--- NAVIGATIE ---

Hans Jans Zeinstra   

 

Hans Jans Zeinstra


Geboren op dinsdag 31 oktober 1854 te Pietersbierum als derde kind. Man.

Woont te Pietersbierum, Piaam, Gaast, Schalsum en te Herbaijum (1905)
Beroep boer
Overleden zaterdag 3 januari 1942 te Herbaijum 87 jaar oud. Begraven op woensdag 7 januari 1942 te Franeker RK. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

Hy hat yn Gaast wenne yn 1890 nr. 26 no boerestreek 1 (It doarpslibben yn Gaast side 113)

Op 3 oktober 1904 koopt Hans de boerderij te Herbaijum van zijn vader voor â 67.650,=.


 
 • Zijn vader is:

 • Jan Dirks Zeinstra
  Geboren op zaterdag 24 april 1824 te Pietersbierum als eerste kind. Man.

  Woont te Pietersbierum, Herbaijum (1881) en te Franeker
  Beroep landbouwer (1881)
  Overleden zondag 20 oktober 1907 te Franeker 83 jaar oud. Begraven op woensdag 23 oktober 1907 te Wijtgaard. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

 • Zijn moeder is:

 • Gatske Hanzes van der Zweep
  Geboren op maandag 1 maart 1824 te Franeker als eerste kind. Vrouw.

  Woont te Achlum
  Overleden woensdag 26 juli 1876 te Herbaijum 52 jaar oud. Begraven op maandag 31 juli 1876 te Wijtgaard. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

 

Gehuwd (1)

op vrijdag 9 mei 1879 te Franekeradeel (zelf 24 jaar oud) met de 20-jarige:
 • Sijke Dominicus Ettema
  Geboren op zondag 14 november 1858 te Franeker - Lutjelollum als derde kind. Vrouw.

  Woont te Lutje Lollum en te Piaam
  Overleden dinsdag 17 november 1885 te Piaam 27 jaar oud. Begraven op vrijdag 20 november 1885 te Workum RK. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

 • 5 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 doodgeboren dochter 9- 9-1880 Piaam 9- 9-1880 Piaam 0       
  2 Gerritje Hans 24- 8-1881 Piaam 9- 8-1974 Tzum-Tritsum 92 Paulus ... 6
  3 Gatske 23- 1-1883 Piaam 4- 2-1883 Piaam 0       
  4 Jan 25- 2-1884 Piaam 10- 5-1885 Piaam 1       
  5 Gatske 28- 3-1885 Piaam 18- 1-1886 Piaam 0       

 

Gehuwd (2)

op vrijdag 6 mei 1887 te Franekeradeel (zelf 32 jaar oud) met de 28-jarige:
 • Reinskje Maurits Ypma
  Geboren op maandag 24 januari 1859 te Achlum-Sopsum als eerste kind. Vrouw.

  Woont te Achlum, Gaast, Schalsum en te Herbaijum
  Overleden woensdag 23 maart 1932 te Herbaijum 73 jaar oud. Begraven op maandag 28 maart 1932 te Franeker RK. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

 • 10 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Jan 7- 2-1888 Gaast 16-11-1901 Schalsum 13       
  2 Jetske Hans 22- 3-1889 Gaast 28- 2-1945 Herbaijum 55       
  3 Maurits 7- 4-1890 Gaast 15- 1-1947 Leeuwarden (St. Bonifatiushospitaal) 56       
  4 Dirk 7-10-1891 Gaast 20- 8-1968 Ferwoude 76 Marie W... 3
  5 Sijke 9- 1-1893 Gaast 7- 8-1979 Herbaijum 86       
  6 Nicolaas 1- 9-1895 Schalsum 4-10-1983 Nijmegen (Canisius-Wilhelminaziekenhuis) 88 Aaltje ...   
  7 Rein 16-11-1896 Schalsum 21- 9-1975 Herbaijum 78       
  8 Yep Hans 17- 1-1898 Schalsum 18-11-1983 Bolsward 85 Theresi... 12
  9 Lieuwe 15-12-1900 Schalsum 28- 2-1985 Herbaijum 84       
  10 Tjerk 15-12-1900 Schalsum 31- 3-1984 Harlingen 83       

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl