Index van personen gerangschikt op ACHTERNAAM letter: Y

Personen index

Naar achternamen beginnend met letter X

Naar achternamen beginnend met letter Z

Totaal 675 personen met 14 verschillende achternamen beginnend met een Y:
Ybema (22)
Ydema (77)
Yedema (24)
Yetsinga (2)
Ykema (2)
Ynia (1)
Yntema (166)
York (10)
York van Plantagenet (1)
Ypma (312)
Ysma (2)
Ysselmuiden (53)
Ytsma (2)
Yzenbeek (1)

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Ybema, Douwe Jans   4-4-1899  Wonseradeel  
Ybema, Douwe Willems        
Ybema, Fekke Jacobs 1 kB 3-12-1827  Gaast  
Ybema, Fekke Jans   23-12-1897  Schettens  
Ybema, Froukje   29-10-1894  Wonseradeel  
Ybema, Froukje Fekkes   ongeveer 1874  Piaam  
Ybema, Grietje Douwes   ongeveer 1845  Makkum  
Ybema, Hendrina   9-8-1893  Wonseradeel  
Ybema, Jacob Willems   1800  Piaam  
Ybema, Jan Fekkes   1864  Piaam  
Ybema, Jeltje Willems        
Ybema, Jetze Jans   11-12-1901  Wonseradeel  
Ybema, Klaaske Jacobs   9-2-1841  Wonseradeel  
Ybema, Lemkje   28-11-1891  Wonseradeel  
Ybema, Pietertje Fekkes   ongeveer 1871  Piaam  
Ybema, Sierk Fekkes   1925     
Ybema, Sierk Jans   24-2-1896  Wonseradeel  
Ybema, Sjoukje Jacobs   12-1-1839  Piaam  
Ybema, Trijntje Jans   21-7-1900  Wonseradeel  
Ybema, Willem Hendriks        
Ybema, Willem Jacobs   22-12-1828  Wonseradeel  
Ybema, Willem Jacobs   28-8-1830  Piaam  
Ydema, Andre H.        
Ydema, Andrieske Sjoerds   19-8-1868  Idzega  
Ydema, Anna   30-9-1912     
Ydema, Arjen Ypes   6-9-1837     
Ydema, Berendina Harmens   16-5-1886  Workum  
Ydema, Bernard Harmens   13-8-1895  Workum  
Ydema, Catharina Jarigs   ongeveer 1833  Workum  
Ydema, Catharina Sjoerds   27-9-1871  Idzega  
Ydema, Dieuwke Willems   11-4-1868  Tirns  
Ydema, Doetje   12-3-1848  Oosterend  
Ydema, Doetje Ypes (Dutje)   12-1834  Greonterp  
Ydema, Dooitze Klazes        
Ydema, Eelke Harmens   9-2-1883  Workum  
Ydema, Elisabeth   23-10-1856     
Ydema, Elisabeth   2-5-1861     
Ydema, Fenneke Ydes   19-5-1827  Tjerkwerd  
Ydema, Francisca Hilles (Franske)   19-8-1849  Tirns  
Ydema, Franske Hilles   18-1-1847     
Ydema, Grietje Ydes   19-2-1791  Heeg  
Ydema, Harmen Pieters   8-4-1852  Workum  
Ydema, Harmen Sjoerds   28-12-1869  Idzega  
Ydema, Harmen Sybes   ongeveer 1881  Abbega  
Ydema, Harmen Ydes        
Ydema, Hendrikje Harmens   28-6-1881  Workum  
Ydema, Herman Sjoerd   ongeveer 1912     
Ydema, Hille Sybrens   10-4-1821  Wymbritseradeel  
Ydema, Hille Sybrens   13-1-1823  Oudega  
Ydema, H.        
Ydema, Jacob Sjoerds   21-9-1873  Greonterp  
Ydema, Jan Arjens   21-2-1870  Wonseradeel  
Ydema, Jan Harmens   1-5-1890  Workum  
Ydema, Jan Pieters   19-9-1854  Workum  
Ydema, Jarig Jarigs        
Ydema, Johannes Theodorus   1-8-1906  Greonterp  
Ydema, J.M.        
Ydema, Klaas D.        
Ydema, Klaaske Jarigs   ongeveer 1828  Workum  
Ydema, Lidia Willems   3-1866     
Ydema, Liesbeth Siebrens   6-2-1809     
Ydema, Liesbeth Ydes   19-12-1789  Abbega  
Ydema, Maaike Arjens   18-1-1868  Tjerkwerd  
Ydema, Machiel Harmens   3-11-1892  Workum  
Ydema, Maria   28-3-1882  Abbega  
Ydema, Marijke   25-12-1858     
Ydema, Marijke Ydes        
Ydema, Michiel Johannes 1 kB 16-11-1902  Greonterp  
Ydema, M. (Wijtske)   31-3-1897  Greonterp  
Ydema, Petrus Harmens   19-12-1884  Workum  
Ydema, Petrus Hilles   27-10-1851     
Ydema, Piet   ongeveer 1915     
Ydema, Pieter Willems 1 kB 8-10-1855  Tjerkwerd  
Ydema, Pieter Ydes   ongeveer 1795  Joure  
Ydema, Popkje Ydes   12-11-1792  Joure  
Ydema, Siebe Harmens   9-1834  Abbega Wymbritseradeel  
Ydema, Sieuwke Arjens   24-4-1865  Wonseradeel  
Ydema, Sjieuke Sjoerds   8-4-1866  Idzega  
Ydema, Sjoerd Harmens   25-10-1830     
Ydema, Sjoerd Harmens   31-3-1896  Greonterp  
Ydema, Sjutje Sjoerds   14-5-1875  Greonterp  
Ydema, Susanna Catharina   1908     
Ydema, Sybrandus Hilles   2-4-1855  Tirns  
Ydema, Sybren Klazes        
Ydema, Sybrig Hilles   23-1-1854  Tirns  
Ydema, Th. IJ.        
Ydema, Trijntje Ydes        
Ydema, Waltje Dooitzens   1810  Oudega  
Ydema, W. (Grietje)   31-3-1898  Greonterp  
Ydema, Yda   5-7-1922  Abbega  
Ydema, Yde Harmens   11-1829  Abbega  
Ydema, Yde Pieters        
Ydema, Yfke Sybrens   30-10-1824  Oudega  
Ydema, Ype Arjens   17-3-1864  Wonseradeel  
Ydema, Ype Arjens   28-6-1875  Wonseradeel  
Ydema, Ype Sybrens        
Ydema, Yte   28-1-1863     
Ydema, Ytje Harmens   ongeveer 1832  Abbega  
Ydema, Ytje H.        
Yedema, Dieuwke Yedes   7-11-1831  Tjerkwerd  
Yedema, Dooitze Klazes        
Yedema, Gerben Yedes   15-3-1826  Tjerkwerd  
Yedema, Gerben Yedes   19-9-1829  Tjerkwerd  
Yedema, Haring Klazes   2-2-1842  Wonseradeel  
Yedema, Homanna Theodorus'   31-5-1887  Westhem  
Yedema, Jan Klases   3-6-1846  Parrega  
Yedema, Joannes Theodorus'   15-9-1895  Workum  
Yedema, Klaas Dooitzes   ongeveer 1806  Oudega  
Yedema, levenloos kind   26-3-1854  Wonseradeel  
Yedema, Marijke Theodorus'   22-1-1884  Westhem  
Yedema, Reinder willems   29-5-1903  Bolsward  
Yedema, Teatske Willems   10-9-1851  Tjerkwerd  
Yedema, Theodorus Klazes   20-3-1840  Parrega  
Yedema, Willem Gerbens   26-11-1873  Westhem  
Yedema, Willem Klazes   6-2-1856  Wonseradeel  
Yedema, Willem Theodorus'   20-11-1882  Westhem  
Yedema, Willem Ydes 1 kB   Dedgum  
Yedema, Willem Ydes   12-9-1822  Tjerkwerd  
Yedema, Willem Ydes   19-2-1824  Tjerkwerd  
Yedema, Yde Willems        
Yedema, Yede   25-4-1857  Westhem - Blauwhuis  
Yedema, Yede Willems     Dedgum (Tjerkwerd)  
Yedema, Yede Willems   ongeveer 1859  Tirns  
Yetsinga, Grietje Siebes 1 kB 17-3-1790  Witmarsum  
Yetsinga, Siebe Pieters   10-11-1762  Lollum  
Ykema, Aaltje Luitjes   4-10-1805  Wyckel  
Ykema, Luitzen        
Ynia, Ymkje Hendriks        
Yntema, Aafke Sijbrens   12-7-1857  Tjerkwerd  
Yntema, Aaltje   21-7-1819  Wommels  
Yntema, Aaltje   1-8-1840  Bolsward  
Yntema, Aaltje   10-4-1844  Bolsward  
Yntema, Adolf (Olferts)        
Yntema, Anthonius   7-1901  Workum  
Yntema, Anthonius Everts (Anne)   24-5-1907  Workum  
Yntema, Antie Bontes        
Yntema, Antje        
Yntema, Antje Douwes   12-3-1851  Bolsward  
Yntema, Antje Everts   7-2-1802  Bolsward  
Yntema, Antje Everts   4-10-1845  Wommels  
Yntema, Baukje Obes   3-12-1828  Wonseradeel  
Yntema, Baukjen Doekles   19-1-1820  Allingawier  
Yntema, Bonte   1-4-1865  Wonseradeel  
Yntema, Bonte Everts        
Yntema, Bonte Everts   20-1-1797  Bolsward  
Yntema, Bonte Everts   20-5-1800  Bolsward eo  
Yntema, Bonte Siebrens   28-2-1855  Tjerkwerd  
Yntema, Bonte Siebrens   11-5-1856  Tjerkwerd  
Yntema, Bonte S.        
Yntema, Bote Pieters   7-9-1878  Sanfirden  
Yntema, Bottje   23-1-1851  Wommels  
Yntema, Catharina Bontes   28-9-1890  Tjerkwerd  
Yntema, Dirk   12-8-1840  Bolsward  
Yntema, Dirk Gerbens   ongeveer 1796  Bolsward  
Yntema, Doede   9-8-1818  Frl  
Yntema, Doedje   27-2-1833  Hen  
Yntema, Doekele Hessels   1787     
Yntema, Douwe 1 kB 5-4-1869  Wymbritseradeel  
Yntema, Douwe Everts   7-11-1803  Bolsward  
Yntema, Douwe Johannes   12-11-1810  Wommels  
Yntema, Douwe Obes   7-10-1819  Tjerkwerd  
Yntema, Durk        
Yntema, Durk Geales   7-2-1871  Harlingen  
Yntema, D.        
Yntema, Eeke   8-1-1861  Burgwerd  
Yntema, Evert   20-9-1824  Hen  
Yntema, Evert   14-5-1872  Tjerkwerd  
Yntema, Evert Bontes     Schettens  
Yntema, Evert Bontes   9-6-1833  Bolsward  
Yntema, Evert Feikes   14-2-1806  Wommels  
Yntema, Evert Johannes   ongeveer 1867  Huizum  
Yntema, Evert Okke   25-1-1922  Lutkewierum  
Yntema, Evert Pieters   11-10-1879  Sanfirden  
Yntema, Evert Ringenerus   27-10-1867  Oudega -W-  
Yntema, Feijke   10-10-1816  Wommels  
Yntema, Feike Everts   8-4-1833  Wommels  
Yntema, Feike Franciscus Johannes   10-1863     
Yntema, Feike Johannes 1 kB 9-12-1756  Littenserburen  
Yntema, Feike Johannes   1808     
Yntema, Fokje Yntes   16-5-1832  Bolsward  
Yntema, Fokje Yntes   10-7-1833  Bolsward  
Yntema, Froukje Sjoerds   23-3-1893  Wymbritseradeel  
Yntema, Gatske   16-5-1832  Bolsward  
Yntema, Gatske Dirks   28-10-1839  Bolsward  
Yntema, Geale Yntes   12-6-1838  Bolsward  
Yntema, Geertje        
Yntema, Geertruida   25-11-1895  Wymbritseradeel  
Yntema, Gerben   16-10-1830  Bolsward  
Yntema, Gerben Dirks 1 kB 25-10-1836  Bolsward  
Yntema, Gerben Yntes   1749     
Yntema, Gerben Yntes   20-6-1829  Bolsward  
Yntema, Gerrit   13-11-1865  Tjerkwerd  
Yntema, Gerritje Everts   16-8-1853  Wommels  
Yntema, Gerritje Ringenerus   19-3-1866  Nijega Doniawerstal  
Yntema, Grietje Obes   22-2-1818  Wonseradeel  
Yntema, Hantje Obes   18-8-1824  Tjerkwerd  
Yntema, Hendrik Siebrens   14-12-1861  Tjerkwerd  
Yntema, Hessel        
Yntema, Hessel Douwes   1739  Tjerkwerd  
Yntema, Hessel Obbes        
Yntema, Houkje 1 kB 4-7-1868  Tjerkwerd  
Yntema, Houkje Bontes   30-4-1830  Bolsward  
Yntema, Hyltje   4-1-1849  Bolsward  
Yntema, IJsbrand   9-1-1842  Bolsward  
Yntema, Jacob Bontes   31-1-1886  Won  
Yntema, Jan   17-12-1840  Wommels  
Yntema, Jan Dirks   18-10-1843  Bolsward  
Yntema, Jan Siebrens   26-7-1859  Tjerkwerd  
Yntema, Jan Yme        
Yntema, Janneke Bontes   5-4-1896  Wonseradeel  
Yntema, Janneke Sijbrens 1 kB 28-2-1855  Tjerkwerd  
Yntema, Jantje     Wymbritseradeel  
Yntema, Jantje   19-10-1843  Bolsward  
Yntema, Jantje Gerbens   ongeveer 1793  Bolsward  
Yntema, Jantje Siebrens        
Yntema, Johanna   27-1-1846  Bolsward  
Yntema, Johannes        
Yntema, Johannes   16-12-1847  Bolsward  
Yntema, Johannes Everts 1 kB      
Yntema, Johannes Everts   5-6-1830  Wommels  
Yntema, Johannes Feikes   5-3-1783  Wommels  
Yntema, Johannes Feikes   5-11-1838  Bolsward  
Yntema, Johannes Geales   11-4-1872  Harlingen  
Yntema, Jouerke Everts   25-3-1805  Bolsward  
Yntema, Jouke Johannes 1 kB 10-5-1873  Tirns  
Yntema, Jurjen 1 kB 31-10-1864  Tirns  
Yntema, Klaas Dirks   16-6-1835  Bolsward  
Yntema, Liskje Bontes   27-8-1887  Tjerkwerd  
Yntema, Liskje Jans   9-3-1889  Westhem  
Yntema, Lolkjen Bontes (Lolletje)        
Yntema, Lolletie Bontes        
Yntema, Marijke   18-7-1814  Wommels  
Yntema, Marijke   12-12-1814  Won  
Yntema, Marijke   23-11-1824  Won  
Yntema, Marijke   15-6-1853  Bolsward  
Yntema, Marijke   29-5-1897  Wymbritseradeel  
Yntema, Marijke Bontes        
Yntema, Marijke Bontes   18-2-1884  Wons  
Yntema, Marijke Johannes   28-5-1822  Wommels  
Yntema, Murkje Everts   18-2-1808  Bolsward  
Yntema, Murkje Pieters   30-8-1881  Sanfirden  
Yntema, Nico        
Yntema, Obe Pieters   ongeveer 1787     
Yntema, Oeke   5-6-1855  Bolsward  
Yntema, Okke Pieters   20-6-1888  Lutkewierum  
Yntema, Pier Ringenerus   1-1-1870  Oudega  
Yntema, Pieter Bonifacius   11-4-1919  Exmorra  
Yntema, Pieter Everardus   1-4-1910  Lutkewierum  
Yntema, Pieter Everts   18-2-1839  Wommels  
Yntema, Pieter Johannes   27-4-1817  Wommels  
Yntema, Pieter Obes   19-1-1823  Tjerkwerd  
Yntema, Pietje (Pytsje)        
Yntema, Regnerus   1897     
Yntema, Regnerus   16-2-1899  Wymbritseradeel  
Yntema, Rigtje   31-10-1828  Hen  
Yntema, Ringeneris   23-7-1901  Workum  
Yntema, Ringnerius Everts   9-6-1835  Wommels  
Yntema, Rinske M.   18-2-1915  Exmorra  
Yntema, Rommert Obes   26-10-1826  Wonseradeel  
Yntema, Rommert Obes 1 kB 7-8-1833  Wonseradeel  
Yntema, Siebren Bontes 1 kB 22-7-1831  Bolsward  
Yntema, Siebren Bontes   7-4-1883  Wons  
Yntema, Sietske Dirks   8-2-1846  Bolsward  
Yntema, Sieuwke   29-11-1830  Hennaarderadeel  
Yntema, Sijmen   20-9-1824  Hen  
Yntema, Simon   30-9-1826  Hen  
Yntema, Simon   22-7-1828  Hen  
Yntema, Sjoerd Ringnerus   12-6-1864  Nijega Doniawerstal  
Yntema, Sjouke   ongeveer 1897  Pingjum  
Yntema, Steffen   7-1-1843  Wommels  
Yntema, Steffen Johannes 1 kB 24-11-1758  Wommels - Littenserburen  
Yntema, Stijntie   12-12-1814  Won  
Yntema, Stijntje   12-3-1828  Bolsward  
Yntema, Taeke   7-1-1867  Wonseradeel  
Yntema, Tietje   5-5-1874  Tjerkwerd  
Yntema, Tietje Everts   13-2-1832  Wommels  
Yntema, Tjerkje   16-2-1843  Bolsward  
Yntema, Trijntje   4-6-1830  Hen  
Yntema, Trijntje Dirks   13-7-1832  Bolsward  
Yntema, Ulbe   14-1-1848  Wommels  
Yntema, Ulbe Feikes 1 kB 2-2-1785  Wommels  
Yntema, Ulbe Johannes   21-1-1812  Wommels  
Yntema, Ulbe Johannes   24-5-1834  Hen  
Yntema, Ulbe Obes   17-4-1821  Wonseradeel  
Yntema, Wieger   26-3-1837  Bolsward  
Yntema, Wieger Yntes   15-6-1835  Bolsward  
Yntema, Wybe   6-2-1821  Frl  
Yntema, Yde Feikes 1 kB 18-4-1791  Wommels  
Yntema, Ymke Bontes        
Yntema, Ynte Geales   28-10-1869  Harlingen  
Yntema, Ynte Gerbens   25-11-1791  Bolsward  
Yntema, Ytje   24-1-1892  Wymbritseradeel  
Yntema, Ytje Bontes (Ida)        
Yntema, Yttje Anna   12-11-1911  Lutkewierum  
York, van, Edmond   5-6-1341  King's Langley 3739248 
York, van, Edward        
York, van, Edward IV   25-4-1442  Rouaan 467406 
York, van, Edward V        
York, van, Elisabeth       233703 
York, van, Margaretha        
York, van, Richard       1869624 
York, van, Richard       934812 
York, van, Richard        
York, van, Richard III   2-10-1452  Fotheringhay  

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
York van Plantagenet, Margaretha   11-9-1275  Windsor Castle  
Ypma, Aaltje Symons   ongeveer 1813  Hartwerd  
Ypma, Adriaantje Folkerts        
Ypma, Adriaantje Meines   ongeveer 1895  Lutkewierum  
Ypma, Agatha   26-10-1896     
Ypma, Agatha Jans   16-1-1860  Franeker  
Ypma, Agatha Yebs   1829  Witmarsum  
Ypma, Agatha Yebs   12-4-1840  Witmarsum  
Ypma, Akke   22-1-1868  Leeuwarderadeel  
Ypma, Akke Everts   21-6-1819  Herbaijum  
Ypma, Akke Gerbens   11-12-1883  Franeker  
Ypma, Akke Obes   11-7-1858  Franeker  
Ypma, Alida Hilles   23-4-1874  Arum  
Ypma, Allertje Jans   24-7-1845  Pingjum  
Ypma, Anderske Margaretha   2-10-1907  Achlum  
Ypma, Anna   25-2-1899  Franeker - Salverd  
Ypma, Anna Hilles   24-3-1834  Franeker  
Ypma, Anna Maria   11-4-1886  Arum  
Ypma, Antje Jans   30-10-1783  Witmarsum  
Ypma, Antje Jans   11-12-1843  Arum  
Ypma, Antje Obes   24-4-1844  Franeker  
Ypma, Antje Sibles (Anna)   29-8-1838  Kimswerd  
Ypma, Antje Sjoerds   14-4-1848  Oosterlittens  
Ypma, Antje Yebs   3-10-1828  Witmarsum  
Ypma, Assuerus Gerhardus   23-8-1905  Lutkewierum  
Ypma, Ate Sjoeds   5-3-1796     
Ypma, Augustina Margretha (Aukje)   30-11-1915  Heeg - Gouden Boajem  
Ypma, Baukje Yebs 1 kB 16-4-1814  Almenum  
Ypma, Beatrix Margaretha   21-12-1922     
Ypma, Botje Hilles   30-11-1829  Franeker  
Ypma, Boukje Everts   15-9-1817  Herbaijum  
Ypma, Boukje Everts   8-1865  Dongjum  
Ypma, Boukje Jans   3-1844  Pingjum  
Ypma, Boukje Jans   23-12-1849  Franeker  
Ypma, Boukje Johannes 1 kB 19-4-1824  Witmarsum  
Ypma, Boukje Pieters   11-6-1875  Franeker  
Ypma, Boukje Yebs   18-2-1829  Achlum  
Ypma, Catharina Hilles (Trijntje)   22-1-1863  Arum  
Ypma, Catharina Jurjens   23-6-1901  Arum  
Ypma, Clara Therecia   27-7-1876  Almenum  
Ypma, Cornelis Feddes   ongeveer 1785  Tirns  
Ypma, Cornelis Pieters   4-1-1857  Franeker  
Ypma, Dirk Sjoerds   1-3-1813  Bolsward  
Ypma, Djieuwke Jans 1 kB 20-11-1786  Bolsward (of Witmarsum)  
Ypma, Doekle Sjoerds        
Ypma, Doetje Fopkes   28-11-1867  Bolsward  
Ypma, Durk Hilles   12-9-1821  Franeker  
Ypma, Durk Hilles   10-10-1822  Franeker  
Ypma, Durk Siebolts   28-5-1903  Wijtgaard  
Ypma, Eeltje Sjoerds   26-1-1819  Bolsward  
Ypma, Eke   29-7-1864  Sneek  
Ypma, Eke Fokkes   9-7-1853  Dantumawoude  
Ypma, Eke Pieters   30-4-1867  Sneek  
Ypma, Elisabeth Everts   12-7-1856  Hitzum  
Ypma, Elisabeth Francisca Theodora   11-5-1919  Den Haag  
Ypma, Emerens (Eke)   ongeveer 1876  Hennaarderadeel  
Ypma, Evert Everts   13-12-1823  Dongjum  
Ypma, Evert Fokkes 1 kB   Witmarsum  
Ypma, Evert Jans   1848     
Ypma, Evert Pieters   14-4-1855  Franeker  
Ypma, Evert Yebs   28-10-1825  Achlum  
Ypma, Evert Yebs   9-5-1827  Achlum  
Ypma, Evert Yebs   10-10-1830  Achlum  
Ypma, Evert Yep   9-4-1904  Rien  
Ypma, Fedde Cornelis'   ongeveer 1817  Tirns  
Ypma, Fedde Sjoerds   1-10-1814  Bolsward  
Ypma, Fetje   19-4-1912  Franeker - Salverd  
Ypma, Fetje Everts   15-8-1857  Hitzum  
Ypma, Fetje Fokkes   2-4-1855  Dantumawoude  
Ypma, Fetje Hendrika   23-4-1840  Franeker  
Ypma, Fetje Jans   21-11-1843  Franeker  
Ypma, Fetje Maurits   17-2-1862  Achlum-Sopsum  
Ypma, Fetje Zus Yebs   21-3-1903  Herbaijum  
Ypma, Fetje (Fetty)   23-8-1915  Franeker - Salverd  
Ypma, Fettje Sjoerds   30-3-1789  Nijland  
Ypma, Fokje Gerrits   15-4-1863  Arum  
Ypma, Fokke   1-8-1863  Sneek  
Ypma, Fokke   2-9-1871  Dronrijp  
Ypma, Fokke Everts   7-7-1814  Herbaijum  
Ypma, Fokke Everts   23-8-1867  Franeker  
Ypma, Fokke Jans   8-1846  Pingjum  
Ypma, Fokke Jans   11-1847  Pingjum  
Ypma, Fokke Jans   12-3-1862  Franeker  
Ypma, Fokke Johannes   12-2-1828  Wonseradeel  
Ypma, Fokke Maurits   15-9-1868  Achlum-Sopsum  
Ypma, Fokke Pieters   12-4-1869  Franeker  
Ypma, Fokke Pieters   27-1-1872  Franeker  
Ypma, Fokke Yebs 1 kB   Arum  
Ypma, Fokke Yebs   22-8-1819  Achlum  
Ypma, Fopke Sjoerds   23-6-1828  Bolsward  
Ypma, Frans Gerbens   3-3-1885  Franeker  
Ypma, Froukje Jans   8-4-1852  Arum  
Ypma, Geertje   15-9-1863  Tirns  
Ypma, Geertje Gerbens   10-3-1886  Franeker  
Ypma, Geertje Jans   1855  Pingjum  
Ypma, Geertje Johannes   4-9-1825  Witmarsum  
Ypma, Geertje Obes   30-1-1823  Franeker  
Ypma, Geertje Obes   7-5-1827  Franeker  
Ypma, Geertruida Martina   23-6-1878  Almenum  
Ypma, Geertruida Sjoerds   19-4-1872  Bolsward  
Ypma, Gerben Jans   29-3-1857     
Ypma, Gerben Sjoerds   29-12-1820  Bolsward  
Ypma, Gerrit Cornelis'   15-9-1832  Wymbritseradeel  
Ypma, Gerrit Hilles   6-10-1872  Arum  
Ypma, Gerrit Jans   30-8-1850  Pingjum  
Ypma, Gerrit Yebs   7-1831  Witmarsum  
Ypma, Gerrit Yebs   10-10-1832  Witmarsum  
Ypma, Gerritje Hilles   9-8-1826  Franeker  
Ypma, Gerritje Hilles   17-10-1827  Franeker  
Ypma, Gerritje Obes   14-7-1821  Franeker  
Ypma, Gerritje Pieters   18-8-1877  Franeker  
Ypma, Greeth V.        
Ypma, Grietje        
Ypma, Grietje Ypes        
Ypma, Haantje Lieuwes        
Ypma, Helena M.J. (Lena)   30-8-1914  Heeg - Gouden Boajem  
Ypma, Hendrina   28-3-1864  Baarderadeel  
Ypma, Hermina Maria   1-12-1901     
Ypma, Hette Doekeles   ongeveer 1805  Itens  
Ypma, Hilarides Dirks   20-5-1857  Franeker - Lutjelollum  
Ypma, Hille Jans   30-7-1790  Witmarsum  
Ypma, Hille Jans   27-12-1840  Arum  
Ypma, Hiske Fokkes   16-4-1865  Dantumawoude  
Ypma, Hiske Gerbens   18-5-1882  Franeker  
Ypma, Hyltje Sjoerds   7-4-1831  Bolsward  
Ypma, Ida Elisabeth (Zuster Johanna Maria) 1 kB 17-3-1918  Franekeradeel  
Ypma, Itisberga Jetske Fokkes   15-12-1862  Dantumawoude  
Ypma, Jacob Obes   4-3-1836  Franeker  
Ypma, Jacobus   3-6-1883  Leeuwarden  
Ypma, Jacobus   28-11-1904  Franeker - Salverd  
Ypma, Jacobus Johannes Martinus   27-7-1903  Groningen  
Ypma, Jacobus Klaas   20-12-1908  Franeker - Salverd  
Ypma, Jakobus   27-5-1877  Leeuwarden  
Ypma, Jan   13-1-1861  Dronrijp  
Ypma, Jan   21-10-1871  Leeuwarden  
Ypma, Jan   22-10-1925     
Ypma, Jan Dirks   24-8-1863  Franeker  
Ypma, Jan Evert Gerbens   22-2-1881  Franeker  
Ypma, Jan Everts   29-2-1816  Herbaijum  
Ypma, Jan Everts   20-12-1863  Dongjum  
Ypma, Jan Feddes   5-6-1850  Lutkewierum (Rien ?)  
Ypma, Jan Fokkes     Witmarsum  
Ypma, Jan Hilles 1 kB 7-3-1820  Franeker  
Ypma, Jan Hilles   20-3-1864  Arum  
Ypma, Jan Obes   22-4-1838  Franeker  
Ypma, Jan Yebs 2 kB   Witmarsum  
Ypma, Jan Yebs   1863     
Ypma, Jan Yebs   15-2-1870  Almenum  
Ypma, Jan Ypes        
Ypma, Janneke Jans   18-8-1852  Pingjum  
Ypma, Jantje Fokkes   31-7-1903  Achlum-Sopsum  
Ypma, Jeltje   ongeveer 1874  Oosterend  
Ypma, Jetske   11-11-1897     
Ypma, Jetske Everts   13-6-1861  Dongjum  
Ypma, Jetske Nicolaas   12-2-1900  Franeker - Salverd  
Ypma, Jetske Reinskje   29-7-1906  Achlum-Sopsum  
Ypma, Jetske Yebs 1 kB 1-12-1817  Achlum  
Ypma, Jetske Yebs   25-2-1899  Herbaijum  
Ypma, Jildou Feddes   22-1-1784  Tirns  
Ypma, Jitske Sjoerds   22-7-1844  Kubaard  
Ypma, Jochum Tjallings   ongeveer 1803  Lollum  
Ypma, Johanna Fokkes   5-3-1847  Dongjum  
Ypma, Johanna Klasina   28-2-1899  Almenum  
Ypma, Johanna Symons   20-9-1813  Hartwerd  
Ypma, Johannes   5-2-1900  Dongjum  
Ypma, Johannes Fokkes     Witmarsum  
Ypma, Johannes Hilles   22-10-1824  Franeker  
Ypma, Jozeph Feddes   19-3-1847  Bolsward  
Ypma, Julia Fopkes   15-5-1861  Bolsward  
Ypma, Julia Fopkes   29-8-1862  Bolsward  
Ypma, Julia Fopkes   28-5-1866  Bolsward  
Ypma, Julius Yebs   6-5-1901  Herbaijum  
Ypma, Jurjen Maurits   12-5-1864  Achlum-Sopsum  
Ypma, Jurjen Maurits   10-4-1925  Wijtgaard  
Ypma, Jurjen Sijbrandus   7-8-1921  Franeker  
Ypma, Klaas Everts   28-4-1862  Dongjum  
Ypma, Klaas Jacob   6-4-1910  Achlum-Sopsum  
Ypma, Klaas Yebs 1 kB 26-6-1823  Achlum  
Ypma, levenloos kind   28-4-1862  Franekeradeel  
Ypma, Lieuwe Cornelis'   21-9-1821  Tirns  
Ypma, Lieuwe Everts   27-3-1870  Achlum  
Ypma, Lieuwe Fokkes     Witmarsum  
Ypma, Lieuwe Maurits 1 kB 1-12-1869  Achlum-Sopsum  
Ypma, Lieuwe Sjoerds   3-10-1816  Bolsward  
Ypma, Lieuwe Sjoerds   30-9-1825  Bolsward  
Ypma, Lodewijk Fopkes   18-7-1859  Bolsward  
Ypma, Lolke Sjoerds   6-7-1823  Bolsward  
Ypma, Margaretha Theresia (Gretha)   24-10-1906  Franeker - Salverd  
Ypma, Maria   25-7-1864  Almenum  
Ypma, Maria Johannes   10-7-1831  Hitzum  
Ypma, Maria Sophia   21-2-1859  Franeker  
Ypma, Marijke Jans   21-9-1854  Franeker  
Ypma, Mauritia Maurits   1906  Achlum  
Ypma, Maurits Everts   29-8-1868  Franeker  
Ypma, Maurits Fokkes   11-3-1905  Achlum-Sopsum  
Ypma, Maurits Jurjen   7-6-1893  Dongjum  
Ypma, Maurits Klaas   14-7-1903  Franeker - Salverd  
Ypma, Maurits Yebs 1 kB 3-4-1821  Achlum  
Ypma, Maurits Yebs   20-9-1896     
Ypma, Maurits Yebs   17-9-1897  Herbaijum  
Ypma, Meindert Feddes   13-4-1845  Bolsward  
Ypma, Meine        
Ypma, Monica Agatha   15-6-1924     
Ypma, M.        
Ypma, Neeltje Sjoerds   23-6-1833  Bolsward  
Ypma, Nicolaas Dirks   4-11-1860  Franeker  
Ypma, Nicolaas Fokkes   17-10-1859  Dantumawoude  
Ypma, Nicolaas Maurits   17-8-1865  Achlum  
Ypma, NN        
Ypma, NN        
Ypma, Obe   28-2-1866  Leeuwarderadeel  
Ypma, Obe Fokkes 1 kB   Witmarsum  
Ypma, Obe Jans   11-11-1797  Witmarsum  
Ypma, Paulus Laurentius Hilles   10-8-1831  Franeker  
Ypma, Petrus Theodorus   9-9-1840  Bolsward  
Ypma, Pieter Everts (Petrus)   21-11-1821  Herbaijum  
Ypma, Pietje   ongeveer 1890  Leeuwarden  
Ypma, Pietje Sietzes        
Ypma, Reenske Feddes        
Ypma, Rein   26-12-1898     
Ypma, Rein Maurits   6-1-1867  Achlum-Sopsum  
Ypma, Reinske Yebs   5-8-1908  Herbaijum  
Ypma, Reinskje   14-6-1902  Franeker - Salverd  
Ypma, Reinskje Maurits   24-1-1859  Achlum-Sopsum  
Ypma, Reinskje Yebs   21-5-1903  Herbaijum  
Ypma, Rients Fokkes   18-6-1857  Dantumawoude  
Ypma, Romkje Sjoerds 1 kB 16-8-1845  Hartwerd  
Ypma, Ruurd Sjoerds   ongeveer 1838  Britswerd  
Ypma, Sible Jans   9-12-1861  Arum  
Ypma, Sible Yebs   22-1-1813  Witmarsum  
Ypma, Sible Yebs   6-7-1872  Almenum  
Ypma, Siebold Everts   10-3-1860  Dongjum  
Ypma, Siebrigje   27-4-1867  Tirns  
Ypma, Sietske Everts   26-8-1857  Dronrijp  
Ypma, Sietske Jans   4-7-1852  Franeker  
Ypma, Sietske Pieters   10-8-1861  Sneek  
Ypma, Sijke Pieters   14-1-1859  Franeker  
Ypma, Sjoerd Ates   11-2-1817  Oosterend  
Ypma, Sjoerd Doekles        
Ypma, Sjoerd Feddes   ongeveer 1791  Tirns  
Ypma, Sjoerd Feddes   25-5-1842  Bolsward  
Ypma, Sjoerd Fopkes   1-3-1864  Bolsward  
Ypma, Sjoerd Simons        
Ypma, Sjoerd Sjoerds        
Ypma, Sjoerd Sjoerds   ongeveer 1870  Tzum  
Ypma, Sjoerd Symons 1 kB ongeveer 1817  Hartwerd  
Ypma, Sjoerd Tjepkes        
Ypma, Sjoerd Tjipkes   ongeveer 1805  Oosterend  
Ypma, Sjoerdje Symons   ongeveer 1810  Tzum  
Ypma, Susanna Sjoerds   19-7-1875  Bolsward  
Ypma, Sybrandus Hilles   19-6-1871  Arum  
Ypma, Sybrandus Jurjens   20-6-1895  Dongjum  
Ypma, Sybrigje Maria   23-9-1900  Almenum  
Ypma, Symon Sjoerds   ongeveer 1775     
Ypma, Sytse Jans   ongeveer 1872  Winsum  
Ypma, Sytske Fokkes   30-10-1848  Dongjum  
Ypma, Thecla   4-5-1901  Franeker - Salverd  
Ypma, Theeuwes Fokkes (Tewis) 1 kB   Witmarsum  
Ypma, Theodora   16-12-1878  Leeuwarden  
Ypma, Theodora   14-1-1881  Leeuwarden  
Ypma, Theodorus   6-1882  Arum  
Ypma, Theodorus Jans   5-11-1865  Arum  
Ypma, Thomas Ypes        
Ypma, Tietje Gerrits   24-12-1864  Arum  
Ypma, Tietje Jans   5-2-1778  Witmarsum  
Ypma, Tietje Jans   3-2-1848  Arum  
Ypma, Tietje Jans   7-1849  Pingjum  
Ypma, Tietje Sibles   20-3-1845  Kimswerd  
Ypma, Tiettje Fokkes     Witmarsum  
Ypma, Tietus   26-1-1875  Leeuwarden  
Ypma, Tjalling Ypes        
Ypma, Tjebbe Hilles   9-8-1865  Arum  
Ypma, Tjerkje Catharina   24-11-1833  Lutje Lollum - Franeker  
Ypma, Tjerkje Obes   5-10-1831  Franeker  
Ypma, Tjitske   21-4-1870  Leeuwarderadeel  
Ypma, Tjitske Cornelis'   22-8-1824  Wymbritseradeel  
Ypma, Trijntje        
Ypma, Trijntje Fokkes     Witmarsum  
Ypma, Trijntje Haantjes   ongeveer 1834  Nijland  
Ypma, Trijntje Jans   10-11-1853  Arum  
Ypma, Trijntje Symons   27-2-1815  Wonseradeel (marie Witmarsum)  
Ypma, Trijntje Symons   24-7-1818  Hartwerd  
Ypma, Tytje Fokkes (Tjietje)     Witmarsum  
Ypma, Veronica Anna   16-7-1874  Almenum  
Ypma, Willem   27-3-1899  Leeuwarderadeel  
Ypma, Willemke Hettes   ongeveer 1837  Oosterend  
Ypma, Wybe   20-9-1866  Almenum  
Ypma, Yeb   27-4-1902  Almenum  
Ypma, Yeb   11-1910  Franeker - Salverd  
Ypma, Yeb Everts   2-12-1858  Hitzum  
Ypma, Yeb Fokkes 1 kB   Witmarsum  
Ypma, Yeb Fokkes   21-10-1850  Dantumawoude  
Ypma, Yeb Fokkes   7-8-1911  Achlum-Sopsum  
Ypma, Yeb Jans   13-4-1836  Arum  
Ypma, Yeb Jans   1-1858  Pingjum  
Ypma, Yeb Jans (Greate Yeb) 1 kB   Witmarsum  
Ypma, Yeb Maurits   2-1860  Achlum  
Ypma, Yeb Maurits   12-4-1863  Achlum-Sopsum  
Ypma, Yeb Sibles   5-12-1841  Kimswerd  
Ypma, Yep Jurjens   19-9-1902     
Ypma, Yfke   28-8-1863  Dronrijp  
Ypma, Yfke   17-2-1867  Dronrijp  
Ypma, Yfke   13-1-1896  Wijtgaard  
Ypma, Yfke Yebs   17-9-1897  Herbaijum  
Ypma, Yfke Yebs 1 kB 3-9-1898  Herbaijum  
Ypma, Ynskje   30-12-1904  Wijtgaard  
Ypma, Ynskje Obes   6-2-1825  Franeker  
Ypma, Ysbrand Jans   1-1846  Arum  
Ypma, Ysbrand Sibles   21-7-1840  Kimswerd  
Ypma, Ysbranda Jans   4-1-1850  Arum  
Ypma, Ytje Jans   27-8-1837  Arum  
Ypma, Ytje Sibles 1 kB 28-7-1843  Kimswerd  
Ypma, + dochter   9-10-1868  Almenum  

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Ysma, Johanna Pieters        
Ysma, Pieter Jans        
Ysselmuiden, Age Eelke 1 kB 1904     
Ysselmuiden, Augustinus Marius   24-7-1863  Franeker  
Ysselmuiden, Augustinus Piers (Petrus) 1 kB   Leeuwarden  
Ysselmuiden, Baudina   ongeveer 1839  Franeker  
Ysselmuiden, Catharina Maria   18-5-1884  Franeker  
Ysselmuiden, Cecilia Jacoba   5-4-1902  Franeker  
Ysselmuiden, Clara Ynskje   28-2-1889  Franeker  
Ysselmuiden, Cornelis   15-4-1868  Franeker  
Ysselmuiden, Eeke Cecillia   10-9-1896  Franeker  
Ysselmuiden, Elisabeth Piers   26-10-1810  Leeuwarden  
Ysselmuiden, Geertruida Maria   ongeveer 1850  Franeker  
Ysselmuiden, Hermanus Petrus'   16-11-1876  Franeker  
Ysselmuiden, Hermina Nicolaas'   21-2-1833  Franeker  
Ysselmuiden, Jacobus   6-3-1890  Franeker  
Ysselmuiden, Jacobus   10-5-1893  Franeker  
Ysselmuiden, Jacobus Sjoeke Petrus 1 kB 29-8-1808     
Ysselmuiden, Jan Petrus'   13-1-1866  Franeker  
Ysselmuiden, Johannes   12-9-1885  Franeker  
Ysselmuiden, Johannes Bernardus   9-12-1869  Wyckel  
Ysselmuiden, Johannes Petrus'   8-3-1867  Franeker  
Ysselmuiden, Klaaske Ynskje Maria   8-1-1877  Franeker  
Ysselmuiden, Machiel Klazes        
Ysselmuiden, Margaretha Dorothea   29-9-1868  Wyckel  
Ysselmuiden, Margaretha Maria   29-4-1880  Franeker  
Ysselmuiden, Maria Augusta   11-2-1874  Franeker  
Ysselmuiden, Nicolaas   25-2-1804     
Ysselmuiden, Nicolaas Michiels        
Ysselmuiden, Nicolaas Petrus   20-9-1885  Franeker  
Ysselmuiden, Petronella   3-4-1900  Franeker  
Ysselmuiden, Petrus Augustinus'   ongeveer 1839  Franeker  
Ysselmuiden, Petrus Poppes   26-7-1869  Franeker  
Ysselmuiden, Pier Nicolaas 1 kB   Roordahuizum  
Ysselmuiden, Poppe   17-2-1898  Franeker  
Ysselmuiden, Poppe Augustinus   16-6-1835  Franeker  
Ysselmuiden, Poppe Petrus'   10-11-1871  Franeker  
Ysselmuiden, Poppe Sybouts'   18-10-1886  Franeker  
Ysselmuiden, Regina   15-4-1895  Franeker  
Ysselmuiden, Regina Maria   7-1-1899  Franeker  
Ysselmuiden, Regina Maria   8-3-1902  Franeker  
Ysselmuiden, Siebout Poppes   11-2-1861  Franeker  
Ysselmuiden, Sijke   6-2-1871  Franeker  
Ysselmuiden, Sijke Maria   17-12-1872  Franeker  
Ysselmuiden, Sjouke Piers   1808  Leeuwarden  
Ysselmuiden, Taeke Johannes   16-1-1874  Franeker  
Ysselmuiden, Theresia Margarethe   23-3-1878  Franeker  
Ysselmuiden, Trijntje Douwes        
Ysselmuiden, Wilhelmina Ursula   2-9-1881  Franeker  
Ysselmuiden, Willebrordus Augustinus'   ongeveer 1862     
Ysselmuiden, Willebrordus Petrus'   13-4-1879  Franeker  
Ysselmuiden, Willebrordus Petrus'   11-4-1884  Franeker  
Ysselmuiden, Yke Machiels        
Ysselmuiden, Ynskje   7-5-1891  Franeker  
Ysselmuiden, + zoon   9-12-1895  Franeker  
Ytsma, Eelkje        
Ytsma, Yjitske Fokkes        
Yzenbeek, Adriana Jansdr.        

Totaal 675 personen in deze lijst met letter Y.

Naar achternamen beginnend met letter X

Naar achternamen beginnend met letter Z

Personen index