--- NAVIGATIE ---

Jacob Paulus' Hettinga   

 

Jacob Paulus' Hettinga


Geboren op zondag 4 december 1904 te Dongjum als tweede kind. Man. Gedoopt op maandag 5 december 1904 te Franeker R.K.. Doopgetuige was zijn oom Michiel Jacobs Galama.

Woont te Dongjum en te Klooster-Lidlum
Beroep boer
Overleden vrijdag 17 juli 1992 te Klooster-Lidlum 87 jaar oud. Begraven op dinsdag 21 juli 1992 te Franeker R.K.. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

Jacob trouwt op woensdag 9 mei 1934 in Franekeradeel, trouwt kerk (R.K.) op woensdag 9 mei 1934 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn broer Acronius Paulus' Hettinga en zijn zwager Yeb Sibbele Andela) met Sijke Jetske Catharina Andela.

De vader van Sijke, Paulus Yebs Andela (1876-1948), is boer te Schalsum, waar hij zijn schoonvader, Hans Jans Zeinstra (1854-1942), opvolgt, die naar de ouderlijke boerderij van de Zeinstra's te Herbaijum verhuist. Paulus pacht de boerderij voor twee jaar van een weeshuis te Franeker. De arts die bij de bevalling van de oudste zoon, Yeb Sibbele (1906-1983), van Paulus en Gerritje Hanses Zeinstra (1881-1974) aanwezig is en die in het bestuur van het weeshuis zit, wordt gevraagd door te geven dat zij het pachtcontract graag willen verlengen. De arts vergeet het en de boerderij wordt aan een ander verpacht. Paulus en Gerritje verhuizen naar de boerderij "Thaborklooster" te Tirns. De boerderij stond op het terrein van het voormalige klooster Thabor. De kop van de boerderij was opgetrokken met kloostermoppen afkomstig van het voormalige klooster. Helaas is deze historische boerderij later door brand verloren gegaan. Sijke was zeer aan haar geboortehuis gehecht en vond het heel erg dat zij en haar ouders en broers en zusters in 1926 moesten verhuizen omdat de eigenaresse was overleden en de erven de boerderij wilden verkopen. Er moest dus weer een andere boerderij gezocht worden. Paulus die samen met Baron Rengers, die op Epemastate te IJsbrechtum woonde, in de gemeenteraad van Wymbritseradeel zat fietste een keer na een raadsvergadering met de baron naar huis. De baron, die heel veel boerderijen bezat, wist dat Paulus een boerderij zocht en zei "Andela ik verhuur nooit aan roomsen maar ik zal voor de aanstaande mei een boerderij voor u vrijhouden, maar ik hoop wel dat u uw best blijft doen om een andere boerderij te vinden. Nu dat slaagt en de familie verhuist naar Tritum onder Tzum. Het aardige is dat Paulus zijn overgrootvader, Douwe Paulus Andela (1786-1880) op dezelfde boerderij te Tritsum heeft geboerd. Op 7 augustus 1931 is de boerderij ten gevolge van blikseminslag geheel afgebrand. Inboedel en inventaris zijn geheel verloren gegaan.

In 1921 wint Jacob met het partuur van Dongjum een zilveren horloge op de Freule-partij te Wommels.
Op 12 februari 1929 rijdt Jacob met zijn broer Tjebbe de elfstedentocht. Zij waren de eerstaankomenden van de toerrijders, zij moesten slechts enkele wedstrijdrijders, die eerder mochten vertrekken, voor laten gaan. Het was een tocht onder barre omstandigheden. De temperatuur was 's morgens -14° C en 's middags -6° C en de ijskwaliteit was matig tot slecht. Jacob zou daarna nog vijf elfstedentochten rijden.

Na het huwelijk van zijn broer Acronius werd Jacob de bedrijfsleider van zijn moeder en hij legde zich toe op de teelt van pootaardappelen. Hij was bezig met het telen van een nieuw aardappelras. Daar ging hij mee door toen hij, na zijn huwelijk, boer op De Bjusse te Klooster-Lidlum was geworden, maar lang heeft dat niet geduurd, want een kraamhulp, die in huis was bij de geboorte van de oudste zoon Paulus, heeft alle geselecteerde stammen, die door Jacob in de kelder werden bewaard, geschild, gekookt en opgediend. De hulp, die zich er wel over verbaasd had, dat er voor haar allemaal afgepaste porties waren neergelegd, kwam, toen de voorraad op was, vragen waar ze andere aardappelen kon vinden en toen kwam de ramp natuurlijk aan het licht. Jacob is niet opnieuw begonnen en heeft maar afgezien van het kweken van een nieuw ras. Hij is later wel vele jaren keurmeester van pootaardappelen geweest. Jacob is van 1950 tot 1970 voorzitter geweest van het r.k. armbestuur te Franeker. Tot 1962 vielen onder het armbestuur ook Huize Theresia (bejaardenhuis) en de bewaarschool, welke twee instellingen werden geleid door de zusters Franciscanessen van Bennebroek. In 1962 zijn het tehuis en de school ondergebracht in de Stichting Theresia, welke stichting een eigen bestuur kreeg. Een onderscheiding voor zijn werkzaamheden in dezen weigert hij omdat die, naar zijn oordeel, niet hem maar de zusters toekomt. Ook heeft hij in het bestuur van het Waterschap Noardelik Westergo gezeten. Sijke is jarenlang voorzitster geweest van de r.k. boerinnenbond, afdeling Franeker Harlingen Dronrijp. Zij is lid van de Commissie Streekverbetering Barradeel.


 
 • Zijn vader is:

 • Paulus Acronius Hettinga
  Geboren op woensdag 22 mei 1872 te Dongjum als zevende kind. Man.

  Woont te Dongjum
  Beroep boer
  Overleden donderdag 20 februari 1919 te Dongjum 46 jaar oud. Begraven op dinsdag 25 februari 1919 te Blauwhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.

 • Zijn moeder is:

 • Elisabeth Jacobs (Beth) Galama
  Geboren op donderdag 9 oktober 1873 te Tjerkwerd als tweede kind. Vrouw.

  Woont te Tjerkwerd, Dongjum (1932) en te Blauwhuis
  Beroep boerin
  Overleden zondag 3 oktober 1954 te Blauwhuis 80 jaar oud. Begraven op woensdag 6 oktober 1954 te Blauwhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.

 

Gehuwd

op woensdag 9 mei 1934 te Franekeradeel (zelf 29 jaar oud) met de 26-jarige:
 • Sijke Jetske Catharina Andela
  Geboren op woensdag 18 maart 1908 te Tirns - Thabor Klooster als tweede kind. Vrouw.

  Woont te Tirns, Tritsum en te Klooster Lidlum
  Overleden donderdag 28 juni 1990 te Leeuwarden 82 jaar oud. Begraven op dinsdag 3 juli 1990 te Franeker R.K.. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

 • 5 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  3 Yeb Paulus 4- 4-1938 Klooster Lidlum     14- 8-1999 Costa Rica 61     
  5 Hans Jan 12- 7-1941 Klooster Lidlum     21- 4-2007 Hatsum onder Dronrijp 65      
  7 Elisabeth Regina Maria (Elske) 10- 5-1945 Klooster Lidlum     9- 6-2018 Harlingen 73 Assueru... 6
  8 Sible Sjoerd Nicolaas 6-12-1946 Klooster Lidlum (op De Bjusse) 6-12-1946 Franeker R.K. 7-11-2015 Harlingen 68       
  10 Otto Michiel 24- 5-1952 Klooster Lidlum     7- 6-1954 Klooster Lidlum 2       

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.stamboomprogramma.nl