--- NAVIGATIE ---

Ysbrand Klazes Galema   

 

Ysbrand Klazes Galema


Geboren te Tjerkwerd als vijfde kind. Man. Gedoopt op donderdag 1 oktober 1789 te Blauwhuis r.k.. Doopgetuige is zijn oom Wieger Ysbrands Galema.
Wonende te Exmorra, Bolsward en te Tjerkwerd als veehouder.
Overleden op donderdag 24 april 1873 te Bolsward. Begraven te Blauwhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.

Ysbrand trouwt op vrijdag 29 mei 1812 te Tjerkwerd (Won) (huwelijksgetuigen waren Ids Ons Janson en Zijntje Koorsen), trouwt (kerk) op zaterdag 30 mei 1812 te Blauwhuis (rk) met Ytje.


Op 1-11-1866 leende hij f 30.000 aan Gerben Jans Bruinsma en Antje Reins Miedema, echtelieden landbouwers te Witmarsum voor 5% rente. De zathe en landen waren onderpand.


 
 • Zijn vader is:

 • Klaas Ysbrands Galema
  Geboren op vrijdag 21 april 1741 te Oosterwierum als vierde kind. Man.
  Wonende te Nijland, Tjalhuizum en te Tjerkwerd als bakker en huisman.
  Overleden op zondag 21 april 1816 te Tjerkwerd 75 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Trijntje Sjoerds (Westra)
  Geboren op woensdag 3 augustus 1746 te Tirns - Thabor Klooster. Vrouw. Gedoopt op donderdag 4 augustus 1746 te Roodhuis R.K.. Doopgetuige was Antje Johannes..
  Overleden op zaterdag 2 februari 1793 te Tjerkwerd 46 jaar oud.

 

Gehuwd

op vrijdag 29 mei 1812 te Wonseradeel-Tjerkw. (zelf 22 jaar oud) met de 21-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl