Index van personen gerangschikt op ACHTERNAAM letter: I

Personen index

Naar achternamen beginnend met letter H

Naar achternamen beginnend met letter J

Totaal 54 personen met 21 verschillende achternamen beginnend met een I:
Idema (9)
Idsinga (2)
Idzardi (1)
Idzenga (2)
Iedema (3)
IJpma (1)
IJska (1)
IJsselstein (10)
IJtsma (1)
IJzenberg (3)
IJzendoorn (1)
Imhoff (3)
Ingwerda (1)
Insma (1)
Ipckama (1)
Isenburg-Büdingen (3)
Isenburg-Grenzau (2)
Islas y Ladrón de Guevara (1)
Italië (4)
Ittersum (1)
Ivrea (3)

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Idema, van, Agatha Dido Cecilia Bouricius   16-3-1796  Heerenveen  
Idema, van, Bernard        
Idema, van, Catharina Sophia Jetschea Bouricius   31-5-1801  Heerenveen  
Idema, van, Dido Cicilia Agatha Martinus Bouricius (Detje)   29-11-1798  Heerenveen  
Idema, van, Edo Alma 1 kB 13-6-1794  Heerenveen  
Idema, van, Edo Alma Bernards 1 kB 1730     
Idema, van, Frederik Christiaan Bouricius   14-11-1803  Heerenveen  
Idema, van, Martinus Bouricius 1 kB 14-6-1772  Heerenveen - Crackstate  
Idema, van, Willem Hendrik Bouricius 1 kB 20-7-1797  Heerenveen  
Idsinga,        
Idsinga, Aleida        
Idzardi, Jan Idses        
Idzenga, Geeltje        
Idzenga, Tiny        
Iedema, Elisabet   ongeveer 1771  Workum  
Iedema, Johannes        
Iedema, Wietske        
IJpma, Sjouke   16-12-1915  Sneek  
IJska, Pietje Douwes        
IJsselstein, van, Agnes       2738657 
IJsselstein, Antje Douwes   17-7-1853  Wartena  
IJsselstein, Berend Taekes        
IJsselstein, Doetje Wybrens   ongeveer 1818  Hempens  
IJsselstein, Douwe Berends   ongeveer 1852  Wartena  
IJsselstein, Douwe Douwes   ongeveer 1880  Wartena  
IJsselstein, Douwe Taekes        
IJsselstein, van, Gijsbrecht       5477314 
IJsselstein, Sjoerdtje Sjoerds        
IJsselstein, Wybrens Sjerps        
IJtsma, Janke Fokkes   ongeveer 1811     
IJzenberg, Harmen        
IJzenberg, Hendrikje Harmens   ongeveer 1822  Oudemirdum  
IJzenberg, Martje Harmens   ongeveer 1824  Oudemirdum  
IJzendoorn, van, Johanna Wilhelmina        
Imhoff, van, Adrienne Frédérique Jeannette baronesse   14-8-1808  Groningen  
Imhoff, van, Guustaaf Willem baron   22-11-1767  Groningen  
Imhoff, van, Jan Willem des HRRijks vrijheer        
Ingwerda, Akke Harmens   ongeveer 1751     
Insma, Alida        
Ipckama, Idtscke        
Isenburg-Büdingen, von, Albertine Henriëtte       387 
Isenburg Budingen, van, Elisabeth        
Isenburg-Budingen, von, Wolfgang   1560     
Isenburg-Grenzau, van, Eberhard        
Isenburg-Grenzau, van, Mathilde        
Islas y Ladrón de Guevara, de, Anastasia        
Italië, van, Adalberto       1879069248 
Italië, van, Emma   948     
Italië, van, Lotharius II   920  Arles, Frankrijk  
Italië, van, Umberto        
Ittersum, van, Henrica Maria       1339 
Ivrea, van, Adalberto       7516276992 
Ivrea, van, Anscharius II       15032553984 
Ivrea, van, Berengario II       3758138496 

Totaal 54 personen in deze lijst met letter I.

Naar achternamen beginnend met letter H

Naar achternamen beginnend met letter J

Personen index