Index van personen gerangschikt op ACHTERNAAM letter: T

Personen index

Naar achternamen beginnend met letter S

Naar achternamen beginnend met letter U

Totaal 1371 personen met 170 verschillende achternamen beginnend met een T:
Tabak (2)
Tabes (1)
Tacoma (7)
Taconis (4)
Tadema (9)
Taekema (43)
Taeken (1)
Takes (2)
Takoma (1)
Talma (1)
Talman (5)
Talsma (35)
Talsma (Tolsma) (1)
Tammerlijn (1)
Tamminga (17)
Tamsma (1)
Tanghe (1)
Tania (6)
Tanja (10)
Tänzer (1)
Taphorn (2)
Teck (3)
Tecklenburg (3)
Teeken (2)
Teensma (2)
Teerenstra (7)
Teernstra (45)
Teijema (1)
Teitink (1)
Teitsma (1)
Tejada y Espinosa (1)
Tekstra (27)
Tekstra (Textra) (1)
Tel (2)
Teligny (1)
Tellingen (2)
Temming (4)
Tempel (3)
Tenambergen (1)
Tenge (1)
Tenwesteneind (1)
Tepe (3)
Teppema (45)
Terbraak (1)
Terenstra (2)
Terhenne (1)
Terhorst (1)
Terol (1)
Terpstra (257)
Terra (16)
Terveer (2)
Terwisga (1)
Terwisscha (5)
Terwisscha van Scheltinga (131)
Tessers (1)
Teunissen (3)
Tevesen (1)
Teylingen (2)
Thalermann (1)
Theunissen (1)
Thewis (2)
Thewissen (1)
Thibaudier (1)
Thiboudier (1)
Thiel (3)
Thijmstra (3)
Thissen (1)
Thole (1)
Tholen (1)
Thöne (2)
Thouars (2)
Thüringen (1)
Thuringen-Meissen (1)
Tibma (2)
Tichelaar (8)
Tiedema (3)
Tiekstra (3)
Tiel (1)
Tiel Groenestege (29)
Tielenburg (21)
Tiemensma (2)
Tiemersma (23)
Tiesema (1)
Tiesma (2)
Tiesnitsch (2)
Tiezolf (1)
Tigchelaar (9)
Tijmersma (3)
Tijmstra (2)
Tijsma (23)
Tijssling (of Theissling) (1)
Tijtsma (1)
Tilikingius (1)
Tillmans (3)
Tilma (4)
Tilman (2)
Tilstra (14)
Timmer (1)
Timmerman (5)
Timmermans (2)
Tindall (1)
Tinga (17)
Tippersma (7)
Tirol (2)
Titema (1)
Tjaarda (4)
Tjaardstra (1)
Tjallema (4)
Tjalma (1)
Tjalsma (8)
Tjeerdema (11)
Tjeerdsma (3)
Tjepkema (6)
Tjerksma (2)
Tjerkstra (1)
Tjilserda (Tjilzerda) (1)
Tjilzerda (2)
Tjoelker (1)
Többen (1)
Toering (1)
Tol (41)
Tol (Tal) (2)
Tolman (2)
Tolsma (151)
Tolsma (Talsma) (3)
Toma (2)
Tombeil (1)
Tombeyl (1)
Tombrock (17)
Tonnis (1)
Toomsma (1)
Toonstra (1)
Top (1)
Toremans (1)
Toren (2)
Toulouse (2)
Tour d'Auvergne de la (1)
Tour d'Auvernge de la (1)
Tours (3)
Trautwein (1)
Travaille (2)
Tremoille de la (1)
Tremoille-Thouars de la (1)
Tremouille de la (2)
Triemstra (1)
Trier (1)
Troelstra (1)
Tromp (26)
Troyes (2)
Truchsess van Waldburg (4)
Trump (2)
Tudor (8)
Tudor v. Richmond (1)
Tuinema (2)
Tuinen (5)
Tuinenga (1)
Tuinhof (1)
Tuinhout (4)
Tuinier (6)
Tuininga (9)
Tuinstra (23)
Tullener (2)
Tulleners (2)
Tüllmann (2)
Tulner (2)
Tusch (2)
Twerda (3)
Twickelo (1)
Twijnstra (9)
Tymersma (11)

Totaal 1371 personen met 170 verschillende achternamen bij deze letter T.

Personen index

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Tabak, Aartje Johannes   15-6-1899  Surhuisterveen  
Tabak, Johannes        
Tabes, Berber Hendriks        
Tacoma, Cornelia Hendriks   11-2-1911  Tzum  
Tacoma, Doutzen   ongeveer 1866  Witmarsum  
Tacoma, Hendrik Jackle   ongeveer 1884  Tzum  
Tacoma, Jackle   ongeveer 1852     
Tacoma, Jan Jackles        
Tacoma, Klaas        
Tacoma, Trijntje Jans        
Taconis, Jan Freerk   ongeveer 1876  Joure  
Taconis, Jan Freerks        
Taconis, Lamkje Thijsses   ongeveer 1802  Joure  
Taconis, Thijs Sipkes        
Tadema, Antje   23-10-1923  Vrouwenparochie  
Tadema, Cornelis Douwes   10-7-1854  Wonseradeel  
Tadema, Douwe Oenes   13-1-1820  Witmarsum  
Tadema, Johannes Douwes   25-2-1852  Wonseradeel  
Tadema, Johannes Douwes   10-5-1861  Wonseradeel  
Tadema, Oene Cornelis        
Tadema, Oene Douwes   10-7-1854  Wonseradeel  
Tadema, R.        
Tadema, Sijke Douwes   8-4-1858  Wonseradeel  
Taekema, Akke Jans   ongeveer 1869  Dronrijp  
Taekema, Antje Durks   22-1-1760  Hieslum  
Taekema, Antje Heeres        
Taekema, Dirk Jans 1 kB 31-3-1783  Burgwerd  
Taekema, Dirk Taekes 1 kB 7-7-1791  Longerhouw  
Taekema, Durk Taekes 1 kB 13-7-1723  Greonterp  
Taekema, Feike   25-5-1822  Won  
Taekema, Feike Rintjes        
Taekema, Foppe Jans 1 kB 15-1-1786  Burgwerd  
Taekema, Foppe Jans 1 kB 11-7-1793  Burgwerd  
Taekema, Foppe Taekes 1 kB 22-12-1792  Longerhouw  
Taekema, Harmen Jans 1 kB 27-8-1784  Burgwerd  
Taekema, Hiltje Reins 1 kB 1797     
Taekema, Jan   21-4-1821  Won  
Taekema, Jan Durks 1 kB 14-4-1754  Hieslum  
Taekema, Jan Harkes        
Taekema, Jetske Jans 1 kB 24-8-1799  Burgwerd  
Taekema, Joannes Jans 1 kB 26-11-1794  Burgwerd  
Taekema, Lieuwkjen Feikes   ongeveer 1828  Jorwerd  
Taekema, Lolkje Taekes   25-9-1797  Longerhouw  
Taekema, Martje Taekes   26-5-1802  Longerhouw  
Taekema, Minke Jans 1 kB 18-11-1797  Burgwerd  
Taekema, Rein Durks   16-10-1756  Hieslum  
Taekema, Rein Jans 1 kB 26-5-1796  Burgwerd  
Taekema, Rein Jans 1 kB 13-4-1801  Burgwerd  
Taekema, Siebren Jans 1 kB 19-2-1786  Burgwerd  
Taekema, Sieuke Jans     Hieslum  
Taekema, Sjoeke Durks   25-10-1763  Hieslum  
Taekema, Steffen   3-2-1824  Won  
Taekema, Taeke Dirks   28-12-1812  Burgwerd  
Taekema, Taeke Durks   1753  Hieslum  
Taekema, Thiske Jans 1 kB 9-8-1790  Burgwerd  
Taekema, Tjalling Taekes 1 kB 14-9-1798  Longerhouw  
Taekema, Tjalling Taekes 1 kB 11-5-1805  Longerhouw  
Taekema, Tjerkje Jans 1 kB 19-5-1788  Burgwerd  
Taekema, Tjerkje Taekes   5-1-1785  Longerhouw  
Taekema, Tjerkje Taekes   17-3-1794  Longerhouw  
Taekema, Tjetske Durks     Hieslum  
Taekema, Tjetske Taekes 1 kB 19-8-1790  Longerhouw  
Taekema, Trijntje Taekes   28-10-1799  Longerhouw  
Taekema, Wietske Johannes        
Taekema, Ympkje Jans   13-1-1782  Burgwerd  
Taekema, Ytje Taekes   11-5-1805  Longerhouw  
Taeken, van, Wopke Taekes 1 kB 30-10-1764  Exmorra  
Takes, Johannes Cornelis   1822     
Takes, Sybrand   15-1-1895  Amsterdam  
Takoma, L.        
Talma, Pietje Tjebbes        
Talman, Fokje Hendriks   ongeveer 1846  Boksum  
Talman, Hendrik Eesges        
Talman, Koopje   ongeveer 1909     
Talman, NN        
Talman, Richtje        
Talsma,        
Talsma,        
Talsma,        
Talsma, Akke        
Talsma, Akke Melles   ongeveer 1908  Rauwerd  
Talsma, Antje   15-5-1909     
Talsma, Ate        
Talsma, Ate Pieters        
Talsma, Baukje Jenzes        
Talsma, Boukje Pieters   7-3-1781  Scharnegoutum  
Talsma, Bouwe   ongeveer 1912     
Talsma, Gatske W.   1823     
Talsma, Geert   9-11-1882  Niawier  
Talsma, Jacobus        
Talsma, Janke        
Talsma, Jantje        
Talsma, Jantje   22-5-1916  Nijland  
Talsma, Lijsbert   ongeveer 1899     
Talsma, Melle   ongeveer 1881     
Talsma, NN        
Talsma, Oeke        
Talsma, Pieter        
Talsma, Pieter Wybes        
Talsma, Pietje Ates   11-5-1839  Hidaard  
Talsma, Pietje Jantjes        
Talsma, Sipke        
Talsma, Sipke Wudmers        
Talsma, Sjieuwke Durks        
Talsma, Sjoerd B.        
Talsma, Sytske Hartmans        
Talsma, Sytze        
Talsma, Teetske        
Talsma, Tjitske   18-10-1919  Tirns  
Talsma, Widmer        
Talsma, Wybe Pieters        
Talsma (Tolsma), Pyter Wybes   ongeveer 1819  Lutkewierum  
Tammerlijn, Maria        
Tamminga, Baukje        
Tamminga, Benjamin   30-12-1917  Birdaard  
Tamminga, Dirkje (Dukke)        
Tamminga, Douwe Annes   22-11-1909  Winsum  
Tamminga, Froukje   6-11-1924  Boksum  
Tamminga, Gerben        
Tamminga, Karsjen M.        
Tamminga, Karsjen Ytzens        
Tamminga, Karsjen Y.   19-1-1914  Leeuwarden  
Tamminga, Meile        
Tamminga, Meile   ongeveer 1890  Leeuwarden  
Tamminga, Minne        
Tamminga, M.        
Tamminga, NN        
Tamminga, Sj.        
Tamminga, Teakje   ongeveer 1897     
Tamminga, Ytzen   13-9-1919  Birdaard  
Tamsma, Sjieuwke (Sjo)   9-4-1919  Deinum  
Tanghe, Joop        
Tania, Bregtje   8-7-1902  Dantumadeel  
Tania, Gerlantje Sybes   14-10-1808  Menaldum  
Tania, Gerlof Piers   18-2-1774  Menaldum  
Tania, Gerlofke Piers   20-2-1771  Menaldum  
Tania, Pier        
Tania, Sybe Piers   27-9-1776  Menaldum  
Tanja, Cornelis Piers 1 kB 20-12-1769  Menaldum  
Tanja, Geertje Piers 1 kB 8-2-1764  Menaldum  
Tanja, Gerlof Cornelis 1 kB      
Tanja, Jan Cornelis   20-8-1821  Marssum  
Tanja, Janke   30-9-1890  Tzum  
Tanja, Pier Cornelis 1 kB      
Tanja, Pier Jans   13-8-1853  Slappeterp  
Tanja, Swopkje Sybes   30-8-1806  Menaldum  
Tanja, Trijntje Piers   24-7-1765  Menaldum  
Tanja, Ytje Piers 1 kB 2-8-1767  Menaldum  
Tänzer, Christine Elisabeth   24-2-1746  Achelstaedt  
Taphorn, August Johann Bernard   ongeveer 1854  Essen, Duitsland  
Taphorn, Gerhard        
Teck, van, Alexander Augustus Frederik Willem Alfred George   14-4-1874  Londen - Kensington Palace  
Teck, von, NN        
Teck, von, Victoria Mary Augusta Louisa Olga Pauline.....  (Mary)   26-5-1867     
Tecklenburg, Anna       58393 
Tecklenburg, van, Hedwig       684667 
Tecklenburg, van, Hedwig        
Teeken, van, Jetske Taekes (Yttje)     Exmorra  
Teeken, Magtilda Gesina   2-1-1839  Den Haag  
Teensma, Durk Tjallings   ongeveer 1832  Scharnegoutum  
Teensma, Tjalling Jans        
Teerenstra,        
Teerenstra,        
Teerenstra, Frouwkjen Jans        
Teerenstra, Jan   ongeveer 1868  Nijland  
Teerenstra, Jitske Jans   ongeveer 1897  Bolsward  
Teerenstra, Pieter Jans   ongeveer 1840  Abbega  
Teerenstra, Sietske Harings        
Teernstra, Aaltje Foppes   ongeveer 1807  Burgwerd  
Teernstra, Akke Douwes        
Teernstra, Akke Feddes   20-11-1834  Gaast  
Teernstra, Akke Harings        
Teernstra, Akke Hiddes   6-6-1846  Witmarsum  
Teernstra, Antje Everts   12-2-1861  Wonseradeel  
Teernstra, Baukje Rientses   24-4-1888  Bolsward  
Teernstra, Bonte   7-3-1880  Tjerkwerd  
Teernstra, Cornelis Rientses   ongeveer 1891  Bolsward  
Teernstra, Douwe Everts   6-1-1872  Makkum - Engwier  
Teernstra, Douwe Feddes   19-11-1828  Gaast  
Teernstra, Douwe Harings   11-1761     
Teernstra, Douwe Harings   ongeveer 1844  Witmarsum  
Teernstra, Elisabeth Hiddes (Lijsbeth)   6-12-1847  Witmarsum  
Teernstra, Evert Feddes 1 kB 29-3-1831  Gaast  
Teernstra, Evert Feddes   6-7-1897  Sint Nicolaasga  
Teernstra, Fedde Douwes   1801  Witmarsum  
Teernstra, Fedde Douwes   24-8-1862  Hieslum  
Teernstra, Foppe Jans        
Teernstra, Haring Douwes        
Teernstra, Haring Feddes   6-11-1832  Gaast  
Teernstra, Haring Jans        
Teernstra, Hidde Douwes        
Teernstra, Jan        
Teernstra, Jan Harings     Burgwerd  
Teernstra, Jan Johannes   ongeveer 1811  Burgwerd  
Teernstra, Jetske Douwes   ongeveer 1861  Tirns  
Teernstra, Jiskje        
Teernstra, Johannes Jans     Burgwerd  
Teernstra, Jurjen   11-4-1862     
Teernstra, levenloos kind   4-10-1918  Oldeclooster  
Teernstra, Maria Catharina (Marie)   18-10-1921  Oldeclooster  
Teernstra, Marten Foppes   ongeveer 1815  Burgwerd  
Teernstra, Pieter Everts   19-9-1873  Makkum - Engwier  
Teernstra, Pieter Johannes   9-7-1823  Bolsward  
Teernstra, Rein Everts   1870     
Teernstra, Reinske   31-3-1905  Broek  
Teernstra, Rients   22-5-1912  Wonseradeel  
Teernstra, Rients Hidde   12-8-1913  Hartwerd - Oldeclooster  
Teernstra, Rients Hiddes   23-5-1853     
Teernstra, Romke        
Teernstra, Romke Jans   16-11-1837  Wymbritseradeel  
Teernstra, Saakje Johannes   ongeveer 1821  Hichtum  
Teernstra, Sietske Tjerks        
Teernstra, Ytje   20-2-1879  Tjerkwerd  
Teijema, P.        
Teitink, Antonius Bernardus        
Teitsma,        
Tejada y Espinosa, Josefa Natalia Do¤a        
Tekstra, Andrieske Sikkes        
Tekstra, Anna   ongeveer 1881  Wijtgaard  
Tekstra, Anne Pieters        
Tekstra, Anne Wytzes        
Tekstra, Gatske Hendriks   23-2-1849  Midlum  
Tekstra, Geertje Sikkes   ongeveer 1839  Dronrijp  
Tekstra, Gertje Annes        
Tekstra, Hendrik Sikkes   1802  Wirdum  
Tekstra, Jan Sikkes   5-7-1863  Wonseradeel  
Tekstra, Korneliske        
Tekstra, Pieter Sikkes   12-11-1861  Wonseradeel  
Tekstra, Rinske Annes   ongeveer 1872  Rauwerd  
Tekstra, Sibbele   16-7-1870  Franekeradeel  
Tekstra, Sicco        
Tekstra, Sikke Annes        
Tekstra, Sikke Hendriks   1828     
Tekstra, Sikke Pieters 1 kB      
Tekstra, Sipke Sikkes   23-1-1865  Kimswerd  
Tekstra, Sybren Hendriks   2-7-1842  Wymbritseradeel  
Tekstra, Sybren Hendriks   22-9-1845  Franekeradeel  
Tekstra, Sytse Annes   ongeveer 1793     
Tekstra, Sytze   28-2-1868  Franekeradeel  
Tekstra, Taeke Sikkes 1 kB 12-3-1860  Wonseradeel  
Tekstra, Tjitske Hendriks   20-4-1839  Abbega  
Tekstra, Trijntje Annes   ongeveer 1869  Rauwerd  
Tekstra, Wiepkje Sikkes   10-1793     
Tekstra, + dochter   6-2-1867  Franekeradeel  
Tekstra (Textra), Hendrina Sikkes   7-3-1797  Wirdum  
Tel, Cornelis (Kees)        
Tel, Susanna Wilhelmina (Suus)   22-8-1906  Edam  
Teligny, van, Charles        
Tellingen, Cornelis   26-5-1867  Zeist  
Tellingen, Regina Maria   4-8-1894  Arnhem  
Temming, Antonia        
Temming, Froukje   5-6-1839  Nijega  
Temming, Geeske Jans        
Temming, Jan Johannes        
Tempel, van der, Harmen        
Tempel, van der, Trijntje   ongeveer 1868  Tirns  
Tempel, Ytje        
Tenambergen, Cecilia        
Tenge, J.        
Tenwesteneind, Paul        
Tepe, Gerard Wilhelm   ongeveer 1836  Linderen Duitsland  
Tepe, Johann Wilhelm        
Tepe, Margaretha Elisabeth Antonia   11-8-1891     
Teppema, Aafke Jans   ongeveer 1750  Scharnegoutum  
Teppema, Baukje Pieters   20-11-1831  Tjerkwerd  
Teppema, Baukje Pieters   30-3-1835  Tjerkwerd  
Teppema, Cornelia Pieters   2-7-1843  Tjerkwerd  
Teppema, Dutje Thomas        
Teppema, Epke Pieters   13-8-1837  Tjerkwerd  
Teppema, Feikje Jans        
Teppema, Feikje Jans        
Teppema, Feikje Jans        
Teppema, Franskje Jacobs   8-7-1857  Oosterend - Roodhuis  
Teppema, Geertje Jacobs   10-4-1855  Oosterend - Roodhuis  
Teppema, Gerben Pieters 1 kB   Loënga  
Teppema, Gerben Pieters   28-9-1833  Tjerkwerd  
Teppema, Hendrik Jacobs   11-6-1856  Oosterend - Roodhuis  
Teppema, Hendrik Jans        
Teppema, Hendrina Gerbens   14-6-1812  Loënga  
Teppema, Hessel Jans        
Teppema, Hinke Gerbens        
Teppema, Ida Pieters   19-9-1841  Tjerkwerd  
Teppema, Jacob Keimpes   22-4-1830  Oosterend - Roodhuis  
Teppema, Jacobus Pieters   5-3-1845  Tjerkwerd  
Teppema, Jan Murks        
Teppema, Jan Pieters   ongeveer 1777  Loënga  
Teppema, Jan Pieters   23-3-1849  Tjerkwerd  
Teppema, Jeltje Jans        
Teppema, Keimpe Pieters   ongeveer 1780  Loënga  
Teppema, Laas Baukes        
Teppema, Laaske Laases   ongeveer 1801  Offingawier  
Teppema, Liesbeth Gerbens   28-12-1813  Loënga  
Teppema, Marijke Pieters (doopnaam Maria)     Loënga  
Teppema, Minke Gerbens     Loënga  
Teppema, Minke Keimpes   ongeveer 1820  Loënga  
Teppema, Neeltje Pieters   16-8-1839  Tjerkwerd  
Teppema, Petronella (Pietje) Pieters 1 kB 1784  Loënga  
Teppema, Pieter Gerbens     Loënga  
Teppema, Pieter Jans     Scharnegoutum  
Teppema, Pieter Jans        
Teppema, Pietje Gerbens   10-2-1816  Tirns  
Teppema, Pietje Jacobs   23-10-1861  Oosterend - Roodhuis  
Teppema, Siebren Tomas        
Teppema, Sytske Pieters   9-5-1830  Tjerkwerd  
Teppema, Thomas Gerbens     Loënga  
Teppema, Waltje   ongeveer 1870  Balk  
Teppema, Ytje Gerbens     Loënga  
Teppema, Yttje Gerbens 1 kB   Loënga  

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Terbraak, Theodora        
Terenstra, Joy Feddes   19-3-1838  Engwier o/d Makkum  
Terenstra, NN        
Terhenne, Akke   10-1-1905  Bolsward  
Terhorst, Henrica Maria   6-5-1855  Leeuwarden  
Terol, Greetje        
Terpstra,        
Terpstra,        
Terpstra,        
Terpstra, Agatha Maria (Akke) 1 kB 8-12-1900  Schettens  
Terpstra, Agnes Agatha   21-5-1887  Franeker  
Terpstra, Agnes Siebes   26-4-1841  Franeker  
Terpstra, Agnes Wybes   2-3-1826  Leeuwarden  
Terpstra, Akke   ongeveer 1917     
Terpstra, Akke Hoites   15-11-1759  Tzummarum  
Terpstra, Akke Tjallings        
Terpstra, Akke Tjibbes        
Terpstra, Ale Klazes        
Terpstra, Alida Maria   12-9-1881  Franeker  
Terpstra, Ane Jans 1 kB 29-4-1778  Tzummarum  
Terpstra, Ane Tjeerds   1-6-1843  Franekeradeel  
Terpstra, Ane Tjeerds   26-1-1849  Franekeradeel  
Terpstra, Anna   18-2-1907  Schettens  
Terpstra, Anna Maria   4-12-1919  Franeker  
Terpstra, Anna Sybrens   ongeveer 1804  Wijtgaard  
Terpstra, Anne        
Terpstra, Anne Klazes        
Terpstra, Anne Sybrens   ongeveer 1801  Wijtgaard  
Terpstra, Annie   1916  Harlingen  
Terpstra, Antje        
Terpstra, Antje Annes   ongeveer 1800  Wirdum  
Terpstra, Antje Durks        
Terpstra, Antje Sjoerds   ongeveer 1843  Bolsward  
Terpstra, Antje Thomas   11-1-1858  Leeuwarderadeel  
Terpstra, Antje Tjallings   ongeveer 1789  Wijtgaard  
Terpstra, Antje (Anna) Tjeerds 1 kB 30-4-1847  Dongjum  
Terpstra, Ate   ongeveer 1877     
Terpstra, Attie Aukes   1781     
Terpstra, Attje        
Terpstra, Auke Jotjes 1 kB 1750     
Terpstra, A.        
Terpstra, A.        
Terpstra, A.        
Terpstra, A.W.        
Terpstra, Barbera Klazes (Berber)   ongeveer 1856  Wirdum  
Terpstra, Barthelomeus Tjeerds   13-6-1865  Franekeradeel  
Terpstra, Bartholomeus Jans   16-2-1878  Bolsward  
Terpstra, Bauke Wybes   25-7-1836  Warga  
Terpstra, Baukje Geertruida   24-5-1895  Bozum  
Terpstra, Baukje Pieters   12-9-1874  Hennaarderadeel  
Terpstra, Baukje Pieters   11-4-1876  Wommels  
Terpstra, Catharina   3-7-1884  Franeker  
Terpstra, Catharina Annes (Trijntje)   ongeveer 1798     
Terpstra, Catharina Pieters   12-1-1872  Wommels  
Terpstra, Catharine Maria   24-3-1909  Franeker  
Terpstra, Cecilia   26-1-1916  Franeker  
Terpstra, Corry        
Terpstra, Dieuwke Johannes'   25-9-1878  Franeker  
Terpstra, Dirkje Jans   ongeveer 1840  Morra  
Terpstra, Dodtie Aukes   1779     
Terpstra, Durk        
Terpstra, D.J. (Joke)        
Terpstra, Elisabeth   7-9-1863  Bolsward  
Terpstra, Elisabeth Annes   ongeveer 1845  Wirdum  
Terpstra, Elisabeth Jacobs   11-12-1827  Leeuwarden  
Terpstra, Elisabeth Jacobs   4-9-1842  Leeuwarden  
Terpstra, Elisabeth Maria   26-9-1876  Bolsward  
Terpstra, Elisabeth M.        
Terpstra, Elisabeth Rientses   22-1-1862  Wartena  
Terpstra, Elisabeth Sybes   ongeveer 1856  Franeker  
Terpstra, Elisabeth (Zr. M. Matthia) 1 kB 10-8-1903  Schettens  
Terpstra, Elizabeth Baukes   ongeveer 1874  Akmarijp  
Terpstra, Feikjen Ales   ongeveer 1820  Tzum  
Terpstra, Fokeltje   14-7-1925  Jelsum  
Terpstra, Frans Wybes   29-12-1838  Warga  
Terpstra, Frouwkje Jans   22-4-1861  Welsrijp  
Terpstra, Gatske Jacobs   5-10-1825  Leeuwarden  
Terpstra, Geertruida (Zr. Bonifaza) 1 kB 4-8-1896  Bozum  
Terpstra, Gepke Jacobs   27-10-1830  Leeuwarden  
Terpstra, Gerard   27-5-1882  Tzummarum  
Terpstra, Gerben Tjeerds   23-1-1845  Dongjum  
Terpstra, Gerbrigje Anes     Dongjum  
Terpstra, Gerlof Douwes        
Terpstra, Gerlof Riemers   1802     
Terpstra, Germen Jacob   5-3-1881  Franeker  
Terpstra, Gerrit Arend        
Terpstra, Gerrit Pieters   ongeveer 1892  Cornjum  
Terpstra, Gerrit Wybes   13-1-1841  Idaarderadeel  
Terpstra, Gerrit Wybes   10-1-1846  Hennaarderadeel  
Terpstra, Gerritje        
Terpstra, Greet        
Terpstra, Grietje Annes   ongeveer 1878  Sint Jacobiparochie  
Terpstra, Grietje Rientses (Margaretha)   24-8-1873  Wartena  
Terpstra, Grietje Sybrens        
Terpstra, Grietje Tjallings   ongeveer 1796     
Terpstra, Grietje Yzaäks        
Terpstra, Harmina (Harmke) Jacobs   7-5-1834  Leeuwarden  
Terpstra, Heere Wybes   14-3-1829  Leeuwarden  
Terpstra, Heere Wybes   9-10-1832  Leeuwarden  
Terpstra, Hermanus Hubertus   8-8-1870  Franekeradeel  
Terpstra, Hessel Siebrens   2-7-1810  Wijtgaard  
Terpstra, Hidde Tjerks        
Terpstra, Hieltje        
Terpstra, Hiltje Jacobs (Hittje)   ongeveer 1857  Zurich  
Terpstra, Hiltje Meines        
Terpstra, Hinke Aukes   1790     
Terpstra, Hinke Jans 1 kB 25-4-1776  Tzummarum  
Terpstra, Hinke Pieters        
Terpstra, Hiskje   14-9-1863  Wirdum  
Terpstra, I.        
Terpstra, Jacob        
Terpstra, Jacob Johannes   ongeveer 1824  Arum  
Terpstra, Jacob Wypkes        
Terpstra, Jacobus Petrus (Jacob Pieters)   1797  Leeuwarden  
Terpstra, Jacobus Sybes   19-3-1851  Franeker  
Terpstra, Jan        
Terpstra, Jan Anes   2-9-1806  Dongjum  
Terpstra, Jan Anes   7-3-1812  Dongjum  
Terpstra, Jan Aukes   1793     
Terpstra, Jan Dirks        
Terpstra, Jan Gerrits   ongeveer 1883  Welsrijp  
Terpstra, Jan Hoites 4 kB 26-8-1752  Tzummarum  
Terpstra, Jan Pieters        
Terpstra, Jan Tjeerds   23-2-1846  Dongjum  
Terpstra, Jan Tjipke 1 kB 24-12-1904  Schettens  
Terpstra, Janke Douwes        
Terpstra, Janke Rientses   1-6-1860  Wartena  
Terpstra, Janneke Anes   19-4-1804  Witmarsum  
Terpstra, Jantje        
Terpstra, Jeltje   1-4-1918  Tzum  
Terpstra, Jeltje Gerbens        
Terpstra, Jeltje Hoites 1 kB 11-1-1781  Tzummarum  
Terpstra, Jeltje Jans 1 kB 7-11-1781  Tzummarum  
Terpstra, Jeltje Sjoerds   ongeveer 1822  Schraard  
Terpstra, Johanna Pieters   1-10-1869  Bolsward  
Terpstra, Johannes   28-3-1873  Hennaarderadeel  
Terpstra, Johannes Jacobs        
Terpstra, Johannes Jacobus'   ongeveer 1883  Franeker  
Terpstra, Johannes Sybes   ongeveer 1849  Franeker  
Terpstra, Johannes Tjipkes   13-11-1898  Bozum  
Terpstra, Jottie   1789     
Terpstra, Juliana Veronica   12-1-1916     
Terpstra, J.        
Terpstra, Klaas Annes        
Terpstra, Klaas Gerlofs        
Terpstra, Klaas Klazes   14-7-1830  Wirdum  
Terpstra, Klaas Rientses   18-3-1868  Wartena  
Terpstra, Klaas Symens   26-12-1878  Wirdum  
Terpstra, Klaas Thomas   12-6-1859  Leeuwarderadeel  
Terpstra, Klaas Thomas   14-11-1862  Wijtgaard  
Terpstra, Klaaske        
Terpstra, Klaaske Gerrits        
Terpstra, Klaaske Klases   24-11-1823  Leeuwarderadeel  
Terpstra, Klaaske Symens   26-3-1875  Wijtgaard  
Terpstra, K.        
Terpstra, levenloos kind   8-4-1838  Leeuwarden  
Terpstra, levenloos kind   16-2-1868  Wijtgaard  
Terpstra, levenloos kind   15-8-1882  Hennaarderadeel  
Terpstra, levenloos kind   21-8-1916  Bolsward  
Terpstra, Lysbeth Pieters   ongeveer 1841  Wijtgaard  
Terpstra, Margaretha   19-7-1909  Schettens  
Terpstra, Maria Catharina   11-1-1914  Franeker  
Terpstra, Maria Regina   12-8-1868  Dongjum  
Terpstra, Marijke Anes 1 kB 15-3-1817  Tzummarum  
Terpstra, Marijke Klases   2-8-1837  Leeuwarderadeel  
Terpstra, Menke Hiddes   ongeveer 1864  Holwerd  
Terpstra, Minke Tjallings   1791  Wirdum  
Terpstra, M.        
Terpstra, Nicolaas Tjallings   ongeveer 1785  Wijtgaard  
Terpstra, Nicolaas (Klaas)   18-11-1899  Schettens  
Terpstra, Nieske Pieters   25-11-1867  Bolsward  
Terpstra, Nieske Wiebes   ongeveer 1826  Leeuwarden  
Terpstra, Nieske Wiebes (Nyskje)   21-6-1830  Leeuwarden  
Terpstra, NN        
Terpstra, NN        
Terpstra, Oeke Annes   6-9-1808  Wirdum  
Terpstra, Petertje Ates (Pietje)   ongeveer 1900  Oudega W.  
Terpstra, Petronella Jacobs   12-6-1832  Leeuwarden  
Terpstra, Petronella Jacobs   2-6-1836  Leeuwarden  
Terpstra, Petrus Joseph Antonius   11-7-1891  Franeker  
Terpstra, Petrus Willem Fransiscus   21-10-1882  Franeker  
Terpstra, Philotheus (Bote) 1 kB 26-7-1902  Schettens  
Terpstra, Pier Thomas   13-1-1865  Leeuwarderadeel  
Terpstra, Pieter        
Terpstra, Pieter   12-4-1899  Wommels  
Terpstra, Pieter Eesges        
Terpstra, Pieter Jacobs (Petrus)   1760     
Terpstra, Pieter Jacobus (Petrus)        
Terpstra, Pieter Sybrens   ongeveer 1798     
Terpstra, Pieter Wiebes (Piet)   25-10-1833  Leeuwarden  
Terpstra, Pietje   ongeveer 1874     
Terpstra, Pietje Annes   ongeveer 1829  Wijtgaard onder Wirdum  
Terpstra, Pietje Pieters   ongeveer 1840  Wirdum  
Terpstra, Pietje Rientzes        
Terpstra, Pietje Tjerks   5-1-1812  Menaldum  
Terpstra, Popkjen Wybrens   19-9-1870  Wommels  
Terpstra, Regina Maria   9-6-1872  Franekeradeel  
Terpstra, Regina Maria   1-8-1873  Franekeradeel  
Terpstra, Reinou        
Terpstra, Reinskje Wiebes   2-7-1894  Wommels  
Terpstra, Rients Tjipke   9-10-1897  Bozum  
Terpstra, Rients Tjipkes 1 kB 26-7-1829  Warga  
Terpstra, Rinske Klazes   ongeveer 1846  Irnsum  
Terpstra, R.        
Terpstra, R.        
Terpstra, Sake   8-6-1916  Tzum  
Terpstra, Sieb (o.f.m.)        
Terpstra, Siebe Pieters        
Terpstra, Sietske        
Terpstra, Sijke        
Terpstra, Sjoerd Wiebrens        
Terpstra, Sjuke Aukes   1784     
Terpstra, Sybe Jacobus'   ongeveer 1880  Franeker  
Terpstra, Sybeltje        
Terpstra, Sybrandus Johannes   13-2-1875  Franeker  
Terpstra, Sybrandus Petrus   30-7-1876  Franeker  
Terpstra, Sybren Klazes        
Terpstra, Sybren Pieters   ongeveer 1825  Wijtgaard  
Terpstra, Sybrigje Nannes        
Terpstra, Symen Klazes   ongeveer 1836  Wirdum  
Terpstra, Sytske Johannes'   8-10-1879  Franeker  
Terpstra, S.        
Terpstra, Taetske Rientses (Trees)   23-11-1864  Wartena  
Terpstra, Teatske   12-12-1864  Bolsward  
Terpstra, Teatske (Trees)   29-12-1905  Schettens  
Terpstra, Thomas Klases   1-11-1826  Wijtgaard  
Terpstra, Tjalling Klases   18-1-1825  Leeuwarderadeel  
Terpstra, Tjalling Klazes        
Terpstra, Tjalling Rientses   13-1-1870  Wartena  
Terpstra, Tjalling Thomas   12-6-1859  Leeuwarderdeel  
Terpstra, Tjalling Thomas   25-11-1860  Wirdum  
Terpstra, Tjeerd Ane   11-6-1867  Dongjum  
Terpstra, Tjeerd Anes   18-11-1810  Dongjum  
Terpstra, Tjerk Gijsberts        
Terpstra, Tjibbe Sybrens        
Terpstra, Tjipke Klazes   19-12-1831  Wirdum  
Terpstra, Tjipke Rients   23-3-1863  Wartena  
Terpstra, Tjipke Tjallings        
Terpstra, Tjitske Klases   7-10-1828  Leeuwarderadeel  
Terpstra, Tjitske Tjipkes   ongeveer 1834  Warga  
Terpstra, Trijntje   ongeveer 1876  Warga  
Terpstra, Trijntje   ongeveer 1916     
Terpstra, Trijntje Ates        
Terpstra, Trijntje Ennes        
Terpstra, Trijntje Gerlofs   ongeveer 1774  Wommels  
Terpstra, Trijntje Tjerks (Catharina) 1 kB   Menaldum  
Terpstra, Trijntje Tjibbes   ongeveer 1829  Wirdum  
Terpstra, T.        
Terpstra, T.        
Terpstra, Veronica Wiebes (Froukje)   25-2-1901  Brewaer onder Wommels  
Terpstra, Wiebe   12-2-1866  Bolsward  
Terpstra, Wiebe Pieters (Wybe Petrus)   21-5-1801  Leeuwarden  
Terpstra, Willem Harmens        
Terpstra, Willemke   ongeveer 1898  Jorwerd  
Terpstra, Wouter Aukes   1776     
Terpstra, Wybren Harmens        
Terpstra, Wytske Sybrens   ongeveer 1807  Wirdum  
Terpstra, W.        
Terpstra, W.        
Terpstra, W.        
Terpstra, Yne W.        
Terpstra, Ytje   4-11-1902  Wommels  
Terpstra, Y.        
Terra, Aafje Wilhelmina   31-8-1912  Rauwerderhem  
Terra, Gerard        
Terra, Henderikus Jans        
Terra, Hendrikus Jozef   19-3-1906  Rauwerderhem  
Terra, Hermina   ongeveer 1916     
Terra, Jan Henderikus'   ongeveer 1872  Irnsum  
Terra, Janke Jans        
Terra, Jantje of Janke   18-2-1905  Rauwerderhem  
Terra, Johanna   24-4-1907  Irnsum  
Terra, Jozef Jans   ongeveer 1911     
Terra, L.        
Terra, Nico        
Terra, NN        
Terra, Siebrigje Cicilia   7-11-1920  Irnsum  
Terra, Theodorus Jans   22-12-1908  Rauwerderhem  
Terra, Tymen        
Terveer, Andries        
Terveer, Catharina (Trijntje)   16-2-1851  Westhem  
Terwisga, van, Hittje Marcus        
Terwisscha, van, Akke Assuerus 1 kB 19-6-1711  Ter Idzard  
Terwisscha, Assuerus   4-7-1678  Ter Idzard  
Terwisscha, van, Reinsje Assuerus 1 kB 1713  Ter Idzard  
Terwisscha, Reinsje Assuerus   10-9-1714  Ter Idzard  
Terwisscha, van, Titus Assuerus   1-1-1709  Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Aagje Johannes   31-10-1865  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, Agatha Maria   1839     
Terwisscha van Scheltinga, Agatha Petronella Assuerus   26-6-1821  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, Akke Sybrigje Tite's 1 kB 3-6-1791  Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Alida Jans   1836     
Terwisscha van Scheltinga, Andreas Johannes   30-12-1893  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Anna   24-1-1923  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Anna Maria   12-6-1864  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Anna Thecla Maria   6-4-1913  Rijen  
Terwisscha van Scheltinga, Anno Titus   22-5-1849  Scharnegoutum  
Terwisscha van Scheltinga, Apollonia Anna Jans   3-11-1829     
Terwisscha van Scheltinga, Apollonia Geertruida   26-1-1826  Heerenveen  
Terwisscha van Scheltinga, Apollonia Gerardus   30-11-1859  Workum  
Terwisscha van Scheltinga, Apollonia Theodora   14-9-1812  Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus   12-12-1853  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus   11-6-1906     
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus Franciscus Alphonsus   2-8-1892  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus Gerardus   3-1-1863  Workum  
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus Jacobus   26-7-1878  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus Johannes   15-6-1871  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus Tite's 3 kB   Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus Titus 1 kB 22-7-1835  Workum  
Terwisscha van Scheltinga, Assuerus Titus Theodorus   4-3-1924  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Barbara   28-7-1855  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Baukje   27-1-1922  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Catharina   9-6-1901  Rauwerd  
Terwisscha van Scheltinga, Catharina   1913     
Terwisscha van Scheltinga, Catharina Anna Maria   26-5-1907  Rijen  
Terwisscha van Scheltinga, Cecilia Anna Petronella Maria   21-2-1896  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Cecilia Regina Petronella Maria   21-7-1889  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Cecilia Rynilda   29-10-1882  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Cecilia Rynilda   10-2-1886  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Christiaan Petrus Maria   5-7-1911  Rijen  
Terwisscha van Scheltinga, Cornelis Johannes Josephus 1 kB 21-4-1894  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Douwe   19-11-1907  Nijland  
Terwisscha van Scheltinga, Elisabeth Sebastiana   19-8-1891  Idzega  
Terwisscha van Scheltinga, Franciscus   11-2-1921  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Franciscus Jacobus   14-7-1880  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Franciscus Jacobus   3-12-1883  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Franciscus Johannes Assuerus   19-6-1819  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, Franciscus Josephus Assuerus 1 kB 17-6-1923  Zwolle  
Terwisscha van Scheltinga, Franciscus Josephus Titus 1 kB 30-5-1821  Heerenveen  
Terwisscha van Scheltinga, Franciscus Petrus Assuerus Maria   16-5-1888  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Franciscus Titus 1 kB 3-8-1853  Scharnegoutum  
Terwisscha van Scheltinga, Gerardus Johannes   11-5-1894  Idsega  
Terwisscha van Scheltinga, Godefridus Adrianus Huberdina Maria   31-7-1909  Rijen  
Terwisscha van Scheltinga, Gre   30-7-1904  Rauwerd  
Terwisscha van Scheltinga, Grietje Assuerus   12-10-1867  Oudega -W-  
Terwisscha van Scheltinga, Hendrina Assuerus   2-12-1869  Westhem  
Terwisscha van Scheltinga, Hubertus   31-8-1874  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, Jacoba Geertruida   25-2-1866  Sonnega  
Terwisscha van Scheltinga, Jacoba Jans   10-1837     
Terwisscha van Scheltinga, Jacobus        
Terwisscha van Scheltinga, Jacobus   9-12-1857  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Jacobus   27-1-1920  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Jacobus Bonefacius   15-4-1889  Sneek  

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Terwisscha van Scheltinga, Jacobus Christiaan Johanna Maria   4-7-1908  Rijen  
Terwisscha van Scheltinga, Jacobus Titus        
Terwisscha van Scheltinga, Jacobus Titus   6-10-1836  Ferwoude  
Terwisscha van Scheltinga, Jacobus Titus   17-12-1846  Scharnegoutum  
Terwisscha van Scheltinga, Jan Assuerus   26-3-1899  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, Jan Titus   29-4-1851  Scharnegoutum  
Terwisscha van Scheltinga, Jeltje Gerardus   21-8-1856  Workum  
Terwisscha van Scheltinga, Jetske   21-7-1902  Sint Nicolaasga  
Terwisscha van Scheltinga, Johanna Hendrika Maria   23-10-1921  's-Gravenhage  
Terwisscha van Scheltinga, Johannes   16-6-1885  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Johannes Assuerus   25-8-1817  Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Johannes Gerardus Assuerus   25-11-1824  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, Johannes Regnerus   1-1-1820  Heerenveen  
Terwisscha van Scheltinga, Johannes Tite's   13-11-1796  Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Johannes Titus   10-10-1841  Ferwoude  
Terwisscha van Scheltinga, Jozeph   1830  Nijehaske  
Terwisscha van Scheltinga, Margaretha 1 kB 30-7-1877  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Maria   14-3-1874  Tirns  
Terwisscha van Scheltinga, Maria Apollonia   10-9-1823  Heerenveen  
Terwisscha van Scheltinga, Maria Johannes   18-12-1866  Tjerkwerd  
Terwisscha van Scheltinga, Maria Sabina   27-3-1810  Oldeholpade  
Terwisscha van Scheltinga, Maria Titus   25-2-1843  Ferwoude  
Terwisscha van Scheltinga, Maria Titus   17-5-1844  Ferwoude  
Terwisscha van Scheltinga, Marianna   25-5-1882  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Marianna   29-4-1888  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Paulinus Titus   23-6-1870  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Petrus Hendricus Gerardus Plechelmus   6-9-1890  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Petrus Johannes   24-1-1863  Sonnega  
Terwisscha van Scheltinga, Regina Barbara   11-9-1881  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Rein Assuerus 1 kB 5-6-1871  Oudega Hon  
Terwisscha van Scheltinga, Sabina Johanna   10-6-1814  Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Sabina Maria   17-2-1866  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Sebastiana   19-12-1861  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Siebrigje Gerardus   18-3-1851  Workum  
Terwisscha van Scheltinga, Siebrigje Johannes   18-12-1866  Tjerkwerd  
Terwisscha van Scheltinga, Sietske   1-7-1873  Oudega -HO-  
Terwisscha van Scheltinga, Sjouke   2-6-1911  Nijland  
Terwisscha van Scheltinga, Susanna Johanna   25-5-1883  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Sybrigje Titus   11-3-1838  Ferwoude  
Terwisscha van Scheltinga, Teake Ysbrand   2-7-1876  Rauwerd  
Terwisscha van Scheltinga, Tekela Titus   19-8-1839  Ferwoude  
Terwisscha van Scheltinga, Teuntje Gerardus   18-6-1852  Workum  
Terwisscha van Scheltinga, Teuntje Johannes   22-6-1864  Tjerkwerd  
Terwisscha van Scheltinga, Thecla   9-6-1875  Tirns  
Terwisscha van Scheltinga, Theodora Maria   29-1-1878  Wsw  
Terwisscha van Scheltinga, Theodorus Jans   1834     
Terwisscha van Scheltinga, Theodorus Nicolaas Maria 1 kB 5-8-1910  Rijen  
Terwisscha van Scheltinga, Theresia   26-6-1880  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Tite Bokkes 1 kB 21-10-1726  Allingawier  
Terwisscha van Scheltinga, Tite Johannes 1 kB 16-8-1808  Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Tite Tite's   6-6-1788  Ter Idzard  
Terwisscha van Scheltinga, Titia   1914  Rijen  
Terwisscha van Scheltinga, Titus   14-1-1909  Nijland  
Terwisscha van Scheltinga, Titus Assuerus 1 kB 8-12-1868  Oudega -W-  
Terwisscha van Scheltinga, Titus Jan   23-5-1899  Rauwerd  
Terwisscha van Scheltinga, Titus Johannes   18-9-1816  Heerenveen  
Terwisscha van Scheltinga, Titus Johannes 1 kB 4-3-1873  Tirns  
Terwisscha van Scheltinga, Titus Regnerus   15-8-1818  Heerenveen  
Terwisscha van Scheltinga, Titus Ysbrand   23-4-1925  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Tjietsche Gerardus   2-1849  Workum  
Terwisscha van Scheltinga, Tjitte   1906  Sint Nicolaasga  
Terwisscha van Scheltinga, Tjitte   1908  Sint Nicolaasga  
Terwisscha van Scheltinga, Tjitte Siemon   29-7-1916  Sint Nicolaasga  
Terwisscha van Scheltinga, Wiebe   1916  Nijland  
Terwisscha van Scheltinga, Willebrordus Rudolph   3-2-1885  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Willebrordus Rudolph   18-5-1887  Sneek  
Terwisscha van Scheltinga, Ynte Jan   30-12-1891  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, Ype   10-8-1914  Nijland  
Terwisscha van Scheltinga, Ysbrand Theodorus   11-11-1886  Dronrijp  
Terwisscha van Scheltinga, Zus        
Terwisscha van Scheltinga, + dochter   24-12-1874     
Terwisscha van Scheltinga, + dochter   1-9-1876     
Terwisscha van Scheltinga, + Kind   23-8-1896  Oosterwierum  
Terwisscha van Scheltinga, + zoon   16-4-1856  Scharnegoutum  
Terwisscha van Scheltinga, + zoon   15-10-1872  Sneek  
Tessers, Corry   17-2-1925  Atamboa  
Teunissen, Dettje Reins        
Teunissen, Maartje        
Teunissen, NN        
Tevesen, Gatske Pieters        
Teylingen, van, Dirk        
Teylingen, van, Marijtgen   22-11-1539  Alkmaar  
Thalermann, Theresia        
Theunissen, Anna Maria Hubertina (Marie)   27-6-1877  Baelen België  
Thewis, Gerben Hendricus   ongeveer 1834  Woudsend  
Thewis, Hendrikus Thewis        
Thewissen, Maria Anna Catherina   5-10-1860  Heerlen  
Thibaudier, Piet J.        
Thiboudier, Jacob        
Thiel, Gerard Gijsbertus   27-2-1872  Beek en Donk  
Thiel, Marie_Josée   28-9-1916  Helmond  
Thiel, Willem C.M.   24-1-1909  Helmond  
Thijmstra, Reinder Sjoerds   ongeveer 1804  Arum  
Thijmstra, Sjoerd Reinders        
Thijmstra, Trijntje Boukes   11-12-1760  Witmarsum  
Thissen, Margaretha        
Thole, Rob        
Tholen, L.        
Thöne, Johannes Philippus        
Thöne, Theodora Maria   ongeveer 1863  Leeuwarden  
Thouars, de, Aimery V        
Thouars, of, William I        
Thüringen, van, Widolphus       211587470458882 
Thuringen-Meissen, Heinrich I       7340112 
Tibma, Femke Minks   23-2-1760  Abbega  
Tibma, Minck Joukes   18-4-1723  Achlum  
Tichelaar,        
Tichelaar, Geert   ongeveer 1855  Franeker  
Tichelaar, Gerrit Dirks        
Tichelaar, Marijke Bernardus   23-3-1828  Hitsum  
Tichelaar, Marijke Hendriks        
Tichelaar, Trijntje Aukes        
Tichelaar, Trijntje Gerrits        
Tichelaar, Willem Douwes   ongeveer 1801  Almenum  
Tiedema, Jacob Tiedes        
Tiedema, Marten Jacobs   ongeveer 1866  Menaldum  
Tiedema, Pietje Jacobs        
Tiekstra, Aaltje Hendriks   ongeveer 1836  Suameer  
Tiekstra, Hendrik Hiddes        
Tiekstra, Lijsbert Hendriks   ongeveer 1848  Suameer  
Tiel, Anna   3-4-1828  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Albertus Assuerus   21-4-1899  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Andreas Albertus   12-3-1852  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Andreas Ignatius Titus   21-3-1888  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Andries   1920     
Tiel Groenestege, Anna   1-11-1886  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Anna   1923     
Tiel Groenestege, Apollonia Jucunda   23-9-1897  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Arie   1918     
Tiel Groenestege, Clara   1919     
Tiel Groenestege, Damie   1924     
Tiel Groenestege, Elisabeth Johanna Apollonia   1894  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Engelbertus   1884  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Engelbertus Titus   4-6-1828  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Franciscus   1885  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Frans   1918     
Tiel Groenestege, Hendrika   17-4-1913     
Tiel Groenestege, Henri   1889     
Tiel Groenestege, Henri   1925     
Tiel Groenestege, Jo   1911     
Tiel Groenestege, Joanna   1922     
Tiel Groenestege, Joannes Titus   21-8-1854  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Johan   1914     
Tiel Groenestege, Marcel   1917     
Tiel Groenestege, Riek   1916     
Tiel Groenestege, Siebrigje   1881  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Sinie   1901  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Thijs   1925     
Tiel Groenestege, Titus Albertus   21-5-1893  Steenwijkerwold  
Tiel Groenestege, Titus Odulphus   9-8-1859  Steenwijkerwold  
Tielenburg, Albertus Pieters 1 kB 19-9-1902  Leeuwarden  
Tielenburg, Berend Pieters   5-3-1914  Leeuwarden  
Tielenburg, Cornelia Dirks   21-8-1870  Leeuwarden  
Tielenburg, Dirk Petrus'   1-12-1829  Leeuwarden  
Tielenburg, Dirk Pieters   3-8-1901  Leeuwarden  
Tielenburg, Elisabeth Pieters   1-9-1904  Leeuwarden  
Tielenburg, Elisabeth Pieters (Lies)   23-3-1907  Leeuwarden  
Tielenburg, Grietje   21-1-1911  Leeuwarden  
Tielenburg, Jansje Dirks   18-7-1864  Leeuwarden  
Tielenburg, Johanna Dirks   6-2-1862  Leeuwarden  
Tielenburg, levenloos kind   28-8-1857  Leeuwarden  
Tielenburg, levenloos kind   10-3-1867  Leeuwarden  
Tielenburg, Maria Dirks   5-7-1873  Leeuwarden  
Tielenburg, Maria Pieters 1 kB 17-6-1900  Leeuwarden  
Tielenburg, Petrus        
Tielenburg, Petrus Dirks   3-12-1852  Leeuwarden  
Tielenburg, Petrus Dirks 1 kB 8-4-1854  Leeuwarden  
Tielenburg, Petrus Pieters 1 kB 12-7-1908  Leeuwarden  
Tielenburg, Pieter Dirks 1 kB 10-2-1868  Leeuwarden  
Tielenburg, Pieter Pieters   9-11-1905  Leeuwarden  
Tielenburg, Wypkje Dirks   3-9-1858  Leeuwarden  
Tiemensma, Douwe Yebs   1-11-1885  Arum  
Tiemensma, Yeb Jacobs   13-7-1845  Wommels  
Tiemersma, Anna Michiels   ongeveer 1867  Deinum  
Tiemersma, Baukje Hedzers        
Tiemersma, Bintje   22-12-1925  Hempens  
Tiemersma, Dieuwke Andries        
Tiemersma, Jacob Sakes   ongeveer 1872  Wommels  
Tiemersma, Jan        
Tiemersma, Jitske Jacobs   24-2-1899  Baarderadeel  
Tiemersma, Johanna Sybolts   ongeveer 1840  Wommels  
Tiemersma, Klaas Jacobs        
Tiemersma, Klaaske   24-1-1919  Rinsumageest  
Tiemersma, Lijsbeth Jacobs   24-3-1897  Baarderadeel  
Tiemersma, Michiel Andries        
Tiemersma, M.        
Tiemersma, NN        
Tiemersma, NN        
Tiemersma, Sake Jacobs        
Tiemersma, Sake Klases 3 kB ongeveer 1884  Wommels  
Tiemersma, Sakes Jacobs   8-7-1894  Baarderadeel  
Tiemersma, Sybolt Taekeles        
Tiemersma, Tjibbe   ongeveer 1834  Wommels  
Tiemersma, Trijntje   ongeveer 1913     
Tiemersma, Trijntje Sakes   ongeveer 1874  Wommels  
Tiemersma, Yeme Jacobs   9-11-1895  Bozum  
Tiesema, Martje   ongeveer 1814     
Tiesma, Age        
Tiesma, Rinske   ongeveer 1876  Parrega  
Tiesnitsch, Johannes        
Tiesnitsch, Maaike   ongeveer 1889  Finkum  
Tiezolf, Marinus        
Tigchelaar, Bernardus Douwes   ongeveer 1795  Harlingen  
Tigchelaar, Dora Bernardus (Theodora)   24-4-1832  Hitzum  
Tigchelaar, Doutje Bernardus'   ongeveer 1824     
Tigchelaar, Douwe Gerrit 1 kB 1760     
Tigchelaar, Douwe Hendriks        
Tigchelaar, Froukje Bernardus'   14-2-1822  Hitzum  
Tigchelaar, Gerardus Douwes   12-12-1792     
Tigchelaar, Grietje Douwes   ongeveer 1866  Blessum  
Tigchelaar, Tjietske Douwes   ongeveer 1797  Harlingen  
Tijmersma, R.        
Tijmersma, Sake   8-5-1922  Spannum  
Tijmersma, Sijbren Sakes   8-9-1897  Tzum  
Tijmstra, Idske        
Tijmstra, Trijntje Dirks        
Tijsma, Anna Wilhelmina Wypkes   20-10-1858  Wymbritseradeel  
Tijsma, Anna Wilhelmina Wypkes   19-5-1861  Wymbritseradeel  
Tijsma, Cornelis Rudolfus        
Tijsma, Elisabeth Francina Gerarda   14-1-1842  Abbega  
Tijsma, Hendrikus Wypkes   16-6-1862  Wymbritseradeel  
Tijsma, Jan Tijsses (Jan Ties)        
Tijsma, Jan Wypkes   9-1-1849  Oosthem  
Tijsma, Jetske Ties   27-8-1836  Wymbritseradeel  
Tijsma, Jetske Wypkes   14-2-1847  Oosthem  
Tijsma, J.        
Tijsma, Leentje Ties   27-1-1840  Abbega  
Tijsma, Leentje Wypkes   ongeveer 1851  Oosthem  
Tijsma, Lucretia Wypkes   7-12-1852  Oosthem  
Tijsma, S.        
Tijsma, Theunis Ties   7-7-1838  Wymbritseradeel  
Tijsma, Tie Jans   ongeveer 1811  Gaastmeer  
Tijsma, Tie Wypkes   1-1-1860  Oosthem  
Tijsma, Tjitske   16-4-1893  Ypecolsga  
Tijsma, Wiepkje Wypkes   23-9-1864  Wymbritseradeel  
Tijsma, Wypke Jans   ongeveer 1819  Gaastmeer  
Tijsma, Yna Anna Wilhelmina Ties   9-11-1844  Abbega  
Tijsma, Ynte Jans   ongeveer 1816  Gaastmeer  
Tijsma, Ynte Wypkes   8-5-1857  Oosthem  
Tijssling (of Theissling), Maria Anna Theresia        
Tijtsma, NN        
Tilikingius, Racheltie        
Tillmans, Jan Joseph   3-8-1864  Schinnen  
Tillmans, Jan Leonard   17-2-1834  Grotenrath, Teveren  
Tillmans, Josephina   3-2-1914  Schinnen  
Tilma, Antje Sjoerds        
Tilma, Bauke        
Tilma, Eelkje Jans   ongeveer 1852  Warga  
Tilma, Jan Sybrens        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Tilman, Anna Barbera 1 kB 4-5-1873  Franeker  
Tilman, Johannes Bernardus   6-3-1845  Dokkum  
Tilstra, Antje   11-8-1911  Goutum  
Tilstra, Antje Franses        
Tilstra, Botje Bouwes        
Tilstra, Broer        
Tilstra, C.        
Tilstra, G.        
Tilstra, Hinke        
Tilstra, H.        
Tilstra, Jieskje Piebes        
Tilstra, Sijbren   ongeveer 1884  Wons  
Tilstra, T.        
Tilstra, Wiebe        
Tilstra, W.        
Tilstra, Y.        
Timmer, Johanna Hermanna Richarda (Annie)   13-4-1924  Groningen  
Timmerman, Jan   ongeveer 1888  Munnekeburen  
Timmerman, Johannes Bernardus        
Timmerman, Magdalena   ongeveer 1808  Leeuwarden  
Timmerman, Marijke Hendriks        
Timmerman, Thijs        
Timmermans, T.        
Timmermans, Wytske Menzes        
Tindall, Mike   ongeveer 1979     
Tinga, Antje   2-11-1873  Lutkewierum  
Tinga, Antje Teyes   ongeveer 1813  Sint Nicolaasga  
Tinga, Beitske Tjerks   5-3-1848  Lutkewierum  
Tinga, Gooitsen        
Tinga, Jan        
Tinga, Johannes Franses        
Tinga, Johannes Sjoerds        
Tinga, Johannes Tjerks        
Tinga, Joh.        
Tinga, Pietje Idses        
Tinga, Sjoerdtje Johannes   19-8-1893  Welsrijp  
Tinga, Taltje Tjerks        
Tinga, Teertske   ongeveer 1871  Harlingen  
Tinga, Teye Cobus        
Tinga, Tjerk Johannes   ongeveer 1814  Jorwerd  
Tinga, Trijntje Johannes'   28-7-1887  Welsrijp  
Tinga, Yfke   ongeveer 1884  Wijnaldum  
Tippersma, Auke Rinzes   27-9-1884  Lutkewierum  
Tippersma, Grietje Rinzes   7-6-1881  Lutkewierum  
Tippersma, Hendrik Rinzes        
Tippersma, Hendrik Rinzes   14-8-1879  Lutkewierum  
Tippersma, Rinze   ongeveer 1852  Lutkewierum  
Tippersma, Rinze Aukes   8-5-1911  Wommels  
Tippersma, Tietje Hendriks        
Tirol, van, Claudia Felicia        
Tirol, van, Meinhard III        
Titema, Eelck        
Tjaarda, Andreas Jacobs        
Tjaarda, Johanna Andreas   ongeveer 1852  Weidum  
Tjaarda, Johannes Jacobs        
Tjaarda, Ybeltje Johannes   ongeveer 1826  Jorwerd  
Tjaardstra, Akke Pieters        
Tjallema, Feike Harmens        
Tjallema, Gerrit Tjalles        
Tjallema, Sjoerdtje Feikes   ongeveer 1874  Britswerd  
Tjallema, Tjalle Gerrits   ongeveer 1852  Bozum  
Tjalma, NN        
Tjalsma,        
Tjalsma,        
Tjalsma, Dirk Douwes   20-3-1817  Bolsward  
Tjalsma, Douwe Dirks        
Tjalsma, Grietje Dirks   28-12-1865  Nijland  
Tjalsma, G.        
Tjalsma, Yfke        
Tjalsma, Ytje Dirks   7-10-1864  Nijland  
Tjeerdema, Catrinus Thomas   3-5-1850  Wonseradeel  
Tjeerdema, Hessel Thomas   4-5-1852  Wonseradeel  
Tjeerdema, Keimpe Thomas   28-11-1845  Wonseradeel  
Tjeerdema, Sipke Thomas   14-1-1848  Wonseradeel  
Tjeerdema, Sipkjen Thomas   13-1-1858  Zurich  
Tjeerdema, Sipkjen Ulbes   ongeveer 1823  Zurich  
Tjeerdema, Taeke Thomas   1-8-1844  Zurich  
Tjeerdema, Taeke Ulbes        
Tjeerdema, Thomas Taekes   ongeveer 1813  Zurich  
Tjeerdema, Trijntje Thomas   1-6-1855  Wonseradeel  
Tjeerdema, Ulbe Taekes        
Tjeerdsma, Johanna Uitzes   ongeveer 1858  Oudega Sm.  
Tjeerdsma, Johannes Pieters        
Tjeerdsma, Uitze Johannes   ongeveer 1824  Oudega  
Tjepkema, Agatha   21-3-1831  Leeuwarden  
Tjepkema, Lourens Martens   21-11-1814  Dronrijp  
Tjepkema, Marten Sakes        
Tjepkema, Meint Rochus        
Tjepkema, Trijntje Martens   10-3-1813  Dronrijp  
Tjepkema, Trijntje Meintes   ongeveer 1843  Sint Jacobiparochie  
Tjerksma, Jan Tjerk        
Tjerksma, Johanna Jans   ongeveer 1800  Leeuwarden  
Tjerkstra, Sibbeltje Botes        
Tjilserda (Tjilzerda), Antje Sipkes        
Tjilzerda, Gerben Sipkes        
Tjilzerda, Trijntje Gerbens   3-11-1834  Zweins  
Tjoelker, Klaaske Ates        
Többen, Reinhold Petrus   10-3-1916  Onstwedde  
Toering, NN        
Tol, van der,        
Tol, van der, Anny        
Tol, van der, Antje Johannes'   28-4-1856  Midlum  
Tol, van der, Cornelis Dirks        
Tol, van der, Cornelis Dirks   1821     
Tol, van der, Cornelis Ypes        
Tol, van der, Dirk        
Tol, van der, Dirk Cornelis   30-6-1793  Franeker  
Tol, van der, Dirk Cornelis   23-1-1858  Witmarsum  
Tol, van der, Elizabeth   12-4-1890  Hichtum  
Tol, van der, Fetje Cornelis   5-1-1789  Boer  
Tol, van der, Gerben Douwes   28-5-1843  Franekeradeel  
Tol, van der, Grietje Douwes   23-11-1844  Franekeradeel  
Tol, van der, Harmen Douwes   4-7-1830  Wonseradeel  
Tol, van der, Harmen Douwes   8-12-1847  Franekeradeel  
Tol, van der, Harmen Ypes (Hermanus) 1 kB      
Tol, van der, Jan Dirks        
Tol, van der, Jan Harmens (Joannes)        
Tol, Jan Jacobs        
Tol, van der, Jan Johannes'   29-12-1853  Franekeradeel  
Tol, van der, Jan Johannes'   14-8-1859  Franekeradeel  
Tol, van der, Johannes Jans   ongeveer 1828  Almenum  
Tol, van der, Johannes Johannes'   10-7-1863  Franekeradeel  
Tol, van der, kind 1 kB 1894  Bolsward  
Tol, van der, Lijsbeth Douwes   10-8-1846  Franekeradeel  
Tol, van der, Lijsbeth Douwes   21-2-1851  Franekeradeel  
Tol, van der, Lijsbeth Harmens   ongeveer 1782  Midlum  
Tol, van der, Meije        
Tol, van der, NN        
Tol, van der, NN        
Tol, van der, Reinskje Douwes   17-12-1839  Franekeradeel  
Tol, Saapke Jans   ongeveer 1846  Witmarsum  
Tol, van der, Sijke Harmens        
Tol, van der, Taekele Johannes'   11-9-1861  Franekeradeel  
Tol, van der, Taetske Johannes   5-1-1858  Midlum  
Tol, van der, Tjietske Johannes'   24-2-1855  Franekeradeel  
Tol, van der, Tjietske Johannes'   11-9-1861  Midlum  
Tol, van der, Waltje Douwes   27-10-1841  Achlum  
Tol, van der, Yete Douwes   4-7-1830  Wonseradeel  
Tol, van der, Yntje Douwes 1 kB 4-2-1828  Burgwerd  
Tol, van der, Ypkje Cornelis        
Tol (Tal), van der, Douwe Harmens   ongeveer 1802  Midlum  
Tol (Tal), van der, Pietje Douwes   ongeveer 1827  Burgwerd  
Tolman, Grietje        
Tolman, Grietje Jacobs   1749     
Tolsma, Aafke Dirks Zeinstra 1 kB 6-3-1829  Wijnaldum  
Tolsma, Aaltje   ongeveer 1912  Boornbergum  
Tolsma, Aaltje Pieters   19-10-1854  Ferwoude  
Tolsma, Agatha   1-5-1829  Sexbierum  
Tolsma, Age   12-10-1909  Bolsward  
Tolsma, Age Pieters   31-8-1852  Ferwoude-Doniaburen  
Tolsma, Age Theodorus   27-9-1911     
Tolsma, Agnes        
Tolsma, Akke Dominicus   1-12-1878  Franeker  
Tolsma, Akke Wybes        
Tolsma, Aloysius        
Tolsma, Ane Paulus   15-5-1844  Almenum  
Tolsma, Anna   18-10-1912  Bolsward  
Tolsma, Anna Jacobus 1 kB 27-3-1807  Wijnaldum  
Tolsma, Anna Lammerts   30-3-1793  Harlingen  
Tolsma, Anna Paulus   8-11-1835  Almenum  
Tolsma, Anne Sjoerds   ongeveer 1882  Witmarsum  
Tolsma, Antje Jetses   29-6-1882  Franeker  
Tolsma, Atje Ages   9-8-1890  Bolsward  
Tolsma, Attje   ongeveer 1894  Mirns en Bakhuizen  
Tolsma, Auke Lammerts   30-12-1873  Workum  
Tolsma, Aukje        
Tolsma, Aukje Lammerts   1-10-1875  Workum  
Tolsma, Aukje Lammerts   14-10-1876  Workum  
Tolsma, Barbara Lammerts   16-3-1786  Almenum Bolta  
Tolsma, Barbara Lammerts (Berber)   15-11-1796  Harlingen  
Tolsma, Barbera Lammerts   19-11-1881  Workum  
Tolsma, Bauke Booyens        
Tolsma, Booyen   ongeveer 1852  Hichtum  
Tolsma, Catharina Dirks (Trijntje)   12-5-1756  Leeuwarden  
Tolsma, Cornelis Ruurd   23-5-1887  Franeker  
Tolsma, Cornelis Ruurd   3-1-1891  Franeker  
Tolsma, Dieuwke Foppes   25-6-1797  Engelum  
Tolsma, Dirk Jacobus   21-6-1816  Wijnaldum  
Tolsma, Dirk Jakles 1 kB ongeveer 1719  Tzummarum  
Tolsma, Dirk Johannes   8-3-1794  Almenum  
Tolsma, Dirk Lammerts   26-10-1788  Bolsward  
Tolsma, Dirkje Annes   27-3-1910  Wonseradeel  
Tolsma, Dirkje Johannes'   ongeveer 1863  Harlingen  
Tolsma, Dominicus   14-3-1850  Gaast  
Tolsma, Dominicus Johannes   17-7-1796  Almenum  
Tolsma, Dominicus Johannes   27-3-1903  Ferwoude  
Tolsma, Dorathy May        
Tolsma, Durk Lammerts   20-1-1790  Harlingen  
Tolsma, Durk/Theodorus Johannes   4-1792  Almenum Bolta  
Tolsma, Eeke Jans        
Tolsma, Eeke Johannes   27-4-1795  Almenum Bolta  
Tolsma, Fintje        
Tolsma, Fokeltje        
Tolsma, Foppe Hendriks 1 kB 7-10-1765  Engelum  
Tolsma, Franciscus Dirks   3-12-1819  Tzum  
Tolsma, Franciscus Jacobus   11-2-1838  Sexbierum  
Tolsma, Franciscus Johannes   13-7-1799  Almenum Bolta  
Tolsma, Franciscus Lammerts   2-8-1809  Harlingen  
Tolsma, Franciscus Lammerts   9-11-1870  Workum  
Tolsma, Froukje   5-9-1883  Gaast  
Tolsma, Gerlantje Foppes   15-2-1795  Engelum  
Tolsma, Gerrit Johannes'   ongeveer 1869  Harlingen  
Tolsma, Grietje Ages   9-8-1892  Bolsward  
Tolsma, Henderica Lammerts   27-1-1873  Workum  
Tolsma, Henderina        
Tolsma, Hendrik Dominicus   12-4-1881  Gaast  
Tolsma, Hendrik Foppes   11-9-1804  Engelum  
Tolsma, Henricus Sjoerd 1 kB 22-5-1916  Westhem  
Tolsma, Henry John        
Tolsma, Hielkje 1 kB 6-10-1904  Westhem  
Tolsma, Hilarius Lammerts   19-5-1800  Harlingen  
Tolsma, Hilarius Lammerts   30-9-1801  Harlingen  
Tolsma, Hiske Dirks   31-7-1817  Tzum  
Tolsma, Hiske Dominicus   27-8-1824  Workum  
Tolsma, Hiske Jacobus   14-7-1840  Sexbierum  
Tolsma, Hiske Paulus'   3-7-1840  Almenum  
Tolsma, Hoite 1 kB 10-3-1867  Wijnaldum  
Tolsma, Hoite Sikkes   3-5-1868  Sexbierum  
Tolsma, Ida Johanna   27-10-1873  Almenum  
Tolsma, Ids   8-5-1911  Bolsward  
Tolsma, Iefke        
Tolsma, Ietje Jetses   20-9-1892  Franeker  
Tolsma, Jacobus Dirks   26-1-1769  Boer  
Tolsma, Jacobus Johannes   30-1-1802  Sexbierum  
Tolsma, Jacobus S.   26-10-1864     
Tolsma, Jakle Dirks   22-5-1755  Leeuwarden  
Tolsma, Jan        
Tolsma, Jan   ongeveer 1917     
Tolsma, Jan   ongeveer 1918     
Tolsma, Jan Jacobus   20-11-1805  Wijnaldum  
Tolsma, Jan Johannes   7-1855     
Tolsma, Janneke Paulus   13-10-1842  Almenum  
Tolsma, Jantje Franses   7-5-1841  Wonseradeel  
Tolsma, Jelle Franciscus'   6-2-1835  Franekeradeel  
Tolsma, Jelte 1 kB 9-10-1885  Wirdum  
Tolsma, Jentje Annes     Wonseradeel  
Tolsma, Jetse Sybrens   ongeveer 1859  Witmarsum  
Tolsma, Johanna        
Tolsma, Johanna Elisabeth   14-5-1773  Boer  
Tolsma, Johannes        
Tolsma, Johannes   1-5-1833  Sexbierum  
Tolsma, Johannes   12-7-1877  Franeker - Lutjelollum  
Tolsma, Johannes Dirks 1 kB   Boer  
Tolsma, Johannes Dominicus   20-4-1821  Workum  
Tolsma, Johannes Jacobus   ongeveer 1806  Wijnaldum  
Tolsma, Johannes Paulus   24-4-1837  Almenum  
Tolsma, Johannes Paulus   3-5-1839  Almenum  
Tolsma, J.        
Tolsma, J.        
Tolsma, Klaas Jetses 1 kB 26-9-1883  Franeker  
Tolsma, Klaas Pieters   5-4-1858  Gaast  
Tolsma, Lammert Dirks   22-2-1755  Leeuwarden  
Tolsma, Lammert Dirks   4-4-1759  Franeker  
Tolsma, Lammert Franses   27-8-1837  Gaast  
Tolsma, levenloos kind   16-8-1879  Workum  
Tolsma, Lieuwkje Lammerts   19-12-1877  Workum  
Tolsma, Maatje   19-2-1907  Wonseradeel  
Tolsma, Maria Dirks 1 kB 20-8-1766  Boer  
Tolsma, Maria Douwes        
Tolsma, Maria Johannes   10-12-1797  Almenum Bolta  
Tolsma, Paulus   3-11-1842  Sexbierum  
Tolsma, Paulus Raymundus Johannes     Midlum  
Tolsma, Paulus S.   30-1-1876     
Tolsma, Petrus Ages   ongeveer 1883  Bolsward  
Tolsma, Petrus Johannes   27-9-1807  Midlum  
Tolsma, Petrus Johannes   10-6-1911  Westhem  
Tolsma, Petrus Lammerts   27-2-1805  Harlingen  
Tolsma, Piertje Foppes   20-7-1799  Engelum  
Tolsma, Pieter        
Tolsma, Pieter Wybes        
Tolsma, Pietje        
Tolsma, Richtje        
Tolsma, Sibbeltje Dirks 1 kB 27-3-1754  Dronrijp  
Tolsma, Sietsche Dominicus   24-5-1896  Workum  
Tolsma, Sietske   1852  Gaast  
Tolsma, Sietske   16-3-1865  Bolsward  
Tolsma, Sikke 1 kB 6-1-1831  Sexbierum  
Tolsma, Sipkje Pieters (Liskje ?)        
Tolsma, Sjieuwkjen   15-4-1822  Workum  
Tolsma, Sjoerd        
Tolsma, Sjoerd Annes   29-8-1908  Wonseradeel  
Tolsma, Sjoerdtje Thomas   ongeveer 1831  Oosterlittens  
Tolsma, Sybren Jetses   ongeveer 1880  Hitzum  
Tolsma, Sybren Sjoerds        
Tolsma, Sytze Pieters   6-10-1855  Ferwoude  
Tolsma, Thecla Maria   18-10-1866  Sexbierum  
Tolsma, Thomas Klazes        
Tolsma, Tjietske Johannes'   ongeveer 1855  Harlingen  
Tolsma, Trees   7-4-1916  Stede Duitsland  
Tolsma, Trijntje Foppes   23-2-1802  Engelum  
Tolsma, Trijntje Tiedes        
Tolsma, Wietske        
Tolsma, Wikkje Franses   24-8-1842  Gaast  
Tolsma, Wybe Pieters        
Tolsma, Ymkje   30-8-1908  Bolsward  
Tolsma (Talsma), Jitske Wudmers (Jetske)        
Tolsma (Talsma), Pietje Wybes   ongeveer 1817  Lutkewierum  
Tolsma (Talsma), Saapke Uiltjes        
Toma, Anna Bernardina (Annie)   12-6-1921  Schaesberg  
Toma, Jacobus Hubertus        

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Tombeil, Bernard Anton        
Tombeyl, Clara Bernardina   ongeveer 1841  Burgsteinfurt Duitsland  
Tombrock, Amilia Fransisca   8-10-1862     
Tombrock, Anna Maria Agnes   21-11-1910  Leeuwarden  
Tombrock, Anna Maria Carolina   31-7-1861  Franeker  
Tombrock, Antoinette   30-8-1871  Franeker  
Tombrock, Bernard Albert   23-4-1867  Franeker  
Tombrock, Catharina Geertruida   ongeveer 1857  Leeuwarden  
Tombrock, Catharina Josepha   4-8-1864  Franeker  
Tombrock, Conrad Reinhard   6-11-1868  Franeker  
Tombrock, Friedrich Anton        
Tombrock, Helena Aleide Antoinette   ongeveer 1899  Leeuwarden  
Tombrock, Helena Alida Antoinette   22-4-1860  Franeker  
Tombrock, Joseph Leopold        
Tombrock, Kasper Antoon Albert   ongeveer 1859  Franeker  
Tombrock, Maria   ongeveer 1875  Franeker  
Tombrock, Maria Anna Theresia   26-10-1886  Franeker  
Tombrock, Regina Maria Helena   ongeveer 1893  Leeuwarden  
Tombrock, Reinhard Joseph Leopold Maria   10-5-1883  Franeker  
Tonnis, Albert   5-5-1887  Hoogezand  
Toomsma, Namke Lieuwes        
Toonstra, NN        
Top, Mettinus Johannes (Tinus)        
Toremans, Barbera Wouters        
Toren, van der, Akke Johannes   3-1812     
Toren, van der, Johannes Ruurds        
Toulouse, de, Philippa Countess   1073  Toulouse, Frankrijk 117441845 
Toulouse, de, Willem IV   1040  Frankrijk 234883690 
Tour d'Auvergne de la, Henri   28-9-1555     
Tour d'Auvernge de la, Francois        
Tours, van, Adelheid   820  Tours, Frankrijk  
Tours, van, Hugo        
Tours, van, Irmgard (Ermengarde)   804  Elzas, Frankrijk  
Trautwein, E. (of N.)        
Travaille, Jasper   ongeveer 1903     
Travaille, Willem        
Tremoille de la, Charlotte   1599     
Tremoille-Thouars de la, Charlotte Catherine        
Tremouille de la, Claude   1566     
Tremouille de la, Louis        
Triemstra, Tjitske Baukes        
Trier, van, Rotrude   690    413256778241 
Troelstra, Marchjen Sjerps        
Tromp,        
Tromp, Aagje Annes   31-5-1896  Woudsend  
Tromp, Akke   ongeveer 1896  Ypecolsga  
Tromp, Alida Petronella Walburga   13-7-1913  Sneek  
Tromp, Anne Douwes   25-5-1866  Woudsend  
Tromp, Atte Piebe Annes   29-11-1898  Woudsend  
Tromp, Cecilia Harmens        
Tromp, Dutje Tietes (Doetje)   ongeveer 1812  Dedgum  
Tromp, Geert Hylkes        
Tromp, Geert Hylkes        
Tromp, Hinke Tietes        
Tromp, Hylke   ongeveer 1867  Ypecolsga  
Tromp, Hylke Ages        
Tromp, Jacobus Geerts   ongeveer 1800  Woudsend  
Tromp, Jan Jentjes   ongeveer 1820  Ypecolsga  
Tromp, Janke Tjittes        
Tromp, Jeltje Eizes        
Tromp, Jentje Feitzes        
Tromp, Jo A.        
Tromp, Jurjen Johannes   22-7-1892  Sneek  
Tromp, Laas Geerts        
Tromp, Petronella Alida Lucia   16-2-1912  Sneek  
Tromp, Popkjen Hylkes        
Tromp, Tiete Hylkes        
Tromp, Trijntje Annes   10-6-1893  Woudsend  
Tromp, Wybrigjen Wybrens        
Troyes, of, Adelaïde   955    1614284291 
Troyes, van, Heribert   935     
Truchsess van Waldburg, Jakob I        
Truchsess van Waldburg, Johannes de oudere   ongeveer 1440     
Truchsess van Waldburg, Margaretha        
Truchsess van Waldburg, Wilhelm de oudere 1 kB 1469     
Trump, Frederick   14-3-1869  Duitsland  
Trump, Frederick Christ (Fred)   11-10-1905  Woodhaven, New York  
Tudor, Arthur        
Tudor, Edward VI   12-10-1537  Hampton Court  
Tudor, Elisabeth   7-9-1533  Greenwich  
Tudor, Hendrik VII   28-1-1457  Pembroke 233702 
Tudor, Hendrik VIII   28-6-1491     
Tudor, Margaretha       116851 
Tudor, Maria I 1 kB 18-2-1516  Greenwich  
Tudor, Owen       934808 
Tudor v. Richmond, Edmund       467404 
Tuinema, Hendrik Roelofs        
Tuinema, Pier Hendriks   ongeveer 1850  Oosterend  
Tuinen, van, Anne Jans        
Tuinen, van, Elizabeth Annes   17-11-1840  Oosterlittens  
Tuinen, van, Jan Johannes        
Tuinen, van, Klaaske Gerrits        
Tuinen, van, Tytje Jans (Tiettje)   ongeveer 1800  Rien  
Tuinenga, Antje   1877     
Tuinhof, Akke        
Tuinhout, Aafke Wibo's   ongeveer 1811  Jorwerd  
Tuinhout, Geert        
Tuinhout, Lipkje   10-10-1891  Herbaijum  
Tuinhout, Wibo        
Tuinier,        
Tuinier, Durk Joukes        
Tuinier, Grietje   12-3-1922  Harich  
Tuinier, Ibeltje Durks        
Tuinier, Lykeltje Annes        
Tuinier, Ruurdje Joukes        
Tuininga, Akke Wiegers        
Tuininga, Johannes Wiegers        
Tuininga, Lutske Johannes   ongeveer 1814  Weidum  
Tuininga, Marijke Nicolaas'   ongeveer 1883  Franeker  
Tuininga, Nicolaas Petrus        
Tuininga, NN        
Tuininga, T.        
Tuininga, Wybe Jacobs        
Tuininga, Wytske Wybes   5-4-1806  Rinsumageest  
Tuinstra, Anke Gerlofs   26-4-1802  Wommels  
Tuinstra, Antje        
Tuinstra, Antje Symons   ongeveer 1805  Irnsum  
Tuinstra, Bauke Durks        
Tuinstra, Gepke Gerbens        
Tuinstra, Gerlof Sjoerds        
Tuinstra, Gerrit Tjerks   ongeveer 1881  Warga  
Tuinstra, Grietje Gerlofs   22-3-1787  Wommels  
Tuinstra, G.        
Tuinstra, Maria Migchiels        
Tuinstra, Migchiel        
Tuinstra, Reinskje        
Tuinstra, Sjoerd Gerlofs   23-1-1794  Wommels  
Tuinstra, Sjoerd Gerlofs (of Sjoerdje)   16-1-1786  Wommels  
Tuinstra, Symon Piers        
Tuinstra, Tetje Migchiels   ongeveer 1877  Wommels  
Tuinstra, Thomas Gerlofs   24-12-1795  Wommels  
Tuinstra, Tjepkje Gerlofs   3-5-1789  Wommels  
Tuinstra, Tjerk Berends        
Tuinstra, Tjitske Symens        
Tuinstra, Trijntje Symons        
Tuinstra, Ymkje   18-5-1918  Kootstertille  
Tuinstra, Ynskje Baukes   16-7-1869  Kooten  
Tullener, Eeke Johannes   ongeveer 1836  Jelsum  
Tullener, Johannes Willems        
Tulleners, Johannes Franciskus        
Tulleners, Johannes Franciskus   ongeveer 1831  Oldemarkt  
Tüllmann, Johann Henric Geörg   ongeveer 1783  Bigge Koningrijk Pruisen Duitsland  
Tüllmann, Lodevic        
Tulner, Hendrik        
Tulner, Sjoukje Hendriks   ongeveer 1904  Sint Annaparochie  
Tusch, Elisabeth        
Tusch, Jetske        
Twerda, Dirk Johannes        
Twerda, Jeltje Johannes        
Twerda, Trijntje Dirks   2-4-1842  Wommels  
Twickelo, van, Agnes       21393 
Twijnstra,        
Twijnstra,        
Twijnstra, Hendrik   ongeveer 1877     
Twijnstra, Jacob J.        
Twijnstra, Jan Hendriks   ongeveer 1903  Nijland  
Twijnstra, Japke        
Twijnstra, NN        
Twijnstra, NN        
Twijnstra, Sjoukje   3-8-1925  Wieuwerd  
Tymersma, Antje Piers   27-11-1873  Franeker  
Tymersma, Durk Piers   2-10-1867  Franeker  
Tymersma, Femkje Piers   10-1-1865  Franeker  
Tymersma, Gatske Piers   24-6-1870  Lollum  
Tymersma, Jacob Piers   23-9-1871  Lollum  
Tymersma, Jacob Sakes   ongeveer 1820  Wommels  
Tymersma, Jacob Sakes   9-7-1901  Franekeradeel  
Tymersma, Pier Sakes        
Tymersma, Pier Sakes   9-6-1895  Tzum  
Tymersma, Sake Floris        
Tymersma, Sake Piers   7-9-1866  Franeker  

Totaal 1371 personen in deze lijst met letter T.

Naar achternamen beginnend met letter S

Naar achternamen beginnend met letter U

Personen index