--- NAVIGATIE ---

Sjoerd Sibles van der Werf   

 

Sjoerd Sibles van der Werf


Geboren te Longerhouw als derde kind. Man. Gedoopt op zaterdag 8 maart 1794 te Makkum (rk). Doopgetuige is zijn oom Hylke Sjoerds van der Werf.

Woont te Grons onder Burgwerd
Beroep veehouder
Overleden dinsdag 21 maart 1848 te Burgwerd - Grons. Begraven te Burgwerd.

Sjoerd Sibles van der Werf is een legende geworden als gevolg van het reisverslag dat hij heeft geschreven betreffende een reis te paard naar Antwerpen, waar hij het rijdier aan een van de eerste industriëlen van Belgie, soms baron genoemd, moest afleveren. Hij benutte deze reis om behalve Antwerpen ook Brussel en Mechelen te bekijken. Een man met culturele belangstelling dus. (bron: Kramer Kubaard, Joseph Galema Breda 1998, ISBN:90-804464-1-9, NUGI: 642)

Ook in boek 'Mijn Friese Familie' geschreven door Kees Witteveen uit Roosendaal wordt bovengenoemd verhaal aangehaald:
Prachtig is de reis van Sjoerd Sibles van der Werf die in 1845 vanuit Hichtum met een paard naar Antwerpen reisde. Hij had het dier verkocht aan een zakenman in die stad. Het werd een ommelandse reis, eerst via Deventer, waar hij strandde in overstroomd gebied. Hij keerde met het Friese paard terug en ging kwam via de boot naar Amsterdam en met trein en boot uiteindelijk wel op de plaats van bestemming. Na het afleveren van het paard maakte hij er een vakantiereisje van. Hij bewonderde Manneken Pis in Brussel, de vele kerken en reisde via Leuven, Aken, Keulen, Düsseldorf en Nijmegen terug naar Fryslân.

Op 10 mei en 30 augustus 1837 worden door notaris N. Meijer te Bolsward opgemaakt de akten van de inventarisatie van de boedel van Sjoerd Sibles van der Werf en de nalatenschap van zijn echtgenote Oeke Ypes Hollander. Bescheven wordt:
Levend vee: 2 vaarskoeien, 20 melkkoeien, 4 rieren, 6 hokkelingen, 4 kalvers, 1 varken, 1 merriepaard met veulen, een twenter merriepaard, een driejarig merriepaard, een ruinpaard, een merriepaard Olphert genaamd, 1 kortstaart merriepaard, 20 schapen met lammeren, 3 hennen en 1 haan, 1 pauw (f 5,=), 17 ganzen met derzelver hokken;
1 landrol, 1 ploeg, 3 aardkarren, 4 eiden (eggen), 3 hooiwagens, 1 kapwagen (f 150,=), 1 chais (f 150,=), 1 dorschrol, 2 gereiden, ? en zweep (f 36,=), 1 dek etcetera, 1 arresleed (f 25,=), 1 belgerei en verder toebehoren (f 25,=), onderscheidene hoofdstellen (f 30,=), 1 karne, 2 boteraden, 40 melkaden, 6 molkenvaten, een tweede ton boter (f 52,=), 3 potten met smeer (f 18,=), vleesch (f 20,=), rommelingen, 14 koperen emmers (f 102,=), 10 houten emmers (f 10,=), 5 tobben, 3 brokaden, 1 koperen kaasketel (f 84,=), goteling etcetera, 1 partij takken, een kaaspers, kaasvaten etcetera, wijne en rasp etcetera, thijme etcetera, een partijtje garst, 20 koedekken, een partij harken en vorken, rommelingen, ploegpers, rollepers etcetera, wanne etcetera, 20 bos bezems, een partij aardappels, 2 roepelbanken,  een partij turf, ijzerwerk en verdere kleinigheden, 4 jukken etcetera, een partij hooi, 3 ....ladders, zouwen en verdere bouwboergereedschappen;
een bed en peul, 2 kussens lakens en dekens, gordijn, tafel etcetera, rommeling in de gang, een mangel en enige kleinigheden, een bed en peul, 3 kussens 2 dekens, pulpitrum etcetera, 2 spiegels en 8 schilderijen, 6 stoelen en 1 tafel, linnenpers etcetera, matten, 1 chiffonniere (f 20,=), 4 stoelen,  1 spiegel tafeltje, 1 schuiftafel, 1 spiegel, een serviesdeel theegoed, een dito wit, 1 pijpelaadtje, 2 blaadtjes, theestoof en ketel, 2 presenteerblaadtjes, een zwart theeservies, een blauw dito, 1 theestoof en ketel, .....  ...... borden, 2 ........ olielampke en koffiekan, 1 vleske en eenig ander glaswerk, theegoed, gordijnen met roeden, eenige rommelingen, 1 ijzeren stoof, mallen, bed en peul, 6 kussens, 1 deken, bed en peul, 3 kussens, 1 bonte deken, 2 wollen dekens, 3 kussenslopen;
In het kabinet: 5 lakens, 4 manshemden, 6 vrouwenhemden, 3 kinderhemden, 10 slopen, 4 doeken, 10 kinderdoeken, 2 damasten tafelkleden, kindergoed, wiege-goed, 2 vrouwenjakken, 4 mutsen en een doek, rokkestreep ?, 1 oorijzerhoed ?, 1 schoudermantel, 2 paar schoenen, 2 ....  ......, 1 landkaart met mahonijhouten lijst, 3 schilderijen, 1 kast met aardewerk, 5 vrouwen......, 1 pulpitrum met eenige zich daarop bevindende  .....   ........, 4 stoelen, vensterkleeden etcetera, 1 klok (f 22,=), 3 stoelen, 8 schilderijen, 1 spiegel, tafel en kleed, 6 pannen en 6 koppen, vuurwagen .....  tang scherm ....., koperen ketel, 1 kast met aardewerk schalen, gordijnen  ....., 6 zijden spek (f 52,=), rookvleesch, ....................., 1 bed en 2 peulen, 3 kussens, 1 deken en 2 kinderlakens, 9 stoelen, 1 spiegel, 1 tafel, glas en bedgordijnen, 8 stoven, bed en peul etcetera (f 22,=), bed en peul etcetera (f 25,=), 13 koekettingen, 1 entermerriepaard, 6 biggen, 1 hond met ketting (f 5,=), 1 watermolen ? (f 220,50, stekken, dammen en  ....  .... (f 79,=), 1 varkenshok, 2 steenen  ......, 1   ..........., 1 boot met zeil, 1 schiphuis, 1  .... en pomp,  .... en mestplanken, een partij oud hout;
De  ......... van de  ..........  landerijen gewaardeerd op f 120.=. Goud en zilver:
1 breed gouden oorijzer (f 100,=), 1 gouden oorijzer gemerkt T.S.v.d.W.1829 (f 97,=), 1 dito (f 79,80) (deze drie posten zijn van den tweeden titel en gewaardeerd tegen f 1,33 per wigje), drie streng gouden ketting (f 18,60), 2 collier (f 12,72), ? mutsspelden (f 6,12), 2 paar oorbellen (f 12,24), 3 doekspelden (f 4,44), 8 gouden ringen (f 10,80) (de bovenstaande zes posten zijn van den derden titel en gewaardeerd tegen f 1,20 per wigje), 2  ....  .... met  .....    koralen (f 16,=), 1 streng gitten en goud (f 17,51), 1 gouden horlogie met ketting,  cachet  en sleutel (f 70,=), 1 zilveren tabakspot (f 48,45), 1 tabaksdoos (f 17,20), 15 lepels (f 53,12), een paar ....ringen (f 2,=), 1 suikerstrooijer (f 1,36), 1 melklepeltje (f 1,60), 1 brandewijnslepeltje (f 0,96), 1 zilveren horlogie met cachet en ketting(f 9,=), 1 breidscheid,  ....  en pinkring (f 1,20), 3 knipkes (f 5,60), 2 doosjes (f 3,12), 3 naairingen (f 1,20);
Te goede zijnde gelden: enige kleine posten.
Contanten f 620,=.
De waarde van het hiervoor beschreven actief bedraagt f 6.947,40. Het passief bestaat uit enige huischulden ten bedrage van 1.876,21, waarvan de belangrijkste post is een schuld wegens landhuur aan de weduwe Ype Dirks Hollander ad f 1.112,25.
De vervolg-akte van de inventaristatie is nauwelijks leesbaar.

 
 • Zijn vader is:

 • Sible Sjoerds van der Werf
  Geboren te Bolsward als tweede kind. Man. Gedoopt op dinsdag 31 juli 1753 te Bolsward (rk St.Martinus). Doopgetuige was Wybe Hylkes.

  Woont te Longerhouw en te Bolsward
  Beroep veehouder
  Overleden zaterdag 1 september 1832 te Bolsward.

 • Zijn moeder is:

 • Catharina Dirks (Trijntje) Tolsma
  Geboren op woensdag 12 mei 1756 te Leeuwarden als vierde kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 13 mei 1756 te Leeuwarden (rk). Doopgetuige was Stijntje Lammerts de Haan.

  Beroep boerin
  Overleden zaterdag 5 januari 1828 te Bolsward 71 jaar oud.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 21 december 1816 te in de Mairie Tjerkwerd / Wonseradeel (zelf 22 jaar oud) met de 19-jarige:

 

Gehuwd (2)

op zaterdag 22 juli 1837 te Wonseradeel, 23 juli 1837 RK kerk Bolsw. (zelf 43 jaar oud) met de 28-jarige:
 • Teatske Fongers (Theodora) Huitema
  Geboren te Burgwerd als zesde kind. Vrouw. Gedoopt op zaterdag 17 december 1808 te Bolsward (rk St.Martinus). Doopgetuige is (haar behuwd tante) Agneet Ates Kuipers.

  Overleden vrijdag 28 februari 1890 te Bolsward. Begraven te Blauwhuis. Een bidprentje is aanwezig.

 • 4 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Jantje Sjoerds 19- 6-1838 Burgwerd (op Grons) 24- 4-1843 Burgwerd (op Grons) 4       
  2 Dirk Sjoerds 2- 6-1840 Burgwerd (op Grons) 15- 7-1872 Burgwerd 32 Dieuwke... 3
  3 Oeke Sjoerds 21- 4-1842 Burgwerd 29- 6-1842 Burgwerd 0       
  4 Jan Sjoerds 24- 6-1843 Burgwerd (op Grons) 28- 7-1880 Bolsward 37       

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl