--- NAVIGATIE ---

Maurits Yebs Ypma   

 

Maurits Yebs Ypma


Geboren op dinsdag 3 april 1821 te Achlum als derde kind. Man.

Woont te Sopsum onder Achlum
Beroep boer
Overleden zondag 22 mei 1910 te Franeker 89 jaar oud. Begraven op woensdag 25 mei 1910 te Wijtgaard RK. Een bidprentje is aanwezig.

Kanton gerecht Bolsward no.144 rep.no. 93 dd 26-5-1856 Hij wurd oansteld as tasjend fald fan Douwe en Yeb Paulus Andela, soanen fan syn suster Jetske Yebs Ypma.

Not arch. 17.069:109   d.d. 7-5-1890 
Joris Pieters Stallinga Mr.Bakker te Bolsward is schuldig aan Maurits Yebs Ypma, landbouwer o/d Achlum f 3000,= à 3,5 % rente. Onderpand is een huizinge waarin bakkerij gem. Bolswsard sectie A no 848. M.Y.Y. liet zich vertegenwoordigen door Gerrit Dijkstra notarisklerk te Bolsward. (Not arch 17.069:109).


Not.arch 17.069:118    d.d. 12-5-1890
Tjeerd Sjoukes van der Zee, wagenmaker te Bolsward leent f 3000 à 4,5%. Onderpand is winkelhuizinge aan den dijk nabij voormalige Sneekerpoort gem. Bolsward sectie A no. 1054 en de huizinge ernaast gem. Bolward sectie A no. 1053. M.Y.Y. liet zich vertegenwoordigen door Gerrit Dijkstra, notarisklerk te Bolsward.

 
 • Zijn vader is:

 • Yeb Fokkes Ypma
  Geboren te Witmarsum als eerste kind. Man. Gedoopt op donderdag 14 februari 1782 te Bolsward rk St. Franciscus. Doopgetuige is zijn oom Jan Yebs.

  Woont te Achlum
  Beroep boer
  Overleden donderdag 28 mei 1846 te Achlum. Begraven op dinsdag 2 juni 1846 te Arum.

 • Zijn moeder is:

 • Fetje Maurits' Rollema (Rolma)
  Geboren te Exmorra als zevende kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 21 april 1791 te Makkum rk. Doopgetuige is Jan Jelles.

  Beroep boerin
  Overleden donderdag 23 juni 1831 te Achlum. Begraven op maandag 27 juni 1831 te Arum.

 

Gehuwd

op zaterdag 13 juni 1857 te Franekeradeel (zelf 36 jaar oud) met de 23-jarige:
 • Jetske Jurjens Lolkema
  Geboren op zondag 25 mei 1834 te Tirns. Vrouw.

  Overleden woensdag 5 oktober 1870 te Achlum-Sopsum 36 jaar oud. Begraven op maandag 10 oktober 1870 te Arum. Een bidprentje is aanwezig.

 • 9 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Reinskje Maurits 24- 1-1859 Achlum-Sopsum 23- 3-1932 Herbaijum 73 Hans Ja... 10
  2 Yeb Maurits  - 2-1860 Achlum 5- 1-1863 Achlum-Sopsum         
  3 Fetje Maurits 17- 2-1862 Achlum-Sopsum 26-11-1948 Franeker 86 Sebasti... 21
  4 Yeb Maurits 12- 4-1863 Achlum-Sopsum 22- 5-1944 Herbaijum-Ungabuurt 81 Elizabe... 9
  5 Jurjen Maurits 12- 5-1864 Achlum-Sopsum 17- 2-1942 Westhem-Blauwhuis 77 Minke S... 8
  6 Nicolaas Maurits 17- 8-1865 Achlum 13- 6-1941 Franeker 75 Maria 11
  7 Rein Maurits 6- 1-1867 Achlum-Sopsum 5- 9-1887 Achlum-Sopsum 20       
  8 Fokke Maurits 15- 9-1868 Achlum-Sopsum 5-10-1913 Witmarsum 45 Hiske K... 6
  9 Lieuwe Maurits 1-12-1869 Achlum-Sopsum 8- 5-1958 Leeuwarden 88       

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl