--- NAVIGATIE ---

Hendrik Sikkes Tekstra   

 

Hendrik Sikkes Tekstra


Geboren in 1802 te Wirdum. Man.
Wonende te Abbega als gardenier.
Overleden op donderdag 26 mei 1881 te Dronrijp. Begraven te Blauwhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.
 • Zijn moeder is:

 • Sietske Hendriks Brandsma
  Geboren op maandag 23 december 1765 te Swichum als derde kind. Vrouw.
  Wonende te Tirns als boerin.
  Overleden op vrijdag 29 mei 1829 te Tjalhuizum 63 jaar oud.

 

Gehuwd/relatie (1)

ongeveer 1825 (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Gatske Pieters Bleeker
  Geboren op donderdag 25 februari 1802 te Sneek. Vrouw.
  In leven boerin.
  Overleden op donderdag 30 mei 1839 te Abbega 37 jaar oud. Begraven te Abbega. Een bidprentje is aanwezig.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk/relatie:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  Sikke Hendriks  - -1828   1- 7-1905 Leeuwarden   Geertru... 7
  Tjitske Hendriks 20- 4-1839 Abbega 28- 9-1917 Makkum 78 Anne Ja...   

 

Gehuwd/relatie (2)

op donderdag 27 mei 1841 te Wonseradeel (zelf ongeveer 39 jaar oud) met de ongeveer 27-jarige:
 • Pietje Sybrens Oostra
  Geboren ongeveer 1814 te Oosterwierum. Vrouw.

 • 3 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  Sybren Hendriks 2- 7-1842 Wymbritseradeel             
  Sybren Hendriks 22- 9-1845 Franekeradeel             
  Gatske Hendriks 23- 2-1849 Midlum 29- 4-1928 Franeker 79 Gerben ... 1

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl