--- NAVIGATIE ---

Obbe Gerrits Kingma   

 

Obbe Gerrits Kingma


Geboren op maandag 2 november 1846 te Rauwerd. Man.
Wonende te Rauwerd, Rome en Idzega (1870) als Zouaaf vanaf februari 1868 tot februari 1870 in het vreemdelingenlegioen van Paus Pius IX en daarna boerenknecht te Idzega..
Overleden op zaterdag 16 oktober 1875 te Rauwerd 28 jaar oud. Begraven te Oosterwierum.

Bron: Fjouweresom dec-jan-feb 2016/2017

Zouaaf Obe Kingma.

Honderd vijftig jaar geleden behelsde de Kerkelijke Staat het middendeel van het Italiaanse schiereiland. Nationalisten wilden destijds echter heel Italië weer tot één land samenvoegen. De toenmalige paus Pius IX riep rooms katholieke gelovigen op om voor hem te strijden en de Kerkelijke Staat te beschermen. Dit internationaal vreemdelingenlegioen kreeg de naam : "Zoavi Pontifici" (zouaven van de paus) en bestond uit elf duizend manschappen. Nederland leverde met ruim drie duizend vrijwilligers een opmerkelijk groot aandeel. Vanuit Fryslân gaven tachtig jonge mannen gehoor aan deze pauselijke oproep.

Een van deze strijders was de boerenzoon Obe Kingma uit de parochie Oosterwierum. In februari 1868 vertrok hij naar Rome, om voor twee jaar de paus te dienen. In enkele bewaard gebleven brieven schrijft hij over zijn ervaringen. Erg onder de indruk is hij, dat hij de paus in levende lijve ziet. Ook schrijft hij over de plechtigheden en de herhaalde zegeningen die ontvangen worden
van de Heilige Vader.

Het verblijf van Obe Kingma in Rome viel samen met een relatief rustige periode. Een jaar eerder waren er heftige gevechten geweest, waarbij ook Friese zouaven zijn gesneuveld. Wel was hij zo nu en dan gelegerd in het bergachtige Monterontonde, ten noordoosten van Rome, zodat hij niet in de gelegenheid was om een brief te schrijven. Terug in het Vaticaan vroeg Obe het thuisfront herhaaldelijk om tabak en sigaren, maar er was ook een grote behoefte aan zakdoeken een beetje zakgeld.

Op 20 september 1870 moest paus Pius IX de strijd staken, capituleerde en moest noodgedwongen zich terugtrekken binnen Vaticaanstad. Voor de zouaven zat hun taak erop en keerden weer terug naar hun vaderland. Doordat ze hadden gediend in een vreemde krijgsdienst waren ze hun Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt. Echter binnen katholieke kringen werden ze als helden ontvangen.
Een half jaar voor de capitulatie, in februari 1870, keerde Obe Kingma weer terug in Friesland. Hij ging als boerenknecht aan het werk in Idzega. In het najaar van 1875 werd hij ernstig ziek. Thuis op de boerderij in Baernsterbuorren ontving hij de Ziekenzalving en overleed op 16 oktober bij een leeftijd van nog geen 29 jaar. Op het R.K. kerkhof werd hij vervolgens begraven.

 
 • Zijn vader is:

 • Gerrit Remkes Kingma
  Geboren op donderdag 2 april 1812 te Rauwerd. Man.
  Wonende te Rauwerd (1870) als boer.
  Overleden op maandag 9 april 1877 te Rauwerd 65 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Gerritje Obes Ypma
  Geboren op zaterdag 14 juli 1821 te Franeker als eerste kind. Vrouw.
  Wonende te Rauwerd (1843) als dienstmeid (1843).

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl