--- NAVIGATIE ---

Tjerkje (Tsjerkje) Huitema   

 

Tjerkje (Tsjerkje) Huitema


Geboren op vrijdag 26 juni 1903 te Hidaard als eerste kind. Vrouw.

Woont te Hidaard - De Kliuw
Beroep kasteleinske
Overleden woensdag 27 februari 2002 te Bolsward 98 jaar oud. Begraven te Roodhuis RK.

Leeuwarder Courant, 16 augustus 2012, pag. 12

Voorstelling over Tsjerkje van De Kliuw
BOLSWARD - Folkert Sijbrandij uit Bolsward brengt volgend jaar een voorstelling over Tsjerkje Huitema, de uitbaatster van café De Kliuw bij Hidaard. Tsjerkje (1903-2002) was als "kastleinske" van De Kliuw een begrip in de wijde omgeving. Sijbrandij komt uit Hidaard. Als gereformeerde boerenzoon kwam hij zelden in het "roomse" café.
"Mar ik ha der 52 jier neist wenne en wol alles meimakke. Tsjerkje har broer Folkert wie komelker. Hy hie gauris wat. As it moast hellen wy de kij op om se te melken."

Sijbrandij is boer, maar is verslingerd geraakt aan toneel en cabaret. Sinds vorig jaar treedt hij op met een Friestalige voorstelling over Jozef. De productie over Tsjerkje is nog in een beginstadium. Aan de vooravond van de Freuledei in Wommels heeft Sijbrandij een voorproefje voorgelezen. Hij verzamelt eerst informatie en verhalen over Tsjerkje. Het kan een solovoorstelling worden, maar ook een groter opgezette theaterproductie. "Ik hoopje dat it maitiid 2013 sa fier is."

 
 • Haar vader is:

 • Douwe Sjoerds Huitema
  Geboren op zondag 4 februari 1872 te Hartwerd - Oldeclooster als vierde kind. Man.

  Woont te De Kliuw Hidaard
  Beroep kastelein en boer
  Overleden maandag 14 februari 1938 te Hidaard 66 jaar oud. Begraven te Roodhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.

 • Haar moeder is:

 • Geertruida Veltman
  Geboren op zaterdag 6 december 1873 te Franeker als eerste kind. Vrouw.

  Woont te De Kliuw
  Beroep kasteleinske
  Overleden maandag 18 september 1961 te Hidaard 87 jaar oud. Begraven te Roodhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl