Index van personen gerangschikt op ACHTERNAAM letter: Z

Personen index

Naar achternamen beginnend met letter Y

Naar achternamen beginnend met letter ?

Totaal 935 personen met 82 verschillende achternamen beginnend met een Z:
Zaadstra (19)
Zaag (1)
Zaal (1)
Zakema (Sakema) (1)
Zalmstra (22)
Zandberg (2)
Zandbergen (2)
Zande (1)
Zandstra (30)
Zantema (2)
Zantman (6)
Zee (191)
Zeegers (1)
Zeen (1)
Zeeridder (1)
Zegers (1)
Zeilstra (9)
Zeinstra (161)
Zeldenrust (1)
Zeldenthuis (14)
Zelle (7)
Zelnicek (1)
Zengen (2)
Zervaas (2)
Zet (3)
Zetstra (7)
Zeven (2)
Zieck (1)
Zijda (2)
Zijden (1)
Zijl (5)
Zijlma (3)
Zijlstra (135)
Zijp (1)
Zilder (2)
Zimmerman (1)
Zinger (1)
Zock (1)
Zoethout (3)
Zon (3)
Zondag (Zontag) (1)
Zonderland (44)
Zondervan (16)
Zonsma (2)
Zonsma (Sonsma ?) (1)
Zonsma (Sonsma) (1)
Zoodsma (3)
Zorreguieta (4)
Zorreguieta Bonorino (1)
Zorreguieta Cerruti (4)
Zorreguieta Hernández (1)
Zorreguieta Maurin (1)
Zuidema (4)
Zuiden (1)
Zuiderbaan (1)
Zuiderhof (1)
Zuidgeest (1)
Zuidhof (1)
Zuydwijk (1)
Zuylen tot Nijevelt (1)
Zwaag (1)
Zwaagstra (3)
Zwaan (4)
Zwaanstra (1)
Zwaben (3)
Zwaga (53)
Zwart (34)
Zwart (Swart) (1)
Zweden (1)
Zweden en Noorwegen (5)
Zweep (59)
Zweibrucken-Landsberg (1)
Zweitser (2)
Zwerver (4)
Zwier (1)
Zwierstra (2)
Zwol (1)
Zwollo (1)
Zwolsman (2)
Zysling (14)
Zysling (Siesling) (1)
Zytsema (1)

Totaal 935 personen met 82 verschillende achternamen bij deze letter Z.

Personen index

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
Zaadstra, Fedde Franses   ongeveer 1858  Oosterlittens
Zaadstra, Frans Hayes      
Zaadstra, Frans Hayes   14-3-1837  Oosterlittens
Zaadstra, Frans Hendriks   ongeveer 1825  Oosterlittens
Zaadstra, Haye Franses   ongeveer 1807  Oosterlittens
Zaadstra, Hendrik      
Zaadstra, Hendrik Hayes   26-7-1842  Oosterlittens
Zaadstra, Hendrik Hendriks   ongeveer 1828  Oosterlittens
Zaadstra, Hendrik Hendriks   ongeveer 1857  Oosterlittens
Zaadstra, Hendrik Pieters   29-7-1925  Itens
Zaadstra, Hendriks Franzes   ongeveer 1801  Oosterlittens
Zaadstra, Janke Hendriks   ongeveer 1865  Baard
Zaadstra, Jilkjen Pieters      
Zaadstra, Johannes Hendriks   ongeveer 1859  Oosterlittens
Zaadstra, Pieter Hendriks   ongeveer 1896  Hennaard
Zaadstra, Riemertje Hayes   2-4-1845  Oosterlittens
Zaadstra, Tjaltje Hayes   9-4-1839  Baarderadeel
Zaadstra, Trijntje Franses   ongeveer 1796  Tirns
Zaadstra, Trijntje Hayes   30-5-1833  Oosterlittens
Zaag, van der, Ane      
Zaal, NN      
Zakema (Sakema), Taeke Martens   ongeveer 1785  Tzum
Zalmstra, Anne Franks   11-9-1844  Mirns en Bakhuizen
Zalmstra, Antje Jozefs      
Zalmstra, Baukje      
Zalmstra, Frank Joseph   ongeveer 1810  Mirns en Bakhuizen
Zalmstra, Franke Karels   ongeveer 1832  Mirns en Bakhuizen
Zalmstra, Geertje Karels      
Zalmstra, Gettje Franks   10-5-1843  Mirns en Bakhuizen
Zalmstra, Jan Franks   30-3-1857  Gaasterland
Zalmstra, Johannes Franks   9-3-1847  Gaasterland
Zalmstra, Johanneske Franks   22-8-1852  Mirns en Bakhuizen
Zalmstra, Joseph Frankes   1-4-1840  Mirns - Bakhuizen
Zalmstra, Joseph Karels      
Zalmstra, Joukje   1857   
Zalmstra, Karel Franks   18-11-1848  Mirns en Bakhuizen
Zalmstra, Karel Josephs      
Zalmstra, Karel Josephs      
Zalmstra, Klaaske Karels      
Zalmstra, Lammert Franks   26-11-1841  Mirns en Bakhuizen
Zalmstra, Nanne Karels   ongeveer 1835  Mirns en Bakhuizen
Zalmstra, Stijntje Franks   3-3-1854  Gaasterland
Zalmstra, Stijntje Karels      
Zalmstra, Wiepkje Franks   2-8-1864  Mirns - Bakhuizen
Zandberg, Folkert Jans   ongeveer 1902  Surhuisterveen
Zandberg, Jan      
Zandbergen, Froukje   25-8-1910  Sint Nicolaasga
Zandbergen, J.      
Zande, van der, Geertruida   7-7-1874  Wamel
Zandstra, Allert Sybrens   12-7-1830  Hennaarderadeel
Zandstra, Auke      
Zandstra, Baukjen Sybren Allerts 1 kB 23-8-1820  Hennaarderadeel
Zandstra, Dieuwke Sybrens   23-2-1819  Hennaarderadeel
Zandstra, Dirk Foeke   21-3-1921   
Zandstra, Feitze Sjoerds   ongeveer 1885  Roordahuizum
Zandstra, Fokeltje Sybren Allerts 1 kB 12-7-1824  Hennaarderadeel
Zandstra, Fokeltje Sybren Allerts   1-2-1826  Wommels
Zandstra, F.K.      
Zandstra, Grietje Ruurds   21-3-1924  Woudsend
Zandstra, G.      
Zandstra, Hendrika   ongeveer 1892   
Zandstra, Hinke Sjuks      
Zandstra, Janke Sybren Allerts   17-11-1833  Hennaarderadeel
Zandstra, J.      
Zandstra, Klaas Dirks      
Zandstra, NN      
Zandstra, Pier Taedes      
Zandstra, Pier Taedes   7-3-1864  Elahuizen
Zandstra, Pier Taedes   7-3-1922   
Zandstra, Ruurd Piers   23-11-1897  Indijk
Zandstra, Schelte Aukes   ongeveer 1885  Dronrijp
Zandstra, Sjoerd      
Zandstra, Sybren Allerts   ongeveer 1798   
Zandstra, Taede Piers   5-3-1834  Elahuizen
Zandstra, Taede Piers   12-4-1894  Indijk
Zandstra, Tjaltje   ongeveer 1860  Franeker
Zandstra, Trijntje Piers   11-3-1892  Indijk
Zandstra, Trijntje Sybren Allerts 1 kB 3-4-1822  Hennaarderadeel
Zandstra, Wytske Taedes   21-12-1867  Elahuizen
Zantema, Richtje   17-4-1923  Goïnga
Zantema, Trijntje      
Zantman, Bernardus Joseph   11-6-1880  Harlingen
Zantman, F.J. (Frans)      
Zantman, G.M.      
Zantman, Johan A.      
Zantman, M.G.M.      
Zantman, Willem Anthonius Catharinus Gerardus P. (broeder Olav)   24-12-1911  Amsterdam
Zee, van der,      
Zee, van der,      
Zee, van der, A      
Zee, van der, Aafke Sjoukes   14-11-1837  Leeuwarderadeel
Zee, van der, Aaltje Wiebes   20-1-1814  Abbega
Zee, van der, Afke   2-5-1893  Gaasterland
Zee, van der, Age   26-8-1852  Idaarderadeel
Zee, van der, Age   19-5-1890  Idaarderadeel
Zee, van der, Akke   10-11-1883  Wonseradeel
Zee, van der, Akke Douwes      
Zee, van der, Akke Jacobs      
Zee, van der, Akke Laases   30-6-1862  Westhem
Zee, van der, Akke Pieters   24-7-1856  Wonseradeel
Zee, van der, Alida Pieters   30-12-1850  Doniawerstal
Zee, van der, Anna Maria   15-11-1893  Bolsward
Zee, van der, Anske Martens   22-3-1885  Workum
Zee, van der, Antje Hieltjes      
Zee, van der, Antje Ridserds   5-11-1859  Hidaard
Zee, van der, Antje Wiebes   16-6-1820  Abbega
Zee, van der, Auke Martens      
Zee, van der, Auke Pieters   6-4-1849  Workum
Zee, van der, Bauke Laases   20-1-1861  Wymbritseradeel
Zee, van der, Bauke Laases   10-7-1864  Westhem
Zee, van der, Baukje Boukes   20-9-1902  Heeg
Zee, van der, Baukje Douwes   25-9-1833  Wonseradeel
Zee, van der, Baukje Sjoukes   18-11-1832  Leeuwarderadeel
Zee, van der, Catharina   18-4-1886  Bolsward
Zee, van der, Catharina Symens (Trijntje)   ongeveer 1798  Wijtgaard
Zee, van der, Christiaan Martens   6-3-1891  Workum
Zee, van der, Dieuwke Harmens      
Zee, van der, Dirk   25-5-1850  Dedgum
Zee, van der, Dirk Pieters   14-11-1852  Wonseradeel
Zee, van der, Doede Jans      
Zee, van der, Dooitze Sjoerds   25-12-1819  Oosterend
Zee, van der, Douwe Johannes   ongeveer 1789  Dedgum
Zee, van der, Eelke Aukes      
Zee, van der, Eelke Martens   1-8-1877  Workum
Zee, van der, Eelkje   ongeveer 1892  Sloten
Zee, van der, Eeuw Doedes   ongeveer 1807  Bakhuizen
Zee, van der, Eling Laases   15-2-1859  Westhem
Zee, van der, Elisabeth   10-7-1885  Idaarderadeel
Zee, van der, Elizabeth Wybes   2-10-1808  Ypecolsga
Zee, van der, Eva Sybrens   ongeveer 1890  Bolsward
Zee, van der, Fetje Rinkes   12-7-1890  Mirns en Bakhuizen
Zee, van der, Fintje Meijes      
Zee, van der, Folkert   15-1-1887  Wonseradeel
Zee, van der, Folkert   3-2-1889  Wonseradeel
Zee, van der, Fonger Hepkes   20-10-1848  Bolsward
Zee, van der, Franke      
Zee, van der, Frids Douwes   29-1-1817  Dedgum
Zee, van der, Froukje Laases   11-2-1868  Wonseradeel
Zee, van der, Froukje Lazes      
Zee, van der, Froukje Meyes   1816  Abbega
Zee, van der, Geertje Johannes      
Zee, van der, Geertruide      
Zee, van der, Gerbrig Ridserds   8-10-1865  Lutkewierum
Zee, van der, Grietje Sibles   28-3-1855  Wirdum
Zee, van der, Grietje Ypes      
Zee, van der, Harmen Simons   19-11-1799  Bolsward
Zee, van der, Hepke Hieltjes   2-3-1812  Tjerkwerd
Zee, van der, Hepke Laas   3-8-1900  Bolsward
Zee, van der, Heye Wybrands      
Zee, van der, Hieke Douwes   ongeveer 1832  Dedgum
Zee, van der, Hieke Taekes   ongeveer 1852  Dedgum
Zee, van der, Hieltje Hepkes 1 kB    
Zee, van der, Hieltje Hepkes   20-4-1839  Tjerkwerd
Zee, van der, Hieltje Hepkes   22-2-1845  Bolsward
Zee, van der, Hieltje Hepkes   8-4-1846  Bolsward
Zee, van der, Huite   14-2-1873  Bolsward
Zee, van der, Ieda Nannes      
Zee, van der, IJpe   ongeveer 1912   
Zee, van der, Jacob Thomas   ongeveer 1814  Longerhouw
Zee, van der, Jacobje Lolkes      
Zee, van der, Jacobus Wybes   12-12-1816  Abbega
Zee, van der, Jan Douwes   13-2-1826  Won 39
Zee, van der, Jan Ekes      
Zee, van der, Jan Jans   29-3-1820  Kimswerd
Zee, van der, Jan Rinkes   24-8-1826  Scharl / Laaxum
Zee, van der, Jan Sjoukes   25-12-1843  Wijtgaard
Zee, van der, Jantje   13-8-1883  Westhem - Blauwhuis
Zee, van der, Jantje Douwes   23-5-1815  Dedgum
Zee, van der, Jantje Pieters   27-11-1854  Tjerkwerd
Zee, van der, Jantje Sjoukes   31-3-1835  Leeuwarderadeel
Zee, van der, Japikje Wybes   14-5-1815  Abbega
Zee, van der, Jeltje Hessels      
Zee, van der, Jenne Johannes      
Zee, van der, Jitske   25-1-1878  Idaarderadeel
Zee, van der, Johanna   21-1-1856  Idaarderadeel
Zee, van der, Johanna Hepkes   29-10-1843  Tjerkwerd
Zee, van der, Johannes      
Zee, van der, Johannes Douwes   5-9-1823  Dedgum
Zee, van der, Johannes Hepkes   26-4-1851  Bolsward
Zee, van der, Johannes Reinders      
Zee, Johanneske   3-11-1882  Bakhuizen
Zee, van der, Joh. B.      
Zee, van der, Klaas Symons   5-9-1850  Wartena
Zee, van der, Klaaske   17-12-1879  Idaarderadeel
Zee, van der, Klaaske   27-9-1887  Idaarderadeel
Zee, van der, Laas Hepke   6-2-1859  Bolsward
Zee, van der, Laas Hepkes      
Zee, van der, Laas Hieltjes   30-11-1820  Tjerkwerd
Zee, van der, Laas Meyes   ongeveer 1824  Greonterp
Zee, van der, Laas Tjallings      
Zee, van der, Laas Tjallings      
Zee, van der, Laas Wybes   29-9-1812  Abbega
Zee, van der, Leentje Rinkes   ongeveer 1886  Mirns en Bakhuizen
Zee, van der, levenloos kind   11-10-1862  Lutkewierum
Zee, van der, Lijsbeth   11-2-1849  Idaarderadeel
Zee, van der, Lolkje   ongeveer 1885  Bolsward
Zee, van der, L.H.      
Zee, van der, Maria Jacobs   ongeveer 1850  Greonterp
Zee, van der, Marijke   1857  Bolsward
Zee, van der, Marijke Hieltjes      
Zee, van der, Marijke Thomas   8-7-1829  Pingjum
Zee, van der, Marten Eelkes   ongeveer 1845  Nijhuizum
Zee, van der, Marten Rinkes   12-2-1824  Scharl
Zee, van der, Marten Rinkes   21-10-1881  Gaasterland
Zee, van der, Marten Rinkes   8-8-1887  Gaasterland
Zee, van der, Martzen   23-1-1888  Wonseradeel
Zee, van der, Martzen   11-3-1890  Wonseradeel
Zee, van der, Meye Laases   24-2-1856  Wymbritseradeel
Zee, van der, Meye Lazes      
Zee, van der, Minke Sjoukes   ongeveer 1797  Wolsum
Zee, van der, Oeke Hieltjes   ongeveer 1822  Tjerkwerd
Zee, van der, Oene   6-5-1879  Westhem - Blauwhuis
Zee, van der, Paulusje Sjoukes   9-3-1840  Leeuwarderadeel
Zee, van der, Petronella   ongeveer 1900   
Zee, van der, Pieter Aukes   ongeveer 1820  Workum
Zee, van der, Regnerus      
Zee, van der, Reinskje Martens   22-11-1879  Workum
Zee, van der, Ridserd Sybrens   ongeveer 1824  Lutkewierum
Zee, van der, Rigtje Symens      
Zee, van der, Rinke Jans   ongeveer 1863  Workum
Zee, van der, Rinke Martens   ongeveer 1791  Laaxum
Zee, van der, Rinke Martens   9-4-1858  Gaasterland
Zee, van der, Roelof Heyes   ongeveer 1841  Sneek
Zee, van der, Rommert Tjeerds   14-7-1900  Bolsward
Zee, van der, Ruurd Martens   11-3-1882  Workum
Zee, van der, Ruurd Martens   6-3-1891  Workum
Zee, van der, Saakje Dooitzes   ongeveer 1865  Oosterend
Zee, van der, Sibbeltje Lazes   ongeveer 1785  Oudega
Zee, van der, Sible Sjoukes   11-4-1824  Wirdum
Zee, van der, Siebregje Hepkes   14-9-1842  Tjerkwerd
Zee, van der, Sijmon Klazes      
Zee, van der, Simon   29-1-1881  Idaarderadeel
Zee, van der, Simon Ates   1760   
Zee, van der, Simon Harmens   27-5-1829  Bolsward
Zee, van der, Simon Petrus   13-10-1825  Wirdum
Zee, van der, Simon Petrus Tjeerds   11-7-1889  Bolsward
Zee, van der, Simon Sibles   5-10-1864  Leeuwarderadeel
Zee, van der, Sjoerd Dooizes   5-9-1861  Hennaarderadeel
Zee, van der, Sjoerd Ridzerds      
Zee, van der, Sjoerdje Harmens   31-12-1831  Workum
Zee, van der, Sjouke Sibles   21-12-1857  Leeuwarderadeel
Zee, van der, Sjouke Symens   ongeveer 1800   
Zee, van der, Sjoukje      
Zee, van der, Sjoukje Herkes (Sjoukje Jelkes)   ongeveer 1794   
Zee, van der, Steffentje Anskes      
Zee, van der, Stientje   19-5-1894  Idzega onder Heeg
Zee, van der, Sybren   12-12-1882  Idaarderadeel
Zee, van der, Sybren Ridserts   30-10-1855  Hidaard
Zee, van der, Sybren Ridzerts      
Zee, van der, Sybrig Martens   ongeveer 1855  Mirns en Bakhuizen
Zee, van der, Sybrig Ypkes   ongeveer 1863  Westhem
Zee, van der, Symon Ages      
Zee, van der, Taeke Douwes   29-11-1819  Dedgum
Zee, van der, Taeke Tjeerds   22-10-1891  Bolsward
Zee, van der, Taetske   21-4-1876  Idaarderadeel
Zee, van der, Taetske Tjallings      
Zee, van der, Teake   15-6-1885  Wonseradeel
Zee, van der, Thomas Bokkes   3-3-1789  Wolsum
Zee, van der, Tietje Douwes   ongeveer 1840  Dedgum
Zee, van der, Tjeerd      
Zee, van der, Tjeerd Sjoukes 1 kB 13-2-1830  Leeuwarderadeel
Zee, van der, Tjibbe Sibles   19-5-1861  Leeuwarderadeel
Zee, van der, Tjitske      
Zee, van der, Trijntje Douwes   ongeveer 1831  Dedgum
Zee, van der, Trijntje Hyltjes   24-9-1813  Tjerkwerd
Zee, van der, Trijntje Klazes      
Zee, van der, Trijntje Martens   31-1-1888  Workum
Zee, van der, Trijntje Wiebes   10-4-1818  Abbega
Zee, van der, Tsjeard Hoyte 1 kB 29-3-1901  Wolvega
Zee, van der, Vau Wybes (of Foukje) doopnaam Flavia   10-1-1805  Ypecolsga
Zee, van der, Vrouk Lazes      
Zee, van der, Wiebe Lases   ongeveer 1771  Oudega
Zee, van der, Willem   23-7-1896  Bolsward
Zee, van der, Wobbigje Sjoukes   9-1-1828  Wirdum
Zee, van der, Wytske      
Zee, van der, Wytske   16-10-1898  Bolsward
Zee, van der, Wytske Jans   24-5-1846  Kimswerd
Zee, van der, Ypke Rinkes   17-7-1836  Scharl
Zeegers, Joseph Maria Ludolf Cornelis (Sjef)   20-2-1876  Eindhoven
Zeen, Aafke Bouwes      
Zeeridder, Agatha      
Zegers, Maria Johanna      
Zeilstra,      
Zeilstra, Antje Johannes   3-3-1824  Bolsward
Zeilstra, Hendrikje (Hinke)   10-9-1920  Loënga
Zeilstra, Jeltje Johannes   20-10-1813  Bolsward
Zeilstra, Johanna Johannes'   23-3-1826  Bolsward
Zeilstra, Johannes Johannes'   28-5-1830  Bolsward
Zeilstra, Johannes Theunis      
Zeilstra, Siebren Johannes   2-1-1834  Bolsward
Zeilstra, Tjetske Johannes   22-11-1821  Bolsward
Zeinstra,      
Zeinstra, Agatha   12-9-1893  Peins
Zeinstra, Agatha Catharina   27-1-1889  Herbayum
Zeinstra, Age Jans   16-4-1870  Almenum
Zeinstra, Agnes Maria   20-4-1906  Franeker
Zeinstra, Akke Willems 1 kB    
Zeinstra, Ane Willems (Anicetus) 1 kB   Franeker - Vijfhuizen
Zeinstra, Anna Hillegonda   21-2-1914  Leeuwarden
Zeinstra, Anna W.      
Zeinstra, Anne   15-2-1918  Almenum
Zeinstra, Anne Annes   22-9-1913  Almenum
Zeinstra, Anne Jans   22-4-1867  Almenum
Zeinstra, Anne Willems (Anicetus / Ane) 1 kB 10-2-1799  Franeker
Zeinstra, Antje Hendrikje   18-5-1922  Bartlehiem
Zeinstra, Antje Willems   2-10-1884  Franeker
Zeinstra, Anton      
Zeinstra, Bartholomeus Dirks   1859   
Zeinstra, Baudina   27-3-1896  Peins
Zeinstra, Bauke K.      
Zeinstra, Bauke Sjoerdt      
Zeinstra, Bernardina Elisabeth Maria   31-7-1900  Franeker
Zeinstra, Boukje Dirks   3-1-1853   
Zeinstra, Boukje Jans   12-11-1852  Pietersbierum
Zeinstra, Catharina Anna (Tiny) 1 kB 18-7-1919  Franeker
Zeinstra, Catharina Dirks      
Zeinstra, Cecilia Agnes   23-8-1905  Peins
Zeinstra, Cecilia Willems   5-7-1890  Herbaijum
Zeinstra, Cristina I.      
Zeinstra, Dirk   3-10-1889   
Zeinstra, Dirk   7-10-1891  Gaast
Zeinstra, Dirk   24-5-1892  Herbayum
Zeinstra, Dirk Dirks   30-3-1828  Pietersbierum
Zeinstra, Dirk Dirks   30-1-1863   
Zeinstra, Dirk Jans 1 kB 23-2-1851  Pietersbierum
Zeinstra, Dirk Willems (doopnaam Theodorus) 12 kB   Franeker - Vijfhuizen
Zeinstra, Dominicus Jans   15-4-1876  Almenum
Zeinstra, doodgeboren dochter   9-9-1880  Piaam
Zeinstra, Douwtje Annes   30-12-1837  Midlum
Zeinstra, Elisabeth Jans   29-9-1862  Pietersbierum
Zeinstra, Elisabeth Maria   8-5-1898  Peins
Zeinstra, Felicia Geertruida (Fetty)   9-8-1918  Dantumawoude
Zeinstra, Felix   27-3-1896  Peins
Zeinstra, Foekje Annes   7-3-1837  Midlum
Zeinstra, Foekje Durks   4-4-1826  Pietersbierum
Zeinstra, Fokke   12-9-1900  Peins
Zeinstra, Franciscus Antonius   12-5-1902  Franeker
Zeinstra, Franciscus A.      
Zeinstra, Gatske   23-1-1883  Piaam
Zeinstra, Gatske   28-3-1885  Piaam
Zeinstra, Gatske   9-6-1886  Herbaijum
Zeinstra, Gatske Elisabeth 1 kB 23-6-1924  Greonterp
Zeinstra, Gatske Jacobs   22-4-1814  Franeker
Zeinstra, Gatske Willems 1 kB 14-11-1887  Herbaijum
Zeinstra, Geertruida   1923  Hartwerd - Ugoklooster
Zeinstra, Geertruida Agatha Maria (Truus)   30-5-1923  Leeuwarden
Zeinstra, Geertruide Margaretha   23-9-1907  Almenum
Zeinstra, Gerben Willems (Gerbrandus)   5-4-1883  Franeker
Zeinstra, Gerritje Hans 1 kB 24-8-1881  Piaam
Zeinstra, Gregorius Willems (Gerben)   1-6-1886  Herbayum
Zeinstra, Hans   8-10-1891  Peins

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
Zeinstra, Hans Jans 1 kB 31-10-1854  Pietersbierum
Zeinstra, Harmanus Jans   1-3-1828  Franeker
Zeinstra, Harmen      
Zeinstra, Henderika Dirks   3-11-1860  Franeker
Zeinstra, Hendricus   1925  Hartwerd - Ugoklooster
Zeinstra, Hermanus Johannes   ongeveer 1883  Harlingen
Zeinstra, Hilbrand   26-5-1911  Almenum
Zeinstra, Hillegonda Monica Maria   17-4-1922  Leeuwarden
Zeinstra, Hiltje Dirks   16-10-1854  Franeker
Zeinstra, Hiltje Jacobs   13-12-1800  Franeker
Zeinstra, Hospitia (Houkje) 1 kB 13-8-1907  Harlingen
Zeinstra, Houkje G.      
Zeinstra, Ignatius Dirk   28-3-1915  Leeuwarden
Zeinstra, Jacob Jans 1 kB   Dongjum
Zeinstra, Jacobus Hernatius (Jaap)   18-10-1921   
Zeinstra, Jan   25-2-1884  Piaam
Zeinstra, Jan   11-6-1887   
Zeinstra, Jan   7-2-1888  Gaast
Zeinstra, Jan Annes   22-5-1840  Midlum
Zeinstra, Jan Annes   30-11-1908  Harlingen
Zeinstra, Jan Annes   19-2-1910  Harlingen
Zeinstra, Jan Dirks 5 kB 24-4-1824  Pietersbierum
Zeinstra, Jan Dominicus   13-5-1903  Almenum
Zeinstra, Jan Jacobs   3-3-1799  Franeker
Zeinstra, Jan Willems (Johannes) 1 kB 1-3-1792  Franeker
Zeinstra, Jan W.      
Zeinstra, Jancke Jans   27-10-1868  Barradeel
Zeinstra, Jantje Willems 1 kB    
Zeinstra, Jantje Willems (Johanna / Janneke) 1 kB    
Zeinstra, Jeltje Willems 1 kB   Peins
Zeinstra, Jetske   12-9-1893  Peins
Zeinstra, Jetske Hans   22-3-1889  Gaast
Zeinstra, Johannes   1918   
Zeinstra, Johannes Theodorus   22-7-1924  Leeuwarden
Zeinstra, Johannes Theodorus Wilhelmus   5-3-1882  Franeker
Zeinstra, Joukje Agatha (Jo)   6-3-1925   
Zeinstra, Jozeph Dominicus   29-9-1904   
Zeinstra, Juliana (Janke)   8-8-1909  Almenum
Zeinstra, Jurjen   30-9-1892  Peins
Zeinstra, Jurjen   21-2-1895  Peins
Zeinstra, Leo   14-11-1919  Almenum
Zeinstra, Lieuwe   15-12-1900  Schalsum
Zeinstra, Lucia Maria 1 kB 14-12-1898  Franeker
Zeinstra, Margaretha (Griet)   25-4-1906  Almenum
Zeinstra, Margaretha (Griet)   11-11-1914  Almenum
Zeinstra, Maria Dirks   11-11-1856   
Zeinstra, Martha      
Zeinstra, Martha   10-6-1913  Almenum
Zeinstra, Martha Jans   18-4-1873  Almenum
Zeinstra, Maurits   7-4-1890  Gaast
Zeinstra, Maurits Antonius   13-6-1885  Herbaijum
Zeinstra, Maurits Jan   25-3-1916  Leeuwarden
Zeinstra, Maurits Jan   22-4-1923  Hantum
Zeinstra, Nicolaas   30-8-1893  Herbayum
Zeinstra, Nicolaas 1 kB 1-9-1895  Schalsum
Zeinstra, Nicolaas   27-3-1896  Peins
Zeinstra, Nicolaas Jans   10-1-1861  Pietersbierum
Zeinstra, NN      
Zeinstra, Petrus Jacobs   1-8-1802   
Zeinstra, Pieter Willems (Petrus) 1 kB   Franeker - Vijfhuizen
Zeinstra, Pietje Jacobs   2-8-1810  Franeker
Zeinstra, Rein   17-10-1888   
Zeinstra, Rein 1 kB 16-11-1896  Schalsum
Zeinstra, Rein Martinus   23-4-1917  Leeuwarden
Zeinstra, Rein Willems   4-8-1894  Franeker
Zeinstra, Reinder (Rein)   3-9-1915  Almenum
Zeinstra, Reinskje   21-2-1895  Peins
Zeinstra, Richtje Jans   25-4-1824  Franeker
Zeinstra, Ritske      
Zeinstra, Sebastiaan Maurits   ongeveer 1916   
Zeinstra, Sebastianus      
Zeinstra, Sebastianus Aloysius   6-7-1904  Franeker
Zeinstra, Sebastianus Maurits Theodule o.f.m.   11-4-1922  Hartwerd - Ugoklooster
Zeinstra, Sebastianus Maurits (Syb)   21-2-1914  Leeuwarden
Zeinstra, Sebastianus (Sybolt) Jans   4-11-1858  Pietersbierum
Zeinstra, Sijke   9-1-1893  Gaast
Zeinstra, Sijke Dirks      
Zeinstra, Sjoerd N.      
Zeinstra, Swiberta Jans (Wiepkje)   17-2-1878  Almenum
Zeinstra, Theodorus   1920   
Zeinstra, Theodorus Johannes   11-12-1925  Leeuwarden
Zeinstra, Tjerk   15-12-1900  Schalsum
Zeinstra, Tjerk Dirks   19-7-1842  Herbaijum
Zeinstra, Veronica G. (Vronie) 1 kB 2-3-1921  Leeuwarden
Zeinstra, Veronica Maria   16-6-1903  Peins
Zeinstra, Wiepkje (Wiep)   16-12-1921  Almenum
Zeinstra, Wilhelmus      
Zeinstra, Wilhelmus Dirks 1 kB 9-1-1832  Pietersbierum
Zeinstra, Wilhelmus Jans (Willem) 1 kB 26-9-1856  Pietersbierum
Zeinstra, Wilhelmus J.      
Zeinstra, Wilhelmus T.      
Zeinstra, Willem Annes 1 kB 20-7-1830  Midlum
Zeinstra, Willem Dirks   30-3-1828  Pietersbierum
Zeinstra, Willem Jans 1 kB   Dongjum
Zeinstra, Willem Jans   12-8-1817  Franeker
Zeinstra, Willem Jans   1872  Almenum
Zeinstra, Wypkje Annes   23-12-1832  Midlum
Zeinstra, Yeb 1 kB 12-11-1890  Peins
Zeinstra, Yep Hans   17-1-1898  Schalsum
Zeinstra, + dochter   30-9-1892  Peins
Zeinstra, + dochter   4-4-1897  Peins
Zeldenrust,      
Zeldenthuis,      
Zeldenthuis,      
Zeldenthuis, Afke      
Zeldenthuis, Afra Maria   ongeveer 1905   
Zeldenthuis, Finy      
Zeldenthuis, Geertje Douwes      
Zeldenthuis, Henny      
Zeldenthuis, Jac.      
Zeldenthuis, Jan      
Zeldenthuis, Johannes      
Zeldenthuis, R.      
Zeldenthuis, Sj.      
Zeldenthuis, Stefenus   ongeveer 1918   
Zeldenthuis, Willebrordus Johannes (Willy)   12-12-1923  Joure
Zelle, Adam Cornelisz. 2 kB 2-10-1840  Leeuwarden
Zelle, Adam Hermansz.   22-11-1785  Leeuwarden
Zelle, Cornelis Adams   21-1-1812  Leeuwarden
Zelle, Herman Otto 1 kB    
Zelle, Johan Hendrikus   8-4-1907  Leeuwarden
Zelle, Margaretha Geertruida (Mata Hari)   7-8-1876  Leeuwarden
Zelle, Rintze Jacob   6-10-1922  Huizum
Zelnicek, Milos      
Zengen, Anna Catharina Josepha   6-5-1803  Ubach over Worms
Zengen, Henricus      
Zervaas, Helena Hendrika   3-1-1880  Groningen
Zervaas, Huberdina      
Zet, van 't, Douwe      
Zet, van 't, Pieter   ongeveer 1910   
Zet, van 't, Yeb Douwes   ongeveer 1877  Dedgum
Zetstra, Janke Pieters   29-6-1812  Weidum
Zetstra, Janke Pieters   5-3-1814  Weidum
Zetstra, Jantje Meiles   1796   
Zetstra, Neeltje Sjoukes      
Zetstra, Pieter Wiebes   ongeveer 1774   
Zetstra, Wybe Pieters   12-9-1815  Weidum
Zetstra, Yke Pieters   16-9-1817  Bozum
Zeven, Jan Jans      
Zeven, Jan Jans   ongeveer 1833  Kimswerd
Zieck, Francisca Laurine   10-5-1924   
Zijda, Rein   ongeveer 1895   
Zijda, Roelof   ongeveer 1924   
Zijden, van der, Catharina Theodora (Toos)   28-12-1911  Voorburg
Zijl, van der, Albert   ongeveer 1864  Sneek
Zijl, van der, Jeltje Pieters   ongeveer 1851  Goënga
Zijl, van der, Pieter Hommes      
Zijl, van der, Sytze      
Zijl, van der, Wiepkje   3-4-1923  Offingawier
Zijlma, Evertje Gerbens   ongeveer 1814  IJlst
Zijlma, Gerben Everts      
Zijlma, Riemke Gerbens      
Zijlstra,      
Zijlstra,      
Zijlstra,      
Zijlstra,      
Zijlstra, Aafke Popkes   ongeveer 1800  Schraard
Zijlstra, Aaltje      
Zijlstra, Aaltje Reinderts   24-11-1819  Rauwerd
Zijlstra, Agatha Ates   9-10-1871  Franeker
Zijlstra, Akke      
Zijlstra, Akke Ruurds   8-9-1886  Tirns
Zijlstra, Anna   13-8-1921   
Zijlstra, Anna Ates   30-9-1867  Franeker
Zijlstra, Anna Jaspers (Antje)   ongeveer 1830  Oosterend
Zijlstra, Anna (Annie)   20-3-1920   
Zijlstra, Anne Ates   17-8-1823  Jelsum
Zijlstra, Anskje Ruurds   16-5-1891  Nijhuizum
Zijlstra, Antje Dirks   6-4-1840  Uitwellingerga
Zijlstra, Antje Frankes      
Zijlstra, Antje Jacobus      
Zijlstra, Antje Reinders   1833  Rauwerd
Zijlstra, Antje Willems      
Zijlstra, Ate Annes   ongeveer 1850  Dronrijp
Zijlstra, Ate Hoites   13-9-1776  Deinum
Zijlstra, Ate Tjeerds   1-1-1828  Deinum
Zijlstra, Ate (Br. Marinus) 1 kB 4-6-1895  Hidaard - De Kliuw
Zijlstra, A.      
Zijlstra, A.      
Zijlstra, Baukje      
Zijlstra, Baukje Ates   23-6-1821  Jelsum
Zijlstra, Beeuwkje Herres   30-5-1870  Uitwellingerga
Zijlstra, Bernardus Ates   1-4-1866  Franeker
Zijlstra, Catharina      
Zijlstra, Catharina Ida   31-1-1869  Franeker
Zijlstra, Catharina (Zr.Norbertina) 1 kB 10-5-1909  Burgwerd
Zijlstra, Cecilia Ruurds   8-5-1902  Wymbritseradeel
Zijlstra, Douwe Hoites      
Zijlstra, Douwe Ruurds   10-2-1889  Workum
Zijlstra, Durk Tjeerds   ongeveer 1816  Oppenhuizen
Zijlstra, Eb Frankes      
Zijlstra, Elisabeth Ates   19-8-1874  Franeker
Zijlstra, Epke   13-3-1922  Nijhuizum
Zijlstra, Fedde Ruurds   24-10-1896  Wymbritseradeel
Zijlstra, Feikje Feikes      
Zijlstra, Folkert Ruurds   17-5-1885  Tirns
Zijlstra, Folkert Wierds   30-10-1826  Idskenhuizen
Zijlstra, Froukje      
Zijlstra, Gatske Wierds   23-5-1828  Idskenhuizen
Zijlstra, Gerbrig Everts      
Zijlstra, Grietje Ages   14-5-1839  Dronrijp
Zijlstra, Grietje Beerends   1793  Ossenzijl
Zijlstra, Haike Willems   ongeveer 1873  Dronrijp
Zijlstra, Hantsje 1 kB 29-1-1893  Wolsum - Vijfhuis
Zijlstra, Henk   ongeveer 1923   
Zijlstra, Herre Wiebes   17-11-1828  Uitwellingerga
Zijlstra, Hinke      
Zijlstra, Hoite Douwes   ongeveer 1802  Ritsumazijl
Zijlstra, H.      
Zijlstra, Jacob Rudolf   ongeveer 1898   
Zijlstra, Jacob Ruurds   30-5-1898  Wymbritseradeel
Zijlstra, Jacob Wierds 1 kB 27-10-1833  Broekerhaven Noord-Holland
Zijlstra, Jacoba Dirks      
Zijlstra, Jakob      
Zijlstra, Jan Symons      
Zijlstra, Jan Willems   ongeveer 1861  Menaldum
Zijlstra, Janke Tjeerds   ongeveer 1868  Oppenhuizen
Zijlstra, Jasper Sybrens   ongeveer 1787   
Zijlstra, Jasper Theunis      
Zijlstra, Jelle Pieters      
Zijlstra, Jeltje   ongeveer 1864  Joure
Zijlstra, Jeltje   1-8-1925  Scharnegoutum
Zijlstra, Jeltje (Jeis)   12-8-1922  Wolsum - Fiifhûs
Zijlstra, Johannes 1 kB 1902   
Zijlstra, J.      
Zijlstra, J.      
Zijlstra, Klaaske Jans   ongeveer 1797  Arum
Zijlstra, Liefke Tjipkes   ongeveer 1844  Boazum
Zijlstra, Lieuwkje Sybrens     Rien
Zijlstra, Lykle Sytses      
Zijlstra, Lykle Wierds 1 kB 4-4-1831  Broekerhaven Noord-Holland
Zijlstra, Maaike Abes      
Zijlstra, Maaike Willems      
Zijlstra, Maria   2-4-1900  Burgwerd
Zijlstra, Marijke Reinders   11-3-1825  Rauwerd
Zijlstra, Marten E. 1 kB ongeveer 1913   
Zijlstra, Minke      
Zijlstra, NN      
Zijlstra, NN      
Zijlstra, NN      
Zijlstra, NN      
Zijlstra, Pier Ruurds   6-2-1895  Nijhuizum
Zijlstra, Pieter      
Zijlstra, Pietertje Folkerts (Pietje)   29-3-1852  Joure
Zijlstra, Pietje Ruurds   29-5-1893  Nijhuizum
Zijlstra, Popke Harmens      
Zijlstra, Reinder Teakes   ongeveer 1796   
Zijlstra, Rinse      
Zijlstra, Rinske Yzaaks      
Zijlstra, Rommert      
Zijlstra, Ruurd      
Zijlstra, Ruurd   20-7-1918  Westhem
Zijlstra, Ruurd Folkerts   16-1-1856  Joure
Zijlstra, Siebrigje Petronella   14-4-1922  Oosterend - Roodhuis
Zijlstra, Sietske Ruurds   18-1-1900  Wymbritseradeel
Zijlstra, Sijtske   22-3-1924  Tjerkwerd
Zijlstra, Simme Ates   29-2-1820  Leeuwarderadeel
Zijlstra, Sintje Taekes (Sint)   22-9-1793  Bozum
Zijlstra, Sjoerd   23-9-1896  Burgwerd
Zijlstra, Stientje   5-2-1922  Westhem
Zijlstra, Sybren Jaspers   ongeveer 1748   
Zijlstra, S.      
Zijlstra, Tabe      
Zijlstra, Theodorus Ates   14-2-1870  Franeker
Zijlstra, Tietje Jelles   ongeveer 1816  Oosterbierum
Zijlstra, Tjalling      
Zijlstra, Tjeerd      
Zijlstra, Tjeerd Ates   11-7-1800  Leeuwarden
Zijlstra, Tjeerd Ates   24-2-1865  Franeker
Zijlstra, Tjeerd Bernardus   13-6-1898  Burgwerd
Zijlstra, Tjeerd Dirks   11-10-1841  Oppenhuizen
Zijlstra, Tjeerd Heins      
Zijlstra, Tjerk Ates   7-12-1818  Leeuwarderadeel
Zijlstra, Tjerk Bernardus   20-8-1899  Burgwerd
Zijlstra, Tjipke Murks      
Zijlstra, Tjitske Wybes   25-1-1823  Oppenhuizen
Zijlstra, Trijntje Annes   ongeveer 1821   
Zijlstra, T.E.      
Zijlstra, Wiebe Heins      
Zijlstra, Wiebe Jakobs   ongeveer 1888  Joure
Zijlstra, Wiepkje Ruurds   16-11-1887  Workum
Zijlstra, Wierd Lykles   ongeveer 1799  Idskenhuizen
Zijlstra, Wietske   13-11-1925  Westhem
Zijlstra, Willem Ages      
Zijlstra, Wybe Tjeerds      
Zijlstra, Ytje Ates   1803  Jelsum
Zijlstra, Ytje Tjeerds   20-4-1843  Dronrijp

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
Zijp, van der, Iekje Atzes      
Zilder, Auke Lieuwes   1797  Workum
Zilder, Lieuwe Hendriks   1766   
Zimmerman, Wim      
Zinger, Trijntje Hendriks      
Zock, Hendrik   11-7-1894  Dordrecht
Zoethout, Gerritje Martens      
Zoethout, Michiel Hayes      
Zoethout, Wytske Michiels Tromp   ongeveer 1804  Ypecolsga
Zon, van, Dirk Sjoerds      
Zon, van, Fonger   17-5-1859  Witmarsum
Zon, van, Pieter Fongers   31-5-1889  Witmarsum
Zondag (Zontag), Aaltje Gerrits      
Zonderland, Aagje Epkes   4-7-1860  Scharnegoutum
Zonderland, Akke Anskes (Agnes)   10-4-1808  Lutkewierum
Zonderland, Anna (Antje)   24-11-1873  Scharnegoutum
Zonderland, Anske Pieters   26-10-1763  Oosterend
Zonderland, Antje Epkes   30-6-1861  Scharnegoutum
Zonderland, Boukje   10-4-1864  Scharnegoutum
Zonderland, Boukje (Zr. Liliosa) 1 kB 1923  Scharnegoutum
Zonderland, Epke   8-5-1907   
Zonderland, Epke Jan 1 kB 16-4-1986  Lemmer
Zonderland, Epke Jans   5-4-1834  Tirns
Zonderland, Epke Joseph   27-3-1914  Scharnegoutum
Zonderland, Fokje   2-6-1882  Scharnegoutum
Zonderland, Grietje   1905  Doniaga
Zonderland, Herman Joseph   1922  Scharnegoutum
Zonderland, Herman Jozef   19-12-1917  Scharnegoutum
Zonderland, Herominus Antonius (Herre)   30-5-1912  Doniaga
Zonderland, Hubertus (Huite)   18-11-1916  Scharnegoutum
Zonderland, Huite Epkes   4-7-1860  Scharnegoutum
Zonderland, Huite Epkes 1 kB 2-3-1876  Scharnegoutum
Zonderland, Huite E.   ongeveer 1945   
Zonderland, IJsbrandje Anskes   ongeveer 1797  Lutkewierum
Zonderland, Jan   11-10-1913   
Zonderland, Jan Epkes   17-7-1869  Scharnegoutum
Zonderland, Jan Epkes   21-2-1872  Scharnegoutum
Zonderland, Jantje Petronella   4-6-1908   
Zonderland, Jantje (Jansje)   ongeveer 1906   
Zonderland, Johanna Epkes   13-4-1866  Scharnegoutum
Zonderland, Johanna Epkes   29-4-1867  Scharnegoutum
Zonderland, Johanna (Zr. Conceptio)   29-7-1920  Scharnegoutum
Zonderland, Johannes Anskes (Jan) 1 kB 18-1-1803  Lutkewierum
Zonderland, Jozef   29-7-1920  Scharnegoutum
Zonderland, Margaretha Catharina (Margriet)   ongeveer 1905   
Zonderland, Maria   3-12-1918   
Zonderland, Maria Anna   4-4-1912  Scharnegoutum
Zonderland, Maria (Marijke)   23-4-1798  Lutkewierum
Zonderland, Monica Johanna (Minke)   25-2-1913  Scharnegoutum
Zonderland, Nicolaas J. (Klaas)      
Zonderland, Pieter Anskes 1 kB 18-11-1799  Lutkewierum
Zonderland, Pietje Epkes   15-9-1862  Scharnegoutum
Zonderland, Pietje Jans   1833   
Zonderland, Pietje (Pytsje)      
Zonderland, Rients Anskes   10-2-1801  Lutkewierum
Zonderland, Sipke   18-10-1910   
Zonderland, Trijntje Pieters   10-2-1758  Oosterend
Zondervan,      
Zondervan, Antje Niezes      
Zondervan, Christoffel   13-5-1917  Leeuwarden
Zondervan, Gerben      
Zondervan, Grietje Sjoerds   ongeveer 1886  Tirns
Zondervan, Hendrik   20-7-1905  Leeuwarden
Zondervan, Jan   7-5-1922  Franeker
Zondervan, Johannes   2-11-1896  Leeuwarden
Zondervan, Johannes Jurjens   ongeveer 1875  Leeuwarden
Zondervan, Jurjen      
Zondervan, Jurjen 1 kB 23-5-1899  Leeuwarden
Zondervan, Klaas   13-4-1911  Leeuwarden
Zondervan, Marinus   15-4-1908  Leeuwarden
Zondervan, Roelof   6-10-1901  Leeuwarden
Zondervan, Sjoerd      
Zondervan, Ynze Willem      
Zonsma, Anna Martens      
Zonsma, Marten Aukes      
Zonsma (Sonsma ?), Jantje Martens      
Zonsma (Sonsma), Janke Martens   ongeveer 1789  Mirns en Bakhuizen
Zoodsma, Jacob Jans      
Zoodsma, Klaaske Jacobs   ongeveer 1842  Stiens
Zoodsma, Sipke J.   ongeveer 1921   
Zorreguieta, Angeles   1958   
Zorreguieta, Dolores   1965   
Zorreguieta, Jorge Horacio (koosnaam: Coqui) 1 kB 28-1-1928  Buenos Aires
Zorreguieta, Maria   1956   
Zorreguieta Bonorino, Juan Antonio   1899   
Zorreguieta Cerruti, Inés   1984   
Zorreguieta Cerruti, Juan   1982   
Zorreguieta Cerruti, Martin   1972   
Zorreguieta Cerruti, Máxima   17-5-1971  Bueanos Aires
Zorreguieta Hernández, Amadeo   1856   
Zorreguieta Maurin, Mariano   1830   
Zuidema, Boukje Jentjes   ongeveer 1836  Grouw
Zuidema, Eelkje Tjipkes      
Zuidema, Jentje Jogchums      
Zuidema, Pietje      
Zuiden, van, Oebele      
Zuiderbaan, Rinske Folkerts      
Zuiderhof, Jan   27-10-1912  Harlingen
Zuidgeest, Sophie      
Zuidhof, klaziena Catharina   26-1-1924   
Zuydwijk, Theodora   14-9-1879  Rotterdam
Zuylen tot Nijevelt, van, Jacoba      
Zwaag, van der, Minke      
Zwaagstra, Lutske Heines      
Zwaagstra, NN      
Zwaagstra, Piet      
Zwaan,      
Zwaan, Gooits   1921   
Zwaan, Holkje   1924  Koudum
Zwaan, Uilke   31-5-1893  Koudum
Zwaanstra, Ans   30-10-1921  Assen
Zwaben, van, Bertha   907   
Zwaben, van, Burchard I   855   
Zwaben, van, Burchard II   883   
Zwaga,      
Zwaga, Aaltje   ongeveer 1889  Sint Nicolaasga
Zwaga, Aaltje Cornelis'   ongeveer 1803  Gaastmeer
Zwaga, Afke Cornelis   14-12-1862  Sint Nicolaasga
Zwaga, Afke Jacobus'   17-1-1891  Doniawerstal
Zwaga, Akke Goukes 1 kB 6-2-1821  Wonseradeel
Zwaga, Anna Gaukes   21-9-1836  Makkum
Zwaga, Anne   ongeveer 1924   
Zwaga, Anne Cornelis'   ongeveer 1795   
Zwaga, Anne Johannes      
Zwaga, Anne Lolkes   ongeveer 1700   
Zwaga, Antje Johannes     Boornzwaag
Zwaga, Cornelis Gerkes   13-3-1859  Oudehaske
Zwaga, Cornelis Johannes      
Zwaga, Douwe Siebes      
Zwaga, Froukje Willems   ongeveer 1823  Joure
Zwaga, Gerke Willems   28-11-1817  Joure
Zwaga, Grietje Jacobus'   ongeveer 1886  Sint Nicolaasga
Zwaga, Grietje Lolkes   ongeveer 1808   
Zwaga, Henke Lolkes   ongeveer 1810   
Zwaga, Hotske Cornelis   ongeveer 1892  Heeg
Zwaga, Jacobus Cornelis'   ongeveer 1797  Ypecolsga
Zwaga, Jacobus Kornelis   29-9-1857  Sint Nicolaasga
Zwaga, Jacobus Wybes   10-2-1921  Heeg
Zwaga, Jan Goukes   30-1-1827  Wonseradeel
Zwaga, Johannes Annes 1 kB    
Zwaga, Johannes Cornelis'   ongeveer 1792   
Zwaga, Johannes Goukes   6-5-1832  Wonseradeel
Zwaga, Joseph Cornelis'   ongeveer 1804   
Zwaga, Joseph Johannes      
Zwaga, Kornelis Jacobus   15-5-1823  Sint Nicolaasga
Zwaga, Kornelis Lolkes   ongeveer 1825  Blesdijke
Zwaga, levenloos kind   15-9-1856  Doniawerstal
Zwaga, Lolke Annes      
Zwaga, Lolke Johannes      
Zwaga, NN      
Zwaga, Pier Kornelis'   5-11-1858  Doniawerstal
Zwaga, Pieter Annes     Boornzwaag
Zwaga, Pieter Annes 1 kB   Boornzwaag
Zwaga, Pieter Nolkes 1 kB ongeveer 1655   
Zwaga, Riemke (Rimkjen) Willems   ongeveer 1820  Heeg
Zwaga, R.      
Zwaga, Sietske Johannes (Cietske Jois)     Boornzwaag
Zwaga, Thomas Gaukes   18-7-1829  Makkum
Zwaga, Tietje Douwes   12-2-1838  Oldeouwer
Zwaga, Trijntje Goukes (Catharina)   3-9-1823  Wonseradeel
Zwaga, Trijntje (Catharina) Annes      
Zwaga, Wientje Lolkes   ongeveer 1807  Ouwster Nijega
Zwaga, Wietske Jacobs      
Zwaga, Wietske Jacobus'   11-5-1894  Sint Nicolaasga
Zwaga, Willem Cornelis' 1 kB    
Zwaga, Wybe Cornelis'   26-1-1889  Heeg
Zwaga, Wyntje Cornelis' (Wientje) 1 kB 6-5-1799  Ypecolsga
Zwart, Aaltje      
Zwart, Antje Jans      
Zwart, Baukje Tjitskes   7-9-1838  Hidaard
Zwart, de, Berendina Helena      
Zwart, Boukjen Tjitskes   2-4-1837  Hidaard
Zwart, Corneliske Lodewijks   15-5-1786   
Zwart, Elisabeth Hanses   ongeveer 1826  Wartena
Zwart, Froukjen Pieters   8-5-1815  Sint Nicolaasga
Zwart, Gerben   9-7-1843  Hidaard
Zwart, Gezine   12-3-1895  Groningen
Zwart, Grietje Pieters   19-5-1817  Sint Nicolaasga
Zwart, Hans Sybrens      
Zwart, Henderina   1-5-1854  Hennaarderadeel
Zwart, Hiltje Lodewijks      
Zwart, Hylkje   25-2-1840  Hidaard
Zwart, Ids Hayes      
Zwart, Jacoba   7-12-1815  Mijdrecht
Zwart, Jan      
Zwart, Jeltje   12-10-1874  Workum
Zwart, Jitske Hanzes      
Zwart, Lodewijk Pieters   9-12-1813  Sint Nicolaasga
Zwart, Meindert   17-7-1820  Doniawerstal
Zwart, Meindert Tjitskes   28-2-1847  Hidaard
Zwart, Minke Tjitskes   3-9-1844  Hidaard
Zwart, Petrus Anselmus   21-4-1841  Hidaard
Zwart, Pier Tjitskes   27-11-1851  Hennaarderadeel
Zwart, Pieter Lodewijks   17-1-1784  Sint Nicolaasga
Zwart, Sintje Idses   4-5-1816  Sneek
Zwart, Tetje   18-11-1859  Hennaarderadeel
Zwart, Theresia      
Zwart, Tjitske Pieters   30-4-1812  Sint Nicolaasga
Zwart, Ymkje Tjitskes   19-11-1845  Hidaard
Zwart, Ymkjen Pieters   18-12-1818  Sint Nicolaasga
Zwart, Ytje   21-7-1842  Hidaard
Zwart (Swart), Lodewijk Pieters   ongeveer 1744  Sonnega
Zweden, van, Astrid   15-11-1905  Stockholm
Zweden en Noorwegen, Carl Oscar Willem   12-1852   
Zweden en Noorwegen, van, Gustaaf V   16-7-1858  Slot Drottningholm
Zweden en Noorwegen, van, Gustaaf VI Adolf   11-11-1882  Stockholm
Zweden en Noorwegen, van, Oscar I      
Zweden en Noorwegen, van, Oskar II   1829   
Zweep, van der, Agatha   ongeveer 1787   
Zweep, van der, Akke Boukes   9-12-1793  Leeuwarden
Zweep, van der, Baukje Taekeles   10-1-1847  Achlum
Zweep, van der, Beint Taekeles   1-9-1895  Wirdum
Zweep, van der, Beinte Hanzes   23-5-1820  Wirdum
Zweep, van der, Cornelis   31-12-1897  Wijtgaard
Zweep, van der, Dieuwke   15-5-1899  Wijtgaard
Zweep, van der, Dieuwke Boukes   9-12-1795  Leeuwarden
Zweep, van der, Dirk Boukes 1 kB 12-5-1791  Leeuwarden
Zweep, van der, Dirk Wijtses   8-9-1865  Lutkewierum
Zweep, van der, Durk Taekeles   29-9-1797  Wijtgaard
Zweep, van der, Eelkje Boukes   8-10-1799  Leeuwarden
Zweep, van der, Elizabeth   20-4-1925   
Zweep, van der, Fentje Durks   ongeveer 1826  Achlum
Zweep, van der, Fentje Hanses   23-4-1818  Leeuwarderadeel
Zweep, van der, Gatske Hanzes   1-3-1824  Franeker
Zweep, van der, Gellantje   14-5-1891  Wirdum
Zweep, van der, Grietje   31-3-1900  Wirdum
Zweep, van der, Grietje Beintes   15-11-1847  Wijtgaard
Zweep, van der, Hans Beintes   27-5-1846  Leeuwarderadeel
Zweep, van der, Hans Boukes (doopnaam: Johannes) 1 kB   Marssum
Zweep, van der, Hans Taekeles 2 kB ongeveer 1788  Goutum
Zweep, van der, Hans Taekeles   20-4-1843  Swichum
Zweep, van der, Jacob Beintes   27-2-1852  Wirdum
Zweep, van der, Jacoba   1-3-1893  Wirdum
Zweep, van der, Jan Taekeles   1-7-1853  Wirdum
Zweep, van der, Jelle Beintes   4-2-1855  Leeuwarderadeel
Zweep, van der, Leeuwkje Taekeles   21-8-1833  Franeker
Zweep, van der, Lieuwkje Taekeles   5-11-1838  Achlum
Zweep, van der, Louw Taekles   21-5-1831  Franeker
Zweep, van der, Maria   1-3-1904   
Zweep, van der, Marijke Beintes   29-6-1849  Wirdum
Zweep, van der, Marijke Hanses   22-10-1825  Franeker
Zweep, van der, Marijke Taekeles   12-12-1793  Wijtgaard
Zweep, van der, Marijke Taekeles   12-9-1829  Franeker
Zweep, van der, Marijke Taekeles   9-9-1849  Wirdum
Zweep, van der, Minke Taekeles   12-8-1845  Wijtgaard
Zweep, van der, NN      
Zweep, van der, N.      
Zweep, van der, Petronella Maria Hanses   8-12-1878  Menaldumadeel
Zweep, van der, Pier   24-10-1897  Wirdum
Zweep, van der, Pieter Taekeles   8-3-1842  Swichum
Zweep, van der, Pietje   5-3-1889  Wirdum
Zweep, van der, Pietje Hanses   10-12-1881  Menaldumadeel
Zweep, van der, Sytske Boukes   16-9-1792  Leeuwarden
Zweep, van der, Sytske Taekeles   ongeveer 1791   
Zweep, van der, Taekele Beintes   25-1-1857  Wirdum
Zweep, van der, Taekele Boukes   10-1802  Leeuwarden
Zweep, van der, Taekele Dirks   1756   
Zweep, van der, Taekele Hanses   10-6-1880  Menaldumadeel
Zweep, van der, Taekele Hanses   31-3-1885  Menaldumadeel
Zweep, van der, Taekeles Hanzes   30-4-1816  Wijtgaard onder Wirdum
Zweep, van der, Tjeerd   23-1-1902  Wirdum
Zweep, van der, Tjitske Taekeles   23-10-1856  Wirdum
Zweep, van der, Trijntje   13-7-1905   
Zweep, van der, Wietze Durks   31-10-1833  Wijtgaard
Zweep, van der, Wytske Hanses   29-9-1874  Menaldumadeel
Zweep, van der, Wytze   1896  Deersum
Zweep, van der, Yfke Hanses   25-1-1877  Menaldumadeel

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
Zweibrucken-Landsberg, von, Frederik Lodewijk   1619   
Zweitser, Franciscus Josephs      
Zweitser, Jan   ongeveer 1856  Irnsum
Zwerver, Auke   ongeveer 1868   
Zwerver, Jitske   11-11-1893   
Zwerver, Pier Auke's   ongeveer 1900  Workum
Zwerver, Sjirk      
Zwier, Lo   26-7-1925  Luinjeberd
Zwierstra, Sierd      
Zwierstra, Teuntje Willemke   1896  Akkrum
Zwol, van, Marijke      
Zwollo, Marinus      
Zwolsman, Tjipkje   ongeveer 1872  Makkum
Zwolsman, Willem      
Zysling, Djurre Hanses   17-10-1884  Tjerkwerd
Zysling, Djurre Hanzes   ongeveer 1814  Tjerkwerd
Zysling, Hans   ongeveer 1852  Tjerkwerd
Zysling, Hans Jans      
Zysling, Hinke Hanses   6-2-1880  Tjerkwerd
Zysling, Jacob      
Zysling, Jetske Jacobs   ongeveer 1878  IJsbrechtum
Zysling, Klaske Hanses   23-8-1891  Tjerkwerd
Zysling, Lambertus Hanses   13-3-1878  Tjerkwerd
Zysling, Maria Sybrens   ongeveer 1847  Tjerkwerd
Zysling, Sybren Hanses      
Zysling, Tjitske Hanses   15-4-1876  Tjerkwerd
Zysling, Ymkje Hanses   18-10-1886  Tjerkwerd
Zysling, Ynskje Hanses   21-12-1882  Tjerkwerd
Zysling (Siesling), Hinke Hanses   ongeveer 1808  Tjerkwerd
Zytsema, Geertje Nammens      

Totaal 935 personen in deze lijst met letter Z.

Naar achternamen beginnend met letter Y

Naar achternamen beginnend met letter ?

Personen index