--- NAVIGATIE ---

Sjoerd Sjoerds Postma   

 

Sjoerd Sjoerds Postma


Geboren op vrijdag 29 november 1816 te Burgwerd. Man.

Woont te Bolsward en in Kubaard (1857)
Beroep boer en knecht (1857)
Overleden woensdag 9 maart 1904 te Sneek (rk ziekenhuis) 87 jaar oud. Begraven op maandag 14 maart 1904 te Blauwhuis. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

Syn berte waard oanjûn troch Fetje Jelles Postma (37 jier), huisvrouw van Pieter Tjallings Kuipers (177303130) te Burg- werd. Syn heit wie doe al stoarn. Tsjûgen wiene Pieter Tjal- lings Kuipers, oud 43 jaar meester kuiper te Burgwerd en Jelle Jelles Postma 42 jaar boer
 
 • Zijn vader is:

 • Sjoerd Jelles Postma
  Geboren op dinsdag 19 december 1769 te Longerhouw. Man.

  Beroep bouwman, kooltjer en koopman
  Overleden woensdag 11 september 1816 te Burgwerd 46 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Gatske Taekes de Jong
  Geboren op woensdag 12 november 1777 te Greonterp. Vrouw.

  Beroep winkeliersche
  Overleden zondag 3 april 1831 te Burgwerd 53 jaar oud.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 4 mei 1844 te Wonseradeel (zelf 27 jaar oud) met de even oude :
 • Marijke Wybrens van der Meer
  Geboren op woensdag 19 juni 1816 te Burgwerd. Vrouw.

  Overleden dinsdag 27 mei 1845 te Bolsward 28 jaar oud.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Gatske Sjoerds 23- 5-1845 Bolsward 15-12-1867 Wons 22 Hille J... 3

 

Gehuwd (2)

op woensdag 14 april 1858 te Hennaarderadeel (zelf 41 jaar oud) met de 40-jarige:
 • Jetske Yebs Ypma
  Geboren op maandag 1 december 1817 te Achlum als eerste kind. Vrouw.

  Overleden zondag 27 november 1859 te Kubaard 41 jaar oud. Begraven op vrijdag 2 december 1859 te Kubaard. Een bidprentje is aanwezig.
 • 3 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Gehuwd (3)

op woensdag 29 december 1869 te Hennaarderadeel (zelf 53 jaar oud) met de 36-jarige:
 • Tjerkje Catharina Ypma
  Geboren op zondag 24 november 1833 te Lutje Lollum - Franeker als zesde kind. Vrouw.

  Overleden dinsdag 3 april 1883 te Kubaard 49 jaar oud. Begraven te Kubaard. Een bidprentje is aanwezig.

 • 3 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Sjoerd Sjoerds 24- 1-1871 Kubaard 21- 6-1918 Sneek 47       
  2 Obbe Sjoerds 4- 5-1873 Kubaard 25- 5-1961 Oudega -W- 88 Sjutje ... 14
  3 Gatske Sjoerds 9- 6-1875 Kubaard 10-12-1958 Haarlem 83 Sipke W... 3

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl