--- NAVIGATIE ---

Jetske Yebs Ypma   

 

Jetske Yebs Ypma


Geboren op maandag 1 december 1817 te Achlum als eerste kind. Vrouw.

Overleden zondag 27 november 1859 te Kubaard 41 jaar oud. Begraven op vrijdag 2 december 1859 te Kubaard. Een bidprentje is aanwezig.

kanton gerecht Bolsward no.144 rep.no. 93 dd 26-05-1856 Bij familieraad om te bepalen wie toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Paulus Douwes Andela en Jetske Yeb Ypma. Aanwezig waren  Douwe Paulus Andela, boer onder Tzum, grootvader, Jacobus Feitz, aangehuwde oom van vaderszijde, Maurits Ypma, boer onder Achlum en Evert Yebs Ypma, kooltjer te Hitzum, van moederszijde.
Ten verzoeke van Jetske Yebs Ypma wordt door Jacobus Feitz en de andere comparanten voorgedragen Maurits Ypma als toeziend voogd. Deze aanvaardt de voogdij en legt de eed af "dat hij de aan hem toevertrouwden voogdij deugdelijk en getrouwelijk zal waarnemen".
 
 • Haar vader is:

 • Yeb Fokkes Ypma
  Geboren te Witmarsum als eerste kind. Man. Gedoopt op donderdag 14 februari 1782 te Bolsward rk St. Franciscus. Doopgetuige is zijn oom Jan Yebs.

  Woont te Achlum
  Beroep boer
  Overleden donderdag 28 mei 1846 te Achlum. Begraven op dinsdag 2 juni 1846 te Arum.

 • Haar moeder is:

 • Fetje Maurits' Rollema (Rolma)
  Geboren te Exmorra als zevende kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 21 april 1791 te Makkum rk. Doopgetuige is Jan Jelles.

  Beroep boerin
  Overleden donderdag 23 juni 1831 te Achlum. Begraven op maandag 27 juni 1831 te Arum.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 7 mei 1842 te Franekeradeel (zelf 24 jaar oud) met de 26-jarige:
 • Paulus Douwes Andela
  Geboren op zaterdag 14 oktober 1815 te Tzum als derde kind. Man.

  Woont te Tzum en Kubaard
  Beroep boer
  Overleden maandag 21 april 1856 te Kubaard 40 jaar oud. Begraven op vrijdag 25 april 1856 te Kubaard. Een bidprentje is aanwezig.

 • 3 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Douwe Paulus 5-12-1852 Kubaard 10- 6-1865 Kubaard 12       
  2 Yeb Paulus 18- 2-1854 Kubaard 20- 8-1938 Bolsward 84 Trijntj... 10
  3 Klaas Paulus 4- 9-1855 Kubaard 21- 9-1855 Kubaard 0       

 

Gehuwd (2)

op woensdag 14 april 1858 te Hennaarderadeel (zelf 40 jaar oud) met de 41-jarige:
 • Sjoerd Sjoerds Postma
  Geboren op vrijdag 29 november 1816 te Burgwerd. Man.

  Woont te Bolsward en in Kubaard (1857)
  Beroep boer en knecht (1857)
  Overleden woensdag 9 maart 1904 te Sneek (rk ziekenhuis) 87 jaar oud. Begraven op maandag 14 maart 1904 te Blauwhuis. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.
 • 4 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl