858 - 1945) Pieter Annes Hoekstra    
Deinum (1863 - ) Symontje Annes Hoekstra    
Deinum (1864 - ) Klaas Annes Hoekstra    
Deinum (1867 - ) Anna Michiels Tiemersma    
Deinum (1868 - ) Gerben Annes de Boer    
Deinum (1871 - 1935) Antoinette Marie Overmeer    
Deinum (1874 - ) Fokeltje Jacobs Walstra    
Deinum (1876 - 1947) Anne Frederiks Hoekstra    
Deinum (1879 - 1950) Johannes Dooitzes Swierstra    
Deinum (1880 - 1953) Sybren Dooitzes Swierstra    
Deinum (1881 - ) Petronella Catharina Swierstra    
Deinum (1895 - ) Dieuwke de Boer    
Deinum (1905 - ) Bernardus Johannes Posthumus    
Deinum (1906 - ) Leo Gregorius Posthumus    
Deinum (1908 - ) Saakje Meinderts Posthumus    
Deinum (1909 - 1979) Gabe Kuperus    
Deinum (1911 - ) Geertruida Catharina Posthumus    
Deinum (1912 - ) Pietje Kuperus    
Deinum (1919 - 2005) Sjieuwke (Sjo) Tamsma    
Delfstrahuizen (1882 - ) Romke Aukes Kroondijk    
Delfstrahuizen (1904 - 1981) Sijke Roest    
Delfstrahuizen (1905 - ) Auke Romkes Kroondijk    
Delfstrahuizen (1906 - ) Hielkje Romkes Kroondijk    
Delfstrahuizen (1907 - ) Crisje Romkes Kroondijk    
Delfstrahuizen (1908 - ) Sjoukje Romkes Kroondijk    
Delfstrahuizen (1909 - ) Jelle Romkes Kroondijk    
Delfstrahuizen (1911 - ) Geertje Romkes Kroondijk    
Delfstrahuizen (1912 - ) Margje Romkes Kroondijk    
Delfstrahuizen (1914 - 1914) levenloos kind Kroondijk    
Delfstrahuizen (1915 - 1999) Janna Holtrop    
Delft (1584 - 1647) Frederik Hendrik van Oranje Nassau   7298 
Delft (1612 - 1637) Carel van Nassau    
Delft (1875 - 1962) Christina Cornelia Antonia van der Wal (Wel ?)    
Delft (1913 - ) Josepha Hendrica Francisca Fassotte    
Delft (1924 - 2010) Johannes David (Jan) Andela    
Den Dungen (1787 - 1867) Helenius Marinus Speelman Wobma 1 kB  
Den Haag (1801 - 1871) Gerard Jacobus Scheurleer    
Den Haag (1809 - 1873) Johannes van Rossum    
Den Haag (1833 - ) Catharina Louisa Pols    
Den Haag (1839 - 1879) Magtilda Gesina Teeken    
Den Haag (1841 - 1915) Sara Rolina Scheurleer    
Den Haag (1843 - 1932) Cornelia Geertruida Maria Scheurleer 1 kB  
Den Haag (1883 - 1958) Anna Maria Eduarda van Benthem van den Bergh    
Den Haag (1889 - ) Nicolaas George Jacobus van Erp    
Den Haag (1903 - 1942) Sybrand Marinus van Haersma Buma 1 kB  
Den Haag (1907 - 1965) Catharina van Haersma Buma    
Den Haag (1909 - 2002) Goverdina Casparina van Haersma Buma    
Den Haag (1911 - 2002) Bernardus Wibo van Haersma Buma    
Den Haag (1912 - 2001) Leonardus Wilhelmus Johannes (Leendert) Bos    
Den Haag (1916 - 1996) Anneke Meuser Bourgognion    
Den Haag (1918 - 2012) Wiepkje Langhout    
Den Haag (1919 - ) Elisabeth Francisca Theodora Ypma    
Den Haag (1922 - ) Agatha Wartna    
Den Haag (1983 - ) Naomi van As 1 kB  
Den Haag (2006 - ) Leonore Marie Irene Enrica van Oranje Nassau 1 kB  
Den Haag (waarschijnlijk) (1363 - 1423) Margaretha van Beieren-Straubing    
Den Helder (1909 - ) Lieuwe Evert Willem van Albada    
Den Helder (1917 - ) Sjoukje Guijken    
Den Helder (1921 - 2017) Antonia Frederika (Riek) Bijl    
Den Helder (1922 - 2002) Cornelius Johannes Guijken    
Denekamp (1861 - 1934) Euphemia Henrica Maria Scholten    
Denekamp (1880 - ) Franciscus Vonk    
Denekamp (1913 - ) Ita Mensink    
Dessau (1687 - 1711) Johan Willem Friso van Nassau 4 kB 960 
Deventer (1669 - ) Johanna Judith Blanckvoort    
Deventer (1784 - ) Petrus Christiaans van der Mesche    
Deventer (1842 - 1929) Geertruida Martina Schräder    
Deventer (1860 - 1920) Joannes Albertus Maria Heijdeman    
Deventer (1877 - ) Gradus Johannes de Brie    
Deventer (1885 - ) Maria Johanna Gerritsen    
Deventer (1891 - 1974) Antonia Gerarda de Haan    
Deventer (1894 - 1971) Eugenie Maria Linnenbrink    
Deventer (1904 - ) Arnolda Diks    
Deventer (1905 - 1966) Johannes Jacobus Antonius (Jan) Roelants    
Deventer (1917 - 1996) Gers ten Winkel    
Deventer (1917 - ) Herman Mutgeert    
Deventer (1922 - 2017) Willem Veldkamp    
Diemerbrug (1874 - 1911) Helena Maria Witteveen 1 kB  
Diemerbrug (1875 - 1917) Andrina Maria Witteveen    
Diemerbrug (1879 - 1924) Elisabeth Maria Tjebbes Witteveen    
Diemerbrug (1899 - ) Antje Jans Vis    
Diepenveen (1906 - 1988) Agnes Maria Antonia Nieuwkamp    
Diepenveen (1910 - 1998) Watse Andela    
Dieren (1970 - ) Marie-Helène (Marilene) van den Broek    
Dijken (1727 - 1812) Simme Dirks van der Meer    
Dijken (1730 - ) Jacob Dirks    
Dijken (1837 - 1880) Pierke Jolles Dijkstra    
Dijken (1842 - ) Ate Douwes de Boer    
Dijken (1865 - 1894) Geeltje Alberts Klijnsma    
Dijken (1879 - ) Willemke Bokkes de Vries    
Dijken (1886 - ) Neeltje Tjittes Osinga    
Dijken (1890 - ) Corneliske Tjittes Osinga    
Dijken (1890 - ) Sjoeke Klazes Nieuwenhuis    
Dijken (1896 - ) Sipkje Tjittes Osinga    
Dijon (1396 - 1467) Philips de Goede van Bourgondië    
Dillenburg (1487 - 1559) Willem de Rijke van Nassau-Catzenellenbogen 1 kB 24632 
Dillenburg (1533 - 1584) Willem I (Willem de Zwijger) van Oranje Nassau   14596 
Dillenburg (1536 - 1606) Jan VI de Oude van Nassau-Dietz   12316 
Dillenburg (1538 - 1574) Lodewijk van Nassau-Catzenellenbogen    
Dillenburg (1539 - 1599) Maria van Nassau-Catzenellenbogen    
Dillenburg (1541 - 1616) Anna van Nassau-Catzenellenbogen    
Dillenburg (1542 - 1603) Elisabeth van Nassau-Catzenellenbogen   29197 
Dillenburg (1543 - 1624) Catharina van Nassau-Catzenellenbogen    
Dillenburg (1546 - 1588) Juliana van Nassau-Catzenellenbogen    
Dillenburg (1547 - 1633) Magdalena van Nassau-Catzenellenbogen    
Dillenburg (1550 - 1574) Hendrik van Nassau-Catzenellenbogen    
Dillenburg (1561 - 1623) Jan VII de Middelste van Nassau-Siegen    
Dillenburg (1566 - 1595) Filips van Nassau-Dietz    
Dillenburg (1567 - 1625) Maurits van Oranje Nassau    
Dillenburg (1573 - 1632) Ernst Casimir Nassau-Dietz 1 kB 7680 
Dillenburg (1575 - 1604) Lodewijk Gunther van Nassau    
Dillenburg (1584 - ) Elisabeth von Nassau-Siegen    
Dillenburg (1604 - 1679) Johan Maurits van Nassau-Siegen    
Dillenburg (Siegen) (1560 - 1620) Willem Lodewijk (ús heit) van Nassau Siegen 2 kB  
Dillenburg? (1370 - 1422) Engelbrecht I van Nassau - Dietz   197056 
Dinteloord (1915 - ) Antonia Adriana Petronella Josepha Maria (Anthonie) van Steen    
Döbeln Duitsland (1902 - 1996) Gosta Julie Adelheid Marion Marie von dem Bussche-Haddenhausen   5 
Doesburg   Wilhelmina Buck    
Doesburg (Gelderland) (1829 - ) Willem Bouwmeester    
Doetinchem (1865 - 1900) Everdina D. Pothof    
Dokkum (1703 - ) Jeltje (Juliana) Dooitses Gravius    
Dokkum (1791 - ) Laurentius Flierl    
Dokkum (1799 - ) Harmanus Alberts Rouing    
Dokkum (1803 - 1881) Johanna Posthumus    
Dokkum (1815 - 1864) Klaas Jacobs Bleeker    
Dokkum (1817 - 1826) Jacoba Flierl 1 kB  
Dokkum (1817 - ) Petrus Rohling    
Dokkum (1820 - 1914) Josepha Flierl    
Dokkum (1820 - 1861) Christiaan Christiaans Wust    
Dokkum (1821 - ) Antje Klazes Gorter    
Dokkum (1822 - 1891) Johannes Gerardus Wüst    
Dokkum (1823 - ) Douwe Klazes Cousijn    
Dokkum (1825 - 1826) Harmanus Flierl    
Dokkum (1828 - ) Anna Barbera Wüst    
Dokkum (1828 - 1834) Harmanus Georgius Flierl    
Dokkum (1830 - 1858) Jacoba Flierl    
Dokkum (1830 - 1903) Anna Elisabeth Wüst    
Dokkum (1832 - ) Johannes Hendricus Innocentius Wüst    
Dokkum (1834 - 1851) Henrica Flierl    
Dokkum (1835 - ) Maria Cornelia Theresia Wüst    
Dokkum (1838 - ) Petrus Jacobus Bonefacius Wüst    
Dokkum (1840 - ) Jacobus Hendrikus Sleifer    
Dokkum (1843 - ) Ida Holling    
Dokkum (1844 - ) Laurentius Wust    
Dokkum (1845 - 1888) Johannes Bernardus Tilman    
Dokkum (1847 - 1921) Barbara Rohling    
Dokkum (1848 - ) Christiaan Wust Wüst    
Dokkum (1848 - ) Christiaan Gerhardus Wust    
Dokkum (1849 - ) Lourentius Hendricus Becker    
Dokkum (1849 - ) Maria Elisabeth Theresia Wüst    
Dokkum (1850 - 1883) Johannes Henricus Becker    
Dokkum (1851 - ) Ida Wüst    
Dokkum (1852 - ) Georgius Wust    
Dokkum (1853 - ) Geertruida Margrieta Wust    
Dokkum (1854 - ) Laurentius Woltring    
Dokkum (1855 - ) Catharina Henderika Woltring    
Dokkum (1855 - ) Anna Barbara Wüst    
Dokkum (1856 - ) Hendricus Hermanus Visser    
Dokkum (1856 - ) Georg Becker    
Dokkum (1857 - ) Georg Woltring    
Dokkum (1858 - ) Alida Wüst    
Dokkum (1859 - ) Anna Catharina Barbera Becker    
Dokkum (1860 - 1930) Jacoba Josepha Wüst    
Dokkum (1862 - ) Elisabeth Martinus' Visser    
Dokkum (1862 - ) Christiaan Becker    
Dokkum (1866 - ) Maria Elisabeth Theresia Becker    
Dokkum (1867 - ) Bernhard Julius Stockmann    
Dokkum (1870 - ) Sophia Maria Becker    
Dokkum (1870 - 1925) Elisabeth Barbara Wüst 1 kB  
Dokkum (1871 - 1871) levenloos kind Becker    
Dokkum (1873 - ) Anna Margaretha Catharina Vollmer    
Dokkum (1874 - 1875) Petrus Bonifatius Wüst    
Dokkum (1874 - ) Josepha Catharina Wust    
Dokkum (1876 - ) Maria Elisabeth Wust    
Dokkum (1876 - ) Petrus Bonifatius Wüst    
Dokkum (1877 - 1926) Gerardus Eduardus Becker 1 kB  
Dokkum (1877 - 1904) Christiaan Paulus Wust    
Dokkum (1878 - 1878) Alle Frans Wust    
Dokkum (1879 - ) Anne Martens Glas    
Dokkum (1879 - ) Paulina Henderica Wust    
Dokkum (1881 - ) Alle Frans Wust    
Dokkum (1881 - ) Bibiana Maria Theodora Wüst    
Dokkum (1881 - ) Sybrigje Felicitas Maria Becker    
Dokkum (1882 - ) George Wust    
Dokkum (1884 - ) Frans Wust    
Dokkum (1885 - ) Johannes Dirks de Jong    
Dokkum (1885 - ) Jantje Wust    
Dokkum (1887 - 1887) levenloos kind Wust    
Dokkum (1888 - ) Henderica Helena Weekenborg    
Dokkum (1888 - ) Laurentius Wust    
Dokkum (1889 - ) Izaäk Wust    
Dokkum (1894 - ) Anne Tjeerd Wust    
Dokkum (1898 - ) Christiana Cornelia Elisabeth Stockmann    
Dokkum (1900 - ) Heinrich Theodor Ludwig Stockmann    
Dokkum (1902 - 1956) Wiebe van den Berg    
Dokkum (1902 - ) Gerarda Christiane Hermane Stockmann    
Dokkum (1909 - ) Frans Louis Stockmann    
Dokkum (1912 - ) Meindert Sipkema    
Dokkum (1925 - 2015) Maria Smits    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Domfort Normandie (1162 - 1214) Eleanor Plantagenet   50447075 
Dongen (1804 - 1886) Hubertus Petrus de Jong 1 kB  
Dongen (1809 - 1890) Adriana Loonen    
Dongen (1815 - 1875) Antonetta Emmen    
Dongen (1844 - ) Catharina de Jong    
Dongen (1845 - 1917) Godefrides Daniëls    
Dongen (1847 - ) Gerdina Daniëls    
Dongen (1848 - ) Gerdina Daniëls    
Dongen (1848 - ) Waltherus Daniëls    
Dongen (1849 - ) Petrus Huyberts de Jong 1 kB  
Dongen (1875 - 1948) Christianus Petrus Daniëls    
Dongen (1876 - ) Antoinetta Maria Daniëls    
Dongen (1878 - 1879) Adriana Maria Daniëls    
Dongen (1879 - 1953) Huiberdina Maria Daniëls    
Dongen (1880 - 1950) Adriana Maria Daniëls 1 kB  
Dongen (1883 - 1970) Petrus Aloysius Josephus Maria van Campenhout    
Dongen (1884 - 1953) Maria Cornelia Daniëls    
Dongen (1887 - 1912) Joanna Gerdina Daniëls    
Dongjum (1744 - 1749) Berber Sikkes (Barbera)    
Dongjum (1737 - ) Dirk Sikkes    
Dongjum (1808 - 1876) Gerbrigje Anes Terpstra    
Dongjum (1768 - 1841) Jacob Jans Zeinstra 1 kB  
Dongjum (1783 - 1817) Sikke Jelles Faber 1 kB  
Dongjum (1728 - ) Sytse Sikkes 1 kB  
Dongjum (1765 - 1817) Willem Jans Zeinstra 1 kB  
Dongjum (1604 - 1672) Watse Reynsz. Heringa 1 kB  
Dongjum (1632 - 1657) Reyn Watses Heringa    
Dongjum (1634 - 1670) Jelle Watses Heringa    
Dongjum (1639 - 1672) Brechtje Watses Heringa    
Dongjum (1666 - 1690) Antje Jelles Heringa    
Dongjum (1758 - ) Jacob Jans (Zeinstra)    
Dongjum (1764 - ) Antje Jans (Zeinstra) 1 kB  
Dongjum (1770 - ) Dirk Jans (Zeinstra)    
Dongjum (1773 - ) Anne Jans (Zeinstra)    
Dongjum (1773 - ) Gorrit Douwes Obbema 1 kB  
Dongjum (1775 - 1817) Durk Jelles Faber    
Dongjum (1778 - ) Jetske Jelles Faber    
Dongjum (1779 - 1827) Poppe Jelles Faber 1 kB  
Dongjum (1781 - 1827) Jetske Jelles Faber 1 kB  
Dongjum (1787 - ) Saeke Jelles Faber    
Dongjum (1806 - 1811) Jan Anes Terpstra    
Dongjum (1810 - 1867) Tjeerd Anes Terpstra    
Dongjum (1812 - 1849) Jan Anes Terpstra    
Dongjum (1814 - 1875) Jan Bernardus Roelofsen    
Dongjum (1815 - ) Trijntje Sikkes Faber    
Dongjum (1816 - 1817) Trijntje Durks Faber    
Dongjum (1818 - ) Rinse Pieters Wielinga 1 kB  
Dongjum (1821 - 1892) Antje Jouws Fokkema    
Dongjum (1823 - 1872) Evert Everts Ypma    
Dongjum (1834 - ) Seerp Pieters Anema    
Dongjum (1837 - ) Jetske Pieters Anema    
Dongjum (1839 - ) Mink Jouws Fokkema    
Dongjum (1845 - 1929) Gerben Tjeerds Terpstra    
Dongjum (1846 - ) Jan Tjeerds Terpstra    
Dongjum (1847 - 1926) Johanna Fokkes Ypma    
Dongjum (1847 - ) Antje (Anna) Tjeerds Terpstra 1 kB  
Dongjum (1848 - 1885) Sytske Fokkes Ypma    
Dongjum (1860 - 1943) Siebold Everts Ypma    
Dongjum (1861 - 1935) Jetske Everts Ypma    
Dongjum (1862 - 1932) Klaas Everts Ypma    
Dongjum (1863 - 1930) Jan Everts Ypma    
Dongjum (1865 - 1947) Tjebbe Acronius Hettinga    
Dongjum (1865 - 1866) Boukje Everts Ypma    
Dongjum (1866 - 1886) Anna Maria Hettinga    
Dongjum (1867 - ) Tjeerd Ane Terpstra    
Dongjum (1868 - ) Maria Regina Terpstra    
Dongjum (1868 - 1897) Margaretha Veronica Hettinga    
Dongjum (1870 - 1951) Theresia Paulina Hettinga    
Dongjum (1872 - 1919) Paulus Acronius Hettinga 2 kB  
Dongjum (1874 - 1966) Maria Johanna Hettinga    
Dongjum (1876 - 1943) Veronika Agatha Hettinga    
Dongjum (1877 - ) Saakje Koudenburg    
Dongjum (1878 - 1909) Johanna Catharina Hettinga    
Dongjum (1880 - 1881) Otto Acronius Hettinga    
Dongjum (1883 - 1883) Agatha Maria Hettinga    
Dongjum (1893 - 1962) Maurits Jurjen Ypma    
Dongjum (1895 - 1961) Sybrandus Jurjens Ypma    
Dongjum (1900 - 1995) Johannes Ypma    
Dongjum (1903 - 1984) Acronius Paulus Hettinga    
Dongjum (1904 - 1992) Jacob Paulus' Hettinga 5 kB  
Dongjum (1905 - ) Hendrik Ates Leijendekker    
Dongjum (1906 - 1993) Tjebbe Hettinga    
Dongjum (1907 - 1984) Wietske Hettinga    
Dongjum (1909 - 1989) Michiel Hettinga    
Dongjum (1911 - 1995) Otto Ysbrand Hettinga    
Dongjum (1912 - 2005) Hiske Th. Hettinga    
Dongjum (1916 - 2015) Monica Agatha (Minke) Hettinga    
Dongjum (1917 - 2018) Catharina Maria Hettinga    
Dongjum (1918 - 2016) Antje Leijendekker    
Dongjum (1923 - 1950) Apolonia Hiemstra    
Dongjum (1924 - 2015) Catharina (Tine) Hiemstra    
Doniaga (1788 - 1845) Akke Meinderts de Ree    
Doniaga (1741 - 1812) Wyntje Cornelis (Hadewijntje) Witteveen    
Doniaga (1743 - 1821) Tjebbe Cornelis' Witteveen 3 kB  
Doniaga (1793 - ) Roelof Meinderts de Ree    
Doniaga (1797 - ) Eelke Egberts Bouwhuis    
Doniaga (1799 - ) Gerrit Egberts Bouwhuis    
Doniaga (1807 - ) Siemen Egberts Bouwhuis    
Doniaga (1821 - ) Lijsbert Jittes Veenstra    
Doniaga (1821 - ) Egbert Eelkes Bouwhuis    
Doniaga (1822 - ) Tjitze Sytses Leenstra    
Doniaga (1827 - ) Sake Feenstra    
Doniaga (1828 - ) Ynze Sietzes Leenstra    
Doniaga (1837 - ) Pieter Tjitskes Rijpkema    
Doniaga (1840 - ) Pieter Tjitskes Rijpkema    
Doniaga (1842 - ) Pieter Lubberts de Vries    
Doniaga (1842 - 1877) Hjerre Tjitskes (Herre) Rijpkema 1 kB  
Doniaga (1845 - ) Arjen Annes Landman    
Doniaga (1851 - ) Nieske Wiebes de Boer    
Doniaga (1852 - ) Antje Joukes Veldman    
Doniaga (1852 - ) Tjietze Joukes Veldman    
Doniaga (1873 - ) Regina Siemens Boersma    
Doniaga (1875 - 1951) Maaike Hjerres Rijpkema    
Doniaga (1886 - 1966) Elske Cornelis Witteveen    
Doniaga (1887 - ) Meindert Cornelis Witteveen    
Doniaga (1888 - ) Hendrikje A. Landman    
Doniaga (1888 - 1981) Jacob Cornelis Witteveen    
Doniaga (1893 - 1984) Jacobus Lubberts Agricola    
Doniaga (1894 - ) Wicia Lubberts Agricola    
Doniaga (1897 - ) Catharina Lubberts Agricola    
Doniaga (1905 - ) Grietje Zonderland    
Doniaga (1908 - 1983) Luutske Maria (Lucy of Lucia) Agricola    
Doniaga (1912 - 1996) Herominus Antonius (Herre) Zonderland    
Doniawerstal (1784 - ) Anske Hettinga    
Doniawerstal (1818 - 1840) Rein Sikkes Hettinga    
Doniawerstal (1820 - ) Antje Johannes' Agricola    
Doniawerstal (1820 - ) Meindert Zwart    
Doniawerstal (1821 - ) Gooitske Roelofs de Ree    
Doniawerstal (1821 - ) Jacobus Gosses Bosma    
Doniawerstal (1823 - ) Jacobje Roelofs de Ree    
Doniawerstal (1831 - ) Rinske Eelkes Bouwhuis    
Doniawerstal (1832 - ) Rinske Siemens Bouwhuis    
Doniawerstal (1833 - ) Age Siemens Bouwhuis    
Doniawerstal (1836 - ) Heere Tjitskes Rijpkema    
Doniawerstal (1837 - 1839) Jeroen Sakes Veltman    
Doniawerstal (1838 - ) Jitte Gosses Bosma    
Doniawerstal (1839 - ) Tjebbe Siemens Bouwhuis    
Doniawerstal (1841 - 1841) Jitte Sakes Veltman    
Doniawerstal (1841 - ) Rimke Siemens Bouwhuis    
Doniawerstal (1842 - ) Rimke Siemens Bouwhuis    
Doniawerstal (1845 - 1909) Jeltje Sakes Veldman    
Doniawerstal (1845 - ) Hessel Kornelis Pot    
Doniawerstal (1845 - ) Maria Tjitskes Rijpkema    
Doniawerstal (1847 - ) Jeroen Sakes Veltman    
Doniawerstal (1849 - ) Jitske Kornelis Pot    
Doniawerstal (1849 - ) Epke Meinderts Rijpkema    
Doniawerstal (1850 - ) Luutske Sakes Veltman    
Doniawerstal (1850 - ) Pietje Kornelis Pot    
Doniawerstal (1850 - ) Alida Pieters van der Zee    
Doniawerstal (1851 - ) Siebe Jelles Jellesma    
Doniawerstal (1853 - ) Wietske Klases Agricola    
Doniawerstal (1853 - ) Anne Jelles Jellesma    
Doniawerstal (1854 - ) Jacobus Tjitskes Spijkerman    
Doniawerstal (1854 - ) Sake Sakes Veltman    
Doniawerstal (1856 - ) levenloos kind Zwaga    
Doniawerstal (1857 - ) Grietje Sakes Veltman    
Doniawerstal (1857 - ) Djoeke Bouwer    
Doniawerstal (1858 - ) Pier Kornelis' Zwaga    
Doniawerstal (1859 - ) Jacobus Tjitskes Spijkerman    
Doniawerstal (1860 - ) Meindert Kornelis Pot    
Doniawerstal (1861 - ) Lieuwe Klases Agricola    
Doniawerstal (1861 - ) Kornelis Tjitskes Spijkerman    
Doniawerstal (1862 - ) Luutske Klases Agricola    
Doniawerstal (1862 - ) Epke Tjitskes Spijkerman    
Doniawerstal (1864 - ) Hendrik Tjitskes Spijkerman    
Doniawerstal (1864 - 1910) Evert van Dijk    
Doniawerstal (1865 - ) Anne Koopmans    
Doniawerstal (1867 - ) Eelke Roelofs Bosma    
Doniawerstal (1870 - ) Trijntje Roelofs Bosma    
Doniawerstal (1872 - ) Pier Tjittes Landman    
Doniawerstal (1873 - ) Pier Tjittes Landman    
Doniawerstal (1874 - ) Grietje Tjittes Landman    
Doniawerstal (1876 - ) Gerben Folkerts Landman    
Doniawerstal (1877 - ) Jelle Sjoerds Jellesma    
Doniawerstal (1877 - ) Akke Jans Rijpkema    
Doniawerstal (1878 - ) Meindert Rijpkema    
Doniawerstal (1878 - ) Akke Folkerts Landman    
Doniawerstal (1878 - ) Tietje Sjoerds Jellesma    
Doniawerstal (1879 - ) Hittje Jans Rijpkema    
Doniawerstal (1880 - ) Jetske Rijpkema    
Doniawerstal (1880 - ) Susanne Folkerts Landman    
Doniawerstal (1880 - ) Aaltje Harmens Agricola    
Doniawerstal (1882 - ) Aaltje Sjoerds Jellesma    
Doniawerstal (1882 - 1929) Tjitske Sakes Agricola    
Doniawerstal (1883 - ) Anne Rijpkema    
Doniawerstal (1883 - ) Jelle Jans Rijpkema    
Doniawerstal (1883 - ) Pieter Harmens Agricola    
Doniawerstal (1883 - ) Jacob Roelofs Bosma    
Doniawerstal (1884 - ) Margaretha Rijpkema    
Doniawerstal (1885 - ) Anne Jans Rijpkema    
Doniawerstal (1885 - ) Geeske Sakes Agricola    
Doniawerstal (1885 - ) Aaltje Lubberts Agricola    
Doniawerstal (1885 - ) Minne Folkerts Landman    
Doniawerstal (1885 - ) Meinardus Rijpkema    
Doniawerstal (1885 - ) Marijke Roelofs Bosma    
Doniawerstal (1885 - ) Auke Rijpkema    
Doniawerstal (1886 - ) Henderina Roelofs Pot    
Doniawerstal (1887 - 1887) Klaas Johannes' Agricola    
Doniawerstal (1887 - ) Marijke Joukes Groenendal    
Doniawerstal (1887 - ) Pieter Harmens Agricola    
Doniawerstal (1887 - ) Kornelis Roelofs Pot    
Doniawerstal (1887 - ) Geeske Sakes Agricola    
Doniawerstal (1888 - ) Klaas Johannes' Agricola    
Doniawerstal (1888 - ) levenloos kind Groenendal    
Doniawerstal (1888 - ) Wietske Harmens Agricola    
Doniawerstal (1888 - ) Henderina Roelofs Pot    
Doniawerstal (1889 - ) levenloos kind Groenendal    
Doniawerstal (1889 - ) Antje Johannes' Agricola    
Doniawerstal (1889 - ) Klaas Rinkes Haarsma    
Doniawerstal (1890 - 1975) Uilke Martensz Visser    
Doniawerstal (1890 - ) Doede Johannes' Agricola    
Doniawerstal (1890 - ) Pieter Harmens Agricola    
Doniawerstal (1891 - ) Afke Jacobus' Zwaga    
Doniawerstal (1891 - ) Grietje Lubberts Agricola    
Doniawerstal (1891 - ) Elisabeth Helena Rijpkema    
Doniawerstal (1891 - 1892) Harmen Johannes' Agricola    
Doniawerstal (1892 - ) Andries Roelofs Pot    
Doniawerstal (1892 - ) Johannes Augustinus Harmens Agricola    
Doniawerstal (1892 - ) Jozef Joukes Groenendal    
Doniawerstal (1892 - 1893) Harmen Johannes' Agricola    
Doniawerstal (1893 - ) Lucia Helena Rijpkema    
Doniawerstal (1893 - 1958) Egbert Gerrits Bouwhuis    
Doniawerstal (1893 - ) Jitske Roelofs Pot    
Doniawerstal (1893 - 1933) Harmen Johannes' Agricola 1 kB  
Doniawerstal (1894 - 1980) Jelle Bouwhuis    
Doniawerstal (1894 - ) Maria Joukes Groenendal    
Doniawerstal (1895 - ) Gerben Johannes' Agricola    
Doniawerstal (1896 - 1907) Lykeltje Gerrits Bouwhuis    
Doniawerstal (1897 - 1925) Tietje Gerrits Bouwhuis    
Doniawerstal (1897 - ) Elisabeth Rijpkema    
Doniawerstal (1898 - ) Elizabeth Joukes Groenendal    
Doniawerstal (1899 - ) Theodora Maria Huitema    
Doniawerstal (1900 - ) Ida Gerrits Bouwhuis    
Doniawerstal (1900 - 1966) Harmen Lubberts Agricola    
Doniawerstal (1900 - 1963) Marijke Potijk    
Doniawerstal (1902 - 1975) Johannes Gerrits Bouwhuis    
Doniawerstal (1902 - ) Grietje Lubberts Agricola    
Doniawerstal (1923 - ) Tjerkje Rijpkema    
Donkerbroek (1831 - ) Fokke Jannes Gorter    
Donkerbroek (1838 - ) Jacob Jans Bos    
Donkerbroek (1858 - ) Anne Vliger    
Donkerbroek (1924 - 2012) Japikje (Coba) Vries    
Don. (1884 - ) Tjitske Nicolaas Potijk    
Don. (1885 - ) Wietze Nicolaas Potijk    
Don. (1887 - 1900) Hendericus (Hendrikus) Potijk    
Don. (1891 - ) Willem Nicolaas Potijk    
Don. (1898 - ) Jan Nicolaas Potijk    
Dordrecht (1576 - 1644) Louise Juliana van Oranje Nassau   12647 
Dordrecht (1894 - ) Hendrik Zock    
Dormagen (Koningrijk Pruijssen) (1828 - ) Heinrich Schwidden    
Dötzingen Duitsland (1926 - 2002) Claus George Willem Otto Frederik Geert von Amsberg   2 
Drachten   Wytske Jelkes    
Drachten (1816 - ) Minne Kerkhof    
Drachten (1818 - ) Hessel Alles (...Ulbes) Kerkhof    
Drachten (1834 - ) Anna Margaretha Bos    
Drachten (1844 - ) Klaas de Roos    
Drachten (1851 - ) Elisabeth de Vries    
Drachten (1860 - ) Fokje de Boer    
Drachten (1866 - ) Jarich Gelinde Dijkstra    
Drachten (1898 - ) Mient Veenstra    
Dresden (1544 - 1577) Anna van Saksen Meissen    
Dresden (1877 - ) Gabriele Marie Amalie Leontine von dem Bussche-Ippenburg   11 
Driburg (1883 - 1971) Armgard Cunegonde Alharda Agnes Oda von Cramm 1 kB 13 
Driesum (1823 - ) Janke Nicolaas' Beckers    
Driesum (1858 - ) Ynske Jans Delstra    
Driesum (1861 - 1932) Juliana Barbara Becker    
Dronrijp (1755 - ) Akke Everts    
Dronrijp (1755 - 1816) Baukje Everts 1 kB  
Dronrijp (1757 - 1831) Frans Meinderts Engwerda 1 kB  
Dronrijp (1753 - ) Jaen Meinderts 1 kB  
Dronrijp   Jancke Willems    
Dronrijp (1717 - ) Tjaltje Lieuwes 1 kB  
Dronrijp (1801 - 1864) Willem Jans Grijpma    
Dronrijp (1750 - ) Willem Meinderts (Wilhelmus) 1 kB  
Dronrijp (1745 - 1822) Ype Dirks Hollander 1 kB  
Dronrijp (1743 - 1811) Pieter Dircks Hollander 1 kB  
Dronrijp (1744 - 1828) Eise Eisinga    
Dronrijp (1747 - 1810) Johannes Dircks Hollander    
Dronrijp (1749 - 1781) Poppe Dircks Hollander    
Dronrijp (1751 - 1810) Jan Dircks Hollander    
Dronrijp (1754 - 1821) Sibbeltje Dirks Tolsma 1 kB  
Dronrijp (1758 - ) Jacobus    
Dronrijp (1762 - 1790) Saske Pieters    
Dronrijp (1763 - ) Janke/Johanna    
Dronrijp (1765 - ) Jetske/Isberga    
Dronrijp (1769 - 1851) Marijke Jacobs Hiemerda    
Dronrijp (1773 - ) Jacobus    
Dronrijp (1774 - ) Diuke (Columba)    
Dronrijp (1776 - ) Philippus    
Dronrijp (1778 - ) Rimke/Romana    
Dronrijp (1781 - ) Teatske/Dorothea    
Dronrijp (1782 - ) Sjoerdtje Hayes Westerveld    
Dronrijp (1799 - 1845) Gerrit Hermanus Conradi    
Dronrijp (1799 - ) Tjitske Wybes Lautenbach    
Dronrijp (1803 - 1854) Trijntje Jans Miedema    
Dronrijp (1807 - ) Baukje Hanses Hoitinga    
Dronrijp (1808 - ) Klasina Geertruida Viëtor    
Dronrijp (1811 - ) Anna Maria Titia Burhoven Viëtor    
Dronrijp (1811 - ) Joseph Jans Weitenberg    
Dronrijp (1813 - ) Sake Eiberts de Vries    
Dronrijp (1813 - ) Trijntje Martens Tjepkema    
Dronrijp (1814 - ) Johannes Lammerts Veltman    
Dronrijp (1814 - ) Foektina Douwes Kamsma    
Dronrijp (1814 - ) Lourens Martens Tjepkema    
Dronrijp (1815 - ) Gretske Klazes Bouwma    
Dronrijp (1815 - ) Willem Willems Joha    
Dronrijp (1815 - ) Thijs Lammerts Veltman    
Dronrijp (1816 - ) Adreas Douwes Kamsma    
Dronrijp (1817 - ) Antje Jans Weitenberg    
Dronrijp (1817 - ) Jelle Jelles Bruinsma    
Dronrijp (1817 - ) Klaas Lammerts Veltman    
Dronrijp (1817 - ) Jacob Jans Hymerda    
Dronrijp (1817 - ) Sybren Jans Hymerda    
Dronrijp (1817 - ) Jacobus Douwes Kamsma    
Dronrijp (1818 - ) Matthijs Johannes Alvels (of Alofs) 1 kB  
Dronrijp (1818 - 1875) Andries Jans Weitenberg    
Dronrijp (1818 - ) Ybeltje Jans Hymerda    
Dronrijp (1818 - ) Wytske Lammerts Veltman    
Dronrijp (1818 - ) Anna Maria Kamsma    
Dronrijp (1819 - ) Lieuwe Siebes van der Geest    
Dronrijp (1819 - ) Jacob Jans Hymerda    
Dronrijp (1820 - ) Margaretha Riemelia Viëtor    
Dronrijp (1820 - ) Hermanus Gerrits Conradi    
Dronrijp (1820 - ) Klaaske Thijssens Veltman    
Dronrijp (1821 - ) Klaas Jans Hymerda    
Dronrijp (1821 - ) Gerhardus Jans Alefs    
Dronrijp (1821 - ) Grietje Willems Conradi    
Dronrijp (1822 - 1862) Sjoerd Pieters Palstra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
Dronrijp (1822 - ) Tiete Gerrits Conradi    
Dronrijp (1822 - ) Sybren Jans Hymerda    
Dronrijp (1822 - ) Jetske Lammerts Veltman    
Dronrijp (1823 - ) Gerhardus Gerrits Conradi    
Dronrijp (1823 - ) Hans Jans Hymerda    
Dronrijp (1824 - 1914) Agniet Pieters Palstra    
Dronrijp (1824 - ) Marijke Gerrits Conradi    
Dronrijp (1825 - ) Pier Foppes Visser    
Dronrijp (1825 - ) Willem Willems Conradi    
Dronrijp (1825 - ) Douwe Lammerts Veltman    
Dronrijp (1825 - ) Marijke Gerrits Conradi    
Dronrijp (1826 - 1845) Trijntje Pieters Palstra    
Dronrijp (1827 - ) Heere Lammerts Veltman    
Dronrijp (1827 - 1903) Tjerkje Pieters Palstra    
Dronrijp (1829 - ) Gerritje Gerrits Conradi    
Dronrijp (1830 - 1923) Geertje Pieters Palstra    
Dronrijp (1830 - ) Aaltje Gerhardus de Cock    
Dronrijp (1831 - ) Jantje Johannes de Vries    
Dronrijp (1831 - ) Kornelis Sytses Sijtsma    
Dronrijp (1831 - ) Gerryt Willems Conradi    
Dronrijp (1831 - ) Gerrit Gerrits Postma    
Dronrijp (1831 - 1877) Pieter Jans Leistra    
Dronrijp (1831 - 1921) Baukje Pieters Palstra    
Dronrijp (1832 - ) Aukje Pieters Sinnema    
Dronrijp (1833 - ) Auke Johannes Weitenberg    
Dronrijp (1833 - ) Johannes Gerrits Postma    
Dronrijp (1834 - 1908) Sytske Pieters Palstra    
Dronrijp (1834 - ) Wytske Oeges Hobbema    
Dronrijp (1835 - ) Sijke Pieters Meter    
Dronrijp (1836 - ) Willem Hendriks Kortendijk    
Dronrijp (1836 - 1906) Teatske Pieters Palstra    
Dronrijp (1837 - 1838) Trijntje Gerrits Postma    
Dronrijp (1837 - ) Wytske Klazes Hobbema    
Dronrijp (1838 - ) Philippus Hendriks Rodenburg    
Dronrijp (1839 - ) Geertje Sikkes Tekstra    
Dronrijp (1839 - 1928) Grietje Ages Zijlstra    
Dronrijp (1839 - 1929) Tjerk Pieters Palstra    
Dronrijp (1839 - ) Willem Johannes Joha    
Dronrijp (1839 - ) Pier Gerrits Postma    
Dronrijp (1840 - 1925) Anne Jans Jorritsma    
Dronrijp (1841 - 1859) Trijntje Gerrits Postma    
Dronrijp (1842 - ) Eeltje Wytzes de Boer    
Dronrijp (1842 - 1871) Ytje Jans Jorritsma    
Dronrijp (1842 - ) Wytske Johannes' Veltman    
Dronrijp (1843 - ) Hendrik Pieters Hiemstra    
Dronrijp (1843 - ) Jetske Jans Postma    
Dronrijp (1843 - ) Jochum Sybrens Stienstra    
Dronrijp (1843 - 1878) Geertje Sjoukes Conradi    
Dronrijp (1843 - 1878) Ytje Tjeerds Zijlstra    
Dronrijp (1844 - ) Klaaske Johannes Joha    
Dronrijp (1845 - ) Bauke Hendriks Rodenburg    
Dronrijp (1845 - ) Wybe Johannes' Kortrijk    
Dronrijp (1846 - 1934) Atje (Agatha) Conradi    
Dronrijp (1847 - ) Tjeerd Jans Jorritsma    
Dronrijp (1847 - ) Jan Gerbens Halma    
Dronrijp (1848 - ) Wytske Alvels    
Dronrijp (1849 - 1925) Pieter Sjoerds Palstra    
Dronrijp (1849 - 1928) Bote Jans Jorritsma    
Dronrijp (1849 - ) Douwe Johannes Joha    
Dronrijp (1849 - 1896) Schwibettus Gerrits (Switbertus) Postma    
Dronrijp (1849 - 1918) Hendrik Gerbens Halma    
Dronrijp (1850 - ) Ate Annes Zijlstra    
Dronrijp (1850 - ) Lijsbert Hermanns Ahrens    
Dronrijp (1850 - ) Minke Annes Hoekstra    
Dronrijp (1850 - 1902) Sjoerdtje (Sjutje Bernardus) Ulpens    
Dronrijp (1850 - 1866) Johannes Sjoerds Palstra    
Dronrijp (1850 - 1933) Akke Jans Jorritsma    
Dronrijp (1852 - ) Maaike Johannes van der Geest    
Dronrijp (1852 - 1855) Theodorus Sjoerds Palstra    
Dronrijp (1853 - 1916) Jacoba Martens Boomsma    
Dronrijp (1853 - ) Klaaske Jacobs Hiemerda    
Dronrijp (1854 - ) Sijke Johannes Bonekamp    
Dronrijp (1854 - ) Sytze Kornelis Sijtsma    
Dronrijp (1854 - ) Wietske Klases Veltman    
Dronrijp (1855 - ) Catharina Rodenburg    
Dronrijp (1855 - 1884) Antje Sjoerds Palstra    
Dronrijp (1855 - ) Jelle Hendriks Bruinsma    
Dronrijp (1856 - ) Sybren Jacobs Hiemerda    
Dronrijp (1856 - 1919) Theodorus Sjoerds Palstra    
Dronrijp (1857 - ) Jantje Jacobs Hymerda    
Dronrijp (1857 - 1929) Sietske Everts Ypma    
Dronrijp (1858 - ) Reinder Bouwes Smeding    
Dronrijp (1858 - 1943) Gerben Sjoerds Palstra    
Dronrijp (1858 - ) Pieter Ottes Kingma    
Dronrijp (1859 - ) Hillebrand Philippus' Breuker    
Dronrijp (1860 - 1948) Sieuwke Gerbens Halma    
Dronrijp (1860 - 1954) Jan Sjoerds Palstra    
Dronrijp (1861 - ) Jan Ypma    
Dronrijp (1861 - 1939) Tjerkje Watzes van der Weide    
Dronrijp (1862 - 1955) Elisabeth Weitenberg    
Dronrijp (1863 - ) Andries Smeding    
Dronrijp (1863 - ) Apolonia van der Weide    
Dronrijp (1863 - ) Yfke Ypma    
Dronrijp (1866 - ) Sake Gerbens Janse    
Dronrijp (1867 - ) Yfke Ypma    
Dronrijp (1868 - ) Johannes Kortendijk    
Dronrijp (1868 - ) Antje Eeltjes de Boer    
Dronrijp (1869 - ) Akke Jans Taekema    
Dronrijp (1869 - ) Riemke Jochums Stienstra    
Dronrijp (1870 - ) Jan Siksma    
Dronrijp (1871 - ) Murkje Willems Feenstra    
Dronrijp (1871 - ) Fokke Ypma    
Dronrijp (1872 - ) Sytske Douwes Bouma    
Dronrijp (1872 - ) Evert Willems Veenstra    
Dronrijp (1873 - ) Haike Willems Zijlstra    
Dronrijp (1874 - ) Ymkje Strikwerda    
Dronrijp (1874 - ) Jacobus Willems Feenstra    
Dronrijp (1874 - ) Gerrit Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1875 - ) Sjoerd Tjeerds Jorritsma    
Dronrijp (1875 - ) Christina Douwes Bouma    
Dronrijp (1875 - ) Jacoba Willems Feenstra    
Dronrijp (1875 - ) Tetje Burhoven Viëtor    
Dronrijp (1875 - ) Maria Elisabeth Schuurs    
Dronrijp (1876 - 1946) Marijke Botes Jorritsma    
Dronrijp (1876 - ) Johannes Douwes Bouma    
Dronrijp (1877 - ) Maike Willems Feenstra    
Dronrijp (1877 - ) Isabella Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1877 - ) Theresia Veronica Maria Schuurs    
Dronrijp (1877 - 1948) Margaretha Terwisscha van Scheltinga 1 kB  
Dronrijp (1878 - ) Maike Willems Feenstra    
Dronrijp (1878 - 1923) Assuerus Jacobus Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1879 - ) Jan Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1879 - 1879) + dochter Schuurs    
Dronrijp (1879 - 1964) Wilhelmina Jorritsma    
Dronrijp (1880 - ) Bottje Willems Feenstra    
Dronrijp (1880 - ) Gerrit Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1880 - 1971) Theresia Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1881 - ) Meike Aukes Bloemhof    
Dronrijp (1881 - ) Feikje Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1881 - 1892) Catharina Maria Ettema    
Dronrijp (1881 - ) Matthias Josephus Schuurs    
Dronrijp (1881 - 1961) Maria Anna Ettema    
Dronrijp (1882 - ) Theodorus Andreas Ettema    
Dronrijp (1882 - 1883) Marianna Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1882 - ) Veronica Theresia Ettema    
Dronrijp (1883 - ) Isabella Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1883 - 1890) Susanna Johanna Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1883 - ) Josephus Theodorus Schuurs    
Dronrijp (1884 - 1938) Elizabeth Douwes Bouma    
Dronrijp (1884 - ) Theresia Josepha Maria Ettema    
Dronrijp (1884 - ) Ietje Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1885 - 1973) Gerrit Breuker    
Dronrijp (1885 - ) Schelte Aukes Zandstra    
Dronrijp (1885 - 1973) Johannes Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1886 - 1956) Tjitske Klases Osinga    
Dronrijp (1886 - ) Tjeerd Douwes Bouma    
Dronrijp (1886 - 1950) Johannes Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1886 - 1954) Ysbrand Theodorus Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1887 - 1959) Pieter Hendriks Riemersma    
Dronrijp (1887 - 1943) Catharina Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1888 - ) Antje Dijkstra    
Dronrijp (1888 - ) Herman Ahrens    
Dronrijp (1888 - 1963) Marianna Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1889 - ) Harkje Taekele Jansens    
Dronrijp (1889 - ) Jacoba Schwibettus Postma    
Dronrijp (1890 - 1962) Andreas Weitenberg    
Dronrijp (1890 - ) Jolle Johannes Bouma    
Dronrijp (1890 - ) Ype Jans Smid    
Dronrijp (1890 - ) Maria Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1890 - 1964) Bouwe Reinders Smeding    
Dronrijp (1891 - ) Willem Kortendijk    
Dronrijp (1891 - ) Douwe Reinders Smeding    
Dronrijp (1893 - ) Jacob Johannes Bouma    
Dronrijp (1893 - ) Janna Pieters Kingma    
Dronrijp (1893 - 1973) Agatha Schwibettus' Postma    
Dronrijp (1893 - 1895) Andreas Johannes Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1894 - 1978) Jitske Dijkstra    
Dronrijp (1894 - 1985) Bouwe Andries Smeding    
Dronrijp (1894 - 1988) Otte Pieters Kingma    
Dronrijp (1896 - ) Elisabeth Pieters Kingma    
Dronrijp (1899 - ) Tettje Feikes van der Wal    
Dronrijp (1900 - 1901) Adriana Johanna Kingma    
Dronrijp (1901 - 1996) Adriana Johanna Kingma    
Dronrijp (1903 - ) Tetje Pieters Plat    
Dronrijp (1904 - ) Hans Kingma    
Dronrijp (1904 - ) Sijke Pieters Plat    
Dronrijp (1905 - 1978) Dominicus van der Wal    
Dronrijp (1906 - 2000) Dirkina Jacoba (Durkje) Kingma    
Dronrijp (1908 - ) Arie Johannes Kingma    
Dronrijp (1910 - 1986) Bonifatius Ignatius (Bouke) Jorna    
Dronrijp (1912 - ) Anna Sjoerds Jorritsma    
Dronrijp (1912 - 1985) Eugenius Bonifatius Jorna 1 kB  
Dronrijp (1914 - 2014) Jan Jorritsma    
Dronrijp (1917 - 1997) Sieger Siderius    
Dronrijp (1918 - 2011) Tjeerd Haarsma    
Dronrijp (1920 - ) Jacobus Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1921 - 2015) Franciscus Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1921 - 2006) Monica Catharine (Monie) van der Werf    
Dronrijp (1922 - 2010) Baukje Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1922 - ) Trienke Kingma    
Dronrijp (1922 - 2017) Anna Maria Stornebrink    
Dronrijp (1923 - 2014) Anna Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1923 - 2012) Bodina (Botsie) van der Wal    
Dronrijp (1923 - 2010) Jacobus B.M. Weitenberg    
Dronrijp (1923 - 2008) Catharina (Tine) van der Werf    
Dronrijp (1924 - 2001) Assuerus Titus Theodorus Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1924 - 1965) Pier Stornebrink    
Dronrijp (1924 - 2011) Pieter Otte Kingma    
Dronrijp (1925 - 2006) Rients van der Werf    
Dronrijp (1925 - ) Titus Ysbrand Terwisscha van Scheltinga    
Dronrijp (1925 - 2016) Gezina Johanna van den Berg    
Dronrijp ? (1846 - ) Johannes Weitenberg    
Dronrijp ? (1855 - ) Gerrit Postma    
Dronrijp ? (1857 - ) Jacobus Postma    
Dronrijp ? (1859 - ) Johannes Postma    
Dronrijp ? (1861 - ) Ynskje Postma    
Dronrijp ? (1863 - ) Pier Postma    
Dronrijp ? (1866 - ) Ybeltje Postma    
Dronrijp ? (1868 - ) Rinske Postma    
Dronrijp ? (1870 - ) Catharina Postma    
Dronrijp ? (1872 - ) Wybe Postma    
Dronrijp ? (1874 - ) Maria Postma    
Dronrijp ? (1882 - ) Herre Postma    
Dronrijp ??? ( - 1748) Pier Heerts 2 kB  
Drunen (1922 - 2016) Anna Maria Catharina (Annie) Janssen    
Duitsland (800 - 822) Robert van Worms    
Duitsland (1869 - 1918) Frederick Trump    
Dunfermline Palace (1394 - 1437) Jacobus I (James) Stuart   934816 
Dunfermline (Schot) (1600 - 1649) Karel I Stuart    
Dunfermline, Fife Schotland (1289 - 1327) Elizabeth de Burgh    
Düsseldorf (1908 - 1988) Vroni Minnema    
Duurswoude (1882 - ) Ietje Dijkstra    
Duurswoude (1883 - 1918) Antje Rinks Vegeling    
Duurswoude (1903 - ) Jan Gerrits Grootenhuis    
Duurswoude (1904 - ) Roel Germben Kuiper    
Duurswoude (1905 - ) Berend Gosses Posthumus    
Duurswoude (1906 - ) Jantje Gerrits Grootenhuis    
Duurswoude (1907 - ) Rink Gosses Posthumus    
Duurswoude (1909 - ) Aaltje Gosses Posthumus    
Duurswoude (1911 - ) Sjoukje Gosses Posthumus    
Duurswoude (1915 - ) Aukje Gosses Posthumus    
Dyon (1433 - 1477) Karel de Stoute van Bourgondië    

Totaal 883 personen in deze lijst met letter D.

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter C

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter E

Personen index