--- NAVIGATIE ---

Marijke Douwes Andela   

 

Marijke Douwes Andela


Geboren op dinsdag 28 september 1813 te Wirdum als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op dinsdag 28 september 1813 te Wijtgaard R.K.. Doopgetuige was haar tante Leeuwkje Paulus' Andela.

Overleden maandag 8 maart 1847 te Tzum 33 jaar oud. Begraven op vrijdag 12 maart 1847 te Tzum.

Marijkes bidprentje vermeldt als geboortemaand augustus)
Marijke Douwes Andela was ongehuwd.

Memorie van successie betreffende de nalatenschap van Marijke: 33 jr; geboren Wirdum; ongehuwd; dochter van Douwe Paulus Andela, boer en Janke Johannes de Faber (wed. J. Feitz); zuster van Paulus, idem Cubaard en Wytske Douwes Andela (vrouw van Fokke Everts Ypma, idem Dongjum); halfzuster van Jacobus, koopman Bolsward en wijlen Josina J. Feitz (vrouw van wijlen Arend Witte; eerder wed. Hendrikus Hendrikus Heep; moeder van minderjarige Elisabeth Arends Witte: voogd is oom Jacobus Feitz en van minderjarige Wilhelmina Hendrikus Heep: voogd is grootvader Hendrikus Heep, societeithouder Harlingen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
 
 • Haar vader is:

 • Douwe Paulus Andela
  Geboren op donderdag 9 maart 1786 te Witmarsum als dertiende kind. Man. Gedoopt op vrijdag 10 maart 1786 te Bolsward St.Franciscus r.k.. Doopgetuige was zijn tante Grietje Douwes (Andela) en Douwe..

  Woont te Witmarsum, te Leeuwarden, Wirdum (1812), en te Tritsum onder Tzum
  Beroep landbouwer
  Overleden zaterdag 29 mei 1880 te Franeker 94 jaar oud. Begraven te Tzum.

 • Haar moeder is:

 • Janke Johannes' (Johanna) de Faber
  Geboren op donderdag 1 maart 1781 te Huizum als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 1 maart 1781 te Leeuwarden r.k. (Breedstraat). Doopgetuige was Johanna Jans.

  Woont te Huizum, Leeuwarden, Wirdum en Tzum
  Overleden zondag 28 maart 1852 te Tzum 71 jaar oud. Begraven te Tzum.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl