--- NAVIGATIE ---

Sybe Martens Bijlsma   

 

Sybe Martens Bijlsma


Geboren op zaterdag 6 juni 1789 te Britswert. Man.
Wonende te Franeker (1813), Stiens (1821), Jelsum (1823) en te Harlingen (1825) als timmerman (1813 en 1821) en timmerknecht (1823 en 1825).

Uit Op 'e Skille van 8 november 2012.

Stamboomonderzoek is de grote hobby van Johan Swart uit Wommels. Hij kwam via zijn vrouw terecht bij 'aparte man' Sybe Martens Bijlsma.
ZESTIG STOKSLAGEN EN ZEVEN JAAR CEL VOOR POGING TOT INBRAAK. (door Hinne Bokma)

Zestig stokslagen en ophanging, zo luidde de eis. Maar de advocaat kreeg het voor elkaar dat Sybe Martens Bijlsma uit Franeker niet ter dood werd veroordeeld, maar voor zeven jaar de gevangenis in ging. Uiteindelijk zou hij daarvan vijf jaar in de
cel doorbrengen. Drie maanden na zijn vrijlating, op 13 augustus 1820, trad Sybe Martens voor de tweede keer in het huwelijk.
Johan Swart uit Wommels heeft het kleurrijke levensverhaal van Sybe Martens Bijlsma opgetekend. Sybe Martens is namelijk de vader van de betovergrootmoeder van zijn vrouw, Klaaske Swart-Smit, geboren op 12 juli 1937 in Wommels.
Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw houdt Swart zich bezig met familiegeschiedenissen. Genealogie, stamboomonderzoek, is zijn grote hobby. De zoektocht naar de voorouders van zijn vrouw leverde het bijzondere verhaal van Sybe Martens op.

Sybe Martens kwam op 6 juni 1789 ter wereld in Britswert. Op 1 januari 1811 trad hij in Weidum in het huwelijk met Tettje Jobs de Jong, geboren op 16 januari 1784 in Leons. Op 5 februari kregen ze een dochter, Klaaske Sybes. Twee jaar later kregen ze nog een dochter, Antje, maar die overleed nog geen twee maanden later. Klaaske Sybes is de betovergrootmoeder van Klaaske Swart.

Erg gelukkig zullen Tettje Jobs en Sybe Martens niet met elkaar zijn geweest. Er was veel armoede en Sybe Martens ging op inbrekerspad. In de nacht van 16 op 17 januari 1815 werd hij op heterdaad betrapt bij een inbraak bij landbouwer Jan Hayes Hiemstra in Peins. Ook drie andere mannen werden in kraag gegrepen, zo beschrijft Swart. Het viertal werd tot de strop veroordeeld. Na het pleidooi van de advocaat worden de mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen.  
Sybe Martens hoorde zeven jaar tegen zich eisen. Bovendien werd hij in het openbaar gegeseld, op het schavot voor het huis van justitie in Leeuwarden kreeg hij zestig slagen.

Op 30 mei 1820, hij had toen vijf van de zeven jaar gevangenisstraf achter de rug, kreeg Sybe Martens gratie en kwam hij op vrije voeten. Tettje Jobs had toen al een echtscheiding aangevraagd.

Tot verbazing van Swart trad Sybe Martens nog geen drie maanden na zijn vrijlating in het huwelijk met Marijke Aants Vissser, geboren in Stavoren. Het echtpaar kreeg vier kinderen. Een van de kinderen kreeg de naam Klaaske Sybes, geboren op 28 september 1830 in Harlingen. Er waren tegelijkertijd twee Klaaske Sybes Bijlsma in leven. Swart denkt niet dat ze elkaar ooit ontmoet hebben.

Marijke Aants overleed op 9 maart 1844. Zeven jaar later trad Sybe Martens voor de derde maal in het huwelijk, deze keer met Martje Tiesema. Sybe Martens is dan bijna 62, zijn bruid is 37 en jonger dan zijn oudste dochter Klaaske Sybes (geboren uit zijn eerste huwelijk). "It wie in aparte man", zo vertelt Swart.
De genealoog ging ook na wat er van Tettje Jobs de Jong terecht was gekomen. De 36-jarige Tettje Jobs trad op 5 juli 1820 in het huwelijk met de 59-jarige Yde Dirks Sjaarda uit Easterein. Zijn eerste vrouw, Rigtje Eeltjes Kooistra, was overleden.


BIJZONDERE AKTE.

Maar Swart vond opnieuw een bijzondere akte, namelijk de geboorteakte van Richtje (Antje). Yde Dirks had haar geboorte op
15 augustus 1819 gemeld op het gemeentehuis van Hennaarderadeel. De moeder was Tettje Jobs. Maar omdat Yde Dirks en Tettje Jobs nog niet getrouwd waren, werd in de geboorteakte gesproken over de dienstmeid. Het kind kreeg eerst de naam Richtje, maar dat werd later veranderd in Antje. "De earste namme wurdt op de akte trochskrast", aldus Swart. Yde Dirks wilde zijn eerste vrouw vernoemen, Tettje Jobs haar moeder en haar overleden dochter Antje.
Antje trouwde op 22 mei 1841 met Dirk Dirks Bouma. In de huwe- lijksakte werd ze onwettig kind van Tettje Jobs de Jong genoemd. Maar in het lidmatenboek van de kerk in Easterein stond ze wel ingeschreven onder de naam Antje Ydes Sjaarda.


 

 

Gehuwd (1)

op dinsdag 1 januari 1811 te Weidum (zelf 21 jaar oud) met de 26-jarige:
 • Tettje Jobs de Jong
  Geboren op vrijdag 16 januari 1784 te Leons. Vrouw.
  In leven huisvrouw (1815).

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  partner:    kinderen:
  1 Klaaske Sybes 5- 2-1813 Franeker Meinder... 4
     Antje Sybes 4-10-1815 Britswert       
  1 kind uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Gehuwd (2)

in 1820 (zelf ongeveer 31 jaar oud) met :

 

Gehuwd (3)

in 1851 (zelf ongeveer 62 jaar oud) met de ongeveer 37-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.stamboomprogramma.nl