Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: _

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter 1

Totaal 17779 personen met 4 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een :
(17732)
's-Gravenhage (42)
's-Heerenberg (3)
's-Hertogenbosch (2)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
  ( - 1792) ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
  ( - 2017) ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ? Aebinga van Humalda    
    ? Andela    
    ? Andela    
    ? Anema    
  ( - 2017) ? Anema    
    ? Attema    
    ? Bakker    
    ? Bangma    
    ? Bastiaans    
    ? Beersma    
    ? Bekema    
  ( - 1971) ? van den Berg    
    ? van den Berg    
    ? Bergsma    
    ? Bergsma    
    ? Bergsma    
    ? Bergsma    
    ? Bergstra    
    ? Bijlsma    
    ? Bijlsma    
    ? Bijlsma    
    ? Bleeker    
    ? Bleeker    
    ? Boekema    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? Boersma    
    ? Boersma    
    ? Boersma    
    ? Bogtstra    
    ? Bokma    
    ? Bolleman Kijlstra    
    ? Bonnema    
  ( - 1965) ? Boomsma    
    ? Boonstra    
    ? Bootsma    
    ? Bootsma    
    ? Bootsma    
    ? Bootsma    
    ? Bosch    
    ? Bosch    
  ( - 2014) ? Bosch    
    ? Bosma    
    ? Boterhoek    
    ? Bothwell    
    ? Bottema    
    ? Bouma    
    ? Bouma    
    ? Bouma    
    ? Bouwhuis    
    ? Braaksma    
    ? Brattinga    
    ? de Brock    
    ? Broersma    
    ? Bron    
    ? Brouwer    
    ? Brouwer    
    ? Brouwer    
    ? Bruinsma    
    ? Bruinsma    
    ? Brunia    
    ? v.d. Burg    
    ? van Camstra    
    ? van Camstra    
    ? van Camstra    
    ? Canrinus    
    ? de Celle    
    ? Cnossen    
    ? Cnossen    
    ? Cramer    
    ? Dam    
    ? Damsma    
    ? Deinum    
    ? Diekstra    
    ? Dijkstra    
    ? Dijkstra    
    ? Dijkstra    
    ? Dijkstra    
  ( - 2004) ? Dohmen    
    ? Dolgoroekaja    
    ? Dooper    
    ? Dooper    
    ? Dotinga    
    ? Douma    
    ? Douma    
    ? Douwenga    
    ? Draijer    
    ? Draijer    
    ? van der Eems    
    ? Eijgelaar    
    ? Eringa    
    ? van de Erve    
    ? van Eysinga    
    ? Faber    
    ? Feenstra    
    ? Feenstra    
    ? Fijnia    
    ? Fijnia    
    ? Foekema    
    ? Fokkema    
    ? Folkerts    
    ? Folkertsma    
    ? Folkertsma    
  ( - 2017) ? Folkertsma    
    ? Folmer    
    ? Fritsma    
    ? van der Gaast    
    ? Geerdes    
    ? Geertsma    
    ? Gerbrandy    
    ? Gerritsma    
    ? Geubels    
    ? Gietema    
    ? Gietema    
  ( - 1986) ? Goudberg    
    ? Greidanus    
    ? Groeneveld    
    ? Groenveld    
    ? de Groot    
    ? de Groot    
    ? de Groot    
    ? de Groot    
    ? Groot    
    ? de Haan    
    ? de Haan    
  ( - 2016) ? de Haan    
    ? Haanstra    
    ? Haarsma    
    ? van Habsburg-Oostenrijk    
    ? Haitsma    
    ? Hallema    
    ? Hanenburg    
    ? Hannema    
    ? Harinxma    
    ? Harkema    
    ? Heeg    
    ? Heeg    
    ? Heeringa    
    ? Heida    
    ? Hettema    
    ? Hettinga    
    ? Hibma    
    ? Hiemstra    
    ? Hiemstra    
    ? Hiemstra    
    ? Hilarides    
    ? Hoekstra    
    ? Hoekstra    
    ? Hoekstra    
    ? Hoekstra    
    ? Hoekstra Bonnema    
    ? Hofstee    
    ? Hogeboom    
    ? Holwerda    
    ? Homma    
    ? Homminga    
    ? Hooghiemstra    
    ? Hooghiemstra    
    ? Hooghiemstra    
    ? Hovenga    
    ? Huisman    
    ? Idsinga    
    ? de Jager    
    ? de Jager    
    ? Jansen    
    ? Jansen    
    ? Jellema    
    ? Jensma    
    ? de Jong 1 kB  
    ? de Jong    
    ? de Jong    
    ? de Jong    
    ? de Jong    
    ? Jong    
    ? de Jong    
  ( - 2015) ? Jong    
    ? de Jong    
    ? Jongema    
    ? Jongma    
    ? Jongstra    
    ? Jorritsma    
    ? Jorritsma    
    ? Jorritsma    
    ? Kaastra    
    ? Kamstra    
    ? Ketelaar    
    ? Keuning    
    ? Kingma    
  ( - 1932) ? Kingma    
    ? Klijnsma    
    ? de Koe    
    ? Koehoorn    
    ? Koldijk    
    ? Kolk    
    ? Koning    
    ? Kooistra    
  ( - 1990) ? Kooistra    
    ? Koopmans    
    ? Koopmans    
    ? Kramer    
    ? Kramer    
    ? Kramer    
    ? de Kroon    
    ? Kroontje    
    ? Kuhlmann    
    ? Kuijs    
    ? Kuiper    
    ? Kuipers    
    ? Kuipers    
    ? de Lange    
    ? Langhout    
    ? Langman    
    ? Leenstra    
  ( - 1990) ? Lieuwes    
    ? Ligthart    
    ? Ligthart    
    ? Lolkema    
    ? Lootsma    
    ? Looyenga    
    ? Lukkes    
    ? Mantel    
    ? Marjew    
    ? Van der Mark    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Mei    
  ( - 1992) ? Meijerink    
    ? Meindertsma    
    ? Meinsma    
    ? Mesken    
    ? Metzlar    
    ? Miedema    
    ? Miedema    
    ? Miedema    
    ? Minks    
    ? Mol    
    ? van der Molen    
    ? Molenaar    
    ? Moscoviter    
    ? Mous    
    ? Mous    
    ? Mous    
    ? Mulder    
    ? Mulder    
    ? Mulder    
    ? Mulder    
    ? Nammensma    
    ? Niemarkt    
    ? Nijdam    
    ? NN    
    ? NN    
    ? Oenema    
    ? Oenema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    ? Olivier    
    ? Oosterhaven    
    ? Otter    
    ? Pars    
    ? Pattiapon    
    ? Poederbach    
    ? Poelstra    
    ? Poelstra    
    ? Poelstra    
    ? Poelstra    
    ? Poelstra    
    ? Poortstra    
    ? Posthuma    
    ? Posthuma    
    ? Posthuma Smit    
    ? Posthumus    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Potma    
    ? Punter    
    ? Rabius    
    ? Rauwerda    
    ? Reitsma    
    ? Reitsma    
    ? Reitsma    
    ? Reitsma    
  ( - 2014) ? Reitsma    
    ? Riemersma    
    ? Rienks    
    ? Rijpkema    
    ? Rijpkema    
    ? Ringnalda    
    ? Rispens    
    ? Robben    
    ? Rodenhuis    
    ? Rusticus    
    ? Rusticus    
    ? Rusticus    
    ? Ruurda    
    ? Salverda    
    ? Santema    
    ? van der Schaaf    
    ? Schaap    
    ? Schat    
    ? van der Schoot    
    ? Schouwstra    
    ? Schreur    
    ? Schukken    
    ? Schuurman    
    ? Schuurmans    
  ( - 2016) ? Schuurmans    
    ? Siderius    
    ? Sienema    
    ? Sieperda    
    ? Sijtsma    
    ? Sinnema    
    ? Sjaarda    
    ? de Smeth van Deurne    
    ? Smit    
    ? Smit    
    ? Sonsma    
    ? Span    
    ? Stapenséa    
    ? Steenaart    
    ? Stellingwerf    
    ? Sterkenburgh    
    ? Sybesma    
    ? Sypersma    
    ? Talsma    
    ? Talsma    
    ? Talsma    
    ? Teerenstra    
    ? Teerenstra    
    ? Teitsma    
    ? Terpstra    
    ? Terpstra    
    ? Terpstra    
    ? Tichelaar    
    ? Tjalsma    
    ? Tjalsma    
    ? van der Tol    
    ? Tromp    
    ? Tuinier    
    ? Twijnstra    
    ? Twijnstra    
    ? Udding    
    ? Uytwerf Sterling    
    ? van der Valk    
    ? Valkema    
    ? Valkema    
    ? van der Veen    
    ? Veenstra    
    ? van der Velde    
    ? Veldhuis    
    ? Veldman    
    ? Vellenga    
    ? Vellinga    
    ? Veltman    
    ? Veltman    
    ? Veltman    
    ? Venema    
    ? Verduijn    
  ( - 2015) ? Verhey    
    ? Viersma    
    ? Vincent    
    ? Visbeek    
    ? Visser    
    ? Visser    
    ? de Vreeze    
    ? de Vries    
    ? de Vries    
    ? de Vries    
    ? de Vries    
    ? de Vries    
    ? van der Wal    
    ? van der Wal    
    ? Wassenaar    
    ? Wassenaar    
    ? van Wegen    
  ( - 2017) ? van der Weide    
    ? Weitenberg    
    ? van der Werf    
    ? van der Werf    
    ? van der Werff    
    ? Werkman    
    ? Westendorp    
    ? Westra    
    ? Westra    
    ? Westra    
    ? Wiegers    
    ? Wiegersma    
    ? Wiemers    
    ? Wiemers    
    ? Wiersma    
    ? Wiersma    
    ? Wiersma    
    ? Wijnia    
    ? Wijnia    
    ? Wijnia    
    ? de Wind    
    ? de Witte    
    ? Witteveen    
  ( - 1977) ? Wolbers    
    ? Wolff    
    ? Woloszyn    
    ? Wouda    
    ? Wuijts    
    ? van der Zee    
    ? van der Zee    
    ? Zeilstra    
    ? Zeinstra    
    ? Zeldenrust    
    ? Zeldenthuis    
  ( - 1971) ? Zeldenthuis    
    ? Zijlstra    
    ? Zijlstra    
    ? Zijlstra    
    ? Zijlstra    
    ? Zondervan    
  ( - 2017) ? Zwaan    
    ? Zwaga    
    3e huwelijk    
    A van der Zee    
    Aafje Teunis Berghof 1 kB  
    Aafke    
    Aafke de Boer    
    Aafke de Groot    
    Aafke Harmens    
    Aafke de Jong    
    Aafke Alberts van der Meer    
    Aafke Bouwes Zeen    
    Aafke Cornelis'    
    Aafke Doekes Roedema    
    Aafke Dooitzes    
    Aafke Feddes van der Lee    
    Aafke Hessels Pettinga    
    Aafke Jacobs    
    Aafke Jacobs Dijkstra    
    Aafke Jacobs Hymerda    
    Aafke Jans Postma    
    Aafke Jelles Lantinga    
    Aafke Johannes    
    Aafke Klazes Seffinga    
    Aafke Lieuwes    
    Aafke Ottos Wiersma    
    Aafke Pieters    
    Aafke Rientses Hofma 1 kB  
    Aafke Ruurds Feitsma    
    Aafke Sietzes de Boer    
    Aafke Sijbes    
    Aafke Sjoerds Algera    
    Aafke Tjebbes de Boer    
    Aafke Wiggers Wytsma    
    Aafke Ypes de Haan    
    Aag Sjoerds Hofman    
    Aag Tjerks Groeneveld    
    Aagje Feenstra    
  ( - 1953) Aagje Stam    
    Aagje Jans Miedema    
    Aagje Jeremias Corée    
  (1718 - ) Aagje Taekes (Agatha) 1 kB  
    Aagje Thomas Schuurmans    
    Aal van der Wal    
    Aaldert de Jonge    
    Aale Dorenbos    
    Aaltie Annius Vos    
    Aaltie Hessels    
    Aaltie Jouckes    
  (1756 - ) Aaltien Huising    
    Aaltien Spinnekers    
  ( - 2016) Aaltje    
  ( - 1987) Aaltje Bakker    
    Aaltje Bekema    
    Aaltje Binnema    
    Aaltje Bloemsma    
    Aaltje Bos    
    Aaltje Brouwer    
    Aaltje Deinum    
    Aaltje van Dijk    
    Aaltje Glastra    
    Aaltje Groot    
    Aaltje Heeleveld    
  ( - 2002) Aaltje Hiddema    
    Aaltje van der Meulen    
    Aaltje Negenman    
    Aaltje Palsma    
    Aaltje van Rijn    
    Aaltje Schuiling    
    Aaltje Sijtsema    
    Aaltje Smit    
    Aaltje Veldman    
    Aaltje Vos    
    Aaltje Weening    
    Aaltje van der Werff    
    Aaltje Westerman    
    Aaltje van der Weyde    
    Aaltje Wybenga    
    Aaltje Zijlstra    
  ( - 2014) Aaltje Zwart    
    Aaltje Alberts Lindeboom    
    Aaltje Anskes de Jong    
    Aaltje Broers Eekma    
    Aaltje Dirks    
    Aaltje Douwes Roode    
  ( - 1814) Aaltje Epkes    
    Aaltje Epkes Kingma    
    Aaltje Everts Katsma    
  (1803 - 1882) Aaltje Folkerts Graafsma    
    Aaltje Franciscus Cordel    
    Aaltje Geerts van der Berg    
    Aaltje Gerbens    
    Aaltje Gerrits Zondag (Zontag)    
  ( - 1849) Aaltje Harkes Hoogterp    
    Aaltje Hendriks Oort    
    Aaltje Hessels Miedema    
  ( - 1853) Aaltje Hylkes    
    Aaltje Jackles Hulshof    
  ( - 1812) Aaltje Jacobs    
    Aaltje Jans    
    Aaltje Jans Postmus    
    Aaltje Jeens de Boer    
    Aaltje Johannes Boonstra    
    Aaltje Johannes Schotanus    
    Aaltje Keimpes Bruinsma    
    Aaltje Keimpes (of Aaltje Jans)    
  (1740 - 1775) Aaltje Klases    
    Aaltje Klazes    
    Aaltje Kornelis van Gelder    
    Aaltje Lazes    
    Aaltje Oeds Bijlsma    
    Aaltje Piers van Goyinga    
    Aaltje Pieters Sytsma    
    Aaltje Reinders    
    Aaltje Rientzes Sybrandy    
    Aaltje Rintjes van der Beek    
    Aaltje Rinzes Rinsma    
    Aaltje Siebes Schaap    
    Aaltje Symens Sipma    
  (1737 - 1818) Aaltje Tjeerds    
    Aaltje Willems Hofman    
    Aaltje Willems Scholte    
    Aaltje Wobbes de Vos    
    Aaltje Wybes Schaafsma    
  ( - 1920) Aaltje Zweitzes van der Wal    
  ( - 1984) Aaltje (Alie) Groenendal    
    Aarnt Lyckles Schaper    
    Aartje Jans Meinsma    
  ( - 1817) Aartje Johannes    
  ( - 1785) Aatje Hanzes 1 kB  
    Aatje Tietes    
  ( - 1555) Abbe Gerlofs    
    Abe Franzen    
    Abe Kornelis    
    Abe Willemsma    
    Abe Bernardus    
    Abe Herkes    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Abe Jeltes van der Pol    
    Abe Klazes Hainja    
    Abe Piers Santema    
    Abe Pieterz.    
  ( - 1729) Abe Poppes (Popma)    
    Abe Ruurds Hemstra    
    Abe Wytzes de Boer    
    Abel Potma    
    Abel Jans de Boer    
  (1724 - 1790) Abelis (doopnaam: Abel) Wiarda 1 kB  
    Abraham Cuperus    
    Abraham van Dijk    
    Abraham Visser    
    Abraham Isbrandi Mellinga    
    Acke Jans Kuindersma    
    Acke Taeckles    
    Acke Ulbes Foeckema    
    Ad Hoekstra    
  ( - 1226) Ada van Holland    
    Ada van Schotland   50447049 
    Ada de Vries    
  ( - 968) Adalberto van Italië   1879069248 
  ( - 923) Adalberto van Ivrea   7516276992 
  ( - 1982) Adam Kooistra    
    Adam Mure of Rowallan   7478530 
    Adam Gerrits Jaarsma    
    Adam Monzes Faber    
    Adela   1614284289 
    Adela van de Betuwe   201785537 
  ( - 1158) Adelaïde van Leuven   117441831 
    Adelaide Louise André de la Porte    
    Adelheid von Anhalt-Dessau    
  ( - 1343) Adelheid van Heinsberg en Blankenberg   1576449 
  ( - 1288) Adelheid van Katzenelnbogen    
    Adelheid van Leuven    
    Adelheid van Namen   201785539 
  ( - 901) Adelheid van Parijs   12914274321 
    Adelheid van Rosoy   12611599 
    Adelheid van Solms    
    Adelheid (Judith) van Normandië   469767313 
  ( - 1376) Adelheyd van Vianden (Luxemburg)   788225 
  ( - 1451) Adelise van Herwijnen    
    Adilia Maria Hoogbruin    
    Adolf van Holstein-Gottorp   14338 
    Adolf van Kleef    
  ( - 1420) Adolf van Nassau    
    Adolf van Nassau-Wiesbaden    
    Adolf Friedrich II Mecklenburg-Strelitz   1794 
    Adolf I van Kleef    
    Adolf II van der Marck   788226 
  ( - 2007) Adolf (Olferts) Yntema    
    Adriaan van Paridon    
  ( - 1541) Adriaan van Reede   42790 
    Adriaan van Velsen    
  ( - 1772) Adriaan Antony Luchtenberg    
    Adriaan Pieters (Adrianus) Bijvoets    
    Adriaantje Folkerts Ypma    
  (1769 - 1824) Adriaantje Jouws    
    Adriana Roovers    
    Adriana Elisabeth van Olden    
    Adriana Hendrika Weerdenburg    
    Adriana Jansdr. Yzenbeek    
    Adriana Maria Smits    
  ( - 2005) Adriana Maria (Jeanne) Koopman    
    Adrianus van den Hoeven    
    Adrianus van 't Hoog    
    Adrie v.d. Vegt    
    Aebe Feddes Bos    
  ( - 1969) Aebele Reen    
    Aecht Jans    
    Aechte van Steenhuysen    
    Aede Unia    
  ( - 1503) Aede Riencksz van Andla    
  ( - 1656) Aeff Pouwels    
    Aelcke Pyttersdr    
    Aelfleda van Bernicia   12914274323 
    Aeltie Hanses    
  ( - 1984) AElze Sinnema    
    Aelze Aelze Sinnema    
    Aette Gerbens    
  ( - 2003) Afke Bouwhuis    
    Afke Feddes    
    Afke Folmer    
    Afke Fopma    
    Afke Ruardi    
    Afke Steensma    
  ( - 2015) Afke de Wolff    
    Afke Zeldenthuis    
    Afke Alberts van Aken    
    Afke Atzes Bergsma    
    Afke Bontjes van der Valk    
    Afke Gatses    
    Afke Hanzes    
    Afke Jans    
    Afke Johannes    
    Afke Johannes Nijholt    
    Afke Pieters    
  (1726 - ) Afke Sybrens    
    Afke Sybrens Molenaar    
    Afke Thomas Hottinga    
    Afra Maria (Afke) Engwerda    
    Agatha van Balen    
    Agatha Potijk    
    Agatha Vrohlage    
  ( - 1987) Agatha van der Werff    
    Agatha Zeeridder    
    Agatha Berendina Lingré    
  ( - 1968) Agatha Catharina van der Hut    
    Agatha Elizabeth Galama    
  ( - 1828) Agatha Heeres de Hingst    
  (1738 - 1809) Agatha Hessels    
  ( - 1878) Agatha Johanna Oosterbaan    
    Agatha Roelofs Scheltinga    
    Agatha Theodora Leek    
    Agatha Willems (Akke) Bouma    
    Age ten Brink    
    Age Cnossen    
  ( - 2013) Age Cnossen    
    Age Cordel    
    Age Feenstra    
    Age Roorda    
    Age Tiesma    
    Age Alles Kroontje    
    Age Andries Boersma (Haanstra)    
    Age Daniëls Strikwerda    
    Age IJntes    
    Age Jans Beintema    
    Age Jelles Bouma    
  ( - 1781) Age Klases (Walta) 1 kB  
    Age Lieuwes    
    Age Lieuwes Overmeer    
    Age Louws    
    Age Ottes Vallinga    
    Age Piers Fokkens    
    Age Sibles Agema    
    Age Sjirks Cnossen    
    Age Symons Baarda    
    Age Thomas Vallinga    
    Age Tjitte Huitema    
    Age Wietzes de Boer    
    Agge Fokkes    
    Agge Watzes Stapert    
    Aggie    
    Aggy Huitenga    
    Agnes van Blankenberg   6305797 
    Agnes van Bourgondië    
    Agnes van Glogau    
    Agnes Hessel Kassel    
    Agnes Hoekstra    
  ( - 1360) Agnes van IJsselstein   2738657 
    Agnes Klötter    
  ( - 1464) Agnes van Lannoy   684671 
    Agnes van Leiningen   3152897 
    Agnes van Reede   21395 
    Agnes Tolsma    
    Agnes van Twickelo   21393 
    Agnes Carels Ongering    
  ( - 1370) Agnes Cruschina von Leuchtenberg    
    Agnes Petronella Anna Jelgersma    
    Agniet Tjitskes Vos    
    Aimery V de Thouars    
    Aise Bouma    
    Aise Johannes Hemminga    
    Aize Kramer    
    Ake Bouwes    
    Akke    
    Akke Attema    
    Akke Bruinsma    
  ( - 2018) Akke Flapper    
    Akke Gongrijp    
    Akke Haantjes    
    Akke Hilverda    
    Akke Homminga    
    Akke de Jong    
    Akke Kort    
    Akke Meesters    
    Akke Miedema    
    Akke Miedema    
    Akke Olivier    
    Akke Oppedijk    
    Akke Overal    
    Akke Plantinga    
    Akke Speerstra    
    Akke Stellingwerf    
    Akke Talsma    
    Akke Tuinhof    
  ( - 1899) Akke van der Velde    
  ( - 1948) Akke van der Weg    
    Akke van der Werf    
  ( - 1835) Akke Wudmers    
    Akke Zijlstra    
    Akke Alberts    
    Akke Alberts Hooyenga    
    Akke Ansches de Boer 1 kB  
    Akke Aukes Postma    
    Akke Dirks    
  (1752 - 1818) Akke Doedes    
    Akke Douwes Douwma    
    Akke Douwes Teernstra    
    Akke Douwes van der Zee    
    Akke Durks Dijkstra    
    Akke Eesges    
    Akke Foekes Wynia    
  ( - 1872) Akke Fokkes Minnesma    
    Akke Foppes Dongjema    
    Akke Gerbens    
    Akke Gerbens    
    Akke Gerkes    
    Akke Gerrits    
    Akke Gerrits van der Hof    
    Akke Gerrits Meinsma    
  ( - 1868) Akke Harings Teernstra    
    Akke Hendriks    
    Akke Hendriks van der Meulen    
    Akke Hendriks Wetting    
    Akke Jaans    
    Akke Jacobs Andringa    
    Akke Jacobs Bonnema    
    Akke Jacobs Hoekstra    
    Akke Jacobs Holkeboer    
    Akke Jacobs de Vries    
    Akke Jacobs de With    
    Akke Jacobs van der Zee    
  ( - 1810) Akke Jans    
    Akke Jans    
  ( - 1836) Akke Jans Kooten    
  ( - 1779) Akke Jans van der Meer    
    Akke Jans Oppedijk    
    Akke Jans van der Ploeg    
    Akke Jelles    
    Akke Jelles Vossenberg    
    Akke Jentjes Buma    
    Akke Johannes    
    Akke Johannes    
    Akke Johannes (Aafke) Bergsma (of van der Meer ?)    
  (1720 - ) Akke Jorrits 1 kB  
    Akke Joukes    
    Akke J. Veenstra    
    Akke Klases Hottinga    
    Akke Klazes van Dijk    
  ( - 1779) Akke Klazes Sjaardema    
    Akke Matheus    
    Akke Matthijs Boozer    
    Akke Melles Smeding    
  ( - 1756) Akke Pieters    
  ( - 1836) Akke Pieters    
  ( - 1869) Akke Pieters Jorritsma    
    Akke Pieters Leen    
    Akke Pieters Tjaardstra    
    Akke Pieters Vossenburg    
  ( - 1865) Akke Pieters Westra    
    Akke P. Andringa    
    Akke Reinders Dijkstra    
    Akke Rientzes Bantema    
    Akke Rienzes Sybranda    
    Akke Rinkes    
  ( - 1819) Akke Ruurds    
    Akke Sakes Engwerda    
    Akke Scheltes Hibma    
    Akke Siebrens    
    Akke Sijbes    
    Akke Simmes Andringa    
  (1783 - ) Akke Simmes Andringa    
    Akke Sints Schaafsma    
  ( - 1872) Akke Sipkes Westra    
  ( - 1821) Akke Sjoerds Heslinga    
    Akke Sybrens    
    Akke Sytzes    
    Akke Taedes Koopmans    
    Akke Tjallings Terpstra    
    Akke Tjeerds Vogelzang    
    Akke Tjibbes Terpstra    
    Akke Tjipkes de Jong    
    Akke Watses    
    Akke Wiebes    
    Akke Wiebes van der Schel    
    Akke Wiebes Venema    
    Akke Wiegers Tuininga    
    Akke Wiegers Wynia    
    Akke Wigles Westra    
  (1802 - 1865) Akke Willems Zeinstra 1 kB  
  ( - 1810) Akke Wopkes    
    Akke Wopkes    
    Akke Wybes Tolsma    
    Akke Ymes van der Meulen    
  (1765 - ) Akke Ymkes (Aafke) Dries 1 kB  
    Akkes Hayes de Vries    
    Akkie    
    Alain Cavallier    
    Alard Schade    
    Albart Botes Ketelaar    
    Alberada van Lotharingen   1879069251 
    Alberdina Hulsinga    
  ( - 491) Albero   52896867614720 
    Albert van Aernsma    
  ( - 1922) Albert Grimaldi van Monaco    
    Albert Harkema    
  ( - 2012) Albert Jensma    
    Albert Koopmans    
    Albert Mellema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Albert de Ruiter    
    Albert Wijers    
    Albert Alberts Boekema    
  (1799 - 1880) Albert Aukes    
  ( - 2001) Albert A. Ploegh    
    Albert Bokkes Bokma    
    Albert Bruins van der Hem    
    Albert Eelkes Leyenaar    
  ( - 1870) Albert Egges Stheeman    
    Albert Feikes van der Wal    
  ( - 1810) Albert Frederik Karel van Castell-Castell   196 
    Albert Geerts Smits    
    Albert Gerlofs    
    Albert Gosses Roorda    
    Albert Harmens Rouing    
  ( - 1722) Albert Hendiksz    
    Albert Hendriks Hooyenga    
    Albert Jans Stelwagen    
    Albert Jenties    
    Albert Johan Hubert (Ab) van Riet    
    Albert Nannes de Vries    
    Albert Ottes Foekema    
    Albert Pierius Winsemius    
    Albert Symons Algera    
    Albert Tjipkes Sikkema    
    Albert Willem Hoeth    
    Alberta Peelen    
    Alberta Portiek    
    Alberta Johanna Pitt    
  ( - 2005) Albertha de Graaf    
    Albertine Henriëtte von Isenburg-Büdingen   387 
    Albertje Dijkstra    
    Albertje Dooper    
    Albertje Jans Oordt    
    Albertje Johannes van der Bles    
    Albertje Oepkes Ringenerus    
    Albertje Ypes Eikema    
    Albertjen Geerts    
    Albertus van Amstel    
    Albertus Antonius van der Kolk    
    Albertus C.M. v. Hoek    
    Albertus Johannes van Dompselaar    
    Albertus Lucas ten Have    
    Albrecht van Pruissen   28674 
    Albrecht II van Brandenburg    
  ( - 1404) Albrecht IV van Oostenrijk aartshertog    
    Alcaide-mór de Serpa Garcia de Melo    
    Aldonca Annes de Briteiros    
    Ale Brouwer    
  ( - 1978) Ale Hoekstra    
    Ale Alberts    
    Ale Cornelis Wijbinga    
    Ale Jans Deelstra    
    Ale Klazes Terpstra    
    Ale Murks Jorna    
    Ale Ruurds Deelstra    
    Ale Sikkes Brouwer    
    Ale Tjeerds Boomsma    
  ( - 1284) Aleida van Holland   6305881 
    Aleida Idsinga    
    Aleida Scholtens    
    Aleida Geertruid van Hemert    
    Aleida Jeanetta (Netty) van der Valk    
    Aleida Maria Theresia Rohof    
    Aleidis van Gelre   25223525 
  ( - 1237) Aleidis van Kleef    
  ( - 1718) Aleksej Romanov    
  ( - 1918) Alesej Romanov    
    Aletta Catharina Scheltinga    
    Aletta Catharina Alberda van Ekenstein    
    Alex Schrichte    
    Alex Visser    
    Alexander de Medici    
    Alexander Postma    
  ( - 1863) Alexander Douglas Hamilton    
    Alexander Joseph Spiertz    
    Aleyd Schade    
  (1699 - ) Aleyd Sytses    
    Aleyda Elisabeth Muller    
    Alfonso II van Aragon   100894152 
    Alfrida Johanna Willemsen    
    Alger Kornelis de Jong    
    Alice von Battenberg    
    Alice Soares de Toledo    
    Alida Grader    
    Alida de Haas    
    Alida Insma    
    Alida Kroon    
  ( - 1882) Alida Kuipers    
    Alida Spoelstra    
    Alida Jans Draayer    
  (1734 - 1794) Alida Thomas    
    Alida (Lida) Perk    
    Alidius Warmoldus Lambertus van Haersma Buma 1 kB  
    Alie Brouwer    
    Alie Jaspers    
    Alie de Jong    
    Alie Lok    
    Alke van Steenwijk    
    Allagonda Wijnants    
    Alle Jager    
  ( - 1878) Alle Kuiper    
  ( - 1835) Alle Jans Schaafsma    
    Alle Johannes de Wal    
    Alle Klazes Wedzinga    
    Alle Roels Kerkhof    
    Allegonda Elisabeth Oomkens    
    Allert Jans    
    Allert Jeltes    
    Allert Pieters Hogema    
    Aloisius Wiegbertus Fortuin    
    Aloysius Calès    
  ( - 1983) Aloysius Tolsma    
  ( - 1995) Alphons Bergervoet    
    Altje Egberts    
    Amadeus III van Geneve    
    Amalia von Fraunberg    
    Amalia Stockmann    
    Amalia Bernhardina Hettlage    
    Amalia Mary Maud Cassel    
  (1708 - ) Amelia Johanna Kutsch    
    Ana Do¤a de Melo Holguin    
    Anastasia de Islas y Ladrón de Guevara    
  (1786 - 1843) Anastasia (Ansch of Anskje) Hettinga    
    Ancke Gerryts    
    Ancke Jacobs    
    Andela Meier    
    Andela Palsma    
    Andela Douwe Boorsma    
    Andela Jans Valkema    
    Andela Thomas Boomsma    
    Andersche Siemons    
    Anderske Hommes de Jong    
    Andies Jentink    
  ( - 1922) Andle Melles Smeding    
    Andle Wopkes Popta    
    André Huitenga    
    André de Laborde de Monpezat    
  ( - 1985) Andre H. Ydema    
    Andreas Griekenland-Sleeswijk Holstein    
    Andreas Hoekema    
    Andreas Vos    
    Andreas Anthonius Leonardus Ledel    
    Andreas Jacobs Tjaarda    
    Andreas Jacobus Ludovicus Willemse    
  ( - 1944) Andreas Lambertus Leemeijer    
  ( - 1976) Andrew Anderson    
    Andrew Parker Bowles    
    Andrianus (Jos) Sluijs    
    Andries de Boer    
  ( - 1991) Andries de Boer    
    Andries Brouwer    
  ( - 2001) Andries Brouwer    
  (1912 - 1975) Andries Haarsma    
    Andries Hoepermans    
    Andries de Jong    
  ( - 1971) Andries Siemonsma    
    Andries Terveer    
    Andries van Veen    
    Andries Verhoeck    
    Andries Ages    
    Andries Andries    
  ( - 1749) Andries Andries' 1 kB  
    Andries Annes Veenstra    
    Andries Aukes Swart    
    Andries Baukes Siemensma    
    Andries Bouwes van Solkema    
    Andries Dirks    
    Andries Douwes Donia    
    Andries Eelkes de Jong    
  ( - 1876) Andries Eeltjes Bouma    
  (1718 - ) Andries Gerarduszn Althusius    
    Andries Jans Bergsma    
    Andries Joppen    
    Andries Sints van der Wal    
    Andries Sjoerds    
    Andries Sybrens Hoekstra    
    Andries Tietsen    
    Andries Uilkes Bottema    
  ( - 1872) Andries Ulbes Deinum    
    Andries Wiebes de Vries    
    Andriesjen Andries de Lange    
    Andrieske Hamstra    
    Andrieske Gerrits    
    Andrieske Meinzes Visser    
    Andrieske Reinzes    
    Andrieske Sikkes Tekstra    
    Andriëtta Gezina Hakstege    
    Andrys Smeding    
    Ane    
    Ane van der Zaag    
  (1702 - 1742) Ane Jans 2 kB  
    Ane Jelles Jukema    
    Ane Otte Huitema    
    Ane Paulus Strikwerda    
  (1920 - ) Ane Pybes    
  (1616 - ) Ane Pybesz.    
  (1628 - ) Ane Pybesz.    
    Angela Johanna Lampe    
    Angela Maria Brenninkmeijer    
    Angenietje Kornelis Houtsma    
    Angniet Pieters    
    Angnietje Johannes Hamers    
    Angnietje Sipkes Bijlsma    
    Ank Wiersma    
  ( - 1994) Anke de Glee    
    Anke Johannesma    
    Anke Nijholt    
    Anke Siemonsma    
    Anke Valkema    
    Anke Abels Lantinga    
    Anke Douwes    
    Anke Jouws    
  ( - 1837) Anke Oenes Hasperhoven    
    Anke Pieters de Boer    
    Anke Pieters (Antie Piters)    
  (1792 - 1868) Anke Rintjes Kloosterga    
  (1624 - ) Anke Rintses    
    Anke Sikkes Lanting    
    Anke Thomas Sippens    
    Anke Tjeerds Bergstra    
  (1724 - ) Anke Wabes    
    Anke Willems    
    Anke Wytses Houtsma    
  (1794 - 1797) Anke Yntes Kingma    
  (1797 - 1800) Anke Yntes Kingma    
    Ankje Waltje    
  ( - 1931) Anna    
  ( - 2012) Anna    
  ( - 2013) Anna    
    Anna Bakker    
    Anna van Bohemen & Hongarije    
    Anna Bootsma    
    Anna Borbosa    
  ( - 1977) Anna Bottema    
    Anna Brada    
    Anna Dekkers    
    Anna Dikmans    
    Anna Douma    
    Anna Duran    
    Anna van Eppstein en Konigstein   49267 
  ( - 1887) Anna Ferwerda    
  ( - 1792) Anna Hall    
    Anna Hergarden    
    Anna Hoogeveen    
    Anna Hooghiemstra    
    Anna ter Horst    
    Anna Huselaar    
  ( - 1968) Anna Jelluma    
    Anna de Jong    
    Anna de Jong    
    Anna Jongma    
    Anna van Katzenelnbogen-Dietz   98531 
  ( - 1674) Anna van Kelder    
    Anna Kraft    
    Anna Kuipers    
    Anna Langedijk    
    Anna Leufkens    
    Anna van Luxemburg Bohemen    
  ( - 1606) Anna Manderscheyd    
    Anna Mansfeld    
  ( - 2013) Anna van der Meer    
  ( - 1642) Anna van der Noot    
    Anna Outgers    
    Anna Paulusma    
    Anna Peek    
    Anna van der Plaats    
    Anna Potijk    
    Anna van Pruisen   12645 
    Anna Reinsma    
    Anna Rink    
    Anna Rypma    
    Anna Schaap    
    Anna Schik    
    Anna van Solms Braunfels    
    Anna Tecklenburg   58393 
    Anna van der Vegt    
    Anna van der Velde    
    Anna Vermeulen    
  ( - 2003) Anna van der Wal    
    Anna Warwick    
    Anna van Wied Runkel    
    Anna de Wit    
    Anna Wolff    
    Anna Agatha Hamers    
  ( - 1988) Anna Agatha de Jong    
    Anna Agatha Geertruida douarière van Sixma    
  ( - 1635) Anna Agnes van Munster   5349 
    Anna Alexanders Smit    
    Anna Annes Bakker    
    Anna Augusta von Waldeck   3075 
    Anna Auguste Amalia Donnerberg    
    Anna Berends    
    Anna Catarina Brühl    
    Anna Catharina Heijligers    
    Anna Catharina Nagtheim    
  ( - 1861) Anna Catharina Rienstra    
    Anna Catharina van Spare    
    Anna Catharina Vetter    
    Anna Catharina (Anny) Hoekstra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Anna Christina Stoeltje    
    Anna Cornelis Romkema    
    Anna Dorothea Koolen    
    Anna D. Oppedijk    
  (1645 - ) Anna Elisabeth Copes    
    Anna Gatzes Rusticus    
    Anna Geertruida Schoot    
    Anna Geertuijd Houtvast    
  ( - 1833) Anna Gesina Sermes    
    Anna Ghijsen    
  ( - 1935) Anna G. Posthumus    
    Anna Harmens    
    Anna Harmens Glyza    
    Anna Helena Dorothea van Haersolte    
    Anna Hiddes Stallinga    
    Anna Isabella Rolf    
  ( - 2007) Anna Jacoba Uit Oude Groeneveld    
  (1623 - ) Anna Jans Gravius    
    Anna Johannes Hannema    
    Anna Johannes de Jong    
    Anna Johannes Marinus    
    Anna Johans    
    Anna Judith van Echten tot den Oldenruitenborgh    
    Anna J. van der Weide    
  ( - 1840) Anna Margaretha Bergsma    
  ( - 1923) Anna Margaretha Kessens    
    Anna Margaretha (Annie) Jongstra    
  ( - 1985) Anna Maria de Bakker    
    Anna Maria ten Berge    
    Anna Maria Boosten    
    Anna Maria Brinkman    
  (1759 - 1814) Anna Maria Driessen    
    Anna Maria Ferwerda    
    Anna Maria Gerards    
    Anna Maria Heijnen    
    Anna Maria Maclaine    
    Anna Maria Roos    
    Anna Maria Schaepkens    
    Anna Maria von Schwarzburg   50571 
    Anna Maria van Sminia    
    Anna Maria Vonk    
    Anna Maria Catharina Alberda van Ekenstein    
    Anna Maria Catharina Schröder    
    Anna Maria Elisabeth Theresia Westers    
    Anna Maria Hubertina Voncken    
    Anna Maria Lucia Vorberg    
    Anna Maria Theresia Luster    
    Anna Maria (Annie) Sentenie    
    Anna Martens Zonsma    
    Anna Martina Labots    
    Anna Nolles Adema    
    Anna Ritskes van der Vorm    
  (1734 - ) Anna Sibrandus Mekema / Meekma    
    Anna Sofie van Schwarzburg-Rudolstadt   899 
    Anna Sophia Dorothea Jordan    
    Anna Susanna Bijlard    
    Anna Susanna Blom    
    Anna Sybrens Kleisma    
  ( - 1607) Anna Taeckesdr.    
    Anna Tjaerds Goerda    
  (1766 - 1806) Anna Tjerks Jelgersma    
    Anna Ulbes (Hanna)    
    Anna W. Zeinstra    
    Anna (Antje) Pieters Andringa    
    Anne Anema    
    Anne Boorsma    
    Anne van der Bos    
  ( - 1936) Anne Flapper    
  ( - 1990) Anne Flapper    
    Anne de Glee    
    Anne Heidsma    
    Anne Hettinga    
    Anne Hyde    
    Anne de Jager    
    Anne Kampen    
  ( - 1919) Anne Koenen    
    Anne Kruis    
    Anne de Longin    
    Anne Mortimer   1869625 
    Anne Oosterbaan    
  ( - 1971) Anne Reekers    
    Anne Rijpkema    
    Anne Strikwerda 1 kB  
    Anne Terpstra    
  ( - 1949) Anne Walta    
    Anne Alberts de Vries    
    Anne Andries de Lange    
    Anne Annes Bouma    
    Anne Annes de Jong    
    Anne A. de Boer    
  ( - 1772) Anne Buwes (Bouwes)    
  ( - 1889) Anne Carel (Mr.) Wijckerheld Bisdom    
    Anne Dirks van der Meer    
    Anne Douwes    
  ( - 1801) Anne Gaties Buma ?    
    Anne Gerrits Bruinsma    
    Anne Jacobs Rusticus    
  ( - 1856) Anne Jans Faber    
    Anne Jans Koopmans    
    Anne Jans van Tuinen    
    Anne Jelles Hemstra    
    Anne Johannes    
    Anne Johannes Osinga    
    Anne Johannes Rispens    
  (1767 - ) Anne Johannes Zwaga    
    Anne Klazes van der Klaver    
    Anne Klazes Terpstra    
    Anne Martens Visser    
    Anne Melles Rauwerda    
  ( - 1639) Anne Ottes    
  ( - 1878) Anne Pieters Bleeker    
    Anne Pieters Hiemstra    
    Anne Pieters Tekstra    
  ( - 1546) Anne Pybes Pybes 1 kB  
    Anne Regnerus de Wendt    
    Anne Ruyrts 1 kB  
    Anne Sweitses Huisman    
    Anne Tietes de Groot    
  ( - 2014) Anne Tjeerds (Toon) Jorna    
    Anne Uiltjes de Jong    
    Anne Wiebes de Boer    
  (1758 - 1826) Anne Wierds Wierdsma 1 kB  
    Anne Wytzes Tekstra    
    Anne Wytzes van der Weit    
    Anneke Osinga    
    Anneke Saakstra    
    Anneke Sikkes    
    Anneke Jans Vierstra    
    Anneke Piers    
    Annetie/ Antje Sybrens/ Antje Minnes    
    Annie    
    Annie de Boer    
  ( - 1982) Annie de Boer    
    Annie Bus    
    Annie Ettema    
    Annie Halma    
    Annie Hoekstra    
  ( - 2002) Annie Hylkema    
    Annie Jorna    
    Annie Kamsma    
    Annie de Kroon    
  ( - 2011) Annie Metz    
  ( - 2001) Annie Smeenk    
    Annie Vredenburg    
    Annie Willemze    
    Annie Witteveen    
    Annie Jans' Woudstra    
    Annie Maria Rijper    
    Annigje Wind    
    Annigje Christiaans Smit    
    Annigje Hermanus Vos    
    Annigje Jans Reinders    
    Annigje Ottes Geneé    
    Annigje Tj. van der Meer    
    Annius Isbrands Vos    
  (1807 - ) Anno (Anne) Hettinga    
    Anny Huurman    
    Anny Ludema    
    Anny van der Tol    
    Ans van Oyen Alkemade    
  ( - 570) Ansbertus 1 kB 13224216903680 
    Ansch Hommes de Jong    
    Anscharius II van Ivrea   15032553984 
    Ansche Eeltjes de Boer    
    Ansche Rinkes van der Ploeg    
    Ansck Andles Hiddinga    
    Ansck Lolckes    
  (1627 - ) Ansck Pybes    
  (1733 - 1808) Ansk Gerkes    
    Anske Hoeben    
  (1795 - ) Anske Allerts (Ansche) Hogema    
    Anske Bockes Bruynsma 1 kB  
    Anske Johannes van Asperen    
    Anske Laases Piekema    
    Anskje Boersma    
    Anskje Waayer    
    Anskje Folkerts Wagenaar    
  (1796 - 1838) Anskje Gerkes Huitema    
  ( - 1817) Anskje Johannes Woudboer    
    Anskje Riemers Huitema    
    Anskjen Reinders Jilderts    
  ( - 1987) Ant de Jong    
  ( - 1856) Anthonie van Gerwen    
    Anthonius van Klaaveren    
    Anthonius Quaflijg    
    Anthonius Petri    
  ( - 1942) Anthony van de Wetering    
    Anthony Ages Wassenaar    
  ( - 2009) Anthoon Eikens    
    Anthoon Jozef Albertus Melein    
    Anti Dirx    
    Antie Annius Vos    
  ( - 1666) Antie Beerns    
  (1767 - 1808) Antie Bontes Yntema    
    Antie Engels    
    Antie Hessels    
    Antie Johannes    
  ( - 1712) Antie Lazes    
  (1700 - ) Antie Menso Mensonides    
    Antie Ryurdts    
  (1744 - ) Antien Ymes    
  ( - 1826) Antje    
    Antje    
    Antje    
    Antje Bakker    
  ( - 1975) Antje de Boer    
    Antje Boomkamp    
    Antje Bosman    
  ( - 1913) Antje Brouwer    
  ( - 1977) Antje Bruning    
    Antje Elzinga    
    Antje Evers    
    Antje Haackma    
  ( - 1890) Antje Hoitinga Mulier    
    Antje Jellema    
    Antje Jellema    
    Antje Klaver    
    Antje Kooistra    
    Antje Kuiper    
    Antje Monkelbaan    
  ( - 2015) Antje Oord    
    Antje de Rijk    
    Antje Roodhof    
    Antje Schaafsma    
    Antje Seinstra    
    Antje Sijtsma    
    Antje Strikwerda    
  ( - 2009) Antje Terpstra    
    Antje Tuinstra    
    Antje Wigles    
    Antje Willems    
    Antje de Witte    
    Antje de Witte    
    Antje Woudstra    
    Antje Yntema    
    Antje Abrahams Krootsma    
    Antje Ages    
    Antje Andles Hiddinga    
    Antje Anes    
    Antje Annes Kingma    
    Antje Annes Swart    
    Antje Anskes Syperda    
    Antje Arjens    
    Antje Arjens Riemersma 1 kB  
    Antje Ates Hoogendorf    
    Antje Baukes    
  (1759 - ) Antje Baukes    
    Antje Berends Burgers    
    Antje Botes Nijdam    
    Antje Boukes Wagenaar    
    Antje Broers Sprongsma    
  ( - 1933) Antje B. (Anna) Meintema    
    Antje Christoffels Postma    
    Antje Cornelis Kamstra    
    Antje Daams Damstra    
    Antje Dirks Oenstra of Sjaarda 1 kB  
    Antje Dirks van der Woude    
    Antje Douwes    
    Antje Douwes Hobma    
    Antje Douwes Metz    
    Antje Durks    
  ( - 1853) Antje Durks Terpstra    
    Antje Durks van der Woude    
    Antje Eeltjes    
    Antje Eesges    
    Antje Elisabeth van der Heijde    
    Antje Feddes Wielenga    
    Antje Foekes    
    Antje Fokkes Feitsma    
    Antje Fokkes de Groot    
    Antje Folkerts Sinnema    
    Antje Foppes (Wiegersma)    
    Antje Frankes Zijlstra    
    Antje Franses Tilstra    
    Antje F. Kloosterman    
    Antje Geerts Lok    
    Antje Geerts van der Veen    
  ( - 1783) Antje Gerbens    
    Antje Gerbens Kooistra    
    Antje Gerrits van der Ley    
  ( - 1864) Antje Gerrits Sjaardema    
    Antje Gerryts Roelema    
    Antje Hanzes Uitsma    
    Antje Harckedr.    
  ( - 1787) Antje Harmens    
  ( - 1814) Antje Harmens    
    Antje Harmens    
    Antje Harmens    
    Antje Harmens Asma    
  ( - 1821) Antje Heeres Taekema    
    Antje Heerkes    
  ( - 1720) Antje Heerts    
    Antje Heines    
    Antje Heins    
    Antje Hendriks Bosma    
    Antje Hendriks Elzinga    
    Antje Hendriks Hannema    
    Antje Hendriks van der Ploeg    
  (1733 - ) Antje Hessels    
  ( - 1806) Antje Hessels    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Antje Hessels de Boer    
  (1716 - 1751) Antje Hessels Hommema    
    Antje Hessels van der Kolk    
    Antje Hieltjes van der Zee    
    Antje Hotses    
  ( - 1786) Antje Hotses    
    Antje Huites    
  ( - 1827) Antje H. de Boer    
    Antje Idses Wiglama    
    Antje Jacobs    
  (1733 - 1809) Antje Jacobs    
    Antje Jacobs    
    Antje Jacobs    
    Antje Jacobs Faber    
    Antje Jacobs Greidanus    
  (1747 - ) Antje Jacobs de Jong    
    Antje Jacobs Mulder    
    Antje Jacobs Strikwerda    
    Antje Jacobus Zijlstra    
    Antje Jans    
    Antje Jans    
    Antje Jans    
    Antje Jans    
    Antje Jans    
    Antje Jans Agema    
    Antje Jans Jansen    
    Antje Jans Jongsma    
    Antje Jans Jorritsma    
    Antje Jans Lanting    
    Antje Jans Martens    
    Antje Jans Rispens    
    Antje Jans Vermeer    
    Antje Jans Wopma    
  ( - 1836) Antje Jans Wybenga    
    Antje Jans Wynia    
    Antje Jans Zwart    
    Antje Jarings van der Velde    
    Antje Jelles Kloosterhof 1 kB  
    Antje Jetzes Uilkema    
  ( - 1843) Antje Jilderts Kuipers    
    Antje Jilles de Boer    
    Antje Jippes Miedema    
    Antje Jogchums Epema    
    Antje Johannes Brinksma    
    Antje Johannes Veldman    
    Antje Johannes Veltman    
    Antje Johannnes Faber    
    Antje Joseph Rozinga    
    Antje Jozefs Zalmstra    
    Antje Klases    
  (1758 - 1761) Antje Klases    
  (1761 - 1782) Antje Klases 1 kB  
    Antje Klazes Kooistra    
  (1731 - ) Antje Kleises    
    Antje Kornelis Hornstra    
    Antje Kornelis Kuipers    
    Antje Lieuwes    
    Antje Lieuwes Mulder    
    Antje Lieuwes van der Veen    
  (1706 - ) Antje Louws Fopma    
    Antje Mathevis (Ypma)    
    Antje Meies    
    Antje Meinderts    
    Antje Minnes Koopmans    
  ( - 1900) Antje Niezes Zondervan    
  (1687 - ) Antje Obbes 1 kB  
    Antje Olferts Odinga    
    Antje Pabes Hiemstra    
    Antje Piers    
    Antje Piers Bovenga    
    Antje Piers Piersma    
  ( - 1670) Antje Pieters    
    Antje Pieters Blinksma    
  ( - 1842) Antje Pieters van der Meij    
    Antje Pieters Postma    
    Antje Pieters Steenstra    
  (1808 - 1845) Antje Pieters Witteveen    
    Antje Pieters (Aaltje) Veersma    
    Antje Popkes Groeneveld    
    Antje Popkes Steigenga    
    Antje Reins    
  ( - 1812) Antje Rienks    
  (1703 - 1769) Antje Ruurds 1 kB  
    Antje Sapes Douma    
    Antje Sapes Elzinga    
    Antje Sietses Stornebrink    
    Antje Sikkes Stornebrink    
    Antje Simens Cnossen    
  ( - 1817) Antje Simkes    
    Antje Simons Attema    
    Antje Sipkes Tjilserda (Tjilzerda)    
    Antje Sipkes Venema    
  ( - 1808) Antje Sjerps    
    Antje Sjirks Joustra    
  ( - 1782) Antje Sjoerds    
  ( - 1773) Antje Sjoerds Hoitinga    
    Antje Sjoerds Tilma    
    Antje Sjoerds Wiarda    
    Antje Sybouts Hibma    
    Antje Sybrens    
    Antje Sybrens Fijnja    
  ( - 1862) Antje Sybrens Hogenbrug    
    Antje Sybrens Visser    
    Antje Sytses Rienstra    
    Antje Taekles Wiersma    
    Antje Teades    
    Antje Thomas de Vos    
    Antje Tietes Jorritsma    
    Antje Tjallings Heerema    
  ( - 1828) Antje Tjallings van der Meulen    
    Antje Tjeerds Bosma    
    Antje Tjeerds de Haan    
    Antje Tjeerds Jorna    
    Antje Tjerks    
    Antje Tjitzes van der Wal    
    Antje Tjitzes van der Wal    
    Antje Ulbes    
  ( - 1855) Antje Walles Weerman    
    Antje Wiebes Looyenga    
    Antje Wierds Douma    
    Antje Wijbrens    
    Antje Willems    
    Antje Willems    
    Antje Willems Asma    
    Antje Willems Jansma    
    Antje Willems Kamstra    
    Antje Willems Zijlstra    
    Antje Wopkes Hoogma    
    Antje Ydes Sinnema    
    Antje Ykes de Boer    
    Antje Ymes    
    Antje Ymtes Greydanus    
    Antje (Anna) Haitsma    
    Antje (Anne) Boorsma    
  ( - 1987) Antje (Anne) Melchers    
  ( - 1857) Antje (kind van Fettje) van der Weide    
    Antjen Jans de Ram    
    Antoine van Bourbon    
    Antoine II Lotharingen    
    Antoinetta Margrieta Coops    
  ( - 2015) Anton    
  ( - 1415) Anton Bourgondië    
    Anton Dreesmann    
    Anton Dreesmann    
    Anton Kuhlmann    
  ( - 2004) Anton Siemensma    
    Anton Stockmann    
    Anton Zeinstra    
    Anton Joseph Vankan    
  ( - 1806) Antonetta Antony Jansen    
    Antonia van Haaren    
    Antonia Kerkhoff (of Kerckhoff)    
    Antonia Rombouts 1 kB  
    Antonia Temming    
    Antonia Elisabeth (Töne) Bürger    
    Antonie Jans Vlink    
    Antonio van Portugal    
  ( - 1969) Antonius Adema    
    Antonius Potma    
    Antonius Bernardus Teitink    
    Antonius Frederik Kerkhoven    
    Antonius Herman Henrikus Maria (Anton) Brenninkmeijer    
    Antonius Jacobus Schomaker    
  (1797 - ) Antonius Piers Jorritsma    
    Antony Armstrong-Jones    
    Antony Bonekamp    
  ( - 1969) Antoon Beljon    
    Antoon de Jong    
    Antoon Schrand    
    Antoon Ummels    
    Antoon Anne (Jonkheer) van Andringa de Kempenaer    
    Apollonia Petrus Bos    
    Archibald Douglas   116850 
  ( - 1031) Archimbald II van Bourbon   30631831104 
    Arend Jans Hanenburg    
  (1806 - 1830) Arend Willem Hermanus' Witte    
    Arendina Brouwer    
    Arendje Roskam    
  ( - 1818) Arendje Klazen    
    Arent van Boeymer    
  ( - 1856) Arentje Jans Hanenburg    
    Argotta 1 kB 211587470458881 
    Argotta   52896867614721 
  ( - 1574) Ariaen Annesz.    
    Arie Johannes Brouwer    
  ( - 2004) Arjen van den Berg    
  ( - 1992) Arjen Boersma    
    Arjen Bonnema    
  ( - 1992) Arjen Draaisma    
    Arjen Hilt    
  ( - 1947) Arjen Norder    
    Arjen Riemersma    
    Arjen de Vries    
    Arjen Wassenaar    
    Arjen Andries Wassenaar    
    Arjen Jans 1 kB  
  (1723 - 1762) Arjen Jans Osinga 1 kB  
    Arjen Joukes de Vries    
    Arjen Klazes Jenema    
  ( - 2000) Arjen Pieter Witteveen    
    Arjen Reinders Schat    
    Arjen Sikkes    
    Arjen Sytzes Sytsma    
    Arjen Wiebrens de Jong    
    Arjen Wybrens Jaarsma    
    Arlette van Falaise   469767369 
    Arnold van Gelre    
  ( - 1961) Arnold Jansen    
  ( - 2014) Arnold Jorna    
    Arnold van Randerode    
    Arnoldus   6612108451846 
  ( - 601) Arnoldus   6612108451840 
    Arnoldus Arjens van Balen    
    Arnoldus Gerardus de Brie    
    Arnoldus Johannes Kok    
    Arnoldus Tjerks Albada Jelgersma    
  (1776 - ) Arnoldus Tjerks (Nolle) Jelgersma    
    Arnoud II van Kleef    
    Arnoud IV van Oudenaerde   12611598 
  ( - 993) Arnulf van Holland   3228611072 
    Arthur    
  ( - 1502) Arthur Tudor    
    Artje Gerkes Molenaar    
    Arue Johannes' de Jong    
    Arvilla Hamblin    
    Aschwin Thedel Adelbert von Sierstorpff-Cramm   26 
    Assuerus Hendriks Nijdam    
    Ass. Huitema    
  ( - 2007) Ate Bijlsma    
    Ate Talsma    
    Ate Ates    
    Ate Douwes Dijkstra    
    Ate Douwes de Klaver    
    Ate Douwes Ligthart    
  ( - 1593) Ate Eelkes    
    Ate Fokles    
    Ate Hillebrants    
    Ate Klazes Wiersma    
  ( - 2012) Ate Minne Wiersma    
    Ate Piebes de Boer    
    Ate Piers Gerritsma    
    Ate Pieters Talsma    
    Ate Reins    
  (1718 - ) Ate Sakes    
    Ate Siemens Knol    
    Ate Sjoukes Huitema    
    Ate Sybrens de Vries    
    Ate Watzes    
    Ate Ypes Kamsma    
  ( - 1813) Athe Jans Grijpma 1 kB  
    Athy Aedes Unia    
    Athy Rienckzdr van Andla    
    Atje van der Woude    
  (1751 - 1753) Atje Klases    
  (1753 - 1793) Atje Klases 1 kB  
    Atje Pieters Hogema    
    Atje Ruerds Bekema    
  (1756 - ) Atje Yttes    
    Atsje Watzes    
  ( - 2007) Atte Kleefstra    
    Atte Wiarda    
    Atte Jans Bakker    
    Atte Jans Nauta    
    Atte Sjoerds Reinstra    
    Attie Harmens    
    Attje    
    Attje Terpstra    
    Attje Berends Brouwer    
  ( - 1818) Attje Hyltjes (of Attje Tjallings)    
    Attje Jans    
    Attje Meyes Plantinga    
    Attje Rimmers    
  ( - 1920) Attje Teunis Sikma    
    Attje Tjittes (of Ottje) van der Meulen    
    Atze Freerks van der Bos    
    Atze Ypes Groeneveld    
    Auck    
    Auck Sioeks    
  ( - 1679) Auck Tyaerdtsdr 6 kB  
    Aucke 1 kB  
  (1724 - ) Auckje Acronius    
    Auckje Koops    
  ( - 1667) Auckje Siercks Hanckema    
  (1705 - ) Auckjen Menso Mensonides    
    August Brenninkmeijer    
  ( - 1758) August Willem (van Pruisen) van Hohenzollern   456 
    Augusta Reuss zu Ebersdorf    
    Augusta van Saksen Coburg    
  ( - 1921) Augusta van Sleeswijk-Holstein    
    Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein-Wiesbaden   1009 
    Augustina Johanna (Aukje) Hylkema    
    Augustina Maria Schrage    
    Augustinus Wilhelmus Franciscus Woudboer    
    Auk Bauckes    
  ( - 2001) Auke Algra    
    Auke Bierma    
    Auke Bonnema    
  ( - 1983) Auke Fennema    
  ( - 2015) Auke Hoekstra    
  ( - 1991) Auke Koopmans    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Auke Kroondijk    
    Auke Osinga    
  ( - 1992) Auke Prins    
    Auke Visser    
    Auke de Vries    
    Auke Weersma    
    Auke Wiersma    
  ( - 1916) Auke Zandstra    
  ( - 1917) Auke Aans Algera    
    Auke Auke Frankena    
  (1784 - 1865) Auke Aukes    
    Auke Aukes Frankena    
  ( - 1881) Auke Geerts Westra    
    Auke Gosses    
    Auke Hantjes Hannema    
  ( - 1762) Auke Hotses    
  (1785 - 1849) Auke Jans Aukes    
    Auke Jans Boersma    
    Auke Jans Jansma    
  (1723 - ) Auke Johannes'    
    Auke Klazes de Haan    
  ( - 1807) Auke Lolkes van der Meer    
    Auke Martens van der Zee    
    Auke Nannes de Vries    
    Auke Oeges Breeuwsma    
    Auke Okkes op Rispens    
    Auke Pieters Sierdsma    
    Auke Pieters de Vries    
    Auke Pytters    
  (1706 - ) Auke Ruurds 1 kB  
    Auke Ruurds Bonsma    
    Auke Sjoerds Bonga    
    Auke Sjoerds Kamstra    
    Auke Symens Jellema    
  ( - 1998) Auke (Jannes) Poepjes    
    Aukje Bijlsma    
    Aukje Boekema    
    Aukje Dijkstra    
    Aukje Eringa    
    Aukje Geertsma 1 kB  
    Aukje Hendriks    
    Aukje Hoekstra    
    Aukje Koopmans    
    Aukje Labordus    
    Aukje Loonstra    
    Aukje Osinga    
    Aukje Reitsma    
    Aukje Schadenberg    
    Aukje Tolsma    
    Aukje Feddes Graaf    
    Aukje Folkerts Postma    
    Aukje Franzes Roorda    
    Aukje Gerbens van der Velde    
    Aukje Hendriks Bakker    
    Aukje Jans de Boer    
    Aukje Jans Westerhuis    
  ( - 1811) Aukje Johannes    
    Aukje Joukes Hilarides    
    Aukje Piers Gosliga    
  ( - 1631) Aukje Pieters    
    Aukje Ruurds Wynia    
    Aukje Sipkes Sipkema    
    Aukje Ulbes Rypma    
    Aukje Willems    
    Aukjen Ates Mulder    
    Aukjen Goikes Crasburg    
    Aukjen Ruurds Bekema    
    Aukjen Sikkes Kuipstra    
    Aukjen Ybeles van Rees    
    Aurelia Hillema    
    Averardo de' Medici    
    A. Abma    
  ( - 2002) A. Agricola    
    A. ten Berge    
    A. Bierma    
    A. Bijlholt    
    A. Bleeker    
    A. Bleeker    
  ( - 1990) A. de Boer    
    A. de Boer    
    A. de Boer    
    A. Boersma    
    A. Bonnema    
    A. Bos    
    A. Bosma    
    A. Bouma    
    A. Bouma    
    A. Bouma    
    A. Brandsma    
    A. Brenninkmeijer 1 kB  
  ( - 2004) A. Bus    
    A. Deinum    
    A. van Dijk    
    A. van Dijk    
  ( - 1995) A. van Dijk    
  ( - 1988) A. Dölle    
    A. Dölle    
  ( - 2014) A. de Dood    
    A. Dooper    
    A. Draisma    
    A. van Esveld    
    A. Feenstra    
    A. Galama    
    A. de Haan    
    A. Hannema    
    A. Heeg    
  ( - 2015) A. Hiemstra    
    A. Hoekstra    
    A. Hofma    
  ( - 2014) A. Jellema    
    A. de Jong    
    A. de Jong    
    A. de Jong    
    A. de Jong    
    A. de Jong    
    A. Jongbloed    
  ( - 1977) A. Jukema    
    A. Kamminga    
    A. Kamsma    
    A. van Kempen    
    A. Kingma    
    A. Kooistra    
    A. Koopmans    
    A. Kreineman    
    A. Kuipers    
    A. van der Leij    
    A. Lenes    
    A. van der Meer    
    A. Miedema    
    A. Monsma    
    A. Nota    
    A. Overal    
    A. Pasma    
    A. Piebenga    
  ( - 1985) A. Pijper    
  ( - 2006) A. Postma    
    A. Rinsma    
    A. Roeda    
    A. Schukken    
    A. Sipma    
    A. Smeding    
    A. Smeding    
  ( - 1983) A. Spoelstra    
    A. Stapenséa    
    A. Suyker    
    A. Terpstra    
    A. Terpstra    
    A. Terpstra    
    A. Velthuys    
  ( - 2014) A. de Vries    
    A. de Vries    
    A. van der Wal    
    A. Wallien    
    A. van der Werff    
    A. Werkman    
    A. Wiersma    
    A. Wiersma    
    A. Wijngaarden    
    A. van Wijngaarden    
    A. Wouda    
    A. Wûbbold    
    A. Wynia    
  ( - 1993) A. Zijlstra    
  ( - 1999) A. Zijlstra    
    A. Simon Berg    
    A.A. Mulder    
    A.B. van der Werf    
    A.C. Fortuin    
  ( - 2005) A.C.G. (Fons) van Steen    
    A.D. Boersma    
    A.E. Westra    
    A.F. Koopmans    
    A.F. (of: A.L.B.) van der Werf    
    A.F.W. Bronkhorst    
  ( - 2018) A.G. Jensma    
  ( - 2007) A.G.J. (Gerard) Poiesz    
  ( - 2012) A.J. Bosma    
  ( - 2013) A.J. Folkertsma    
    A.J. Honebecke    
  ( - 2012) A.J. van Hulsen    
    A.J. Smolders    
    A.J. Wynia    
    A.K. Fortuin    
    A.M. Brinkmann    
    A.M. (Tine) de Vries    
    A.M.C. Müller    
    A.N. Osinga    
  ( - 2013) A.S. Buma    
    A.Tj. Jorna    
  ( - 2012) A.W. van Ameyden    
    A.W. Pieper    
  ( - 1967) A.W. Terpstra    
  ( - 1837) Baafke Faber    
    Baatje Alberts    
  (1752 - 1760) Baatje Andries'a Andla    
    Baatje Douwes Donia    
    Baatje Ynzes    
    Baaye Lieuwes de Jong    
    Bae Pieters 1 kB  
    Bae Pyters    
  (1706 - ) Baetje Ages    
    Baltus Ariens    
    Barbara van Eijsden    
    Barbara Hulscher    
    Barbara Rolf    
  ( - 1681) Barbara Augustinus Cocx    
    Barbara Harmens Schaap    
    Barbara Maria von Chelius   23 
    Barbara Pieters Peel    
    Barber Hoytema    
    Barbera Scheurs    
    Barbera Sophia Knock    
    Barbera Wouters Toremans    
    Barnabo Visconti    
    Bart Sibles Brandenburg    
    Barteld Jacobs Hoks    
    Bartele Meilof    
    Bartele Dirks de Vries    
    Bartelt Setten    
    Barthold Jan de Schepper    
    Basina   105793735229441 
    Bastiaan van Campen    
    Bastiaan Theunis de Waard    
    Bauck van Meynsma    
    Bauck Hanses Stapert    
    Bauck Jacobs    
    Bauck Ysbrants    
  ( - 1721) Baucke Bauckes Unia 1 kB  
  ( - 1677) Baucke Gerrolts    
  (1697 - ) Baucke Hoytes    
  (1705 - ) Baucke Hoytes    
    Baucke Pybes    
  (1752 - ) Bauckje Durks'    
    Bauckje Riencksdr van Andla (of Camstra)    
  ( - 2014) Bauke    
  ( - 2013) Bauke Deinum    
  ( - 2014) Bauke Hoekstra    
    Bauke de Roos    
    Bauke Ros    
  ( - 2007) Bauke Tilma    
  ( - 2005) Bauke van der Velde    
  ( - 1887) Bauke Visser    
    Bauke Visser    
    Bauke de Witte    
    Bauke Booyens Tolsma    
    Bauke Broers Miedema    
    Bauke Durks Tuinstra    
  ( - 1841) Bauke Foekes Landman    
    Bauke Folkerts Kamstra    
    Bauke Franciscus Wartna    
    Bauke Franses Fopma    
  (1711 - ) Bauke Hessels Hommema    
    Bauke Jacobs Groothof    
    Bauke Jans Bruinsma    
    Bauke Jans Laroos    
    Bauke Jans Salverda    
    Bauke Johannes Falkena    
    Bauke Klazes Seffinga    
    Bauke K. Zeinstra    
    Bauke Lolkes Wartna    
    Bauke Meinderts Haarsma    
    Bauke Oenes Sieperda    
    Bauke Ottes    
    Bauke Piers Lettenga    
    Bauke Piers Lettinga    
  ( - 1823) Bauke Pieters Bootsma    
    Bauke Pieters Veldman    
  (1624 - ) Bauke Pybesz.    
    Bauke Rientses Bakker    
    Bauke Rinnerts de Boer    
    Bauke Rinses    
    Bauke Ruurds van Donia    
    Bauke Sjoerds    
  ( - 1973) Bauke Sjoerdt Zeinstra    
    Bauke Tjallings Sieswerda    
    Bauke Tjeerds    
    Bauke Tjeerds Andringa    
    Bauke Tjerks Hooghiemstra    
    Bauke Wopkes de Ruiter    
    Baukien Fokkes Steensma    
    Baukien Pieters de Jong    
    Baukje    
    Baukje    
    Baukje de Boer    
    Baukje Bosma    
  ( - 1868) Baukje Cats    
  ( - 1997) Baukje Hoekstra    
  ( - 1951) Baukje Kuipers    
    Baukje Nauta    
    Baukje Ruidenga    
  ( - 1996) Baukje Tamminga    
    Baukje Veldman    
    Baukje Vervat    
  ( - 1922) Baukje Westhof    
  ( - 1922) Baukje van Wieren    
    Baukje Zalmstra    
  ( - 1916) Baukje Zijlstra    
    Baukje Agges Poelstra    
    Baukje Allardus Nicolai    
    Baukje Annes Hoekstra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Baukje Baukes Jansen    
    Baukje Botes de Boer    
    Baukje Bouwes Postma    
    Baukje Broers Haagsma    
  ( - 1744) Baukje Douwes    
  ( - 1836) Baukje Folkerts Jensma    
    Baukje Geeuwkes de Boer    
    Baukje Hedzers Tiemersma    
    Baukje Hendriks Hoekstra    
    Baukje Hessels    
    Baukje Hessels Dijkstra    
    Baukje Hessels Rolsma (Rollema)    
    Baukje Idzes    
    Baukje Jans    
    Baukje Jans de Jager    
    Baukje Jans Sikma    
    Baukje Jentjes Evertsma    
    Baukje Jenzes Talsma    
  ( - 1825) Baukje Jorrits    
    Baukje Joukes    
    Baukje Klases    
    Baukje Klazes    
    Baukje Kornelis de Rijk    
    Baukje Kornelis de Roos    
    Baukje Lamberts    
  ( - 1812) Baukje Meyes    
  ( - 1829) Baukje Pieters Postma    
  ( - 1836) Baukje Sjoukes Poelstra    
    Baukjen Dirks (Beukjen)    
  ( - 1876) Baukjen Jacobs Slotsma    
    Baukjen Jans Oordt    
    Baukjen Johannes Marijnen    
    Baukjen Lolkes Durksz    
    Baukjen Murks Abma    
    Bauwe (Berentje) Popkes    
    Béatrice de Louvain   807153257 
    Béatrice de Montluçon   239311181 
  ( - 1384) Beatrice della Scala   917519 
  ( - 1478) Beatrijs van Haeften    
  ( - 1286) Beatrix van Bohemen    
    Beatrix van Heuckelom Otten    
    Beatrix van Neurenberg    
    Beatrix van Rethel   29360459 
    Beatrix della Scala    
    Beatrix van Vlaanderen    
    Beatrix Cecilia de Haan    
  ( - 1888) Beatrix Jans Ferwerda    
    Beatrix Sijmons    
    Been Hendriks Hofstra    
    Beerend Gerrits van der Hoff    
    Beeuwkjen Dirks    
    Bego II   25828548642 
    Beint Rijpkema    
    Beint van der Schaaf    
    Beits Jetses    
  ( - 2013) Beitske Cnossen    
    Beitske Fenema    
  (1782 - ) Beitske Hettinga    
    Beitske Clases Ludum    
    Beitske Ikes    
  (1783 - 1807) Beitske Jacobs Hettinga    
  (1700 - ) Beitske Jans 1 kB  
    Beitske Jelles Bergsma    
    Beitske Jentjes    
    Beitske Lieuwes    
    Beitske Lolkes    
  (1705 - ) Beitske Louws Fopma 1 kB  
  (1731 - 1732) Beitske Meinderts 1 kB  
  ( - 1846) Beitske Pieters de Jong    
    Beitske Sipkes Sipkema    
    Beitske Sybes de Boer    
    Beitske Wijpkes    
    Bella van der Meer    
    Ben Hendriks    
    Benjamin Mennes de Jong    
    Ber Ringnalda    
  ( - 2014) Berber Kamsma    
  ( - 1914) Berber Koldijk    
  ( - 1874) Berber Gooverts Kuipers    
    Berber Gosses    
    Berber Hendriks Tabes    
    Berber Lammerts Dijkstra    
    Berber Lammerts Dijkstra    
    Berber Piers Fokkens    
    Berber Rinnerts    
    Berber Sikkes Brouwer    
    Berber Thomas Stornebrink    
    Berend Feenstra    
    Berend Froklage    
    Berend Lines    
    Berend Franses    
    Berend Hendriks Damhuis    
    Berend Jacobs van der Hof    
    Berend Jans (de Jong)    
    Berend Lammerts Roodhof    
  ( - 1920) Berend Roelofs Posthumus    
    Berend Taekes IJsselstein    
    Berend Wybe van Klaarbergen 1 kB  
    Berendina Selis    
    Berendina Smeding    
    Berendina Helena de Zwart    
    Berendje Elisabeth Jonkmans    
    Berengaria van Navarra    
  ( - 924) Berengario van Friaul   15032553986 
  ( - 966) Berengario II van Ivrea   3758138496 
    Berengarius II   100892770 
    Berkjen Pieters    
  ( - 1853) Bernard Brenninkmeijer    
    Bernard Fischer    
    Bernard van Idema    
  ( - 1992) Bernard Kroon    
  ( - 2013) Bernard van der Meer    
    Bernard Smelt    
    Bernard Vroom 1 kB  
    Bernard Anton Tombeil    
    Bernard Georg Schrakamp    
    Bernard Georg Stockmann    
    Bernard Heinrich Kortendijk (Kottendiek)    
    Bernard Herman Woortman    
    Bernard Herman August Stockmann    
  (1686 - ) Bernardina Nanninga    
    Bernardina Emelia Stockmann    
    Bernardine Christiana Becker    
    Bernardus Boskagie    
    Bernardus Dijkstra    
    Bernardus Dorhout    
    Bernardus Drost    
    Bernardus Graafsma    
    Bernardus Hesselius    
  ( - 1968) Bernardus Ludema    
    Bernardus van der Meer    
    Bernardus Veltman    
    Bernardus de Vries    
    Bernardus Woltring    
    Bernardus Franciscus Randshuizen    
  ( - 1788) Bernardus Gerrits Wesling    
    Bernardus Gradus Gerritsen    
    Bernardus Hendriks Blumers    
    Bernardus Henricus Vroom    
    Bernardus Henricus Theodorus Pijper    
    Bernardus Hermanus (Berend / Beernt) Rohling    
  ( - 1782) Bernardus Jans Koelman    
    Bernardus Joekes Overdijk    
  ( - 1953) Bernardus Johannes Drewes    
    Bernardus Johannes Henckes    
    Bernardus Lamberts    
    Bernardus Pieters Veltman    
    Bernardus Rientzes de Boer    
  (1790 - 1846) Bernardus Tjallings Andela    
  ( - 1854) Bernardus Willems Hoogterp    
  ( - 1598) Bernd Buck    
    Bernerdina Huitema    
    Bernhard von Heyden   42788 
    Bernhard Kubbinga    
  ( - 2015) Bert Albersen    
    Bert Overdijk    
    Bert Souren    
    Berth Millovitch    
    Bertha van Heukelom   5477315 
    Bertila   15032553987 
    Bertus Boss    
  ( - 1986) Bertus van der Meer    
  ( - 2005) Bertus van der Werf    
    Beth de Jong    
    Betje Bosma    
    Betje Franses Kamsma    
    Bets Douwes    
    Betting Alberts de Boer    
    Betty Dijkstra    
    Beverly Nielsen    
    Beyts Douwes    
    Bibiana Bos    
    Bieuwkje Jakobus Postma    
    Bikor Petrus Bokkes    
  ( - 2010) Binke Herrema    
    Binne Jans Binnema    
    Binnert Ruurds Adema    
  (1684 - ) Bintie Jorna    
  (1734 - ) Bintie Binkes Acronius    
    Bintie Theunis Faber    
    Bintje Jans Riedstra    
    Bjettje Rintjes    
    Blanche van Lancaster    
    Blanche van Napels    
    Blijke Benjamins Reitsma    
  ( - 2017) Boate Jorna    
    Bocke Bruynsma    
    Bocke van Burmania    
  ( - 1558) Bocke Annez toe Scheltinge    
  ( - 1816) Boeltje Pieters    
    Bokje Piers van Gosliga    
  ( - 2010) Bokke Asma    
    Bokke Dijkstra    
    Bokke Abes    
    Bokke Gerlofs de Vries    
    Bokke Seerps Scheltinga 1 kB  
    Bokke Syses    
    Boleslaw von Beuthen und Kosel    
    Boleslaw II van Silezië zu Lieg    
  ( - 1301) Bolko I van Silezië zu Schweidnitz    
  ( - 1410) Bolko III van Silezië-Munsterberg    
    Bonne Armagnac    
  ( - 1425) Bonne van Artois    
    Bonne van Luxemburg   7478473 
  ( - 1625) Bonne Hotzez Lycklama    
  ( - 1841) Bonnefacius Bijvoets    
    Bonnie Hanenburg    
  ( - 2007) Bonte de Bruin    
  (1730 - ) Bonte Everts Yntema    
    Bonte S. Yntema    
    Bontje Geeuwkes de Jong    
    Bontje Jans Reitsma    
  ( - 1786) Boote Sjoukes (Bootsma)    
  (1760 - 1809) Boote Wytzes Hiemstra 1 kB  
    Borre Petronella    
    Boso van Arles   7516276994 
    Bot Hendriks    
    Bote Bonnet    
  ( - 2006) Bote Bouma    
    Bote Engwerda    
    Bote Huitema    
    Bote Johannes Brouwer    
    Bote Pieters Pietersma    
    Bote Romkes    
    Bote Wybrens Pieksma    
    Botho van Stolberg   49266 
    Botie Auckes 1 kB  
  ( - 1834) Botje Bouwes Tilstra    
    Botje Jentjes    
  (1727 - ) Botje Johannes'    
    Botje Wybrens Waltinga    
    Botke 1 kB  
  ( - 2013) Botsje v.d. Brug    
    Botte Alberts    
    Botte Foppes Wiersma    
  ( - 1641) Botte Siurdtsz 1 kB  
  ( - 2000) Bottje Hijlarides    
    Bottje Ages    
  ( - 1855) Bottje Gerrits de Boer    
    Bottje Symons Huizinga    
    Bouchard van Avesnes   12611760 
    Boudewijn van Loo    
  ( - 1891) Boudewijn van Saksen-Coburg-Gotha    
    Boudina Jozefina Poelsma    
  ( - 1981) Bougina Maria Mous    
    Bouk Minnema    
    Bouke Bakker    
    Bouke de Boer    
  ( - 1998) Bouke Kemker    
  ( - 1977) Bouke Roorda    
  ( - 2005) Bouke Siebenga    
  (1761 - 1803) Bouke Dirks (Badilon of Baucke) (Zweep Van Der) 1 kB  
  ( - 1728) Bouke Gerrits    
    Bouke Jan Dooper    
    Bouke Kornelis Dijkstra    
    Bouke Taekes    
    Boukien Gerrits (Baukje)    
    Boukje Boersma    
  ( - 1993) Boukje Jurna    
  ( - 1908) Boukje Koopmans    
    Boukje Plat    
  ( - 1824) Boukje Hayes Wybrands    
    Boukje Jans    
    Boukje Jelles    
    Boukje Jettes    
    Bouwe    
    Bouwe Algera    
    Bouwe Bouma    
  ( - 2016) Bouwe Hoekstra    
    Bouwe Andries Smeding    
    Bouwe Baukes Westra    
  ( - 1800) Bouwe Fopkes Bandstra    
  ( - 1820) Bouwe Jan    
    Bouwe Jans Jongstra    
    Bouwe Siebrens de Boer    
    Bouwe Ydes van der Meulen    
    Bouwina Clant, van het huis Scheltkema-Nijenstein    
    Boy de Geer    
    Branca Coutinho    
    Brandt Andries Bergsma    
    Brecht Pieters Hollander    
    Brecht Skeltes Reinsma    
    Brechtie Jackles Hobbema 1 kB  
    Brechtje Koopmans    
    Brechtje Johannes Gercama    
    Brechtsje Kooistra    
  ( - 1819) Bregtie Siebolts    
    Bregtje Hendriks Fridsma    
    Bregtje Minnes Klaver    
    Bregtus Dijkstra    
    Brites de Sousa    
    Brites de Sousa-Chirorro    
  ( - 1920) Broer de Boer    
  ( - 2001) Broer Boersma    
    Broer Haytsma    
  ( - 1998) Broer Tilstra    
    Broer Hendriks    
  ( - 1851) Broer Johans van Abbema    
    Broer Klazes de Vreeze    
    Broer Tjeerds Bakker    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Bruin Bruins Agricola    
    Bruin Franzes Hoekema    
    Bruinsje Bouwstra    
    Bruinskje Gerbens van der Kooy    
  ( - 1415) Brustijn Jansz van Herwijnen    
    Burde    
  (1736 - ) Burde Ennes    
  ( - 1511) Buwa Wabbaz 1 kB  
    Byntje Ages    
    B. Agema    
    B. Bakker    
    B. Boersma    
    B. Boonstra    
    B. Brandsma    
    B. v.d. Brug    
    B. de Jong    
    B. Jonkman    
    B. Peterson    
  ( - 2016) B. Piersma    
    B. van Seijen    
    B. Straatsma    
    B. Visser    
    B. (Ir.) Bolleman Kijlstra    
    B.A. Huisman    
    B.A. de Schiffart    
    B.A.G. Krekelberg    
    B.H. Engwerda    
    B.J. Hofstede    
    B.J. Huisman    
    B.Ph. Sterkenburgh    
    B.S. Santema    
    Carel Jan Jacob Wijckerheld Bisdom    
    Carl Philip von Unruh   194 
    Carlos Morales    
    Carolie Leopoldine barones van Hogendorp    
    Carolien Anna Elisabeth Ferié    
    Carolina Luckenholz (Luikenholst)    
    Carolus Henricus Cammans    
    Carolus Johannes Jorritsma    
    Caspar Leonardus Maassen    
    Castellano de Rezende y Pavia Martin Affonso de Melo    
  ( - 1445) Catharijn 1 kB  
  ( - 1255) Catharina   60162817 
    Catharina    
    Catharina Aden    
    Catharina Beemsterboer    
    Catharina Biel    
    Catharina Bleeker    
    Catharina Boersma    
    Catharina van Bourbon    
    Catharina Brouwer    
    Catharina van Burmania    
    Catharina Collin    
    Catharina Flapper    
  ( - 1407) Catharina van Geneve    
    Catharina van Haersma    
    Catharina van Haersma Buma    
    Catharina Hellingshuizer    
    Catharina Holtzbroek    
  ( - 1675) Catharina van Hottinga    
    Catharina Houtema    
    Catharina de Jong    
    Catharina Jonkman    
    Catharina Jozinski    
    Catharina van Kleef    
    Catharina Lens    
    Catharina van Lintelo   42789 
    Catharina Merx    
  (1692 - ) Catharina Murray    
    Catharina Post    
  ( - 1415) Catharina van Randerode    
    Catharina van Rozevelt    
    Catharina van Saksen-Launenburg   229377 
    Catharina Smeding    
  ( - 1968) Catharina van Sorge    
    Catharina Straatsma    
    Catharina Swynford   3739241 
  ( - 1446) Catharina van Valois    
  ( - 1903) Catharina van der Veer    
    Catharina Vester    
  ( - 1619) Catharina van Vierssen    
    Catharina van der Wal    
    Catharina Wolthuis    
    Catharina Zijlstra    
  ( - 1853) Catharina Agatha Langemeijer    
    Catharina Agnes Oosterbaan    
    Catharina Alles    
    Catharina A. Postma    
    Catharina Charlotte Georgina Frederika Louise Sophia Theresia van Saksen-Hildburghausen   255 
    Catharina Dirks Zeinstra    
    Catharina Elisabeth Engwerda    
    Catharina Elisabeth Winter    
    Catharina F. (T.) Bos    
    Catharina Gerrit Busendr.    
    Catharina Johanna van Eysinga    
    Catharina Juliana Huitema    
    Catharina Louisa Venema    
    Catharina Magthilde Geertruida Meijes    
    Catharina Maria ten Berge    
    Catharina Maria Spin    
    Catharina Maria Wiebenga    
    Catharina Maria Anna ter Horst    
    Catharina Maria Josephine Hubertina Giesberts    
    Catharina Pieters de Groot    
  ( - 1791) Catharina Pieters Weynen    
    Catharina Poppolina Jorritsma    
    Catharina Posthuma Bleeker    
    Catharina Theodora de Vries    
  (1786 - 1830) Catharina Tjepkes van der Wal    
    Catharina Walpurg von Haren   2673 
    Catharina Wasa   7817 
    Catharina Womelia Hixenius    
  ( - 1328) Catharina (bastaarde) van Holland 1 kB 5477313 
  ( - 1644) Catharina (Tringen) Scheren 1 kB  
    Catharine Koning    
    Catharine Parr    
    Catherina Onclin    
    Cathrine Metz    
    Catrijn Hendriks    
    Catrina Maria Vinke    
    Catrine Witteveen    
    Catrinus Broersma    
  ( - 1879) Catrinus Oneides    
    Cecelia Mecklenburg-Schwerin    
  ( - 1483) Cecilia van Haeften    
    Cecilia Jellesma    
    Cecilia Neville   934813 
    Cecilia Tenambergen    
    Cecilia Anna Nauta    
    Cecilia Geertruida Burghart    
    Cecilia Harmens Tromp    
    Cecilia Johanna van Heemstra    
    Cecilia Sjoerds Jorritsma    
  ( - 2017) Cees Rodenhuis    
  ( - 1572) Charles van Teligny    
    Charles Gabriel Henri von Malortie   164 
    Charlotte van Brunswijk    
    Charlotte Marck de la-Bouillon    
    Charlotte de Montfort-Laval   29195 
    Charlotte van Sovoye    
  ( - 1722) Charlotte Wittelsbach Keurvorst v. Palts    
  ( - 1860) Charlotte Alexandra van Pruisen    
    Charlotte Catherine Tremoille-Thouars de la    
    Charlotte Sophie Meckelenburg-Strelitz    
    Chris Bootsma    
    Chris Bootsma    
    Chrisje Pals    
    Christiaan Anhalt-Zerbst   490 
    Christiaan Cloots    
    Christiaan van der Mesche    
  ( - 1878) Christiaan Vrancken    
    Christiaan van Wijngaarden    
    Christiaan Wüst    
    Christiaan Bernard Posthumus    
    Christiaan Carel Lochnaar Duhoux    
    Christiaan Christoffel Veldman    
    Christiaan Daniëls van Dijk    
    Christiaan Hendriks Kempes    
    Christiaan Hendriks Peters    
  ( - 1999) Christiaan Hendrikus Petrus Gaarman    
    Christiaan J. Ockeloen    
    Christiaan Lodewijk Schleiermacher    
    Christiaan Lolles de Vreeze    
    Christian Grassiot    
    Christianna Maria Augusta Voss    
    Christianus van Campenhout    
    Christianus Klebach    
    Christina Hoever    
    Christina Kooistra    
  ( - 1799) Christina Osse    
    Christina Sinke    
    Christina de Vreeze    
    Christina Anna Elisabeth Maria Bloemen    
    Christina Dorothea van Lepel 1 kB  
    Christina Emerentia Lewe van Aduard    
    Christina Geertruida van der Veer    
    Christine van Hessen   14339 
    Christoffel van Arentsma    
  ( - 1836) Christoffel Christiaans Veldman    
    Christoph Heinrich Böduel    
    Chr. Johon    
    Cimburga van Masovië    
    Claas den Dubbelden    
    Claas Citses (Boer)    
    Claas Heerts    
  ( - 1766) Claas Jansen    
    Claas Jurriens    
    Claas Pieters de Jong    
    Claaske Sipkes Adema    
  (1668 - 1702) Claaske Tiards (Claeske Tjeerds)    
  ( - 1668) Claes Eelckes    
    Claes Gerbens Ludam    
    Claes Pieckes    
    Claire Marie de Nassau    
    Clara Jonghen    
    Clara van Scheltinga    
    Clara Hendrika Maria Bodewes    
    Clara Maria von Oër   671 
    Clara Maria Antonius de Haan    
    Clara Tjallinga Aebinga van Humalda    
    Clasina Huitema    
  ( - 1524) Claudia van Valois    
    Claudia Felicia van Tirol    
    Clazina Hylkema    
    Clemens Brenninkmeijer    
    Clementina Sobieska    
    Clitildis   13224216903681 
    Clodimirus IV    
  ( - 445) Clodius   105793735229440 
    Clodius IV    
    Cloterius I   26448433807362 
    Cl.S. Boomsma    
  ( - 2016) Coba    
    Coba de Bruin    
    Coba Hettinga    
    Coenraad Hamstra    
    Coenraad de Vries    
    Coenraad Hendriks Kuhlman    
    Coenraad Willem Sloet tot Lindenhorst en Slotenhagen    
  ( - 1862) Coenraad Willem Antoni (Mr. baron) van Haersolte van de Doorn    
    Conradus Vinken    
    Constance van Sicilië   14680229 
  ( - 1995) Constant A.J. Lenglet    
    Constantia Johanna Josephina (Conny) van Gennip    
  ( - 2011) Cor van Asma    
    Cordula van Gemen    
    Cornelia van Altena    
    Cornelia Attema    
    Cornelia Bonnema    
    Cornelia de Haan    
  ( - 1992) Cornelia Hobma    
    Cornelia van der Meulen    
    Cornelia Nota    
    Cornelia Pruidon    
    Cornelia Verbogt    
  ( - 1812) Cornelia Cornelis Mertens    
    Cornelia Hendrika van Giffen    
  ( - 1828) Cornelia Huybert Emmen    
    Cornelia Johanna Brüning    
    Cornelia Mary Wagner Newhouse    
    Cornelia Paulus Ennema    
    Cornelia Reins Bouma    
    Cornelia Tjallings Feensma (Teensma)    
  ( - 2001) Cornelia (Kee) de Boer    
  ( - 1990) Cornelis Baarda    
    Cornelis Bastiaans    
    Cornelis Cnossen    
    Cornelis Colmer    
    Cornelis Dieteren    
    Cornelis Hoitinga    
    Cornelis Lansen    
  ( - 1875) Cornelis van der Meulen    
  ( - 1596) Cornelis van Nes    
    Cornelis Nieboer    
    Cornelis Potgieter    
    Cornelis Wanjon    
    Cornelis Wassenaar    
    Cornelis Abraham Rigter    
    Cornelis Andries Jongbloed    
  ( - 1974) Cornelis Antonius de Gouw    
    Cornelis Berends Bouma    
    Cornelis Clazes Romkes    
    Cornelis Constantinus van Scherpenseel    
  ( - 1894) Cornelis Cornelis Franx    
    Cornelis Dirk Waal    
  ( - 1984) Cornelis Dirks van der Tol    
    Cornelis Durks de Meer    
    Cornelis Eeltjes Akkerboom    
  ( - 1666) Cornelis Feike Rodenhuis    
    Cornelis Gerrits Laaglander (Laagman)    
    Cornelis Jacob Speelman    
  ( - 1792) Cornelis Jan Emmen    
    Cornelis Jans van Asma    
    Cornelis Jochums    
    Cornelis Johannes Bouma    
    Cornelis Johannes Maas    
  (1768 - 1829) Cornelis Johannes Zwaga    
    Cornelis Johannes (Cor) van der Drift    
    Cornelis Josephus (Kees) Verbunt    
    Cornelis Jozephs Weitenberg    
    Cornelis Klazes Schaaf    
    Cornelis Klazes Witteveen    
    Cornelis Paulus (Blanksma)    
    Cornelis Pieters de Boer    
  ( - 1521) Cornelis Pieterszn Suys    
    Cornelis Reijnerszn de Jonge    
    Cornelis Rikkerts de Rijk    
  ( - 1996) Cornelis Rudolfus Tijsma    
  ( - 1864) Cornelis Schelte Sixma baron van Heemstra    
    Cornelis Sjoerds Hoekstra    
  (1726 - 1805) Cornelis Taekes Bijlsma    
    Cornelis Ypes van der Tol    
    Cornelis (jonkheer) Scheltinga van Heemstra    
    Cornelis (Kees) Tel    
    Corneliske Roest    
    Corneliske Lucas Sinnema    
    Corneliske Minnes Walsweer    
    Corneliske Tjeerds (Korneliske) Bekema (of Piekema)    
    Corneliske Ulkes    
    Cornelius Grol    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Cornelius Eduard Mohren    
  ( - 2013) Corrie    
    Corrie Hylkema    
    Corrie Lampfen    
    Corrie Rienks    
    Corrie de Vries    
    Corry    
    Corry Huitenga    
  ( - 1995) Corry Terpstra    
    Cristina I. Zeinstra    
    Cr. Veltman    
    Cunegonda van Bronkhorst   342333 
    C. Bijlholt    
    C. Boersma    
  ( - 2015) C. Dijkstra    
  ( - 2011) C. v.d. Hoeve    
    C. Homminga    
  ( - 2013) C. Jellema    
    C. Jong    
    C. Ketting    
    C. Miedema    
    C. Nelissen    
    C. Reitsma    
    C. Schreiner    
    C. Smeding    
    C. van Soelen    
    C. Tilstra    
    C. Westendorp    
    C.  (Stien) Sonsma    
  ( - 2007) C. (Kees) Bemelman    
    C. (Kees) de Boer    
    C. (Nina) Albada Jelgersma    
    C. (Tine) Smeding    
    C. (Tine) Smeding    
    C. (Zr. Anna) van Esveld    
    C.A.M. Rademakers    
    C.E. Schaafsma    
    C.J. van Erp    
  ( - 1977) C.J. Fleer    
    C.L.M. Lunter    
    C.M.A. Steeman    
    Dagmar van Denemarken    
    Dagobert 1 kB 13541598109368416 
    Daniel Griesheimer    
    Daniël Suys    
  (1683 - ) David Hansos Acronius    
  ( - 1153) David I van Schotland    
  ( - 1371) David II Bruce    
    David Jans Grijpma    
    David Jans Grijpma    
  ( - 1856) David Willems van Assen    
  (1676 - ) Davidt Hansos Acronius    
    Dedde Sipkes Broersma    
    Degenhard van Eyll   5350 
  ( - 1702) Deijtzen van Roorda    
    Derk Hoeksema    
    Derk Stumpel    
    Derk Jakobs Huising    
    Desiderata (of Ermengarda of Gerperga) van Lombardije    
  ( - 786) Desiderius (Diederik) van Lombardije    
    Detje Steenstra    
  ( - 1739) Detje Jans    
    Detje Jans    
    Dettje Arendz    
    Dettje Reins Teunissen    
    Deuteria    
    Deuwke Sippes Sinnema    
    Dick van den Oever    
    Dido Cecilia Agatha Delbeek    
  ( - 1307) Diederik van Nassau    
  ( - 1303) Diederik I van Spanheim   3152898 
    Diederik IV van Katzenelnbogen    
    Diedert Sijtsma    
  ( - 1254) Diego López III de Haro    
  ( - 1977) Dieke Hoekstra    
    Dieke Jacobi    
  ( - 1954) Dieke Wijmenga    
  ( - 1720) Dieucke Heins    
  ( - 1888) Dieuke Annes de Jong    
    Dieuke Bodes Acronius    
  (1709 - ) Dieuke Minnes Faber 1 kB  
    Dieuke Rimmers    
  ( - 1755) Dieuke Wabes    
    Dieuwe Anes Anema    
    Dieuwertje Ubbels    
    Dieuwke Bruinsma    
    Dieuwke Hoekstra    
    Dieuwke Rypma    
    Dieuwke Sjollema    
    Dieuwke Sytsma    
    Dieuwke Abes Pel    
  (1783 - 1836) Dieuwke Andries Koopmans 1 kB  
    Dieuwke Andries Tiemersma    
    Dieuwke Douwes    
    Dieuwke Eelkes de Jong    
    Dieuwke Gaukes    
    Dieuwke Gerbens    
    Dieuwke Gerrits Rolsma    
    Dieuwke Harmens van der Zee    
    Dieuwke Herres Kingma    
    Dieuwke Jans Steenstra    
    Dieuwke Klazes Voskuil    
    Dieuwke Lieuwes Kas    
    Dieuwke Meinderts    
    Dieuwke Nannes Veltman    
    Dieuwke Pieters    
    Dieuwke Pieters de Vries    
    Dieuwke Pieters Woudstra    
  ( - 1786) Dieuwke Rebodis    
    Dieuwke Reyloffs 2 kB  
    Dieuwke Rintjes    
    Dieuwke Siebrens    
    Dieuwke Sybrens Brouwer    
    Dieuwke Thomas Andringa    
  ( - 1814) Dieuwke Tjebbes de Boer    
    Dieuwke Tjebbes de Ree    
    Dieuwke Tjipkes Posthumus    
    Dieuwke (Djoke) Krol    
    Dieuwke (Dooijke) Bernardus    
    Dieuwkjen Douma    
    Dina Jans van der Laan    
    Dineke Oosterhout    
  ( - 1810) Dingelom Klazes Hoogma    
    Dinglom Wopkes Hoogma    
    Dinglum Hoogma    
    Dini Laverman    
    Dirck Gerloffsz    
    Dirck Pieters    
  ( - 1625) Dirck Pieters Hollander    
    Dirckien ?    
    Dirk    
    Dirk Bosma    
    Dirk Brouwer    
    Dirk Kamminga    
  ( - 1787) Dirk Kort    
    Dirk Kortenhorst    
    Dirk Lampe    
    Dirk Lubach    
    Dirk Miedema    
    Dirk Miedema    
    Dirk Piekema    
    Dirk Risselada    
    Dirk van der Schaaf    
  ( - 2003) Dirk Sijbesma    
  (1512 - ) Dirk van Teylingen    
  ( - 2013) Dirk van der Tol    
  ( - 1989) Dirk van der Werf    
    Dirk Ates Visser    
    Dirk baron van Hogendorp    
    Dirk Bokkes Stremler    
    Dirk Dirks Bouma    
    Dirk Dirks Post(Ma) 1 kB  
    Dirk Douwes Libarius    
  (1738 - 1818) Dirk Eeltje (Durk Hieltjes) Kortrijk    
    Dirk Gerkes de Jong    
    Dirk Hendriks Haagsma    
    Dirk Hendrikus Brouwer    
  ( - 939) Dirk I van Holland   12914444288 
  ( - 988) Dirk II van Holland   6457222144 
  ( - 1039) Dirk IV van Holland    
    Dirk Jans Heeg    
    Dirk Jans Oudeboon    
    Dirk Jelkes Dijkstra    
    Dirk Jelles Postma    
    Dirk Johannes Twerda    
  ( - 1998) Dirk Klaas Hiemstra    
    Dirk Niesses Oppedijk    
    Dirk Pieters Rijpstra    
    Dirk Pieters (Dijkstra)    
    Dirk Poppes Vlietstra    
    Dirk Posthuma de Boer    
    Dirk Rintjes Stapert    
    Dirk Sakes Saakstra    
    Dirk Siedzes Koopmans    
    Dirk Sjoerds van Zon    
    Dirk Thomas Vellinga    
  ( - 1812) Dirk Tjeerds Jorritsma    
  ( - 1203) Dirk VII van Holland    
    Dirk Ypes Bouma    
    Dirk (Dick) Schuiten    
    Dirkje de Boer    
    Dirkje Hissink    
    Dirkje Kuiken    
    Dirkje Miedema    
  ( - 1973) Dirkje Veenbaas    
    Dirkje Wijma    
    Dirkje Atzes    
    Dirkje Douwes Hooghiemstra    
    Dirkje Jacobs Hemrica    
    Dirkje Jacobs Weijer    
    Dirkje Jans de Boer    
    Dirkje Jans Noppert    
    Dirkje Klazes    
    Dirkje Theunis Wynia    
  ( - 2007) Dirkje (Dukke) Tamminga    
    Djoeke Jans Spijkerman    
    Djurre Anes 1 kB  
    Djurre Meiles 3 kB  
    dochter    
    dochter    
    dochter    
    dochter    
    dochter Andringa    
    dochter Hanenburg    
    dochter Palsma    
    dochter Palsma    
    dochter Swarte    
    Doda   3306054225921 
  ( - 1567) Doecke Annesz.    
  ( - 1607) Doecke Jansz 4 kB  
  (1702 - ) Doeckle Abes    
    Doede van Gosliga    
    Doede Andries Koopmans    
    Doede Arjens Jaarsma    
    Doede Doedes Fennema    
    Doede Doedes van der Weide    
    Doede Gerbens    
    Doede Jacobs de Jong    
    Doede Jans Dijkstra    
    Doede Jans van der Zee    
    Doede Martens Rollingswier    
    Doede Ottes Wierdema (Wierama)    
    Doede Pieters de Boer    
    Doede Sjoerds Wijngaarden    
    Doede Theodorus (Dodoneus) Dijkstra    
    Doede (kind van Fettje) van der Weide    
    Doedt Piersdr.    
    Doeke Bekius    
  ( - 1994) Doeke Engwerda    
    Doeke Hoytes (of Doco)    
    Doeke Jolts Oostra    
    Doeke Keimpes Roedema    
  (1690 - 1735) Doeke Obbes 1 kB  
    Doeke Olferts Odinga    
    Doeke Symons Schouwstra    
  ( - 1820) Doeke Taekes Fopma    
  ( - 1995) Doekele Gerben Langhout    
    Doekle Gerrits Gerritsen    
    Doekle Sjoerds van der Plaats    
    Doekle Sjoerds Ypma    
    Doet Greidanus    
    Doetie Doedes Haarda    
  (1748 - ) Doetje Abes    
    Doetje Ages de Boer    
    Doetje Bokkes    
    Doetje Fokkes    
    Doetje Harmens    
  (1802 - ) Doetje Murray Banning    
    Doetje Sakes van der Hoek    
    Doetje Sierks Douma    
    Doetje Sjoukes Dijkstra    
    Doetje Sybolts    
    Doetje Tjeerds de Vries    
    Doetje Ulbes Foeckema    
    Doetje Ypes    
    Doetje Ypes    
    Doitzen Ipes    
    Dollie Alida van Dompselaar    
    Domhnall I van Mar   29914118 
    Dominicus Flapper    
  ( - 1988) Dominicus Huitema    
    Dominicus de Jong    
    Dominicus Kamsma    
  ( - 1970) Dominicus Jitte Galama    
  ( - 1823) Dominicus Nicolaus van der Veen    
    Dongelom Willems Huizinga    
    Dooitse Sapes Gravius    
    Dooitse Theunis Bootsma    
  ( - 1975) Dooitze van den Berg    
    Dooitze Klazes Ydema    
    Dooitze Klazes Yedema    
    Dooye Rypma    
    Dooytze Annes Dijkstra    
  ( - 2007) Dora    
    Dora van der Werf    
    Dora Murks    
    Dorathea Bootsma    
    Dorathy May Tolsma    
    Doria Radland    
    Dorie Vilders    
    Dorothea van Denemarken   28675 
    Dorothea Fransen    
    Dorothea van Holstein-Gluuckburg    
    Dorothea Huitema    
    Dorothea de Jong    
    Dorothea Alagonda Bosch    
    Dorothea Friederike von Hammerstein-Equord   81 
    Dorothea Margaretha Jorritsma    
  ( - 1799) Dorothea Maria van Hessen Philippstal   395 
    Dorsen Ypes    
    Dotje Pieters Jongstra    
  ( - 1903) Douïna Repkes Popma    
    Douke Thijsses Veltman    
    Doutje Aukes    
    Doutje Harmens    
    Doutsen Ides    
    Doutsje Bouma    
    Doutzen van Sassinga    
    Doutzen van der Veen    
  ( - 1998) Doutzen Wijnalda    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Doutzen Tjeerds Sybesma    
    Douwe    
    Douwe Anema    
    Douwe van den Berg    
  ( - 1897) Douwe Bierma    
    Douwe Buma    
    Douwe Buwalda    
    Douwe Damstra    
  ( - 1976) Douwe Foekema    
    Douwe op de Hoek    
  ( - 2014) Douwe Jongstra    
    Douwe Koehoorn    
    Douwe Kuipers    
  ( - 2002) Douwe van der Schaaf    
    Douwe Steensma    
    Douwe Walta    
    Douwe van der Werf    
  ( - 1925) Douwe van Wieren    
    Douwe Willemsma    
    Douwe van 't Zet    
    Douwe Alberts (Andela)    
    Douwe Alles    
    Douwe Andries Donia    
    Douwe Annesz.    
    Douwe Ates de Boer    
    Douwe Baukes Walta    
    Douwe Bokkes Boermans    
    Douwe Bottes Veenstra    
  ( - 1826) Douwe Broers Feenstra    
    Douwe Cornelis de Boer    
  ( - 1994) Douwe Cornelis Sipkes    
    Douwe Dirks Tjalsma    
    Douwe Douwes    
    Douwe Douwes    
    Douwe Douwes Douma    
  (1647 - 1710) Douwe Douwes Hoitinga    
    Douwe Douwes Hoitinga    
    Douwe Douwes van der Werf    
    Douwe Douwes (Hoitinga)    
    Douwe Durks Swart    
    Douwe Egberts de Jong    
    Douwe Feije van Grovestins    
    Douwe Fijes Veenema    
    Douwe Fokeles Obbema    
  ( - 1586) Douwe Folckerts 1 kB  
    Douwe Frederiks Boorsma    
    Douwe F. de Jong    
    Douwe Geerts Rijpkema 1 kB  
    Douwe Gerloffsz    
    Douwe Gerrits Bakker    
    Douwe Gerrits Barkmeijer    
  ( - 1824) Douwe Gerrits Robijns    
    Douwe Harkes de Jong    
    Douwe Hendriks van der Heide    
    Douwe Hendriks Koel    
    Douwe Hendriks Ligthart    
    Douwe Hendriks Tigchelaar    
    Douwe Hessels Hobbema    
    Douwe Hiddes    
  ( - 1882) Douwe Hilbrands de Boer    
  ( - 1728) Douwe Hillebrands    
    Douwe Hilles Hoitinga    
    Douwe Hoites Zijlstra    
    Douwe Jacobs Dirks    
    Douwe Jacobs Lap    
    Douwe Jaitses    
    Douwe Jans Bijlsma    
    Douwe Jans Boschma    
    Douwe Jans Draayer    
    Douwe Jans Kuperus    
    Douwe Jarigs Walta    
  ( - 1841) Douwe Jelles Douma    
  ( - 1826) Douwe Johannes Bergsma    
  ( - 1920) Douwe Johannes Bouma    
    Douwe Johannes Wagenaar    
    Douwe Jurres Reitsma    
  (1741 - 1811) Douwe Meinderts 1 kB  
  ( - 1841) Douwe Meinderts de Boer    
    Douwe Mijnders    
    Douwe Obbes Apma    
    Douwe Oedses Bangma    
    Douwe Ottes    
    Douwe Piers van Sijtzama    
  ( - 1837) Douwe Pieters Buma    
    Douwe Pieters de Jong    
    Douwe Rientzes van Sluis    
    Douwe Rinses    
  (1698 - 1788) Douwe Ruurds 1 kB  
    Douwe Ruurds van den Berg    
  (1794 - 1873) Douwe Siebes Zwaga    
  ( - 1774) Douwe Sjoerds    
    Douwe Sybrens Kamstra    
    Douwe Sybrens Reitsma    
  (1729 - ) Douwe Taekes    
    Douwe Taekes IJsselstein    
    Douwe Teakeles Brouwer    
    Douwe Theunis Dijkstra    
    Douwe Thijssen Bruinsma    
    Douwe Tjeerds Abma    
    Douwe Tjepkes    
  ( - 1846) Douwe Tjerks    
    Douwe Ulbes    
    Douwe Wiebes Vogelzang    
    Douwe Willems Boermans    
    Douwe Willems Ybema    
    Douwe Wypkes Haagsma    
    Douwe Ypes Jongma    
    Douwe Ypes Jongma    
    Douwe Ypes van Randen    
  ( - 1979) Douwe Y. Cnossen    
    Douwina Bouma    
    Douwke Foppes Hoekstra    
  ( - 1680) Douwtie Ides    
    Duco Gerrold Rengers Hora Siccama    
    Durk    
  ( - 1975) Durk Bakker    
    Durk Bruinsma    
    Durk Dijkstra    
    Durk Dikland    
    Durk van der Gaast    
    Durk Haarsma    
    Durk                                        a Hylkema    
    Durk Kooi    
  ( - 1911) Durk Piersma    
    Durk Terpstra    
    Durk Venema    
  ( - 2016) Durk de Vries    
    Durk Yntema    
    Durk Alles (Overmeer)    
    Durk Annes de Klaver    
    Durk Aukes Hoekstra 1 kB  
    Durk Beerends Nagelhout    
    Durk Durks de Vries    
    Durk Franzes Haarsma    
  ( - 1770) Durk Gerrits 1 kB  
    Durk IJmes Haarsma    
    Durk Jacobs    
    Durk Jacobs    
  ( - 1821) Durk Jans Janzen    
    Durk Jelles Reijenga    
    Durk Jetzes Kalma    
    Durk Joukes Tuinier    
    Durk Klazes Boekema    
    Durk Kornelis (Cornelis)    
    Durk Luitzens van Dekken    
    Durk Lyckles Schaper    
    Durk Oepkes van der Meer    
    Durk Robijns Polder    
    Durk Steffen Rutkes    
    Durk Teekes van der Pal    
  ( - 1800) Durk Thomas    
    Durk Tjittes (Dirk)    
    Durk Willems    
    Durk Willems Canrinus    
    Durk Yskes van der Meulen    
  ( - 1913) Durkje van der Heide    
    Durkje Harmens van Dijk    
    Durkje Hayes Eerdeken    
    Durkje Jans Kolk    
    Durkje Reinders    
    Durkje Sjoerds Alberda    
    Durkjen Teyes de Boer    
    Dutje Bruinsma    
    Dutje Jentjes    
  (1772 - 1812) Dutje Pieters Pietersma 1 kB  
    Dutje Thomas Teppema    
    Duttje Cornelis Dijkstra    
    Duttje Klazes Hoekstra    
    Duttje Wybrens Douma    
    Dyu Jacobs    
    D. van Aalzum    
    D. Bijlholt    
    D. de Boer    
    D. Boersma    
    D. Bouwhuis    
    D. Doper    
    D. Douma    
    D. Hendriksen    
    D. Hettinga    
    D. Jukema    
    D. de Leeuw    
    D. van der Meen    
    D. Osinga    
  ( - 2011) D. Ouderkerken    
    D. van der Ploeg    
    D. Rienks    
    D. Waaijer    
    D. de Winter    
    D. Wolthuizen    
    D. Yntema    
    D.A. Bos    
    D.A. van der Werf    
    D.C. Verdonk    
    D.E. Schaap    
    D.J. de Vries    
  ( - 2005) D.J. (Joke) Terpstra    
    Eb de Jong    
    Eb Frankes Zijlstra    
    Ebba van Fulkila Munck    
    Ebbele Mulder    
    Ebe Ruurds    
    Eberhard   403571074 
    Eberhard van Isenburg-Grenzau    
    Eberhard Friedrich Gustav Wilhelm von dem Bussche-Ippenburg   22 
    Ed Speerstra    
    Edmund Mortimer   7478500 
  ( - 1456) Edmund Tudor v. Richmond   467404 
    Edo Alma Bouricius baron van Elverfeldt    
    Eduard Voss    
    Eduard Constant Louis Jansen    
    Edward van Hannover    
  ( - 1471) Edward Lancaster    
  ( - 1484) Edward van York    
    Edward I the Elder   12914274322 
    Edward Jacobus Hillebrandt    
  ( - 1483) Edward V van York    
    Edzard van Grovestins    
    Edzart Burmania    
    Edzerdt Leensma    
    Eeduwer Tiaerdtsdr    
    Eeke Jacobs    
    Eeke Jans    
    Eeke Jans Tolsma    
    Eeke Siebrens    
    Eelck Titema    
  ( - 1551) Eelck Jarichs    
  ( - 1668) Eelcke Claesz.    
    Eelckien Gerbens Jelgersma    
    Eelco Alta 1 kB  
    Eele    
    Eelke Wiersma    
    Eelke Aukes van der Zee    
  ( - 1782) Eelke Eelkes de Jong    
    Eelke Eelkes Postma    
    Eelke Feddes Viersen    
    Eelke Harmens (Veldman)    
    Eelke Hommes de Jong    
    Eelke Pieters de Winter    
  ( - 1607) Eelke Tjepkes    
    Eelke Ypkes Huisman 1 kB  
    Eelkje Kalma    
    Eelkje Ytsma    
  (1752 - ) Eelkje Durks    
    Eelkje Gerbens    
    Eelkje Hauks Jilderts    
    Eelkje Hilbrands Kroontje    
    Eelkje Jans Kooistra    
    Eelkje Jans Steensma    
    Eelkje Nannes    
    Eelkje Piers    
    Eelkje Tjipkes Zuidema    
    Eelkjen Buwalda    
    Eelkjen Douwes van Dijk    
    Eelkjen Pieters Annema    
  ( - 1987) Eeltje Fokkema    
    Eeltje Haitses Bonnema    
  (1699 - 1777) Eeltje Hiltjes Kortrijk (Cortrijck)    
    Eeltje Johannes de Boer    
    Eeltje Oepkes Holkeboer    
    Eeltje Sjoerds Roorda    
  ( - 1798) Eeltje Sytses Kooistra    
    Eeme Idtses    
    Eempcke    
    Eesge Jukkes    
  ( - 1640) Eets Haije Elingsdr    
    Eets mr.Douwedr.    
    Egbert Bouwhuis    
    Egbert ten Hoeve    
    Egbert Douwes de Jong    
    Egbert Eelkes Bouma    
    Egbert Gatzes Struiksma    
    Egbert Gerrits Bouwhuis    
    Egbert Wicher de Boer    
  ( - 1818) Egbert Wypkes van Popta    
  ( - 1826) Egberta Louiza Bekkering    
    Eibert    
    Eibert Sakes de Vries    
    Eibert Sakes de Vries    
    Eildert Annema    
    Eilisbeth Premyslovna    
  ( - 1763) Eilsabeth Jans    
  ( - 2015) Eise    
    Ejbeltje Baukes Jansen    
    Eke Clazes    
    Eke Jans    
    Eke Jans Dijkstra    
    Eke Reins van der Werf    
  (1811 - 1845) Eke Siebrens Roorda    
    Ekke Attes de Jager    
  ( - 1927) Ekke F. Atsma    
    Eko Isbrandi    
  ( - 1585) Elant Djurres Mollema    
  ( - 1593) Elant Eelkes    
    Elant Watses    
    Elbrig Jans Smits    
  ( - 1558) Eleonora van Habsburg    
    Eleonora Palts-Neuburg    
  ( - 1355) Eleonora Plantagenet    
    Eleonora van Portugal    
    Eleonora Vroon    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Eleonora Christina Frederica Eytelwein    
    Eleonore Montmorency Damville    
    Eli I de Maine   234883682 
    Eling Hofmeijer    
    Eling Klazes Koopmans    
    Elis Jacoba Schippers    
    Elisa Wilhelmina Shutz    
    Elisabeth    
    Elisabeth Ahdick    
    Elisabeth van Amshaugk   1835029 
    Elisabeth Anema    
    Elisabeth Balt    
    Elisabeth van Beieren    
    Elisabeth Beljon    
    Elisabeth de Boer    
    Elisabeth van Bohemen    
    Elisabeth Bovens    
  ( - 1827) Elisabeth Bruning    
    Elisabeth van Denemarken   57347 
    Elisabeth van Denemarken   15363 
    Elisabeth van Dorth    
    Elisabeth Eerdmans    
    Elisabeth Ettema    
    Elisabeth Fleer    
    Elisabeth Fokkes    
    Elisabeth Gohmann    
    Elisabeth Grey   467407 
  ( - 1929) Elisabeth Groenewegen    
    Elisabeth de Groot    
    Elisabeth van Habsburg-Oostenrijk    
    Elisabeth Hanting    
    Elisabeth van Henneberg   917513 
    Elisabeth van Hessen Kassel   25293 
  ( - 1924) Elisabeth van Holk    
    Elisabeth von Holstein-Schaumburg   6145 
    Elisabeth van Isenburg Budingen    
    Elisabeth Jaquet    
    Elisabeth Kingma    
    Elisabeth van Klaveren    
    Elisabeth Kouwenburg    
    Elisabeth van Luxemburg    
    Elisabeth Muijtjens    
  ( - 1355) Elisabeth Mure of Rowallan   3739265 
  ( - 1459) Elisabeth van Nassau-Beilstein    
  ( - 1939) Elisabeth Osinga    
    Elisabeth Pescke    
    Elisabeth Plantagenet    
    Elisabeth Ploemen    
    Elisabeth Postma    
  (1700 - 1742) Elisabeth Prickartz    
  ( - 1602) Elisabeth van Raesfelt    
    Elisabeth Riemersma    
    Elisabeth Rypma    
    Elisabeth Silvius    
    Elisabeth Tusch    
    Elisabeth van Ulster   14957003 
    Elisabeth Ummels    
    Elisabeth Veltman    
    Elisabeth Vos    
    Elisabeth Wiersma    
    Elisabeth Wiggers    
  ( - 1503) Elisabeth van York   233703 
    Elisabeth Alderts Wilkens    
    Elisabeth Ates Wiersma    
    Elisabeth A. (Bets) van Dinteren    
    Elisabeth A. (Zr. Norbertha) of Liesbeth Galama    
    Elisabeth Catharina Huitema    
  ( - 1744) Elisabeth Charlotte van Orléans    
    Elisabeth Christina Brunswijk-Wolfenbuttel    
    Elisabeth Cornelis    
  ( - 1834) Elisabeth Geerts Bruins    
  ( - 1824) Elisabeth Hendriks Hofstede 1 kB  
    Elisabeth Hendriks Meijners    
    Elisabeth Henriëtte von Kameke   195 
    Elisabeth Jacobus van Balen    
  ( - 1760) Elisabeth Jans    
    Elisabeth Jans Rampion    
  ( - 1770) Elisabeth Joekes    
    Elisabeth Louisa Leonora Steenstra    
    Elisabeth Martina Vossenberg    
    Elisabeth Merks van der Mei    
    Elisabeth M. Terpstra    
    Elisabeth Petronella Theodora Voogel    
    Elisabeth Sabina de Boer    
  ( - 1797) Elisabeth Sophia Wichers    
    Elisabeth Tjitzes    
    Elisabeth Wilhelmina de Jode    
    Elisabeth Wygers Postma    
    Elisabeth (bastaarddochter) van Beieren    
  ( - 1893) Elise Voss    
    Elise Hedwig Alexandrine von Vieregge   9 
    Elizabeth Ament    
  ( - 1989) Elizabeth van Deudekom    
    Elizabeth Veldboer    
    Elizabeth de Winter    
    Elizabeth Witte    
    Elizabeth Arjens Gelders    
    Elizabeth Broers van der Plaats    
    Elizabeth Harmens Lenes    
    Elizabeth Helena Beekman    
  (1803 - ) Elizabeth Hommes Panboer    
    Elizabeth P. Engwerda    
    Ellen Moora    
    Ellie Plaat    
    Els    
    Elsje Woudbeek    
    Elsje Tjerks Brons    
    Elske    
    Elske Folkertsma    
    Elske Jaarsma    
  ( - 1960) Elske Woudstra    
    Elske Doekes    
    Elske Jans    
    Elske Jans Foekema    
    Elske Klazes van der Schaaf    
    Elske Pieters    
  ( - 1878) Elske Rientzes Kingma    
    Elske Wytses    
    Emanuel van Vendôme hertog    
    Eme Oenes    
    Emil August Schade    
  ( - 1993) Emke Dijkstra    
    Emke Keulen    
    Emkje Wijngaarden    
  ( - 1813) Emkje Harmens    
    Emma van Anhalt-Bernburg-Schaumburg   125 
    Emma Ritskes    
  ( - 2006) Emmy Marianne Laurentia Jacoba Noordman    
  ( - 1908) Engbert Durks van der Meulen    
  ( - 1809) Engbert Jans Groenestege    
    Engbertus Becker    
    Engel Bisschop    
    Engelbert van Boeymer    
    Engele Jans de Vries    
    Engelina Johanna Maria Derksen    
    Engeltje Cornelis Mensing    
    Engeltje Gabes van Hettema    
    Engeltje Ottes van der Veen    
    Enke AEdes    
    Enne Baukes    
    Enne Harmens Koopmans    
  ( - 1768) Entien Pieters    
    Epcke Ruerdsen    
    Epe Hiddes    
    Epke Jouwstra    
  ( - 1999) Epke Leenstra    
  ( - 1996) Epke Rijpkema    
  ( - 1994) Epke Werkman    
    Epke Piebes van Koersveld    
    Epke Pieter Rijpstra    
    Epke Tytjes    
  ( - 1994) Eppie Schouwstra    
    Erich II van Pommerin-Stettin   114690 
  ( - 869) Ermentrudis   25828548641 
    Ermesinde van Luxemburg   12611765 
  ( - 1921) Ernest Cassel    
  (1734 - ) Ernst    
  ( - 1595) Ernst van Habsburg    
    Ernst zu Leiningen    
  ( - 1424) Ernst de Leeuw van Stiermarken    
  ( - 1800) Ernst Frederik van Saksen-Coburg-Gotha    
  ( - 1941) Ernst Friedrich Oskar Grosskunz    
  (1727 - ) Ernst Tjeerds    
    Errit Vriesema    
    Ester Maria van Gent    
    Etje de Boer    
    Ettje Gurbes Werksman (Werkman?)    
    Ettje Sipkes de Jong    
  ( - 1992) Etty Riedstra    
    Eufemia von Beuthen und Kosel    
    Eufemia van Silezië-Munsterberg    
  ( - 1386) Euphemia de Ross    
    Euphemia Maria Weernink    
    Eva    
  ( - 1857) Eva van Dalsen    
    Eva Meelman    
  ( - 1883) Eva Gooykes Huizinga    
    Eva Hendriks    
    Everardus Scholte    
    Everardus Sleiver    
    Evert Hof    
    Evert Ages de Vries    
    Evert Berends de Vries    
  ( - 2009) Evert Cornelis van Asma    
    Evert Gerbens de Groot    
  ( - 1730) Evert Johannes    
  (1754 - ) Evert Johannes    
    Evert Martens Hiemstra    
    Evert Santman Portheine    
    Evert Symens    
    E. Abma    
    E. van Asperen    
    E. Bleeker    
    E. de Boer    
    E. Bonnema    
    E. Bos    
    E. Bosma    
  ( - 1995) E. van Dijk    
    E. van Ewijk    
    E. Hainja    
    E. Huisman    
    E. Janssen    
    E. de Jong    
    E. Jorritsma    
    E. Kooistra    
    E. Kooistra    
    E. Kröber    
    E. Lolkema    
    E. Maatman    
    E. Miedema    
    E. Pijper    
    E. Reimerink    
  ( - 2012) E. Spijkerman    
    E. Stornebrink    
    E. Veltman    
    E. J. Engwerda    
    E. (Femy) de Vries    
    E. (of N.) Trautwein    
    E.B. de Vries    
    E.F. de Kraken    
    E.J. Fortuin    
    E.J. Kruizinga    
    E.J.H. Müller    
  ( - 2012) E.J.S. Bron    
    E.L.F.M. (Eleonoor) Stammeijer    
    E.M.J. Commissaris    
  ( - 2013) E.P. Sikkes    
    E.W.A.M. Fransen    
    Fabiola de Mora di Aragon    
    Fecco van Jeltinga    
    Fed Douwedr. Popma    
    Fedde    
  ( - 2003) Fedde Bos    
    Fedde Abrahams Bos    
    Fedde Fokkes van der Wey    
  ( - 1881) Fedde Jacobs Viersen    
    Fedde Lieuwes    
    Fedde Popkes van der Graaf    
    Fedde Riemers van der Meulen    
    Fedde Sybrens (Graaf)    
    Fedde Tjerks Viersen    
    Fedderik Franses    
    Fedderikje Abes de Boer    
  ( - 1777) Feddrik Jelles 1 kB  
    Feddrik Seerps    
  ( - 1486) Feijcke Keympes van Unia    
    Feik Haiedr.    
    Feike Bijlsma    
    Feike de Boer    
    Feike Boschma    
  ( - 1997) Feike Bruinsma    
    Feike Dotinga    
    Feike Haanstra    
    Feike Hoogma    
    Feike Nauta    
    Feike van der Wal    
  ( - 2002) Feike Cornelis Nauta    
    Feike Douwes Buma    
    Feike Durks Bijlsma    
  ( - 1639) Feike Feikes Rodenhuis    
    Feike Franses Bergsma    
    Feike Harmens Tjallema    
    Feike Murks    
    Feike Rintjes Taekema    
    Feike Sybrens    
  ( - 1981) Feike Willem Boschma    
    Feike Wytses    
    Feikje Dijkstra    
    Feikje Dirks    
    Feikje Everts Hiemstra    
    Feikje Feikes Zijlstra    
    Feikje Gerlofs    
    Feikje Hylkes    
    Feikje Jans    
    Feikje Jans van der Akker 1 kB  
  (1743 - 1825) Feikje Jans Teppema    
    Feikje Jans Teppema    
    Feikje Jans Teppema    
    Feikje Rintjes Damsma    
    Feikje Roukes    
    Feikje Ruurds Bijlsma    
  ( - 1891) Feikje Sytzes de Boer    
    Feikjen Piers Stienstra    
    Feikjen Rientses Rienstra    
  ( - 2005) Feite Klijnstra    
    Feitje Wybes    
    Feitze Kampen    
    Fekke Gerbens de Vries    
    Fekke Johannes    
  ( - 1980) Felicianus Petrus Aloysius Witteveen    
    Felippa Do¤a da Cunha    
    Felix Bourbon-Parma    
    Femia van Balen    
    Femke Koenes de Ruiter    
    Femkje Jacobs Noordmans    
    Femme Gabes    
    Femmeke Douwes    
    Femmeke Douwes    
    Femmetje van der Laan    
    Femmigje Helfferich    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Femmigjen Geerts    
    Fenna Boonstra    
  ( - 1812) Fenne Gerrits    
    Fentje Douwes    
    Ferdinand van Aragon    
    Ferdinand van Aragon Calabrie    
  ( - 1595) Ferdinand van Habsburg & Tirol    
  ( - 1802) Ferdinand van Parma    
  ( - 1564) Ferdinand I van Habsburg-Oostenrijk    
  ( - 1637) Ferdinand II van Habsburg-Oostenrijk    
  ( - 1657) Ferdinand III van Habsburg-Oostenrijk    
  ( - 1654) Ferdinand IV van Habsburg-Oostenrijk    
  ( - 1799) Ferdinand Louis Francois Michel d'Oultrmont    
    Ferdinand VI van Bourbon-Anjou    
    Fereolus    
    Ferk Gerryts van der Plaats    
    Fernando da Silveira    
    Fernao Anes de Lima    
    Ferreolus    
    Fetje Kingma    
    Fetje Osinga    
    Fetje Aukes Overdijk    
    Fetje Bruins van der Hem    
    Fetje Folkerts Postma    
    Fetje Hessels Baarda    
    Fetje Jans    
    Fetje Johannes (Boer De)    
    Fetje Louws Hettema    
    Fetje Obbes Schaap    
    Fetje Simons Hemstra 1 kB  
    Fetje Sytses    
    Fetje Tjepkes van Althuis    
    Fetje Wiebes    
    Fetsje Dijkstra    
    Fettie Paulus    
  (1744 - 1823) Fettje Arjens (Tetje)    
  ( - 1829) Fettje Bruins Bruinsma    
    Fettje Fekkes de Vries    
    Fettje Hanzes Blauwhof    
    Fettje Jobs Faber    
    Fettje Ulbes Faber    
    Fettje (kind van Antje) Huizinga    
    Fetze Annes Elgersma    
  (1775 - 1851) Feye Lolkes Wartna 1 kB  
    Fieke van der Meer    
    Fiekje Siebesma    
    Fietje Werkman    
    Filippus Wybes Breuker    
    Fimme Folmer    
    Fimme van der Wal    
    Fimme Beerends Nagelhout    
    Fintje Tolsma    
  ( - 1749) Fintje Franses    
    Fintje Meijes van der Zee    
    Finy Zeldenthuis    
    Floris Abes Jorna    
  ( - 1258) Floris de Voogd van Holland    
    Floris Franses Keestra    
  ( - 1422) Floris II van Borsele    
  ( - 1122) Floris II van Holland   201788192 
  ( - 1190) Floris III van Holland   50447048 
  (1774 - 1830) Floris Sybrens Jorna    
    Floris Tjeerds Jorna    
  ( - 1766) Floris Tjeerds (Jorna)    
    Floris Ysbrands    
    Floriske IJsbrands Westerdijk    
  (1731 - 1801) Focke Tjeerds (Fokke)    
    Foeck Jentjes    
    Foeke Boomsma    
    Foeke Dijkstra    
    Foeke Heerkes Veenstra    
    Foeke Jans    
    Foeke Klazes Wiersma    
    Foeke Siebrens (Hannema)    
    Foeke Sybrens Wijnia    
    Foekje Piersma    
    Foekje Dirks Roeda    
    Foekje Feites    
  ( - 1873) Foekje Johannes van Nussen    
    Foekje Pieters Reitsma    
  ( - 1775) Foekje Wopkes    
    Foekje Wybrens    
    Fokel Oedzedr    
    Fokel Sijbrants Bonga    
    Fokelinus van der Wal    
    Fokeltje Tolsma    
    Fokeltje van der Velde    
  ( - 1801) Fokeltje Durks    
    Fokeltje Jarings Wieringa    
    Fokeltje Louws Bakker    
    Fokeltje Oeges    
    Fokeltje Sjirks Joustra    
    Fokeltje Sjoukes Kroes    
    Fokeltje Tjeerds Postma    
    Fokeltje Wybes Jellema    
    Fokje van den Berg    
  ( - 1991) Fokje Boonstra    
  ( - 1947) Fokje Bouma    
    Fokje Hoekstra    
    Fokje van der Plaats    
    Fokje van Sminia    
    Fokje Symens Faber    
    Fokjen Jans de Jong    
    Fokjen Lolles Steensma    
    Fokjen Reins Palma    
    Fokjen Tjisses Jonkman    
    Fokjen Yedes    
  ( - 1984) Fokke de Boer    
  ( - 2001) Fokke Hempenius    
  ( - 1989) Fokke Hiemstra    
    Fokke Postma    
    Fokke de Vries    
    Fokke Bockes Dijkstra    
    Fokke Christoffels Klein    
    Fokke Douwes Poelstra    
    Fokke Feddes Veldstra    
  ( - 1829) Fokke Idses van der Ploeg    
    Fokke Jans Miedema    
    Fokke Johannes Brouwer    
    Fokke Pieters Reitsma    
    Fokke Reinders Algra    
  ( - 1842) Fokke Rientses Plantinga    
    Fokke Rinzes Dijkstra    
    Fokke Rinzes Dijkstra    
    Fokkje Lubberts de Jong    
  ( - 1691) Fokle Goslicks    
    Folckert    
  ( - 1585) Folckert    
    Folkert Andela    
    Folkert Boersma    
  ( - 2009) Folkert Kuipers    
  ( - 2011) Folkert Nagelhout    
  ( - 1985) Folkert Sikkes    
    Folkert van der Werf    
    Folkert Ates    
    Folkert Edsgers Dijkstra    
    Folkert Folkerts    
    Folkert Hendrikus Meter    
    Folkert Jacobs Kuipers    
  ( - 1838) Folkert Jelles Jellesma    
    Folkert Jetzes Bouma 1 kB  
    Folkert Lucas Sinnema    
    Folkert Lucas Sinnema    
    Folkert Pieters Wagenaar    
    Folkert Reinders Rispens    
  (1765 - 1827) Folkert Reintjes Graafsma 1 kB  
    Folkert Ysbrands    
    Folkje Rinsma    
  (1763 - ) Folkje Rintjes 1 kB  
    Folkjen Syks    
    Fonger    
    Fonger Jans de Boer    
    Fonger Sybrens Elzinga    
    Fonger Taekes van der Pal    
    Fonger Willems Roorda    
    Foockel Watzes    
  ( - 1803) Fopke Wudmers    
  ( - 2014) Foppe Jorna    
    Foppe Molenaar    
  ( - 1975) Foppe Poelstra    
    Foppe Aukes de Boer    
    Foppe Bastiaans' Mossel    
    Foppe Broers Eekma    
    Foppe Jans Teernstra    
    Foppe Jetzes Huizinga    
  ( - 1689) Foppe Lammerts (Roodenhuys)    
    Foppe Meinderts Metz    
    Foppe Oebeles Smeding    
    Foppe Paulus Hoekstra    
    Foppe Piers de Jong    
    Foppe Pieters Jonker    
    Foppe Sakes Visser    
  ( - 1596) Foppe Sybrens    
  ( - 1684) Fou Fetses    
    Fou Gerkes Huitema    
    Fou Hanses 1 kB  
    Fouw Meyes    
    Fraderik Louws Fransen    
    Frán Gilmartin    
    Francisca Vahle    
  ( - 2001) Francisca A. Hiemstra    
    Francisca Josephina Normann    
    Francisca Josephina Wilhelmina Klijssen    
    Francisca Sophia Hettema    
  ( - 1673) Francisco Capitan de Melo Couti¤o    
    Franciscus Landskroon    
    Franciscus Muijtjens    
    Franciscus Pabst    
    Franciscus A. Zeinstra    
    Franciscus Josephs Zweitser    
    Francois van Aerssen    
    Francois Tour d'Auvernge de la    
    Francoise Lannoy    
    Françoise Moreau    
  ( - 2013) Frank    
    Frank de Vries    
    Frank van der Werf    
    Franke van der Zee    
    Franke Reinders Frankena    
    Franke Ydes Frankena    
    Frankjen Minzes    
    Frans van Dijk    
    Frans Engwerda    
    Frans van Eysinga    
    Frans Fischer    
    Frans Fopma    
    Frans Frölich    
    Frans Homminga    
    Frans Horjus    
    Frans Jorna    
  ( - 2011) Frans Olivier    
  ( - 1806) Frans van Saksen Coburg Gotha    
    Frans Scheepers    
    Frans Witteveen    
    Frans Alberts Vonk    
    Frans Antoons Burkels    
    Frans Gerrits    
    Frans Hayes Zaadstra    
    Frans Heinrich Fischer    
  ( - 1765) Frans I van Duitsland    
    Frans I de Medici    
    Frans Jans Kienstra    
    Frans Jans Klingen    
    Frans Johannes Krips    
  ( - 1864) Frans Johannes Wybenga    
    Frans Josias Saksen-Coburg-Saalfeld   898 
    Frans Meinderts Engwerda    
    Frans Sibbele de Winter    
    Frans Siebrens Roorda    
  ( - 1828) Frans Sjoukes Dijkstra    
    Frans Theodoor Vroomen    
    Frans Wytses de Boer    
    Frans Wytzes Fransen    
    Frans Ymes Haarsma    
    Franscke van Groestra    
    Franske Eeltjes Kapper    
    Franskje Eeltjes Kapper    
    Franziska    
    Franziska Meudt    
  ( - 2002) Fré Hylkema    
    Frederik van Bronckhorst    
    Frederik van Burmania    
  ( - 1636) Frederik Hillema 1 kB  
    Frederik Holstein-Gottorp   976 
    Frederik Holt    
    Frederik Schöne    
  ( - 1945) Frederik Wiemers    
    Frederik Hendrik Leopold (Ve) Jansen    
    Frederik II van Schwaben   58720912 
    Frederik Johannes' Langenhorst    
    Frederik Karel Nicolaas van Pruisen    
  ( - 1875) Frederik Lodewijk Hendrik van Castell-Castell   98 
    Frederik Marie Graevenstein van Heyst 1 kB  
  ( - 1493) Frederik V    III van Habsburg    
    Frederik Willem Wegener Sleeswijk    
    Freerk Abma    
    Freerk Hoekstra    
    Freerk Anes Koopmans    
  ( - 1857) Freerk Dirks Fontein    
  ( - 1847) Freerk Gaeles Hoekstra    
    Freerk Gerrits Raadsveld    
    Freerk Murks    
    Freerkje Brouwer    
    Freerkje Freeks Abbema (Buma)    
    Frerik Reinders (Steenhuizen)    
    Friederike von Mandelsloh   165 
    Friederike Christiane Emilie Hohenlohe-Langenburg   99 
    Friedrich Anton Tombrock    
    Friedrich I    
    Friedrich III van Pfalz Simmern    
    Friedrich IV von Oettingen    
    Friedrich Wilhelm Hackmann    
    Friedriech Bernard Mauritz Poiesz    
    Frits Jansen    
    Frits Snelter    
    Frouck Sibles    
    Frouck Sibles    
    Frouk ?    
    Frouke Duursema    
    Froukje    
    Froukje    
    Froukje Adema    
    Froukje de Beer    
    Froukje Ellens    
    Froukje Hielkema    
    Froukje van Hout    
    Froukje Voersma    
    Froukje Zijlstra    
    Froukje Anna Saakstra    
    Froukje Annes    
  ( - 1826) Froukje Harings Ruurda    
    Froukje Hotses Lycklama    
    Froukje Johannes    
    Froukje Johannes Rijpkema    
    Froukje Johannes Smits    
    Froukje Johannes Woudboer    
    Froukje Klazes    
    Froukje Klazes Bosma    
    Froukje Klazes Visser    
    Froukje Lases    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Froukje Lazes van der Zee    
    Froukje Martens Hofstra    
  ( - 1715) Froukje Minnes    
    Froukje Pieters    
    Froukje Pieters Andersma    
    Froukje Rintjes    
    Froukje Rinzes    
    Froukje Sietes Bies    
    Froukje Sikkes Vogelvanger    
  ( - 1837) Froukje Sjoerds Nota    
    Froukje Sjoukes    
    Froukje Tymens    
    Froukje Ulbes Visser    
    Froukje Widmers    
    Froukje Willems Lap    
    Froukjen Herres Oppenhuis    
    Froukjen Lolkes van der Wal    
    Froukjen Sjoerds Obbema    
    Frouwkjen Douwes Sandstra    
    Frouwkjen Jans Teerenstra    
  ( - 2012) Fr. Spijkerman    
    Fr. Wijtzes    
  ( - 1987) Fr. Willemse    
    F. Atsma    
  ( - 2002) F. Bouma    
    F. Brouwer    
  ( - 1995) F. van Dijk    
    F. Gardner    
    F. Gerlofsma    
    F. Hengst    
    F. Hoekstra    
    F. Hoekstra    
    F. de Jong    
    F. Kuipers    
    F. Piersma    
    F. Ramakers    
    F. van der Werff    
    F. G. Ettema    
  ( - 1934) F. W. Wiersma    
    F.A. Bos    
    F.A. Hoekstra    
  ( - 2015) F.D.J. (Frans) Doodkorte    
  ( - 1978) F.G.C. Vaillant    
  ( - 1996) F.J. (Frans) Zantman    
    F.J.M.M. (Cisca) Coppens    
    F.K. Zandstra    
    F.M. van der Wal    
    F.S. Franzen    
    F.W. Rijnders    
    F.W. Rolf von den Baumen    
    Gabe Hofstee    
    Gabe Kuperus    
    Gabriël Kutsch    
  ( - 1971) Gadske Frederika Huistra    
    Gadske Jans    
    Gaele Hovinga    
    Gaele Nannes Hovinga    
    Gaetske Lolckes Adema    
    Gaiske Klaazes    
    Garendina Jans Pool    
    Garsende de Forcalquier   100894154 
    Gaspard de Coligny   58388 
    Gastke Gerbens    
    Gatse Vellinga    
    Gatse Bennediks    
    Gatse Piers de Boer    
    Gatske Rypma    
    Gatske Annes Sikkes    
    Gatske Durks Walta (Walstra)    
  ( - 1810) Gatske Hoites    
  (1789 - 1861) Gatske Jans Aukes    
  ( - 1800) Gatske Jans Swart    
  (1784 - 1851) Gatske Lamberts van der Meer    
    Gatske Lolkes    
    Gatske Lolkes van Wieren    
    Gatske Meyes    
    Gatske Mijnerts    
    Gatske Pieters Tevesen    
    Gatske Simons    
    Gatske Sjoerds Verwerda (Ferwerda)    
    Gatske Watzes Bokma    
    Gatske Wierds    
    Gattjen Wietzes (Geertje) Dijkstra    
    Gatze Jans Ronda    
    Gauke de Wind    
    Gé van der Laan    
  ( - 1949) Geale Poelstra    
    Geart Jonkman    
    Geartsje    
    Gebbina Harmanna Tecla Drenth    
    Gedula Hessels Bouwer    
    Geele Dircks    
  ( - 1777) Geele Hoites    
    Geele Sakes Westerhof    
    Geeltje Idzenga    
    Geerdina Heikens    
    Geert Brenninkmeijer    
    Geert Cnossen    
  ( - 2004) Geert Dijkstra    
  ( - 1991) Geert Eppenga    
  ( - 1992) Geert Fopma    
    Geert Pentinga    
    Geert van der Ploeg    
    Geert Ruiter    
    Geert Tuinhout    
    Geert Andries Bakker    
    Geert Arends van der Veen    
    Geert Hylkes Tromp    
    Geert Hylkes Tromp    
    Geert Jans van der Meer    
    Geert Jilderts van der Beek    
    Geert Tiedes van der Vliet    
    Geertien Aenes    
    Geertien Ydes    
  ( - 1820) Geertje    
    Geertje    
    Geertje    
    Geertje Bergsma    
    Geertje Bijlsma    
    Geertje Boersma    
    Geertje van der Boom    
    Geertje Eisma    
    Geertje Faber    
    Geertje Jansen    
    Geertje Jelgersma    
    Geertje Jurna    
  ( - 2006) Geertje de Lange    
    Geertje Leijenaar    
    Geertje van der Meer    
    Geertje Mellema    
    Geertje Nijdam    
    Geertje Offringa    
    Geertje Piersma    
    Geertje Piersma    
  ( - 1984) Geertje Postma    
    Geertje Reitsma    
    Geertje Straatsma    
    Geertje van der Weijde    
    Geertje Yntema    
    Geertje Abbes    
    Geertje Alberts 1 kB  
    Geertje Alberts Smits    
  ( - 1858) Geertje Andries Postma    
    Geertje Annes Gorter    
    Geertje Ates    
    Geertje Ates Foekema    
    Geertje Bokkes Scheltinga 1 kB  
    Geertje Bonnes Bonsma    
    Geertje Cornelis Kuiper    
    Geertje Dirks Nieuwenhof    
    Geertje Doekes    
  ( - 1811) Geertje Doekes Foekema    
    Geertje Douwes Zeldenthuis    
    Geertje Foekes de Wolff    
    Geertje Franses Romkes    
    Geertje Gerbens    
    Geertje Gerrits    
    Geertje Gerrits    
    Geertje Gysberts    
    Geertje Hayes    
  ( - 1716) Geertje Heerts 1 kB  
    Geertje Hessels Strikwerda    
    Geertje Jacobs van der Meer    
    Geertje Jacobs Stek    
    Geertje Jakobs Polstra    
    Geertje Jans van der Steeg    
    Geertje Jans Visser    
    Geertje Jans Wigmana    
  ( - 1646) Geertje Jetzes    
    Geertje Johannes    
    Geertje Johannes Bos    
    Geertje Johannes Huisman    
    Geertje Johannes van der Zee    
    Geertje Joukes Brouwer    
    Geertje Karels Zalmstra    
    Geertje Klazes Buwalda    
    Geertje Klazes Gaykema    
    Geertje Klazes Kuperus    
  ( - 1826) Geertje Lieuwes Nijdam    
    Geertje Lolles Visser    
    Geertje Louws    
    Geertje Martens Hettinga    
    Geertje Nammens Zytsema    
    Geertje Ottes    
    Geertje Pieters    
    Geertje Reinders Ploegstra    
    Geertje Roelofs Weulinger    
    Geertje Siebrens de Boer    
    Geertje Sjoerds    
    Geertje Sjoerds    
    Geertje Thomas Nijdam    
    Geertje Tiekes    
    Geertje Tietes Palstra    
  (1638 - 1693) Geertje Tjalles Fopma    
    Geertje Tjeerds    
    Geertje Tjeerds Buma    
    Geertje Willems Huisman    
  ( - 1827) Geertje Willems Nieuwhof    
    Geertje Wybes Bil    
  ( - 2008) Geertje (Gé) Statema    
    Geertrudis Willemsche    
    Geertruid Hiemstra    
    Geertruida Berkebijl    
    Geertruida Bleeker    
    Geertruida Dijkstra    
    Geertruida Geermans    
    Geertruida Huitema    
    Geertruida Kingma    
    Geertruida Levers    
    Geertruida van der Meulen    
    Geertruida Dorothea Joosten    
  ( - 2015) Geertruida Femia van Balen    
    Geertruida Josepha Celes    
    Geertruida Maria Jongerhuis    
    Geertruida Petrus Bos    
    Geertruida Susanna Schulte    
    Geertruide van der Zee    
    Geesje Karsten    
  ( - 2012) Geeske Beljon    
    Geeske Buren    
    Geeske de Graaf    
    Geeske Mous    
  ( - 1919) Geeske Nijdam    
    Geeske Abes de Boer    
    Geeske Andries Konst    
    Geeske Bruins    
  ( - 1879) Geeske Douwes Houtsma    
    Geeske Gosses Hellinga    
    Geeske Hermanus ten Brug    
    Geeske Herres    
    Geeske Jacobs Herder    
    Geeske Jans    
    Geeske Jans    
    Geeske Jans Temming    
    Geeske Jochums Oenema    
    Geeske Johannes    
    Geeske Joukes    
    Geeske K. Rijpkema    
    Geeske Meinderts van der Meer    
    Geeske Oedzes van der Veen    
    Geeske Pieters van Dijk    
    Geeske Sytzes Dotinga    
    Geeske Tjeerds Buwalda    
    Geiske Kingma    
    Geiske Pries    
    Gelbrig Ypes Jongma    
  ( - 1625) Gelius Hillema    
  (1722 - 1801) Gelke Simkes    
    Gelkjen Bonte    
    Gellandje Jacobs Roorda    
  (1722 - 1729) Gellius Acronius    
    Gelske Schuiling    
    Gelske Wijma    
    Gelske Douwes Kingma    
    Gelske Piers Strikwerda    
  ( - 358) Genbaldus I   6770799054684208 
    Genevefa Juliana Rahe    
  ( - 1709) Georg Henrich von Mönster   1336 
    Georg Leo Stockmann    
    Georg Ludwig Platen-Hallermund   332 
    Georg Valentin Josef Carl Jeltrup    
  ( - 1640) Georg Wilhelm van Hohenzollern   6322 
    Georg Wilhelm Daniel von dem Bussche-Haddenhausen   80 
    George Bootsma    
    George van Denemarken    
    George Jongstra    
    George Frederik Hendrik Waldeck en Pyrmont   124 
    Georges de Bourbon Busset    
  (1733 - ) Georgius Acronius    
    Georgius Gothofredi (Godefridi)    
    Georgius Wassenaar    
  (1678 - ) Georgius Hansos Acronius    
    Georgius Nicolaas Jacobus van Erp    
    Georgus Hermanus Josephus Preut (Pruyt)    
    Gepke Hellinga    
    Gepke Schriemer    
    Gepke Catharina Kor    
    Gepke Gerbens Tuinstra    
    Gepke Johannes Jager    
    Gepke Ruurds van Dijk    
    Gerard    
    Gerard Bouwhuis    
  ( - 2017) Gerard Eisma    
    Gerard Jorna    
  ( - 1996) Gerard Jorritsma    
    Gerard Lemmens    
    Gerard Nieuwstad    
  ( - 2001) Gerard Roobeek    
  ( - 2002) Gerard Scholte    
    Gerard Terra    
    Gerard Eduard Becker    
    Gerard Johannes Huis in 't Veld    
    Gerarda Scholman    
    Gerarda P. de Vink    
  ( - 1882) Gerardus Deden    
  ( - 1905) Gerardus Johan Koopal    
  ( - 1984) Gerardus Johannes Bos    
    Gerardus Johannes Souwerbren    
    Gerardus Johannes van Willigen    
    Gerardus J. Steemers    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
  (1682 - ) Gerardus (Gerrijt) Johanneszn Althusius    
    Gerben    
    Gerben Draaijer    
    Gerben Engwerda    
    Gerben Hettinga    
  ( - 1836) Gerben Jorna    
  ( - 2006) Gerben Kamsma    
    Gerben van de Lageweg    
  ( - 1906) Gerben Overmeer    
    Gerben Tamminga    
  ( - 1959) Gerben van der Wey    
  ( - 1984) Gerben Zondervan    
  (1710 - 1773) Gerben Abes    
    Gerben Claesses Ludam    
    Gerben Clases Ludum    
    Gerben Douwes Dorhout    
    Gerben Eeltjes    
    Gerben Everts Zijlma    
    Gerben Fokkes    
    Gerben Gaukes Hogeboom    
    Gerben Gerbens Postma    
    Gerben Gerrits Laagland    
    Gerben Gosses Visser    
    Gerben Hylkes Overmeer    
    Gerben Jan Plat    
    Gerben Jans    
  (1787 - 1843) Gerben Jans Aukes    
    Gerben Jelles Jellema    
    Gerben Klazes Panboer    
  (1716 - ) Gerben Lolkes    
    Gerben Martens Jonkman    
  ( - 1822) Gerben Melis Kiestra    
    Gerben Olferts de Groot    
    Gerben Pieters Palma    
    Gerben Pieters de Vries    
    Gerben Romkes de Boer    
    Gerben Ruurds Fluitman    
    Gerben Sakes Janse    
    Gerben Sijbrens    
    Gerben Sipkes Tjilzerda    
    Gerben Sjoerds Huizinga    
  (1712 - ) Gerben Sjoerds (Palstra)    
    Gerben Sjoukes Faber    
    Gerben Sjoukes Faber    
    Gerben Wiebrens Westra    
    Gerbentje Lettinga    
    Gerberge   1879069249 
  ( - 1983) Gerbrich Fokma    
    Gerbrig Mulder    
    Gerbrig Douwes Ligthart    
  (1704 - ) Gerbrig Eesges    
    Gerbrig Everts Zijlstra    
    Gerbrig Foekes van der Pol    
    Gerbrig Gerrits    
    Gerbrig Hendriks Haringsma    
    Gerbrig Hinnes    
    Gerbrig Jacobs Bonnema    
  (1698 - 1756) Gerbrig Jans 1 kB  
    Gerbrig Johannes van der Schuit    
  (1709 - ) Gerbrig Lolkes    
    Gerbrig Piers Piersma    
    Gerbrig Pieters Andringa    
  ( - 1755) Gerbrig Rintzes    
    Gerbrig Sjoerds Rusticus    
    Gerbrig Theunis van der Leen    
    Gerbrigje Dijkstra    
    Gerbrigt Sjoukes    
    Gerda Jansen    
    Gerda Mulder    
    Gerhard Rasvelt    
    Gerhard Taphorn    
    Gerhard Heinrich Hotho    
  ( - 1878) Gerhard Hermann Anton Reekers    
    Gerhard Louis Marie Voss    
    Gerhardus Bouwmeester    
    Gerhardus Kuipers    
    Gerhardus Nanninga    
  ( - 1795) Gerhardus Bernardus Koelman    
    Gerhardus Hendericus Vollmer    
    Gerke van Dijk    
  ( - 2018) Gerke Eenling    
    Gerke Jakobs Kolweyer    
    Gerlach van Nassau    
    Gerland Douma van Oenema    
    Gerlant Gossedr.    
    Gerlantje Boonstra    
    Gerlantje Douwes Dijkstra    
  (1767 - 1769) Gerlantje Gerbens    
  (1769 - ) Gerlantje Gerbens    
  (1738 - 1800) Gerlantje Gerlofs Baarda 1 kB  
    Gerlantje Hendriks    
    Gerlof    
  ( - 2006) Gerlof Kramer    
    Gerlof Wiersma    
    Gerlof Andries    
  ( - 1828) Gerlof Cornelis Tanja 1 kB  
    Gerlof Douwes Terpstra    
  ( - 1595) Gerlof Douwesz.    
    Gerlof Jans    
    Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier) 1 kB  
    Gerlof Poppes (Popma)    
  (1721 - 1792) Gerlof Sakes (Gerlacus)    
    Gerlof Sieuwkes van der Meer    
    Gerlof Sjoerds Tuinstra    
    Gerloff Bottesz.    
    Gerloff Heres    
  ( - 1626) Gerloff Piersz. 1 kB  
    Gerlofje Hieltjes Schaafsma    
  ( - 1861) Gerlofke Steenstra    
    Gerlofke Jacobs    
    Gerlofke Jacobs Leyenaar    
    Gerlofke Jacobs Winia    
    Gerlofke Jans    
    Gerlofke Luitzens Kingma    
    Germben Kuiper    
    Germen Gerrits Lageland    
    Gerold I   206628389122 
    Gerrelske Hedzers Venhuizen    
  ( - 1895) Gerridina Johanna Mensink    
  ( - 2013) Gerrie Boorsma    
    Gerrit Abma    
    Gerrit Boorsma    
    Gerrit Elsinga    
  ( - 1912) Gerrit Fortuin    
    Gerrit Franke    
    Gerrit Gerritsma    
    Gerrit Grootenhuis    
    Gerrit van der Horst    
    Gerrit Jellema    
    Gerrit Jelsma    
    Gerrit de Jong    
  ( - 1997) Gerrit Klaversma    
  ( - 1998) Gerrit Lemstra    
    Gerrit Mijnheer    
  ( - 1944) Gerrit Rypma 1 kB  
    Gerrit Schumacher    
    Gerrit Veldkamp    
    Gerrit Walstra    
    Gerrit Willekes    
  ( - 1989) Gerrit Woudstra    
    Gerrit Wybenga    
    Gerrit Arend Terpstra    
    Gerrit Berends Steenbergen    
    Gerrit Broers (Oostra)    
    Gerrit Cornelis Laagland    
    Gerrit Cornelis Veersma    
    Gerrit de Boer    
    Gerrit Dirks Tichelaar    
    Gerrit Douwes    
    Gerrit Douwes de Boer    
    Gerrit Douwes (Westendorp)    
    Gerrit Edes Stapensea    
    Gerrit Ferdinand Brandsma    
    Gerrit Franzes Fennema    
    Gerrit Gerrit Postma    
    Gerrit Gerrits Adema    
    Gerrit Hendricus Rolf    
  ( - 1662) Gerrit Hotses    
    Gerrit Idses    
    Gerrit Jans Bos    
    Gerrit Jans Klijnstra    
    Gerrit Jans Plantagie    
    Gerrit Jansen    
    Gerrit Jantjes    
    Gerrit Jelles de Boer    
    Gerrit Jentjes Spoelstra    
    Gerrit Klasen Botter    
    Gerrit Kornelis Straatsma    
  ( - 1957) Gerrit K. Straatsma    
  ( - 1700) Gerrit Lolckes    
  (1701 - 1756) Gerrit Lolkes 2 kB  
    Gerrit Meintes    
    Gerrit Nannes Wiersma    
  (1749 - 1826) Gerrit Okkes Hoekema 1 kB  
    Gerrit Piers de Jong    
    Gerrit Pieters    
  (1699 - ) Gerrit Renses    
  (1706 - ) Gerrit Renses    
    Gerrit Ripperts Visser    
    Gerrit Tjalles Tjallema    
  (1719 - 1782) Gerrit Tjeerds (Gerryt)    
    Gerrit Uilkes Feenstra    
  ( - 1864) Gerrit uiltjes de Jong    
    Gerrit Ulbes Bakker    
    Gerrit Wopkes    
    Gerrit Wouters Kuipers    
    Gerrit Yntes Kingma    
    Gerrit Ypes van der Meulen    
    Gerrit Ypes van der Molen    
    Gerritdina Maria (Dinie) Wessel    
    Gerritje Atsma    
  ( - 2004) Gerritje van Dijk    
    Gerritje Leenstra    
    Gerritje Salverda    
    Gerritje Terpstra    
  (1756 - ) Gerritje Andries Althusius    
  (1761 - ) Gerritje Jans Althuisius    
    Gerritje Jans Dijkman    
    Gerritje Martens Zoethout    
    Gerritje Roelofs    
    Gerritje Sjoerds Nijland    
    Gerritje Sjoukes de Jong    
    Gerryt Bauckes    
  ( - 1704) Gerryt Ypes Hollander    
    Gersende de Provence    
    Gertje Ernsthuysen    
    Gertje Westerhuis    
    Gertje Annes Tekstra    
    Gertje Sakes Posthumus    
    Gertruda Boshuyer    
  ( - 2013) Gertruda .A. (zuster Philomena) Boekema    
    Gertrudis van Saksen   807152769 
    Gerulf van Kennemerland   25828888576 
    Geselina Suurmans    
    Gesina Robben    
    Gesina van der Werf    
    Gesina Jans Kas    
    Getje Jens Bonte    
    Getje Sjerps Jorna    
    Getje Taekes van der Pol    
    Gettie Jans    
    Gettje Annes Bangma    
    Geva   12914444289 
    Gezina (Geeske) Bouwhuis    
  ( - 2007) Gien Huitenga    
    Gijsbert van Aernsma    
    Gijsbert van Bronckhorst    
    Gijsbert van Bronkhorst   684666 
    Gijsbert van Dedem tot de Gelder en Windesheim    
    Gijsbert Heins    
    Gijsbertha M. Ruitenbeek    
    Gijsbertus van Es    
    Gijsbertus de Jong    
    Gijsbertus M.M. Brandsma 1 kB  
    Gijsbrecht van IJsselstein   5477314 
    Gilles Affonso bâtard de Portugal    
    Gilles (Egidia) de Burgh   14957057 
    Gisela   30065107973 
    Gisela van Friaul   7516276993 
    Gisele van Aquitanië   413256778243 
  ( - 1828) Gjalt Sjoerds van der Hem    
    Gjalt Sj. van der Hem    
  ( - 1990) Gjalt TJds. van der Hem    
    Gj. Paulusma    
    Godefrides H.C.M. van Campenhout    
    Godefridus de Leyer    
    Godefridus Henricus Gerardus Daniëls    
  ( - 1395) Godfried II van Heinsberg   394116 
    Godfried II van Vianden (Luxemburg)   1576450 
  ( - 1509) Goeswina (Gosuina) van Varick 1 kB  
    Goncalo Annes de Briteiros    
    Gonijk Tjeerds    
    Gooitsen Tinga    
    Gooitske Alberts    
    Gooitske Annes Jongstra    
    Gooitske Wiebes van der Berg    
    Gooitzen Deelstra    
    Goosen van Raesfelt   21392 
    Gootsken Oenes    
    Gooyke Gerbens Huizinga    
    Gores van Smeden    
    Gorgonius Wenceslaus Bernardus Hendrikus Josephus ten Brink    
    Gorrit Bauckes    
    Gorryt Fransen (Faber)    
  (1804 - 1836) Gosina Johannes' Feites    
    Goslick Fokles    
    Gosse Heida    
  ( - 1979) Gosse Smid    
    Gosse Spitzen    
    Gosse Aukes    
  (1787 - 1865) Gosse Aukes    
  (1583 - ) Gosse Broers    
  ( - 1729) Gosse Douwes    
  ( - 1561) Gosse Gerbens    
    Gosse Goffes Jensma    
    Gosse Hanses 1 kB  
  ( - 1873) Gosse Jans Bouma    
    Gosse Pieters    
    Gosse Pieters Huisman    
    Gosse Siebrens    
    Gosse Sjoerds    
    Gosse Sybrens    
    Gosse Ulbes Sippens    
    Gothelo I   807142146 
    Govert Daniëls    
  ( - 1681) Goyck Annes Rispens    
    Goyck Wybrands    
    Goyts Ætses    
    Goyts Hayes    
  ( - 1624) Goyts Nannedr    
  ( - 1966) Grace Crye    
    Gracia Maria Kelly    
  ( - 1988) Gré Silvius    
    Greelt Juckes    
    Greet Nijholt    
  ( - 1995) Greet Terpstra    
    Greeth V. Ypma    
    Greetje Terol    
  ( - 1972) Gregorius Johannes Obbema    
    Greold Abis    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Greolt Pyters    
    Greolt (Greult)    
    Gretha    
    Gretha Woudt    
    Gretske Hiddes Postma    
    Griet    
    Griet Binsma    
    Griet Dijkstra    
    Griet Hettinga    
    Griet Rypma    
  ( - 2011) Griet Strikwerda    
  ( - 1625) Griet Poppes    
    Griet Sjoerds Westerhuis    
  ( - 1678) Griet Tjaerdts    
    Grietie Murks Veldmans    
    Grietie Obes    
    Grietje    
    Grietje Agema    
    Grietje Alkema    
    Grietje Andela    
    Grietje Bauritius    
    Grietje Christiaans    
    Grietje Dijkstra    
    Grietje Donker    
    Grietje Elzinga    
    Grietje Harts    
    Grietje Holtrop    
    Grietje de Hoop    
    Grietje de Jong    
    Grietje Kuipers    
    Grietje Meinderts    
    Grietje Nijdam    
    Grietje Noordenbos    
  ( - 1890) Grietje Semler    
  (1755 - 1822) Grietje van Slooten    
    Grietje Sterk    
    Grietje Swaga    
    Grietje Tolman    
    Grietje Vallinga    
    Grietje Venema    
    Grietje de Vries    
    Grietje Westerbeek    
  ( - 1993) Grietje Wiersma    
    Grietje Wijbenga    
  ( - 1897) Grietje Ypma    
  (1788 - ) Grietje Allerts Hogema    
    Grietje Andries Smeding    
    Grietje Arjens Sytsma    
    Grietje Ates Nicolai    
    Grietje Aukes de Vries    
    Grietje Beernts Hoekstra    
    Grietje Berends Coldeweyer    
    Grietje Berends Rusthuis    
    Grietje Boukes Boersma    
    Grietje Broers    
    Grietje Deddes van Dijk    
    Grietje Dirks van der Werf    
    Grietje Dooitjes    
  ( - 1817) Grietje Douwes    
    Grietje Eelkes de Jong    
    Grietje Eelkes Veldman    
  (1733 - 1734) Grietje Ennes    
  (1734 - ) Grietje Ennes 1 kB  
    Grietje Feites    
    Grietje Freerks Cupery    
    Grietje Gerbens    
    Grietje Gerlofs Boonstra    
    Grietje Gerrits Gerritsma    
  ( - 1829) Grietje Gerrits de Vries    
    Grietje Gosses    
    Grietje Harings Altenburg    
    Grietje Hendriks Kooistra    
    Grietje Hilbrands Adema    
    Grietje Hommes de Jong    
    Grietje Huites    
    Grietje Hylkes Veltman    
    Grietje Jacobus Groenewoud    
    Grietje Jalkes    
    Grietje Jans    
    Grietje Jans de Boer    
    Grietje Jans Dijkstra    
    Grietje Jans Oosterzee    
    Grietje Jans Westra    
    Grietje Jans Wielinga    
    Grietje Jelles de Vries    
    Grietje Jeltes Langendijk    
  ( - 1834) Grietje Jentjes Siderius    
    Grietje Jochems Hibma    
    Grietje Joekes    
    Grietje Johannes    
    Grietje Johannes    
    Grietje Johannes'    
    Grietje Johannes de Jong    
    Grietje Johannes Kooistra    
    Grietje Johannes van der Weide 1 kB  
    Grietje Johannes Wieringsma    
    Grietje Jolles de Vries    
  ( - 1878) Grietje Joukes Gietema    
    Grietje Klazes    
    Grietje Koenes Lolkema    
    Grietje Kornelis Moezen    
    Grietje Lieuwes    
    Grietje Lieuwes Wynia    
    Grietje Lourens Kuipers    
    Grietje Meinderts Palsma    
    Grietje Obes Bangma    
  (1735 - ) Grietje Petrusdr. Althusius    
  ( - 1882) Grietje Piers de Boer    
    Grietje Piers Piersma    
  ( - 1808) Grietje Pieters    
  ( - 1807) Grietje Pieters    
    Grietje Pieters    
    Grietje Pieters Kroon    
    Grietje Pieters Miedema    
    Grietje Pieters de Vries    
    Grietje Pytters ??    
    Grietje Rinzes de Beer    
    Grietje Rodes Haarsma    
    Grietje Rommerts    
    Grietje Sakes Koopmans    
    Grietje Sietzes Wiersma    
    Grietje Sjoukes Bergsma    
    Grietje Steffens de Boer    
    Grietje Sybes Poortinga    
    Grietje Sybrens Swart    
    Grietje Sybrens Terpstra    
    Grietje Taekes    
  ( - 1840) Grietje Theunis Brakus    
    Grietje Tjallings de Vries    
    Grietje Tjeerds    
    Grietje Tjepkes    
    Grietje Wilts Feenstra    
    Grietje Wybes    
    Grietje Wytzes van der Weit    
    Grietje Ypes Oosterbaan    
    Grietje Ypes Ypma    
    Grietje Ypes van der Zee    
  ( - 1890) Grietje Yzaäks Terpstra    
    Gryt Rypma    
    Gryttie Dirx    
    Guglielmo II van Sicilie   29360458 
  ( - 1305) Guido van Vlaanderen    
    Guillem II de Castelvell    
    Guillema I (Wilhelmina I) de Castelvell    
    Guiomar Gil de Soveraza    
    Gunther van Schwarzburg Blankenburg    
    Guta von Savoyen-Vaud    
    G. Altenburg    
    G. Andela    
    G. Beljon    
    G. Berghuis    
    G. Boersma    
    G. Bosma    
    G. Bouwhuis    
    G. Brandsma    
    G. Brouwer    
    G. Cannegieter    
    G. Dantuma    
  ( - 1996) G. van Dijk    
    G. Dijkstra    
    G. Dijkstra    
    G. Dölle    
    G. Douma    
    G. van Esveld    
    G. Faber    
    G. Feenstra    
    G. Fennema    
    G. Fortuin    
    G. Gabbelmann    
    G. van Gosliga    
    G. de Haan    
    G. Harsma    
    G. Heerma    
    G. Hiemstra    
  ( - 2010) G. Jongstra    
    G. van Klaarbergen    
    G. Kokkeler    
    G. Kramer    
    G. Lycklama    
  ( - 2004) G. Miedema    
  ( - 2016) G. Mulder    
    G. Odinga    
    G. Okma    
    G. Pen    
  ( - 1969) G. Poelstra    
    G. Reekers    
    G. Ribbert    
    G. Rijpkema    
  ( - 2011) G. Rijpkema    
    G. Schiphof    
    G. Sijtsma    
    G. Sikkes    
    G. Sinnema    
    G. Stuiver    
    G. Tilstra    
  ( - 1990) G. Tjalsma    
    G. Tuinstra    
    G. Venema    
  ( - 2011) G. Visser    
    G. Vossen    
    G. van der Wal    
    G. van der Werf    
    G. van der Werff    
    G. Widdershoven    
    G. Wiersma    
    G. Wynia    
    G. Zandstra    
    G. (Truus) Voss    
  ( - 2014) G. (Truus) Witteveen    
    G.A. (Gé) Goelema    
    G.A. (Gryt of Griet) Dijkstra    
    G.A. (Toos) van der Werf    
  ( - 1983) G.H. Markvoort    
  ( - 2017) G.H. (Truus) Westenbroek    
    G.H.J. van der Werf    
    G.J. Fransen    
    G.M. Engwerda    
    G.M. Zantman    
    G.N. Draaisma    
    G.R. Atsma    
    G.T.J. Sterk    
    G.U. Ostermann    
    Haantje Hiemstra    
    Haantje Lieuwes Ypma    
    Haaye Ritskes Statema    
    Haebeltje Andries Postma    
    Haebeltje Dooyes Bakker    
  (1809 - 1811) Haebeltje Lieuwes Andela    
    Haebeltje Wiegers de Vries    
    Haije Groustra    
    Haije Woudboer    
  (1702 - ) Haije Menso Mensonides    
  (1798 - 1830) Haije Sjoerds Jellema 1 kB  
  ( - 2014) Hains Bosma    
    Haite Sybrens Schukken    
    Haitze Postma    
  ( - 1985) Halbe Huitema    
  ( - 1904) Halbe Harmens Visser    
    Halbertje Annes Kootje    
    Hanne Paulus de Boer    
    Hanneke Overdijk    
    Hannie    
    Hans Hansen    
    Hans Poepjes    
    Hans Romer    
  ( - 1596) Hans Roorda    
  ( - 1942) Hans Schaaf    
    Hans Femmes Hornstra    
  (1768 - ) Hans Gerbens (Johannes) Bolta    
    Hans Gerkes Gerkema    
    Hans Gerrits Mensinga    
    Hans Hendriks Woudstra    
    Hans Hoites Hoitinga    
    Hans Jans Hobbema    
  ( - 1825) Hans Jans van der Meer    
    Hans Jans Swart    
    Hans Jans Zysling    
    Hans Pieters    
    Hans Pieters 1 kB  
    Hans Sybrens Zwart    
    Hans Tjerks van der Meer    
  ( - 1866) Hans Willem de Blocq van Scheltinga    
    Hans Willems Blauwhof    
    Hans Willems Ferwerda    
    Hanso Acronius    
  (1720 - 1730) Hanso Acronius    
    Hantje Andries    
    Hantje Jans Speerstra    
    Hantje Rintjes Binkes    
    Haring Piebenga    
    Haring de Wolff    
    Haring Baesz 1 kB  
    Haring Douwes Teernstra    
  ( - 1808) Haring Hessels Postma    
  ( - 1874) Haring Jans Boetje    
    Haring Jans Hollander    
    Haring Jans Teernstra    
    Haring Jelles Nauta    
    Haring Pieters Romkes    
  ( - 1620) Haring Siordtsz 1 kB  
    Haringh Hottinga    
  ( - 1658) Haringh Heerts    
    Harke van der Meer    
    Harm van der Heide    
    Harm Nieboer    
    Harmanna Elisabeth Backer    
    Harmannus Schuurmans    
    Harmanus Banning    
    Harmanus Henrie Lichtendahl    
    Harmen Bosma    
    Harmen de Bruin    
    Harmen Flierl    
    Harmen Flootman    
    Harmen IJzenberg    
  ( - 2003) Harmen Jansma    
  ( - 1984) Harmen Olivier    
    Harmen Schaaf    
  ( - 1965) Harmen Schraa    
    Harmen van der Tempel    
    Harmen Vijver    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Harmen Zeinstra    
    Harmen Antonius (Anthonie) Beuker    
    Harmen Arjens Gerritsma    
    Harmen Bartelds Bosma    
    Harmen Bartles Boersma    
    Harmen Freerks Abma    
    Harmen Gerrits    
    Harmen Gerrits de Jong    
    Harmen Harmens Koens    
    Harmen Harmens Ruurda    
    Harmen Hendriks    
    Harmen Hendriks Lippes    
  ( - 1808) Harmen Jacobs    
    Harmen Jacobs Mulder    
    Harmen Jans de Jong    
    Harmen Jans de Lange    
    Harmen Jans Weghuis    
    Harmen Jarigs Boersma    
    Harmen Jelles Bosma    
    Harmen Johannes Asma    
    Harmen Johannes Vogelzang    
    Harmen Kornelis van der Meulen    
    Harmen Oepkes Bouma    
  ( - 1783)