--- NAVIGATIE ---

Jan Sybrens (Johannes) Jurna   

 

Jan Sybrens (Johannes) Jurna


Geboren als tweede kind. Man. Gedoopt op woensdag 29 december 1790 te Wijtgaard r.k.. Doopgetuige is Hessel Imkes.
Wonende te Aegum als boer.
Overleden op zondag 10 januari 1864 te Aegum.
 • Zijn vader is:

 • Sybren Ymkes Jurna
  Geboren op zondag 4 oktober 1761 te Goutum als zesde kind. Man. Gedoopt op maandag 5 oktober 1761 te Wijtgaard. Doopgetuige is Sybren Wopkes.
  Overleden op vrijdag 20 juli 1832 te Leeuwarden 70 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Antje Piers
  Geboren in 1752 te Huizum. Vrouw.
  Overleden op woensdag 21 januari 1829 te Goutum.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 20 mei 1815 te Idaarderadeel (zelf 24 jaar oud) met de 31-jarige:
 • Klaaske Sietses (Clara) Roorda
  Geboren op vrijdag 16 januari 1784 te Warstiens. Vrouw.
  Overleden op maandag 17 maart 1823 te Aegum 39 jaar oud.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  Antje Jans 29- 5-1819 Idaarderadeel 5- 3-1877 Rauwerderhem 57 Doede G... 8
  Sytse Jans 25- 2-1823               

 

Gehuwd (2)

op donderdag 17 januari 1828 te Idaarderadeel (zelf 37 jaar oud) met de 36-jarige:
 • Antje Cornelis de Rijk
  Geboren op vrijdag 22 juli 1791 . Vrouw.
  Overleden op donderdag 30 december 1880 te Warga 89 jaar oud.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  2 Cornelis Jans 5- 9-1830 Aegum 29- 1-1892 Warga 61 Akke Ha... 3

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl