--- NAVIGATIE ---

Douwe Andela   

 

Douwe Andela


Geboren op vrijdag 15 januari 1909 te Lutkewierum als derde kind. Man.

Woont te Roordahuizum (1922), Wommels (1934), Duitsland (1938), Oosterend (1941) en te Warga (1941)
Beroep veehouder (1934 en 1941)
Overleden maandag 28 november 1988 79 jaar oud. Begraven op zaterdag 3 december 1988 .

Douwe en Anna gaan na hun huwelijk op 3 september wonen in Warga, Leeuwarderweg 107.

 
 • Zijn vader is:

 • Paulus Anes Andela
  Geboren op zaterdag 3 oktober 1868 te Hitzum. Man.

  Woont te Rauwerd (1900) en te Lutkewierum (1902 en 1908) Batavia, Sneek (1925), Oosterwierum (1927), Wommels (1928 en 1929) en te Sneek (1941)
  Beroep boerenknecht (1900), kastelein (1902) en veehouder (1905 en 1912)
  Overleden in 1954 . Begraven te Roodhuis RK.

 • Zijn moeder is:

 • Elizabeth Douwes Bouma
  Geboren op dinsdag 1 april 1884 te Dronrijp. Vrouw.

  Woont te Dronrijp (1905), Lutkewierum (1912) en Sneek (1925)
  Beroep dienstmeid (1905)
  Overleden in 1938 te Lutkewierum. Begraven te Roodhuis RK.

 

Gehuwd

op woensdag 3 september 1941 te Leeuwarden  en Dominicus kerk R.K. te L. (zelf 32 jaar oud) met de ongeveer 29-jarige:
 • Anna Cecilia Sutman
  Geboren ongeveer 1912 te Emmen. Vrouw.

  Woont te Leeuwarden (1941) en te Warga (1941)
  Beroep vroedvrouw (1941)
  Overleden dinsdag 23 december 1980 te Sneek St.Antonius Ziekenhuis. Begraven op zaterdag 27 december 1980 .

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl