--- NAVIGATIE ---

Stijntje Douwes van der Werf   

 

Stijntje Douwes van der Werf


Geboren in 1790 te Tjerkwerd als zesde kind. Vrouw.
In leven boerendochter onder Tjerkwerd.
Overleden op vrijdag 10 maart 1848 te Workum. Een bidprentje is aanwezig.


Wiebe en Stijntje trouwen 29-04-1814 te Tjerkwerd. De huwelijksakte wordt opgemaak in tegenwoordigheid van de vaders der Bruidegom en Bruid; en ook
Doede Minnes Minnema, timmerman oud zes en dertig jaren; Ritske Minnes Minnema oud dertig jaren, kleermaker; Ulbe Feikes Yntema oud acht en twintig jaren; en
Eling Siebes Homminga oud een en twintig jaren, beide boeren, alle woonachtig te Tjerkwerd. Allen ondertekenen de akte.

 
 • Haar vader is:

 • Douwe Sjoerds van der Werf
  Geboren op zaterdag 16 januari 1751 te Exmorra-Sybrandahuis als eerste kind. Man.
  Wonende te Tjerkwerd als boer onder Tjerkwerd.
  Overleden op dinsdag 24 januari 1815 te Tjerkwerd 64 jaar oud.

 • Haar moeder is:

 • Waltje Simmes van der Meer
  Geboren op maandag 15 september 1755 te Nijland als tweede kind. Vrouw.
  Overleden op vrijdag 23 november 1798 te Tjerkwerd 43 jaar oud.

 

Gehuwd

op vrijdag 29 april 1814 te Wonseradeel mairie Tjerkwerd (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:
 • Wiebe Joostes Huitema
  Geboren ongeveer 1791 te Heeg. Man.
  In leven werkman.
  Overleden op zaterdag 6 januari 1838 te Workum. Een bidprentje is aanwezig.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  partner:    kinderen:
  Aaltje Wybes ca.  -1816 Oudega 24 5-1884 Jan Jac... 2
  Sytske Wiebes ca.  -1833 Workum   Folkert...   

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl