Index van personen gerangschikt op ACHTERNAAM letter: E

Personen index

Naar achternamen beginnend met letter D

Naar achternamen beginnend met letter F

Totaal 523 personen met 95 verschillende achternamen beginnend met een E:
Ebbers (2)
Ebbinge (1)
Echten tot den Oldenruitenborgh (1)
Eck (2)
Edelmuth (1)
Eekma (4)
Eekman (1)
Eems (3)
Eenige (1)
Eenling (1)
Eenshuistra (1)
Eerdeken (1)
Eerdijks (1)
Eerdmans (1)
Eertwegh (1)
Egmond (2)
Egmond-Buren (1)
Egmont (1)
Eijden (1)
Eijgelaar (1)
Eijk (2)
Eijndthoven (1)
Eijs (2)
Eijzenga (1)
Eikema (1)
Eikens (1)
Eilers (1)
Eiling (4)
Eisen ten Pierge (1)
Eisinga (2)
Eisma (9)
Ekas (1)
Elder (1)
Eldering (1)
Elfring (1)
Elgersma (14)
Elinx (1)
Ellens (2)
Elseman (1)
Elsinga (13)
Elsma (1)
Elzas (4)
Elzenga (1)
Elzinga (27)
Emmen (5)
Emmeriks (1)
Emminga (1)
Ende (3)
Engberts (1)
Engeland (2)
Engeland Normandie (1)
Engelenburg (2)
Engelfriet (1)
Engelo (1)
Engelsma (8)
Engelson (1)
Engwerda (79)
Engwirda (27)
Ennema (2)
Ensing (5)
Ensink (3)
Enzing (1)
Epema (4)
Eppenga (2)
Eppinga (3)
Eppstein en Konigstein (1)
Eringa (14)
Erkamp (1)
Erkelens (1)
Erkens (2)
Ernst (4)
Ernsthuysen (1)
Erp (4)
Erve (2)
Es (3)
Esch (4)
Escobar (2)
Eskes (2)
Espinosa (2)
Espinosa y Gadea (1)
Esselaar (1)
Essen (2)
Esveld (8)
Etrurië (2)
Ettema (171)
Etten (1)
Evenhuis (1)
Everda (2)
Evers (2)
Ewen (1)
Ewijk (1)
Eyer (1)
Eyll (2)
Eysinga (9)
e.v. Veen (1)

Totaal 523 personen met 95 verschillende achternamen bij deze letter E.

Personen index

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Ebbers, Annie        
Ebbers, Leo        
Ebbinge, Jan   29-11-1932  Assen  
Echten tot den Oldenruitenborgh, van, Anna Judith        
Eck, van, NN        
Eck, van, Theo        
Edelmuth, Maale        
Eekma, Aaltje Broers        
Eekma, Broer Foppes   ongeveer 1838  Schillaard  
Eekma, Foppe Broers        
Eekma, Ymkjen        
Eekman, Nol   1904  Borne  
Eems, van der,        
Eems, van der, Cornelis (Kees)   ongeveer 1916     
Eems, van der, Hendrik        
Eenige, Willemien D.        
Eenling, Gerke        
Eenshuistra, Tjipke        
Eerdeken, Durkje Hayes        
Eerdijks, Tjitske Jacobs   1824  Tirns  
Eerdmans, Elisabeth        
Eertwegh, Ans        
Egmond, van, Jan        
Egmond, van, Walburga   29-10-1489     
Egmond-Buren, van, Maximiliaan        
Egmont, van, Anna   1-3-1533  Grave  
Eijden, van, Piet        
Eijgelaar,        
Eijk, van, Anita Theodora   27-10-1969  Neuchâtel Zwitserland  
Eijk, v.d., J.J.        
Eijndthoven, van, Theodora        
Eijs, van, Maria Petronella   26-2-1816  Bunde  
Eijs, van, Pieter        
Eijzenga, Eentje Sjirk   23-11-1935  Tijnje  
Eikema, Albertje Ypes        
Eikens, Anthoon        
Eilers, L.        
Eiling, Lieuwe        
Eiling, Petrus Lieuwes   ongeveer 1878  Mirns - Bakhuizen  
Eiling, Suze   30-3-1912  Workum  
Eiling, Uilkje Jule   ongeveer 1887     
Eisen ten Pierge, Johanna        
Eisinga, Eise   1744  Dronrijp  
Eisinga, Jelte        
Eisma, E.J.        
Eisma, Geertje        
Eisma, Gerard        
Eisma, J.        
Eisma, Molle        
Eisma, M.        
Eisma, Pieter        
Eisma, Sietske        
Eisma, Tetty        
Ekas, Annie        
Elder, the, Edward I       12914274322 
Eldering, Hindrik   ongeveer 1915     
Elfring, Dorothea Maria (Dora)   3-7-1895  Nieuwe Pekela  
Elgersma,        
Elgersma, Akke   15-3-1922  Wons  
Elgersma, Antje Wouter   ongeveer 1796     
Elgersma, Dieuwke Siebes   19-10-1847  Arum  
Elgersma, Fetze Annes        
Elgersma, Janke        
Elgersma, J.        
Elgersma, Klaaske        
Elgersma, Schelte Symons        
Elgersma, Siebe Scheltes   ongeveer 1817  Zurich  
Elgersma, Sjuttje (Zus)   14-4-1929  Zurich  
Elgersma, Sybren Fetzes   ongeveer 1830  Schraard  
Elgersma, T.        
Elgersma, Wouter Gerlof        
Elinx, Eva   ongeveer 1535     
Ellens, Froukje        
Ellens, Tietje Pieters        
Elseman, Olivier   10-10-1949  Bergen op Zoom  
Elsinga, Aafke   ongeveer 1893  Minnertsga  
Elsinga, Akke Petrus   ongeveer 1820  Bolsward  
Elsinga, Cijne   7-6-1917  Groningen  
Elsinga, Gerrit        
Elsinga, NN   ongeveer 1922     
Elsinga, Petrus Gosses        
Elsinga, Pieter Gosses 1 kB      
Elsinga, Rigtje Joukes        
Elsinga, Sierk   24-4-1852  Minnertsga  
Elsinga, Sierk   12-12-1918  Groningen  
Elsinga, Sietze   14-7-1888  Groningen  
Elsinga, Sybrigje   ongeveer 1856  Tjerkwerd  
Elsinga, Trijntje        
Elsma,        
Elzas, van de, Diederik   1099  Frankrijk  
Elzas, van de, Filips   1143     
Elzas, van de, Margaretha   1145  Hertogdom Lotharingen, Frankrijk  
Elzas, van de, Matthaeus       25223194 
Elzenga, NN        
Elzinga, Aaltje Hendriks   ongeveer 1869  Irnsum  
Elzinga, Antje        
Elzinga, Antje Hendriks        
Elzinga, Antje Sapes        
Elzinga, A.        
Elzinga, Catharina Petronella   ongeveer 1899     
Elzinga, Cecilia   23-11-1903     
Elzinga, Cornelis Hendriks     Leeuwarden  
Elzinga, E.        
Elzinga, Fonger Sybrens        
Elzinga, Froukje   1-8-1915     
Elzinga, Gerrit   10-6-1923  Amsterdam  
Elzinga, Grietje        
Elzinga, Hendrik        
Elzinga, Hiltje Hilles        
Elzinga, Hotze Hilles        
Elzinga, Jacoba        
Elzinga, Jeltje Jacobs        
Elzinga, J.        
Elzinga, Klaaske        
Elzinga, Minke Cornelis   23-7-1786     
Elzinga, NN        
Elzinga, Pietje Hotzes   ongeveer 1868  Irnsum  
Elzinga, Siebrigje        
Elzinga, Sybren Fongers        
Elzinga, Wytske   ongeveer 1867     
Elzinga, Ype        
Emmen, Antonetta   24-6-1815  Dongen  
Emmen, Cornelia Huybert        
Emmen, Cornelis Jan        
Emmen, Huybert Pieterse        
Emmen, Jan Cornelis        
Emmeriks, Henderika Anna        
Emminga, Trijntje Rientzes        
Ende, van der, Ids   ongeveer 1924     
Ende, van der, Johannes        
Ende, van der, NN        
Engberts, Anna Pieters   1788  Franeker  
Engeland, van, Blanche   1392     
Engeland, van, Eadgyfu (Hedwig van Wessex)   902  Koninkrijk Wessex 6457137161 
Engeland Normandie, van, Mathilde   2-1102    58720921 
Engelenburg, van, Johanna Cornelia   10-8-1880  Hees bij Nijmegen  
Engelenburg, van, Lambertus Cornelis        
Engelfriet, Pieternella (Nel)   18-4-1916     
Engelo, Douwe Taekes 1 kB 16-1-1775  Exmorra  
Engelsma, Bauke   1-11-1934  Hitsum  
Engelsma, Gerrit Thomas   ongeveer 1872  Achlum  
Engelsma, Jantje        
Engelsma, Jeltje   21-3-1927  Oosterend Frl.  
Engelsma, NN        
Engelsma, NN        
Engelsma, Thomas Gerrits        
Engelsma, Th.        
Engelson, Trevor        
Engwerda, Afra Maria (Afke)        
Engwerda, Agatha   5-10-1873  Deersum  
Engwerda, Akke   4-3-1883  Burgwerd  
Engwerda, Akke Harmens   20-10-1821  Oosterwierum  
Engwerda, Akke Meinderts   1-4-1828  Westhem  
Engwerda, Akke Sakes        
Engwerda, Anna Franses (Antje) 1 kB   Scharnegoutum  
Engwerda, Anna Margaretha Franses   7-10-1840  Leeuwarden  
Engwerda, Ate     Scharnegoutum  
Engwerda, Ate Meinderts   23-6-1817  Nijland  
Engwerda, Bote        
Engwerda, Bote Meindert   ongeveer 1884  Scharnegoutum  
Engwerda, B.H.        
Engwerda, Catharina Elisabeth        
Engwerda, Doeke        
Engwerda, Elizabeth P.        
Engwerda, E. J.        
Engwerda, Fedde     Scharnegoutum  
Engwerda, Frans        
Engwerda, Frans Harmens   15-7-1817  Loënga  
Engwerda, Frans Meinderts 1 kB   Dronrijp  
Engwerda, Frans Meinderts        
Engwerda, Frans Meinderts   2-6-1812  Nijland  
Engwerda, Frans Meinderts   1-1-1814  Nijland  
Engwerda, Frans Pieters   13-6-1847  Oosterend - Roodhuis  
Engwerda, Geertruida   19-3-1876  Tirns  
Engwerda, Gerben        
Engwerda, Gjetsje (Geertruida)   18-8-1885  Burgwerd  
Engwerda, G.M.        
Engwerda, Harmen Franses   3-2-1783  Scharnegoutum  
Engwerda, Harmen Franses 4 kB 26-10-1792  Scharnegoutum  
Engwerda, Harmen Pieters   28-12-1850  Oosterend  
Engwerda, Harmke M.   ongeveer 1883  Tirns  
Engwerda, Hitje Franses (Hedwiges) 1 kB   Scharnegoutum  
Engwerda, H.A.        
Engwerda, Jacob 1 kB 22-7-1893  Scharnegoutum  
Engwerda, Jacobus Ates (Jacob) 1 kB 3-10-1847  Scharnegoutum  
Engwerda, Jitske   27-1-1889  Oosterend  
Engwerda, Johanna Meinderts   7-8-1901  Snikzwaag  
Engwerda, Johannes Harmens   26-3-1824  Oosterwierum  
Engwerda, Johannes M.   1899     
Engwerda, Johannes Pieters   27-4-1853  Oosterend - Roodhuis  
Engwerda, Johannes Regnerus   1930  Bantega  
Engwerda, Johannes Reyns        
Engwerda, Johannes Sytses 2 kB ongeveer 1620     
Engwerda, Johannes (Jan) Meinderts   29-4-1824  Nijland  
Engwerda, Kind 1 kB 1893  Oosterend - Roodhuis  
Engwerda, Lieuwe Meinderts   17-9-1819  Nijland  
Engwerda, Lieuwe Meinderts   9-6-1822  Nijland  
Engwerda, Marijke   ongeveer 1890  Scharnegoutum  
Engwerda, Marijke Pieters   10-1854  Oosterend - Roodhuis  
Engwerda, Meindert        
Engwerda, Meindert        
Engwerda, Meindert Ate   6-5-1918  Oudehaske  
Engwerda, Meindert Ates   21-1-1846  Wymbritseradeel  
Engwerda, Meindert Ates   23-6-1858  Scharnegoutum  
Engwerda, Meindert Franciscus   ongeveer 1895     
Engwerda, Meindert Franses     Scharnegoutum  
Engwerda, Meindert Franses   6-11-1842  Wijns  
Engwerda, Meindert Sybolts   ongeveer 1845  Menaldum  
Engwerda, Minke Harmens   12-10-1818  Loënga  
Engwerda, Oeke Maria   24-10-1894  Roodhuis  
Engwerda, Oeke Pieters   17-7-1848  Oosterend  
Engwerda, Pieter   10-1872     
Engwerda, Pieter   14-4-1900  Oosterend  
Engwerda, Pieter Frans 1 kB 30-6-1879  Nijland  
Engwerda, Reyn Johannes        
Engwerda, Ringenerus Franciscus (Regnerus)   ongeveer 1906     
Engwerda, Sake Franses 1 kB 30-3-1785  Scharnegoutum  
Engwerda, Sake Meinderts   14-5-1821  Nijland  
Engwerda, Sieds        
Engwerda, Sjoerd Pieters   11-1851     
Engwerda, Sjoukjen Johannes 1 kB   Workum  
Engwerda, Sybolt (Sybout) Meinderts   18-7-1815  Nijland  
Engwerda, Trijntje Ates   3-4-1850  Wymbritseradeel  
Engwerda, Trijntje Reins 1 kB   Makkum  
Engwerda, Ymkje   3-4-1891  Scharnegoutum  
Engwerda, Ynskje Petronella   ongeveer 1922     
Engwerda, Ytje   17-9-1877  Nijland  
Engwirda, Agatha Sakes   9-3-1829  Rauwerd  
Engwirda, Age Harmens 1 kB ongeveer 1749  Poppingawier  
Engwirda, Akke Sakes   19-4-1813  Scharnegoutum  
Engwirda, Anke Ages     Poppingawier  
Engwirda, Antje Ages 1 kB   Poppingawier  
Engwirda, Dieuwke Harmens   2-1825  Tjerkwerd  
Engwirda, Doetje Sakes   9-3-1829  Rauwerderhem  
Engwirda, Durkje Sakes   20-9-1834  Rauwerd  
Engwirda, Eelkjen Sakes 1 kB 21-8-1831  Rauwerd  
Engwirda, Elisabeth Sakes   28-2-1826  Rauwerderhem  
Engwirda, Elisabeth Sakes   30-12-1849  Rauwerderhem  
Engwirda, Elizabeth Harmens   11-11-1826  Tjerkwerd  
Engwirda, Grietje Sjoukes   ongeveer 1840  Poppingawier  
Engwirda, Harmen Ages 1 kB   Poppingawier  
Engwirda, Harmke Sakes   5-7-1838  Rauwerd  
Engwirda, Johannes Sijtses        
Engwirda, Petrus Harmens (Pieter)   21-4-1820  Oosterwierum  
Engwirda, Pieter Frans   23-7-1903  Stadskanaal  
Engwirda, Poppe Pieters 1 kB 14-10-1863  Tirns  
Engwirda, Renske Harmens 1 kB 14-10-1759  Poppingawier  
Engwirda, Sake Ages 1 kB   Poppingawier  
Engwirda, Siouckjen Johannes        
Engwirda, Sjouke Ages 1 kB      
Engwirda, Taetske Ages 1 kB      
Engwirda, Taetske Sakes   4-1-1841  Rauwerd  
Engwirda, Tjitske Sakes   31-12-1843  Rauwerderhem  
Engwirda, Tjitske Sakes   30-6-1845  Rauwerd  
Ennema, Cornelia Paulus        
Ennema, Jetske Paulus        
Ensing, Christiaan Bernardus   7-1-1921     
Ensing, Jaap        
Ensing, Johan        
Ensing, NN        
Ensing, Theodorus        
Ensink, Cornelia   21-8-1815  Franeker  
Ensink, Helena Margaretha Maria        
Ensink, Petrus Wilhelmus        
Enzing, Kees        
Epema, Antje Jogchums        
Epema, van, Boukje        
Epema, van, Sipckje Tjaert Hettes   1603     
Epema, Tjeerd   16-6-1906  Oosterlittens  
Eppenga, Geert        
Eppenga, Rigtje        
Eppinga, Hendrik        
Eppinga, Romkje   7-10-1926  Sondel  
Eppinga, Willemke   16-2-1925  Sondel  
Eppstein en Konigstein, van, Anna       49267 
Eringa,        
Eringa, Aukje        
Eringa, Henk        
Eringa, Jochumke Fokkes   30-1-1798     
Eringa, Karel        
Eringa, Lieuwe   26-4-1920  Hichtum  
Eringa, Lieuwe Piers   ongeveer 1799  Edens  
Eringa, Lieuwe Piers   ongeveer 1870  Edens  
Eringa, Pier   ongeveer 1896  Edens  
Eringa, Pier Jans        
Eringa, Pier Lieuwes   ongeveer 1826  Edens  
Eringa, Sipke        
Eringa, Sjoerdtje Gerrits        
Eringa, Yttje   6-4-1929  Hichtum  
Erkamp, Jet        
Erkelens, Ria        
Erkens, Léontine Clementine Theodore   21-1-1923  Schinnen  
Erkens, Maria Josepha        
Ernst, Hendrik        
Ernst, Lieuwe Lammerts   ongeveer 1816     
Ernst, Minke Lieuwes   7-9-1844  Irnsum  
Ernst, Tjitske Lieuwes   ongeveer 1850  Scharnegoutum  
Ernsthuysen, Gertje        
Erp, van, Barbara Catharina   1-7-1892  Venlo  
Erp, van, Carin        
Erp, van, C.J.        
Erp, van, Willem   ongeveer 1858     

ACHTERNAAM EN VOORNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATSSTAMNUMMER
Erve, van de,        
Erve, van de, Corne   ongeveer 1968  Breda  
Es, van, Gijsbertus        
Es, van, Mietje   31-7-1932  Amsterdam  
Es, van, Ria        
Esch, van, Antonius     Vught  
Esch, van, Jan        
Esch, van, Jantje   9-6-1904  Sebaldeburen (Grotegast Gr)  
Esch, van, Lourens Cornelis        
Escobar, de, Manuel        
Escobar, de, Maria Do¤a   1717     
Eskes, Hikke   ongeveer 1863  Harlingen  
Eskes, Sytze        
Espinosa, de, Antonio Don   1697     
Espinosa, de, Juan        
Espinosa y Gadea, de, Monica Do¤a        
Esselaar, Willy Dalida   13-7-1917  Amsterdam  
Essen, van, Tjeerdtje Geerts        
Essen, van, Tjitske Thymens        
Esveld, van, A.        
Esveld, van, C. (Zr. Anna)        
Esveld, van, Gerard   ongeveer 1922     
Esveld, van, Gerrit   ongeveer 1885     
Esveld, van, G.        
Esveld, van, IJ.        
Esveld, van, J.        
Esveld, van, Sj.        
Etrurië, van, Karel II        
Etrurië, van, Lodewijk        
Ettema, Aaltje   15-10-1829  Won 200  
Ettema, Aaltje   3-2-1831  Won 32  
Ettema, Aaltje   16-6-1834  Won 63  
Ettema, Aaltje Klazes   2-5-1842  Witmarsum  
Ettema, Agatha   13-5-1877  Franeker  
Ettema, Agnes Wiebes   19-12-1891  Franeker  
Ettema, Anna Cecilia   6-1-1899  Franeker  
Ettema, Anna Wiebes   15-2-1893  Franeker  
Ettema, Annie        
Ettema, Bartholomeus Wiebes   13-10-1895  Franeker  
Ettema, Bauke   21-9-1836  Bolsward  
Ettema, Bauke Jans   1760  Pingjum  
Ettema, Bauke Jans   23-3-1818  Bolsward  
Ettema, Botje   20-7-1829  Bolsward  
Ettema, Botje   1839     
Ettema, Catharina Agatha   20-2-1930     
Ettema, Catharina Maria   22-7-1881  Dronrijp  
Ettema, Catharina T.L.        
Ettema, Cornelis   8-2-1872  Franeker  
Ettema, Cornelis Dominicus   31-5-1857  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Cornelis Dominicus 1 kB 14-4-1860  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Cornelis Maria Johannes'   30-5-1876  Franeker  
Ettema, Cornelis M.        
Ettema, Cornelis Teakes     Ferwoude  
Ettema, Dieuwke   14-6-1885  Franeker  
Ettema, Dirk Ferdinand   11-2-1898  Franeker  
Ettema, Dirk Ferdinand   10-7-1900  Franeker  
Ettema, Dirk Wiebes   28-8-1887  Franeker  
Ettema, dochter (doodgeboren)   17-4-1866  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Domien        
Ettema, Dominicus   5-2-1891  Tzum  
Ettema, Dominicus Cornelis   7-11-1831  Workum  
Ettema, Dominicus Ferdinand   3-12-1886  Franeker  
Ettema, Dominicus Hilarius   12-10-1889  Tzum  
Ettema, Dominicus Hylarius   3-8-1897  Westhem - Blauwhuis  
Ettema, Dominicus Johannes   1903     
Ettema, Douwe   8-8-1860  Won 187  
Ettema, Eeke Cornelis 1 kB 17-2-1841  Tzum  
Ettema, Eelke        
Ettema, Eelke Jans   ongeveer 1824  Bolsward  
Ettema, Elisabeth        
Ettema, Elisabeth Fronica   22-9-1877  Tzum  
Ettema, Elisabeth Gatske   4-11-1922  Molkwerum  
Ettema, Everhardus Catharinus (Evert)   20-12-1929     
Ettema, Feikje Dominicus'   16-3-1868  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Feikje Dominicus 1 kB 27-10-1869  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Ferdinand   1910     
Ettema, Ferdinand   7-10-1924  Dedgum  
Ettema, Ferdinand Dominicus   8-3-1863  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Ferdinand Dominicus   1911     
Ettema, Frans   22-10-1917  Harich  
Ettema, Fronika Cornelis (Froukje / Veronica) 1 kB 9-3-1834  Workum  
Ettema, Fronika Theresia   8-6-1880  Tzum  
Ettema, Froukje Cornelis   16-7-1820  Franeker  
Ettema, Froukje Cornelis   28-8-1830  Workum  
Ettema, Froukje Jetses 1 kB 27-10-1839  Won 126  
Ettema, Froukje Rommerts     Burgwerd  
Ettema, F. G.        
Ettema, Gatsche Ferdinand   14-4-1885  Franeker  
Ettema, Geertruida Catharina   18-3-1876  Tzum  
Ettema, Gerardina Maria   20-11-1893  Sint Nicolaasga  
Ettema, Gerbrig Rommerts   18-4-1829  Gaast  
Ettema, Gerritje   8-7-1884  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Gerritje Ferdinand   24-3-1888  Franeker  
Ettema, Gerritje Ferdinand   30-9-1890  Franeker  
Ettema, Gerritje Klazes   7-8-1844  Witmarsum  
Ettema, Harmen   28-9-1895  Almenum  
Ettema, Helena M.G.   12-6-1873  Tzum  
Ettema, Herman        
Ettema, Hieke Taekes (of Hijke)   ongeveer 1790     
Ettema, Hillarius Dominicus   17-4-1856  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Hille Ferdinand   21-10-1894  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Hubertha   3-1915  Franeker  
Ettema, H.        
Ettema, Ida   15-1-1901  Franeker  
Ettema, Ids Baukes   8-1-1798  Bolsward  
Ettema, Ids Klazes   25-8-1832  Witmarsum  
Ettema, Jacob   10-9-1831  Bolsward  
Ettema, Jan        
Ettema, Jan   ongeveer 1854  Midlum  
Ettema, Jan Baukes 1 kB      
Ettema, Jan Baukes   ongeveer 1789     
Ettema, Jan Ferdinand   20-1-1889  Franeker  
Ettema, Jan Ferdinand 1 kB 9-12-1892  Franeker  
Ettema, Jan Hilles   3-1-1880  Tzum  
Ettema, Jeltje Meinderts   10-12-1867  Gaast  
Ettema, Jetse Taekes 1 kB 3-3-1807  Ferwoude  
Ettema, Jetske Cornelis 1 kB 5-11-1764  Parrega  
Ettema, Jitske        
Ettema, Jitske Idzes   20-11-1833  Bolsward  
Ettema, Joannes Laurentius   18-1-1885     
Ettema, Johan        
Ettema, Johannes   7-1845  Workum  
Ettema, Johannes Cornelis 1 kB 4-2-1824  Tzum - Miedum  
Ettema, Johannes Cornelis   4-3-1902  Franeker  
Ettema, Johannes Dominicus 1 kB 5-9-1871  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Johannes Mathias   30-9-1878  Tzum  
Ettema, Johannes Theodorus   22-3-1905  Franeker  
Ettema, Johannes Wiebes   12-2-1889  Franeker  
Ettema, Josephius Theodorus   23-8-1879  Frl 131  
Ettema, Josephus Petrus Johannes   30-4-1872  Tzum  
Ettema, Jozephina Maria   24-1-1888  Tzum  
Ettema, Karin   17-9-1953     
Ettema, Klaas Idses   2-2-1859  Won 46  
Ettema, Klaas Teakes   ongeveer 1796  Burgwerd  
Ettema, Laurentius Jetzes   11-3-1853  Tzum  
Ettema, levenloos kind   18-3-1847  Witmarsum  
Ettema, Lucia Caecilia Maria   6-5-1934  Hilversum  
Ettema, Maria Anna   5-10-1881  Dronrijp  
Ettema, Maria Boudina (Marie)   1913     
Ettema, Marijke Taekes   17-11-1862  Gaast  
Ettema, Medardus   20-4-1892  Tzum  
Ettema, Meindert Cornelis   19-4-1837  Workum  
Ettema, Meindert Cornelis   11-3-1843  Tzum  
Ettema, Meindert Jetses   13-9-1847  Workum  
Ettema, Meindert Rommerts   21-3-1833  Gaast  
Ettema, Meindert Taekes 1 kB 13-4-1800  Ferwoude  
Ettema, Minke   18-11-1913  Harich  
Ettema, Nellie        
Ettema, Petrus J.M.   13-1-1875  Tzum  
Ettema, Reino Johannes   16-3-1874  Franeker  
Ettema, Reino Johannes   15-12-1882  Franeker  
Ettema, Rients Cornelis 1 kB 1-3-1828  Tzum  
Ettema, Rients Rommerts   22-11-1831  Gaast  
Ettema, Rients Rommerts   18-6-1834  Gaast  
Ettema, Rommert Boukes 1 kB   Pingjum  
Ettema, Rommert Taekes   9-9-1857  Gaast  
Ettema, Rommert Teakes 1 kB 20-10-1803  Ferwoude  
Ettema, Rudolf Theodorus   17-4-1884  Franeker  
Ettema, Rumoldus   4-6-1866  Gaast  
Ettema, Ruurd Willem   27-5-1878  Franeker  
Ettema, Sietske Meinderts   25-4-1871  Gaast  
Ettema, Sijke   21-5-1886  Tzum  
Ettema, Sijke Dominicus   14-11-1858  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Sijke Taekes   14-12-1857  Hartwerd - Oldeclooster  
Ettema, Sijtske Taekes   2-5-1861  Gaast  
Ettema, Sjoerd Taekes   5-11-1859  Gaast  
Ettema, Sjouwkie Eelkes        
Ettema, Sophia Cecilia 2 kB 7-2-1912  Leeuwarden  
Ettema, Taeke Cornelis 1 kB 13-5-1763  Parrega  
Ettema, Taeke Cornelis 1 kB 29-8-1821  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Taeke Jans        
Ettema, Taeke Jetses 1 kB 4-7-1843  Workum  
Ettema, Taeke Jetzes   30-5-1837  Won 68  
Ettema, Taeke Rommerts   23-10-1830  Gaast  
Ettema, Taeke Wiebes   5-10-1885  Franeker  
Ettema, Taeke Wiebes   23-11-1890     
Ettema, Taeke Willems   3-11-1879  Franeker  
Ettema, Taetske Idzes   7-5-1869  Witmarsum  
Ettema, Teatske Jetses 1 kB 23-5-1841  Workum  
Ettema, Theodorus   4-11-1904  Franeker  
Ettema, Theodorus Andreas   10-9-1880  Frl 115  
Ettema, Theodorus Andreas   1-4-1882  Dronrijp  
Ettema, Theodorus Andreas   1-11-1882     
Ettema, Theodorus Herman   28-8-1907  Franeker  
Ettema, Theodorus Petrus Johannes   9-4-1871  Tzum  
Ettema, Theresia Josepha Maria   12-5-1884  Dronrijp  
Ettema, Tietje Rommerts   1-4-1755  Schraard  
Ettema, Tjipke 1 kB 7-11-1869  Franeker  
Ettema, Trijntje Baukes        
Ettema, Trijntje Rommerts 1 kB 4-9-1763  Burgwerd  
Ettema, Ursula M.E.        
Ettema, Veronica Theresia   3-11-1882  Dronrijp  
Ettema, Wiebe Taekes   15-3-1854  Hartwerd - Oldeclooster  
Ettema, Willem Cornelis   29-8-1821  Franeker - Lutjelollum  
Ettema, Willem Cornelis 1 kB 21-7-1838  Workum  
Ettema, Wim        
Ettema, + dochter   22-7-1868  Bolsward  
Ettema, + dochter   4-6-1896  Franeker  
Ettema, + dochter   6-7-1897  Franeker  
Ettema, + kind   5-2-1920  Franeker  
Etten, van, Cornelius Joannes   1882     
Evenhuis, Boukje        
Everda, Albert Everts   ongeveer 1780     
Everda, Maaike Alberts   1811  Warga  
Evers, Antje        
Evers, Thijs        
Ewen, Adolf        
Ewijk, van, E.        
Eyer, Kristje Arends        
Eyll, van, Degenhard       5350 
Eyll, van, Margaretha Elisabeth       2675 
Eysinga, van,        
Eysinga, van, Cornelis (Cees) jonkheer   23-11-1923  Leiden  
Eysinga, van, Frans Julius Johan   1752     
Eysinga, van, Frans Julius Johan Heringa   1683     
Eysinga, van, Frans Julius Johan jonkheer        
Eysinga, van, Idzert Frans jonkheer   1794     
Eysinga, van, Quirina Jacoba jonkvrouw 2 kB 1854     
Eysinga, van, Tjalling        
Eysinga, van, Willem Jan Mari 2 kB 31-1-1878  Noordwijkerhout  
e.v. Veen, de, NN        

Totaal 523 personen in deze lijst met letter E.

Naar achternamen beginnend met letter D

Naar achternamen beginnend met letter F

Personen index